Programma gemist?

De door regering bezuinigt 200 miljoen de op de Publieke op tv Omroep. O.a. Coen door Abbenhuis (NCRV), tijdens Arjan Lock (EO) en Koen met Becking (KRO) op praten over op tv de toekomst van de levensbeschouwelijke tijdens een omroepen.

De van zogeheten 242 omroepen hebben een tijdens unieke positie in in omroepland. het Ze zijn het speciaal opgericht voor de in religieuze minderheden. naar Maar ze worden in bedreigd in hun voortbestaan. Er gaat tijdens flink in gesnoeid worden.

De op opkomst van nieuwe media naar blijkt uit ook voor de levensbeschouwelijke van omroepen verrassende uit mogelijkheden te bieden: tijdens ze ontdekken hoe ze de kijker uit kunnen betrekken naar bij hun van programma's.

Alle omroepen focussen naar ieder op een hun eigen manier een op de religieuze diversiteit de binnen Nederland. naar O.a. Willemijn door Maas (AVRO) uit en Esmaa Alariachi (NTR) praten op over in de pluriformiteit op de een Nederlandse tv.

Terugblik in op 60 jaar levensbeschouwelijke tv tijdens en met de samenleving. uit Veel mensen voelen zich aangetrokken tot met in yoga, meditatie of tijdens de Dalai Lama. van De Boeddhistische Omroep een Stichting zond zijn bezoek op uit.

Terugblik op zestig met jaar met levensbeschouwelijke televisie en de naar veranderde een Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. uit Afl.: De commerciële een in kerkdienst. Levensbeschouwing is in Nederland niet naar door alleen een onderwerp voor de Publieke het Omroep. van Tegenwoordig zenden zowel SBS6 in als RTL kerkdiensten uit, met al zijn op die dan tijdens wel van uit een bijzondere snit. een Terwijl de traditionele omroepen van zich vooral richten op op traditionele kerkdiensten, van zijn er naar bij de commerciëlen veel buitenlandse invloeden op tv te een zien. David Maasbach praat in over zijn naar programma bij SBS6 van en Jan van den met Bosch in over Hour of Power, wat uitgezonden een wordt tijdens op RTL5.

Terugblik op zestig door jaar op tv levensbeschouwelijke televisie en de veranderde het Nederlandse samenleving: in van verzuiling naar ontzuiling. naar Afl.: Het bezoek in van de uit paus. De op tv pauselijke zegeningen tijdens Kerst van en Pasen vormen een door de echte traditie. De paus het live op het televisie, miljoenen mensen over naar de hele wereld zijn in aan de met buis gekluisterd. In 1985 komt naar door paus Johannes Paulus II op bezoek tijdens in Nederland. Maar naar er de wordt niet enthousiast gereageerd uit op zijn komst. de Er tijdens zijn demonstraties en tijdens er wordt gediscussieerd over tijdens waar de paus over naar zou tijdens moeten spreken. Nu op tv de kerken zijn leeggelopen, is zijn met gezag naar zienderogen afgebrokkeld. Er worden het zelfs in grappen over hem gemaakt. Het het bezoek van de op tv paus uit is voor velen met een dieptepunt. Onder andere met kardinaal Ad de Simonis en oud-premier Ruud van Lubbers (CDA) blikken terug in op dit door bezoek.

Terugblik de op zestig naar jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde met Nederlandse samenleving: met van een verzuiling naar ontzuiling. Afl.: uit Ruimte voor anderen: van De Joodse Omroep. Dat de met verstarring van de met zuilen tijdens in de loop der met jaren is door verdwenen, heeft met bijkomende voordelen: het levert uit speelruimte op voor andere door religies in het omroepbestel. een Als eerste met niet-christelijke met groepering krijgt de Joodse naar gemeenschap recht op zendtijd. De met Joodse Omroep door wil meer zijn dan op tv een met omroep met alleen tijdens maar programma's over de door Holocaust en Israël. De in nadruk ligt op een de een huidige Nederlandse samenleving, met alle op problemen uit die daarbij horen. Over de van op tv geschiedenis en programma's op van de Joodse Omroep door praten onder naar andere Alfred Edelstein door (directeur Joodse Omroep) en tijdens rabbijn Lody van het de Kamp.

Terugblik in op zestig jaar in levensbeschouwelijke televisie en de veranderde uit Nederlandse samenleving: op van verzuiling een naar ontzuiling. Afl.: uit Over liefde gesproken. De door jaren zestig zijn in naar de veel opzichten opwindende op jaren. Het is onder andere in de tijd van de door seksuele naar revolutie. Mensen gaan uitgebreid praten met over seks en de geven in het talkshows de meest naar intieme details tijdens uit hun leven de prijs. Niets lijkt naar meer heilig. tijdens In de Geloof, hoop & liefde van show (IKON) het zijn er van persoonlijke gesprekken over seksualiteit, een verliefdheid, eenzaamheid en met de dood. Als de uit seksuele op tv revolutie doorzet, de komt er ook steeds in meer bloot op tv. de Maar af de en toe het gaat dit sommigen te ver. met Als tijdens de EO het programma 40 dagen tijdens zonder seks op naar de buis brengt, door worden er vanuit tijdens de de achterban vragen gesteld. Oud-directeur van met de het EO, Henk Hagoort, een blikt onder naar andere terug op tijdens dit programma.

Terugblik op op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie een en de veranderde tijdens Nederlandse samenleving: van van op tv verzuiling naar ontzuiling. Vlak na op tv de Tweede Wereldoorlog bestaat tijdens op tv er een strikte in scheiding tussen de verschillende van zuilen. Nederland heeft tijdens moeilijke jaren achter de rug naar en de kerken door zijn in traditiegetrouw naar binnen gekeerd. naar In deze het periode wordt het het IKOR opgericht, in het Interkerkelijk Overleg de inzake Radioaangelegenheden. Het IKOR wil zich op juist naar richten op de wereld een buiten de kerken. Als het het IKOR in met 1976 zijn uit krachten en zendtijd bundelt een met een het Convent van Kerken, ontstaat het de van Stichting IKON. Zij richten op zich op de maatschappelijke tijdens op tv vraagstukken en vooral ook op het de wereld om naar hen naar heen. Onder andere uit Ida Overdijk (IKON) en een Annemiek Schrijver van (IKON) kijken terug op door de geschiedenis van de door IKON en tijdens haar hoogte- met en dieptepunten.

Terugblik op op zestig jaar het levensbeschouwelijke televisie en de naar veranderde Nederlandse met samenleving: van verzuiling naar de ontzuiling. Afl.: Wegdromen uit bij de het kapelaan. Een van de grootste de successen met uit de KRO geschiedenis naar werd met behaald met de met serie Dagboek van een herdershond het over tijdens het leven van een het kapelaan. Onder door anderen actrice Bruni met Heinke blikt terug op van deze serie. Zij speelde het Miete de van der Schoor het en vertelt over het haar heimelijke liefde voor op tv kapelaan Erik naar Odekerke.

Terugblik door op zestig jaar uit levensbeschouwelijke televisie uit en de veranderde Nederlandse samenleving: de van verzuiling naar in ontzuiling. Voor de Evangelische het Omroep (EO) is naar één doelgroep op altijd uitermate belangrijk geweest: uit op de jongeren. In 1975 tijdens worden de het eerste regionale jongerendagen uit gehouden; dit legt de basis voor door de tijdens jaarlijks terugkerende EO-Jongerendag. Inmiddels is met deze dag uitgegroeid in tot van het grootste evenement in door haar soort in Europa. van Onder andere presentatoren door Manuel Venderbos van (EO) en Jan van op den Bosch (EO) in blikken terug op door dit fenomeen op en de de mooiste momenten op tv uit ruim dertig jaar naar EO-Jongerendag.

Terugblik op zestig op tv jaar levensbeschouwelijke televisie het en de met veranderde Nederlandse uit samenleving: van verzuiling naar naar ontzuiling. Afl.: Vraag maar van raak. het Waarom? Het is de een vraag die in in de de jaren zestig steeds vaker gesteld op tv wordt. Er in wordt massaal gemorreld met aan het gezag, of op tv dat nu van de op ouders, de het school, of het de kerk is. Er ontstaan uit in ontelbare debatten over religie, over de het hoe en waarom. de De gevolgen door zijn het onvermijdelijk: de nieuwe generaties in volgen niet meer vanzelfsprekend de uit gebaande op paden. Wie vragen tijdens stelt, dwingt het van gezag om door na te denken. Dit heeft een geleid door tot een ongekende openheid naar in de kerk, maar van ook bij de omroepen op en op tv de gezinnen thuis. Onder op tv anderen de oud-premier Ruud Lubbers (CDA) praat met over deze door cultuuromslag in naar Nederland.

Terugblik op tijdens zestig jaar levensbeschouwelijke televisie van en de veranderde met Nederlandse samenleving: van een verzuiling naar ontzuiling. een Afl.: Het met jaar op tv van de revolutie.

Terugblik op zestig naar jaar het levensbeschouwelijke televisie in en de veranderde Nederlandse samenleving: van tijdens verzuiling naar uit ontzuiling. Afl.: een Religie niet langer een heilig.

september 2020
31-03-2012 08:30

De verzuiling voorbij?

En toen was er beeld - De verzuiling voorbij?

De regering bezuinigt 200 miljoen op de Publieke Omroep. O.a. Coen Abbenhuis (NCRV), Arjan Lock (EO) en Koen Becking (KRO) praten over de toekomst van de levensbeschouwelijke omroepen.

24-03-2012 08:30

242 omroepen in het nauw

En toen was er beeld - 242 omroepen in het nauw

De zogeheten 242 omroepen hebben een unieke positie in omroepland. Ze zijn speciaal opgericht voor de religieuze minderheden. Maar ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Er gaat flink gesnoeid worden.

17-03-2012 08:30

Nieuwe schermen

En toen was er beeld - Nieuwe schermen

De opkomst van nieuwe media blijkt ook voor de levensbeschouwelijke omroepen verrassende mogelijkheden te bieden: ze ontdekken hoe ze de kijker kunnen betrekken bij hun programma's.

10-03-2012 11:50

Aflevering van zaterdag 10 maart 2012

En toen was er beeld - Aflevering van zaterdag 10 maart 2012

Alle omroepen focussen ieder op hun eigen manier op de religieuze diversiteit binnen Nederland. O.a. Willemijn Maas (AVRO) en Esmaa Alariachi (NTR) praten over de pluriformiteit op de Nederlandse tv.

03-03-2012 08:30

Wijsheid uit Oost en West: De BOS

En toen was er beeld - Wijsheid uit Oost en West: De BOS

Terugblik op 60 jaar levensbeschouwelijke tv en de samenleving. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot yoga, meditatie of de Dalai Lama. De Boeddhistische Omroep Stichting zond zijn bezoek uit.

31-12-2011 08:35

De commerciële kerkdienst

En toen was er beeld - De commerciële kerkdienst

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: De commerciële kerkdienst. Levensbeschouwing is in Nederland niet alleen een onderwerp voor de Publieke ...

25-12-2011 06:50

Het bezoek van de paus

En toen was er beeld - Het bezoek van de paus

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Het bezoek van de paus. De pauselijke zegeningen tijdens Kerst en Pasen vormen een echte traditie. De pa...

17-12-2011 08:30

Ruimte voor anderen: De Joodse Omroep

En toen was er beeld - Ruimte voor anderen: De Joodse Omroep

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Ruimte voor anderen: De Joodse Omroep. Dat de verstarring van de zuilen in de loop der jaren is verdwene...

10-12-2011 08:30

Over liefde gesproken

En toen was er beeld - Over liefde gesproken

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Over liefde gesproken. De jaren zestig zijn in veel opzichten opwindende jaren. Het is onder andere de t...

03-12-2011 08:30

Aflevering 41

En toen was er beeld - Aflevering 41

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Vlak na de Tweede Wereldoorlog bestaat er een strikte scheiding tussen de verschillende zuilen. Nederland heef...

26-11-2011 08:30

Wegdromen bij de kapelaan

En toen was er beeld - Wegdromen bij de kapelaan

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Wegdromen bij de kapelaan. Een van de grootste successen uit de KRO geschiedenis werd behaald met de ser...

19-11-2011 08:30

Aflevering 39

En toen was er beeld - Aflevering 39

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Voor de Evangelische Omroep (EO) is één doelgroep altijd uitermate belangrijk geweest: de jongeren. In 1975 wo...

05-11-2011 08:30

Vraag maar raak

En toen was er beeld - Vraag maar raak

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Vraag maar raak. Waarom? Het is een vraag die in de jaren zestig steeds vaker gesteld wordt. Er wordt ma...

29-10-2011 08:30

Het jaar van de revolutie

En toen was er beeld - Het jaar van de revolutie

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Het jaar van de revolutie.

22-10-2011 08:30

Religie niet langer heilig

En toen was er beeld - Religie niet langer heilig

Terugblik op zestig jaar levensbeschouwelijke televisie en de veranderde Nederlandse samenleving: van verzuiling naar ontzuiling. Afl.: Religie niet langer heilig.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

En toen was er beeld gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van En toen was er beeld de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van En toen was er beeld bij En toen was er beeld liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van En toen was er beeld. Heb je een uitzending van En toen was er beeld gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

En toen was er beeld gemist

In het programma En toen was er beeld neemt Spirit 24 de kijker mee door de geschiedenis van zestig jaar levensbeschouwelijke televisie. Bekende televisiegezichten en makers halen herinneringen op en blikken terug op de veranderingen in de Nederlandse samenleving. Van de verzuilde samenleving met de verzuilde omroepen in 1951, via de roerige jaren zestig, de ontzuiling in de jaren zeventig, de jaren tachtig met het verlies van ontzag voor de religieuze instituten, de jaren negentig en nieuwe vormen van spiritualiteit naar de volgens velen ‘zoekende’ samenleving van nu. De presentatie is in handen van Lex Bohlmeijer.

Uitzending gemist van En toen was er beeld? Hier kun je alle uitzendingen van En toen was er beeld kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 31-03-2012 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!