Programma gemist?

Tom tijdens en Anneke gaan van binnenkort hun zilveren bruiloft door vieren. Ze een leiden al van lang een bitter leven in samen, waaruit de sleetse op tv alledaagsheid hen geen uitweg in meer biedt. door Onuitgesproken is het verdriet uit om hun op verloren dochter. Maar dat van wordt anders als naar een van jonge vluchtelinge, die op is uitgeprocedeerd, Tom met haar kind, op tv een peuter nog, in toevertrouwt. Tot verbijstering van de zijn vrouw neemt hij het de in meisje mee naar huis: in ze wil er niets van met een weten. Toch breekt in de komst van het kind het tijdens versteende huwelijk op open, dat liefdeloos is de en vastzit sinds de het uit overlijden van hun enige dochter. met Met met de komst op van het kind ligt een nieuwe met toekomst door voor hen open, naar waar die tijdens voor de moeder naar van het meisje een eindigt.

Vanavond start een naar op nieuw seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin van in korte films worden uitgezonden. Vanavond is een dat 'Sex naar Ding'. Stel op tv je voor: een intieme foto van in jou, die op je in goed door vertrouwen een naar je crush hebt gestuurd, dwaalt van rond door over het internet. Bekenden en van onbekenden reageren met uit de meest uit kwetsende opmerkingen en je op bent ten einde naar op raad. Wat moet je dan? Simone door van Dusseldorp vertelt een in van haar film Sex Ding het uit verhaal van Vita, een in van jong meisje wiens uitdagende foto in tijdens tijdens een ruzie verspreid wordt in door haar uit beste vriendin. We volgen op tv de stoere zelfverzekerde Vita op tv in haar op ontwikkeling naar tijdens een persoon die zijzelf niet eens de meer de kent.

Het in is 2013. Een vader met probeert op zijn geradicaliseerde zoon de Mourad ervan te weerhouden om naar met Syrië te gaan een en zich door aan te door sluiten bij IS. Moet de hij Mour... naar Het is 2013. Een op vader probeert zijn tijdens geradicaliseerde zoon ervan het te weerhouden tijdens om af te door reizen naar Syrië en tijdens zich aan te sluiten in bij tijdens IS. De de zoon, Mourad, vindt dat hij zijn uit het broeders en zusters in Syrië niet in op in de steek mag laten. op tv Hij bereidt op zich voor het op zijn jihad tegen de door Syrische president Assad en de tegen het hypocriete naar Westen dat een zich afzijdig houdt. Moet tijdens zijn vader hem op tv verraden om een op martelaarsdood te van voorkomen?

Carla op tv staat op het punt haar op tv gouden naar huwelijk te de vieren met haar man Frans, die naar dement is en met in een met tehuis woont. Maar dan uit in doet ze een ontdekking die all... in Carla staat met op het punt tijdens haar gouden huwelijk te uit vieren met haar naar het man Frans, die van dement is en in een tehuis op tv woont. Maar dan het doet ze een een door ontdekking die alles op z'n door kop in zet.

Met op tv een truck vol hulpgoederen rijdt door de steenrijke een zakenman op Vincent dwars door oorlogsgebied op in Afrika het naar het kleine ziekenhuis dat hij in naar liet bouwen. M... Met een truck tijdens vol naar hulpgoederen rijdt op de steenrijke zakenman door Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar naar door het kleine met ziekenhuis dat hij liet uit bouwen. Met de zijn eigen NGO een A helping hand op tv denkt Vincent het verschil te kunnen op maken. met Nkosi, een ervaren hulpverlener van uit Afrika, is cynisch op tv over de white uit mans mission. Hij op tv doorziet hoe hulpverlening met wordt het misbruikt en het hoe het samenlevingen verder het ontwricht.

Fotograaf door Pieter verovert tijdens het hart van Tess door het tijdens exposeren van het een foto naar die hij van in haar maakte. Maar al in snel blijkt de hartstochtelijke op tv liefde door die ... uit De charmante fotograaf Pieter verovert uit het hart door van Tess uit door het tentoonstellen van van een foto die hij op in de een onbewaakt ogenblik van haar het maakte. Maar uit al snel blijkt de hartstochtelijke het tijdens liefde die daaruit voortkomt een op tv zwarte schaduwzijde de te hebben. in Als Pieter de leugen een waarin zij naar leven publiekelijk onthult in een in nieuwe foto, in verbreekt hij daarmee de op tv schijn van hun naar gelukkige een gezinnetje en is er door geen weg meer op terug. Hoeveel is Tess een bereid tijdens te betalen voor haar uit gedroomde liefde?

Prominente met Nederlandse filmmakers zetten in naar korte films een hun personages voor een naar keuze tussen kwaden. met In hun met films vertalen zij actuele op thema's tijdens in persoonlijke dilemma's.Meer met Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte de films hun personages een voor van een keuze tussen een kwaden. In hun de films vertalen de zij actuele thema's in de persoonlijke dilemma's. in Bij de ontwikkeling uit van hun films worden zij een bijgestaan door prominente op tv Nederlandse filosofen, door schrijvers en wetenschappers. tijdens Wat zij met elkaar in gemeen hebben is van de wil om met door op hun werk iets te de veroorzaken dat naar beklijft en dat tot inzicht door leidt. Hoe blijf je op een op goed mens onder extreme op tv omstandigheden?Minder

Prominente op tv Nederlandse filmmakers zetten in korte van uit films hun personages voor een keuze met tussen op kwaden. In in hun films vertalen zij actuele de thema's in persoonlijke op dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers op tv zetten naar in korte met films hun personages het voor een keuze tussen het kwaden. In hun films de vertalen zij actuele tijdens thema's in persoonlijke naar dilemma's. Bij de een ontwikkeling van hun films een worden op tv zij bijgestaan het door prominente Nederlandse filosofen, het schrijvers en door wetenschappers. Wat zij met elkaar gemeen op tv naar hebben is de wil om door met hun werk van iets te veroorzaken in dat beklijft en op tv dat tot een inzicht leidt. Hoe blijf met je een goed tijdens mens onder extreme uit omstandigheden?Minder

Victor, een voormalig een F16-piloot, voert met op drones in een gevechtsmissie uit in in een ver land, op tv totdat tijdens hij voor een onmogelijke keuze wordt de op tv gesteld. Meer In de film voert op een van jonge vader, uit Victor, met drones een tijdens gevechtsmissie uit in een op tv ver land. Hij is een een voormalig van F16-piloot, onderscheiden de voor zijn moed en op tv inzet op in voormalig Joegoslavië. op Nu is hij naast op tv zijn werk een familyman voor een vrouw het en zoon het en combineert hij het beste van tijdens twee het werelden. Totdat een met mysterieuze pijn in de zijn arm zijn leven steeds het verder overhoop een haalt, en hij op ten slotte de keuze naar niet meer in kan maken tussen het door doden van een het van tiener en het redden van zijn in tijdens maten.Minder

Mirjam tijdens neemt het op het voor het kind dat tijdens haar in vertrouwen nam, met maar in is machteloos als de de ouders de mishandeling naar ontkennen en het het kind ‘haar verklaring’ intrekt. het een Zal ze zich kunnen van neerleggen bij een het werkelijkheid die onverdraaglijk op is? Meer Als de zwangere met basisschooljuf Mirjam er de achter komt dat de in haar leerling Krista met onder de blauwe plekken zit, besluit het ze actie te tijdens ondernemen. in Hoewel Krista van haar in vertrouwen de heeft verteld dat tijdens ze geslagen wordt door haar vader, de de verbreekt Mirjam haar belofte van om het geheim te bewaren. met De ouders op van Krista reageren naar woedend op de naar beschuldigingen en uit schakelen de de school in. De school laat door Mirjam weten weinig door te kunnen doen tijdens in dit naar soort de situaties. Haar man vraagt haar met om vooral om met haar eigen gezin op tv te denken. met Mirjam wordt van alle kanten de gedwongen van om een stapje terug naar te doen. Zal een ze zich op kunnen neerleggen bij een op werkelijkheid naar die onverdraaglijk is? door Minder

In zijn met ambitie de om een duivelse jongen te redden naar uit een een grauw uit bestaan, is Simon blind voor het het verdriet van zijn de eigen zoontje. Komt naar hij op de tijd de tot inzicht of volhardt hij in het hoogmoed? Meer op tv Met het de in huis uit halen van de tegendraadse de Ronnie, hoopt Simon twee op vliegen in uit één klap te slaan. de Zijn lusteloze in zoontje Nando krijgt een op nieuwe stimulans in zijn van leven, van en Ronnie uit een kans op de een toekomst. Maar Ronnie, die gelooft met dat hij een in in de macht is van met Satan, laat zich tijdens niet zomaar redden door op Simon’s idealistische plannen. In naar Ronnie’s tijdens ogen is Simon slechts een met slappe van bedrieger die aan het Messiassyndroom het tijdens lijdt. Terwijl Ronnie en uit Simon in een strijd tijdens in over het juiste geloof verwikkeld naar raken, trekt Nando zijn met eigen gevaarlijke van conclusies. Brengt Simon van met het zijn verlangen om naar Ronnie te helpen onbedoeld een zijn eigen zoon op tv in gevaar? door En komt hij op tijd van tot inzicht of volhardt uit van hij in hoogmoed?Minder

Wat het begint als een door vurige liefde wordt een op tv claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt op tv op tv dat een man door zijn vrouw mishandelt.Meer een De charmante fotograaf Pieter verovert het in op hart van Tess door met het tentoonstellen van een foto op tv uit die hij in een onbewaakt ogenblik een van op haar maakte. Maar al tijdens snel de blijkt de hartstochtelijke tijdens liefde die daaruit voortkomt het een zwarte schaduwzijde te hebben. op tv Als Pieter de tijdens leugen op waarin zij leven van publiekelijk onthult in het een nieuwe met foto, verbreekt hij een daarmee de schijn van hun tijdens gelukkige de gezinnetje en is er geen tijdens weg meer terug. Hoeveel met is Tess een bereid te betalen met voor haar gedroomde van liefde?Minder

22:59),Zal van dominee Eva, moeder van David, op tv in zich ontfermen over naar een veroordeelde pedofiel als uit haar gemeente in van woede ontsteekt en gehakt van op tv door hem wil maken?

23:15),Voormalig op partijleider Jacob door de Bont is solidair in met de in vluchtelingen in de tijdens Vluchtkerk en zit aan bij een hun laatste de avondmaal. Met de ME voor door met de deur tikt de tijdens tijd weg. Wat met moeten ze op doen, buigen of barsten? (een een mix van feit op tv en een fictie)

23:15),Op Curaçao uit leidt Miguel in met zijn met moeder en zijn broertjes tijdens en zusje de een sober en eerlijk door leven, dat plotseling in op naar vlammen opgaat. Mag hij om zijn het naar moeder te redden op tv zijn broertje offeren in de een drugsdeal?

mei 2020
08-12-2017 22:55

Verloren dochter

Duivelse dilemma's - Verloren dochter

Tom en Anneke gaan binnenkort hun zilveren bruiloft vieren. Ze leiden al lang een bitter leven samen, waaruit de sleetse alledaagsheid hen geen uitweg meer biedt. Onuitgesproken is het verdriet om hun verloren dochter. Maar dat wordt anders...

01-12-2017 22:55

Terug: Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Terug: Duivelse Dilemma's

Vanavond start een nieuw seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin korte films worden uitgezonden. Vanavond is dat 'Sex Ding'. Stel je voor: een intieme foto van jou, die je in goed vertrouwen naar je crush hebt gestuurd, dwaalt rond over het...

12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 08-12-2017 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!