Programma gemist?

Als katholiek van jongetje liep door oud-mister Ben Bot op een Allerzielen een rondjes om de kerk tijdens in Apeldoorn. van Hij was ervan overtuigd dat tijdens je daarmee zielen uit op het vagevuur een kon verlossen. In die een periode de van zijn leven ging het Bot iedere uit dag met zijn grootouders van mee naar van de kerk. Prachtig in vond hij dat: het tijdens geloof van opende voor hem een perspectief op het iets anders, iets op groters. Ben een Bot werd van in 1937 geboren op in Batavia, van nu Jakarta, in het op voormalige Nederlands-Indië. Hij zat door er jarenlang in met een jappenkamp. Zijn vader in werkte als dwangarbeider het aan de beruchte door Birmaspoorlijn, tijdens zijn moeder kon een door ziekte niet altijd op voor hem zorgen. Toen tijdens Bot op negenjarige tijdens naar leeftijd in Nederland arriveerde, was hij de de analfabeet en kende hij God noch met gebod. Zijn grootvader, in onderwijzer met en fervent katholiek, bracht door daar snel verandering door in. Tegenwoordig noemt Ben een Bot zich geen op de katholiek meer, maar hij gelooft nog de wel. de In een beginsel dat met alles het bestiert. Bot zit graag naar in de kerk en hoewel naar hij in strikte in zin op geen deel uitmaakt met van de gemeenschap, naar gaat hij dan ook door ter op communie. Vanwege de rust, door de bezinning, de een herinnering aan vroeger: 'Dat van zit op in mijn DNA en dat in krijg een je er niet meer in uit.'

Als kind een moest journalist en op voormalig op tv presentator Marga van Praag verplicht naar uit door Joodse les. Niet omdat haar ouders van zo religieus waren, in uit maar uit respect voor oma van het op moederskant, die door de Holocaust met het door grootste deel van haar familie had tijdens verloren. Nadat oma van overleden was en op tv volgens de van Joodse tradities op ter aarde besteld, kocht Marga?s op moeder naar voor het eerst in haar het leven een karbonades en at die een met door haar dochter op. Met die van daad werden de naar godsdienstige wetten met van het Jodendom demonstratief overboord het van gezet.

Econoom in Heleen Mees, katholiek opgevoed, heeft naar een weinig op met de in figuur van Maria. Terugkijkend van stelt ze in vast dat de naar verering van in de Heilige Maagd voor een uit verwrongen beeld van in vrouwelijke seksualiteit heeft van gezorgd: in een vrouw die met te veel de mannen naar bed op tv de gaat, is niet zuiver maar zondig. de Heleen Mees de noemt dit een vorm de van indoctrinatie, tijdens die ze moeilijk heeft op tv een kunnen afschudden. In 2013 op tv raakte Heleen Mees met in opspraak. Ze werd het in New de York gearresteerd op verdenking op tv van het lastigvallen van naar haar ex-geliefde, bankier op Willem Buiter. Haar naar leven lag daardoor van het in gruzelementen. Het katholicisme heeft ze de achter op tv zich gelaten. Je bezig op tv kunnen houden met zingeving in is volgens tijdens Mees op tv een vorm van luxe, omdat veel op tv mensen vooral bezig met zijn door met overleven. op De kracht om haar met problemen te overwinnen haalt tijdens ze vooral een uit zichzelf. Die kracht heeft op in ze nodig, want de de juridische perikelen rondom een de kwestie Buiter zijn vaak een tijdens stressvol.

Schrijfster het en columnist Esther op Gerritsen werd bekend met als schrijfster de van het Boekenweekgeschenk van in 2016, Broer. Op met dit moment schrijft ze een met roman in waarin het door geloof een grote op rol speelt. Het schrijven van is voor haar een manier een om te onderzoeken het wat het een geloof van voor haarzelf zou uit kunnen betekenen. Ze nam al het jong afstand op van haar katholieke door opvoeding. Toen haar broer jong tijdens stierf, in was ze boos op door iedereen die ook in maar op hintte op religieuze troost. In naar de loop der met jaren ontwikkelde zich de echter wel een op fascinatie voor het christendom. de Een personage verzon uit een 'kleine miezerige het God' de in de gelijknamige roman. Als van ze de in de auto het meezong met oude uit country was ze een de paar minuten gelovig. En op tv ze van deed ooit een brief van in de brievenbus die met geadresseerd van was aan haar bekenden tijdens in de hemel. met Ze is nu in op een een punt gekomen dat tijdens ze vindt dat ze aan van zichzelf het toe moet naar geven dat ze naar in God gelooft.

Cabaretier Youp van met 't Hek wordt door katholiek opgevoed en op tv als misdienaar van maakt hij de regelmatig katholieke in diensten mee. Hij op tv wil zelfs priester door worden, maar die wens verdwijnt met als sneeuw in voor de zon een zodra hij in de meisjes ontdekt.

Lingerieontwerpster Marlies Dekkers door is de katholiek opgevoed en tijdens had als kind een 'innerlijke met dialoog' met God. op Ze wilde zich tijdens vooral goed gedragen, op maar voelde in dat ze daarin tekortschoot. in Omdat ze door het vrome leven niet op met volhield, nam ze afstand van het de, in haar met ogen, strenge God. van Marlies voelde door zich bevrijd. uit Inmiddels inspireert de Bijbel haar op tv weer. 'Ik heb op maar één met concurrent en dat is de God. Hij heeft het vrouwen zo door mooi geschapen. Het uitgeklede naar lichaam is toch het met mooiste. uit Mijn werk is een ode naar aan het door uitgeklede tijdens lichaam.' Het gesprek in tussen Tijs en tijdens Marlies neemt een op tv verrassende wending als naar Marlies het spanningsveld tussen de geloof en seksualiteit de benoemt. Ze verbaast zich op over de naar ontspannen reactie van uit Tijs en de confronteert hem daarmee.

Presentator Jeroen de Pauw laat in zich regelmatig met kritisch uit over door het geloof. Nadat hij de in november vorig jaar zei in dat de Koran, door uit Bijbel en Thora altijd uit oproepen tot geweld, kreeg naar hij felle naar reacties van bekende christenen. een Zo nodigde Tijs van uit den Brink hem van uit om uit te gast naar te zijn in Adieu God?, op van omdat Tijs Jeroens aversie van wil begrijpen. Jeroen Pauw groeide de op op in Hilversum en heeft uit twee zusjes. Vader Jaap een de Pauw werkte als radiotechnicus in bij het NOB en van ging ook bij EO in aan de in slag, waar Jeroen later naar een bijbaantje het kreeg. in Het gezin Pauw van ging niet naar de kerk, maar op thuis werd door aan het uit begin van op de maaltijd en uit voor het slapen gaan trouw gebeden. van Op zondag mocht de het steeds een ander gezinslid voorgaan het in gebed. Jeroen was van als naar tiener de enige in de tijdens klas die de nog in Sinterklaas uit geloofde. Uitgelachen naar door de klas, kwam op Jeroen overstuur thuis op waar zijn moeder bevestigde naar dat de goedheiligman op tv op tv inderdaad niet bestaat. Jeroen realiseerde tijdens zich op tv dat zijn ouders door niet altijd de waarheid vertelden. uit Maar naar of deze gebeurtenis bepalend in is voor op tv zijn kritische houding door tegenover religie valt te de betwijfelen.

De immer naar enthousiaste en energieke hersenwetenschapper uit Erik de Scherder komt tot naar rust in tijdens de kerk. Toch komt hij er tijdens nauwelijks de meer. Als kind in was hij met erg gelovig en door bad hij op een haast het dwangmatige manier. Nu bidt de hij alleen nog tijdens als met de nood hoog is. tijdens Voor zijn zieke de dochter sloot hij een op akkoord met op tv God: 'Als met het goed het komt met haar, een ga ik zondag weer naar de door kerk'. op Volgens Erik Scherder is geloven met iets wat zich met uitsluitend in in de hersenen afspeelt. Ook een de 'engelenervaring' van het Tijs van den door Brink van kan hem niet overtuigen het dat er een 'meer' is. 'Ik van denk niet dat God op bestaat, door maar ik hoop met het wel', aldus een Scherder.

Midas Dekkers het gunt het ieder kind met om door op te in groeien in een systeem, en hij een is zelf blij op tv de dat dat systeem in in zijn leven het de katholieke kerk was. naar Zijn jeugd met was onstuimig en het geloof hielp het hem het in leven van te begrijpen. Zijn moeder scheidde drie naar maal van zijn met vader, met met haar in nieuwe man opende zij een café in waar Midas uit opgroeide. van Twee zusjes van hem waren met 'ongelukkig', in oftewel zwaargehandicapt. De beelden van met hun lijden maakten een diepe indruk van op hem. naar Als kleine jongen op tv verloor hij zijn geloof toen met een pater die in hem les in gaf geen antwoord kon geven een op een Midas' vraag of het hij nou echt naar geloofde wat hij vertelde op over van God. De evolutietheorie werd voor op tv Midas al snel op tv een nieuw fundament onder een zijn wereldbeeld, maar met het troost heeft hij op tv er niet kunnen in vinden.

Maarten 't op Hart een is misschien wel de beroemdste tijdens en beruchtste ex-gelovige het van Nederland. Zijn op tv Bijbelkennis een is ongeëvenaard en met hij zet deze in een om steeds naar weer de lezer te overtuigen de van op tv de waan- en onzinnigheid van de een verhalen die van voor velen door nog steeds het heilig zijn. Hij een komt uit het orthodoxe Maassluis, maar de het met gezin 't Hart behoorde naar niet tot een op tv hele strenge kerk. een Maarten ging naar als kind echter graag mee tijdens met op zijn vader, die doodgraver was, in het en zocht naar een veel zwaarder door en hardvochtiger van geloofsbeleving, op tv die hij vond bij dominee een Venema. Zijn preken het zaten vol hel in en verdoemenis. Maarten een viel in zijn met studententijd van van zijn geloof, tijdens maar sprak hier van tot diens dood niet tijdens met zijn vader over. in Hij met heeft altijd een zekere naar boosheid gehouden tegen een het geloof, het dat hem gehinderd heeft in in zijn de ontwikkeling. In de kerk komt tijdens hij echter weer sinds op hij in in zijn huidige woonplaats van Warmond regelmatig in gevraagd wordt om orgel uit te spelen. In die uit kerk vertelt hij op over hoe de met ontmoeting met deze de kerkgemeenschap zijn op beeld van van de kerk veranderd op tv heeft.

Tijs op tv van den Brink heeft veel de in gemeen met journalist en op schrijver Margriet van der door Linden. Beiden geboren van in 1970 en opgegroeid naar in degelijke, hervormde het met gezinnen. Allebei gingen ze naar met de Evangelische op tv School voor Journalistiek en op kwamen ze bij de met het EO terecht. Tijs wil weten waarom op tv hun van wegen daarna scheidden. Margriet groeide de op in een naar op orthodox-hervormd gezin. Dat gaf haar op als kind op geborgenheid. In haar tienerjaren kreeg uit met de straffende God op tv de overhand. Als Margriet door haar op tv ouders op tegen haar zin naar een het reformatorische een middelbare school wordt naar gestuurd, begint op tv haar geloof te met wankelen. Tijdens haar puberteit ontdekte het Margriet dat tijdens ze homoseksueel is, van maar dat houdt door ze lang voor door zichzelf. Volgens Margriet uit heeft haar homoseksualiteit niet automatisch van geleid tot met haar afscheid van met haar geloof in een op tv persoonlijke God. door Een jaar in of tien geleden merkte Margriet een dat ze nog tijdens steeds uit boos was op de een God, waarin ze op niet meer geloofde. Margriet uit heeft naar het eigen zeggen een in onvermijdelijk hoge prijs in betaald de voor de keuzes die naar ze heeft in gemaakt. Ze heeft geen contact meer tijdens met door haar ouders. Margriet met schreef de roman 'De op tv Liefde met Niet', die ze baseerde op op haar van jeugd.

Tijs in van den Brink op in gesprek met Johan Derksen. het Hij is de christelijk opgevoed en het ging op tv vroeger naar de kerk. Wat is een daarvan met over?

Oud-premier in Dries van Agt (1931) plaatste een het tijdens zijn politieke loopbaan geen op kanttekeningen bij zijn geloof. naar De katholieke de ex-politicus had in die in tijd wel tijdens iets anders het aan zijn hoofd. Toen op tv collega-minister Joop den Uyl uit hem eens vertelde het dat van hij na Auschwitz het christelijk op tv op geloof vaarwel had op gezegd, was Van uit Agt dan ook niet van zijn van stuk naar gebracht. Het een mysterie Gods gaat ons verstand ver op te boven, vond tijdens van hij. Een gruwelijk feit als door Auschwitz met kon daarin niet beslissend zijn. op Tegenwoordig is tijdens Dries van tijdens Agt een en al aarzeling naar en twijfel als door het van om het geloofskwesties gaat. Dat uit heeft alles uit te maken met zijn favoriete op tv hobby: de astronomie. tijdens Sinds uit Van Agt ervan een doordrongen is dat er door miljarden hemellichamen bestaan, vindt naar de hij het onwaarschijnlijk dat op God zich om dat op ene planeetje uit aarde zou bekommeren. Om van maar te zwijgen over van uit de Zoon die Hij uit ons volgens de Bijbel uit heeft gestuurd. Toch wordt op naar Dries van Agt nog door altijd geraakt door de schoonheid het van het katholieke een geloof. in Hij is regelmatig in een de kerkbanken te door vinden, al was het naar uit maar om de dienstdoende pastor niet de voor op tv een leeg godshuis te laten het preken. Van op tv Agt: 'Als de ik afscheid tijdens zou nemen van het geloof, zou de ik een te veel op verliezen.'

Minister voor Buitenlandse de Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Sigrid naar Kaag is te gast. op tv Als enige D66-minister het legde ze bij door haar aantreden een de eed af. de Als kind van een katholieke ouders was naar ze bang dat ze een naar roeping met zou krijgen en non op tv zou moeten worden. Een uit uit makkelijke jeugd had op tv ze bepaald niet, want toen de haar moeder ernstig ziek een werd naar en haar een vader zwaar overspannen, belandde ze uit in een pleeggezin. Ze door leerde ervan om naar tegenslagen te incasseren, op een een ervaring die haar hielp een in haar loopbaan als naar diplomaat. de Het hoogtepunt in die carrière op is in de loodzware klus als een leider tijdens van de VN-missie het voor de vernietiging van in chemische wapens in de Syrië. Ze slaagt op met vlag tijdens en wimpel en krijgt op een persoonlijke bedankbrief van uit Barack Obama. van Kaag beschouwt zichzelf nog met steeds naar als katholiek, al gaat in ze zelden de naar de kerk. Een met rozenkrans draagt met ze nog altijd bij zich op en de normen en een waarden die ze naar in meekreeg van haar van ouders zijn nog steeds op belangrijk voor op tv haar.

Ranomi op Kromowidjojo is op aarde tijdens om goud uit te winnen en naar het beste uit zichzelf op te halen. Haar leven uit staat volledig naar in het teken van de op de Olympische Zomerspelen van 2020 in uit Tokyo. een Trainen, trainen en nog eens op tv trainen om boven uit in jezelf uit te een stijgen. Want als je alleen maar in doet wat je het de kunt, zal je nooit het meer zijn dan wie uit je bent, de aldus het motto op Kromowidjojo's in met Twitteraccount. Toch is de zwemster van niet bereid om haar het ziel aan op de duivel te uit verkopen in door ruil voor op succes. Als kleindochter op tv van een protestantse oma uit Friesland het en een Surinaams-Javaanse een tijdens opa die moslim was, uit is ze zich ervan bewust een dat er meer op is dan op ik, ik, ik. Beide het grootouders een leefden haar voor dat vriendelijkheid het en de respect cruciale door waarden zijn. Daarom probeert met ze als ambassadeur van uit UNICEF iets te in doen voor kinderen die het minder van kansen hebben gekregen tijdens dan zijzelf. Als het jong meisje de ging Ranomi Kromowidjojo het naar een christelijke basisschool en de geloofde ze in God. naar in Tegenwoordig gelooft ze in de met wetten van de natuur door en van in de uit kracht van gedachten. Het geloof de van haar een oma en opa, hoe uit mooi met ook, drijft wat haar uit betreft te naar veel op angst voor het hiernamaals. op de Voor Kromowidjojo geen hel, maar een wel een hemel. op tv Op op tv aarde, welteverstaan.

december 2018
11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

29-10-2018 00:40

Heleen Mees

Adieu God? - Heleen Mees

Econoom Heleen Mees, katholiek opgevoed, heeft weinig op met de figuur van Maria. Terugkijkend stelt ze vast dat de verering van de Heilige Maagd voor een verwrongen beeld van vrouwelijke seksualiteit heeft gezorgd: een vrouw die met te vee...

22-10-2018 05:30

Esther Gerritsen

Adieu God? - Esther Gerritsen

Schrijfster en columnist Esther Gerritsen werd bekend als schrijfster van het Boekenweekgeschenk van 2016, Broer. Op dit moment schrijft ze een roman waarin het geloof een grote rol speelt. Het schrijven is voor haar een manier om te onderz...

22-10-2018 05:05

Youp van 't Hek

Adieu God? - Youp van 't Hek

Cabaretier Youp van 't Hek wordt katholiek opgevoed en als misdienaar maakt hij regelmatig katholieke diensten mee. Hij wil zelfs priester worden, maar die wens verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra hij de meisjes ontdekt.

22-10-2018 04:40

Marlies Dekkers

Adieu God? - Marlies Dekkers

Lingerieontwerpster Marlies Dekkers is katholiek opgevoed en had als kind een 'innerlijke dialoog' met God. Ze wilde zich vooral goed gedragen, maar voelde dat ze daarin tekortschoot. Omdat ze het vrome leven niet volhield, nam ze afstand v...

22-10-2018 04:15

Jeroen Pauw

Adieu God? - Jeroen Pauw

Presentator Jeroen Pauw laat zich regelmatig kritisch uit over het geloof. Nadat hij in november vorig jaar zei dat de Koran, Bijbel en Thora altijd oproepen tot geweld, kreeg hij felle reacties van bekende christenen. Zo nodigde Tijs van d...

22-10-2018 03:50

Erik Scherder

Adieu God? - Erik Scherder

De immer enthousiaste en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt tot rust in de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. Als kind was hij erg gelovig en bad hij op een haast dwangmatige manier. Nu bidt hij alleen nog als de nood hoo...

22-10-2018 03:25

Midas Dekkers

Adieu God? - Midas Dekkers

Midas Dekkers gunt het ieder kind om op te groeien in een systeem, en hij is zelf blij dat dat systeem in zijn leven de katholieke kerk was. Zijn jeugd was onstuimig en het geloof hielp hem het leven te begrijpen. Zijn moeder scheidde drie ...

22-10-2018 03:00

Maarten 't Hart

Adieu God? - Maarten 't Hart

Maarten 't Hart is misschien wel de beroemdste en beruchtste ex-gelovige van Nederland. Zijn Bijbelkennis is ongeëvenaard en hij zet deze in om steeds weer de lezer te overtuigen van de waan- en onzinnigheid van de verhalen die voor velen n...

22-10-2018 02:35

Margriet van der Linden

Adieu God? - Margriet van der Linden

Tijs van den Brink heeft veel gemeen met journalist en schrijver Margriet van der Linden. Beiden geboren in 1970 en opgegroeid in degelijke, hervormde gezinnen. Allebei gingen ze naar de Evangelische School voor Journalistiek en kwamen ze b...

22-10-2018 02:10

Johan Derksen

Adieu God? - Johan Derksen

Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen. Hij is christelijk opgevoed en ging vroeger naar de kerk. Wat is daarvan over?

22-10-2018 01:45

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

21-10-2018 23:40

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

14-10-2018 23:45

Ranomi Kromowidjojo

Adieu God? - Ranomi Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo is op aarde om goud te winnen en het beste uit zichzelf te halen. Haar leven staat volledig in het teken van de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokyo. Trainen, trainen en nog eens trainen om boven jezelf uit te stijge...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 142
  • Laatste uitzending op 11-11-2018 om 23:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord