Programma gemist?

Het op leven achter tralies. Gevangenissen zijn het op tv net driesterren hotels. Straffen zijn op te van licht. Proefverlof voor TBS'ers door moet verboden worden. Pedofielen het mogen een niet terug naar hun oude woonplaats. een Aan meningen op over criminelen geen gebrek. tijdens Hiertussen horen we op echter nooit uit het geluid van met hen naar over wie het uit gaat: de veroordeelden zelf. de Levenslang geeft hun een met stem op en biedt de kijker met inzicht in de op tv wereld achter tralies. Twee strafrechtadvocaten op van naam, met Willem Anker op tv en John Peters, naar werpen met vijf op tv langgestraften licht op tv op het leven voor en met na veroordeling. Hoe een kwam je tijdens tot die gruwelijke daad? de Hoe is het een om jaren gevangen te een zitten? Of van hoe is uit het om te het worden vrijgesproken, maar door door je omgeving blijvend door als in misdadiger te worden gezien? Hoe tijdens kijk een je tegen de samenleving aan met die je door heeft uitgesloten? tijdens Hoe zie je de toekomst? met En vooral: welk beeld met heb je naar van jezelf in deze naar in situatie? Anker en Peters van achterhalen hoe een iemand met levenslang oordeelt tijdens over zichzelf en zijn met omgeving. Of het nu de gaat om moordenaars, tijdens verkrachters, geweldplegers, zij naar zijn meer dan naar van alleen het delict waarvoor zij het zijn veroordeeld. Het uit advocatenduo laat de mens het achter de van misdadiger zien. Wie is in die met TBS'er die al twintig tijdens jaar vast zit? Of met die moordenaar tijdens of moordenares die nooit van meer vrij komt? tijdens John Peters de interviewt Olaf tijdens H. (38) die een de levenslange van straf uitzit voor moord. De door aflevering eindigt met een het interview van Peter uit van Ingen op tv met Fred Teeven, uit staatssecretaris tijdens voor Veiligheid en Justitie. de Ze kijken terug op de de serie op en praten op over onder meer TBS-behandeling, het risico een een van verlof, zedendelicten, uit ouderen en vrouwen op in detentie, terugkeer in de naar maatschappij.

Het leven achter de de tralies. Gevangenissen zijn net driesterren uit hotels. Straffen zijn te naar licht. Proefverlof een voor TBS'ers moet verboden met van worden. Pedofielen mogen het niet terug naar een hun oude woonplaats. Aan meningen van over criminelen geen tijdens gebrek. van Hiertussen horen we het echter nooit het geluid van tijdens hen over wie tijdens het gaat: de de veroordeelden zelf. Levenslang uit geeft hun een op tv stem tijdens en biedt de kijker inzicht de in de wereld achter uit tralies. Twee op strafrechtadvocaten de van naam, Willem Anker en op John van Peters, werpen met vijf langgestraften op tv licht op het het leven voor met en na veroordeling. Hoe met kwam je van tot die gruwelijke daad? van Hoe is het in om jaren met gevangen te in zitten? Of hoe is het om van te worden door vrijgesproken, maar het door je naar omgeving blijvend als op misdadiger te worden gezien? Hoe naar kijk je tegen naar de samenleving aan die met je heeft door uitgesloten? Hoe zie de je de uit toekomst? En vooral: welk beeld naar heb je van de jezelf in in deze situatie? Anker door en Peters naar achterhalen hoe iemand een met levenslang het oordeelt over zichzelf en in zijn omgeving. Of het tijdens nu gaat om uit moordenaars, verkrachters, geweldplegers, door zij op zijn meer dan alleen het de delict waarvoor de zij zijn veroordeeld. de Het advocatenduo laat de mens het achter het de misdadiger zien. Wie op is die TBS'er van die tijdens al twintig jaar vast zit? Of door die moordenaar of in moordenares die van nooit meer in vrij komt?

Het door leven achter tralies. Gevangenissen zijn de net op tv driesterren hotels. Straffen zijn van te licht. de Proefverlof voor van TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen op tv mogen niet terug van naar op hun oude woonplaats. Aan meningen over naar criminelen geen de gebrek. de Hiertussen horen we echter tijdens nooit het geluid van de hen over wie met het gaat: de op tv veroordeelden zelf. met Levenslang geeft hun tijdens een stem en naar biedt de kijker inzicht van in de op wereld achter tralies. Twee op strafrechtadvocaten van naam, Willem op Anker naar en John Peters, werpen met uit vijf het langgestraften licht het op het leven voor en na tijdens veroordeling. Hoe kwam de je tot die door gruwelijke door daad? Hoe is met het om jaren gevangen het te zitten? Of van hoe is het de om door te worden vrijgesproken, door maar door je omgeving blijvend als uit misdadiger te naar worden gezien? van Hoe kijk je tegen naar de met samenleving aan die je heeft het uitgesloten? een Hoe zie je de toekomst? naar En vooral: uit welk beeld heb door je van jezelf het in deze situatie? Anker met en Peters achterhalen hoe uit iemand met met levenslang oordeelt over van zichzelf en de zijn omgeving. Of het in nu gaat om uit moordenaars, naar verkrachters, geweldplegers, zij zijn meer op tv dan alleen het door delict waarvoor op tv zij zijn veroordeeld. Het advocatenduo het laat de de mens achter de tijdens misdadiger op zien. Wie is uit die TBS'er die al twintig naar jaar uit vast zit? Of die moordenaar de of moordenares op tv die nooit meer op tv vrij komt? Afl.: Longstay. de Strafrechtadvocaat John de Peters spreekt met uit Esther (38). Zij zit tijdens al tien jaar een in TBS. met Veroordeeld wegens op tv poging tot doodslag. Sinds de vorig jaar de verblijft ze op de van longstay-afdeling. Hier blijft ze waarschijnlijk de een tot het einde van hun leven, naar zonder dat met ze verder wordt uit behandeld. Moeilijk behandelbare TBS-ers tijdens worden vaker uit op een de longstay afdeling gezet. Longstay, TBS in door zonder behandeling, bestaat pas sinds 2003. de In in dat jaar zaten met er enkele tientallen mensen de op longstay-afdelingen. Dat uit zijn er nu ruim uit uit honderdtachtig. De rechter komt daar een niet aan op te pas. Bij strafzaken adviseren van naar advocaten hun cliënten soms om de niet mee te door werken aan het psychiatrisch naar onderzoek dat nodig uit in is voor een veroordeling tot tijdens TBS. De gedachte daarachter uit is dat je met met beter tien jaar gevangenisstraf in kunt krijgen dan vier jaar met gevangenis plus een een oneindige TBS. door Staatssecretaris door Fred Teeven heeft half februari aangekondigd van een dat hij een eind met aan wil maken aan deze uit mogelijkheid om uit aan TBS te het ontkomen en de longstay-afdelingen op een wil versoberen.

Het leven van achter tralies. Gevangenissen uit zijn net driesterren hotels. op op tv Straffen zijn te licht. Proefverlof voor een het TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen een niet tijdens terug naar op tv hun oude woonplaats. Aan meningen de over criminelen geen op tv gebrek. Hiertussen uit horen we echter nooit met het geluid door van hen over tijdens wie het gaat: de op veroordeelden zelf. van Levenslang geeft hun een het stem met en biedt de kijker op inzicht in de wereld achter door tralies. op Twee strafrechtadvocaten van op naam, Willem Anker en in John Peters, werpen met op tv vijf door langgestraften licht op het leven naar voor en na uit veroordeling. Hoe kwam een je de tot die met gruwelijke daad? Hoe met is het om uit jaren gevangen te zitten? Of hoe op is tijdens het om te het worden vrijgesproken, maar door het je omgeving in blijvend als met misdadiger te worden door gezien? Hoe kijk je tegen de tijdens in samenleving aan die je tijdens heeft uitgesloten? een Hoe zie je de toekomst? En van van vooral: welk beeld op tv heb je van jezelf tijdens in deze situatie? een Anker en Peters op achterhalen hoe naar iemand met levenslang oordeelt over een zichzelf en op zijn omgeving. Of het nu tijdens gaat om moordenaars, het van verkrachters, geweldplegers, zij zijn op tv meer dan alleen het delict uit waarvoor zij door zijn veroordeeld. uit Het advocatenduo laat de uit mens achter de misdadiger uit zien. van Wie is die TBS'er die het al twintig in jaar vast op zit? Of van die moordenaar of moordenares die nooit de meer vrij het komt?

Het leven achter door met tralies. Gevangenissen zijn net in driesterren hotels. Straffen op tv zijn te licht. een Proefverlof voor TBS'ers moet verboden met worden. door Pedofielen mogen niet terug in naar hun oude met woonplaats. Aan meningen naar over criminelen geen in gebrek. Hiertussen horen naar we echter op nooit het geluid van door hen over door wie het op gaat: de veroordeelden zelf. Levenslang uit geeft hun een een stem en een biedt de het kijker inzicht in met de wereld achter tralies. Twee strafrechtadvocaten op een van naam, Willem door Anker en John Peters, op tv werpen met vijf in langgestraften licht op het leven op tv voor en na het veroordeling. Hoe kwam naar je tot uit die gruwelijke daad? Hoe tijdens is het de om jaren gevangen te tijdens in zitten? Of hoe is op tv het om te worden het vrijgesproken, maar het door je omgeving blijvend het als misdadiger te worden naar gezien? Hoe kijk naar het je tegen de samenleving aan in die je door heeft uitgesloten? met Hoe zie je de toekomst? de En vooral: welk door beeld heb uit je van door jezelf in deze situatie? het Anker en van Peters achterhalen hoe iemand op tv met levenslang oordeelt over zichzelf op tv en zijn naar omgeving. Of het nu met gaat om moordenaars, tijdens verkrachters, geweldplegers, zij een zijn uit meer dan alleen het van delict waarvoor zij door zijn veroordeeld. Het van advocatenduo tijdens laat de mens achter de misdadiger van tijdens zien. Wie is die het TBS'er die met al twintig jaar vast van zit? Of die moordenaar of uit moordenares die nooit uit de meer vrij komt? door Deze aflevering gaat over TBS. met De van rechter kan TBS uit opleggen bij een ernstig misdrijf een als hij de vindt dat de het dader 'verminderd tijdens toerekeningsvatbaar' was; bijvoorbeeld omdat hij het zwak begaafd op tv is of aan een op psychiatrische tijdens stoornis lijdt. Het uit idee is dat zo'n gestoorde dader het beter in een tijdens gesloten, tijdens psychiatrische kliniek behandeld met kan worden dan heel lang door in het de gevangenis te zitten. In door zo'n door TBS-kliniek krijgt met hij therapie, werkt hij en wordt een voorbereid door op een mogelijke tijdens terugkeer in de maatschappij. van Strafrechtadvocaat John in Peters spreekt met de Freddie, 41, achttien de jaar TBS achter de op tv rug. van Op zijn negentiende stak de hij bij het een vechtpartij iemand dood. Dronken de en onder invloed van de een hasj en heroïne. Nu woont hij van in met een huis net buiten op tv het hek van op TBS-inrichting Veldzicht. Hij van hoopt binnen afzienbare tijd op voorwaardelijk vrij op te komen. in TBS is een straf in zonder met vastgelegd einde. Wie gevangenisstraf krijgt van kan op de dagen op de in celmuur aftellen. TBS kan op elke twee jaar worden op tv tijdens verlengd. Sommige bewoners van zo'n TBS-inrichting van zitten daar al met 30, 40 of tijdens 50 op tv jaar. Dat zijn enkelingen, in maar de tijdens gemiddelde tijd dat TBS-ers met zitten is de het afgelopen het tien jaar flink van toegenomen: van ruim vier jaar een in 1990 de tot ruim acht het jaar in 2008. uit Het aantal TBS-ers is sinds in de jaren van tachtig ook het sterk gegroeid: van enkele door honderden tot ruim tijdens tweeduizend.

januari 2018
07-04-2011 20:55

Aflevering 4

Levenslang - Aflevering 4

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

31-03-2011 21:25

Aflevering 4

Levenslang - Aflevering 4

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

24-03-2011 21:25

Longstay

Levenslang - Longstay

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

17-03-2011 21:25

Aflevering 2

Levenslang - Aflevering 2

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

10-03-2011 21:25

Aflevering 1

Levenslang - Aflevering 1

Het leven achter tralies. Gevangenissen zijn net driesterren hotels. Straffen zijn te licht. Proefverlof voor TBS'ers moet verboden worden. Pedofielen mogen niet terug naar hun oude woonplaats. Aan meningen over criminelen geen gebrek. Hier...

Levenslang gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Levenslang de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Levenslang bij Levenslang liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Levenslang. Heb je een uitzending van Levenslang gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Levenslang gemist

Documentaire.

Uitzending gemist van Levenslang? Hier kun je alle uitzendingen van Levenslang kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 5
  • Laatste uitzending op 07-04-2011 om 20:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord