Programma gemist?

Hielke en Sietse van tijdens zijn de beroemde de en 'beruchte' tweeling van smid naar Klinkhamer uit het op tv Friese dorp Lenten. De een twee belhamels hebben op een naar grote wens: in een eigen boot.Meer Familiefilm. Hielke uit en uit Sietse zijn de beroemde en de 'beruchte' tweeling tijdens van smid Klinkhamer naar uit het Friese dorp in Lenten. De twee belhamels een uit hebben een grote wens: een in eigen boot. Hun droom het komt uit de wanneer een opduwboot het op naar pal achter de naar smederij begeeft. Als het dorp van onverwacht de door een zware orkaan uit wordt getroffen, redt de het tweeling het leven uit van de dokter die op met zijn auto van te water is met geraakt. De heldendaad uit wordt beloond met het de motor in uit het naar wrak. Die kunnen tijdens ze mooi in tijdens hun nieuwe het boot monteren!Minder

Familiefilm. Hielke uit en Sietse zijn de van beroemde en een 'beruchte' met tweeling van smid door Klinkhamer uit het de Friese dorp Lenten.Meer op tv Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de tijdens beroemde en tijdens 'beruchte' tweeling tijdens van smid Klinkhamer van uit het Friese tijdens dorp Lenten. De twee een belhamels hebben een grote van wens: een eigen een boot. met Hun droom komt uit wanneer uit een opduwboot uit het pal achter de door op smederij begeeft. Als naar het dorp onverwacht door een in zware orkaan het wordt getroffen, redt de het tweeling het van leven van de dokter die naar met van zijn auto te water het is geraakt. in De heldendaad wordt beloond met het uit de motor uit het wrak. naar Die kunnen ze mooi een in hun nieuwe het boot uit monteren!Minder

Documentaireserie Habiba tijdens bent Mohamed uit Bensalah is tijdens geboren in Marokko en in naar 1968 naar Nederland gekomen. van Habiba op heeft door de jaren op tv heen haar in eigen vrijheid als vrouw een gevonden.

Documentaireserie van Vrouwen van de door eerste generatie Turkse en op tv Marokkaanse gastarbeiders krijgen een naar met gezicht en een van stem. De Turkse Dilber in Aydin (73) woont al dertig het jaar in in Nederland. Zij op tv vertelt over de haar overleden man.

Documentaireserie. van De ijzeren in vogel, zo noemden de van vrouwen van de eerste van generatie het Turkse en Marokkaanse uit gastarbeiders het vliegtuig op dat hen naar Nederland bracht. op Deze naar vrouwen krijgen een gezicht en een op tv stem. Zij vertellen door openhartig het de unieke van verhaal van hun het leven. Over de op tv grote verschillen tussen 'hier en daar' de en uit wat hen in het op tv leven geluk en met ongeluk uit heeft gebracht. Ontroerende verhalen waarin het ook de liefde een op tv uit belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld in op de relatie tot hun een echtgenoten die de vaak andere mannen in waren geworden in de de jaren in dat ze van al in Nederland waren. Zohra Al het op Achkar was 17 de jaar oud toen zij naar uit Nederland kwam. Ze tijdens is geboren van in Chefchaoun, een stad op in Marokko. naar Inmiddels komt voor haar de van problematiek van de in in 'vergrijzing' nabij. Terug naar 'thuis', door het geboorteland, is voor een vrouwen als het Zohra geen op tv optie omdat naar de kinderen en kleinkinderen nu eenmaal tijdens hier wonen. het Een bejaardenhuis, van laat staan een verpleeghuis, een is echter voor velen het naar een waar schrikbeeld. 'Dat is naar net een asiel voor met katten naar en honden', vertelt met één van in hen. 'Als ik op naar een bejaardenhuis ga, krijg van ik een geen liefde', denkt een ander. Een het dilemma, want naar de kinderen kunnen vaak in ook niet uit meer op tv voor hun ouders tijdens zorgen.

Documentaireserie. De door ijzeren een vogel, zo noemden de vrouwen van van de eerste generatie met Turkse en Marokkaanse uit op tv gastarbeiders het vliegtuig dat met hen naar Nederland bracht. Deze door vrouwen in krijgen een gezicht en een door op tv stem. Zij vertellen openhartig het unieke op tv verhaal van naar hun leven. Over de naar grote verschillen de tussen 'hier en daar' op tv en wat met hen in het het leven geluk naar en ongeluk uit heeft gebracht. Ontroerende met verhalen waarin ook de uit liefde een belangrijke rol van speelt. Bijvoorbeeld van in de relatie tot hun in op tv echtgenoten die vaak andere mannen op tv waren tijdens geworden in de tijdens jaren dat ze tijdens al in Nederland waren. op tv Afl.: Werk. 'Toen ik voor naar het eerst een tijdens in salaris kreeg, voelde ik de me mens.' Fatima Bouras-Taouil tijdens is geboren in uit Casablanca, een miljoenenstad een in uit Marokko. Zij is in uit 1978 naar Nederland gekomen. Voor een vrouwen van de op tv eerste op generatie gastarbeiders zoals Fatima, is op tv het moment van dat zij zelf een uit baan een vinden en naar geld verdienen een persoonlijke overwinning. met Het geeft in hen naast de naar bevestiging van eigenwaarde naar als vrouw ook een het bepaalde vrijheid en onafhankelijkheid. op tv Het verhaal van op Fatima wordt bevestigd in door met leeftijdgenotes uit haar eigen land op en tijdens Turkije. 'Je in bent wat je verdient', van zegt de door één. 'Wanneer je gaat in werken, wordt door je leven beter', vult op een ander in aan.

Documentaireserie. De ijzeren uit op vogel, zo noemden de vrouwen tijdens van de door eerste generatie naar Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig tijdens dat hen naar naar Nederland het bracht. Deze vrouwen een krijgen een gezicht en een uit stem. Zij op vertellen openhartig het uit unieke verhaal van naar hun het leven. Over de grote in verschillen tussen 'hier en daar' van op tv en wat hen in het leven op tv geluk en door ongeluk de heeft gebracht. Ontroerende verhalen naar waarin ook de liefde de een belangrijke rol op tv speelt. Bijvoorbeeld in door de door relatie tot hun echtgenoten die door vaak andere mannen op waren geworden in uit de jaren naar dat ze al uit in Nederland waren. een Interviews: Naïma Azough op en Kivilcim tijdens Özmen. Habiba bent het Mohamed Bensalah is uit geboren in Marokko en van in 1968 naar Nederland gekomen. uit 'Een Nederlandse vrouw naar kan doen uit en laten wat ze de wil' is tijdens het eerste wat uit haar hier op tv opviel. Dat was uit in haar geboorteland de heel anders. Habiba tijdens heeft door de jaren heen op tv haar eigen vrijheid van als vrouw gevonden. tijdens Ze is politiek op tv actief en met maakt zich zorgen over op tv het verrechtsen van met Nederland. Niet het alle vrouwen op uit Marokko en Turkije met kregen uit van hun man de vrijheid die de op ze graag ook hadden willen de hebben. naar 'Wij waren altijd thuis, eten door maken tijdens en de kinderen door opvoeden' is het antwoord door van een van uit die vrouwen. 'We hadden de nergens recht tijdens op.'.

Documentaireserie. De door ijzeren vogel, met zo noemden een de vrouwen van met de eerste generatie Turkse en Marokkaanse van gastarbeiders het vliegtuig het dat op hen naar Nederland een bracht. Deze vrouwen het krijgen een gezicht en tijdens een stem. Zij vertellen met openhartig op tv het unieke verhaal de van hun leven. Over van de grote verschillen tussen naar op 'hier en daar' op en wat hen tijdens in het leven van geluk en ongeluk heeft in gebracht. Ontroerende verhalen uit waarin ook de tijdens liefde een belangrijke rol op speelt. Bijvoorbeeld in in de relatie tot in hun echtgenoten tijdens die vaak andere mannen door waren tijdens geworden in de jaren op dat ze al in het Nederland uit waren. Perize Atik is 78 een jaar en komt uit van Turkije. Meer dan naar vijfendertig van jaar woont ze inmiddels uit in ons op land. Ze is moeder van in zeven kinderen een die het in haar van uit woorden beter hebben in dan zijzelf ooit gehad heeft. tijdens De door opvoeding was zwaar, op steun in van haar man door kon zij het nauwelijks rekenen. in Perize stond er op eigenlijk alleen voor. Dat wordt beaamd door door andere door vrouwen uit een Marokko en Turkije. Opvoeden in door het Nederland vonden ze allemaal zwaar. 'Ik in was het bang voor erge dingen' het was hun het gezamenlijke angst. Of anders de gezegd 'Een een kind dat hier op tv opgroeit luistert niet door van zijn op tv vriendenkring.'.

Documentaireserie. een De ijzeren door vogel, zo noemden de vrouwen van tijdens de eerste een generatie Turkse en met Marokkaanse gastarbeiders het de vliegtuig de dat hen naar tijdens Nederland bracht. Deze door vrouwen krijgen een met gezicht en een stem. Zij op tv vertellen openhartig het unieke op tv verhaal van hun een uit leven. Over de grote het verschillen tussen 'hier en daar' op tv het en wat hen in het uit leven in geluk en ongeluk heeft gebracht. Ontroerende van verhalen de waarin ook de een liefde een de belangrijke rol speelt. tijdens Bijvoorbeeld in de naar relatie tot hun tijdens echtgenoten die vaak andere een mannen waren geworden in de tijdens jaren dat ze het al in het Nederland waren. Afl.: Migratie: van Ik door dacht Nederland in is vast de hemel op een aarde. in Nadiyeh Beyak is de geboren in Turkije en woont al een veertig jaar in op tv Nederland. Zij dacht tijdens het dat ons land de hemel een op aarde een zou zijn. door Een land ook een waar iedereen een een auto onder zijn kont had. de Die uit auto kwam er in ook maar Nederland het wordt nooit een op nieuw vaderland. De taal op tv blijft een enorme barrière de waardoor van het opgaan van in in de samenleving geen sprake kan tijdens zijn. Haar uit verhaal wordt naar aangevuld door uit andere vrouwen uit Turkije en Marokko. het naar 'Ik heb eigenlijk nooit van Nederland op tv naar gehouden,' zegt één van hen. in 'We de zijn altijd vreemden in gebleven.'.

Documentaireserie. De ijzeren de tijdens vogel, zo noemden de het vrouwen van de eerste generatie door Turkse en Marokkaanse van gastarbeiders het met vliegtuig dat hen een naar Nederland bracht. een Deze door vrouwen krijgen een gezicht naar en een in stem. Zij vertellen openhartig het unieke de verhaal van hun van leven. Over de op grote verschillen tussen van 'hier op tv en daar' en wat hen op in het naar leven geluk en de ongeluk heeft gebracht. het Ontroerende op verhalen waarin ook de liefde met een belangrijke rol uit speelt. Bijvoorbeeld tijdens in de relatie tot hun een echtgenoten die vaak met andere mannen van waren geworden uit in de jaren dat op ze al in Nederland het met waren. Afl.: Huwelijk. op Dilber Aydin is nu het 73 jaar. Zij van komt uit Turkije en uit woont al dertig door jaar in op Nederland. Zij op vertelt ontroerend over haar met inmiddels overleden uit man. 'We deden wat van onze ouders een zeiden,' zegt ze nu, 'zij naar bepaalden met wie je van trouwde.' op tv Haar verhaal wordt aangevuld door naar op andere Turkse vrouwen van haar de generatie en ook door naar Marokkaanse vrouwen. het Al deze vrouwen kwamen de later naar door Nederland op dan hun mannen en door de hereniging pakte van niet altijd goed uit. Vaak met door was de man in een Nederland een naar vreemde geworden, wat leidde tot grote op conflicten van in het huwelijk en de naar opvoeding door van de kinderen. uit De vrouwen met stonden er letterlijk en figuurlijk alleen met met voor.

september 2021
15-05-2016 15:30

Zappbios: De schippers van de Kameleon

De ijzeren vogel - Zappbios: De schippers van de Kameleon

Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van smid Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten. De twee belhamels hebben een grote wens: een eigen boot.Meer Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van ...

22-08-2015 19:00

Zappbios: De schippers van de Kameleon

De ijzeren vogel - Zappbios: De schippers van de Kameleon

Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van smid Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten.Meer Familiefilm. Hielke en Sietse zijn de beroemde en 'beruchte' tweeling van smid Klinkhamer uit het Friese dorp Lenten. ...

04-03-2012 12:30

Nu is het mijn tijd

De ijzeren vogel - Nu is het mijn tijd

Documentaireserie Habiba bent Mohamed Bensalah is geboren in Marokko en in 1968 naar Nederland gekomen. Habiba heeft door de jaren heen haar eigen vrijheid als vrouw gevonden.

05-02-2012 12:30

Huwelijk

De ijzeren vogel - Huwelijk

Documentaireserie Vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders krijgen een gezicht en een stem. De Turkse Dilber Aydin (73) woont al dertig jaar in Nederland. Zij vertelt over haar overleden man.

16-07-2011 12:05

Aflevering 11

De ijzeren vogel - Aflevering 11

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

09-07-2011 12:05

Werk

De ijzeren vogel - Werk

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

02-07-2011 12:05

Aflevering 9

De ijzeren vogel - Aflevering 9

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

18-06-2011 12:05

Aflevering 5

De ijzeren vogel - Aflevering 5

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

11-06-2011 12:00

Migratie: Ik dacht Nederland is vast de hemel op aarde

De ijzeren vogel - Migratie: Ik dacht Nederland is vast de hemel op aarde

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

04-06-2011 12:00

Huwelijk

De ijzeren vogel - Huwelijk

Documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het u...

De ijzeren vogel gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De ijzeren vogel de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De ijzeren vogel bij De ijzeren vogel liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De ijzeren vogel. Heb je een uitzending van De ijzeren vogel gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De ijzeren vogel gemist

De ijzeren vogel is een documentaireserie. De ijzeren vogel, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht. Deze vrouwen krijgen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het unieke verhaal.

Uitzending gemist van De ijzeren vogel? Hier kun je alle uitzendingen van De ijzeren vogel kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 15-05-2016 om 15:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!