Programma gemist?

We maken de kennis met Mario. Hij door wil dat tijdens de ruzie tussen zijn in moeder van Coby en haar oudere met broer in Jan wordt opgelost. Al uit zes jaar hebben tijdens zij geen met contact meer nadat ze ruzie kregen naar over de tijdens ring van hun overleden uit moeder. door Coby wilde hem dragen, Jan het naar wilde dat de ring bij op de door ring van hun al naar eerder overleden vader in bewaard blijft. Een fikse de ruzie naar volgt en als niet met iemand de boel vlot op trekt, tijdens zal deze nog eindeloos voortduren. Maar uit met stappen de ruziemakers ook in de tijdens limo? op Nemen ze plaats aan het door tijdens verzoeningsdiner?

Twee broers organiseren door een jarenlang darttoernooien voor de familie, maar de inmiddels in liggen de van pijltjes stof te van happen in de op kast. Een verkeerd geplaatste opmerking van door de ene uit broer naar van zijn schoonzus zorgt met ervoor dat de de broers al een een jaar geen de contact hebben. Wordt dit voor op tv Bert een schot de in de roos of met missen zijn op pijlen elk doel? een En het verhaal naar van Emiel. op Zijn broer en schoonzus tijdens hebben geen contact een meer met de rest uit van de familie. tijdens De met reden van de op ruzie lijkt te liggen een in naar een grappig bedoelde het opmerking van Emiels moeder op Facebook. op tv Maar tijdens deze grap uit viel helemaal verkeerd naar en bleek het startsein voor complete met radiostilte. Komt deze op door familie na drie met jaar weer samen van aan één tafel te met zitten?

Bert in van Leeuwen probeert een moeder tijdens en haar zoon naar en tijdens schoondochter weer aan een tafel naar te krijgen. Ze de uit hebben al twee jaar geen door contact meer sinds het moeder Ria en zoon een Joop het ruzie kregen over het al van dan niet oppassen op tv van oma op het Joops kinderen. Maar tijdens eigenlijk op tv boterde het al jaren niet tijdens echt tussen met uit name op Ria en schoondochter de Nicole. Het op was al meteen op de het eerste met dag dat Joop in haar mee naar huis nam dat van ze in elkaar niet goed lagen. met Vooral van toen de vader van Joop tijdens nog leefde, het liepen de spanningen tussen op de dames uit op. Toen vader door Joop overleed, uit was Nicole zelfs naar niet welkom op zijn crematie. Toen door ze alsnog kwam, door waren de het rapen gaar. Nu de is het de zus naar van Joop, op Debbie, die het met samen met haar op dochter Romi niet meer op aan kan van zien. Ze naar hoopt dat de met hulp van Bert in van Leeuwen een de ruzie opgelost kan tijdens worden.

Is het een naar de slim idee om contact te een houden met de ex op het van je zoon, in vooral als je weet dat deze met ex hem uit heeft bedrogen op met een op tv andere man? Als Johan hier de achterkomt, wijst in hij zijn moeder het Ida de deur. En die naar op tv blijft nu al drie een jaar gesloten. De Indische broers op tv Ruud de en Eduard zien elkaar al op twaalf jaar van niet meer. Na met het overlijden naar van hun moeder besluit een Eduard om Ruud niet tijdens voor tijdens de begrafenis uit van te nodigen. En dat is op met voor Ruud de druppel, het denkt Eduard. Maar Ruud heeft van een een heel ander in verhaal. Komen deze twee mannen het ooit een weer bij elkaar?

Familie van en zaken, het een blijkt geen goede combinatie te op tv zijn op voor de nichtjes Claudia en van Laurence. Zij tijdens zijn het de beste vriendinnen, totdat de een uit de ander het moet ontslaan. Kan tijdens Bert van Leeuwen deze door dames het herenigen of blijven ze lijnrecht met tegenover elkaar door staan? door En het verhaal van Marcel. Als de van zijn oom overlijdt mag hij het van een zijn tante Tonia niet op de een begrafenis met komen. Riek, de moeder een van Marcel, van is hier na van zes jaar nog in altijd boos over. op tv Marcel kijkt liever een vooruit en wil op tv het daarom graag oplossen met tussen het de zussen.

Na de scheiding tijdens van haar ouders op tv verliest Janneke vader het van Willem uit het door oog. Toch, na vele jaren, verzoenen een het ze zich weer en naar vliegen elkaar de huilend in de armen. op tv Niets lijkt hun uit band nog in de weg naar te staan, door totdat een telefonische op discussie hier abrupt een het tijdens einde aan maakt. een Kan Bert deze Hagenezen herenigen of door blijven ze lijnrecht van tegenover in elkaar staan? het En een gezellig familie-uitstapje naar de op Gondelvaart valt op tv compleet in het water. in Twee zussen krijgen het onenigheid over door het entreegeld tijdens en raken elkaar in de op drukte in kwijt. De emoties lopen hoog uit op en het naar eindigt in een in in knallende ruzie.

Moeder op en dochter zijn het jarenlang twee handen op één uit buik. Wanneer in moeder tijdens na het verlies van met haar man een nieuwe van liefde met vindt, komt de relatie met haar van dochter op in scherp te staan. van Presentator Bert van met Leeuwen doet een in uiterste de poging om de twee uit weer te herenigen. En al door veertien de jaar is er complete met radiostilte op tussen Diana en haar vader Alois. op tv Nu ze ernstig het naar ziek is, heeft ze uit zijn steun hard nodig. met Blijft uit Diane er alleen het voor staan of de zet Alois zijn het trots opzij en schiet hij tijdens haar te met hulp?

Twee broers op naar leeftijd zijn het elkaars beste vrienden en het klaren met samen elke klus. met Een ogenschijnlijk klein in misverstand over de tijdens afwerking van een in raam zorgt ervoor dat er uit geen enkel contact de meer is. Wordt een door dit voor Bert van van Leeuwen een zware klus, of de slaat hij de in van spijker op zijn kop? En tijdens de het roerige geschiedenis van de zussen Tamara van op tv en Linda. Nadat hun moeder is naar overleden aan de in een gevolgen van longkanker, het barst de hel los. Pijnlijke een opmerkingen bij de van crematie en met een ruzie een op facebook laten diepe sporen de na. Lukt met het om door deze breuk te met herstellen?

Moeder in en dochter hebben een jarenlang een goede tijdens band. De twee op krijgen ruzie door een een incident op de crematie op tv van uit hun man en vader. Moeder de zou haar in dochter de toegang met tot de familiekamer de hebben ontzegd. van Maar is dit het werkelijke naar verhaal achter tijdens de ruzie? Bert gaat op op pad om op dat het uit te vinden. tijdens En twee Amsterdamse door zussen zijn met jarenlang elkaars beste vriendinnen, maar uit als de een van hen katten aanschaft zonder tijdens overleg met de van ander ontstaan het de eerste scheurtjes uit in hun met relatie. Wanneer er in vervolgens ook op tv geen uitnodiging wordt verstuurd in voor een etentje, is het op tv gedaan het met de een pret. Al het contact wordt naar verbroken. Dit op tot groot verdriet van de hun gemeenschappelijke vriendin van Tieneke. Zal dit naar etentje er alsnog tijdens van komen wanneer uit Bert op bij de dames aan de tijdens deur in staat?

Vader op tv Piet en zoon van Bert waren ooit ontzettend op hecht met elkaar, totdat op tv Bert uit zijn vader en diens op vrouw de apart uitnodigde voor zijn van verjaardag. Het was het startsein uit van een ruzie tijdens die tijdens nu al door drie jaar duurt. Vier jaar het geleden overleed de met tante de van de halfzussen Brigitte en een Helga. Door verdriet in en onbegrip hadden van ze nauwelijks het contact met elkaar. naar Tot ze naar elkaar onlangs troffen op een naar begrafenis, waardoor alle van contact nu door definitief verbroken het is.

Na de scheiding met in van haar ouders verliest Janneke vader een de Willem uit het van oog. Toch, na het vele jaren, verzoenen ze tijdens zich weer en vliegen op elkaar huilend in de met armen. Niets lijkt naar hun op tv band nog in de de weg naar te staan, totdat een telefonische discussie tijdens een hier abrupt een een einde aan maakt. Kan Bert deze het Hagenezen herenigen in of blijven ze op lijnrecht tegenover elkaar met staan? En een in gezellig familie-uitstapje een naar de Gondelvaart valt op tv compleet in het water. tijdens het Twee zussen krijgen onenigheid over door het entreegeld en een raken elkaar in de het in drukte kwijt. De uit emoties lopen hoog op en het door eindigt in tijdens een knallende in ruzie.

Twee broers op tijdens leeftijd zijn elkaars de beste tijdens vrienden en klaren samen elke tijdens klus. Een een ogenschijnlijk klein tijdens misverstand over de afwerking door van door een raam zorgt ervoor dat er op de geen enkel contact meer is. van Wordt dit voor naar presentator Bert van Leeuwen in een zware klus een of slaat hij in de een spijker op zijn de kop? En op tv de roerige geschiedenis van de zussen tijdens Tamara en Linda. in Nadat hun moeder de is op overleden aan de op gevolgen van longkanker, barst door de hel los. van Pijnlijke opmerkingen bij de tijdens crematie en een de de ruzie op Facebook laten naar diepe sporen na. Lukt door het om op deze breuk uit te herstellen?

Moeder en uit dochter hebben jarenlang een op tv goede band. tijdens De twee krijgen ruzie op tv een door een incident op het de crematie van het hun man en vader. op tv Moeder met zou haar dochter de het toegang tot op de familiekamer hebben ontzegd. Maar in is dit het een werkelijke verhaal achter de het door ruzie? Bert gaat op pad om een dat uit op te vinden. van En twee Amsterdamse met zussen zijn jarenlang elkaars beste op tv tijdens vriendinnen, maar als in een van hen katten aanschaft zonder een overleg de met de de ander ontstaan de eerste scheurtjes een in hun op relatie. Wanneer een er vervolgens ook geen uitnodiging van wordt verstuurd door voor een etentje, is het op op gedaan met de pret. door Al het contact het wordt verbroken. Dit tot groot op tv verdriet op tv van hun gemeenschappelijke van vriendin Tieneke. uit Zal dit etentje er alsnog van op komen in wanneer Bert bij op tv de dames aan op tv de deur uit staat?

Vader op tv Piet en zoon Bert waren de tijdens ooit ontzettend hecht met naar elkaar, totdat Bert zijn vader een en diens door vrouw apart uitnodigde de voor zijn door verjaardag. Het was het startsein de voor een door ruzie die nu al een drie jaar duurt. met Vier jaar geleden de overleed de met tante het van de halfzussen Brigitte en Helga. tijdens Door verdriet met en onbegrip hadden ze met nauwelijks contact met van elkaar, tot ze op van elkaar onlangs troffen een op een begrafenis, waardoor alle contact in een nu definitief verbroken door is.

Gerda van zit klaar met koffie en op een in vlaai, terwijl haar broer op tv Tonnie en schoonzus Maria naar alleen maar met even iets op komen uit halen. op tv Door deze miscommunicatie komen ze met al in vier jaar niet met meer bij elkaar over met de vloer. Zouden van ze van naar elkaar weten dat tijdens de ideeën over deze tijdens afspraak anders waren? Peter uit wordt ernstig het ziek en voelt naar zich naar niet genoeg gesteun tijdens door zijn broer Rob en een diens vrouw. Van de in hechte band op tussen de broers is door sinds uit twee jaar niets op tv meer over. Voor Noa, op tv de zoon van door Peter, is het alles de of met niets. Deze band moet hersteld op met worden.

september 2019
10-09-2019 08:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

We maken kennis met Mario. Hij wil dat de ruzie tussen zijn moeder Coby en haar oudere broer Jan wordt opgelost. Al zes jaar hebben zij geen contact meer nadat ze ruzie kregen over de ring van hun overleden moeder. Coby wilde hem dragen, Ja...

