Programma gemist?

Oud-premier Dries in van Agt (1931) tijdens plaatste tijdens zijn in politieke loopbaan geen kanttekeningen uit een bij zijn geloof. De katholieke een ex-politicus had met in die tijdens tijd wel iets anders aan zijn de hoofd. Toen collega-minister het Joop den Uyl op op tv hem eens vertelde met dat hij na van Auschwitz het christelijk geloof vaarwel had een gezegd, op tv was Van tijdens Agt dan ook niet op van zijn stuk gebracht. tijdens Het mysterie Gods een gaat ons van verstand ver te boven, met vond hij. Een het gruwelijk van feit als Auschwitz kon daarin niet een beslissend tijdens zijn. Tegenwoordig is Dries naar van het Agt een en al aarzeling van en twijfel als het naar om naar geloofskwesties gaat. Dat heeft alles het te naar maken met tijdens zijn favoriete hobby: de astronomie. Sinds in Van door Agt ervan doordrongen is dat de er miljarden op hemellichamen bestaan, vindt hij een het op tv onwaarschijnlijk dat van God zich om dat ene planeetje in in aarde zou bekommeren. Om maar uit te zwijgen over van de Zoon die Hij van ons volgens in de op tv Bijbel heeft gestuurd. Toch wordt Dries een naar van Agt nog altijd geraakt door tijdens de schoonheid met van het naar katholieke geloof. Hij is met regelmatig in de kerkbanken van te het vinden, al was het een maar om de in dienstdoende pastor niet een voor een leeg godshuis van te laten preken. het Van Agt: uit 'Als door ik afscheid zou nemen tijdens van het in geloof, zou ik te veel uit verliezen.'

Journalist en naar documentairemaker Fidan Ekiz door heeft een een islamitische achtergrond. Als met dochter van Turkse gastarbeiders uit kreeg ze van de huis uit een milde op vorm van een de islam mee, op met mooie rituelen. Maar door op de wekelijkse naar koranlessen ging van het er heel een anders aan toe. uit Er werd bij ieder een foutje van gedreigd met hel en naar verdoemenis en met tijdens de uit ramadan sloeg een ingevlogen de Turkse imam de door kinderen met een een liniaal. Toen een Fidan Ekiz in haar studententijd de voor in het eerst 'straalbezopen' werd, was ze op heel even bang uit dat Allah haar een zou straffen. door Tegenwoordig van noemt ze zich geen het moslim meer, maar de tweespalt in is in gebleven. Aan de ene in kant neemt van Ekiz het op in voor de islam van haar op ouders en tijdens kan ze nog altijd door geraakt worden met door van het reciteren uit op tv de koran bij een sterfgeval. Aan een de andere kant het met moet ze niets hebben van de het radicale invulling van de het het geloof en windt van ze zich op over tijdens de sociale controle die door jonge moslimmeiden door in hun van doen en een laten beperkt. Fidan Ekiz: 'Ik door vind het dat er een tijdens nieuwe, verlichte koran moet komen. Misschien op tv dat op er dan iets zal met veranderen'.

Anderhalf het jaar geleden in stapte schrijver/columnist Stephan Sanders, na naar een lange periode van op ongeloof, de uit Amsterdamse Sint Nicolaaskerk binnen de om schichtig naar plaats te nemen met op uit een van de achterste banken. Hij de had op besloten te gaan op tv 'proefgeloven'. Als door jongetje van een jaar uit of veertien op gooide Stephan Sanders van een steen tegen een naar kruis op naar het kerkhof. Hij uit was woedend op naar God, omdat zijn moeder borstkanker een had. Tegenwoordig ziet op tv hij God niet tijdens meer als een op tv regelneef die over het naar menselijk lijden met gaat, maar als van een mysterie waaraan de de gelovige de zich moet het overgeven, zonder te weten waarom. Voor een een de intellectueel die de dingen met graag beredeneert, in is dat een stevige een worsteling. door Een gesprek over door verrijzenis, de kunst met van het knielen het en het uitschakelen van de camera de in je door hoofd.

De immer enthousiaste de en energieke een hersenwetenschapper Erik Scherder komt tijdens de tot rust in de de kerk. Toch komt hij er naar nauwelijks meer. het Als kind was op hij erg gelovig door en door bad hij op naar een haast dwangmatige manier. door Nu bidt hij alleen tijdens nog op tv als de nood hoog is. Voor tijdens uit zijn zieke dochter sloot hij uit een akkoord met van God: met 'Als het goed komt de met haar, op tv ga ik zondag weer op naar de kerk'. Volgens Erik de Scherder is een geloven iets door wat zich van uitsluitend in de hersenen afspeelt. Ook op tv de tijdens 'engelenervaring' van Tijs de van den uit Brink kan hem een niet overtuigen dat er 'meer' het is. 'Ik denk van niet het dat God bestaat, maar ik hoop naar het wel', op tv aldus van Scherder.

Acteur naar en schrijver Maarten Spanjer uit bracht zijn een middelbareschooltijd door bij katholieke paters op tv in Amsterdam. op tv Toen hij een het keer door het in ijs was het gezakt, moest hij op naakt voor het bureau naar van de 'strafpater' blijven door uit staan om te wachten door tot zijn kleren weer droog naar waren. Op tijdens dat moment had uit hij niet het door dat er iets niet tijdens klopte, maar door terugkijkend noemt een Spanjer de paters 'gefrustreerde door mensen die hun op tv seksualiteit onderdrukten'. met Maarten Spanjer met was een jaar of elf toen van hij van concludeerde dat het God een verzinsel van volwassenen moest op tv zijn. Dat naar kwam doordat tijdens zijn moeder na terugkeer van naar een reis naar met het Lourdes nog net zo reumatisch bleek naar de te zijn als daarvoor. De gebeden in die hij tijdens dagelijks van voor haar genezing de had moeten zeggen, het waren niet verhoord. Sindsdien was van hij vaker op tijdens het voetbalveld door dan in de met kerk te vinden. naar Als kind uit het een groot katholiek gezin op tv met acht op tv kinderen en een invalide moeder de kreeg op tv Maarten Spanjer weinig in aandacht. Zijn vader, in die bij de in marechaussee werkte, had op tv last van driftbuien tijdens en sloeg door weleens om zich heen. naar 'Het huishouden liep op tv niet op het rolletjes', zegt Spanjer met gevoel tijdens voor understatement. Toen zijn op ouders stierven, de had hij niet het het naar gevoel dat het bekenden een waren: 'Het zijn altijd vreemden door op gebleven'.

Toen naar Jan Leyers een een jaar of elf was, moest tijdens hij een kiezen tussen Beatles en biechtstoel. de het De pastoor die de Vlaamse het presentator/muzikant tijdens voorbereidde op zijn een eerste communie hield hem voor dat door God liefde is. de Om daar meteen op aan toe te uit voegen dat het op tv van 'love, love, love' van de de Beatles uit daar niets mee te uit maken had. Jan het Leyers koos voor op de belofte met van vrijheid en avontuur die besloten het lag in de het popcultuur van de het een jaren zestig en zeventig en naar zei naar de kerk vaarwel. tijdens Erg moeilijk was dat niet, want op tv naar naar eigen zeggen heeft hij in nooit in God geloofd. tijdens Toch speelt de religie uit een belangrijke rol in het werk met van naar Jan Leyers. In Nederland uit is hij van vooral bekend vanwege een aantal met televisieseries waarin in hij door de wereld tijdens een van de islam in reist. Leyers haast uit zich om te van zeggen dat hij naar programma's over geloof maakt zoals een het ander in natuurdocumentaires maakt. Want religie tijdens mag de als sociaal verschijnsel dan naar wel 'superinteressant' zijn, op tv hij houdt zich verre met van theologie. Tijs van op tv uit den Brink praat met uit Jan Leyers over het naar niet-bestaan tijdens van kabouters en het verschil de tussen een Mohammed en Jezus om tot de de volgende uit conclusie te komen: 'Jij bent het in stelliger ongelovig dan dat ik gelovig op in ben.'

Journalist en op tv documentairemaker door Fidan Ekiz heeft een islamitische het achtergrond. Als dochter van op een Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis van uit tijdens een milde vorm van een de islam van mee, met mooie rituelen. Maar in op de tijdens wekelijkse koranlessen tijdens ging het op tv er heel anders aan de toe. Er werd op tv bij ieder foutje gedreigd door met hel door en verdoemenis en tijdens de van ramadan naar sloeg een met ingevlogen Turkse imam de kinderen in met een liniaal. naar Toen uit Fidan Ekiz in haar studententijd naar voor het eerst 'straalbezopen' op van werd, was ze heel even bang de een dat Allah haar zou straffen. van Tegenwoordig noemt op tv ze zich geen een moslim meer, maar op tv de tweespalt is gebleven. Aan uit de ene kant op tv neemt de Ekiz het op voor van de islam tijdens van haar ouders en kan op ze door nog altijd geraakt door worden door de het reciteren uit de koran van bij een sterfgeval. op Aan de andere kant een moet ze tijdens niets hebben van de in radicale invulling van met het een geloof en windt ze de zich op door over de sociale tijdens controle die naar jonge moslimmeiden in hun doen en op naar laten beperkt. Fidan Ekiz: 'Ik vind uit dat er een naar nieuwe, verlichte koran een van moet komen. Misschien dat er in dan iets zal met veranderen'.

Als puber heeft uit Stef Bos het de tijdens Bijbel een keer uit op tafel gesmeten de met de mededeling dat met hij er klaar mee was, van maar in een feite is de het zanger altijd uit een gereformeerd op jongetje gebleven. De verhalen uit het tijdens Oude van Testament vindt hij in fascinerend en ook het Nieuwe de op tv Testament laat hem door niet los. Toch is van er wel op tv wat veranderd. Stef de Bos ziet de Bijbel niet het meer als naar het woord van God, tijdens maar uit als het boek waarin de onze mythologie is het opgetekend. Wat in hem betreft, had er door trouwens allang een in Derde Testament moeten zijn: uit uit in nieuwe inspiratie komen immers tijdens nieuwe verhalen voort. Zo niet, tijdens in dan zou God pas echt dood met met zijn. Stef Bos leeft vanuit door het besef van dat hij deel is tijdens van een een groter geheel. Hij de beschouwt zichzelf als een het schakel in een keten in naar van voorouders. Dat inzicht tijdens ontstond door samen door te werken het met Afrikaanse muzikanten. Zingen was voor een hen het een manier om van de voorouders de stem te geven. de Inmiddels kan Bos zich niet door meer los uit zien van zijn het vader en moeder en het van door het geloof dat zij uit aan hem doorgaven. In tijdens 'Papa', zijn bekendste liedje, uit op stelt de zanger van weliswaar vragen bij op het protestantse christendom, het maar het is op tv toch vooral een eerbetoon aan op zijn uit vader.

'Het was meer naar dan het een zwarte dag, de wereld met stortte in.' van Dat zegt Peter Vandermeersch, uit hoofdredacteur van NRC door de Handelsblad, over het auto-ongeluk uit in 1982 waarbij zijn van jongere door zus Katrien om het leven naar komt. Als in hij ziet dat een zijn zus, van twintig jaar oud, de ligt opgebaard met een een rozenkrans tussen haar de vingers, komt er op een hevig uit gevoel van woede in hem op tv op: het van tafereel past totaal niet bij op tv de manier een waarop op Katrien geleefd heeft. Vandermeersch het is in door die periode al weggedreven een van het katholieke geloof in uit zijn Vlaamse met jeugd. met Door de dood door van Katrien beseft hij eens door te op tv meer dat je bij de dag op moet leven: 'Feest, met drink, op tv vrij!' Maar door ook: 'Wees ambitieus.' op Want als hij iets heeft meegenomen naar op tv van de Jezuïeten die hem vroeger door lesgaven de is het een de gedachte dat je op tv het allerbeste uit jezelf op tv moet halen. een Dat brengt een groot uit gevoel van verantwoordelijkheid met op zich de mee. En een neiging het tot een perfectionisme: het leven uit heeft voor Vandermeersch een pas zin als je een steen het hebt verlegd tijdens in de rivier. van Peter Vandermeersch gelooft vooral in in op mensen. Daar heeft hij tijdens God en Jezus niet op tv bij nodig. Toch van door is hij gevoelig voor een de sfeer van in religieuze samenkomsten en filosofeert hij uit van graag over het hiernamaals. op tv 'Als de hemel zou een bestaan, naar hoop ik daar mijn uit zus terug naar te zien.'

Als dertienjarig in meisje door kreeg schrijfster Rosita Steenbeek een hersenbloeding, uit de waardoor ze maanden in van een verduisterde kamer in het naar uit ziekenhuis lag. Na haar herstel de raakte ze in uit een geloofscrisis: het idee in van een Vader op tijdens in de hemel had zijn naar vanzelfsprekendheid verloren. Steenbeek, afkomstig op tv uit twee domineesfamilies, het de was opgevoed met de het beeld van een liefdevolle God de die naar een je uit omziet en een bedoeling met van je met heeft. 'Ik vond het pijnlijk tijdens om daaraan te twijfelen, op tv het uit voelde als het verlies.' De vader van Rosita Steenbeek, met door een neerlandicus waar de schrijfster in een op tv zeer innige band mee had, reikte tijdens haar een ander, een meer poëtisch met godsbeeld aan. op Kort na zijn op tv overlijden brak Steenbeek haar rug de naar en al haar op ribben bij een auto-ongeluk. 'Het was met alsof ik uit achter hem aan wilde op tv gaan', een zegt ze terugkijkend. van Wederom ontsnapte ze op op tv het nippertje aan met de met dood en volgde er op een langdurige ziekenhuisopname. Dit naar keer in een tijdens korset. Ze met voelde zich naar gedragen, meegevoerd naar een plek door buiten de op tv tijd. De dood is voor op met Rosita Steenbeek een naar reisgenoot geworden. Geen bedreiging, in maar een aansporing om tijdens je talenten te gebruiken een op en anderen lief te het hebben. Aan de hersenbloeding van heeft de ze een vorm op tv van epilepsie overgehouden. Tijdens een uit aanval krijgt ze een visioenen die haar een aan de raadselachtigheid het van het bestaan herinneren: een het 'Alsof er een luikje op opengaat.'

'Ik naar zou graag een tijdens ijzeren atheïst zijn, van maar het uit zit er niet op in', zegt Tommy Wieringa. In zijn door uit puberteit maakte de schrijver in treinen kapot en leefde als van een wolvenkind dat op van van God noch met gebod wilde weten. Hij werd gered het van de ondergang van door een met vrouw die zich een opwierp als zijn door pleegmoeder. Tommy een Wieringa is de naar eigen zeggen de door meest gelovige ongelovige van Nederland. naar Want tijdens God mag door wat hem betreft van dan dood zijn, het christendom tijdens is de dat niet. In het Nederlands Hervormde het gezin waarin hij tijdens in opgroeide werd er de weinig aan het geloof gedaan. op tv Wieringa leerde op pas bidden toen met hij op een een katholieke jongensschool op tv terechtkwam. Thuis las zijn het esoterisch aangelegde moeder, die er door het vandoor ging toen hij een door jaar of elf was, uit hem voor met uit de kinderbijbel. Die van oerverhalen uit zijn op kindertijd zijn tijdens terug te in vinden in zijn romans. Wieringa de leeft vanuit tijdens de gedachte dat de tijdens met wereld bezield is en dat alle een vormen van door leven een samenhangend geheel in op vormen. Als kind zocht hij troost door bij een boom, naar als op volwassene kan hij zich uit opwinden over mensen die in hun kamerplanten op bij het grofvuil in zetten. 'Een de trein kun je slopen, in maar een een ficus niet. Ik van heb het idee dat door dat leven verbonden van is in met het mijne.'

Oud-premier uit Dries van van Agt (1931) plaatste tijdens zijn door politieke loopbaan geen kanttekeningen van door bij zijn geloof. op tv De katholieke ex-politicus had in uit die tijd wel in iets anders op aan zijn een hoofd. Toen collega-minister Joop op tv den Uyl hem eens tijdens vertelde op dat hij na Auschwitz het christelijk in op geloof vaarwel had gezegd, naar was Van door Agt dan ook niet van zijn de stuk met gebracht. Het mysterie op tv Gods gaat ons tijdens verstand ver naar te boven, vond uit hij. Een gruwelijk feit als Auschwitz van kon daarin niet het beslissend het zijn. Tegenwoordig is Dries een van op Agt een en al aarzeling en uit twijfel als het met op tv om geloofskwesties gaat. Dat tijdens heeft alles te maken met een zijn favoriete uit hobby: de uit astronomie. Sinds Van uit Agt ervan met doordrongen is dat op er miljarden hemellichamen bestaan, uit vindt hij het onwaarschijnlijk dat op tv de God zich om dat ene planeetje tijdens de aarde zou bekommeren. Om maar te van zwijgen tijdens over de Zoon die naar Hij ons volgens de tijdens Bijbel op tv heeft gestuurd. Toch door wordt Dries met van Agt nog op altijd geraakt door op de schoonheid van het katholieke geloof. uit Hij tijdens is regelmatig in uit de kerkbanken te vinden, al in was een het maar om de uit dienstdoende pastor in niet voor de een leeg godshuis te laten preken. de Van tijdens Agt: 'Als ik in afscheid zou op nemen van het door geloof, zou ik te door veel verliezen.'

Presentator Jeroen Pauw naar op laat zich regelmatig kritisch de uit over het uit geloof. Nadat hij in door november vorig tijdens jaar zei dat de Koran, uit Bijbel en uit Thora altijd oproepen tot een geweld, uit kreeg hij felle door reacties van bekende christenen. Zo van nodigde Tijs van uit den Brink hem met uit om te met gast de te zijn van in Adieu God?, omdat Tijs een Jeroens aversie een wil begrijpen. Jeroen Pauw de groeide op in in Hilversum door en heeft twee zusjes. Vader Jaap het Pauw werkte als van radiotechnicus bij het het met NOB en ging naar ook bij EO naar aan de slag, waar Jeroen naar later een bijbaantje kreeg. het Het een gezin Pauw ging niet naar tijdens uit de kerk, maar thuis werd de aan van het begin van de uit maaltijd en tijdens voor het slapen gaan trouw op gebeden. Op uit zondag mocht steeds een ander op tv naar gezinslid voorgaan in gebed. Jeroen naar was als tiener de op tv enige naar in de met klas die nog in met Sinterklaas geloofde. Uitgelachen uit door de klas, kwam Jeroen op tv overstuur thuis met waar zijn moeder bevestigde de dat in de goedheiligman inderdaad niet van bestaat. Jeroen uit realiseerde zich dat op tv zijn ouders niet in altijd de waarheid van vertelden. Maar of deze op gebeurtenis bepalend is voor op tv zijn kritische houding in tegenover met religie valt in te betwijfelen.

Als er door binnenkort van een Jehovah's Getuige bij door u aanbelt, op kan het zomaar topmodel Sylvia op Geersen zijn. Ze droomt op tv ervan op om missionaris te het worden en langs de deuren op tv tijdens te gaan. Het enige een wat haar nog weerhoudt is met de de levensstijl waaraan door ze als topmodel gewend tijdens is geraakt. De glitter en in glamour, een het geld en de door wilde feestjes. met Sylvia wil de verleidingen de van het vak achter naar haar laten een om zich volledig te op tv richten op van God, maar kan op tv ze het het opbrengen? Een met cocaïneverslaving zorgde ervoor dat in ze God van kwijtraakte, maar inmiddels twijfelt tijdens ze nauwelijks uit nog aan Zijn bestaan. Een het verrassend gesprek op tv tussen presentator Tijs uit van den Brink en een een ontwapenende Sylvia met Geersen.

Anderhalf jaar geleden het uit stapte schrijver/columnist Stephan de Sanders, na een van lange periode van ongeloof, de in Amsterdamse uit Sint Nicolaaskerk binnen op om schichtig plaats een te nemen op op een van de achterste op banken. Hij op had besloten te gaan van 'proefgeloven'. Als jongetje van een in jaar of veertien door de gooide Stephan Sanders een steen tegen tijdens naar een kruis op het een kerkhof. Hij was woedend op met God, omdat uit zijn moeder van borstkanker had. Tegenwoordig op ziet hij God niet een meer als een tijdens regelneef die tijdens over het menselijk de lijden gaat, naar maar als een mysterie waaraan het de uit gelovige zich moet overgeven, een zonder te door weten waarom. Voor tijdens een intellectueel die de dingen graag op beredeneert, is op tv dat een een stevige worsteling. met Een gesprek over op tv verrijzenis, de kunst op van het knielen op en het uitschakelen van de tijdens camera in op tv je hoofd.

september 2018
22-07-2018 23:40

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

16-07-2018 00:25

Fidan Ekiz

Adieu God? - Fidan Ekiz

Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis uit een milde vorm van de islam mee, met mooie rituelen. Maar op de wekelijkse koranlessen ging het er hee...

08-07-2018 23:40

Stephan Sanders

Adieu God? - Stephan Sanders

Anderhalf jaar geleden stapte schrijver/columnist Stephan Sanders, na een lange periode van ongeloof, de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk binnen om schichtig plaats te nemen op een van de achterste banken. Hij had besloten te gaan 'proefgelove...

01-07-2018 23:35

Erik Scherder

Adieu God? - Erik Scherder

De immer enthousiaste en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt tot rust in de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. Als kind was hij erg gelovig en bad hij op een haast dwangmatige manier. Nu bidt hij alleen nog als de nood hoo...

29-04-2018 23:45

Maarten Spanjer

Adieu God? - Maarten Spanjer

Acteur en schrijver Maarten Spanjer bracht zijn middelbareschooltijd door bij katholieke paters in Amsterdam. Toen hij een keer door het ijs was gezakt, moest hij naakt voor het bureau van de 'strafpater' blijven staan om te wachten tot zij...

22-04-2018 23:40

Jan Leyers

Adieu God? - Jan Leyers

Toen Jan Leyers een jaar of elf was, moest hij kiezen tussen Beatles en biechtstoel. De pastoor die de Vlaamse presentator/muzikant voorbereidde op zijn eerste communie hield hem voor dat God liefde is. Om daar meteen aan toe te voegen dat ...

15-04-2018 23:40

Fidan Ekiz

Adieu God? - Fidan Ekiz

Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis uit een milde vorm van de islam mee, met mooie rituelen. Maar op de wekelijkse koranlessen ging het er hee...

08-04-2018 23:40

Stef Bos

Adieu God? - Stef Bos

Als puber heeft Stef Bos de Bijbel een keer op tafel gesmeten met de mededeling dat hij er klaar mee was, maar in feite is de zanger altijd een gereformeerd jongetje gebleven. De verhalen uit het Oude Testament vindt hij fascinerend en ook ...

01-04-2018 23:25

Peter Vandermeersch

Adieu God? - Peter Vandermeersch

'Het was meer dan een zwarte dag, de wereld stortte in.' Dat zegt Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, over het auto-ongeluk in 1982 waarbij zijn jongere zus Katrien om het leven komt. Als hij ziet dat zijn zus, twintig ...

25-03-2018 23:40

Rosita Steenbeek

Adieu God? - Rosita Steenbeek

Als dertienjarig meisje kreeg schrijfster Rosita Steenbeek een hersenbloeding, waardoor ze maanden in een verduisterde kamer in het ziekenhuis lag. Na haar herstel raakte ze in een geloofscrisis: het idee van een Vader in de hemel had zijn ...

18-03-2018 23:40

Tommy Wieringa

Adieu God? - Tommy Wieringa

'Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in', zegt Tommy Wieringa. In zijn puberteit maakte de schrijver treinen kapot en leefde als een wolvenkind dat van God noch gebod wilde weten. Hij werd gered van de ondergang door...

11-03-2018 23:35

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

10-12-2017 23:40

Jeroen Pauw

Adieu God? - Jeroen Pauw

Presentator Jeroen Pauw laat zich regelmatig kritisch uit over het geloof. Nadat hij in november vorig jaar zei dat de Koran, Bijbel en Thora altijd oproepen tot geweld, kreeg hij felle reacties van bekende christenen. Zo nodigde Tijs van d...

03-12-2017 23:45

Sylvia Geersen

Adieu God? - Sylvia Geersen

Als er binnenkort een Jehovah's Getuige bij u aanbelt, kan het zomaar topmodel Sylvia Geersen zijn. Ze droomt ervan om missionaris te worden en langs de deuren te gaan. Het enige wat haar nog weerhoudt is de levensstijl waaraan ze als topmo...

26-11-2017 23:40

Stephan Sanders

Adieu God? - Stephan Sanders

Anderhalf jaar geleden stapte schrijver/columnist Stephan Sanders, na een lange periode van ongeloof, de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk binnen om schichtig plaats te nemen op een van de achterste banken. Hij had besloten te gaan 'proefgelove...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 126
  • Laatste uitzending op 22-07-2018 om 23:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord