Programma gemist?

Zijn in wij marionetten een van de datareuzen? In van een tijd op waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat de onze met voorkeuren zijn, naar hoe we leven en hoe tijdens we te beïnvloeden door zijn, buigt Het op Filosofisch Kwintet zich door over de vraag wat met het dat betekent voor een onszelf en voor in de maatschappij. Zijn we nog in baas op tv over onze eigen een gegevens en dus over onze uit eigen levens? met Of zijn we marionetten op die dansen naar de door pijpen van bedrijven uit als Google van en Facebook? naar Deskundige denkers op tv Philipp Blom, Evgeny Morozov, op tv Beate Rössler naar en Hans Schnitzler laten het hun licht over deze op vragen op schijnen onder leiding de van Clairy Polak.

De tijdens weerbaarheid van de democratie - naar dat is in het thema van het de laatste op uitzending van dit uit seizoen. Hoe om te op gaan met het wantrouwen op tv jegens politici, uit met de op tv opmars van populistische partijen, en de uit met andere uitingen van onvrede op over naar het democratisch proces? Is de tijdens democratie zoals we die met op kennen bestand tegen van de uitdagingen van de op tv toekomst? Te gast zijn: op tv Philipp door Blom, historicus, schrijver en journalist. Bastiaan van Rijpkema, publicist, rechtsfilosoof naar door en docent aan de Universiteit uit Leiden. Caroline door de Gruyter, het columnist en correspondent voor uit NRC Handelsblad. Sarah de in Lange, bijzonder hoogleraar op tv op de dr. J. uit naar M. den Uyl-leerstoel aan naar de Universiteit van door Amsterdam.

Weinig mensen tijdens zijn nog lid van het de een politieke partij en de een beste stuurlui staan steeds op tv vaker aan een wal. Heeft de vertegenwoordigende uit democratie haar op tv langste tijd het gehad? En zijn het er andere vormen van participatie een denkbaar? 'Democratie in is wat naar we er zelf van met maken,' zegt historicus Philipp tijdens tijdens Blom, maar wat tijdens betekent dat voor de toekomst in van politiek en uit samenleving? met Gasten in deze aflevering op tv zijn: Philipp Blom, in Duits-Nederlands historicus het en romanschrijver. Alicja Gescinska, in Pools-Belgische filosofe, een schrijfster en tv-maakster. Armen Hakhverdian, van universitair het hoofddocent politicologie aan de naar UvA en van Thomas Decreus, hij studeerde geschiedenis tijdens en uit filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven een en door promoveerde op met politieke representatiemechanismen.

Deze aflevering gaat uit uit over de rol van de markt een in het onze democratie. met De globalisering heeft de uit nationale politiek grondig veranderd. het Nationale de politici dragen, ingegeven door de in internationalisering van markten, steeds de meer macht over op tv aan op supranationale instanties. het Moet de politiek de economische ontwikkelingen het willen bijhouden of de zelfs van beheersen? Is het ze daar überhaupt toe in in staat van zonder het volk op tv van zich te vervreemden? Of met ondermijnt de markteconomie door de van democratie? Gasten in deze in aflevering zijn: uit Philipp Blom, Duits-Nederlandse historicus en romanschrijver. van Fieke van der door Lecq, econoom, gepromoveerd met in in de geldtheorie. Bas van Bavel, naar de historicus en hoogleraar Transities van op Economie en Samenleving. Kim op tv Putters, directeur van van het Sociaal naar en op Cultureel Planbureau.

De rechtspraak is een per definitie onafhankelijk. met de Maar hoe borg het je die onafhankelijkheid? van Bestaat pure onafhankelijkheid wel?Meer De uit rechtspraak is per definitie naar onafhankelijk. op Maar hoe borg tijdens je die onafhankelijkheid? Bestaat pure op tv onafhankelijkheid wel? Met tijdens met het nieuwe Wilders-proces in aantocht uit onderzoekt het op tv kwintet hoe de door onafhankelijkheid van rechters onder druk het een staat.Minder

Bedrijven en op instellingen beroepen zich graag in op tijdens 'onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek' met als ze beleid of het producten willen uit rechtvaardigen. Maar hoe onafhankelijk in is op die wetenschap?Meer Bedrijven in en instellingen beroepen van zich graag op 'onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek' naar als de ze beleid op tv of producten willen rechtvaardigen. door Maar hoe onafhankelijk is die door op wetenschap? Van welke kanten wordt er van aan de wetenschap van van getrokken? Te gast zijn: naar Melanie Peters, directeur van tijdens het Rathenau-instituut. in Van oorsprong op tv is ze levensmiddelentechnoloog en het toxicoloog en ze van promoveerde in de biochemie. op tv Ze heeft in naast een achtergrond in door de met wetenschap ook gewerkt in het bedrijfsleven de (Shell Research and door Technology Centre Amsterdam), op bij tijdens de Consumentenbond op tv en in de naar publieke sector (ministerie van Landbouw); het Frank met Miedema, decaan en vice-voorzitter naar UMC Utrecht. Miedema naar is een van op de oprichters van Science in door met Transition, dat zich ten doel stelt van het van wetenschappelijk systeem te veranderen. op Hij werkte als uit immunologisch onderzoeker in gespecialiseerd in uit hiv/aids bij het AMC en de een Bloedtransfusiedienst en op was van hoofd wetenschappelijk onderzoek van Sanquin. het Miedema schreef de essaybundel op tv uit 'Science 3.0'; en Herman de een Regt, wetenschapsfilosoof bij op tv Tilburg in University. Hij deed onderzoek een aan University of Cambridge op tv en Princeton University, naar is te van zien op de Universiteit van in Nederland en uit schreef meerdere boeken over door het verschil tussen in wetenschap en pseudowetenschap. tijdens door Hij heeft zich uit gespecialiseerd in publiek begrip op tv van wetenschap en de het rol van wetenschap het in de de maatschappij.Minder

Hoe onafhankelijk de moet Nederland zijn? Hoe de moeten we door het verlangen naar onafhankelijkheid op begrijpen? Waarom het is van het nu zo sterk? op En kan een land überhaupt in nog tijdens onafhankelijk zijn?Meer de Hoe onafhankelijk moet Nederland zijn? de Het Filosofisch Kwintet uit over de onafhankelijkheid van naar een staten en naties. Hoe moeten we het het het verlangen naar onafhankelijkheid begrijpen? Waarom uit is op het nu zo een sterk? En kan uit een land überhaupt door nog onafhankelijk de zijn?Minder

Hoe met kunnen we in tijdens deze tijd van van grote systemen, op tv rendementsdenken en flexibilisering oog houden voor tijdens de menselijke maat? de in En zijn we er de nog voor elkaar bij tegenslag met als ziekte de en werkloosheid?Meer een Hoe kunnen we in het deze tijd van van grote systemen, rendementsdenken van en flexibilisering oog houden het door voor de menselijke maat? En zijn op tv we van er nog uit voor elkaar bij tegenslag van als ziekte en werkloosheid? door Te gast zijn het oprichter tijdens van het Instituut voor Publieke uit Waarden Albert Jan de Kruiter; hoogleraar Pluralist Development naar Economics Irene van door tijdens Staveren; en Diederik Boomsma, promovendus Rechtsfilosofie op door in Leiden. Kruiter bestudeert en verbetert de de een publieke zaak. Hij promoveerde op door het werk met van de Franse naar filosoof Alexis tijdens de Tocqueville met en onderzoekt dagelijks de gang de van zaken rond de tijdens decentralisaties in door zorg uit en sociale zekerheid. Van Staveren de richt door zich met haar werk voornamelijk het op de ethiek van de op tv de economie. Zo deed ze op tv onderzoek naar de Nederlandse een bankcultuur en naar is ze naar lid van de in denktank Sustainable Finance op tv Lab. En Boomsma is met naast promovendus ook bestuurslid tijdens van de conservatieve op tv Edmund Burke van Stichting op tv en duo raadslid in de gemeenteraad het van Amsterdam met voor het een CDA. Onlangs met vertaalde hij het het boek 'De opstand van de het massamens' van de Spaanse van filosoof José uit Ortega y een Gasset.Minder

Hoe met is het gesteld met onze op ontwikkeling? Waarom tijdens is het van belang naar om Bildung op tv door een te geven aan volgende in generaties? Te gast met zijn schrijver Maarten Doorman van en filosoof in Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer Hoe is het uit gesteld met van onze creatieve en met intellectuele vorming door en ontwikkeling? Waarom is op tv het van van belang om tijdens Bildung door te geven in aan volgende van generaties? En wat tijdens is de rol van van het boek voor die een vorming? Te gast is uit Maarten Doorman, schrijver door een en filosoof, die les geeft naar aan de Universiteiten van op tv van Maastricht en Amsterdam. Doorman schreef door onder meer 'De op tv romantische orde' van en 'Rousseau een en ik'. Ook te de gast is de Liesbeth Noordegraaf-Eelens, filosoof en econoom, met en is uit verbonden aan de Erasmus van Universiteit. in Ze onderzoekt (economische) thema's van als verantwoordelijkheid, vertrouwen, van risico's, waarde en met communicatie. Voor University College in Rotterdam richt ze op tv een onderwijsprogramma in, met dat ruimte geeft aan van de intellectuele en creatieve vorming een van studenten.Minder

Als de op stelling van Piketty klopt naar dat ongelijkheid tussen het arm en op tv rijk in toeneemt, dat inkomsten uit vermogen de van inkomsten uit van arbeid overvleugelen, is van dat dan een probleem? in En hoe lossen de we dat op?Meer naar Als de naar stelling uit van Piketty klopt door dat inkomsten uit op vermogen de inkomsten tijdens uit arbeid overvleugelen, is op tv dat dan in een probleem?Minder

Hoe is het de tijdens gesteld met onze op ontwikkeling? Waarom is het de van belang om Bildung door naar te geven met aan volgende generaties? Te op tv gast zijn op tv schrijver Maarten Doorman een en filosoof op Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer Hoe is het uit gesteld met onze door naar creatieve en intellectuele vorming en een ontwikkeling? een Waarom is het van belang om door Bildung door te door geven op tv aan volgende generaties? En wat het is door de rol van het boek op tv voor die vorming? op tv op Te gast is Maarten Doorman, schrijver op tv uit en filosoof, die met les geeft aan de Universiteiten tijdens van Maastricht en Amsterdam. de Doorman schreef onder op tv door meer 'De romantische orde' de en 'Rousseau en ik'. Ook op uit te gast is van Liesbeth Noordegraaf-Eelens, filosoof en het econoom, en is verbonden aan in de Erasmus Universiteit. met Ze onderzoekt op tv (economische) thema's als verantwoordelijkheid, op tv vertrouwen, een risico's, waarde en van communicatie. Voor University in College Rotterdam de richt ze een onderwijsprogramma in in, dat ruimte van geeft aan uit intellectuele en creatieve vorming van op tv studenten.Minder

Te gast zijn op tv Johan Braeckman, een professor het aan de Universiteit Gent een en Theo de Wit, in universitair met docent aan de Universiteit met van Tilburg over vrijheid de van meningsuiting. Hoe absoluut op is die vrijheid?Meer tijdens Vrijheid van een meningsuiting. Hoe absoluut tijdens is naar die vrijheid? Wie bepaalt in de grens van uit vrijheid van een meningsuiting? En is zelfcensuur de op prijs die we van betalen voor een vrije naar samenleving? Te gast uit is op Johan Braeckman, met professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en een op Moraalwetenschap van de Universiteit met Gent, die zijn een onderzoek toespitst op kritisch denken, naar de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Over met die thema's de spreekt hij op regelmatig in Vlaamse media van en publiceerde hij diverse boeken. op Ook te het gast is Theo de door Wit, naar universitair docent en door hoogleraar sociaal-politieke filosofie en van cultuurfilosofie uit aan de Universiteit in van Tilburg. Hij houdt zich op bezig met thema's een als vrijheid, democratie in en van religie.Minder

mei 2018
29-10-2017 13:05

Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Het Filosofisch Kwintet - Zijn wij marionetten van de datareuzen?

Zijn wij marionetten van de datareuzen? In een tijd waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren zijn, hoe we leven en hoe we te beïnvloeden zijn, buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de vraag wat dat betekent voor ...

30-07-2017 12:45

Toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet - Toekomst van de democratie

De weerbaarheid van de democratie - dat is het thema van de laatste uitzending van dit seizoen. Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democra...

23-07-2017 12:10

Democratie en participatie

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en participatie

Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en de beste stuurlui staan steeds vaker aan wal. Heeft de vertegenwoordigende democratie haar langste tijd gehad? En zijn er andere vormen van participatie denkbaar? 'Democratie is wat we ...

16-07-2017 12:10

Democratie en markt

Het Filosofisch Kwintet - Democratie en markt

Deze aflevering gaat over de rol van de markt in onze democratie. De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supr...

24-07-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gast...

17-07-2016 12:05

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

De rechtspraak is per definitie onafhankelijk. Maar hoe borg je die onafhankelijkheid? Bestaat pure onafhankelijkheid wel?Meer De rechtspraak is per definitie onafhankelijk. Maar hoe borg je die onafhankelijkheid? Bestaat pure onafhankelijk...

10-07-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gast...

03-07-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Bedrijven en instellingen beroepen zich graag op 'onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek' als ze beleid of producten willen rechtvaardigen. Maar hoe onafhankelijk is die wetenschap?Meer Bedrijven en instellingen beroepen zich graag op 'on...

26-06-2016 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe onafhankelijk moet Nederland zijn? Hoe moeten we het verlangen naar onafhankelijkheid begrijpen? Waarom is het nu zo sterk? En kan een land überhaupt nog onafhankelijk zijn?Meer Hoe onafhankelijk moet Nederland zijn? Het Filosofisch Kwi...

28-02-2016 15:55

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gast...

16-08-2015 12:11

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe kunnen we in deze tijd van grote systemen, rendementsdenken en flexibilisering oog houden voor de menselijke maat? En zijn we er nog voor elkaar bij tegenslag als ziekte en werkloosheid?Meer Hoe kunnen we in deze tijd van grote systemen...

26-07-2015 12:05

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe is het gesteld met onze ontwikkeling? Waarom is het van belang om Bildung door te geven aan volgende generaties? Te gast zijn schrijver Maarten Doorman en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer Hoe is het gesteld met onze creatieve e...

12-07-2015 12:16

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Als de stelling van Piketty klopt dat ongelijkheid tussen arm en rijk toeneemt, dat inkomsten uit vermogen de inkomsten uit arbeid overvleugelen, is dat dan een probleem? En hoe lossen we dat op?Meer Als de stelling van Piketty klopt dat in...

28-06-2015 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Hoe is het gesteld met onze ontwikkeling? Waarom is het van belang om Bildung door te geven aan volgende generaties? Te gast zijn schrijver Maarten Doorman en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens.Meer Hoe is het gesteld met onze creatieve e...

21-06-2015 12:10

Het Filosofisch Kwintet

Het Filosofisch Kwintet - Het Filosofisch Kwintet

Te gast zijn Johan Braeckman, professor aan de Universiteit Gent en Theo de Wit, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg over vrijheid van meningsuiting. Hoe absoluut is die vrijheid?Meer Vrijheid van meningsuiting. Hoe absoluut...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Filosofisch Kwintet gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Filosofisch Kwintet de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Filosofisch Kwintet bij Het Filosofisch Kwintet liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Filosofisch Kwintet. Heb je een uitzending van Het Filosofisch Kwintet gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Filosofisch Kwintet gemist

Filosoof Ad Verbrugge en journalist ClairyPolak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat teonderzoeken.In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Gasten zijn o.m.: Ernst Hirsch Ballin, HermanTjeenk Willink, Ybo Buruma, Harm Brouwer, Ton Zwaan, Herman Philipse en Beatrice de Graaf.In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten tekomen.

Uitzending gemist van Het Filosofisch Kwintet? Hier kun je alle uitzendingen van Het Filosofisch Kwintet kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 40
  • Laatste uitzending op 29-10-2017 om 13:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord