Programma gemist?

Tom en op Anneke gaan het binnenkort hun zilveren bruiloft naar vieren. in Ze leiden al lang een een bitter leven naar samen, waaruit tijdens de sleetse alledaagsheid hen geen de uitweg meer biedt. tijdens Onuitgesproken is het verdriet op om hun verloren de uit dochter. Maar dat wordt anders als in een jonge vluchtelinge, tijdens die is uit uitgeprocedeerd, Tom haar in kind, een van peuter nog, een toevertrouwt. Tot verbijstering van zijn op vrouw neemt hij een het meisje mee naar in op tv huis: ze wil er niets van van weten. een Toch breekt de uit komst van het kind het door versteende huwelijk het open, dat liefdeloos is een een en vastzit sinds het overlijden van in hun tijdens enige dochter. Met de komst de van het kind met ligt een nieuwe uit tijdens toekomst voor hen open, waar die de op tv voor de moeder van het meisje op tv in eindigt.

Vanavond start in een nieuw op tv seizoen van Duivelse uit Dilemma's, waarin met korte films worden uitgezonden. Vanavond is op tv naar dat 'Sex Ding'. Stel op tv je voor: een intieme naar foto van jou, de die je door in goed vertrouwen naar je met crush hebt gestuurd, met dwaalt rond over het met op tv internet. Bekenden en onbekenden reageren uit met de meest kwetsende naar opmerkingen en een je bent van ten einde raad. Wat moet naar je dan? Simone van van het Dusseldorp vertelt in met haar film Sex Ding de het verhaal van door Vita, een op tv jong meisje wiens uitdagende foto het tijdens een het ruzie verspreid wordt door tijdens haar van beste vriendin. We volgen de stoere naar zelfverzekerde van Vita in haar door ontwikkeling naar een van persoon die zijzelf niet tijdens eens van meer kent.

Het is het 2013. Een vader een probeert zijn geradicaliseerde met zoon Mourad door ervan te tijdens weerhouden om naar Syrië te gaan op tv en tijdens zich aan te sluiten in bij naar IS. Moet hij een Mour... Het is 2013. de Een vader probeert door zijn geradicaliseerde zoon ervan te het weerhouden de om af te reizen naar door Syrië en zich door aan te sluiten tijdens bij IS. De het zoon, op tv Mourad, vindt op dat hij zijn broeders en zusters naar in Syrië niet de in de van steek mag laten. door Hij bereidt zich met voor op zijn jihad van een tegen de Syrische president Assad en uit tegen de het hypocriete Westen dat een zich afzijdig in houdt. Moet op zijn vader hem op tv verraden om een met martelaarsdood te voorkomen?

Carla naar staat op het door punt haar naar gouden huwelijk te vieren met haar uit man door Frans, die dement is en het in een door tehuis woont. op Maar dan doet ze van een ontdekking die uit all... Carla staat op van het punt haar door gouden door huwelijk te vieren de met haar de man Frans, die dement tijdens is en in een van tehuis woont. Maar dan op een doet ze een het ontdekking die alles op z'n kop in met zet.

Met een truck tijdens vol hulpgoederen rijdt uit door de steenrijke zakenman Vincent dwars door tijdens oorlogsgebied in Afrika op naar met het kleine ziekenhuis dat hij de liet bouwen. M... de Met een truck het vol hulpgoederen rijdt de de steenrijke zakenman tijdens Vincent op tv dwars door oorlogsgebied de in Afrika naar het met kleine ziekenhuis dat uit hij een liet bouwen. Met zijn eigen NGO op A helping van hand denkt Vincent op het verschil te kunnen met maken. Nkosi, een een ervaren het hulpverlener uit Afrika, is cynisch uit over uit de white naar mans mission. Hij doorziet hoe hulpverlening het van wordt misbruikt en hoe het samenlevingen een verder uit ontwricht.

Fotograaf Pieter verovert de op tv het hart van Tess met door het exposeren van in een naar foto die hij van het haar maakte. Maar al snel naar blijkt de hartstochtelijke in liefde op tv die ... De charmante het fotograaf uit Pieter verovert het hart van op tv Tess door het tentoonstellen de van een foto het die hij de in een onbewaakt het ogenblik van haar maakte. op tv Maar al van snel blijkt de hartstochtelijke een liefde die daaruit uit op tv voortkomt een zwarte schaduwzijde de te hebben. Als Pieter de uit leugen waarin zij in op tv leven publiekelijk onthult in in een nieuwe op foto, verbreekt hij daarmee de de schijn van hun gelukkige in gezinnetje en is naar op tv er geen weg de meer terug. Hoeveel is Tess bereid de in te betalen voor haar gedroomde op tv liefde?

Prominente van Nederlandse filmmakers zetten in korte tijdens films hun op tv personages voor een keuze de tussen op kwaden. In hun het films vertalen zij de actuele thema's in het persoonlijke dilemma's.Meer Prominente naar Nederlandse filmmakers zetten in korte tijdens het films hun personages door voor een keuze tussen kwaden. In een hun films met vertalen het zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's. op tv Bij de op tv ontwikkeling van van hun films worden in zij bijgestaan door prominente het Nederlandse filosofen, schrijvers en van wetenschappers. Wat een zij met elkaar gemeen uit met hebben is de door wil om met hun de werk iets te veroorzaken dat van beklijft en dat in tot inzicht leidt. het de Hoe blijf je een door goed mens van onder extreme omstandigheden?Minder

Prominente Nederlandse tijdens filmmakers zetten in korte door films uit hun personages voor een uit keuze tussen kwaden. naar In hun films van vertalen zij door actuele thema's in een persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse van filmmakers zetten in van korte films hun op personages voor het een keuze tussen kwaden. uit In hun films vertalen van zij actuele uit thema's in persoonlijke van dilemma's. Bij naar de ontwikkeling van van hun films worden zij bijgestaan uit door prominente Nederlandse op tv filosofen, met schrijvers en wetenschappers. Wat zij het met elkaar door gemeen hebben op is de wil het om met hun het werk iets van te veroorzaken dat het beklijft en dat tot uit inzicht leidt. door Hoe blijf je een op goed mens onder op extreme omstandigheden?Minder

Victor, een voormalig de F16-piloot, voert met tijdens drones naar een gevechtsmissie uit in op een ver de land, totdat hij voor een op tv onmogelijke keuze wordt door tijdens gesteld. Meer In de film de voert een uit jonge vader, Victor, in met drones de een gevechtsmissie uit van in een ver land. van Hij is een voormalig een F16-piloot, onderscheiden het voor zijn het moed en inzet met in voormalig Joegoslavië. Nu is op tv hij naast de zijn werk een tijdens familyman voor vrouw en het zoon en combineert hij de het beste van op tv twee in werelden. Totdat een mysterieuze door pijn in zijn arm door op zijn leven steeds verder overhoop haalt, op en uit hij ten tijdens slotte de keuze niet de meer kan naar maken tussen het doden een van een tiener en het op tv redden van met zijn uit maten.Minder

Mirjam in neemt het op van voor het kind dat haar naar in vertrouwen op nam, maar is machteloos een als de ouders van de mishandeling op ontkennen en op tv het kind ‘haar verklaring’ de intrekt. Zal een ze zich een kunnen neerleggen bij het een werkelijkheid die onverdraaglijk een is? Meer Als de tijdens zwangere basisschooljuf Mirjam er van achter tijdens komt dat haar in leerling Krista onder de blauwe met plekken zit, besluit in ze in actie te ondernemen. Hoewel naar Krista haar het in vertrouwen heeft verteld het dat met ze geslagen wordt door haar van vader, verbreekt Mirjam haar in belofte door om het geheim te op bewaren. De ouders de van Krista reageren de woedend op het de beschuldigingen in en schakelen op de school in. De van school laat Mirjam weten weinig uit te kunnen naar doen in dit door soort situaties. op tv Haar man vraagt haar door om vooral van om haar eigen gezin te tijdens denken. door Mirjam wordt uit van alle kanten gedwongen om uit een het stapje terug te doen. Zal ze de zich kunnen van neerleggen bij een werkelijkheid het die onverdraaglijk is? het op Minder

In in zijn ambitie om tijdens een duivelse jongen tijdens te redden uit de een grauw bestaan, is Simon een blind een voor het van verdriet van zijn uit eigen zoontje. Komt hij een op tijd tot op inzicht of volhardt een hij in hoogmoed? Meer in Met het het in huis halen van uit de tegendraadse Ronnie, een hoopt Simon twee vliegen naar in één tijdens klap te slaan. Zijn een tijdens lusteloze zoontje Nando krijgt een nieuwe van stimulans in zijn naar leven, naar en Ronnie van een kans op een toekomst. Maar in Ronnie, die door gelooft dat van hij in de macht is door van Satan, een laat zich niet de zomaar het redden door Simon’s idealistische met plannen. In Ronnie’s ogen is het Simon slechts een uit slappe bedrieger een die aan het Messiassyndroom op lijdt. Terwijl door de Ronnie en Simon in een uit strijd over in het juiste geloof verwikkeld raken, van op trekt Nando zijn eigen de gevaarlijke conclusies. Brengt door Simon met op zijn verlangen om Ronnie te door helpen naar onbedoeld zijn eigen zoon in de gevaar? En komt tijdens hij op tijd naar tot inzicht de of volhardt hij in de hoogmoed?Minder

Wat het begint als een vurige de liefde wordt een claustrofobische het nachtmerrie wanneer blijkt een dat een op man de zijn vrouw mishandelt.Meer de De charmante fotograaf Pieter verovert het van hart van de Tess door op het tentoonstellen van met een foto die hij in door een onbewaakt met ogenblik door van haar maakte. Maar al een snel blijkt tijdens de hartstochtelijke het liefde die daaruit voortkomt een op tv zwarte schaduwzijde te hebben. de Als naar Pieter de leugen waarin de zij leven publiekelijk onthult met in een nieuwe een foto, verbreekt hij met daarmee in de schijn van in hun gelukkige gezinnetje door en is er geen door weg in meer terug. Hoeveel is Tess bereid naar naar te betalen voor in haar gedroomde liefde?Minder

22:59),Zal dominee Eva, met moeder van David, door door zich ontfermen over een op tv veroordeelde pedofiel als haar in gemeente in uit woede ontsteekt en gehakt met van hem wil in maken?

23:15),Voormalig partijleider Jacob met de Bont is met solidair met tijdens de naar vluchtelingen in de naar Vluchtkerk en zit van aan bij hun laatste tijdens avondmaal. Met de ME op voor de deur tikt de de tijd op weg. door Wat moeten ze doen, buigen of op tv van barsten? (een mix van feit op tv en door fictie)

23:15),Op Curaçao leidt de Miguel met op tv zijn een moeder en zijn broertjes en met op tv zusje een sober en eerlijk leven, van dat plotseling een in vlammen de opgaat. Mag hij tijdens om zijn moeder te de redden zijn broertje offeren door in naar een drugsdeal?

oktober 2020
08-12-2017 22:55

Verloren dochter

Duivelse dilemma's - Verloren dochter

Tom en Anneke gaan binnenkort hun zilveren bruiloft vieren. Ze leiden al lang een bitter leven samen, waaruit de sleetse alledaagsheid hen geen uitweg meer biedt. Onuitgesproken is het verdriet om hun verloren dochter. Maar dat wordt anders...

01-12-2017 22:55

Terug: Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Terug: Duivelse Dilemma's

Vanavond start een nieuw seizoen van Duivelse Dilemma's, waarin korte films worden uitgezonden. Vanavond is dat 'Sex Ding'. Stel je voor: een intieme foto van jou, die je in goed vertrouwen naar je crush hebt gestuurd, dwaalt rond over het...

12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 08-12-2017 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!