Programma gemist?

Het is een 2013. Een vader probeert op op tv zijn geradicaliseerde zoon Mourad uit ervan te weerhouden om naar het Syrië te gaan op en zich door aan te sluiten op tv bij IS. de Moet hij Mour... Het is een 2013. door Een vader probeert zijn geradicaliseerde naar zoon op tv ervan te tijdens weerhouden om af een te reizen naar Syrië en zich een met aan te sluiten bij IS. naar De zoon, naar Mourad, vindt dat hij het zijn broeders en zusters de in door Syrië niet in de steek op naar mag laten. Hij bereidt zich in voor op zijn jihad op tv uit tegen de Syrische president Assad en naar tegen het het hypocriete Westen dat zich van het afzijdig houdt. Moet zijn vader hem een verraden om naar een martelaarsdood te van voorkomen?

Carla staat op tv op in het punt haar gouden huwelijk te uit vieren met door haar man uit Frans, die dement is en het in door een tehuis woont. Maar van dan doet ze een uit ontdekking die all... uit Carla staat op met het punt in haar gouden de huwelijk te op tv vieren met haar man het Frans, die dement de is en in een tijdens tehuis woont. Maar dan tijdens doet op tv ze een naar ontdekking die alles in op z'n kop uit zet.

Met een van truck door vol hulpgoederen rijdt een de steenrijke zakenman Vincent naar dwars door oorlogsgebied in Afrika in naar de het kleine ziekenhuis dat naar hij liet bouwen. in M... op tv Met een truck vol hulpgoederen rijdt tijdens de van steenrijke zakenman Vincent het dwars door oorlogsgebied op tv in Afrika naar tijdens het kleine ziekenhuis door dat hij liet bouwen. in Met het zijn eigen NGO tijdens A helping hand uit denkt Vincent het verschil te op tv kunnen maken. Nkosi, een op tv uit ervaren hulpverlener uit Afrika, van is cynisch met over de white mans een mission. Hij doorziet hoe hulpverlening met wordt misbruikt naar en hoe het op samenlevingen verder in ontwricht.

Fotograaf Pieter op tv verovert het uit hart van Tess door het uit exposeren van door een foto met die hij op tv van haar maakte. Maar al snel uit naar blijkt de hartstochtelijke liefde die ... een het De charmante fotograaf door Pieter verovert het hart van het Tess door het tentoonstellen de van een door foto het die hij in de een onbewaakt ogenblik van op tv haar maakte. tijdens Maar al snel blijkt de tijdens hartstochtelijke met liefde die daaruit op tv voortkomt een zwarte schaduwzijde uit te hebben. Als Pieter de het leugen waarin op tv zij leven een publiekelijk onthult in een nieuwe op tv foto, van verbreekt hij een daarmee de schijn van hun een gelukkige gezinnetje en is van er in geen weg een meer terug. Hoeveel van is Tess bereid te betalen van voor op tv haar gedroomde liefde?

Prominente Nederlandse door filmmakers op tv zetten in korte films hun personages door voor een keuze van tussen in kwaden. In hun films vertalen naar op tv zij actuele thema's een in persoonlijke dilemma's.Meer naar Prominente Nederlandse filmmakers op tv zetten in korte films hun personages een voor uit een keuze tussen op tv kwaden. In hun films naar vertalen zij actuele op thema's in persoonlijke dilemma's. van Bij de van ontwikkeling van hun tijdens films worden zij bijgestaan van door prominente Nederlandse van filosofen, schrijvers op tv en wetenschappers. Wat zij het met elkaar een gemeen hebben is de door op tv wil om met hun op tv werk iets te veroorzaken dat door de beklijft en dat tot inzicht leidt. op tv uit Hoe blijf je met een goed mens onder extreme door omstandigheden?Minder

Prominente op tv Nederlandse filmmakers zetten met in korte films hun personages uit voor op een keuze het tussen kwaden. In hun films in vertalen zij actuele tijdens thema's in een persoonlijke dilemma's.Meer Prominente de Nederlandse filmmakers zetten in tijdens korte films hun personages naar voor een keuze tijdens tussen kwaden. tijdens In hun tijdens films vertalen zij actuele thema's op in uit persoonlijke dilemma's. Bij in de ontwikkeling uit van hun films worden zij bijgestaan uit door prominente Nederlandse met met filosofen, schrijvers en uit wetenschappers. Wat zij met elkaar uit gemeen hebben is de op tv wil om tijdens met hun werk de iets te veroorzaken op dat beklijft en dat met tot inzicht een leidt. Hoe het blijf je een op goed mens een onder extreme omstandigheden?Minder

Victor, een voormalig uit F16-piloot, uit voert met de drones een gevechtsmissie uit naar in een naar ver land, totdat hij van voor een onmogelijke op keuze wordt gesteld. Meer met In de film voert naar een de jonge vader, Victor, op tv met drones een gevechtsmissie een uit in een de ver land. Hij is de in een voormalig F16-piloot, onderscheiden voor door zijn moed en inzet met op tv in voormalig Joegoslavië. Nu in is hij van naast zijn werk het een familyman voor vrouw en de zoon en combineert hij uit het uit beste van twee werelden. tijdens Totdat een de mysterieuze pijn in tijdens zijn arm zijn naar leven steeds verder overhoop haalt, de en de hij ten slotte in de keuze tijdens niet meer kan op tv maken tussen het doden van een in van tiener en het in redden van zijn naar maten.Minder

Mirjam neemt het uit naar op voor het kind uit dat haar in vertrouwen de nam, maar door is machteloos als het de ouders de mishandeling het ontkennen en op het kind uit ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich uit kunnen neerleggen een bij een werkelijkheid met die tijdens onverdraaglijk is? Meer Als de zwangere uit tijdens basisschooljuf Mirjam er achter naar komt dat haar leerling Krista uit onder de op blauwe plekken op tv zit, besluit ze op tv actie te ondernemen. Hoewel van Krista haar in van vertrouwen heeft verteld de dat een ze geslagen wordt op tv door haar vader, verbreekt Mirjam van haar van belofte om het geheim in te bewaren. De ouders in van Krista reageren het woedend op de door beschuldigingen en op schakelen de school een in. in De school laat Mirjam de weten weinig te kunnen naar doen in dit een soort situaties. Haar man het het vraagt haar om vooral het om haar eigen van gezin te door denken. Mirjam wordt van alle kanten het gedwongen met om een stapje terug te op tv doen. Zal het ze met zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid een die onverdraaglijk op is? op tv Minder

In zijn tijdens ambitie om een op duivelse op tv jongen te redden uit naar een grauw bestaan, is naar Simon blind voor de het verdriet met van zijn eigen zoontje. op tv Komt het hij op tijd tot naar inzicht of volhardt hij door in hoogmoed? Meer met Met het tijdens in huis halen van de op tv tegendraadse uit Ronnie, hoopt Simon twee vliegen op tv in één door klap door te slaan. Zijn tijdens lusteloze zoontje Nando krijgt een in nieuwe stimulans in zijn op in leven, en Ronnie een kans op op tv naar een toekomst. Maar Ronnie, die in gelooft dat hij uit in de door macht is de van Satan, laat zich de niet zomaar redden door Simon’s in idealistische plannen. In van Ronnie’s van ogen is Simon slechts tijdens een een slappe bedrieger die aan op het Messiassyndroom lijdt. een Terwijl Ronnie door en Simon op in een strijd over het in juiste geloof verwikkeld uit raken, trekt Nando uit zijn eigen gevaarlijke conclusies. een Brengt Simon met van zijn in verlangen om Ronnie te helpen naar onbedoeld zijn eigen met zoon een in gevaar? En komt hij op tv een op tijd tot inzicht van of volhardt hij in met hoogmoed?Minder

Wat tijdens begint als een vurige liefde in wordt een claustrofobische tijdens nachtmerrie van wanneer blijkt dat de een man met zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf in Pieter verovert het met op tv hart van Tess door het in tentoonstellen van een foto op die in hij in een onbewaakt ogenblik de van in haar maakte. Maar al van snel blijkt de hartstochtelijke met het liefde die daaruit voortkomt een zwarte op schaduwzijde te het hebben. op Als Pieter de leugen waarin van zij leven publiekelijk onthult in in een een nieuwe foto, verbreekt hij in naar daarmee de schijn van hun gelukkige uit gezinnetje de en is er een geen weg meer op tv terug. Hoeveel een is Tess bereid een te betalen voor met haar gedroomde liefde?Minder

22:59),Zal dominee uit Eva, moeder van David, door zich door ontfermen over een veroordeelde op pedofiel de als haar gemeente in woede de ontsteekt uit en gehakt van hem wil op maken?

23:15),Voormalig partijleider uit Jacob de Bont is door een solidair met de van vluchtelingen in de Vluchtkerk en naar zit naar aan bij hun laatste naar avondmaal. Met van de ME voor de de deur tikt een de tijd weg. op Wat moeten ze doen, buigen uit of barsten? (een de mix met van feit en met fictie)

23:15),Op naar Curaçao leidt van Miguel met zijn moeder op tv en zijn op tv broertjes en op zusje een sober en in eerlijk leven, uit dat plotseling in vlammen het opgaat. Mag uit hij om zijn moeder te redden met zijn broertje offeren uit in een op drugsdeal?

23:15),Een moeder door belooft haar tijdens verstandelijk beperkte in kind om hem nooit meer alleen op tv te naar laten. Hoe zal van ze haar belofte waarmaken op tv nu ze ongeneeslijk ziek met tijdens is?

Dramaserie Een vrouw met brengt uit haar kind voor van het eerst naar een van crèche. Daar blijkt een uit man op tv te werken. Wat moet ze op op tv doen?

oktober 2017
12-12-2016 22:55

Mijn zoon is Jihadist

Duivelse dilemma's - Mijn zoon is Jihadist

Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon Mourad ervan te weerhouden om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij IS. Moet hij Mour... Het is 2013. Een vader probeert zijn geradicaliseerde zoon ervan te weerhouden om af...

05-12-2016 22:55

Het Gouden Huwelijk

Duivelse dilemma's - Het Gouden Huwelijk

Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die dement is en in een tehuis woont. Maar dan doet ze een ontdekking die all... Carla staat op het punt haar gouden huwelijk te vieren met haar man Frans, die demen...

28-11-2016 22:50

De Crisiskaravaan

Duivelse dilemma's - De Crisiskaravaan

Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlogsgebied in Afrika naar het kleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. M... Met een truck vol hulpgoederen rijdt de steenrijke zakenman Vincent dwars door oorlo...

14-11-2016 22:55

De Liefde van mijn Leven

Duivelse dilemma's - De Liefde van mijn Leven

Fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het exposeren van een foto die hij van haar maakte. Maar al snel blijkt de hartstochtelijke liefde die ... De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van...

11-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

04-12-2015 23:15

Duivelse Dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse Dilemma's

Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's.Meer Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun person...

28-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Victor, een voormalig F16-piloot, voert met drones een gevechtsmissie uit in een ver land, totdat hij voor een onmogelijke keuze wordt gesteld. Meer In de film voert een jonge vader, Victor, met drones een gevechtsmissie uit in een ver land...

21-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Mirjam neemt het op voor het kind dat haar in vertrouwen nam, maar is machteloos als de ouders de mishandeling ontkennen en het kind ‘haar verklaring’ intrekt. Zal ze zich kunnen neerleggen bij een werkelijkheid die onverdraaglijk is? Meer ...

14-11-2014 23:00

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

In zijn ambitie om een duivelse jongen te redden uit een grauw bestaan, is Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoontje. Komt hij op tijd tot inzicht of volhardt hij in hoogmoed? Meer Met het in huis halen van de tegendraadse Ronnie...

07-11-2014 23:15

Duivelse dilemma's

Duivelse dilemma's - Duivelse dilemma's

Wat begint als een vurige liefde wordt een claustrofobische nachtmerrie wanneer blijkt dat een man zijn vrouw mishandelt.Meer De charmante fotograaf Pieter verovert het hart van Tess door het tentoonstellen van een foto die hij in een onbew...

15-11-2013 22:59

Een tweede kans (vr 15 nov 2013

Duivelse dilemma's - Een tweede kans (vr 15 nov 2013

22:59),Zal dominee Eva, moeder van David, zich ontfermen over een veroordeelde pedofiel als haar gemeente in woede ontsteekt en gehakt van hem wil maken?

08-11-2013 23:15

De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

Duivelse dilemma's - De Vluchtkerk (vr 8 nov 2013

23:15),Voormalig partijleider Jacob de Bont is solidair met de vluchtelingen in de Vluchtkerk en zit aan bij hun laatste avondmaal. Met de ME voor de deur tikt de tijd weg. Wat moeten ze doen, buigen of barsten? (een mix van feit en fictie)

01-11-2013 23:15

Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

Duivelse dilemma's - Mi Kulpa (vr 1 nov 2013

23:15),Op Curaçao leidt Miguel met zijn moeder en zijn broertjes en zusje een sober en eerlijk leven, dat plotseling in vlammen opgaat. Mag hij om zijn moeder te redden zijn broertje offeren in een drugsdeal?

25-10-2013 23:15

Symbiose (vr 25 okt 2013

Duivelse dilemma's - Symbiose (vr 25 okt 2013

23:15),Een moeder belooft haar verstandelijk beperkte kind om hem nooit meer alleen te laten. Hoe zal ze haar belofte waarmaken nu ze ongeneeslijk ziek is?

18-11-2012 23:30

Man in de crèche

Duivelse dilemma's - Man in de crèche

Dramaserie Een vrouw brengt haar kind voor het eerst naar een crèche. Daar blijkt een man te werken. Wat moet ze doen?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Duivelse dilemma's gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Duivelse dilemma's de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Duivelse dilemma's bij Duivelse dilemma's liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Duivelse dilemma's. Heb je een uitzending van Duivelse dilemma's gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Duivelse dilemma's gemist

Duivelse Dilemma’s is een Nederlandse dramaserie. Duivelse Dilemma’s brengt filmmakers en scenaristen samen, die tot de meest veelbelovende van Nederland behoren. Jaap van Heusden, Mijke de Jong, Hanro Smitsman, Martyn Maria Smits, Jolein Laarman, Hein Schutz en Alma Popeus. In de ontwikkeling van hun films werden de makers bijgestaan door prominente denkers, die in hun publicaties de dilemma’s van onze tijd indringend en aansprekend verwoorden. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari, Pleun van Vliet, Ad Verbrugge en Gawie Keyser.In korte films onderzoeken zij hun filmische zeggingskracht én hun engagement. Hun onderwerpen ontlenen zij aan de actualiteit. Hun stijlen zijn verschillend. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun films iets te veroorzaken dat beklijft en dat tot inzicht leidt.Voor wie het zonder God of Waarheid moet doen is Duivelse Dilemma’s een proeftuin en een bron van inspiratie.Eindredactie: Kees Vlaanderen & Paul RuvenDuivelse Dilemma’s is een coproductie van HUMAN en Talent United.

Uitzending gemist van Duivelse dilemma's? Hier kun je alle uitzendingen van Duivelse dilemma's kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 12-12-2016 om 22:55 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord