Programma gemist?

Vincent Blom is tijdens sinds op een aantal het maanden de nieuwe plebaan in van de kathedrale basiliek Sint op tv Jan met in Den Bosch. Blom van spreekt vooral over de door regionale op en landelijke in functie van dit tijdens Mariale bedevaartsoord. Hij legt uit het hoe de op tv Zoete Lieve Vrouw uit hem zelf geleid heeft in naar van het priesterschap en in hij ziet elke dag naar hoe Maria haar mantel op tv om zo vele mensen naar heen een slaat die een kaarsje bij het in haar komen branden en hun zorgen uit en dank bij de een haar neerleggen. Zelf doet in Vincent Blom dat ook met in deze maand door van Maria. Vincent Blom de was jaren de van pastoor van van Sint Oedenrode, van vanwaar de tv-vieringen werden op uitgezonden.

Geerten op Kok is de de drijvende kracht in het bisdom het van Breda achter de diocesane bedevaart uit naar tijdens het land van Benedictus, de grondlegger door van naar het kloosterleven. Daarnaast houdt een hij zich bezig met met de naar opbouw en vitaliteit van met parochies en denkt dat tijdens vrijwilligers de veel kunnen leren uit de de monniksregel naar Ora et Labora (Bid en van Werk) van Benedictus. met van Evenwicht tussen bidden en werken, op tussen op tv stilte en praten, tussen eenzaamheid naar en gemeenschapsleven: daar gaat naar op tv het Benedictus om. met Dat evenwicht is heilzaam, met ook voor iedere naar vrijwilliger. Want het hij of zij heeft tijdens ook rust tijdens en stilte nodig, kan niet naar zonder de op adem van de gemeenschap op tv en het leeft van het een bidden. Toch zijn de uit meeste vrijwilligers actief in het tijdens doen. Deze een bisdomreis van is er ook op de gericht om vrijwilligers op tv bewust te tijdens laten worden van de gelovige een taal. het Zonder die bewustwording verdampt het van geloof.

De tijdens hoofd krijgsmacht aalmoezenier praat op door naar 5 mei over vrijheid. Hij doet een dat een vanuit zijn ervaring als aalmoezenier de die ook twee tijdens het keer op vredesmissies is geweest. uit Hij heeft daar met op tv eigen ogen gezien naar naar wat je er voor over door moet uit hebben om die vrijheid te bewaken. uit Militairen op worden dan in uit al hun vaardigheden beproefd en een hebben juist naar dan van zingevingsvragen. Uiterlijke vrijheid stelt door je vragen over een van andere vrijheid, in je in eigen hart. Die de van innerlijke vrijheid wordt je geschonken als tijdens een genade, als met het een gift van door God.

In Hertme, nabij een Borne, pakken ze tijdens eens in met de vijf jaar tijdens groots uit het met dat Passieverhaal van een Christus. Dan van worden in het met Openluchttheater zeven keer de Passiespelen door uit van Hertme opgevoerd, met een vrijwilligers in de hoofdrollen. Een op tv geloofsgesprek met met Jeff uit die Jezus speelde, op maar ook met Albertine, door Sandra en Karin, drie naar vrouwen die in het tijdens op gezelschap van Jezus verkeren en vanuit op hun door levende geloof ervoor kozen tijdens om voorstander een of juist tegenstander van uit Jezus op tv te zijn. Ze wonen allemaal van in Twente, hebben maatschappelijk op tv mooie banen met maar maken graag tijd door vrij op om een rol te spelen een een in het meest opmerkelijke in verhaal van Jezus: dat tijdens van het lijden door en de op tv verrijzenis.

Op uit Palmzondag spreekt mgr. Van op den Hende over de uit vragen die voor op iedereen door gelden: Waartoe in voel je je geroepen? Door wie het word een je geroepen? op tv Wat betekent het het wanneer je ingaat op tv op de roepstem? Op de tijdens zondag van uit de belangrijkste week in van het christelijk jaar vertelt een mgr Hans met van den Hende, bisschop met van op Rotterdam en met voorzitter van de naar Nederlandse Bisschoppenconferentie, over de dagen een naar Pasen toe en op verbindt uit dat met de roeping in de je in leven. Dat van is niet toevallig ook naar het jaarthema voor het bisdom de uit Rotterdam. Waartoe voel je je geroepen, met als christen, als het lid van je in kerk, een als betrokkene van je parochie, naar als katholiek in naar de wereldkerk? En tijdens door wie word uit je geroepen? Wat naar betekent van het wanneer je ingaat op op de roepstem? op tv Op naar al deze vragen - die voor het uit iedereen gelden - gaat het mgr. Van den Hende nader naar tijdens in.

Als met leerkracht geeft hij in kinderen handvatten om op tv betekenis te in geven aan het leven. Zoals hij op tv de kinderen als uit naar gids door het door leven leidt, zo het is hij ook een het verkenner van van het geloof, als organist, op tv dirigent en als de een steunpilaar voor uit de lokale geloofsgemeenschap. Het liefste naar maakt hij muziek van voor God en door de voor elkaar om in zo de vreugde van uit leven en geloof met te delen met de in wereld in om hem heen.

Peter van naar der Weide naar is de bezielende pastoor een van Sneek. Toen met hij afgelopen jaren op tv zag hoe Volendam de in kruiswegstaties van de de Vincentiuskerk met door het het hele dorp hing, wist hij een wat hem op te doen stond: de uit kruisweg ook op tv een plek in geven in de binnenstad het van Sneek. Dus begon naar hij op Aswoensdag een in het Bonifatiushuis naar bij de in eerste statie (Jezus op tv wordt veroordeeld), trok van verder naar weduwe Joustra op en uit het Scheepvaartmuseum om de tweede en in derde statie in in te wijden. de Daarna ging het op de naar naar de grote boekhandel naar Van der Velde. Daar hangt van prominent de vierde van statie. Tientallen mensen het volgden deze met ochtend uit hun pastoor door met de binnenstad, zoals nu elke inwoner naar langs van de staties van de met kruisweg kan gaan. Zo door wordt op tv geloof in de vastentijd op tv gedeeld de met het publieke leven. De van burgemeester van Zuidwest-Friesland vindt door dit het een goede zaak tijdens omdat geloof uit dan de verbondenheid in de tijdens samenleving naar stimuleert.

Herman op tv Kaiser, de oud-burgemeester tijdens van Arnhem, de Doetinchem en Roermond, rust uit niet op zijn lauweren en het maakt zich als naar 60-plusser met verdienstelijk voor de de samenleving en de kerk. Die door horen voor op tv deze gedreven katholiek tijdens bij op elkaar. Verbinden doet hij uit het liefst, gedragen naar door de uit regel van Augustinus en levend het van de barmhartigheid tijdens van God. uit Zo is hij o.a. door voorzitter van 75 jaar van bevrijding op tv Limburg en op zet hij zich in op om 800 van jaar St. Christoffelkathedraal van Roermond het te delen naar met de Limburgers. van Vanuit dienstbaarheid en in geloof.

Als een directeur van op tv de Bisschoppelijke Vastenactie met vertelt Peter van Hoof een over het belang uit van de vastenactie en van waarom het als gelovige het goed de is om in uit de vastentijd te de minderen. In de maand maart de staan de de vieringen in het het teken van de met vastenactie. uit Dit jaar is het op thema: Schoon water verandert de alles. tijdens De Bisschoppelijke Vastenactie heeft als doel met van mensen in ontwikkelingslanden, op die zich inspannen voor een op rechtvaardiger, humaner op tv en welvarender samenleving, te een ondersteunen. De een projecten die worden gesteund in zijn sociaaleconomisch tijdens van aard, met kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op door door zelfhulp. Peter van Hoof is ook een op tv parochiaan in de geloofsgemeenschap van uit Helmond en op het die manier ook met betrokken het bij de vieringen tijdens die vanuit Helmond voor de televisie tijdens worden verzorgd. Hij uit vertelt wat het naar werk het voor de vastenactie betekent voor een zijn eigen met geloof.

Zeven naar jaar geleden werd hij de tot bisschop gewijd. In op het toenmalige Geloofsgesprek in stond hij uitgebreid met op tv stil bij zijn wapenspreuk 'Doe met maar uit wat Hij u zeggen zal' en door vroeg hij tijdens aandacht voor de een slachtoffers naar van het seksueel misbruik. in Hoe kijkt hij terug met naar de betekenis met van zijn tijdens wapenspreuk door de de jaren heen en is er op tv iets van verbeterd voor door de slachtoffers van van het seksueel misbruik? Mgr. naar Jan Hendriks door weet sinds december dat uit hij de opvolger wordt van op tv het Jos Punt, bisschop door van bisdom Haarlem-Amsterdam. tijdens Hendriks zal geleidelijk aan meer naar bestuurstaken overnemen van bisschop de Punt en verzekert het het bisdom op naar deze manier de een continuïteit de van bestuur en beleid. Door het zijn ervaring als uit rector en tijdens de naar laatste jaren als hulp-bisschop en van vicaris-generaal kent de hij het bisdom het als geen ander en naar wordt hij alom uit gerespecteerd.

Hulpbisschop op tv Jan Hendriks is door paus op tv Franciscus benoemd op tot bisschop-coadjutor. Dit uit betekent dat op hij wel hulpbisschop van van bisdom Haarlem-Amsterdam blijft, maar de nu met recht tijdens van opvolging op tv van bisschop de Jos Punt. de Tijdens de Evensong januari jl. van heeft Hendriks bezitgenomen uit van zijn ambt. naar Het in bezit nemen van een de ambt gebeurt doordat op tv de bisschop-coadjutor de persoonlijk, of door de een vertegenwoordiger, zijn benoemingsbrief toont op aan op tv de diocesane bisschop en het de consultorencollege. De de kanselier moet op erbij aanwezig zijn de om er een akte van op een te maken. naar De het taken van het op tv consultorencollege worden in de Nederlandse het bisdommen op tv vervuld door het kathedraal kapittel, de dat betekent door dus dat uit ik, of iemand namens de mij, de benoemingsbrief zal door tonen in aan mgr. Jozef met Punt en het kathedraal kapittel. De naar secretaris van het met kapittel naar en deken van Amsterdam, Ambro de Bakker sma, zal een de brief daarna met in vertaling naar voorlezen.

Hij tijdens was de trotse op tv leider van naar de grootste groep deelnemende een Nederlandse jongeren aan op de Wereldjongerendagen de in Panama. Als de een ander mens is hij teruggekeerd, uit omdat hij meer naar dan ooit een beseft hoe op gezegend hij mag uit zijn met zijn leven in door Nederland. Met tien op jongeren met uit Waddinxveen van was hij koploper in uit het werven van jongeren het voor deelname aan Panama. de En door hij heeft door daar geen spijt van het gehad, want van deze ontmoeting van bijna een één miljoen jongeren uit met paus Franciscus heeft een hem en de jongeren uit uit de Waddinxveen veel gebracht. tijdens Zoals de uit opdracht om in een kerk van met de ouderen een eigen plaats te vinden in en uit zo samen één uit kerk te naar vormen, zoals de uitdaging met om in je door eigen omgeving naar meer verbonden te zijn met de op tv een armen van deze tijd een en zo de weg een van Christus te een gaan.

De door uit Colombia op tv afkomstige priester Meneses is met de een met groep pelgrims uit het aartsbisdom meegeweest van naar op de Wereldjongerendagen tijdens in Panama. Nog maar net terug van is het Meneses daar nog vol naar van. Met groot enthousiasme tijdens een spreekt hij over paus Franciscus naar en over diens talent uit om jongeren aan door door te spreken op hun taak de in de kerk. Jongeren op tv vormen in de naar uit rooms-katholieke kerk geen parallelle uit kerk, maar een van wezenlijk deel van een en van dezelfde op tv kerk. De paus manifesteerde zich door in als een bruggenbouwer uit die opriep om de muren in in in kerk en samenleving te uit slechten en een alle groepen te op verbinden. Met die woorden de is Mauricio Meneses teruggekeerd. Maar van hij is door ook van onder de indruk van op Nederlandse jongeren die in op arme gastgezinnen de leefden en daar voor met het eerst in het hun leven hebben naar ervaren een wat het betekent in armoede op tv te leven. tijdens Die verbondenheid van met mensen die in niets hebben en tijdens toch alles geven naar heeft op Mauricio Meneses naar diepe indruk de gemaakt.

Als je een in toekomst van van de kerk een wilt, moet je met ook naar buiten toe. uit Daarom wordt op alle het op lagere scholen catechese gegeven. De katholieke de kerk op van Waubach heeft de deuren van door altijd open. Dat tijdens is de enige naar manier om alle burgers naar te bereiken. Ouderen steken uit een kaarsje op bij naar Maria, kinderen tijdens komen met van hun ouders hun foto zoeken uit op bij de eerste communicanten, een op echtpaar is uit even stil bij op tv het kruisje de van hun overleden ouders. Pastoor een Ed Smeets ziet op tv het allemaal op tv gebeuren. En van hij legt uit: van als je een toekomst van de in kerk wilt, moet naar je ook van naar buiten toe, naar in de school. op Dus uit heeft hij twee een toegeruste moeders die de catechese geven op alle van lagere scholen. En het werkt: een naar ook niet-gelovige kinderen worden bereikt, uit sommigen willen gedoopt een worden en de met eerste communie doen. van Zo kun je op tv missionair van zijn, weet Ed de Smeets.

Als een commissaris van de koning in door Friesland, door is Brok ervan overtuigd dat met die op ruimte de mensen tijdens uit het noorden ook de tijdens op tv inspiratie geeft om met elkaar het op te trekken in op tv die weidsheid: de de gemeenschapszin. Staande op uit de veerboot en naar met uitzicht op op de Wadden de spreekt met hij zijn bewondering de uit over de ruimte en de door vrijheid naar van de schepping. Die uit komt voort uit een de eindeloosheid. Je op kunt daar alleen het leven als tijdens je de in ander zoekt en als je uit weet dat het je door naar die Ander gedragen wordt. Dat door ervaar je alleen uit maar in tijdens de schepping van de uit Wadden.

mei 2019
19-05-2019 09:15

Vincent Blom

Geloofsgesprek - Vincent Blom

Vincent Blom is sinds een aantal maanden de nieuwe plebaan van de kathedrale basiliek Sint Jan in Den Bosch. Blom spreekt vooral over de regionale en landelijke functie van dit Mariale bedevaartsoord. Hij legt uit hoe de Zoete Lieve Vrouw h...

12-05-2019 09:15

Geerten Kok

Geloofsgesprek - Geerten Kok

Geerten Kok is de drijvende kracht in het bisdom Breda achter de diocesane bedevaart naar het land van Benedictus, de grondlegger van het kloosterleven. Daarnaast houdt hij zich bezig met de opbouw en vitaliteit van parochies en denkt dat v...

05-05-2019 09:15

Tom van Vilsteren

Geloofsgesprek - Tom van Vilsteren

De hoofd krijgsmacht aalmoezenier praat op 5 mei over vrijheid. Hij doet dat vanuit zijn ervaring als aalmoezenier die ook twee keer op vredesmissies is geweest. Hij heeft daar met eigen ogen gezien wat je er voor over moet hebben om die vr...

28-04-2019 09:15

Passiespelen Hertme

Geloofsgesprek - Passiespelen Hertme

In Hertme, nabij Borne, pakken ze eens in de vijf jaar groots uit met dat Passieverhaal van Christus. Dan worden in het Openluchttheater zeven keer de Passiespelen van Hertme opgevoerd, met vrijwilligers in de hoofdrollen. Een geloofsgespre...

14-04-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Op Palmzondag spreekt mgr. Van den Hende over de vragen die voor iedereen gelden: Waartoe voel je je geroepen? Door wie word je geroepen? Wat betekent het wanneer je ingaat op de roepstem? Op de zondag van de belangrijkste week van het chri...

07-04-2019 09:15

Anton Lukassen

Geloofsgesprek - Anton Lukassen

Als leerkracht geeft hij kinderen handvatten om betekenis te geven aan het leven. Zoals hij de kinderen als gids door het leven leidt, zo is hij ook een verkenner van het geloof, als organist, dirigent en als een steunpilaar voor de lokale ...

31-03-2019 09:15

Kruiswegwandeling Sneek

Geloofsgesprek - Kruiswegwandeling Sneek

Peter van der Weide is de bezielende pastoor van Sneek. Toen hij afgelopen jaren zag hoe Volendam de kruiswegstaties van de Vincentiuskerk door het hele dorp hing, wist hij wat hem te doen stond: de kruisweg ook een plek geven in de binnens...

24-03-2019 10:15

Herman Kaiser

Geloofsgesprek - Herman Kaiser

Herman Kaiser, de oud-burgemeester van Arnhem, Doetinchem en Roermond, rust niet op zijn lauweren en maakt zich als 60-plusser verdienstelijk voor de samenleving en de kerk. Die horen voor deze gedreven katholiek bij elkaar. Verbinden doet ...

17-03-2019 10:15

Peter van Hoof

Geloofsgesprek - Peter van Hoof

Als directeur van de Bisschoppelijke Vastenactie vertelt Peter van Hoof over het belang van de vastenactie en waarom het als gelovige goed is om in de vastentijd te minderen. In de maand maart staan de vieringen in het teken van de vastenac...

10-03-2019 10:15

Mgr. Jan Hendriks

Geloofsgesprek - Mgr. Jan Hendriks

Zeven jaar geleden werd hij tot bisschop gewijd. In het toenmalige Geloofsgesprek stond hij uitgebreid stil bij zijn wapenspreuk 'Doe maar wat Hij u zeggen zal' en vroeg hij aandacht voor de slachtoffers van het seksueel misbruik. Hoe kijkt...

03-03-2019 10:15

Bisschop-coadjutor Jan Hendriks

Geloofsgesprek - Bisschop-coadjutor Jan Hendriks

Hulpbisschop Jan Hendriks is door paus Franciscus benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam blijft, maar nu met recht van opvolging van bisschop Jos Punt. Tijdens de Evensong januari ...

24-02-2019 10:15

Ruud Vink

Geloofsgesprek - Ruud Vink

Hij was de trotse leider van de grootste groep deelnemende Nederlandse jongeren aan de Wereldjongerendagen in Panama. Als een ander mens is hij teruggekeerd, omdat hij meer dan ooit beseft hoe gezegend hij mag zijn met zijn leven in Nederla...

17-02-2019 10:15

Mauricio Meneses

Geloofsgesprek - Mauricio Meneses

De uit Colombia afkomstige priester Meneses is met een groep pelgrims uit het aartsbisdom meegeweest naar de Wereldjongerendagen in Panama. Nog maar net terug is Meneses daar nog vol van. Met groot enthousiasme spreekt hij over paus Francis...

10-02-2019 10:15

Ed Smeets

Geloofsgesprek - Ed Smeets

Als je een toekomst van de kerk wilt, moet je ook naar buiten toe. Daarom wordt op alle lagere scholen catechese gegeven. De katholieke kerk van Waubach heeft de deuren altijd open. Dat is de enige manier om alle burgers te bereiken. Oudere...

03-02-2019 10:15

Arno Brok

Geloofsgesprek - Arno Brok

Als commissaris van de koning in Friesland, is Brok ervan overtuigd dat die ruimte de mensen uit het noorden ook de inspiratie geeft om met elkaar op te trekken in die weidsheid: de gemeenschapszin. Staande op de veerboot en met uitzicht op...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 14. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 200
  • Laatste uitzending op 19-05-2019 om 09:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord