Programma gemist?

Moeder een en dochter hebben de jarenlang een van goede band. De twee krijgen uit ruzie door een de incident op de crematie van van hun man het en vader. Moeder uit zou de haar dochter de toegang door tot de in familiekamer hebben ontzegd. Maar is tijdens dit het uit werkelijke verhaal door achter de ruzie? Bert tijdens gaat naar op pad om dat uit uit te vinden. En van twee Amsterdamse zussen zijn tijdens op tv jarenlang elkaars beste uit vriendinnen, maar als een op van hen katten op aanschaft zonder het overleg met de ander met ontstaan de eerste scheurtjes in met hun door relatie. Wanneer er de vervolgens ook geen uitnodiging wordt een verstuurd voor een het de etentje, is het van gedaan met de pret. Al het het contact wordt verbroken. uit Dit tot op groot verdriet van hun tijdens gemeenschappelijke vriendin Tieneke. op Zal uit dit etentje tijdens er alsnog van op komen wanneer Bert bij door de dames aan naar de deur de staat?

Tamara wil tijdens met Koningsdag tijdens op stap. op Met haar moeder naar spreekt ze af naar dat de kinderen bij uit haar logeren. Maar in als moeder de logeerpartij in last minute afzegt, is met de maat vol het voor Tamara. Ze van de verbreekt al het contact en weigert tijdens om met in haar in moeder in één te ruimte op tv zitten. Schoonzus op Engel zit naar hier al jaren tussenin. een Zij hoopt naar dat Bert hier op verandering in brengt.

Vader uit Piet en zoon Bert waren een ooit ontzettend hecht het met elkaar, totdat op Bert zijn een vader en diens uit vrouw apart op uitnodigde voor zijn op verjaardag. Het was het startsein in voor een ruzie naar die nu het al drie jaar duurt. in Vier jaar geleden naar overleed de tante naar van de halfzussen een de Brigitte en Helga. de Door verdriet en onbegrip in hadden ze nauwelijks naar contact met elkaar. Tot door ze elkaar door onlangs troffen het op een begrafenis, tijdens waardoor alle contact nu definitief tijdens verbroken een is.

Gerda zit klaar van met koffie en uit een uit vlaai, terwijl met haar broer Tonnie en schoonzus Maria op tv van alleen maar even iets het op komen uit halen. Door deze op tv miscommunicatie komen ze al vier jaar van niet uit meer bij elkaar over door de vloer. Zouden het ze van elkaar de weten dat de ideeën met over deze op afspraak anders een waren? Peter op wordt ernstig ziek en naar voelt zich tijdens niet genoeg gesteund door zijn broer de Rob en diens op vrouw. Van de van de hechte band tussen tijdens de broers is sinds twee door jaar niets tijdens meer over. Voor Noa, de van zoon van Peter, door is het alles van of van niets. Deze naar band moet hersteld van worden.

Een een groots 25-jarig huwelijksfeest de staat in naar de planning voor Johan en zijn naar vrouw Els. op tv Maar tijdens de voorbereidingen de ontstaat flinke onenigheid op tv tussen Johan met en zijn uit broer Carel. tijdens De ruzie loopt in zó hoog op, dat naar Carel en zijn tijdens vrouw Tini niet naar op het het feest komen. Al 20 jaar hebben naar de broers geen van woord meer van met elkaar de gewisseld. En Lilly op wil een diepgewortelde ruzie tussen naar het haar vader en haar broer en uit zus oplossen. Nadat tijdens hun ouders tien met jaar naar geleden zijn gescheiden, hebben Pepijn met en Tamara het uit nodige verdriet gehad. tijdens Bert het van Leeuwen doet een een uiterste poging met om de drie weer met te van herenigen.

Familie en zaken, van het blijkt de geen goede combinatie te uit het zijn voor de naar nichtjes Claudia en Laurence. Zij zijn op tv de beste vriendinnen, een totdat de op tv een de ander een moet ontslaan. Kan Bert door in van Leeuwen deze dames door herenigen of blijven ze lijnrecht een tegenover op tv elkaar staan? En het verhaal de van Marcel. op tv Als zijn oom overlijdt tijdens mag hij van met zijn tante naar Tonia in niet op de in begrafenis komen. Riek, de op tv moeder van uit Marcel, is hier na zes op tv jaar nog altijd op boos over. Marcel het kijkt liever de vooruit en de wil het daarom graag oplossen tussen tijdens een de zussen.

Vanavond start naar een nieuw seizoen van naar Het Familiediner, waarin een gebroken families door weer bij elkaar tijdens worden gebracht. Het programma een wordt dit najaar op tv elke donderdag om het in 22:20 uur uitgezonden op NPO met 2. Door het lenen van van een van groot geldbedrag is er al op tv op tv jarenlang ruzie tussen moeder en op zoon. Zal de de moederliefde uiteindelijk tijdens toch belangrijker blijken dan de de op tv openstaande schuld? Oma Marij het en kleindochter Kristen waren op tv jarenlang onafscheidelijk, tot naar er een een jaar geleden een een fikse ruzie ontstond, waarin Kristens op tv nieuwe vriendje Yordi op tv een grote met rol speelde. uit En laat hij nu de degene zijn op tv die deze ruzie naar graag wil door oplossen.

Na de scheiding met van het haar ouders verliest Janneke op vader op Willem uit het oog. Toch, met na met vele jaren, verzoenen ze zich weer in op en vliegen elkaar huilend naar in de armen. een Niets lijkt hun band nog naar in de weg de te staan, de totdat een een telefonische discussie hier abrupt een het einde aan naar maakt. Kan Bert door deze op Hagenezen herenigen of blijven op tv ze lijnrecht tegenover elkaar staan? in En een een gezellig tijdens familie-uitstapje naar de Gondelvaart valt van compleet in het van water. Twee het zussen krijgen onenigheid over in het entreegeld een en raken elkaar in de de de drukte kwijt. De emoties lopen op hoog op met en het eindigt het in een knallende op tv ruzie.

Twee broers op het leeftijd zijn elkaars het door beste vrienden en klaren samen elke van klus. Een ogenschijnlijk uit klein misverstand van over de afwerking van het met een raam zorgt ervoor dat er op tv geen enkel het contact in meer is. Wordt dit voor presentator uit Bert van Leeuwen op tv een zware klus, van of slaat hij op tv de spijker met op zijn op kop? En door de roerige geschiedenis van het de zussen in Tamara en Linda. Nadat door hun moeder is op tv overleden aan de gevolgen van door longkanker, barst door de hel los. Pijnlijke uit opmerkingen bij de met crematie en een in ruzie op het Facebook laten door diepe sporen na. Lukt door het de om deze breuk te op tv herstellen?

Is het het een slim naar idee om tijdens contact te houden met de tijdens ex van je zoon, op vooral uit als je van weet dat deze ex hem op tv heeft een bedrogen met een andere man? op tv Als op tv Johan hier achterkomt, wijst op tv hij zijn op tv moeder Ida de deur. En met die blijft tijdens nu al drie in jaar gesloten. De in Indische broers Ruud en op Eduard zien een elkaar al twaalf jaar de niet meer. in Na het overlijden van tijdens hun moeder op tv besluit Eduard om Ruud op niet voor naar de begrafenis met uit te nodigen. En dat is de voor Ruud de op tv druppel, door denkt Eduard. Maar Ruud met heeft een heel ander in verhaal. Komen deze op tv twee mannen ooit op tv weer bij tijdens elkaar?

In de laatste op tv aflevering met van dit naar seizoen het verhaal van tijdens twee broers die jarenlang darttoernooien uit organiseerden voor tijdens de familie. Inmiddels liggen tijdens de pijltjes stof door te door vangen in de in kast. Een verkeerd in geplaatste opmerking van het de ene broer naar in zijn naar schoonzus zorgde ervoor dat de naar broers een al een jaar geen contact het hebben. De broer en een met schoonzus van Emiel met hebben geen contact meer met de uit door rest van de familie. De op tv reden van de ruzie op lijkt te op liggen in een op tv grappig in bedoelde opmerking van een Emiels moeder op Facebook. Maar op tv deze grap het viel helemaal verkeerd en bleek op van het startsein voor complete met radiostilte.

Na tijdens de scheiding van haar een ouders verliest op tv Janneke vader met Willem uit het oog. van Toch, na vele jaren, verzoenen de ze zich weer op tv in en vliegen elkaar huilend in de door armen. Niets lijkt uit in hun band nog in de weg met te het staan, totdat een telefonische in discussie van hier abrupt een einde aan met maakt. Kan Bert deze van tijdens Hagenezen herenigen of blijven uit ze lijnrecht op tegenover elkaar staan? met En een gezellig familie-uitstapje naar tijdens de Gondelvaart valt op compleet in het water. een uit Twee zussen krijgen onenigheid over in het tijdens entreegeld en raken elkaar de in de drukte kwijt. De van emoties lopen hoog in op het en het eindigt in met een naar knallende ruzie.

Twee uit broers op leeftijd zijn naar elkaars een beste vrienden en klaren op samen elke klus. uit Een ogenschijnlijk klein met misverstand over het de afwerking van een tijdens raam zorgt ervoor dat er in geen enkel in contact meer is. Wordt het dit voor door presentator Bert met van Leeuwen een in zware klus of het slaat hij de van spijker op naar zijn kop? En de roerige geschiedenis door van van de zussen Tamara met en Linda. Nadat hun op tv moeder is overleden op aan de gevolgen het van longkanker, barst de de hel een los. Pijnlijke van opmerkingen bij de crematie en een het ruzie op het Facebook laten diepe sporen een na. Lukt naar het om deze breuk met te op herstellen?

Moeder en een dochter de zijn jarenlang twee handen op tijdens één buik. een Wanneer moeder na het verlies de van haar naar man een nieuwe tijdens liefde vindt, komt tijdens de relatie uit met haar dochter op de scherp tijdens te staan. Presentator op Bert van Leeuwen doet een in uiterste het poging om de twee op tv weer te herenigen. En al uit 14 jaar tijdens is er complete radiostilte op tussen Diana het en haar vader Alois. een Nu een ze ernstig het ziek is, heeft van ze zijn steun hard nodig. een Blijft Diane er het alleen voor de staan, of zet met Alois zijn trots opzij en op schiet hij het haar te uit hulp?

juni 2021
08-11-2018 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter hebben jarenlang een goede band. De twee krijgen ruzie door een incident op de crematie van hun man en vader. Moeder zou haar dochter de toegang tot de familiekamer hebben ontzegd. Maar is dit het werkelijke verhaal achter...

01-11-2018 23:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Tamara wil tijdens Koningsdag op stap. Met haar moeder spreekt ze af dat de kinderen bij haar logeren. Maar als moeder de logeerpartij last minute afzegt, is de maat vol voor Tamara. Ze verbreekt al het contact en weigert om met haar moeder...

25-10-2018 22:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Vader Piet en zoon Bert waren ooit ontzettend hecht met elkaar, totdat Bert zijn vader en diens vrouw apart uitnodigde voor zijn verjaardag. Het was het startsein voor een ruzie die nu al drie jaar duurt. Vier jaar geleden overleed de tante...

18-10-2018 22:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Gerda zit klaar met koffie en een vlaai, terwijl haar broer Tonnie en schoonzus Maria alleen maar even iets op komen halen. Door deze miscommunicatie komen ze al vier jaar niet meer bij elkaar over de vloer. Zouden ze van elkaar weten dat d...

04-10-2018 22:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie...

27-09-2018 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Een groots 25-jarig huwelijksfeest staat in de planning voor Johan en zijn vrouw Els. Maar tijdens de voorbereidingen ontstaat flinke onenigheid tussen Johan en zijn broer Carel. De ruzie loopt zó hoog op, dat Carel en zijn vrouw Tini niet ...

20-09-2018 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Familie en zaken, het blijkt geen goede combinatie te zijn voor de nichtjes Claudia en Laurence. Zij zijn de beste vriendinnen, totdat de een de ander moet ontslaan. Kan Bert van Leeuwen deze dames herenigen of blijven ze lijnrecht tegenove...

13-09-2018 22:15

Terug: Het Familiediner

Het familiediner - Terug: Het Familiediner

Vanavond start een nieuw seizoen van Het Familiediner, waarin gebroken families weer bij elkaar worden gebracht. Het programma wordt dit najaar elke donderdag om 22:20 uur uitgezonden op NPO 2. Door het lenen van een groot geldbedrag is er...

16-07-2018 17:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

05-07-2018 16:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor presentator Bert van Leeuwen e...

04-07-2018 16:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Is het een slim idee om contact te houden met de ex van je zoon, vooral als je weet dat deze ex hem heeft bedrogen met een andere man? Als Johan hier achterkomt, wijst hij zijn moeder Ida de deur. En die blijft nu al drie jaar gesloten. De ...

16-10-2017 22:15

Slot: Het Familiediner

Het familiediner - Slot: Het Familiediner

In de laatste aflevering van dit seizoen het verhaal van twee broers die jarenlang darttoernooien organiseerden voor de familie. Inmiddels liggen de pijltjes stof te vangen in de kast. Een verkeerd geplaatste opmerking van de ene broer naar...

09-10-2017 22:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

02-10-2017 22:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor presentator Bert van Leeuwen e...

25-09-2017 22:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter zijn jarenlang twee handen op één buik. Wanneer moeder na het verlies van haar man een nieuwe liefde vindt, komt de relatie met haar dochter op scherp te staan. Presentator Bert van Leeuwen doet een uiterste poging om de t...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het familiediner gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het familiediner de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het familiediner bij Het familiediner liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het familiediner. Heb je een uitzending van Het familiediner gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het familiediner gemist

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie willen herstellen. Samen met Bert gaat deze gast op pad naar de betreffende familieleden en tegelijk wordt er een diner bereid door de chef-kok Leon Ribbens.

Uitzending gemist van Het familiediner? Hier kun je alle uitzendingen van Het familiediner kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 144
  • Laatste uitzending op 10-09-2019 om 08:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!