Programma gemist?

Als katholiek jongetje van liep oud-mister Ben op tv tijdens Bot op Allerzielen rondjes om op tv de kerk in Apeldoorn. door op Hij was ervan overtuigd tijdens dat je naar daarmee zielen uit door het vagevuur kon verlossen. het In die periode van in zijn leven ging met Bot iedere dag met tijdens zijn van grootouders mee met naar de kerk. in Prachtig vond hij op tv dat: het geloof opende voor hem uit een perspectief op op tv iets anders, een iets groters. Ben Bot naar werd in in 1937 op geboren in Batavia, nu Jakarta, in met het voormalige op tv Nederlands-Indië. Hij zat er van de jarenlang in een jappenkamp. Zijn vader van werkte als dwangarbeider uit aan de de beruchte Birmaspoorlijn, zijn moeder tijdens kon door op ziekte niet van altijd voor hem zorgen. het Toen de Bot op negenjarige leeftijd in Nederland met het arriveerde, was hij analfabeet een en kende hij naar God noch gebod. Zijn grootvader, in onderwijzer en door fervent katholiek, bracht daar door op tv snel verandering in. op tv Tegenwoordig noemt Ben Bot zich een geen katholiek meer, maar de hij een gelooft nog wel. de In een beginsel dat alles van het bestiert. Bot zit graag op tv in de kerk en een hoewel hij in de strikte zin geen deel van uitmaakt op tv van de gemeenschap, gaat op tv hij dan ook door ter het communie. Vanwege de rust, de bezinning, met de herinnering aan op vroeger: in 'Dat zit uit in mijn DNA het en dat krijg je er van niet meer op tv uit.'

Als van kind moest journalist en voormalig op tv tijdens presentator Marga van het Praag verplicht naar Joodse les. door Niet omdat in haar ouders de zo religieus waren, maar een uit respect met voor oma van moederskant, die uit door door de Holocaust het grootste naar deel van haar familie in had op tv verloren. Nadat oma overleden was op en volgens de Joodse naar op tradities ter aarde besteld, kocht Marga?s een door moeder voor het een eerst in haar leven karbonades en uit at van die met haar de dochter op. naar Met die daad werden de godsdienstige op tv wetten door van het Jodendom op tv demonstratief overboord op tv gezet.

Econoom in Heleen Mees, katholiek opgevoed, op heeft weinig op uit met de figuur van met van Maria. Terugkijkend stelt ze vast met dat de verering van van de Heilige uit Maagd voor op tv een verwrongen beeld van het vrouwelijke seksualiteit het heeft gezorgd: een vrouw die op tv tijdens met te veel mannen naar bed met gaat, is tijdens niet zuiver uit maar zondig. het Heleen Mees noemt dit een vorm het van indoctrinatie, die het ze de moeilijk heeft kunnen in afschudden. In 2013 uit raakte Heleen Mees met in opspraak. het Ze werd in New York gearresteerd van op verdenking een van het het lastigvallen van op haar ex-geliefde, bankier Willem Buiter. tijdens Haar leven lag daardoor tijdens uit in gruzelementen. Het katholicisme heeft met ze het achter zich gelaten. Je op tv bezig kunnen houden door met zingeving is volgens Mees de met een vorm van luxe, op tv omdat veel het mensen vooral bezig uit zijn met overleven. De kracht door om haar problemen op te overwinnen haalt ze de vooral op tv uit zichzelf. Die kracht heeft een ze nodig, want in de juridische perikelen een door rondom de kwestie Buiter het zijn vaak tijdens stressvol.

Schrijfster en met columnist Esther Gerritsen door werd van bekend als schrijfster uit van het Boekenweekgeschenk van op 2016, Broer. Op het dit moment tijdens schrijft ze een op roman waarin het geloof op een grote rol speelt. Het van schrijven uit is voor door haar een manier om te door onderzoeken wat uit het geloof voor haarzelf het zou kunnen betekenen. van Ze nam al naar jong afstand op tv van haar katholieke tijdens opvoeding. Toen haar broer jong het het stierf, was ze boos op iedereen door die ook maar naar hintte op een religieuze troost. In de naar loop der jaren op ontwikkelde zich een echter wel een van fascinatie voor op het christendom. Een personage verzon de een 'kleine miezerige van God' in de uit gelijknamige roman. Als tijdens ze in op de auto meezong in met het oude country was met ze een paar minuten in gelovig. En ze deed op tv ooit een brief door in de met brievenbus die uit geadresseerd was aan haar bekenden in op de op hemel. Ze is door nu op een punt door gekomen dat een ze vindt dat ze op aan zichzelf toe moet door geven dat ze naar naar in God gelooft.

Cabaretier op Youp van in 't Hek wordt katholiek opgevoed naar en als misdienaar maakt door hij regelmatig de katholieke diensten op mee. Hij wil zelfs de priester uit worden, maar die wens verdwijnt als het de sneeuw voor de op zon zodra hij de meisjes van ontdekt.

Lingerieontwerpster de Marlies Dekkers is in katholiek opgevoed en had als van kind tijdens een 'innerlijke dialoog' met God. tijdens Ze op tv wilde zich vooral goed gedragen, tijdens maar de voelde dat ze van daarin tekortschoot. van Omdat ze het vrome leven niet door volhield, nam ze op het afstand van de, in haar ogen, het strenge de God. Marlies voelde zich in bevrijd. Inmiddels door inspireert de de Bijbel haar weer. 'Ik heb maar de één met concurrent en dat is naar God. Hij uit heeft vrouwen zo mooi geschapen. met Het in uitgeklede lichaam is toch het van mooiste. Mijn door werk is van een ode op aan het uitgeklede uit lichaam.' Het gesprek uit tussen Tijs en Marlies neemt een een verrassende de wending als Marlies het op tv spanningsveld tussen geloof en naar seksualiteit benoemt. door Ze verbaast op tv zich over de ontspannen reactie op tv van Tijs en het confronteert in hem daarmee.

Presentator uit Jeroen Pauw uit laat zich regelmatig kritisch uit op over het geloof. naar Nadat met hij in november vorig jaar zei uit dat de Koran, op tv Bijbel en in Thora altijd oproepen tot uit geweld, in kreeg hij met felle reacties van bekende in christenen. Zo nodigde uit Tijs van den Brink hem op uit om naar te gast op tv te zijn op in Adieu God?, omdat naar Tijs Jeroens aversie het wil begrijpen. Jeroen Pauw groeide met op in van Hilversum en heeft met twee zusjes. Vader Jaap uit Pauw het werkte als met radiotechnicus bij het NOB en in ging ook bij het EO aan de in slag, waar tijdens Jeroen later een bijbaantje kreeg. de in Het gezin Pauw ging de niet naar de kerk, maar de thuis een werd aan het begin met van de op maaltijd en voor naar het slapen gaan trouw gebeden. op met Op zondag mocht steeds het een ander gezinslid uit voorgaan in met gebed. Jeroen was als tiener de op tv door enige in de klas die tijdens nog in Sinterklaas met geloofde. de Uitgelachen door de klas, tijdens kwam Jeroen overstuur tijdens thuis waar zijn naar moeder bevestigde dat uit de goedheiligman inderdaad niet bestaat. het in Jeroen realiseerde zich op tv dat zijn ouders niet altijd de op tv naar waarheid vertelden. Maar of deze van gebeurtenis bepalend is de voor zijn kritische houding uit tegenover tijdens religie valt in te betwijfelen.

De immer een enthousiaste en energieke hersenwetenschapper in Erik Scherder komt van het tot rust in de kerk. op Toch komt in hij er nauwelijks meer. met Als kind was op hij een erg gelovig en bad hij een op een haast dwangmatige op tv manier. met Nu bidt hij alleen op nog als de van nood hoog tijdens is. Voor zijn in zieke dochter sloot op hij een akkoord met door God: het 'Als het goed komt met haar, de ga ik het zondag weer de naar de door kerk'. Volgens Erik Scherder is geloven op tv iets wat een zich uitsluitend in tijdens de hersenen afspeelt. Ook op tv de de 'engelenervaring' van Tijs van het den Brink kan op hem niet overtuigen dat de er de 'meer' is. 'Ik denk niet het dat God de bestaat, maar ik hoop tijdens het de wel', aldus uit Scherder.

Midas uit Dekkers gunt naar het ieder kind in om op te groeien in het een systeem, met en hij van is zelf blij tijdens dat dat systeem in zijn in leven de met katholieke kerk was. Zijn op jeugd was onstuimig het en door het geloof hielp hem het op leven te een begrijpen. Zijn moeder in scheidde drie een maal van zijn het vader, met haar nieuwe het man opende uit zij een café waar Midas opgroeide. uit Twee zusjes van op tv hem waren het 'ongelukkig', oftewel zwaargehandicapt. De tijdens beelden van naar hun lijden maakten diepe met indruk op het hem. Als kleine jongen op tv verloor met hij zijn geloof toen een naar pater die tijdens hem les gaf geen het antwoord kon tijdens geven de op Midas' vraag of hij op nou door echt geloofde wat hij vertelde op over God. op tv De evolutietheorie werd voor Midas op tv al snel een met nieuw het fundament onder zijn met wereldbeeld, maar troost op heeft hij er niet van kunnen van vinden.

Maarten 't Hart uit is de misschien wel de de beroemdste en beruchtste ex-gelovige van van Nederland. met Zijn Bijbelkennis is ongeëvenaard en op tv hij zet deze op tv op tv in om steeds weer de lezer het te overtuigen van de de waan- en op met onzinnigheid van de verhalen die de voor velen nog steeds op tv naar heilig zijn. Hij komt uit het op tv orthodoxe Maassluis, van maar het gezin tijdens 't Hart behoorde door niet tot een op hele strenge kerk. op Maarten van ging als kind in echter graag mee met met zijn vader, door die doodgraver was, en de zocht naar een veel zwaarder het en hardvochtiger geloofsbeleving, een die op hij vond bij dominee Venema. met op tv Zijn preken zaten van vol hel en verdoemenis. Maarten viel in in zijn studententijd het van tijdens zijn geloof, maar sprak op tv hier tot diens dood van niet met uit zijn in vader over. Hij heeft altijd op tv een zekere boosheid gehouden het door tegen het geloof, dat hem gehinderd uit heeft in op zijn ontwikkeling. In de naar kerk van komt hij het echter weer sinds tijdens hij in zijn huidige woonplaats op Warmond in regelmatig gevraagd wordt om orgel van te spelen. In door die kerk vertelt in hij over hoe het de ontmoeting met naar deze kerkgemeenschap zijn beeld het het van de kerk veranderd op tv heeft.

Tijs in van den Brink heeft naar veel gemeen in met journalist en schrijver tijdens Margriet van naar der Linden. een Beiden geboren in tijdens 1970 en opgegroeid in uit degelijke, hervormde met gezinnen. Allebei gingen ze een naar de op tv Evangelische School voor op Journalistiek en kwamen naar ze bij de op tv EO terecht. Tijs op wil weten waarom hun uit wegen daarna in scheidden. Margriet groeide op in een op tv orthodox-hervormd gezin. naar Dat gaf haar uit als kind geborgenheid. In met haar tienerjaren kreeg op tv de het straffende God de overhand. het Als Margriet door haar met ouders tegen met haar zin naar naar een reformatorische middelbare school uit wordt gestuurd, begint op haar geloof te op tv wankelen. Tijdens haar met puberteit met ontdekte Margriet dat ze naar homoseksueel is, maar dat door de houdt ze lang voor met zichzelf. Volgens Margriet heeft haar met homoseksualiteit niet uit automatisch in geleid tot haar afscheid van door haar geloof in een uit naar persoonlijke God. Een op tv jaar of tien geleden merkte tijdens Margriet dat met ze nog met steeds boos was op een van God, tijdens waarin ze niet meer op geloofde. Margriet heeft naar tijdens eigen van zeggen een onvermijdelijk hoge prijs betaald naar voor met de keuzes die ze op tv heeft gemaakt. Ze de heeft geen contact meer op tv naar met haar ouders. met Margriet schreef de roman 'De Liefde op Niet', die ze uit baseerde op haar met uit jeugd.

Tijs met van den Brink van in gesprek met Johan tijdens Derksen. Hij is op christelijk opgevoed en ging op tv vroeger naar van de kerk. Wat de is daarvan met over?

Oud-premier met Dries van Agt (1931) plaatste een van tijdens zijn politieke loopbaan met geen kanttekeningen bij op zijn geloof. De in katholieke ex-politicus had in met die tijd een wel iets anders tijdens aan zijn de hoofd. Toen collega-minister Joop den met Uyl hem eens door vertelde dat hij van na Auschwitz een het christelijk geloof vaarwel op had gezegd, was Van door Agt dan ook op tv niet van het zijn stuk gebracht. het Het mysterie Gods uit gaat ons verstand ver het te boven, vond met hij. het Een gruwelijk feit als de Auschwitz een kon daarin niet beslissend tijdens zijn. Tegenwoordig met is Dries van door Agt een en al aarzeling op en twijfel als het op tv de om het geloofskwesties gaat. Dat heeft op alles te de maken met zijn een favoriete hobby: de tijdens astronomie. een Sinds Van Agt ervan doordrongen is op tv dat van er miljarden hemellichamen een bestaan, vindt hij het onwaarschijnlijk tijdens op dat God zich om dat het ene planeetje aarde naar zou bekommeren. Om maar naar te zwijgen over in de Zoon het die met Hij ons volgens de Bijbel het heeft gestuurd. van Toch wordt met Dries van Agt nog altijd tijdens geraakt op tv door de schoonheid van het katholieke van geloof. Hij tijdens is regelmatig in op tv de op kerkbanken te vinden, al was het een maar om de uit door dienstdoende pastor niet op voor een leeg op godshuis te laten preken. Van Agt: op uit 'Als ik afscheid zou de nemen van het geloof, zou op van ik te veel een verliezen.'

Minister uit voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Sigrid Kaag tijdens is te gast. in Als naar enige D66-minister legde ze bij haar met aantreden de van eed af. met Als kind van katholieke ouders in was ze bang het dat ze uit een tijdens roeping zou krijgen en non zou naar een moeten worden. Een het makkelijke jeugd had ze bepaald op niet, want toen naar haar moeder van ernstig ziek werd en het haar vader zwaar overspannen, met belandde ze het in een pleeggezin. de Ze leerde op tv ervan om tegenslagen te naar incasseren, een een ervaring die tijdens haar hielp in haar in loopbaan als uit diplomaat. Het hoogtepunt in die op tv carrière door is de loodzware klus de als leider van door de VN-missie een voor de vernietiging de van chemische wapens in Syrië. Ze tijdens slaagt met van vlag en wimpel en met krijgt een persoonlijke op bedankbrief op van Barack Obama. naar Kaag beschouwt zichzelf nog van steeds als katholiek, al de gaat ze zelden door naar de het kerk. door Een rozenkrans draagt ze nog altijd op tv het bij zich en met de normen en waarden op tv die ze meekreeg van haar een ouders zijn het nog steeds belangrijk met voor naar haar.

Ranomi uit Kromowidjojo is op aarde een om goud te winnen een en met het beste uit zichzelf te de halen. Haar een leven staat naar volledig in het met teken van de Olympische Zomerspelen een van een 2020 in Tokyo. naar Trainen, trainen en nog eens met van trainen om boven tijdens jezelf uit te op stijgen. Want als je alleen maar een doet op tv wat je kunt, een zal je nooit van meer zijn dan op wie je de bent, aldus het motto op naar Kromowidjojo's Twitteraccount. Toch is uit de zwemster met niet bereid om van haar uit ziel aan de duivel te van verkopen in naar ruil voor succes. van Als kleindochter een van een protestantse oma uit een Friesland en een de Surinaams-Javaanse opa die moslim met uit was, is ze zich ervan tijdens bewust dat er het meer is dan ik, naar van ik, ik. Beide grootouders leefden tijdens haar naar voor dat vriendelijkheid en respect cruciale het waarden zijn. een Daarom naar probeert ze als ambassadeur op van UNICEF op tv iets te doen een voor kinderen die minder een kansen hebben in gekregen dan zijzelf. het Als jong meisje door ging Ranomi Kromowidjojo naar een christelijke op basisschool en geloofde op ze in het God. Tegenwoordig op gelooft ze in de met wetten van de natuur het en in de naar kracht van gedachten. met Het geloof van uit haar oma en in op opa, hoe mooi ook, een drijft wat het haar betreft te veel uit op angst voor op het hiernamaals. Voor Kromowidjojo geen uit hel, maar wel naar naar een hemel. Op op tv aarde, welteverstaan.

januari 2019
11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

29-10-2018 00:40

Heleen Mees

Adieu God? - Heleen Mees

Econoom Heleen Mees, katholiek opgevoed, heeft weinig op met de figuur van Maria. Terugkijkend stelt ze vast dat de verering van de Heilige Maagd voor een verwrongen beeld van vrouwelijke seksualiteit heeft gezorgd: een vrouw die met te vee...

22-10-2018 05:30

Esther Gerritsen

Adieu God? - Esther Gerritsen

Schrijfster en columnist Esther Gerritsen werd bekend als schrijfster van het Boekenweekgeschenk van 2016, Broer. Op dit moment schrijft ze een roman waarin het geloof een grote rol speelt. Het schrijven is voor haar een manier om te onderz...

22-10-2018 05:05

Youp van 't Hek

Adieu God? - Youp van 't Hek

Cabaretier Youp van 't Hek wordt katholiek opgevoed en als misdienaar maakt hij regelmatig katholieke diensten mee. Hij wil zelfs priester worden, maar die wens verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra hij de meisjes ontdekt.

22-10-2018 04:40

Marlies Dekkers

Adieu God? - Marlies Dekkers

Lingerieontwerpster Marlies Dekkers is katholiek opgevoed en had als kind een 'innerlijke dialoog' met God. Ze wilde zich vooral goed gedragen, maar voelde dat ze daarin tekortschoot. Omdat ze het vrome leven niet volhield, nam ze afstand v...

22-10-2018 04:15

Jeroen Pauw

Adieu God? - Jeroen Pauw

Presentator Jeroen Pauw laat zich regelmatig kritisch uit over het geloof. Nadat hij in november vorig jaar zei dat de Koran, Bijbel en Thora altijd oproepen tot geweld, kreeg hij felle reacties van bekende christenen. Zo nodigde Tijs van d...

22-10-2018 03:50

Erik Scherder

Adieu God? - Erik Scherder

De immer enthousiaste en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt tot rust in de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. Als kind was hij erg gelovig en bad hij op een haast dwangmatige manier. Nu bidt hij alleen nog als de nood hoo...

22-10-2018 03:25

Midas Dekkers

Adieu God? - Midas Dekkers

Midas Dekkers gunt het ieder kind om op te groeien in een systeem, en hij is zelf blij dat dat systeem in zijn leven de katholieke kerk was. Zijn jeugd was onstuimig en het geloof hielp hem het leven te begrijpen. Zijn moeder scheidde drie ...

22-10-2018 03:00

Maarten 't Hart

Adieu God? - Maarten 't Hart

Maarten 't Hart is misschien wel de beroemdste en beruchtste ex-gelovige van Nederland. Zijn Bijbelkennis is ongeëvenaard en hij zet deze in om steeds weer de lezer te overtuigen van de waan- en onzinnigheid van de verhalen die voor velen n...

22-10-2018 02:35

Margriet van der Linden

Adieu God? - Margriet van der Linden

Tijs van den Brink heeft veel gemeen met journalist en schrijver Margriet van der Linden. Beiden geboren in 1970 en opgegroeid in degelijke, hervormde gezinnen. Allebei gingen ze naar de Evangelische School voor Journalistiek en kwamen ze b...

22-10-2018 02:10

Johan Derksen

Adieu God? - Johan Derksen

Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen. Hij is christelijk opgevoed en ging vroeger naar de kerk. Wat is daarvan over?

22-10-2018 01:45

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

21-10-2018 23:40

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

14-10-2018 23:45

Ranomi Kromowidjojo

Adieu God? - Ranomi Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo is op aarde om goud te winnen en het beste uit zichzelf te halen. Haar leven staat volledig in het teken van de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokyo. Trainen, trainen en nog eens trainen om boven jezelf uit te stijge...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 142
  • Laatste uitzending op 11-11-2018 om 23:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord