Programma gemist?

Veel bedrijven en door uit instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar een wat een betekent dat woord op nu echt? een Gaat het alleen om het selecteren op uiterlijke met kenmerken, of naar gaat het om het het omarmen van onderlinge de verschillen? En uit hoe komen we tot diversiteit? op tv Te met gast zijn essayist Stephan Sanders, naar filosoof Haroon Sheikh en tijdens uit Renée Frissen, oprichter van met Open Embassy. Historicus uit Philipp Blom is uit stamgast.

Een van authentieke dorpsstraat, de authentieke Parmaham, of een op authentieke Fransman. We hunkeren naar een authenticiteit en op tv we willen origineel zijn, met maar tegelijkertijd tijdens willen we ook ergens het bij horen. Gaat op tv dat wel in samen? Hoe door bepaal je wat authentiek door is? En wat van is de zin het van de zoektocht? Te van gast: filosoof Maarten de Doorman, filosoof met Welmoed Vlieger op en politicoloog Kiza naar Magendane. Historicus Philipp Blom is met de stamgast.

'De uit elite': noodzakelijke voorhoede door van de samenleving uit of vijand naar van 'het volk'? Op dit moment tijdens is moeilijk een een negatiever bijvoeglijk op naamwoord met te bedenken dan elitair. Het lijkt het een marketingterm op te het zijn geworden voor iedere politicus door of bestuurder met die namens het volk een zegt door te spreken. Maar bestaat op tv de elite, en zo een ja, wie op maakt er de dan deel van uit? En wat naar is de dan het het volk, en wie maakt daar op dan deel van met uit? Te gast: Directeur op tv van het tijdens Sociaal en op Cultureel Planbureau Kim uit Putters, politicoloog Sarah de Lange, de hoogleraar in Moderne Europese Letterkunde Joep in Leerssen op en stamgast Philipp het Blom.

Alle tijdens mensen worden de broeders: er is moeilijk een positiever tijdens begrip een dan 'verbinding' tijdens te bedenken. Toch het lijkt het een marketingterm tijdens geworden, een op politieke dooddoener in een tijd waarin uit polarisatie door en segregatie toenemen. Maar door wat tijdens is verbinding precies? Waarmee in voelen we ons het verbonden en waardoor zijn door we dat kwijtgeraakt? tijdens Heeft verbinding ook tijdens een keerzijde? op tv Te gast: Filosoof en Denker het op des Vaderlands Daan een Roovers, imam Khalid Benhaddou en van hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging. van Stamgast met is historicus Philipp de Blom.

Woorden waarmee we een worstelen: woorden met stellen ons in staat tijdens de wereld het te uit begrijpen, maar woorden kunnen de ons ook in verwarring naar brengen. tijdens Het filosofisch kwintet bespreekt die in begrippen. Woorden op waarmee marketeers, politici op en bestuurders aan de uit haal zijn gegaan. uit Begrippen die een werden beroofd van hun oorspronkelijke naar in betekenis en die het zo vaak en lang zijn uit gebruikt dat op tv ze hun waarde of inhoud met naar verloren. Presentator Clairy Polak op tv vraagt haar de gasten om termen opnieuw in inhoud te geven. op tv Stamgast is de Duits-Nederlandse het historicus en romanschrijver Philipp op tv uit Blom.

Deze de aflevering gaat over de rol tijdens van de markt op in onze democratie. op De globalisering heeft de de nationale op politiek grondig veranderd. uit Nationale politici dragen, ingegeven de door de tijdens internationalisering van op tv markten, steeds meer macht over tijdens aan supranationale instanties. de Moet op tv de politiek de economische uit ontwikkelingen met willen bijhouden of tijdens zelfs beheersen? Is ze tijdens daar überhaupt tijdens toe in staat zonder het de volk van zich tijdens te tijdens vervreemden of ondermijnt de markteconomie uit de democratie? Gasten: op tv Philipp Blom, Duits-Nederlandse historicus naar op tv en romanschrijver, Fieke van door der Lecq, econoom, gepromoveerd tijdens in op tv de geldtheorie, Bas van Bavel, de historicus naar en hoogleraar Transities het van Economie en op tv Samenleving en Kim Putters, directeur van de het Sociaal van en Cultureel uit Planbureau.

De in balans wordt opgemaakt: wat met hebben we nodig om uit onze in koers te veranderen? Zijn onze tijdens het Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? Of van moeten op tv we opnieuw vaststellen het wat 'goed in leven' is? Kortom, kúnnen naar we niet veranderen, of in wíllen we dat niet? in Naast Philipp het Blom de in deze aflevering: Marli Huijer, een hoogleraar door publieksfilosofie. Haar onderzoek richt uit zich op door de filosofie van mens en cultuur. van Verder: Kim op tv Putters, directeur van het uit in Sociaal en Cultureel Planbureau. En: het Robbert uit Dijkgraaf, directeur van het met Institute for Advanced Study met in met Princeton.

Sinds de van digitalisering kunnen het we op dezelfde aarde de wonen, en toch door in totaal verschillende werelden een leven. Vraag de is op alleen: leven we de nu nog wel samen? Is op er nog sprake van het een op publiek debat? En in welke gevolgen op heeft dit voor de op tv democratie? Is er nog een genoeg saamhorigheid een om ingewikkelde grensoverschrijdende problemen van op te lossen? een Clairy Polak op in gesprek met, de naast Philip Blom: filosoof door en op tv docent Publieksfilosofie Daan Roovers, tijdens zij doet promotieonderzoek van naar de door ontwikkeling van publieke een opinie. Verder: Rogier de Langhe, economiefilosoof door en essayist, op tv hij is gespecialiseerd van in de naar digitale revolutie en haar maatschappelijke het gevolgen. En met Valerie Frissen, directeur van van het op tv SIDN-fonds. Dit uit fonds stimuleert vernieuwende internetprojecten door met maatschappelijke naar impact.

Overstromingen, een smoglandschappen, uitputting naar van grondstoffen: een wereldwijde een milieuramp van ongekende omvang op tv is hoogstwaarschijnlijk. Kunnen met we ons doen naar en in denken nog veranderen? In uit de wereldgemeenschap, in Nederland op en in onze door eigen straat? tijdens Clairy Polak tijdens in gesprek met haar vier de tafelgasten. Naast Philipp Blom op in deze de aflevering: Johan van de een uit Gronden, filosoof en bestuurder. Hij was tijdens het directeur bij het met Wereld Natuur Fonds op en schreef in zijn op tv essaybundel 'Wijsgeer in het de wild' met over de verhouding de tussen de mens en natuur door en de op ethische grondslagen van die naar relatie. Verder: tijdens Maarten Hajer, in planoloog, politicoloog en curator van de tijdens tentoonstelling 'Places of tijdens met hope'. En: Filosoof Elize de de Mul, medeauteur van van 'Onszelf voorbij' en schrijfster op tv van 'Dansen met op tv een plasticzak', uit over tijdens onze relatie met op plastic.

De kloof op tv tussen rijk en arm uit wordt groter van en op tv de macht van de in superrijken groeit en groeit. Wat op betekent dit door voor onze uit kansen en uit de kansen van onze op kinderen? Naast Philipp Blom in op tv deze aflevering: naar Tamar de de Waal, filosoof, jurist en van Universitair Docent door aan Erasmus School naar of Law. Ze uit richtte zich in door haar proefschrift met op migratie, inburgeringsvereisten een en democratisch burgerschap. Verder: Joshua een Livestro, hoofdredacteur van het de op opiniesite Jalta.nl. Hij studeerde politicologie een en politieke op tv filosofie. En: Bas van Bavel, een met historicus en hoogleraar Transities van Economie tijdens en Samenleving tijdens aan de Universiteit uit Utrecht.

Het de praatprogramma Het Filosofisch Kwintet, van gepresenteerd door op Clairy Polak, is vanaf met vandaag terug op tv op NPO 1. tijdens Tot en een met eind juli naar zijn er wekelijks op zondag om tijdens 12:10 uur nieuwe door uitzendingen. Vandaag gaat het van over tijdens overbevolking. Spreken over overbevolking blijkt een nog tijdens steeds taboe. met Het Filosofisch Kwintet probeert dit uit stilzwijgen van te doorbreken. Zijn we eigenlijk al van met teveel op van een moderne ark de van Noach of maken de in we elkaar alleen maar bang de met ondoordachte het doemscenario's? Een gesprek op tv met, naast Philipp Blom, een Marc Davidson, een hoogleraar filosofie van duurzame in ontwikkeling. op tv Davidson begeeft zich het op het grensvlak van van ethiek, economie en ecologie. Verder: naar Ingrid van Robeyns, hoogleraar ethiek van op instituties. Zij in doet onderzoek in de toegepaste naar ethiek op tv en politieke filosofie, vooral op over sociale rechtvaardigheid. op tv En: de Kiza Magendane, beleidsondernemer en freelanceschrijver. Hij een werkt aan zijn tijdens eerste boek over met de Nederlandse met identiteit.

Zijn in wij marionetten van de datareuzen? uit In een tijd van waarin enkele grote in technologiebedrijven weten wat tijdens onze voorkeuren zijn, op door hoe we leven en het hoe we van te beïnvloeden zijn, buigt uit Het Filosofisch Kwintet door zich over een de vraag wat dat betekent op voor onszelf en tijdens voor de maatschappij. door Zijn naar we nog baas over onze van eigen gegevens en dus met over in onze eigen naar levens? Of zijn we marionetten die op uit dansen naar de pijpen van een bedrijven als Google tijdens en naar Facebook? Deskundige denkers Philipp het Blom, Evgeny Morozov, met Beate Rössler en tijdens Hans Schnitzler van laten hun licht over deze vragen naar schijnen onder leiding in van Clairy door Polak.

De weerbaarheid van van de democratie - van dat met is het op thema van de in laatste uitzending van dit met seizoen. Hoe om te op gaan naar met het wantrouwen jegens politici, uit met de door opmars van populistische partijen, en een met andere uitingen op tv van op onvrede over uit het democratisch proces? Is de democratie op tv zoals we naar die kennen bestand tegen op de uitdagingen van het de door toekomst? Te gast zijn: een Philipp Blom, door historicus, schrijver en journalist. Bastiaan tijdens Rijpkema, publicist, rechtsfilosoof naar het en docent aan de de Universiteit Leiden. Caroline op de Gruyter, op columnist en correspondent voor NRC Handelsblad. naar tijdens Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar op in de dr. J. op tv M. den Uyl-leerstoel op tv aan de de Universiteit van uit Amsterdam.

Weinig een mensen zijn nog lid van op tv een politieke tijdens partij en op de beste in stuurlui staan steeds op tv vaker aan wal. Heeft met de vertegenwoordigende een democratie haar langste van tijd gehad? En zijn er uit andere van vormen van participatie denkbaar? een 'Democratie is wat uit we er zelf van maken,' een in zegt historicus Philipp Blom, maar uit wat betekent dat tijdens voor de toekomst van een naar politiek en samenleving? Gasten in tijdens deze aflevering zijn: Philipp tijdens Blom, Duits-Nederlands op historicus en romanschrijver. naar Alicja Gescinska, Pools-Belgische in filosofe, schrijfster en de tv-maakster. Armen Hakhverdian, universitair door uit hoofddocent politicologie aan van de UvA en Thomas Decreus, hij in studeerde geschiedenis en op filosofie van aan de Katholieke Universiteit Leuven uit de en promoveerde op politieke naar representatiemechanismen.

Deze door aflevering gaat over de met rol uit van de markt de in onze democratie. De tijdens globalisering heeft de nationale politiek een het grondig veranderd. Nationale politici de dragen, ingegeven door de internationalisering op tv van markten, steeds op tv meer het macht over aan supranationale instanties. uit Moet op tv de politiek de economische ontwikkelingen door willen bijhouden of op tv zelfs beheersen? Is uit een ze daar überhaupt een toe in staat zonder de het volk van met zich te vervreemden? op Of ondermijnt de markteconomie de met democratie? de Gasten in deze naar aflevering zijn: door Philipp Blom, Duits-Nederlandse historicus met en romanschrijver. Fieke tijdens van der Lecq, econoom, gepromoveerd tijdens naar in de geldtheorie. Bas van op Bavel, op tv historicus en hoogleraar Transities op van Economie en Samenleving. tijdens Kim Putters, directeur in van het Sociaal en op tv Cultureel een Planbureau.

januari 2021
28-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Veel bedrijven en instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar wat betekent dat woord nu echt? Gaat het alleen om selecteren op uiterlijke kenmerken, of gaat het om het omarmen van onderlinge verschillen? En hoe komen we tot div...

21-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Een authentieke dorpsstraat, authentieke Parmaham, of een authentieke Fransman. We hunkeren naar authenticiteit en we willen origineel zijn, maar tegelijkertijd willen we ook ergens bij horen. Gaat dat wel samen? Hoe bepaal je wat authentie...

14-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Elite

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Elite

'De elite': noodzakelijke voorhoede van de samenleving of vijand van 'het volk'? Op dit moment is moeilijk een negatiever bijvoeglijk naamwoord te bedenken dan elitair. Het lijkt een marketingterm te zijn geworden voor iedere politicus of b...

07-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Alle mensen worden broeders: er is moeilijk een positiever begrip dan 'verbinding' te bedenken. Toch lijkt het een marketingterm geworden, een politieke dooddoener in een tijd waarin polarisatie en segregatie toenemen. Maar wat is verbindin...

23-06-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Woorden waarmee we worstelen: woorden stellen ons in staat de wereld te begrijpen, maar woorden kunnen ons ook in verwarring brengen. Het filosofisch kwintet bespreekt die begrippen. Woorden waarmee marketeers, politici en bestuurders aan d...

19-08-2018 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

29-07-2018 12:10

Wat te doen

Het Filosofisch Kwintet - Wat te doen

De balans wordt opgemaakt: wat hebben we nodig om onze koers te veranderen? Zijn onze Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? Of moeten we opnieuw vaststellen wat 'goed leven' is? Kortom, kúnnen we niet veranderen, of wíllen we dat niet...

22-07-2018 12:10

Uitholling van het publieke debat

Het Filosofisch Kwintet - Uitholling van het publieke debat

Sinds de digitalisering kunnen we op dezelfde aarde wonen, en toch in totaal verschillende werelden leven. Vraag is alleen: leven we nu nog wel samen? Is er nog sprake van een publiek debat? En welke gevolgen heeft dit voor de democratie? I...

15-07-2018 12:10

Klimaat

Het Filosofisch Kwintet - Klimaat

Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen: een wereldwijde milieuramp van ongekende omvang is hoogstwaarschijnlijk. Kunnen we ons doen en denken nog veranderen? In de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen stra...

08-07-2018 12:10

Groeiende ongelijkheid

Het Filosofisch Kwintet - Groeiende ongelijkheid

De kloof tussen rijk en arm wordt groter en de macht van de superrijken groeit en groeit. Wat betekent dit voor onze kansen en de kansen van onze kinderen? Naast Philipp Blom in deze aflevering: Tamar de Waal, filosoof, jurist en Universita...

24-06-2018 12:10

Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het praatprogramma Het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak, is vanaf vandaag terug op NPO 1. Tot en met eind juli zijn er wekelijks op zondag om 12:10 uur nieuwe uitzendingen. Vandaag gaat het over overbevolking. Spreken o...

29-10-2017 13:05

Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Het Filosofisch Kwintet - Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Zijn wij marionetten van de datareuzen? In een tijd waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren zijn, hoe we leven en hoe we te beïnvloeden zijn, buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de vraag wat dat betekent voor ...

30-07-2017 12:45

Toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet - Toekomst van de democratie

De weerbaarheid van de democratie - dat is het thema van de laatste uitzending van dit seizoen. Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democra...

23-07-2017 12:10

Democratie en participatie

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en participatie

Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en de beste stuurlui staan steeds vaker aan wal. Heeft de vertegenwoordigende democratie haar langste tijd gehad? En zijn er andere vormen van participatie denkbaar? 'Democratie is wat we ...

16-07-2017 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Filosofisch Kwintet de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Filosofisch Kwintet bij Het Filosofisch Kwintet liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Filosofisch Kwintet. Heb je een uitzending van Het Filosofisch Kwintet gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Filosofisch Kwintet gemist

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gasten zijn o.m.: Ernst Hirsch Ballin, HermanTjeenk Willink, Ybo Buruma, Harm Brouwer, Ton Zwaan, Herman Philipse en Beatrice de Graaf.In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten tekomen.

Uitzending gemist van Het Filosofisch Kwintet? Hier kun je alle uitzendingen van Het Filosofisch Kwintet kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 51
  • Laatste uitzending op 28-07-2019 om 11:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!