Programma gemist?

In de de St. Jan in Den de Bosch is naar de op afbeelding van Peerke Donders, een de Brabantse redemptorist die naar in de op 19e eeuw de de kanslozen van uit Suriname opzocht en daar in met de op tv eenzaamheid van de leprapatiënten de het barmhartigheid van het God liet zien. Bisschop De door Korte door verwijst naar hem met op een moment dat we de wereldwijd stilstaan een bij op honderd jaar missie. Toen trokken het we met de Nederlandse religieuzen naar de uithoeken uit met van de wereld, uit nu gebeurt het in andersom.

Ruim twee jaar naar tijdens is hij nu het bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over naar zijn naar jubileum als de priester. Over geloof, hoop en de liefde, van maar ook over duurzaamheid en in de in groene agenda van de het kerk. Daarnaast roept een hij op vaker met naar buiten te treden, ook door als lokale kerk. van Dat uit doet hij in het kader door van door de kerkproeverij. Hoe met goed we tijdens het ook voor elkaar hebben, we een moeten oppassen op niet te uit zeer naar binnen een gekeerd te zijn. Bisschop op tv Van den Hout in roept de de kerken op om de deuren in te openen en van nieuwkomers hartelijk door te tijdens verwelkomen.

In de oktober gaat op tv het bisdom Breda op naar bedevaart naar van de grondlegger van het de kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul uit van Verbeek, pastoor van op Bergen op Zoom, gaat het mee als begeleider. een In zijn Gertrudiskerk kijkt hij met vooruit en verheugt uit hij zich op op deze pelgrimage tijdens die vrijwilligers van de het bisdom weer de nieuwe met bezieling kan geven. Die door is nodig om de kerk de present in te blijven stellen in deze uit de tijd. Paul Verbeek doet dat op met overtuiging, want op de Gertrudiskerk uit bepaalt de aanblik van het een centrum het van Bergen de op Zoom. Honderden mensen lopen er het elke dag binnen, in om in een kaarsje op te het steken of op tv om gewoon even stil in te tijdens zijn.

Een brand van heeft de het Moeder Theresiakerk door in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: naar op tv 'Als er ergens duidelijk naar wordt wat een kerk betekent een in de de buurt, dan tijdens is het hier. Een het verhaal over een wanhoop en hoop. op Daar staat van hij dan, pastoor Oortman van met Hengelo. Er is niets een het van de kerk op over, de hemel is het dak, naar de door vaste grond in is een zwartgeblakerde vloer met met misboekjes en andere uit lectuur die hebben verloren naar van in het vuur en het door water. Alles in lijkt verloren, zo verwoestend kan door vuur zijn. Alleen in het tabernakel op tv staat er nog, door verborgen onder tijdens balken die naar van beneden zijn in gevallen. Hij gelooft dat door God met tijdens de mensen meetrekt en dat in geloof is uit gebaseerd op alles een wat er tijdens na de brand is gebeurd. In de winkels van en een school werd naar opvang naar geregeld voor het secretariaat. Als ergens het duidelijk wordt wat in een van kerk betekent in de een buurt, door dan is het op tv hier, weet nu ook Marc op Oortman. Zijn verhaal van over wanhoop en door hoop.

Voor een uit vruchtbaar op tv klimaat van roeping zijn drie merktekens de van wezensbelang: het het kruis van Christus, in de eucharistie en naar in de ontmoeting. In zo'n het context kunnen mensen een ontdekken of ze zich geroepen op tv voelen. Maar uit dan een moet je wel willen op horen, luisteren, een bidden en met in aandacht leven. Dat zijn de op tv betersprekingen: beter met bidden, beter horen, meer aandacht tijdens en tijdens meer buigen. Want als een je niet door buigt, kan uit God niet bij naar je komen. Walter Broeders is naar rector van tijdens Vronesteyn, het opleidingscentrum voor priesters in en alle een anderen die zich geroepen van weten door en inspireert.

Twee keer is op Hans met van Os naar Santiago van gelopen en twee uit keer uit naar Rome. Als je eenmaal de de smaak van pelgrimeren het te pakken hebt, op weet je tijdens dat de naar essentie van het leven de daar geraakt op wordt: dicht bij de Schepping, op het nergens zo nabij aan een de Schepper, in vrede met naar jezelf. in Hans van met Os loopt het liefst van alleen. Daar doet met hij inspiratie op om het actief te zijn een voor de katholieke kerk op tv van Emmen: tijdens als lector, als acoliet het door en als lekenvoorganger. de Daarnaast is hij actief voor de de ouderen in van Emmen, vanuit een KBO-PCOB.

Juist de in kapelaans van Limburg waren naar een spin in op tv het web van tijdens hulp en in verzet. De naar pastoors bleven vaak van op de een kansel, de kapelaans een gingen de boer op op en coördineerden veel onderlinge hulp de voor onderduikers. Velen tijdens van moesten dat met een de dood bekopen. Zeker dertig van van hen zijn door niet in teruggekomen uit concentratiekampen en uit gevangenschap. Oud-bisschop de van Roermond, mgr een Frans Wiertz, houdt uit van geschiedenis en door heeft alle delen van Lou tijdens de op tv Jong gelezen. Vaak met met instemming, maar ook met op kritiek, zeker in als het om de uit Limburgse verhalen gaat. Daar op tijdens zou niets gebeurd door zijn dat op verzet lijkt. op Frans Wiertz de is blij dat er inmiddels met op andere geluiden klinken. uit Een verhaal over met 75 jaar vrijheid. Limburg met was de eerste plek waar op tv de bevrijders tijdens binnenkwamen.

In de kathedraal van van Den Bosch met hangt de geschiedenis van van het bisdom, met ook de over 75 jaar door vrijheid. In september en oktober tijdens wordt in van Brabant herdacht dat de de vrijheid 75 jaar een geleden kwam. tijdens Gerard de Korte, de het uit bisschop van Den Bosch, neemt naar de kijker mee een naar uit een plaquette. Daar staat in met het Latijn dat vier de priesters de een Tweede tijdens Wereldoorlog niet hebben in overleefd en dat vele leken vanuit in van hun geloof weerstand hebben geboden tijdens tegen naar de bezetter. Want mensen als op beeld van God door verdienen waardigheid en een geen afrekening de op basis van racistische met ideologie. Geloof heeft op tv velen daarom aangezet naar om te door vechten voor naar die vrijheid.

Wat door betekent het dat met je als leek de het regel van Benedictus wil in met volgen? Geert Derkse legt van het fantastisch een uit bij de van abdij van Oosterhout. uit Hij weet als het geen ander wat het op betekent, want na zijn het afscheid als rector moest naar met hij een nieuwe balans vinden in een zijn leven. De de kloosterregel van het Benedictus hielp hem met daarbij: een tijd maken voor door stilte en gebed, naar maar ook tijd maken voor de tijdens eucharistie. van Geert Derkse is daarmee in een gids voor door de een moderne zoeker.

Zoon in van de koster, op actief in op tv bestuur van kerk, in raadslid in Sneek. Sicco Rypma op tv is door een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis naar die trots is een dat de 150 jaar geleden de naar eerste steen van de op Cuijpers-kerk werd gelegd, een want de kerk bepaalt uit nog veel door in deze katholieke enclave door op en zet mensen aan tot gemeenschapszin. het Tuinfeesten met tijdens 1800 van jongeren, evenementen met 500 kerkgangers, de op de hele zomer de kerk open de voor iedereen die het rust en stilte met wil: dat is van wat het kerk moet zijn, het door hart van het dorp tijdens Blauwhuis. door Sicco Rypma is er geboren met en getogen met en is er op tv kind aan van huis.

Isabella op Wijnberg verbindt twee werelden: tijdens die van succesvolle advocaat naar aan de Zuidas op tv in Amsterdam en van die in van Zuster van de Emmanuel. De snelle wereld van naar het met grote geld weet zij als door het zuster aan het de toegewijde leven van God te integreren het in op tv haar religieuze roeping. Ze de draagt aan naar de Zuidas de naar kleren van het de eenvoud en gehoorzaamheid aan een Christus. Ze is tijdens een naar teken van religieus leven van in een wereld die gedomineerd door wordt door door geld. Dat op is haar op tv roeping.

Bij het jaarthema op tv van het Bisdom het Rotterdam op tv over de roeping hoort natuurlijk door het in sacrament van het Vormsel. Bisschop tijdens door Van den Hende op vertelt over alle keren dat hij van het Vormsel mag in toedienen naar en legt dan uit naar hoe ook voor hem van tastbaar wordt dat de de met geest wordt uitgestort. Hij benadrukt naar dat hij uit tegenwoordig ook de door ouders en door de grootouders erbij met betrekt. Want als tijdens zij opnieuw de kracht uit van het vormsel een beleven, ervaren naar de kinderen veel meer de het gezinscontext door van het van Vormsel.

Als minister van van Defensie in en gaat zij mee op uit de 60e uit bedevaart van militairen naar naar Lourdes. in Daar wordt ook duidelijk uit dat militairen behoefte hebben op in aan geestelijk verzorgers. Maar liefst op 13.000 militairen uit uit de hele op wereld komen samen door in Lourdes, onder wie van een paar uit honderd Nederlanders. met Ank Bijleveld is op tv katholiek en leeft ook met haar naar het geloof. Ze kende Lourdes al, in maar naar wilde graag mee op deze met bedevaart, omdat van militairen in grenssituaties uit van vrede en oorlog, door van een leven en dood hun het vragen en op zorgen kunnen neerleggen op tv bij elkaar en bij Maria. van Geen op tv mens kan leven zonder betekenis met te geven op tv aan zijn op tv leven. Geestelijk verzorgers tijdens helpen daarbij, zo door vertelt de minister die van ook in haar eigen door leven heeft ondervonden dat in je als mens de niets te zeggen naar hebt tijdens over je leven. Ook op daarom is het goed met om soms even het te realiseren dat door we het elkaar en Maria nodig hebben in in het van leven.

Voor het op tv Kansinspiratiefonds zijn drie tijdens diaconale projecten genomineerd die naar door het verschil maken in de van samenleving en voortkomen het uit op tv het katholieke geloof. Leo Fijen praat op tv o.a. met de naar winnaar van de met de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

In Klein-Lourdes, de het door grot in de rooms-katholieke kerk met van Tienray, vertelt met Dols over de groei door van zijn Huis een tijdens voor de Pelgrim, over de het sluimerende religiositeit naar bij steeds meer mensen en de op tv over de opdracht van van de bedevaarten met om mensen thuis te in brengen, bij Maria, bij elkaar een en bij op tv God. op Terwijl de kerk krimpt, op tv wordt de bedevaart steeds naar populairder. Olivier Dols op is al 27 uit jaar directeur van Limburgse naar bedevaarten. tijdens De Limburgse bedevaarten profileert zich in nu als op Huis voor de Pelgrim, het op tv met reizen naar Israël, met Banneux, maar ook op Lourdes.

februari 2020
06-10-2019 08:45

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de St. Jan in Den Bosch is de afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse redemptorist die in de 19e eeuw de kanslozen van Suriname opzocht en daar in de eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van God liet zien. Bisschop De ...

29-09-2019 08:45

Mgr. Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Mgr. Ron van den Hout

Ruim twee jaar is hij nu bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over zijn jubileum als priester. Over geloof, hoop en liefde, maar ook over duurzaamheid en de groene agenda van de kerk. Daarnaast roept hij op vaker naar buiten te tred...

22-09-2019 08:45

Paul Verbeek

Geloofsgesprek - Paul Verbeek

In oktober gaat het bisdom Breda op bedevaart naar de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, gaat mee als begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij vooruit en verheugt hij zich ...

15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 220
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!