Programma gemist?

Reality gameshow die van eindigt in een een mentale krachtmeting: uit een tijdens allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's met worden ondergedompeld in in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij op drie tijdens opdrachten vervullen, mogen ze hun naar inzet én hun van aandacht een geen moment laten het verslappen. Alles naar wat ze die dag de zien, horen en beleven op tv kan immers van op belang zijn tijdens voor de Flashback test. Want tijdens tijdens het op laatste uur spelen de in duo's in onder leiding van Patrick naar Lodiers in een harde, bloedstollende tijdens quiz met als onderwerp: van het voorbije etmaal. op De kandidaat met het laagste uit aantal punten moet een het terug naar huis en laat zijn tijdens op of haar partner alleen achter. met Wie lukt naar het om de onder grote druk naar geen seconde te verslappen? Wie kan in nog met helder denken en van herinnert zich het het meest? En wie gaat uit er de uiteindelijk met de goudstaaf, ter waarde op tijdens van 15.000 euro, vandoor? van De drie door finalisten hebben er zeven zware afleveringen een op zitten. Slechts van één kandidaat zal uit door winnen. De spanning is met om te met snijden en al helemaal in omdat de laatste Flashback-test in zich naar op hele, hele grote hoogte naar afspeelt. Kunnen de drie met tijdens finalisten nog wel nadenken op tv hoog boven de grond bungelend? op Wie overwint de van angst en gaat door er met de van uit goudstaaf, ter waarde van 15.000 euro, het vandoor? in Wie mag het zich de winnaar van Flashback noemen? een Presentatie: Patrick in Lodiers.

Reality naar gameshow die eindigt met in een mentale krachtmeting: een door een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's van worden ondergedompeld in het in avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij uit drie opdrachten vervullen, naar in mogen ze hun inzet én door hun aandacht in geen moment tijdens laten verslappen. Alles wat ze die in dag zien, op horen uit en beleven kan immers van met belang van zijn voor de Flashback door test. Want tijdens het laatste van uur spelen naar de duo's onder leiding de van Patrick het Lodiers tijdens een harde, bloedstollende quiz naar met als onderwerp: het met voorbije op tv etmaal. De kandidaat van met het laagste van aantal punten moet in terug naar huis en van laat zijn of haar partner door alleen achter. op tv Wie uit lukt het om onder grote met druk op geen seconde te verslappen? met Wie kan nog uit helder denken en herinnert zich uit het meest? uit En wie het gaat er uiteindelijk met de de naar goudstaaf, ter waarde van met 15.000 euro, vandoor? De in finale is in zicht. in Twee duo's komen met steeds met dichterbij de winst van een Flashback. Voetbal het is de nummer één uit sport in door Afrika en op dat gaat dat de er heel anders aan op toe dan de kandidaten gewend naar zijn. Voor de de laatste opdracht maken van de kandidaten een tijdens slopende tocht door uit de spierwitte zandduinen met van Atlantis. door Totale uitputting is het een op gevolg en probeer je dan het maar eens te op concentreren op met de Flashback test. Zo dichtbij de uit de finale wil natuurlijk niemand op tv naar huis. Presentatie: Patrick op tv van Lodiers.

Reality de gameshow die een eindigt in een mentale het krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf met duo's in worden ondergedompeld in op het avontuurlijke naar Zuid-Afrika. Terwijl zij dertien met uur lang opdrachten de vervullen, mogen ze hun van inzet uit én hun aandacht geen het moment laten verslappen. Alles wat op tv ze die op dag zien, in horen, beleven en doorstaan, kan in van immers van belang zijn voor de tijdens in Flashbacktest. Want tijdens het laatste uur van spelen de een duo's onder leiding op van Patrick Lodiers een de harde, bloedstollende quiz door met als uit onderwerp: het voorbije het etmaal. naar De kandidaat met het in laagste aantal punten moet met direct terug naar door huis en laat de zijn of haar een partner alleen achter. Welk naar in koppel is het tijdens scherpst? Wie lukt het om onder met naar grote druk geen seconde te het verslappen? Wie kan met nog naar helder denken en herinnert op zich het meest? De finale uit met komt steeds dichterbij uit voor de twee duo's en de op solospeler naar die Flashback hebben doorstaan. De naar kandidaten gaan naar de een luidruchtig naar en broeierig feest, waar de van zij proeven van de Zuid-Afrikaanse met specialiteit: de de braai. Met tijdens volle magen vertrekken het zij naar één met van de prachtige golfcourses. van Er wacht een potje in golf, maar de verrassing van volgt daarna. uit De golfbaan uit blijkt een perfecte plek in voor een lancering. tijdens Presentatie: Patrick in Lodiers.

Reality gameshow uit die eindigt een in een mentale door krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. het Vijf op tv duo's worden ondergedompeld in de de wonderlijke wereld op tv van Zuid-Afrika. Terwijl zij dertien de uur een lang opdrachten vervullen, van mogen ze hun inzet én tijdens hun aandacht geen tijdens moment laten verslappen. in Alles tijdens wat ze die op dag zien, horen, beleven op en de doorstaan, kan immers uit van belang zijn voor de met Flashbacktest. Want tijdens tijdens het laatste tijdens uur spelen de duo's in onder leiding van uit Patrick Lodiers een harde, de bloedstollende naar quiz met een als onderwerp: het door voorbije etmaal. De kandidaat met het de laagste aantal door punten met moet direct terug naar de huis en laat op tv zijn of haar het partner alleen achter. Welk koppel een is het door scherpst? Wie op lukt het om onder grote door druk geen seconde van te de verslappen? Wie in kan nog helder door denken en herinnert zich het meest? op tv Vier de kandidaten hebben Flashback al naar moeten verlaten. een Voor de overgebleven tijdens drie duo's begint de tijdens dag vroeg. De kandidaten op tijdens laten het vasteland achter zich een en varen de oceaan het door op. Eenmaal terug aan een wal wacht naar hen een stinkende klus. Een uit ontmoeting van met een beroemde artiest eindigt in uit een een spectaculaire videoclip. van Wie heeft tijdens het de geweld aan kleuren op tv en muziek goed uit opgelet? Wie het moet er naar huis? van Presentatie: Patrick naar Lodiers.

Reality in gameshow die eindigt in in een mentale naar krachtmeting: een allesbeslissende tijdens geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in in de het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl met zij dertien op tv uur lang opdrachten vervullen, mogen het ze hun inzet door tijdens én hun aandacht in geen moment laten verslappen. Alles tijdens wat ze met die dag zien, horen, de beleven naar en doorstaan, kan immers van belang van zijn naar voor de Flashbacktest. Want tijdens naar het door laatste uur spelen van de duo's in onder leiding van Patrick naar Lodiers een harde, bloedstollende quiz tijdens met als onderwerp: in het voorbije het etmaal. De uit kandidaat met het laagste tijdens aantal punten moet direct de van terug naar huis en laat zijn uit of haar partner de alleen achter. tijdens Welk met koppel is het scherpst? het Wie lukt het het om onder het grote druk geen seconde te verslappen? door Wie kan nog in helder denken op en herinnert zich met het meest? tijdens Drie kandidaten uit hebben de afvalrace niet gered met en zijn in al naar huis. De uit overgebleven drie duo's en het één solospeler op tv nemen het tegen elkaar van op. De kandidaten uit worden weer een tot op het uiterste gedreven. Wie overwint zijn een angst door en waagt zich aan een uit uit verkleedpartij op grote hoogte? op tv Presentatie: Patrick op Lodiers.

Reality uit gameshow die eindigt in een op tv mentale tijdens krachtmeting: een allesbeslissende een geheugentest. Vijf op tv duo's worden ondergedompeld in van het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij het op drie opdrachten vervullen, op tv mogen ze hun een inzet én hun op aandacht geen moment laten een verslappen. Alles wat ze uit die dag door zien, horen en uit beleven kan immers in van belang zijn voor op de tijdens Flashback test. Want naar tijdens het laatste uur op tv spelen de duo's onder met leiding van de Patrick Lodiers een uit harde, bloedstollende quiz met het als door onderwerp: het voorbije etmaal. De kandidaat het in met het laagste aantal punten op tv moet terug naar de huis en laat zijn de of haar het partner alleen achter. de Wie op lukt het om onder met grote druk geen seconde tijdens te verslappen? Wie kan in naar nog helder denken en herinnert zich door het meest? En in tijdens wie gaat er uiteindelijk met de door goudstaaf, van ter waarde naar van 15.000 euro, vandoor? Twee in kandidaten zijn de al naar het huis. Er zijn op nog drie duo's en twee solospelers tijdens in het spel op tv die samen een naar nieuw duo zullen de vormen. De kandidaten van doorlopen uit een bijzondere wijnroute, waarna tijdens hun evenwicht op op de proef uit wordt gesteld. op tv Zijn de duo's in een balans? In de op tv nacht dansen van duizenden mensen op stevige op tv beats. De kandidaten uit mengen zich tussen de het massa, maar van horen niets en spreken uit is verboden. in Hoe gaan zij de tijdens opdracht vervullen? Wie een speelt de de Flashback-test het beste? de Wie moet er tijdens naar huis? Presentatie: Patrick op tv Lodiers.

Reality gameshow in die eindigt in een door mentale krachtmeting: een een allesbeslissende in geheugentest. Vijf duo's worden door ondergedompeld in het avontuurlijke naar Zuid-Afrika. Terwijl uit zij in drie opdrachten vervullen, mogen ze hun door inzet op én hun aandacht op geen moment laten verslappen. de Alles wat ze naar die dag zien, uit horen en beleven op tv kan immers van belang tijdens zijn voor naar de Flashback van test. Want tijdens het een laatste uur spelen naar de duo's onder uit leiding van op tv Patrick Lodiers een de harde, bloedstollende quiz op tv met als onderwerp: het in voorbije etmaal. De kandidaat in tijdens met het laagste aantal punten op moet terug op naar huis en laat het zijn of haar tijdens partner alleen op tv achter. Wie lukt door het om uit onder grote druk geen seconde op te tijdens verslappen? Wie kan nog een helder denken en herinnert zich in het meest? op En wie gaat op er uiteindelijk met de de uit goudstaaf, ter waarde op van 15.000 euro, vandoor? Éen in van met de kandidaten heeft Flashback al moeten tijdens van verlaten. Er zijn in nog vier duo's over en één tijdens door solospeler. De kandidaten krijgen een de hele uitzonderlijke rondleiding door uit Kaapstad, waar de tijdens onderlinge strijd duidelijk tijdens op zichtbaar wordt. Bijkomen van de in rondleiding zit er niet een in in. De kandidaten moeten zich op tv klaarmaken voor een feest een op waarbij alle zintuigen geprikkeld zullen worden, door van behalve het zicht. Wie de onthoudt het meeste van naar wat hij gehoord, van geproefd, gevoeld en geroken van heeft? door Wie verliest de een Flashback-test en de moet naar huis? Presentatie: Patrick op Lodiers.

De vijf duo's het arriveren in Kaapstad. op tv Nog moe van in de reis en op tv vol vraagtekens over uit op het avontuur dat van hen te wachten het staat, belanden zij direct midden de in één door van de grootste een krottenwijken van de Zuid-Afrika. Daar proeven een zij, letterlijk en figuurlijk van de op lokale cultuur. naar Na hun tijdens eerste kennismaking met een Zuid-Afrika start er op een intensieve zoektocht, gevolgd door op een op slopende bergetappe. Eenmaal op het de in top ontdekken zij hoe zij naar beneden moeten komen. Wie van waagt er naar een sprong op tv in het een diepe en wie heeft het meest op tv onthouden met voor de het Flashback-test?

januari 2019
26-05-2011 20:30

Aflevering 8

Flashback - Aflevering 8

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij drie opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hun aandacht geen m...

19-05-2011 15:00

Aflevering 7

Flashback - Aflevering 7

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij drie opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hun aandacht geen m...

28-04-2011 20:30

Aflevering 6

Flashback - Aflevering 6

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij dertien uur lang opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hun aan...

21-04-2011 20:30

Aflevering 5

Flashback - Aflevering 5

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in de wonderlijke wereld van Zuid-Afrika. Terwijl zij dertien uur lang opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én...

14-04-2011 20:30

Aflevering 4

Flashback - Aflevering 4

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij dertien uur lang opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hun aan...

07-04-2011 20:30

Aflevering 3

Flashback - Aflevering 3

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij drie opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hun aandacht geen m...

31-03-2011 20:30

Aflevering 2

Flashback - Aflevering 2

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's worden ondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij drie opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hun aandacht geen m...

24-03-2011 20:30

Aflevering 1

Flashback - Aflevering 1

De vijf duo's arriveren in Kaapstad. Nog moe van de reis en vol vraagtekens over het avontuur dat hen te wachten staat, belanden zij direct midden in één van de grootste krottenwijken van Zuid-Afrika. Daar proeven zij, letterlijk en figuurl...

Flashback gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Flashback de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Flashback bij Flashback liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Flashback. Heb je een uitzending van Flashback gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Flashback gemist

Reality gameshow die eindigt in een mentale krachtmeting: een allesbeslissende geheugentest. Vijf duo's wordenondergedompeld in het avontuurlijke Zuid-Afrika. Terwijl zij drie opdrachten vervullen, mogen ze hun inzet én hunaandacht geen moment laten verslappen. Alles wat ze die dag zien, horen en beleven kan immers van belang zijn voor deFlashback test. Want tijdens het laatste uur spelen de duo's onder leiding van Patrick Lodiers een harde,bloedstollende quiz met als onderwerp: het voorbije etmaal. De kandidaat met het laagste aantal punten moet terug naarhuis en laat zijn of haar partner alleen achter. Wie lukt het om onder grote druk geen seconde te verslappen? Wie kannog helder denken en herinnert zich het meest? En wie gaat er uiteindelijk met de goudstaaf, ter waarde van 15.000euro, vandoor? Presentatie: Patrick Lodiers.

Uitzending gemist van Flashback? Hier kun je alle uitzendingen van Flashback kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 15-12-2017 om 14:32 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord