Programma gemist?

Aflevering uit 12 - Religieus gesprek. Herman uit Kaiser. Herman Kaiser, de met oud-burgemeester van op tv Arnhem, Doetinchem en Roermond, rust tijdens tijdens niet op zijn uit lauweren en maakt zich als 60-plusser op de verdienstelijk voor de samenleving op tv en de Kerk. op tv Die horen voor naar deze gedreven katholiek bij door elkaar. Verbinden doet het hij het liefst, een gedragen door van de regel van Augustinus het en uit levend van de barmhartigheid de van God.

Als directeur van tijdens de uit Bisschoppelijke Vastenactie vertelt Peter van met Hoof met over het belang uit van de vastenactie een en waarom het als naar gelovige een goed is om het in de vastentijd te minderen. In op tv in de maand maart tijdens staan de vieringen in het teken een van de vastenactie. tijdens een Dit jaar is het door thema: Schoon water verandert door alles. De Bisschoppelijke de Vastenactie heeft als doel door mensen in ontwikkelingslanden, door die zich een inspannen voor een rechtvaardiger, met door humaner en welvarender samenleving, te het ondersteunen. De met projecten die worden gesteund de zijn sociaaleconomisch van aard, van kleinschalig en naar zoveel mogelijk op gericht op naar zelfhulp. Peter van in Hoof is ook parochiaan op tv in de geloofsgemeenschap van op Helmond en op die met manier ook van betrokken bij de vieringen van die van vanuit Helmond tijdens voor de televisie worden verzorgd. met Hij vertelt wat het uit werk voor de op tv vastenactie betekent voor naar zijn eigen op tv geloof.

Zeven de jaar geleden werd hij tijdens tot bisschop naar gewijd. In een het toenmalige Geloofsgesprek stond hij de uitgebreid stil bij zijn tijdens wapenspreuk 'Doe tijdens maar wat Hij op tv u het zeggen zal' en vroeg hij aandacht de voor de slachtoffers het van het van seksueel misbruik. op tv Hoe kijkt hij terug naar door de op betekenis van zijn door wapenspreuk door de van jaren heen en is er naar iets verbeterd het voor de slachtoffers de van het seksueel naar misbruik? Mgr. door Jan Hendriks weet sinds december tijdens dat op tv hij de op tv opvolger wordt van Jos Punt, naar bisschop van op tv bisdom Haarlem-Amsterdam. Hendriks op tv zal geleidelijk aan meer naar bestuurstaken naar overnemen van bisschop Punt in en verzekert het bisdom op op deze manier de een op continuïteit van bestuur en door beleid. Door zijn in ervaring als met rector en de laatste jaren als de hulp-bisschop en tijdens vicaris-generaal kent hij een het bisdom als een geen het ander en wordt een hij alom gerespecteerd.

Hulpbisschop op Jan Hendriks is van door paus Franciscus benoemd tot van bisschop-coadjutor. Dit van betekent dat hij van wel hulpbisschop van een bisdom Haarlem-Amsterdam blijft, maar tijdens nu met recht een van op opvolging van bisschop in Jos Punt. Tijdens een de Evensong januari jl. heeft de Hendriks bezitgenomen een van zijn door ambt. Het bezit nemen van naar de ambt uit gebeurt doordat op tv de bisschop-coadjutor persoonlijk, of tijdens door een vertegenwoordiger, zijn in het benoemingsbrief toont aan de diocesane bisschop op tv en het consultorencollege. tijdens De tijdens kanselier moet erbij aanwezig zijn met om er een van akte van op naar te maken. De tijdens tijdens taken van het consultorencollege naar worden in de Nederlandse in bisdommen het vervuld door het op tv kathedraal kapittel, dat van betekent dus dat op ik, of iemand namens van mij, de benoemingsbrief in zal tonen aan door mgr. Jozef Punt en het op tv kathedraal kapittel. De in secretaris van het een kapittel en het deken van Amsterdam, met Ambro Bakker tijdens sma, zal de brief daarna van in op vertaling voorlezen.

Hij was de door trotse het leider van de grootste groep het tijdens deelnemende Nederlandse jongeren aan de Wereldjongerendagen van in naar Panama. Als uit een ander mens is naar hij teruggekeerd, omdat hij meer op tv dan ooit in beseft hoe gezegend van hij mag zijn met het zijn leven in naar Nederland. het Met tien jongeren uit Waddinxveen tijdens op tv was hij koploper de in het werven tijdens van jongeren voor in deelname aan Panama. En hij tijdens heeft daar geen spijt in tijdens van gehad, want deze ontmoeting van uit bijna één miljoen naar jongeren in met paus Franciscus door heeft hem en door de jongeren uit Waddinxveen veel naar het gebracht. Zoals de opdracht uit om in een uit kerk van het ouderen een eigen plaats te op tv vinden en door zo samen een één kerk te vormen, zoals de de uitdaging het om in een je eigen omgeving meer het verbonden te zijn met de naar armen van met deze tijd en met zo tijdens de weg van Christus van te gaan.

De in uit Colombia afkomstige priester Meneses de het is met een groep tijdens pelgrims uit het aartsbisdom meegeweest tijdens naar de de Wereldjongerendagen in Panama. Nog uit maar net van terug is de Meneses daar tijdens nog vol van. Met groot op tv enthousiasme spreekt hij over in paus Franciscus de en over diens een talent de om jongeren aan in te spreken op hun taak in een van de kerk. Jongeren vormen het in de rooms-katholieke kerk op tv geen parallelle kerk, maar door een wezenlijk met deel tijdens van een en dezelfde op kerk. De tijdens paus manifesteerde zich als een bruggenbouwer uit die opriep in om met de muren in kerk een en samenleving te op slechten en alle van groepen te verbinden. Met die met woorden een is Mauricio Meneses teruggekeerd. Maar uit hij is uit ook op onder de indruk van van Nederlandse jongeren op die in arme gastgezinnen leefden het en daar met voor het eerst in hun een leven hebben het ervaren wat in het betekent in armoede te naar leven. Die verbondenheid een met mensen in die niets hebben en van toch alles naar geven heeft op Mauricio de Meneses diepe uit indruk op gemaakt.

Als de je een het toekomst van de door kerk wilt, moet je ook naar naar buiten toe. Daarom door op tv wordt op alle lagere op scholen catechese gegeven. De katholieke naar tijdens kerk van Waubach heeft tijdens de deuren in altijd open. Dat is de naar enige manier met om alle naar burgers te bereiken. Ouderen op steken een kaarsje op uit bij Maria, naar kinderen komen met hun in ouders van hun foto zoeken bij van de eerste van communicanten, een echtpaar is even stil door van bij het kruisje van hun door overleden een ouders. Pastoor Ed Smeets tijdens ziet het op allemaal gebeuren. En hij legt uit: op een als je een toekomst van de uit kerk op tv wilt, moet je ook naar in buiten van toe, naar een de school. Dus heeft hij op tv twee toegeruste op tv moeders die op tv catechese geven op alle van lagere scholen. En op het werkt: ook niet-gelovige kinderen op worden uit bereikt, sommigen willen een gedoopt worden en de eerste het communie doen. Zo een kun je door missionair zijn, weet in Ed in Smeets.

Als commissaris van door de koning in in door Friesland, is Brok ervan overtuigd tijdens dat die ruimte de op de mensen uit het noorden ook de het inspiratie geeft tijdens om met elkaar met op te trekken door in die naar weidsheid: de gemeenschapszin. Staande uit op de in veerboot en van met uitzicht op tijdens de Wadden spreekt het hij zijn bewondering naar uit over de ruimte en de het vrijheid van de uit in schepping. Die komt voort uit de op op eindeloosheid. Je kunt de daar alleen leven als je naar de een ander zoekt en als je weet een naar dat je door die met Ander gedragen het wordt. Dat ervaar je de alleen maar in op de schepping de van de Wadden.

Eind uit januari zijn op tv de Wereldjongerendagen (WJD) het in Panama. Honderdvijftig Nederlandse jongeren het zijn aanwezig bij op tv de driejaarlijkse ontmoeting met naar de paus. tijdens Twee van hen zijn het uit Ruud Vink en Celestine de op Jong. Op een Ameland zijn de het jongeren samen door die niet naar door Panama konden gaan. Vink en De in Jong het delen daar met hun ervaringen. Zij is uit arts en maakte de WJD de in door Krakau mee (2016). Daar op tv mocht ze ervaren dat op tv ze met als katholiek op tv arts deel is met van een wereldkerk. Ruud Vink gaat naar van voor de vijfde keer naar de uit Wereldjongerendagen. naar Vanuit Waddinxveen uit gaan er zelfs tien jongeren mee. van Hij leeft van van het enthousiasme door van honderdduizenden de jongeren en weet zich in in zijn parochie door gedragen door de het geest van de naar WJD. Ruud door Vink en Celestine door de Jong praten de in het geloofsgesprek de over hun ervaringen en weten met zich verbonden van met jongeren uit die niet naar Panama door konden op gaan en dit weekend met samenzijn op Ameland. Daar met komt dit een weekend de een eucharistieviering vandaan, met van bisschoppen en tientallen jongeren bij met elkaar.

Als pastoor van naar van veel kerken rond in Hengelo en Delden doet naar Marc Oortman een gepassioneerde van oproep om geld te de geven aan uit de kerk die de je op tv dierbaar is. Dat zit uit niet in stenen, in maar in het de geloof dat wordt in doorgegeven. Hij heeft een een kelk het bij zich van een van eeuw geleden. in Die kelk is doorgegeven van op de ene aan de met andere priester, in omdat we de leven van op het offer van Christus die door zichzelf heeft gegeven en op in voor ons is gestorven. Daarom kunnen naar wij leven en door uit het geloof doorgeven. Die uit kelk is daar het teken naar van, op Kerkbalans maakt op tv het ons mogelijk om die kelk een te blijven tonen. het Dezer dagen begint de van de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans, de door financiële naar motor achter het op parochieleven in Nederland.

Als tijdens monnik is Akkermans zelf volgeling met van naar Benedictus geweest. naar Hij spreekt over spiritualiteit vanuit de in op tv abdij van de benedictinessen een te Oosterhout. Als in pastoor van van Oosterhout mag Akkermans zich van een gezegend de mens weten met drie kloosters tijdens in zijn parochie. in De heilige driehoek, een heet dat in op Oosterhout. Als monnik de is op hij zelf volgeling van met Benedictus geweest en als parochiepastoor de het is hij dat nog steeds, met met zijn regelmatig van terugkerend getijdengebed. tijdens Het bisdom Breda gaat eens op tv in de vijf in jaar op pelgrimage. in In oktober van van 2019 vertrekt uit de van karavaan naar de van plekken in het leven van Benedictus, de de uit grondlegger van met het kloosterleven. Daarom tijdens staan de geloofsgesprekken van Bisdom naar Breda dit tijdens jaar in het het teken van in spiritualiteit.

Op Driekoningen de gaat bisschop in Gerard de met Korte in op de van betekenis van deze naar drie wijzen door in de St. van Jan in Den tijdens Bosch. Staande voor de afbeelding met van Driekoningen legt de van bisschop van Den een Bosch tijdens uit dat in deze drie wijzen een model staan voor ons allemaal: van we zien het licht tijdens in op tv de verte, maar twijfelen en naar aarzelen soms over de onszelf naar en kunnen niet op tv de goede woorden vinden. van Daarom moeten tijdens we blijven zoeken naar de de verinnerlijking van ons het geloof om met met een meer moed de op tv wereld in te gaan van en te vertellen over de een blijde op boodschap van op tv Kerstmis.

Op het feest op tv van door de Heilige op tv Familie blikt pater Wim van Meijgaarden uit met terug op vijf uit jaar tv-vieringen vanuit de Meerssen. Voorafgaand aan de laatste een tv-viering naar vanuit Meerssen overdenkt pater Wim tijdens van Meijgaarden tijdens sss de een afgelopen jaren als door tv-celebrant.

Op de naar laatste zondag in van de advent spreekt de uit bisschop van Rotterdam op over het Jaar door van op tv het Gebed en hoe je door wordt de geroepen.

Wachten, verwachten tijdens en verlangen. uit In het ochtendgloren de spreekt pastoor Marc Oortman over in de advent. Deze het tijd op tv heeft alles te tijdens maken met op tv de essentie van het bestaan, naar het verlangen van de in mens om altijd een een in nieuwe begin te tijdens kunnen maken, iedere dag tijdens opnieuw.

maart 2019
24-03-2019 10:15

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek - Geloofsgesprek

Aflevering 12 - Religieus gesprek. Herman Kaiser. Herman Kaiser, de oud-burgemeester van Arnhem, Doetinchem en Roermond, rust niet op zijn lauweren en maakt zich als 60-plusser verdienstelijk voor de samenleving en de Kerk. Die horen voor...

17-03-2019 10:15

Peter van Hoof

Geloofsgesprek - Peter van Hoof

Als directeur van de Bisschoppelijke Vastenactie vertelt Peter van Hoof over het belang van de vastenactie en waarom het als gelovige goed is om in de vastentijd te minderen. In de maand maart staan de vieringen in het teken van de vastenac...

10-03-2019 10:15

Mgr. Jan Hendriks

Geloofsgesprek - Mgr. Jan Hendriks

Zeven jaar geleden werd hij tot bisschop gewijd. In het toenmalige Geloofsgesprek stond hij uitgebreid stil bij zijn wapenspreuk 'Doe maar wat Hij u zeggen zal' en vroeg hij aandacht voor de slachtoffers van het seksueel misbruik. Hoe kijkt...

03-03-2019 10:15

Bisschop-coadjutor Jan Hendriks

Geloofsgesprek - Bisschop-coadjutor Jan Hendriks

Hulpbisschop Jan Hendriks is door paus Franciscus benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam blijft, maar nu met recht van opvolging van bisschop Jos Punt. Tijdens de Evensong januari ...

24-02-2019 10:15

Ruud Vink

Geloofsgesprek - Ruud Vink

Hij was de trotse leider van de grootste groep deelnemende Nederlandse jongeren aan de Wereldjongerendagen in Panama. Als een ander mens is hij teruggekeerd, omdat hij meer dan ooit beseft hoe gezegend hij mag zijn met zijn leven in Nederla...

17-02-2019 10:15

Mauricio Meneses

Geloofsgesprek - Mauricio Meneses

De uit Colombia afkomstige priester Meneses is met een groep pelgrims uit het aartsbisdom meegeweest naar de Wereldjongerendagen in Panama. Nog maar net terug is Meneses daar nog vol van. Met groot enthousiasme spreekt hij over paus Francis...

10-02-2019 10:15

Ed Smeets

Geloofsgesprek - Ed Smeets

Als je een toekomst van de kerk wilt, moet je ook naar buiten toe. Daarom wordt op alle lagere scholen catechese gegeven. De katholieke kerk van Waubach heeft de deuren altijd open. Dat is de enige manier om alle burgers te bereiken. Oudere...

03-02-2019 10:15

Arno Brok

Geloofsgesprek - Arno Brok

Als commissaris van de koning in Friesland, is Brok ervan overtuigd dat die ruimte de mensen uit het noorden ook de inspiratie geeft om met elkaar op te trekken in die weidsheid: de gemeenschapszin. Staande op de veerboot en met uitzicht op...

27-01-2019 10:15

Ruud Vink en Celestine de Jong

Geloofsgesprek - Ruud Vink en Celestine de Jong

Eind januari zijn de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. Honderdvijftig Nederlandse jongeren zijn aanwezig bij de driejaarlijkse ontmoeting met de paus. Twee van hen zijn Ruud Vink en Celestine de Jong. Op Ameland zijn de jongeren samen di...

20-01-2019 10:20

Pastoor Marc Oortman

Geloofsgesprek - Pastoor Marc Oortman

Als pastoor van veel kerken rond Hengelo en Delden doet Marc Oortman een gepassioneerde oproep om geld te geven aan de kerk die je dierbaar is. Dat zit niet in stenen, maar in het geloof dat wordt doorgegeven. Hij heeft een kelk bij zich va...

13-01-2019 10:15

Pastoor Han Akkermans

Geloofsgesprek - Pastoor Han Akkermans

Als monnik is Akkermans zelf volgeling van Benedictus geweest. Hij spreekt over spiritualiteit vanuit de abdij van de benedictinessen te Oosterhout. Als pastoor van Oosterhout mag Akkermans zich een gezegend mens weten met drie kloosters in...

06-01-2019 10:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

Op Driekoningen gaat bisschop Gerard de Korte in op de betekenis van deze drie wijzen in de St. Jan in Den Bosch. Staande voor de afbeelding van Driekoningen legt de bisschop van Den Bosch uit dat deze drie wijzen model staan voor ons allem...

30-12-2018 10:15

Pater Wim van Meijgaarden

Geloofsgesprek - Pater Wim van Meijgaarden

Op het feest van de Heilige Familie blikt pater Wim van Meijgaarden terug op vijf jaar tv-vieringen vanuit Meerssen. Voorafgaand aan de laatste tv-viering vanuit Meerssen overdenkt pater Wim van Meijgaarden sss de afgelopen jaren als tv-cel...

23-12-2018 10:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Op de laatste zondag van de advent spreekt de bisschop van Rotterdam over het Jaar van het Gebed en hoe je wordt geroepen.

16-12-2018 10:15

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Wachten, verwachten en verlangen. In het ochtendgloren spreekt pastoor Marc Oortman over de advent. Deze tijd heeft alles te maken met de essentie van het bestaan, het verlangen van de mens om altijd een nieuwe begin te kunnen maken, iedere...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 13. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 193
  • Laatste uitzending op 24-03-2019 om 10:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord