Programma gemist?

Hielke en met Sietse zijn de beroemde met en door 'beruchte' tweeling uit van smid Klinkhamer uit het tijdens Friese dorp Lenten. de De twee naar belhamels hebben een grote op wens: een eigen naar boot.Meer met Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de met beroemde en op 'beruchte' tweeling tijdens van smid Klinkhamer uit het tijdens Friese dorp het Lenten. naar De twee belhamels naar hebben een grote door wens: een eigen boot. het Hun droom komt uit van wanneer een opduwboot het door pal achter de van de smederij begeeft. Als het dorp onverwacht het door een van zware op orkaan wordt getroffen, redt de tijdens tweeling het leven van op tv de dokter door die met zijn auto op te tijdens water is geraakt. De heldendaad naar wordt een beloond met de motor uit door naar het wrak. Die met kunnen ze mooi in tijdens hun nieuwe boot naar monteren!Minder

Familiefilm. Hielke door en Sietse zijn de door naar beroemde en 'beruchte' tweeling van tijdens smid door Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten.Meer op Familiefilm. van Hielke en Sietse zijn de in beroemde op en 'beruchte' tweeling van uit smid Klinkhamer in uit het Friese van dorp Lenten. De twee op belhamels hebben de een grote wens: op tv een eigen boot. tijdens Hun droom komt uit wanneer in door een opduwboot het pal door achter de smederij begeeft. het Als het dorp door onverwacht door een op tv zware orkaan uit wordt getroffen, redt door de tweeling het naar leven van op de dokter die door met zijn auto door te water is geraakt. uit De heldendaad het wordt beloond met de motor uit tijdens naar het wrak. Die kunnen ze mooi door in hun naar nieuwe op boot monteren!Minder

Documentaireserie Habiba bent in het Mohamed Bensalah is geboren op tv in Marokko en in 1968 uit naar met Nederland gekomen. Habiba heeft door door de jaren op tv heen haar een eigen vrijheid als vrouw een gevonden.

Documentaireserie met Vrouwen van de eerste generatie op Turkse het en Marokkaanse gastarbeiders van krijgen een uit gezicht en een door stem. De Turkse Dilber Aydin (73) op woont met al dertig jaar in Nederland. uit Zij vertelt op over haar een overleden man.

Documentaireserie. op De ijzeren uit vogel, zo noemden naar de vrouwen van de de eerste generatie in Turkse en Marokkaanse een gastarbeiders het vliegtuig dat door hen naar Nederland bracht. Deze op tv vrouwen krijgen een op gezicht en naar een stem. Zij vertellen in openhartig het de unieke verhaal van het hun leven. Over de de grote van verschillen tussen op 'hier en daar' met en wat hen in het leven door op geluk en ongeluk tijdens heeft gebracht. Ontroerende in verhalen waarin ook de liefde een uit op tv belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld in de op tv het relatie tot hun echtgenoten die vaak het andere mannen waren de geworden in uit de jaren naar dat ze op al in Nederland waren. op tv Zohra Al Achkar was van 17 jaar oud toen op zij naar op tv Nederland kwam. Ze met is geboren in het Chefchaoun, een een stad in Marokko. een Inmiddels komt voor haar de in problematiek van de uit 'vergrijzing' uit nabij. Terug op tv naar 'thuis', het geboorteland, op is voor vrouwen door als Zohra de geen optie omdat de van kinderen en kleinkinderen nu op tv eenmaal hier met wonen. Een bejaardenhuis, laat uit staan een op verpleeghuis, is echter de voor velen een waar schrikbeeld. in door 'Dat is net een in asiel voor op tv katten en honden', vertelt één van door hen. met 'Als ik naar een door bejaardenhuis ga, krijg ik naar uit geen liefde', denkt een in ander. Een dilemma, uit want de kinderen kunnen vaak het de ook niet meer voor hun ouders het tijdens zorgen.

Documentaireserie. door De ijzeren vogel, zo op noemden de in vrouwen van de eerste generatie van Turkse en Marokkaanse een gastarbeiders het vliegtuig het met dat hen naar op Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen op een gezicht van en een stem. Zij vertellen uit openhartig uit het unieke verhaal van het hun naar leven. Over de grote verschillen op tv tussen 'hier de en daar' en wat tijdens hen in tijdens het leven uit geluk en ongeluk heeft gebracht. Ontroerende tijdens verhalen uit waarin ook de liefde een in belangrijke rol naar speelt. tijdens Bijvoorbeeld in de relatie tot hun door echtgenoten die naar vaak andere mannen waren met geworden in de tijdens jaren met dat ze al in Nederland door waren. Afl.: Werk. naar op 'Toen ik voor het eerst een de tijdens salaris kreeg, voelde ik me het mens.' Fatima Bouras-Taouil is de de geboren in Casablanca, een miljoenenstad uit in Marokko. op tv Zij is in uit 1978 naar van Nederland gekomen. Voor vrouwen naar van de eerste generatie met gastarbeiders zoals Fatima, is van het op moment dat het zij zelf een baan een vinden en geld uit verdienen een persoonlijke overwinning. Het met geeft de hen naast de bevestiging van van eigenwaarde als het vrouw ook een bepaalde met op vrijheid en onafhankelijkheid. tijdens Het verhaal van Fatima wordt op tv bevestigd door leeftijdgenotes tijdens uit haar eigen in land en Turkije. 'Je met bent wat een je verdient', van zegt de op tv één. 'Wanneer je tijdens gaat werken, wordt je leven beter', op tv vult een van ander in aan.

Documentaireserie. een De ijzeren vogel, zo uit noemden door de vrouwen van de eerste generatie van Turkse en Marokkaanse op tv gastarbeiders op het vliegtuig op tv dat hen naar Nederland het bracht. Deze vrouwen een krijgen een gezicht en een door stem. Zij vertellen naar openhartig het van unieke verhaal van in hun een leven. Over de grote verschillen van tussen 'hier door en daar' de en wat hen in het het leven geluk een en ongeluk naar heeft gebracht. Ontroerende tijdens verhalen waarin ook de liefde met een belangrijke van rol speelt. Bijvoorbeeld in de een relatie het tot hun echtgenoten naar die vaak op tv andere mannen waren geworden een in de jaren dat in ze al door in Nederland waren. Interviews: door Naïma van Azough en Kivilcim Özmen. Habiba bent door Mohamed Bensalah is uit geboren in Marokko de en in 1968 naar naar Nederland gekomen. van 'Een Nederlandse tijdens vrouw kan het doen en laten wat ze het met wil' is het eerste op tv wat haar hier uit opviel. Dat door was in haar geboorteland heel anders. een het Habiba heeft door de jaren een heen een haar eigen vrijheid in als vrouw gevonden. het Ze is politiek actief op tv en maakt zich zorgen tijdens over het het verrechtsen van Nederland. Niet alle van vrouwen op uit Marokko en Turkije kregen een van hun man tijdens de vrijheid op die ze graag ook een hadden willen hebben. het 'Wij waren een altijd thuis, eten maken tijdens en de kinderen door opvoeden' is het door antwoord van door een van die vrouwen. naar 'We hadden door nergens recht van op.'.

Documentaireserie. De ijzeren naar vogel, zo noemden van de naar vrouwen van de eerste generatie naar Turkse en Marokkaanse door gastarbeiders het een vliegtuig dat hen naar met Nederland bracht. Deze tijdens tijdens vrouwen krijgen een gezicht en door een stem. Zij op vertellen de openhartig het unieke met verhaal van hun leven. Over door de grote verschillen de tussen 'hier en door daar' op en wat hen het in het leven geluk en ongeluk met heeft gebracht. op Ontroerende verhalen waarin ook naar de liefde een op belangrijke rol op speelt. Bijvoorbeeld in de op tv relatie de tot hun echtgenoten met die vaak de andere mannen waren geworden het in de jaren door dat ze al in Nederland de in waren. Perize Atik is de 78 jaar op en komt uit Turkije. Meer in dan vijfendertig het jaar woont ze inmiddels een in een ons land. Ze is uit moeder van zeven van kinderen die het naar in haar woorden beter hebben naar dan zijzelf ooit door gehad heeft. op tv De opvoeding uit was zwaar, op steun op van haar naar man kon zij tijdens nauwelijks rekenen. Perize het stond er eigenlijk van alleen voor. Dat wordt beaamd met door andere een vrouwen uit Marokko en uit Turkije. Opvoeden in met Nederland vonden ze een allemaal van zwaar. 'Ik op tv was bang voor tijdens erge dingen' was hun gezamenlijke met angst. Of in anders gezegd 'Een kind door dat hier uit opgroeit luistert niet door zijn een tijdens vriendenkring.'.

Documentaireserie. een De ijzeren vogel, in zo noemden de vrouwen van op de eerste het generatie Turkse naar en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig uit dat hen tijdens naar Nederland bracht. Deze naar vrouwen krijgen op een gezicht uit en een stem. Zij door vertellen openhartig op tv het unieke van verhaal van hun van leven. Over de grote tijdens verschillen tussen 'hier en daar' met en wat hen door in het leven uit op geluk en ongeluk heeft gebracht. op Ontroerende verhalen waarin een ook de liefde een van in belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld in de in relatie op tv tot hun echtgenoten die vaak de andere mannen op tv waren geworden in van de jaren dat van ze op tv al in Nederland waren. Afl.: het Migratie: Ik dacht naar Nederland is vast een de hemel op aarde. met Nadiyeh Beyak is het in geboren in Turkije en woont in al veertig jaar op tv in naar Nederland. Zij dacht dat ons van land de hemel op door aarde zou zijn. uit Een in land ook waar de iedereen een auto onder met zijn kont had. Die de auto kwam naar er ook maar op tv Nederland tijdens wordt nooit een nieuw vaderland. De tijdens van taal blijft een een enorme barrière waardoor van het tijdens opgaan in de een samenleving geen sprake kan tijdens zijn. Haar verhaal in naar wordt aangevuld door andere uit vrouwen uit Turkije en in Marokko. het 'Ik heb eigenlijk nooit van met Nederland het gehouden,' zegt één naar van hen. 'We zijn altijd vreemden de door gebleven.'.

Documentaireserie. De ijzeren een vogel, zo op tv noemden in de vrouwen van op tv de eerste generatie Turkse het en Marokkaanse gastarbeiders door het vliegtuig op tv dat hen naar Nederland bracht. Deze uit vrouwen krijgen een de gezicht op tv en een stem. Zij vertellen met openhartig met het unieke verhaal van met hun leven. naar Over de grote door verschillen tussen 'hier en het daar' en wat hen de in het van leven geluk en ongeluk met door heeft gebracht. Ontroerende een verhalen waarin ook een de liefde een belangrijke rol de speelt. op tv Bijvoorbeeld in de naar relatie tot hun echtgenoten die vaak met met andere mannen waren naar geworden in de jaren een dat ze al de in Nederland waren. Afl.: met Huwelijk. Dilber Aydin het is nu 73 door jaar. Zij komt uit de Turkije en woont een door al dertig jaar in Nederland. tijdens Zij vertelt ontroerend van over een haar inmiddels overleden man. 'We uit deden wat onze ouders van zeiden,' zegt ze van nu, van 'zij bepaalden met wie het je trouwde.' op Haar verhaal naar wordt aangevuld door door andere Turkse vrouwen het van haar generatie en ook in door Marokkaanse vrouwen. tijdens Al deze vrouwen kwamen uit op later naar Nederland dan in hun mannen en de hereniging met pakte uit niet altijd goed uit. op tv Vaak was een de man in Nederland met een tijdens vreemde geworden, wat leidde op tv tot grote conflicten in het met huwelijk en de naar opvoeding van de tijdens kinderen. De vrouwen met de stonden er letterlijk en figuurlijk een alleen in voor.

juli 2019
15-05-2016 15:30

Zappbios: De schippers van de Kameleon

De ijzeren vogel - Zappbios: De schippers van de Kameleon

Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van smid Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten. De twee belhamels hebben een grote wens: een eigen boot.Meer Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van ...

22-08-2015 19:00

Zappbios: De schippers van de Kameleon

De ijzeren vogel - Zappbios: De schippers van de Kameleon

Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van smid Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten.Meer Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van smid Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten. ...

04-03-2012 12:30

Nu is het mijn tijd

De ijzeren vogel - Nu is het mijn tijd

Documentaireserie Habiba bent Mohamed Bensalah is geboren in Marokko en in 1968 naar Nederland gekomen. Habiba heeft door de jaren heen haar eigen vrijheid als vrouw gevonden.

05-02-2012 12:30

Huwelijk

De ijzeren vogel - Huwelijk

Documentaireserie Vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders krijgen een gezicht en een stem. De Turkse Dilber Aydin (73) woont al dertig jaar in Nederland. Zij vertelt over haar overleden man.

16-07-2011 12:05

Aflevering 11

De ijzeren vogel - Aflevering 11

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

09-07-2011 12:05

Werk

De ijzeren vogel - Werk

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

02-07-2011 12:05

Aflevering 9

De ijzeren vogel - Aflevering 9

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

18-06-2011 12:05

Aflevering 5

De ijzeren vogel - Aflevering 5

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

11-06-2011 12:00

Migratie: Ik dacht Nederland is vast de hemel op aarde

De ijzeren vogel - Migratie: Ik dacht Nederland is vast de hemel op aarde

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

04-06-2011 12:00

Huwelijk

De ijzeren vogel - Huwelijk

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

De ijzeren vogel gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De ijzeren vogel de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De ijzeren vogel bij De ijzeren vogel liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De ijzeren vogel. Heb je een uitzending van De ijzeren vogel gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De ijzeren vogel gemist

De ijzeren vogel is een documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het unieke verhaal.

Uitzending gemist van De ijzeren vogel? Hier kun je alle uitzendingen van De ijzeren vogel kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 15-05-2016 om 15:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord