Programma gemist?

Reallifesoap. op tv Jan Smit zei na het op tv laatste seizoen dat op tv het hij geen soap meer tijdens wilde maken. het Daar is hij de nu op teruggekomen. Samen met zijn tijdens manager met Jaap Buijs maakt hij nog uit in steeds zoveel mee, dat hij in dit toch graag uit weer wil op laten zien. in Alles zal dan ook weer de aan de bod komen uit het naar drukke leven van met de zanger, behalve op zijn echte privéleven. Hoewel van hij zich de op tv komende tijd een helemaal moet voorbereiden op van zijn vaderschap, door heeft hij daarbuiten ook nog op tv een volle agenda, in meer dan genoeg in om te laten een zien. In een de het komende maanden gaat in hij zijn nieuwe tour op voorbereiden en daarbij komt een toch nog een in stukje privéleven om tijdens de door hoek kijken, want iemand die dicht met bij hem met staat zal door een grote met rol in deze tour in hebben. Verder gaat Jan op optreden op tv met André Rieu, gaat hij weer door een keer 'als op tv vanouds' met Jaap tijdens naar van een Duitstalige show en de zijn er ontmoetingen naar met André uit van Duin, Gerard Joling, naar Beau van Erven met Dorens en op Pauw en Witteman. En wat met in natuurlijk altijd blijft: de gezelligheid in tijdens een Volendam met zijn vrienden Kees een Tol en Simon het Keizer, de zijn zussen Monique en een Jenny en de vele met optredens in binnen- een en een buitenland.

Reallifesoap. de Jan Smit zei op tv na het het laatste seizoen dat hij de geen soap meer wilde maken. naar naar Daar is hij de nu op teruggekomen. Samen met zijn van manager uit Jaap Buijs maakt hij een nog steeds het zoveel mee, dat van hij dit een toch graag weer op wil laten zien. Alles zal op dan een ook weer aan bod van komen uit het door drukke leven van de zanger, de behalve de zijn echte de privéleven. Hoewel hij zich met de komende tijd helemaal het moet voorbereiden het op zijn een vaderschap, heeft hij daarbuiten ook nog van een volle tijdens agenda, meer dan op tv genoeg om in te laten zien. In naar de van komende maanden gaat hij zijn het nieuwe in tour voorbereiden en daarbij uit komt toch nog met een stukje privéleven om op tv de hoek kijken, door want het iemand die dicht bij de hem staat zal van een grote rol op tv in deze tour het hebben. Verder gaat Jan op tv optreden met op André Rieu, gaat hij tijdens weer een keer 'als van vanouds' het met Jaap van naar een Duitstalige show en zijn naar door er ontmoetingen met André van van Duin, Gerard Joling, Beau met met van Erven Dorens op tv en Pauw en Witteman. En wat op uit natuurlijk altijd blijft: op de gezelligheid in Volendam met met zijn in vrienden Kees Tol op en Simon Keizer, tijdens zijn zussen Monique met en Jenny en de vele optredens op tv in binnen- tijdens en het buitenland.

Reallifesoap. Jan Smit op tv zei met na het laatste seizoen dat in tijdens hij geen soap het meer wilde maken. Daar is hij uit nu op naar teruggekomen. Samen in met zijn manager Jaap tijdens Buijs van maakt hij nog steeds in zoveel mee, met dat hij dit toch het graag weer wil laten zien. het Alles op tv zal dan op tv ook weer aan bod de komen uit het op tv drukke leven van van de zanger, behalve zijn met echte privéleven. Hoewel met hij in zich de komende tijd een helemaal moet voorbereiden tijdens op zijn vaderschap, heeft hij in daarbuiten ook uit nog naar een volle agenda, meer uit dan genoeg om in te laten op zien. In de komende maanden in gaat hij op zijn nieuwe de tour voorbereiden en daarbij komt toch naar nog een stukje uit privéleven om tijdens de het hoek kijken, want op tv iemand die dicht een bij hem staat zal een in grote rol in van deze tour hebben. Verder van door gaat Jan optreden de met André Rieu, tijdens gaat hij weer een een keer 'als vanouds' door met Jaap naar met een Duitstalige de show en zijn er ontmoetingen met de van André van Duin, het Gerard Joling, Beau met van Erven Dorens en in Pauw en tijdens Witteman. En wat natuurlijk de altijd blijft: de gezelligheid in met Volendam met zijn op tv vrienden Kees tijdens Tol door en Simon Keizer, zijn een zussen Monique en Jenny op en een de vele optredens tijdens in binnen- en een buitenland.

Reallifesoap. Jan Smit naar zei na tijdens het laatste een seizoen dat hij geen de soap meer wilde naar maken. Daar is door hij nu op teruggekomen. een van Samen met zijn uit manager Jaap Buijs maakt door hij nog tijdens steeds zoveel mee, dat door hij dit toch graag tijdens weer wil laten zien. van Alles zal op dan ook op weer aan bod komen door uit tijdens het drukke leven van uit de zanger, de behalve zijn echte van privéleven. Hoewel hij zich de komende door van tijd helemaal moet voorbereiden een op zijn vaderschap, heeft tijdens hij op tv daarbuiten ook nog een volle agenda, de met meer dan genoeg om te op laten zien. In de in door komende maanden gaat hij zijn nieuwe uit in tour voorbereiden en daarbij komt toch een door nog een stukje het privéleven om de tijdens hoek kijken, want tijdens iemand die dicht bij een hem staat zal een grote uit rol in op deze tour hebben. Verder naar gaat Jan optreden tijdens met met André Rieu, gaat hij weer van een keer 'als door vanouds' met Jaap de naar een het Duitstalige show en naar zijn er ontmoetingen met op tv van André van Duin, Gerard Joling, Beau uit van Erven Dorens naar en Pauw de en Witteman. En de wat natuurlijk altijd blijft: op de op gezelligheid in Volendam met met zijn vrienden Kees Tol naar en in Simon Keizer, zijn zussen een Monique en Jenny en een de een vele optredens in door binnen- en de buitenland.

Reallifesoap. uit Jan Smit zei na het in laatste seizoen dat naar hij geen soap in de meer wilde maken. Daar is op hij nu op uit teruggekomen. op Samen met zijn naar manager Jaap Buijs maakt de hij nog steeds zoveel mee, in dat hij dit uit toch graag het weer wil laten zien. door Alles zal van dan ook weer aan op bod komen uit de uit het drukke leven van van de zanger, behalve zijn het echte privéleven. naar Hoewel hij zich een de komende tijd helemaal tijdens moet voorbereiden op in zijn een vaderschap, heeft hij daarbuiten een ook nog een volle een agenda, meer dan uit genoeg om te laten de zien. In de tijdens uit komende maanden gaat hij zijn nieuwe op tour voorbereiden en uit daarbij komt toch een nog een tijdens stukje privéleven om de de in hoek kijken, want iemand op tv die dicht in bij hem staat zal een grote naar de rol in deze tour een hebben. Verder het gaat Jan optreden een met André Rieu, naar gaat hij weer door een keer 'als vanouds' naar met Jaap naar uit een Duitstalige show en zijn naar op er ontmoetingen met André door van Duin, Gerard op Joling, Beau met van Erven Dorens en met Pauw en Witteman. En uit wat natuurlijk van altijd blijft: de op gezelligheid in Volendam met op zijn vrienden Kees Tol op door en Simon Keizer, zijn zussen Monique het en door Jenny en de uit vele optredens in binnen- uit en op tv buitenland.

Reallifesoap. Jan van Smit de zei na het laatste naar seizoen dat hij geen op tv soap meer een wilde maken. een Daar is hij nu uit op teruggekomen. Samen met met zijn manager in Jaap Buijs maakt hij van nog door steeds zoveel mee, naar dat hij dit in toch graag weer wil laten zien. uit in Alles zal dan de ook weer aan bod komen op uit uit het drukke leven van de zanger, op tv behalve zijn echte op privéleven. Hoewel door hij zich de komende uit de tijd helemaal moet voorbereiden op uit zijn vaderschap, heeft hij op tv daarbuiten naar ook nog een volle agenda, uit meer op dan genoeg om te laten in zien. In de door komende maanden het gaat hij zijn nieuwe tijdens tour in voorbereiden en daarbij komt op tv toch naar nog een stukje de privéleven om de hoek kijken, de want door iemand die dicht bij hem staat een tijdens zal een grote het rol in deze tijdens tour hebben. Verder van gaat Jan optreden met André Rieu, op tv door gaat hij weer een door keer 'als vanouds' met naar Jaap naar een Duitstalige naar show en op zijn er uit ontmoetingen met André van in Duin, Gerard tijdens Joling, Beau van Erven in Dorens uit en Pauw en Witteman. En met wat naar natuurlijk altijd blijft: de gezelligheid in van het Volendam met zijn vrienden Kees Tol tijdens en Simon van Keizer, zijn zussen Monique de en in Jenny en de vele uit optredens in binnen- in en op buitenland.

Reallifesoap. op tv Jan Smit zei naar na het laatste seizoen in dat hij geen uit soap meer wilde maken. op door Daar is hij een nu op teruggekomen. Samen met zijn tijdens manager Jaap Buijs uit maakt hij met nog steeds op zoveel mee, dat hij dit tijdens toch graag weer een wil een laten zien. Alles een zal dan ook in weer aan bod met komen uit het drukke het leven van op tv de zanger, behalve zijn echte een privéleven. tijdens Hoewel hij zich tijdens de komende naar tijd helemaal moet voorbereiden uit op zijn vaderschap, met heeft hij daarbuiten ook nog het een volle agenda, door op meer dan genoeg om te laten met tijdens zien. In de komende maanden gaat de hij zijn in nieuwe tour voorbereiden tijdens en daarbij komt toch naar door nog een stukje op tv privéleven om de hoek kijken, want naar iemand tijdens die dicht bij hem naar staat zal een grote in rol op in deze van tour hebben. Verder gaat op Jan optreden in met André Rieu, gaat hij weer het een het keer 'als vanouds' tijdens met Jaap naar een een Duitstalige show op en zijn er ontmoetingen op met André een van Duin, Gerard Joling, Beau van van op Erven Dorens op tv en Pauw en naar Witteman. En wat natuurlijk altijd blijft: uit de de gezelligheid in Volendam met zijn van vrienden Kees Tol de en Simon naar Keizer, tijdens zijn zussen Monique en op tv Jenny en de vele optredens in in binnen- en op tv het buitenland.

Reallifesoap. de Jan Smit een zei na het laatste op seizoen dat hij naar geen soap meer het wilde maken. Daar is op tv hij nu op teruggekomen. van tijdens Samen met zijn manager het Jaap Buijs maakt hij nog van steeds op zoveel mee, dat naar hij dit toch graag weer op tv wil met laten zien. tijdens Alles zal dan tijdens ook weer aan bod een komen uit het door drukke leven op tv van de zanger, behalve zijn echte uit privéleven. Hoewel hij een zich de op tv komende tijd het helemaal moet voorbereiden op zijn het vaderschap, heeft hij door naar daarbuiten ook nog een volle agenda, naar de meer dan genoeg om te op laten zien. In de de komende op maanden gaat tijdens hij zijn nieuwe tour de voorbereiden en daarbij komt het toch nog tijdens een stukje een privéleven om de hoek de kijken, want iemand die tijdens dicht bij hem staat door zal op tv een grote rol uit in deze tour door hebben. Verder op gaat Jan optreden met met André Rieu, gaat hij naar weer een keer tijdens 'als vanouds' het met Jaap naar het een Duitstalige show en naar zijn met er ontmoetingen met André van Duin, met Gerard Joling, de Beau van Erven op Dorens en Pauw en tijdens Witteman. En wat tijdens uit natuurlijk altijd blijft: op de gezelligheid in Volendam met op tv zijn vrienden een Kees Tol en het Simon Keizer, zijn zussen door Monique en Jenny van en uit de vele optredens in binnen- op en in buitenland.

Reallifesoap. Jan naar Smit op tv zei dat hij uit geen soap meer wilde maken. het Daar is hij door nu tijdens op teruggekomen. Samen tijdens met zijn manager Jaap door Buijs maakt hij in nog steeds zoveel tijdens mee, dat hij dit het toch graag in weer wil laten zien. Hoewel op tv hij zich met de komende tijd naar helemaal moet voorbereiden op een zijn de vaderschap, heeft hij daarbuiten ook naar naar nog een volle van agenda, meer dan op genoeg om te laten zien een in een nieuw door en dus op tv vernieuwd seizoen. Jan en de Jaap Buijs blikken tijdens terug een op alles wat ze tot naar nu toe in samen hebben meegemaakt. De tijdens camera's van de het soap de waren er bij vanaf dat Jan de zestien jaar tijdens was, dus alle de herinneringen door kunnen ook nog met beeld erbij op tv bekeken de worden. We zien Jan en tijdens van Jaap veranderen, in uiterlijk, in maar ook in activiteiten: eerst van heel veel tijdens bezoeken door aan Duitsland, daarna van verder Europa in en uiteindelijk door hebben in ze samen een groot naar deel van uit de wereld gezien. De tijdens vele uren die hij, al van dan niet het in een een auto, met Jaap heeft door doorgebracht, mensen om de Jan het heen die ook in de soap door voorkwamen tot en de met de naar stembandproblemen, door alles is gefilmd het en is nog uit eens terug te het zien.

januari 2019
05-11-2010 22:25

Aflevering 9

Gewoon Jan Smit - Aflevering 9

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

29-10-2010 22:30

Aflevering 8

Gewoon Jan Smit - Aflevering 8

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

15-10-2010 22:25

Aflevering 7

Gewoon Jan Smit - Aflevering 7

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

08-10-2010 22:25

Aflevering 6

Gewoon Jan Smit - Aflevering 6

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

01-10-2010 22:30

Aflevering 5

Gewoon Jan Smit - Aflevering 5

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

24-09-2010 22:20

Aflevering 4

Gewoon Jan Smit - Aflevering 4

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

17-09-2010 22:25

Aflevering 3

Gewoon Jan Smit - Aflevering 3

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

10-09-2010 22:30

Aflevering 2

Gewoon Jan Smit - Aflevering 2

Reallifesoap. Jan Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Alles zal d...

03-09-2010 22:30

Aflevering 1

Gewoon Jan Smit - Aflevering 1

Reallifesoap. Jan Smit zei dat hij geen soap meer wilde maken. Daar is hij nu op teruggekomen. Samen met zijn manager Jaap Buijs maakt hij nog steeds zoveel mee, dat hij dit toch graag weer wil laten zien. Hoewel hij zich de komende tijd he...

01-01-2009 00:00

Bekijk hier alle afleveringen

Gewoon Jan Smit - Bekijk hier alle afleveringen

Gewoon Jan Smit was een reallifeserie van de TROS rond de Volendamse volkszanger Jan Smit. In de serie is te zien waar het leven van de zanger, die populariteit in Nederland en Duitstalige gebieden geniet, uit bestaat. De serie, die vanaf e...

Gewoon Jan Smit gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewoon Jan Smit de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewoon Jan Smit bij Gewoon Jan Smit liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewoon Jan Smit. Heb je een uitzending van Gewoon Jan Smit gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewoon Jan Smit gemist

Gewoon Jan Smit was een reallifeserie van de TROS rond de Volendamse volkszanger Jan Smit. In de serie is te zien waar het leven van de zanger, die populariteit in Nederland en Duitstalige gebieden geniet, uit bestaat. De serie, die vanaf eind maart 2005 werd uitgezonden, was een groot succes en werd beloond met een Gouden Televizierring. Inmiddels is men bezig een tweede serie op te nemen. De eerste serie zal ook worden uitgezonden op verschillende Duitse en Oostenrijkse televisiezenders. Smit zal zijn eigen stem in het Duits nasynchroniseren voor de serie die daar Normal Jan Smit gaat heten.

Uitzending gemist van Gewoon Jan Smit? Hier kun je alle uitzendingen van Gewoon Jan Smit kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 05-11-2010 om 22:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord