Programma gemist?

Moeder van en dochter zijn jarenlang de twee handen op een een buik. Wanneer moeder naar na van het verlies tijdens van haar man de een nieuwe liefde vindt, komt de het relatie met uit haar op tv dochter op scherp te staan. op tv Presentator Bert van Leeuwen het doet met een uiterste poging van om de twee weer te van herenigen. En al op veertien jaar is uit er tijdens complete radiostilte tussen Diana een en haar in vader Alois. Nu ze tijdens ernstig ziek is, heeft op tijdens ze zijn steun hard op nodig. Blijft Diane er alleen naar voor staan op of zet Alois op zijn trots uit opzij en schiet hij door haar in te hulp?

Op familiefeesten wordt naar het echt gezellig in van als tweelingbroers Jan en Joop uit er zijn. uit Maar na van de dood van naar hun moeder is van het gedaan met de pret. door Presentator Bert van met Leeuwen duikt in naar het roerige verleden uit van een de tweeling en door zet alles op alles de om ze vandaag door weer bij elkaar van te brengen. Maar de of dat gaat door lukken?

Is de het een slim idee om met contact een te houden met de ex met tijdens van je zoon, met vooral als je weet dat deze in ex tijdens hem heeft bedrogen tijdens met een naar andere man? Als van Johan hier achterkomt, wijst hij op zijn door moeder Ida de naar deur. En die blijft nu al de drie op jaar gesloten. naar De Indische broers uit Ruud en Eduard met zien elkaar al uit twaalf jaar niet meer. Na het op overlijden van hun tijdens moeder besluit Eduard de om de Ruud niet voor de begrafenis op tv uit te nodigen. op En dat het is voor uit Ruud de druppel, denkt op Eduard. Maar naar Ruud heeft een heel ander door naar verhaal. Komen deze naar twee mannen ooit de weer bij elkaar?

Geloof een het of niet, maar een met bezoek van aan de kapper betekent het met einde op van de met relatie tussen Patrick in en zijn ouders. Is er drie met jaar van later nog hoop een dat dit de goedkomt? En het tragische verhaal de van Alma het en haar schoonmoeder Annie. Hun met innige vriendschap door wordt flink op naar de proef van gesteld door in het overlijden van twee een dierbaren. Lukt het presentator Bert van van Leeuwen uit om de deze mensen weer bij in elkaar te van brengen?

Bert het van Leeuwen probeert een uit moeder en haar zoon naar en schoondochter weer tijdens aan een tafel op tv naar te krijgen. Ze hebben de al twee van jaar geen contact met meer, sinds moeder Ria door en zoon in Joop ruzie kregen over het het al dan niet een oppassen van oma de op Joops kinderen. Maar met eigenlijk boterde uit het al jaren met niet echt uit tussen met name in Ria en het schoondochter Nicole. Het was tijdens al meteen op door de eerste dag tijdens dat Joop haar mee naar met de huis nam dat ze elkaar niet tijdens goed lagen. Vooral in toen op tv de vader van Joop nog uit leefde, liepen met de spanningen door tussen de dames op. Toen op tv vader Joop op tv overleed, op was Nicole zelfs niet welkom een op zijn met crematie. Toen ze op tv alsnog kwam, de waren de rapen gaar. Nu het is tijdens het de zus van Joop, tijdens Debbie, die naar het samen met haar dochter tijdens Romi niet meer van aan kan zien. door Ze de hoopt dat met van hulp van de Bert van Leeuwen de ruzie opgelost door kan op tv worden.

Bert het komt voor een van schijnbaar onmogelijke opgave te uit staan: een broer en met een zus na een 32 jaar tijdens weer tijdens met elkaar herenigen. Dat op is zo lang geleden dat naar Liena niet eens uit naar weet of haar jongste uit en enig door overgebleven broer Koos nog door leeft. Liena op tv en Koos hebben lang geleden ruzie van gekregen. op tv Maar wat de reden een exact was, op is na al die door jaren de een beetje weggezakt. Het draaide een om een erfenis, maar op over wat dit een een precies was, daar verschillen zij over op tv met van mening. Koos door weet zich bovendien te herinneren dat op tv het ook te naar maken een had met de het ex-man van Liena. Maar de Liena denkt in daar weer naar heel anders over. uit Kortom, een hoop het onduidelijkheid, maar de wens om van dit een weer op te lossen met is er tijdens wel degelijk. Liena's dochter de Billur heeft Bert van Leeuwen naar een gevraagd de twee op leeftijd rakende van en tijdens met hun uit gezondheid kwakkelende broer en het zus eindelijk uit weer eens aan een tafel met te krijgen. Lukt een dit?

We maken kennis van met een Mario. Hij tijdens wil dat de ruzie tussen door zijn moeder Coby en het haar oudere broer uit Jan wordt opgelost. naar in Al zes jaar in hebben zij geen contact meer, nadat uit ze ruzie naar kregen over uit de ring van op tv hun overleden moeder. Coby op wilde hem dragen, op Jan wilde dat de het ring bij de tijdens ring van naar hun al eerder overleden uit op tv vader bewaard blijft. Een fikse in ruzie naar volgt en als niemand deze oplost, met op tv zal het nog eindeloos voortduren. van Maar stappen de ruziemakers tijdens de ook in de de limo? Nemen ze met plaats aan het tijdens verzoeningsdiner?

Willem heeft ruzie van met zijn zoon het Steve. Ooit op tv waren ze close, nu het hebben op tv ze al tien het jaar geen contact meer. Willem de uit emigreerde ooit naar een Australië, waar zijn zoon werd geboren. uit Zijn vrouw in verliet hem waardoor het Willem de kinderen alleen een een heeft opgevoed. Alles deden ze samen. tijdens En toch de gaat het de ergens mis. op tv Willem is hertrouwd en heeft op twee dochters uit uit dat huwelijk. Een het van die twee, het Joanne, ziet uit hoe moeilijk haar met vader het heeft met het het gemis van de Steve. En dus roept tijdens ze een de hulp van Het Familiediner in op in.

Marjolein uit heeft een tijdens probleem: haar vader met en haar opa hebben op ruzie met elkaar. Nu op tv gaat ze binnenkort trouwen op tv in met Alex. Twee aparte feestjes geven, met zoals ze van de afgelopen jaren de met haar verjaardag het deed, kan natuurlijk niet met op tv met een bruiloft. tijdens Marjolein wil dat opa het Jaap en door haar vader Jan samen, zonder door ruzie, op het uit feest kunnen zijn. van Wat van is er ooit gebeurd? Jan het ging scheiden uit van zijn uit vrouw, nadat hij verliefd tijdens was geworden op een andere met vrouw. Toen tijdens hij volgens Jaap van ook met nog eens zijn broer adviseerde om van met in diens vriendin te breken, was op tv opa razend. uit Een mailwisseling volgt de en het op tv escaleert volledig. een Het gevolg? Sinds een door jaar hebben ze in helemaal geen contact in meer.

Soms tijdens wil niemand ruzie het en toch gebeurt het. door Neem nu naar Arjan. Een sympathieke jongen een uit het noorden in die een noodlottig bericht van plaatst op Facebook, het waardoor zijn moeder van het geen contact meer heeft tijdens met haar het zus. Wat is het geval? naar Moeder Lammie de krijgt een een herseninfarct. Paniek en in chaos volgen. Iedereen wordt diezelfde dag op nog ingelicht, behalve in haar zus Geke. op de In de hectiek besluit Arjan 's tijdens met avonds een berichtje over de toestand naar door van zijn lieve van moeder op Facebook te met plaatsen. Geke het krijgt dit via via te met horen van en schrikt zich uit wezenloos. Dit vreet op zo aan haar dat op zij later wat minder met toeschietelijk is als uit ze wordt gevraagd tijdens haar zus naar in het ziekenhuis te brengen. van Met de tijdens smoes 'mijn uit benzine is op' van probeert ze ervan door af te komen. Het in gevolg? Sinds anderhalf uit jaar met hebben ze geen contact naar meer met elkaar. Arjan roept naar de hulp het in van Bert naar van naar Leeuwen.

Leo en zijn naar een vrouw Sophie hebben vier op tv kinderen, vier volwassen kinderen door welteverstaan, die al jaren het geen contact in meer hebben van met elkaar. op tv De vrouw van Leo het junior kreeg van ruzie met zijn tijdens zus Petra. Vervolgens op kiezen de andere twee zussen partij op tv voor Leo. Althans, op tv dat is zoals op Petra dat in voelt. door Hoe dan ook met zitten vader Leo senior en moeder op tv in Sophie er enorm mee en hebben op tv Het Familiediner op ingeschakeld.

Soms zijn er op tv een dan van die op tv ruzies die nergens op tv over lijken te gaan. En dan tijdens toch blijkt een er altijd veel het meer te op tv spelen. Nu gaat het de om een ruzie uit tussen een vader en in dochter. De uit reden? Een verfdruiper. tijdens Soms zijn er in dan van een die ruzies die nergens over het lijken de te gaan. En dan naar toch op tv blijkt er altijd veel meer naar te spelen. van Nu gaat met het om een ruzie tussen naar een met vader en dochter. De reden? Een een tijdens verfdruiper tijdens het klussen. De in strijdende een partijen: vader Frans in versus zijn dochter Cisca, maar misschien naar nog wel van meer versus naar haar man naar Joop. Hij kreeg in tijdens het klussen op tv in het nieuwe tijdens huis van Ciska door hoogoplopende ruzie met Frans. uit Beiden zijn uitgesproken types, zoveel in is meteen het duidelijk. Bianca, de dochter uit van Cisca, wil in heel een graag dat haar moeder op tv en haar opa deze van slepende ruzie om op tv schijnbaar helemaal uit niets na een zeven jaar eindelijk eens naar bijleggen.

Wim en Willem in wonen uit op een steenworp op afstand van elkaar. in Dus ze komen elkaar de nogal eens op tegen. En toch hebben de met broers al het bijna op tien jaar geen woord met elkaar op tv gesproken. de Wim en Willem tijdens wonen op een steenworp afstand op tv van elkaar. op tv In een tijdens klein dorp in Drenthe nog tijdens wel. Dus tijdens ze komen van elkaar nogal eens tegen. de En op tv ook op verjaardagsfeestjes met zien ze elkaar vrij geregeld. een En toch hebben het de van broers al bijna op tv tien jaar geen woord met naar elkaar gesproken. Het op tv ging allemaal tijdens mis op tijdens een verjaardagsfeestje van de naar vrouw van Willem. van Wim vindt hem een op tv betweter de en heeft hem dat eens in goed laten weten. door Maar Willem neemt ook in geen tijdens blad voor de op tv mond. En dus liep van een ruzie volledig uit naar de hand. Jolanda een is met hun nichtje en zij het ziet de dat hun moeder, de jongste de zus van naar Wim en naar Willem, enorm lijdt onder de van ruzie. Dus door schakelt zij Het Familiediner met in. En als je op tv Bert naar van Leeuwen op tijdens pad stuurt, dan weet met je dat de onderste het steen door boven komt en dan de blijkt dat er een veel het meer speelt dan op tv wat kleine irritaties over en in weer. Willem heeft op Wim tot het diepst de naar in zijn ziel de gekwetst met één rake, een goedbedoelde, maar oh zo tijdens onhandige op opmerking.

Jeanine op tv weet het zeker: haar moeder naar heeft haar op tv leven met alleen maar moeilijker gemaakt. naar Moeder Sonja is ook een nog met eens een absurd slechte eter. door Jeanine weet het zeker: met haar tijdens moeder heeft haar leven alleen door maar moeilijker tijdens gemaakt. Moeder Sonja is naar ook nog eens uit een op tv absurd slechte eter. Nadat het een op door een feestje tot op tv een uitbarsting tijdens komt over moeders specifieke wensen voor op het door diner, besluit Jeanine in haar te bellen om afscheid het te op tv nemen. Moeder vraagt zich verbijsterd uit af of haar tijdens dochter ongeneeslijk ziek tijdens is. Dat is met uit inmiddels vier jaar geleden en van ook de zussen in van naar Jeanine spreken haar al tijdens jaren niet meer. Vooral jongste van naar zus Bernette is hier diep verdrietig uit over. Zij ziet naar na jaren tijdens stilte geen in andere mogelijkheid dan Het Familiediner tijdens in te met schakelen om de in voortslepende ruzie uit op te lossen. Een een ding is zeker: of tijdens Sonja en het Jeanine elkaar weer in tijdens met de armen zullen sluiten, met blijft spannend op tot aan het het diner.

Soms zijn er van op tv dan van die ruzies die uit nergens over door lijken te gaan. Soms in zijn in er dan van die ruzies die een nergens over lijken van een te gaan. En met dan toch blijkt er altijd uit veel meer te op tv spelen. Nu gaat het met om uit een ruzie tussen uit een vader in en dochter. De reden? in Een verfdruiper tijdens het met klussen. De strijdende partijen: in vader Frans de versus zijn een dochter Cisca, maar misschien op tv nog wel meer een versus haar tijdens man Joop. Hij kreeg het tijdens het door klussen in het door nieuwe huis in van Ciska hoogoplopende uit ruzie met Frans. Beiden zijn tijdens uitgesproken types, een zoveel is meteen de duidelijk. Bianca, de dochter van tijdens in Cisca, wil heel graag van dat haar moeder een en haar opa deze slepende een het ruzie om schijnbaar helemaal niets op tv na naar 7 jaar eindelijk eens het bijleggen.

maart 2018
19-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter zijn jarenlang twee handen op een buik. Wanneer moeder na het verlies van haar man een nieuwe liefde vindt, komt de relatie met haar dochter op scherp te staan. Presentator Bert van Leeuwen doet een uiterste poging om de t...

12-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Op familiefeesten wordt het echt gezellig als tweelingbroers Jan en Joop er zijn. Maar na de dood van hun moeder is het gedaan met de pret. Presentator Bert van Leeuwen duikt in het roerige verleden van de tweeling en zet alles op alles om ...

05-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Is het een slim idee om contact te houden met de ex van je zoon, vooral als je weet dat deze ex hem heeft bedrogen met een andere man? Als Johan hier achterkomt, wijst hij zijn moeder Ida de deur. En die blijft nu al drie jaar gesloten. De ...

26-02-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Geloof het of niet, maar een bezoek aan de kapper betekent het einde van de relatie tussen Patrick en zijn ouders. Is er drie jaar later nog hoop dat dit goedkomt? En het tragische verhaal van Alma en haar schoonmoeder Annie. Hun innige vri...

01-09-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Bert van Leeuwen probeert een moeder en haar zoon en schoondochter weer aan een tafel te krijgen. Ze hebben al twee jaar geen contact meer, sinds moeder Ria en zoon Joop ruzie kregen over het al dan niet oppassen van oma op Joops kinderen. ...

25-08-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Bert komt voor een schijnbaar onmogelijke opgave te staan: een broer en een zus na 32 jaar weer met elkaar herenigen. Dat is zo lang geleden dat Liena niet eens weet of haar jongste en enig overgebleven broer Koos nog leeft. Liena en Koos h...

11-08-2017 11:35

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

We maken kennis met Mario. Hij wil dat de ruzie tussen zijn moeder Coby en haar oudere broer Jan wordt opgelost. Al zes jaar hebben zij geen contact meer, nadat ze ruzie kregen over de ring van hun overleden moeder. Coby wilde hem dragen, J...

04-08-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Willem heeft ruzie met zijn zoon Steve. Ooit waren ze close, nu hebben ze al tien jaar geen contact meer. Willem emigreerde ooit naar Australië, waar zijn zoon werd geboren. Zijn vrouw verliet hem waardoor Willem de kinderen alleen heeft op...

28-07-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Marjolein heeft een probleem: haar vader en haar opa hebben ruzie met elkaar. Nu gaat ze binnenkort trouwen met Alex. Twee aparte feestjes geven, zoals ze de afgelopen jaren met haar verjaardag deed, kan natuurlijk niet met een bruiloft. Ma...

21-07-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Soms wil niemand ruzie en toch gebeurt het. Neem nu Arjan. Een sympathieke jongen uit het noorden die een noodlottig bericht plaatst op Facebook, waardoor zijn moeder geen contact meer heeft met haar zus. Wat is het geval? Moeder Lammie kri...

07-07-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Leo en zijn vrouw Sophie hebben vier kinderen, vier volwassen kinderen welteverstaan, die al jaren geen contact meer hebben met elkaar. De vrouw van Leo junior kreeg ruzie met zijn zus Petra. Vervolgens kiezen de andere twee zussen partij v...

30-06-2017 10:55

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Soms zijn er dan van die ruzies die nergens over lijken te gaan. En dan toch blijkt er altijd veel meer te spelen. Nu gaat het om een ruzie tussen een vader en dochter. De reden? Een verfdruiper. Soms zijn er dan van die ruzies die nergens ...

23-06-2017 10:55

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Wim en Willem wonen op een steenworp afstand van elkaar. Dus ze komen elkaar nogal eens tegen. En toch hebben de broers al bijna tien jaar geen woord met elkaar gesproken. Wim en Willem wonen op een steenworp afstand van elkaar. In een klei...

16-06-2017 10:30

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Jeanine weet het zeker: haar moeder heeft haar leven alleen maar moeilijker gemaakt. Moeder Sonja is ook nog eens een absurd slechte eter. Jeanine weet het zeker: haar moeder heeft haar leven alleen maar moeilijker gemaakt. Moeder Sonja is ...

27-01-2017 10:25

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Soms zijn er dan van die ruzies die nergens over lijken te gaan. Soms zijn er dan van die ruzies die nergens over lijken te gaan. En dan toch blijkt er altijd veel meer te spelen. Nu gaat het om een ruzie tussen een vader en dochter. De red...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het familiediner gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het familiediner de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het familiediner bij Het familiediner liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het familiediner. Heb je een uitzending van Het familiediner gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het familiediner gemist

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie willen herstellen. Samen met Bert gaat deze gast op pad naar de betreffende familieleden en tegelijk wordt er een diner bereid door de chef-kok Leon Ribbens.

Uitzending gemist van Het familiediner? Hier kun je alle uitzendingen van Het familiediner kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 16
  • Laatste uitzending op 19-03-2018 om 15:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord