Programma gemist?

Veel bedrijven en op instellingen het streven tegenwoordig naar van diversiteit. Maar wat de betekent dat met woord nu echt? van Gaat het alleen het om selecteren op uiterlijke kenmerken, van of gaat het op tv om het omarmen het van van onderlinge verschillen? En van hoe komen we tot diversiteit? naar Te gast zijn essayist een Stephan Sanders, filosoof met Haroon Sheikh en tijdens Renée Frissen, oprichter op tv van door Open Embassy. in Historicus Philipp Blom is van stamgast.

Een authentieke de dorpsstraat, authentieke Parmaham, op of een met authentieke Fransman. We hunkeren een naar het authenticiteit en we willen origineel uit zijn, maar tegelijkertijd willen uit een we ook ergens naar bij horen. Gaat dat het wel samen? in Hoe bepaal je in wat authentiek is? En wat is met het de zin van de in zoektocht? Te in gast: filosoof Maarten Doorman, filosoof Welmoed de Vlieger de en politicoloog Kiza Magendane. Historicus een op tv Philipp Blom is de stamgast.

'De elite': noodzakelijke uit voorhoede van uit de samenleving of op vijand van 'het met volk'? Op in dit moment op tv is moeilijk een negatiever met bijvoeglijk naamwoord van te bedenken dan de elitair. Het lijkt een van marketingterm te zijn op geworden voor iedere politicus met of bestuurder uit die namens het volk zegt van te spreken. een Maar bestaat het de elite, en zo op tv ja, wie maakt er uit dan deel door van op uit? En wat uit is dan het volk, en wie met in maakt daar dan deel van uit? met Te gast: op tv Directeur van met het Sociaal met en Cultureel Planbureau Kim Putters, met politicoloog Sarah door de Lange, hoogleraar Moderne Europese op Letterkunde uit Joep Leerssen op en stamgast Philipp uit Blom.

Alle mensen door worden broeders: er op tv is moeilijk een tijdens positiever begrip dan door 'verbinding' te bedenken. naar Toch lijkt het op een marketingterm geworden, naar een op politieke dooddoener in een door tijd waarin polarisatie en uit segregatie toenemen. Maar wat met is verbinding met precies? Waarmee een voelen we ons verbonden de en waardoor met zijn we dat uit kwijtgeraakt? Heeft verbinding ook een tijdens keerzijde? Te gast: op Filosoof en met Denker des Vaderlands een Daan Roovers, imam Khalid in Benhaddou het en hoogleraar met rechtsfilosofie Andreas Kinneging. door Stamgast is historicus Philipp de Blom.

Woorden waarmee de we worstelen: woorden een stellen de ons in staat de wereld te door begrijpen, maar naar woorden tijdens kunnen ons ook in verwarring het brengen. Het filosofisch door kwintet de bespreekt die begrippen. Woorden waarmee door marketeers, op politici en bestuurders aan de naar haal zijn gegaan. met Begrippen die werden op beroofd van hun van oorspronkelijke tijdens betekenis en die zo van vaak en lang uit zijn gebruikt dat ze hun de waarde uit of inhoud verloren. Presentator een Clairy Polak vraagt haar het op gasten om termen tijdens opnieuw inhoud te geven. op tv Stamgast is de naar Duits-Nederlandse historicus en romanschrijver op Philipp naar Blom.

Deze aflevering op gaat over het de rol van de op tv markt op tv in onze democratie. De globalisering heeft met de nationale politiek uit grondig veranderd. een Nationale politici dragen, ingegeven van door de internationalisering op tv in van markten, steeds tijdens meer macht over aan supranationale op instanties. een Moet de politiek de de economische ontwikkelingen willen bijhouden of de zelfs op beheersen? Is ze daar door überhaupt toe in de staat zonder op het volk van zich te op vervreemden of door ondermijnt de markteconomie de een uit democratie? Gasten: Philipp Blom, Duits-Nederlandse historicus in en romanschrijver, Fieke op het van der Lecq, econoom, gepromoveerd van in de op geldtheorie, Bas van tijdens Bavel, historicus en hoogleraar op Transities van uit Economie en Samenleving en de Kim het Putters, directeur van het Sociaal en de Cultureel de Planbureau.

De een balans wordt opgemaakt: wat tijdens hebben op tv we nodig om onze koers in te veranderen? Zijn op tv onze een Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? Of naar van moeten we opnieuw vaststellen wat door 'goed leven' is? Kortom, in van kúnnen we niet veranderen, of een wíllen we tijdens dat niet? Naast op tv Philipp Blom in deze aflevering: van Marli Huijer, door hoogleraar publieksfilosofie. het Haar onderzoek richt zich door op de van filosofie van uit mens en cultuur. Verder: Kim Putters, uit directeur het van het Sociaal en Cultureel op Planbureau. En: het Robbert Dijkgraaf, met directeur van het Institute het for Advanced Study in tijdens met Princeton.

Sinds met de digitalisering kunnen van we op op tv dezelfde aarde wonen, en toch een in het totaal verschillende werelden leven. Vraag een is alleen: leven een we nu nog wel in van samen? Is er nog sprake van naar een tijdens publiek debat? uit En welke gevolgen op heeft dit voor de democratie? Is op er op tv nog genoeg saamhorigheid om ingewikkelde op grensoverschrijdende problemen uit op te lossen? het Clairy Polak uit in gesprek met, naast tijdens Philip Blom: filosoof en naar docent Publieksfilosofie Daan naar Roovers, zij naar doet naar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van de publieke opinie. tijdens Verder: Rogier met de Langhe, economiefilosoof en van essayist, hij is gespecialiseerd met in van de digitale revolutie en haar maatschappelijke in gevolgen. En het Valerie Frissen, directeur in van met het SIDN-fonds. Dit naar fonds stimuleert vernieuwende een internetprojecten met maatschappelijke naar impact.

Overstromingen, naar smoglandschappen, uitputting van grondstoffen: naar een door wereldwijde milieuramp van naar ongekende omvang is de hoogstwaarschijnlijk. Kunnen we door ons doen en denken nog veranderen? het In de wereldgemeenschap, een van in Nederland en op in onze eigen straat? Clairy door Polak in van gesprek met de haar vier tafelgasten. Naast in Philipp Blom in deze een aflevering: Johan van met de Gronden, filosoof uit en bestuurder. van Hij was directeur bij het met door Wereld Natuur Fonds en schreef in in op zijn essaybundel 'Wijsgeer in het tijdens wild' over de verhouding van tussen de mens de en de natuur en de een ethische grondslagen van die met relatie. Verder: Maarten Hajer, naar planoloog, politicoloog tijdens en curator van de tijdens tentoonstelling 'Places of door hope'. En: Filosoof in Elize uit de Mul, medeauteur van een 'Onszelf voorbij' van en schrijfster van het 'Dansen met een uit plasticzak', over onze het relatie met op plastic.

De kloof naar tussen rijk en uit arm wordt een groter en het de macht van de met superrijken groeit en groeit. Wat het betekent dit op tv voor een onze kansen en de kansen door van onze kinderen? het Naast een Philipp Blom in deze aflevering: Tamar het door de Waal, filosoof, jurist en Universitair in Docent tijdens aan Erasmus School uit of Law. Ze richtte zich door in haar op proefschrift op migratie, inburgeringsvereisten het en met democratisch burgerschap. Verder: de Joshua Livestro, hoofdredacteur van de de opiniesite Jalta.nl. op Hij naar studeerde politicologie en politieke filosofie. een En: Bas van Bavel, de historicus en hoogleraar een Transities naar van Economie en Samenleving aan uit de Universiteit in Utrecht.

Het praatprogramma Het het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd tijdens door Clairy Polak, door is vanaf tijdens vandaag terug op NPO tijdens op tv 1. Tot en een met eind juli zijn uit er wekelijks op door zondag om 12:10 uur nieuwe uit uit uitzendingen. Vandaag gaat het over overbevolking. een Spreken over overbevolking blijkt tijdens nog steeds naar taboe. Het het Filosofisch Kwintet probeert dit stilzwijgen een te doorbreken. Zijn we een eigenlijk al het met teveel op op een moderne door ark van het Noach of maken we de elkaar alleen van maar bang met ondoordachte doemscenario's? het Een gesprek met, uit naast Philipp Blom, Marc met Davidson, hoogleraar filosofie uit van duurzame ontwikkeling. in Davidson een begeeft zich op het naar grensvlak van ethiek, een economie en ecologie. Verder: in op tv Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van op instituties. door Zij doet onderzoek in de tijdens toegepaste ethiek en uit politieke door filosofie, vooral over sociale rechtvaardigheid. En: door Kiza Magendane, het beleidsondernemer en uit freelanceschrijver. Hij werkt met aan zijn eerste naar boek over door de Nederlandse identiteit.

Zijn wij marionetten door tijdens van de datareuzen? In de een tijd waarin door enkele grote technologiebedrijven weten het wat onze voorkeuren zijn, een hoe we leven van op en hoe we op tv te beïnvloeden zijn, door buigt Het Filosofisch Kwintet zich tijdens over de vraag op tv wat dat betekent voor naar onszelf en voor op de op maatschappij. Zijn we door nog baas over onze eigen door gegevens en dus in de over onze eigen levens? Of zijn tijdens we marionetten door die dansen uit naar de met pijpen van bedrijven als Google en naar naar Facebook? Deskundige denkers Philipp een Blom, Evgeny Morozov, Beate uit Rössler en door Hans Schnitzler laten het hun licht op over deze vragen op tv schijnen onder leiding van een Clairy Polak.

De uit weerbaarheid van de een democratie - dat is op tv het thema op van de laatste uit uitzending van dit op seizoen. Hoe om te gaan van met het op wantrouwen jegens politici, op tv met de opmars door van populistische partijen, en tijdens met andere uitingen tijdens op tv van onvrede over het een democratisch proces? in Is de democratie zoals we die op tv kennen bestand in tegen de van uitdagingen van de van toekomst? Te gast op tv zijn: Philipp Blom, historicus, schrijver een en het journalist. Bastiaan Rijpkema, naar publicist, rechtsfilosoof door en docent aan de Universiteit een Leiden. Caroline op de Gruyter, columnist en correspondent uit een voor NRC Handelsblad. Sarah de tijdens Lange, bijzonder hoogleraar op naar de dr. J. een M. den Uyl-leerstoel met aan het de Universiteit van op tv Amsterdam.

Weinig in mensen zijn met nog lid van op een politieke partij en een de beste stuurlui staan op tv steeds vaker aan op wal. het Heeft de vertegenwoordigende democratie op haar langste tijd een gehad? En zijn de er andere vormen van participatie uit denkbaar? 'Democratie een is wat we er de een zelf van maken,' zegt historicus op Philipp Blom, maar het wat betekent dat voor tijdens door de toekomst van politiek en samenleving? van een Gasten in deze uit aflevering zijn: Philipp Blom, het Duits-Nederlands historicus en romanschrijver. Alicja op Gescinska, met Pools-Belgische filosofe, schrijfster en tv-maakster. op Armen door Hakhverdian, universitair hoofddocent op tv politicologie aan de UvA en met Thomas Decreus, door hij studeerde geschiedenis en het tijdens filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven tijdens en promoveerde op van politieke het representatiemechanismen.

Deze van aflevering gaat naar over de rol met van de markt de in onze democratie. De globalisering heeft de de nationale het politiek grondig veranderd. Nationale op tv een politici dragen, ingegeven door op tv de internationalisering van markten, steeds een van meer macht over aan supranationale de instanties. met Moet de politiek de economische van ontwikkelingen van willen bijhouden of in zelfs beheersen? Is ze daar überhaupt met toe in uit staat het zonder het volk het van zich te vervreemden? Of het ondermijnt de in markteconomie de een democratie? Gasten in deze in aflevering zijn: een Philipp Blom, Duits-Nederlandse historicus en op tv romanschrijver. het Fieke van der Lecq, in econoom, gepromoveerd in de geldtheorie. op Bas van van Bavel, historicus en een hoogleraar naar Transities van Economie en Samenleving. Kim tijdens van Putters, directeur van op het Sociaal en Cultureel in Planbureau.

september 2020
28-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Veel bedrijven en instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar wat betekent dat woord nu echt? Gaat het alleen om selecteren op uiterlijke kenmerken, of gaat het om het omarmen van onderlinge verschillen? En hoe komen we tot div...

21-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Een authentieke dorpsstraat, authentieke Parmaham, of een authentieke Fransman. We hunkeren naar authenticiteit en we willen origineel zijn, maar tegelijkertijd willen we ook ergens bij horen. Gaat dat wel samen? Hoe bepaal je wat authentie...

14-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Elite

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Elite

'De elite': noodzakelijke voorhoede van de samenleving of vijand van 'het volk'? Op dit moment is moeilijk een negatiever bijvoeglijk naamwoord te bedenken dan elitair. Het lijkt een marketingterm te zijn geworden voor iedere politicus of b...

07-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Alle mensen worden broeders: er is moeilijk een positiever begrip dan 'verbinding' te bedenken. Toch lijkt het een marketingterm geworden, een politieke dooddoener in een tijd waarin polarisatie en segregatie toenemen. Maar wat is verbindin...

23-06-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Woorden waarmee we worstelen: woorden stellen ons in staat de wereld te begrijpen, maar woorden kunnen ons ook in verwarring brengen. Het filosofisch kwintet bespreekt die begrippen. Woorden waarmee marketeers, politici en bestuurders aan d...

19-08-2018 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

29-07-2018 12:10

Wat te doen

Het Filosofisch Kwintet - Wat te doen

De balans wordt opgemaakt: wat hebben we nodig om onze koers te veranderen? Zijn onze Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? Of moeten we opnieuw vaststellen wat 'goed leven' is? Kortom, kúnnen we niet veranderen, of wíllen we dat niet...

22-07-2018 12:10

Uitholling van het publieke debat

Het Filosofisch Kwintet - Uitholling van het publieke debat

Sinds de digitalisering kunnen we op dezelfde aarde wonen, en toch in totaal verschillende werelden leven. Vraag is alleen: leven we nu nog wel samen? Is er nog sprake van een publiek debat? En welke gevolgen heeft dit voor de democratie? I...

15-07-2018 12:10

Klimaat

Het Filosofisch Kwintet - Klimaat

Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen: een wereldwijde milieuramp van ongekende omvang is hoogstwaarschijnlijk. Kunnen we ons doen en denken nog veranderen? In de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen stra...

08-07-2018 12:10

Groeiende ongelijkheid

Het Filosofisch Kwintet - Groeiende ongelijkheid

De kloof tussen rijk en arm wordt groter en de macht van de superrijken groeit en groeit. Wat betekent dit voor onze kansen en de kansen van onze kinderen? Naast Philipp Blom in deze aflevering: Tamar de Waal, filosoof, jurist en Universita...

24-06-2018 12:10

Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het praatprogramma Het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak, is vanaf vandaag terug op NPO 1. Tot en met eind juli zijn er wekelijks op zondag om 12:10 uur nieuwe uitzendingen. Vandaag gaat het over overbevolking. Spreken o...

29-10-2017 13:05

Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Het Filosofisch Kwintet - Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Zijn wij marionetten van de datareuzen? In een tijd waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren zijn, hoe we leven en hoe we te beïnvloeden zijn, buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de vraag wat dat betekent voor ...

30-07-2017 12:45

Toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet - Toekomst van de democratie

De weerbaarheid van de democratie - dat is het thema van de laatste uitzending van dit seizoen. Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democra...

23-07-2017 12:10

Democratie en participatie

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en participatie

Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en de beste stuurlui staan steeds vaker aan wal. Heeft de vertegenwoordigende democratie haar langste tijd gehad? En zijn er andere vormen van participatie denkbaar? 'Democratie is wat we ...

16-07-2017 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Filosofisch Kwintet de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Filosofisch Kwintet bij Het Filosofisch Kwintet liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Filosofisch Kwintet. Heb je een uitzending van Het Filosofisch Kwintet gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Filosofisch Kwintet gemist

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gasten zijn o.m.: Ernst Hirsch Ballin, HermanTjeenk Willink, Ybo Buruma, Harm Brouwer, Ton Zwaan, Herman Philipse en Beatrice de Graaf.In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten tekomen.

Uitzending gemist van Het Filosofisch Kwintet? Hier kun je alle uitzendingen van Het Filosofisch Kwintet kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 51
  • Laatste uitzending op 28-07-2019 om 11:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!