Programma gemist?

De weerbaarheid naar van de democratie tijdens - dat is op het thema van door de laatste uitzending van het dit seizoen. uit Hoe tijdens om te gaan met het wantrouwen uit op jegens politici, met de opmars van de populistische partijen, van en op met andere uitingen van onvrede over met het democratisch proces? in Is tijdens de democratie zoals naar we die kennen een bestand tegen van de uitdagingen van de toekomst? een Te gast zijn: tijdens Philipp in Blom, historicus, schrijver en journalist. Bastiaan naar het Rijpkema, publicist, rechtsfilosoof van en docent aan de een Universiteit Leiden. Caroline van de Gruyter, columnist in en correspondent voor op NRC Handelsblad. Sarah de door Lange, de bijzonder hoogleraar op uit de dr. J. M. den op Uyl-leerstoel aan de Universiteit met het van Amsterdam.

Weinig met mensen zijn op tv nog lid van van een politieke partij en het de beste stuurlui staan naar steeds vaker aan een wal. Heeft van de vertegenwoordigende tijdens democratie haar langste tijd gehad? een En zijn met er andere vormen van van participatie denkbaar? de 'Democratie is wat met we er zelf tijdens van maken,' een zegt historicus Philipp Blom, maar tijdens wat betekent dat de voor de uit toekomst van politiek en in samenleving? met Gasten in deze aflevering zijn: een Philipp Blom, Duits-Nederlands de historicus en romanschrijver. op Alicja Gescinska, op tv Pools-Belgische filosofe, schrijfster en tv-maakster. met Armen Hakhverdian, de universitair hoofddocent politicologie aan de de door UvA en Thomas Decreus, hij uit studeerde geschiedenis uit en filosofie aan op de Katholieke tijdens Universiteit Leuven het en promoveerde op politieke het representatiemechanismen.

Deze aflevering gaat met over op tv de rol van de uit markt in onze democratie. tijdens De globalisering van heeft de nationale politiek door grondig veranderd. Nationale naar politici dragen, ingegeven van door de internationalisering door van markten, steeds tijdens tijdens meer macht over van aan supranationale instanties. Moet de politiek het de economische het ontwikkelingen de willen bijhouden of zelfs beheersen? in Is ze daar überhaupt het toe met in staat zonder het op volk van zich een te vervreemden? in Of ondermijnt de markteconomie in de door democratie? Gasten in deze naar aflevering zijn: Philipp Blom, Duits-Nederlandse op tv historicus en romanschrijver. uit Fieke in van der Lecq, econoom, uit gepromoveerd in naar de geldtheorie. Bas van Bavel, tijdens historicus en het hoogleraar Transities van tijdens Economie en Samenleving. op tv Kim Putters, directeur van van het Sociaal op tv en Cultureel naar Planbureau.

De door rechtspraak is per van definitie onafhankelijk. Maar hoe met borg je op tv die onafhankelijkheid? Bestaat op pure onafhankelijkheid uit wel?Meer De rechtspraak is per definitie door onafhankelijk. Maar hoe door borg je door die onafhankelijkheid? Bestaat pure een uit onafhankelijkheid wel? Met het nieuwe Wilders-proces een in aantocht onderzoekt op het op kwintet hoe de onafhankelijkheid door van rechters onder naar druk in staat.Minder

Bedrijven in en instellingen beroepen zich graag met op 'onafhankelijk wetenschappelijk in onderzoek' als naar ze beleid tijdens of producten willen rechtvaardigen. het Maar op hoe onafhankelijk is die wetenschap?Meer van Bedrijven en instellingen uit beroepen zich op tv graag op 'onafhankelijk in wetenschappelijk onderzoek' van als ze beleid of in producten willen rechtvaardigen. Maar uit hoe onafhankelijk is die naar wetenschap? Van welke op tv het kanten wordt er aan de door wetenschap getrokken? Te de gast zijn: door Melanie Peters, directeur het van het Rathenau-instituut. een Van oorsprong is ze van levensmiddelentechnoloog en uit toxicoloog en ze promoveerde door in de biochemie. tijdens Ze het heeft naast een achtergrond in de op wetenschap ook gewerkt door in het bedrijfsleven uit (Shell Research op tv and Technology uit Centre Amsterdam), bij de met Consumentenbond en in de op tv publieke sector (ministerie van een van Landbouw); Frank Miedema, decaan en uit vice-voorzitter UMC Utrecht. op door Miedema is een van de oprichters een van het Science in Transition, dat met zich ten op doel stelt het van wetenschappelijk systeem te veranderen. het Hij werkte als naar immunologisch op onderzoeker gespecialiseerd in hiv/aids bij tijdens het AMC van en de Bloedtransfusiedienst en in was hoofd wetenschappelijk van onderzoek van Sanquin. van Miedema uit schreef de essaybundel met 'Science 3.0'; en met Herman de Regt, op wetenschapsfilosoof bij Tilburg University. Hij deed tijdens onderzoek aan een University of Cambridge en tijdens Princeton University, tijdens is te met zien op de Universiteit op tv van Nederland in en schreef meerdere de boeken over op tv het verschil tussen wetenschap en tijdens pseudowetenschap. Hij de heeft zich uit gespecialiseerd in publiek begrip van wetenschap op tv naar en de rol van op tv wetenschap in de naar maatschappij.Minder

Hoe onafhankelijk moet een op Nederland zijn? Hoe door moeten we het verlangen naar uit onafhankelijkheid begrijpen? Waarom uit is het tijdens nu zo sterk? En kan naar een land überhaupt van nog onafhankelijk een zijn?Meer Hoe onafhankelijk moet in Nederland zijn? een Het de Filosofisch Kwintet over door de onafhankelijkheid van staten tijdens en naties. Hoe in moeten we het uit verlangen naar onafhankelijkheid begrijpen? Waarom het is het het nu op zo sterk? En kan op tv een land de überhaupt nog onafhankelijk tijdens zijn?Minder

Hoe op tv kunnen we in deze met tijd van grote systemen, de rendementsdenken in en flexibilisering oog met houden voor de tijdens menselijke maat? door En zijn we naar er nog voor van elkaar bij tegenslag als ziekte naar en werkloosheid?Meer Hoe van kunnen we naar in deze tijd tijdens van grote op tv systemen, rendementsdenken en flexibilisering oog een houden voor in de menselijke maat? En tijdens zijn we er nog een naar voor elkaar bij op tegenslag als ziekte en werkloosheid? op tv Te gast zijn oprichter uit van het op Instituut voor Publieke het Waarden Albert Jan van Kruiter; op hoogleraar Pluralist Development Economics Irene van van Staveren; en Diederik op Boomsma, uit promovendus Rechtsfilosofie in tijdens Leiden. Kruiter bestudeert en verbetert op tv de de publieke zaak. Hij promoveerde op in het werk van op tv de de Franse filosoof Alexis tijdens de Tocqueville en onderzoekt dagelijks het de gang een van zaken rond de uit decentralisaties in zorg uit en op sociale zekerheid. Van Staveren richt uit de zich met haar werk voornamelijk op op tv de ethiek van met de de economie. Zo deed ze onderzoek op naar de op Nederlandse bankcultuur en een is ze naar lid van de de denktank Sustainable Finance Lab. En uit van Boomsma is naast promovendus met ook bestuurslid van op de conservatieve op tv Edmund Burke Stichting en duo raadslid tijdens in de op gemeenteraad van met Amsterdam voor het een CDA. Onlangs vertaalde met hij het boek 'De op opstand van op de massamens' van de Spaanse een filosoof José in Ortega y de Gasset.Minder

Hoe op tv is het gesteld met de onze ontwikkeling? Waarom naar is in het van belang om Bildung door tijdens te de geven aan volgende een generaties? Te gast van zijn schrijver op tv Maarten Doorman en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer met Hoe naar is het gesteld met onze in creatieve en intellectuele op tv vorming en ontwikkeling? tijdens Waarom is op tv het van belang om op tv Bildung in door te geven tijdens aan volgende generaties? En wat op is de de rol van het boek met voor met die vorming? Te gast tijdens is een Maarten Doorman, schrijver en filosoof, die in les door geeft aan de tijdens Universiteiten van Maastricht en Amsterdam. op tv van Doorman schreef onder op tv meer 'De romantische orde' en op 'Rousseau en ik'. op Ook van te gast is Liesbeth Noordegraaf-Eelens, filosoof op een en econoom, en is een verbonden aan de in Erasmus Universiteit. Ze onderzoekt met (economische) thema's als van verantwoordelijkheid, door vertrouwen, risico's, waarde en communicatie. Voor de University College op tv Rotterdam richt ze het een onderwijsprogramma in in, dat ruimte geeft naar aan intellectuele in en creatieve op vorming van studenten.Minder

Als op de stelling van Piketty klopt in dat ongelijkheid door tussen arm en rijk op tv toeneemt, dat inkomsten op tv uit in vermogen de inkomsten uit door arbeid overvleugelen, tijdens is dat dan een met probleem? En hoe een lossen we door dat op?Meer Als de op tv stelling van een Piketty klopt dat inkomsten uit naar vermogen de inkomsten het uit in arbeid overvleugelen, is tijdens dat dan een in probleem?Minder

Hoe is het het gesteld tijdens met onze ontwikkeling? Waarom is van het van naar belang om door Bildung door het te geven aan volgende generaties? naar Te gast zijn een schrijver Maarten het Doorman en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer uit Hoe is door het gesteld het met onze creatieve en intellectuele de tijdens vorming en ontwikkeling? Waarom is het tijdens van van belang om tijdens Bildung door te geven aan volgende de door generaties? En wat is de rol het van het boek tijdens op tv voor die vorming? Te gast is een Maarten Doorman, van schrijver de en filosoof, die les geeft in aan de met Universiteiten van Maastricht en Amsterdam. naar Doorman schreef in onder meer 'De op romantische orde' en op tv 'Rousseau en ik'. Ook van te van gast is Liesbeth Noordegraaf-Eelens, filosoof de de en econoom, en is uit verbonden aan met de Erasmus Universiteit. Ze onderzoekt (economische) een thema's met als verantwoordelijkheid, vertrouwen, risico's, op tv waarde en communicatie. Voor het University College Rotterdam uit richt ze een uit een onderwijsprogramma in, dat ruimte tijdens geeft aan op tv intellectuele en creatieve uit vorming van studenten.Minder

Te op tv gast zijn Johan Braeckman, professor het aan door de Universiteit Gent tijdens en Theo de op tv Wit, universitair docent aan met de door Universiteit van Tilburg over vrijheid van met meningsuiting. Hoe absoluut tijdens is een die vrijheid?Meer Vrijheid van van meningsuiting. Hoe absoluut op is in die vrijheid? Wie op bepaalt de grens van vrijheid van naar meningsuiting? de En is tijdens zelfcensuur de prijs die met we betalen voor een door vrije samenleving? op tv Te gast is van Johan Braeckman, professor bij de een vakgroep in Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van met de door Universiteit Gent, die op zijn onderzoek toespitst in op kritisch denken, de evolutietheorie en tijdens neurowetenschappen. Over die uit thema's door spreekt hij regelmatig in in Vlaamse het media en publiceerde hij diverse boeken. in Ook te naar gast is Theo de in van Wit, universitair docent en tijdens hoogleraar sociaal-politieke een filosofie en cultuurfilosofie uit aan de Universiteit van in Tilburg. Hij houdt zich met bezig met thema's als een vrijheid, door democratie en de religie.Minder

Als de de stelling van Piketty klopt tijdens van dat ongelijkheid tussen arm en rijk met toeneemt, de dat inkomsten uit vermogen de de met inkomsten uit arbeid overvleugelen, is het dat op dan een probleem? het En als het een probleem het is: uit hoe lossen we dat op? de En als zijn opvatting op juist is op dat de economie in zich de al decennialang ten onrechte als op tv een exacte uit wetenschap heeft in gedragen, die ook decennia lang ten door met on...Meer Als de in stelling van Piketty klopt door dat ongelijkheid tussen arm en op rijk toeneemt, door dat inkomsten uit naar vermogen de de inkomsten uit arbeid overvleugelen, is op een dat dan een probleem? En tijdens als het een probleem uit is: hoe tijdens lossen we dat het op? En als uit zijn opvatting een juist is dat van de economie zich al de decennialang in ten onrechte als tijdens een exacte wetenschap heeft gedragen, die een ook decennia op lang door ten onrechte de toenemende ongelijkheid het van op een rechtvaardiging heeft voorzien: in wat is dan nog de met waarde van in economie als wetenschap? door Gasten in met deze aflevering zijn: op tv Bas van Bavel, hoogleraar Transities op tv van Economie naar en Samenleving. Van een Bavel op tv is academisch directeur van het met naar interfacultaire speerpunt Instituties voor een Open Samenlevingen. In opdracht op van op de WRR deed hij onderzoek het naar vermogensongelijkheid in op Nederland. tijdens Ingrid Robeyns, filosoof en de econoom. Robeyns bekleedt de leerstoel naar Ethiek een van de met Instituties aan de op Universiteit Utrecht. Haar op tv onderzoek richt zich in onder andere op rechtvaardigheid en van economische ethiek. Robin tijdens Fransman, politicoloog en van publicist. Fransman was tijdens directeur van het naar Holland Financial Center van en werkte als beleggingsanalist in bij Van Lanschot op tv Bankiers en als van uit toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. naar een Minder

september 2017
30-07-2017 12:45

Toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet - Toekomst van de democratie

De weerbaarheid van de democratie - dat is het thema van de laatste uitzending van dit seizoen. Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democra...

23-07-2017 12:10

Democratie en participatie

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en participatie

Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en de beste stuurlui staan steeds vaker aan wal. Heeft de vertegenwoordigende democratie haar langste tijd gehad? En zijn er andere vormen van participatie denkbaar? 'Democratie is wat we ...

16-07-2017 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

24-07-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gast...

17-07-2016 12:05

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

De rechtspraak is per definitie onafhankelijk. Maar hoe borg je die onafhankelijkheid? Bestaat pure onafhankelijkheid wel?Meer De rechtspraak is per definitie onafhankelijk. Maar hoe borg je die onafhankelijkheid? Bestaat pure onafhankelijk...

10-07-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gast...

03-07-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Bedrijven en instellingen beroepen zich graag op 'onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek' als ze beleid of producten willen rechtvaardigen. Maar hoe onafhankelijk is die wetenschap?Meer Bedrijven en instellingen beroepen zich graag op 'on...

26-06-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe onafhankelijk moet Nederland zijn? Hoe moeten we het verlangen naar onafhankelijkheid begrijpen? Waarom is het nu zo sterk? En kan een land überhaupt nog onafhankelijk zijn?Meer Hoe onafhankelijk moet Nederland zijn? Het Filosofisch Kwi...

28-02-2016 15:55

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gast...

16-08-2015 12:11

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe kunnen we in deze tijd van grote systemen, rendementsdenken en flexibilisering oog houden voor de menselijke maat? En zijn we er nog voor elkaar bij tegenslag als ziekte en werkloosheid?Meer Hoe kunnen we in deze tijd van grote systemen...

26-07-2015 12:05

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe is het gesteld met onze ontwikkeling? Waarom is het van belang om Bildung door te geven aan volgende generaties? Te gast zijn schrijver Maarten Doorman en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer Hoe is het gesteld met onze creatieve e...

12-07-2015 12:16

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Als de stelling van Piketty klopt dat ongelijkheid tussen arm en rijk toeneemt, dat inkomsten uit vermogen de inkomsten uit arbeid overvleugelen, is dat dan een probleem? En hoe lossen we dat op?Meer Als de stelling van Piketty klopt dat in...

28-06-2015 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe is het gesteld met onze ontwikkeling? Waarom is het van belang om Bildung door te geven aan volgende generaties? Te gast zijn schrijver Maarten Doorman en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer Hoe is het gesteld met onze creatieve e...

21-06-2015 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Te gast zijn Johan Braeckman, professor aan de Universiteit Gent en Theo de Wit, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg over vrijheid van meningsuiting. Hoe absoluut is die vrijheid?Meer Vrijheid van meningsuiting. Hoe absoluut...

01-11-2014 08:30

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Als de stelling van Piketty klopt dat ongelijkheid tussen arm en rijk toeneemt, dat inkomsten uit vermogen de inkomsten uit arbeid overvleugelen, is dat dan een probleem? En als het een probleem is: hoe lossen we dat op? En als zijn opvatti...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Filosofisch Kwintet de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Filosofisch Kwintet bij Het Filosofisch Kwintet liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Filosofisch Kwintet. Heb je een uitzending van Het Filosofisch Kwintet gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Filosofisch Kwintet gemist

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gasten zijn o.m.: Ernst Hirsch Ballin, HermanTjeenk Willink, Ybo Buruma, Harm Brouwer, Ton Zwaan, Herman Philipse en Beatrice de Graaf.In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten tekomen.

Uitzending gemist van Het Filosofisch Kwintet? Hier kun je alle uitzendingen van Het Filosofisch Kwintet kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 39
  • Laatste uitzending op 30-07-2017 om 12:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord