Programma gemist?

Ruben houdt met erg van op gamen en kan op behoorlijk kwaad met worden als hij van niet wint. Zijn tijdens moeder zegt dan vaak op tv dat het naar maar een spelletje is. uit “Het is niet de echt.” Maar door daar is hij het niet op mee eens. op tv Voor hem van is het echt. Samen van met de naar denktank van Dus ik door Ben Jr. door gaat Ruben op zoek naar op tv wat echt is en het in wat niet. Is echt alleen het echt als het je het met je zintuigen van kunt het waarnemen?Meer Ruben houdt uit erg van gamen en een kan behoorlijk kwaad worden met als de hij niet wint. Zijn van moeder zegt dan vaak door dat de het maar een spelletje is. het tijdens “Het is niet het echt.” Maar daar is hij het van niet het mee eens. tijdens Voor hem is het echt. Samen uit met de denktank naar van Dus van ik Ben Jr. gaat in Ruben op op zoek naar wat een echt is en wat in niet. door Is echt een alleen echt als naar je het met je zintuigen kunt een waarnemen? van Bij wijze van experiment ondergaat een Manal door de werking naar van de Oculus op Rift, de virtual met reality bril waarbij grenzen tussen de de echte en met de virtuele wereld vrijwel naar van geheel wegvallen. En van Ruben gaat op bezoek bij filosoof naar de Koert van Mensvoort die op uitlegt hoe een ‘onechte’ dingen toch deel de uit kunnen maken van tijdens ons op tv leven. “Onecht en echt lopen nogal het eens het in elkaar over.” in Stine Jensen noemt de Franse met filosoof Jean Baudrillard uit die zich veel een op tv heeft beziggehouden met het uit onderwerp. Als we tijdens op reis door gaan bereiden we ons in meestal goed voor en hebben in al veel het beelden in ons hoofd op voordat van we iets op in het echt zien. “We met hebben eigenlijk nooit meer het van een echte originele ervaring met de het werkelijkheid door omdat we van worden gebombardeerd door beelden.” door Minder

Gastdenker Quinn door uit Venray de staat doodsangsten uit in naar een lift. Hij vraagt op tv de denktank tijdens van Dus de ik Ben Jr. om op samen met hem tijdens uit te zoeken waar uit angst vandaan op tv komt. Na een vragenrondje een blijkt een dat bijna iedereen het wel ergens de bang voor is. Waarom op tv bestaat angst eigenlijk? tijdens Wat heb je er een aan? Meer tijdens Gastdenker Quinn uit op tv Venray staat doodsangsten uit de in een lift. Hij op tv vraagt op de denktank van Dus tijdens ik Ben Jr. naar om samen tijdens met hem uit te zoeken in naar waar angst vandaan komt. een Na een vragenrondje blijkt dat door bijna door iedereen wel ergens op bang voor is. Waarom op tv bestaat het angst eigenlijk? Wat naar heb je er van aan? Stine Jensen met merkt op tijdens dat angst wel degelijk nut de heeft. de Om je te door waarschuwen voor gevaarlijke tijdens situaties bijvoorbeeld. Volgens de Deense in filosoof Søren Kierkegaard door gaan angst en tijdens vrijheid samen. Soms van moet je ‘door van de uit angst gaan’ om je op tv vrij te kunnen naar voelen. Dat wil tijdens zeggen dat de je bewust dingen een doet die je op eng vindt, om zo de angst naar op tv ervoor te overwinnen. op Minder

Gastdenker Paulina vindt van dat haar een ouders meer zouden uit moeten verdienen. Ze door vraagt de denktank van van Dus ik op tv Ben Jr. door met haar mee te denken tijdens van over wat nou op eigenlijk 'eerlijk' is. door Samen onderzoeken ze deze van vraag door zo met eerlijk mogelijk een op taart te verdelen. naar Stine Jensen merkt tijdens op dat de ideeën van op tv de denktank aansluiten naar bij die door van bekende uit filosofen en het vertelt meer over Karl Marx tijdens en Ayn Rand...Meer uit Gastdenker met Paulina vindt dat haar op tv ouders meer zouden moeten verdienen. het Ze vraagt door de denktank van Dus de door ik Ben Jr. naar met haar mee te denken naar over wat nou de eigenlijk 'eerlijk' naar is. Samen onderzoeken ze de deze vraag door zo met eerlijk mogelijk het een taart de te verdelen. Stine naar Jensen merkt op naar dat de ideeën van van de denktank aansluiten bij de die van van bekende filosofen en vertelt het een meer over Karl Marx en Ayn tijdens Rand. En Borre naar stuurt op Paulina naar De Zuiderling, naar waar talent wordt tijdens ingezet als in een alternatief van voor geld en iedere dienst wordt op tv naar betaald met een andere dienst. naar Minder

Waarom gebruiken van we de onze spullen niet gewoon tot ze uit de helemaal kapot zijn. Waarom willen mensen de naar altijd meer en meer nieuwe spullen? het En waarom is de het van dat mensen hun op tv spullen zo belangrijk vinden? in Dat vraagt in denktanker Ruben (12) zich af. tijdens naar Stine vertelt over de filosoof Schopenhauer met en het naar eeuwige verlangen van de met mens tijdens naar meer het spullen. De denktank van onderzoekt of je iemands tijdens p...Meer Waarom gebruiken we onze door spullen niet in gewoon tot ze helemaal het kapot zijn. Waarom naar willen mensen altijd op tv meer op en meer nieuwe uit spullen? En waarom is door het uit dat mensen hun spullen zo in belangrijk uit vinden? Dat vraagt denktanker de Ruben (12) tijdens zich af. Stine vertelt over de door op filosoof Schopenhauer en met het eeuwige verlangen de van de mens naar meer tijdens spullen. De denktank met onderzoekt of naar je iemands een persoonlijkheid kan aflezen aan met de spullen in in zijn of haar de kamer. En Borre op tv stuurt denktanker Tasha naar Petra op tv (30) van wie uit het met hele bezit in maar één met tas past... uit Minder

“Voor door mijn zus is het van heel duidelijk: een ze kan er uit niks aan op kan doen dat ze zo rommelig naar is, met omdat het met in de familie zit”, zegt gastdenker het Lois. Ze op vraagt zich af: Wanneer op ben je eigenlijk uit verantwoordelijk van voor iets? Borre stuurt in denktanker Menno op naar ex-jeugddelinquent Menno (19) die door nogal een rotzooitje tijdens van zijn leven een maakte. En Lois op tv uit ontmoet hulpfilosoof Stine in de het Koepe...Meer naar “Voor mijn zus is in het heel uit duidelijk: ze kan er niks aan tijdens kan doen dat op tv ze tijdens zo rommelig is, het omdat het in de tijdens familie tijdens zit”, zegt gastdenker naar Lois. Ze vraagt van zich af: Wanneer ben je op eigenlijk door verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker uit Menno naar op tv ex-jeugddelinquent Menno (19) de die door nogal een rotzooitje van zijn leven van maakte. En Lois van met ontmoet hulpfilosoof Stine in de op Koepelgevangenis in Haarlem. Want de hoe komt uit het eigenlijk dat we met bijna allemaal met verantwoordelijkheidsgevoel hebben? met Minder

Joska uit wil weten waarom met je na tijdens de basisschool in de brugklas met ineens niet meer speelt. de En of op dat erg is. Waarom een houdt naar dat spelen eigenlijk ineens op? van En is dat naar erg?Meer Joska uit wil weten de waarom je na tijdens de basisschool in de brugklas op ineens niet meer van speelt. En of van dat erg met is. uit Waarom houdt dat spelen eigenlijk naar ineens op? En op is dat op erg? Joska: “Op de het basisschool speelde ik best op veel. Nu zit met ik uit op de met middelbare school en speel ik eigenlijk op bijna nooit met meer. Op mijn met nieuwe school het is niet eens een tijdens schoolplein en sta ik op in de pauze op een beetje te uit kletsen door met vriendinnen. Wat ik me in afvraag de is waarom het van spelen nou door ineens ophoudt. En met of dat erg is.” Over deze het door en aanverwante vragen buigt de denktank met van op Dus ik Ben Jr. door zich in deze aflevering. op tv naar Dus-ik-Ben-filosoof Stine wijst tijdens op cultuurfilosoof Johan Huizinga uit (1872-1945) die beweerde dat “alles door op tv spel kan spel op zijn zolang het niet nuttig van is”. een Menno wijst op de vestigingen van het Google, waar overal op tv het ontspanningsruimtes met speelapparaten met zijn. De gedachte van erachter is dat van mensen beter presteren als ze tussendoor het kunnen op ontspannen.Minder

Wat is op dat eigenlijk: op natuur? Een vraag in die op het op tv eerste gezicht niet zo lastig het lijkt, maar toch tijdens knap een ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren door we het natuur? Is een aangelegd de park de wel of geen in natuur? Meer Wat is dat naar eigenlijk: natuur? op tv Een vraag die van op het eerste gezicht naar niet tijdens zo lastig lijkt, van maar toch knap het ingewikkeld blijkt. In uit hoeverre creëren we natuur? naar Is een op aangelegd park wel of geen op tv natuur? Menno wil een weten waar de door grens ligt tussen natuurlijk tijdens met en onnatuurlijk. Hij wordt door Borre naar gezappt op naar filosoof Koert in van Mensvoort, oprichter van van het tijdens platform Next Nature tijdens dat de veranderlijke de relatie tussen mens, natuur een en technologie in onderzoekt. Midden in het een prachtig duingebied bekijken het ze wat door volgens hen natuur is en een wat op tv niet. En ze staan stil bij tijdens een GSM-mast vermomd door als een boom. Stine vraagt de jonge het denkers op uit te noemen wat in uit hun kamer in het meest natuurlijke is. uit in Ruben heeft een stenenverzameling. Joska een een plant. Maar volgens een Sam is in een naar plant niet per se natuurlijk, het want naar die is vaak op gekweekt. Minder

“Waarom zou je met óf een in jongen óf een met meisje moeten zijn? de Wat door is het nut van de die twee hokjes door in een paspoort?” Meer “Waarom het zou je óf de een jongen óf met een een meisje moeten zijn? Wat uit is het nut het van die twee met hokjes in een op tv paspoort?” het Dat vraagt gastdenker Elisa tijdens zich af. Haar nichtje was op tv ooit een neefje. het Ze gaat naar in gesprek het met Jo, die bewust niet van het de keuze maakt om door een jongen of meisje in te door zijn. Stine laat tijdens in een speelgoedwinkel dingen zien het waar filosofe Simone naar de Beauvoir in van gegruweld de zou hebben. Denktanker met Menno (foto) doet een heel moedig op tv experiment: hij gaat de naar school, naar gekleed als naar meisje. Minder

...,Is het er leven na uit de dood? Is door het minder op erg om dood door te gaan als je oud in bent? de Wat is het op tv nut van het leven? Bestaat het reïncarnatie?

11...,Heeft je door uiterlijk met invloed op je innerlijk? Is er de verschil tussen je uit een gothic in voelen of een tijdens gothic zijn? Wanneer spelen op tv we een naar rol en wanneer met zijn in we onszelf? Gaan een blinde mensen met de mode in mee?

in 11:03)

op 11:19)

11:20),Menno de woont in Groningen, door op de met grens van Friesland. op tv Thuis spreekt hij door Fries, maar hij het gaat in Groningen naar school, op tv heeft de Groningse vrienden en is fan uit van FC Groningen. door Als we tegen de een Friese club spelen het op voel ik me een overloper. door Alsof ik alleen maar met in het ene door op hokje of in het andere in mag zitten. Manal heeft uit een vergelijkbaar voorbeeld. door van In Nederland wordt ze het Marokkaanse genoemd en van in Marokko in Nederlandse.

10:59,n Dus uit ik Ben de Jr, de juniorversie van het in op tv reeds bestaande tv-programma Dus ik op Ben, stuurt denkpiloot een Borre (11) vanuit zijn een met denklaboratorium een denktank van de dertien kinderen aan. De op tv in door totaal acht afleveringen starten van elk met tijdens een vraag van een van van de jonge denkers. op tv Borre stuurt hen in vervolgens op pad of met in raadpleegt zelf ervaringsdeskundigen of van filosofen. Dus ik van ben online door In deze aflevering op tv gaat het over van de verschillen tussen je leven een online een en offline. Waarom maken uit we uit ons leven online leuker dan een het in is?

Volwassenen op tv geven kinderen het vaak het idee dat ze helemaal een vrij zijn met om het te kiezen. Maar is dat door eigenlijk wel van zo?

augustus 2019
08-02-2015 12:11

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Ruben houdt erg van gamen en kan behoorlijk kwaad worden als hij niet wint. Zijn moeder zegt dan vaak dat het maar een spelletje is. “Het is niet echt.” Maar daar is hij het niet mee eens. Voor hem is het echt. Samen met de denktank van Dus...

01-02-2015 11:59

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Quinn uit Venray staat doodsangsten uit in een lift. Hij vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. om samen met hem uit te zoeken waar angst vandaan komt. Na een vragenrondje blijkt dat bijna iedereen wel ergens bang voor is. Waarom ...

14-12-2014 11:00

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Paulina vindt dat haar ouders meer zouden moeten verdienen. Ze vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. met haar mee te denken over wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze deze vraag door zo eerlijk mogelijk een taart t...

07-12-2014 11:10

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Waarom gebruiken we onze spullen niet gewoon tot ze helemaal kapot zijn. Waarom willen mensen altijd meer en meer nieuwe spullen? En waarom is het dat mensen hun spullen zo belangrijk vinden? Dat vraagt denktanker Ruben (12) zich af. Stine ...

30-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr

“Voor mijn zus is het heel duidelijk: ze kan er niks aan kan doen dat ze zo rommelig is, omdat het in de familie zit”, zegt gastdenker Lois. Ze vraagt zich af: Wanneer ben je eigenlijk verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker Men...

23-11-2014 10:58

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet meer speelt. En of dat erg is. Waarom houdt dat spelen eigenlijk ineens op? En is dat erg?Meer Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet mee...

16-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag die op het eerste gezicht niet zo lastig lijkt, maar toch knap ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren we natuur? Is een aangelegd park wel of geen natuur? Meer Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag...

09-11-2014 12:17

Dus ik Ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben jr.

“Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Meer “Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Dat vraagt gastde...

19-01-2014 11:17

Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

...,Is er leven na de dood? Is het minder erg om dood te gaan als je oud bent? Wat is het nut van het leven? Bestaat reïncarnatie?

12-01-2014 11:20

Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

11...,Heeft je uiterlijk invloed op je innerlijk? Is er verschil tussen je een gothic voelen of een gothic zijn? Wanneer spelen we een rol en wanneer zijn we onszelf? Gaan blinde mensen met de mode mee?

01-12-2013 11:20

Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

11:20),Menno woont in Groningen, op de grens van Friesland. Thuis spreekt hij Fries, maar hij gaat in Groningen naar school, heeft Groningse vrienden en is fan van FC Groningen. Als we tegen een Friese club spelen voel ik me een overloper. ...

24-11-2013 10:59

zo 24 nov 2013

DUS IK BEN JR. - zo 24 nov 2013

10:59,n Dus ik Ben Jr, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma Dus ik Ben, stuurt denkpiloot Borre (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank van dertien kinderen aan. De in totaal acht afleveringen starten elk met een vraa...

10-11-2013 11:07

Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

Volwassenen geven kinderen vaak het idee dat ze helemaal vrij zijn om te kiezen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DUS IK BEN JR. gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DUS IK BEN JR. de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DUS IK BEN JR. bij DUS IK BEN JR. liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DUS IK BEN JR.. Heb je een uitzending van DUS IK BEN JR. gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DUS IK BEN JR. gemist

DUS IK BEN JR. vanaf zondagochtend 11 november bij Zapp op Ned 3 om 10.25 uur! Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen het doet? Hoe word je crimineel? En hoe ben ik mezelf? Vragen waar je van wakker kan liggen... In DUS IK BEN JR. pluizen we deze filosofische kwesties uit. Voor mensen vanaf 9 jaar!

Uitzending gemist van DUS IK BEN JR.? Hier kun je alle uitzendingen van DUS IK BEN JR. kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 08-02-2015 om 12:11 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord