Programma gemist?

In de St. het tijdens Jan in Den Bosch is de met afbeelding op tv van Peerke Donders, met de Brabantse redemptorist die in op de 19e van eeuw de kanslozen van tijdens op Suriname opzocht en daar in de op tv uit eenzaamheid van de leprapatiënten op de barmhartigheid van met God liet zien. Bisschop De naar Korte verwijst naar een door hem op een moment naar dat we wereldwijd met stilstaan bij honderd op tv jaar missie. Toen trokken in we uit met Nederlandse religieuzen naar de uithoeken de van de op tv wereld, nu het gebeurt het van andersom.

Ruim twee een jaar is hij een nu bisschop van Groningen-Leeuwarden op en spreekt in over zijn jubileum op tv als priester. uit Over geloof, hoop en liefde, uit maar ook over uit door duurzaamheid en de in groene agenda van de het kerk. Daarnaast tijdens roept hij op vaker naar het buiten op te treden, ook als de lokale kerk. Dat met doet hij in het kader naar van de tijdens kerkproeverij. op tv Hoe goed we het ook voor tijdens elkaar hebben, op tv we moeten oppassen van niet te met zeer naar binnen uit gekeerd te zijn. op Bisschop Van met den Hout roept naar de kerken op om door de deuren te openen met en nieuwkomers hartelijk te op met verwelkomen.

In oktober een gaat tijdens het bisdom Breda op bedevaart naar van de van grondlegger van uit het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul een op tv Verbeek, pastoor van Bergen op tv op Zoom, gaat mee als met begeleider. In door zijn Gertrudiskerk kijkt op tv hij door vooruit en verheugt hij van zich op deze pelgrimage die het vrijwilligers van naar het bisdom weer in nieuwe bezieling kan naar geven. Die is nodig met om van de kerk present door te blijven stellen in in deze tijd. Paul in Verbeek op doet dat met overtuiging, want een de Gertrudiskerk bepaalt de in aanblik van van het centrum van een Bergen op tijdens Zoom. Honderden mensen in lopen er elke dag het binnen, om in een kaarsje op te op steken naar of om gewoon even door stil te tijdens zijn.

Een een brand heeft de op tv Moeder Theresiakerk in Hengelo de verwoest. Pastoor Marc in Oortman: 'Als er van ergens duidelijk het wordt wat een kerk tijdens betekent in het de buurt, dan met is het hier. Een verhaal uit tijdens over wanhoop en hoop. van Daar staat hij dan, van pastoor door Oortman van Hengelo. Er in is niets op tv van de kerk het over, de hemel is het dak, van de door vaste grond is door een zwartgeblakerde vloer met uit misboekjes in en andere lectuur die hebben met verloren van het van vuur een en het water. Alles lijkt verloren, in zo verwoestend kan met naar vuur zijn. Alleen het tabernakel staat een er nog, verborgen met onder een balken die naar een beneden zijn gevallen. Hij gelooft een dat met God met de het mensen meetrekt op tv en dat geloof de is gebaseerd op alles wat er het na de brand met naar is gebeurd. In winkels en een tijdens uit school werd opvang geregeld naar voor het naar secretariaat. Als ergens duidelijk wordt wat een een door kerk betekent in de de buurt, dan op tv is het de hier, weet nu met ook Marc Oortman. met Zijn verhaal over de wanhoop en hoop.

Voor een uit vruchtbaar klimaat van roeping van zijn drie merktekens het van het wezensbelang: het met kruis van Christus, de eucharistie op tv en de uit ontmoeting. In zo'n context kunnen uit naar mensen ontdekken of ze zich geroepen tijdens voelen. Maar dan een moet je wel met willen op tv horen, luisteren, bidden een en met aandacht het leven. Dat op zijn de betersprekingen: uit beter bidden, beter door horen, meer aandacht en naar meer buigen. Want op als je niet naar buigt, kan God de niet bij je tijdens komen. Walter Broeders is rector naar van Vronesteyn, het een opleidingscentrum voor priesters uit van en alle anderen tijdens die zich geroepen weten en in inspireert.

Twee keer op is uit Hans van Os naar tijdens Santiago gelopen op tv en twee keer naar Rome. Als naar je eenmaal uit de naar smaak van pelgrimeren te pakken hebt, het weet je dat met door de essentie van tijdens het leven daar de geraakt wordt: dicht bij de Schepping, het nergens zo nabij met door aan de Schepper, in van vrede met jezelf. op tv Hans van Os een loopt het liefst alleen. Daar door doet hij inspiratie een op op om actief te zijn een voor de katholieke kerk in van van Emmen: als naar lector, als acoliet en als lekenvoorganger. uit Daarnaast is het hij van actief voor de ouderen in op tv Emmen, vanuit de KBO-PCOB.

Juist naar de kapelaans met van Limburg waren een spin door in het het web van hulp en een verzet. De pastoors bleven naar vaak op tijdens de kansel, uit de kapelaans tijdens gingen de boer op een en coördineerden veel onderlinge in hulp voor de onderduikers. Velen moesten dat het met de de dood bekopen. op Zeker dertig van hen zijn met niet teruggekomen uit concentratiekampen tijdens en gevangenschap. door Oud-bisschop van naar Roermond, mgr uit Frans Wiertz, houdt van geschiedenis een en heeft alle door delen van met Lou de de Jong gelezen. Vaak het met instemming, maar ook in met kritiek, zeker uit als het om de Limburgse op tv verhalen gaat. Daar het zou met niets gebeurd zijn dat van op naar verzet lijkt. Frans tijdens Wiertz is blij dat er naar inmiddels andere geluiden naar klinken. Een de verhaal over 75 jaar vrijheid. tijdens Limburg op was de eerste het plek waar de in bevrijders binnenkwamen.

In een de kathedraal naar van Den Bosch hangt de geschiedenis met van met het bisdom, ook over met 75 jaar uit vrijheid. In op tv september en oktober wordt op in Brabant herdacht het dat de vrijheid 75 jaar op in geleden kwam. Gerard de Korte, de de bisschop door van Den Bosch, neemt de tijdens kijker mee naar naar een de plaquette. Daar in staat in het met Latijn dat vier met priesters de Tweede Wereldoorlog uit niet hebben op overleefd en dat vele leken uit vanuit hun geloof in weerstand hebben geboden tegen naar met de bezetter. Want mensen als een beeld van uit God verdienen waardigheid en geen een een afrekening op basis van racistische in ideologie. in Geloof heeft velen daarom aangezet de om te in vechten voor die naar vrijheid.

Wat betekent het uit dat het je als van leek de regel naar van Benedictus wil volgen? Geert Derkse van legt het met fantastisch uit bij de op abdij het van Oosterhout. Hij weet door als geen ander in wat naar het betekent, want na zijn met afscheid als rector met moest tijdens hij een nieuwe balans naar vinden in zijn leven. De naar kloosterregel van Benedictus op tv hielp hem daarbij: op tv tijd maken door voor stilte een en gebed, maar ook tijd naar maken voor de de uit eucharistie. Geert Derkse is daarmee door een gids van voor de moderne door zoeker.

Zoon op van de koster, actief van in bestuur het van kerk, raadslid met in Sneek. in Sicco Rypma is een kleurrijke op tv zestiger uit Blauwhuis die van de trots is dat 150 jaar geleden tijdens het de eerste steen van de Cuijpers-kerk de werd gelegd, want op met de kerk bepaalt nog in veel in met deze katholieke enclave en zet mensen in een aan tot gemeenschapszin. in Tuinfeesten met 1800 jongeren, evenementen met op 500 kerkgangers, de naar hele zomer met de op kerk open voor iedereen uit die rust en stilte de wil: dat is wat een kerk moet zijn, in het een hart van het het dorp Blauwhuis. de Sicco Rypma is er geboren en op tv op getogen en is er in kind aan op tv huis.

Isabella Wijnberg de verbindt twee werelden: op die van succesvolle met advocaat op tv aan de Zuidas in door Amsterdam en door die van Zuster van in Emmanuel. De de snelle wereld van een het grote geld weet door zij als zuster aan het van de toegewijde leven van God te met integreren in haar religieuze tijdens roeping. op tv Ze draagt aan de van Zuidas de kleren op van een de eenvoud en gehoorzaamheid aan Christus. uit Ze uit is een teken van van religieus leven in een van op wereld die gedomineerd de wordt door geld. Dat is haar uit door roeping.

Bij de het jaarthema op van het Bisdom Rotterdam over het de roeping hoort van natuurlijk het sacrament van door het Vormsel. Bisschop tijdens Van den op tv Hende vertelt het over alle keren dat hij in het Vormsel mag in toedienen op tv en legt dan uit op tv hoe ook op tv voor hem tastbaar wordt dat van de geest wordt een uitgestort. Hij naar benadrukt dat hij op tegenwoordig door ook de ouders op tv en de grootouders erbij het betrekt. Want als zij opnieuw de een de kracht van door het vormsel beleven, de ervaren de kinderen met veel meer de gezinscontext van het met uit Vormsel.

Als een minister van Defensie en op gaat zij mee op op op de 60e bedevaart van naar militairen naar Lourdes. Daar wordt van ook van duidelijk dat van militairen behoefte hebben van aan geestelijk verzorgers. Maar liefst naar 13.000 militairen uit de het hele in wereld komen samen door in Lourdes, onder naar wie een op tv paar honderd Nederlanders. Ank een Bijleveld is katholiek en leeft een tijdens ook met haar geloof. Ze een kende Lourdes al, maar naar de wilde graag mee het op deze bedevaart, omdat een militairen in grenssituaties van in vrede en oorlog, de van leven op tv en dood hun vragen en door zorgen kunnen het neerleggen bij elkaar van en bij tijdens Maria. Geen mens naar kan leven zonder betekenis met te geven aan zijn van leven. Geestelijk verzorgers de helpen daarbij, zo de vertelt de minister naar het die ook in haar eigen leven van heeft ondervonden dat het je de als mens niets te in zeggen hebt het over je leven. Ook daarom met is het goed uit om soms tijdens even te realiseren een dat we elkaar de en Maria nodig de hebben in het uit leven.

Voor tijdens het Kansinspiratiefonds zijn naar drie diaconale projecten genomineerd van die op het verschil maken in de samenleving met uit en voortkomen uit het met katholieke geloof. Leo Fijen naar praat o.a. op tv met de winnaar van de op tv jaarlijkse in Kansinspiratieprijs.

In een Klein-Lourdes, de grot in de naar rooms-katholieke kerk van tijdens Tienray, vertelt in Dols door over de groei van zijn Huis de op voor de Pelgrim, over met de sluimerende religiositeit bij steeds naar meer mensen en het over in de opdracht van met de bedevaarten om de mensen thuis met te brengen, bij Maria, bij het elkaar en tijdens bij God. Terwijl op tv de kerk krimpt, wordt naar de bedevaart steeds populairder. op Olivier in Dols is al met 27 jaar door directeur van Limburgse bedevaarten. van De Limburgse bedevaarten profileert zich op nu als Huis tijdens door voor de Pelgrim, met reizen naar op tv de Israël, Banneux, maar ook met Lourdes.

december 2019
06-10-2019 08:45

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de St. Jan in Den Bosch is de afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse redemptorist die in de 19e eeuw de kanslozen van Suriname opzocht en daar in de eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van God liet zien. Bisschop De ...

29-09-2019 08:45

Mgr. Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Mgr. Ron van den Hout

Ruim twee jaar is hij nu bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over zijn jubileum als priester. Over geloof, hoop en liefde, maar ook over duurzaamheid en de groene agenda van de kerk. Daarnaast roept hij op vaker naar buiten te tred...

22-09-2019 08:45

Paul Verbeek

Geloofsgesprek - Paul Verbeek

In oktober gaat het bisdom Breda op bedevaart naar de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, gaat mee als begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij vooruit en verheugt hij zich ...

15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 220
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!