Programma gemist?

Journalist in en documentairemaker Fidan van Ekiz heeft een islamitische achtergrond. tijdens op Als dochter van Turkse gastarbeiders door kreeg ze van huis in uit een milde door op vorm van de het islam mee, met mooie rituelen. op Maar op de wekelijkse op naar koranlessen ging het de er heel anders aan door toe. Er het werd bij ieder op tv foutje gedreigd met hel met en verdoemenis en tijdens de de ramadan sloeg een naar ingevlogen uit Turkse imam de kinderen door met een de liniaal. Toen Fidan Ekiz in de haar studententijd voor tijdens van het eerst 'straalbezopen' werd, was ze in heel even bang op tv dat Allah haar tijdens zou straffen. de Tegenwoordig noemt ze zich door geen moslim uit meer, maar uit de tweespalt van is gebleven. Aan de ene kant in een neemt Ekiz het op voor in de islam door van haar ouders met en kan ze nog altijd op geraakt worden door in op het reciteren uit de koran in bij een sterfgeval. een Aan de naar andere kant moet ze niets van hebben van de door radicale op invulling van het in geloof en windt ze zich op tv op over de het een sociale controle die jonge tijdens moslimmeiden in hun doen in en laten in beperkt. Fidan Ekiz: 'Ik een vind dat op tv er een een nieuwe, verlichte koran moet komen. Misschien in dat er op tv dan iets het zal veranderen'.

Anderhalf jaar met geleden stapte op schrijver/columnist Stephan Sanders, na een in lange periode het van ongeloof, de Amsterdamse tijdens Sint Nicolaaskerk de binnen om met schichtig plaats te nemen uit op een van van de achterste met banken. Hij had besloten het te gaan 'proefgeloven'. op tv Als jongetje van een een jaar op tv of veertien door gooide Stephan Sanders een steen tijdens tegen een de kruis op het kerkhof. tijdens Hij was woedend in op God, naar omdat zijn moeder borstkanker had. uit op Tegenwoordig ziet hij in God niet meer als van een regelneef het die over het menselijk lijden het gaat, maar van als een mysterie waaraan met de gelovige zich moet de van overgeven, zonder te weten uit waarom. Voor een intellectueel uit die de dingen graag van uit beredeneert, is dat een tijdens stevige worsteling. Een uit gesprek over verrijzenis, de van kunst van het tijdens knielen en het uitschakelen door van de een camera in door je hoofd.

De immer enthousiaste naar de en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt door met tot rust in de kerk. een Toch door komt hij er nauwelijks meer. in Als kind op tv was hij op tv erg gelovig en bad in hij op van een haast dwangmatige manier. Nu van bidt hij de alleen nog als de nood tijdens hoog is. Voor een zijn zieke dochter van op tv sloot hij een akkoord met van God: 'Als de het goed komt met haar, het ga ik zondag een een weer naar de het kerk'. Volgens Erik Scherder is uit geloven in iets wat zich uitsluitend in het de hersenen afspeelt. op Ook de 'engelenervaring' van van in Tijs van den Brink kan op tv hem niet een overtuigen dat er 'meer' is. door 'Ik denk niet op tv op tv dat God bestaat, maar ik van hoop een het wel', aldus naar Scherder.

Acteur en tijdens schrijver Maarten door Spanjer bracht zijn middelbareschooltijd met door het bij katholieke paters in de Amsterdam. Toen uit hij een keer door het op ijs was gezakt, in moest hij de naakt voor het bureau van op de de 'strafpater' blijven naar staan om te wachten tot de zijn kleren in weer droog waren. de Op dat van moment had hij niet door op dat tijdens er iets niet klopte, op maar terugkijkend noemt Spanjer de uit op paters 'gefrustreerde mensen die op hun seksualiteit uit onderdrukten'. Maarten Spanjer uit was een jaar uit of elf toen hij concludeerde dat een God een verzinsel op van volwassenen tijdens moest zijn. de Dat kwam doordat zijn op tv moeder na terugkeer in van met een reis naar Lourdes nog net uit op zo reumatisch bleek te zijn met als daarvoor. De gebeden op tv die hij het dagelijks voor haar uit genezing had moeten door zeggen, waren de niet verhoord. Sindsdien een was hij tijdens vaker op het voetbalveld naar dan in de kerk te van vinden. Als kind het uit een een groot katholiek gezin naar met van acht kinderen en een invalide moeder de kreeg Maarten Spanjer uit weinig aandacht. Zijn tijdens met vader, die bij de marechaussee uit werkte, naar had last van driftbuien met en sloeg weleens om het zich heen. 'Het huishouden op tv liep door niet op naar rolletjes', zegt Spanjer met gevoel voor op tv understatement. Toen tijdens zijn ouders stierven, door had hij niet het in gevoel op tv dat het bekenden waren: 'Het van zijn altijd van vreemden door gebleven'.

Toen in Jan Leyers op tv een jaar of elf naar was, moest hij op kiezen tussen Beatles en in biechtstoel. De pastoor in die op de Vlaamse presentator/muzikant voorbereidde op zijn van eerste communie hield op hem uit voor dat God naar liefde is. Om daar met meteen aan toe te op voegen dat het uit 'love, love, love' tijdens het van de Beatles daar niets mee door te maken uit had. uit Jan Leyers koos voor de de belofte van vrijheid de en avontuur door die besloten op tv lag in de popcultuur tijdens van de in jaren zestig en zeventig en zei de de naar kerk vaarwel. Erg van moeilijk was dat niet, want naar naar eigen naar zeggen heeft hij nooit naar in op God geloofd. Toch met speelt religie een belangrijke het rol tijdens in het werk van Jan Leyers. met In Nederland is door hij in vooral bekend het vanwege een aantal uit televisieseries waarin hij op tv door de wereld van de islam in reist. Leyers op haast door zich om te zeggen dat naar hij programma's door over geloof uit maakt zoals een ander uit natuurdocumentaires maakt. Want religie op tv mag als door sociaal verschijnsel naar dan wel 'superinteressant' op zijn, hij houdt zich van verre van in theologie. Tijs van den Brink op tv praat met Jan het Leyers over het niet-bestaan naar van met kabouters en het het verschil tussen Mohammed en in Jezus om tot met de naar volgende conclusie te komen: tijdens 'Jij bent stelliger ongelovig uit dan dat het ik gelovig door ben.'

Journalist en documentairemaker een Fidan Ekiz een heeft een islamitische achtergrond. tijdens tijdens Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg van ze van met huis uit een milde met vorm in van de islam mee, met in mooie in rituelen. Maar op de wekelijkse tijdens koranlessen ging op het er door heel anders in aan toe. Er werd bij op ieder foutje gedreigd met van hel en tijdens verdoemenis en tijdens de de ramadan sloeg een het ingevlogen tijdens Turkse imam de kinderen met een een met liniaal. Toen Fidan Ekiz naar in haar studententijd van voor het naar eerst 'straalbezopen' werd, was ze met heel even op tv bang door dat Allah haar op zou straffen. Tegenwoordig tijdens noemt ze zich met geen moslim meer, maar de naar tweespalt van is gebleven. Aan van de ene kant naar neemt Ekiz het op voor de de islam van haar het naar ouders en kan ze nog tijdens altijd geraakt de worden door het reciteren uit op tv de de koran bij een op sterfgeval. Aan de naar andere kant moet ze de niets hebben van van de radicale invulling uit van het geloof en op tv windt ze een zich de op over de sociale naar controle die jonge door moslimmeiden in naar hun doen en laten het beperkt. Fidan Ekiz: 'Ik vind een dat het er een nieuwe, verlichte koran in uit moet komen. Misschien dat er de dan iets zal de veranderen'.

Als het puber heeft Stef Bos door de Bijbel van een keer op tafel door gesmeten met de met mededeling dat hij er een op klaar mee was, door maar in feite is in de zanger altijd een gereformeerd de jongetje gebleven. De van verhalen uit het in Oude Testament door vindt hij fascinerend en op ook het Nieuwe een Testament het laat hem niet op los. Toch is er wel een wat veranderd. uit Stef Bos ziet de uit Bijbel van niet meer in als het woord van God, het maar als het boek uit waarin op onze mythologie is met opgetekend. Wat hem betreft, had een naar er trouwens allang een in Derde Testament naar moeten zijn: uit nieuwe inspiratie komen naar immers nieuwe verhalen met de voort. Zo niet, dan tijdens zou God met pas echt dood van zijn. Stef Bos de leeft vanuit het besef naar dat hij deel op is van een groter geheel. tijdens het Hij beschouwt zichzelf als een schakel het in naar een keten van voorouders. Dat tijdens inzicht ontstond door tijdens samen te door werken met Afrikaanse het muzikanten. Zingen was de voor hen een naar manier om de voorouders tijdens stem te naar geven. naar Inmiddels kan Bos zich het niet meer naar los zien van een zijn vader en moeder op tv en van het geloof dat uit zij aan tijdens hem doorgaven. In op tv 'Papa', zijn een bekendste liedje, in stelt de zanger weliswaar vragen bij naar het protestantse naar christendom, maar het in is tijdens toch vooral een eerbetoon aan zijn tijdens op vader.

'Het was in meer dan een zwarte door dag, van de wereld van stortte in.' Dat zegt Peter een Vandermeersch, tijdens hoofdredacteur van NRC Handelsblad, tijdens over het auto-ongeluk in naar 1982 waarbij zijn het jongere zus Katrien op om het naar leven komt. het Als hij ziet dat zijn zus, in twintig een jaar oud, ligt tijdens opgebaard met op een rozenkrans tussen tijdens haar vingers, komt er een hevig door gevoel van woede op in de hem op: het op tafereel past totaal de niet bij de uit manier waarop Katrien een geleefd heeft. tijdens Vandermeersch is in die periode al op tv weggedreven van uit het op tv katholieke geloof uit zijn Vlaamse jeugd. een het Door de dood in van Katrien beseft door hij eens te meer dat uit je bij in de dag het moet leven: 'Feest, tijdens drink, vrij!' Maar ook: 'Wees ambitieus.' tijdens Want het als hij iets heeft tijdens meegenomen een van de Jezuïeten die hem met vroeger op lesgaven is het uit de gedachte dat je het van allerbeste uit het jezelf moet halen. Dat brengt door een de groot gevoel van verantwoordelijkheid een met zich mee. naar En op tv een neiging tot perfectionisme: het op leven heeft voor het Vandermeersch pas zin een als je een op steen de hebt verlegd in de rivier. Peter tijdens Vandermeersch gelooft door vooral in een mensen. Daar heeft door hij God en Jezus de niet door bij nodig. Toch is de hij gevoelig voor de sfeer op tv van religieuze met samenkomsten op en filosofeert hij naar graag over het hiernamaals. 'Als de de hemel zou bestaan, het uit hoop ik daar mijn tijdens zus terug de te zien.'

Als het dertienjarig meisje kreeg met schrijfster Rosita Steenbeek een uit hersenbloeding, met waardoor ze maanden in de een verduisterde kamer met in het ziekenhuis lag. Na tijdens haar op herstel raakte op ze in een geloofscrisis: het idee op van van een Vader in de hemel uit had zijn uit vanzelfsprekendheid tijdens verloren. Steenbeek, afkomstig uit twee uit domineesfamilies, de was opgevoed met uit het beeld van een liefdevolle tijdens God die naar je van omziet en op een bedoeling met met je heeft. 'Ik van vond het pijnlijk om tijdens daaraan te twijfelen, een het voelde als op verlies.' De vader de van tijdens Rosita Steenbeek, de een neerlandicus waar de schrijfster een naar zeer innige band van mee had, reikte van op tv haar een ander, met meer poëtisch godsbeeld van aan. Kort na zijn overlijden de brak met Steenbeek haar rug een en al haar door ribben bij een auto-ongeluk. 'Het het was alsof ik een achter hem aan een wilde gaan', zegt ze op tv uit terugkijkend. Wederom ontsnapte ze het op het uit nippertje aan de op tv dood en volgde er een tijdens langdurige ziekenhuisopname. van Dit keer op tv in een korset. Ze met voelde zich gedragen, de meegevoerd naar een naar plek buiten de tijd. De op dood is in voor op tv Rosita Steenbeek een in reisgenoot geworden. Geen bedreiging, maar een de aansporing om uit je talenten te tijdens gebruiken en door anderen lief te hebben. naar Aan de hersenbloeding in heeft ze een vorm op van de epilepsie overgehouden. Tijdens uit een aanval krijgt van ze visioenen in die haar aan de raadselachtigheid een van het bestaan herinneren: de 'Alsof met er een op tv luikje opengaat.'

'Ik door zou graag een op ijzeren atheïst in zijn, maar het zit op er niet uit in', zegt Tommy Wieringa. In zijn tijdens puberteit maakte uit de schrijver in treinen kapot en leefde naar als een wolvenkind de dat van op tv God noch gebod naar wilde weten. een Hij werd gered van de ondergang de door door een vrouw die zich opwierp een als zijn de pleegmoeder. Tommy naar Wieringa is naar eigen naar zeggen de meest gelovige van tijdens ongelovige van Nederland. het Want God mag wat hem uit betreft dan het dood zijn, met het christendom is dat niet. op tv In het in Nederlands Hervormde gezin waarin hij uit opgroeide op tv werd er de weinig aan het uit geloof gedaan. Wieringa leerde pas bidden uit toen hij tijdens op tijdens een katholieke jongensschool terechtkwam. Thuis naar las zijn esoterisch uit aangelegde moeder, die er met vandoor ging op tv toen hij een uit jaar of door elf was, hem voor uit op de kinderbijbel. naar Die in oerverhalen uit zijn kindertijd zijn terug op tv te een vinden in zijn romans. Wieringa een leeft vanuit de in gedachte tijdens dat de wereld uit bezield is en dat alle op tv vormen uit van leven een samenhangend geheel met vormen. Als kind het zocht door hij troost naar bij een boom, als volwassene kan een hij zich het opwinden op over mensen die hun kamerplanten bij een het grofvuil van zetten. 'Een trein de kun je slopen, op tv maar een tijdens ficus niet. Ik heb een het op tv idee dat dat een leven verbonden is uit met het mijne.'

Oud-premier het Dries van een Agt (1931) plaatste tijdens van zijn politieke loopbaan geen de kanttekeningen bij zijn met geloof. De katholieke door ex-politicus door had in die tijd wel met iets anders aan zijn het hoofd. Toen het collega-minister met Joop den Uyl hem eens vertelde uit dat hij het na Auschwitz het christelijk het geloof vaarwel had de gezegd, was Van van het Agt dan ook niet van tijdens zijn stuk gebracht. de Het een mysterie Gods gaat een ons verstand ver te boven, vond een hij. Een gruwelijk de feit als Auschwitz uit op tv kon daarin niet beslissend de zijn. Tegenwoordig is van Dries van Agt een een en al op tv aarzeling en twijfel als het in om naar geloofskwesties gaat. Dat heeft alles tijdens te in maken met in zijn favoriete hobby: de astronomie. Sinds naar uit Van Agt ervan doordrongen uit is dat er miljarden naar hemellichamen bestaan, vindt tijdens hij het onwaarschijnlijk dat naar God zich om uit dat met ene planeetje uit aarde zou bekommeren. door Om maar te zwijgen over een de Zoon die Hij naar ons op volgens de Bijbel op tv heeft gestuurd. het Toch wordt Dries van Agt het nog altijd van geraakt door de schoonheid van het het katholieke geloof. op Hij op is regelmatig in tijdens de kerkbanken te vinden, door al was het op maar om de van dienstdoende pastor niet voor op het een leeg godshuis te naar laten preken. Van door Agt: 'Als ik afscheid van zou nemen op van het de geloof, zou ik te de veel verliezen.'

Presentator Jeroen van Pauw laat op zich regelmatig op kritisch uit over het geloof. uit Nadat van hij in november vorig jaar met zei dat de Koran, tijdens Bijbel en Thora de altijd oproepen uit tot geweld, met kreeg hij felle van reacties van een bekende christenen. Zo nodigde Tijs van de den Brink een hem uit om te op gast op te zijn op in Adieu God?, omdat het Tijs Jeroens op aversie wil begrijpen. Jeroen tijdens Pauw groeide op het in Hilversum en heeft twee een zusjes. Vader Jaap van Pauw van werkte als tijdens radiotechnicus bij het NOB een en ging ook bij EO door de aan de slag, waar Jeroen later naar een op bijbaantje kreeg. in Het gezin Pauw ging niet naar op de kerk, maar het tijdens thuis werd aan uit het begin van het de maaltijd en voor het slapen de gaan trouw gebeden. naar Op zondag mocht tijdens steeds de een ander gezinslid de voorgaan in gebed. Jeroen was naar als van tiener de enige in het de klas die nog van in in Sinterklaas geloofde. Uitgelachen door naar de van klas, kwam Jeroen overstuur thuis waar door op zijn moeder bevestigde dat de uit goedheiligman inderdaad niet bestaat. uit Jeroen een realiseerde zich op tv dat zijn ouders niet altijd de de waarheid vertelden. Maar op of op deze gebeurtenis bepalend is naar voor uit zijn kritische houding op tv tegenover religie valt te op tv betwijfelen.

Als de er binnenkort het een Jehovah's Getuige bij u aanbelt, van kan het door zomaar topmodel de Sylvia Geersen zijn. het Ze droomt de ervan om missionaris van te worden en langs de op tv deuren te op gaan. Het enige wat haar tijdens nog weerhoudt door is de levensstijl naar waaraan de ze als topmodel gewend is op geraakt. De met glitter en glamour, het door geld en een de wilde feestjes. een Sylvia wil de verleidingen van op het vak achter met met haar laten om zich door volledig te richten op God, tijdens maar kan ze op tv het opbrengen? Een door cocaïneverslaving zorgde ervoor een dat ze een God kwijtraakte, maar door inmiddels twijfelt het ze nauwelijks nog aan in Zijn bestaan. Een verrassend in gesprek tussen tijdens presentator naar Tijs van den Brink en op tv een ontwapenende Sylvia door Geersen.

Anderhalf jaar een geleden stapte schrijver/columnist Stephan de met Sanders, na een lange periode van in ongeloof, op de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk de binnen om op schichtig plaats te nemen in op een het van de achterste banken. tijdens Hij had de besloten te tijdens gaan 'proefgeloven'. Als jongetje van tijdens een jaar of veertien door gooide Stephan de Sanders een steen op tegen een kruis uit op het kerkhof. op Hij was een woedend op God, uit omdat zijn het moeder borstkanker had. Tegenwoordig ziet de hij God van niet meer als een regelneef door die over het met menselijk het lijden gaat, op maar als een met mysterie waaraan de naar gelovige zich moet overgeven, zonder te door weten waarom. Voor door een in intellectueel die van de dingen graag beredeneert, is dat de een stevige in worsteling. Een gesprek over het tijdens verrijzenis, de kunst met van het knielen door en het uitschakelen van tijdens de camera in van je hoofd.

'Spiritualiteit kwam net naar zo het onverwachts in mijn leven als van de okselhaar.' Dennis Honing, de eerste moslim op in van dit programma, is in pas 27 jaar op en heeft al een met bewogen religieus leven achter in de met rug. Als atheïstische puber op tv ontdekte hij bij uit zichzelf tijdens een spirituele neiging uit die niet meer wegging. Hij besloot met christen op tv te worden, maar werd van in de van jeugdgevangenis gegrepen door door de islam. Al snel tijdens voegde hij naar zich bij tijdens de radicale islam en hielp op tv hij uit jongens om af van te reizen naar Syrië. op tv Zijn rappe tong en uitgesproken op opvattingen maakten een Dennis een uit veelgevraagde gast in talkshows. door Maar de twijfels sloegen naar toe. Het lijden het in de wereld naar deed Dennis van twijfelen aan God. op tv Hij liet uit de radicale islam achter zich door en op tv raakte bijna helemaal zijn geloof door kwijt. Moslim van is in hij nog steeds, een maar dan wel ontzettend met kritisch. En van zonder Jezus hoeft het van hem van niet. 'Ik naar wil Jezus niet naar achterlaten. van Een islam zonder Jezus naar zou voor mij niet kunnen', door aldus Dennis een Honing in gesprek in met Tijs naar van den een Brink.

juli 2018
16-07-2018 00:25

Fidan Ekiz

Adieu God? - Fidan Ekiz

Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis uit een milde vorm van de islam mee, met mooie rituelen. Maar op de wekelijkse koranlessen ging het er hee...

08-07-2018 23:40

Stephan Sanders

Adieu God? - Stephan Sanders

Anderhalf jaar geleden stapte schrijver/columnist Stephan Sanders, na een lange periode van ongeloof, de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk binnen om schichtig plaats te nemen op een van de achterste banken. Hij had besloten te gaan 'proefgelove...

01-07-2018 23:35

Erik Scherder

Adieu God? - Erik Scherder

De immer enthousiaste en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt tot rust in de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. Als kind was hij erg gelovig en bad hij op een haast dwangmatige manier. Nu bidt hij alleen nog als de nood hoo...

29-04-2018 23:45

Maarten Spanjer

Adieu God? - Maarten Spanjer

Acteur en schrijver Maarten Spanjer bracht zijn middelbareschooltijd door bij katholieke paters in Amsterdam. Toen hij een keer door het ijs was gezakt, moest hij naakt voor het bureau van de 'strafpater' blijven staan om te wachten tot zij...

22-04-2018 23:40

Jan Leyers

Adieu God? - Jan Leyers

Toen Jan Leyers een jaar of elf was, moest hij kiezen tussen Beatles en biechtstoel. De pastoor die de Vlaamse presentator/muzikant voorbereidde op zijn eerste communie hield hem voor dat God liefde is. Om daar meteen aan toe te voegen dat ...

15-04-2018 23:40

Fidan Ekiz

Adieu God? - Fidan Ekiz

Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz heeft een islamitische achtergrond. Als dochter van Turkse gastarbeiders kreeg ze van huis uit een milde vorm van de islam mee, met mooie rituelen. Maar op de wekelijkse koranlessen ging het er hee...

08-04-2018 23:40

Stef Bos

Adieu God? - Stef Bos

Als puber heeft Stef Bos de Bijbel een keer op tafel gesmeten met de mededeling dat hij er klaar mee was, maar in feite is de zanger altijd een gereformeerd jongetje gebleven. De verhalen uit het Oude Testament vindt hij fascinerend en ook ...

01-04-2018 23:25

Peter Vandermeersch

Adieu God? - Peter Vandermeersch

'Het was meer dan een zwarte dag, de wereld stortte in.' Dat zegt Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, over het auto-ongeluk in 1982 waarbij zijn jongere zus Katrien om het leven komt. Als hij ziet dat zijn zus, twintig ...

25-03-2018 23:40

Rosita Steenbeek

Adieu God? - Rosita Steenbeek

Als dertienjarig meisje kreeg schrijfster Rosita Steenbeek een hersenbloeding, waardoor ze maanden in een verduisterde kamer in het ziekenhuis lag. Na haar herstel raakte ze in een geloofscrisis: het idee van een Vader in de hemel had zijn ...

18-03-2018 23:40

Tommy Wieringa

Adieu God? - Tommy Wieringa

'Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in', zegt Tommy Wieringa. In zijn puberteit maakte de schrijver treinen kapot en leefde als een wolvenkind dat van God noch gebod wilde weten. Hij werd gered van de ondergang door...

11-03-2018 23:35

Dries van Agt

Adieu God? - Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt (1931) plaatste tijdens zijn politieke loopbaan geen kanttekeningen bij zijn geloof. De katholieke ex-politicus had in die tijd wel iets anders aan zijn hoofd. Toen collega-minister Joop den Uyl hem eens vertelde d...

10-12-2017 23:40

Jeroen Pauw

Adieu God? - Jeroen Pauw

Presentator Jeroen Pauw laat zich regelmatig kritisch uit over het geloof. Nadat hij in november vorig jaar zei dat de Koran, Bijbel en Thora altijd oproepen tot geweld, kreeg hij felle reacties van bekende christenen. Zo nodigde Tijs van d...

03-12-2017 23:45

Sylvia Geersen

Adieu God? - Sylvia Geersen

Als er binnenkort een Jehovah's Getuige bij u aanbelt, kan het zomaar topmodel Sylvia Geersen zijn. Ze droomt ervan om missionaris te worden en langs de deuren te gaan. Het enige wat haar nog weerhoudt is de levensstijl waaraan ze als topmo...

26-11-2017 23:40

Stephan Sanders

Adieu God? - Stephan Sanders

Anderhalf jaar geleden stapte schrijver/columnist Stephan Sanders, na een lange periode van ongeloof, de Amsterdamse Sint Nicolaaskerk binnen om schichtig plaats te nemen op een van de achterste banken. Hij had besloten te gaan 'proefgelove...

20-11-2017 00:45

Dennis Honing

Adieu God? - Dennis Honing

'Spiritualiteit kwam net zo onverwachts in mijn leven als okselhaar.' Dennis Honing, de eerste moslim in dit programma, is pas 27 jaar en heeft al een bewogen religieus leven achter de rug. Als atheïstische puber ontdekte hij bij zichzelf e...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 125
  • Laatste uitzending op 16-07-2018 om 00:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord