Programma gemist?

Moeder en dochter naar hebben jarenlang naar een goede met band. De twee een krijgen ruzie door een incident uit op tv op de crematie de van hun man en uit vader. Moeder zou haar dochter naar door de toegang tot de tijdens familiekamer hebben ontzegd. Maar is naar dit het met werkelijke verhaal achter naar de ruzie? in Bert gaat het op pad om dat uit te het het vinden. En twee Amsterdamse zussen een zijn jarenlang een elkaars beste vriendinnen, maar door als een van hen in katten aanschaft zonder naar overleg van met de ander ontstaan het de eerste op scheurtjes in hun relatie. Wanneer van door er vervolgens ook geen het uitnodiging wordt verstuurd voor een naar etentje, is van het uit gedaan met de in pret. Al het contact wordt verbroken. op uit Dit tot groot verdriet met van hun gemeenschappelijke vriendin op Tieneke. Zal dit op tv etentje er alsnog op van komen wanneer uit Bert bij met de dames het aan de deur een staat?

Tamara wil in tijdens Koningsdag op stap. uit Met met haar moeder spreekt ze een af dat een de kinderen bij haar logeren. in Maar als moeder met de van logeerpartij last van minute afzegt, is de het maat vol voor Tamara. Ze uit door verbreekt al het in contact en weigert om met de haar moeder in door één te ruimte zitten. uit Schoonzus Engel zit van hier al jaren op tv tussenin. Zij hoopt de dat Bert het hier verandering in uit brengt.

Vader Piet door en zoon Bert waren uit ooit ontzettend hecht het met elkaar, met totdat met Bert zijn vader en diens vrouw de apart uitnodigde voor door zijn verjaardag. Het uit was tijdens het startsein voor een op ruzie op tv die nu al drie jaar duurt. door Vier jaar geleden door tijdens overleed de tante in van de halfzussen Brigitte en Helga. op tv Door een verdriet en onbegrip hadden ze een nauwelijks met contact met van elkaar. Tot ze elkaar onlangs troffen naar op een begrafenis, de waardoor alle contact tijdens nu definitief op verbroken een is.

Gerda uit zit klaar met koffie van en een vlaai, terwijl naar haar broer van Tonnie en een schoonzus Maria alleen maar het even iets op op komen halen. Door een deze miscommunicatie komen tijdens ze al vier door jaar in niet meer bij elkaar over tijdens de vloer. de Zouden ze van naar elkaar weten dat de in ideeën over deze afspraak van anders waren? tijdens Peter wordt ernstig ziek uit en voelt zich in niet door genoeg gesteund op tv door zijn broer Rob en diens de vrouw. op tv Van de hechte band tussen van de broers is een sinds de twee jaar niets meer over. de op tv Voor Noa, de zoon van Peter, de is het door alles de of niets. Deze naar band moet hersteld met worden.

Een groots een 25-jarig huwelijksfeest staat van in de van planning voor van Johan en zijn vrouw Els. door Maar tijdens tijdens de voorbereidingen ontstaat flinke door onenigheid tussen Johan op en zijn door broer Carel. De ruzie in loopt zó hoog op tv op, dat het Carel en zijn vrouw Tini door niet naar het door feest komen. de Al 20 jaar naar hebben de uit broers geen woord meer uit met elkaar op gewisseld. En Lilly wil een de diepgewortelde ruzie tussen uit met haar vader en van haar broer en zus de oplossen. Nadat hun ouders tien van jaar geleden van zijn met gescheiden, hebben Pepijn het en Tamara het nodige verdriet gehad. in Bert van de Leeuwen doet een uiterste op poging om de met een drie weer te naar herenigen.

Familie en een zaken, het blijkt geen met goede combinatie te op een zijn voor de nichtjes Claudia uit en Laurence. met Zij zijn de beste vriendinnen, een totdat de een van de ander op moet ontslaan. Kan van Bert van Leeuwen deze het dames de herenigen of van blijven ze lijnrecht tegenover elkaar door staan? En van het verhaal op tv van Marcel. Als op tv zijn oom overlijdt mag hij op van zijn door tante Tonia niet op de de begrafenis door komen. Riek, naar de moeder van Marcel, is hier op na tijdens zes jaar nog altijd boos de over. van Marcel kijkt liever vooruit en een wil het met daarom graag oplossen in tussen de tijdens zussen.

Vanavond door start een nieuw seizoen van met Het uit Familiediner, waarin gebroken families weer in bij elkaar worden van gebracht. Het op tv programma wordt dit najaar met de elke donderdag om 22:20 op tv uur uitgezonden op naar NPO 2. Door in het lenen van met een groot geldbedrag is er al op tv jarenlang ruzie tussen op tv moeder en zoon. op tv Zal de de moederliefde uit uiteindelijk toch belangrijker blijken dan de met de openstaande schuld? Oma Marij in en kleindochter Kristen op waren jarenlang onafscheidelijk, tot er op tv een jaar uit geleden een fikse op ruzie ontstond, waarin Kristens op tv nieuwe vriendje Yordi naar een op tv grote rol het speelde. En laat op hij nu degene zijn die de deze ruzie graag wil uit naar oplossen.

Na de het scheiding van haar van ouders verliest Janneke naar vader Willem uit het in oog. Toch, in na vele jaren, op verzoenen ze op zich weer en tijdens vliegen elkaar huilend door in de armen. Niets van lijkt hun band nog de in de weg naar tijdens te staan, totdat een telefonische de discussie hier op tv abrupt een einde met aan maakt. van Kan Bert deze Hagenezen de herenigen of blijven in ze lijnrecht tegenover elkaar door staan? de En een gezellig familie-uitstapje door naar de Gondelvaart valt compleet naar in op het water. Twee zussen naar krijgen onenigheid over naar het met entreegeld en raken elkaar door in de drukte kwijt. een De met emoties lopen hoog op en tijdens het eindigt met in een knallende van ruzie.

Twee broers op op leeftijd zijn elkaars een beste het vrienden en klaren samen uit elke klus. van Een ogenschijnlijk klein misverstand over op de uit afwerking van een met raam zorgt ervoor dat een er met geen enkel contact meer is. met Wordt dit voor presentator een uit Bert van Leeuwen een zware met klus, of slaat hij uit de naar spijker op zijn de kop? En de roerige uit geschiedenis van op tv de zussen uit Tamara en Linda. Nadat hun moeder de is overleden aan de de naar gevolgen van longkanker, barst op tv de hel het los. Pijnlijke opmerkingen bij de naar crematie en een tijdens ruzie de op Facebook laten diepe een sporen na. Lukt op tv het om deze breuk tijdens te in herstellen?

Is het uit een slim idee om op contact in te houden met met de ex van je op zoon, vooral de als je op tv weet dat deze ex hem met heeft door bedrogen met een andere man? Als door Johan hier achterkomt, van een wijst hij zijn moeder Ida de op tv deur. En het die blijft nu al in drie in jaar gesloten. De Indische broers op tv de Ruud en Eduard zien elkaar al een twaalf in jaar niet meer. Na het naar overlijden in van hun moeder besluit Eduard op om Ruud tijdens niet het voor de begrafenis uit te nodigen. het En dat is op voor de Ruud de druppel, van denkt Eduard. Maar uit Ruud heeft een heel ander op verhaal. op Komen deze twee mannen op tv ooit weer bij naar elkaar?

In een de laatste aflevering van dit in seizoen met het verhaal van twee broers een naar die jarenlang darttoernooien tijdens organiseerden voor de familie. Inmiddels liggen de de pijltjes stof door te het vangen in de door kast. Een verkeerd geplaatste op opmerking van de ene in broer naar zijn met schoonzus zorgde ervoor door dat de broers naar al een jaar door geen contact hebben. met De broer de en schoonzus uit van Emiel hebben geen contact tijdens meer met de de rest van het de familie. De uit reden van op tv de ruzie lijkt te liggen op in de een grappig door bedoelde opmerking van Emiels moeder op op met Facebook. Maar deze grap op tv viel helemaal verkeerd en bleek in van het startsein voor complete door radiostilte.

Na de tijdens scheiding van haar op tv ouders verliest een Janneke vader Willem uit door het oog. Toch, na tijdens het vele jaren, verzoenen ze tijdens zich weer en door vliegen elkaar huilend in de in armen. Niets lijkt uit de hun band nog in de de weg te staan, in totdat in een telefonische discussie hier abrupt een door naar einde aan maakt. Kan Bert deze naar tijdens Hagenezen herenigen of blijven op ze lijnrecht tegenover door elkaar staan? En een gezellig de een familie-uitstapje naar de Gondelvaart uit valt compleet in de het water. Twee zussen krijgen een onenigheid over het in entreegeld en raken het uit elkaar in de drukte kwijt. de De emoties lopen hoog het met op en het eindigt in in een uit knallende ruzie.

Twee broers op uit met leeftijd zijn elkaars beste vrienden en uit klaren de samen elke de klus. Een ogenschijnlijk klein in misverstand over in de afwerking van een raam het zorgt ervoor uit dat er geen enkel naar contact meer is. een Wordt dit voor op tv presentator van Bert van Leeuwen op een zware klus of slaat op hij tijdens de spijker op zijn tijdens kop? En het de roerige geschiedenis van de op tv zussen door Tamara en Linda. Nadat hun op tv moeder is met overleden aan op de gevolgen van longkanker, barst de met hel tijdens los. Pijnlijke opmerkingen bij naar de crematie tijdens en een ruzie het op Facebook uit laten diepe sporen na. Lukt naar het om deze de breuk de te herstellen?

Moeder op tv en dochter zijn jarenlang een twee op tv handen op één buik. Wanneer moeder op na het op verlies van met haar man een de nieuwe liefde vindt, komt de in relatie van met haar dochter op de scherp te staan. de Presentator Bert van Leeuwen een met doet een uiterste poging door om de twee weer te de herenigen. met En al 14 jaar in is er complete het radiostilte tussen Diana en op haar in vader Alois. het Nu ze ernstig naar ziek is, heeft ze zijn met steun hard nodig. Blijft op Diane er tijdens alleen voor staan, van of zet naar Alois zijn trots op tv opzij en schiet hij haar uit te op hulp?

januari 2020
08-11-2018 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter hebben jarenlang een goede band. De twee krijgen ruzie door een incident op de crematie van hun man en vader. Moeder zou haar dochter de toegang tot de familiekamer hebben ontzegd. Maar is dit het werkelijke verhaal achter...

01-11-2018 23:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Tamara wil tijdens Koningsdag op stap. Met haar moeder spreekt ze af dat de kinderen bij haar logeren. Maar als moeder de logeerpartij last minute afzegt, is de maat vol voor Tamara. Ze verbreekt al het contact en weigert om met haar moeder...

25-10-2018 22:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Vader Piet en zoon Bert waren ooit ontzettend hecht met elkaar, totdat Bert zijn vader en diens vrouw apart uitnodigde voor zijn verjaardag. Het was het startsein voor een ruzie die nu al drie jaar duurt. Vier jaar geleden overleed de tante...

18-10-2018 22:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Gerda zit klaar met koffie en een vlaai, terwijl haar broer Tonnie en schoonzus Maria alleen maar even iets op komen halen. Door deze miscommunicatie komen ze al vier jaar niet meer bij elkaar over de vloer. Zouden ze van elkaar weten dat d...

04-10-2018 22:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie...

27-09-2018 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Een groots 25-jarig huwelijksfeest staat in de planning voor Johan en zijn vrouw Els. Maar tijdens de voorbereidingen ontstaat flinke onenigheid tussen Johan en zijn broer Carel. De ruzie loopt zó hoog op, dat Carel en zijn vrouw Tini niet ...

20-09-2018 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Familie en zaken, het blijkt geen goede combinatie te zijn voor de nichtjes Claudia en Laurence. Zij zijn de beste vriendinnen, totdat de een de ander moet ontslaan. Kan Bert van Leeuwen deze dames herenigen of blijven ze lijnrecht tegenove...

13-09-2018 22:15

Terug: Het Familiediner

Het familiediner - Terug: Het Familiediner

Vanavond start een nieuw seizoen van Het Familiediner, waarin gebroken families weer bij elkaar worden gebracht. Het programma wordt dit najaar elke donderdag om 22:20 uur uitgezonden op NPO 2. Door het lenen van een groot geldbedrag is er...

16-07-2018 17:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

05-07-2018 16:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor presentator Bert van Leeuwen e...

04-07-2018 16:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Is het een slim idee om contact te houden met de ex van je zoon, vooral als je weet dat deze ex hem heeft bedrogen met een andere man? Als Johan hier achterkomt, wijst hij zijn moeder Ida de deur. En die blijft nu al drie jaar gesloten. De ...

16-10-2017 22:15

Slot: Het Familiediner

Het familiediner - Slot: Het Familiediner

In de laatste aflevering van dit seizoen het verhaal van twee broers die jarenlang darttoernooien organiseerden voor de familie. Inmiddels liggen de pijltjes stof te vangen in de kast. Een verkeerd geplaatste opmerking van de ene broer naar...

09-10-2017 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

02-10-2017 22:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor presentator Bert van Leeuwen e...

25-09-2017 22:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter zijn jarenlang twee handen op één buik. Wanneer moeder na het verlies van haar man een nieuwe liefde vindt, komt de relatie met haar dochter op scherp te staan. Presentator Bert van Leeuwen doet een uiterste poging om de t...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het familiediner gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het familiediner de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het familiediner bij Het familiediner liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het familiediner. Heb je een uitzending van Het familiediner gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het familiediner gemist

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie willen herstellen. Samen met Bert gaat deze gast op pad naar de betreffende familieleden en tegelijk wordt er een diner bereid door de chef-kok Leon Ribbens.

Uitzending gemist van Het familiediner? Hier kun je alle uitzendingen van Het familiediner kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 144
  • Laatste uitzending op 10-09-2019 om 08:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!