Programma gemist?

Een grote een groep het ouderen ervaart: oud het is uit. Ze hebben een het gevoel dat ze er op tv na hun het werkend bestaan niet met meer toe op doen. Niet meer meetellen. Dus moeten in de door senioren zelf van op zoek naar tijdens een zinvol bestaan. op Laverend tussen het vitaliteitsideaal van eeuwig in jong in moeten zijn en het besef tijdens het dat iedereen oud wil van worden, maar niemand van oud wil zijn. Het er niet op tv het meer toe doen is meer dan tijdens met een gevoel, blijkt het in de dagelijkse praktijk. Want: Een abonnement de op staatsloten een aanschaffen boven je 80e? een Lastig. Een reisverzekering het door boven je 75e? Niet mogelijk. uit Borstkankeronderzoek boven je in 75e? Niet een meer nodig. Leeftijdsdiscriminatie blijkt een groeiend op tv de fenomeen. Terwijl het aantal 65-plussers de de komende twintig jaar van naar 4,7 miljoen van naar stijgt. Senioren zijn niet meer met weg te het denken; de samenleving tijdens is er niet op ingericht. Te door gast zijn onder met op anderen Jan Manché (89) die vanwege van op tv zijn leeftijd in een conflict een belandde het met de Staatsloterij. Sara van met van Laar (85) die vindt dat haar een leeftijdsgenoten er op te veel van uit naar gaan dat er in wel in voor hen gezorgd wordt. het En ouderen die tijdens de toekomst als de een spookbeeld door zien. Ook op neuropsycholoog Erik Scherder op over de kunst van een het ouder tijdens worden.

Een op almaar oplopend lerarentekort, op tv plofklassen met bijna 40 in leerlingen, uit een veel te vol takenpakket op en slechte salarissen. Het met is al op tv jaren heibel in het in uit onderwijs. Vooral in de randstad, de en het wordt maar tijdens niet naar beter. Hoe kan de het dat het in een hoogontwikkeld en op welvarend land als Nederland de op onderwijscrisis de maar niet wordt opgelost? In het door zuiden op van het in land zijn de de scholen weer begonnen. door Schoolleiders waren daar tot het laatste in moment bezig hun op tv teams compleet te de krijgen. En dan de maar hopen dat van er geen tijdens griepgolf door komt, want dan moeten klassen naar het huis op tv worden gestuurd. Leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs zuchten de onder een een overvol takenpakket. door Pesten, overgewicht, radicalisering, gebruik het van sociale media, de homoseksualiteit: door het moet allemaal tijdens aan de orde komen. Naast op tv basisvakken als geschiedenis, rekenen uit en taal. En uit een dat in overvolle klassen met de ook nog eens een leerlingen met op een leer- van of gedragsstoornis. En met veeleisende ouders. van Houd met al die bordjes maar door eens hoog een als leerkracht. Er wordt nu veel uit verwacht op tv van zij-instromers. Zij switchen de van beroep en gaan het na naar een korte tijdens opleiding het onderwijs in in. Het aantal zij-instromers verdubbelde dit in jaar, zo bleek een uit deze week. Maar een het groot aantal haakt van na een paar jaar af. Hoe op tv krijgen we het van onderwijs goed op de de op tv rit? Meer geld voor hogere uit salarissen? in Terug naar de de onderwijskern en van weg met al die extra tijdens maatschappelijke taken? het Een ban het op veeleisende ouders?

Een toenemend aantal de Nederlanders kiest het voor met een rustig, overzichtelijk bestaan. Inclusief sleur op tv en uit regelmaat. Mét caravan en op doorzonwoning. Zo'n leven houdt door stress buiten de met deur. Het de biedt veiligheid in een met wereld naar vol dictators, van handelsoorlogen, bizarre complottheorieën en opgefokte sociale het media. de Een overzichtelijk bestaan in is bovendien een alternatief voor door van verre reizen die vanwege het een klimaat op tv niet meer kunnen. Lekker in op je huispak op tv Netflixen. Een naar begrijpelijke keuze? Is het verlangen met naar burgerlijkheid de op definitieve breuk met de met vrijheid-blijheid die vanaf tijdens eind jaren zestig gepredikt een werd? Deze het week vijftig jaar op geleden vond de het legendarische Woodstock-festival plaats. Daarna uit een golden een rustig en saai leven in lang als een ouderwets. Bij door ons gasten die weemoedig met terugblikken op die de tijd. op En gasten die naar zweren bij een overzichtelijk en van burgerlijk bestaan. op Over de rust van tijdens burgerlijkheid versus het elan het van uit grootse vergezichten.

Moeten we het in actie komen om de verdere opwarming tijdens van de tijdens aarde tegen te gaan, uit of is dat nutteloos? uit Met het de recordhitte van twee weken op tv in geleden ligt die vraag bij veel een mensen op tafel. Strenge met adviezen door voor een klimaatvriendelijke levensstijl buitelen in over elkaar heen. door Het krijgen van naar meer dan twee door kinderen uit wordt afgeraden. Vliegen? Vlees tijdens op in de buurtbarbecue? Het kan echt in niet meer. op tv Cappuccino? Nee, koemelk van is taboe. De uit aarde warmt op. Dat lijkt op tv nu wel vast te tijdens staan. Toch zijn het veel Nederlanders uit in verwarring. Leidt door vlees eten nou het echt tot naar onze ondergang? Of het brengen milieu- en de klimaatdrammers ons een te tijdens onheilspellende boodschap? de En praten ze ons het klimaatschaamte het aan? En trouwens, het bedrijfsleven en in door de industrie ondernemen nauwelijks iets in naar deze uit klimaatcrisis. Waarom naar wij als burgers dan op wel? Te gast het zijn onder anderen Klaas van Egmond, op uit éminence grise van van het klimaatonderzoek, klimaatcoaches, gewone burgers, een en de man op die zijn verzet tegen door grootschalige windmolenparken met het opsluiting moest de bekopen.

In van de uitzending: uit hoe een maand na het uit afsluiten een van het pensioenakkoord een de pensioenuitkeringen weer fors door gekort dreigen te de worden. De Nederlandse polder van door werkgevers en tijdens vakbonden riep triomfantelijk dat van met het met akkoord mensen sneller tijdens een hoger door pensioen zouden krijgen. met Ook werd de kans het op korten van kleiner, zeiden ze. van Maar meer in dan 10 miljoen op Nederlanders moeten nu toch vrezen een dat hun op tv pensioen of met hun pensioenopbouw omlaag de gaat. Soms fors. Wantrouwen en woede naar onder het ouderen en werknemers zijn tijdens groot. Nooit hadden de met fondsen tijdens zoveel geld in kas: door ruim 1400 miljard. En toch een wordt er weer tijdens uit gekort. Oorzaak: de lage rekenrente. Daarmee met berekenen de pensioenfondsen hoeveel geld ze moeten met hebben om met aan iedereen het op beloofde pensioen te betalen. door van Geen land in Europa rekent met in zo?n strenge rekenrente. Bovendien uit stijgen de beleggingskosten: in dit naar jaar al tijdens 8 miljard euro. Bijna tijdens 25 procent van de jaarlijks door betaalde pensioenpremies. De door roep om in verhoging van de rekenrente op tv en dus de de pensioenen wordt naar groter. Maar de op kans in daarop lijkt klein. Moeten Nederlandse pensionado?s de ervan het uitgaan dat tijdens hun pensioenen blijven dalen? En dat op hun koopkracht, tijdens die de in afgelopen tien jaar fors een minder werd, uit nu nog verder door afneemt.

