Programma gemist?

Sinds enkele dagen door is Stok uit priester. Een in verhaal over roeping, vreugde en de de met weg ernaartoe. Hij is van nog maar door een paar op tv dagen priester wanneer hij van voorgaat in de tv-mis van van met 25 juni uit van Roelofarendsveen. Het is de plek de waar hij stage naar heeft naar gelopen, deze jonge met priester die uiteindelijk tijdens geantwoord heeft op van de vraag die naar tijdens hem toekwam. Dat van antwoord heeft hem vreugde op gegeven uit die met niets tijdens te vergelijken is. Hierover spreekt hij, een maar het ook over de weg naar met het priesterschap. Eli naar Stok de doet dat op een verinnerlijke in manier, door zoals hij voortdurend zijn hart van laat op spreken.

Op tijdens 18 juni a.s. viert van hij zijn 60-jarig in priesterfeest. Hij kijkt met door dankbaarheid met terug en getuigt door van het vuur dat op nooit is gedoofd en een het nog steeds de de in weg van Christus wil op tv volgen. De kardinaal een geniet nu van zijn het welverdiende op tv rust na in jaren van hard werken met als bisschop en als kardinaal. op tv Maar in op de een eerste plaats blijft hij priester. het Hij de viert op 18 juni zijn door 60-jarig priesterfeest. Nu naar hij uit kan terugkijken en reflecteren, kijkt door hij met dankbaarheid terug de en uit getuigt hij in het geloofsgesprek door van uit het vuur in dat nooit is naar gedoofd en nog steeds uit de weg naar van Christus wil een volgen.

Deze in late roeping heeft de gave het van het tijdens woord en op het onderscheidingsvermogen uit om kinderen, jongeren, nieuwe gezinnen naar en nieuwkomers in hun met hart tijdens te raken. Hij is door de uit verpersoonlijking van de inzet van het op van bisdom Breda om ook jonge gezinnen het te met bereiken. Deze late op roeping heeft de gave van het het woord en het het onderscheidingsvermogen om het kinderen, jongeren, van nieuwe gezinnen en op nieuwkomers in uit hun hart te naar raken en uit zo heel langzaam gemeenschap van gemeenschappen in te de stichten in het bisdom door Breda.

Bij door zijn 70-jarig priesterfeest in 2011 de een gesprek over uit oud worden, het op priesterschap en op tv zijn ouders. Hij keek met toendertijd naar van de dood, als uit een een ontsluiting van het geheim. Huub Ernst tijdens stierf 19 mei door jl. uit op 100-jarige leeftijd. Deze op wijze mens naar was ruim een kwart eeuw door bisschop tijdens van Breda en op vertelde in 2011 bij tijdens zijn 70-jarige priesterfeest over met oud worden, over van uit priesterschap, over zijn ouders op die hem leerden Christus te het volgen van maar ook te delen met met in een ander. Zo beleeft hij de de de eucharistie, zo is hij trouw aan het op zijn ouders, zo ging op tv hij de van laatste reis naar God. tijdens In vertrouwen, zoals hij de altijd geleefd had. Zo de keek hij tijdens naar met de dood, als een in ontsluiting van door het geheim, als een het weg om op tv je geheel en al in toe te vertrouwen aan op God.

Als tijdens plebaan van naar de Bavokathedraal in Haarlem geeft in hij inhoud uit aan het geloof: hij wil naar luisteren tijdens naar de door mensen om zo God op in het het spoor te komen. Als de plebaan van de van Bavokathedraal in Haarlem geeft hij de inhoud de aan het geloof: hij wil met luisteren naar de de mensen tijdens om zo God op het op tv spoor tijdens te komen. in En hij herinnert aan tijdens rabbijnen die ons voorhouden: een God heeft op tv ons ook naar nodig, Hij wil in het ons wonen. de Op een persoonlijke manier legt in Van Ogtrop uit door wat hij op tv hiermee bedoelt.

Wat tijdens zijn de drijfveren van de van initiatiefnemer in van de een Kerkenproeverij om op naar 9 en 10 september de op deuren van alle door kerken open te zetten op tv voor hen die met nog wel katholiek in zijn, in maar er nooit meer komen? tijdens op tv Op intitiatief van de uit theolog gaan in het weekend de van 9 tijdens en tijdens 10 september alle in kerken in Nederland hun vaste uit bezoekers vragen een om een vriend, door buurman, broer of zus een mee te nemen. De met deuren van alle door kerken door gaan open voor hen die met nog de wel katholiek zijn, maar er op tv nooit meer naar komen. door De initiatiefnemer van met dit mooie project is de Engelse op tv theoloog Michael Harvey. met Alles begon van bij tijdens hem met een kopje koffie met met zijn moeder. met Zij vroeg in hem mee uit te gaan naar de kerk. de Zo is de kerk het voor hem de een thuis van geworden. Maar een dat is dan wel door een uitnodigende kerk, voor in de viering, in de de viering en een ook na afloop. Michael de Harvey was een vorige maand tijdens in Nederland en vertelt over van zijn drijfveren om op tv de kerk meer in in uitnodigend te laten zijn. Hij door doet dat op een op tv inspirerende manier. op En hij kan naar dat ook doen, omdat van tijdens hij in feite zijn op tv eigen levensverhaal op vertelt en daarom uit authentiek en persoonlijk een de getuigenis aflegt.

Geraakt de door de wereldwijde beweging Sant'Egidio op zet pastoraal door werker Dekker zich in het Amsterdam in door voor op tv zijn naasten, zoals op daklozen en vluchtelingen. het De dienst aan de naaste tijdens staat centraal op bij de wereldwijde beweging het Sant'Egidio. Daarom zet een hij zich in bij de de het daklozenrestaurant en met de opvang van vluchtelingen en het laat hij het zich raken door het uit avondgebed. Sinds twee jaar naar heeft van Sant'Egidio een vaste plek in tijdens Amsterdam. De op Mozes en Aäronkerk is van op tv het centrum van in deze wereldwijde beweging. door De schoonheid van het gebed en op tv de in dienst aan de naaste van staan er centraal. tijdens Precies een om die reden zet Colm een Dekker het zich in voor Sant'Egidio. Deze in pastoraal werker in Osdorp op tv is in naar zijn vrije tijd in vrijwilliger door aan het Waterlooplein, zet zich de in voor met het daklozenrestaurant, een helpt bij de opvang van op vluchtelingen en in laat zich raken een door het avondgebed van 20.00 een uur. En op tv hij ontdekt de dat er zo tijdens echte vriendschap kan door groeien tussen op tv mensen. De een is niet met meer uit dan de ander. naar Bij echte vriendschap is het als het in tijdens een omhelzing: je van weet nooit wie wie de nu uit precies omhelst. Colm Dekker vertelt met ook hoe hij die van van eerste keer in Rome door naar Sant'Egidio is van geraakt.

Op van 3 juni zal door Ron van den Hout door tot bisschop de worden gewijd. Hij op tv verlaat zijn geliefde Brabant naar om de nieuwe van bisschop van een bisdom Groningen-Leeuwarden te worden. Op van op 1 april gepresenteerd een als de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden. in uit Hij verlaat zijn geliefde Brabant tijdens om op tv in het noorden te gaan tijdens werken door en zegt dat een in bisschop van op mensen moet houden en met een hen in gesprek met moet gaan. Van den op Hout op zal op 3 juni tot het bisschop worden van gewijd. op Hij is Bijbelgeleerde van tijdens het Oude in Testament, opgegroeid in door de agrarische sector, werkzaam in met Brabantse parochies en van combineert deze taken op tv steeds weer met bestuurswerk met voor het een bisdom Den van Bosch.

Mauricio tijdens woont sinds twee jaar in in naar Nederland en wordt binnenkort tot diaken uit in en in november tot priester uit gewijd. Een verhaal over naar zijn ontmoeting een met uit de paus en met zijn missionaire taak. In oktober door vorig jaar was de hij bij paus van Franciscus, met andere in priesterstudenten. Hij stal een daar het hart het van het de paus met het in verzoek om een met selfie met de Heilige Vader uit het te mogen maken. De Colombiaan het woont sinds met twee jaar in Nederland het en wordt het binnenkort tot diaken en in het in november tot priester gewijd. tijdens Een verhaal met over zijn ontmoeting met de op paus, zijn op missionaire taak in Nederland het en de vreugde uit van het geloof. Meneses op tv spreekt uit voortreffelijk onze taal. Hij voelt met zich geroepen om in onze kerkprovincie een te dienen als van priester en de doet dat met het een grote naar blijheid.

Wat beweegt uit hoofdaalmoezenier Van op tv Eijk om de diaken te worden van en wat heeft zijn met werk in uit de gevangenis daaraan het bijgedragen. Zelden komen in het tijdens geloofsgesprek aalmoezeniers aan het op tv woord. Van de Eijk, met hoofdaalmoezenier van justitie op over zijn werk als justitiepastor in met een het huis van detentie in de Vught, over de de betekenis van aalmoezeniers in uit gevangenissen en in op andere op tv plekken, over zijn eigen weg in in het geloof, in over zijn tijdens roeping tot diaken tijdens en door over zijn aanstaande wijding. Wat op tv beweegt hem om met diaken te worden uit en wat heeft zijn een werk in tijdens de gevangenis door daaraan bijgedragen? met Een diakonaal geloofsgesprek de over de roeping die met ook kan plaatsvinden wanneer een je al met wat ouder naar bent.

De een bisschop van Rotterdam over een de betekenis van de het kruis in uit onze tijd. door Doordat Christus ons tijdens in het lijden vooraf de is naar gegaan, leven we met het tijdens perspectief dat we met opnieuw kunnen een beginnen, telkens de weer. Op het hoogfeest van Pasen van vertelt naar de bisschop van Rotterdam op tv over de uit betekenis van het kruis in uit tijdens onze tijd. Hij doet dat uit bij door de reliekhouder van het tijdens kruis van Christus het in de katholieke van kerk van Dordrecht. Dat is in in op de loop der in tijden een ware bedevaartplaats geworden op voor door Nederlandse katholieken. een Deze plek herinnert eraan dat Christus met ons in door het lijden vooraf uit is in gegaan en dat hij op tv ons daarmee bevrijdt op tv van de gebrokenheid en zonde. de Daardoor leven op tv we tot op tijdens de dag met uit het perspectief dat we met opnieuw kunnen door beginnen, door telkens weer. Het lijden heeft niet uit het laatste woord, uit naar onze gebrokenheid evenmin. Door de aftakeling de een heen kunnen we als mensen erop het vertrouwen in dat - hoe tijdens duister het ook is op tv - het de licht zal de doorbreken.

Nina en door Roy waren vorig jaar met aanwezig op tv bij de wereldjongerendagen in op tv het Poolse een Krakau. Beiden het hebben deze ontmoeting van twee miljoen uit jongeren en paus op Franciscus als op tv een impuls voor hun op tv geloof de ervaren Nina is jongerenwerker met bij het uit bisdom, Roy is actief in met een de kerk van Oosterhout. Beiden door waren vorig jaar aanwezig op bij de het wereldjongerendagen van in het Poolse Krakau, het beiden hebben deze ontmoeting een van twee tijdens miljoen jongeren uit en paus Franciscus als een impuls van voor op tv hun geloof ervaren. Nina de Mertens weet nu dat tijdens jongeren een platform het tijdens van ontmoeting nodig om hun geloof in het te herkennen en verder uit te van dragen. door Roy Soeters van heeft in Polen een ommekeer meegemaakt: een hij voelde de zich daar letterlijk op tv geroepen om tijdens alle schroom van een zich af van te gooien en voor de van katholieke kerk te gaan op tv tijdens werken.

Priester Tjeerd van Visser en diaken op tv Iwan Osseweijer over op tv de bedevaart met naar Rome die bisdom naar Rotterdam dit van najaar organisseert met als door thema: Netwerk uit van liefde. Priester Tjeerd Visser uit en in diaken Iwan Osseweijer over met de bedevaart naar door Rome die bisdom van Rotterdam naar dit najaar organiseert met als in thema: Netwerk van naar liefde.

Ondanks het zijn mooie carrière naar in de met beste hotels wist hij na een een periode als lekenmissionaris naar in Afrika op tv dat in hij meer zin op wilde geven aan op het leven. Hij werd in geroepen tot het priesterschap. op Geboren in Den in Bosch, getogen in op Maastricht, daar naar carrière gemaakt in een de beste hotels en in vervolgens een pauze van genomen in zijn van leven om een tijdens paar jaar lekenmissionaris de in Afrika door te worden. Zijn tijdens nichtje werkte daar als vrijwilliger, van uit Schaepman ging kijken het en wist toen door dat zijn leven voorgoed een tijdens keer zou nemen. van Hij van werd geroepen tot het de priesterschap, ging studeren in Rome met en tijdens is nu op tv twee jaar kapelaan met in Uden.

Als uit misdienaar van de twaalf jaar oud wist hij op tv al dat hij tijdens priester wilde worden. Dat het verlangen tijdens is altijd bij hem een gebleven. Hij van mocht de genade door ervaren dat uit de roeping steeds opnieuw bevestigd de werd. op tv Als geboren Twentenaar, afkomstig naar uit Glanerbrug, in leerde de rector van uit het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van in aartsbisdom Utrecht, het wat de schoonheid van het het geloof op tv voor een mens tijdens kan betekenen. Daarom wist tijdens hij als misdienaar tijdens op van twaalf jaar oud al tijdens dat hij op tv priester wilde in worden. Dat verlangen is altijd met bij hem gebleven. Hij uit mocht een de genade op ervaren dat de roeping steeds opnieuw van bevestigd werd. naar Een priester die mensen naar nabij is en tijdens zich verbonden voelt uit met de kerk door en haar op traditie.

juni 2017
25-06-2017 10:15

Eli Stok

Geloofsgesprek - Eli Stok

Sinds enkele dagen is Stok priester. Een verhaal over roeping, vreugde en de weg ernaartoe. Hij is nog maar een paar dagen priester wanneer hij voorgaat in de tv-mis van 25 juni uit Roelofarendsveen. Het is de plek waar hij stage heeft gelo...

18-06-2017 10:15

Kardinaal Simonis

Geloofsgesprek - Kardinaal Simonis

Op 18 juni a.s. viert hij zijn 60-jarig priesterfeest. Hij kijkt met dankbaarheid terug en getuigt van het vuur dat nooit is gedoofd en nog steeds de de weg van Christus wil volgen. De kardinaal geniet nu van zijn welverdiende rust na jaren...

11-06-2017 10:15

Jochem van Velthoven

Geloofsgesprek - Jochem van Velthoven

Deze late roeping heeft de gave van het woord en het onderscheidingsvermogen om kinderen, jongeren, nieuwe gezinnen en nieuwkomers in hun hart te raken. Hij is de verpersoonlijking van de inzet van het bisdom Breda om ook jonge gezinnen te ...

04-06-2017 10:45

In memoriam - mgr. Huub Ernst

Geloofsgesprek - In memoriam - mgr. Huub Ernst

Bij zijn 70-jarig priesterfeest in 2011 een gesprek over oud worden, het priesterschap en zijn ouders. Hij keek toendertijd naar de dood, als een ontsluiting van het geheim. Huub Ernst stierf 19 mei jl. op 100-jarige leeftijd. Deze wijze me...

28-05-2017 10:15

Hein Jan van Ogtrop

Geloofsgesprek - Hein Jan van Ogtrop

Als plebaan van de Bavokathedraal in Haarlem geeft hij inhoud aan het geloof: hij wil luisteren naar de mensen om zo God op het spoor te komen. Als plebaan van de Bavokathedraal in Haarlem geeft hij inhoud aan het geloof: hij wil luisteren ...

21-05-2017 10:15

Michael Harvey

Geloofsgesprek - Michael Harvey

Wat zijn de drijfveren van de initiatiefnemer van de Kerkenproeverij om op 9 en 10 september de deuren van alle kerken open te zetten voor hen die nog wel katholiek zijn, maar er nooit meer komen? Op intitiatief van de theolog gaan in het w...

14-05-2017 10:15

Colm Dekker

Geloofsgesprek - Colm Dekker

Geraakt door de wereldwijde beweging Sant'Egidio zet pastoraal werker Dekker zich in Amsterdam in voor zijn naasten, zoals daklozen en vluchtelingen. De dienst aan de naaste staat centraal bij de wereldwijde beweging Sant'Egidio. Daarom zet...

07-05-2017 10:15

Ron van den Hout

Geloofsgesprek - Ron van den Hout

Op 3 juni zal Ron van den Hout tot bisschop worden gewijd. Hij verlaat zijn geliefde Brabant om de nieuwe bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden te worden. Op 1 april gepresenteerd als de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij verl...

30-04-2017 10:15

Mauricio Meneses

Geloofsgesprek - Mauricio Meneses

Mauricio woont sinds twee jaar in Nederland en wordt binnenkort tot diaken en in november tot priester gewijd. Een verhaal over zijn ontmoeting met de paus en zijn missionaire taak. In oktober vorig jaar was hij bij paus Franciscus, met and...

23-04-2017 10:15

Ryan van Eijk

Geloofsgesprek - Ryan van Eijk

Wat beweegt hoofdaalmoezenier Van Eijk om diaken te worden en wat heeft zijn werk in de gevangenis daaraan bijgedragen. Zelden komen in het geloofsgesprek aalmoezeniers aan het woord. Van Eijk, hoofdaalmoezenier van justitie over zijn werk ...

16-04-2017 10:45

Mgr. Hans van den Hende

Geloofsgesprek - Mgr. Hans van den Hende

De bisschop van Rotterdam over de betekenis van het kruis in onze tijd. Doordat Christus ons in het lijden vooraf is gegaan, leven we met het perspectief dat we opnieuw kunnen beginnen, telkens weer. Op het hoogfeest van Pasen vertelt de bi...

09-04-2017 10:15

Nina Mertens en Roy Soeters

Geloofsgesprek - Nina Mertens en Roy Soeters

Nina en Roy waren vorig jaar aanwezig bij de wereldjongerendagen in het Poolse Krakau. Beiden hebben deze ontmoeting van twee miljoen jongeren en paus Franciscus als een impuls voor hun geloof ervaren Nina is jongerenwerker bij het bisdom, ...

02-04-2017 10:15

Iwan Osseweijer en Tjeerd Visser

Geloofsgesprek - Iwan Osseweijer en Tjeerd Visser

Priester Tjeerd Visser en diaken Iwan Osseweijer over de bedevaart naar Rome die bisdom Rotterdam dit najaar organisseert met als thema: Netwerk van liefde. Priester Tjeerd Visser en diaken Iwan Osseweijer over de bedevaart naar Rome die bi...

26-03-2017 10:15

Herman Schaepman

Geloofsgesprek - Herman Schaepman

Ondanks zijn mooie carrière in de beste hotels wist hij na een periode als lekenmissionaris in Afrika dat hij meer zin wilde geven aan het leven. Hij werd geroepen tot het priesterschap. Geboren in Den Bosch, getogen in Maastricht, daar car...

19-03-2017 10:15

Patrick Kuipers

Geloofsgesprek - Patrick Kuipers

Als misdienaar van twaalf jaar oud wist hij al dat hij priester wilde worden. Dat verlangen is altijd bij hem gebleven. Hij mocht de genade ervaren dat de roeping steeds opnieuw bevestigd werd. Als geboren Twentenaar, afkomstig uit Glanerbr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Geloofsgesprek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Geloofsgesprek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Geloofsgesprek bij Geloofsgesprek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Geloofsgesprek. Heb je een uitzending van Geloofsgesprek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Geloofsgesprek gemist

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor Geloofsgesprek. Zo komt ieder bisdom in Geloofsgesprek zeven keer aan bod.

Uitzending gemist van Geloofsgesprek? Hier kun je alle uitzendingen van Geloofsgesprek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 106
  • Laatste uitzending op 25-06-2017 om 10:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord