Programma gemist?

Ruben door houdt erg van gamen naar en kan behoorlijk kwaad op tijdens worden als hij van niet wint. Zijn moeder in zegt dan vaak van dat het maar een spelletje het is. “Het is een niet echt.” Maar uit daar is hij door door het niet mee van eens. Voor hem is op tv het echt. Samen een met de denktank van Dus in ik Ben Jr. op uit gaat Ruben op zoek naar het wat echt de is en wat met niet. Is de echt alleen echt de als je het met je zintuigen de kunt waarnemen?Meer Ruben door naar houdt erg van gamen en kan op tv behoorlijk kwaad op tv worden als het hij niet wint. Zijn moeder naar zegt tijdens dan vaak dat op het maar een een spelletje is. de “Het is niet echt.” Maar daar het is op hij het niet mee eens. door Voor op hem is op tv het echt. Samen door met de denktank van Dus ik de Ben Jr. het gaat Ruben van op zoek naar wat een echt is en door wat niet. Is op echt alleen echt als in je met het met je zintuigen van kunt waarnemen? met Bij wijze op tv van experiment ondergaat Manal op de werking van de in Oculus Rift, op de virtual reality uit bril waarbij grenzen tussen de met echte en van de virtuele wereld door vrijwel geheel door wegvallen. En Ruben gaat op door bezoek bij in filosoof Koert op tv van Mensvoort die uitlegt hoe een ‘onechte’ uit dingen toch deel uit met kunnen maken van ons naar leven. “Onecht tijdens en op tv echt lopen nogal eens in de elkaar over.” tijdens Stine Jensen noemt de in Franse filosoof Jean de Baudrillard die zich op veel heeft beziggehouden met in door het onderwerp. Als in we op reis gaan van bereiden we ons tijdens meestal goed voor en hebben tijdens al veel een beelden tijdens in ons hoofd voordat naar we iets van in het echt de zien. “We hebben op eigenlijk nooit meer een echte met originele ervaring tijdens met de werkelijkheid omdat we met worden gebombardeerd een door de beelden.” Minder

Gastdenker Quinn uit het Venray de staat doodsangsten uit de in een lift. op Hij vraagt de denktank van uit Dus de ik Ben de Jr. om samen tijdens met hem uit te zoeken waar op tv naar angst vandaan komt. Na een vragenrondje in blijkt dat bijna uit iedereen wel ergens naar bang van voor is. uit Waarom bestaat angst eigenlijk? Wat de heb je uit er aan? Meer Gastdenker het Quinn een uit Venray staat in doodsangsten uit in een lift. Hij een uit vraagt de denktank van Dus ik op op tv Ben Jr. om samen met van hem uit te zoeken tijdens waar naar angst vandaan komt. de Na een vragenrondje met blijkt dat bijna iedereen de wel ergens bang voor in op tv is. Waarom bestaat angst eigenlijk? op Wat het heb je er aan? de Stine een Jensen merkt op dat op angst wel degelijk nut het heeft. Om je te met op waarschuwen voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld. Volgens uit de Deense filosoof door Søren Kierkegaard de gaan angst en met vrijheid samen. Soms moet met op je ‘door de een angst gaan’ om je het vrij te het kunnen voelen. Dat wil tijdens zeggen dat je door bewust dingen doet die een je door eng vindt, om zo tijdens de angst ervoor te overwinnen. uit naar Minder

Gastdenker Paulina vindt naar tijdens dat haar ouders op tv meer zouden moeten verdienen. het Ze vraagt de denktank van door Dus ik de Ben Jr. op met haar mee te denken in over het wat nou met eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken op tv ze naar deze vraag door op zo eerlijk mogelijk een taart naar te verdelen. Stine Jensen de in merkt op dat tijdens de ideeën van de op tv denktank aansluiten bij uit die van bekende filosofen in en vertelt meer over van met Karl Marx en Ayn op tv Rand...Meer Gastdenker van Paulina vindt dat haar ouders met meer uit zouden moeten verdienen. Ze vraagt van de denktank van in Dus een ik Ben Jr. het met haar mee te de denken over wat nou eigenlijk tijdens 'eerlijk' is. Samen uit onderzoeken ze deze op tv vraag door van zo eerlijk mogelijk een de taart een te verdelen. het Stine Jensen merkt op dat de van ideeën van van de denktank aansluiten door bij die van het bekende filosofen en vertelt de de meer over Karl Marx door en Ayn Rand. naar En Borre stuurt op Paulina naar De tijdens Zuiderling, waar talent wordt op ingezet als een alternatief uit van voor geld en iedere dienst wordt op tv betaald met op tv een andere dienst. met Minder

Waarom gebruiken we op tv onze op spullen niet gewoon tot ze op tv helemaal de kapot zijn. Waarom willen met mensen altijd tijdens meer en meer nieuwe spullen? uit En waarom is op tv het tijdens dat mensen op hun spullen zo belangrijk vinden? Dat met vraagt van denktanker Ruben (12) zich in af. Stine vertelt over op de filosoof Schopenhauer de en tijdens het eeuwige de verlangen van de naar mens naar meer spullen. een De denktank onderzoekt op of je door iemands p...Meer Waarom een gebruiken we onze spullen niet in gewoon tot ze helemaal in kapot zijn. op tv Waarom willen mensen altijd in meer de en meer tijdens nieuwe spullen? En het waarom is het door dat mensen hun spullen zo belangrijk met vinden? Dat vraagt de denktanker door Ruben (12) zich door af. Stine vertelt over de het filosoof Schopenhauer en door het eeuwige verlangen een van de mens van naar tijdens meer spullen. De denktank door onderzoekt of het je iemands persoonlijkheid in kan aflezen aan de op spullen in zijn de of haar kamer. van En Borre stuurt met denktanker Tasha naar Petra door op (30) van wie het op hele bezit in maar één op tas past... tijdens Minder

“Voor in mijn zus is het de heel duidelijk: ze kan op tv het er niks aan tijdens kan doen dat ze zo rommelig met is, omdat het uit in de op familie zit”, van zegt gastdenker Lois. Ze vraagt van het zich af: Wanneer ben je eigenlijk met verantwoordelijk voor het iets? Borre op tv stuurt denktanker in Menno naar ex-jeugddelinquent van Menno (19) die nogal door een rotzooitje van zijn met leven maakte. En Lois op ontmoet hulpfilosoof Stine uit op in de Koepe...Meer “Voor door mijn zus uit is het heel duidelijk: op tv ze kan er uit niks aan kan tijdens doen dat ze zo op rommelig is, omdat tijdens het in de familie tijdens uit zit”, zegt gastdenker Lois. Ze door vraagt zich af: uit Wanneer ben je eigenlijk door op tv verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker met Menno naar naar ex-jeugddelinquent met Menno (19) die op tv nogal een rotzooitje van zijn leven een maakte. En in Lois de ontmoet hulpfilosoof Stine in op de Koepelgevangenis in Haarlem. in Want tijdens hoe komt het eigenlijk naar dat we bijna allemaal naar verantwoordelijkheidsgevoel hebben? op tv Minder

Joska wil weten een in waarom je na de basisschool van in de brugklas een ineens niet naar meer speelt. de En of dat op tv erg is. Waarom houdt dat van spelen eigenlijk de ineens op? En is dat naar erg?Meer Joska wil uit uit weten waarom je na de uit basisschool naar in de brugklas ineens naar niet meer speelt. En of door dat erg uit is. Waarom in houdt dat spelen op tv eigenlijk ineens op? uit En is met dat erg? Joska: “Op de basisschool uit speelde uit ik best veel. door Nu zit tijdens ik op de van middelbare school en speel ik uit eigenlijk bijna nooit de meer. Op de mijn nieuwe school van is niet van eens een schoolplein en sta het ik in de een pauze een beetje te op kletsen op met vriendinnen. Wat ik op me het afvraag is waarom het spelen nou het ineens ophoudt. van En of dat erg door is.” Over deze met tijdens en aanverwante vragen buigt de tijdens denktank op tv van Dus ik Ben Jr. naar zich de in deze aflevering. de Dus-ik-Ben-filosoof Stine wijst op het cultuurfilosoof Johan op Huizinga (1872-1945) die met beweerde dat “alles spel kan het spel op zijn zolang het niet naar nuttig is”. Menno wijst het op de vestigingen van uit Google, door waar overal met ontspanningsruimtes met speelapparaten zijn. De gedachte naar erachter is het dat mensen beter presteren in als ze het tussendoor kunnen met ontspannen.Minder

Wat van is dat eigenlijk: een natuur? Een vraag het die op het het eerste gezicht niet zo de lastig het lijkt, maar toch knap met ingewikkeld blijkt. op In hoeverre creëren we natuur? Is op een aangelegd tijdens park van wel of geen natuur? Meer naar Wat is dat eigenlijk: naar natuur? Een met vraag op die op het eerste met gezicht niet zo lastig naar lijkt, in maar toch knap ingewikkeld blijkt. door In hoeverre creëren naar we natuur? Is door een een aangelegd park wel of geen natuur? een Menno wil weten een waar op de grens ligt tussen tijdens natuurlijk en onnatuurlijk. een Hij wordt door van Borre gezappt naar filosoof in Koert van in Mensvoort, oprichter van het van platform Next Nature het tijdens dat de veranderlijke relatie tussen mens, door natuur het en technologie uit onderzoekt. Midden in een in prachtig duingebied bekijken het ze wat volgens op hen natuur is en wat tijdens niet. En met ze staan stil bij door een in GSM-mast vermomd als boom. Stine een vraagt op tv de jonge uit denkers op te noemen wat in op tv hun kamer het op meest natuurlijke is. naar van Ruben heeft een stenenverzameling. Joska de een plant. Maar door volgens Sam is de een plant op niet per se natuurlijk, want tijdens die is tijdens vaak gekweekt. op Minder

“Waarom op zou je óf een jongen tijdens óf een meisje op moeten zijn? Wat een is het nut het in van die twee hokjes in een een in paspoort?” Meer “Waarom zou je een óf op een jongen óf een meisje een moeten in zijn? Wat is het met nut van naar die twee hokjes op in een paspoort?” in Dat vraagt gastdenker Elisa van zich af. met Haar nichtje was ooit in een neefje. Ze gaat op in gesprek met Jo, door die door bewust niet de keuze maakt op om een een jongen of het meisje te zijn. Stine laat een in een speelgoedwinkel tijdens dingen zien de waar filosofe Simone het de tijdens Beauvoir van gegruweld zou tijdens hebben. Denktanker Menno (foto) met doet een heel op moedig experiment: de hij gaat naar de school, gekleed als meisje. op tv Minder

...,Is door er leven na de van dood? Is het minder naar erg om dood naar te gaan als uit je tijdens oud bent? in Wat is het nut van op tv het leven? in Bestaat reïncarnatie?

11...,Heeft je uiterlijk de invloed op een je innerlijk? Is in er verschil tussen je op tv een gothic voelen met of het een gothic zijn? op tv Wanneer spelen we tijdens een rol en wanneer naar zijn we onszelf? Gaan tijdens blinde in mensen met de mode uit mee?

naar 11:03)

het 11:19)

11:20),Menno woont in uit Groningen, op de in grens van Friesland. van Thuis in spreekt hij Fries, op maar hij van gaat in Groningen naar school, heeft een het Groningse vrienden en is door fan van FC Groningen. Als de we tegen een op Friese naar club spelen voel ik in me een overloper. de Alsof ik op alleen maar in het op ene hokje of in door het van andere mag het zitten. Manal heeft een het vergelijkbaar voorbeeld. met In Nederland wordt ze Marokkaanse genoemd door en in Marokko in door Nederlandse.

10:59,n met Dus ik uit Ben Jr, de door juniorversie van het van reeds bestaande tv-programma Dus naar ik Ben, stuurt denkpiloot op Borre (11) door vanuit zijn denklaboratorium een denktank tijdens in van dertien kinderen aan. in De in totaal acht afleveringen in starten elk door met het een vraag van een een van de jonge denkers. Borre met stuurt hen vervolgens naar tijdens op pad of raadpleegt uit zelf ervaringsdeskundigen of filosofen. Dus naar ik door ben online In deze aflevering uit gaat het over tijdens de uit verschillen tussen je leven online door en op offline. Waarom de maken we ons met leven online naar leuker dan het naar is?

Volwassenen in geven kinderen vaak het idee het dat ze helemaal op vrij uit zijn om te kiezen. Maar een is dat met eigenlijk wel uit zo?

mei 2021
08-02-2015 12:11

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Ruben houdt erg van gamen en kan behoorlijk kwaad worden als hij niet wint. Zijn moeder zegt dan vaak dat het maar een spelletje is. “Het is niet echt.” Maar daar is hij het niet mee eens. Voor hem is het echt. Samen met de denktank van Dus...

01-02-2015 11:59

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Quinn uit Venray staat doodsangsten uit in een lift. Hij vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. om samen met hem uit te zoeken waar angst vandaan komt. Na een vragenrondje blijkt dat bijna iedereen wel ergens bang voor is. Waarom ...

14-12-2014 11:00

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Paulina vindt dat haar ouders meer zouden moeten verdienen. Ze vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. met haar mee te denken over wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze deze vraag door zo eerlijk mogelijk een taart t...

07-12-2014 11:10

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Waarom gebruiken we onze spullen niet gewoon tot ze helemaal kapot zijn. Waarom willen mensen altijd meer en meer nieuwe spullen? En waarom is het dat mensen hun spullen zo belangrijk vinden? Dat vraagt denktanker Ruben (12) zich af. Stine ...

30-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr

“Voor mijn zus is het heel duidelijk: ze kan er niks aan kan doen dat ze zo rommelig is, omdat het in de familie zit”, zegt gastdenker Lois. Ze vraagt zich af: Wanneer ben je eigenlijk verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker Men...

23-11-2014 10:58

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet meer speelt. En of dat erg is. Waarom houdt dat spelen eigenlijk ineens op? En is dat erg?Meer Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet mee...

16-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag die op het eerste gezicht niet zo lastig lijkt, maar toch knap ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren we natuur? Is een aangelegd park wel of geen natuur? Meer Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag...

09-11-2014 12:17

Dus ik Ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben jr.

“Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Meer “Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Dat vraagt gastde...

19-01-2014 11:17

Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

...,Is er leven na de dood? Is het minder erg om dood te gaan als je oud bent? Wat is het nut van het leven? Bestaat reïncarnatie?

12-01-2014 11:20

Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

11...,Heeft je uiterlijk invloed op je innerlijk? Is er verschil tussen je een gothic voelen of een gothic zijn? Wanneer spelen we een rol en wanneer zijn we onszelf? Gaan blinde mensen met de mode mee?

01-12-2013 11:20

Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

11:20),Menno woont in Groningen, op de grens van Friesland. Thuis spreekt hij Fries, maar hij gaat in Groningen naar school, heeft Groningse vrienden en is fan van FC Groningen. Als we tegen een Friese club spelen voel ik me een overloper. ...

24-11-2013 10:59

zo 24 nov 2013

DUS IK BEN JR. - zo 24 nov 2013

10:59,n Dus ik Ben Jr, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma Dus ik Ben, stuurt denkpiloot Borre (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank van dertien kinderen aan. De in totaal acht afleveringen starten elk met een vraa...

10-11-2013 11:07

Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

Volwassenen geven kinderen vaak het idee dat ze helemaal vrij zijn om te kiezen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DUS IK BEN JR. gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DUS IK BEN JR. de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DUS IK BEN JR. bij DUS IK BEN JR. liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DUS IK BEN JR.. Heb je een uitzending van DUS IK BEN JR. gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DUS IK BEN JR. gemist

DUS IK BEN JR. vanaf zondagochtend 11 november bij Zapp op Ned 3 om 10.25 uur! Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen het doet? Hoe word je crimineel? En hoe ben ik mezelf? Vragen waar je van wakker kan liggen... In DUS IK BEN JR. pluizen we deze filosofische kwesties uit. Voor mensen vanaf 9 jaar!

Uitzending gemist van DUS IK BEN JR.? Hier kun je alle uitzendingen van DUS IK BEN JR. kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 08-02-2015 om 12:11 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!