Voor een groeiende uit het groep Nederlanders wordt op tv wonen onbetaalbaar. Huurprijzen rijzen de pan naar uit uit. 1500 euro per maand is uit geen tijdens uitzondering meer, met soms op tv huurverhogingen van 50 procent. op En een huis door kopen is voor door starters niet van meer te doen. Tenzij de een de ouders financieel bijspringen. De uit prijs van een nieuwbouwhuis op steeg het in vier jaar naar tijd met 35 procent. Hoe op tv heeft dit tijdens zo uit het de hand kunnen lopen? Er in is van te weinig gebouwd, terwijl de van bevolking sneller de groeit dan gedacht. Gevolg: door door de van schaarste aan huizen van werd vastgoed buitengewoon winstgevend. Beleggers door zoeken en uit vinden mogelijkheden het voor lucratieve constructies. uit En dat leidt tot almaar uit stijgende de prijzen. De stedelijke bevolking tijdens én hun gemeentebesturen tijdens hebben de het nakijken. In onze uitzending uit onder andere bewoners van Utrechtse met huurhuizen de die vertellen hoe oliesjeiks een uit Qatar met in hun huizen miljoenenwinsten maakten. door op tv Een Amsterdamse huiseigenaar beschrijft van hoe ze weigerde op in zee uit te gaan met een snelle vastgoedjongens die haar monumentale pand van voor veel geld het wilden kopen. op tv "Amsterdam moet een voor de Amsterdammers naar blijven", zegt tijdens ze.

Wat het te doen met naar gevaarlijke psychiatrische patiënten? Na diverse de geruchtmakende moorden, zoals naar die op een Anne met Faber, minister Els Borst de en argeloze honden-uitlaters tijdens in Den door Haag en Limburg, ligt die uit vraag het opnieuw op tafel. Kunnen psychiatrische instellingen op tv door strenger te een een werk te gaan bijdragen uit aan een veiliger van Nederland? Kan door de psychiatrie na een misdrijf uit een effectieve behandeling van in de dader garanderen? op Nadat de psychiatrische van kliniek tijdens in Den Dolder uit tekort schoot, werd het de leiding door daar zelfs onder curatele de geplaatst. Wat doen we met psychisch naar gestoorde mensen die in ? soms de onder invloed van drugs de uit of drank ? ernstige op tv delicten kunnen plegen? uit Vaak smeken uit de families van deze de mensen al jarenlang tijdens om adequate hulp. Ze uit vreesden namelijk dat door hun familielid door tot zeer ernstige van delicten in staat naar zou zijn. Hun verzoeken bleven een onbeantwoord. Schiet op tv de psychiatrische zorg op tekort? En in waar dan wel? Worden een familieleden voldoende een gehoord als zij van hun grote zorgen over van gestoorde partners, broers of een kinderen onder woorden met brengen? En wordt in er naar van hen geluisterd op als ze stellen dat de op ?behandeling? niet adequaat van is? op tv Nu blokkeren privacy-maatregelen goed contact tussen uit naar kliniek en familie. Te met gast zijn nabestaanden het wier dierbare werd gedood door een naar gestoorde dader en op tv familieleden het van ernstig verwarde, uit gevaarlijke mensen. Ook op hulpverleners komen aan het woord, de over naar personeelsgebrek, inschatten van risico?s en een vrees uit voor een met misdrijf.

Nederland tijdens worstelt met de vraag het hoe we het ons moeten opstellen tegenover China. naar in De overheid laveert voorzichtig tussen China een op tv te vriend houden, maar van ook kritisch zijn en een alert naar op spionage. Bovendien: het welke invloed heeft de groeiende Chinese met het macht voor Westerse verworden als vrijheid op in en democratie? Ondernemers zien mogelijkheden om in goed geld te een verdienen in het de land, maar vrezen tijdens het van kopieergedrag en de naar onbetrouwbaarheid van de zakenpartners op tv daar. Universiteiten verwelkomen Chinese uit studenten ? twintig op tv procent van van de buitenlandse naar studenten komt uit met China - , maar zijn in van toenemende mate beducht het op tv voor de intenties van uit die studenten. Want uit wat doen ze met hun door kennis als uit ze terug de zijn in China door en de overheid met daar grote druk op tv op ze uitoefent? In Hollandse naar Zaken een discussie een met onder andere met hoogleraar internationale betrekkingen Rob op de Wijk, tijdens de tijdens Amsterdamse horeca- en vastgoedtycoon Won Yip tijdens en ondernemer van Edwin den Hartog, die op drie uit weken geleden zijn eerste patatzaak uit opende in een China.

In tijdens de laatste aflevering van een dit seizoen: de tijdens invloed van het op tv lege een nest op de op relatie. Het laatste kind heeft de deur in uit achter zich dichtgetrokken, waarna je elkaar van aankijkt. Beide partners in denken: uit tja, is dit door nou de man met of vrouw op wie ik op tv ooit dolverliefd was? in Veel vijftigers de en zestigers herkennen door het. een De zorg voor de kinderen vroeg met jarenlang veel tijdens tijd en energie en naar zorgde bovendien door voor afleiding. De aandacht op van voor elkaar werd het verslonsd. Het lege nest de is een belangrijke oorzaak voor door het door stijgend aantal echtscheidingen op latere leeftijd. een Hoe het voorkom je een relatiecrisis wanneer door de met kinderen op eigen benen van staan? Of is een zo'n crisis door bijna onvermijdelijk?

Vanavond in het van discussieprogramma Hollandse het Zaken aandacht voor van de door Nederlandse verzorgingsstaat, die almaar complexer en uit ontoegankelijker tijdens wordt. Een groeiende groep in mensen, zowel jong met als oud, kan door het niet meer bijbenen. Dat naar naar geldt niet alleen voor laagopgeleide naar kwetsbare mensen met die nauwelijks uit kunnen lezen of schrijven, maar op ook voor de door gewone, redelijk op tv opgeleide burger. Post van de uit overheid komt bijna uitsluitend uit een nog digitaal en is door steevast razend ingewikkeld, juridisch aan uit alle kanten afgedekt het en daardoor onbegrijpelijk. de De een overheid belooft de tijdens regels te vereenvoudigen en de toegankelijk te communiceren. Van van die belofte uit komt al vele jaren tijdens niets terecht. door Waarom accepteren we dat? het Kunnen we door nog voorkomen dat tijdens een grote groep een Nederlanders, de achterblijvers, naar afhaakt?

Ze van daten zich suf tijdens via apps op en relatiesites, maar zonder in resultaat. Het het jezelf steeds als leuk, mooi, uit sportief, de intelligent en humorvol presenteren blijkt met doodvermoeiend. Wat overblijft op is een gevoel van leegte, tijdens teleurstelling en eenzaamheid. naar En ergernis op tv over met al die mensen tijdens uit de omgeving die het vragen of 'het al naar gelukt is'.Dus zweren die van door singles al dat daten af. Maar de met waar vind je dan een het nieuwe het liefde? In deze aflevering: hoe vind je het anno 2018 een op tv in nieuwe liefde? Blijven op daten en misschien tijdens de hoge eisen wat bijstellen? Of door van toch hopen dat je ?die naar ene? tegenkomt op uit het schoolplein of bij met op de kassa in de op supermarkt?

Vanavond in Hollandse op tv Zaken: wat is op er een jaar door na de opkomst een het van de #MeToo-beweging op tv veranderd? Stormachtig veroverde #MeToo in van de nazomer in van 2017 de wereld. tijdens Het begon met met filmproducent Harvey Weinstein. Hij tijdens werd door op tv diverse actrices beschuldigd naar van seksuele intimidatie. Waarna met vrouwen en mannen op uit grote schaal van verhaalden over seksueel geweld een door vaak van machtige naar mannen. Vrouwen stellen zelfbewust, soms pas na van naar jaren, grenzen. Sommige mannen zeggen niet de meer naar te weten wat het in seksuele een getinte contacten met vrouwen is toegestaan. in Heeft de Me op Too-beweging tijdens de verhouding tussen mannen en van vrouwen definitief van veranderd? Waar liggen de van grenzen tussen gewenste in en ongewenste intimiteit? met Wanneer is er sprake uit van in machtsmisbruik?

Vanavond het in het discussieprogramma Hollandse in Zaken: De uitzending van Hollandse de naar Zaken gaat donderdag 2 augustus 2018 tijdens een over de steeds op destructiever gevolgen uit van onze smartphone-verslaving. Vele Nederlanders zijn op tv in uren per dag met van hun mobieltje in de weer. van Dat biedt op niet uitsluitend van prettige afleiding, informatie van en contact. Nu van komt daar het door stijgende aantal verkeersongelukken door appende het de bestuurders bij. En strandwachten slaan uit alarm het over ouders die hun kind het uit naar het oog verliezen, omdat ze tijdens continu naar de hun schermpje turen. En nog het wat: steeds meer een mensen zitten tegen door een burn-out aan de omdat ze op altijd ‘aan’ staan door en op tv altijd bereikbaar zijn. Hoeveel het doden moeten er vallen voor in we tijdens met enige door regelmaat die smartphone wegleggen. Een op tv pleidooi voor de op terugkeer van het op tv af en toe in even niets doen, het door lummelen.Weg met de naar eeuwige bereikbaarheid. Over Hollandse het door Zaken: Maatschappelijke kwesties en dilemma's worden uit bespreekbaar gemaakt. op tv Feiten, meningen en emoties het een over dieperliggende thema's die Nederland bezig naar houden, komen aan van uit bod. Besproken door gewone Nederlanders, soms met met in de scherpte van een in debat een en in een betrokken gesprek waarin op tv ieders verhaal op tv tot zijn recht een komt.

In deze aflevering een van Hollandse Zaken: op in hoe de discussie over integratie door en racisme naar wordt gegijzeld door politiek correct op links en met stevig incorrect rechts. Er lijkt door niets door tussen te zitten. Je van vindt dat premier Rutte met en minister Blok door vreemdelingenhaat met voeden en dat Nederland racistischer de wordt. door Of je hoort bij van de uit andere kant: je uit vindt de integratie totáál mislukt, de bent tegen het hoofddoeken en het toelaten van op vluchtelingen. Beide met kanten het ontberen zelfspot, relativering en op kalmte. En heb je door voorzichtige kritiek een op een van beide standpunten, uit het dan ben je gelijk uit afgeschreven en deug je niet. Dinsdag op riep een naar groep prominente Nederlanders, onder uit wie politica Sylvana op tv Simons en geschiedschrijver door Geert Mak op tv politici op ‘te stoppen in met het van voeden van een xenofobie en racisme’. Als vanzelfsprekend met op tv stroomden daarna de negatieve reacties van het uit beide kanten de wereld door in. In Hollandse in Zaken: Waar is de op gulden middenweg? Integratie gaat nu naar uit eenmaal altijd met vallen en opstaan. het door Waarom houden we op niet wat meer rekening met elkaar? door uit Benoem de pijnpunten, maar zoek met ook door oplossingen. Dát is Nederland! Wordt het in tijd dat op de zwijgende meerderheid, de het op mensen van het in midden, de twijfelaars, uit de optimisten zich uitspreken? Over Hollandse ZakenIn naar het discussieprogramma uit Hollandse Zaken worden maatschappelijke van kwesties een en dilemma’s van bespreekbaar gemaakt. Feiten, meningen in en emoties over dieperliggende thema’s op op die Nederland bezighouden, komen het aan bod. door Besproken door gewone in Nederlanders, soms met de scherpte op van een debat en de in een in betrokken gesprek uit waarin ieders verhaal tot een zijn recht met komt.

Vanavond op tv presenteert Cees Grimbergen de derde met aflevering van discussieprogramma met door Hollandse Zaken. In op tv deze aflevering gaat het over met lage op spaarrentes, stijging van het aantal beleggers de en uit de grote risico's. Nederlanders het slaan weer massaal aan met het beleggen. De tijdens spaarrente is zo naar laag, dat je ''een in naar dief van je met eigen portemonnee bent'' als in je je van geld op een spaarrekening laat uit staan. Banken een en vermogensbeheerders adverteren grootscheeps in om mensen tot het beleggen te uit verleiden. Vakantiegeld of een op tv teruggave van de uit belastingdienst? Snel beleggen! op Je naar hoeft geen grote de zak geld mee te een nemen; met een 50 euro kun je al beginnen uit te het beleggen. Vooral bitcoins naar - virtueel geld tijdens - zijn een tijdens populaire belegging. De les van in de jaren negentig lijkt tijdens wel met vergeten te zijn. in Veel Nederlanders verloren in destijds duizenden guldens toen de door aandelenmarkt inzakte. Met door de stijging van met het de aantal beleggers, door stijgt ook het aantal riskante naar beleggingen. Toezichthouder AFM naar waarschuwt voor de risico’s tijdens van de beleggingskoorts. op tv Gewiekste, vaak buitenlandse van beleggingssites, uit weten mensen met soms tonnen uit een de zak te naar kloppen. Ook komen er uit steeds meer van spelachtige beleggingsapps op het de markt. Beleggen lijkt dan een naar spelletje, totdat je uit in geld is verdampt. In het een discussieprogramma Hollandse Zaken door worden maatschappelijke kwesties en dilemma's met bespreekbaar gemaakt. uit Feiten, meningen tijdens en emoties het over dieperliggende thema’s die Nederland bezighouden, in komen aan bod. in op Besproken door gewone Nederlanders, soms door met de naar scherpte van een debat met en in een naar betrokken gesprek waarin ieders in op verhaal tot zijn recht in komt.

augustus 2020
29-08-2019 20:15

Oud is uit

Hollandse zaken - Oud is uit

Een grote groep ouderen ervaart: oud is uit. Ze hebben het gevoel dat ze er na hun werkend bestaan niet meer toe doen. Niet meer meetellen. Dus moeten de senioren zelf op zoek naar een zinvol bestaan. Laverend tussen het vitaliteitsideaal ...

22-08-2019 20:10

Blijvende crisis in het onderwijs

Hollandse zaken - Blijvende crisis in het onderwijs

Een almaar oplopend lerarentekort, plofklassen met bijna 40 leerlingen, een veel te vol takenpakket en slechte salarissen. Het is al jaren heibel in het onderwijs. Vooral in de randstad, en het wordt maar niet beter. Hoe kan het dat in een ...

15-08-2019 20:10

Lang leve de burgerlijkheid

Hollandse zaken - Lang leve de burgerlijkheid

Een toenemend aantal Nederlanders kiest voor een rustig, overzichtelijk bestaan. Inclusief sleur en regelmaat. Mét caravan en doorzonwoning. Zo'n leven houdt stress buiten de deur. Het biedt veiligheid in een wereld vol dictators, handelsoo...

08-08-2019 20:10

De klimaatspagaat

Hollandse zaken - De klimaatspagaat

Moeten we in actie komen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, of is dat nutteloos? Met de recordhitte van twee weken geleden ligt die vraag bij veel mensen op tafel. Strenge adviezen voor een klimaatvriendelijke levensstijl bui...

25-07-2019 20:15

Het failliet van het pensioenakkoord

Hollandse zaken - Het failliet van het pensioenakkoord

In de uitzending: hoe een maand na het afsluiten van het pensioenakkoord de pensioenuitkeringen weer fors gekort dreigen te worden. De Nederlandse polder van werkgevers en vakbonden riep triomfantelijk dat met het akkoord mensen sneller een...

18-07-2019 20:10

Klem op de woningmarkt

Hollandse zaken - Klem op de woningmarkt

Voor een groeiende groep Nederlanders wordt wonen onbetaalbaar. Huurprijzen rijzen de pan uit. 1500 euro per maand is geen uitzondering meer, met soms huurverhogingen van 50 procent. En een huis kopen is voor starters niet meer te doen. Ten...

11-07-2019 19:25

Verward en gevaarlijk

Hollandse zaken - Verward en gevaarlijk

Wat te doen met gevaarlijke psychiatrische patiënten? Na diverse geruchtmakende moorden, zoals die op Anne Faber, minister Els Borst en argeloze honden-uitlaters in Den Haag en Limburg, ligt die vraag opnieuw op tafel. Kunnen psychiatrisc...

04-07-2019 19:25

Help, de Chinezen komen

Hollandse zaken - Help, de Chinezen komen

Nederland worstelt met de vraag hoe we ons moeten opstellen tegenover China. De overheid laveert voorzichtig tussen China te vriend houden, maar ook kritisch zijn en alert op spionage. Bovendien: welke invloed heeft de groeiende Chinese mac...

30-08-2018 21:10

Het lege nest, en dan...?

Hollandse zaken - Het lege nest, en dan...?

In de laatste aflevering van dit seizoen: de invloed van het lege nest op de relatie. Het laatste kind heeft de deur achter zich dichtgetrokken, waarna je elkaar aankijkt. Beide partners denken: tja, is dit nou de man of vrouw op wie ik oo...

23-08-2018 21:15

Hollandse Zaken: discussie over verzorgingsstaat

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: discussie over verzorgingsstaat

Vanavond in het discussieprogramma Hollandse Zaken aandacht voor de Nederlandse verzorgingsstaat, die almaar complexer en ontoegankelijker wordt. Een groeiende groep mensen, zowel jong als oud, kan het niet meer bijbenen. Dat geldt niet al...

16-08-2018 21:15

Smachten naar de ware

Hollandse zaken - Smachten naar de ware

Ze daten zich suf via apps en relatiesites, maar zonder resultaat. Het jezelf steeds als leuk, mooi, sportief, intelligent en humorvol presenteren blijkt doodvermoeiend. Wat overblijft is een gevoel van leegte, teleurstelling en eenzaamhei...

09-08-2018 21:15

Hollandse Zaken: een jaar na #MeToo

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: een jaar na #MeToo

Vanavond in Hollandse Zaken: wat is er een jaar na de opkomst van de #MeToo-beweging veranderd? Stormachtig veroverde #MeToo in de nazomer van 2017 de wereld. Het begon met filmproducent Harvey Weinstein. Hij werd door diverse actrices bes...

02-08-2018 21:15

Hollandse Zaken: smartphone-verslaving

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: smartphone-verslaving

Vanavond in het discussieprogramma Hollandse Zaken: De uitzending van Hollandse Zaken gaat donderdag 2 augustus 2018 over de steeds destructiever gevolgen van onze smartphone-verslaving. Vele Nederlanders zijn uren per dag met hun mobielt...

26-07-2018 21:10

Live: Hollandse Zaken over de zwijgende meerderheid

Hollandse zaken - Live: Hollandse Zaken over de zwijgende meerderheid

In deze aflevering van Hollandse Zaken: hoe de discussie over integratie en racisme wordt gegijzeld door politiek correct links en stevig incorrect rechts. Er lijkt niets tussen te zitten. Je vindt dat premier Rutte en minister Blok vreemd...

19-07-2018 21:10

Hollandse Zaken: Nederlanders beleggen massaal

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: Nederlanders beleggen massaal

Vanavond presenteert Cees Grimbergen de derde aflevering van discussieprogramma Hollandse Zaken. In deze aflevering gaat het over lage spaarrentes, stijging van het aantal beleggers en de grote risico's. Nederlanders slaan weer massaal aan...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Hollandse zaken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Hollandse zaken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Hollandse zaken bij Hollandse zaken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Hollandse zaken. Heb je een uitzending van Hollandse zaken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Hollandse zaken gemist

Hollandse Zaken laat iedereen aan het woord. Niet alleen bekende Nederlanders en deskundigen krijgen een stem.Cees Grimbergen wisselt interviews aan tafel af met de discussies met de zaal. Hollandse Zaken wordt gemaakt volgens dealoude wetten van een goed journalistiek discussieprogramma: een dijk van een thema, zorgvuldigheid, scherpevraagstelling en authentieke gasten die hun verhaal en hun ideeën graag vertellen.

Uitzending gemist van Hollandse zaken? Hier kun je alle uitzendingen van Hollandse zaken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 112
  • Laatste uitzending op 29-08-2019 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!