Programma gemist?

Aflevering 3 met - op Religieus gesprek. Pastoor Marc uit Oortman. Als pastoor van veel kerken in rond Hengelo tijdens en Delden doet Marc Oortman op tv een gepassioneerde oproep op tv op om geld te geven aan in de kerk die het je naar dierbaar is. Dat zit niet in op stenen, uit maar in het de geloof dat wordt op doorgegeven. Hij het heeft een kelk bij zich van van de een eeuw geleden. Die door kelk is met doorgegeven van de ene aan naar de van andere priester, omdat we leven van tijdens met het offer van Christus die het zichzelf heeft gegeven tijdens en voor ons op is gestorven. Daarom kunnen van wij leven op tv en het een geloof doorgeven. Die kelk is in daar een het teken van, Kerkbalans op maakt het ons mogelijk het om die met kelk te blijven de tonen. Dezer de dagen begint de jaarlijkse op geldwervingsactie door Kerkbalans, de financiële tijdens motor achter het parochieleven in door Nederland.

Als monnik de is Akkermans met zelf volgeling van Benedictus op geweest. Hij spreekt in over spiritualiteit in vanuit de abdij van de door benedictinessen te Oosterhout. de Als pastoor op tv van Oosterhout de mag Akkermans zich van een gezegend mens een weten met drie kloosters van in zijn parochie. op tv De heilige driehoek, heet op dat in Oosterhout. van Als monnik op tv is uit hij zelf volgeling van Benedictus geweest door een en als parochiepastoor is naar hij dat nog steeds, een met zijn regelmatig van terugkerend getijdengebed. Het de bisdom Breda gaat eens uit in de naar vijf naar jaar op pelgrimage. van In oktober van 2019 naar vertrekt de op tv karavaan naar de in plekken in het op tv leven van Benedictus, de grondlegger door van op tv het kloosterleven. Daarom staan de geloofsgesprekken een van naar Bisdom Breda dit jaar uit in het een teken van uit spiritualiteit.

Op de Driekoningen gaat bisschop naar Gerard de Korte naar in op op de betekenis van een deze drie wijzen in de van St. Jan in een Den Bosch. Staande op tv voor de afbeelding van met Driekoningen legt de van uit bisschop van Den Bosch uit dat op deze van drie wijzen model staan voor tijdens ons het allemaal: we zien het door licht in de de verte, maar twijfelen en in aarzelen soms over een op tv onszelf en kunnen niet de de goede op woorden vinden. Daarom het moeten we blijven zoeken in naar de verinnerlijking van ons uit tijdens geloof om met meer in moed de wereld het in te gaan en op tv te vertellen door over de blijde naar boodschap van naar Kerstmis.

Op het van feest van de Heilige een met Familie blikt pater Wim van Meijgaarden het met terug op vijf jaar van tv-vieringen vanuit Meerssen. Voorafgaand aan met de laatste tv-viering met vanuit op Meerssen overdenkt pater een Wim van de Meijgaarden sss de op afgelopen jaren als het tv-celebrant.

Op de de laatste zondag van naar de advent van spreekt de op bisschop van Rotterdam over het Jaar op van het op tv Gebed op tv en hoe je wordt op tv geroepen.

Wachten, verwachten het en verlangen. een In het ochtendgloren spreekt pastoor van Marc Oortman de over de advent. Deze het tijd heeft uit alles te maken met een de op tv essentie van tijdens het bestaan, het op verlangen van de mens om altijd een een nieuwe op tv begin op tv te kunnen maken, iedere door dag opnieuw.

De met bisschop van van Den Bosch, mgr. tijdens Gerard de Korte, de over de kunst van het tijdens wachten en de van advent aan een de hand van verschillende afbeeldingen tijdens in de de St. op tv Jan. Wachten zit niet meer uit in onze genen. uit We naar leven in het hier en op nu en hebben de geen geduld meer. in Maar als je Christus een wilt herkennen, door is uit geduld onmisbaar. Dat vraagt tijd het en die tijd nemen een in we in de met advent.

Bisdom de Haarlem-Amsterdam organiseerde uit voor het eerst van een vrijwilligersdag. Dat doet het bisdom met tijdens om de vrijwilligers in te bedanken voor hun uit onbaatzuchtige werk in de kerk. van Zonder uit hen zou op de toekomst van tijdens de kerk er minder rooskleurig uitzien. door Bisschop uit Jos Punt op tv dankt die vrijwilligers en ziet ook tijdens tekenen van hoop de op tv voor de kerk. Bisschop naar Punt komt in het naar gesprek met voorbeelden naar uit Amsterdam. Daarin wordt in met duidelijk dat mensen een uit deze tijd niet zonder naar God en de op tv kerk kunnen een leven. Bisschop de Punt geeft als op voorbeeld zijn eigen leven het dat vol was van met new age en op met latere leeftijd tijdens een het ommezwaai maakte naar de God. Die schenkt ons een onverdiende een genade en geeft op ons een adem om te blijven geloven in in de het toekomst van de de kerk.

Steeds meer mensen naar uit leven buiten het klooster op tv met de regel van naar Benedictus door en daarom gaat uit de bisschop van Breda, mgr. Jan naar van Liesen, uitgebreid in op de spiritualiteit het door van deze grondlegger van het kloosterleven. het door Want deze heilige is ook in in onze tijd inspiratiebron door voor velen. naar Oosterhout is op de plek naar van de Heilige Driehoek. Drie kloosters van hebben geloof en op leven in een Oosterhout voor naar een groot gedeelte bepaald. van Richtsnoer daarbij was en het is de in regel van Benedictus. met De huidige de pastoor van tijdens Oosterhout, Han Akkermans, heeft jaren als een monnik die naar regel een gevolgd. Hij probeert tijdens ook als pastoor tijd in in te ruimen voor van het getijdengebed uit zoals Benedictus ons een adviseert.

Als diaken in door Nootdorp met werkt hij voor uit mensen in de schulden het en voor ouderen het die niet of naar nauwelijks bezoek de ontvangen. Eens per maand van kookt hij uit voor hen. Vrijburg, ooit begonnen op als banketbakker, de kan in op tv die maaltijden op zijn oude beroep en zijn de nieuwe roeping prachtig met tijdens elkaar de verbinden, ook op naar de zondag die in het naar teken staat van tijdens de armen, door uitgeroepen door paus Franciscus, van want het is door een de opdracht van christenen om met er van te zijn voor de armen en tijdens zo Christus na van te van volgen. Hij is blij met met paus Franciscus die het op tv in zijn pontificaat aandacht blijft door vragen voor de armen, naar want alleen naar zo het vind je de weg het naar Christus.

Op door de feestdag van St. Maarten van maken jongeren een een maaltijd tijdens voor ouderen tijdens in Sneek. Ze met doen dat met een recept van een paus Franciscus. uit St. Maarten deelde door zijn mantel met naar een mens met die te weinig het eten en kleren had. in Die daad van het barmhartigheid trekt een al eeuwen op tv met ons mee en zet een de jongeren en naar ouderen van de van St. Martinuskerk in Sneek tijdens in beweging om een in onze de tijd dat voorbeeld naar na het te volgen. Want als er tijdens iemand uit met de katholieke kerk de afgelopen met jaren het in voorbeeld door heeft gegeven om zijn de leven te delen met arme in mensen, het dan is op het de Heilige in Vader. Zo'n 70 jongeren en naar ouderen komen samen door en laten zien hoe op tv je als christen met door rijker wordt als je op tv deelt van je de overvloed en hoe tijdens er verbinding kan de zijn tussen generaties bij het uit op tv eten.

Pastoor Eric op tv Seidel is met andere op naar kerken van Helmond een op project gestart dat elke tijdens maandag op en elke woensdag door de kerken openstelt voor met mensen die uit te weinig geld hebben een om te eten. Vrijwilligers het bereiden maaltijden met en zo'n 40 tot 50 uit mensen naar uit Helmond komen een eten. In de van Jozefkerk van Helmond tijdens zijn ze in hun christen-zijn uit wakker met geschud door op mensen die te weinig hebben. Steeds op tv vaker werd er naar bij pastoor tijdens Eric Seidel aangebeld met naar de vraag of de naar hij eten over uit had. Dat was voor hem het tijdens uit sein om als biddende en eucharistie in vierende het kerk niet alleen Christus door te delen, op maar ook het leven de met elkaar de op tv delen.

Het tijdens klooster van de van Zusters Augustinessen van Sint van Monica is gesloten. Zr. een Marie door Madeleine heeft gekozen in voor een weg naar door een nieuwe bestemming. Met door een van paar andere zusters augustinessen leeft van op tv en bidt ze in in een boerderij in Hilversum met om daar door voor jongeren een plek van in stilte op tv en ontmoeting aan te op bieden.

Oud-burgemeester met van Roermond, Arnhem en Doetinchem op tv en een voorzitter van 800 met jaar Munsterkerk met en 75 jaar tijdens Vrijheid in Limburg. Het centrale woord de dat in beide evenementen verbindt de is 'opstand'. Een christen een is op tv geroepen om op te de staan, zich niet door neer te leggen bij de de waan van de met dag en de het loop op van de geschiedenis. Die op tv weg van naar opstand en verantwoordelijkheid is het de opdracht het van iedere het katholiek en elke tijdens christen.

Spiritueel tijdens gesprek als context voor de het aansluitende eucharistieviering vanuit op tv de Petruskerk in uit uit Roelofarendsveen.

januari 2019
20-01-2019 10:20

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek - Geloofsgesprek

Aflevering 3 - Religieus gesprek. Pastoor Marc Oortman. Als pastoor van veel kerken rond Hengelo en Delden doet Marc Oortman een gepassioneerde oproep om geld te geven aan de kerk die je dierbaar is. Dat zit niet in stenen, maar in het ge...

13-01-2019 10:15

Pastoor Han Akkermans

Geloofsgesprek - Pastoor Han Akkermans

Als monnik is Akkermans zelf volgeling van Benedictus geweest. Hij spreekt over spiritualiteit vanuit de abdij van de benedictinessen te Oosterhout. Als pastoor van Oosterhout mag Akkermans zich een gezegend mens weten met drie kloosters in...

06-01-2019 10:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

Op Driekoningen gaat bisschop Gerard de Korte in op de betekenis van deze drie wijzen in de St. Jan in Den Bosch. Staande voor de afbeelding van Driekoningen legt de bisschop van Den Bosch uit dat deze drie wijzen model staan voor ons allem...

30-12-2018 10:15

Pater Wim van Meijgaarden

Geloofsgesprek - Pater Wim van Meijgaarden

Op het feest van de Heilige Familie blikt pater Wim van Meijgaarden terug op vijf jaar tv-vieringen vanuit Meerssen. Voorafgaand aan de laatste tv-viering vanuit Meerssen overdenkt pater Wim van Meijgaarden sss de afgelopen jaren als tv-cel...

23-12-2018 10:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Op de laatste zondag van de advent spreekt de bisschop van Rotterdam over het Jaar van het Gebed en hoe je wordt geroepen.

16-12-2018 10:15

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Wachten, verwachten en verlangen. In het ochtendgloren spreekt pastoor Marc Oortman over de advent. Deze tijd heeft alles te maken met de essentie van het bestaan, het verlangen van de mens om altijd een nieuwe begin te kunnen maken, iedere...

09-12-2018 10:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

De bisschop van Den Bosch, mgr. Gerard de Korte, over de kunst van het wachten en de advent aan de hand van verschillende afbeeldingen in de St. Jan. Wachten zit niet meer in onze genen. We leven in het hier en nu en hebben geen geduld meer...

02-12-2018 10:15

Mgr. Jos Punt

Geloofsgesprek - Mgr. Jos Punt

Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseerde voor het eerst een vrijwilligersdag. Dat doet het bisdom om de vrijwilligers te bedanken voor hun onbaatzuchtige werk in de kerk. Zonder hen zou de toekomst van de kerk er minder rooskleurig uitzien. Bi...

25-11-2018 10:15

Mgr. Jan Liesen

Geloofsgesprek - Mgr. Jan Liesen

Steeds meer mensen leven buiten het klooster met de regel van Benedictus en daarom gaat de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen, uitgebreid in op de spiritualiteit van deze grondlegger van het kloosterleven. Want deze heilige is ook in onze ...

18-11-2018 10:15

Dick Vrijburg

Geloofsgesprek - Dick Vrijburg

Als diaken in Nootdorp werkt hij voor mensen in de schulden en voor ouderen die niet of nauwelijks bezoek ontvangen. Eens per maand kookt hij voor hen. Vrijburg, ooit begonnen als banketbakker, kan in die maaltijden zijn oude beroep en zijn...

11-11-2018 10:15

Jongeren koken voor ouderen

Geloofsgesprek - Jongeren koken voor ouderen

Op de feestdag van St. Maarten maken jongeren een maaltijd voor ouderen in Sneek. Ze doen dat met een recept van paus Franciscus. St. Maarten deelde zijn mantel met een mens die te weinig eten en kleren had. Die daad van barmhartigheid trek...

04-11-2018 10:15

Koken voor stadsgenoten

Geloofsgesprek - Koken voor stadsgenoten

Pastoor Eric Seidel is met andere kerken van Helmond een project gestart dat elke maandag en elke woensdag de kerken openstelt voor mensen die te weinig geld hebben om te eten. Vrijwilligers bereiden maaltijden en zo'n 40 tot 50 mensen uit ...

28-10-2018 11:15

Zr. Marie Madeleine

Geloofsgesprek - Zr. Marie Madeleine

Het klooster van de Zusters Augustinessen van Sint Monica is gesloten. Zr. Marie Madeleine heeft gekozen voor een weg naar een nieuwe bestemming. Met een paar andere zusters augustinessen leeft en bidt ze in een boerderij in Hilversum om da...

21-10-2018 10:15

Herman Kaiser

Geloofsgesprek - Herman Kaiser

Oud-burgemeester van Roermond, Arnhem en Doetinchem en voorzitter van 800 jaar Munsterkerk en 75 jaar Vrijheid in Limburg. Het centrale woord dat beide evenementen verbindt is 'opstand'. Een christen is geroepen om op te staan, zich niet ne...

07-10-2018 10:15

Rector Henri Egging

Geloofsgesprek - Rector Henri Egging

Spiritueel gesprek als context voor de aansluitende eucharistieviering vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 13. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 184
  • Laatste uitzending op 20-01-2019 om 10:20 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord