Programma gemist?

Ruben het houdt erg van uit gamen en kan met behoorlijk kwaad op tv worden als hij de niet wint. Zijn moeder de zegt dan vaak dat met het maar een spelletje met is. “Het in is van niet echt.” Maar het daar is hij het naar niet mee eens. in Voor hem op tv is het echt. de Samen met de denktank van Dus tijdens ik Ben in Jr. gaat Ruben op de zoek door naar wat echt uit is en wat niet. Is tijdens echt door alleen echt als je van het met je zintuigen door de kunt waarnemen?Meer Ruben houdt op erg van gamen en het kan van behoorlijk kwaad worden als hij niet naar wint. tijdens Zijn moeder op zegt dan vaak dat het maar tijdens een spelletje door is. “Het van is niet echt.” een Maar daar naar is hij het niet mee met eens. Voor hem is uit de het echt. Samen met de denktank door van Dus ik op tv naar Ben Jr. gaat door Ruben op zoek naar wat de echt het is en wat niet. Is met echt alleen echt naar als op je het met je zintuigen kunt naar uit waarnemen? Bij wijze van experiment ondergaat tijdens Manal de werking op tv van de op Oculus Rift, naar de virtual reality bril waarbij met grenzen naar tussen de echte en de door virtuele op tv wereld vrijwel geheel wegvallen. En door tijdens Ruben gaat op bezoek bij uit filosoof naar Koert van Mensvoort die op tv uitlegt hoe ‘onechte’ dingen met toch deel uit een kunnen maken van de ons leven. “Onecht en naar echt lopen in nogal eens in elkaar van over.” Stine Jensen op noemt de Franse naar filosoof Jean een Baudrillard die zich veel het heeft beziggehouden met tijdens uit het onderwerp. Als we de op reis van gaan bereiden we ons meestal uit goed voor en hebben een al veel beelden naar in het ons hoofd voordat door we iets op in het echt op zien. “We hebben eigenlijk nooit met meer een een echte originele ervaring op met de werkelijkheid omdat we van worden met gebombardeerd door beelden.” door Minder

Gastdenker Quinn uit tijdens Venray het staat doodsangsten uit tijdens in een lift. Hij in vraagt de denktank van uit Dus ik Ben van Jr. om samen op tv met met hem uit te zoeken naar waar het angst vandaan komt. door Na een vragenrondje blijkt het dat bijna met iedereen wel ergens bang voor het is. Waarom bestaat door angst tijdens eigenlijk? Wat heb je er een aan? Meer Gastdenker Quinn in uit Venray staat uit doodsangsten van uit in een lift. een Hij vraagt de in denktank tijdens van Dus ik Ben met Jr. om samen met de hem uit te een zoeken waar angst vandaan tijdens komt. Na door een vragenrondje het blijkt dat bijna naar iedereen wel ergens bang door voor is. Waarom bestaat met angst eigenlijk? op Wat heb met je er aan? in Stine Jensen merkt op in dat angst een wel degelijk nut de heeft. Om uit je te waarschuwen in voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld. de Volgens een de Deense filosoof Søren Kierkegaard gaan in angst en vrijheid door samen. op Soms moet je ‘door van de angst in gaan’ om je vrij te door uit kunnen voelen. Dat tijdens wil zeggen dat je bewust de dingen door doet die je eng vindt, om uit door zo de angst op tv ervoor te overwinnen. met Minder

Gastdenker tijdens Paulina vindt dat in haar ouders meer een zouden moeten verdienen. uit Ze vraagt tijdens de denktank van Dus een ik Ben Jr. met een haar mee te denken met over naar wat nou in eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze uit op deze vraag door een zo eerlijk mogelijk een taart te met het verdelen. Stine Jensen merkt op de dat de ideeën een van de door denktank aansluiten bij die van naar bekende filosofen en de met vertelt meer over Karl Marx naar en van Ayn Rand...Meer Gastdenker Paulina in vindt dat haar tijdens ouders meer zouden moeten een verdienen. Ze vraagt tijdens de denktank van Dus in ik tijdens Ben Jr. met met haar mee een te denken over met wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. Samen met onderzoeken uit ze deze vraag door zo op eerlijk mogelijk een de taart te door verdelen. door Stine Jensen merkt op dat de met in ideeën van de denktank op aansluiten bij die uit van bekende filosofen en vertelt op meer over Karl met Marx en in Ayn Rand. de En Borre stuurt op tv Paulina naar De het Zuiderling, waar talent een wordt ingezet het als een alternatief voor geld de en iedere dienst met wordt een betaald met een naar andere dienst. Minder

Waarom met gebruiken we onze spullen door niet op gewoon tot ze helemaal kapot zijn. het Waarom willen tijdens mensen altijd meer het en meer nieuwe spullen? tijdens het En waarom is het dat mensen door hun op spullen zo belangrijk van vinden? Dat vraagt denktanker van Ruben een (12) zich af. Stine naar vertelt over de tijdens filosoof Schopenhauer en een het eeuwige verlangen van naar de mens naar meer op spullen. De denktank op onderzoekt of tijdens je iemands p...Meer in Waarom gebruiken we van onze naar spullen niet gewoon de tot ze helemaal kapot zijn. Waarom op tv willen mensen altijd van op meer en meer een nieuwe spullen? En waarom is tijdens het het dat mensen hun spullen zo belangrijk naar vinden? Dat van vraagt denktanker op tv Ruben (12) op tv zich af. Stine op tv vertelt over de filosoof Schopenhauer naar en het eeuwige verlangen een van op de mens naar meer op spullen. De de denktank onderzoekt in of je iemands de persoonlijkheid kan aflezen naar aan de spullen in op tv zijn of haar door kamer. En Borre stuurt denktanker naar Tasha naar Petra de (30) een van wie een het hele bezit in maar één van tas past... door Minder

“Voor mijn tijdens zus is het de heel duidelijk: tijdens ze kan er niks aan een kan doen in dat ze door zo rommelig is, omdat een het in de met familie door zit”, zegt gastdenker Lois. Ze vraagt een zich af: de Wanneer het ben je eigenlijk verantwoordelijk op tv voor iets? Borre stuurt met denktanker Menno met naar ex-jeugddelinquent Menno (19) die op met nogal een rotzooitje van zijn op tv leven maakte. En door Lois ontmoet hulpfilosoof Stine het met in de Koepe...Meer “Voor mijn zus op tv is met het heel duidelijk: ze tijdens kan er niks aan het naar kan doen dat uit ze zo rommelig is, omdat het het in op tv de familie zit”, zegt op gastdenker Lois. Ze vraagt door zich af: een Wanneer ben je eigenlijk door verantwoordelijk tijdens voor iets? Borre stuurt denktanker het Menno naar ex-jeugddelinquent op door Menno (19) die tijdens nogal een rotzooitje van op zijn leven op tv maakte. En Lois ontmoet hulpfilosoof op tv Stine in het de Koepelgevangenis in op Haarlem. Want hoe komt het op op eigenlijk dat we met bijna allemaal verantwoordelijkheidsgevoel hebben? de Minder

Joska wil weten uit de waarom je na naar de basisschool in het de brugklas ineens niet meer het speelt. En of dat de een erg is. Waarom houdt dat spelen in de eigenlijk ineens op? met En is dat erg?Meer tijdens Joska wil weten waarom je door uit na de basisschool in een de brugklas van ineens niet meer speelt. En of de dat erg is. tijdens tijdens Waarom houdt dat spelen eigenlijk ineens tijdens op? En is de een dat erg? Joska: “Op de basisschool door speelde ik de best veel. Nu op tv zit ik op de een middelbare school van en speel ik eigenlijk de bijna het nooit meer. Op mijn met nieuwe school is op niet eens een schoolplein uit en sta ik door met in de pauze een beetje het te kletsen met vriendinnen. naar Wat ik me de het afvraag is waarom op het spelen nou ineens ophoudt. op tv En of dat door erg is.” Over naar deze en aanverwante vragen van buigt de denktank van van naar Dus ik Ben van Jr. zich naar in deze aflevering. Dus-ik-Ben-filosoof Stine het wijst met op cultuurfilosoof Johan de Huizinga (1872-1945) die tijdens beweerde dat “alles spel kan het spel op tv zijn zolang het niet de nuttig is”. de Menno wijst op de met vestigingen van Google, waar op tv overal ontspanningsruimtes met de speelapparaten zijn. De gedachte uit erachter is op dat het mensen beter presteren als ze tussendoor op tv kunnen door ontspannen.Minder

Wat met is dat eigenlijk: natuur? Een op tv met vraag die op het door eerste gezicht niet op tv zo lastig lijkt, maar toch door knap ingewikkeld in blijkt. In naar hoeverre creëren we natuur? een Is een aangelegd park het wel met of geen een natuur? Meer Wat is dat eigenlijk: van natuur? Een vraag het naar die op het in eerste gezicht niet zo lastig lijkt, door maar toch knap door ingewikkeld blijkt. In op hoeverre door creëren we natuur? Is tijdens een aangelegd uit park wel of geen natuur? van Menno wil een weten waar de grens van ligt van tussen natuurlijk met en onnatuurlijk. Hij wordt door op tv Borre gezappt naar filosoof op tv Koert van met Mensvoort, oprichter van de het platform uit Next Nature dat tijdens de veranderlijke relatie tussen mens, het natuur en een technologie onderzoekt. tijdens Midden in een prachtig in duingebied bekijken het ze wat volgens in hen natuur is tijdens en wat niet. En van ze staan tijdens stil bij een GSM-mast vermomd de als naar boom. Stine vraagt de jonge in denkers door op te van noemen wat in hun kamer de het meest natuurlijke is. naar Ruben tijdens heeft een stenenverzameling. Joska een het plant. Maar volgens een een Sam is een door plant niet per se uit natuurlijk, want die is vaak op gekweekt. van Minder

“Waarom zou het je óf op een jongen met óf een meisje van moeten zijn? Wat is het door nut van die met twee in hokjes in een een paspoort?” Meer “Waarom een zou je óf een een jongen óf een meisje van moeten uit zijn? Wat is het nut met van die twee hokjes in in een op tv paspoort?” Dat het vraagt gastdenker Elisa zich af. in Haar nichtje was de ooit een neefje. op tv naar Ze gaat in met gesprek met Jo, tijdens die bewust niet uit de keuze maakt om op tv een jongen of de meisje te tijdens zijn. Stine laat in in een speelgoedwinkel dingen zien waar op de filosofe Simone de Beauvoir van uit gegruweld zou van hebben. Denktanker Menno uit (foto) doet een heel moedig op het experiment: hij gaat de naar school, gekleed als meisje. naar Minder

...,Is de er leven van na de dood? Is het een minder op erg om dood te het gaan als je met oud bent? uit Wat is het nut van het het leven? Bestaat door reïncarnatie?

11...,Heeft van je uiterlijk de invloed op je innerlijk? door Is er verschil tussen je uit een tijdens gothic voelen of een gothic door op zijn? Wanneer spelen op we een rol op en wanneer zijn we onszelf? Gaan tijdens blinde mensen tijdens met door de mode mee?

met 11:03)

tijdens 11:19)

11:20),Menno met woont in Groningen, op van de grens van Friesland. in Thuis spreekt hij door Fries, in maar hij gaat in Groningen uit naar naar school, heeft van Groningse vrienden en is van fan van door FC Groningen. Als we op tegen een Friese naar club spelen voel ik me een een overloper. Alsof op tv ik een alleen maar in het uit ene een hokje of in het andere mag uit zitten. op tv Manal heeft een vergelijkbaar voorbeeld. op In met Nederland wordt ze Marokkaanse genoemd van en een in Marokko op Nederlandse.

10:59,n Dus in ik uit Ben Jr, de de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma naar Dus ik Ben, op stuurt een denkpiloot Borre van (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank tijdens van dertien kinderen tijdens op aan. De in totaal acht afleveringen op tv starten elk met door een door vraag van in een van de jonge uit denkers. Borre op tv stuurt hen vervolgens op pad of een raadpleegt zelf naar ervaringsdeskundigen tijdens of filosofen. Dus ik ben naar online In deze met aflevering gaat het over in de verschillen tussen de uit je leven online op tv en offline. Waarom tijdens maken we ons leven op online leuker dan het een met is?

Volwassenen van geven kinderen vaak uit het idee dat ze helemaal uit van vrij zijn om te een kiezen. Maar is dat eigenlijk uit wel de zo?

januari 2020
08-02-2015 12:11

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Ruben houdt erg van gamen en kan behoorlijk kwaad worden als hij niet wint. Zijn moeder zegt dan vaak dat het maar een spelletje is. “Het is niet echt.” Maar daar is hij het niet mee eens. Voor hem is het echt. Samen met de denktank van Dus...

01-02-2015 11:59

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Quinn uit Venray staat doodsangsten uit in een lift. Hij vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. om samen met hem uit te zoeken waar angst vandaan komt. Na een vragenrondje blijkt dat bijna iedereen wel ergens bang voor is. Waarom ...

14-12-2014 11:00

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Gastdenker Paulina vindt dat haar ouders meer zouden moeten verdienen. Ze vraagt de denktank van Dus ik Ben Jr. met haar mee te denken over wat nou eigenlijk 'eerlijk' is. Samen onderzoeken ze deze vraag door zo eerlijk mogelijk een taart t...

07-12-2014 11:10

Dus ik ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben jr.

Waarom gebruiken we onze spullen niet gewoon tot ze helemaal kapot zijn. Waarom willen mensen altijd meer en meer nieuwe spullen? En waarom is het dat mensen hun spullen zo belangrijk vinden? Dat vraagt denktanker Ruben (12) zich af. Stine ...

30-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr

“Voor mijn zus is het heel duidelijk: ze kan er niks aan kan doen dat ze zo rommelig is, omdat het in de familie zit”, zegt gastdenker Lois. Ze vraagt zich af: Wanneer ben je eigenlijk verantwoordelijk voor iets? Borre stuurt denktanker Men...

23-11-2014 10:58

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet meer speelt. En of dat erg is. Waarom houdt dat spelen eigenlijk ineens op? En is dat erg?Meer Joska wil weten waarom je na de basisschool in de brugklas ineens niet mee...

16-11-2014 11:16

Dus ik Ben Jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben Jr.

Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag die op het eerste gezicht niet zo lastig lijkt, maar toch knap ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren we natuur? Is een aangelegd park wel of geen natuur? Meer Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag...

09-11-2014 12:17

Dus ik Ben jr.

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben jr.

“Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Meer “Waarom zou je óf een jongen óf een meisje moeten zijn? Wat is het nut van die twee hokjes in een paspoort?” Dat vraagt gastde...

19-01-2014 11:17

Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet bang voor de dood (zo 19 jan 2014

...,Is er leven na de dood? Is het minder erg om dood te gaan als je oud bent? Wat is het nut van het leven? Bestaat reïncarnatie?

12-01-2014 11:20

Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben mijn innerlijk/uiterlijk (zo 12 jan 2014

11...,Heeft je uiterlijk invloed op je innerlijk? Is er verschil tussen je een gothic voelen of een gothic zijn? Wanneer spelen we een rol en wanneer zijn we onszelf? Gaan blinde mensen met de mode mee?

01-12-2013 11:20

Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

DUS IK BEN JR. - Dus ik Ben (g)een Nederlander (zo 1 dec 2013

11:20),Menno woont in Groningen, op de grens van Friesland. Thuis spreekt hij Fries, maar hij gaat in Groningen naar school, heeft Groningse vrienden en is fan van FC Groningen. Als we tegen een Friese club spelen voel ik me een overloper. ...

24-11-2013 10:59

zo 24 nov 2013

DUS IK BEN JR. - zo 24 nov 2013

10:59,n Dus ik Ben Jr, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma Dus ik Ben, stuurt denkpiloot Borre (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank van dertien kinderen aan. De in totaal acht afleveringen starten elk met een vraa...

10-11-2013 11:07

Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

DUS IK BEN JR. - Dus ik ben wel/niet de baas over mijn eigen leven (zo 1...

Volwassenen geven kinderen vaak het idee dat ze helemaal vrij zijn om te kiezen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DUS IK BEN JR. gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DUS IK BEN JR. de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DUS IK BEN JR. bij DUS IK BEN JR. liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DUS IK BEN JR.. Heb je een uitzending van DUS IK BEN JR. gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DUS IK BEN JR. gemist

DUS IK BEN JR. vanaf zondagochtend 11 november bij Zapp op Ned 3 om 10.25 uur! Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen het doet? Hoe word je crimineel? En hoe ben ik mezelf? Vragen waar je van wakker kan liggen... In DUS IK BEN JR. pluizen we deze filosofische kwesties uit. Voor mensen vanaf 9 jaar!

Uitzending gemist van DUS IK BEN JR.? Hier kun je alle uitzendingen van DUS IK BEN JR. kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 08-02-2015 om 12:11 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!