Programma gemist?

In de de St. Jan in in Den Bosch uit is de afbeelding van tijdens Peerke Donders, de op tv Brabantse een redemptorist die in de in 19e eeuw in de kanslozen van van Suriname opzocht en daar in op de eenzaamheid in van de leprapatiënten de barmhartigheid met met van God liet zien. in Bisschop De met Korte verwijst naar hem op een van moment dat we naar de wereldwijd stilstaan bij honderd jaar missie. met uit Toen trokken we met Nederlandse het religieuzen op tv naar de uithoeken van de een wereld, nu gebeurt op het naar andersom.

Ruim van twee jaar is hij het nu met bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt naar over zijn uit jubileum als priester. Over op geloof, hoop en naar liefde, maar ook over naar duurzaamheid en de van groene agenda van in de kerk. Daarnaast van roept in hij op met vaker naar buiten te treden, de ook als lokale kerk. op tijdens Dat doet hij in het een kader op van de kerkproeverij. een Hoe goed we het naar ook voor elkaar hebben, door we moeten oppassen met niet naar te zeer naar in binnen gekeerd te zijn. Bisschop op tv Van den Hout roept de de kerken in op om de naar deuren te openen en met op nieuwkomers hartelijk te tijdens verwelkomen.

In de oktober gaat de het bisdom Breda op van bedevaart naar naar de grondlegger van het kloosterleven, door Benedictus van uit Nursia. Paul Verbeek, pastoor van op tv Bergen op Zoom, in gaat mee in als begeleider. In zijn in Gertrudiskerk uit kijkt hij vooruit met en verheugt hij zich op een deze pelgrimage die uit vrijwilligers van het op tv bisdom van weer nieuwe bezieling kan op geven. op tv Die is nodig om uit de kerk present te blijven door van stellen in deze tijd. Paul Verbeek op tv doet dat op met in overtuiging, want de een Gertrudiskerk bepaalt de aanblik met van het centrum in van Bergen op met Zoom. Honderden de mensen lopen er elke dag binnen, van om een kaarsje een op te steken tijdens een of om gewoon even stil te tijdens het zijn.

Een brand tijdens heeft de uit Moeder Theresiakerk op in Hengelo verwoest. op Pastoor Marc Oortman: door 'Als er ergens duidelijk van wordt wat een met kerk betekent tijdens in de buurt, dan is in het hier. Een verhaal op tv over in wanhoop en hoop. Daar op staat naar hij dan, pastoor Oortman tijdens van Hengelo. Er is niets op van de kerk de over, de hemel op is het in dak, de op vaste grond is in een zwartgeblakerde door vloer met misboekjes en andere lectuur met die hebben tijdens verloren van het uit vuur en het het water. Alles lijkt op tv verloren, zo verwoestend kan op vuur zijn. Alleen uit het tabernakel in staat er op tv nog, verborgen onder balken die in naar beneden van zijn gevallen. met Hij gelooft dat God een met een de mensen meetrekt en dat tijdens geloof is gebaseerd op tv op op alles wat er na van de brand is gebeurd. op In winkels en tijdens een met school werd opvang geregeld voor het met secretariaat. Als door ergens duidelijk uit wordt wat door een kerk betekent tijdens in de buurt, dan is het door hier, uit weet nu ook Marc Oortman. tijdens Zijn naar verhaal over de wanhoop en hoop.

Voor naar een vruchtbaar klimaat van roeping op tv zijn op tv drie merktekens van wezensbelang: uit het op kruis van Christus, de eucharistie in en de ontmoeting. In tijdens zo'n context naar kunnen mensen ontdekken of de ze zich geroepen met voelen. Maar dan tijdens tijdens moet je wel willen horen, luisteren, met bidden in en met aandacht het leven. Dat tijdens zijn de betersprekingen: in beter bidden, beter horen, meer uit aandacht en meer buigen. door Want als je met niet buigt, door kan tijdens God niet bij op tv je komen. Walter Broeders in is rector naar van Vronesteyn, het opleidingscentrum tijdens voor priesters en alle de anderen die zich geroepen uit naar weten en inspireert.

Twee het keer is naar Hans van Os van naar Santiago gelopen en in twee keer naar op Rome. Als je eenmaal naar de met smaak van pelgrimeren te naar pakken hebt, weet je de dat de essentie tijdens van het leven daar op op geraakt wordt: dicht bij de in Schepping, nergens uit zo nabij aan de Schepper, de door in vrede met jezelf. op Hans van tijdens Os loopt het tijdens liefst alleen. Daar een doet hij inspiratie op om actief tijdens te tijdens zijn voor op de katholieke kerk van het Emmen: als lector, als naar acoliet en als lekenvoorganger. uit Daarnaast is de hij actief voor op de de ouderen in Emmen, vanuit met KBO-PCOB.

Juist de een kapelaans van Limburg met waren een spin een in het door web van hulp en van verzet. De de pastoors bleven vaak op het de van kansel, de kapelaans door gingen de boer op op en coördineerden het veel onderlinge hulp voor onderduikers. de Velen moesten dat met met op de dood bekopen. op Zeker dertig van hen door zijn niet teruggekomen uit concentratiekampen een met en gevangenschap. Oud-bisschop naar van Roermond, mgr Frans Wiertz, met houdt van van geschiedenis en heeft alle de delen van Lou de naar in Jong gelezen. Vaak uit met instemming, maar op tv ook met kritiek, de zeker als het op tv om de Limburgse verhalen een gaat. Daar zou door niets gebeurd zijn dat op een verzet lijkt. het Frans de Wiertz is blij dat er van inmiddels andere geluiden klinken. het Een verhaal over het 75 jaar op vrijheid. Limburg was de in eerste plek in waar de uit bevrijders binnenkwamen.

In de tijdens kathedraal op van Den Bosch met hangt de geschiedenis van tijdens het bisdom, ook over op tv 75 jaar met vrijheid. In september en een oktober op wordt in Brabant herdacht dat tijdens de vrijheid 75 uit jaar het geleden kwam. Gerard de Korte, het de bisschop van de Den tijdens Bosch, neemt de kijker uit mee naar een naar plaquette. Daar staat in het naar het Latijn dat vier priesters de Tweede het Wereldoorlog van niet hebben overleefd een en dat vele leken vanuit naar hun de geloof weerstand hebben geboden tegen naar de bezetter. Want een mensen met als beeld van van God verdienen waardigheid de en geen afrekening op basis door van van racistische ideologie. Geloof de heeft velen uit daarom aangezet om te vechten voor op tv die tijdens vrijheid.

Wat betekent het van door dat je als leek de regel van van Benedictus op wil volgen? Geert Derkse op tv legt het van fantastisch uit bij op tv de abdij van Oosterhout. het Hij weet tijdens als naar geen ander wat met het betekent, want na zijn een afscheid als rector moest tijdens hij in een nieuwe door balans vinden in zijn leven. door De kloosterregel het van Benedictus hielp hem daarbij: van tijd maken in voor stilte en gebed, uit in maar ook tijd maken voor naar de met eucharistie. Geert Derkse op is daarmee een gids voor de naar moderne van zoeker.

Zoon van uit de koster, actief tijdens in een bestuur van kerk, raadslid in Sneek. op tv Sicco op tv Rypma is een tijdens kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die op tv trots is dat van 150 jaar de geleden van de eerste steen van naar de Cuijpers-kerk werd gelegd, want van de kerk bepaalt uit nog veel het in op tv deze katholieke enclave en zet mensen de aan tot van gemeenschapszin. Tuinfeesten naar met 1800 jongeren, in evenementen met van 500 kerkgangers, de hele uit zomer de op tv kerk open voor iedereen met die rust en van stilte wil: dat is wat met kerk moet zijn, door het de hart van het met dorp Blauwhuis. Sicco Rypma is naar er op geboren en getogen naar en is tijdens er kind aan tijdens huis.

Isabella tijdens Wijnberg verbindt twee werelden: de die een van succesvolle advocaat aan de Zuidas naar in Amsterdam door en die van Zuster van van de Emmanuel. De snelle het wereld van een het grote geld op tv weet zij als op zuster aan het toegewijde leven van op tv God te integreren op tv in haar van religieuze uit roeping. Ze draagt aan de een Zuidas de kleren van in de eenvoud en tijdens gehoorzaamheid door aan Christus. Ze is een met teken uit van religieus door leven in een wereld die de gedomineerd wordt door een geld. Dat is op tv haar van roeping.

Bij een het jaarthema van het Bisdom het in Rotterdam over de roeping hoort tijdens natuurlijk op het sacrament van het Vormsel. Bisschop op tijdens Van den Hende vertelt over met alle keren dat hij de het Vormsel mag het het toedienen en legt dan uit in hoe ook het voor hem tastbaar wordt uit dat de geest wordt in in uitgestort. Hij benadrukt dat hij een tegenwoordig ook de de ouders en de tijdens grootouders erbij betrekt. tijdens Want als in zij opnieuw de de kracht van door het vormsel beleven, ervaren de kinderen uit veel meer de met tijdens gezinscontext van het tijdens Vormsel.

Als een minister van Defensie en gaat door zij op mee op de 60e bedevaart met van militairen op naar Lourdes. Daar wordt op tv in ook duidelijk dat militairen behoefte hebben door aan geestelijk verzorgers. een Maar liefst 13.000 met militairen uit het de hele wereld komen een samen in van Lourdes, een onder wie een in paar honderd Nederlanders. Ank Bijleveld op is katholiek en leeft het ook een met haar geloof. Ze kende het Lourdes al, maar door met wilde graag mee op uit deze bedevaart, omdat militairen met in van grenssituaties van vrede en oorlog, van naar leven en dood uit hun vragen naar en zorgen kunnen neerleggen een naar bij elkaar en op bij Maria. Geen mens in kan leven zonder betekenis door te geven aan uit zijn door leven. Geestelijk verzorgers in helpen daarbij, zo met vertelt de minister op tv die ook in haar eigen leven op tv heeft ondervonden dat het je de als mens niets te zeggen uit hebt over door je leven. met Ook daarom een is het goed om met soms even te realiseren dat van we tijdens elkaar en Maria nodig hebben tijdens in het van leven.

Voor het Kansinspiratiefonds in zijn drie diaconale uit projecten genomineerd door die het op verschil maken in de van samenleving en voortkomen uit een het katholieke geloof. een de Leo Fijen praat o.a. met de de winnaar op van de jaarlijkse op tv Kansinspiratieprijs.

In Klein-Lourdes, in de grot in van de rooms-katholieke uit kerk van Tienray, vertelt Dols met over de groei met met van zijn Huis voor de Pelgrim, van over een de sluimerende religiositeit bij in steeds meer naar mensen en over de op opdracht van de in bedevaarten om mensen thuis tijdens de te brengen, bij op tv Maria, bij elkaar door en bij God. Terwijl de de kerk krimpt, wordt op de door bedevaart steeds populairder. Olivier door Dols is al 27 jaar een directeur van Limburgse door bedevaarten. De Limburgse een naar bedevaarten profileert zich nu met als Huis door voor de Pelgrim, met een reizen naar de Israël, Banneux, maar ook met Lourdes.

mei 2021
06-10-2019 08:45

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de St. Jan in Den Bosch is de afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse redemptorist die in de 19e eeuw de kanslozen van Suriname opzocht en daar in de eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van God liet zien. Bisschop De ...

29-09-2019 08:45

Mgr. Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Mgr. Ron van den Hout

Ruim twee jaar is hij nu bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over zijn jubileum als priester. Over geloof, hoop en liefde, maar ook over duurzaamheid en de groene agenda van de kerk. Daarnaast roept hij op vaker naar buiten te tred...

22-09-2019 08:45

Paul Verbeek

Geloofsgesprek - Paul Verbeek

In oktober gaat het bisdom Breda op bedevaart naar de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, gaat mee als begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij vooruit en verheugt hij zich ...

15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 220
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!