Programma gemist?

Ruben houdt erg in de van gamen en kan behoorlijk naar kwaad worden als hij de op niet wint. Zijn moeder zegt dan tijdens vaak van dat het maar met een spelletje is. van “Het is van niet echt.” Maar daar is op tv hij het niet uit mee eens. Voor op hem door is het echt. Samen naar met de denktank het van Dus ik met Ben Jr. een gaat Ruben op zoek naar wat het echt is de en wat naar niet. Is echt alleen door echt als je het tijdens met op tv je zintuigen uit kunt waarnemen?Meer Ruben houdt erg van tijdens gamen en kan op tv behoorlijk het kwaad worden als hij met niet wint. Zijn moeder door zegt dan op vaak dat het tijdens maar uit een spelletje is. “Het een is niet door echt.” Maar daar is hij het van de niet mee eens. Voor hem in is het echt. met Samen met de van denktank van Dus ik in Ben Jr. gaat het Ruben op zoek door naar de wat echt is en op wat niet. Is echt van alleen een echt als je het met naar je zintuigen kunt de waarnemen? Bij de wijze van experiment naar ondergaat Manal uit de werking van de Oculus het Rift, van de virtual de reality bril waarbij grenzen tussen de de echte en de tijdens virtuele wereld uit vrijwel geheel wegvallen. En naar Ruben gaat het op bezoek bij in filosoof Koert tijdens van Mensvoort die uitlegt hoe tijdens ‘onechte’ tijdens dingen toch deel uit kunnen met maken van ons door leven. “Onecht en uit op echt lopen nogal eens in op elkaar van over.” Stine Jensen het noemt de Franse filosoof op Jean Baudrillard die zich veel in heeft beziggehouden met met een het onderwerp. Als op we op reis gaan naar bereiden we ons naar meestal goed tijdens voor en hebben al veel de beelden in ons op tv hoofd met voordat we iets in het uit echt zien. “We de hebben eigenlijk een nooit meer een echte door originele ervaring met de uit werkelijkheid een omdat we worden uit gebombardeerd door beelden.” van Minder

Gastdenker van Quinn uit Venray in staat doodsangsten uit in naar een lift. Hij uit vraagt de denktank de van Dus op ik Ben Jr. om met samen met door hem uit te zoeken waar door het angst vandaan komt. Na een naar vragenrondje op tv blijkt dat bijna door iedereen wel ergens bang voor is. op tv een Waarom bestaat angst eigenlijk? Wat tijdens heb je tijdens er aan? Meer Gastdenker door Quinn op tv uit Venray staat doodsangsten uit de in een lift. het Hij vraagt de tijdens denktank van met Dus ik Ben Jr. op om samen met het hem uit uit te zoeken waar angst uit vandaan komt. Na een een vragenrondje blijkt het dat uit bijna iedereen wel ergens bang voor op is. op Waarom bestaat angst door eigenlijk? Wat heb je er de aan? Stine op tv Jensen merkt op uit naar dat angst wel degelijk nut door heeft. Om je de te waarschuwen voor gevaarlijke van situaties het bijvoorbeeld. Volgens de Deense filosoof de Søren Kierkegaard door gaan angst en vrijheid een samen. Soms naar moet de je ‘door de angst gaan’ om het je vrij te op tv kunnen in voelen. Dat door wil zeggen dat je bewust dingen van doet met die je eng vindt, om op zo de een angst met ervoor te overwinnen. met Minder

Gastdenker Paulina op vindt van dat haar ouders meer zouden in moeten van verdienen. Ze vraagt op de denktank van Dus de ik Ben Jr. met haar door mee een te denken over een wat nou van eigenlijk 'eerlijk' is. naar Samen onderzoeken ze deze vraag op tv door zo eerlijk mogelijk op tv met een taart te in verdelen. Stine Jensen merkt op dat door de ideeën van naar de de denktank aansluiten bij door die van bekende filosofen en naar het vertelt meer over Karl Marx de en Ayn Rand...Meer naar Gastdenker Paulina op tv vindt dat haar op tv ouders meer zouden naar moeten verdienen. Ze tijdens vraagt de denktank van in Dus ik Ben Jr. van met haar mee van te denken over een met wat nou eigenlijk naar 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze met deze vraag door op zo eerlijk mogelijk uit een taart op tv te verdelen. Stine Jensen merkt door op dat op de ideeën van een de denktank aansluiten bij de die naar van bekende filosofen en met vertelt meer over de Karl Marx op tv en Ayn Rand. de En Borre de stuurt Paulina naar in De Zuiderling, waar talent naar wordt ingezet als een tijdens alternatief voor geld een en iedere dienst het wordt betaald op met een andere dienst. een Minder

Waarom het gebruiken we onze spullen in niet gewoon tot ze in helemaal een kapot zijn. met Waarom willen mensen altijd de meer en meer nieuwe spullen? in door En waarom is het dat mensen met in hun spullen zo tijdens belangrijk vinden? Dat een vraagt denktanker Ruben (12) met zich af. Stine vertelt op tv over de filosoof op Schopenhauer en het tijdens eeuwige verlangen van de door mens naar het meer uit spullen. De denktank van onderzoekt of je een iemands p...Meer Waarom gebruiken van we onze spullen niet gewoon een tot door ze helemaal het kapot zijn. Waarom willen mensen een altijd een meer en meer nieuwe spullen? op tv En waarom is in het uit dat mensen hun spullen zo met belangrijk vinden? het Dat vraagt denktanker Ruben naar (12) zich af. de Stine vertelt uit over de filosoof Schopenhauer uit en het eeuwige verlangen in van de mens een naar meer uit spullen. De denktank een onderzoekt of je iemands op persoonlijkheid kan uit aflezen aan een de spullen in naar zijn of haar kamer. En door Borre stuurt denktanker het Tasha naar door Petra (30) van door wie het naar hele bezit in maar één op van tas past... Minder

“Voor mijn het zus naar is het heel het duidelijk: ze kan er niks aan de kan doen dat uit op tv ze zo rommelig in is, omdat het in tijdens de familie tijdens zit”, zegt gastdenker Lois. Ze door vraagt zich af: het Wanneer ben de je eigenlijk door verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt naar denktanker Menno naar ex-jeugddelinquent met van Menno (19) die nogal naar een rotzooitje naar van zijn leven maakte. En Lois naar ontmoet hulpfilosoof de Stine uit in de Koepe...Meer naar “Voor mijn zus is het heel tijdens duidelijk: ze kan naar van er niks aan kan naar doen dat ze zo rommelig uit is, omdat het met in een de familie zit”, zegt gastdenker naar naar Lois. Ze vraagt zich af: naar Wanneer een ben je eigenlijk verantwoordelijk voor iets? het Borre stuurt denktanker naar Menno een naar ex-jeugddelinquent Menno (19) die het nogal een een rotzooitje van zijn leven met door maakte. En Lois ontmoet de hulpfilosoof Stine in de tijdens Koepelgevangenis in Haarlem. in Want hoe het komt het eigenlijk dat we met bijna met allemaal verantwoordelijkheidsgevoel in hebben? Minder

Joska wil weten tijdens op tv waarom je na de naar basisschool in de brugklas ineens de niet meer speelt. de En van of dat erg door is. Waarom houdt dat op tv spelen eigenlijk op tv ineens op? En een is dat naar erg?Meer Joska wil weten van waarom je na de in basisschool in van de brugklas ineens niet meer naar speelt. naar En of op tv dat erg is. tijdens Waarom houdt dat door spelen eigenlijk ineens door op? En is dat erg? Joska: naar “Op de basisschool met op speelde ik best veel. op tv Nu zit ik in op de middelbare school en de op tv speel ik eigenlijk door bijna nooit meer. Op mijn tijdens nieuwe de school is niet eens in een schoolplein en uit sta ik in uit de pauze het een beetje te kletsen met naar vriendinnen. Wat ik tijdens me een afvraag is waarom het spelen met nou ineens naar ophoudt. En of dat op tv erg is.” Over tijdens deze en aanverwante van vragen buigt met de denktank van een Dus ik Ben Jr. van zich in deze aflevering. door Dus-ik-Ben-filosoof Stine op tv wijst op cultuurfilosoof Johan van Huizinga het (1872-1945) die beweerde dat “alles door spel kan door spel zijn zolang het een niet nuttig een is”. Menno wijst op van tijdens de vestigingen van naar Google, waar overal in ontspanningsruimtes met speelapparaten zijn. met De gedachte in erachter is dat mensen op beter presteren als de ze tussendoor kunnen tijdens ontspannen.Minder

Wat is dat naar uit eigenlijk: natuur? Een vraag die het op het eerste naar gezicht niet van zo lastig lijkt, maar met toch knap ingewikkeld blijkt. een In hoeverre creëren naar we natuur? in Is de een aangelegd park wel of van geen natuur? Meer uit Wat is dat eigenlijk: tijdens natuur? Een tijdens vraag die op het tijdens eerste gezicht een niet zo lastig door lijkt, maar een toch knap ingewikkeld blijkt. In het hoeverre een creëren we natuur? Is op een aangelegd park wel in of geen van natuur? Menno wil op tv weten waar de het grens ligt tussen naar natuurlijk op en onnatuurlijk. Hij wordt door naar Borre op gezappt naar filosoof Koert van in Mensvoort, met oprichter van het platform Next Nature tijdens dat de veranderlijke het relatie tussen de mens, naar natuur en technologie onderzoekt. Midden in het een naar prachtig duingebied bekijken de ze wat volgens hen natuur van de is en wat niet. En ze tijdens staan op stil bij een GSM-mast op vermomd als boom. tijdens Stine tijdens vraagt de jonge denkers op een te noemen wat op tv in tijdens hun kamer het de meest natuurlijke is. Ruben heeft een met door stenenverzameling. Joska een plant. Maar van volgens Sam is een tijdens plant tijdens niet per se op natuurlijk, want die met is vaak gekweekt. op tv Minder

“Waarom zou je in in óf een jongen uit óf een meisje moeten zijn? naar Wat in is het nut van die een twee van hokjes in een paspoort?” Meer “Waarom door zou je uit óf een de jongen óf een meisje moeten uit zijn? Wat door is het nut met van die twee met hokjes door in een paspoort?” Dat door vraagt gastdenker Elisa zich het af. Haar op nichtje was ooit een neefje. naar Ze gaat in naar gesprek met uit Jo, die door bewust niet de keuze tijdens maakt om een op tv jongen de of meisje te zijn. op tv Stine laat het in een speelgoedwinkel dingen zien waar een filosofe Simone uit de Beauvoir van gegruweld met zou hebben. Denktanker naar op tv Menno (foto) doet een uit heel moedig door experiment: hij gaat naar naar school, gekleed als van meisje. Minder

...,Is er in leven van na de dood? Is het minder een erg om dood op tv de te gaan als van je oud bent? Wat is het een nut van het het leven? met Bestaat reïncarnatie?

11...,Heeft het je uiterlijk invloed met op je innerlijk? Is er van verschil tussen je tijdens een gothic voelen door of een een gothic tijdens zijn? Wanneer spelen we op een rol en op wanneer zijn tijdens we onszelf? Gaan een blinde mensen met de mode het mee?

van 11:03)

tijdens 11:19)

11:20),Menno woont in door Groningen, op de de grens van Friesland. met Thuis op spreekt hij Fries, maar op tv hij gaat in Groningen de de naar school, heeft Groningse vrienden en tijdens uit is fan van FC Groningen. uit Als we tegen een tijdens tijdens Friese club spelen voel ik me op een de overloper. Alsof de ik alleen maar in het op tv ene hokje of in in naar het andere mag naar zitten. Manal heeft een vergelijkbaar voorbeeld. met een In Nederland wordt in ze Marokkaanse genoemd en in uit Marokko uit Nederlandse.

10:59,n een Dus ik Ben op Jr, de juniorversie op tv van het reeds door bestaande tv-programma Dus ik Ben, op tv stuurt naar denkpiloot Borre (11) in vanuit zijn uit denklaboratorium een denktank van op dertien kinderen aan. De de in uit totaal acht afleveringen starten elk naar met op een vraag van door een van de jonge denkers. op tv Borre stuurt met hen vervolgens op de pad of raadpleegt uit zelf ervaringsdeskundigen of van filosofen. Dus ik ben online op In deze aflevering de gaat het het over de verschillen een tussen je leven een online en offline. met Waarom een maken we op tv ons leven online leuker dan naar het het is?

Volwassenen het geven kinderen vaak het idee op tv een dat ze helemaal vrij zijn door om te de kiezen. Maar is dat eigenlijk naar wel tijdens zo?

november 2018
08-02-2015 12:11

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Ruben houdt erg van gamen en kan behoorlijk kwaad worden als hij niet wint. Zijn moeder zegt dan vaak dat het maar een spelletje is. “Het is niet echt.” Maar daar is hij het niet mee eens. Voor hem is het echt. Samen met de denktank van Dus...

01-02-2015 11:59

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Quinn uit Venray staat doodsangsten uit in een lift. Hij vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. om samen met hem uit te zoeken waar angst vandaan komt. Na een vragenrondje blijkt dat bijna iedereen wel ergens bang voor is. Waarom ...

14-12-2014 11:00

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Paulina vindt dat haar ouders meer zouden moeten verdienen. Ze vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. met haar mee te denken over wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze deze vraag door zo eerlijk mogelijk een taart t...

07-12-2014 11:10

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Waarom gebruiken we onze spullen niet gewoon tot ze helemaal kapot zijn. Waarom willen mensen altijd meer en meer nieuwe spullen? En waarom is het dat mensen hun spullen zo belangrijk vinden? Dat vraagt denktanker Ruben (12) zich af. Stine ...

30-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr

“Voor mijn zus is het heel duidelijk: ze kan er niks aan kan doen dat ze zo rommelig is, omdat het in de familie zit”, zegt gastdenker Lois. Ze vraagt zich af: Wanneer ben je eigenlijk verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker Men...

23-11-2014 10:58

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet meer speelt. En of dat erg is. Waarom houdt dat spelen eigenlijk ineens op? En is dat erg?Meer Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet mee...

16-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag die op het eerste gezicht niet zo lastig lijkt, maar toch knap ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren we natuur? Is een aangelegd park wel of geen natuur? Meer Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag...

09-11-2014 12:17

Dus ik Ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben jr.

“Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Meer “Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Dat vraagt gastde...

19-01-2014 11:17

Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

...,Is er leven na de dood? Is het minder erg om dood te gaan als je oud bent? Wat is het nut van het leven? Bestaat reïncarnatie?

12-01-2014 11:20

Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

11...,Heeft je uiterlijk invloed op je innerlijk? Is er verschil tussen je een gothic voelen of een gothic zijn? Wanneer spelen we een rol en wanneer zijn we onszelf? Gaan blinde mensen met de mode mee?

01-12-2013 11:20

Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

11:20),Menno woont in Groningen, op de grens van Friesland. Thuis spreekt hij Fries, maar hij gaat in Groningen naar school, heeft Groningse vrienden en is fan van FC Groningen. Als we tegen een Friese club spelen voel ik me een overloper. ...

24-11-2013 10:59

zo 24 nov 2013

DUS IK BEN JR. - zo 24 nov 2013

10:59,n Dus ik Ben Jr, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma Dus ik Ben, stuurt denkpiloot Borre (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank van dertien kinderen aan. De in totaal acht afleveringen starten elk met een vraa...

10-11-2013 11:07

Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

Volwassenen geven kinderen vaak het idee dat ze helemaal vrij zijn om te kiezen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DUS IK BEN JR. gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DUS IK BEN JR. de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DUS IK BEN JR. bij DUS IK BEN JR. liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DUS IK BEN JR.. Heb je een uitzending van DUS IK BEN JR. gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DUS IK BEN JR. gemist

DUS IK BEN JR. vanaf zondagochtend 11 november bij Zapp op Ned 3 om 10.25 uur! Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen het doet? Hoe word je crimineel? En hoe ben ik mezelf? Vragen waar je van wakker kan liggen... In DUS IK BEN JR. pluizen we deze filosofische kwesties uit. Voor mensen vanaf 9 jaar!

Uitzending gemist van DUS IK BEN JR.? Hier kun je alle uitzendingen van DUS IK BEN JR. kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 08-02-2015 om 12:11 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord