Programma gemist?

Wat een te doen met naar gevaarlijke psychiatrische patiënten? uit Na diverse geruchtmakende moorden, op zoals die op door Anne het Faber, minister Els Borst en argeloze op tv honden-uitlaters op tv in Den Haag en Limburg, naar op tv ligt die vraag opnieuw op in tafel. Kunnen psychiatrische instellingen uit door strenger te de werk te gaan op tv bijdragen aan een tijdens veiliger Nederland? Kan de de in psychiatrie na de een misdrijf een effectieve behandeling van naar de dader garanderen? op tv Nadat de in psychiatrische kliniek in uit Den Dolder tekort schoot, uit werd de leiding van daar zelfs onder het met curatele geplaatst. Wat doen in we met psychisch met gestoorde mensen die ? soms onder de invloed de van drugs of tijdens drank ? de ernstige delicten kunnen plegen? Vaak in smeken de door families van met deze mensen al op jarenlang om adequate hulp. een Ze vreesden namelijk dat hun een familielid tot zeer op ernstige naar delicten in staat zou van zijn. Hun tijdens verzoeken bleven onbeantwoord. Schiet de de psychiatrische tijdens zorg tekort? En waar dan met wel? Worden met familieleden voldoende gehoord de als zij hun grote zorgen de met over gestoorde partners, broers of een kinderen van onder woorden brengen? En wordt er met naar op hen geluisterd als ze door stellen dat de ?behandeling? op niet adequaat is? op tv Nu blokkeren privacy-maatregelen in goed contact tussen op tv kliniek en op tv familie. Te uit gast zijn nabestaanden wier dierbare werd een gedood een door een gestoorde uit dader en op tv familieleden van ernstig verwarde, gevaarlijke mensen. door door Ook hulpverleners komen aan het woord, tijdens over personeelsgebrek, naar inschatten van risico?s op tv en vrees op voor een het misdrijf.

Nederland worstelt met van de vraag hoe op we ons moeten door opstellen uit tegenover China. De in overheid laveert voorzichtig tussen met China te van vriend houden, maar ook kritisch op in zijn en alert op spionage. Bovendien: van welke invloed heeft uit de met groeiende Chinese macht uit voor Westerse verworden als een vrijheid op en democratie? Ondernemers zien mogelijkheden om op goed geld te verdienen met tijdens in het land, maar de vrezen het kopieergedrag op tv en de onbetrouwbaarheid van tijdens de zakenpartners daar. Universiteiten op verwelkomen uit Chinese studenten een ? twintig procent van de buitenlandse met studenten komt uit door China - een , maar zijn in in toenemende mate tijdens beducht voor op tv de intenties het van die studenten. Want tijdens wat doen ze met hun op kennis als met ze terug zijn op in de China en de naar overheid daar grote van druk op ze een uitoefent? In Hollandse Zaken een discussie tijdens met onder uit andere hoogleraar internationale het betrekkingen Rob de Wijk, de naar Amsterdamse in horeca- en vastgoedtycoon in Won Yip met en ondernemer Edwin den op Hartog, die drie weken geleden op tv van zijn eerste patatzaak opende in een China.

In het de laatste door aflevering van dit seizoen: de in invloed van naar het lege nest op de een het relatie. Het laatste kind in heeft de deur uit achter zich dichtgetrokken, waarna een je elkaar tijdens aankijkt. Beide partners het denken: tja, is dit van nou de van man of vrouw op wie ik de ooit dolverliefd was? op Veel vijftigers het en een zestigers herkennen het. De zorg de voor met de kinderen vroeg jarenlang veel tijd een en energie en naar zorgde bovendien voor op tv afleiding. De aandacht uit voor elkaar in werd uit verslonsd. Het lege nest is de een belangrijke oorzaak op tv voor het stijgend van aantal echtscheidingen op latere leeftijd. op tv Hoe een voorkom je uit een relatiecrisis wanneer in de kinderen op een eigen benen staan? Of van is zo'n crisis tijdens bijna onvermijdelijk?

Vanavond het in het discussieprogramma tijdens Hollandse Zaken aandacht voor de naar Nederlandse verzorgingsstaat, die tijdens door almaar complexer en ontoegankelijker wordt. Een groeiende uit groep mensen, zowel op tv jong als uit oud, kan met het niet meer bijbenen. van Dat door geldt niet alleen het voor laagopgeleide kwetsbare mensen die tijdens nauwelijks kunnen de lezen of schrijven, maar uit ook voor de gewone, op redelijk de opgeleide burger. Post van de door overheid komt bijna van uitsluitend nog digitaal op tv en is naar steevast razend tijdens ingewikkeld, juridisch aan alle het kanten afgedekt en daardoor op tv onbegrijpelijk. De overheid de belooft de regels in te tijdens vereenvoudigen en toegankelijk in te communiceren. Van die belofte komt al uit op tv vele jaren niets terecht. van Waarom accepteren we door dat? Kunnen met we nog voorkomen dat op een grote groep op Nederlanders, de de achterblijvers, afhaakt?

Ze uit daten zich suf via apps naar en naar relatiesites, maar tijdens zonder resultaat. Het jezelf de steeds als leuk, mooi, sportief, uit naar intelligent en humorvol presenteren blijkt de doodvermoeiend. Wat overblijft is een naar gevoel van de leegte, teleurstelling van en eenzaamheid. En met ergernis over al die van mensen uit uit de omgeving die de vragen of 'het de al gelukt is'.Dus zweren tijdens die singles al door dat met daten af. Maar waar vind je door dan een naar nieuwe liefde? In met deze aflevering: hoe vind de je de anno 2018 een op nieuwe liefde? Blijven daten en door misschien de hoge een eisen op tv wat bijstellen? Of toch hopen dat een je met ?die ene? tegenkomt op van het op schoolplein of bij de kassa de in de van supermarkt?

Vanavond uit in Hollandse van Zaken: wat is er een jaar de na de op opkomst het van de #MeToo-beweging veranderd? Stormachtig veroverde van #MeToo in met de nazomer van tijdens 2017 de wereld. Het begon van met filmproducent Harvey het met Weinstein. Hij werd op tv door diverse actrices beschuldigd van seksuele naar intimidatie. Waarna tijdens vrouwen van en mannen op grote schaal verhaalden uit over seksueel van geweld door vaak machtige het mannen. Vrouwen stellen zelfbewust, door het soms pas na jaren, door grenzen. Sommige mannen op zeggen niet meer op te weten het wat in seksuele van getinte contacten met vrouwen is toegestaan. naar Heeft de van Me Too-beweging de verhouding naar tussen met mannen en vrouwen definitief veranderd? Waar uit liggen de met grenzen tijdens tussen gewenste en ongewenste intimiteit? naar Wanneer van is er sprake van tijdens machtsmisbruik?

Vanavond van in het van discussieprogramma Hollandse Zaken: De uitzending van op Hollandse Zaken gaat de donderdag 2 uit augustus 2018 over de het steeds met destructiever gevolgen van onze smartphone-verslaving. op Vele Nederlanders zijn de door uren per dag met hun mobieltje uit het in de weer. Dat naar biedt niet uitsluitend met prettige afleiding, informatie met en contact. Nu komt daar het van in stijgende aantal verkeersongelukken van door appende van bestuurders bij. En strandwachten slaan alarm op tv over met ouders die een hun kind uit het tijdens oog verliezen, omdat ze de continu naar naar hun schermpje turen. En tijdens nog het wat: steeds meer mensen op zitten tegen een burn-out aan de omdat ze naar altijd ‘aan’ op staan en altijd bereikbaar uit zijn. Hoeveel in doden moeten tijdens er vallen voor we met in enige regelmaat die smartphone het wegleggen. de Een pleidooi voor het de terugkeer van het het af en toe met even niets doen, het het op lummelen.Weg met de eeuwige bereikbaarheid. Over Hollandse de Zaken: Maatschappelijke kwesties met en dilemma's worden met door bespreekbaar gemaakt. Feiten, meningen en door emoties over door dieperliggende thema's die Nederland van bezig houden, komen aan een bod. naar Besproken door gewone door Nederlanders, soms met met de scherpte van een debat van en in een in betrokken gesprek door waarin ieders het verhaal tot een zijn recht komt.

In deze aflevering de van Hollandse Zaken: naar hoe de van discussie door over integratie en de racisme wordt gegijzeld door door politiek correct links uit en stevig van incorrect rechts. Er lijkt niets tussen de te zitten. Je vindt uit dat premier de Rutte op en minister Blok vreemdelingenhaat voeden in en dat tijdens Nederland racistischer op wordt. Of je hoort uit bij de andere kant: je het vindt de de integratie totáál tijdens mislukt, bent tegen hoofddoeken een en het toelaten van op tv vluchtelingen. de Beide kanten ontberen in zelfspot, relativering en kalmte. En van heb je voorzichtige in kritiek op een het van beide standpunten, de van dan ben je gelijk afgeschreven en op deug je een niet. Dinsdag van riep een groep op tv prominente Nederlanders, onder wie met politica Sylvana Simons en geschiedschrijver van Geert met Mak politici op ‘te stoppen de de met het voeden van xenofobie van en racisme’. Als vanzelfsprekend uit stroomden de daarna de negatieve de reacties van beide het kanten de wereld in. In Hollandse de Zaken: Waar is op de gulden middenweg? met door Integratie gaat nu eenmaal uit altijd met vallen en opstaan. op Waarom houden we de de niet wat meer rekening met elkaar? de Benoem van de pijnpunten, maar zoek het ook oplossingen. Dát is naar van Nederland! Wordt het tijd tijdens dat de zwijgende meerderheid, een de mensen op tv van het midden, door de twijfelaars, uit de optimisten zich op uitspreken? Over Hollandse ZakenIn het discussieprogramma Hollandse de Zaken het worden maatschappelijke kwesties en het dilemma’s bespreekbaar gemaakt. een Feiten, door meningen en emoties over dieperliggende op tv thema’s die Nederland bezighouden, uit tijdens komen aan bod. Besproken met door gewone de Nederlanders, soms met de uit scherpte van een debat een en in in een betrokken gesprek met waarin ieders verhaal tot met zijn recht van komt.

Vanavond presenteert door Cees op Grimbergen de derde aflevering van discussieprogramma van Hollandse Zaken. uit In deze aflevering gaat de het over lage tijdens spaarrentes, stijging van van het aantal de beleggers en de de grote risico's. Nederlanders slaan door weer massaal aan in het beleggen. De spaarrente het is zo laag, naar dat het je ''een dief van het je op tv eigen portemonnee bent'' als een je je geld op een een spaarrekening laat staan. tijdens Banken en in vermogensbeheerders op tv adverteren grootscheeps om mensen tot beleggen een te verleiden. Vakantiegeld van of een teruggave een van in de belastingdienst? Snel beleggen! Je in hoeft geen van grote zak geld op mee te nemen; op tv met 50 euro uit kun je al met beginnen te naar beleggen. Vooral bitcoins - een virtueel geld - zijn een een populaire belegging. De de les van naar de jaren negentig lijkt uit wel vergeten te de zijn. Veel op Nederlanders verloren destijds naar duizenden van guldens toen de aandelenmarkt inzakte. in Met tijdens de stijging van in het aantal beleggers, stijgt op ook het aantal het riskante beleggingen. Toezichthouder AFM waarschuwt een voor de risico’s in de van de beleggingskoorts. Gewiekste, een vaak buitenlandse in beleggingssites, weten mensen soms tonnen met uit de zak met te het kloppen. Ook komen er steeds van meer op spelachtige beleggingsapps op de markt. het Beleggen naar lijkt dan een spelletje, totdat je in geld naar is verdampt. In het discussieprogramma Hollandse het Zaken worden uit maatschappelijke kwesties en door dilemma's bespreekbaar gemaakt. de Feiten, de meningen en emoties naar over dieperliggende thema’s op tv die Nederland bezighouden, de komen aan bod. Besproken op tv door gewone Nederlanders, soms met op naar de scherpte van een debat en tijdens in in een betrokken een gesprek waarin ieders verhaal tot zijn met recht tijdens komt.

Celstraffen en in tbs-behandelingen bieden naar geen garantie dat de daders de niet nogmaals van toeslaan. Ook blijkt met die aanpak uit voor nabestaanden in onvoldoende vergelding voor op tv het aangedane leed. Maar wat dan op tv wel? Levenslang naar opsluiten? De met moordenaars van Tjirk de van Wijk, Nadia van een de Ven en op Francis Cuijpers op tv werden veroordeeld tot celstraffen naar en tbs. uit Het levert de nabestaanden tot op op tv de dag van van vandaag met geen rust. Sneller dan zij uit verwachtten, een kregen de tijdens daders proefverlof. Of een die daders proberen onder hun naar tbs-behandeling uit te komen. de Nabestaanden worden zo van steeds de weer geconfronteerd met de naar moordenaar op tv van hun dierbaren. Cees Grimbergen de ontvangt in de het studio onder meer de zus op van de tijdens in 1999 tijdens doodgestoken Tjirk van Wijk, op de zus met van de in 2002 tijdens doodgeschoten studente de Nadia van de Ven en een de broer van met de in door 2008 gewurgde Francis op tv Cuijpers. De daders een in de laatste door twee zaken 'wennen met nu naar aan een leven buiten uit de kliniek'. De moordenaar van met Tjirk door van Wijk probeert op tv uit de tbs-kliniek in ontslagen te met worden.

Vanaf door vanavond presenteert Cees uit Grimbergen de achtste uit zomerreeks van het met discussieprogramma Hollandse in Zaken op NPO op tv 2. In het op tv live-programma van Omroep MAX worden tijdens kwesties belicht die verder op tv gaan dan de de actualiteit op tv van de dag. In het met journalistieke discussieprogramma Hollandse op tv Zaken het worden maatschappelijke kwesties door en dilemma’s bespreekbaar op tv gemaakt. Feiten, meningen en het emoties over dieperliggende thema’s met die Nederland van bezig houden, komen aan met bod. de Besproken door gewone in Nederlanders, soms met de door scherpte van een op tv debat en in een in betrokken met gesprek waarin ieders verhaal tot tijdens zijn recht komt. Enkele met onderwerpen die in uit het nieuwe van seizoen aan de naar orde komen in Hollandse Zaken een zijn: vermindering door van CO2-uitstoot, met teleurstellende dates op tv die je ”scharrelmoe’’ maken, riskante naar beleggingsavonturen en met de effectiviteit van tbs-behandelingen. Hollandse op tv Zaken is al sinds een 2011 een een van de meest een spraakmakende programma’s van MAX naar en tijdens wordt gepresenteerd door op tv Cees Grimbergen. In de eerste tijdens uitzending: de in zeespiegel stijgt op sneller dan gedacht met en niets doen is op tv geen optie meer, zo is uit de boodschap. Of de loopt naar Nederland daarmee te op tv hard van stapel? Voelden we van ons op tv tot voor kort al heel naar milieubewust uit als we ons door afval scheidden en over zonnepanelen het nadachten, een anno nu is er meer tijdens nodig. in Heel Nederland moet in 2050 de van het in aardgas af, zo tijdens is in Den Haag op tv afgesproken. We moeten ons met huis een driedubbel isoleren, een naar dure warmtepomp tijdens aanschaffen, geen vlees meer de eten en zeker niet meer naar vliegen. Maar uit wie op tv is daar echt toe bereid, ook naar als het financiële de offers vergt? uit Zijn uit we bereid echt te dokken voor uit naar het klimaat? En op tv heeft het zin tijdens zolang het bedrijfsleven de grote vervuiler door blijft en op in buitenlanden de van CO2-uitstoot gewoon doorgaat? In onze uit een uitzending staat de zin en onzin de in door het klimaatdebat centraal. Cees Grimbergen een ontvangt tijdens inwoners van de Utrechtse tijdens wijk Overvecht-Noord die naar hoge kosten vrezen nu met hun huizen over van 12 jaar uit aardgasvrij moeten op zijn. En ook een Nederlanders voor wie geen uit klimaatmaatregel tijdens ver genoeg gaat. een Daarnaast zijn de twijfelaars te een gast die vooralsnog met goedkoop het naar Kreta blijven naar vliegen.

In onze derde op van aflevering over de de gemeenteraadsverkiezingen: waarom stemt maar een op de de een twee Nederlanders bij de gemeenteraadsverkiezingen? op Wantrouwen ze op tv hun plaatselijke politici of een interesseert het een hen gewoon in niet? Zaanstad is een gemiddelde Nederlandse een stad met 154.000 een inwoners. in Alleen is de plaatselijke sores het er net naar wat in groter dan elders: de veel lage inkomens, van veel laagopgeleiden, migranten en achterstandswijken. het De een inwoners kunnen voor de door 39 raadszetels op tv uit maar liefst 16 tijdens partijen kiezen. naar In 2014 was het opkomstpercentage naar - 48 procent - een lager dan het door landelijke gemiddelde. Onvrede is naar er door genoeg. De de stad kampt met een meer dan 500 door miljoen euro schuld. Het is in de van erfenis van het uit nieuwe stadhuis, dat bestaat de uit tientallen gestapelde Zaanse van huisjes, een gedurfde architectonische op mix naar van de Efteling en Las het van Vegas, met een vleugje Zaanse Schans. In naar dát Zaanstad met komt door nu een nieuw het cultureel centrum dat tientallen miljoenen gaat door kosten. Het met splijt een de stad die ook armoede door kent. Hoe oordelen de inwoners een van Zaanstad over door hun plaatselijke politici? in de Zaanse politici en betrokken burgers een gaan een met elkaar in de discussie.

Nederland de kiest op 21 maart een door kleine 8000 nieuwe door in raadsleden. Politieke partijen hadden de het afgelopen maanden grote moeite met om het mensen te vinden die in de gemeenteraad in van willen. Het van is veel met en zwaar werk, met je doet het in met je vrije door tijd en tegen een schamele door vergoeding. En op tv dat alles het voor burgers die nauwelijks geïnteresseerd in zijn in lokale in politiek. Een op tv deel van de een nieuwbakken raadsleden door haakt dan ook na één een termijn gedesillusioneerd weer af. In op een aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op tv dit keer gedreven uit (kandidaat-)raadsleden van een gevestigde en lokale van partijen. Zij willen een de publieke zaak wél willen op dienen. Wat drijft hen in door en wat willen ze bereiken? En door zijn ze daarin in op succesvol?

Hollandse Zaken, het een tijdens discussieprogramma van MAX, wijdt een deze winter drie afleveringen de aan de van gemeenteraadsverkiezingen van maart in dit jaar. een De komende drie donderdagen een komen onder leiding van van presentator Cees Grimbergen door betrokken met raadsleden, bezorgde burgers en eigenzinnige op tv burgemeesters aan het in woord. De opkomst bij de de gemeenteraadsverkiezingen naar was laag vier een jaar geleden: 54 procent van met een de Nederlanders maakte op de gang naar op de stembus, net met iets minder dan tijdens in 2010. Is het blijkbaar een geringe vertrouwen in in lokale bestuurders enigszins hersteld de naar afgelopen een jaren? En wie naar zijn de door mensen die hun een nek durven uitsteken en zich door kandidaat hebben gesteld? naar Zetten lokale met partijen hun naar opmars voort? In 2014 haalden op die partijen 28 procent naar van de het stemmen. De gevestigde de partijen kwamen tussen een de 10 en 15 in procent op tv uit. Grote vraag is dan op ook naar of de gevestigde partijen opnieuw op tv een verlies in kunnen verwachten? Het op tv zijn vragen die een aan de orde komen een in in de drie naar speciale winterafleveringen van een Hollandse Zaken.

Veel stellen een beginnen op een roze de wolk. Tot over het hun oren verliefd de een denken de partners hun beider gezinnen door tot door een prachtig nieuw geheel te tijdens van smeden. Met soms als bonus een het liefdesbaby. Maar uit de praktijk blijkt weerbarstiger. uit Met pijnlijke uit gevolgen door voor de kinderen die een tweede een scheiding de meemaken. En voor uit grootouders, die weer naar afscheid moeten met nemen van hun stiefkleinkinderen. In de een laatste op uitzending van dit seizoen: Waarom is met het het zo moeilijk een harmonieus stiefgezin een uit te vormen? Waar gaat het mis? het Welke de valkuilen zijn te het vermijden?

juli 2019
11-07-2019 19:25

Verward en gevaarlijk

Hollandse zaken - Verward en gevaarlijk

Wat te doen met gevaarlijke psychiatrische patiënten? Na diverse geruchtmakende moorden, zoals die op Anne Faber, minister Els Borst en argeloze honden-uitlaters in Den Haag en Limburg, ligt die vraag opnieuw op tafel. Kunnen psychiatrisc...

04-07-2019 19:25

Help, de Chinezen komen

Hollandse zaken - Help, de Chinezen komen

Nederland worstelt met de vraag hoe we ons moeten opstellen tegenover China. De overheid laveert voorzichtig tussen China te vriend houden, maar ook kritisch zijn en alert op spionage. Bovendien: welke invloed heeft de groeiende Chinese mac...

30-08-2018 21:10

Het lege nest, en dan...?

Hollandse zaken - Het lege nest, en dan...?

In de laatste aflevering van dit seizoen: de invloed van het lege nest op de relatie. Het laatste kind heeft de deur achter zich dichtgetrokken, waarna je elkaar aankijkt. Beide partners denken: tja, is dit nou de man of vrouw op wie ik oo...

23-08-2018 21:15

Hollandse Zaken: discussie over verzorgingsstaat

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: discussie over verzorgingsstaat

Vanavond in het discussieprogramma Hollandse Zaken aandacht voor de Nederlandse verzorgingsstaat, die almaar complexer en ontoegankelijker wordt. Een groeiende groep mensen, zowel jong als oud, kan het niet meer bijbenen. Dat geldt niet al...

16-08-2018 21:15

Smachten naar de ware

Hollandse zaken - Smachten naar de ware

Ze daten zich suf via apps en relatiesites, maar zonder resultaat. Het jezelf steeds als leuk, mooi, sportief, intelligent en humorvol presenteren blijkt doodvermoeiend. Wat overblijft is een gevoel van leegte, teleurstelling en eenzaamhei...

09-08-2018 21:15

Hollandse Zaken: een jaar na #MeToo

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: een jaar na #MeToo

Vanavond in Hollandse Zaken: wat is er een jaar na de opkomst van de #MeToo-beweging veranderd? Stormachtig veroverde #MeToo in de nazomer van 2017 de wereld. Het begon met filmproducent Harvey Weinstein. Hij werd door diverse actrices bes...

02-08-2018 21:15

Hollandse Zaken: smartphone-verslaving

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: smartphone-verslaving

Vanavond in het discussieprogramma Hollandse Zaken: De uitzending van Hollandse Zaken gaat donderdag 2 augustus 2018 over de steeds destructiever gevolgen van onze smartphone-verslaving. Vele Nederlanders zijn uren per dag met hun mobielt...

26-07-2018 21:10

Live: Hollandse Zaken over de zwijgende meerderheid

Hollandse zaken - Live: Hollandse Zaken over de zwijgende meerderheid

In deze aflevering van Hollandse Zaken: hoe de discussie over integratie en racisme wordt gegijzeld door politiek correct links en stevig incorrect rechts. Er lijkt niets tussen te zitten. Je vindt dat premier Rutte en minister Blok vreemd...

19-07-2018 21:10

Hollandse Zaken: Nederlanders beleggen massaal

Hollandse zaken - Hollandse Zaken: Nederlanders beleggen massaal

Vanavond presenteert Cees Grimbergen de derde aflevering van discussieprogramma Hollandse Zaken. In deze aflevering gaat het over lage spaarrentes, stijging van het aantal beleggers en de grote risico's. Nederlanders slaan weer massaal aan...

12-07-2018 21:10

Hoe beschermen we onszelf tegen geweldplegers?

Hollandse zaken - Hoe beschermen we onszelf tegen geweldplegers?

Celstraffen en tbs-behandelingen bieden geen garantie dat de daders niet nogmaals toeslaan. Ook blijkt die aanpak voor nabestaanden onvoldoende vergelding voor het aangedane leed. Maar wat dan wel? Levenslang opsluiten? De moordenaars van ...

05-07-2018 21:20

Terug: Hollandse Zaken

Hollandse zaken - Terug: Hollandse Zaken

Vanaf vanavond presenteert Cees Grimbergen de achtste zomerreeks van het discussieprogramma Hollandse Zaken op NPO 2. In het live-programma van Omroep MAX worden kwesties belicht die verder gaan dan de actualiteit van de dag. In het journa...

22-02-2018 20:25

De gemiddelde stad

Hollandse zaken - De gemiddelde stad

In onze derde aflevering over de gemeenteraadsverkiezingen: waarom stemt maar een op de twee Nederlanders bij de gemeenteraadsverkiezingen? Wantrouwen ze hun plaatselijke politici of interesseert het hen gewoon niet? Zaanstad is een gemidd...

15-02-2018 20:25

Wat drijft gemeenteraadsleden?

Hollandse zaken - Wat drijft gemeenteraadsleden?

Nederland kiest op 21 maart een kleine 8000 nieuwe raadsleden. Politieke partijen hadden de afgelopen maanden grote moeite om mensen te vinden die de gemeenteraad in willen. Het is veel en zwaar werk, je doet het in je vrije tijd en tegen e...

08-02-2018 20:25

Hollandse Zaken over gemeenteraadsverkiezingen

Hollandse zaken - Hollandse Zaken over gemeenteraadsverkiezingen

Hollandse Zaken, het discussieprogramma van MAX, wijdt deze winter drie afleveringen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. De komende drie donderdagen komen onder leiding van presentator Cees Grimbergen betrokken raadsleden, ...

31-08-2017 21:10

Gesteggel in stiefgezinnen

Hollandse zaken - Gesteggel in stiefgezinnen

Veel stellen beginnen op een roze wolk. Tot over hun oren verliefd denken de partners hun beider gezinnen tot een prachtig nieuw geheel te smeden. Met soms als bonus een liefdesbaby. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Met pijnlijke gev...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Hollandse zaken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Hollandse zaken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Hollandse zaken bij Hollandse zaken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Hollandse zaken. Heb je een uitzending van Hollandse zaken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Hollandse zaken gemist

Hollandse Zaken laat iedereen aan het woord. Niet alleen bekende Nederlanders en deskundigen krijgen een stem.Cees Grimbergen wisselt interviews aan tafel af met de discussies met de zaal. Hollandse Zaken wordt gemaakt volgens dealoude wetten van een goed journalistiek discussieprogramma: een dijk van een thema, zorgvuldigheid, scherpevraagstelling en authentieke gasten die hun verhaal en hun ideeën graag vertellen.

Uitzending gemist van Hollandse zaken? Hier kun je alle uitzendingen van Hollandse zaken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 106
  • Laatste uitzending op 11-07-2019 om 19:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord