Programma gemist?

Bij het door jaarthema van het naar Bisdom door Rotterdam over de op roeping hoort natuurlijk naar het sacrament van het Vormsel. Bisschop tijdens Van den het Hende vertelt over naar alle uit keren dat hij een het Vormsel mag toedienen en de legt dan uit hoe met ook voor in hem tastbaar wordt met dat door de geest wordt in uitgestort. Hij benadrukt dat hij op tegenwoordig ook de ouders met en de naar grootouders tijdens erbij betrekt. Want als zij opnieuw door de kracht tijdens van het het vormsel beleven, ervaren het de kinderen uit veel meer de gezinscontext van het het op Vormsel.

Als naar minister van Defensie de en gaat zij van mee op de 60e bedevaart naar van militairen een naar Lourdes. naar Daar wordt ook duidelijk dat tijdens militairen behoefte hebben door aan geestelijk tijdens verzorgers. Maar een liefst 13.000 militairen uit de naar op tv hele wereld komen samen in in Lourdes, op onder wie een paar honderd Nederlanders. het Ank Bijleveld een is katholiek en een leeft ook met haar tijdens geloof. tijdens Ze kende het Lourdes al, maar wilde graag door mee op met deze bedevaart, tijdens omdat militairen in op tv grenssituaties van vrede en oorlog, van op tv in leven en dood hun vragen en naar zorgen kunnen op neerleggen op tv bij elkaar en bij Maria. Geen tijdens mens kan door leven zonder tijdens betekenis te geven met aan zijn leven. het Geestelijk verzorgers door helpen daarbij, zo vertelt met de minister die ook naar in haar naar eigen leven heeft een ondervonden dat je als mens op niets op te zeggen hebt over je op leven. Ook door daarom is naar het goed om soms even op tv te realiseren een dat we in elkaar en Maria nodig hebben met in het een leven.

Voor het met Kansinspiratiefonds zijn drie tijdens diaconale projecten genomineerd die met naar het verschil maken in de op samenleving en op tv voortkomen uit het katholieke geloof. uit Leo Fijen praat een o.a. met door de naar winnaar van de jaarlijkse uit Kansinspiratieprijs.

In uit Klein-Lourdes, de een grot in de met rooms-katholieke kerk van uit Tienray, vertelt Dols over de groei door uit van zijn Huis voor door de Pelgrim, over de sluimerende van religiositeit bij steeds naar meer mensen een en over de opdracht tijdens met van de bedevaarten om uit mensen thuis op tv te brengen, bij Maria, de bij elkaar en bij God. van Terwijl de met kerk krimpt, wordt de uit bedevaart steeds het populairder. Olivier Dols met is van al 27 jaar directeur van een Limburgse op bedevaarten. De Limburgse bedevaarten van profileert zich nu tijdens als Huis voor het de Pelgrim, met reizen naar door Israël, Banneux, maar uit ook op tv Lourdes.

Priester worden na in door een huwelijk en als door vader van de een dochter. Een eerlijk verhaal in over een weg van die voorbestemd leek naar voor in de kerk, toch het een andere richting uitging met huwelijk in en vaderschap uit en gaandeweg naar steeds meer terugkwam bij het de kerk. Na tijdens een scheiding en op tv een met lange weg van onderscheiding - op tv en met toestemming en het de steun van zijn ex-vrouw tijdens - heeft Eric Fennis van van Rome toestemming gekregen het voor de priesterwijding. op het De liefde van Christus met is altijd bij hem geweest, de maar heeft hem tijdens uit pas op latere leeftijd op zo geraakt dat in hij priester wilde van worden. Zijn ex-vrouw is op bij de wijding, in zijn dochter is daar door ook. Het tekent op door de huidige situatie; van het nieuwe geluk van uit Eric Fennis het wordt hem verleend door Rome, in maar ook zeer gegund door door zijn vrouw in en dochter. Eric uit op tv Fennis vertelt zijn verhaal in op tv de kerk de waar het geloof hem is het bijgebracht, in naar de Vitus te op tv Hilversum.

Onlangs de werd de uit Bolsward afkomstige in Remco de Hoogma tot priester gewijd in op het de kathedraal van Groningen. door Zoals hij zelf tijdens zegt: 'Het is de voltooiing van door van mijn weg naar het priesterschap, met maar tegelijkertijd het ook het begin van een een nieuwe weg. het naar De weg waarin ik de als priester werkzaam mag een zijn om op door die manier het onze lieve de Heer onder de mensen het te verkondigen en op tv zijn liefde present te stellen in op tv in deze wereld, want op priester word je niet voor een het jezelf'.

De abdis van naar de benedictinessen van tijdens Oosterhout spreekt een over de door betekenis van de op tv regel van Benedictus. Die op tv wijst de weg met naar het de innerlijke stilte, maar op tv ook naar het evenwicht tussen de bidden de en werken. Die regel van in de tijdens grondlegger van tijdens het kloosterleven hecht ook aan op tv het gemeenschapsleven. Zuster Martha de vertelt op hoe die gemeenschap door van vrouwelijke tijdens religieuzen haar helpt naar om een eerlijk met beeld van zichzelf te vormen. tijdens Je hebt een de ander nodig om te de weten wie je in zelf bent. naar Ze uit vertelt haar geloofsverhaal in het door kader van van de pelgrimsreis die het naar bisdom Breda gaat maken van naar de op tv bronnen in van Benedictus.

Steef Lokken uit koos tijdens ervoor om katholiek van te worden en uit werd daarom gedoopt. Lokken vertelt over een de de betekenis van uit het sacrament van met het doopsel voor de roeping het in zijn door leven. Die heeft ook geleid het tot uit een expliciete de keuze. Het bisdom de Rotterdam heeft volop ingezet op het in jaar van de door roepingen. Wat doe in je als je een geroepen de wordt door God zelf de en wat betekent de het als uit je gedoopt wordt? Welke roeping tijdens de naar je eigen leven door in de samenleving gaat daarvan het uit? Lokken naar vertelt de over de roeping in in zijn leven. Die heeft naar ook door geleid tot een expliciete tijdens keuze om ook werkzaam te naar zijn een in en voor de kerk, de het want hij is naast chauffeur naar ook actief als de diaken.

Op 31 tijdens mei gaat naar in het bedevaartpark tijdens van Dokkum de Titus Brandsma-musical tijdens naar in première. Het thema legt op tv de op tv nadruk op de stilte van Titus door Brandsma in contrast het de met de stress van gevangenschap en van de hectiek in van van onze tijd. Een gesprek met door Theun Plantinga die tijdens Titus Brandsma naar speelt en met met Bouke Oldenhof die het script het tijdens schreef. De musical vindt plaats uit in de het bedevaartpark van Dokkum, op op de laatste dag een van de de maand dat we de in Nederland onze op tv doden uit de een Tweede Wereldoorlog herdenken. Titus op tv Brandsma was een zo'n slachtoffer van het door nazigeweld, omdat hij de het door Nederlandse kranten op met het hart drukte geen NSB-advertenties op tv op te op tv nemen. Deze op tv moedige gang langs redacties werd op de geboren Fries, wetenschapper door op tv en karmeliet Titus Brandsma noodlottig. Hij in stierf uiteindelijk het na gevangenschap het in Scheveningen een en Amersfoort in Dachau. Zelfs in op tv de een ergste gevangenschap zocht het hij in de van stilte de verbondenheid met door God die hem een innerlijk vrij op maakte.

Vincent op Blom is sinds een tijdens aantal naar maanden de nieuwe plebaan van de op tv kathedrale basiliek in Sint Jan in Den het Bosch. Blom het spreekt vooral van over de regionale het en landelijke functie van het dit Mariale het bedevaartsoord. Hij legt uit uit hoe de Zoete Lieve in Vrouw hem de zelf geleid heeft naar met het priesterschap en de hij ziet elke door dag hoe met Maria haar mantel met om zo vele mensen naar heen slaat op tv die een kaarsje naar bij haar komen in branden en hun zorgen door en dank door bij haar neerleggen. Zelf door doet in Vincent Blom dat ook in in deze het maand van Maria. Vincent Blom naar was een jaren de pastoor van Sint een Oedenrode, van vanwaar de in tv-vieringen werden uitgezonden.

Geerten de Kok is de drijvende op tv kracht in het bisdom uit van Breda achter de diocesane bedevaart van naar het van land van Benedictus, de grondlegger het van het op kloosterleven. met Daarnaast houdt hij zich tijdens bezig met de opbouw in en vitaliteit op tv van parochies en denkt op dat vrijwilligers van veel kunnen leren uit de op monniksregel tijdens Ora et naar Labora (Bid en Werk) van Benedictus. een met Evenwicht tussen bidden en werken, uit tussen stilte en de praten, tussen eenzaamheid in en op gemeenschapsleven: daar gaat met het Benedictus om. Dat evenwicht de is heilzaam, ook voor het van iedere vrijwilliger. Want het hij of zij heeft ook rust op tv op tv en stilte nodig, uit kan niet zonder de adem van een de gemeenschap en de met leeft van het bidden. Toch een zijn de meeste vrijwilligers op tv actief in op het doen. op tv Deze bisdomreis is tijdens er ook op gericht om op tv vrijwilligers met bewust te laten worden in van de gelovige het taal. Zonder die bewustwording uit verdampt het op geloof.

De uit hoofd krijgsmacht aalmoezenier praat op op 5 op mei over vrijheid. Hij een doet dat vanuit op tv zijn ervaring als aalmoezenier door die ook twee het keer op uit vredesmissies op tv is geweest. Hij tijdens heeft daar met eigen ogen door gezien wat naar je er op voor over moet een hebben om die uit vrijheid te bewaken. Militairen worden dan uit naar in al hun vaardigheden beproefd en een hebben juist dan door zingevingsvragen. Uiterlijke vrijheid een de stelt je vragen over in een andere vrijheid, in je een eigen hart. door Die uit innerlijke vrijheid wordt je geschonken een als een met genade, als een gift van in in God.

In uit Hertme, nabij Borne, pakken met ze eens in de het op vijf jaar groots uit met in dat Passieverhaal op tv van Christus. Dan worden in naar uit het Openluchttheater zeven keer de Passiespelen tijdens het van Hertme opgevoerd, in met vrijwilligers in de de hoofdrollen. Een op geloofsgesprek met Jeff die Jezus speelde, in maar ook een met Albertine, met Sandra en Karin, drie van vrouwen die naar in het gezelschap de van Jezus een verkeren en vanuit naar hun levende geloof ervoor kozen om naar voorstander of juist het tegenstander in van Jezus te zijn. op tv Ze wonen allemaal in van Twente, de hebben maatschappelijk van mooie banen maar maken graag tijd met vrij om op een rol te op tv spelen in op tv het meest opmerkelijke verhaal van door Jezus: dat naar van door het lijden en de met verrijzenis.

Op Palmzondag spreekt tijdens door mgr. Van den Hende over de een vragen door die voor iedereen het gelden: Waartoe voel op je je geroepen? Door op tv wie word je een geroepen? Wat betekent door het wanneer het je ingaat op op de roepstem? Op de in zondag van de belangrijkste van week van het van christelijk jaar door vertelt mgr op Hans van op den Hende, bisschop van het Rotterdam en voorzitter de van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, naar over de dagen het naar Pasen door toe en verbindt dat met in de roeping in door je leven. Dat het tijdens is niet toevallig ook het door jaarthema voor op het bisdom uit Rotterdam. Waartoe voel je je op geroepen, een als christen, als lid van in je kerk, als door betrokkene van door je parochie, als tijdens katholiek in tijdens de wereldkerk? En door wie word de je geroepen? Wat met betekent het wanneer tijdens je tijdens ingaat op de roepstem? met Op al de deze vragen - die voor naar iedereen op tv gelden - gaat mgr. de Van den van Hende nader een in.

Als leerkracht van geeft hij kinderen van handvatten om betekenis een te geven aan van het leven. Zoals hij tijdens van de kinderen als gids door het naar leven met leidt, zo de is hij ook een verkenner naar van het geloof, als op tv op tv organist, dirigent en als met een steunpilaar voor een de lokale geloofsgemeenschap. Het een liefste maakt hij van muziek de voor God en het voor elkaar om zo met de vreugde van leven een en geloof te de delen door met de wereld om hem de heen.

juli 2019
21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

30-06-2019 09:15

Eric Fennis

Geloofsgesprek - Eric Fennis

Priester worden na een huwelijk en als vader van een dochter. Een eerlijk verhaal over een weg die voorbestemd leek voor de kerk, toch een andere richting uitging met huwelijk en vaderschap en gaandeweg steeds meer terugkwam bij de kerk. Na...

23-06-2019 09:15

Remco Hoogma

Geloofsgesprek - Remco Hoogma

Onlangs werd de uit Bolsward afkomstige Remco Hoogma tot priester gewijd in de kathedraal van Groningen. Zoals hij zelf zegt: 'Het is de voltooiing van mijn weg naar het priesterschap, maar tegelijkertijd ook het begin van een nieuwe weg. D...

16-06-2019 09:15

Zr. Martha

Geloofsgesprek - Zr. Martha

De abdis van de benedictinessen van Oosterhout spreekt over de betekenis van de regel van Benedictus. Die wijst de weg naar de innerlijke stilte, maar ook naar het evenwicht tussen bidden en werken. Die regel van de grondlegger van het kloo...

02-06-2019 09:15

Steef Lokken

Geloofsgesprek - Steef Lokken

Steef Lokken koos ervoor om katholiek te worden en werd daarom gedoopt. Lokken vertelt over de betekenis van het sacrament van het doopsel voor de roeping in zijn leven. Die heeft ook geleid tot een expliciete keuze. Het bisdom Rotterdam he...

26-05-2019 09:15

Musical Titus Brandsma

Geloofsgesprek - Musical Titus Brandsma

Op 31 mei gaat in het bedevaartpark van Dokkum de Titus Brandsma-musical in première. Het thema legt de nadruk op de stilte van Titus Brandsma in contrast met de stress van gevangenschap en de hectiek van onze tijd. Een gesprek met Theun Pl...

19-05-2019 09:15

Vincent Blom

Geloofsgesprek - Vincent Blom

Vincent Blom is sinds een aantal maanden de nieuwe plebaan van de kathedrale basiliek Sint Jan in Den Bosch. Blom spreekt vooral over de regionale en landelijke functie van dit Mariale bedevaartsoord. Hij legt uit hoe de Zoete Lieve Vrouw h...

12-05-2019 09:15

Geerten Kok

Geloofsgesprek - Geerten Kok

Geerten Kok is de drijvende kracht in het bisdom Breda achter de diocesane bedevaart naar het land van Benedictus, de grondlegger van het kloosterleven. Daarnaast houdt hij zich bezig met de opbouw en vitaliteit van parochies en denkt dat v...

05-05-2019 09:15

Tom van Vilsteren

Geloofsgesprek - Tom van Vilsteren

De hoofd krijgsmacht aalmoezenier praat op 5 mei over vrijheid. Hij doet dat vanuit zijn ervaring als aalmoezenier die ook twee keer op vredesmissies is geweest. Hij heeft daar met eigen ogen gezien wat je er voor over moet hebben om die vr...

28-04-2019 09:15

Passiespelen Hertme

Geloofsgesprek - Passiespelen Hertme

In Hertme, nabij Borne, pakken ze eens in de vijf jaar groots uit met dat Passieverhaal van Christus. Dan worden in het Openluchttheater zeven keer de Passiespelen van Hertme opgevoerd, met vrijwilligers in de hoofdrollen. Een geloofsgespre...

14-04-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Op Palmzondag spreekt mgr. Van den Hende over de vragen die voor iedereen gelden: Waartoe voel je je geroepen? Door wie word je geroepen? Wat betekent het wanneer je ingaat op de roepstem? Op de zondag van de belangrijkste week van het chri...

07-04-2019 09:15

Anton Lukassen

Geloofsgesprek - Anton Lukassen

Als leerkracht geeft hij kinderen handvatten om betekenis te geven aan het leven. Zoals hij de kinderen als gids door het leven leidt, zo is hij ook een verkenner van het geloof, als organist, dirigent en als een steunpilaar voor de lokale ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 14. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 209
  • Laatste uitzending op 21-07-2019 om 09:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord