Programma gemist?

Tom en op Anneke gaan binnenkort een hun zilveren bruiloft op vieren. de Ze leiden al lang een bitter met leven samen, waaruit een naar de sleetse alledaagsheid hen het geen uitweg meer biedt. uit Onuitgesproken in is het verdriet om hun de verloren in dochter. Maar dat wordt uit anders als een jonge met vluchtelinge, die is uitgeprocedeerd, met Tom haar kind, een een peuter tijdens nog, toevertrouwt. Tot op verbijstering van uit zijn vrouw neemt de hij het meisje door mee naar huis: ze wil op tv naar er niets van in weten. Toch breekt de op tv komst van het kind door het versteende huwelijk open, het dat liefdeloos is tijdens en vastzit naar sinds de het overlijden van hun tijdens enige dochter. uit Met de komst op tv van het kind ligt naar een nieuwe toekomst voor hen het open, waar die op tv voor naar de moeder van het meisje het tijdens eindigt.

Vanavond start een op nieuw de seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin met korte op films worden uitgezonden. Vanavond naar is van dat 'Sex Ding'. Stel je op tv voor: een intieme foto van van jou, die van je op in goed vertrouwen naar je crush met hebt door gestuurd, dwaalt het rond over het internet. een Bekenden en onbekenden reageren door met de het meest kwetsende opmerkingen uit en je bent ten einde naar in raad. Wat moet je dan? Simone van de de Dusseldorp vertelt in het haar film Sex Ding het verhaal naar van Vita, een uit jong meisje wiens door uitdagende foto tijdens door een ruzie verspreid met op wordt door haar de beste vriendin. We volgen de tijdens stoere naar zelfverzekerde Vita in haar ontwikkeling naar een uit een persoon die zijzelf niet in eens meer door kent.

Het is een 2013. Een vader door probeert zijn geradicaliseerde zoon door Mourad tijdens ervan te met weerhouden om naar Syrië te naar gaan en zich de aan te van sluiten bij IS. een Moet hij het Mour... Het is 2013. Een vader een probeert zijn in geradicaliseerde zoon ervan op tv te weerhouden om tijdens af te reizen naar naar Syrië op tv en zich aan te sluiten een bij op tv IS. De zoon, Mourad, vindt in dat hij zijn tijdens broeders en op zusters in Syrië op niet in tijdens de steek mag laten. Hij op tv bereidt het zich voor op door zijn jihad op tegen de Syrische van president Assad en tegen het hypocriete uit met Westen dat zich afzijdig houdt. Moet het zijn met vader hem verraden om een uit met martelaarsdood te voorkomen?

Carla tijdens staat op het punt in haar gouden het huwelijk te vieren met haar van man Frans, die in dement is op tv en in een tijdens tehuis woont. Maar dan naar uit doet ze een ontdekking naar die all... Carla staat op de het punt in haar gouden op huwelijk te op tv vieren met haar man Frans, die tijdens dement is op tv en met in een tehuis op woont. Maar dan doet tijdens ze een ontdekking het die alles op z'n van kop in zet.

Met een truck op vol naar hulpgoederen rijdt de steenrijke naar zakenman van Vincent dwars door oorlogsgebied in een Afrika op naar het kleine ziekenhuis dat een hij liet bouwen. M... met door Met een truck vol hulpgoederen rijdt naar de steenrijke zakenman de de Vincent dwars door van oorlogsgebied in Afrika naar van het kleine ziekenhuis uit dat hij liet bouwen. op Met zijn eigen op NGO A door helping hand denkt Vincent uit het verschil te de kunnen maken. Nkosi, tijdens een uit ervaren hulpverlener uit Afrika, is cynisch uit over de white de mans mission. op tv Hij in doorziet hoe hulpverlening op wordt misbruikt en hoe de het samenlevingen van verder ontwricht.

Fotograaf op tv Pieter verovert de het hart van Tess het door het exposeren met van een foto die van hij van van haar maakte. door Maar al snel blijkt de hartstochtelijke met liefde tijdens die ... in De charmante fotograaf Pieter verovert op het hart van in Tess door van het tentoonstellen van van een foto die hij een in een met onbewaakt ogenblik van haar met maakte. Maar op tv al snel door blijkt de hartstochtelijke liefde die daaruit het tijdens voortkomt een zwarte schaduwzijde te in hebben. Als Pieter de de leugen in waarin zij leven publiekelijk onthult een in een nieuwe op foto, verbreekt in hij daarmee een de schijn van hun gelukkige van gezinnetje en op tv is er met geen weg meer terug. Hoeveel op tv is Tess bereid in uit te betalen voor haar naar gedroomde liefde?

Prominente Nederlandse de filmmakers zetten in naar korte films hun van personages voor een in keuze met tussen kwaden. In hun films vertalen in zij een actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer tijdens Prominente Nederlandse een filmmakers de zetten in korte films op hun personages voor een de keuze tussen kwaden. In uit hun films op tv vertalen in zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's. met Bij de ontwikkeling op tv in van hun films worden zij bijgestaan een door uit prominente Nederlandse filosofen, schrijvers en op tv wetenschappers. een Wat zij met een elkaar gemeen hebben tijdens is de wil om met uit hun werk iets van te veroorzaken door dat beklijft de en dat tot de inzicht leidt. Hoe blijf je van een de goed mens onder extreme naar omstandigheden?Minder

Prominente Nederlandse filmmakers uit in zetten in korte tijdens films hun personages voor een uit keuze uit tussen kwaden. In hun films vertalen met zij actuele van thema's in persoonlijke dilemma's.Meer op Prominente Nederlandse filmmakers in op tv zetten in korte op films hun personages voor op tv een keuze tussen kwaden. uit In hun van films vertalen zij in actuele thema's in persoonlijke dilemma's. een Bij uit de ontwikkeling van hun films in worden zij bijgestaan uit door op tv prominente Nederlandse filosofen, op tv schrijvers en op wetenschappers. Wat zij met op elkaar gemeen hebben is de met wil om met naar hun de werk iets te veroorzaken dat op beklijft en dat op tv tot tijdens inzicht leidt. Hoe naar blijf je een uit goed mens naar onder extreme omstandigheden?Minder

Victor, een met voormalig F16-piloot, voert uit met drones een gevechtsmissie met uit uit in een ver land, totdat de hij op tv voor een onmogelijke tijdens keuze wordt gesteld. Meer door In de naar film voert een jonge tijdens vader, door Victor, met drones een gevechtsmissie uit in de in een ver met land. Hij is een het voormalig F16-piloot, onderscheiden het voor zijn moed en met inzet de in voormalig Joegoslavië. op Nu is hij op tv naast zijn werk een familyman een voor vrouw op en zoon en combineert hij op tv het beste van uit twee werelden. uit Totdat een mysterieuze in pijn in met zijn arm zijn leven steeds op verder overhoop haalt, de van en hij ten slotte de op keuze niet meer kan op tv maken tijdens tussen het doden van een uit tiener en naar het redden van zijn op tv naar maten.Minder

Mirjam neemt het uit op op voor het kind dat haar uit in vertrouwen op tv nam, maar is machteloos het als op tv de ouders de mishandeling ontkennen op tv en op tv het kind ‘haar verklaring’ intrekt. tijdens op Zal ze zich uit kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die op tv een onverdraaglijk is? Meer Als de naar zwangere basisschooljuf door Mirjam er achter komt de dat haar leerling tijdens Krista onder tijdens de blauwe plekken zit, door besluit ze actie uit te ondernemen. Hoewel het Krista haar in tijdens vertrouwen heeft op tv verteld dat een ze geslagen wordt door haar vader, op tv verbreekt Mirjam haar met belofte om het de het geheim te bewaren. De ouders in van een Krista reageren naar woedend op de beschuldigingen en schakelen uit de school in. in De school op tv laat Mirjam op weten weinig tijdens te kunnen doen in dit met soort situaties. Haar de man vraagt haar met om vooral om haar in eigen gezin te in denken. Mirjam op tv wordt van alle van kanten gedwongen om een een een stapje terug te doen. Zal de ze op tv zich kunnen neerleggen naar bij een werkelijkheid die door onverdraaglijk is? met Minder

In tijdens zijn ambitie tijdens om een duivelse jongen tijdens te redden uit een grauw op tv bestaan, uit is Simon blind voor het tijdens verdriet tijdens van zijn tijdens eigen zoontje. Komt hij een op tijd tot inzicht naar of volhardt hij in van hoogmoed? in Meer Met het in een huis halen van de in door tegendraadse Ronnie, hoopt Simon twee op vliegen in één met klap op te slaan. Zijn lusteloze zoontje het Nando uit krijgt een nieuwe op stimulans in zijn leven, door en Ronnie een in kans op in een toekomst. Maar Ronnie, die naar gelooft door dat hij in de naar macht is van Satan, op tv laat zich op tv niet zomaar redden door in Simon’s idealistische plannen. het In Ronnie’s op tv ogen is Simon tijdens slechts een slappe bedrieger die in aan het Messiassyndroom door lijdt. naar Terwijl Ronnie met en Simon in het een strijd over het juiste op tv geloof verwikkeld raken, een tijdens trekt Nando zijn eigen met gevaarlijke conclusies. Brengt Simon met van zijn op tv verlangen om op tv Ronnie te helpen op tv onbedoeld zijn eigen zoon in gevaar? naar En komt uit hij op tijd tot een inzicht van of volhardt hij tijdens in hoogmoed?Minder

Wat begint als het een vurige liefde op wordt een naar claustrofobische met nachtmerrie wanneer blijkt uit dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer op tv De charmante fotograaf tijdens Pieter op tv verovert het hart van van Tess door het tentoonstellen op van van een foto die hij in van een onbewaakt uit ogenblik van haar met maakte. Maar met al snel blijkt de het hartstochtelijke liefde van die daaruit uit voortkomt een zwarte schaduwzijde te door hebben. Als Pieter de door door leugen waarin zij leven van publiekelijk onthult in een nieuwe een foto, verbreekt hij de daarmee de naar schijn van hun de gelukkige gezinnetje een en is er geen tijdens weg op tv meer terug. Hoeveel is Tess bereid de te het betalen voor haar gedroomde naar liefde?Minder

22:59),Zal naar dominee Eva, moeder van van David, zich door ontfermen over een tijdens veroordeelde pedofiel een als haar gemeente in op tv woede ontsteekt en gehakt met van hem tijdens wil maken?

23:15),Voormalig partijleider Jacob door de Bont van is solidair een met de vluchtelingen in de op tv Vluchtkerk en zit op tv aan op tv bij hun door laatste avondmaal. Met de van ME voor de deur de tikt de tijd naar weg. Wat van moeten ze op doen, buigen of barsten? (een mix van van uit feit en in fictie)

23:15),Op op Curaçao leidt Miguel het met zijn moeder naar en zijn broertjes en van zusje een sober van naar en eerlijk leven, dat van plotseling in vlammen uit opgaat. Mag hij van om zijn moeder te uit redden zijn broertje van offeren een in een drugsdeal?

maart 2021
08-12-2017 22:55

Verloren dochter

Duivelse dilemma's - Verloren dochter

Tom en Anneke gaan binnenkort hun zilveren bruiloft vieren. Ze leiden al lang een bitter leven samen, waaruit de sleetse alledaagsheid hen geen uitweg meer biedt. Onuitgesproken is het verdriet om hun verloren dochter. Maar dat wordt anders...

01-12-2017 22:55

Terug: Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Terug: Duivelse Dilemma's

Vanavond start een nieuw seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin korte films worden uitgezonden. Vanavond is dat 'Sex Ding'. Stel je voor: een intieme foto van jou, die je in goed vertrouwen naar je crush hebt gestuurd, dwaalt rond over het...

12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 08-12-2017 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!