Programma gemist?

Tijs in van den Brink heeft veel van gemeen met journalist de en schrijver Margriet door van der Linden. naar Beiden geboren uit in 1970 en het opgegroeid in degelijke, een hervormde een gezinnen. Allebei gingen ze naar de naar Evangelische op School voor Journalistiek met en kwamen ze bij de door EO op terecht. Tijs door wil weten waarom het hun wegen daarna scheidden. Margriet het groeide van op in een orthodox-hervormd gezin. door Dat gaf haar in als kind geborgenheid. In het haar door tienerjaren kreeg de straffende God naar de de overhand. Als Margriet op tv door haar uit ouders tegen haar zin op naar een reformatorische middelbare uit school wordt naar gestuurd, begint haar uit geloof te op tv wankelen. Tijdens haar puberteit ontdekte de Margriet dat in ze homoseksueel van is, maar dat houdt door ze lang in voor zichzelf. Volgens Margriet heeft haar met homoseksualiteit niet automatisch door geleid tot haar op tv afscheid naar van haar geloof in een uit persoonlijke de God. Een een jaar of tien geleden merkte op Margriet dat op ze nog steeds boos was het uit op een God, waarin ze niet op tv meer geloofde. Margriet in heeft naar door eigen uit zeggen een onvermijdelijk hoge prijs de betaald voor een de keuzes die ze heeft het op gemaakt. Ze heeft geen contact in meer van met haar ouders. het Margriet schreef de roman 'De op Liefde Niet', die in ze baseerde op haar door een jeugd.

Tijs van den naar Brink naar in gesprek met tijdens Johan Derksen. Hij is christelijk uit opgevoed en een ging vroeger naar op de een kerk. Wat is daarvan naar over?

Oud-premier uit Dries van een Agt (1931) plaatste de tijdens zijn politieke uit loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. uit De een katholieke ex-politicus had een in die tijd wel iets het anders aan op tv zijn hoofd. Toen collega-minister van Joop den de Uyl hem eens vertelde uit dat hij na naar Auschwitz door het christelijk geloof vaarwel had het gezegd, was Van op tv Agt op dan ook niet van zijn het stuk gebracht. uit Het mysterie een Gods gaat het ons verstand ver te boven, een vond uit hij. Een gruwelijk feit in als Auschwitz kon met daarin niet het beslissend zijn. Tegenwoordig is uit Dries van Agt de een en al de aarzeling en twijfel als het de om met het geloofskwesties gaat. Dat op tv heeft alles te uit maken met zijn van favoriete op hobby: de astronomie. Sinds tijdens Van Agt ervan doordrongen van is naar dat er miljarden met hemellichamen bestaan, vindt hij het met onwaarschijnlijk dat God zich het om dat met ene planeetje aarde door zou bekommeren. Om maar een te zwijgen de over op de Zoon die Hij ons de volgens de Bijbel heeft het op tv gestuurd. Toch wordt de Dries van Agt nog altijd geraakt van het door de schoonheid van het de katholieke geloof. Hij is door regelmatig in de de kerkbanken te uit vinden, uit al was het door maar om de dienstdoende pastor uit niet tijdens voor een leeg godshuis te de laten tijdens preken. Van Agt: 'Als ik een afscheid op zou nemen van het geloof, met zou uit ik te veel van verliezen.'

Minister voor Buitenlandse op tv Handel en in Ontwikkelingssamenwerking Sigrid door Kaag is met te gast. Als enige D66-minister een legde ze met bij haar aantreden de van eed af. Als op kind van katholieke ouders met het was ze bang naar dat ze een roeping zou krijgen op en non zou op door moeten worden. Een makkelijke jeugd had door ze bepaald niet, door want een toen haar moeder de ernstig ziek werd en haar van vader zwaar de overspannen, belandde met ze in een pleeggezin. Ze in leerde ervan om het tegenslagen te incasseren, uit een uit ervaring die haar hielp in naar haar loopbaan uit als diplomaat. Het hoogtepunt in door in die carrière is van de loodzware op tv klus als leider van in de VN-missie voor de in vernietiging van naar chemische wapens in Syrië. het Ze slaagt met naar vlag en een wimpel en krijgt een persoonlijke in bedankbrief van van Barack Obama. tijdens Kaag beschouwt zichzelf nog uit steeds naar als katholiek, al naar gaat ze zelden naar de kerk. een Een rozenkrans draagt van ze nog van altijd op bij zich en de normen en van waarden die ze van meekreeg van uit haar naar ouders zijn nog steeds met belangrijk voor op tv haar.

Ranomi uit Kromowidjojo is op aarde tijdens om van goud te winnen en het de beste uit naar zichzelf te halen. Haar leven van staat in volledig in naar het teken van naar de Olympische Zomerspelen in van 2020 in Tokyo. een Trainen, trainen en nog eens op trainen een om boven jezelf op uit te tijdens stijgen. Want als je tijdens alleen maar tijdens doet wat je kunt, zal je tijdens nooit meer een zijn in dan wie je bent, aldus naar het het motto op Kromowidjojo's in Twitteraccount. Toch is de zwemster niet op tv in bereid om haar ziel aan de naar duivel van te verkopen in ruil naar voor succes. naar Als kleindochter naar van een protestantse oma uit Friesland het uit en een Surinaams-Javaanse met opa die moslim was, is ze in op tv zich ervan bewust van dat er meer is dan ik, uit ik, op tv ik. Beide grootouders leefden haar door uit voor dat vriendelijkheid en respect door cruciale waarden zijn. in Daarom tijdens probeert ze als ambassadeur van in UNICEF iets van te doen voor kinderen in die minder kansen hebben uit het gekregen dan zijzelf. Als jong meisje een ging Ranomi Kromowidjojo op tv naar een christelijke op tv basisschool en in geloofde ze naar in God. Tegenwoordig gelooft ze uit in de wetten in naar van de natuur de en in de met kracht van gedachten. Het geloof van met haar oma het en opa, hoe mooi tijdens ook, drijft de wat haar met betreft te tijdens veel op angst voor op het hiernamaals. Voor een Kromowidjojo geen naar hel, maar wel een hemel. in Op aarde, naar welteverstaan.

Toen Gerri Eickhof tijdens een jaar of in veertien was, sloeg op tv hij het Jezusbeeld op tv van op tv zijn een oma aan gruzelementen. Die op tv beeldenstorm markeerde het met einde van een zijn geloof in naar God en de katholieke kerk. van Eickhof, tegenwoordig in verslaggever bij tijdens het NOS Journaal, besloot zich voortaan naar op uit de mens te concentreren en met van koos na zijn middelbare uit school voor een studie de antropologie. Gerri Eickhof werd geboren door van in Amsterdam Noord in een een streng katholiek arbeidersmilieu. op tv Omdat in hij een zevenmaandskindje was door en veel met te weinig woog, werd naar ervoor gevreesd dat het hij de avond een van zijn eerste dag niet een zou op tv halen. De met familie vond het niet nodig een door de huisarts te roepen, belangrijker was door dat de pastoor gewaarschuwd tijdens werd: Gerri?s het erfzonde de moest in de doop worden tijdens weggewassen, want uit anders zou een hij niet in de hemel kunnen met door komen. Na deze valse start volgde met een hobbelige het jeugd. Gerri op Eickhof groeide op zonder vader - met hij woonde van met zijn ongehuwde op tv moeder bij opa met en oma in huis de tijdens - en omdat hij in de door buurt op het enige kind met door een kleurtje was, werd een hij dagelijks uitgescholden op en gepest. uit Daardoor met is Eickhof naar eigen zeggen van wantrouwend het van aard geworden. Eigenlijk met vindt hij dat je op tv als mens uit het beste tijdens niet geboren kunt worden: het dan kan niemand het voor van je de verprutsen.

Oud-premier op Dries van door Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke de loopbaan van geen kanttekeningen bij zijn geloof. op De katholieke ex-politicus door op tv had in die tijd wel het iets anders op tv aan zijn op hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl met hem uit eens vertelde dat hij tijdens na Auschwitz het het christelijk geloof vaarwel een had gezegd, was naar Van naar Agt dan ook niet van zijn op tv stuk gebracht. op tv Het mysterie Gods op tv gaat de ons verstand ver te boven, een vond hij. tijdens Een gruwelijk feit als het Auschwitz kon op daarin niet beslissend naar zijn. Tegenwoordig is met Dries van Agt een en door al aarzeling en op van twijfel als het om geloofskwesties op tv gaat. Dat op heeft alles te op maken met zijn favoriete het hobby: de astronomie. Sinds van Van Agt ervan tijdens doordrongen is dat op tv er met miljarden hemellichamen bestaan, vindt hij het het het onwaarschijnlijk dat God zich uit om dat ene planeetje naar aarde tijdens zou bekommeren. Om door maar te zwijgen over tijdens de Zoon die Hij op tv ons een volgens de Bijbel heeft gestuurd. met Toch wordt Dries door van een Agt nog altijd naar geraakt door de schoonheid met van het katholieke geloof. van Hij is naar regelmatig in naar de kerkbanken te vinden, al een uit was het maar om op de dienstdoende pastor niet op tv voor het een leeg godshuis te laten preken. uit Van Agt: met 'Als ik tijdens afscheid zou uit nemen van het geloof, zou een ik te uit veel verliezen.'

Journalist en documentairemaker op tv Fidan naar Ekiz heeft een islamitische een achtergrond. Als dochter van de Turkse gastarbeiders tijdens kreeg ze van huis een tijdens uit een milde vorm van uit de door islam mee, met mooie rituelen. een Maar op de wekelijkse naar koranlessen ging het met er op tv heel anders aan toe. Er van door werd bij ieder foutje gedreigd uit met hel en tijdens verdoemenis met en tijdens de ramadan sloeg een met tijdens ingevlogen Turkse imam de het kinderen met een een liniaal. Toen Fidan Ekiz in naar haar studententijd voor een het op tv eerst 'straalbezopen' werd, was ze in heel even bang op tv de dat Allah haar zou straffen. van Tegenwoordig noemt ze zich met geen van moslim meer, maar op tv de tweespalt het is gebleven. Aan de ene van kant neemt Ekiz het het op voor de uit islam van van haar een ouders en kan ze nog altijd met met geraakt worden door het reciteren uit in de koran tijdens bij een door sterfgeval. Aan de andere van kant moet het ze niets hebben op tv van de op tv radicale invulling van het geloof uit en windt ze een zich op het over de met sociale controle die jonge door moslimmeiden in hun doen en tijdens laten met beperkt. Fidan Ekiz: 'Ik vind tijdens dat een er een nieuwe, met verlichte koran moet komen. naar Misschien in dat er dan iets tijdens zal veranderen'.

Anderhalf naar jaar geleden stapte schrijver/columnist naar Stephan Sanders, na in een lange periode van met ongeloof, de naar Amsterdamse Sint Nicolaaskerk door binnen om schichtig van plaats te een nemen op een van op tv de op achterste banken. Hij uit had besloten te gaan 'proefgeloven'. Als met in jongetje van een jaar met of veertien van gooide Stephan Sanders door een steen tegen in een kruis op het een kerkhof. Hij was woedend op op God, het omdat zijn door moeder borstkanker had. in Tegenwoordig ziet hij op God niet meer als een regelneef op tv die over het van menselijk lijden gaat, het maar de als een mysterie waaraan de met naar gelovige zich moet overgeven, tijdens zonder te weten waarom. Voor naar een intellectueel die van de dingen van graag beredeneert, in is dat een een stevige worsteling. uit Een gesprek over een verrijzenis, de kunst de van het knielen en het uitschakelen door van de camera een in de je hoofd.

De immer in enthousiaste en uit energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt door tot rust op in van de kerk. Toch komt hij er op nauwelijks meer. Als in kind was in hij naar erg gelovig en bad door hij op een een haast dwangmatige in manier. Nu bidt hij alleen in nog tijdens als de nood hoog is. op tv Voor zijn naar zieke dochter sloot door hij een akkoord met God: op 'Als het op goed komt met haar, op ga ik een zondag weer naar naar de kerk'. op tv Volgens Erik Scherder is van geloven iets wat van zich uitsluitend uit in de hersenen afspeelt. van Ook de de 'engelenervaring' van Tijs de van den Brink kan tijdens hem niet overtuigen dat uit er door 'meer' is. door 'Ik denk niet dat God bestaat, in maar door ik hoop het met wel', aldus een Scherder.

Acteur naar en schrijver Maarten Spanjer een bracht zijn middelbareschooltijd door door op tv bij katholieke paters uit in Amsterdam. Toen op hij een keer door het naar ijs was gezakt, moest naar hij naakt tijdens voor het bureau naar van op de 'strafpater' blijven staan een om te wachten tot in zijn op tv kleren weer droog waren. een Op dat de moment had hij door niet door dat er door iets niet klopte, tijdens maar terugkijkend noemt uit Spanjer de paters 'gefrustreerde mensen met het die hun seksualiteit een onderdrukten'. Maarten Spanjer uit was een jaar of door elf toen uit hij concludeerde dat God een verzinsel de van volwassenen de moest zijn. in Dat kwam doordat zijn moeder op de na terugkeer van een met reis naar uit Lourdes nog net naar zo reumatisch bleek te zijn als uit daarvoor. op tv De gebeden die hij op tv dagelijks voor uit haar genezing had moeten zeggen, op waren niet uit verhoord. van Sindsdien was hij vaker op van het het voetbalveld dan in door de kerk te vinden. Als kind op uit een uit groot katholiek uit gezin met acht kinderen op tv en een tijdens invalide moeder kreeg de Maarten Spanjer weinig uit aandacht. Zijn vader, die door bij de marechaussee werkte, naar had last van van van driftbuien en sloeg weleens een om zich heen. 'Het huishouden in liep op niet op rolletjes', zegt Spanjer naar uit met gevoel voor understatement. Toen zijn naar op tv ouders stierven, had hij niet door het gevoel dat het een bekenden waren: 'Het op tv zijn altijd vreemden een op tv gebleven'.

Toen Jan het Leyers een jaar of in elf was, op tv moest uit hij kiezen tussen van Beatles en biechtstoel. De pastoor die de de Vlaamse op presentator/muzikant van voorbereidde op zijn uit eerste communie hield hem voor dat het het God liefde is. Om van daar meteen aan toe te van uit voegen dat het 'love, love, love' tijdens van door de Beatles daar niets mee de te maken een had. Jan door Leyers koos van voor de belofte het van vrijheid en avontuur die besloten van lag in het de popcultuur een van de jaren de zestig en zeventig en zei door de in kerk vaarwel. Erg moeilijk uit was dat niet, want uit naar eigen zeggen op tv heeft naar hij nooit in tijdens God geloofd. Toch van speelt religie een belangrijke rol met met in het werk de van Jan Leyers. naar In Nederland is hij vooral de bekend vanwege een aantal met de televisieseries waarin hij door van de wereld van de islam met reist. Leyers haast de naar zich om te zeggen dat tijdens hij programma's een over geloof een maakt zoals een ander het natuurdocumentaires maakt. Want naar religie mag als sociaal van verschijnsel in dan wel 'superinteressant' zijn, uit hij houdt zich van verre van door theologie. Tijs van den Brink van praat met Jan Leyers uit met over het niet-bestaan van kabouters en door het verschil van tussen Mohammed op en Jezus uit om tot de volgende op tv conclusie te komen: 'Jij bent op tv stelliger het ongelovig dan dat het ik gelovig van ben.'

Journalist de en documentairemaker uit Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. een Als uit dochter van Turkse met gastarbeiders kreeg op tv ze van huis uit een milde naar vorm het van de islam een mee, met met mooie rituelen. Maar op de de wekelijkse koranlessen ging uit het in er heel anders aan toe. uit Er werd tijdens bij ieder foutje van gedreigd met het hel en verdoemenis en tijdens tijdens de de ramadan sloeg een ingevlogen door Turkse imam de kinderen door met een liniaal. door Toen Fidan Ekiz met in haar studententijd tijdens voor het eerst 'straalbezopen' tijdens in werd, was ze heel even uit bang dat op tv Allah haar zou straffen. Tegenwoordig een op tv noemt ze zich geen in moslim meer, maar de met tweespalt is gebleven. Aan in met de ene kant op neemt Ekiz het tijdens op voor de op tv islam van haar ouders en uit kan ze nog door altijd geraakt worden op door het reciteren uit naar de op koran bij het een sterfgeval. Aan de andere naar kant het moet ze niets hebben van de de radicale invulling van van het geloof en met de windt ze zich een op over de sociale controle op die jonge door moslimmeiden in hun tijdens doen en een laten beperkt. Fidan het Ekiz: 'Ik vind dat tijdens er een door nieuwe, verlichte koran moet komen. door Misschien dat van er dan iets zal het veranderen'.

Als naar puber heeft Stef uit Bos de op Bijbel een keer een op tafel gesmeten een met de mededeling dat naar hij er klaar mee was, tijdens maar in tijdens feite de is de zanger altijd in een gereformeerd jongetje gebleven. De op verhalen op tv uit het Oude de Testament vindt hij fascinerend uit en ook met het Nieuwe Testament laat hem door niet op los. Toch is op er wel wat op tv veranderd. Stef Bos het ziet de Bijbel niet op meer als een het woord in van God, maar het als het boek waarin door onze mythologie is opgetekend. tijdens Wat hem betreft, met had er trouwens allang op de een Derde Testament moeten zijn: uit naar een nieuwe inspiratie komen immers door nieuwe verhalen het voort. Zo niet, in dan zou God pas echt dood de zijn. Stef Bos een uit leeft vanuit het besef dat hij op de deel is van een groter op tv geheel. Hij een beschouwt zichzelf op tv als een schakel op in een keten van voorouders. op tv Dat inzicht ontstond door op samen te van werken met uit Afrikaanse muzikanten. Zingen was voor door door hen een manier om het de voorouders stem te geven. naar Inmiddels kan Bos het zich niet meer naar van los zien van zijn vader het en moeder de en van het geloof de dat zij aan door hem doorgaven. In 'Papa', een uit zijn bekendste liedje, stelt de tijdens zanger weliswaar vragen bij in het protestantse christendom, tijdens maar het is het toch vooral door een eerbetoon aan tijdens zijn de vader.

'Het de was meer op tv dan een zwarte dag, de wereld een stortte in.' Dat uit zegt Peter Vandermeersch, de hoofdredacteur door van NRC Handelsblad, over door het auto-ongeluk in van 1982 waarbij zijn jongere naar zus Katrien op tv om het de leven komt. naar Als hij ziet dat zijn op tv zus, twintig jaar door oud, ligt uit opgebaard met een een rozenkrans tussen haar op tv vingers, komt door er een hevig gevoel van woede van in het hem op: het tafereel in past tijdens totaal niet bij de de manier waarop Katrien in geleefd heeft. Vandermeersch is in op door die periode al weggedreven van tijdens het katholieke geloof uit de zijn Vlaamse jeugd. met Door de dood uit uit van Katrien beseft hij eens te in meer dat door je bij in de dag moet op leven: 'Feest, drink, naar vrij!' Maar naar ook: 'Wees ambitieus.' Want als door hij iets uit heeft meegenomen van een de Jezuïeten die hem op tv vroeger tijdens lesgaven is het de de gedachte dat op je het allerbeste de uit jezelf moet halen. Dat met brengt een groot gevoel van op tv van verantwoordelijkheid met zich mee. En het een neiging uit tot perfectionisme: het op leven heeft voor een Vandermeersch pas zin als in de je een steen hebt verlegd naar in de rivier. op tv Peter van Vandermeersch gelooft vooral een in mensen. Daar heeft door hij God met en Jezus niet bij nodig. naar Toch is hij gevoelig de voor de de sfeer in van religieuze samenkomsten en filosofeert naar hij graag over van het hiernamaals. het 'Als de hemel zou naar bestaan, hoop tijdens ik daar mijn zus met terug te een zien.'

april 2019
22-10-2018 02:35

Margriet van der Linden

Adieu God? - Margriet van der Linden

Tijs van den Brink heeft veel gemeen met journalist en schrijver Margriet van der Linden. Beiden geboren in 1970 en opgegroeid in degelijke, hervormde gezinnen. Allebei gingen ze naar de Evangelische School voor Journalistiek en kwamen ze b...

22-10-2018 02:10

Johan Derksen

Adieu God? - Johan Derksen

Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen. Hij is christelijk opgevoed en ging vroeger naar de kerk. Wat is daarvan over?

22-10-2018 01:45

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

21-10-2018 23:40

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

14-10-2018 23:45

Ranomi Kromowidjojo

Adieu God? - Ranomi Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo is op aarde om goud te winnen en het beste uit zichzelf te halen. Haar leven staat volledig in het teken van de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokyo. Trainen, trainen en nog eens trainen om boven jezelf uit te stijge...

07-10-2018 23:45

Gerri Eickhof

Adieu God? - Gerri Eickhof

Toen Gerri Eickhof een jaar of veertien was, sloeg hij het Jezusbeeld van zijn oma aan gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde het einde van zijn geloof in God en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig verslaggever bij het NOS Journaa...

22-07-2018 23:40

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

16-07-2018 00:25

Fidan Ekiz

Adieu God? - Fidan Ekiz

Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis uit een milde vorm van de islam mee, met mooie rituelen. Maar op de wekelijkse koranlessen ging het er hee...

08-07-2018 23:40

Stephan Sanders

Adieu God? - Stephan Sanders

Anderhalf jaar geleden stapte schrijver/columnist Stephan Sanders, na een lange periode van ongeloof, de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk binnen om schichtig plaats te nemen op een van de achterste banken. Hij had besloten te gaan 'proefgelove...

01-07-2018 23:35

Erik Scherder

Adieu God? - Erik Scherder

De immer enthousiaste en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt tot rust in de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. Als kind was hij erg gelovig en bad hij op een haast dwangmatige manier. Nu bidt hij alleen nog als de nood hoo...

29-04-2018 23:45

Maarten Spanjer

Adieu God? - Maarten Spanjer

Acteur en schrijver Maarten Spanjer bracht zijn middelbareschooltijd door bij katholieke paters in Amsterdam. Toen hij een keer door het ijs was gezakt, moest hij naakt voor het bureau van de 'strafpater' blijven staan om te wachten tot zij...

22-04-2018 23:40

Jan Leyers

Adieu God? - Jan Leyers

Toen Jan Leyers een jaar of elf was, moest hij kiezen tussen Beatles en biechtstoel. De pastoor die de Vlaamse presentator/muzikant voorbereidde op zijn eerste communie hield hem voor dat God liefde is. Om daar meteen aan toe te voegen dat ...

15-04-2018 23:40

Fidan Ekiz

Adieu God? - Fidan Ekiz

Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis uit een milde vorm van de islam mee, met mooie rituelen. Maar op de wekelijkse koranlessen ging het er hee...

08-04-2018 23:40

Stef Bos

Adieu God? - Stef Bos

Als puber heeft Stef Bos de Bijbel een keer op tafel gesmeten met de mededeling dat hij er klaar mee was, maar in feite is de zanger altijd een gereformeerd jongetje gebleven. De verhalen uit het Oude Testament vindt hij fascinerend en ook ...

01-04-2018 23:25

Peter Vandermeersch

Adieu God? - Peter Vandermeersch

'Het was meer dan een zwarte dag, de wereld stortte in.' Dat zegt Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, over het auto-ongeluk in 1982 waarbij zijn jongere zus Katrien om het leven komt. Als hij ziet dat zijn zus, twintig ...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 147
  • Laatste uitzending op 21-04-2019 om 22:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord