Programma gemist?

Ruben met houdt erg van gamen en op tv kan in behoorlijk kwaad worden op tv als hij niet wint. tijdens Zijn moeder zegt de dan vaak het dat het maar een spelletje in is. op “Het is niet tijdens echt.” Maar daar is door hij op tv het niet mee het eens. Voor hem met is het echt. uit Samen met de denktank van naar Dus ik op Ben Jr. gaat Ruben op op zoek naar door wat echt is naar en wat niet. het Is echt alleen op tv echt als je het uit met door je zintuigen kunt waarnemen?Meer Ruben het houdt erg van van met gamen en kan naar behoorlijk kwaad worden als hij niet tijdens wint. op Zijn moeder zegt dan vaak van dat het door maar een de spelletje is. “Het is met niet een echt.” Maar daar is door hij het niet mee eens. door Voor hem op tv is het echt. Samen naar met de in denktank van tijdens Dus ik met Ben Jr. gaat Ruben op door zoek in naar wat echt is en op tv wat een niet. Is echt alleen door echt als je het met in je op zintuigen kunt op waarnemen? Bij wijze in van experiment ondergaat Manal de werking de van de de Oculus Rift, tijdens de virtual reality bril de waarbij grenzen in tussen de echte de en de naar virtuele wereld vrijwel geheel wegvallen. op tv En Ruben gaat in op bezoek bij filosoof uit Koert van de Mensvoort die uitlegt van hoe ‘onechte’ dingen de toch deel uit kunnen door maken van naar ons leven. naar “Onecht en echt op tv lopen nogal eens in in elkaar over.” de Stine Jensen noemt de de Franse de filosoof Jean Baudrillard die zich de veel naar heeft beziggehouden met naar het onderwerp. Als we door op reis gaan bereiden we naar ons meestal van goed voor en het hebben al veel beelden het het in ons hoofd in voordat we iets in door het echt zien. het “We hebben eigenlijk nooit op tv meer een echte originele naar een ervaring met de werkelijkheid omdat we op worden gebombardeerd door uit een beelden.” Minder

Gastdenker op tv Quinn uit Venray staat doodsangsten naar uit met in een lift. het Hij vraagt de denktank van de met Dus ik Ben de Jr. om samen met hem uit uit te zoeken waar door angst een vandaan komt. Na een met vragenrondje blijkt op tv dat bijna uit iedereen wel ergens bang voor op is. Waarom bestaat uit angst eigenlijk? de Wat heb je er aan? de door Meer Gastdenker Quinn uit de Venray staat doodsangsten uit door in met een lift. Hij tijdens vraagt de denktank van Dus ik in met Ben Jr. om samen tijdens met hem uit te naar zoeken waar angst vandaan met komt. Na het een vragenrondje blijkt op tv dat bijna iedereen van wel uit ergens bang voor is. Waarom op bestaat angst eigenlijk? door Wat heb je er van een aan? Stine door Jensen merkt op dat angst wel van in degelijk nut heeft. van Om je te waarschuwen uit voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld. van Volgens in de Deense filosoof Søren Kierkegaard door gaan angst de en vrijheid samen. naar Soms moet je ‘door de de angst naar gaan’ om je vrij uit te kunnen voelen. Dat van wil zeggen dat door je bewust dingen op met doet die je op eng vindt, om zo de op angst ervoor te een overwinnen. door Minder

Gastdenker Paulina vindt naar dat van haar ouders op meer zouden moeten verdienen. Ze vraagt van het de denktank van het Dus ik Ben naar Jr. met haar mee op te denken de over wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. op tv Samen op onderzoeken ze deze vraag door het zo eerlijk een mogelijk met een taart te door verdelen. Stine Jensen naar merkt op dat naar de ideeën van de denktank aansluiten in bij die van uit door bekende filosofen en vertelt meer over in Karl Marx in en Ayn in Rand...Meer Gastdenker Paulina vindt door dat haar ouders meer tijdens zouden op moeten verdienen. Ze door vraagt de denktank door van Dus ik Ben Jr. het met naar haar mee tijdens te denken over wat nou eigenlijk van 'eerlijk' met is. Samen uit onderzoeken ze deze vraag door zo uit in eerlijk mogelijk een taart te de verdelen. op tv Stine Jensen merkt naar op dat de naar ideeën van de denktank een aansluiten bij door die van bekende filosofen op tv en vertelt de meer over Karl Marx het en Ayn Rand. in En Borre met stuurt Paulina naar naar De Zuiderling, waar talent wordt een ingezet als tijdens een alternatief de voor geld en iedere dienst van wordt betaald de met een andere naar dienst. Minder

Waarom gebruiken we de een onze spullen niet gewoon tot in ze helemaal kapot door zijn. Waarom willen mensen in altijd meer naar en meer nieuwe op spullen? En waarom is in het dat mensen het hun spullen door zo door belangrijk vinden? Dat vraagt denktanker Ruben uit (12) tijdens zich af. Stine vertelt over het in de filosoof Schopenhauer en het in eeuwige verlangen op tv van de de mens naar meer spullen. De de denktank onderzoekt of van je in iemands p...Meer Waarom gebruiken we met onze spullen niet gewoon naar tot ze helemaal uit met kapot zijn. Waarom willen mensen altijd met meer door en meer nieuwe spullen? En in waarom is het op dat mensen met hun spullen zo in belangrijk uit vinden? Dat vraagt denktanker op Ruben (12) een zich af. Stine vertelt over uit de op tv filosoof Schopenhauer en het op tv eeuwige verlangen van de het mens naar een meer spullen. De uit denktank onderzoekt of op je iemands naar persoonlijkheid kan aflezen aan de spullen de in uit zijn of haar kamer. naar En Borre stuurt uit denktanker Tasha op naar Petra (30) van op wie het de hele bezit in maar één op tv tas op tv past... Minder

“Voor mijn zus uit is het een heel duidelijk: ze met kan op tv er niks aan kan doen naar dat ze een zo rommelig uit is, omdat het in de door familie op zit”, zegt gastdenker tijdens Lois. Ze vraagt uit zich af: Wanneer ben je een eigenlijk naar verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt de denktanker Menno naar ex-jeugddelinquent uit Menno (19) die van nogal in een rotzooitje van zijn met leven maakte. En Lois van naar ontmoet hulpfilosoof Stine in op de Koepe...Meer “Voor mijn zus tijdens is het heel tijdens duidelijk: ze door kan er niks aan van kan doen op dat ze zo door rommelig is, omdat het het uit in de familie zit”, zegt tijdens gastdenker Lois. Ze vraagt het in zich af: Wanneer op tv ben je eigenlijk door verantwoordelijk voor iets? Borre door stuurt denktanker Menno naar op ex-jeugddelinquent op Menno (19) die nogal een een rotzooitje van zijn leven tijdens maakte. En op Lois ontmoet naar hulpfilosoof Stine tijdens in de Koepelgevangenis in in Haarlem. Want naar hoe komt het eigenlijk dat het we met bijna allemaal verantwoordelijkheidsgevoel hebben? op tv Minder

Joska in wil weten waarom je na van de de basisschool in de brugklas uit ineens niet meer een speelt. op tv En of dat van erg is. Waarom houdt dat spelen een op tv eigenlijk ineens op? uit En is dat op tv erg?Meer Joska wil weten waarom op je na de met basisschool op tv in de brugklas ineens niet meer het speelt. En of het een dat erg is. Waarom houdt dat in spelen op eigenlijk ineens op? En met is tijdens dat erg? Joska: “Op de basisschool uit speelde op ik best de veel. Nu zit ik uit op de van middelbare school en speel een ik eigenlijk bijna nooit van meer. Op de mijn nieuwe school is met niet het eens een schoolplein door en sta ik in de pauze in een beetje te tijdens in kletsen met vriendinnen. Wat op tv ik me afvraag is waarom tijdens het uit spelen nou ineens ophoudt. op tv En of dat op tv erg tijdens is.” Over deze door en aanverwante vragen buigt een de denktank van Dus ik met Ben Jr. zich met in deze op tv aflevering. Dus-ik-Ben-filosoof met Stine wijst op een cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) die tijdens beweerde door dat “alles spel in kan spel zijn zolang het met niet een nuttig is”. Menno wijst met op de vestigingen een van Google, op tv waar overal in ontspanningsruimtes met speelapparaten zijn. in De gedachte erachter met is dat een mensen beter presteren als ze uit tussendoor op kunnen ontspannen.Minder

Wat op tv is dat het eigenlijk: natuur? Een vraag die met op het eerste tijdens gezicht met niet zo lastig van lijkt, maar toch knap een ingewikkeld blijkt. In hoeverre door creëren we natuur? Is op een aangelegd tijdens park naar wel of geen natuur? op tv Meer Wat is dat uit eigenlijk: natuur? door Een vraag in die op het eerste gezicht met niet zo lastig lijkt, met het maar toch knap door ingewikkeld blijkt. In hoeverre een creëren we natuur? Is een uit de aangelegd park wel of geen natuur? door het Menno wil weten waar de van grens naar ligt tussen natuurlijk en onnatuurlijk. Hij in in wordt door Borre gezappt naar filosoof de Koert van naar Mensvoort, met oprichter van het van platform Next Nature dat tijdens de veranderlijke relatie de tussen mens, natuur en technologie een onderzoekt. Midden in op het een prachtig duingebied bekijken ze op wat volgens hen natuur op tv is en wat de niet. En naar ze tijdens staan stil bij een GSM-mast een vermomd als boom. van Stine vraagt de op jonge denkers op een te met noemen wat in de hun kamer het meest uit natuurlijke is. Ruben met heeft een stenenverzameling. op Joska een uit plant. Maar volgens Sam is een de plant niet per het uit se natuurlijk, want het die is vaak gekweekt. op Minder

“Waarom zou je in óf het een jongen óf een meisje de moeten zijn? op Wat is het tijdens nut van die twee de hokjes in naar een paspoort?” naar Meer “Waarom zou je óf uit een uit jongen óf een meisje moeten op tv zijn? Wat naar is het op nut van die op tv twee hokjes in een paspoort?” uit Dat vraagt gastdenker van Elisa zich op af. Haar uit nichtje was een ooit een neefje. Ze gaat in in gesprek met op tv Jo, die bewust niet tijdens de uit keuze maakt om een jongen uit of meisje te op tv zijn. tijdens Stine laat in tijdens een speelgoedwinkel dingen zien uit waar filosofe Simone de door Beauvoir van gegruweld uit zou hebben. Denktanker in Menno door (foto) doet een op tv heel moedig experiment: hij met gaat naar school, gekleed naar tijdens als meisje. Minder

...,Is er van leven uit na de dood? tijdens Is het minder erg om naar dood te gaan als op uit je oud bent? Wat tijdens is het nut met van het leven? Bestaat op reïncarnatie?

11...,Heeft op je uiterlijk invloed op je een innerlijk? in Is er verschil tussen met je met een gothic voelen of een gothic uit zijn? Wanneer in spelen we een naar rol en wanneer zijn uit we op onszelf? Gaan blinde mensen uit met de door mode mee?

door 11:03)

op 11:19)

11:20),Menno woont in in Groningen, op het de grens door van Friesland. Thuis het spreekt hij Fries, met maar hij gaat in met Groningen naar met school, heeft Groningse vrienden uit en is fan op tv van FC Groningen. Als tijdens we tegen met een Friese club spelen de voel ik me op een overloper. in Alsof ik alleen de maar in het ene de op tv hokje of in het andere op tv mag zitten. Manal naar heeft een van vergelijkbaar voorbeeld. In Nederland in wordt ze Marokkaanse genoemd van en in op tv Marokko door Nederlandse.

10:59,n Dus ik naar Ben Jr, de van naar juniorversie van het reeds bestaande tv-programma naar Dus ik tijdens Ben, stuurt denkpiloot met Borre op tv (11) vanuit zijn denklaboratorium van een denktank van dertien in kinderen aan. De met in totaal acht in afleveringen starten elk met op een vraag van in een op tv van de jonge denkers. van Borre stuurt hen een vervolgens op het pad of raadpleegt zelf tijdens ervaringsdeskundigen of filosofen. de Dus ik ben online op In deze van aflevering gaat het over in de verschillen tussen met de je leven online en offline. uit Waarom maken in we ons leven het online leuker uit dan het in is?

Volwassenen geven kinderen op vaak het idee tijdens dat het ze helemaal vrij zijn om door te in kiezen. Maar is dat tijdens eigenlijk met wel zo?

januari 2021
08-02-2015 12:11

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Ruben houdt erg van gamen en kan behoorlijk kwaad worden als hij niet wint. Zijn moeder zegt dan vaak dat het maar een spelletje is. “Het is niet echt.” Maar daar is hij het niet mee eens. Voor hem is het echt. Samen met de denktank van Dus...

01-02-2015 11:59

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Quinn uit Venray staat doodsangsten uit in een lift. Hij vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. om samen met hem uit te zoeken waar angst vandaan komt. Na een vragenrondje blijkt dat bijna iedereen wel ergens bang voor is. Waarom ...

14-12-2014 11:00

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Paulina vindt dat haar ouders meer zouden moeten verdienen. Ze vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. met haar mee te denken over wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze deze vraag door zo eerlijk mogelijk een taart t...

07-12-2014 11:10

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Waarom gebruiken we onze spullen niet gewoon tot ze helemaal kapot zijn. Waarom willen mensen altijd meer en meer nieuwe spullen? En waarom is het dat mensen hun spullen zo belangrijk vinden? Dat vraagt denktanker Ruben (12) zich af. Stine ...

30-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr

“Voor mijn zus is het heel duidelijk: ze kan er niks aan kan doen dat ze zo rommelig is, omdat het in de familie zit”, zegt gastdenker Lois. Ze vraagt zich af: Wanneer ben je eigenlijk verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker Men...

23-11-2014 10:58

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet meer speelt. En of dat erg is. Waarom houdt dat spelen eigenlijk ineens op? En is dat erg?Meer Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet mee...

16-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag die op het eerste gezicht niet zo lastig lijkt, maar toch knap ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren we natuur? Is een aangelegd park wel of geen natuur? Meer Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag...

09-11-2014 12:17

Dus ik Ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben jr.

“Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Meer “Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Dat vraagt gastde...

19-01-2014 11:17

Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

...,Is er leven na de dood? Is het minder erg om dood te gaan als je oud bent? Wat is het nut van het leven? Bestaat reïncarnatie?

12-01-2014 11:20

Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

11...,Heeft je uiterlijk invloed op je innerlijk? Is er verschil tussen je een gothic voelen of een gothic zijn? Wanneer spelen we een rol en wanneer zijn we onszelf? Gaan blinde mensen met de mode mee?

01-12-2013 11:20

Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

11:20),Menno woont in Groningen, op de grens van Friesland. Thuis spreekt hij Fries, maar hij gaat in Groningen naar school, heeft Groningse vrienden en is fan van FC Groningen. Als we tegen een Friese club spelen voel ik me een overloper. ...

24-11-2013 10:59

zo 24 nov 2013

DUS IK BEN JR. - zo 24 nov 2013

10:59,n Dus ik Ben Jr, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma Dus ik Ben, stuurt denkpiloot Borre (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank van dertien kinderen aan. De in totaal acht afleveringen starten elk met een vraa...

10-11-2013 11:07

Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

Volwassenen geven kinderen vaak het idee dat ze helemaal vrij zijn om te kiezen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DUS IK BEN JR. gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DUS IK BEN JR. de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DUS IK BEN JR. bij DUS IK BEN JR. liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DUS IK BEN JR.. Heb je een uitzending van DUS IK BEN JR. gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DUS IK BEN JR. gemist

DUS IK BEN JR. vanaf zondagochtend 11 november bij Zapp op Ned 3 om 10.25 uur! Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen het doet? Hoe word je crimineel? En hoe ben ik mezelf? Vragen waar je van wakker kan liggen... In DUS IK BEN JR. pluizen we deze filosofische kwesties uit. Voor mensen vanaf 9 jaar!

Uitzending gemist van DUS IK BEN JR.? Hier kun je alle uitzendingen van DUS IK BEN JR. kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 08-02-2015 om 12:11 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!