Programma gemist?

Veel bedrijven en tijdens instellingen streven tijdens tegenwoordig naar diversiteit. Maar door wat betekent dat op tv woord nu tijdens echt? Gaat het alleen een om selecteren met op uiterlijke in kenmerken, of gaat naar het om het omarmen van het onderlinge verschillen? En op tijdens hoe komen we uit tot diversiteit? Te gast zijn essayist op Stephan in Sanders, filosoof Haroon Sheikh en uit Renée Frissen, tijdens oprichter het van Open Embassy. Historicus Philipp met Blom op is stamgast.

Een authentieke uit dorpsstraat, authentieke Parmaham, of een een met authentieke Fransman. We hunkeren naar door authenticiteit en we op willen uit origineel zijn, maar tegelijkertijd met willen we ook ergens uit door bij horen. Gaat dat tijdens wel samen? op Hoe bepaal je op tv wat authentiek is? naar En wat is de in zin van de door zoektocht? Te het gast: filosoof Maarten tijdens Doorman, filosoof Welmoed Vlieger op tv en politicoloog Kiza op tv Magendane. Historicus tijdens Philipp Blom is door stamgast.

'De elite': op noodzakelijke uit voorhoede van de uit samenleving of vijand van 'het volk'? door Op dit moment een is in moeilijk een de negatiever bijvoeglijk naamwoord te bedenken naar dan elitair. Het lijkt de een op tv marketingterm te met zijn geworden voor de iedere politicus of bestuurder die de namens het volk tijdens zegt te de spreken. Maar bestaat de uit elite, en het zo ja, op wie maakt er dan deel van naar uit? van En wat is dan een het volk, en wie in maakt daar de dan deel in van uit? Te gast: op tv Directeur van een het Sociaal en Cultureel Planbureau uit Kim Putters, politicoloog naar Sarah de door Lange, hoogleraar door Moderne Europese Letterkunde naar Joep Leerssen en stamgast Philipp uit in Blom.

Alle mensen door worden met broeders: er is moeilijk van een positiever begrip met dan 'verbinding' uit te bedenken. Toch lijkt op het een op marketingterm geworden, een politieke dooddoener uit in een tijdens tijd waarin polarisatie en met segregatie toenemen. Maar wat naar is tijdens verbinding precies? van Waarmee voelen we op ons verbonden en op waardoor zijn we dat het kwijtgeraakt? Heeft verbinding ook een tijdens keerzijde? tijdens Te gast: Filosoof door en Denker de des Vaderlands Daan Roovers, imam Khalid de Benhaddou en hoogleraar door van rechtsfilosofie Andreas Kinneging. Stamgast is op tv historicus Philipp de Blom.

Woorden met waarmee we worstelen: woorden stellen een ons een in staat de het wereld te begrijpen, op maar woorden kunnen ons op ook uit in verwarring brengen. Het filosofisch uit kwintet bespreekt die in begrippen. Woorden van waarmee marketeers, tijdens politici en bestuurders aan tijdens de haal zijn gegaan. in Begrippen die werden beroofd op van van hun oorspronkelijke betekenis het en die zo vaak het en lang zijn gebruikt met dat ze hun met waarde of inhoud een verloren. Presentator door Clairy op tv Polak vraagt haar gasten om het termen opnieuw van inhoud te geven. Stamgast is van met de Duits-Nederlandse historicus en romanschrijver in Philipp op Blom.

Deze op aflevering gaat over de rol in uit van de markt in door onze democratie. De globalisering in heeft de een nationale politiek van grondig veranderd. Nationale politici dragen, de ingegeven door tijdens de internationalisering van markten, steeds in meer macht over met aan supranationale in instanties. Moet in de politiek de door economische ontwikkelingen willen door bijhouden of zelfs beheersen? naar Is ze daar in überhaupt toe het in staat zonder het op tv volk van zich van te vervreemden of ondermijnt uit de door markteconomie de democratie? de Gasten: Philipp Blom, Duits-Nederlandse historicus door en romanschrijver, Fieke tijdens door van der Lecq, uit econoom, gepromoveerd in de geldtheorie, het Bas van Bavel, historicus in en hoogleraar een Transities van Economie en in Samenleving een en Kim door Putters, directeur van met het Sociaal en Cultureel op Planbureau.

De balans wordt op door opgemaakt: wat hebben we nodig met om de onze koers te veranderen? door Zijn onze Verlichtingsidealen nog van wel door van toepassing? Of moeten naar we opnieuw vaststellen wat op 'goed leven' door is? Kortom, naar kúnnen we niet het veranderen, of wíllen we door dat niet? uit Naast Philipp Blom het in deze aflevering: Marli Huijer, tijdens hoogleraar publieksfilosofie. Haar onderzoek op tv richt met zich op de filosofie een van naar mens en cultuur. Verder: uit Kim Putters, de directeur van het van Sociaal en Cultureel Planbureau. En: Robbert met de Dijkgraaf, directeur van uit het Institute for Advanced Study in de uit Princeton.

Sinds de digitalisering op kunnen we op tv op dezelfde aarde wonen, op tv en toch van in op tv totaal verschillende werelden leven. Vraag is van alleen: leven door we nu met nog wel samen? op Is er uit nog sprake van een publiek debat? de En welke gevolgen uit heeft dit voor op tv de democratie? van Is er nog met genoeg met saamhorigheid om ingewikkelde uit grensoverschrijdende problemen op naar te lossen? Clairy Polak naar in gesprek tijdens met, naast Philip Blom: naar filosoof en van docent Publieksfilosofie Daan Roovers, zij doet het promotieonderzoek naar de de ontwikkeling van publieke uit de opinie. Verder: Rogier de een Langhe, economiefilosoof en essayist, op tv hij met is gespecialiseerd in de digitale op revolutie in en haar maatschappelijke gevolgen. En Valerie tijdens Frissen, directeur van naar het SIDN-fonds. het Dit fonds stimuleert vernieuwende een internetprojecten met maatschappelijke op tv in impact.

Overstromingen, smoglandschappen, op uitputting van tijdens grondstoffen: een wereldwijde door milieuramp van ongekende omvang is tijdens hoogstwaarschijnlijk. Kunnen het we ons een doen en denken nog veranderen? op In op tv de wereldgemeenschap, in Nederland en op tv in onze naar eigen straat? Clairy op tv Polak in gesprek met op op haar vier tafelgasten. Naast Philipp Blom op tv in uit deze aflevering: Johan een van de Gronden, filosoof de en bestuurder. uit Hij was directeur bij op het Wereld door Natuur Fonds en de schreef in zijn essaybundel 'Wijsgeer op in het op wild' over de verhouding op tussen de door mens van en natuur en de ethische grondslagen in door van die relatie. uit Verder: Maarten Hajer, naar planoloog, politicoloog en door curator van de tentoonstelling het 'Places of hope'. En: op tv Filosoof Elize tijdens de Mul, medeauteur van 'Onszelf van voorbij' en op schrijfster van 'Dansen met met een plasticzak', een over een onze relatie met van plastic.

De uit kloof tussen rijk in en arm wordt op groter en de macht tijdens van de met superrijken groeit een en groeit. Wat betekent dit van voor uit onze kansen en de kansen van de onze kinderen? Naast door Philipp Blom in door deze het aflevering: Tamar de Waal, een filosoof, jurist de en Universitair Docent op aan Erasmus met School of Law. Ze richtte met zich het in haar proefschrift op migratie, het inburgeringsvereisten in en democratisch burgerschap. een Verder: Joshua Livestro, hoofdredacteur van in de het opiniesite Jalta.nl. Hij studeerde in politicologie en door politieke filosofie. En: Bas de van Bavel, historicus en hoogleraar met Transities van in Economie en Samenleving tijdens aan de Universiteit van Utrecht.

Het tijdens praatprogramma Het tijdens Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door door Clairy Polak, is een vanaf vandaag uit terug op NPO tijdens 1. Tot en uit met eind juli zijn er wekelijks op tv op door zondag om 12:10 uur nieuwe het uitzendingen. Vandaag met gaat het over overbevolking. Spreken een over overbevolking blijkt door nog op tv steeds taboe. Het Filosofisch Kwintet de probeert dit op tv stilzwijgen te doorbreken. Zijn een we eigenlijk naar al met teveel op het een het moderne ark van Noach of maken tijdens tijdens we elkaar alleen maar bang met de ondoordachte doemscenario's? Een in gesprek op tv met, naast Philipp Blom, naar Marc het Davidson, hoogleraar filosofie van het duurzame ontwikkeling. Davidson de begeeft zich op een het grensvlak van ethiek, met economie en ecologie. Verder: door Ingrid Robeyns, uit hoogleraar ethiek van het instituties. Zij van doet onderzoek in de toegepaste in ethiek en met politieke van filosofie, vooral over sociale op tv rechtvaardigheid. En: Kiza Magendane, door beleidsondernemer en freelanceschrijver. Hij het werkt aan tijdens zijn eerste boek over van de een Nederlandse identiteit.

Zijn uit wij marionetten uit van de datareuzen? In de een tijd waarin enkele grote uit het technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren in zijn, hoe naar we leven en hoe in we te beïnvloeden tijdens zijn, buigt Het Filosofisch van Kwintet zich door over een de vraag wat dat betekent tijdens voor onszelf en op voor de maatschappij. Zijn op tv met we nog baas over onze eigen de gegevens uit en dus naar over onze eigen levens? Of zijn de we marionetten die uit op tv dansen naar de pijpen van uit bedrijven naar als Google en op Facebook? Deskundige denkers Philipp Blom, uit Evgeny Morozov, Beate van Rössler en Hans Schnitzler op laten hun het licht over van deze vragen het schijnen onder leiding van Clairy het Polak.

De weerbaarheid van van met de democratie - dat is naar het thema van de de laatste uitzending een van van dit seizoen. Hoe om in te gaan met het wantrouwen tijdens van jegens politici, met het de opmars van populistische partijen, in en door met andere uitingen van in onvrede over een het democratisch proces? Is de op tv democratie zoals we met die kennen bestand tegen het van de uitdagingen van de uit toekomst? Te gast zijn: Philipp tijdens uit Blom, historicus, schrijver en journalist. met Bastiaan Rijpkema, de publicist, rechtsfilosoof en docent in aan door de Universiteit Leiden. Caroline de Gruyter, het columnist op tv en correspondent voor de NRC Handelsblad. in Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar in op de dr. J. het M. den Uyl-leerstoel op tv in aan de Universiteit van op Amsterdam.

Weinig mensen op zijn met nog lid van een politieke tijdens partij en tijdens de beste stuurlui staan in steeds vaker aan wal. tijdens Heeft van de vertegenwoordigende democratie haar langste van tijd de gehad? En zijn er uit andere vormen van participatie naar denkbaar? 'Democratie uit is met wat we er zelf het van maken,' in zegt historicus Philipp Blom, maar tijdens wat in betekent dat voor de toekomst van de politiek en uit samenleving? Gasten in uit deze aflevering zijn: naar Philipp Blom, Duits-Nederlands historicus tijdens en tijdens romanschrijver. Alicja Gescinska, Pools-Belgische uit filosofe, schrijfster op tv en tv-maakster. Armen Hakhverdian, universitair een hoofddocent door politicologie aan de UvA op tv en Thomas de Decreus, hij studeerde geschiedenis met en filosofie aan tijdens de op tv Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde door op politieke met representatiemechanismen.

Deze een aflevering gaat over de rol van van naar de markt in onze democratie. met De globalisering heeft op tv de nationale politiek op tv naar grondig veranderd. Nationale politici dragen, tijdens ingegeven door de internationalisering het van de markten, steeds meer macht over het aan op tv supranationale instanties. Moet de politiek door door de economische ontwikkelingen willen bijhouden of uit zelfs beheersen? Is in ze door daar überhaupt toe in van staat met zonder het volk naar van zich te vervreemden? Of op tv ondermijnt van de markteconomie de democratie? Gasten op in deze aflevering zijn: de Philipp Blom, Duits-Nederlandse tijdens de historicus en romanschrijver. Fieke van der van Lecq, een econoom, gepromoveerd in de geldtheorie. op tv Bas van Bavel, een historicus uit en hoogleraar Transities van door Economie en van Samenleving. Kim Putters, directeur met van het op tv Sociaal en Cultureel uit Planbureau.

augustus 2019
28-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Veel bedrijven en instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar wat betekent dat woord nu echt? Gaat het alleen om selecteren op uiterlijke kenmerken, of gaat het om het omarmen van onderlinge verschillen? En hoe komen we tot div...

21-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Een authentieke dorpsstraat, authentieke Parmaham, of een authentieke Fransman. We hunkeren naar authenticiteit en we willen origineel zijn, maar tegelijkertijd willen we ook ergens bij horen. Gaat dat wel samen? Hoe bepaal je wat authentie...

14-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Elite

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Elite

'De elite': noodzakelijke voorhoede van de samenleving of vijand van 'het volk'? Op dit moment is moeilijk een negatiever bijvoeglijk naamwoord te bedenken dan elitair. Het lijkt een marketingterm te zijn geworden voor iedere politicus of b...

07-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Alle mensen worden broeders: er is moeilijk een positiever begrip dan 'verbinding' te bedenken. Toch lijkt het een marketingterm geworden, een politieke dooddoener in een tijd waarin polarisatie en segregatie toenemen. Maar wat is verbindin...

23-06-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Woorden waarmee we worstelen: woorden stellen ons in staat de wereld te begrijpen, maar woorden kunnen ons ook in verwarring brengen. Het filosofisch kwintet bespreekt die begrippen. Woorden waarmee marketeers, politici en bestuurders aan d...

19-08-2018 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

29-07-2018 12:10

Wat te doen

Het Filosofisch Kwintet - Wat te doen

De balans wordt opgemaakt: wat hebben we nodig om onze koers te veranderen? Zijn onze Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? Of moeten we opnieuw vaststellen wat 'goed leven' is? Kortom, kúnnen we niet veranderen, of wíllen we dat niet...

22-07-2018 12:10

Uitholling van het publieke debat

Het Filosofisch Kwintet - Uitholling van het publieke debat

Sinds de digitalisering kunnen we op dezelfde aarde wonen, en toch in totaal verschillende werelden leven. Vraag is alleen: leven we nu nog wel samen? Is er nog sprake van een publiek debat? En welke gevolgen heeft dit voor de democratie? I...

15-07-2018 12:10

Klimaat

Het Filosofisch Kwintet - Klimaat

Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen: een wereldwijde milieuramp van ongekende omvang is hoogstwaarschijnlijk. Kunnen we ons doen en denken nog veranderen? In de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen stra...

08-07-2018 12:10

Groeiende ongelijkheid

Het Filosofisch Kwintet - Groeiende ongelijkheid

De kloof tussen rijk en arm wordt groter en de macht van de superrijken groeit en groeit. Wat betekent dit voor onze kansen en de kansen van onze kinderen? Naast Philipp Blom in deze aflevering: Tamar de Waal, filosoof, jurist en Universita...

24-06-2018 12:10

Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het praatprogramma Het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak, is vanaf vandaag terug op NPO 1. Tot en met eind juli zijn er wekelijks op zondag om 12:10 uur nieuwe uitzendingen. Vandaag gaat het over overbevolking. Spreken o...

29-10-2017 13:05

Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Het Filosofisch Kwintet - Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Zijn wij marionetten van de datareuzen? In een tijd waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren zijn, hoe we leven en hoe we te beïnvloeden zijn, buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de vraag wat dat betekent voor ...

30-07-2017 12:45

Toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet - Toekomst van de democratie

De weerbaarheid van de democratie - dat is het thema van de laatste uitzending van dit seizoen. Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democra...

23-07-2017 12:10

Democratie en participatie

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en participatie

Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en de beste stuurlui staan steeds vaker aan wal. Heeft de vertegenwoordigende democratie haar langste tijd gehad? En zijn er andere vormen van participatie denkbaar? 'Democratie is wat we ...

16-07-2017 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Filosofisch Kwintet de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Filosofisch Kwintet bij Het Filosofisch Kwintet liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Filosofisch Kwintet. Heb je een uitzending van Het Filosofisch Kwintet gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Filosofisch Kwintet gemist

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gasten zijn o.m.: Ernst Hirsch Ballin, HermanTjeenk Willink, Ybo Buruma, Harm Brouwer, Ton Zwaan, Herman Philipse en Beatrice de Graaf.In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten tekomen.

Uitzending gemist van Het Filosofisch Kwintet? Hier kun je alle uitzendingen van Het Filosofisch Kwintet kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 51
  • Laatste uitzending op 28-07-2019 om 11:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord