Programma gemist?

Het leven tijdens achter in tralies. Gevangenissen zijn net driesterren door hotels. Straffen zijn te met licht. Proefverlof voor de TBS'ers moet verboden naar worden. Pedofielen mogen in niet terug naar een in hun oude woonplaats. door Aan meningen over criminelen het geen gebrek. een Hiertussen horen we echter door nooit het geluid van naar hen over wie het het gaat: op de veroordeelden een zelf. Levenslang geeft hun een op tv stem en biedt de het het kijker inzicht in de wereld achter tijdens tralies. op tv Twee strafrechtadvocaten van naam, Willem een op Anker en John Peters, werpen met door vijf langgestraften licht door op door het leven voor en tijdens na veroordeling. Hoe kwam door naar je tot die tijdens gruwelijke daad? Hoe is op tv het om jaren gevangen te in zitten? in Of hoe is het om op op tv te worden vrijgesproken, een maar door je omgeving op blijvend als misdadiger te een worden gezien? Hoe naar kijk het je tegen de met samenleving aan die op je heeft uitgesloten? Hoe zie je door de de toekomst? En vooral: welk beeld op tv heb je naar van jezelf met in deze situatie? Anker met en door Peters achterhalen hoe iemand naar met levenslang oordeelt over zichzelf op tv en zijn omgeving. van Of het met nu gaat om moordenaars, naar verkrachters, geweldplegers, de zij zijn meer door dan het alleen het delict op tv waarvoor zij zijn veroordeeld. Het advocatenduo in laat de mens in achter de uit misdadiger in zien. Wie is de die TBS'er die al twintig tijdens jaar vast zit? van Of die door moordenaar of moordenares het die nooit meer vrij van komt? John Peters in interviewt in Olaf H. (38) die een naar levenslange op straf uitzit voor moord. op tv De aflevering eindigt met een het interview tijdens van Peter van Ingen met uit Fred Teeven, de staatssecretaris voor Veiligheid op tv en Justitie. door Ze kijken terug op op tv de serie en een praten over onder door meer TBS-behandeling, het risico met van verlof, zedendelicten, met ouderen en naar vrouwen in detentie, terugkeer uit in de de maatschappij.

Het met leven achter tralies. Gevangenissen zijn een net driesterren op hotels. op Straffen zijn te met licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden van worden. naar Pedofielen mogen niet terug naar tijdens hun oude woonplaats. naar Aan van meningen over een criminelen geen gebrek. uit Hiertussen horen we echter de nooit het geluid van hen met over wie het op tijdens gaat: de veroordeelden zelf. Levenslang geeft naar hun de een stem en in biedt de kijker inzicht in op tv de in wereld achter tralies. Twee op strafrechtadvocaten op van naam, Willem Anker en John van Peters, werpen de met vijf langgestraften licht naar op tijdens het leven voor en een na veroordeling. de Hoe kwam naar je tot die gruwelijke daad? in Hoe is door het om jaren gevangen te het zitten? Of van hoe het is het om te worden naar vrijgesproken, van maar door je tijdens omgeving blijvend als misdadiger te het worden gezien? Hoe kijk een je tegen in de samenleving aan die het naar je heeft uitgesloten? Hoe zie je met de een toekomst? En tijdens vooral: welk beeld heb je op van jezelf in de deze situatie? in Anker en Peters een achterhalen hoe iemand met levenslang een uit oordeelt over zichzelf tijdens en zijn omgeving. Of het door nu gaat om moordenaars, door verkrachters, geweldplegers, in zij zijn meer uit dan met alleen het delict waarvoor in zij zijn met veroordeeld. Het advocatenduo laat de mens de achter de de misdadiger zien. Wie een is door die TBS'er die al de twintig jaar uit vast zit? Of die op moordenaar of moordenares op die nooit meer vrij in komt?

Het naar leven achter tralies. Gevangenissen zijn een net driesterren tijdens hotels. Straffen zijn te op tv licht. door Proefverlof voor TBS'ers uit moet verboden worden. op tv Pedofielen mogen niet terug in naar hun uit oude woonplaats. in Aan meningen over criminelen geen het gebrek. Hiertussen naar horen we op echter nooit het geluid van op hen over wie het het gaat: de de veroordeelden zelf. Levenslang geeft een hun van een stem van en biedt de kijker inzicht met in de wereld achter op tv tralies. op tv Twee strafrechtadvocaten met van naam, Willem Anker en John met op tv Peters, werpen met vijf langgestraften de licht van op het leven het voor en na de veroordeling. Hoe kwam het je tot die gruwelijke een daad? Hoe op tv is het om jaren op tv gevangen te op zitten? Of hoe van is het om te worden in vrijgesproken, maar door je het van omgeving blijvend als misdadiger in te worden van gezien? Hoe kijk het je tegen de op tv samenleving aan die je heeft het uitgesloten? op tv Hoe zie je de toekomst? naar En vooral: welk beeld het heb je naar van jezelf de in deze het situatie? Anker en Peters achterhalen hoe een iemand met levenslang tijdens van oordeelt over zichzelf op tv en zijn omgeving. Of het nu in gaat om de moordenaars, verkrachters, geweldplegers, van zij naar zijn meer dan alleen het delict met van waarvoor zij zijn veroordeeld. Het advocatenduo door tijdens laat de mens achter de tijdens misdadiger zien. Wie is met van die TBS'er die al twintig uit jaar vast zit? Of op die naar moordenaar of moordenares door die nooit meer vrij de komt? Afl.: Longstay. Strafrechtadvocaat in John Peters spreekt uit met Esther door (38). door Zij zit al tijdens tien jaar in een TBS. Veroordeeld wegens poging tot doodslag. een Sinds vorig in jaar verblijft het ze op van de longstay-afdeling. Hier met blijft ze waarschijnlijk tot het einde tijdens van hun leven, van zonder dat ze tijdens op verder wordt behandeld. Moeilijk behandelbare TBS-ers door worden in vaker op de longstay afdeling de gezet. Longstay, TBS naar op tv zonder behandeling, bestaat pas sinds het 2003. In met dat jaar zaten er enkele op tv tientallen mensen het op door longstay-afdelingen. Dat zijn het er nu ruim uit honderdtachtig. De rechter komt door daar niet in aan te pas. uit Bij strafzaken adviseren het advocaten hun cliënten soms om niet met mee tijdens te werken aan het het psychiatrisch onderzoek dat nodig uit is op voor een uit veroordeling tot TBS. De gedachte daarachter uit op tv is dat je op beter tien jaar een gevangenisstraf kunt krijgen van dan vier jaar gevangenis plus een het op oneindige TBS. Staatssecretaris Fred in Teeven heeft half februari door aangekondigd dat de hij een eind aan tijdens wil maken van aan deze mogelijkheid om naar aan door TBS te ontkomen en de longstay-afdelingen van wil tijdens versoberen.

Het leven op tv achter tralies. Gevangenissen zijn met net driesterren hotels. van Straffen zijn te op tv licht. Proefverlof de voor TBS'ers op tv moet verboden worden. Pedofielen tijdens mogen met niet terug naar hun oude woonplaats. op door Aan meningen over criminelen naar geen gebrek. naar Hiertussen horen we echter tijdens nooit het geluid van met hen over wie door het gaat: de de veroordeelden zelf. van Levenslang geeft van hun een stem en biedt de op tv kijker in inzicht in de wereld uit achter tralies. Twee strafrechtadvocaten het van naam, op Willem Anker en John naar Peters, het werpen met vijf langgestraften in licht een op het leven voor en na tijdens van veroordeling. Hoe kwam je tot het die gruwelijke met daad? Hoe is het om de jaren met gevangen te zitten? Of de hoe is het met om op te worden vrijgesproken, maar door op tv je omgeving het blijvend als misdadiger naar te worden gezien? met Hoe kijk je tegen tijdens de samenleving van aan die je heeft tijdens uitgesloten? een Hoe zie je de het toekomst? En vooral: welk beeld de heb met je van naar jezelf in deze situatie? Anker de en Peters achterhalen hoe tijdens het iemand met levenslang oordeelt in over zichzelf en zijn omgeving. op Of het nu uit het gaat om moordenaars, in verkrachters, geweldplegers, zij zijn meer dan door alleen met het delict waarvoor zij in zijn door veroordeeld. Het advocatenduo laat de op tv mens het achter de misdadiger zien. op Wie is op die TBS'er die al twintig jaar een vast de zit? Of die moordenaar op tv of de moordenares die nooit in meer vrij komt?

Het op tv leven achter tralies. Gevangenissen het zijn tijdens net driesterren hotels. Straffen zijn te met licht. naar Proefverlof voor TBS'ers moet door verboden worden. Pedofielen de mogen het niet terug naar hun oude woonplaats. de Aan in meningen over criminelen geen gebrek. een Hiertussen horen we een echter nooit het met geluid van de hen over van wie het gaat: de veroordeelden een zelf. Levenslang geeft tijdens in hun een stem en tijdens biedt de kijker op inzicht in het de wereld achter tralies. Twee van strafrechtadvocaten van met naam, Willem met Anker en John Peters, werpen met met van vijf langgestraften licht op de het leven door voor en na veroordeling. een Hoe kwam je tot op tv die gruwelijke daad? op tv Hoe een is het om jaren gevangen te met zitten? de Of hoe is het het om te worden het vrijgesproken, maar door naar je omgeving blijvend het als met misdadiger te worden gezien? Hoe tijdens kijk je tegen de naar samenleving de aan die je heeft uitgesloten? op Hoe zie je op de toekomst? En uit vooral: welk in beeld heb van je van van jezelf in deze situatie? Anker uit en Peters op tv achterhalen hoe iemand met op levenslang op oordeelt over zichzelf en zijn naar omgeving. Of van het nu gaat om moordenaars, op tv verkrachters, geweldplegers, uit zij zijn het meer dan tijdens alleen het delict waarvoor zij zijn de veroordeeld. Het de advocatenduo laat de mens het achter de misdadiger op zien. Wie is met van die TBS'er die al twintig jaar het vast tijdens zit? Of die moordenaar tijdens of moordenares die het nooit het meer vrij komt? van Deze aflevering gaat over TBS. tijdens De rechter uit kan TBS opleggen bij een op ernstig misdrijf door als hij vindt op dat de dader het 'verminderd toerekeningsvatbaar' was; een bijvoorbeeld omdat hij een zwak begaafd is uit of aan een psychiatrische op tv stoornis lijdt. Het van idee is dat het zo'n met gestoorde dader beter in een van gesloten, psychiatrische kliniek tijdens behandeld op kan worden dan met heel lang in de door gevangenis te tijdens zitten. In zo'n het TBS-kliniek krijgt de hij therapie, werkt uit hij en wordt voorbereid op tv op een mogelijke een terugkeer in de de maatschappij. Strafrechtadvocaat John tijdens Peters spreekt met Freddie, met 41, door achttien jaar TBS achter van de rug. van Op zijn negentiende stak hij bij naar een in vechtpartij iemand dood. het Dronken en onder invloed door van hasj door en heroïne. Nu woont hij een in een huis de op tv net buiten het hek van in TBS-inrichting de Veldzicht. Hij hoopt binnen afzienbare uit tijd tijdens voorwaardelijk vrij te komen. TBS door is een straf zonder op tv van vastgelegd einde. Wie gevangenisstraf krijgt tijdens kan uit de dagen op de celmuur aftellen. met TBS het kan elke twee jaar door worden verlengd. van Sommige bewoners van zo'n in TBS-inrichting de zitten daar al met 30, 40 of een 50 jaar. Dat zijn met enkelingen, maar de gemiddelde tijd in dat de TBS-ers zitten is de in afgelopen tien jaar uit flink toegenomen: van op tv ruim de vier jaar in 1990 een tot ruim acht jaar in de met 2008. Het aantal TBS-ers naar is sinds de jaren op tv tachtig het ook sterk gegroeid: van met enkele honderden tot ruim het tweeduizend.

juli 2019
07-04-2011 20:55

Aflevering 4

Levenslang - Aflevering 4

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

31-03-2011 21:25

Aflevering 4

Levenslang - Aflevering 4

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

24-03-2011 21:25

Longstay

Levenslang - Longstay

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

17-03-2011 21:25

Aflevering 2

Levenslang - Aflevering 2

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

10-03-2011 21:25

Aflevering 1

Levenslang - Aflevering 1

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

Levenslang gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Levenslang de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Levenslang bij Levenslang liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Levenslang. Heb je een uitzending van Levenslang gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Levenslang gemist

Documentaire.

Uitzending gemist van Levenslang? Hier kun je alle uitzendingen van Levenslang kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 5
  • Laatste uitzending op 07-04-2011 om 20:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord