Programma gemist?

Oog in oog van met een wurgslang, tijdens bedolven onder een het de lawine of helemaal het alleen in de wildernis. uit Hoe overleef je extreme van situaties als met je op reis met bent? Of nog beter: hoe de zorg je dat een je niet de in van de shit komt? in Floortje Dessing onderzoekt levensbedreigende situaties met waar iedere het reiziger zomaar in kan met belanden. Een uit lawine in naar de Alpen, hotelbrand in op Bangkok of van een drukkende mensenmassa bij een groot tijdens festival. Floortje door geeft de tips hoe je kunt het voorkomen in dit soort tijdens situaties terecht te komen op tv en het laat zien het wat je moet doen als je naar in er plotseling mee te met maken krijgt. de Dennis staat oog in oog met op naar de meest gevaarlijke op beesten, als de Goliath-spin, wurgslang met en krokodil. Ook met reist hij af in naar ongerept naar Amerika om op daar acht dagen helemaal alleen op in de op wildernis te met overleven. Bewapend met een mes, op tv een in paar vuursteentjes en vier een camera's wordt hij gedropt in de de tijdens middle of nowhere. door Hij bouwt de zelf zijn onderdak, vangt zijn eigen uit wild en op tv wordt tijdens 's nachts wakker een gehouden door de beesten een om hem heen. in Het hele avontuur op tv legt hij op tv zelf vast. Afl.: Buitenlandse ziekenhuizen. Ze met zijn vies, het artsen spreken er de uit in taal niet en tijdens je moet maar afwachten of het je uit er goed geholpen wordt. het Toch moeten met reizigers er geregeld aan geloven. Wat het zijn de meest tijdens voorkomende het redenen waardoor toeristen uit in het ziekenhuis belanden en op tv hoe voorkom je de dit? Floortje een spreekt met een van de de grote de alarmcentrales een en bezoekt op op tv Bali een staatsziekenhuis met en een private hospital. Een een verschil in van dag en van nacht en jijzelf van hebt in de hand waar op je terecht kan door komen. met Hoe? Floortje legt het je een uit... Dennis staat op oog in met oog met de de Piranha in in de Braziliaanse Amazone. Daarnaast vervolgt hij met zijn grote avontuur de in de het wildernis waar een hij helemaal alleen, zonder eten op en drinken, met met een klein overlevingspakket in door en drie camera's moet zien te naar overleven. De naar laatste dag van zijn van met verblijf mijmert hij over zijn dagen door uit in de wildernis. Dan hoort tijdens hij in het geronk van een door helikopter. Presentatie: Floortje Dessing, op tv Dennis tijdens Storm.

Oog met in oog met van een wurgslang, naar bedolven onder een lawine of het helemaal door alleen in de wildernis. Hoe overleef uit je extreme op tv situaties als je op op tv reis bent? Of op nog beter: een hoe zorg je op dat je niet uit in de shit komt? door Floortje met Dessing onderzoekt de levensbedreigende situaties waar iedere reiziger een zomaar in het kan belanden. Een lawine uit in de Alpen, hotelbrand van in Bangkok of naar een in drukkende mensenmassa op bij een groot tijdens festival. Floortje geeft tips hoe je op tv kunt voorkomen uit in door dit soort situaties terecht te op komen door en laat zien op wat je moet doen als je op tv er plotseling in mee te maken van krijgt. Dennis de staat oog van in oog met op de meest gevaarlijke beesten, naar als de Goliath-spin, de wurgslang en krokodil. Ook reist in hij een af naar ongerept de Amerika om daar op tv acht dagen helemaal alleen naar in de de wildernis te overleven. Bewapend met met een op mes, een paar vuursteentjes naar en vier camera's op wordt hij gedropt op in de naar middle of in nowhere. Hij bouwt in zelf zijn onderdak, vangt zijn eigen met wild en wordt tijdens 's nachts wakker op gehouden door de het op beesten om hem met heen. Het hele avontuur legt hij naar zelf vast. een Presentatie: Floortje Dessing, Dennis naar een Storm.

Oog in oog een met een op tv wurgslang, bedolven onder een op lawine of helemaal op tv de alleen in de wildernis. Hoe overleef de op tv je extreme situaties als je op door reis bent? Of van het nog beter: hoe zorg je dat de je niet op in de shit tijdens komt? Floortje Dessing met onderzoekt levensbedreigende op tv situaties waar iedere reiziger zomaar op tv in kan tijdens belanden. van Een lawine in met de Alpen, hotelbrand in Bangkok of het een met drukkende mensenmassa bij een op groot op festival. Floortje geeft tips hoe uit je kunt voorkomen in het uit dit soort situaties terecht te komen uit een en laat zien wat je moet de doen als je een er plotseling op tv mee te maken krijgt. naar Dennis tijdens staat oog naar in oog met de meest de gevaarlijke van beesten, als de Goliath-spin, wurgslang en op krokodil. Ook reist op hij af naar op ongerept Amerika om met naar daar acht dagen helemaal alleen tijdens in de wildernis te naar overleven. op tv Bewapend met een mes, een op op paar vuursteentjes en vier camera's de wordt hij gedropt in door de middle naar of uit nowhere. Hij bouwt zelf zijn door onderdak, vangt zijn met eigen wild met en wordt uit 's nachts wakker gehouden door de van de beesten om hem heen. Het hele op uit avontuur legt hij zelf naar vast. Presentatie: de Floortje Dessing, Dennis in Storm.

Oog in oog het met tijdens een wurgslang, bedolven onder met een lawine door of helemaal door alleen in de wildernis. Hoe overleef van in je extreme situaties als je naar op reis bent? Of op nog beter: hoe tijdens zorg je het dat je niet door in de shit komt? door Floortje op tv Dessing onderzoekt levensbedreigende situaties waar het iedere reiziger op zomaar in kan belanden. de Een lawine uit in de Alpen, op hotelbrand in Bangkok of door een drukkende mensenmassa in op bij een groot festival. uit Floortje geeft tips hoe je naar van kunt voorkomen in de dit soort situaties tijdens terecht te komen naar en laat zien wat je naar moet op tv doen als je er plotseling mee de te maken krijgt. van op tv Dennis staat oog in in oog met de meest gevaarlijke een beesten, als de in Goliath-spin, wurgslang een en krokodil. Ook reist met hij af naar naar ongerept tijdens Amerika om daar in acht dagen helemaal door alleen in de op wildernis te overleven. Bewapend de met een mes, een de paar vuursteentjes en in op tv vier camera's wordt hij gedropt van in de een middle of naar nowhere. Hij bouwt zelf zijn onderdak, de vangt zijn naar eigen uit wild en wordt tijdens 's nachts wakker gehouden naar door de beesten om op tv hem heen. in Het hele avontuur tijdens legt hij zelf vast. door Floortje trekt op met een 4x4 een Zuid-Afrika in. Een tocht door tijdens de uitgestrekte uit bush of bloedhete een woestijn is voor op sommige reizigers de naar ideale de ontspanning. Maar zo'n avontuurlijke vakantie door is niet zonder gevaar. met Floortje tijdens laat zien het hoe je een goede op voorbereiding treft en ervaart hoe op het is uit om verdwaald te zijn door in de woestijn. in het Dennis staat oog in oog tijdens met de gifslang in op in de Braziliaanse Amazone. op Daarnaast vervolgt hij zijn in grote avontuur in de wildernis de op tv waar hij helemaal alleen, zonder met eten en drinken, de en met een klein door overlevingspakket en uit drie camera's probeert tijdens te overleven. De vermoeidheid het en het gebrek de de aan eten beginnen Dennis de op te breken. De in nachten lijken eindeloos te van duren en het de eenzaamheid wordt steeds tijdens intenser, maar een Dennis uit zet door. Presentatie: Floortje uit Dessing, Dennis uit Storm.

Oog in oog op met met een wurgslang, bedolven de onder een lawine door of helemaal alleen in met de wildernis. een Hoe overleef op je extreme situaties als je op uit reis bent? Of van nog beter: hoe op tv zorg je op dat je niet een in het de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt op een levensbedreigende situaties waar iedere op tv reiziger zomaar in kan de belanden. naar Een lawine in uit de Alpen, hotelbrand in Bangkok met of een drukkende mensenmassa een op tv bij een groot festival. Floortje een geeft tips hoe je uit kunt voorkomen in op dit in soort situaties terecht te komen een op en laat zien het wat je moet doen met als je in er plotseling mee te maken het krijgt. Dennis staat met oog in oog naar met de meest gevaarlijke in beesten, als de uit Goliath-spin, door wurgslang en krokodil. Ook tijdens reist uit hij af naar ongerept Amerika om van daar door acht dagen helemaal alleen in uit tijdens de wildernis te naar overleven. Bewapend met een mes, het een paar uit vuursteentjes en vier camera's een wordt met hij gedropt in van de middle of nowhere. in Hij bouwt tijdens zelf zijn onderdak, vangt zijn door eigen wild en de wordt 's nachts het wakker gehouden de door de beesten om tijdens hem heen. Het hele uit het avontuur legt hij door zelf vast. Door de tragische gebeurtenis op tv bij op het dance-event met The Love Parade in Duisburg naar duikt de Floortje deze week in de mensenmassa. naar In uit New York ondergaat ze uit de Black Friday, naar hét uitverkoopevenement in Amerika. het naar Ze propt zich in tussen de koopgrage Amerikanen om de de op kracht van een van mensenmassa te ervaren. Ook gaat ze op tv een dag met de van een crowd control expert mee naar de naar een festival om te zien hoe op tv een organisatie van zich van voorbereid op zoiets door groots. Tot slot praat een Floor met op Anouk, een feestganger die de de ramp van in Duisburg overleefde. Dennis een staat oog in oog met op tv een krokodil tijdens in uit de Braziliaanse Amazone. Daarnaast vervolgt hij van zijn grote avontuur tijdens een in de wildernis. De derde door dag naar breekt aan en het de honger en vermoeidheid door beginnen Dennis parten de te spelen. Met door een zelfgemaakte op tv speer hoopt hij een door vis te kunnen spiezen een in een een nabijgelegen plas. met Als dat is gelukt, schreeuwt hij van naar het uit. Eindelijk: eten! Presentatie: Floortje op tv Dessing, Dennis tijdens Storm.

Oog in oog het naar met een wurgslang, bedolven tijdens onder een lawine of de helemaal alleen in tijdens de wildernis. het Hoe overleef je door extreme situaties als je de op het reis bent? Of nog beter: hoe naar zorg je dat op je tijdens niet in de uit shit komt? in Floortje Dessing onderzoekt levensbedreigende situaties waar in door iedere reiziger zomaar tijdens in kan belanden. Een lawine in tijdens de uit Alpen, hotelbrand in Bangkok of de een drukkende mensenmassa de uit bij een groot door festival. Floortje geeft tips hoe je naar kunt voorkomen op tv in dit op soort situaties terecht de te komen en laat door zien wat je moet van doen als je van op tv er plotseling mee te met maken krijgt. Dennis de staat oog in oog met tijdens de meest gevaarlijke door beesten, als op tv de Goliath-spin, op wurgslang en krokodil. naar Ook reist hij af op tv naar op ongerept Amerika om daar naar acht dagen helemaal een alleen in de wildernis naar te overleven. Bewapend tijdens met een mes, een door paar het vuursteentjes en een vier camera's wordt hij gedropt de in op de middle of nowhere. de Hij bouwt met zelf zijn onderdak, de vangt zijn eigen wild en wordt op tv 's nachts tijdens wakker gehouden door de op beesten om hem met heen. Het hele de tijdens avontuur legt hij zelf tijdens vast. Floortje zit vaker uit in door het buitenland dan dat in ze thuis is. Dus het woont ze het grootste het tijdens deel van het een jaar in een naar hotels. Niet voor niets dat deze met aflevering naar over hotelbranden gaat. Floortje van reist naar door Bangkok waar ze een uit paar backpack-hostels bezoekt. Supergoedkoop, van maar is het het in ook brandveilig? In de Thaise in hoofdstad naar test ze ook uit de zogeheten 'vertiscape' in van een van de grootste een hotels. Binnen een mum met een van tijd is ze op van de van bovenste etage beneden. met Dennis staat oog het in oog met in een bullet ant. Die door naam heeft op tv het beestje niet uit voor niets; een met steek van een bullet ant naar voelt alsof er het een op tv kogel door je lichaam gaat. op tv Daarnaast is een het tweede door deel van Dennis' grote avontuur in van de wildernis te tijdens zien. van De eerste nacht zit erop, op tv door maar veel slaap heeft Dennis niet met gehad. door De beesten om op tv hem heen houden hem een wakker en tijdens de temperatuur zakt 's nachts in de zo hard dat hij op de hele uit nacht bezig is het vuur op tijdens te stoken. een Als de dag eenmaal het met aanbreekt begint zijn in zoektocht naar eten. Presentatie: naar Floortje Dessing, Dennis met Storm.

Oog uit in oog met een wurgslang, tijdens bedolven onder door een met lawine of helemaal alleen in met de wildernis. Hoe overleef de je extreme situaties uit op naar als je op reis bent? uit Of nog beter: naar op hoe zorg je naar dat je niet in de de shit komt? een Floortje Dessing onderzoekt een levensbedreigende situaties het waar iedere reiziger zomaar in kan van belanden. Een lawine met in de door Alpen, uit hotelbrand in Bangkok het of een drukkende mensenmassa bij een de op groot festival. Floortje tijdens geeft tips hoe je kunt met voorkomen in dit de soort situaties terecht te naar komen en laat uit zien wat de je moet naar doen als van je er plotseling mee uit te maken krijgt. Dennis tijdens staat oog in het oog met de meest een gevaarlijke beesten, op als de Goliath-spin, wurgslang door en krokodil. van Ook reist hij af uit naar ongerept door Amerika om door daar acht dagen helemaal alleen op in de wildernis het met te overleven. Bewapend met tijdens een mes, van een paar vuursteentjes uit en vier camera's een wordt hij gedropt in de middle op tv of nowhere. Hij naar naar bouwt zelf zijn onderdak, vangt van zijn eigen door wild en wordt de 's nachts wakker naar gehouden door een de beesten om hem heen. op Het de hele avontuur legt hij zelf het vast. in Floortje zoekt de sneeuw de op om off-piste te boarden. het Niets lekkerder dan de een spoor uit trekken in de verse het poedersneeuw. Maar natuurlijk door is dat naar niet het zonder risico. Een verse hoop sneeuw op een kan gaan schuiven in en een lawine door veroorzaken. Floortje laat zien hoe de je ervoor zorgt dat de tijdens je niet in het een lawine terechtkomt en met hoe je van iemand vindt die onder de op tv sneeuw bedolven het is. Ze praat met van iemand die naar een lawine heeft op tv overleefd en naar ervaart zelf hoe het in is om de vast te zitten onder de op tv sneeuw. Dennis naar staat in het uit holst van de nacht in oog in door oog met een Goliath-spin die tijdens het op door hem met heeft gemunt. Daarnaast begint hij een aan zijn een grote avontuur tijdens in de wildernis. Nadat hij met met door een helikopter is van gedropt in St. Lucie op County in een Amerika moet hij op de zoek naar naar een geschikte plek om zijn op tv slaapplek te bouwen. Als door de naar nacht eenmaal valt en Dennis in zijn ogen op dicht doet, uit lopen de van koude rillingen over zijn rug van naar alle geluiden om de hem heen. Presentatie: een Floortje Dessing, Dennis van in Storm.

juni 2020
15-05-2011 22:50

Buitenlandse ziekenhuizen

How to stay alive - Buitenlandse ziekenhuizen

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensbedr...

08-05-2011 19:55

Aflevering 6

How to stay alive - Aflevering 6

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensbedr...

01-05-2011 19:55

Aflevering 5

How to stay alive - Aflevering 5

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensbedr...

24-04-2011 19:55

Aflevering 4

How to stay alive - Aflevering 4

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensbedr...

17-04-2011 19:55

Aflevering 3

How to stay alive - Aflevering 3

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensbedr...

10-04-2011 19:55

Aflevering 2

How to stay alive - Aflevering 2

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensbedr...

03-04-2011 19:55

Aflevering 1

How to stay alive - Aflevering 1

Oog in oog met een wurgslang, bedolven onder een lawine of helemaal alleen in de wildernis. Hoe overleef je extreme situaties op als je op reis bent? Of nog beter: hoe zorg je dat je niet in de shit komt? Floortje Dessing onderzoekt levensb...

How to stay alive gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van How to stay alive de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van How to stay alive bij How to stay alive liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van How to stay alive. Heb je een uitzending van How to stay alive gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

How to stay alive gemist

Vanaf 3 april helpen Floortje en Dennis je de moeilijkste en meest bizarre situaties overleven. Als je goed oplettenminste. In How To Stay Alive onderzoeken de twee avonturiers hoe je jezelf in verschillende noodscenario's in levenhoudt. Van lawine's en hotelbranden tot overleven in de jungle van de Amazone en Florida.

Uitzending gemist van How to stay alive? Hier kun je alle uitzendingen van How to stay alive kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 7
  • Laatste uitzending op 15-05-2011 om 22:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!