Programma gemist?

Bram door Tankink blonk tijdens zijn loopbaan een de als profwielrenner vooral uit als het knecht. tijdens Hij legt uit hoe dat zit. de tijdens Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar met stopte als op tv puber met door geloven. Hij een kon de dingen uit die de pastoor tijdens de mis door een zei - zoals 'de een Heer heeft met alles van een doel' - door niet rijmen met de de situatie thuis. tijdens Daar zorgde zijn moeder in bijna 24 op tv uur per dag naar voor zijn zwaar op spastische het zusje. Om het uit gezin te ontvluchten ging Tankink fietsen. de op tv Steeds verder, steeds harder. Hij tijdens genoot van op tv de belangstelling die met het wielrennen op tv hem opleverden. 'Nu kon ik laten het zien dat ik in naar er was. Want thuis kreeg ik het weinig aandacht.' Die door door behoefte om gezien tijdens te worden, bleek diep te een zitten. met Dat werd duidelijk toen een therapeut een de vraag stelde: een 'Mocht je er naar zijn het als kind, Bram?' Hoewel het in lastig het voor hem de blijft, kan hij eindelijk met zeggen: 'Ik geloof nu wel naar uit dat ik er mag het zijn.'

Minister voor van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in met Sigrid Kaag is te het gast. Als een enige D66-minister legde ze de bij haar in aantreden de eed af. Als kind op tv van katholieke tijdens ouders was ze bang van naar dat ze een door roeping zou krijgen en non zou op tv moeten worden. Een in makkelijke jeugd had op door ze bepaald niet, want toen uit haar moeder ernstig ziek naar werd en van haar vader zwaar met overspannen, door belandde ze in de een pleeggezin. Ze leerde ervan om uit de tegenslagen te incasseren, een ervaring tijdens die in haar hielp in haar loopbaan als naar diplomaat. Het het hoogtepunt naar in die carrière is de door loodzware klus als leider met van de van VN-missie voor de naar vernietiging van op tv chemische wapens in Syrië. op tv Ze slaagt op tv met vlag en wimpel en op tv krijgt een persoonlijke door bedankbrief van van Barack Obama. Kaag naar beschouwt zichzelf het nog steeds als katholiek, met al gaat ze zelden het naar de op tv kerk. Een rozenkrans draagt op tv ze nog op tv altijd bij tijdens zich en de normen tijdens en in waarden die ze tijdens meekreeg van haar ouders zijn nog met naar steeds belangrijk voor op haar.

Herman met Finkers staat te boek een als overtuigd katholiek. 'Sinds van je naar op tv de kleuterschool gaat bij op tv de zusters, op praat je de hele naar dag over de een hemel en Onze tijdens Lieve de Heer', schreef zijn op tv vader bij een foto in van kleine tijdens Herman. Die zat een als jongen liever in de naar kerk dan dat in hij met ging voetballen met vriendjes en tijdens genoot van uit zijn rol tijdens als misdienaar. De in vraag of God bestaat tijdens vindt Finkers onzinnig, naar twijfel daarover heeft het hij niet. naar Maar als er op tv iets is op dat hem toch doet het twijfelen, is het de de katholieke kerk. 'De een kerk doet ontzettend haar in best om de mij van mijn in geloof af de te helpen. Het misbruik van op grote schaal is tijdens de verbijsterend. En wat de kerk van leert over scheidingen, homoseksualiteit met of op seks voor het een huwelijk heeft niks met op religie te maken.' een Pasen blijft op voor Finkers tijdens de belangrijkste feestdag van het jaar. naar 'De overwinning op met van de dood. De wereld op bestaat uit mooi en in lelijk, slecht van en goed, maar op goed en mooi winnen het het uiteindelijk. naar Het is de bevestiging dat van het allemaal uit goed op tv komt.'

In met een week door tijd raakt Peter van met der Vorst van zijn beide ouders door kwijt na een door slopend ziekbed. Niet veel later besluit tijdens hij zich tijdens uit te schrijven door uit een de katholieke kerk. 2018 is de een veelbewogen jaar tijdens voor presentator Peter van op tv door der Vorst, de kersverse programmadirecteur met van een RTL. Peter groeit op in een van katholiek gezin in uit met Breda, is misdienaar en zingt tijdens in het kerkkoor. Hij naar bewaart er uit goede herinneringen aan. Maar van geleidelijk aan op krijgt hij op steeds meer moeite met de tijdens houding van de uit katholieke tijdens kerk, met name tegenover homo's. naar In 2008 op tv adopteert naar hij samen met zijn vriend tijdens zoontje Levi, een paar met jaar later met treden ze in naar het huwelijk. Hij uit is woest als een de op tv paus stelt dat een gezin uit alleen door gevormd kan worden van door een man en op een vrouw. 'Deze discriminerende uit wolf in schaapskleren door bepaalt door dus gewoon dat wij uit geen 'gezin' zijn', twittert Peter. tijdens Waar hij op tv al lang twijfelt over naar met uitschrijving uit de kerk vormen uitspraken een in in de Volkskrant van priester met Antoine met Bodar over homoseksualiteit en transgenders door de druppel. op tv Ook het overlijden van zijn in vader en de moeder het speelt bij die beslissing een het rol.

Toen naar Gerri Eickhof een tijdens jaar of veertien was, een sloeg hij het tijdens Jezusbeeld van zijn oma op tv aan gruzelementen. Die van beeldenstorm op tv markeerde het tijdens einde van zijn geloof in God met en de katholieke in kerk. Eickhof, de tegenwoordig verslaggever bij een het NOS Journaal, besloot in zich voortaan de op de mens een te op tv concentreren en koos na zijn op middelbare school voor tijdens een studie antropologie. Gerri uit Eickhof werd de geboren van in Amsterdam-Noord in van een streng katholiek arbeidersmilieu. Omdat van hij een een zevenmaandskindje was en veel te uit weinig op tv woog, werd ervoor van gevreesd dat hij de avond op van naar zijn eerste dag de niet zou halen. De familie uit door vond het niet nodig een met huisarts tijdens te roepen, belangrijker met was dat de pastoor gewaarschuwd werd: tijdens op tv Gerri's erfzonde moest in de doop op met worden weggewassen, want door anders zou hij niet van in de hemel kunnen uit komen. Na deze op valse start volgde een een hobbelige jeugd. naar Gerri Eickhof groeide in op zonder van vader, hij woonde met zijn naar ongehuwde het moeder bij een opa en oma in huis, naar en omdat hij in het op tv de buurt het enige kind het met een kleurtje was, uit werd een hij dagelijks uitgescholden en een gepest. Daardoor is door Eickhof op naar eigen zeggen wantrouwend naar van aard uit geworden. Eigenlijk vindt hij dat met je met als mens het door beste niet geboren in kunt worden: dan kan niemand het een voor je tijdens verprutsen.

Bijna uit iedereen in Volendam in is nog met katholiek en de kerk speelt er in nog steeds op een belangrijke rol. Maar op tv hoe van Volendams presentator op Kees Tol zich ook voelt, een katholiek wil hij de niet meer zijn. Vanwege op tv tijdens de opvattingen van het Vaticaan over uit homoseksualiteit door liet hij zich uitschrijven. tijdens Toch van is hij soms ook wel door jaloers op vrienden die van nog wel een geloven. Bijvoorbeeld na de door nieuwjaarsbrand in café op De Hemel, tijdens waarbij veertien jongeren uit omkwamen. 'In die tijd op uit zaten de Volendamse een kerken vol. Mensen vonden daar tijdens troost.' Tol lag zelf met drie weken met in brandwonden tijdens aan zijn benen in naar het ziekenhuis. Daar uit verscheen een pastoor op tv aan tijdens zijn bed. 'Ik met wilde dat niet. Ik uit had behoefte aan een goed van gesprek, een niet aan christelijke teksten', door zegt Tol. Mocht hij op tv na in zijn dood de in Paus tegenkomen in tijdens de hemel, ook al in gelooft de hij niet in het bestaan ervan, de dan weet Tol het al wat in hij de gaat zeggen: 'Dat ik op tv het niet een met hem eens ben'. En stel het dat de op tv Paus dan zijn excuses op aanbiedt? met Tol: 'Dan drinken we er het een op borrel op!'

Bram Tankink blonk op tv met tijdens zijn loopbaan als door profwielrenner vooral uit door als knecht. Hij legt een uit hoe door dat zit. op Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar met stopte als puber met met geloven. van Hij kon de dingen een die de uit pastoor zei tijdens de een mis, zoals het 'de van Heer heeft met alles uit een doel', tijdens niet rijmen met naar de situatie thuis. Daar zorgde zijn de moeder bijna op 24 uur per op dag voor zijn zwaar op spastische uit zusje. Om het gezin op te ontvluchten ging in Tankink fietsen. Steeds uit verder, steeds harder. Hij het genoot van de in tijdens belangstelling die het wielrennen hem een opleverde. 'Nu door kon ik laten zien uit dat van ik er was, op want thuis kreeg op tv ik weinig aandacht.' Die een behoefte om gezien te op tv worden bleek diep te op zitten. Dat werd door uit duidelijk toen een in therapeut de vraag stelde: 'Mocht door je het er zijn als op kind, Bram?' Hoewel tijdens het lastig voor van hem blijft kan naar hij eindelijk zeggen: 'Ik geloof naar nu wel van dat ik het er mag zijn.'

Dat van PvdA-politica Mei uit Li Vos nog gelooft, noemt een ze zelf 'een wonder'. door Ze groeide op van in een in gezin met vijf broers tijdens in een door conservatief christelijk de milieu. Haar broers de verloren allemaal op tv hun geloof en ook Mei Li van heeft het op geloof van een haar jeugd in achter zich gelaten. Het met christelijk geloof van haar de ouders noemt Mei de Li 'vrolijk maar streng'. met Regels speelden een tijdens grote in rol in het op tv dagelijks leven. Voor haar als de meisje met lag de lat nog naar hoger dan voor de haar de broers. De regels heeft ze uit achter zich op tv gelaten, maar het de geloof is de gebleven. Ze spreekt van een op 'innerlijke zekerheid het dat het goed komt'. naar Die zekerheid wankelde in toen haar broer uit een paar jaar geleden een een op eind aan zijn leven maakte. op tv Ze probeert haar het dochter iets van tijdens haar geloof naar mee de te geven. 'Ik wil niet dat in ze gaat een geloven in het van grote niets. Het op leven wordt uit dragelijker als uit er een hemel met is.'

Herman op tv Finkers staat naar te boek als overtuigd katholiek. de 'Sinds op tv je naar de kleuterschool door gaat bij de in zusters, praat je de door hele dag op over de naar hemel en Onze Lieve een Heer', schreef zijn vader naar bij door een foto van kleine Herman. naar Die zat van als jongen liever in de tijdens met kerk dan dat hij ging voetballen tijdens met vriendjes en het genoot van van zijn tijdens rol als misdienaar. De vraag van of God bestaat tijdens vindt Finkers onzinnig, van twijfel daarover de heeft hij niet. Maar uit als er iets is in dat hem toch in een doet twijfelen, is het de naar katholieke kerk. 'De kerk de doet ontzettend haar tijdens best om mij in van door mijn geloof af een te helpen. Het misbruik op tijdens de grote schaal is in verbijsterend. En wat de kerk op tv leert de over scheidingen, homoseksualiteit of seks voor in het op huwelijk heeft niks met religie de te maken.' Pasen van op blijft voor Finkers de de belangrijkste feestdag van de het jaar. 'De overwinning op het van de dood. De wereld bestaat uit door het mooi en lelijk, slecht en goed, tijdens maar de goed en mooi winnen het tijdens uiteindelijk. Het op tv is de tijdens bevestiging dat het allemaal goed naar van komt.'

Bas Heijne kende met Jezus vooral uit op een 'troosteloze setting': het kerken tijdens waar het muf rook en de de een preken niet erg inspirerend op waren. Maar inmiddels heeft in deze tijdens NRC-journalist en schrijver de het geloof ook leren kennen uit door er veel op tv tijdens over te lezen en schrijven. Nog met altijd gelooft hij met niet op tv dat God bestaat, door maar sympathie de voor het geloof heeft Heijne uit wel. Hoewel hij zelf in niet gelovig uit is opgevoed, kreeg Heijne tijdens een er in zijn een gereformeerde dorp wel op veel van mee. Hij begrijpt dat door een mensen houvast vinden in hun van geloof. Zelf op tv houdt hij liever naar open hoe iets tijdens zit. Een paar jaar tijdens geleden overleden zijn ouders. de Heeft dat hem naar iets geleerd over in het leven? 'Ik het ben een gaan nadenken over wat tijdens ik met van de rest in van mijn tijd hier op tv op aarde door ga doen. Het moet wel zinvol in een zijn.'

Op haar twaalfde het verhuisde Noraly van Beyer met van een zonnig, Caribisch eiland door naar tijdens een streng, katholiek internaat van in Nederland. Zonder uit haar vader of moeder. Het uit heeft haar met gevormd, van zegt de voormalig journaallezer. in Toen ze na op vijf jaar haar diploma een op zak van had, was in ze 'helemaal klaar' met God en door het van katholicisme. Maar de afgelopen jaren een is het ze weer religieuzer uit geworden. 'Het een besef dat er iets is, waardoor in ik hier tijdens op aarde ben. naar Dat met geloof dwingt me om mijn leven naar zo goed de mogelijk te met leven.'

In een op week tijd raakt Peter naar op tv van der Vorst zijn in beide ouders kwijt na met een tijdens slopend ziekbed. Niet veel later besluit op een hij zich uit te schrijven uit op een de katholieke kerk. 2018 is op een veelbewogen jaar voor in presentator Peter van van der in Vorst, de kersverse programmadirecteur van de RTL. het Peter groeit op in van een op katholiek gezin in Breda, is misdienaar een en de zingt in het kerkkoor. Hij naar bewaart met er goede herinneringen aan. van Maar geleidelijk aan krijgt naar hij steeds het meer moeite met het de houding van de tijdens katholieke kerk, met het name tegenover homo's. tijdens In 2008 het adopteert met hij samen met door zijn vriend zoontje Levi, een paar het jaar later treden op tv ze in het tijdens huwelijk. Hij is tijdens woest als de tijdens paus stelt een dat in een gezin alleen uit gevormd kan worden uit door een man het en een vrouw. in 'Deze discriminerende wolf in de schaapskleren bepaalt dus het gewoon dat wij de geen 'gezin' zijn', door twittert Peter. Waar hij al het lang het twijfelt over uitschrijving uit met de kerk vormen uitspraken door in naar de Volkskrant van priester Antoine tijdens de Bodar over homoseksualiteit en uit transgenders de druppel. Ook het een overlijden van zijn op tv vader en moeder het speelt uit bij die naar beslissing een rol.

Als met katholiek jongetje liep oud-mister Ben door Bot het op Allerzielen uit rondjes om de kerk in door Apeldoorn. Hij was op ervan overtuigd dat uit je daarmee zielen uit de het vagevuur kon op tv verlossen. In op die op periode van zijn leven een ging Bot iedere het dag met zijn met grootouders mee naar het de kerk. Prachtig vond op hij dat: het geloof de opende voor hem het een perspectief op met op tv iets anders, iets groters. Ben met Bot werd in 1937 met geboren in de Batavia, nu Jakarta, in op tv het de voormalige Nederlands-Indië. Hij zat er tijdens jarenlang in een naar jappenkamp. Zijn in vader werkte als tijdens dwangarbeider aan de beruchte in Birmaspoorlijn, zijn op moeder kon door in ziekte niet altijd door voor hem zorgen. Toen uit Bot op de negenjarige leeftijd in door Nederland arriveerde, was tijdens hij analfabeet en op kende hij God noch door de gebod. Zijn grootvader, naar onderwijzer en fervent katholiek, uit bracht daar snel op tv verandering in. Tegenwoordig tijdens noemt Ben Bot tijdens zich geen katholiek meer, maar tijdens hij gelooft nog tijdens het wel. In een beginsel dat alles naar een bestiert. Bot zit graag een in de kerk en op tv hoewel hij in strikte door zin geen door deel tijdens uitmaakt van de op tv gemeenschap, gaat hij dan ook ter tijdens communie. Vanwege uit de rust, de van bezinning, de herinnering aan op op tv vroeger: 'Dat zit in mijn DNA met en dat krijg door een je er niet op meer uit.'

Als kind uit moest journalist het en voormalig op tv presentator Marga van op Praag verplicht naar Joodse les. Niet van omdat haar tijdens ouders zo het religieus waren, van maar uit respect voor oma van op tv uit moederskant, die door de Holocaust het uit grootste naar deel van op tv haar familie had verloren. het Nadat oma overleden was en met volgens de Joodse tijdens tradities op tv ter aarde besteld, kocht Marga?s op tv moeder voor het het naar eerst in haar leven karbonades van en at die met de haar dochter op. een Met die in daad werden de godsdienstige door wetten van naar het Jodendom demonstratief overboord de naar gezet.

oktober 2019
21-07-2019 22:35

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor tijdens de mis zei - zo...

15-07-2019 11:00

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

07-07-2019 22:15

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

30-06-2019 22:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

23-06-2019 22:45

Gerri Eickhof

Adieu God? - Gerri Eickhof

Toen Gerri Eickhof een jaar of veertien was, sloeg hij het Jezusbeeld van zijn oma aan gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde het einde van zijn geloof in God en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig verslaggever bij het NOS Journaal...

12-05-2019 22:50

Kees Tol

Adieu God? - Kees Tol

Bijna iedereen in Volendam is nog katholiek en de kerk speelt er nog steeds een belangrijke rol. Maar hoe Volendams presentator Kees Tol zich ook voelt, katholiek wil hij niet meer zijn. Vanwege de opvattingen van het Vaticaan over homoseks...

05-05-2019 22:45

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor zei tijdens de mis, zoa...

28-04-2019 22:45

Mei Li Vos

Adieu God? - Mei Li Vos

Dat PvdA-politica Mei Li Vos nog gelooft, noemt ze zelf 'een wonder'. Ze groeide op in een gezin met vijf broers in een conservatief christelijk milieu. Haar broers verloren allemaal hun geloof en ook Mei Li heeft het geloof van haar jeugd ...

21-04-2019 22:50

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

14-04-2019 22:45

Bas Heijne

Adieu God? - Bas Heijne

Bas Heijne kende Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': kerken waar het muf rook en de preken niet erg inspirerend waren. Maar inmiddels heeft deze NRC-journalist en schrijver het geloof ook leren kennen door er veel over te lezen en s...

07-04-2019 22:45

Hans Sibbel

Adieu God? - Hans Sibbel

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar ...

31-03-2019 22:45

Noraly Beyer

Adieu God? - Noraly Beyer

Op haar twaalfde verhuisde Noraly Beyer van een zonnig, Caribisch eiland naar een streng, katholiek internaat in Nederland. Zonder haar vader of moeder. Het heeft haar gevormd, zegt de voormalig journaallezer. Toen ze na vijf jaar haar dipl...

24-03-2019 23:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 155
  • Laatste uitzending op 21-07-2019 om 22:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!