Programma gemist?

Bram Tankink naar blonk met tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral het uit het als knecht. Hij in legt uit in hoe dat zit. Tankink kreeg een een katholieke opvoeding, een maar stopte van als puber op met geloven. Hij kon de dingen door die de pastoor uit tijdens met de mis zei - zoals het 'de Heer naar heeft met alles een naar doel' het - niet rijmen door met de situatie thuis. Daar tijdens zorgde zijn moeder op tv bijna een 24 uur per dag het voor zijn zwaar op spastische zusje. Om door het gezin te ontvluchten met ging Tankink op tv fietsen. door Steeds verder, steeds harder. Hij door genoot van de door belangstelling een die het wielrennen hem opleverden. naar 'Nu in kon ik laten met zien dat ik er was. Want op naar thuis kreeg ik weinig met aandacht.' Die behoefte om gezien op tv te worden, uit bleek diep te uit zitten. Dat werd duidelijk tijdens toen de een therapeut de uit vraag stelde: door 'Mocht je er zijn als kind, in Bram?' Hoewel het naar lastig voor van hem blijft, uit kan hij met eindelijk zeggen: 'Ik uit geloof nu wel dat ik met er mag op zijn.'

Minister voor Buitenlandse de Handel en naar Ontwikkelingssamenwerking Sigrid uit Kaag is te gast. Als op tv enige van D66-minister legde op ze bij haar aantreden de eed op af. Als kind tijdens van katholieke naar ouders was ze bang door met dat ze een roeping zou een krijgen en non zou de moeten worden. Een in makkelijke jeugd had met ze bepaald uit niet, want toen uit haar moeder ernstig uit ziek op tv werd en haar vader zwaar overspannen, op belandde ze in een een pleeggezin. Ze tijdens in leerde ervan om tegenslagen te op tv incasseren, een naar ervaring die op haar hielp in haar loopbaan op tv als naar diplomaat. Het hoogtepunt tijdens in die carrière is de loodzware uit klus als op leider van de in VN-missie voor in de vernietiging van chemische in wapens in van Syrië. Ze slaagt met met vlag en wimpel en naar krijgt een persoonlijke uit met bedankbrief van Barack Obama. Kaag beschouwt met zichzelf op nog steeds als met katholiek, al gaat ze zelden op uit naar de kerk. Een rozenkrans de draagt ze nog altijd de bij de zich en de normen en in tijdens waarden die ze meekreeg van haar met ouders op zijn nog steeds belangrijk voor het naar haar.

Herman Finkers staat met te met boek als overtuigd katholiek. een 'Sinds je naar van de door kleuterschool gaat bij tijdens de zusters, praat met je de hele een dag over de hemel en Onze naar Lieve Heer', tijdens schreef in zijn vader bij naar een foto van kleine met Herman. Die zat tijdens als jongen liever op tv in de kerk dan een dat hij in ging voetballen met op vriendjes en genoot van zijn naar rol als op misdienaar. De vraag tijdens of God bestaat op tv vindt op tv Finkers onzinnig, twijfel daarover op tv heeft hij niet. Maar van als er iets is op tijdens dat hem toch doet twijfelen, is de op tv het de katholieke kerk. 'De kerk door doet ontzettend in haar van best om mij van op tv mijn geloof af te helpen. in Het misbruik op op grote schaal is op verbijsterend. En wat van de kerk leert van over scheidingen, homoseksualiteit in naar of seks voor het het huwelijk heeft niks tijdens met religie te het maken.' Pasen blijft voor naar Finkers tijdens de belangrijkste feestdag van het tijdens jaar. 'De overwinning van op de het dood. De wereld bestaat uit met mooi en met lelijk, slecht een en goed, maar goed en op tv mooi winnen op tv het uiteindelijk. Het met is de bevestiging een dat het het allemaal goed het komt.'

In door een week tijd op tv raakt Peter van der Vorst naar zijn in beide ouders kwijt door na een slopend op tv ziekbed. Niet veel later op besluit hij zich uit van de te schrijven uit de katholieke een kerk. 2018 een is een veelbewogen naar jaar voor tijdens presentator Peter van op tv der Vorst, de kersverse programmadirecteur van op tv RTL. Peter groeit met op in een de katholiek naar gezin in Breda, is naar misdienaar en zingt het in het een kerkkoor. Hij bewaart er naar goede herinneringen aan. Maar een geleidelijk het aan krijgt hij uit steeds meer het moeite met de houding van uit de katholieke kerk, met met de name tegenover homo's. In op 2008 adopteert hij samen op tv met de zijn vriend zoontje Levi, door een paar jaar met later treden ze in het op tv huwelijk. Hij naar is woest als de een uit paus stelt dat een naar gezin alleen gevormd kan een worden door een man naar en een op vrouw. 'Deze discriminerende wolf tijdens in schaapskleren bepaalt het dus gewoon dat op tv van wij geen 'gezin' zijn', door twittert Peter. uit Waar hij al lang twijfelt uit over uitschrijving uit de met kerk van vormen uitspraken in de Volkskrant van van priester tijdens Antoine Bodar over uit homoseksualiteit een en transgenders de druppel. Ook het met op tv overlijden van zijn vader en tijdens moeder speelt bij met die beslissing op een rol.

Toen op Gerri Eickhof het een jaar of veertien uit was, sloeg hij het Jezusbeeld een van zijn oma een aan gruzelementen. Die tijdens het beeldenstorm markeerde het einde van op zijn geloof in naar God op tv en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig een verslaggever door bij het NOS tijdens Journaal, besloot zich voortaan op het naar de mens te concentreren de en koos in na zijn middelbare met school voor een studie antropologie. Gerri uit in Eickhof werd geboren naar in Amsterdam-Noord in een streng katholiek naar van arbeidersmilieu. Omdat hij een op tv zevenmaandskindje was en veel op tv te op tv weinig woog, werd ervoor gevreesd van dat hij de in avond van uit zijn eerste op tv dag niet zou op tv halen. De familie vond het van niet tijdens nodig een huisarts te een roepen, belangrijker van was dat de pastoor door gewaarschuwd werd: Gerri's erfzonde op tv moest in de doop naar worden weggewassen, het want anders door zou hij niet een in de hemel kunnen door komen. Na door deze valse start op tv volgde een hobbelige tijdens jeugd. Gerri het Eickhof groeide op zonder vader, de hij woonde met een zijn ongehuwde in moeder bij naar opa en oma in huis, en naar omdat tijdens hij in de buurt op het door enige kind met een een kleurtje was, werd hij het dagelijks uitgescholden de en gepest. Daardoor met is Eickhof naar op tv eigen zeggen door wantrouwend van aard geworden. Eigenlijk vindt uit hij dat uit je naar als mens het beste niet geboren in kunt worden: dan uit de kan niemand het de voor je verprutsen.

Bijna door iedereen in Volendam is nog door op katholiek en de kerk speelt met er door nog steeds een belangrijke rol. uit Maar van hoe Volendams presentator Kees Tol van zich ook voelt, op tv katholiek wil hij niet het meer zijn. door Vanwege op de opvattingen van het op Vaticaan over met homoseksualiteit liet hij zich uitschrijven. Toch in is hij in soms ook op tv wel jaloers op vrienden door die door nog wel geloven. in Bijvoorbeeld na de nieuwjaarsbrand in op café De met Hemel, waarbij veertien door jongeren omkwamen. 'In die tijd tijdens in zaten de Volendamse door kerken vol. Mensen vonden daar troost.' het Tol van lag zelf drie weken tijdens met brandwonden tijdens aan zijn benen in op tv het ziekenhuis. uit Daar verscheen een pastoor aan met zijn bed. 'Ik de wilde dat niet. de Ik had behoefte het aan een het goed gesprek, niet aan het een christelijke teksten', zegt Tol. Mocht hij van na tijdens zijn dood tijdens de Paus tegenkomen in op de hemel, op tv ook al gelooft hij niet met in het tijdens bestaan ervan, dan weet met Tol door al wat hij in gaat zeggen: 'Dat ik het het niet met hem uit eens ben'. tijdens En stel dat de in Paus dan zijn de excuses aanbiedt? door Tol: 'Dan op drinken we er een op borrel op!'

Bram tijdens Tankink blonk tijdens het zijn loopbaan van als profwielrenner vooral met uit als knecht. Hij tijdens legt uit hoe dat op tv zit. Tankink tijdens kreeg een katholieke op opvoeding, maar van stopte als puber met geloven. Hij het een kon de dingen op tv die de pastoor zei tijdens de de mis, zoals 'de uit Heer in heeft met alles een uit doel', niet rijmen met het op tv de situatie thuis. Daar zorgde op zijn van moeder bijna 24 met uur per dag voor zijn zwaar tijdens de spastische zusje. Om het gezin met te door ontvluchten ging Tankink fietsen. Steeds verder, op tv een steeds harder. Hij genoot van de het het belangstelling die het wielrennen hem opleverde. naar 'Nu in kon ik laten zien dat tijdens ik er op was, want thuis tijdens kreeg ik weinig een aandacht.' Die door behoefte om gezien te de worden bleek het diep te zitten. Dat werd op duidelijk de toen een therapeut de vraag tijdens stelde: 'Mocht naar je met er zijn als kind, Bram?' Hoewel op op het lastig voor hem met blijft kan op hij eindelijk zeggen: 'Ik geloof nu uit wel tijdens dat ik er mag naar zijn.'

Dat PvdA-politica Mei naar naar Li Vos nog gelooft, tijdens noemt ze zelf met 'een wonder'. Ze naar groeide op in een met gezin met vijf met broers met in een conservatief christelijk milieu. Haar van op tv broers verloren allemaal op hun geloof en ook Mei Li tijdens heeft door het geloof met van haar jeugd achter de zich gelaten. Het christelijk geloof de van haar op tv ouders noemt Mei op Li 'vrolijk maar het streng'. Regels in speelden een in grote rol in het uit dagelijks leven. tijdens Voor haar als meisje een lag de een lat nog hoger dan het voor haar door broers. De regels heeft ze achter door de zich gelaten, maar het een geloof is de gebleven. Ze spreekt van met een 'innerlijke zekerheid dat een het naar goed komt'. Die zekerheid wankelde van toen haar tijdens broer een door paar jaar geleden een de eind aan zijn tijdens leven maakte. Ze op probeert haar dochter uit iets van op tv haar geloof mee te geven. van 'Ik wil niet dat tijdens ze gaat op tv geloven van in het grote niets. op Het leven uit wordt dragelijker als tijdens er een hemel naar is.'

Herman een Finkers staat te op boek als overtuigd katholiek. het 'Sinds het je naar de kleuterschool een gaat bij de zusters, door praat je de hele door de dag over de naar hemel en Onze uit Lieve Heer', schreef zijn vader in bij het een foto van kleine Herman. Die een zat met als jongen liever in de de de kerk dan dat hij ging voetballen een met vriendjes en op genoot van tijdens zijn van rol als misdienaar. De vraag met of God bestaat tijdens vindt naar Finkers onzinnig, twijfel daarover heeft hij op de niet. Maar als een er iets is dat hem met toch doet tijdens twijfelen, is het tijdens de katholieke kerk. 'De kerk op tv doet op ontzettend haar best om uit mij van mijn geloof tijdens af te helpen. naar Het misbruik op naar een grote schaal is verbijsterend. En wat het de kerk leert van over uit scheidingen, homoseksualiteit of in seks voor naar het huwelijk heeft niks met door religie te maken.' het Pasen blijft met voor Finkers de belangrijkste feestdag tijdens van het jaar. een 'De overwinning op het de dood. in De wereld bestaat uit op de mooi en lelijk, van slecht en goed, met maar goed en mooi winnen het op tv uiteindelijk. Het uit is in de bevestiging dat het de allemaal goed het komt.'

Bas in Heijne kende naar Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': een kerken waar het met de muf rook en de preken niet naar erg inspirerend waren. op tv Maar inmiddels door heeft een deze NRC-journalist en schrijver het geloof naar ook leren kennen naar door de er veel het over te lezen en tijdens schrijven. Nog altijd gelooft hij het niet op dat God bestaat, maar sympathie op voor naar het geloof het heeft Heijne wel. Hoewel door hij zelf niet gelovig een is opgevoed, kreeg naar Heijne er in op zijn gereformeerde dorp wel door de veel van mee. Hij begrijpt dat tijdens mensen houvast vinden tijdens naar in hun geloof. Zelf houdt hij uit liever open hoe naar iets naar zit. Een paar naar jaar geleden op tv overleden zijn ouders. tijdens Heeft dat hem iets het geleerd over het leven? het 'Ik ben gaan nadenken in in over wat ik met de rest van van mijn tijd naar hier op aarde een ga door doen. Het het moet wel zinvol een zijn.'

Op haar twaalfde een door verhuisde Noraly Beyer van een van zonnig, Caribisch door eiland naar de een streng, katholiek internaat in tijdens Nederland. Zonder haar vader in of moeder. Het op heeft haar gevormd, tijdens zegt de voormalig tijdens journaallezer. met Toen ze op tv na vijf jaar haar diploma door op zak tijdens had, was ze met 'helemaal klaar' met God uit en het katholicisme. Maar met de afgelopen jaren door door is ze weer religieuzer geworden. een 'Het besef tijdens dat er iets is, waardoor op ik een hier op tijdens aarde ben. Dat geloof de dwingt me om op tv mijn leven zo goed mogelijk op tv te uit leven.'

In met een week tijd het raakt Peter van der Vorst uit een zijn beide ouders kwijt door na een slopend tijdens ziekbed. Niet veel later besluit een hij zich uit de uit te schrijven uit de katholieke in kerk. 2018 is uit een in veelbewogen jaar voor presentator in Peter van op tv der Vorst, de kersverse programmadirecteur tijdens van RTL. Peter uit groeit de op in een katholiek uit gezin in met Breda, is misdienaar de en zingt in tijdens het kerkkoor. Hij de bewaart er goede herinneringen in aan. Maar geleidelijk aan het krijgt hij naar steeds meer moeite tijdens met de houding van in de katholieke de kerk, met name tegenover homo's. van In 2008 adopteert in hij samen door met zijn vriend door zoontje een Levi, een paar jaar later in treden ze in tijdens het van huwelijk. Hij is woest op als de paus door stelt dat de een gezin alleen gevormd het kan worden het door een man op tv en een vrouw. op tv 'Deze discriminerende wolf in een schaapskleren bepaalt dus het gewoon dat wij geen in 'gezin' zijn', op twittert Peter. Waar op tv hij al lang uit twijfelt over uitschrijving uit de een kerk een vormen uitspraken in de Volkskrant van van priester van Antoine Bodar over homoseksualiteit uit en van transgenders de een druppel. Ook het overlijden een van zijn vader en moeder uit speelt bij die door de beslissing een rol.

Als van katholiek jongetje liep tijdens oud-mister Ben het Bot op Allerzielen rondjes om de uit een kerk in Apeldoorn. het Hij was ervan overtuigd dat je van daarmee door zielen uit het vagevuur kon naar verlossen. In die tijdens periode naar van zijn leven ging Bot naar iedere dag met naar zijn grootouders uit mee naar met de kerk. Prachtig door vond hij dat: het op tv geloof opende voor hem tijdens een perspectief van op iets anders, uit iets groters. door Ben Bot door werd in 1937 de geboren in Batavia, nu Jakarta, het in het voormalige Nederlands-Indië. uit Hij in zat er jarenlang op in een jappenkamp. naar Zijn vader werkte op tv als dwangarbeider op aan de beruchte Birmaspoorlijn, van zijn moeder kon door ziekte naar niet altijd de voor tijdens hem zorgen. Toen Bot op tijdens negenjarige tijdens leeftijd in Nederland met arriveerde, was hij analfabeet en tijdens kende hij God het noch gebod. Zijn het grootvader, onderwijzer en de fervent katholiek, bracht daar van snel verandering in. op tv uit Tegenwoordig noemt Ben uit Bot zich geen tijdens katholiek meer, maar naar hij gelooft nog wel. tijdens In een beginsel van dat alles bestiert. Bot zit door de graag in de kerk en op hoewel tijdens hij in strikte zin geen deel met uitmaakt van een de gemeenschap, gaat in hij dan ook op tv ter communie. Vanwege naar de rust, de een bezinning, de herinnering aan op vroeger: uit 'Dat zit in uit mijn DNA op en dat krijg een je er niet meer de uit.'

Als door kind moest journalist tijdens en voormalig presentator van Marga van Praag verplicht de naar Joodse les. Niet in omdat haar ouders de op zo religieus waren, maar uit respect met voor oma in van moederskant, die de door op tv de Holocaust het grootste in deel van haar familie in had verloren. door Nadat oma tijdens overleden was en volgens de met Joodse het tradities ter aarde besteld, kocht door Marga?s moeder voor het met eerst een in haar leven een karbonades en at door die met haar dochter uit op. Met uit die daad werden de de godsdienstige op wetten van het Jodendom demonstratief overboord het tijdens gezet.

mei 2021
21-07-2019 22:35

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor tijdens de mis zei - zo...

15-07-2019 11:00

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

07-07-2019 22:15

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

30-06-2019 22:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

23-06-2019 22:45

Gerri Eickhof

Adieu God? - Gerri Eickhof

Toen Gerri Eickhof een jaar of veertien was, sloeg hij het Jezusbeeld van zijn oma aan gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde het einde van zijn geloof in God en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig verslaggever bij het NOS Journaal...

12-05-2019 22:50

Kees Tol

Adieu God? - Kees Tol

Bijna iedereen in Volendam is nog katholiek en de kerk speelt er nog steeds een belangrijke rol. Maar hoe Volendams presentator Kees Tol zich ook voelt, katholiek wil hij niet meer zijn. Vanwege de opvattingen van het Vaticaan over homoseks...

05-05-2019 22:45

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor zei tijdens de mis, zoa...

28-04-2019 22:45

Mei Li Vos

Adieu God? - Mei Li Vos

Dat PvdA-politica Mei Li Vos nog gelooft, noemt ze zelf 'een wonder'. Ze groeide op in een gezin met vijf broers in een conservatief christelijk milieu. Haar broers verloren allemaal hun geloof en ook Mei Li heeft het geloof van haar jeugd ...

21-04-2019 22:50

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

14-04-2019 22:45

Bas Heijne

Adieu God? - Bas Heijne

Bas Heijne kende Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': kerken waar het muf rook en de preken niet erg inspirerend waren. Maar inmiddels heeft deze NRC-journalist en schrijver het geloof ook leren kennen door er veel over te lezen en s...

07-04-2019 22:45

Hans Sibbel

Adieu God? - Hans Sibbel

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar ...

31-03-2019 22:45

Noraly Beyer

Adieu God? - Noraly Beyer

Op haar twaalfde verhuisde Noraly Beyer van een zonnig, Caribisch eiland naar een streng, katholiek internaat in Nederland. Zonder haar vader of moeder. Het heeft haar gevormd, zegt de voormalig journaallezer. Toen ze na vijf jaar haar dipl...

24-03-2019 23:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 155
  • Laatste uitzending op 21-07-2019 om 22:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!