Programma gemist?

Shirma Rouse werd uit uit geboren op Curaçao, maar kwam van naar Nederland voor haar op studie van scheikunde. Als zangeres op stond ze ooit in de de halve finale op tv van The Voice. de Via haar een zingen wil ze iets van het de uit liefde van God laten zien. uit Aretha Franklin een is haar grote voorbeeld, tijdens maar als je uit vraagt wie haar met geïnspireerd hebben, noemt tijdens ze haar beide in de oma's. Met de op kerstdagen gaat ze weer naar een tour langs kerken het maken, want kerst is in het feest van de Gods liefde het en tijdens ook van verbinding tussen een mensen.

Het kon misgaan van met Peter de met Bos toen hij de op straat rondhing in en begon met te blowen, maar hij tijdens met werd een gevierd basketballer. Daarna op volgde het een lange reis door van het leven, in Spanje het bij met een sportcentrum en als vriend met van bekende Nederlanders, uit totdat een voetballer in hem over Jezus vertelde. op tv Hij bezocht tijdens een kerk en is van nu spreker, met van name voor IJM. op In het dagelijkse het leven is de hij klinisch specialist op op tv het gebied van in hartchirurgie. Andries de Knevel met praat met Peter in de Bos.

Ooit tijdens was Jan Pool in tijdens de ban van op tv drank en vele van relaties. Maar met in augustus 1979 uit veranderde zijn leven. Nu de is in hij al jaren in voorganger en coacht het en begeleidt hij een nieuwe generatie op voorgangers op en leiders in ons naar land. Een de van de thema's die hem in bezighoudt is mannen naar op zoek op naar op tv hun identiteit. Komt van dat omdat hij zelf jarenlang met in minderwaardigheidsgevoelens te van kampen had? Hij met voorziet in het de toekomst een tijdens herstel van de kerk in de Nederland. Andries Knevel van in gesprek het met Jan de Pool.

Mira in de Boer door is schrijfster en spreekster een en leidt met naar haar man een de christelijke gemeente in Almere. door Dat had de ze nooit gedacht toen op tv ze scheikunde naar ging studeren. Ze in is opgegroeid in een christelijke de bubbel en in vindt door dat niet altijd prettig. Daarom roep naar ze vrouwen op uit om een uit hun bubbel te de komen. En ze wil naar ze een dat vrouwen veel meer hun van gaven gaan op tv gebruiken van voor de samenleving en voor de met kerk. Andries Knevel een met praat met Mira de op Boer.

Don van Ceder is gekozen tot van een van van de meest talentvolle, het jonge advocaten het van Europa. Dat zal hij nooit een van gedacht hebben toen hij in opgroeide in Amsterdam Zuid-Oost. met Hij zet een zich met passie naar in voor mensen met schulden, van omdat de zij vaak op in een armoedeval door terechtkomen. Sinds kort van is hij lid van de een gemeenteraad uit van Amsterdam voor de ChristenUnie. In uit zijn vrije tijd in is hij dj uit en het hij houdt van breakdansen. Andries door Knevel op tv in gesprek met uit Don Ceder.

Desiree Schoneveld was op op zoek het naar nieuwe vrienden en op tv kwam via een in de barbecue in een beginnende kerk met terecht. En hoewel ze door tijdens zelf niet wist of ze van wel geloofde, uit werd ze steeds enthousiaster. naar Zo zelfs in dat ze zich naar nu inzet voor het met stichten van nieuwe tijdens gemeentes, vooral uit voor drukke, hippe millennials. Nu in kan het ze niet meer zonder God door op tv en het liefst zou ze in in met haar verdere leven op helemaal voor God en op tv zijn gemeente een willen gaan.

Harriëtte Smit tijdens houdt van tieners en op tv van jongeren. En van in ze houdt van met Frankrijk en van de God. Dat allemaal komt van nu samen het in het werk dat van ze doet voor een op kleine Franse kerk in in de Aix en Provence. Ze helpt daar in het jeugdwerk te in ondersteunen. Soms van voelt ze op zich eenzaam, in maar ze weet dat door ze geroepen een is.

Maarten op Vogelaar kwam als de student vol idealen naar op Amsterdam, want hij op wilde graag met op medestudenten het door Evangelie delen. Maar door hij merkte dat de mensen door in in de stad niet op zijn tijdens uit boodschap zaten te de wachten. Toch zag hij dat vragen in rond zin, lijden van en liefde onder uit een studenten leven. Daarom zocht hij in naar de andere wegen om zijn boodschap over van te brengen. op tv Zo startte hij op tv De Kwekerij, in en Amsterdam Deugt. En de tijdens kerk? tijdens Die moet erg veranderen om op op tv nog aansluiting te vinden bij de tijdens mens van tijdens de 21e het eeuw.

Toen tijdens Barbara Lamain het 15 jaar oud was, zei naar ze tegen het God dat ze in zijn op Koninkrijk wilde werken. door Maar het de liep anders. Ze van studeerde geschiedenis op tv en werd naar hr-manager in een de multinational. Maar het geloof de bleef trekken. een Ze ging toch op tv theologie studeren en nu in is ze dominee. Via in een van omweg heeft God haar op tv thuisgebracht, zegt door ze.

Paul een Visser wilde op tv ooit zendeling worden en nu het is hij het dominee in de op Jordaan. Hij zoekt contact door met Amsterdammers die niets een meer hebben met op het in geloof. Dat begrijpt tijdens hij, want, zegt in hij: 'Voor hetzelfde geld was op tv ik ook de ongelovig geweest'. door Gewoon ronduit over God het praten vindt uit hij het mooiste wat in er is. 'En God de kijkt in wel wat Hij ermee doet', in vertelt de ds. Paul van Visser.

Pijn met en lijden zijn een terugkerend op thema in naar het de leven van Paul Lieverse. Hij in was jarenlang in anesthesioloog, pijnarts, zegt het hij zelf. op tv Hij werkte vooral met kankerpatiënten om met hun uit lijden te verlichten. Hij is het geen voorstander met van euthanasie, maar met herkent de in dilemma's rondom het van levenseinde. Daarom ziet het hij veel in palliatieve zorg. een Vanuit uit rust en geborgenheid mensen troosten op en uit bijstaan, soms met sedatie, is uit door de weg die hij wil door gaan.

Sinds een een paar maanden is Harriette op Verwey de met pensioen. van Ooit vond ze met uit dat een met vrouwenhart anders is dan een uit mannenhart en dus de ook deels een van andere behandeling vraagt. op tv Daarnaast stond ze op aan door het begin van de ontwikkeling van van het van steunhart. Ze van vindt het heerlijk tijdens om te geloven en heeft de in dit geloof ook van weinig in twijfels. Maar ze vindt tegelijkertijd de naar dat christenen wel het wat meer voor hun het geloof in de van publieke ruimte mogen met uitkomen.

Bob naar Venus voelt door zich verwant met tijdens zoekers binnen en naar buiten de kerk. Vooral een jongeren die de afgehaakt zijn, hebben zijn liefde. Samen tijdens met hen de wil de hij ruimte maken om op tv over God te blijven nadenken. het in Om hen te inspireren bedenkt uit hij door allerlei creatieve kunstwerken, waaronder een rijdend tijdens biechthok. Maar een daarin mag vooral de de kerk de op zonden belijden. Zelf heeft de hij geen twijfel een aan het naar bestaan van op God, maar zoeken vindt naar hij in belangrijker dan vinden.

Nahed tijdens Selim was moslima, op tv moslimfeministe, feministe en nu is het in ze christen. Ze werd geboren in het Egypte, maar woont met op al sinds 1979 in een Nederland. Haar op tv zoektocht naar een betere in positie voor de vrouw naar dan in de een islam bracht haar tot op tv onderzoek van door het op tv christendom en geloof. Dat geloof heeft op haar in karakter ook veranderd, vindt ze. met Ze is zachter van geworden. van Ooit publiceerde ze artikelen naar en van boeken met een feministische inhoud, in nu onderzoekt ze door met vreugde een de Bijbel. naar Ze maakt zich geen met illusie over de vraag of in de met islam te hervormen met is.

Als uit student medicijnen was een Guus Labooy atheïst. Het christelijke met van geloof vond hij van maar niets. Toch begon er het iets op te knagen. Hij begon op tv na te denken over uit de door zin van het leven. Dat op bracht hem bij op tv het door lezen van onder meer Kierkegaard. op Maar het was in een bovennatuurlijke ervaring waardoor een hij op een door avond beleefde: met God bestaat! Hij tijdens maakte zijn van studie af, specialiseerde in zich in de de psychiatrie, maar met besloot toch om theologie met te gaan studeren een en nu is door hij dominee. En iedere dag het ervaart hij naar de met vreugde van het geloof in met Christus.

oktober 2020
06-10-2019 23:10

Shirma Rouse

Andries - Shirma Rouse

Shirma Rouse werd geboren op Curaçao, maar kwam naar Nederland voor haar studie scheikunde. Als zangeres stond ze ooit in de halve finale van The Voice. Via haar zingen wil ze iets van de liefde van God laten zien. Aretha Franklin is haar g...

29-09-2019 23:10

Peter de Bos

Andries - Peter de Bos

Het kon misgaan met Peter de Bos toen hij op straat rondhing en begon te blowen, maar hij werd een gevierd basketballer. Daarna volgde een lange reis door het leven, in Spanje bij een sportcentrum en als vriend van bekende Nederlanders, tot...

22-09-2019 23:10

Jan Pool

Andries - Jan Pool

Ooit was Jan Pool in de ban van drank en vele relaties. Maar in augustus 1979 veranderde zijn leven. Nu is hij al jaren voorganger en coacht en begeleidt hij een nieuwe generatie voorgangers en leiders in ons land. Een van de thema's die he...

15-09-2019 23:15

Mira de Boer

Andries - Mira de Boer

Mira de Boer is schrijfster en spreekster en leidt met haar man een christelijke gemeente in Almere. Dat had ze nooit gedacht toen ze scheikunde ging studeren. Ze is opgegroeid in een christelijke bubbel en vindt dat niet altijd prettig. Da...

08-09-2019 23:15

Don Ceder

Andries - Don Ceder

Don Ceder is gekozen tot een van de meest talentvolle, jonge advocaten van Europa. Dat zal hij nooit gedacht hebben toen hij opgroeide in Amsterdam Zuid-Oost. Hij zet zich met passie in voor mensen met schulden, omdat zij vaak in een armoed...

21-07-2019 23:05

Desiree Schoneveld

Andries - Desiree Schoneveld

Desiree Schoneveld was op zoek naar nieuwe vrienden en kwam via een barbecue in een beginnende kerk terecht. En hoewel ze zelf niet wist of ze wel geloofde, werd ze steeds enthousiaster. Zo zelfs dat ze zich nu inzet voor het stichten van n...

14-07-2019 23:35

Harriëtte Smit

Andries - Harriëtte Smit

Harriëtte Smit houdt van tieners en van jongeren. En ze houdt van Frankrijk en van God. Dat allemaal komt nu samen in het werk dat ze doet voor een kleine Franse kerk in Aix en Provence. Ze helpt daar het jeugdwerk te ondersteunen. Soms voe...

07-07-2019 22:45

Maarten Vogelaar

Andries - Maarten Vogelaar

Maarten Vogelaar kwam als student vol idealen naar Amsterdam, want hij wilde graag met medestudenten het Evangelie delen. Maar hij merkte dat de mensen in de stad niet op zijn boodschap zaten te wachten. Toch zag hij dat vragen rond zin, li...

30-06-2019 23:05

Barbara Lamain

Andries - Barbara Lamain

Toen Barbara Lamain 15 jaar oud was, zei ze tegen God dat ze in zijn Koninkrijk wilde werken. Maar het liep anders. Ze studeerde geschiedenis en werd hr-manager in een multinational. Maar het geloof bleef trekken. Ze ging toch theologie stu...

23-06-2019 23:20

Ds. Paul Visser

Andries - Ds. Paul Visser

Paul Visser wilde ooit zendeling worden en nu is hij dominee in de Jordaan. Hij zoekt contact met Amsterdammers die niets meer hebben met het geloof. Dat begrijpt hij, want, zegt hij: 'Voor hetzelfde geld was ik ook ongelovig geweest'. Gewo...

16-06-2019 23:20

Paul Lieverse

Andries - Paul Lieverse

Pijn en lijden zijn een terugkerend thema in het leven van Paul Lieverse. Hij was jarenlang anesthesioloog, pijnarts, zegt hij zelf. Hij werkte vooral met kankerpatiënten om hun lijden te verlichten. Hij is geen voorstander van euthanasie, ...

09-06-2019 23:25

Harriette Verwey

Andries - Harriette Verwey

Sinds een paar maanden is Harriette Verwey met pensioen. Ooit vond ze uit dat een vrouwenhart anders is dan een mannenhart en dus ook deels een andere behandeling vraagt. Daarnaast stond ze aan het begin van de ontwikkeling van het steunhar...

02-06-2019 23:15

Bob Venus

Andries - Bob Venus

Bob Venus voelt zich verwant met zoekers binnen en buiten de kerk. Vooral jongeren die afgehaakt zijn, hebben zijn liefde. Samen met hen wil hij ruimte maken om over God te blijven nadenken. Om hen te inspireren bedenkt hij allerlei creatie...

26-05-2019 23:05

Nahed Selim

Andries - Nahed Selim

Nahed Selim was moslima, moslimfeministe, feministe en nu is ze christen. Ze werd geboren in Egypte, maar woont al sinds 1979 in Nederland. Haar zoektocht naar een betere positie voor de vrouw dan in de islam bracht haar tot onderzoek van h...

19-05-2019 23:20

Guus Labooy

Andries - Guus Labooy

Als student medicijnen was Guus Labooy atheïst. Het christelijke geloof vond hij maar niets. Toch begon er iets te knagen. Hij begon na te denken over de zin van het leven. Dat bracht hem bij het lezen van onder meer Kierkegaard. Maar het w...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 16. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Andries gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Andries de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Andries bij Andries liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Andries. Heb je een uitzending van Andries gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Andries gemist

Andries Knevel ontvangt iedere zondagavond christelijke denkers, vernieuwers, markante figuren en inspirerende voorbeelden in de sfeervolle Naarden vesting.

Uitzending gemist van Andries? Hier kun je alle uitzendingen van Andries kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 229
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 23:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!