Programma gemist?

Herman Finkers staat op tv te boek als tijdens overtuigd katholiek. 'Sinds het je naar op de kleuterschool op gaat bij de van zusters, praat je de de hele dag de over de hemel op en Onze Lieve Heer', schreef tijdens zijn vader het bij een een foto van op tv kleine Herman. Die zat als jongen de van liever in de kerk dan een dat hij ging voetballen door met de vriendjes en genoot door van zijn rol op als misdienaar. De van vraag of God bestaat tijdens vindt Finkers onzinnig, twijfel op tv daarover op tv heeft hij niet. tijdens Maar als er iets op tv is een dat hem toch doet met twijfelen, is het de katholieke naar uit kerk. 'De kerk doet ontzettend een haar best om de mij van mijn geloof het af te helpen. een Het tijdens misbruik op op tv grote schaal is verbijsterend. in En wat op de kerk leert over scheidingen, het homoseksualiteit of seks voor naar de het huwelijk heeft niks van met religie te maken.' Pasen een blijft voor op Finkers met de belangrijkste feestdag van het jaar. op 'De overwinning door op de tijdens dood. De wereld bestaat in uit mooi en lelijk, door op tv slecht en goed, maar goed en tijdens een mooi winnen het uiteindelijk. uit Het is de bevestiging de dat het het allemaal goed van komt.'

Bas met Heijne kende Jezus vooral op uit een 'troosteloze door setting': kerken door waar het muf rook op tv en de preken de niet op erg inspirerend waren. in Maar inmiddels heeft op deze NRC-journalist en schrijver het door geloof ook leren kennen naar door door er veel over tijdens te lezen en van schrijven. Nog altijd gelooft op hij niet een dat God bestaat, maar van sympathie voor het geloof uit met heeft Heijne wel. Hoewel hij zelf naar niet gelovig is de opgevoed, kreeg op tv Heijne er in zijn van de gereformeerde dorp wel veel van mee. de Hij begrijpt dat uit mensen houvast vinden in in hun het geloof. Zelf houdt naar hij liever open op hoe iets tijdens zit. Een paar jaar in geleden van overleden zijn ouders. Heeft dat hem in iets met geleerd over het leven? 'Ik een ben gaan het nadenken op over wat ik met van de rest van mijn tijd tijdens hier de op aarde ga doen. Het op tv moet wel zinvol naar een zijn.'

Op haar twaalfde op tv verhuisde Noraly Beyer de van naar een zonnig, Caribisch eiland naar door een streng, katholiek uit internaat in Nederland. tijdens Zonder haar vader op of op moeder. Het heeft haar in gevormd, zegt een de voormalig journaallezer. een Toen ze na vijf jaar op haar diploma op tv op op zak had, was ze op 'helemaal klaar' met God en uit het met katholicisme. Maar de afgelopen jaren in is ze tijdens weer op religieuzer geworden. 'Het besef dat tijdens er iets uit is, waardoor uit ik hier op aarde ben. het Dat geloof uit dwingt me om mijn het leven zo een goed mogelijk te op tv leven.'

In een op week tijd door raakt Peter van der Vorst naar de zijn beide ouders kwijt na een door slopend door ziekbed. Niet veel op later besluit hij zich met uit te schrijven naar uit naar de katholieke kerk. 2018 is een uit uit veelbewogen jaar voor presentator Peter het van der Vorst, naar de kersverse programmadirecteur op van RTL. Peter groeit in met op in een katholiek gezin in tijdens het Breda, is misdienaar en van zingt in het het kerkkoor. Hij bewaart op tv er goede herinneringen een aan. Maar het geleidelijk aan krijgt hij in steeds meer op tv moeite met de houding van de door katholieke met kerk, met name tegenover de homo's. In in 2008 adopteert tijdens hij samen met zijn vriend van zoontje Levi, een paar door jaar uit later treden ze het in het van huwelijk. Hij is woest als op de in paus stelt dat een gezin alleen door gevormd kan door worden door het een man met en een vrouw. 'Deze discriminerende wolf op tv in schaapskleren bepaalt uit dus gewoon tijdens dat wij in geen 'gezin' op zijn', twittert Peter. Waar hij al het lang twijfelt over uit uitschrijving uit in de kerk een vormen uitspraken in uit de Volkskrant van priester op Antoine Bodar over homoseksualiteit uit en transgenders het de druppel. uit Ook het overlijden op tv van zijn vader uit en moeder speelt bij die met beslissing een het rol.

Als in katholiek jongetje liep oud-mister tijdens Ben op Bot op Allerzielen rondjes om tijdens de kerk tijdens in Apeldoorn. Hij was met ervan overtuigd dat op tv je daarmee zielen uit op tv het het vagevuur kon verlossen. In die van periode naar van zijn leven met ging Bot het iedere dag met zijn grootouders op mee naar in de kerk. uit Prachtig vond hij dat: van het geloof opende tijdens voor hem een perspectief het op met iets anders, iets groters. Ben het Bot werd door in 1937 geboren in van Batavia, nu Jakarta, in in het voormalige Nederlands-Indië. tijdens Hij zat met er jarenlang in met een jappenkamp. Zijn vader uit werkte als dwangarbeider op aan de op tv beruchte Birmaspoorlijn, zijn uit moeder kon door ziekte van op niet altijd voor hem uit zorgen. Toen Bot op negenjarige tijdens leeftijd in naar Nederland arriveerde, de was hij analfabeet en op tv kende hij God noch op gebod. de Zijn grootvader, onderwijzer en fervent op tv katholiek, naar bracht daar op tv snel verandering in. Tegenwoordig van noemt Ben Bot tijdens zich geen katholiek meer, op maar op hij gelooft nog wel. In op tv een beginsel dat alles op tv bestiert. uit Bot zit graag in op de een kerk en hoewel hij in strikte het zin geen deel met uitmaakt tijdens van de gemeenschap, gaat door hij dan tijdens ook ter communie. Vanwege de met rust, de bezinning, op de van herinnering aan vroeger: 'Dat tijdens zit in mijn DNA met en dat het krijg een je er niet meer het uit.'

Als op kind moest journalist en de voormalig presentator Marga van op Praag verplicht naar van Joodse les. het Niet omdat haar ouders van op zo religieus waren, maar uit respect van naar voor oma van moederskant, die door naar de van Holocaust het grootste deel de van een haar familie had verloren. een Nadat oma overleden was en een volgens de Joodse naar tradities in ter aarde besteld, kocht Marga?s op tv moeder voor het uit eerst in in haar leven op tv karbonades en uit at die met haar dochter op. door Met die daad het werden de godsdienstige op naar wetten van het Jodendom met demonstratief overboord in gezet.

Econoom Heleen Mees, op naar katholiek opgevoed, heeft weinig op met op de op figuur van Maria. Terugkijkend stelt de ze vast door dat door de verering van een de Heilige Maagd voor een verwrongen door beeld van een vrouwelijke seksualiteit de heeft gezorgd: een vrouw die door met het te veel met mannen naar bed gaat, is tijdens niet zuiver maar het zondig. Heleen Mees noemt het dit een vorm met van indoctrinatie, door die ze moeilijk een heeft kunnen afschudden. In op 2013 raakte naar Heleen Mees het in opspraak. Ze op tv werd in New York met gearresteerd in op verdenking van het lastigvallen op van haar tijdens ex-geliefde, bankier door Willem Buiter. Haar leven lag op tv daardoor in gruzelementen. op Het katholicisme heeft ze uit achter het zich gelaten. naar Je bezig kunnen houden met in zingeving is de volgens Mees een met vorm van het luxe, omdat veel mensen op vooral bezig van zijn met overleven. De uit kracht om haar problemen te naar overwinnen haalt op ze vooral uit zichzelf. een Die van kracht heeft ze nodig, want uit de juridische perikelen tijdens rondom de kwestie naar Buiter zijn in vaak de stressvol.

Schrijfster en columnist in Esther de Gerritsen werd bekend een als schrijfster in van het Boekenweekgeschenk van 2016, op Broer. op Op dit moment schrijft op tv ze een roman waarin het tijdens geloof een uit grote rol speelt. van Het schrijven is voor door haar een manier de om op te onderzoeken wat door het geloof voor haarzelf zou op tv kunnen betekenen. met Ze van nam al jong afstand in van haar katholieke opvoeding. van Toen haar broer naar jong stierf, door was ze boos met op iedereen die ook op tv maar hintte een op religieuze tijdens troost. In de loop der op jaren ontwikkelde een zich echter wel een fascinatie naar voor het tijdens christendom. Een personage verzon het op tv een 'kleine miezerige God' in de in gelijknamige door roman. Als ze tijdens in de op tv auto meezong met oude country naar was ze een paar een minuten op tv gelovig. En met ze deed ooit een brief tijdens in de in brievenbus die geadresseerd door was aan haar tijdens bekenden in naar de hemel. Ze is nu op door een punt gekomen op een dat ze vindt dat ze aan een zichzelf toe moet het geven van dat ze in God met gelooft.

Cabaretier Youp van naar 't Hek wordt naar katholiek opgevoed en naar de als misdienaar maakt hij met regelmatig katholieke diensten mee. Hij het wil zelfs priester uit worden, maar op tv die wens het verdwijnt als sneeuw voor op tv de zon van zodra hij de het meisjes ontdekt.

Lingerieontwerpster Marlies Dekkers op is katholiek tijdens opgevoed en had als in kind op tv een 'innerlijke dialoog' met God. door in Ze wilde zich de vooral goed gedragen, tijdens maar voelde dat de ze daarin tekortschoot. Omdat ze met het vrome leven niet op tv volhield, op tv nam ze afstand een van de, naar in haar ogen, strenge God. op tv Marlies voelde zich bevrijd. de Inmiddels een inspireert de Bijbel van haar weer. 'Ik naar heb maar één concurrent door en dat is God. van de Hij heeft vrouwen zo op tv mooi geschapen. een Het uitgeklede lichaam is toch van het uit mooiste. Mijn werk is door een ode aan in het uitgeklede lichaam.' Het gesprek een tussen Tijs en de Marlies het neemt een verrassende door wending als in Marlies het spanningsveld tussen geloof op en seksualiteit van benoemt. Ze verbaast zich over met de ontspannen op reactie van Tijs in en confronteert hem op daarmee.

Presentator in Jeroen Pauw laat zich regelmatig een kritisch uit uit over het een geloof. Nadat hij van in november met vorig jaar zei dat een de Koran, Bijbel naar en Thora altijd oproepen tot met geweld, kreeg hij naar felle reacties van uit op tv bekende christenen. Zo nodigde Tijs uit van den naar Brink hem uit om door te gast uit te zijn tijdens in Adieu God?, omdat door Tijs Jeroens aversie wil begrijpen. tijdens Jeroen Pauw groeide met de op in Hilversum en heeft twee het van zusjes. Vader Jaap Pauw werkte door als door radiotechnicus bij het NOB en een ging ook bij met EO aan met de slag, waar met Jeroen later een bijbaantje kreeg. een in Het gezin Pauw ging niet naar door de kerk, maar met een thuis werd aan met het begin van de een maaltijd en voor het slapen van gaan trouw tijdens gebeden. uit Op zondag mocht steeds een ander op tv gezinslid voorgaan in van gebed. met Jeroen was uit als tiener de enige uit in de klas die op nog in Sinterklaas geloofde. in Uitgelachen op tv door de klas, kwam in Jeroen overstuur van thuis waar zijn moeder op bevestigde dat de goedheiligman met inderdaad naar niet bestaat. Jeroen realiseerde zich uit dat zijn op ouders met niet altijd de een waarheid vertelden. Maar of deze door gebeurtenis op tv bepalend is voor zijn kritische houding met tegenover religie op tv valt in te betwijfelen.

De immer het enthousiaste en een energieke hersenwetenschapper Erik tijdens Scherder komt tot rust in tijdens de op kerk. Toch van komt hij er nauwelijks meer. Als door kind was hij tijdens erg gelovig met en bad hij op een een haast op dwangmatige manier. naar Nu bidt hij alleen nog een in als de nood hoog door is. Voor het zijn zieke dochter in sloot hij een akkoord de met God: door 'Als het goed komt met in haar, ga ik zondag uit weer de naar de kerk'. Volgens Erik tijdens op Scherder is geloven op iets wat zich uitsluitend op tv in de hersenen afspeelt. van Ook de 'engelenervaring' van met Tijs van den een Brink een kan hem niet overtuigen dat van er 'meer' in is. 'Ik tijdens denk niet dat God bestaat, met maar ik hoop een het wel', op tv aldus het Scherder.

Midas Dekkers gunt een het de ieder kind om op in te het groeien in een systeem, het en hij is zelf een blij dat dat op systeem in zijn leven het de de katholieke kerk was. het Zijn jeugd was onstuimig en naar het geloof het hielp hem het leven tijdens op tv te begrijpen. Zijn moeder scheidde een drie het maal van zijn naar vader, met haar nieuwe man op tv opende zij een café van waar een Midas opgroeide. Twee zusjes het van uit hem waren 'ongelukkig', oftewel van zwaargehandicapt. De beelden op van hun lijden uit maakten diepe met indruk op hem. uit Als kleine jongen verloor hij zijn het geloof toen naar een pater die in hem les gaf geen tijdens antwoord kon het geven op Midas' een vraag of een hij nou het echt geloofde wat de hij vertelde over God. De evolutietheorie tijdens werd voor tijdens Midas al van snel een nieuw in fundament onder zijn uit wereldbeeld, maar op tv troost heeft hij er niet op kunnen van vinden.

Maarten 't Hart op is misschien in wel de het beroemdste en beruchtste in ex-gelovige van Nederland. op Zijn Bijbelkennis met is ongeëvenaard en hij zet een deze in om steeds op tv weer de op tv lezer te overtuigen door van de waan- en naar naar onzinnigheid van de met verhalen die voor velen nog steeds het op tv heilig zijn. Hij komt uit met het orthodoxe Maassluis, maar uit het gezin op tv 't een Hart behoorde niet het tot een hele strenge kerk. Maarten op tv ging als kind op tv echter graag mee het met met zijn vader, die met doodgraver was, en zocht naar op tv het een veel zwaarder en op hardvochtiger geloofsbeleving, met die hij vond bij op tv dominee Venema. Zijn preken zaten op tv uit vol hel en verdoemenis. naar Maarten viel met in zijn studententijd van tijdens zijn geloof, het maar sprak hier tot diens dood met niet met zijn de vader over. Hij naar heeft tijdens altijd een zekere boosheid in gehouden tegen het geloof, door door dat hem gehinderd door heeft in zijn ontwikkeling. In de naar kerk komt hij tijdens echter de weer sinds hij in zijn het huidige de woonplaats Warmond regelmatig gevraagd op tv wordt de om orgel te door spelen. In die uit kerk vertelt hij over hoe door de ontmoeting met met deze kerkgemeenschap het zijn beeld van de door kerk op tv veranderd heeft.

april 2019
21-04-2019 22:50

Herman Finkers

Adieu God? - Herman Finkers

Herman Finkers staat te boek als overtuigd katholiek. 'Sinds je naar de kleuterschool gaat bij de zusters, praat je de hele dag over de hemel en Onze Lieve Heer', schreef zijn vader bij een foto van kleine Herman. Die zat als jongen liever ...

14-04-2019 22:45

Bas Heijne

Adieu God? - Bas Heijne

Bas Heijne kende Jezus vooral uit een 'troosteloze setting': kerken waar het muf rook en de preken niet erg inspirerend waren. Maar inmiddels heeft deze NRC-journalist en schrijver het geloof ook leren kennen door er veel over te lezen en s...

07-04-2019 22:45

Hans Sibbel

Adieu God? - Hans Sibbel

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar ...

31-03-2019 22:45

Noraly Beyer

Adieu God? - Noraly Beyer

Op haar twaalfde verhuisde Noraly Beyer van een zonnig, Caribisch eiland naar een streng, katholiek internaat in Nederland. Zonder haar vader of moeder. Het heeft haar gevormd, zegt de voormalig journaallezer. Toen ze na vijf jaar haar dipl...

24-03-2019 23:40

Peter van der Vorst

Adieu God? - Peter van der Vorst

In een week tijd raakt Peter van der Vorst zijn beide ouders kwijt na een slopend ziekbed. Niet veel later besluit hij zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. 2018 is een veelbewogen jaar voor presentator Peter van der Vorst, de kersv...

11-11-2018 23:45

Ben Bot

Adieu God? - Ben Bot

Als katholiek jongetje liep oud-mister Ben Bot op Allerzielen rondjes om de kerk in Apeldoorn. Hij was ervan overtuigd dat je daarmee zielen uit het vagevuur kon verlossen. In die periode van zijn leven ging Bot iedere dag met zijn grootoud...

04-11-2018 23:45

Marga van Praag

Adieu God? - Marga van Praag

Als kind moest journalist en voormalig presentator Marga van Praag verplicht naar Joodse les. Niet omdat haar ouders zo religieus waren, maar uit respect voor oma van moederskant, die door de Holocaust het grootste deel van haar familie had...

29-10-2018 00:40

Heleen Mees

Adieu God? - Heleen Mees

Econoom Heleen Mees, katholiek opgevoed, heeft weinig op met de figuur van Maria. Terugkijkend stelt ze vast dat de verering van de Heilige Maagd voor een verwrongen beeld van vrouwelijke seksualiteit heeft gezorgd: een vrouw die met te vee...

22-10-2018 05:30

Esther Gerritsen

Adieu God? - Esther Gerritsen

Schrijfster en columnist Esther Gerritsen werd bekend als schrijfster van het Boekenweekgeschenk van 2016, Broer. Op dit moment schrijft ze een roman waarin het geloof een grote rol speelt. Het schrijven is voor haar een manier om te onderz...

22-10-2018 05:05

Youp van 't Hek

Adieu God? - Youp van 't Hek

Cabaretier Youp van 't Hek wordt katholiek opgevoed en als misdienaar maakt hij regelmatig katholieke diensten mee. Hij wil zelfs priester worden, maar die wens verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra hij de meisjes ontdekt.

22-10-2018 04:40

Marlies Dekkers

Adieu God? - Marlies Dekkers

Lingerieontwerpster Marlies Dekkers is katholiek opgevoed en had als kind een 'innerlijke dialoog' met God. Ze wilde zich vooral goed gedragen, maar voelde dat ze daarin tekortschoot. Omdat ze het vrome leven niet volhield, nam ze afstand v...

22-10-2018 04:15

Jeroen Pauw

Adieu God? - Jeroen Pauw

Presentator Jeroen Pauw laat zich regelmatig kritisch uit over het geloof. Nadat hij in november vorig jaar zei dat de Koran, Bijbel en Thora altijd oproepen tot geweld, kreeg hij felle reacties van bekende christenen. Zo nodigde Tijs van d...

22-10-2018 03:50

Erik Scherder

Adieu God? - Erik Scherder

De immer enthousiaste en energieke hersenwetenschapper Erik Scherder komt tot rust in de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. Als kind was hij erg gelovig en bad hij op een haast dwangmatige manier. Nu bidt hij alleen nog als de nood hoo...

22-10-2018 03:25

Midas Dekkers

Adieu God? - Midas Dekkers

Midas Dekkers gunt het ieder kind om op te groeien in een systeem, en hij is zelf blij dat dat systeem in zijn leven de katholieke kerk was. Zijn jeugd was onstuimig en het geloof hielp hem het leven te begrijpen. Zijn moeder scheidde drie ...

22-10-2018 03:00

Maarten 't Hart

Adieu God? - Maarten 't Hart

Maarten 't Hart is misschien wel de beroemdste en beruchtste ex-gelovige van Nederland. Zijn Bijbelkennis is ongeëvenaard en hij zet deze in om steeds weer de lezer te overtuigen van de waan- en onzinnigheid van de verhalen die voor velen n...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Adieu God? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Adieu God? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Adieu God? bij Adieu God? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Adieu God?. Heb je een uitzending van Adieu God? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Adieu God? gemist

In het programma Adieu God? gaat Tijs van den Brink in gesprek met Johan Derksen, Goedele Liekens, Anita Witzier, Erik van Muiswinkel, Sara Kroos en Ronald Plasterk. Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is daar van over? In Adieu God? vraagt Tijs de BN’ers waarom ze de kerk verlieten en noemen zij zichzelf van God los?

Uitzending gemist van Adieu God?? Hier kun je alle uitzendingen van Adieu God? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 147
  • Laatste uitzending op 21-04-2019 om 22:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord