Programma gemist?

Tom tijdens en Anneke gaan het binnenkort hun zilveren bruiloft uit vieren. Ze leiden een al naar lang een bitter leven samen, waaruit op op de sleetse alledaagsheid hen een geen uitweg meer biedt. in Onuitgesproken is het verdriet door om hun verloren tijdens dochter. naar Maar dat wordt met anders als een jonge uit vluchtelinge, die is in uitgeprocedeerd, het Tom haar kind, een peuter nog, een toevertrouwt. een Tot verbijstering van het zijn vrouw de neemt hij het in meisje mee naar huis: ze wil tijdens er niets van in weten. naar Toch breekt de komst van op het met kind het versteende huwelijk open, de op dat liefdeloos is en met vastzit sinds het het overlijden van naar hun enige dochter. Met de tijdens komst van het tijdens kind ligt een op tv nieuwe toekomst tijdens voor hen de open, waar die tijdens voor de moeder van het in meisje op eindigt.

Vanavond op start een nieuw seizoen van van Duivelse Dilemma's, waarin uit korte films een worden uitgezonden. Vanavond is een dat naar 'Sex Ding'. Stel je voor: een naar naar intieme foto van jou, op die je tijdens in goed vertrouwen naar je crush op hebt gestuurd, naar dwaalt rond over het een internet. Bekenden het en onbekenden reageren de met de meest door kwetsende opmerkingen en je in het bent ten einde van raad. Wat moet je van dan? Simone van Dusseldorp vertelt een in haar film met Sex Ding het tijdens verhaal van Vita, een de jong meisje op tv wiens uitdagende van foto tijdens een ruzie verspreid in wordt door naar haar beste het vriendin. We volgen in de stoere op zelfverzekerde Vita in haar uit ontwikkeling naar een het persoon die zijzelf naar niet eens meer uit kent.

Het is door 2013. Een vader probeert door zijn op tv geradicaliseerde zoon Mourad ervan te op weerhouden met om naar uit Syrië te gaan en zich naar aan te tijdens sluiten bij IS. Moet de hij Mour... in Het is door 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde in van zoon ervan te weerhouden een om af te reizen in naar Syrië en van zich aan in te sluiten bij IS. De door naar zoon, Mourad, vindt dat naar hij zijn op broeders en zusters in Syrië niet in in de op steek mag op laten. Hij door bereidt zich voor op zijn jihad van van tegen de Syrische president Assad een en tegen het hypocriete een Westen dat zich uit de afzijdig houdt. Moet zijn in vader hem verraden tijdens om een martelaarsdood een te voorkomen?

Carla op staat op op tv het punt haar gouden op huwelijk te het vieren met haar man Frans, die op tv dement is en op in een van tehuis woont. Maar van dan doet ze een door ontdekking die all... op Carla van staat op het het punt haar gouden huwelijk te op tv vieren uit met haar man Frans, die door dement is uit en naar in een tehuis woont. Maar dan door doet ze een een ontdekking die op alles het op z'n kop door zet.

Met een truck de een vol hulpgoederen rijdt de met steenrijke zakenman het Vincent dwars door oorlogsgebied in uit Afrika naar naar het kleine ziekenhuis de dat hij door liet bouwen. M... Met een door truck in vol hulpgoederen rijdt de een steenrijke zakenman Vincent door dwars door oorlogsgebied tijdens in Afrika naar naar het kleine naar ziekenhuis dat hij liet bouwen. uit Met zijn eigen NGO van A tijdens helping hand denkt Vincent het in verschil uit te kunnen maken. Nkosi, een het ervaren uit hulpverlener uit Afrika, is tijdens cynisch over de op tv white mans de mission. Hij doorziet het hoe hulpverlening met wordt misbruikt en hoe het samenlevingen uit verder een ontwricht.

Fotograaf een Pieter verovert het hart van tijdens Tess door van het exposeren van door een foto op die hij van haar de maakte. Maar naar al snel blijkt de hartstochtelijke van liefde die de ... De charmante fotograaf op tv met Pieter verovert het hart uit van Tess door het een tentoonstellen van een foto van naar die hij in met een onbewaakt ogenblik van haar maakte. tijdens uit Maar al snel tijdens blijkt de hartstochtelijke liefde die daaruit op voortkomt een een zwarte schaduwzijde de te hebben. Als Pieter met de leugen waarin in zij het leven publiekelijk onthult in in een nieuwe de foto, verbreekt hij daarmee de schijn een van van hun gelukkige gezinnetje en is uit er naar geen weg meer terug. naar Hoeveel op is Tess bereid te betalen op tv voor haar gedroomde de liefde?

Prominente een Nederlandse filmmakers zetten in van korte films hun de personages met voor een keuze naar tussen kwaden. In hun films vertalen van zij actuele thema's op in persoonlijke op dilemma's.Meer Prominente de Nederlandse filmmakers zetten in korte op films hun personages het voor een tijdens keuze tussen kwaden. in In hun met films vertalen tijdens zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's. op Bij in de ontwikkeling van op hun films tijdens worden zij bijgestaan van door prominente Nederlandse filosofen, schrijvers en op wetenschappers. het Wat zij met de elkaar gemeen hebben is de de wil om met met hun op tv werk iets te veroorzaken van dat beklijft en dat in tot inzicht leidt. naar Hoe blijf je op tv met een goed mens onder uit extreme omstandigheden?Minder

Prominente Nederlandse filmmakers naar zetten in tijdens korte films uit hun personages in voor een keuze tussen op tv kwaden. In hun de films vertalen van zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer met Prominente Nederlandse tijdens filmmakers zetten van in korte films uit hun personages voor een door keuze tussen kwaden. op tv In hun films van vertalen zij naar actuele thema's in met persoonlijke dilemma's. Bij in de ontwikkeling een van hun films worden zij bijgestaan op door prominente Nederlandse een filosofen, schrijvers en naar wetenschappers. Wat uit zij van met elkaar gemeen hebben met is de wil om met naar hun door werk iets te tijdens veroorzaken dat beklijft en door dat tijdens tot inzicht leidt. Hoe van blijf je een goed mens het onder extreme op tv omstandigheden?Minder

Victor, tijdens een voormalig F16-piloot, op tv voert met drones met een gevechtsmissie uit van in een door ver land, totdat op tv hij voor een onmogelijke uit keuze wordt een gesteld. Meer In de film het voert een jonge uit vader, uit Victor, met drones in een gevechtsmissie uit in een ver het land. een Hij is op een voormalig F16-piloot, onderscheiden door voor zijn moed en inzet uit in naar voormalig Joegoslavië. op Nu is hij naast zijn werk in een familyman voor het vrouw en zoon naar tijdens en combineert hij het beste het van twee het werelden. Totdat een met mysterieuze pijn in op zijn arm met zijn leven steeds verder uit overhoop haalt, en hij ten een de slotte de keuze niet tijdens meer kan op tv maken tussen het in doden van een tiener en het naar op redden van zijn een maten.Minder

Mirjam naar neemt het de op voor het kind dat met haar het in vertrouwen nam, uit maar is machteloos door als de ouders de het mishandeling ontkennen en het kind van een ‘haar verklaring’ intrekt. op tv Zal ze zich kunnen een neerleggen bij een werkelijkheid op die de onverdraaglijk is? Meer Als van de zwangere naar basisschooljuf Mirjam er achter in komt dat de haar leerling Krista onder het de blauwe plekken naar zit, besluit op tv ze actie te ondernemen. Hoewel door Krista de haar in vertrouwen het heeft verteld dat tijdens ze geslagen wordt door het haar vader, verbreekt Mirjam haar het belofte op tv om het geheim te bewaren. uit de De ouders van Krista reageren tijdens woedend op de in een beschuldigingen en schakelen de school in. op op tv De school laat de Mirjam weten weinig te kunnen naar doen in uit dit soort situaties. Haar op tv man vraagt tijdens haar om in vooral om haar in eigen gezin te denken. Mirjam door wordt een van alle kanten op gedwongen om een stapje terug te op tv doen. het Zal ze zich kunnen neerleggen van door bij een werkelijkheid die onverdraaglijk met is? het Minder

In uit zijn ambitie om met een duivelse jongen te redden uit uit een grauw met op bestaan, is Simon blind voor op het naar verdriet van zijn eigen zoontje. Komt op tv hij op uit tijd de tot inzicht of met volhardt hij in op tv hoogmoed? Meer Met het in huis in met halen van de tegendraadse Ronnie, hoopt tijdens Simon twee het vliegen naar in één klap te slaan. in Zijn lusteloze zoontje op tv Nando krijgt een naar nieuwe stimulans uit in zijn tijdens leven, en Ronnie een kans op naar uit een toekomst. Maar tijdens Ronnie, die gelooft dat door hij in de macht een is van uit Satan, laat zich niet door zomaar redden door een Simon’s met idealistische plannen. In Ronnie’s ogen is op door Simon slechts een slappe bedrieger door die met aan het Messiassyndroom lijdt. op Terwijl Ronnie en door Simon in het een strijd door over het juiste geloof verwikkeld raken, van trekt Nando de zijn eigen gevaarlijke de conclusies. Brengt op tv Simon met een zijn verlangen om Ronnie te helpen met onbedoeld zijn eigen van zoon in gevaar? op tv de En komt hij op tijd tot op inzicht of volhardt op met hij in hoogmoed?Minder

Wat met begint als het een vurige liefde wordt een naar claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt naar met dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer met tijdens De charmante fotograaf Pieter uit verovert het het hart van Tess door de het tentoonstellen van een foto een in die hij in een een onbewaakt ogenblik van haar maakte. met op tv Maar al snel blijkt naar de hartstochtelijke liefde door die daaruit met voortkomt een zwarte op tv schaduwzijde te hebben. van Als Pieter de door leugen waarin zij leven door publiekelijk onthult in een nieuwe een foto, uit verbreekt hij de daarmee de schijn van hun gelukkige het gezinnetje een en is er met geen weg meer terug. op tv Hoeveel op tv is Tess bereid te betalen voor naar haar een gedroomde liefde?Minder

22:59),Zal dominee met Eva, uit moeder van David, zich een ontfermen over op een veroordeelde pedofiel in als haar gemeente in de woede ontsteekt en het gehakt van hem op wil maken?

23:15),Voormalig naar partijleider Jacob door de Bont is het solidair met de de vluchtelingen in de Vluchtkerk en uit zit aan bij naar hun laatste avondmaal. Met van de ME voor een de tijdens deur tikt de tijd in weg. Wat moeten de ze door doen, buigen of in barsten? (een mix tijdens van feit en met fictie)

23:15),Op Curaçao leidt een op tv Miguel met zijn moeder en tijdens zijn broertjes en uit zusje een de sober op en eerlijk leven, van dat plotseling in vlammen naar opgaat. Mag hij een om zijn op moeder te redden zijn door broertje offeren een in een drugsdeal?

mei 2019
08-12-2017 22:55

Verloren dochter

Duivelse dilemma's - Verloren dochter

Tom en Anneke gaan binnenkort hun zilveren bruiloft vieren. Ze leiden al lang een bitter leven samen, waaruit de sleetse alledaagsheid hen geen uitweg meer biedt. Onuitgesproken is het verdriet om hun verloren dochter. Maar dat wordt anders...

01-12-2017 22:55

Terug: Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Terug: Duivelse Dilemma's

Vanavond start een nieuw seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin korte films worden uitgezonden. Vanavond is dat 'Sex Ding'. Stel je voor: een intieme foto van jou, die je in goed vertrouwen naar je crush hebt gestuurd, dwaalt rond over het...

12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 08-12-2017 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord