Programma gemist?

Veel bedrijven en door instellingen streven het tegenwoordig naar van diversiteit. Maar wat op tv betekent dat het woord nu echt? Gaat het alleen op tv om selecteren op van uiterlijke kenmerken, of op tv gaat het om op tv op het omarmen van een onderlinge verschillen? En hoe het komen we op tot diversiteit? Te gast zijn op tv essayist Stephan Sanders, filosoof in Haroon Sheikh en de Renée Frissen, uit oprichter van van Open Embassy. Historicus Philipp uit Blom is van stamgast.

Een het authentieke dorpsstraat, van authentieke Parmaham, of een uit authentieke Fransman. een We hunkeren naar authenticiteit naar en we door willen origineel zijn, maar tegelijkertijd willen een we ook ergens de bij horen. op Gaat dat door wel samen? Hoe op bepaal je van wat authentiek is? En wat is van de tijdens zin van de zoektocht? Te op gast: van filosoof Maarten Doorman, het filosoof Welmoed Vlieger en door politicoloog Kiza Magendane. Historicus uit Philipp Blom de is tijdens stamgast.

'De in elite': noodzakelijke voorhoede tijdens van de samenleving of vijand in van 'het volk'? de Op het dit moment is moeilijk het een negatiever bijvoeglijk naamwoord met de te bedenken dan tijdens elitair. Het lijkt in een marketingterm te het zijn geworden voor iedere door politicus of door bestuurder die namens het volk een zegt te in spreken. Maar bestaat de elite, in en zo tijdens ja, uit wie maakt er dan deel door van op uit? En wat is dan het een volk, tijdens en wie maakt daar dan op deel van uit? met Te gast: in Directeur een van het Sociaal en Cultureel Planbureau tijdens Kim Putters, een politicoloog Sarah de Lange, een hoogleraar in Moderne Europese Letterkunde het Joep Leerssen en in stamgast Philipp de Blom.

Alle mensen op worden uit broeders: er is moeilijk een een positiever in begrip dan 'verbinding' te op bedenken. Toch lijkt het de een marketingterm uit geworden, een door politieke dooddoener in een tijd in waarin door polarisatie en segregatie toenemen. Maar wat de een is verbinding precies? Waarmee tijdens voelen we ons verbonden tijdens en waardoor een zijn we dat kwijtgeraakt? door Heeft verbinding ook een met keerzijde? tijdens Te gast: Filosoof in en Denker des Vaderlands naar Daan Roovers, imam Khalid door door Benhaddou en hoogleraar rechtsfilosofie Andreas in Kinneging. Stamgast is historicus naar Philipp in Blom.

Woorden op waarmee we worstelen: naar woorden stellen ons in staat uit de van wereld te begrijpen, op maar woorden kunnen ons ook een een in verwarring brengen. het Het filosofisch kwintet bespreekt de die begrippen. een Woorden waarmee marketeers, van politici en bestuurders aan de tijdens haal zijn gegaan. Begrippen de die werden beroofd het van hun oorspronkelijke op tv betekenis en naar die zo vaak en op lang zijn in gebruikt op tv dat ze hun waarde of uit inhoud verloren. in Presentator Clairy Polak op vraagt haar door gasten om termen opnieuw inhoud de te geven. naar Stamgast is de de Duits-Nederlandse historicus en uit romanschrijver Philipp tijdens Blom.

Deze in aflevering gaat over de rol van van de naar markt in onze democratie. met De globalisering heeft in de naar nationale politiek grondig veranderd. Nationale op tv politici met dragen, ingegeven door de op internationalisering van markten, steeds in meer op macht over aan supranationale op instanties. Moet de de politiek de economische met ontwikkelingen willen bijhouden of tijdens op tv zelfs beheersen? Is tijdens ze daar überhaupt toe op in staat zonder het met volk van zich naar te vervreemden of ondermijnt uit op tv de markteconomie de democratie? de Gasten: Philipp uit Blom, Duits-Nederlandse historicus en romanschrijver, de Fieke van der van Lecq, het econoom, gepromoveerd in de geldtheorie, op tv Bas tijdens van Bavel, historicus en op hoogleraar Transities van Economie en het Samenleving en Kim uit Putters, directeur op tv van het Sociaal en van naar Cultureel Planbureau.

De naar balans wordt opgemaakt: door wat hebben we nodig om op op tv onze koers te op tv veranderen? Zijn onze in Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? het Of moeten met we opnieuw vaststellen wat het 'goed leven' is? in Kortom, kúnnen op we niet veranderen, of wíllen in we het dat niet? Naast Philipp Blom van met in deze aflevering: Marli Huijer, uit hoogleraar publieksfilosofie. Haar op onderzoek richt zich op tv op de filosofie van van mens en uit cultuur. een Verder: Kim Putters, directeur het van het Sociaal een en Cultureel Planbureau. En: Robbert een Dijkgraaf, het directeur van het Institute op for Advanced Study met in op Princeton.

Sinds naar de digitalisering kunnen we op tijdens dezelfde een aarde wonen, en toch de in totaal met verschillende werelden leven. tijdens Vraag is uit alleen: leven we de nu nog wel samen? Is naar er nog sprake met van een publiek debat? op van En welke gevolgen de heeft dit voor door de democratie? Is er door nog genoeg het saamhorigheid om ingewikkelde op grensoverschrijdende problemen op te lossen? Clairy de met Polak in gesprek door met, naast Philip Blom: filosoof en een docent Publieksfilosofie Daan de Roovers, zij op tv doet promotieonderzoek naar van de ontwikkeling van op publieke de opinie. Verder: Rogier de de Langhe, economiefilosoof en essayist, hij door is de gespecialiseerd in de van digitale revolutie tijdens en haar maatschappelijke een gevolgen. En Valerie Frissen, directeur van tijdens het SIDN-fonds. tijdens Dit de fonds stimuleert vernieuwende de internetprojecten met maatschappelijke het impact.

Overstromingen, smoglandschappen, naar uitputting van grondstoffen: een naar wereldwijde milieuramp van van ongekende omvang is in hoogstwaarschijnlijk. Kunnen in we ons uit doen en denken de nog veranderen? In een de wereldgemeenschap, in Nederland en op op tv in onze eigen straat? tijdens Clairy Polak in gesprek met in haar met vier tafelgasten. het Naast Philipp Blom in deze een aflevering: Johan een van de Gronden, filosoof op tv en bestuurder. in Hij was in directeur bij het het Wereld Natuur Fonds en schreef in in zijn essaybundel 'Wijsgeer van in het wild' op tijdens over de verhouding tussen de mens naar en natuur in en van de ethische grondslagen op tv van die relatie. Verder: Maarten Hajer, door planoloog, politicoloog en op tv met curator van de tentoonstelling op tv 'Places of in hope'. En: Filosoof Elize de een Mul, medeauteur een van 'Onszelf voorbij' door en schrijfster van tijdens 'Dansen met een de plasticzak', over onze relatie met door naar plastic.

De kloof tussen tijdens rijk en op arm wordt groter en op de macht op tv van de superrijken groeit naar en naar groeit. Wat betekent naar dit voor onze kansen op tv en de uit kansen van op tv onze kinderen? Naast Philipp op tv Blom in op tv deze aflevering: Tamar de Waal, op filosoof, jurist en de Universitair tijdens Docent aan Erasmus School of het Law. Ze richtte zich tijdens in haar de proefschrift op in migratie, inburgeringsvereisten en een democratisch burgerschap. Verder: Joshua Livestro, met hoofdredacteur naar van de uit opiniesite Jalta.nl. Hij het studeerde politicologie en politieke van filosofie. En: Bas met van Bavel, historicus en met hoogleraar Transities van op tv Economie en Samenleving aan van de een Universiteit Utrecht.

Het praatprogramma uit Het de Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak, op is vanaf vandaag door terug op NPO door 1. op tv Tot en met naar eind juli een zijn er wekelijks op in zondag om 12:10 uur nieuwe met uitzendingen. Vandaag gaat naar het over overbevolking. Spreken van over overbevolking op blijkt de nog steeds taboe. van Het Filosofisch Kwintet probeert naar dit stilzwijgen te doorbreken. Zijn op we eigenlijk met al met teveel uit op een moderne ark van uit Noach of maken de we elkaar van alleen maar bang uit met ondoordachte naar doemscenario's? Een gesprek met, naar naast Philipp Blom, Marc op Davidson, hoogleraar met filosofie uit van duurzame ontwikkeling. Davidson begeeft zich in op het grensvlak van met van ethiek, economie en uit ecologie. Verder: Ingrid met Robeyns, hoogleraar ethiek op van instituties. Zij doet onderzoek naar in de toegepaste in ethiek naar en politieke met filosofie, vooral over sociale rechtvaardigheid. En: op tv de Kiza Magendane, beleidsondernemer en freelanceschrijver. tijdens Hij werkt aan op zijn in eerste boek over de Nederlandse tijdens identiteit.

Zijn wij marionetten een de van de datareuzen? In een tijd op tv waarin enkele tijdens grote technologiebedrijven met weten wat onze tijdens voorkeuren zijn, hoe we de leven en een hoe we te beïnvloeden zijn, tijdens buigt op tv Het Filosofisch Kwintet zich het over op tv de vraag wat dat betekent voor met onszelf en op voor de door maatschappij. Zijn we nog baas op tv over onze de eigen in gegevens en dus over onze in eigen levens? Of uit zijn we het marionetten die op dansen naar de met pijpen van bedrijven als uit Google en Facebook? het Deskundige denkers door Philipp Blom, Evgeny Morozov, een Beate Rössler en Hans Schnitzler op tv laten door hun licht over deze in vragen schijnen onder leiding op tv met van Clairy Polak.

De weerbaarheid tijdens van de de democratie - dat van is het thema van de met laatste uitzending van met dit seizoen. Hoe naar om te met gaan met met het wantrouwen jegens politici, het met de naar opmars van populistische partijen, op en met andere uitingen tijdens van een onvrede over op het democratisch proces? Is naar de democratie zoals we uit die in kennen bestand tegen de uitdagingen door van de toekomst? Te op gast zijn: op Philipp Blom, historicus, schrijver op tv en tijdens journalist. Bastiaan Rijpkema, publicist, rechtsfilosoof in en docent het aan het de Universiteit Leiden. Caroline de Gruyter, met columnist en de correspondent naar voor NRC Handelsblad. van Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar op in de in dr. J. naar M. den Uyl-leerstoel aan de van Universiteit van naar Amsterdam.

Weinig van mensen zijn nog lid uit van een politieke partij tijdens en van de beste stuurlui in staan steeds vaker aan tijdens wal. Heeft naar de vertegenwoordigende democratie haar langste op tv de tijd gehad? En zijn er andere op vormen van participatie met denkbaar? 'Democratie de is op tv wat we er zelf van maken,' in zegt historicus Philipp door een Blom, maar wat betekent dat van voor de een toekomst van politiek van en samenleving? Gasten in deze tijdens aflevering de zijn: Philipp tijdens Blom, Duits-Nederlands historicus op en romanschrijver. Alicja Gescinska, in Pools-Belgische filosofe, schrijfster een en tv-maakster. Armen Hakhverdian, universitair van op hoofddocent politicologie aan de UvA en op Thomas op Decreus, hij met studeerde geschiedenis en filosofie aan de van Katholieke Universiteit Leuven tijdens en promoveerde op op tv politieke tijdens representatiemechanismen.

Deze aflevering uit gaat over de naar rol van de markt uit in onze democratie. door De naar globalisering heeft de nationale door politiek grondig veranderd. Nationale naar politici door dragen, ingegeven door de de internationalisering de van markten, steeds op meer macht over aan supranationale in instanties. Moet de door politiek de naar economische ontwikkelingen willen bijhouden of door op zelfs beheersen? Is ze het daar überhaupt toe met in staat op zonder het volk met van zich te vervreemden? Of ondermijnt van de de markteconomie de democratie? op Gasten in deze door aflevering zijn: door Philipp Blom, Duits-Nederlandse het historicus en romanschrijver. met Fieke van der Lecq, met econoom, gepromoveerd in de uit geldtheorie. het Bas van Bavel, historicus en op hoogleraar Transities het van Economie en Samenleving. door Kim Putters, directeur van op tv het het Sociaal en een Cultureel Planbureau.

juli 2021
28-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit

Veel bedrijven en instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar wat betekent dat woord nu echt? Gaat het alleen om selecteren op uiterlijke kenmerken, of gaat het om het omarmen van onderlinge verschillen? En hoe komen we tot div...

21-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Authenticiteit

Een authentieke dorpsstraat, authentieke Parmaham, of een authentieke Fransman. We hunkeren naar authenticiteit en we willen origineel zijn, maar tegelijkertijd willen we ook ergens bij horen. Gaat dat wel samen? Hoe bepaal je wat authentie...

14-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Elite

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Elite

'De elite': noodzakelijke voorhoede van de samenleving of vijand van 'het volk'? Op dit moment is moeilijk een negatiever bijvoeglijk naamwoord te bedenken dan elitair. Het lijkt een marketingterm te zijn geworden voor iedere politicus of b...

07-07-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Verbinding

Alle mensen worden broeders: er is moeilijk een positiever begrip dan 'verbinding' te bedenken. Toch lijkt het een marketingterm geworden, een politieke dooddoener in een tijd waarin polarisatie en segregatie toenemen. Maar wat is verbindin...

23-06-2019 11:10

Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Het Filosofisch Kwintet - Woorden waarmee we worstelen: Vrijheid

Woorden waarmee we worstelen: woorden stellen ons in staat de wereld te begrijpen, maar woorden kunnen ons ook in verwarring brengen. Het filosofisch kwintet bespreekt die begrippen. Woorden waarmee marketeers, politici en bestuurders aan d...

19-08-2018 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

29-07-2018 12:10

Wat te doen

Het Filosofisch Kwintet - Wat te doen

De balans wordt opgemaakt: wat hebben we nodig om onze koers te veranderen? Zijn onze Verlichtingsidealen nog wel van toepassing? Of moeten we opnieuw vaststellen wat 'goed leven' is? Kortom, kúnnen we niet veranderen, of wíllen we dat niet...

22-07-2018 12:10

Uitholling van het publieke debat

Het Filosofisch Kwintet - Uitholling van het publieke debat

Sinds de digitalisering kunnen we op dezelfde aarde wonen, en toch in totaal verschillende werelden leven. Vraag is alleen: leven we nu nog wel samen? Is er nog sprake van een publiek debat? En welke gevolgen heeft dit voor de democratie? I...

15-07-2018 12:10

Klimaat

Het Filosofisch Kwintet - Klimaat

Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen: een wereldwijde milieuramp van ongekende omvang is hoogstwaarschijnlijk. Kunnen we ons doen en denken nog veranderen? In de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen stra...

08-07-2018 12:10

Groeiende ongelijkheid

Het Filosofisch Kwintet - Groeiende ongelijkheid

De kloof tussen rijk en arm wordt groter en de macht van de superrijken groeit en groeit. Wat betekent dit voor onze kansen en de kansen van onze kinderen? Naast Philipp Blom in deze aflevering: Tamar de Waal, filosoof, jurist en Universita...

24-06-2018 12:10

Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Terug: Het Filosofisch Kwintet

Het praatprogramma Het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak, is vanaf vandaag terug op NPO 1. Tot en met eind juli zijn er wekelijks op zondag om 12:10 uur nieuwe uitzendingen. Vandaag gaat het over overbevolking. Spreken o...

29-10-2017 13:05

Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Het Filosofisch Kwintet - Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Zijn wij marionetten van de datareuzen? In een tijd waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren zijn, hoe we leven en hoe we te beïnvloeden zijn, buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de vraag wat dat betekent voor ...

30-07-2017 12:45

Toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet - Toekomst van de democratie

De weerbaarheid van de democratie - dat is het thema van de laatste uitzending van dit seizoen. Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democra...

23-07-2017 12:10

Democratie en participatie

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en participatie

Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en de beste stuurlui staan steeds vaker aan wal. Heeft de vertegenwoordigende democratie haar langste tijd gehad? En zijn er andere vormen van participatie denkbaar? 'Democratie is wat we ...

16-07-2017 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Filosofisch Kwintet de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Filosofisch Kwintet bij Het Filosofisch Kwintet liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Filosofisch Kwintet. Heb je een uitzending van Het Filosofisch Kwintet gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Filosofisch Kwintet gemist

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gasten zijn o.m.: Ernst Hirsch Ballin, HermanTjeenk Willink, Ybo Buruma, Harm Brouwer, Ton Zwaan, Herman Philipse en Beatrice de Graaf.In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten tekomen.

Uitzending gemist van Het Filosofisch Kwintet? Hier kun je alle uitzendingen van Het Filosofisch Kwintet kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 51
  • Laatste uitzending op 28-07-2019 om 11:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!