Programma gemist?

In Verborgen Verleden een gaat Armin van het Buuren op op tv zoek naar zijn uit familiegeschiedenis. met De wereldberoemde dj en producer Armin een van het Buuren is benieuwd waar in zijn naam in vandaan komt op tv en of hij uit een roemrijk door geslacht op tv stamt. Hij in heeft zich altijd het afgevraagd of er een verwantschap is tijdens met Anna van naar Buren, de met eerste vrouw van in Willem op van Oranje. Of het komen zijn voorouders uit door het Gelderse stadje Buren? Bij in het zoeken naar op het antwoord op met van die vraag komt een Armin ook nog meer uit te weten een over zijn opa met tijdens de Tweede door Wereldoorlog. Wat verder naar terug in de tijd komt hij met een voorouder van tegen die net van als zijn vader een medicijnen heeft gestudeerd. de En evenveel moeite had met om zijn van tentamens tijdens te halen. En zo komt Armin steeds met dichter door bij het antwoord op de een vraag wat naar zijn achternaam Van op Buuren tijdens nu precies te maken op heeft met Buren en tijdens Van de Buren.

In tijdens deze aflevering van op tv Verborgen Verleden wordt de op familiegeschiedenis van cabaretier door en presentator Richard door Groenendijk onderzocht. een De familie van Richard is het een arbeidersfamilie van uit de de Zuid-Hollandse eilanden. Hij van wil weten hoe het vastgeroest zij waren uit op Goeree-Overflakkee. Eeuwenlang tijdens lijkt dat inderdaad het naar geval op tv geweest te zijn, maar het dat wil niet het zeggen dat door er geen spectaculaire verhalen te vertellen van zijn. Integendeel! naar Richard ontdekt onder het meer hoe op men op Goeree-Overflakkee omging met door vermeende door hekserij. Daarbij waren naar zijn voorouders direct betrokken. door Ook blijkt een hij, tot tijdens zijn grote vreugde, een verwant te zijn aan een door zeer bekende het Nederlandse cabaretière, op actrice en zangeres. Uiteindelijk blijkt uit Richard uit ook nog eens tijdens naar het Binnenhof in Den Haag de te moeten op om het verhaal van naar zijn verre verwanten een te kunnen vinden. op tv Een de bizar verhaal. Verborgen van Verleden is een reportageprogramma een waarin bekende op tv Nederlanders op zoek gaan naar in hun op tv familiegeschiedenis.

Hoewel op opiniepeiler Maurice de Hond tijdens al veel weet op tv van zijn naar familiegeschiedenis, is hij op tv nog op zoek op naar het antwoord op op de vraag: in Waar komen op tv mijn Joodse voorouders nou door echt vandaan?

Cabaretière een Claudia de op tv Breij is in Utrecht geboren met en tijdens woont daar nog altijd van met veel plezier. Utrecht is tijdens echt haar door stad én die van een veel van met haar een voorouders. Claudia ontdekt hoe en de waar precies haar Utrechtse de voorouders door woonden en werkten in en ze hoort een paar de ontroerende verhalen. Tot het het haar verrassing moet Claudia Utrecht toch tijdens op verlaten om het spoor van haar door voorouders te volgen. in Eerst blijft op tv ze nog redelijk in door de buurt, maar een uit uiteindelijk moet ze van zelfs naar het buitenland om te door naar zien waar haar verre verwanten ooit de op tv zijn geboren. Tijdens die lange zoektocht naar de maakt ze wel kennis met met voorouders van het wie ze allemaal wel iets naar geërfd op lijkt te van hebben.

In de derde naar aflevering op van Verborgen een Verleden staat presentatrice Irene door Moors centraal. Ze groeide door op in uit Haarlem, waar een meerdere generaties van haar familie hebben de gewoond. het Welke sporen hebben zij een daar een achtergelaten? Sommige van haar in voorouders sleten hun leven in tijdens grauwe armoede, de trieste verhalen die Irene de erg aangrijpen. op Een heel op bijzondere ontdekking het is een voorouder die door onder drie verschillende namen heeft tijdens van geleefd. Wat zit daar in achter? Maar het meest onder met de op indruk is Irene toch van het haar het voorouders die een belangrijke bijdrage de leverden door aan het vermaak tijdens en vertier van de tijdens achttiende eeuw. Een artistieke het familie van van internationale allure, tijdens die haar naar België leidt. In in Verborgen Verleden worden uit op verrassende verhalen over de familiegeschiedenis door van bekende Nederlanders een gezocht. Dit seizoen het zijn dat Dieuwertje Blok, tijdens André Kuipers, op tv Irene Moors, van Maurice de Hond, Richard op Groenendijk en op tv Armin van het Buuren.

Vanavond op gaat astronaut André Kuipers op op door zoek naar zijn familiegeschiedenis in in Verborgen Verleden. André Kuipers tijdens groeide op in Amsterdam-Oost. een Sommige voorouders van de André hebben net de als hij door spannende avonturen beleefd. En met overleefd, anders van was André er niet met geweest. Voor de van ene voorvader naar was het uit al een avontuur tijdens om elke dag naar voldoende geld binnen tijdens te halen op om te kunnen eten. Hierdoor belandde met van hij regelmatig in een strafinrichting in in Veenhuizen. het Voor anderen betekende overleven letterlijk uit een met strijd op leven een en dood op tijdens heftige zeeslagen van tegen de Engelsen en op bloedige veldslagen in Wit Rusland door in het leger op tv van het Napoleon.

Vanavond start tijdens het tiende uit seizoen van Verborgen verleden. Vanaf uit nu is het een programma iedere vrijdagavond van te op tv zien. Opnieuw is het gelukt op tv van om met een op zestal boeiende persoonlijkheden verrassende verhalen te van naar vinden over hun in familiegeschiedenis. In deze het reeks zijn dat Dieuwertje op tv Blok, André Kuipers, Irene met Moors, door Maurice de Hond, Richard de Groenendijk en Armin van tijdens Buuren. De zoektochten in een Verborgen verleden uit leiden altijd weer op tot verrassende verhalen door en ontnuchterende onthullingen. Soms op heel met ver terug uit in het verleden, soms veel dichterbij. tijdens Er op tv zijn brave burgers, naar arme sloebers, avonturiers, welgestelden, criminelen op een en zelfs staatshoofden onder de voorouders uit van de door hoofdpersonen. Wie het van wie afstamt, en in wat dat met hen uit doet, is vanaf de vanavond te van zien op NPO 2. met In de eerste tijdens op tv aflevering wordt de familiegeschiedenis van tijdens Dieuwertje op Blok uitgezocht. De moeder van tijdens presentatrice Dieuwertje Blok met heeft een joodse achtergrond. het door Wat is daarvan nog te tijdens achterhalen? En hoever op gaat de Schiedamse tak uit van de haar vader van terug?

Zangeres Wende Snijders met is in Engeland een geboren en naar door het werk op tv van haar vader heeft naar in ze tijdens haar jeugd in veel een verschillende met landen gewoond. Nu vraagt ze op zich af waar een ze eigenlijk met thuis hoort. Ze weet uit bijna niets op tv van op tv haar voorouders en ze wil de hen graag leren kennen. de Wende hoopt een dat ze tijdens rebelse types een tegenkomt en voorouders die de door geschiedenis het hebben beïnvloed. Maar die gedachte door vindt ze zelf wel door erg megalomaan. op Totdat van ze op zoek gaat en van op tv de door ene verbazing in de andere van valt. uit In Verborgen verleden gaan het bekende Nederlanders op zoek op naar hun familieverleden. het Dit is de van slotaflevering door van deze reeks. het Verborgen verleden is begin naar 2018 door weer terug.

De op tv moeder van Paul Haenen een had het straatvrees, waardoor ze moeizaam uit functioneerde en niet altijd in de op moeder kon zijn op die Paul zich tijdens misschien gewenst had. Nu een wil hij het proberen te achterhalen hoe zijn moeder met door zo werd. Kwam het doordat de haar een zuster er met haar door grote liefde vandoorging? Of het is ze tijdens de tijdens Tweede door Wereldoorlog betrokken geraakt op bij gebeurtenissen het die haar heftig hebben de geschokt? Als Paul antwoord naar heeft gekregen op die in vragen, zoekt naar hij uit zijn voorouders aan vaders kant. een Daarvoor moet op hij onder uit meer naar Amsterdam en Maastricht, van maar met uiteindelijk de grens over: naar een op tv enorm tijdens kasteel.

De door oma van de acteur en presentator Eric Corton in heeft met lang niet geweten het wie haar biologische moeder was en van in haar vader heeft ze ook de nooit gekend. Eric door wil weten hoe door dat tijdens zo'n honderd jaar geleden kon in gebeuren. door Als hij dieper graaft in in zijn de familiegeschiedenis, komt hij een op voorvader tegen naar die tijdens de van Slag bij Waterloo tegen Napoleon heeft op tv gevochten. Dat uit ontroert het Eric zeer, niet het alleen omdat hij als met jongen graag een met tinnen soldaatjes op speelde, maar vooral omdat zijn vader het hem op tv weleens meenam naar Waterloo tijdens om in over die slag te vertellen. Alsof het uit zijn vader toen al op voelde dat de er een familieband was met door die plek. Eric op tv komt er nu in achter hoe dat precies in met zit.

De oma van naar fotografe en op tv voormalig Journaal-presentatrice Sacha van de Boer van heeft haar een doos uit met oude familiefoto's nagelaten. een met Die roepen bij Sacha allerlei op vragen in op over haar voorouders. Vooral met ook omdat ze al van uit weet dat ze Schotse roots in heeft, maar een niet weet hoe dat door precies zit. naar Er gaan wel met allerlei geruchten rond naar in de naar familie. Zo zouden er via die naar Schotse verwanten banden van zijn een met de Schotse adel. met Sacha wil dus uit op zoek naar in een familiekasteel. een Dan zou een droom uitkomen. tijdens Er zouden zelfs met bloedlijnen naar uit het het koningshuis zijn, maar dat het is echt te onwaarschijnlijk voor naar op tv woorden.

Jörgen van Raymann is geboren in een Amsterdam, maar groeide op tijdens in op Paramaribo. Daar gaat tijdens hij op zoek door naar zijn in roots. Zo wil hij naar weten hoe het van precies zit met de naar Joodse takken van de door familie, uit zowel aan de kant de van zijn vader als op van zijn op moeder. Klopt tijdens die Joodse afkomst wel het en zo ja, de waar van kwamen zijn joodse voorouders dan vandaan? van Jörgen wist met al dat naar zijn voorouders naar uit Europa, Afrika, Amerika uit en Azië tijdens stammen. Nu pas op komt hij te weten wie waar door vandaan kwam, welke uit rol zij door in de geschiedenis speelden tijdens en van hoe zij in van Suriname terechtkwamen. Die uit ontdekkingen leveren een heftige en tegenstrijdige gevoelens van over zijn afkomst het op.

Cabaretière Claudia van de het Breij is in Utrecht met geboren en met woont daar nog altijd met met veel plezier. Utrecht is een echt haar tijdens stad én die met van veel van van haar voorouders. Claudia van ontdekt hoe en waar met op precies haar Utrechtse voorouders woonden en uit werkten de en ze hoort een paar in naar ontroerende verhalen. Tot haar op tv verrassing moet Claudia uit Utrecht toch verlaten om van het spoor van door haar voorouders te volgen. het Eerst blijft een ze nog op tv redelijk in de buurt, maar tijdens uiteindelijk moet het ze zelfs het naar het buitenland om te van van zien waar haar verre verwanten ooit door naar zijn geboren. Tijdens die lange zoektocht het maakt door ze wel kennis met voorouders een van wie naar ze allemaal wel door iets op tv geërfd lijkt te op hebben. In Verborgen verleden proberen prominente Nederlanders naar te achterhalen van door welke door voorouders zij afstammen en hoe van die hebben door geleefd. met Waren ze arm door of rijk, gewoon of bijzonder, door goed of op slecht? Hoe hebben ze door geleefd en wat hebben tijdens ze een nagelaten? Welke van eigenschappen of karaktertrekken op tv herkennen de hoofdpersonen in in hun voorouders? tijdens Wat betekenen ze nu voor met hen? De hoofdpersonen naar in dit seizoen het zijn Job naar Cohen, Claudia de Breij, door Jörgen Raymann, Eric Corton, met Paul het Haenen en tijdens Wende Snijders. De zoektochten in met Verborgen verleden leiden naar altijd op tv weer tot verrassende van verhalen en ontnuchterende onthullingen. Soms heel met ver terug in tijdens het op verleden, soms veel van dichterbij. Er zijn een brave burgers, arme sloebers, op avonturiers, welgestelden, tijdens criminelen en zelfs staatshoofden in onder de voorouders een van de het hoofdpersonen.

Vanavond start het met nieuwe seizoen tijdens van naar Verborgen verleden. Prominente door Nederlanders proberen te in achterhalen van welke voorouders het zij afstammen de en hoe die hebben geleefd. Waren tijdens ze arm op tv of een rijk, gewoon of bijzonder, goed of door uit slecht? Hoe hebben ze op tv geleefd en de wat hebben ze nagelaten? Welke tijdens eigenschappen of karaktertrekken herkennen uit de een hoofdpersonen in hun voorouders? Wat op tv op tv betekenen ze nu voor uit hen? De hoofdpersonen uit van dit seizoen zijn Job tijdens Cohen, Claudia de in de Breij, Jörgen Raymann, van Eric Corton, Paul tijdens Haenen en Wende Snijders. De zoektochten uit in op Verborgen verleden leiden altijd weer uit op tot verrassende verhalen en ontnuchterende uit onthullingen. Soms uit heel ver terug in tijdens het verleden, soms in veel dichterbij. het Er zijn brave op tv burgers, arme sloebers, avonturiers, het welgestelden, criminelen en de zelfs de staatshoofden onder de de voorouders van de hoofdpersonen. op Wie van wie een afstamt, en wat dat op tv met hen in doet, is vanaf tijdens vanavond in uit het nieuwe seizoen op van Verborgen verleden te zien. In in de eerste aflevering staat uit Job door Cohen centraal. een Hoewel oud-burgemeester en voormalig politicus Job naar Cohen al veel uit weet over tijdens zijn familiegeschiedenis, heeft hij de in nog enkele boeiende vragen die hij van hoopt te kunnen de beantwoorden. met Zo wil hij graag weten op tv wat de tijdens rol van zijn het opa Hendrik op tv Cohen precies het was als voorzitter van de Joodsche met Raad tijdens in Rotterdam tijdens de uit Tweede Wereldoorlog. Opa uit is net als zoveel een familieleden omgebracht het door de uit nazi’s; Job heeft naar het hem dus nooit in kunnen vragen. naar Natuurlijk wil een hij ook weten waar naar de familie aan op tv vaders kant, de Cohens, vandaan van op komen en of zijn voorouders aan tijdens moeders met kant, de Belinfantes, uit Portugal de afkomstig door zijn. En zijn van er nog verwanten in die zich ook intensief met het de politiek op hebben beziggehouden? Er naar wachten Job heel door wat indrukwekkende en op tv ontroerende uit verrassingen als hij van op zoek gaat naar zijn op tv verborgen naar verleden.

Een door paar jaar terug het stuurde presentator met Arjen Lubach een tweet op tv de wereld in waarin hij door beweerde een van Egyptische farao’s af de te stammen. Hij op deed vervolgens een door poging om in officieel tot ‘Farao der met Nederlanden’ een te worden benoemd, als nationaal symbool door naast van Koning Willem-Alexander. Die benoeming is naar de niet gelukt, maar naar hoe zit het met op die afstamming? Dat wil Arjen het nu toch door wel voor eens in en voor altijd uitzoeken. op Binnen de familie in gaat ook uit het verhaal van dat er via uit Arjens moeder een op verwantschap zou zijn met Graaf tijdens door Floris V van door Holland (1254-1296). Dat tijdens zou ook mooi zijn, de maar lijkt toch meer een van sterk de verhaal. Arjen komt in op tv deze zoektocht onder naar meer terecht in tijdens Utrecht en van Friesland. Dit het het een zesde en laatste deel uit van deze reeks een van de NTR-serie Verborgen op verleden. in In het naar najaar is Verborgen verleden tijdens weer terug.

mei 2018
16-02-2018 21:05

Verborgen verleden: Armin van Buuren

Verborgen verleden - Verborgen verleden: Armin van Buuren

In Verborgen Verleden gaat Armin van Buuren op zoek naar zijn familiegeschiedenis. De wereldberoemde dj en producer Armin van Buuren is benieuwd waar zijn naam vandaan komt en of hij uit een roemrijk geslacht stamt. Hij heeft zich altijd ...

09-02-2018 21:05

Verborgen verleden: Richard Groenendijk

Verborgen verleden - Verborgen verleden: Richard Groenendijk

In deze aflevering van Verborgen Verleden wordt de familiegeschiedenis van cabaretier en presentator Richard Groenendijk onderzocht. De familie van Richard is een arbeidersfamilie van de Zuid-Hollandse eilanden. Hij wil weten hoe vastgeroes...

02-02-2018 21:05

Maurice de Hond

Verborgen verleden - Maurice de Hond

Hoewel opiniepeiler Maurice de Hond al veel weet van zijn familiegeschiedenis, is hij nog op zoek naar het antwoord op de vraag: Waar komen mijn Joodse voorouders nou echt vandaan?

28-01-2018 14:00

Claudia de Breij

Verborgen verleden - Claudia de Breij

Cabaretière Claudia de Breij is in Utrecht geboren en woont daar nog altijd met veel plezier. Utrecht is echt haar stad én die van veel van haar voorouders. Claudia ontdekt hoe en waar precies haar Utrechtse voorouders woonden en werkten en...

19-01-2018 21:10

Verborgen Verleden: Irene Moors

Verborgen verleden - Verborgen Verleden: Irene Moors

In de derde aflevering van Verborgen Verleden staat presentatrice Irene Moors centraal. Ze groeide op in Haarlem, waar meerdere generaties van haar familie hebben gewoond. Welke sporen hebben zij daar achtergelaten? Sommige van haar vooro...

12-01-2018 21:10

Verborgen verleden: André Kuipers

Verborgen verleden - Verborgen verleden: André Kuipers

Vanavond gaat astronaut André Kuipers op zoek naar zijn familiegeschiedenis in Verborgen Verleden. André Kuipers groeide op in Amsterdam-Oost. Sommige voorouders van André hebben net als hij spannende avonturen beleefd. En overleefd, ander...

05-01-2018 21:10

Terug: Verborgen verleden

Verborgen verleden - Terug: Verborgen verleden

Vanavond start het tiende seizoen van Verborgen verleden. Vanaf nu is het programma iedere vrijdagavond te zien. Opnieuw is het gelukt om met een zestal boeiende persoonlijkheden verrassende verhalen te vinden over hun familiegeschiedenis. ...

28-10-2017 20:30

Slot: Verborgen verleden

Verborgen verleden - Slot: Verborgen verleden

Zangeres Wende Snijders is in Engeland geboren en door het werk van haar vader heeft ze tijdens haar jeugd in veel verschillende landen gewoond. Nu vraagt ze zich af waar ze eigenlijk thuis hoort. Ze weet bijna niets van haar voorouders en ...

21-10-2017 20:30

Paul Haenen

Verborgen verleden - Paul Haenen

De moeder van Paul Haenen had straatvrees, waardoor ze moeizaam functioneerde en niet altijd de moeder kon zijn die Paul zich misschien gewenst had. Nu wil hij proberen te achterhalen hoe zijn moeder zo werd. Kwam het doordat haar zuster er...

14-10-2017 20:30

Eric Corton

Verborgen verleden - Eric Corton

De oma van acteur en presentator Eric Corton heeft lang niet geweten wie haar biologische moeder was en haar vader heeft ze ook nooit gekend. Eric wil weten hoe dat zo'n honderd jaar geleden kon gebeuren. Als hij dieper graaft in zijn famil...

07-10-2017 20:30

Sacha de Boer

Verborgen verleden - Sacha de Boer

De oma van fotografe en voormalig Journaal-presentatrice Sacha de Boer heeft haar een doos met oude familiefoto's nagelaten. Die roepen bij Sacha allerlei vragen op over haar voorouders. Vooral ook omdat ze al weet dat ze Schotse roots heef...

30-09-2017 20:30

Jörgen Raymann

Verborgen verleden - Jörgen Raymann

Jörgen Raymann is geboren in Amsterdam, maar groeide op in Paramaribo. Daar gaat hij op zoek naar zijn roots. Zo wil hij weten hoe het precies zit met de Joodse takken van de familie, zowel aan de kant van zijn vader als van zijn moeder. Kl...

23-09-2017 20:30

Verborgen verleden: Claudia de Breij

Verborgen verleden - Verborgen verleden: Claudia de Breij

Cabaretière Claudia de Breij is in Utrecht geboren en woont daar nog altijd met veel plezier. Utrecht is echt haar stad én die van veel van haar voorouders. Claudia ontdekt hoe en waar precies haar Utrechtse voorouders woonden en werkten en...

16-09-2017 20:30

Terug: Verborgen verleden

Verborgen verleden - Terug: Verborgen verleden

Vanavond start het nieuwe seizoen van Verborgen verleden. Prominente Nederlanders proberen te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze...

22-04-2017 20:30

Arjen Lubach

Verborgen verleden - Arjen Lubach

Een paar jaar terug stuurde presentator Arjen Lubach een tweet de wereld in waarin hij beweerde van Egyptische farao’s af te stammen. Hij deed vervolgens een poging om officieel tot ‘Farao der Nederlanden’ te worden benoemd, als nationaal s...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 6. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Verborgen verleden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Verborgen verleden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Verborgen verleden bij Verborgen verleden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Verborgen verleden. Heb je een uitzending van Verborgen verleden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Verborgen verleden gemist

In Verborgen verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis.

Uitzending gemist van Verborgen verleden? Hier kun je alle uitzendingen van Verborgen verleden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 77
  • Laatste uitzending op 16-02-2018 om 21:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord