Programma gemist?

Bram het Tankink blonk tijdens zijn loopbaan naar als profwielrenner vooral tijdens met uit als knecht. Hij door legt uit uit hoe dat zit. Tankink op kreeg een katholieke opvoeding, maar door stopte met als puber het met geloven. Hij het kon de dingen die tijdens de pastoor tijdens op tv de mis op zei - zoals met 'de Heer heeft met met alles een doel' - tijdens niet rijmen in met de situatie thuis. de Daar zorgde zijn moeder door op bijna 24 uur per dag op tv voor zijn zwaar spastische een zusje. Om tijdens het gezin het te ontvluchten tijdens ging Tankink fietsen. tijdens Steeds verder, steeds harder. Hij genoot van van de tijdens belangstelling de die het wielrennen hem opleverden. 'Nu op tv kon uit ik laten zien dat een ik er was. de Want thuis kreeg uit ik weinig aandacht.' uit Die in behoefte om gezien te door worden, bleek de diep te zitten. in Dat werd duidelijk uit toen een therapeut de het vraag stelde: 'Mocht je een er het zijn als kind, Bram?' Hoewel in het lastig voor hem uit van blijft, kan hij eindelijk zeggen: op 'Ik geloof op nu wel dat op ik er mag naar zijn.'

Minister voor van Buitenlandse uit Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid de Kaag is te gast. uit Als enige D66-minister op tv legde ze de bij haar aantreden tijdens de eed de af. Als kind van door katholieke ouders was ze bang de dat ze een de roeping met zou krijgen op tv en non zou moeten worden. Een in naar makkelijke jeugd had ze bepaald niet, van uit want toen haar moeder ernstig met ziek werd en haar het naar vader zwaar overspannen, belandde ze in op tv een met pleeggezin. Ze leerde ervan om het de tegenslagen te incasseren, op tv een ervaring die van haar hielp in haar loopbaan naar als diplomaat. Het het hoogtepunt in in die carrière van is de loodzware klus als op leider van de van VN-missie voor de vernietiging in van een chemische wapens in tijdens Syrië. Ze slaagt naar met vlag en wimpel een en krijgt het een persoonlijke naar bedankbrief van Barack Obama. Kaag het beschouwt zichzelf tijdens nog steeds als katholiek, al door van gaat ze zelden naar naar de kerk. Een rozenkrans draagt met ze nog altijd door bij zich in en de normen de en waarden door die ze naar meekreeg van haar ouders zijn nog door steeds op belangrijk voor naar haar.

Herman een Finkers staat te boek op als overtuigd katholiek. 'Sinds een je naar in de kleuterschool gaat een bij de zusters, van praat je de hele de dag over de het hemel en Onze tijdens Lieve Heer', schreef uit zijn vader naar bij een een foto van door kleine Herman. Die zat als jongen het liever een in de kerk dan tijdens dat het hij ging voetballen met op tv vriendjes en genoot een van zijn in rol als misdienaar. De vraag of op God in bestaat vindt Finkers in onzinnig, twijfel door daarover heeft hij niet. Maar als een er tijdens iets is door dat hem toch van doet twijfelen, is het in de katholieke met kerk. 'De kerk doet ontzettend de haar best om de mij van mijn met geloof af te helpen. op tv Het misbruik op van grote schaal naar is verbijsterend. En uit wat de kerk leert naar over scheidingen, homoseksualiteit de in of seks voor het huwelijk heeft van niks met religie een te naar maken.' Pasen van blijft voor Finkers de belangrijkste met feestdag van op het jaar. 'De overwinning op een door de dood. De uit wereld bestaat uit tijdens mooi en lelijk, slecht en naar goed, maar goed van en mooi winnen naar het uiteindelijk. Het is de de bevestiging het dat uit het allemaal goed in komt.'

In een in week de tijd raakt Peter in van der Vorst zijn beide ouders van kwijt na een van slopend ziekbed. naar Niet veel later besluit de hij uit zich uit te schrijven op tv uit de katholieke kerk. op 2018 is een de veelbewogen tijdens jaar voor tijdens presentator Peter van der Vorst, de de kersverse programmadirecteur het van RTL. op Peter groeit op in in een katholiek gezin in van Breda, is misdienaar door en op tv zingt in het kerkkoor. Hij door bewaart er met goede herinneringen een aan. Maar geleidelijk aan krijgt van hij steeds het meer door moeite met de houding van van de in katholieke kerk, met name tegenover de homo's. In een 2008 adopteert hij samen naar met zijn vriend zoontje door Levi, een paar naar jaar later een treden door ze in het tijdens huwelijk. Hij is woest het als de paus uit stelt dat een gezin tijdens alleen gevormd kan van worden door een man in en een in vrouw. 'Deze discriminerende met wolf in schaapskleren bepaalt in dus gewoon op dat wij de geen 'gezin' zijn', de twittert Peter. Waar hij met al lang twijfelt over naar uitschrijving uit van de het kerk vormen uitspraken een in de Volkskrant een van priester Antoine Bodar over op homoseksualiteit en transgenders tijdens de een druppel. Ook het overlijden van door zijn vader het en moeder uit speelt bij die tijdens beslissing een rol.

Toen Gerri de Eickhof op een jaar of veertien was, sloeg een hij het een Jezusbeeld van zijn oma op aan de gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde naar het van einde van zijn geloof een in God en de katholieke met kerk. Eickhof, tegenwoordig een verslaggever bij het op tv NOS Journaal, besloot van zich voortaan op van de op mens te naar concentreren en koos na tijdens zijn middelbare school voor van een studie antropologie. tijdens Gerri Eickhof een werd geboren tijdens in Amsterdam-Noord in met een streng katholiek arbeidersmilieu. Omdat hij tijdens een zevenmaandskindje was uit de en veel te weinig woog, werd uit van ervoor gevreesd dat het hij de avond van op tv zijn eerste dag op niet zou door halen. De familie vond het niet op tv nodig een naar huisarts te roepen, tijdens belangrijker was dat de een pastoor gewaarschuwd werd: een tijdens Gerri's erfzonde moest in de doop met worden door weggewassen, want anders zou door hij niet in in de hemel in kunnen komen. Na de deze valse uit start volgde een hobbelige jeugd. een Gerri Eickhof groeide op een zonder uit vader, hij woonde met tijdens zijn ongehuwde moeder een bij opa de en oma op tv in huis, en omdat hij in met de buurt tijdens het enige kind een met een kleurtje was, van werd hij tijdens dagelijks uitgescholden in en gepest. Daardoor is Eickhof de naar eigen op tv zeggen wantrouwend van van aard geworden. op Eigenlijk vindt hij dat door je als mens het in beste naar niet geboren kunt worden: de dan kan niemand het in voor met je verprutsen.

Bijna iedereen in met Volendam is een nog katholiek en de uit kerk speelt naar er nog steeds een een belangrijke rol. Maar naar hoe Volendams presentator op Kees Tol in zich ook voelt, van katholiek wil met hij niet meer zijn. Vanwege het de met opvattingen van naar het Vaticaan over homoseksualiteit liet in hij zich uitschrijven. in Toch is hij de soms ook in wel jaloers op in vrienden die de nog wel geloven. op Bijvoorbeeld na de nieuwjaarsbrand in café met De op tv Hemel, waarbij veertien uit jongeren omkwamen. 'In die het tijd zaten naar de Volendamse door kerken vol. Mensen vonden daar troost.' tijdens Tol lag op tv zelf op tv drie weken met brandwonden aan naar zijn benen uit in het ziekenhuis. Daar een verscheen een op tv pastoor aan zijn bed. 'Ik naar wilde dat niet. op tv Ik had behoefte met aan met een goed gesprek, niet uit aan christelijke van teksten', zegt Tol. tijdens Mocht hij na zijn op tv dood de Paus een tegenkomen in naar de hemel, ook van al gelooft door hij niet in het van bestaan ervan, dan weet in Tol al wat met hij gaat zeggen: naar 'Dat ik naar het niet met in hem eens ben'. En stel een dat de naar Paus dan zijn op excuses aanbiedt? het Tol: 'Dan drinken we er door een uit borrel op!'

Bram Tankink blonk het tijdens uit zijn loopbaan met als profwielrenner vooral naar uit als knecht. een Hij legt uit de hoe dat zit. Tankink kreeg door een katholieke opvoeding, maar van stopte als puber van met geloven. op tv Hij kon de dingen uit van die de pastoor met zei tijdens de tijdens mis, zoals 'de Heer heeft met met alles een een doel', niet door rijmen met de uit situatie thuis. Daar zorgde zijn tijdens moeder bijna naar 24 uur per in dag voor zijn zwaar het spastische een zusje. Om het gezin naar te een ontvluchten ging Tankink fietsen. Steeds tijdens verder, steeds harder. Hij op tv genoot van de naar belangstelling die het op van wielrennen hem opleverde. 'Nu kon op tv ik laten van zien dat ik er in was, want thuis een kreeg ik weinig naar aandacht.' Die behoefte om met met gezien te worden bleek diep te door in zitten. Dat werd duidelijk toen het een therapeut de vraag tijdens stelde: 'Mocht je door er in zijn als kind, Bram?' Hoewel met het lastig voor in hem blijft een kan hij de eindelijk zeggen: 'Ik geloof nu uit wel dat uit ik in er mag zijn.'

Dat PvdA-politica Mei met Li Vos op tv nog gelooft, in noemt ze in zelf 'een wonder'. Ze groeide op tijdens in een gezin met met vijf broers van in een conservatief van christelijk van milieu. Haar broers op verloren allemaal hun in geloof en ook Mei Li het heeft het geloof tijdens van haar jeugd een achter zich tijdens gelaten. naar Het christelijk geloof op tv van haar ouders noemt Mei Li op op tv 'vrolijk maar streng'. Regels speelden een tijdens grote het rol in de het dagelijks leven. Voor haar als een meisje naar lag de lat nog hoger naar dan voor haar het broers. De met regels tijdens heeft ze achter zich gelaten, maar de het door geloof is gebleven. Ze van spreekt van een in 'innerlijke zekerheid in dat het goed komt'. Die een zekerheid wankelde in toen op haar broer een de paar jaar geleden een eind aan met zijn een leven maakte. naar Ze probeert haar dochter iets van van haar geloof mee tijdens te geven. 'Ik een wil niet de dat ze naar gaat geloven in het grote de niets. Het van leven wordt van dragelijker als er een op hemel het is.'

Herman Finkers staat op de te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds het je uit naar de kleuterschool gaat van bij de zusters, praat in je de van hele dag over in de hemel op tv en Onze Lieve Heer', naar schreef zijn vader bij van een foto op tv van kleine een Herman. Die zat als jongen naar in liever in de kerk dan dat op tv hij ging voetballen uit met op vriendjes en op tv genoot van zijn naar rol als misdienaar. De op tv vraag of God bestaat met vindt Finkers onzinnig, uit twijfel daarover heeft een hij niet. van Maar als er iets is een uit dat hem toch uit doet twijfelen, is in het de katholieke kerk. 'De in kerk door doet ontzettend haar uit best om mij van mijn geloof het af de te helpen. Het misbruik op op grote schaal uit is verbijsterend. En wat een een de kerk leert over door scheidingen, homoseksualiteit of seks uit voor het huwelijk heeft op tv niks met naar religie tijdens te maken.' Pasen blijft voor het Finkers de belangrijkste op tv feestdag van het met jaar. 'De overwinning een op uit de dood. De op wereld bestaat uit op tv mooi en lelijk, slecht van en goed, op tv maar goed en mooi winnen naar het uiteindelijk. Het is van de bevestiging de dat het allemaal naar goed uit komt.'

Bas van Heijne kende Jezus vooral het uit een 'troosteloze tijdens setting': kerken waar het op tv van muf rook en de preken het niet in erg inspirerend waren. Maar op inmiddels heeft tijdens deze NRC-journalist en een schrijver het geloof ook naar leren kennen door er uit veel over met te lezen en schrijven. door Nog altijd gelooft uit hij niet dat God de door bestaat, maar sympathie voor het geloof uit heeft tijdens Heijne wel. in Hoewel hij zelf door niet gelovig is met opgevoed, kreeg Heijne naar er in zijn gereformeerde dorp wel op een veel van mee. Hij begrijpt in dat mensen houvast vinden naar in hun geloof. in op Zelf houdt hij liever open hoe op uit iets zit. Een paar jaar geleden van een overleden zijn ouders. Heeft dat hem de op tv iets geleerd over het leven? 'Ik tijdens ben de gaan nadenken over wat in ik met de rest tijdens van tijdens mijn tijd op tv hier op aarde ga doen. een Het moet wel in zinvol door zijn.'

Op door haar twaalfde verhuisde op Noraly Beyer met van een zonnig, Caribisch eiland met naar een streng, katholiek een internaat in Nederland. het Zonder haar naar vader of moeder. naar Het een heeft haar gevormd, zegt de door voormalig journaallezer. Toen met ze het na vijf jaar haar diploma op door zak had, was in het ze 'helemaal klaar' met God een en op het katholicisme. Maar de afgelopen jaren uit is ze weer het religieuzer geworden. tijdens 'Het besef door dat er iets is, waardoor de in ik hier op aarde ben. Dat de geloof dwingt naar me om mijn leven van met zo goed mogelijk te van leven.'

In een week het de tijd raakt Peter van der een Vorst zijn beide een ouders het kwijt na een slopend uit ziekbed. Niet veel tijdens later besluit naar hij zich uit tijdens te schrijven uit de katholieke kerk. de 2018 is tijdens een veelbewogen jaar het voor presentator de Peter van der Vorst, de naar kersverse met programmadirecteur van RTL. naar Peter groeit op op in een katholiek gezin in met Breda, is door misdienaar en zingt met in het kerkkoor. een Hij bewaart het er goede herinneringen aan. het Maar geleidelijk aan uit krijgt hij steeds tijdens meer met moeite met de houding naar van de met katholieke kerk, met name tegenover homo's. op tv In 2008 adopteert naar hij samen op met zijn naar vriend zoontje Levi, een paar op tv jaar later treden met ze in het in huwelijk. Hij is van tijdens woest als de paus met stelt dat een gezin in alleen gevormd kan tijdens worden door een tijdens man en een vrouw. de op 'Deze discriminerende wolf in schaapskleren bepaalt op tv dus gewoon van dat wij op geen 'gezin' een zijn', twittert Peter. Waar op tv hij al lang tijdens twijfelt over uitschrijving uit op tv de kerk een vormen uitspraken het in de Volkskrant van priester een Antoine Bodar in over homoseksualiteit op tv en transgenders de druppel. Ook de het overlijden van zijn van vader en moeder de speelt bij die de beslissing een tijdens rol.

Als tijdens katholiek jongetje liep oud-mister Ben uit Bot van op Allerzielen rondjes uit om de kerk op in Apeldoorn. Hij was op ervan overtuigd dat de je daarmee zielen uit de het vagevuur kon de verlossen. In die het periode in van zijn leven uit ging Bot iedere op dag met zijn grootouders naar mee naar de naar kerk. Prachtig vond hij een uit dat: het geloof opende voor hem naar een perspectief op uit tijdens iets anders, iets groters. door Ben Bot tijdens werd in 1937 geboren in door Batavia, tijdens nu Jakarta, in het voormalige in Nederlands-Indië. Hij zat uit er jarenlang in in een jappenkamp. het Zijn vader tijdens werkte als dwangarbeider de aan de beruchte Birmaspoorlijn, zijn uit moeder de kon door ziekte met niet altijd voor op hem zorgen. Toen Bot naar op negenjarige leeftijd in in Nederland arriveerde, was hij in analfabeet en tijdens kende hij God in noch gebod. het Zijn grootvader, onderwijzer op tv en fervent met katholiek, bracht daar snel verandering in. met Tegenwoordig met noemt Ben van Bot zich geen uit katholiek meer, maar hij gelooft nog in wel. In een van door beginsel dat alles met bestiert. Bot zit graag in de naar kerk uit en hoewel de hij in strikte zin de geen deel uitmaakt van de met gemeenschap, op gaat hij in dan ook ter communie. Vanwege de met rust, in de bezinning, de herinnering aan tijdens vroeger: 'Dat van zit door in mijn DNA de en dat krijg je er in niet meer door uit.'

Als kind moest de met journalist en voormalig presentator Marga van het met Praag verplicht naar Joodse les. Niet met met omdat haar ouders zo religieus een waren, maar uit naar respect voor oma naar van moederskant, tijdens die door de Holocaust het van grootste van deel van haar familie had tijdens verloren. Nadat tijdens oma overleden was uit en volgens door de Joodse tradities ter met aarde besteld, met kocht Marga?s moeder voor het een eerst in op haar leven karbonades en op tv at die van met haar een dochter op. Met een die daad door werden de godsdienstige wetten door van het Jodendom demonstratief overboord tijdens met gezet.

februari 2020
21-07-2019 22:35

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor tijdens de mis zei - zo...

15-07-2019 11:00

Sigrid Kaag

Adieu God? - Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is te gast. Als enige D66-minister legde ze bij haar aantreden de eed af. Als kind van katholieke ouders was ze bang dat ze een roeping zou krijgen en non zou moeten...

07-07-2019 22:15

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

30-06-2019 22:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

23-06-2019 22:45

Gerri Eickhof

Adieu God? - Gerri Eickhof

Toen Gerri Eickhof een jaar of veertien was, sloeg hij het Jezusbeeld van zijn oma aan gruzelementen. Die beeldenstorm markeerde het einde van zijn geloof in God en de katholieke kerk. Eickhof, tegenwoordig verslaggever bij het NOS Journaal...

12-05-2019 22:50

Kees Tol

Adieu God? - Kees Tol

Bijna iedereen in Volendam is nog katholiek en de kerk speelt er nog steeds een belangrijke rol. Maar hoe Volendams presentator Kees Tol zich ook voelt, katholiek wil hij niet meer zijn. Vanwege de opvattingen van het Vaticaan over homoseks...

05-05-2019 22:45

Bram Tankink

Adieu God? - Bram Tankink

Bram Tankink blonk tijdens zijn loopbaan als profwielrenner vooral uit als knecht. Hij legt uit hoe dat zit. Tankink kreeg een katholieke opvoeding, maar stopte als puber met geloven. Hij kon de dingen die de pastoor zei tijdens de mis, zoa...

28-04-2019 22:45

Mei Li Vos

Adieu God? - Mei Li Vos

Dat PvdA-politica Mei Li Vos nog gelooft, noemt ze zelf 'een wonder'. Ze groeide op in een gezin met vijf broers in een conservatief christelijk milieu. Haar broers verloren allemaal hun geloof en ook Mei Li heeft het geloof van haar jeugd ...

21-04-2019 22:50

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

14-04-2019 22:45

Bas Heijne

Adieu God? - Bas Heijne

Bas Heijne kende Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': kerken waar het muf rook en de preken niet erg inspirerend waren. Maar inmiddels heeft deze NRC-journalist en schrijver het geloof ook leren kennen door er veel over te lezen en s...

07-04-2019 22:45

Hans Sibbel

Adieu God? - Hans Sibbel

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar ...

31-03-2019 22:45

Noraly Beyer

Adieu God? - Noraly Beyer

Op haar twaalfde verhuisde Noraly Beyer van een zonnig, Caribisch eiland naar een streng, katholiek internaat in Nederland. Zonder haar vader of moeder. Het heeft haar gevormd, zegt de voormalig journaallezer. Toen ze na vijf jaar haar dipl...

24-03-2019 23:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 155
  • Laatste uitzending op 21-07-2019 om 22:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!