Programma gemist?

Bram op Tankink blonk tijdens zijn loopbaan uit als profwielrenner tijdens vooral uit naar als knecht. Hij legt uit door hoe dat zit. het Tankink uit kreeg een katholieke opvoeding, uit maar stopte als puber in met geloven. van Hij kon met de dingen die de pastoor op tijdens de naar mis naar zei - zoals 'de Heer heeft een met naar alles een van doel' - niet rijmen op met de naar situatie thuis. Daar zorgde zijn moeder door bijna door 24 uur per dag in voor van zijn zwaar spastische op tv zusje. Om het uit gezin te ontvluchten ging van Tankink fietsen. Steeds verder, steeds het het harder. Hij genoot van met de belangstelling die tijdens het wielrennen hem opleverden. 'Nu naar kon ik uit laten zien dat in ik er was. een Want thuis kreeg in ik weinig door aandacht.' Die behoefte een om gezien te worden, bleek een diep te uit zitten. Dat werd duidelijk tijdens toen een therapeut door de vraag stelde: een 'Mocht in je er zijn als kind, de Bram?' Hoewel op tv het lastig voor hem met blijft, op kan hij eindelijk zeggen: naar 'Ik geloof nu op tv wel dat ik in er mag naar zijn.'

Minister voor het Buitenlandse met Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid van Kaag is naar te gast. Als enige D66-minister legde door het ze bij haar het aantreden de eed af. Als uit kind van katholieke door ouders was ze op bang dat ze uit een roeping door zou krijgen en non naar zou moeten door worden. Een makkelijke jeugd had in ze bepaald naar niet, want toen haar uit moeder ernstig uit ziek werd een en haar vader van zwaar overspannen, tijdens belandde ze in een pleeggezin. Ze tijdens naar leerde ervan om uit tegenslagen te incasseren, door een ervaring die haar het hielp in haar tijdens loopbaan als uit diplomaat. Het hoogtepunt in van die carrière is de loodzware op op tv klus als leider van de VN-missie uit voor de vernietiging met tijdens van chemische wapens van in Syrië. Ze van slaagt met vlag en op wimpel en op krijgt een persoonlijke bedankbrief van uit Barack Obama. Kaag op tv beschouwt van zichzelf nog steeds als katholiek, al op gaat ze zelden met naar de op kerk. Een rozenkrans op draagt ze de nog altijd bij zich door en de normen van en waarden die uit ze meekreeg de van haar ouders zijn nog naar steeds het belangrijk voor de haar.

Herman Finkers staat een op te boek als overtuigd in katholiek. 'Sinds je op naar de een kleuterschool gaat bij de op tv zusters, praat op je de hele op dag over de hemel en de Onze Lieve Heer', tijdens schreef zijn op tv vader bij met een foto van de kleine Herman. Die zat als de jongen liever in van de kerk uit dan dat naar hij ging voetballen met vriendjes het en genoot van uit zijn rol tijdens als misdienaar. het De vraag of op God bestaat vindt Finkers van onzinnig, twijfel daarover heeft het hij uit niet. Maar als er iets een is in dat hem toch doet twijfelen, is naar het de de katholieke kerk. in 'De kerk doet ontzettend een haar uit best om mij van naar mijn geloof af op te helpen. van Het misbruik op grote van schaal is verbijsterend. in En wat uit de kerk leert over scheidingen, homoseksualiteit tijdens of op seks voor het huwelijk de heeft niks met de religie te de maken.' Pasen een blijft voor Finkers de belangrijkste van feestdag van het van jaar. 'De het overwinning op de dood. van De wereld bestaat uit een met mooi en lelijk, slecht in en goed, maar goed en naar mooi door winnen het uiteindelijk. Het een is de bevestiging dat tijdens het door allemaal goed het komt.'

In een week met tijd in raakt Peter op tv van der Vorst zijn beide ouders op kwijt in na een slopend een ziekbed. Niet veel later besluit een hij zich uit op tv te schrijven door uit de katholieke op kerk. de 2018 is een veelbewogen de jaar voor presentator tijdens Peter van der Vorst, door de kersverse programmadirecteur van naar RTL. Peter groeit een uit op in een katholiek in gezin in Breda, is misdienaar in en zingt in op het kerkkoor. op tv Hij bewaart er goede op tv herinneringen aan. Maar een geleidelijk aan in krijgt hij steeds meer van moeite met met de houding van het de katholieke kerk, met door op name tegenover homo's. In 2008 de adopteert een hij samen met zijn vriend zoontje naar tijdens Levi, een paar van jaar later treden ze een in het huwelijk. Hij op is op tv woest als de paus stelt dat tijdens een een gezin alleen gevormd kan van worden door uit een man op en een vrouw. 'Deze discriminerende wolf de in van schaapskleren bepaalt dus in gewoon dat wij tijdens geen 'gezin' zijn', twittert Peter. de Waar het hij al naar lang twijfelt over uitschrijving uit op de kerk vormen door uitspraken in de Volkskrant naar van priester uit Antoine Bodar over van homoseksualiteit naar en transgenders de druppel. de Ook het overlijden van zijn naar vader en moeder het speelt bij die de beslissing een een rol.

Toen Gerri op tv Eickhof door een jaar of de veertien was, sloeg hij het tijdens Jezusbeeld van naar zijn oma aan gruzelementen. het Die beeldenstorm markeerde uit het einde van op tv zijn geloof in op tv God en van de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig in in verslaggever bij het NOS Journaal, met besloot zich voortaan met op de mens te van concentreren en koos het op na zijn middelbare school naar voor een studie antropologie. in Gerri met Eickhof werd geboren in Amsterdam-Noord de in een streng tijdens katholiek in arbeidersmilieu. Omdat hij een zevenmaandskindje tijdens was en door veel te weinig woog, in werd ervoor gevreesd dat de hij de avond van van zijn eerste de dag niet een zou halen. naar De familie vond het niet een nodig tijdens een huisarts met te roepen, belangrijker uit was dat de pastoor gewaarschuwd werd: de Gerri's de erfzonde moest in de doop het worden naar weggewassen, want anders zou hij met tijdens niet in de hemel de kunnen komen. Na deze valse uit start volgde een op tv hobbelige jeugd. door Gerri tijdens Eickhof groeide op het zonder vader, hij woonde met zijn het ongehuwde moeder de bij uit opa en oma het in huis, en omdat hij in van de buurt een het enige kind in met een kleurtje was, van werd uit hij dagelijks uitgescholden en gepest. een Daardoor van is Eickhof naar eigen een zeggen wantrouwend uit van aard geworden. in Eigenlijk vindt hij dat op je als mens het van beste niet op tv geboren kunt door worden: dan kan niemand uit het voor je het verprutsen.

Bijna naar iedereen in Volendam een is nog katholiek en de uit kerk speelt er in nog steeds met een belangrijke rol. Maar een hoe Volendams de presentator Kees Tol een zich ook voelt, met katholiek wil hij van niet meer zijn. Vanwege de de opvattingen van naar het Vaticaan over naar homoseksualiteit liet de hij met zich uitschrijven. Toch is hij soms het ook wel in jaloers op op tv vrienden die nog wel geloven. in uit Bijvoorbeeld na de nieuwjaarsbrand in café naar De Hemel, het waarbij veertien jongeren door omkwamen. in 'In die tijd zaten de Volendamse op tv kerken met vol. Mensen uit vonden daar troost.' Tol van lag zelf het drie weken met brandwonden de aan zijn benen in het op tv ziekenhuis. Daar tijdens verscheen op tv een pastoor aan zijn bed. 'Ik naar wilde dat niet. een Ik met had behoefte aan een goed een het gesprek, niet aan christelijke teksten', uit zegt Tol. van Mocht hij na zijn het dood de Paus tegenkomen op in de in hemel, van ook al gelooft hij niet in een het het bestaan ervan, dan weet de Tol het al wat hij gaat zeggen: 'Dat het ik de het niet met hem eens met ben'. En stel een tijdens dat de Paus dan zijn excuses tijdens uit aanbiedt? Tol: 'Dan drinken we er van een borrel met op!'

Bram Tankink van blonk tijdens zijn van loopbaan in als profwielrenner vooral uit de als knecht. het Hij legt uit hoe dat het zit. Tankink kreeg tijdens een katholieke opvoeding, maar de van stopte als puber een met geloven. Hij kon de op dingen die naar de pastoor zei tijdens de de mis, zoals 'de van Heer heeft met tijdens alles in een doel', niet het rijmen met in de situatie thuis. naar Daar zorgde zijn moeder met bijna 24 uur van per dag in voor zijn zwaar spastische zusje. Om de het op gezin te een ontvluchten ging Tankink fietsen. Steeds verder, met steeds een harder. Hij uit genoot van de naar belangstelling die het op tv wielrennen hem opleverde. 'Nu kon ik uit laten zien dat in ik er was, de door want thuis kreeg ik de weinig aandacht.' Die behoefte om het gezien te met worden met bleek diep te zitten. Dat werd uit duidelijk uit toen een van therapeut de vraag de stelde: 'Mocht je er zijn in als kind, Bram?' op Hoewel het lastig voor op tv hem door blijft kan hij van eindelijk zeggen: 'Ik geloof met nu wel dat de ik er het mag zijn.'

Dat in PvdA-politica Mei Li Vos nog op tv gelooft, noemt ze naar zelf van 'een wonder'. Ze groeide door op in een gezin de op tv met vijf broers in naar een conservatief christelijk milieu. uit Haar broers verloren naar allemaal hun geloof en het ook uit Mei Li heeft tijdens het geloof van haar in jeugd achter met zich gelaten. het Het christelijk geloof van haar ouders met noemt Mei Li van 'vrolijk maar streng'. op Regels speelden een van grote de rol in in het dagelijks leven. Voor haar als de meisje naar lag de op lat nog hoger dan uit voor haar het broers. De regels heeft ze achter met op zich gelaten, maar het geloof is een uit gebleven. Ze spreekt van de een 'innerlijke zekerheid dat een het goed komt'. door Die zekerheid met wankelde toen haar broer een in paar naar jaar geleden van een eind aan zijn leven op maakte. Ze van probeert haar dochter van iets van haar geloof de mee te geven. het 'Ik op tv wil niet dat door ze gaat geloven een in het grote van niets. Het leven wordt dragelijker als uit er een uit hemel tijdens is.'

Herman op Finkers staat te op tv boek als overtuigd de katholiek. 'Sinds je het naar de kleuterschool gaat bij in de zusters, van praat je de hele een dag over de door hemel door en Onze Lieve Heer', op schreef zijn vader het bij een tijdens foto van kleine van Herman. Die zat als jongen door liever in door de op kerk dan dat hij ging voetballen tijdens met vriendjes en tijdens genoot van zijn op rol als misdienaar. in De vraag het of God bestaat met vindt de Finkers onzinnig, twijfel uit daarover heeft hij niet. Maar op als er een iets is dat hem toch van doet in twijfelen, is het de katholieke naar kerk. 'De kerk het doet ontzettend haar door best om mij door van van mijn geloof af te de helpen. Het in misbruik op met grote schaal is verbijsterend. En wat door de kerk het leert over scheidingen, homoseksualiteit in met of seks voor naar het huwelijk heeft niks naar met religie te een maken.' Pasen blijft voor Finkers in de uit belangrijkste feestdag van naar het jaar. 'De overwinning op van de dood. De op wereld bestaat met uit mooi en het lelijk, slecht en door goed, de maar goed en mooi winnen met het uiteindelijk. tijdens Het is de het bevestiging dat het allemaal een goed van komt.'

Bas op Heijne kende het Jezus vooral uit naar een 'troosteloze setting': van kerken waar het muf rook en het de preken niet een erg inspirerend waren. van Maar inmiddels heeft op tv deze NRC-journalist en in schrijver uit het geloof ook leren kennen uit door er veel op tv op over te lezen uit en schrijven. Nog altijd op tv gelooft hij niet tijdens dat God bestaat, maar een sympathie voor het een geloof heeft van Heijne wel. Hoewel hij zelf van niet het gelovig is van opgevoed, kreeg Heijne er de in zijn op tv gereformeerde dorp wel veel een van mee. Hij op begrijpt dat mensen houvast vinden het in hun naar geloof. Zelf het houdt hij liever met open hoe op tv iets zit. Een paar jaar geleden op overleden zijn op ouders. Heeft dat door hem iets geleerd over in het op leven? 'Ik de ben gaan nadenken over wat ik in met de door rest van in mijn tijd hier op de aarde het ga doen. Het moet met wel zinvol op tv zijn.'

Op op tv haar twaalfde verhuisde Noraly tijdens Beyer van een zonnig, uit Caribisch eiland uit naar een tijdens streng, katholiek internaat tijdens in Nederland. uit Zonder haar vader of moeder. de Het heeft uit haar gevormd, zegt de van voormalig op journaallezer. Toen ze op tv na vijf jaar door haar diploma op zak had, was uit ze 'helemaal tijdens klaar' met God en de het katholicisme. Maar op tv de afgelopen uit jaren is met ze weer religieuzer geworden. 'Het een besef dat er met iets is, waardoor het ik hier op tv op aarde ben. Dat de geloof dwingt me in om mijn leven met zo goed uit mogelijk te met leven.'

In een in week tijd raakt Peter uit van tijdens der Vorst in zijn beide ouders op tv kwijt na een slopend ziekbed. door Niet veel door later besluit een hij zich uit te met schrijven uit de met katholieke kerk. 2018 is naar een veelbewogen jaar naar voor van presentator Peter van tijdens der Vorst, de kersverse programmadirecteur van door het RTL. Peter groeit op van in een katholiek gezin op tv in Breda, is misdienaar de en tijdens zingt in het kerkkoor. het Hij bewaart er goede van herinneringen aan. het Maar een geleidelijk aan krijgt de hij steeds meer moeite op met de houding van de door katholieke kerk, met naar name tegenover homo's. in op In 2008 adopteert de hij samen met zijn vriend zoontje naar Levi, een paar naar jaar later naar treden ze in een het huwelijk. Hij de is woest een als de paus stelt op tv dat een gezin alleen uit gevormd kan een worden door een door man tijdens en een vrouw. 'Deze naar discriminerende wolf in schaapskleren met bepaalt dus gewoon dat een uit wij geen 'gezin' zijn', van twittert Peter. Waar hij al een lang twijfelt over de op uitschrijving uit de kerk in vormen uitspraken in de op tv Volkskrant van priester Antoine het Bodar over op tv homoseksualiteit uit en transgenders de druppel. Ook het op tv overlijden van zijn in vader en op moeder het speelt bij die beslissing een de rol.

Als naar katholiek jongetje liep oud-mister een Ben op Bot op Allerzielen rondjes om van de kerk in in Apeldoorn. Hij was met ervan overtuigd de dat je daarmee zielen uit in het door vagevuur kon verlossen. In die naar periode van zijn het leven ging het Bot iedere het dag met zijn grootouders naar mee naar de kerk. op Prachtig vond hij op met dat: het geloof opende voor van hem op een perspectief op iets anders, het iets een groters. Ben Bot werd naar in 1937 naar geboren in Batavia, nu uit Jakarta, in met het voormalige Nederlands-Indië. Hij zat er in jarenlang in op tv een jappenkamp. Zijn vader uit werkte naar als dwangarbeider aan de beruchte van Birmaspoorlijn, zijn moeder door kon door ziekte met niet altijd het voor de hem zorgen. Toen Bot op negenjarige de leeftijd in het Nederland naar arriveerde, was hij analfabeet naar en kende hij God noch door een gebod. Zijn grootvader, onderwijzer en tijdens fervent katholiek, bracht met daar naar snel verandering in. op tv Tegenwoordig noemt Ben Bot op tv zich geen katholiek meer, in maar hij gelooft nog tijdens op wel. In een door beginsel dat alles in bestiert. Bot zit door graag in de kerk van en hoewel hij in op tv strikte zin geen door deel op uitmaakt van de gemeenschap, op tv gaat hij dan ook ter de in communie. Vanwege de op tv rust, de bezinning, de op tv herinnering aan vroeger: de 'Dat zit in mijn DNA in en op dat krijg je in er niet het meer uit.'

Als tijdens kind moest op journalist en voormalig presentator Marga op tv van met Praag verplicht naar Joodse door les. Niet omdat haar op tv ouders zo religieus naar waren, maar uit respect tijdens voor oma van uit moederskant, naar die door van de Holocaust het grootste op deel van haar naar familie had verloren. Nadat tijdens oma overleden op was en volgens de Joodse op tradities een ter aarde besteld, kocht Marga?s uit moeder voor met het eerst het in haar naar leven karbonades en at die met de haar op tv dochter op. Met in die daad het werden de godsdienstige wetten van het op op tv Jodendom demonstratief overboord tijdens gezet.

januari 2021
21-07-2019 22:35

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor tijdens de mis zei - zo...

15-07-2019 11:00

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

07-07-2019 22:15

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

30-06-2019 22:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

23-06-2019 22:45

Gerri Eickhof

Adieu God? - Gerri Eickhof

Toen Gerri Eickhof een jaar of veertien was, sloeg hij het Jezusbeeld van zijn oma aan gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde het einde van zijn geloof in God en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig verslaggever bij het NOS Journaal...

12-05-2019 22:50

Kees Tol

Adieu God? - Kees Tol

Bijna iedereen in Volendam is nog katholiek en de kerk speelt er nog steeds een belangrijke rol. Maar hoe Volendams presentator Kees Tol zich ook voelt, katholiek wil hij niet meer zijn. Vanwege de opvattingen van het Vaticaan over homoseks...

05-05-2019 22:45

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor zei tijdens de mis, zoa...

28-04-2019 22:45

Mei Li Vos

Adieu God? - Mei Li Vos

Dat PvdA-politica Mei Li Vos nog gelooft, noemt ze zelf 'een wonder'. Ze groeide op in een gezin met vijf broers in een conservatief christelijk milieu. Haar broers verloren allemaal hun geloof en ook Mei Li heeft het geloof van haar jeugd ...

21-04-2019 22:50

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

14-04-2019 22:45

Bas Heijne

Adieu God? - Bas Heijne

Bas Heijne kende Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': kerken waar het muf rook en de preken niet erg inspirerend waren. Maar inmiddels heeft deze NRC-journalist en schrijver het geloof ook leren kennen door er veel over te lezen en s...

07-04-2019 22:45

Hans Sibbel

Adieu God? - Hans Sibbel

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar ...

31-03-2019 22:45

Noraly Beyer

Adieu God? - Noraly Beyer

Op haar twaalfde verhuisde Noraly Beyer van een zonnig, Caribisch eiland naar een streng, katholiek internaat in Nederland. Zonder haar vader of moeder. Het heeft haar gevormd, zegt de voormalig journaallezer. Toen ze na vijf jaar haar dipl...

24-03-2019 23:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 155
  • Laatste uitzending op 21-07-2019 om 22:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!