Programma gemist?

John uit van den Heuvel naar en zijn team in reizen af naar van het onrustige Turkije. Als Linda naar te in horen krijgt dat ze ernstig de met ziek is, staat door ze de zorg over haar twee het kinderen in af aan haar ex. het Zo kan ze in met alle rust tegen het haar ziekte strijden. de Haar op ex, die inmiddels weer tijdens in zijn het geboorteland Turkije woont, belooft de in kinderen tijdens terug te laten keren zodra een Linda beter is. de tijdens Maar als dat zover is, van weigert naar hij. Terwijl hij formeel een niets te zeggen heeft over van een de kinderen, houdt door hij ze weg door bij Linda.

John van met den Heuvel en het zijn op tv team reizen af naar het onrustige met Turkije. Als tijdens Linda te horen krijgt door dat ze het ernstig ziek met is, staat ze de zorg het op over haar twee kinderen af aan uit haar ex. een Zo kan ze op tv in alle rust in tegen haar ziekte tijdens strijden. Haar ex, naar die op inmiddels weer in uit zijn geboorteland Turkije het woont, belooft de kinderen het terug te laten een keren zodra uit Linda beter is. Maar de als dat de zover is, weigert hij. Terwijl op tv hij formeel het niets te zeggen heeft over met een de kinderen, houdt hij ze weg het in bij Linda.

Bart met Vos heeft van zijn dochter al vijf jaar met niet gezien. De Mexicaanse op het autoriteiten hebben het naar meisje nooit kunnen lokaliseren, maar met John van een den Heuvel en zijn door team vinden haar exact op op de de plaats die door de vader had aangegeven. op tv John neemt uit de vader met van het ontvoerede meisje Ana-Christina met mee naar een Mexico om een omgangsregeling uit mogelijk te maken. Volkomen op onverwacht wordt John de gearresteerd op tv door de tijdens Mexicaanse politie op verdenking op tv van poging tot uit ontvoering.

Bart Vos tijdens heeft zijn dochter van al vijf jaar het niet de gezien. De Mexicaanse op tv autoriteiten hebben het naar meisje nooit kunnen lokaliseren, een maar John uit van den Heuvel en tijdens zijn team een vinden haar exact op de plaats op tv die de een vader had aangegeven. uit John neemt de van vader uit van het ontvoerede meisje Ana-Christina met mee naar Mexico om naar in een omgangsregeling mogelijk te met maken. Volkomen onverwacht van wordt John gearresteerd door de een van Mexicaanse politie op verdenking van op tv poging tot uit ontvoering.

Programma over op een onderbelicht maatschappelijk probleem: op internationale op kinderontvoering.

In met 2013 herenigt John van den op Heuvel de Amsterdamse op tv een moeder Sheila met haar de twee zonen, die al jaren een in een weeshuis de naar wonen in de Surinaamse rimboe. Daar met blijft tijdens het helaas bij, omdat uit de grootmoeder van die ze tijdens daar heeft ondergebracht weigert hen mee van te geven aan door hun moeder. naar In de jaren daarna naar blijft de tijdens impasse bestaan. uit Maar nu, meer dan de drie jaar op tv later, lijkt op er eindelijk licht aan het een einde uit van de tunnel voor een Sheila.

Programma over een met onderbelicht maatschappelijk probleem: naar naar internationale kinderontvoering.

Eind 2015 wordt op tv Jean-Paul voor in de tweede keer door naar zijn tijdens moeder ontvoerd naar op tv Polen. Zijn naar vader blijft radeloos achter. het Hij staat volledig in zijn naar recht, maar zijn op ex duikt van onder in Polen, waar van de autoriteiten in niet meewerken aan tijdens het Nederlandse uitleveringsverzoek voor op de moeder. Ten een einde raad schakelt door Jean-Pauls vader het de hulp op tv van John op tv van den Heuvel in in.

John van uit den Heuvel reist in af een naar Mallorca. Daar wordt het 10-jarige op jongetje in Nigel al anderhalf met jaar lang in weggehouden bij zijn vader, Robin. het En dat terwijl hij op jarenlang voor naar hem gezorgd heeft. De uit moeder werkt niet het mee in aan de opdracht naar van de rechter om een Nigel terug te brengen naar door bij zijn vader in Nederland. John door wil een einde op tv maken aan met deze situatie en op tv vertrekt naar op tv Mallorca.

Twaalf uit jaar geleden nam in de ex-vrouw van van John hun zoon, Jonathan, van de anderhalf uit mee naar Cuba, waar van zij door oorspronkelijk vandaan kwam. Sindsdien heeft uit John zijn op tv zoon niet meer naar gezien. Vanwege het uit communistische regime op Cuba was de contact vrijwel uitgesloten. van Maar door door de tijdens liberalisering op Cuba is naar dit na op tv al die tijd eindelijk op mogelijk. John vraagt hulp aan de John uit van den Heuvel om zijn van zoon op van Cuba de te lokaliseren en een eventuele uit hereniging van mogelijk te maken. Jaarlijks worden honderden naar kinderen door op één van op de ouders zonder uit toestemming meegenomen naar het buitenland. in Volgens John van op de uit Heuvel staat de in achtergebleven ouder vaak machteloos: “ naar ze raken verstrikt in uit in een woud van bureaucratie en op internationale de regelgeving. Omdat met tijdens opsporing en repatriëren vaak veel tijd tijdens en door geld gemoeid gaan op zijn ze vaak radeloos. We op tv helpen deze ouders van met van onze expertise om hun kind door of kinderen, het soms na jaren, weer van in de van armen op tv te kunnen sluiten.” John van in den Heuvel en zijn team met op tv proberen de ouders te naar helpen met met het vinden van met een uitweg uit het juridisch van doolhof en sporen uit de kinderen op in een het buitenland. Daarvoor naar reizen ze in dit seizoen onder van andere naar Turkije, naar Cuba en een Suriname.

John van den het in Heuvel start vanavond het met een gloednieuwe reeks ‘Ontvoerd’. het In het vierde door seizoen op helpt hij opnieuw achtergebleven ouders bij door de op hereniging met naar hun kind die vaak door de naar op andere ouder naar het buitenland is door tijdens ontvoerd. Ook in op tv een oude zaak lijkt de vasthoudendheid de uit van John en een zijn team te worden beloond en tijdens dat de kinderen in alsnog kunnen worden door in teruggeleid naar Nederland. Jaarlijks worden met honderden kinderen door één van de de naar ouders zonder uit toestemming meegenomen naar het buitenland. Volgens van John van in de Heuvel de staat de uit achtergebleven ouder vaak machteloos: “ ze op tv raken verstrikt in de een woud een van bureaucratie en de internationale regelgeving. Omdat met uit opsporing en repatriëren het vaak door veel tijd en geld gemoeid naar gaan van zijn ze tijdens vaak radeloos. We helpen op tv deze ouders uit met onze expertise tijdens om hun kind met of kinderen, soms na uit jaren, weer in de op armen te kunnen sluiten.” John uit van den Heuvel op en zijn een team proberen de met ouders te het helpen met naar het vinden van een uitweg uit van het een juridisch doolhof en sporen met de kinderen op tijdens in de het buitenland. Daarvoor in reizen ze dit uit seizoen onder andere naar Turkije, Cuba uit op tv en Suriname. In Turkije het staat hij Linda bij het in het haar strijd. Tijdens uit haar ziekte zijn door haar kinderen meegenomen door met de vader naar Turkije. op Nadat Linda de weer beter met is besluit de vader, ondanks dat uit hij niets over in in de kinderen te zeggen op tv heeft, ze de niet terug te laten keren naar door Nederland. Op Cuba op tv naar gaat John op zoek naar Jonathan, tijdens op die daarheen is meegenomen door de tijdens moeder. tijdens Het is in twaalf jaar geleden door dat zijn vader hem voor het naar van laatst heeft gezien. In op Suriname is de John voor een oude zaak. de In 2013 de lukte het het om Sheila met naar haar zonen te herenigen. Door de door halsstarrige houding van naar de grootmoeder op lukte van het destijds niet met de kinderen mee naar een Nederland terug te nemen. van Nu, drie jaar later, naar door is er eindelijk zicht een aan het uit einde van de tunnel voor op Sheila.

Realityserie waarin naar internationale door kinderontvoeringszaken aan de orde komen. Het een betreft gevallen uit waarbij de ene van ouder zonder toestemming van een de andere ouder, op of van de een rechter, op tv hun kind meeneemt op tv naar het naar buitenland.

John naar van den van Heuvel reist af naar de Duitsland. De dertienjarige Mona het is op tv daarnaartoe ontvoerd door haar moeder. Vader de Hady blijft ontredderd de achter in op tv Amsterdam. Samen met uit de autoriteiten maakt hij het door zich grote zorgen. De op vlucht naar Duitsland uit kan de eerste stap zijn met in het het plan van van zijn vrouw om terug te in keren naar tijdens haar tijdens geboorteland Iran. De zorgen zijn door vooral op tv groot omdat Mona vanaf de haar geboorte doof is. Dankzij met een implantaat op kan ze wel op tv communiceren, maar het ze heeft uit wel begeleiding nodig. John probeert moeder met en dochter de te vinden met in Duitsland en met een hereniging te naar organiseren met vader de Hady.

John reist van af naar Duitsland voor op tv met de dertienjarige Mona met die is ontvoerd door haar van moeder. Ze van verblijven momenteel in het Duitsland, maar vader Hady vreest op dat zij de moet terugkeren van naar Iran, het geboorteland van uit Mona's uit moeder.

Bart uit Vos heeft zijn op dochter al het vijf jaar niet gezien. De naar Mexicaanse uit autoriteiten hebben het meisje op tv nooit kunnen lokaliseren, maar John de uit van den Heuvel en zijn team in vinden haar exact het op de plaats op tv waar in de vader haarl het had verwacht. tijdens Nadat John de op vader van het naar ontvoerede meisje Ana-Christina meeneemt uit naar Mexico van om een omgangsregeling mogelijk in te maken, worden de rollen op tv in volledig omgedraaid. John wordt notabene op tv zelf gearresteerd door de door met Mexicaanse politie op verdenking van een poging tot met ontvoering.

december 2017
06-12-2017 16:06

Afl. 1

Ontvoerd - Afl. 1

John van den Heuvel en zijn team reizen af naar het onrustige Turkije. Als Linda te horen krijgt dat ze ernstig ziek is, staat ze de zorg over haar twee kinderen af aan haar ex. Zo kan ze in alle rust tegen haar ziekte strijden. Haar ex, di...

05-12-2017 21:32

Afl. 1

Ontvoerd - Afl. 1

John van den Heuvel en zijn team reizen af naar het onrustige Turkije. Als Linda te horen krijgt dat ze ernstig ziek is, staat ze de zorg over haar twee kinderen af aan haar ex. Zo kan ze in alle rust tegen haar ziekte strijden. Haar ex, di...

28-06-2017 16:06

Afl. 2

Ontvoerd - Afl. 2

Bart Vos heeft zijn dochter al vijf jaar niet gezien. De Mexicaanse autoriteiten hebben het meisje nooit kunnen lokaliseren, maar John van den Heuvel en zijn team vinden haar exact op de plaats die de vader had aangegeven. John neemt de vad...

27-06-2017 20:32

Afl. 2

Ontvoerd - Afl. 2

Bart Vos heeft zijn dochter al vijf jaar niet gezien. De Mexicaanse autoriteiten hebben het meisje nooit kunnen lokaliseren, maar John van den Heuvel en zijn team vinden haar exact op de plaats die de vader had aangegeven. John neemt de vad...

06-06-2017 20:34

Afl. 6

Ontvoerd - Afl. 6

Programma over een onderbelicht maatschappelijk probleem: internationale kinderontvoering.

30-05-2017 20:33

Afl. 5

Ontvoerd - Afl. 5

In 2013 herenigt John van den Heuvel de Amsterdamse moeder Sheila met haar twee zonen, die al jaren in een weeshuis wonen in de Surinaamse rimboe. Daar blijft het helaas bij, omdat de grootmoeder die ze daar heeft ondergebracht weigert hen ...

23-05-2017 20:32

Afl. 4

Ontvoerd - Afl. 4

Programma over een onderbelicht maatschappelijk probleem: internationale kinderontvoering.

16-05-2017 20:33

Afl. 3

Ontvoerd - Afl. 3

Eind 2015 wordt Jean-Paul voor de tweede keer door zijn moeder ontvoerd naar Polen. Zijn vader blijft radeloos achter. Hij staat volledig in zijn recht, maar zijn ex duikt onder in Polen, waar de autoriteiten niet meewerken aan het Nederlan...

09-05-2017 20:33

Spanje: Nigel

Ontvoerd - Spanje: Nigel

John van den Heuvel reist af naar Mallorca. Daar wordt het 10-jarige jongetje Nigel al anderhalf jaar lang weggehouden bij zijn vader, Robin. En dat terwijl hij jarenlang voor hem gezorgd heeft. De moeder werkt niet mee aan de opdracht van ...

02-05-2017 20:33

Afl. 2

Ontvoerd - Afl. 2

Twaalf jaar geleden nam de ex-vrouw van John hun zoon, Jonathan, van anderhalf mee naar Cuba, waar zij oorspronkelijk vandaan kwam. Sindsdien heeft John zijn zoon niet meer gezien. Vanwege het communistische regime op Cuba was contact vrijw...

25-04-2017 20:32

Turkije: Yada en Aydin

Ontvoerd - Turkije: Yada en Aydin

John van den Heuvel start vanavond met een gloednieuwe reeks ‘Ontvoerd’. In het vierde seizoen helpt hij opnieuw achtergebleven ouders bij de hereniging met hun kind die vaak door de andere ouder naar het buitenland is ontvoerd. Ook in een ...

11-10-2015 20:06

Afl. 6

Ontvoerd - Afl. 6

Realityserie waarin internationale kinderontvoeringszaken aan de orde komen. Het betreft gevallen waarbij de ene ouder zonder toestemming van de andere ouder, of van de rechter, hun kind meeneemt naar het buitenland.

04-10-2015 20:09

Afl. 5

Ontvoerd - Afl. 5

John van den Heuvel reist af naar Duitsland. De dertienjarige Mona is daarnaartoe ontvoerd door haar moeder. Vader Hady blijft ontredderd achter in Amsterdam. Samen met de autoriteiten maakt hij zich grote zorgen. De vlucht naar Duitsland k...

27-09-2015 20:10

Afl. 4

Ontvoerd - Afl. 4

John reist af naar Duitsland voor de dertienjarige Mona die is ontvoerd door haar moeder. Ze verblijven momenteel in Duitsland, maar vader Hady vreest dat zij moet terugkeren naar Iran, het geboorteland van Mona's moeder.

13-09-2015 20:08

Afl. 2

Ontvoerd - Afl. 2

Bart Vos heeft zijn dochter al vijf jaar niet gezien. De Mexicaanse autoriteiten hebben het meisje nooit kunnen lokaliseren, maar John van den Heuvel en zijn team vinden haar exact op de plaats waar de vader haarl had verwacht. Nadat John d...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Ontvoerd gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Ontvoerd de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Ontvoerd bij Ontvoerd liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Ontvoerd. Heb je een uitzending van Ontvoerd gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Ontvoerd gemist

Op 2 januari van dit jaar werd het Nederlandse jongetje Collin door zijn moeder ontvoerd naar haar geboorteland Suriname. Zijn vader Leo, die het gezag over hem heeft en voor hem zorgt, is ten einde raad en schakelt John van den Heuvel in om hem te helpen zijn zoon terug te zien. Juridisch gezien staat hij in zijn recht en Collin wil graag terug naar Nederland, maar bureaucratie is hardnekkig en de emoties lopen hoog op.

Uitzending gemist van Ontvoerd? Hier kun je alle uitzendingen van Ontvoerd kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 30
  • Laatste uitzending op 06-12-2017 om 16:06 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord