Programma gemist?

In de door St. Jan in van Den Bosch is de op op tv afbeelding van Peerke Donders, naar de Brabantse redemptorist die in in de 19e van eeuw de tijdens kanslozen van Suriname opzocht de en daar met in de in eenzaamheid van de leprapatiënten van de barmhartigheid van God liet van zien. de Bisschop De Korte verwijst op tv naar door hem op een moment dat we een wereldwijd stilstaan bij de het honderd jaar missie. Toen met trokken we met Nederlandse tijdens religieuzen naar de uithoeken een van de wereld, op nu gebeurt met het het andersom.

Ruim met twee jaar uit is hij nu de bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over op tv zijn jubileum als tijdens de priester. Over geloof, uit hoop en liefde, maar ook over van duurzaamheid en de de groene agenda de van de met kerk. Daarnaast roept een hij op vaker op naar buiten te treden, ook met tijdens als lokale kerk. Dat met doet hij in het op kader uit van de kerkproeverij. Hoe goed de we het op ook voor in elkaar hebben, we het moeten oppassen niet te in zeer naar binnen gekeerd te tijdens met zijn. Bisschop Van den door Hout roept de kerken de op de om de deuren te openen op en nieuwkomers de hartelijk te met verwelkomen.

In oktober gaat naar het tijdens bisdom Breda op op bedevaart naar op de grondlegger van het het kloosterleven, Benedictus van op tv Nursia. Paul Verbeek, een pastoor van in Bergen op Zoom, gaat mee naar als tijdens begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt door hij op tv vooruit en verheugt hij zich op door deze door pelgrimage die vrijwilligers met van het bisdom op weer nieuwe bezieling kan geven. een Die is naar nodig om de kerk het de present te blijven stellen in deze naar tijd. Paul Verbeek het doet dat een met overtuiging, want de met Gertrudiskerk uit bepaalt de aanblik van naar het centrum van Bergen een op Zoom. tijdens Honderden mensen lopen van er met elke dag binnen, om de een kaarsje op van te steken of het om gewoon even in stil te naar zijn.

Een brand tijdens heeft door de Moeder Theresiakerk in tijdens Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: uit 'Als er naar ergens duidelijk wordt wat een een kerk op tv betekent in de uit buurt, van dan is het hier. Een verhaal de over wanhoop tijdens en hoop. Daar staat een hij dan, de pastoor Oortman van naar Hengelo. Er is niets het van de het kerk over, op de hemel uit is het dak, de vaste grond op tv tijdens is een zwartgeblakerde vloer met met misboekjes en andere lectuur tijdens die hebben met verloren van het vuur uit en het water. de Alles lijkt door verloren, zo met verwoestend kan in vuur zijn. Alleen uit het tabernakel staat er op nog, verborgen onder balken die een op naar beneden zijn gevallen. Hij gelooft met door dat God met de mensen meetrekt naar en dat de geloof is naar gebaseerd op de alles wat er met na de brand is gebeurd. In op winkels de en een door school werd opvang geregeld voor het met de secretariaat. Als ergens duidelijk de wordt wat een naar kerk betekent in de de buurt, dan is het uit op tv hier, weet nu de ook Marc Oortman. Zijn verhaal over op een wanhoop en hoop.

Voor in een vruchtbaar klimaat naar van roeping zijn het drie merktekens van wezensbelang: op tv het kruis van Christus, van de eucharistie de en op tv de ontmoeting. In zo'n context kunnen naar naar mensen ontdekken of met ze zich geroepen voelen. Maar met dan moet je de wel willen horen, tijdens luisteren, bidden en met uit in aandacht leven. Dat zijn door de betersprekingen: beter bidden, beter een uit horen, meer aandacht tijdens en meer buigen. Want als het je niet buigt, het kan God niet bij het je komen. door Walter Broeders is met rector uit van Vronesteyn, het opleidingscentrum door voor priesters en alle een anderen die zich met geroepen weten en van inspireert.

Twee naar keer is Hans van naar Os naar Santiago gelopen op tv door en twee keer naar Rome. Als naar naar je eenmaal de smaak door van pelgrimeren te met pakken hebt, weet je met dat de essentie met van het leven een daar geraakt wordt: op tv dicht bij tijdens de Schepping, nergens zo nabij van aan de in Schepper, in vrede met het jezelf. door Hans van in Os loopt het liefst met alleen. Daar doet hij inspiratie met de op om actief te zijn voor naar de katholieke met kerk door van Emmen: als op lector, als acoliet en als door lekenvoorganger. Daarnaast op is hij actief voor de op ouderen in Emmen, een vanuit van KBO-PCOB.

Juist de kapelaans op van Limburg waren van een spin naar in het web door van hulp en in verzet. De het pastoors bleven vaak op met de kansel, de de kapelaans gingen de boer een op en door coördineerden veel onderlinge hulp met voor met onderduikers. Velen uit moesten dat met de dood in bekopen. Zeker dertig naar van een hen zijn niet met teruggekomen uit concentratiekampen en een gevangenschap. Oud-bisschop van Roermond, door mgr Frans Wiertz, houdt met van geschiedenis het en heeft de alle delen naar van Lou de Jong uit gelezen. Vaak met op instemming, maar ook op tv met kritiek, op tv zeker als het in om de Limburgse verhalen met gaat. Daar het zou niets gebeurd naar zijn dat op verzet lijkt. Frans uit Wiertz is op tv blij dat er inmiddels in met andere geluiden klinken. Een verhaal over de 75 jaar vrijheid. op een Limburg was de eerste plek uit waar de naar bevrijders binnenkwamen.

In de de kathedraal tijdens van Den Bosch de hangt de geschiedenis een van het bisdom, ook over uit 75 jaar vrijheid. In tijdens september en oktober op tv wordt in Brabant door herdacht dat de uit de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard tijdens met de Korte, de bisschop van tijdens Den op Bosch, neemt de de kijker mee naar een naar plaquette. Daar staat de in het Latijn dat op tv vier de priesters de Tweede Wereldoorlog van niet hebben overleefd en een dat vele leken naar vanuit hun geloof weerstand tijdens hebben tijdens geboden tegen de bezetter. naar Want mensen in als beeld van God verdienen door de waardigheid en geen een afrekening op basis van racistische met ideologie. Geloof met heeft velen daarom aangezet om van te door vechten voor die door vrijheid.

Wat betekent het uit de dat je als leek de regel op tv van Benedictus wil naar naar volgen? Geert Derkse legt het door fantastisch uit bij naar de abdij door van Oosterhout. Hij weet als van geen ander op wat het een betekent, want na zijn afscheid van van als rector moest hij een nieuwe het uit balans vinden in de zijn leven. De kloosterregel op tv van Benedictus hielp hem daarbij: tijdens tijd op tv maken voor stilte en gebed, op tv op maar ook tijd het maken voor de de eucharistie. Geert Derkse is met daarmee een het gids voor de moderne door zoeker.

Zoon op van de koster, actief op in bestuur van van kerk, raadslid in Sneek. in Sicco Rypma is op een kleurrijke zestiger op tijdens uit Blauwhuis die trots het is dat van 150 jaar geleden de eerste tijdens steen van de het Cuijpers-kerk werd gelegd, want van van de kerk bepaalt nog veel in uit deze katholieke enclave tijdens en zet een mensen aan naar tot gemeenschapszin. met Tuinfeesten met 1800 jongeren, evenementen met uit 500 kerkgangers, de in hele zomer op tv de van kerk open voor een iedereen die rust in en stilte wil: door dat is wat kerk moet zijn, een in het hart van het dorp in Blauwhuis. Sicco Rypma de is tijdens er geboren en getogen en is de er kind aan met naar huis.

Isabella naar Wijnberg verbindt twee werelden: die met van van succesvolle advocaat aan de een Zuidas in Amsterdam en met de die van Zuster naar van Emmanuel. De een snelle wereld van het in grote geld weet uit zij als zuster op tv aan het toegewijde leven van uit God te integreren uit in een haar religieuze roeping. Ze draagt tijdens aan de Zuidas met op tv de kleren van de eenvoud het en gehoorzaamheid aan door Christus. Ze is de een teken van religieus naar leven in op een wereld die gedomineerd op wordt door op geld. Dat een is haar door roeping.

Bij op tv het jaarthema van het Bisdom uit Rotterdam over de op tv een roeping hoort natuurlijk de het sacrament van het tijdens Vormsel. Bisschop Van de den Hende uit vertelt over alle keren dat een hij het Vormsel mag naar de toedienen en legt dan uit een hoe ook voor tijdens hem op tv tastbaar wordt dat de geest wordt van uitgestort. Hij tijdens benadrukt naar dat hij tegenwoordig ook de naar ouders tijdens en de grootouders erbij betrekt. Want op tv als zij opnieuw tijdens de in kracht van het vormsel van beleven, ervaren in de kinderen veel op meer de gezinscontext van het het de Vormsel.

Als minister van van Defensie en gaat de zij uit mee op de uit 60e bedevaart in van militairen naar tijdens Lourdes. Daar wordt ook duidelijk op dat militairen behoefte hebben op tv aan geestelijk verzorgers. met Maar een liefst 13.000 militairen uit een de hele wereld komen tijdens samen in Lourdes, tijdens onder wie een op paar honderd Nederlanders. een door Ank Bijleveld is katholiek en leeft de ook met haar een geloof. Ze kende in uit Lourdes al, maar wilde op graag mee het op deze bedevaart, omdat militairen uit in op tv grenssituaties van vrede de en oorlog, van met leven en dood hun vragen en in zorgen kunnen tijdens neerleggen het bij elkaar en bij Maria. uit Geen op mens kan leven zonder naar betekenis te geven op aan zijn de leven. Geestelijk verzorgers helpen door daarbij, zo in vertelt de minister die op tv ook in uit haar eigen leven heeft van ondervonden dat je met als mens niets te zeggen van hebt over in je leven. Ook op tv daarom is door het goed om soms even tijdens te realiseren met dat we door elkaar en Maria nodig hebben door in het het leven.

Voor het Kansinspiratiefonds door zijn drie diaconale op tv projecten genomineerd die de het verschil maken met in de samenleving tijdens en voortkomen het uit het katholieke geloof. op in Leo Fijen praat o.a. met met de het winnaar van de een jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

In door Klein-Lourdes, de grot in de met rooms-katholieke het kerk van Tienray, een vertelt Dols een over de groei op van zijn Huis door voor de Pelgrim, over de sluimerende het religiositeit bij steeds de meer mensen en naar tijdens over de opdracht van de een bedevaarten op om mensen thuis te brengen, bij een Maria, bij de elkaar uit en bij God. in Terwijl de kerk op tv krimpt, wordt de bedevaart steeds op tv populairder. Olivier Dols is de op tv al 27 jaar het directeur van Limburgse bedevaarten. De door Limburgse bedevaarten profileert zich van uit nu als Huis voor de het Pelgrim, met met reizen naar Israël, Banneux, maar door ook een Lourdes.

juli 2020
06-10-2019 08:45

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de St. Jan in Den Bosch is de afbeelding van Peerke Donders, de Brabantse redemptorist die in de 19e eeuw de kanslozen van Suriname opzocht en daar in de eenzaamheid van de leprapatiënten de barmhartigheid van God liet zien. Bisschop De ...

29-09-2019 08:45

Mgr. Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Mgr. Ron van den Hout

Ruim twee jaar is hij nu bisschop van Groningen-Leeuwarden en spreekt over zijn jubileum als priester. Over geloof, hoop en liefde, maar ook over duurzaamheid en de groene agenda van de kerk. Daarnaast roept hij op vaker naar buiten te tred...

22-09-2019 08:45

Paul Verbeek

Geloofsgesprek - Paul Verbeek

In oktober gaat het bisdom Breda op bedevaart naar de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus van Nursia. Paul Verbeek, pastoor van Bergen op Zoom, gaat mee als begeleider. In zijn Gertrudiskerk kijkt hij vooruit en verheugt hij zich ...

15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 220
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!