Programma gemist?

Bram Tankink blonk van tijdens zijn loopbaan het uit als profwielrenner vooral uit als knecht. op tv Hij op legt uit het hoe dat zit. Tankink kreeg een in katholieke uit opvoeding, maar stopte tijdens als puber met in geloven. Hij door kon de dingen die de pastoor tijdens van tijdens de mis zei - van zoals 'de in Heer heeft met alles een op tv doel' in - niet door rijmen met de situatie thuis. op Daar zorgde in zijn moeder bijna de 24 uur per dag voor met zijn zwaar tijdens spastische tijdens zusje. Om het tijdens gezin te ontvluchten ging het Tankink fietsen. het Steeds verder, steeds harder. naar Hij genoot van de op belangstelling die het wielrennen op hem op tv opleverden. 'Nu kon ik een laten zien dat ik door er was. Want met thuis kreeg van ik weinig door aandacht.' Die behoefte om gezien in te worden, in bleek diep te het zitten. Dat werd duidelijk tijdens toen een een therapeut de vraag naar stelde: 'Mocht je er op zijn in als kind, Bram?' Hoewel het een tijdens lastig voor hem met blijft, kan hij eindelijk zeggen: 'Ik een geloof een nu wel dat tijdens ik er mag uit zijn.'

Minister de voor Buitenlandse Handel en op tv Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is een door te gast. Als op enige D66-minister legde ze bij in haar aantreden door de eed af. Als op kind van naar katholieke ouders met was ze bang dat ze uit een van roeping zou krijgen en non zou het moeten in worden. Een makkelijke het jeugd had ze bepaald met niet, want toen haar met moeder uit ernstig ziek werd een en haar vader uit zwaar overspannen, belandde op tv ze in tijdens een pleeggezin. Ze leerde ervan met om tegenslagen te tijdens incasseren, een ervaring een die haar uit hielp in haar de loopbaan als diplomaat. Het uit hoogtepunt in naar die carrière is de loodzware met klus tijdens als leider van de VN-missie het voor de in vernietiging van chemische door wapens in Syrië. Ze de naar slaagt met vlag en op wimpel en krijgt uit een persoonlijke bedankbrief van Barack de Obama. Kaag beschouwt op tv de zichzelf nog steeds als katholiek, door al door gaat ze zelden naar de in kerk. op tv Een rozenkrans draagt tijdens ze nog altijd bij zich met en de normen uit en waarden die ze met meekreeg naar van haar naar ouders zijn nog steeds belangrijk op tv voor uit haar.

Herman tijdens Finkers staat met te boek als in overtuigd katholiek. 'Sinds je naar met de kleuterschool gaat bij van de een zusters, praat je van de hele dag met over de hemel het en Onze de Lieve Heer', schreef zijn vader naar bij een foto naar van met kleine Herman. Die zat als jongen in liever in de naar kerk dan dat het hij ging uit voetballen met vriendjes en de genoot van zijn een rol op als misdienaar. De van vraag of uit God bestaat vindt Finkers onzinnig, naar twijfel daarover heeft uit hij niet. Maar als de in er iets is dat hem in toch doet twijfelen, is met een het de katholieke kerk. 'De de kerk doet ontzettend haar op best in om mij van mijn geloof het af te helpen. een Het misbruik op een uit grote schaal is de verbijsterend. En wat op tv de kerk leert over scheidingen, tijdens homoseksualiteit of seks voor op tv het huwelijk van heeft niks met door religie te maken.' Pasen door de blijft voor Finkers de belangrijkste naar feestdag van het tijdens jaar. 'De overwinning de op de dood. uit De wereld met bestaat uit mooi en tijdens lelijk, op tv slecht en goed, maar goed met en mooi winnen het door uiteindelijk. Het uit is naar de bevestiging dat uit het allemaal goed op komt.'

In met een week tijd naar raakt Peter uit van der Vorst zijn beide ouders door tijdens kwijt na een slopend ziekbed. door Niet tijdens veel later besluit hij zich uit uit op tv te schrijven uit de van katholieke kerk. 2018 met is een veelbewogen naar jaar voor presentator op tv Peter van naar der Vorst, de kersverse door programmadirecteur van RTL. Peter groeit de op in van een katholiek van gezin in Breda, het is misdienaar en zingt door in het kerkkoor. met Hij bewaart uit er goede herinneringen naar aan. Maar van geleidelijk aan krijgt hij steeds op meer moeite met van de houding van de op katholieke de kerk, met tijdens name tegenover homo's. met In 2008 adopteert de hij samen met zijn op tv vriend zoontje Levi, een een paar de jaar later treden ze in door het huwelijk. op Hij is woest als op tv de paus stelt in dat een gezin naar alleen gevormd tijdens kan worden door een man in en een vrouw. op 'Deze discriminerende in wolf in schaapskleren naar bepaalt dus gewoon dat op uit wij geen 'gezin' zijn', met twittert Peter. Waar door hij al lang twijfelt tijdens over uitschrijving naar uit de naar kerk vormen uitspraken in de van Volkskrant van van priester Antoine Bodar over uit homoseksualiteit de en transgenders de druppel. Ook met het overlijden naar van zijn in vader en moeder speelt in bij die beslissing van een rol.

Toen Gerri uit Eickhof een het jaar of veertien was, sloeg met hij tijdens het Jezusbeeld van zijn oma uit aan gruzelementen. op Die uit beeldenstorm markeerde het einde van zijn naar in geloof in God en naar de katholieke op kerk. Eickhof, tegenwoordig van verslaggever bij het het NOS Journaal, besloot uit zich voortaan op een de mens te concentreren en tijdens koos na tijdens zijn middelbare met school voor een studie antropologie. naar Gerri Eickhof werd tijdens geboren in met Amsterdam-Noord in in een streng katholiek arbeidersmilieu. Omdat hij de een zevenmaandskindje uit was de en veel te op weinig woog, werd ervoor door gevreesd dat hij de avond uit van zijn de eerste dag niet door zou van halen. De familie vond het een niet nodig op een huisarts te roepen, belangrijker met was in dat de pastoor gewaarschuwd van werd: Gerri's erfzonde moest een in de doop met worden weggewassen, van want anders zou hij in niet in op de hemel kunnen komen. het het Na deze valse op start volgde een hobbelige op jeugd. Gerri Eickhof op tv groeide op van zonder vader, hij woonde een met zijn ongehuwde met moeder bij in opa en oma in in huis, en omdat tijdens hij in de buurt het van enige kind het met een op kleurtje was, werd hij dagelijks op tv uitgescholden en naar gepest. Daardoor is Eickhof tijdens naar eigen zeggen uit uit wantrouwend van aard geworden. Eigenlijk vindt van hij dat op je als mens het tijdens beste niet geboren in kunt worden: de dan kan niemand het het voor je met verprutsen.

Bijna iedereen de in Volendam is de nog het katholiek en de kerk speelt er naar nog met steeds een belangrijke rol. uit Maar het hoe Volendams presentator Kees door Tol zich op tv ook voelt, katholiek wil hij van niet meer zijn. Vanwege op de opvattingen tijdens van het Vaticaan over het homoseksualiteit in liet hij zich naar uitschrijven. Toch is met hij soms ook in wel jaloers op door vrienden die het nog wel geloven. Bijvoorbeeld na de naar op tv nieuwjaarsbrand in café De Hemel, waarbij tijdens uit veertien jongeren omkwamen. 'In die tijd tijdens zaten op de Volendamse kerken vol. Mensen van op vonden daar troost.' een Tol lag zelf in drie weken met met brandwonden aan zijn benen met in het ziekenhuis. het Daar verscheen een pastoor aan de zijn de bed. 'Ik wilde dat naar niet. uit Ik had behoefte tijdens aan een goed gesprek, niet op aan christelijke teksten', uit zegt Tol. op tv Mocht hij na zijn in dood de Paus tegenkomen de in de hemel, een ook al op gelooft hij de niet in het bestaan ervan, met uit dan weet Tol al wat hij de gaat zeggen: 'Dat met ik het uit niet met een hem eens een ben'. En stel dat de tijdens Paus dan zijn naar excuses uit aanbiedt? Tol: 'Dan drinken een we er in een borrel op!'

Bram Tankink een blonk tijdens zijn door loopbaan als profwielrenner op vooral uit als naar knecht. Hij legt uit in hoe uit dat zit. een Tankink kreeg een katholieke opvoeding, de maar uit stopte als puber uit met geloven. Hij kon de dingen van die naar de pastoor zei tijdens de in mis, zoals 'de door Heer heeft met door alles van een doel', niet rijmen met de met de situatie thuis. Daar zorgde zijn uit moeder bijna door 24 uur op per dag voor zijn uit zwaar spastische zusje. met Om het gezin te van ontvluchten ging Tankink op fietsen. Steeds verder, uit steeds harder. Hij uit genoot van de de belangstelling die met het wielrennen hem met opleverde. 'Nu kon een ik laten zien de dat ik van er was, want thuis tijdens kreeg ik naar weinig aandacht.' op tv Die behoefte om gezien te van worden bleek op diep te zitten. op Dat werd duidelijk toen een naar therapeut de vraag uit stelde: 'Mocht je de tijdens er zijn als het kind, Bram?' Hoewel het naar lastig voor hem met blijft kan hij eindelijk op zeggen: met 'Ik geloof nu wel dat op ik er van mag zijn.'

Dat tijdens PvdA-politica Mei Li Vos nog door van gelooft, noemt ze zelf 'een wonder'. een Ze tijdens groeide op in een van gezin met vijf broers in in een een conservatief op christelijk milieu. Haar broers verloren de allemaal hun geloof en een ook Mei Li met heeft door het geloof van op tv haar jeugd achter tijdens zich gelaten. Het christelijk het geloof van in haar ouders noemt Mei van Li het 'vrolijk maar streng'. op Regels speelden een grote rol in de naar het dagelijks leven. Voor haar tijdens als meisje de lag de door lat nog hoger dan voor van haar broers. op tv De regels heeft ze de achter in zich gelaten, maar het uit geloof is gebleven. Ze spreekt van van een uit 'innerlijke van zekerheid dat het goed op tv komt'. Die de zekerheid wankelde toen haar broer met een door paar jaar geleden een eind aan tijdens zijn leven door maakte. Ze probeert haar van door dochter iets van haar de geloof mee te geven. 'Ik naar wil niet dat op tv ze met gaat geloven in in het grote niets. Het met leven tijdens wordt dragelijker als uit er een hemel in is.'

Herman Finkers staat een op tv te boek als de overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de op kleuterschool gaat bij de de zusters, praat tijdens je van de hele tijdens dag over de hemel en op Onze Lieve Heer', een schreef zijn het vader bij een een foto van kleine naar Herman. Die van zat als jongen liever in de de een kerk dan dat hij ging uit voetballen met vriendjes de en genoot op tv van zijn op rol als misdienaar. op tv De vraag of God bestaat tijdens vindt Finkers tijdens onzinnig, twijfel op daarover heeft hij niet. van Maar als er tijdens iets is dat hem het toch doet twijfelen, is op het de naar katholieke kerk. 'De een kerk van doet ontzettend haar best om mij door van op mijn geloof af het te helpen. Het door misbruik op de grote schaal is verbijsterend. En tijdens wat op de kerk leert over scheidingen, tijdens homoseksualiteit of seks voor tijdens het huwelijk heeft het de niks met religie te maken.' Pasen op blijft door voor Finkers de belangrijkste een feestdag van het jaar. de met 'De overwinning op de dood. door De van wereld bestaat uit mooi op tv en lelijk, slecht en het goed, maar met goed en mooi winnen naar het uiteindelijk. Het is door de bevestiging op tv dat het het allemaal goed van komt.'

Bas Heijne door kende Jezus uit vooral uit een 'troosteloze setting': een kerken door waar het muf rook van en de preken niet het erg inspirerend waren. op Maar met inmiddels heeft deze door NRC-journalist en schrijver het geloof naar ook door leren kennen door er veel tijdens over de te lezen en schrijven. Nog een altijd een gelooft hij niet dat uit God bestaat, maar het sympathie voor het uit geloof heeft in Heijne wel. Hoewel hij op zelf niet gelovig in is opgevoed, kreeg van Heijne er in een zijn gereformeerde dorp wel op veel van naar mee. Hij begrijpt de dat mensen houvast vinden op tv in door hun geloof. het Zelf houdt hij liever open in hoe iets zit. Een een paar jaar tijdens geleden overleden zijn door ouders. Heeft dat de hem iets op tv geleerd over het leven? de 'Ik op tv ben gaan nadenken over met wat ik op met de rest van mijn tijd uit de hier op aarde ga doen. op tv Het moet wel door zinvol uit zijn.'

Op haar twaalfde tijdens verhuisde Noraly Beyer uit op tv van een zonnig, op tv Caribisch eiland naar een van streng, katholiek internaat in Nederland. in door Zonder haar vader of naar moeder. Het heeft haar gevormd, met tijdens zegt de voormalig journaallezer. Toen de ze na vijf een jaar haar naar diploma op zak had, was door het ze 'helemaal klaar' met God door en op tv het katholicisme. Maar de afgelopen tijdens jaren is ze weer in religieuzer met geworden. 'Het naar besef dat er in iets is, waardoor ik hier op het tijdens aarde ben. Dat geloof dwingt met me om de mijn leven zo goed mogelijk in te van leven.'

In een week tijdens tijd raakt tijdens Peter van der Vorst in zijn beide het ouders kwijt tijdens na een slopend in ziekbed. Niet tijdens veel later besluit hij de zich uit naar te schrijven uit tijdens de katholieke kerk. 2018 is een het veelbewogen jaar het voor met presentator Peter van der Vorst, op tv de kersverse op programmadirecteur van RTL. Peter groeit de op tv op in een katholiek gezin in het Breda, de is misdienaar en in zingt in het kerkkoor. Hij op tv bewaart op tv er goede de herinneringen aan. Maar geleidelijk door aan krijgt uit hij steeds meer moeite met de een houding van de met op katholieke kerk, met name een tegenover homo's. de In 2008 adopteert hij uit samen met zijn vriend zoontje de Levi, een op paar jaar later treden op in ze in het een huwelijk. Hij is woest het als de paus stelt dat in een gezin op tv alleen gevormd kan op tv worden door een man van uit en een vrouw. de 'Deze discriminerende wolf een in schaapskleren bepaalt dus gewoon dat van wij geen 'gezin' naar zijn', twittert op Peter. Waar in hij al lang twijfelt met over uitschrijving uit van de tijdens kerk vormen uitspraken in de naar Volkskrant van priester Antoine op tv Bodar over tijdens homoseksualiteit en door transgenders de druppel. in Ook het overlijden van zijn van naar vader en moeder in speelt bij die een beslissing een rol.

Als een katholiek jongetje liep oud-mister het Ben Bot op uit Allerzielen tijdens rondjes om de kerk in met Apeldoorn. Hij was uit ervan een overtuigd dat je naar daarmee zielen uit uit het vagevuur kon verlossen. In een die periode het van zijn leven ging de Bot iedere dag tijdens met zijn grootouders uit mee naar uit de kerk. Prachtig vond uit hij dat: naar het geloof opende met voor hem een perspectief op tv op iets anders, tijdens iets groters. Ben de Bot met werd in 1937 geboren in Batavia, in nu Jakarta, in tijdens het voormalige Nederlands-Indië. op tv het Hij zat er jarenlang in een de tijdens jappenkamp. Zijn vader werkte als in dwangarbeider aan de een beruchte Birmaspoorlijn, zijn moeder op tv de kon door ziekte niet altijd voor tijdens hem door zorgen. Toen Bot op negenjarige op tv door leeftijd in Nederland arriveerde, was hij uit analfabeet uit en kende hij God het noch door gebod. Zijn grootvader, onderwijzer en in fervent katholiek, bracht daar in snel verandering van in. Tegenwoordig noemt Ben door het Bot zich geen katholiek meer, maar in hij gelooft nog van wel. In een uit beginsel dat van alles bestiert. Bot zit het graag op tv in de kerk en hoewel op hij in strikte een zin geen deel tijdens uitmaakt van de tijdens gemeenschap, gaat hij op de dan ook ter communie. Vanwege de de rust, uit de bezinning, de naar herinnering aan vroeger: 'Dat zit op in mijn DNA op en dat krijg naar je er het niet van meer uit.'

Als de kind moest in journalist en voormalig op tv presentator Marga van Praag verplicht naar in tijdens Joodse les. Niet omdat haar ouders door zo religieus waren, op tv maar een uit respect voor oma van in moederskant, die door het de uit Holocaust het grootste door deel van haar een familie had verloren. Nadat een oma overleden was naar en op volgens de Joodse tradities ter aarde van besteld, kocht het Marga?s moeder naar voor het eerst in de haar met leven karbonades en at die met uit naar haar dochter op. Met die daad van een werden de godsdienstige wetten van het op tv met Jodendom demonstratief overboord door gezet.

september 2021
21-07-2019 22:35

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor tijdens de mis zei - zo...

15-07-2019 11:00

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

07-07-2019 22:15

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

30-06-2019 22:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

23-06-2019 22:45

Gerri Eickhof

Adieu God? - Gerri Eickhof

Toen Gerri Eickhof een jaar of veertien was, sloeg hij het Jezusbeeld van zijn oma aan gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde het einde van zijn geloof in God en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig verslaggever bij het NOS Journaal...

12-05-2019 22:50

Kees Tol

Adieu God? - Kees Tol

Bijna iedereen in Volendam is nog katholiek en de kerk speelt er nog steeds een belangrijke rol. Maar hoe Volendams presentator Kees Tol zich ook voelt, katholiek wil hij niet meer zijn. Vanwege de opvattingen van het Vaticaan over homoseks...

05-05-2019 22:45

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor zei tijdens de mis, zoa...

28-04-2019 22:45

Mei Li Vos

Adieu God? - Mei Li Vos

Dat PvdA-politica Mei Li Vos nog gelooft, noemt ze zelf 'een wonder'. Ze groeide op in een gezin met vijf broers in een conservatief christelijk milieu. Haar broers verloren allemaal hun geloof en ook Mei Li heeft het geloof van haar jeugd ...

21-04-2019 22:50

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

14-04-2019 22:45

Bas Heijne

Adieu God? - Bas Heijne

Bas Heijne kende Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': kerken waar het muf rook en de preken niet erg inspirerend waren. Maar inmiddels heeft deze NRC-journalist en schrijver het geloof ook leren kennen door er veel over te lezen en s...

07-04-2019 22:45

Hans Sibbel

Adieu God? - Hans Sibbel

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar ...

31-03-2019 22:45

Noraly Beyer

Adieu God? - Noraly Beyer

Op haar twaalfde verhuisde Noraly Beyer van een zonnig, Caribisch eiland naar een streng, katholiek internaat in Nederland. Zonder haar vader of moeder. Het heeft haar gevormd, zegt de voormalig journaallezer. Toen ze na vijf jaar haar dipl...

24-03-2019 23:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 155
  • Laatste uitzending op 21-07-2019 om 22:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!