Programma gemist?

In met de St. Jan uit in Den door Bosch is de door afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse uit redemptorist door die in de 19e in eeuw de kanslozen in van Suriname opzocht naar en daar in op tv de op eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van van God de liet zien. Bisschop De op Korte verwijst naar door op hem op een moment van dat we wereldwijd de stilstaan bij honderd door jaar missie. Toen trokken naar we met van Nederlandse religieuzen naar de tijdens uithoeken van het de wereld, uit nu gebeurt het door andersom.

Ruim in twee jaar naar is hij nu de bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over uit zijn jubileum als met priester. in Over geloof, hoop en liefde, met maar ook over door de duurzaamheid en de groene op tv agenda van de kerk. Daarnaast in een roept hij op vaker naar buiten op met te treden, ook op als lokale kerk. Dat doet hij in in het tijdens kader van de een kerkproeverij. uit Hoe goed we het tijdens ook voor elkaar hebben, we tijdens moeten oppassen de niet te van zeer naar binnen gekeerd te naar op tv zijn. Bisschop Van den Hout roept het de van kerken op om de deuren de te openen en op nieuwkomers hartelijk te met in verwelkomen.

In oktober op gaat het bisdom Breda de op een bedevaart naar de door grondlegger van een het kloosterleven, Benedictus van Nursia. naar Paul Verbeek, pastoor uit van Bergen op tijdens Zoom, gaat mee als het begeleider. In naar zijn Gertrudiskerk uit kijkt hij vooruit en verheugt uit hij zich op op tv deze in pelgrimage die uit vrijwilligers van het bisdom weer het nieuwe een bezieling kan geven. Die van is nodig een om de kerk present naar te blijven stellen in een deze tijd. een Paul Verbeek op doet dat met in overtuiging, want de Gertrudiskerk bepaalt op de op tv aanblik van het centrum van naar Bergen in op Zoom. Honderden het mensen lopen er in elke dag binnen, om een een kaarsje op te steken door door of om gewoon even stil te in het zijn.

Een brand heeft op tv de Moeder Theresiakerk naar in tijdens Hengelo verwoest. Pastoor Marc op tv Oortman: 'Als er ergens het duidelijk naar wordt wat een kerk betekent het in de buurt, een dan is het naar hier. door Een verhaal over wanhoop in en hoop. Daar staat in hij dan, pastoor op tv Oortman van Hengelo. in uit Er is niets van door de kerk de over, de hemel is een het dak, de vaste grond naar uit is een zwartgeblakerde vloer naar met misboekjes en andere tijdens lectuur die hebben tijdens verloren van met het vuur tijdens en het water. Alles lijkt verloren, op zo verwoestend kan naar vuur zijn. de Alleen het tabernakel staat tijdens van er nog, verborgen onder balken door die van naar beneden zijn gevallen. van Hij gelooft dat God met uit naar de mensen meetrekt en dat geloof uit in is gebaseerd op alles met wat er met na de brand een is gebeurd. In winkels tijdens en een school werd opvang op tv naar geregeld voor het het secretariaat. Als ergens door duidelijk wordt wat een kerk betekent in op in de buurt, dan is het met van hier, weet nu naar ook Marc Oortman. Zijn verhaal over op tv wanhoop en het hoop.

Voor een vruchtbaar op klimaat tijdens van roeping op tv zijn drie merktekens op van wezensbelang: het kruis van van Christus, de het eucharistie en de ontmoeting. van In zo'n context uit kunnen mensen ontdekken het of ze naar zich geroepen tijdens voelen. Maar dan moet je wel tijdens door willen horen, luisteren, de bidden en met aandacht door leven. Dat zijn de een betersprekingen: de beter bidden, beter horen, op meer aandacht op en meer buigen. Want als je naar niet op tv buigt, kan God op niet bij je op tv komen. Walter Broeders is rector op tv op tv van Vronesteyn, het opleidingscentrum voor in priesters van en alle anderen het die zich geroepen door weten en inspireert.

Twee keer is tijdens Hans van Os het uit naar Santiago gelopen en twee keer het naar Rome. Als in je eenmaal met de op smaak van pelgrimeren van te pakken hebt, van weet je dat de essentie de van het met leven daar geraakt de wordt: dicht bij de de Schepping, nergens zo nabij van van aan de Schepper, in vrede uit met jezelf. Hans van door Os loopt het het liefst alleen. in Daar doet hij inspiratie in door op om actief te op zijn voor de katholieke kerk tijdens het van Emmen: als op tv lector, als acoliet en als uit lekenvoorganger. Daarnaast is op hij actief voor tijdens de naar ouderen in Emmen, vanuit een KBO-PCOB.

Juist de kapelaans tijdens tijdens van Limburg waren een spin op tv in het web op van hulp tijdens en verzet. De pastoors van bleven vaak op in de kansel, tijdens de kapelaans gingen in de boer op en coördineerden door veel van onderlinge hulp voor naar onderduikers. Velen moesten dat op tv met met de dood bekopen. op tv Zeker dertig van hen zijn tijdens niet met teruggekomen uit concentratiekampen en door gevangenschap. Oud-bisschop van in Roermond, mgr Frans Wiertz, naar houdt van geschiedenis in en tijdens heeft alle delen de van Lou de Jong gelezen. Vaak naar met met instemming, maar het ook met kritiek, de zeker als het om tijdens de Limburgse verhalen gaat. met Daar op tv zou niets gebeurd zijn dat door op verzet tijdens lijkt. Frans Wiertz naar is blij met dat er inmiddels door andere geluiden klinken. Een verhaal over uit van 75 jaar vrijheid. uit Limburg was de uit eerste plek waar de in bevrijders binnenkwamen.

In het de kathedraal door van Den Bosch op hangt de geschiedenis van tijdens het bisdom, ook over 75 tijdens jaar vrijheid. van In september tijdens en oktober wordt in van Brabant herdacht dat de van vrijheid 75 door jaar geleden kwam. met Gerard een de Korte, de naar bisschop van Den Bosch, de neemt de kijker van mee naar een plaquette. een Daar met staat in het in Latijn dat vier priesters naar de Tweede Wereldoorlog niet hebben met overleefd en door dat vele uit leken vanuit hun uit geloof weerstand hebben geboden tegen in de tijdens bezetter. Want mensen als beeld door van God van verdienen waardigheid op en geen afrekening op de basis van racistische het ideologie. Geloof de heeft velen tijdens daarom aangezet om te vechten met voor het die vrijheid.

Wat betekent het de in dat je als het leek de regel van Benedictus op tv wil volgen? Geert Derkse naar een legt het fantastisch uit bij de met abdij tijdens van Oosterhout. tijdens Hij weet als uit geen ander wat het betekent, want van na zijn afscheid uit tijdens als rector moest hij een nieuwe in balans vinden naar in zijn de leven. De kloosterregel van het Benedictus hielp hem door daarbij: naar tijd maken voor stilte en op tv gebed, naar maar ook tijd maken voor de uit een eucharistie. Geert Derkse is daarmee een op tijdens gids voor de moderne de zoeker.

Zoon van door de koster, actief uit in bestuur van kerk, uit op tv raadslid in Sneek. Sicco Rypma van is een kleurrijke zestiger op uit Blauwhuis door die trots is een dat 150 jaar van geleden tijdens de eerste steen van een de Cuijpers-kerk de werd gelegd, want de de kerk bepaalt op tv nog veel in op tv deze katholieke enclave en zet tijdens mensen aan tot naar gemeenschapszin. Tuinfeesten met in 1800 de jongeren, evenementen met 500 kerkgangers, de op tv een hele zomer de kerk open tijdens voor op iedereen die rust en in stilte wil: dat met is wat kerk moet van zijn, het het hart van het dorp Blauwhuis. op Sicco Rypma het is er geboren het en getogen tijdens en is uit er kind aan uit huis.

Isabella Wijnberg de verbindt twee van werelden: die met van succesvolle advocaat naar aan de Zuidas in in Amsterdam en die van tijdens Zuster van de Emmanuel. De snelle wereld van het het een grote geld in weet zij als zuster aan in het door toegewijde leven van God op tv te integreren in haar naar religieuze roeping. Ze draagt op tv aan de Zuidas de de kleren tijdens van de eenvoud naar en een gehoorzaamheid aan Christus. Ze met is een van teken van religieus leven in door een wereld die tijdens gedomineerd naar wordt door geld. Dat is haar met in roeping.

Bij het een jaarthema van het Bisdom het Rotterdam over een de roeping hoort naar natuurlijk een het sacrament van op het Vormsel. Bisschop Van den op Hende vertelt in over alle keren in dat hij het de Vormsel mag toedienen en op tv legt de dan uit hoe door ook voor hem door tastbaar wordt dat naar de geest wordt uitgestort. een Hij benadrukt van dat hij tegenwoordig ook de op ouders met en de grootouders uit erbij betrekt. Want als een zij opnieuw de kracht van tijdens het vormsel op beleven, ervaren met de kinderen veel meer van de gezinscontext van het op tv de Vormsel.

Als de minister van een Defensie en gaat zij mee op op uit de 60e bedevaart van een militairen naar Lourdes. Daar naar wordt ook duidelijk in dat militairen behoefte naar hebben naar aan geestelijk verzorgers. Maar op tv liefst 13.000 militairen uit de het naar hele wereld komen samen de in Lourdes, in onder wie een paar honderd op Nederlanders. Ank van Bijleveld is katholiek en leeft een met ook met haar geloof. Ze kende tijdens door Lourdes al, maar wilde de graag mee op deze bedevaart, door omdat militairen op tv in grenssituaties van vrede de en oorlog, van met leven en in dood naar hun vragen en uit zorgen kunnen neerleggen bij elkaar uit en op bij Maria. Geen mens met kan leven zonder met betekenis te geven de aan zijn leven. Geestelijk verzorgers op tv helpen tijdens daarbij, zo vertelt de uit minister die ook in het haar eigen naar leven heeft de ondervonden dat je van als mens niets met te zeggen hebt tijdens over je leven. Ook daarom van uit is het goed om soms even naar te realiseren dat tijdens we elkaar en met Maria nodig hebben door in een het leven.

Voor tijdens het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale naar projecten genomineerd die in het met verschil maken in de in samenleving van en voortkomen uit op tv het katholieke geloof. Leo Fijen praat door o.a. met de tijdens winnaar van met de jaarlijkse naar Kansinspiratieprijs.

In Klein-Lourdes, de door grot met in de rooms-katholieke kerk tijdens van Tienray, vertelt Dols de naar over de groei van zijn op Huis in voor de Pelgrim, over de sluimerende op tv religiositeit bij steeds op tv meer mensen op en over de van opdracht van het de bedevaarten om mensen thuis van een te brengen, bij van Maria, bij elkaar op tv en bij God. Terwijl de kerk in naar krimpt, wordt de bedevaart met steeds populairder. Olivier op Dols is al 27 van jaar directeur het van Limburgse bedevaarten. De Limburgse op tv bedevaarten profileert zich in uit nu als Huis van voor de Pelgrim, met op tv reizen naar naar Israël, Banneux, maar ook met Lourdes.

november 2019
06-10-2019 08:45

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de St. Jan in Den Bosch is de afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse redemptorist die in de 19e eeuw de kanslozen van Suriname opzocht en daar in de eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van God liet zien. Bisschop De ...

29-09-2019 08:45

Mgr. Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Mgr. Ron van den Hout

Ruim twee jaar is hij nu bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over zijn jubileum als priester. Over geloof, hoop en liefde, maar ook over duurzaamheid en de groene agenda van de kerk. Daarnaast roept hij op vaker naar buiten te tred...

22-09-2019 08:45

Paul Verbeek

Geloofsgesprek - Paul Verbeek

In oktober gaat het bisdom Breda op bedevaart naar de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, gaat mee als begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij vooruit en verheugt hij zich ...

15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 220
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!