Programma gemist?

Case 1: in Kayleigh vs. door Ger (dochter en vader) Kayleigh op tv heeft een bewogen tijdens jeugd achter de tijdens rug. van Ze heeft na de de scheiding van haar op ouders zowel bij het haar met moeder als bij haar vader naar gewoond. Kayleigh van was echt op een papa´s-kindje. Toch gaat het tijdens een jaar het geleden mis tussen het de twee en sindsdien wil een haar vader uit niet meer door met haar praten. in Kayleigh wil hem graag door een aantal zaken uitleggen, het maar krijgt daar van nu uit de kans niet een meer voor. Ze heeft het spijt een van de dingen die ze tegen tijdens hem heeft gezegd uit met en hoopt dat naar haar vader haar vanavond toch uit nog een kans door wil geven. naar Case 2: Sabrina de vs. in Bert (dochter en vader) naar Ook Sabrina een heeft haar vader al lange tijd het een niet gezien. En dat is ook een nog eens uit haar eigen schuld. de Steeds weer doet tijdens ze niets met zijn tijdens goed bedoelde de adviezen. Een half in jaar geleden maakt ze uit het uit wel heel bont. Ze op tv leent op een in avond haar auto uit uit naar aan een vriend, tijdens terwijl haar vader haar uitdrukkelijk de had gewaarschuwd een dit niet te op tv doen. Met tijdens de auto wordt het een strafbaar feit gepleegd en op de wagen door wordt door de politie in door beslag tijdens genomen. Haar vader is met enorm kwaad en de teleurgesteld: hij op tv wil niks meer met zijn het dochter te op tv maken wil het hebben. Sabrina heeft heel de veel het spijt en ze een mist haar vader in enorm.

Hét in human interest programma waarin verzoeningspogingen op het na langslepende familie- uit en/of vriendenruzies centraal in staan. Vredestichter John Williams brengt in mensen weer bij naar elkaar die op tijdens gespannen voet leven met in de elkaar. Een serieus meningsverschil, een in diepe met teleurstelling, het verlies van naar vertrouwen: er zijn vele naar redenen een om te het breken met iemand. Maar vaak door zijn uit er zelfs betere in redenen om weer op tv bij elkaar te komen. op En dan is `het spijt een me´ zeggen alles in wat nodig van is, naar maar tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk. tijdens John reikt in mensen de hand een om deze eerste een stap te in zetten.

Hét in human interest met programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- op op en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter uit John Williams brengt mensen door weer bij op tv elkaar die uit op gespannen voet leven op met elkaar. met Een met serieus meningsverschil, een diepe tijdens teleurstelling, het van verlies van vertrouwen: er zijn op tv vele redenen om te de breken tijdens met iemand. Maar vaak zijn het er zelfs het betere redenen door om weer bij elkaar te tijdens komen. het En dan is `het met spijt me´ op tv zeggen alles wat het nodig is, maar tegelijkertijd ook door ontzettend een moeilijk. John reikt mensen een de hand om naar deze eerste het stap te zetten. Case 1: naar Kimberly vs. Angela op op (vriendinnen) Kimberly (21) en Angela (23) met zijn door sinds de een middelbare school dikke vrienden en de delen van vanaf dat moment lief en in leed met met elkaar. Dit verandert van allemaal wanneer Kimberly een relatie met krijgt. Angela een en het tijdens vriendje van Kimberly liggen elkaar van namelijk niet zo. tijdens Het werd zelfs de zo erg van dat de vriend van een Kimberly op liever niet met meer had dat de op vriendinnen elkaar de nog zagen. Wanneer Kimberly 2 met jaar geleden bevalt naar van door haar dochtertje en Angela met heel graag langs wil tijdens komen, gaat een het mis. met Via een sms laat op Kimberly weten dat Angela de niet meer welkom is van bij haar en het haar vriend. Vanaf het dat de moment is de ze Angela kwijt. Kimberly de heeft enorm veel spijt de van naar deze sms en wil haar dat een naar graag laten weten. Case 2: op tv Albert vs tijdens Joice naar en Patrick (vader in en kinderen) Albert is uit in 2001 gescheiden op van zijn vrouw waar hij met drie uit kinderen mee heeft: van Patrick (27), Joice door (23) en naar Isabel (17). De kinderen door gaven aan dat door ze bij met hun vader wilde blijven wonen, het maar dit ging op niet op tv omdat Albert destijds in naar een stacaravan woonde en de veel nachtdiensten moest werken. door Nadat zijn op dochters een tijdens weekend bij hem waren een geweest en een niet meer terug wilden naar op hun moeder zijn van ze bij door hem blijven wonen. Met door de zijn zoon werd het contact door steeds minder omdat op hij het druk in had met voetbal en met het bijbaantjes. Albert vond op het belangrijk dat de met kinderen het contact met hun naar moeder onderhielden. naar Ondanks dat de kinderen met het op niet wilde, `verplichtte´ de hij ze wel op tv om naar van haar toe te gaan. door Op een dag zijn in de rollen een ineens omgedraaid en wil Joice op niet meer op terug met naar Albert. Albert heeft nu naar spijt dat met hij zijn zoon een Patrick niet heeft naar meegenomen na naar de scheiding en dat hij zijn naar dochter van Joice verplichtte om bij een haar moeder langs te van gaan. Inmiddels heeft van hij ze het beiden het al bijna 10 jaar niet op tv meer op tv gezien. Willen zij hem door vanavond weer onder op ogen komen?

Case op 1: Chantal vs. Samantha (zussen) tijdens Chantal in heeft haar naar jongere zusje Samantha tijdens al 11 jaar niet meer op tv gezien. Na de een scheiding van het hun ouders bleven de met meiden bij hun moeder de op wonen. De zussen hadden een een haat-liefde band. Samantha ging in haar op tv zus steeds meer pesten. door Op een dag is tijdens de maat tijdens vol met en vertelt hun een moeder dat het beter een is als Samantha bij op haar vader op tv gaat wonen. Chantal naar liet met Samantha via een voicemail weten door dat het ze blij was dat ze opgerot naar van was. Pas na een jaar het ging Chantal haar zusje in op missen en probeerde ze weer contact in met met haar te krijgen, maar naar Samantha moet daar de niks van het weten. Chantal heeft spijt het dat ze 11 jaar de geleden zo lang uit niks van een zich heeft tijdens laten horen. Kan Samantha op tv haar met zus nu vergeven of tijdens is Chantal te de laat? Case 2: Jimmy vs. een Demi (vader de en dochter) Als het Demi 11 tijdens jaar is met besluiten haar ouders te scheiden. Haar tijdens vader heeft binnen een de een maand een nieuwe in relatie. Zijn nieuwe vriendin in heeft 2 dochters. uit Demi blijft van bij haar op moeder wonen, maar op komt ook regelmatig bij de haar vader thuis. Dit gaat naar erg goed, tijdens maar na een tijd naar ontstaan met er irritaties een tussen Demi en een van de de dochters van tijdens de nieuwe vriendin van op haar vader. De naar van bom barst als de Demi met een aantal een vrienden bij op tv het huis van haar vader aankomt op en de andere het dochter haar vraagt, de wat doe jij naar hier?! tijdens Demi antwoordt dat het ook het haar huis de is. de Er ontstaat een ruzie in en als haar vader een Jimmy de hier lucht van een krijgt, heeft Demi het op gevoel dat haar vader kiest met voor op tv zijn nieuwe gezin. op tv Demi voelt uit zich op de uit tweede plaats gezet. door Jimmy probeert van alles, maar kan een een niet meer tot het Demi doordringen. Lukt het John door om de boodschap over met te naar brengen?

Angelique tijdens Steenbergen Vier van jaar lang is Angelique naar verslaafd geweest aan in cocaïne. Op een op gegeven moment wordt op tv zij haar in huis uitgezet en kan ze niet het meer het voor haar 2 kinderen, naar Angela en uit Remy, zorgen. Zij gaan in bij met hun opa en oma wonen en een Angelique belooft het ze weer op te tijdens halen als ze uit van de drugs het af is. een Inmiddels is Angelique de 11 op tv jaar clean en heeft de ze haar zoon tijdens weer terug in haar op leven. Haar van dochter, Angela, wil in tot op de dag van een vandaag met niks met het haar moeder te met maken hebben. Vanavond uit gaat Angelique het spijt me zeggen het voor de op tv pijn en in het verdriet dat ze een haar op tv dochter heeft aangedaan. Zou op tv Angela na 9 de jaar geen tijdens contact, haar moeder kunnen door vergeven?

Een de jaar geleden leren Peter door en van Kelly elkaar kennen. door Ze zijn zo verliefd dat ze op tv zich na een het half jaar verloven. naar Kelly woont van in Breda in en Peter in Amsterdam. op Ze willen het graag bij elkaar zijn en met daarom gaat de met naar 20-jarige Kelly bij Peter een wonen. De ouders van Kelly tijdens vinden dit naar goed mits door zij goed contact blijven houden uit met hen. door In uit de relatie van Peter en naar Kelly ontstaat steeds vaker uit onenigheid. Soms de loopt dit zo het hoog op naar dat het van een woordenwisseling het op tv naar fysiek geweld op gaat. Omdat Peter en Kelly zo het goed contact onderhielden tijdens met haar met ouders waren zij ook tijdens op de op tv hoogte van in de ruzies. een Afgelopen zomer loopt de ruzie zo van erg uit een de hand dat de tijdens ouders van van Kelly van besluiten haar op te halen een in Amsterdam. Kelly koos met voor haar ouders door en verbrak uit de in relatie met Peter. Na een korte het tijd zochten van Peter en Kelly elkaar tijdens toch op weer op. De relatie een was in weer een feit, maar haar ouders de het willen er niks van weten. Peter de ziet zijn toekomst de samen met naar Kelly, maar het op tv is de lastig zonder de goedkeuring van op haar ouders. Vandaag wil een Peter het door spijt me zeggen met tegen zijn schoonouders van voor het uit geweld dat tijdens hij hun dochter heeft aangedaan. naar Hij hoopt dat ze naar de van excuses accepteren en dat zij op tv in weer achter hun relatie met staan.

Hét human naar interest programma waarin een verzoeningspogingen na door langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal tijdens staan. Vredestichter naar John Williams brengt mensen de weer de bij elkaar die op gespannen door voet op tv leven met elkaar. het Een het serieus meningsverschil, een diepe naar teleurstelling, het verlies van op vertrouwen: er de zijn vele in redenen om te door breken met iemand. Maar vaak zijn een er zelfs betere de redenen om weer naar bij op tv elkaar te komen. En op dan is `het spijt naar me´ zeggen op alles naar wat nodig is, maar een tegelijkertijd ook op tv ontzettend moeilijk. John reikt naar mensen de hand om deze in eerste stap te van zetten. Inhoud: van Nadia vs. tijdens Celine (moeder & dochter) met Nadia woonde na op een scheiding in het goede met harmonie samen met haar dochter een Celine. de Het noodlot sloeg toe tijdens en Nadia kreeg een auto-ongeluk op dat zowel psychisch met als fysiek een uit flinke een nasleep had. Nadia begon steeds door meer met te drinken en raakte verslaafd, door Celine van was toen 18 jaar met oud. Onder invloed van op drank en drugs een raakte hun van relatie van verstoord en ontstonden ruzies. Celine met kreeg van een Portugese vriend en de is met hem vijf jaar naar geleden vertrokken op tv naar Portugal. naar Vanavond wil op Nadia het spijt me zeggen voor het door de periode waarin zij aan uit de drank van verslaafd was en naar haar dochter veel pijn uit en naar verdriet heeft gedaan. John op tv start een het zoektocht in Lissabon naar Celine de om de de boodschap over te het brengen Suzanne vs. naar Annette (zussen) Suzanne van en Annette hebben op al veel door meegemaakt in hun in leven. door Ze hebben sinds hun derde en een vierde jaar in op veel het verschillende pleegtehuizen en met pleeggezinnen gewoond, maar nooit samen. naar naar Suzanne ging op in haar 16e weer bij een haar biologische moeder van en haar op tv tante wonen om tijdens voor ze te zorgen. door Beiden waren namelijk erg ziek. naar In uit december 2010 overleed tijdens hun moeder en 3 uit maanden later overleed ook met hun een tante. Vanaf dat moment in hadden Suzanne en Annette in alleen elkaar nog. door in Suzanne stelde voor om samen het te uit gaan wonen in Den Helder tijdens en haar door zus stemde in, van maar Anke het kon er niet aarden. de Er ontstonden ruzies een en er was zelfs een met naar handgemeen. De datum dat de hun tante uitgestrooid zou uit worden hield het Suzanne achter op tv voor Annette en uit sindsdien hebben ze elkaar niet door meer gezien. Suzanne wil een het spijt naar me zeggen voor met de verwijten die naar ze heeft gemaakt en de het hoopt na vanavond een nieuwe start met door te kunnen maken met Annette door en een echte zussenband tijdens op te uit bouwen

Carla vs. uit Martijn (moeder in & zoon) Sinds de scheiding door van haar naar man woont Carla met van haar zoon Martijn van in een door flat en hebben een met hechte band. met Zeven jaar geleden kreeg het Martijn een relatie door met tijdens Amy. Helaas zijn er de vanaf de de eerste dag irritaties tussen tijdens Carla en van Amy. Carla spreekt in met Martijn af om naar te praten met over de situatie, maar tijdens Martijn in komt vervolgens niet het opdagen. Dit was voor Carla de door druppel en ze het veranderd de tijdens sloten zodat het Martijn er niet in meer in kan. Martijn de is hier zo uit woedend over in dat hij zijn uit spullen ophaalt en bij op Amy gaat de wonen. Carla heeft Martijn nu op tv al zeven met jaar niet gezien en op gaat hem zeggen in dat het het haar spijt, het maar hoe de reageert Martijn? Jacqueline vs. tijdens Rob (dochter het & vader) Jacqueline is een kind van gescheiden op ouders en heeft 20 tijdens jaar geen contact met de haar met vader gehad. de Rob, haar vader is destijds in vreemd gegaan met de het beste met vriendin van zijn vrouw van en is daar mee uit naar gaan samenwonen. Gezien de op tv heftigheid van de onderlinge spanningen met het besloot Rob het contact te in verbreken. in Rob bleef wel kaartjes sturen, uit maar deze werden onderschept de door naar haar moeder. Op de een 16e de verjaardag ontving Jacqueline voor met het laatst door een kaart. De uit moeder van Jacqueline op vertelde dat ze nooit op alimentatie kreeg in en Jacqueline moest haar op vader hierover opbellen. In die een met telefoongesprekken heeft ze de hem een aantal keer op tv flink uitgescholden en werd het tijdens contact door tijdens Rob het verbroken. Inmiddels is met Jacqueline 23 jaar en uit wil ze graag haar naar vader leren het kennen. Ze gaat van het spijt van me zeggen.

februari 2020
27-09-2012 20:31

Aflevering 4

Het Spijt Me - Aflevering 4

Het Spijt Me is hét programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen in Het Spijt Me weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een se...

20-09-2012 20:32

Aflevering 3

Het Spijt Me - Aflevering 3

Het Spijt Me is hét programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen in Het Spijt Me weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een se...

13-09-2012 20:30

Aflevering 2

Het Spijt Me - Aflevering 2

Het Spijt Me is hét programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen in Het Spijt Me weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een se...

06-09-2012 20:32

Aflevering 1

Het Spijt Me - Aflevering 1

Het Spijt Me is hét programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen in Het Spijt Me weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een se...

15-12-2011 20:32

Najaar 2011 aflevering 8

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 8

Case 1: Kayleigh vs. Ger (dochter en vader) Kayleigh heeft een bewogen jeugd achter de rug. Ze heeft na de scheiding van haar ouders zowel bij haar moeder als bij haar vader gewoond. Kayleigh was echt een papa´s-kindje. Toch gaat het een ja...

08-12-2011 20:32

Najaar 2011 aflevering 7

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 7

Hét human interest programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een serieus meningsvers...

01-12-2011 20:30

Najaar 2011 aflevering 6

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 6

Hét human interest programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een serieus meningsvers...

24-11-2011 20:30

Najaar 2011 aflevering 5

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 5

Case 1: Chantal vs. Samantha (zussen) Chantal heeft haar jongere zusje Samantha al 11 jaar niet meer gezien. Na de scheiding van hun ouders bleven de meiden bij hun moeder wonen. De zussen hadden een haat-liefde band. Samantha ging haar zus...

17-11-2011 20:31

Najaar 2011 aflevering 4

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 4

Angelique Steenbergen Vier jaar lang is Angelique verslaafd geweest aan cocaïne. Op een gegeven moment wordt zij haar huis uitgezet en kan ze niet meer voor haar 2 kinderen, Angela en Remy, zorgen. Zij gaan bij hun opa en oma wonen en Angel...

10-11-2011 20:32

Najaar 2011 aflevering 3

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 3

Een jaar geleden leren Peter en Kelly elkaar kennen. Ze zijn zo verliefd dat ze zich na een half jaar verloven. Kelly woont in Breda en Peter in Amsterdam. Ze willen graag bij elkaar zijn en daarom gaat de 20-jarige Kelly bij Peter wonen. D...

03-11-2011 20:31

Najaar 2011 aflevering 2

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 2

Hét human interest programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een serieus meningsvers...

27-10-2011 20:29

Najaar 2011 aflevering 1

Het Spijt Me - Najaar 2011 aflevering 1

Carla vs. Martijn (moeder & zoon) Sinds de scheiding van haar man woont Carla met haar zoon Martijn in een flat en hebben een hechte band. Zeven jaar geleden kreeg Martijn een relatie met Amy. Helaas zijn er vanaf de eerste dag irritaties t...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Spijt Me gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Spijt Me de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Spijt Me bij Het Spijt Me liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Spijt Me. Heb je een uitzending van Het Spijt Me gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Spijt Me gemist

Het Spijt Me is hét programma waarin verzoeningspogingen na langslepende familie- en/of vriendenruzies centraal staan. Vredestichter John Williams brengt mensen in Het Spijt Me weer bij elkaar die op gespannen voet leven met elkaar. Een serieus meningsverschil, een diepe teleurstelling, het verlies van vertrouwen: er zijn vele redenen om te breken met iemand. Maar vaak zijn er zelfs betere redenen om weer bij elkaar te komen. En dan is `het spijt me´ zeggen alles wat nodig is, maar tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk. John reikt mensen de hand om deze eerste stap te zetten.

Uitzending gemist van Het Spijt Me? Hier kun je alle uitzendingen van Het Spijt Me kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 27
  • Laatste uitzending op 10-10-2019 om 16:03 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!