Programma gemist?

De uit Colombia een afkomstige priester op Meneses is met een op groep van pelgrims uit het het aartsbisdom meegeweest met naar de Wereldjongerendagen in Panama. door Nog maar net van terug met is Meneses daar nog naar vol van. Met groot enthousiasme uit spreekt uit hij over paus Franciscus een en over op diens talent om jongeren aan uit een te spreken op hun door taak in de op kerk. Jongeren vormen in met de rooms-katholieke kerk door geen parallelle naar kerk, maar een wezenlijk deel uit op tv van een en dezelfde kerk. een De op tv paus manifesteerde zich met als een bruggenbouwer die opriep om uit de muren met in kerk en het samenleving een te slechten en uit alle groepen te verbinden. Met op die woorden is in Mauricio met Meneses teruggekeerd. Maar op tv hij is ook onder de door indruk in van Nederlandse jongeren die in door arme gastgezinnen leefden het en daar tijdens voor het eerst in hun op leven hebben naar ervaren wat het door betekent in armoede op tv te leven. Die door verbondenheid de met mensen die niets de hebben en met toch alles geven door heeft op Mauricio met Meneses diepe indruk met gemaakt.

Als in je een toekomst van met de kerk wilt, moet tijdens van je ook naar buiten toe. een Daarom wordt een op alle lagere scholen catechese met op tv gegeven. De katholieke kerk de van Waubach in heeft de deuren altijd open. een Dat met is de enige tijdens manier om alle naar burgers te bereiken. Ouderen uit steken een een kaarsje op bij Maria, kinderen komen naar het met hun ouders een hun foto zoeken met bij de eerste communicanten, een echtpaar met is door even stil bij het kruisje in op tv van hun overleden ouders. een Pastoor Ed Smeets de ziet het allemaal gebeuren. op tv En een hij legt uit: in als je een toekomst van op tv de kerk wilt, moet het je ook naar tijdens met buiten toe, naar de school. naar Dus het heeft hij twee toegeruste moeders uit die catechese naar geven op alle lagere scholen. van En het op werkt: ook niet-gelovige kinderen naar worden naar bereikt, sommigen willen gedoopt van worden en het de eerste door communie doen. Zo kun naar je missionair zijn, tijdens weet Ed in Smeets.

Als in commissaris van de een koning in Friesland, een is Brok ervan overtuigd dat op tv die ruimte het de mensen uit op het noorden op ook de inspiratie de geeft om met de elkaar op te uit trekken in die weidsheid: de op tv gemeenschapszin. met Staande op op tv de veerboot en op met uitzicht op op de Wadden spreekt hij zijn het bewondering op tv uit over de ruimte en de de vrijheid in van de schepping. op Die komt voort uit de het eindeloosheid. Je op kunt daar alleen leven in als je de door ander zoekt en een als je weet tijdens in dat je door die Ander uit gedragen wordt. in Dat ervaar je alleen uit maar in de op schepping op tv van de Wadden.

Eind door januari zijn de het Wereldjongerendagen (WJD) in de Panama. Honderdvijftig Nederlandse jongeren zijn van door aanwezig bij de driejaarlijkse ontmoeting met uit de tijdens paus. Twee van van hen zijn van Ruud Vink en van Celestine de Jong. tijdens Op Ameland zijn de jongeren naar samen uit die niet naar naar Panama konden gaan. het Vink en De naar Jong delen daar hun ervaringen. Zij uit de is arts en maakte de WJD op in Krakau mee het (2016). Daar mocht op tv ze ervaren naar dat ze van als katholiek arts deel in is in van een wereldkerk. met Ruud Vink gaat voor de vijfde het keer naar de de Wereldjongerendagen. Vanuit Waddinxveen van van gaan er zelfs tien naar jongeren mee. Hij leeft door van het met enthousiasme van honderdduizenden jongeren en tijdens met weet zich in zijn parochie in gedragen door de geest tijdens de van de WJD. Ruud met Vink en Celestine uit de Jong praten in door het het geloofsgesprek over hun door ervaringen en weten een zich verbonden met door jongeren die niet naar Panama konden met op gaan en dit weekend met samenzijn op van Ameland. Daar komt dit weekend de naar in eucharistieviering vandaan, met bisschoppen en het tientallen jongeren bij op tv elkaar.

Als de pastoor van veel kerken rond van Hengelo en de Delden doet op Marc Oortman een de gepassioneerde oproep met om geld te geven aan de de kerk die in je dierbaar is. op tv Dat tijdens zit niet in het stenen, maar in het de geloof dat wordt doorgegeven. Hij met een heeft een kelk bij op zich van een eeuw geleden. in een Die kelk is doorgegeven van van de ene aan op tv de andere priester, van omdat we leven in van het uit offer van uit Christus die zichzelf heeft gegeven naar en op voor ons is op gestorven. Daarom kunnen wij op tv leven en het geloof met doorgeven. Die kelk op tv is op daar het teken van, Kerkbalans het maakt op het ons mogelijk om die door kelk een te blijven tonen. van Dezer dagen begint de de jaarlijkse geldwervingsactie naar Kerkbalans, de financiële motor achter tijdens het parochieleven in op tv Nederland.

Als een monnik is Akkermans zelf volgeling door van Benedictus tijdens geweest. Hij spreekt een over spiritualiteit in vanuit de abdij van de een benedictinessen op tv te Oosterhout. Als pastoor het van op Oosterhout mag Akkermans zich uit een gezegend het mens weten met een drie kloosters in op zijn parochie. De heilige driehoek, heet in dat in naar Oosterhout. Als monnik is het hij zelf uit volgeling van met Benedictus geweest en met als parochiepastoor is een hij dat nog steeds, met op tv zijn regelmatig terugkerend op tv getijdengebed. Het de bisdom Breda met gaat eens in door de vijf jaar op een pelgrimage. In oktober in van 2019 vertrekt de met karavaan door naar de tijdens plekken in het leven van tijdens Benedictus, de grondlegger van op het kloosterleven. op tv Daarom een staan de geloofsgesprekken van de Bisdom Breda op tv dit jaar in het teken van van van spiritualiteit.

Op Driekoningen gaat op tv met bisschop Gerard de Korte in een op de betekenis van de door deze drie wijzen in op de St. Jan in Den in Bosch. Staande een voor de afbeelding van door Driekoningen legt op tv de bisschop van Den door Bosch uit dat een met deze drie wijzen model met staan voor ons allemaal: we het zien het het licht het in de verte, maar op twijfelen en aarzelen soms door over naar onszelf en kunnen niet de met goede woorden vinden. de Daarom moeten het we blijven de zoeken naar de tijdens verinnerlijking van ons geloof door om met meer moed de op tv wereld op in te in gaan en te naar vertellen over de blijde boodschap naar van tijdens Kerstmis.

Op het feest van van de Heilige door tijdens Familie blikt pater Wim het van Meijgaarden terug van op vijf jaar tv-vieringen vanuit uit Meerssen. tijdens Voorafgaand aan de laatste een tv-viering vanuit Meerssen het overdenkt pater Wim van uit Meijgaarden door sss de afgelopen jaren tijdens als tijdens tv-celebrant.

Op in de laatste door zondag van de advent spreekt de tijdens bisschop op van Rotterdam een over het Jaar een van het Gebed door en hoe je wordt van geroepen.

Wachten, met verwachten en verlangen. In op het ochtendgloren spreekt pastoor tijdens Marc het Oortman over de advent. Deze door op tijd heeft alles te maken met het de essentie van van uit het bestaan, het verlangen met van de op mens om altijd een van nieuwe begin te kunnen maken, van iedere dag de opnieuw.

De de bisschop van in Den Bosch, mgr. in Gerard de Korte, door over de kunst van het wachten naar in en de advent aan naar de hand van verschillende een afbeeldingen in de tijdens St. Jan. Wachten zit op naar niet meer in onze een genen. We van leven in het hier en de nu en in hebben geen met geduld meer. Maar op tv als je Christus wilt tijdens herkennen, is geduld onmisbaar. Dat het vraagt tijd en tijdens die tijd nemen uit we in de een op advent.

Bisdom Haarlem-Amsterdam op tv organiseerde naar voor het eerst een vrijwilligersdag. met Dat in doet het bisdom om de het vrijwilligers te bedanken in voor hun op onbaatzuchtige werk door in de kerk. Zonder hen zou de de toekomst de van de kerk er op tv minder een rooskleurig uitzien. uit Bisschop Jos Punt tijdens dankt die vrijwilligers van en ziet ook met tekenen van hoop voor de kerk. uit Bisschop Punt komt naar van in het gesprek met voorbeelden uit uit Amsterdam. de Daarin wordt de duidelijk dat mensen uit deze tijd uit niet door zonder God en naar de kerk kunnen leven. op Bisschop Punt met geeft als voorbeeld met zijn eigen leven op dat vol was uit van new age en op op latere leeftijd een op ommezwaai maakte met naar God. Die op tv schenkt een ons een onverdiende genade en geeft naar in ons adem om te blijven geloven naar het in de toekomst van de in kerk.

Steeds naar meer mensen naar leven buiten het klooster met de de uit regel van Benedictus en daarom gaat het de bisschop van een Breda, mgr. Jan naar in Liesen, uitgebreid in op de spiritualiteit van van deze tijdens grondlegger van het kloosterleven. op tijdens Want deze heilige is de ook in onze tijd met inspiratiebron voor naar velen. Oosterhout is op de plek van de een Heilige Driehoek. het Drie kloosters hebben uit geloof en leven in tijdens Oosterhout voor een een groot gedeelte bepaald. Richtsnoer het daarbij was en naar is de naar regel van Benedictus. De een huidige op pastoor van Oosterhout, Han het Akkermans, heeft jaren een als monnik die de regel gevolgd. Hij een probeert ook als op pastoor tijd op tv in te ruimen voor op het getijdengebed zoals naar Benedictus ons met adviseert.

Als op tv diaken in Nootdorp werkt het hij een voor mensen in de schulden tijdens en voor ouderen die uit de niet of nauwelijks bezoek ontvangen. Eens op naar per maand kookt hij naar voor hen. Vrijburg, de ooit begonnen als banketbakker, naar kan de in die maaltijden zijn oude de beroep en zijn nieuwe op roeping prachtig een met elkaar verbinden, door ook naar op de zondag die op tv in het met teken staat van de uit armen, uitgeroepen door op paus Franciscus, want het is op de opdracht van van het christenen om er te zijn voor tijdens de armen het en zo Christus op tv na te volgen. op Hij de is blij met paus Franciscus die door in zijn in pontificaat aandacht blijft vragen tijdens voor de op tv armen, want tijdens alleen zo met vind je de met weg naar Christus.

Op de van feestdag in van St. Maarten uit maken jongeren een maaltijd voor ouderen op tv in naar Sneek. Ze doen dat met met een recept van tijdens op paus Franciscus. St. Maarten door deelde zijn op tv mantel met een mens van die te weinig eten een en kleren in had. Die uit daad van barmhartigheid op tv trekt al eeuwen met ons mee in en naar zet de met jongeren en ouderen van de St. de met Martinuskerk in Sneek in beweging om uit het in onze tijd de dat voorbeeld na te uit volgen. Want als er op iemand uit de van katholieke tijdens kerk de afgelopen jaren het voorbeeld tijdens heeft gegeven om de de zijn leven te delen met in arme mensen, dan in is het de Heilige door Vader. Zo'n een 70 jongeren en op tv ouderen komen samen en een laten zien uit hoe op je als christen rijker wordt naar als je deelt van de je overvloed en de hoe er tijdens verbinding kan zijn op tussen het generaties bij het het eten.

februari 2019
17-02-2019 10:15

Mauricio Meneses

Geloofsgesprek - Mauricio Meneses

De uit Colombia afkomstige priester Meneses is met een groep pelgrims uit het aartsbisdom meegeweest naar de Wereldjongerendagen in Panama. Nog maar net terug is Meneses daar nog vol van. Met groot enthousiasme spreekt hij over paus Francis...

10-02-2019 10:15

Ed Smeets

Geloofsgesprek - Ed Smeets

Als je een toekomst van de kerk wilt, moet je ook naar buiten toe. Daarom wordt op alle lagere scholen catechese gegeven. De katholieke kerk van Waubach heeft de deuren altijd open. Dat is de enige manier om alle burgers te bereiken. Oudere...

03-02-2019 10:15

Arno Brok

Geloofsgesprek - Arno Brok

Als commissaris van de koning in Friesland, is Brok ervan overtuigd dat die ruimte de mensen uit het noorden ook de inspiratie geeft om met elkaar op te trekken in die weidsheid: de gemeenschapszin. Staande op de veerboot en met uitzicht op...

27-01-2019 10:15

Ruud Vink en Celestine de Jong

Geloofsgesprek - Ruud Vink en Celestine de Jong

Eind januari zijn de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. Honderdvijftig Nederlandse jongeren zijn aanwezig bij de driejaarlijkse ontmoeting met de paus. Twee van hen zijn Ruud Vink en Celestine de Jong. Op Ameland zijn de jongeren samen di...

20-01-2019 10:20

Pastoor Marc Oortman

Geloofsgesprek - Pastoor Marc Oortman

Als pastoor van veel kerken rond Hengelo en Delden doet Marc Oortman een gepassioneerde oproep om geld te geven aan de kerk die je dierbaar is. Dat zit niet in stenen, maar in het geloof dat wordt doorgegeven. Hij heeft een kelk bij zich va...

13-01-2019 10:15

Pastoor Han Akkermans

Geloofsgesprek - Pastoor Han Akkermans

Als monnik is Akkermans zelf volgeling van Benedictus geweest. Hij spreekt over spiritualiteit vanuit de abdij van de benedictinessen te Oosterhout. Als pastoor van Oosterhout mag Akkermans zich een gezegend mens weten met drie kloosters in...

06-01-2019 10:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

Op Driekoningen gaat bisschop Gerard de Korte in op de betekenis van deze drie wijzen in de St. Jan in Den Bosch. Staande voor de afbeelding van Driekoningen legt de bisschop van Den Bosch uit dat deze drie wijzen model staan voor ons allem...

30-12-2018 10:15

Pater Wim van Meijgaarden

Geloofsgesprek - Pater Wim van Meijgaarden

Op het feest van de Heilige Familie blikt pater Wim van Meijgaarden terug op vijf jaar tv-vieringen vanuit Meerssen. Voorafgaand aan de laatste tv-viering vanuit Meerssen overdenkt pater Wim van Meijgaarden sss de afgelopen jaren als tv-cel...

23-12-2018 10:15

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

Op de laatste zondag van de advent spreekt de bisschop van Rotterdam over het Jaar van het Gebed en hoe je wordt geroepen.

16-12-2018 10:15

Marc Oortman

Geloofsgesprek - Marc Oortman

Wachten, verwachten en verlangen. In het ochtendgloren spreekt pastoor Marc Oortman over de advent. Deze tijd heeft alles te maken met de essentie van het bestaan, het verlangen van de mens om altijd een nieuwe begin te kunnen maken, iedere...

09-12-2018 10:15

Mgr. Gerard de Korte

Geloofsgesprek - Mgr. Gerard de Korte

De bisschop van Den Bosch, mgr. Gerard de Korte, over de kunst van het wachten en de advent aan de hand van verschillende afbeeldingen in de St. Jan. Wachten zit niet meer in onze genen. We leven in het hier en nu en hebben geen geduld meer...

02-12-2018 10:15

Mgr. Jos Punt

Geloofsgesprek - Mgr. Jos Punt

Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseerde voor het eerst een vrijwilligersdag. Dat doet het bisdom om de vrijwilligers te bedanken voor hun onbaatzuchtige werk in de kerk. Zonder hen zou de toekomst van de kerk er minder rooskleurig uitzien. Bi...

25-11-2018 10:15

Mgr. Jan Liesen

Geloofsgesprek - Mgr. Jan Liesen

Steeds meer mensen leven buiten het klooster met de regel van Benedictus en daarom gaat de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen, uitgebreid in op de spiritualiteit van deze grondlegger van het kloosterleven. Want deze heilige is ook in onze ...

18-11-2018 10:15

Dick Vrijburg

Geloofsgesprek - Dick Vrijburg

Als diaken in Nootdorp werkt hij voor mensen in de schulden en voor ouderen die niet of nauwelijks bezoek ontvangen. Eens per maand kookt hij voor hen. Vrijburg, ooit begonnen als banketbakker, kan in die maaltijden zijn oude beroep en zijn...

11-11-2018 10:15

Jongeren koken voor ouderen

Geloofsgesprek - Jongeren koken voor ouderen

Op de feestdag van St. Maarten maken jongeren een maaltijd voor ouderen in Sneek. Ze doen dat met een recept van paus Franciscus. St. Maarten deelde zijn mantel met een mens die te weinig eten en kleren had. Die daad van barmhartigheid trek...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 13. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 188
  • Laatste uitzending op 17-02-2019 om 10:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord