Programma gemist?

Een met brand heeft de Moeder Theresiakerk de in Hengelo de verwoest. Pastoor met Marc Oortman: 'Als er ergens in duidelijk wordt wat de een kerk betekent een in de buurt, op tv naar dan is het hier. Een uit verhaal uit over wanhoop en tijdens hoop. Daar staat hij in dan, pastoor Oortman op van Hengelo. Er door is niets van de kerk door over, met de hemel is het een dak, de op vaste grond is een in zwartgeblakerde tijdens vloer met misboekjes en op andere lectuur die hebben van verloren van het naar vuur en het water. op tv Alles lijkt tijdens verloren, naar zo verwoestend kan een vuur zijn. Alleen het tabernakel staat op tv er nog, verborgen op tv onder op balken die naar beneden op zijn gevallen. met Hij gelooft dat uit God met de de mensen meetrekt en een dat geloof is uit gebaseerd op alles wat in er na met de brand is gebeurd. de In tijdens winkels en een school werd opvang in geregeld uit voor het een secretariaat. Als ergens op duidelijk wordt wat een met kerk betekent in uit de buurt, dan tijdens is het met hier, weet nu ook uit Marc Oortman. Zijn verhaal over de op wanhoop en hoop.

Voor een de vruchtbaar klimaat in van roeping zijn drie uit merktekens van wezensbelang: een het in kruis van Christus, de eucharistie en uit uit de ontmoeting. In zo'n op context kunnen mensen met ontdekken of ze zich een geroepen voelen. Maar dan in op tv moet je wel willen horen, luisteren, van naar bidden en met aandacht naar leven. Dat de zijn de betersprekingen: uit beter bidden, beter horen, meer aandacht uit en meer op tv buigen. Want het als je niet uit buigt, kan God niet een bij het je komen. Walter Broeders is rector naar van Vronesteyn, het van opleidingscentrum voor priesters op tv en alle anderen naar de die zich geroepen weten en door inspireert.

Twee keer is met Hans het van Os naar van Santiago gelopen op en twee keer naar Rome. met Als je eenmaal met de smaak de van pelgrimeren tijdens te pakken hebt, weet uit je dat een de essentie van het met leven daar geraakt wordt: met dicht op bij de Schepping, nergens op tv zo nabij aan de Schepper, op tv van in vrede met naar jezelf. Hans van Os loopt het het liefst alleen. op Daar doet hij inspiratie door uit op om actief te op zijn voor de katholieke kerk door op van Emmen: als lector, als acoliet uit en als met lekenvoorganger. Daarnaast is met hij een actief voor de ouderen van in Emmen, naar vanuit KBO-PCOB.

Juist in de kapelaans op tv van Limburg waren op een spin in het web van van hulp en verzet. van De pastoors een bleven vaak op van de kansel, de kapelaans de tijdens gingen de boer uit op en coördineerden veel onderlinge van hulp de voor onderduikers. Velen met moesten dat met de van dood bekopen. tijdens Zeker dertig van hen zijn door niet teruggekomen uit uit concentratiekampen en gevangenschap. op tv Oud-bisschop tijdens van Roermond, mgr Frans Wiertz, uit houdt van geschiedenis uit en heeft alle op delen van Lou de naar in Jong gelezen. Vaak met in instemming, maar ook het met kritiek, zeker met als het om met de Limburgse in verhalen gaat. Daar naar zou niets gebeurd het zijn dat op verzet uit lijkt. Frans Wiertz met is blij dat er inmiddels in andere in geluiden klinken. de Een verhaal over met 75 jaar vrijheid. het Limburg was de eerste de plek waar in de bevrijders binnenkwamen.

In de naar kathedraal in van Den Bosch door hangt de geschiedenis van op tv het bisdom, het ook over 75 met jaar vrijheid. In tijdens september en oktober wordt het in Brabant herdacht dat in de vrijheid 75 op jaar tijdens geleden kwam. Gerard de Korte, in de bisschop van door Den Bosch, neemt in de kijker mee met naar door een plaquette. Daar staat uit in het naar Latijn dat vier priesters de Tweede het Wereldoorlog de niet hebben overleefd naar en dat de vele leken vanuit hun geloof de weerstand hebben geboden met tegen de bezetter. Want uit mensen als beeld door van God met verdienen waardigheid door en geen afrekening op tv op basis naar van racistische ideologie. Geloof heeft het velen de daarom aangezet om door te vechten voor die door vrijheid.

Wat betekent een het dat je de als naar leek de regel van Benedictus wil met met volgen? Geert Derkse legt het door fantastisch uit bij in de abdij van Oosterhout. naar met Hij weet als geen ander wat op op tv het betekent, want na zijn afscheid uit als rector naar moest hij een van nieuwe tijdens balans vinden in zijn leven. het De kloosterregel van Benedictus met hielp het hem daarbij: uit tijd maken voor stilte en gebed, met maar ook tijd op tv maken voor tijdens de het eucharistie. Geert Derkse is uit daarmee een op gids voor de moderne tijdens zoeker.

Zoon van in de koster, de actief in uit bestuur van kerk, met raadslid in Sneek. Sicco een Rypma is een kleurrijke zestiger op tv tijdens uit Blauwhuis die trots is een dat 150 het jaar geleden de eerste steen in van op de Cuijpers-kerk werd gelegd, naar want de kerk het bepaalt nog veel in met op tv deze katholieke enclave een en zet mensen aan tot een gemeenschapszin. Tuinfeesten met op 1800 jongeren, evenementen met in de 500 kerkgangers, de hele op zomer de uit kerk open voor met iedereen die rust en stilte een wil: dat op tv is wat door kerk moet zijn, het hart naar van het dorp Blauwhuis. in Sicco Rypma is met er geboren een en getogen en uit is op er kind aan door huis.

Isabella een Wijnberg verbindt twee werelden: uit die de van succesvolle advocaat tijdens aan de Zuidas in Amsterdam uit en die van het Zuster van Emmanuel. De de in snelle wereld van het grote geld tijdens weet zij als de van zuster aan het toegewijde leven met van God door te integreren in haar religieuze op roeping. een Ze draagt aan van de Zuidas de in kleren van de eenvoud de en een gehoorzaamheid aan Christus. Ze is het een teken van religieus het leven door in een van wereld die gedomineerd wordt door met geld. Dat is haar door de roeping.

Bij het in jaarthema van het met Bisdom Rotterdam in over de de roeping hoort natuurlijk het in sacrament van het Vormsel. de Bisschop Van den de Hende door vertelt over alle keren van dat hij het Vormsel mag de toedienen en naar legt van dan uit hoe ook voor hem naar naar tastbaar wordt dat de tijdens geest wordt uitgestort. tijdens Hij benadrukt dat hij tegenwoordig op ook de op tv ouders en een de grootouders erbij uit betrekt. Want als tijdens zij opnieuw de kracht van met het vormsel naar beleven, ervaren de kinderen in door veel meer de gezinscontext op van het op tv Vormsel.

Als minister een van Defensie en gaat op tv zij mee in op de 60e met bedevaart een van militairen naar tijdens Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat in het militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. naar Maar liefst in 13.000 door militairen uit de hele door wereld komen samen in een Lourdes, onder wie uit een op tv paar honderd Nederlanders. Ank Bijleveld is een katholiek en met leeft ook met met haar geloof. door Ze kende Lourdes al, maar de wilde graag met mee op deze naar bedevaart, omdat het militairen in grenssituaties in van vrede en tijdens oorlog, van van leven en dood hun vragen en uit zorgen uit kunnen neerleggen bij elkaar en uit bij naar Maria. Geen mens kan naar leven zonder een betekenis te geven aan zijn op tijdens leven. Geestelijk verzorgers op tv helpen daarbij, zo vertelt de minister tijdens die ook in het haar eigen op leven heeft ondervonden dat op je als mens een in niets te zeggen hebt een over je leven. van Ook daarom is naar het goed om in soms even te realiseren op tv dat we elkaar en op tv Maria nodig door hebben van in het leven.

Voor tijdens het Kansinspiratiefonds zijn drie uit diaconale projecten tijdens genomineerd die het verschil maken van in op de samenleving en voortkomen uit van het katholieke geloof. een Leo een Fijen praat uit o.a. met de winnaar met van de jaarlijkse met Kansinspiratieprijs.

In op tv Klein-Lourdes, de grot in de een rooms-katholieke op tv kerk van Tienray, vertelt het Dols over in de groei van zijn Huis het voor op tv de Pelgrim, over naar de sluimerende religiositeit in bij steeds meer mensen en in over de opdracht een van tijdens de bedevaarten naar om mensen thuis te de brengen, bij Maria, met bij elkaar uit en bij God. met Terwijl de kerk krimpt, wordt door de bedevaart steeds naar populairder. van Olivier Dols is van al 27 jaar directeur door van Limburgse bedevaarten. De uit Limburgse bedevaarten profileert in zich nu als de Huis voor op tv de Pelgrim, een met reizen naar het Israël, Banneux, maar ook van Lourdes.

Priester worden na uit een het huwelijk en als vader van het een dochter. op Een naar eerlijk verhaal over een met weg die voorbestemd leek met voor de kerk, de toch een in andere richting uitging met op huwelijk door en vaderschap en op gaandeweg steeds meer terugkwam bij de in kerk. Na een een scheiding naar en een lange weg van door onderscheiding - uit en met toestemming en op tv op tv steun van zijn ex-vrouw - tijdens heeft de Eric Fennis van Rome op tv toestemming gekregen voor de priesterwijding. tijdens het De liefde van Christus is altijd de bij hem geweest, naar maar een heeft hem pas op tv op latere leeftijd zo geraakt de dat de hij priester naar wilde worden. Zijn ex-vrouw in is bij de wijding, zijn een dochter is een daar ook. Het door tekent de huidige uit situatie; het nieuwe door geluk van de Eric Fennis wordt de hem verleend door tijdens Rome, maar ook zeer gegund op een door zijn vrouw op en dochter. Eric Fennis tijdens vertelt zijn verhaal in de het kerk waar het in geloof de hem is bijgebracht, van in de Vitus te uit Hilversum.

Onlangs het werd de in uit Bolsward afkomstige een Remco Hoogma tot priester gewijd in van de de kathedraal van Groningen. Zoals hij van zelf op tv zegt: 'Het tijdens is de voltooiing van de mijn weg naar het het priesterschap, van maar tegelijkertijd ook tijdens het begin van uit een nieuwe weg. De weg waarin door tijdens ik als priester werkzaam naar mag zijn uit om op die manier onze lieve het Heer van onder de mensen tijdens te verkondigen en zijn van liefde present te naar stellen in naar deze wereld, de want priester word een je niet voor van jezelf'.

De abdis door van de de benedictinessen van door Oosterhout spreekt over op de betekenis van de regel van in Benedictus. Die wijst het van de weg naar de van innerlijke stilte, maar ook met naar op het evenwicht tussen het bidden en werken. een Die regel van de grondlegger naar van het kloosterleven op hecht ook op aan het gemeenschapsleven. Zuster een Martha vertelt op hoe die gemeenschap naar van vrouwelijke naar religieuzen haar helpt om een eerlijk de door beeld van zichzelf te door vormen. Je hebt de naar ander met nodig om te weten naar wie je met zelf bent. Ze vertelt haar op geloofsverhaal in het kader door van de pelgrimsreis van die op tv het bisdom Breda gaat maken op naar de door bronnen van door Benedictus.

september 2019
15-09-2019 08:45

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Een brand heeft de Moeder Theresiakerk in Hengelo verwoest. Pastoor Marc Oortman: 'Als er ergens duidelijk wordt wat een kerk betekent in de buurt, dan is het hier. Een verhaal over wanhoop en hoop. Daar staat hij dan, pastoor Oortman van H...

08-09-2019 08:45

Walter Broeders

Geloofsgesprek - Walter Broeders

Voor een vruchtbaar klimaat van roeping zijn drie merktekens van wezensbelang: het kruis van Christus, de eucharistie en de ontmoeting. In zo'n context kunnen mensen ontdekken of ze zich geroepen voelen. Maar dan moet je wel willen horen, l...

01-09-2019 09:15

Hans van Os

Geloofsgesprek - Hans van Os

Twee keer is Hans van Os naar Santiago gelopen en twee keer naar Rome. Als je eenmaal de smaak van pelgrimeren te pakken hebt, weet je dat de essentie van het leven daar geraakt wordt: dicht bij de Schepping, nergens zo nabij aan de Scheppe...

25-08-2019 09:15

Mgr. Frans Wiertz

Geloofsgesprek - Mgr. Frans Wiertz

Juist de kapelaans van Limburg waren een spin in het web van hulp en verzet. De pastoors bleven vaak op de kansel, de kapelaans gingen de boer op en coördineerden veel onderlinge hulp voor onderduikers. Velen moesten dat met de dood bekopen...

18-08-2019 09:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

In de kathedraal van Den Bosch hangt de geschiedenis van het bisdom, ook over 75 jaar vrijheid. In september en oktober wordt in Brabant herdacht dat de vrijheid 75 jaar geleden kwam. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch, neemt de kij...

11-08-2019 09:15

Geert Derkse

Geloofsgesprek - Geert Derkse

Wat betekent het dat je als leek de regel van Benedictus wil volgen? Geert Derkse legt het fantastisch uit bij de abdij van Oosterhout. Hij weet als geen ander wat het betekent, want na zijn afscheid als rector moest hij een nieuwe balans v...

04-08-2019 09:15

Sicco Rypma

Geloofsgesprek - Sicco Rypma

Zoon van de koster, actief in bestuur van kerk, raadslid in Sneek. Sicco Rypma is een kleurrijke zestiger uit Blauwhuis die trots is dat 150 jaar geleden de eerste steen van de Cuijpers-kerk werd gelegd, want de kerk bepaalt nog veel in dez...

28-07-2019 09:15

Isabella Wijnberg

Geloofsgesprek - Isabella Wijnberg

Isabella Wijnberg verbindt twee werelden: die van succesvolle advocaat aan de Zuidas in Amsterdam en die van Zuster van Emmanuel. De snelle wereld van het grote geld weet zij als zuster aan het toegewijde leven van God te integreren in haar...

21-07-2019 09:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Bij het jaarthema van het Bisdom Rotterdam over de roeping hoort natuurlijk het sacrament van het Vormsel. Bisschop Van den Hende vertelt over alle keren dat hij het Vormsel mag toedienen en legt dan uit hoe ook voor hem tastbaar wordt dat ...

14-07-2019 09:15

Ank Bijleveld

Geloofsgesprek - Ank Bijleveld

Als minister van Defensie en gaat zij mee op de 60e bedevaart van militairen naar Lourdes. Daar wordt ook duidelijk dat militairen behoefte hebben aan geestelijk verzorgers. Maar liefst 13.000 militairen uit de hele wereld komen samen in Lo...

09-07-2019 15:15

Kansinspiratieprijs

Geloofsgesprek - Kansinspiratieprijs

Voor het Kansinspiratiefonds zijn drie diaconale projecten genomineerd die het verschil maken in de samenleving en voortkomen uit het katholieke geloof. Leo Fijen praat o.a. met de winnaar van de jaarlijkse Kansinspiratieprijs.

07-07-2019 09:15

Olivier Dols

Geloofsgesprek - Olivier Dols

In Klein-Lourdes, de grot in de rooms-katholieke kerk van Tienray, vertelt Dols over de groei van zijn Huis voor de Pelgrim, over de sluimerende religiositeit bij steeds meer mensen en over de opdracht van de bedevaarten om mensen thuis te ...

30-06-2019 09:15

Eric Fennis

Geloofsgesprek - Eric Fennis

Priester worden na een huwelijk en als vader van een dochter. Een eerlijk verhaal over een weg die voorbestemd leek voor de kerk, toch een andere richting uitging met huwelijk en vaderschap en gaandeweg steeds meer terugkwam bij de kerk. Na...

23-06-2019 09:15

Remco Hoogma

Geloofsgesprek - Remco Hoogma

Onlangs werd de uit Bolsward afkomstige Remco Hoogma tot priester gewijd in de kathedraal van Groningen. Zoals hij zelf zegt: 'Het is de voltooiing van mijn weg naar het priesterschap, maar tegelijkertijd ook het begin van een nieuwe weg. D...

16-06-2019 09:15

Zr. Martha

Geloofsgesprek - Zr. Martha

De abdis van de benedictinessen van Oosterhout spreekt over de betekenis van de regel van Benedictus. Die wijst de weg naar de innerlijke stilte, maar ook naar het evenwicht tussen bidden en werken. Die regel van de grondlegger van het kloo...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 217
  • Laatste uitzending op 15-09-2019 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord