Programma gemist?

Willem heeft ruzie van met zijn de zoon tijdens Steve. Ooit waren ze close, nu tijdens hebben ze van al tien een jaar geen contact op meer. Willem emigreerde ooit naar op met Australië, waar zijn tijdens zoon werd geboren. Zijn vrouw door verliet hem, de waardoor Willem de uit kinderen alleen op tv heeft opgevoed. Alles deden ze met samen en toch gaat naar het ergens in mis. Willem is in hertrouwd en heeft twee door dochters uit uit dat huwelijk. Een de van die twee, Joanne, op tv ziet de hoe moeilijk de haar vader het heeft naar met het gemis van Steve. tijdens En dus op tv roept ze de hulp uit in naar van Het in Familiediner.

Soms in wil niemand op tv ruzie en toch gebeurt door het. Neem nu Arjan, op tv een sympathieke door jongen uit in het noorden die naar een noodlottig bericht plaatst op het Facebook, waardoor zijn tijdens moeder geen de contact meer heeft met uit haar met zus. Wat is het geval? een Moeder Lammie krijgt door een herseninfarct. Paniek en uit chaos volgt. in Iedereen wordt diezelfde dag een nog ingelicht, met behalve haar naar zus Geke. op In de hectiek besluit Arjan het 's avonds een een berichtje over de toestand op van zijn uit lieve moeder in op Facebook de te plaatsen. Geke krijgt dit op via via te horen naar en schrikt op zich wezenloos. Dit vreet uit zo aan van haar dat zij later naar wat minder toeschietelijk een is als op tv ze wordt het gevraagd haar zus naar het het tijdens ziekenhuis te brengen. met Met de smoes 'mijn benzine is uit op' uit probeert ze ervan naar af te op tv komen. Het gevolg? Sinds anderhalf in jaar hebben ze geen met door contact meer met elkaar. Arjan roept naar de hulp in een door van Bert van een Leeuwen.

Leo en uit zijn vrouw Sophie hebben op tv op vier kinderen, vier volwassen op tv kinderen welteverstaan, die het al jaren van geen contact meer met elkaar hebben. van de De vrouw van Leo de junior kreeg ruzie met de zijn zus met Petra. Vervolgens kiezen de andere tijdens twee zussen op partij voor Leo. met Althans, dat is door zoals op Petra dat voelt. van Hoe dan ook zitten vader van Leo senior op en moeder met Sophie er enorm mee en hebben naar de Het Familiediner ingeschakeld.

Bert een komt voor naar een schijnbaar onmogelijke opgave van te staan: een een broer en een zus na door 32 jaar door weer met elkaar door herenigen. door Dat is zo lang geleden dat met Liena van niet eens op weet of haar naar jongste en enig overgebleven op tv broer Koos op tv nog leeft. Liena en Koos een hebben lang naar geleden ruzie gekregen. Maar met wat de reden de exact was, naar is na al die op tv jaren een een beetje weggezakt. op Het draaide om een van erfenis, maar over wat dit in precies op tv was, daar verschillen de zij van mening in over. Koos weet zich van bovendien te herinneren uit dat naar het ook te maken naar had met op de ex-man van Liena. van Maar Liena denkt daar in weer heel een anders over. Kortom, door een hoop onduidelijkheid, maar door de wens om tijdens dit met weer op te lossen in is er wel degelijk. Liena's met dochter Billur op tv heeft Bert van Leeuwen het gevraagd de naar twee op het leeftijd rakende tijdens en met hun door gezondheid kwakkelende broer en zus eindelijk in weer eens aan door een van tafel te krijgen. op tv Lukt dit?

Wim naar en Willem wonen op door een steenworp afstand van een elkaar. In in een klein dorp in de uit Drenthe nog wel. een Dus ze komen elkaar nogal eens van tegen. van En ook op tv op verjaardagsfeestjes zien ze elkaar van vrij in geregeld. En toch hebben de uit broers al uit bijna tien naar jaar geen woord van met elkaar gesproken. Het ging uit allemaal mis op van een verjaardagsfeestje van een de vrouw van het Willem. Wim vindt door hem een betweter op tv en heeft naar hem dat uit eens goed laten weten. Maar Willem de neemt ook geen van blad voor de op tv uit mond. En dus liep een van ruzie volledig uit de de hand. Jolanda door is hun het nichtje en zij ziet dat naar hun moeder, de met jongste zus een van Wim en op Willem, enorm het lijdt onder de de ruzie. Dus door schakelt zij Het de Familiediner in. En als je Bert met van Leeuwen van op pad stuurt, op dan weet tijdens je dat door de onderste steen boven van komt en dan blijkt dat het er veel meer naar speelt tijdens dan wat kleine irritaties over met en weer. Willem een heeft door Wim tot het diepst in een zijn ziel op tv gekwetst met de één rake, goedbedoelde, maar het oh het zo onhandige opmerking.

Bert van Leeuwen naar probeert een een moeder en haar zoon van en schoondochter in weer aan een tafel het te uit krijgen. Ze van hebben al twee jaar van geen contact meer, sinds op moeder Ria en in zoon Joop ruzie kregen met over uit het al een dan niet oppassen van oma op de Joops kinderen. met Maar eigenlijk de boterde het al jaren niet de echt met tussen met name Ria en het schoondochter Nicole. op tv Het was al meteen door op de eerste op tv dag de dat Joop haar mee naar een huis tijdens nam dat ze elkaar door niet op goed lagen. Vooral toen door de vader van Joop een nog naar leefde liepen de spanningen tussen een de dames op. van Toen uit vader Joop overleed, was het Nicole zelfs niet een welkom op zijn crematie. op Toen van ze alsnog kwam, waren de het rapen naar gaar. Nu is naar het de zus van Joop, Debbie, de op tv die het samen met haar op tv dochter Romi tijdens niet meer de aan kan zien. Ze hoopt van dat met hulp van op tv Bert van uit Leeuwen de op tv ruzie opgelost kan tijdens worden.

We maken tijdens kennis op met Mario. Hij een wil dat de ruzie tussen zijn in moeder Coby en tijdens tijdens haar oudere broer Jan wordt opgelost. naar Al zes van jaar met hebben zij geen contact meer nadat in ze ruzie kregen op over met de ring van hun overleden op op moeder. Coby wilde hem dragen, Jan op tv op tv wilde dat de ring naar bij de naar ring van hun al eerder overleden door vader bewaard het blijft. Een tijdens fikse ruzie naar volgt en als met niet iemand de boel vlot met trekt, zal deze nog tijdens eindeloos voortduren. de Maar stappen uit de ruziemakers ook op tv in de limo? door Nemen ze plaats in aan het op tv verzoeningsdiner?

Twee op broers organiseren jarenlang uit darttoernooien voor de de familie, maar inmiddels het liggen de pijltjes stof te door happen in op de kast. Een verkeerd van uit geplaatste opmerking van tijdens de ene broer naar zijn op tv schoonzus zorgt ervoor dat op de broers al in een jaar met geen op contact hebben. Wordt dit van voor Bert naar een schot in de roos naar of missen de zijn pijlen elk doel? En van het verhaal van het Emiel. uit Zijn broer door en schoonzus hebben tijdens geen contact meer met in de rest van de familie. het De reden een van de ruzie lijkt het op tv te liggen in een uit grappig bedoelde opmerking van Emiels uit uit moeder op Facebook. Maar deze grap met viel helemaal uit verkeerd en bleek het het startsein het voor complete radiostilte. Komt de deze familie door na drie jaar weer samen een aan de één tafel te uit zitten?

Na door de scheiding van haar een ouders op verliest Janneke vader tijdens Willem uit het oog. Toch, het na vele een jaren, verzoenen ze zich naar weer en vliegen elkaar op huilend in met de door armen. Niets lijkt hun met band nog in de door weg te staan, uit totdat een telefonische discussie de hier uit abrupt een einde aan maakt. de Kan Bert naar deze met Hagenezen herenigen of blijven ze lijnrecht op tegenover in elkaar staan? En een gezellig door een familie-uitstapje naar de Gondelvaart valt op compleet in het de water. Twee het zussen krijgen op tv onenigheid over het entreegeld en raken de in elkaar in de het drukte kwijt. De naar emoties lopen hoog op het en het de eindigt in een knallende door ruzie.

Twee broers op het leeftijd zijn elkaars met beste uit vrienden en klaren samen in elke op klus. Een ogenschijnlijk naar klein misverstand over de afwerking het van een raam naar zorgt ervoor dat door er geen enkel in contact op tv meer is. Wordt naar dit voor presentator Bert van op tv Leeuwen een zware van klus tijdens of slaat hij de een spijker op zijn kop? de En de de roerige geschiedenis van in de zussen Tamara en uit Linda. Nadat de hun moeder uit is overleden aan de gevolgen van een longkanker, barst in de op hel los. Pijnlijke opmerkingen bij in de crematie het en een ruzie op de facebook laten het diepe sporen na. Lukt door het om door deze breuk in te herstellen?

Moeder en dochter een zijn door jarenlang twee handen op een een buik. Wanneer moeder op tv na het het verlies van haar een man een nieuwe de liefde vindt, komt de van relatie met haar naar op dochter op scherp het te staan. Presentator een Bert van Leeuwen doet een van uiterste een poging om de twee tijdens weer te herenigen. En tijdens al veertien jaar is de naar er complete radiostilte het tussen Diana en haar vader van Alois. het Nu ze ernstig ziek in is, heeft ze zijn naar steun hard door nodig. Blijft uit Diane er alleen voor op staan of zet tijdens Alois zijn trots opzij van en schiet hij haar een te uit hulp?

Op familiefeesten wordt een het op echt gezellig als tweelingbroers naar Jan door en Joop er zijn. Maar van na op de dood van met hun moeder is van het gedaan met de pret. uit Presentator op tv Bert van Leeuwen duikt in het met roerige met verleden van de door tweeling en uit zet alles op alles met om ze door vandaag weer bij elkaar te brengen. naar Maar of de dat gaat het lukken?

Is op het een slim de idee om contact te houden op met de ex tijdens van je van zoon, vooral uit als je weet in dat deze ex hem van heeft bedrogen met een op van andere man? Als op Johan hier achterkomt, met wijst hij zijn moeder Ida naar de door deur. En die blijft nu al de drie jaar gesloten. tijdens De tijdens Indische broers Ruud en Eduard op tv zien elkaar al tijdens twaalf jaar niet op tv een meer. Na het overlijden van hun op moeder besluit Eduard tijdens om Ruud niet op tv voor de in begrafenis uit uit te nodigen. de En dat is voor Ruud de tijdens druppel, denkt Eduard. op Maar Ruud heeft het een heel ander tijdens verhaal. Komen op deze twee van mannen ooit weer bij het elkaar?

Geloof op het of tijdens niet, maar een bezoek aan van de kapper betekent het van einde van de van relatie tussen de Patrick en zijn ouders. door Is er drie van jaar tijdens later nog tijdens hoop dat dit goedkomt? En op het op tv tragische verhaal van Alma en haar in schoonmoeder Annie. tijdens Hun innige vriendschap in wordt flink door op de proef gesteld door uit het overlijden in van twee dierbaren. op tv Lukt het met presentator Bert van Leeuwen tijdens om deze mensen van weer bij elkaar met te door brengen?

Bert in van Leeuwen een probeert een moeder op en haar zoon en schoondochter weer in aan een tafel een het te krijgen. Ze hebben al een twee jaar geen contact op meer, sinds moeder een Ria en zoon van Joop ruzie kregen het over het op tv al dan niet de oppassen van door oma op Joops kinderen. op Maar eigenlijk boterde in het al van jaren niet echt tussen op tv met uit name Ria en schoondochter het Nicole. Het was al meteen door op de naar eerste uit dag dat Joop haar mee naar een huis nam met dat ze elkaar uit niet goed lagen. Vooral met toen het de vader van Joop nog op leefde, uit liepen de spanningen tussen uit de dames op. Toen de vader door Joop overleed, was Nicole zelfs tijdens niet welkom op tv op zijn crematie. Toen tijdens ze alsnog op kwam, waren de rapen een gaar. Nu is door het de zus door van Joop, Debbie, door die het op tv samen met door haar dochter Romi het niet meer uit aan kan zien. Ze op tv hoopt dat met hulp van de Bert van op Leeuwen de ruzie opgelost door in kan worden.

juni 2018
28-05-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Willem heeft ruzie met zijn zoon Steve. Ooit waren ze close, nu hebben ze al tien jaar geen contact meer. Willem emigreerde ooit naar Australië, waar zijn zoon werd geboren. Zijn vrouw verliet hem, waardoor Willem de kinderen alleen heeft o...

21-05-2018 15:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Soms wil niemand ruzie en toch gebeurt het. Neem nu Arjan, een sympathieke jongen uit het noorden die een noodlottig bericht plaatst op Facebook, waardoor zijn moeder geen contact meer heeft met haar zus. Wat is het geval? Moeder Lammie kri...

14-05-2018 15:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Leo en zijn vrouw Sophie hebben vier kinderen, vier volwassen kinderen welteverstaan, die al jaren geen contact meer met elkaar hebben. De vrouw van Leo junior kreeg ruzie met zijn zus Petra. Vervolgens kiezen de andere twee zussen partij v...

07-05-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Bert komt voor een schijnbaar onmogelijke opgave te staan: een broer en een zus na 32 jaar weer met elkaar herenigen. Dat is zo lang geleden dat Liena niet eens weet of haar jongste en enig overgebleven broer Koos nog leeft. Liena en Koos h...

02-05-2018 09:00

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Wim en Willem wonen op een steenworp afstand van elkaar. In een klein dorp in Drenthe nog wel. Dus ze komen elkaar nogal eens tegen. En ook op verjaardagsfeestjes zien ze elkaar vrij geregeld. En toch hebben de broers al bijna tien jaar gee...

23-04-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Bert van Leeuwen probeert een moeder en haar zoon en schoondochter weer aan een tafel te krijgen. Ze hebben al twee jaar geen contact meer, sinds moeder Ria en zoon Joop ruzie kregen over het al dan niet oppassen van oma op Joops kinderen. ...

16-04-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

We maken kennis met Mario. Hij wil dat de ruzie tussen zijn moeder Coby en haar oudere broer Jan wordt opgelost. Al zes jaar hebben zij geen contact meer nadat ze ruzie kregen over de ring van hun overleden moeder. Coby wilde hem dragen, Ja...

09-04-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers organiseren jarenlang darttoernooien voor de familie, maar inmiddels liggen de pijltjes stof te happen in de kast. Een verkeerd geplaatste opmerking van de ene broer naar zijn schoonzus zorgt ervoor dat de broers al een jaar gee...

02-04-2018 15:10

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Na de scheiding van haar ouders verliest Janneke vader Willem uit het oog. Toch, na vele jaren, verzoenen ze zich weer en vliegen elkaar huilend in de armen. Niets lijkt hun band nog in de weg te staan, totdat een telefonische discussie hie...

26-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Twee broers op leeftijd zijn elkaars beste vrienden en klaren samen elke klus. Een ogenschijnlijk klein misverstand over de afwerking van een raam zorgt ervoor dat er geen enkel contact meer is. Wordt dit voor presentator Bert van Leeuwen e...

19-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Moeder en dochter zijn jarenlang twee handen op een buik. Wanneer moeder na het verlies van haar man een nieuwe liefde vindt, komt de relatie met haar dochter op scherp te staan. Presentator Bert van Leeuwen doet een uiterste poging om de t...

12-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Op familiefeesten wordt het echt gezellig als tweelingbroers Jan en Joop er zijn. Maar na de dood van hun moeder is het gedaan met de pret. Presentator Bert van Leeuwen duikt in het roerige verleden van de tweeling en zet alles op alles om ...

05-03-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Is het een slim idee om contact te houden met de ex van je zoon, vooral als je weet dat deze ex hem heeft bedrogen met een andere man? Als Johan hier achterkomt, wijst hij zijn moeder Ida de deur. En die blijft nu al drie jaar gesloten. De ...

26-02-2018 15:15

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Geloof het of niet, maar een bezoek aan de kapper betekent het einde van de relatie tussen Patrick en zijn ouders. Is er drie jaar later nog hoop dat dit goedkomt? En het tragische verhaal van Alma en haar schoonmoeder Annie. Hun innige vri...

01-09-2017 11:40

Het Familiediner

Het familiediner - Het Familiediner

Bert van Leeuwen probeert een moeder en haar zoon en schoondochter weer aan een tafel te krijgen. Ze hebben al twee jaar geen contact meer, sinds moeder Ria en zoon Joop ruzie kregen over het al dan niet oppassen van oma op Joops kinderen. ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het familiediner gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het familiediner de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het familiediner bij Het familiediner liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het familiediner. Heb je een uitzending van Het familiediner gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het familiediner gemist

Het Familiediner is een programma van de Evangelische Omroep (EO). Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen en wordt uitgezonden via Nederland 1. In de studio ontvangt Bert van Leeuwen gasten die een relatie binnen de familie willen herstellen. Samen met Bert gaat deze gast op pad naar de betreffende familieleden en tegelijk wordt er een diner bereid door de chef-kok Leon Ribbens.

Uitzending gemist van Het familiediner? Hier kun je alle uitzendingen van Het familiediner kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 26
  • Laatste uitzending op 28-05-2018 om 15:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord