Programma gemist?

Tom en van Anneke het gaan binnenkort hun zilveren door bruiloft vieren. Ze het leiden al uit lang een bitter leven samen, waaruit een de de sleetse alledaagsheid uit hen geen uitweg meer door biedt. Onuitgesproken op is het verdriet om op tv hun verloren dochter. Maar op dat wordt op anders als een jonge met vluchtelinge, die tijdens is uitgeprocedeerd, Tom de haar kind, een op peuter nog, toevertrouwt. Tot verbijstering met van zijn op vrouw neemt hij het uit een meisje mee naar huis: ze tijdens wil er van niets van weten. van Toch breekt de komst de van het kind op het versteende huwelijk open, uit dat uit liefdeloos is en vastzit op tv sinds het overlijden van de hun van enige dochter. Met de komst uit van het op kind ligt een nieuwe in toekomst voor op hen open, uit waar die een voor de moeder op tv van het meisje tijdens eindigt.

Vanavond start een in nieuw seizoen tijdens van Duivelse met Dilemma's, waarin in korte films worden uitgezonden. op tv Vanavond is dat met 'Sex Ding'. Stel je uit voor: een intieme foto van naar jou, die je een in goed vertrouwen in tijdens naar je crush hebt door gestuurd, dwaalt rond over het de internet. Bekenden in en onbekenden reageren met door de meest van kwetsende opmerkingen en je met bent ten einde op tv raad. Wat moet naar je dan? Simone een van op tv Dusseldorp vertelt in op haar film Sex Ding het uit verhaal in van Vita, een jong meisje wiens tijdens uitdagende met foto tijdens naar een ruzie verspreid wordt door uit haar tijdens beste vriendin. We op tv volgen de stoere zelfverzekerde Vita op tv in haar ontwikkeling op tv naar een persoon in die zijzelf niet eens in meer tijdens kent.

Het is 2013. uit Een vader probeert uit zijn geradicaliseerde van zoon Mourad ervan te door weerhouden om naar het de Syrië te gaan op en zich aan te de sluiten bij IS. Moet door hij Mour... tijdens Het is 2013. Een tijdens vader probeert het zijn geradicaliseerde zoon tijdens ervan te weerhouden om af door te het reizen naar Syrië uit en zich aan te sluiten de bij IS. een De zoon, Mourad, vindt in tijdens dat hij zijn broeders naar en zusters in Syrië niet van in de naar steek mag het laten. Hij bereidt een zich voor in op zijn jihad tegen met de Syrische met president Assad en tegen het hypocriete een Westen dat het zich afzijdig een houdt. Moet zijn vader hem van verraden om in een martelaarsdood te de voorkomen?

Carla staat op in het naar punt haar gouden huwelijk te de vieren met met haar man Frans, die naar op dement is en in een tehuis op woont. van Maar dan doet ze van een in ontdekking die all... het Carla staat op het punt haar op tv gouden huwelijk de te vieren door met haar de man Frans, die dement is met en in een tehuis tijdens woont. uit Maar dan doet op ze een ontdekking met die alles op naar z'n kop door zet.

Met van een truck een vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman naar Vincent het dwars door oorlogsgebied in door Afrika naar tijdens het kleine ziekenhuis dat uit hij liet van bouwen. M... met Met een truck het vol hulpgoederen rijdt de de steenrijke zakenman op Vincent dwars door op oorlogsgebied in Afrika op naar het kleine ziekenhuis dat in hij liet de bouwen. Met zijn eigen de NGO van A helping hand denkt Vincent het van een verschil te kunnen op maken. Nkosi, een met ervaren hulpverlener uit Afrika, is cynisch een over de naar white mans mission. op tv Hij doorziet met hoe hulpverlening wordt misbruikt door en hoe het de samenlevingen verder het ontwricht.

Fotograaf Pieter op verovert het hart naar van Tess door het door exposeren de van een uit foto die hij van naar haar maakte. Maar al snel een met blijkt de hartstochtelijke de liefde die ... De charmante fotograaf met naar Pieter verovert het hart in van Tess door het tentoonstellen op van een tijdens foto die de hij in een naar onbewaakt ogenblik van haar maakte. op Maar al snel de met blijkt de hartstochtelijke liefde die door daaruit het voortkomt een zwarte schaduwzijde in te hebben. op tv Als Pieter de leugen waarin zij het leven publiekelijk tijdens onthult in een nieuwe op tv foto, een verbreekt hij daarmee door de schijn het van hun gelukkige gezinnetje en een is er geen weg een meer tijdens terug. Hoeveel op tv is Tess bereid te betalen voor op haar gedroomde tijdens liefde?

Prominente door Nederlandse filmmakers door zetten in korte films hun personages met voor een keuze in tijdens tussen kwaden. In hun de films vertalen zij van actuele thema's uit in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente een Nederlandse filmmakers zetten in op korte films met hun personages voor een keuze een tussen kwaden. In naar uit hun films vertalen tijdens zij actuele thema's naar in persoonlijke dilemma's. in Bij de ontwikkeling van het hun films worden zij een bijgestaan het door prominente Nederlandse filosofen, op tv schrijvers en wetenschappers. Wat tijdens zij met elkaar uit gemeen hebben is uit de wil om met door de hun werk iets te veroorzaken in dat uit beklijft en dat op tv tot inzicht leidt. Hoe blijf je tijdens een goed mens een onder in extreme omstandigheden?Minder

Prominente Nederlandse filmmakers het door zetten in korte films hun personages op tv voor een de keuze tussen kwaden. in In naar hun films vertalen naar zij actuele thema's in van persoonlijke dilemma's.Meer op tv Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte door films hun personages met voor een keuze met tussen kwaden. In naar hun uit films vertalen zij op actuele thema's in door persoonlijke dilemma's. Bij de met ontwikkeling van hun films op worden zij met bijgestaan door in prominente Nederlandse filosofen, schrijvers tijdens en wetenschappers. Wat zij uit met elkaar gemeen uit hebben is de een de wil om met hun werk naar iets te veroorzaken dat de beklijft en dat door tot van inzicht leidt. Hoe met blijf je een goed mens in onder uit extreme omstandigheden?Minder

Victor, uit een voormalig de F16-piloot, voert met de drones een gevechtsmissie uit een in een ver land, totdat van hij voor een een de onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer naar In de een film voert een de jonge vader, Victor, met met drones een van gevechtsmissie uit in een ver door tijdens land. Hij is het een voormalig F16-piloot, onderscheiden uit voor zijn moed het en inzet in voormalig uit Joegoslavië. van Nu is hij naast zijn werk door een familyman het voor vrouw en op tv zoon tijdens en combineert hij het met beste van twee werelden. Totdat op een mysterieuze pijn tijdens in de zijn arm zijn naar leven steeds verder in overhoop haalt, en hij ten op van slotte de keuze niet meer van kan maken tussen op het doden door van een tiener en het in redden van zijn op het maten.Minder

Mirjam door neemt het op voor het het kind het dat haar in op tv vertrouwen nam, maar is door machteloos als de ouders op tv de uit mishandeling ontkennen de en het kind ‘haar op tv verklaring’ intrekt. Zal de ze zich kunnen neerleggen de bij een de werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer op tv Als het de zwangere basisschooljuf Mirjam tijdens er achter de komt dat haar leerling Krista van onder op tv de blauwe plekken naar zit, besluit het ze actie te ondernemen. Hoewel Krista een naar haar in vertrouwen heeft verteld dat in ze in geslagen wordt met door haar vader, verbreekt Mirjam van haar op tv belofte om het geheim te bewaren. van De ouders op tv van Krista op tv reageren de woedend op de de beschuldigingen en schakelen uit de school in. De school laat van Mirjam weten op tv weinig te tijdens kunnen doen in dit soort met situaties. naar Haar man vraagt de haar om vooral in om haar eigen gezin te op tv denken. Mirjam met wordt van alle kanten in gedwongen om van een op stapje terug te doen. Zal met ze zich naar kunnen neerleggen op bij een werkelijkheid naar die onverdraaglijk is? uit Minder

In zijn naar ambitie om een het duivelse jongen te op redden uit een uit grauw bestaan, is naar Simon de blind voor het verdriet op tv van zijn van eigen zoontje. Komt hij op op tv tijd tot in inzicht of volhardt hij op tv in op tv hoogmoed? Meer Met het in tijdens huis halen van een de tegendraadse Ronnie, hoopt naar Simon in twee vliegen uit in één klap te slaan. het Zijn lusteloze het zoontje Nando krijgt een op nieuwe van stimulans in zijn leven, en naar Ronnie een kans van op een toekomst. Maar uit de Ronnie, die gelooft van dat hij in op tv de macht is de van Satan, laat zich met niet zomaar in redden door Simon’s door idealistische plannen. In Ronnie’s ogen is naar Simon de slechts een slappe bedrieger die door aan het naar Messiassyndroom lijdt. met Terwijl Ronnie en Simon in in een op strijd over naar het juiste op tv geloof verwikkeld raken, trekt Nando zijn de eigen uit gevaarlijke conclusies. tijdens Brengt Simon met tijdens zijn verlangen om Ronnie op te helpen door onbedoeld zijn eigen zoon in gevaar? de op tv En komt hij van op tijd tot inzicht in of volhardt hij op in hoogmoed?Minder

Wat met begint als een een vurige liefde wordt tijdens een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt naar naar dat een man zijn vrouw een mishandelt.Meer De met charmante fotograaf Pieter verovert de het met hart van Tess door het tentoonstellen uit van een foto door die hij naar in een de onbewaakt ogenblik naar van haar maakte. Maar al snel van blijkt de met hartstochtelijke liefde die daaruit naar op tv voortkomt een zwarte schaduwzijde te hebben. op tv tijdens Als Pieter de van leugen waarin zij van leven publiekelijk onthult in een nieuwe door foto, verbreekt hij door daarmee met de schijn van met hun gelukkige gezinnetje een en is er geen weg met tijdens meer terug. Hoeveel is Tess bereid tijdens te betalen voor op haar naar gedroomde liefde?Minder

22:59),Zal een dominee Eva, moeder van met David, op zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel het als in haar gemeente in woede het ontsteekt en de gehakt van uit hem wil maken?

23:15),Voormalig partijleider Jacob in de Bont is de in solidair met de naar vluchtelingen in de Vluchtkerk en door zit aan bij naar hun laatste het avondmaal. Met de ME voor door de deur tikt het door de tijd weg. op Wat moeten ze doen, buigen uit of barsten? van (een mix van feit de en tijdens fictie)

23:15),Op Curaçao met leidt Miguel met uit zijn een moeder en zijn broertjes uit en zusje een de sober door en eerlijk leven, dat plotseling op tv in door vlammen opgaat. Mag hij om zijn tijdens de moeder te redden zijn broertje op offeren met in een drugsdeal?

september 2019
08-12-2017 22:55

Verloren dochter

Duivelse dilemma's - Verloren dochter

Tom en Anneke gaan binnenkort hun zilveren bruiloft vieren. Ze leiden al lang een bitter leven samen, waaruit de sleetse alledaagsheid hen geen uitweg meer biedt. Onuitgesproken is het verdriet om hun verloren dochter. Maar dat wordt anders...

01-12-2017 22:55

Terug: Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Terug: Duivelse Dilemma's

Vanavond start een nieuw seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin korte films worden uitgezonden. Vanavond is dat 'Sex Ding'. Stel je voor: een intieme foto van jou, die je in goed vertrouwen naar je crush hebt gestuurd, dwaalt rond over het...

12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 08-12-2017 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord