Programma gemist?

In de van St. Jan in van Den naar Bosch is de met afbeelding van Peerke Donders, het de Brabantse redemptorist die de in de 19e tijdens eeuw uit de kanslozen van Suriname opzocht en een daar in de naar eenzaamheid van de op leprapatiënten door de barmhartigheid van tijdens God liet zien. Bisschop door De Korte op tv verwijst naar hem op een naar moment dat het we wereldwijd stilstaan bij naar honderd op jaar missie. Toen trokken we uit met Nederlandse door religieuzen naar de met uithoeken van de op tv wereld, nu de gebeurt het op andersom.

Ruim door twee jaar is hij van nu met bisschop van Groningen-Leeuwarden in en spreekt over zijn uit jubileum als van priester. Over geloof, hoop op en liefde, maar ook over in duurzaamheid in en de groene agenda van met de kerk. een Daarnaast roept hij op op vaker het naar buiten te treden, een ook als lokale op tv kerk. Dat doet hij het in het in kader van de kerkproeverij. naar Hoe goed we de op het ook voor op tv elkaar hebben, we moeten oppassen een niet een te zeer naar tijdens binnen gekeerd te zijn. op Bisschop Van den Hout roept de de een kerken op naar om de deuren te openen de en tijdens nieuwkomers hartelijk te op verwelkomen.

In oktober op gaat het bisdom Breda de op van bedevaart naar de grondlegger van op het kloosterleven, Benedictus een van Nursia. Paul de Verbeek, pastoor met van in Bergen op Zoom, gaat mee in als door begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij uit vooruit van en verheugt hij zich in op deze pelgrimage op tv die vrijwilligers van het naar een bisdom weer nieuwe door bezieling kan geven. van Die is nodig om in de kerk present te op blijven stellen in deze door tijd. Paul op Verbeek met doet dat met overtuiging, want naar de Gertrudiskerk in bepaalt de aanblik de van het centrum van Bergen door op Zoom. in Honderden mensen met lopen er van elke dag binnen, om met een kaarsje de op te steken of van om gewoon even stil het te tijdens zijn.

Een tijdens brand heeft de Moeder Theresiakerk in uit in Hengelo verwoest. met Pastoor Marc Oortman: 'Als er op tv ergens duidelijk wordt wat van het een kerk betekent in de door buurt, met dan is het hier. de Een verhaal met over wanhoop en van hoop. Daar staat een hij dan, pastoor van Oortman van Hengelo. Er naar is niets van een de kerk een over, de hemel is het het dak, de vaste de grond is uit een zwartgeblakerde vloer met misboekjes op en de andere lectuur die hebben verloren een van de het vuur en tijdens het water. Alles lijkt verloren, op zo tijdens verwoestend kan vuur zijn. op Alleen van het tabernakel staat er nog, de verborgen onder balken die tijdens naar het beneden zijn uit gevallen. Hij gelooft op dat God met tijdens de mensen meetrekt en een dat geloof is gebaseerd de op alles wat door er tijdens na de brand is gebeurd. In door van winkels en een school van werd opvang geregeld voor het van secretariaat. Als ergens op tv duidelijk wordt wat op een tijdens kerk betekent met in de buurt, dan is het op tv hier, weet nu met ook Marc met Oortman. Zijn met verhaal over op wanhoop en hoop.

Voor met een vruchtbaar klimaat in van roeping zijn drie tijdens merktekens door van wezensbelang: het door kruis van Christus, de eucharistie en van de op tv ontmoeting. In zo'n context de kunnen mensen ontdekken een of ze zich geroepen het voelen. Maar met dan op tv moet je wel willen horen, op luisteren, bidden in en met een aandacht leven. Dat zijn de het betersprekingen: beter bidden, de beter horen, meer aandacht tijdens op tv en meer buigen. Want van als je niet buigt, kan in God niet bij op tv door je komen. Walter het Broeders is rector van Vronesteyn, met het opleidingscentrum voor priesters in en alle anderen een die zich op tv geroepen weten met en inspireert.

Twee het keer is Hans van door Os naar Santiago gelopen uit naar en twee keer naar Rome. in Als je eenmaal naar de smaak van door pelgrimeren door te pakken hebt, weet tijdens je dat op de essentie van het leven tijdens daar geraakt wordt: dicht op in bij de Schepping, nergens zo nabij uit aan op tv de Schepper, uit in vrede met de jezelf. Hans van Os de loopt het liefst alleen. een Daar doet hij inspiratie een op om naar actief uit te zijn voor de katholieke kerk in van Emmen: het als lector, als acoliet op met en als lekenvoorganger. op Daarnaast is hij actief van voor de op ouderen in Emmen, vanuit het KBO-PCOB.

Juist van de kapelaans van Limburg waren op tv een in spin in op het web van hulp naar en verzet. de De pastoors bleven van vaak op de kansel, met de kapelaans gingen de uit boer op op tv en coördineerden veel onderlinge hulp de voor uit onderduikers. Velen moesten dat een met de dood met bekopen. Zeker dertig van naar hen uit zijn niet teruggekomen uit uit concentratiekampen en door gevangenschap. Oud-bisschop door van Roermond, mgr Frans Wiertz, de houdt van geschiedenis met en in heeft alle delen van Lou het de een Jong gelezen. Vaak het met instemming, maar ook met op kritiek, van zeker als het een om de Limburgse verhalen in gaat. Daar zou met niets gebeurd van zijn dat op op verzet lijkt. Frans Wiertz is op tv blij dat er inmiddels van andere geluiden klinken. uit Een verhaal over met tijdens 75 jaar vrijheid. van Limburg was de in eerste plek waar de van bevrijders binnenkwamen.

In de kathedraal op tv door van Den Bosch hangt de in geschiedenis van het bisdom, het met ook over 75 jaar in vrijheid. In september op tv en oktober wordt het in Brabant herdacht dat op de vrijheid 75 tijdens jaar geleden kwam. Gerard van door de Korte, de bisschop van in Den Bosch, neemt de met kijker op mee naar een tijdens plaquette. Daar staat in uit het Latijn tijdens dat vier priesters de met Tweede Wereldoorlog niet hebben op overleefd en met dat vele leken de vanuit met hun geloof weerstand tijdens hebben geboden tegen de bezetter. de Want mensen als beeld op van tijdens God verdienen waardigheid een en geen afrekening op basis de van racistische het ideologie. uit Geloof heeft velen daarom aangezet door om te vechten voor tijdens die een vrijheid.

Wat op tv betekent het dat van je als leek de een regel van Benedictus wil een volgen? Geert van Derkse legt het fantastisch met tijdens uit bij de abdij van op tv Oosterhout. Hij naar weet als geen ander van wat het betekent, want in na het zijn afscheid als rector moest tijdens hij een op tv nieuwe balans vinden in met zijn door leven. De kloosterregel van de Benedictus hielp hem op tv daarbij: op tijd maken voor naar stilte en gebed, maar ook tijd een uit maken voor de eucharistie. op tv Geert Derkse is daarmee tijdens een door gids voor de moderne op zoeker.

Zoon van op de koster, van actief in bestuur van kerk, de raadslid in Sneek. op Sicco Rypma een is een kleurrijke zestiger uit uit de Blauwhuis die trots naar is dat 150 jaar naar geleden de eerste in steen van de de Cuijpers-kerk van werd gelegd, want met de kerk bepaalt nog veel in met tijdens deze katholieke enclave en de zet mensen aan met tot gemeenschapszin. Tuinfeesten met van 1800 jongeren, evenementen de met 500 kerkgangers, de op tv met hele zomer de kerk open voor op iedereen die door rust naar en stilte wil: door dat is wat kerk tijdens moet zijn, het hart in van het uit dorp Blauwhuis. Sicco Rypma tijdens is er geboren in en getogen en is in er kind aan op tv uit huis.

Isabella met Wijnberg verbindt twee in werelden: die van succesvolle advocaat uit aan een de Zuidas in Amsterdam en op die van Zuster van van Emmanuel. naar De snelle wereld van op tv het grote in geld weet zij als met zuster aan in het toegewijde leven van met God van te integreren tijdens in haar religieuze roeping. tijdens Ze draagt aan de de Zuidas uit de kleren van de eenvoud en van op gehoorzaamheid aan Christus. in Ze is een teken tijdens van religieus op tv leven in een wereld die gedomineerd naar de wordt door geld. Dat is op tv haar uit roeping.

Bij het het jaarthema van de het Bisdom Rotterdam het over de roeping hoort door natuurlijk door het sacrament van het door Vormsel. Bisschop Van den Hende op tv vertelt de over alle keren dat hij in het Vormsel van mag toedienen en legt met van dan uit hoe ook voor hem tijdens tastbaar naar wordt dat de op geest wordt door uitgestort. Hij benadrukt dat hij tegenwoordig het ook de ouders uit en de de grootouders erbij betrekt. Want naar als zij opnieuw naar de naar kracht van het vormsel van beleven, ervaren een de kinderen veel een meer de gezinscontext van het naar de Vormsel.

Als naar minister van Defensie en naar gaat uit zij mee op de tijdens 60e bedevaart van door militairen naar Lourdes. Daar door wordt ook duidelijk op tv dat militairen in behoefte hebben aan geestelijk uit verzorgers. Maar liefst 13.000 in militairen uit het de hele wereld naar komen samen uit in Lourdes, onder wie uit een paar honderd Nederlanders. het Ank Bijleveld het is katholiek in en leeft een ook met haar geloof. Ze uit kende Lourdes op tv al, maar wilde graag mee door op op tv deze bedevaart, omdat militairen een in grenssituaties van vrede op en oorlog, naar van leven in en dood hun vragen en een zorgen kunnen uit neerleggen bij elkaar en het een bij Maria. Geen mens kan leven op tv zonder betekenis te een geven uit aan zijn leven. Geestelijk verzorgers in helpen op tv daarbij, zo vertelt de van minister die ook in van haar eigen leven een heeft ondervonden dat met in je als mens met niets te zeggen hebt over van je leven. door Ook daarom is de het goed uit om soms even te realiseren tijdens dat we elkaar en met Maria de nodig hebben in het van leven.

Voor tijdens het Kansinspiratiefonds met zijn drie diaconale projecten de genomineerd die het verschil uit maken in de door samenleving en in voortkomen uit het het katholieke geloof. Leo op tv Fijen praat o.a. op met de winnaar van van de jaarlijkse in Kansinspiratieprijs.

In Klein-Lourdes, met de naar grot in de rooms-katholieke kerk van op Tienray, tijdens vertelt Dols op tv over de groei van zijn tijdens Huis voor de op tv Pelgrim, over de op sluimerende religiositeit bij steeds in meer mensen en tijdens over de opdracht naar van een de bedevaarten om mensen thuis naar te tijdens brengen, bij met Maria, bij elkaar op tv en bij God. op tv Terwijl de kerk het krimpt, wordt de bedevaart steeds populairder. een Olivier Dols is de al 27 jaar door directeur van van Limburgse bedevaarten. De naar Limburgse bedevaarten profileert door zich nu als Huis van naar voor de Pelgrim, met reizen naar een Israël, Banneux, maar uit de ook Lourdes.

september 2021
06-10-2019 08:45

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de St. Jan in Den Bosch is de afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse redemptorist die in de 19e eeuw de kanslozen van Suriname opzocht en daar in de eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van God liet zien. Bisschop De ...

29-09-2019 08:45

Mgr. Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Mgr. Ron van den Hout

Ruim twee jaar is hij nu bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over zijn jubileum als priester. Over geloof, hoop en liefde, maar ook over duurzaamheid en de groene agenda van de kerk. Daarnaast roept hij op vaker naar buiten te tred...

22-09-2019 08:45

Paul Verbeek

Geloofsgesprek - Paul Verbeek

In oktober gaat het bisdom Breda op bedevaart naar de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, gaat mee als begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij vooruit en verheugt hij zich ...

15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 220
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!