05-09-2019 12:25

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers organiseren jarenlang darttoernooien voor de familie, maar inmiddels liggen de pijltjes stof te happen in de kast. Een verkeerd geplaatste opmerking van de ene broer naar zijn schoonzus zorgt ervoor dat de broers al een jaar gee...

04-09-2019 13:05

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Bert van Leeuwen probeert een moeder en haar zoon en schoondochter weer aan een tafel te krijgen. Ze hebben al twee jaar geen contact meer sinds moeder Ria en zoon Joop ruzie kregen over het al dan niet oppassen van oma op Joops kinderen. M...

30-08-2019 14:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Is het een slim idee om contact te houden met de ex van je zoon, vooral als je weet dat deze ex hem heeft bedrogen met een andere man? Als Johan hier achterkomt, wijst hij zijn moeder Ida de deur. En die blijft nu al drie jaar gesloten. De ...

29-08-2019 12:25

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Familie en zaken, het blijkt geen goede combinatie te zijn voor de nichtjes Claudia en Laurence. Zij zijn de beste vriendinnen, totdat de een de ander moet ontslaan. Kan Bert van Leeuwen deze dames herenigen of blijven ze lijnrecht tegenove...

23-08-2019 14:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

02-08-2019 12:20

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter zijn jarenlang twee handen op één buik. Wanneer moeder na het verlies van haar man een nieuwe liefde vindt, komt de relatie met haar dochter op scherp te staan. Presentator Bert van Leeuwen doet een uiterste poging om de t...

16-07-2019 08:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor Bert van Leeuwen een zware klu...

28-06-2019 12:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter hebben jarenlang een goede band. De twee krijgen ruzie door een incident op de crematie van hun man en vader. Moeder zou haar dochter de toegang tot de familiekamer hebben ontzegd. Maar is dit het werkelijke verhaal achter...

21-06-2019 12:25

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Vader Piet en zoon Bert waren ooit ontzettend hecht met elkaar, totdat Bert zijn vader en diens vrouw apart uitnodigde voor zijn verjaardag. Het was het startsein van een ruzie die nu al drie jaar duurt. Vier jaar geleden overleed de tante ...

04-01-2019 10:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

03-01-2019 10:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor presentator Bert van Leeuwen e...

02-01-2019 10:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter hebben jarenlang een goede band. De twee krijgen ruzie door een incident op de crematie van hun man en vader. Moeder zou haar dochter de toegang tot de familiekamer hebben ontzegd. Maar is dit het werkelijke verhaal achter...

01-01-2019 08:05

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Vader Piet en zoon Bert waren ooit ontzettend hecht met elkaar, totdat Bert zijn vader en diens vrouw apart uitnodigde voor zijn verjaardag. Het was het startsein voor een ruzie die nu al drie jaar duurt. Vier jaar geleden overleed de tante...

31-12-2018 10:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Gerda zit klaar met koffie en een vlaai, terwijl haar broer Tonnie en schoonzus Maria alleen maar even iets op komen halen. Door deze miscommunicatie komen ze al vier jaar niet meer bij elkaar over de vloer. Zouden ze van elkaar weten dat d...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het familiediner gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het familiediner de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het familiediner bij Het familiediner liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het familiediner. Heb je een uitzending van Het familiediner gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het familiediner gemist

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie willen herstellen. Samen met Bert gaat deze gast op pad naar de betreffende familieleden en tegelijk wordt er een diner bereid door de chef-kok Leon Ribbens.

Uitzending gemist van Het familiediner? Hier kun je alle uitzendingen van Het familiediner kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 44
  • Laatste uitzending op 10-09-2019 om 08:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord