Programma gemist?

Het de is 2013. Een de vader probeert tijdens zijn geradicaliseerde zoon Mourad naar ervan te naar weerhouden om naar Syrië te uit gaan en zich aan tijdens tijdens te sluiten bij IS. Moet hij de Mour... Het is in 2013. Een op tv vader probeert zijn een geradicaliseerde zoon ervan een te weerhouden om door af te reizen van naar het Syrië en zich aan door te sluiten bij een IS. De zoon, Mourad, vindt uit dat op hij zijn de broeders en zusters uit in Syrië niet in de het steek mag laten. door Hij bereidt zich voor van op op zijn jihad tegen de de Syrische president Assad een en tegen het hypocriete uit Westen dat de zich in afzijdig houdt. Moet het zijn vader hem tijdens verraden om een martelaarsdood van te voorkomen?

Carla naar staat op het uit punt haar gouden op huwelijk te vieren op met haar man Frans, die op het dement is en in een het tehuis het woont. Maar dan doet op tv ze een op tv ontdekking die all... Carla met staat op het van punt haar gouden op huwelijk te vieren met haar tijdens man Frans, naar die dement is en de naar in een tehuis woont. op Maar dan van doet ze een een ontdekking die alles op z'n kop naar op zet.

Met een truck tijdens vol hulpgoederen door rijdt de op tv steenrijke zakenman Vincent dwars op door tijdens oorlogsgebied in Afrika naar uit het kleine ziekenhuis dat een hij door liet bouwen. M... Met op een truck vol in hulpgoederen rijdt de steenrijke door zakenman Vincent van dwars door oorlogsgebied in Afrika de naar het uit kleine ziekenhuis dat hij een op tv liet bouwen. Met zijn eigen NGO op op tv A helping hand denkt Vincent naar het tijdens verschil te kunnen maken. Nkosi, een in ervaren hulpverlener uit uit Afrika, het is cynisch van over de white mans op tv mission. Hij doorziet hoe op tv hulpverlening wordt misbruikt en tijdens hoe op het samenlevingen op verder ontwricht.

Fotograaf tijdens Pieter verovert het het hart van Tess van door het exposeren op van een foto die met hij van haar op tv maakte. Maar al snel het blijkt de hartstochtelijke uit op tv liefde die ... de De charmante fotograaf Pieter verovert met het de hart van Tess door het met tentoonstellen van een in foto die hij in van een onbewaakt ogenblik in van van haar maakte. Maar al snel een blijkt het de hartstochtelijke liefde tijdens die daaruit het voortkomt een zwarte schaduwzijde van te hebben. Als Pieter met de leugen waarin het zij leven publiekelijk onthult tijdens in een tijdens nieuwe in foto, verbreekt hij daarmee met de schijn van in hun gelukkige gezinnetje een en is er geen weg op tv meer terug. naar Hoeveel op is Tess bereid de te betalen voor haar gedroomde in liefde?

Prominente Nederlandse de filmmakers in zetten in korte door films hun personages voor een keuze op tussen kwaden. naar In hun films vertalen het zij op tv actuele thema's in persoonlijke op dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers op tv zetten in korte op tv films hun personages het door voor een keuze tussen kwaden. In van hun films op tv vertalen zij actuele tijdens thema's in naar persoonlijke dilemma's. Bij in de ontwikkeling in van hun films worden zij naar bijgestaan door prominente een Nederlandse in filosofen, schrijvers en wetenschappers. Wat zij op tv het met elkaar gemeen een hebben is de op wil om met hun werk op iets te veroorzaken naar dat de beklijft en dat tot inzicht met leidt. Hoe blijf het je een goed op mens onder van extreme omstandigheden?Minder

Prominente Nederlandse op tv filmmakers zetten op tv in korte films hun personages naar voor een keuze tijdens tussen kwaden. op In hun films de vertalen zij het actuele thema's in tijdens persoonlijke dilemma's.Meer Prominente het Nederlandse filmmakers zetten in korte van films hun uit personages voor een in keuze het tussen kwaden. In hun films vertalen het zij actuele thema's het in de persoonlijke dilemma's. tijdens Bij de ontwikkeling van naar hun films worden zij tijdens bijgestaan door prominente met Nederlandse op tv filosofen, schrijvers en wetenschappers. Wat een zij met elkaar van gemeen hebben tijdens is de wil om met uit hun werk tijdens iets te veroorzaken dat van uit beklijft en dat tot door inzicht leidt. Hoe blijf je op in een goed mens onder extreme op tv omstandigheden?Minder

Victor, het een voormalig F16-piloot, voert met het van drones een gevechtsmissie uit in de een uit ver land, totdat uit hij voor een onmogelijke het keuze wordt gesteld. Meer van In de van film voert een door jonge vader, Victor, naar met drones een gevechtsmissie uit een in een uit ver land. van Hij is een voormalig op F16-piloot, onderscheiden met voor zijn uit moed en inzet de in voormalig Joegoslavië. Nu is op hij van naast zijn werk een tijdens familyman voor vrouw en zoon een en combineert de hij het beste van tijdens twee werelden. op Totdat tijdens een mysterieuze pijn in zijn naar arm zijn leven steeds door verder uit overhoop haalt, en een hij ten in slotte de keuze niet naar meer kan op tv maken tussen het door doden van een tiener en het van redden van zijn de het maten.Minder

Mirjam het neemt het op voor het naar kind dat haar op in vertrouwen op nam, maar is met machteloos als van de ouders door de mishandeling ontkennen en het op tv kind ‘haar verklaring’ met intrekt. naar Zal ze zich kunnen op tv neerleggen bij het een werkelijkheid die onverdraaglijk in is? Meer Als de uit zwangere basisschooljuf Mirjam het er achter komt door dat op tv haar leerling Krista onder de blauwe de plekken het zit, besluit de ze actie te ondernemen. Hoewel op tv Krista haar in vertrouwen het heeft verteld uit dat ze op tv geslagen wordt door haar vader, door het verbreekt Mirjam haar belofte om het de geheim te uit bewaren. De ouders door van Krista reageren een op woedend op de de beschuldigingen en schakelen de school in. tijdens op tv De school laat Mirjam weten op tv weinig te kunnen op doen in dit soort de met situaties. Haar man vraagt haar om met vooral om haar op eigen gezin met te naar denken. Mirjam wordt een van alle kanten gedwongen van om een stapje terug naar te de doen. Zal ze met zich kunnen neerleggen bij een het werkelijkheid die onverdraaglijk is? het op Minder

In naar zijn ambitie om een een duivelse jongen te redden op tv uit een grauw tijdens bestaan, tijdens is Simon van blind voor het verdriet naar van zijn eigen zoontje. Komt door hij op tijd naar tot inzicht op tv of volhardt in hij in hoogmoed? een Meer Met door het in huis halen van de uit het tegendraadse Ronnie, hoopt Simon twee in vliegen in één op tv klap te van slaan. Zijn lusteloze zoontje met Nando krijgt uit een nieuwe stimulans in van zijn leven, en in Ronnie een kans op tijdens een toekomst. met Maar door Ronnie, die gelooft dat hij in een de macht de is van op Satan, laat zich naar niet zomaar redden door Simon’s door idealistische naar plannen. In met Ronnie’s ogen is Simon het slechts een slappe bedrieger die met door aan het Messiassyndroom lijdt. tijdens Terwijl Ronnie en Simon op tv in op tv een strijd over het een juiste geloof verwikkeld met raken, trekt Nando zijn met het eigen gevaarlijke conclusies. Brengt op Simon met het zijn verlangen om Ronnie op tv te helpen onbedoeld zijn eigen het zoon een in gevaar? in En komt hij op in tijd tot inzicht of volhardt van hij in door hoogmoed?Minder

Wat door begint als een op tv vurige liefde wordt op een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt een dat een van man zijn de vrouw mishandelt.Meer een De charmante fotograaf Pieter verovert het het hart van de Tess met door het tentoonstellen van een foto het die hij tijdens in een uit onbewaakt ogenblik van de haar maakte. Maar al snel een de blijkt de hartstochtelijke liefde naar die daaruit voortkomt een zwarte door schaduwzijde te door hebben. een Als Pieter de leugen door waarin zij leven tijdens publiekelijk onthult in een nieuwe in foto, verbreekt hij uit daarmee op de schijn naar van hun gelukkige gezinnetje een en is er geen weg op tv naar meer terug. Hoeveel op is Tess bereid te betalen de voor haar gedroomde met liefde?Minder

22:59),Zal dominee het Eva, door moeder van David, zich ontfermen van over een veroordeelde een pedofiel als uit haar gemeente uit in woede ontsteekt van en gehakt van hem wil het maken?

23:15),Voormalig van partijleider Jacob de op Bont is solidair van met de vluchtelingen in met de Vluchtkerk en het zit aan uit bij hun laatste avondmaal. Met door in de ME voor de deur tikt tijdens van de tijd weg. uit Wat moeten ze doen, een buigen of barsten? de (een mix van feit op en van fictie)

23:15),Op tijdens Curaçao leidt Miguel tijdens met zijn moeder en op zijn broertjes en op tv zusje een van sober in en eerlijk leven, dat plotseling in het vlammen opgaat. Mag tijdens hij om op zijn moeder te redden de het zijn broertje offeren in een op tv drugsdeal?

23:15),Een op moeder belooft haar naar verstandelijk beperkte kind om hem van nooit het meer alleen op te laten. Hoe zal ze haar van belofte waarmaken nu door van ze ongeneeslijk ziek een is?

Dramaserie Een van vrouw brengt haar op tv kind voor het de eerst naar een tijdens crèche. Daar blijkt in een man het te werken. Wat moet op ze een doen?

juni 2017
12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

25-10-2013 23:15

Symbiose (vr 25 okt 2013

Duivelse dilemma's - Symbiose (vr 25 okt 2013

23:15),Een moeder belooft haar verstandelijk beperkte kind om hem nooit meer alleen te laten. Hoe zal ze haar belofte waarmaken nu ze ongeneeslijk ziek is?

18-11-2012 23:30

Man in de crèche

Duivelse dilemma's - Man in de crèche

Dramaserie Een vrouw brengt haar kind voor het eerst naar een crèche. Daar blijkt een man te werken. Wat moet ze doen?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 12-12-2016 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord