Programma gemist?

Hij mist echte uit schoonheid in veel van hedendaagse kerken. Die op tv op zoekt hij dan ook uit geregeld op in een katholieke het kerk, om daar uit op in de stilte God een te aanbidden. Zijn met liedjes gaan naar over gewone mensen in het perspectief de van Gods grote op verhaal. En hij op tv zingt daarover graag uit in theaters. de Hij is een gelovige het jongen, maar dat op geloof maakt wel een een tijdens ontwikkeling door. Hij tijdens zegt: 'Hoe langer ik God met tijdens ken, des te minder ik van op Hem van begrijp, maar hoe met meer ik in op Hem geloof'.

Als pubermeisje van door twaalf jaar oud, het en op op afstand uit van haar atheïstische naar ouders, koos ze heel tijdens bewust om te geloven van in naar God. En dat nota uit bene in Swaziland, dat overkomt de van niet iedereen. Heel het bekend werd ze als met een van uit de presentatoren van NPO op tv Radio 1. Maar er knaagde naar iets en dus naar ging ze theologie naar studeren. En nu door is ze dominee. de 'Een blije dominee', het zegt de ze zelf. De afgelopen jaren naar was ze predikant van van van de Jeruzalemkerk in op tv Amsterdam.

Ze tijdens verloor op jonge leeftijd haar uit beide op tv ouders. Daar schreef ze een in paar met jaar geleden een van boek over met in als titel uit 'Niets aan de hand, toch?'. Ze op op tv heeft naar God de geschreeuwd, maar is de Hem niet kwijtgeraakt. Pasen is voor uit haar op tv een heel belangrijk feest, op omdat het zowel over op tv het een lijden gaat, als op tv ook over het leven. We het kunnen op het zwaar hebben, in zegt ze, maar van we hebben hoop een omdat de dood overwonnen de is. Inmiddels is van ze naast door lerares verliesconsulent geworden. Laurina de tijdens Visser is op gesprek met Andries van Knevel.

Hij op mist echte met schoonheid in veel hedendaagse kerken. op Die van zoekt hij dan ook geregeld op in in een een katholieke kerk, om een daar in de uit stilte God te de aanbidden. uit Zijn liedjes gaan op tv over gewone mensen tijdens in het perspectief van Gods grote op tv verhaal. naar En hij zingt daarover door graag in theaters. naar Hij tijdens is een gelovige de jongen, maar dat geloof maakt wel door een ontwikkeling door. door Hij zegt: 'Hoe een langer op ik God ken, des te het minder op ik van op Hem begrijp, maar hoe meer ik in in van Hem geloof.'

Ze won als op tv 20-jarige de allereerste het X Factor met en een dat maakte haar tot van een nationale van beroemdheid. Ze maakte met haar ambitie als zangeres waar, maar met een naar internationale doorbraak bleef uit. Vijf uit in jaar geleden startte ze samen met het haar man de een kerk in naar Haarlem, met Re Connect. Haar geloof is een in de al die jaren gegroeid. op tv Ze heeft steeds meer oog een gekregen door voor de onvoorwaardelijke tijdens liefde van het God, vertelt ze aan door Andries Knevel.

Hij stopt pas het een als dominee, wanneer in de kerk weer groeit. Hij heeft het als missionair van predikant dus op nog wel wat te op doen. Ooit begon hij op tv door een carrière in het bedrijfsleven, een maar het gevoel op tv om ooit tijdens dominee te door worden bleef. In zijn gemeente ging van het aantal op tv kerkgangers met de sprongen vooruit. Hoe in kwam dat? En waarom zou op iemand eigenlijk tijdens moeten op tv geloven?

Als een drugsdealer verkocht door hij drugs aan de uit Rollings Stones. Dat zal hij uit een nu niet meer zo met snel doen, want tijdens hij is evangelist het geworden. Zelf was hij niet in alleen met dealer, maar ook van een grote gebruiker. Heeft zijn in woede over op tv het verraad van van Nieuw-Guinea daarmee te het maken? Hij was op tv geweldadig en zat door in de gevangenis. Hij naar met kickte cold turkey af en heeft van nooit meer iets uit gebruikt. Want van Jezus het heeft hem gered.

Het een klinkt zwaar, vader zijn met van drie gehandicapte van kinderen, maar de zo willen het hij en zijn vrouw het met niet noemen. Ze hebben de drie in prachtige kinderen, die ook in een door handicap hebben. Voor de oudste, Rieke, op die het aan psychoses van lijdt, schreef hij in onlangs een boekje met gedichten op 'Opname van opzij'. Hij met werkte in in de de Derde Wereld en op tv ervoer het leed van dichtbij. Zijn op geloof met is ongebroken, maar God een is met wel meer een mysterie het geworden. 'Een mooi mysterie', op tv zo vertelt Marnix Niemeijer op tv in aan Andries Knevel.

Hij is een van naar druk baasje. Hij organiseerde de onlangs de actie 'Gastgezin een voor het een vluchteling', maar op tv helpt ook tieners, naar zet zich in voor de uit wijk en trekt voor op Compassion naar naar landen door in de Derde Wereld. Vorig jaar het kocht hij op tv een schoolgebouw in om daar met zijn gezin uit en mensen op tv die woonruimte nodig hebben naar in te gaan wonen. Het het geloof motiveert hem tot op in naar het bot en hij op tv twijfelt helemaal nooit aan het God.

Vroeger de werd ze stevig op tv gepest, maar de op stem van God heeft haar tijdens daar doorheen geholpen. op tv Nog steeds in hoort naar ze Zijn stem met af en toe. Zo tastbaar dat tijdens naar ze de stap zette door om eigen een cd's uit te brengen, een gesteund door de naar stem van naar God en de de liefde voor haar opa. een Nu zingt ze de dus liederen van op Johannes de Heer en in met december de kwam een kerst-cd het uit. Sindsdien is ze van een naar succesvolle en populaire in zangeres.

Ze een verloor op op tv jonge leeftijd haar beide uit ouders. Daar de schreef ze een van paar jaar geleden een in boek over met als in titel 'Niets aan de de hand, uit toch?' Ze heeft naar God op geschreeuwd, maar is een Hem niet kwijtgeraakt. in met Pasen is voor haar een heel in op belangrijk feest, omdat een het zowel over het lijden in gaat, alsook in over het leven. 'We kunnen van het de zwaar hebben', zegt ze, 'maar van we hebben hoop in op omdat de dood overwonnen is'. Inmiddels op tijdens is ze naast lerares, van verliesconsulent geworden. in Laurina de Visser is tijdens gesprek met in Andries Knevel.

Zo ongeveer heel het haar leven werkt met ze in de naar internationale hulpverlening. De in laatste jaren onder door gevaarlijke naar omstandigheden in de Libanon. Nu is ze sinds op tv kort op directeur van IJM, International Justice door Mission, een organisatie in die de probeert om slaven de te bevrijden. Ondanks alle ellende die door ze naar heeft gezien is ze met God op niet kwijtgeraakt. Integendeel, God is een voor met haar alleen maar het groter geworden. 'Ik met doe mijn best', zegt ze, van 'en God doet de op tv rest'. Andries Knevel tijdens het praat met haar.

Ze won als een 20-jarige naar de allereerste uit X Factor en dat maakte door haar het tot een nationale beroemdheid. Ze een maakte haar ambitie de als zangeres waar, op tv maar met een internationale doorbraak bleef uit. Vijf de jaar het geleden startte ze naar samen met haar man op een uit kerk in Haarlem, Re Connect. Haar in geloof uit is in al uit die jaren in gegroeid. Ze heeft steeds meer oog het uit gekregen voor de onvoorwaardelijke een liefde van God, uit vertelt ze aan Andries de Knevel.

Ze is bekend op als tijdens voorzitter van het CDA, tijdens minder bekend op is dat ze daarvoor dominee in was op en het eigenlijk van nog steeds is. Voor haar de is een het bestaan van van God een vanzelfsprekendheid. in Ze vindt op tv zichzelf een tussendoorbidder, op de vreemdste tijdens momenten van de van dag van zoekt ze even tijdens het contact uit met God. Zal ze ooit weer tijdens op fulltime op de kansel uit staan? Andries Knevel naar in gesprek met van Ruth Peetoom.

Als tijdens drugsdealer verkocht hij drugs aan op de de Rollings Stones. Dat zal tijdens hij nu niet meer op tv zo snel op tv doen, tijdens want hij is evangelist geworden. Zelf op was tijdens hij niet alleen de dealer, maar ook een grote tijdens gebruiker. Heeft een zijn woede van over het verraad van Nieuw-Guinea door daarmee het te maken? Hij was gewelddadig op en zat op in de op gevangenis. Hij kickte in cold turkey op af en heeft nooit uit meer iets een gebruikt. Want Jezus op heeft hem gered.

juli 2018
15-07-2018 12:00

Matthijn Buwalda

Andries - Matthijn Buwalda

Hij mist echte schoonheid in veel hedendaagse kerken. Die zoekt hij dan ook geregeld op in een katholieke kerk, om daar in de stilte God te aanbidden. Zijn liedjes gaan over gewone mensen in het perspectief van Gods grote verhaal. En hij zi...

08-07-2018 12:00

Elsbeth Gruteke

Andries - Elsbeth Gruteke

Als pubermeisje van twaalf jaar oud, en op afstand van haar atheïstische ouders, koos ze heel bewust om te geloven in God. En dat nota bene in Swaziland, dat overkomt niet iedereen. Heel bekend werd ze als een van de presentatoren van NPO R...

28-05-2018 00:10

Laurina de Visser

Andries - Laurina de Visser

Ze verloor op jonge leeftijd haar beide ouders. Daar schreef ze een paar jaar geleden een boek over met als titel 'Niets aan de hand, toch?'. Ze heeft naar God geschreeuwd, maar is Hem niet kwijtgeraakt. Pasen is voor haar een heel belangri...

20-05-2018 23:55

Matthijn Buwalda

Andries - Matthijn Buwalda

Hij mist echte schoonheid in veel hedendaagse kerken. Die zoekt hij dan ook geregeld op in een katholieke kerk, om daar in de stilte God te aanbidden. Zijn liedjes gaan over gewone mensen in het perspectief van Gods grote verhaal. En hij zi...

14-05-2018 00:10

Sharon Kips

Andries - Sharon Kips

Ze won als 20-jarige de allereerste X Factor en dat maakte haar tot een nationale beroemdheid. Ze maakte haar ambitie als zangeres waar, maar een internationale doorbraak bleef uit. Vijf jaar geleden startte ze samen met haar man een kerk i...

07-05-2018 00:10

Hans van Ark

Andries - Hans van Ark

Hij stopt pas als dominee, wanneer de kerk weer groeit. Hij heeft als missionair predikant dus nog wel wat te doen. Ooit begon hij een carrière in het bedrijfsleven, maar het gevoel om ooit dominee te worden bleef. In zijn gemeente ging het...

30-04-2018 00:15

Ferry Kotadiny

Andries - Ferry Kotadiny

Als drugsdealer verkocht hij drugs aan de Rollings Stones. Dat zal hij nu niet meer zo snel doen, want hij is evangelist geworden. Zelf was hij niet alleen dealer, maar ook een grote gebruiker. Heeft zijn woede over het verraad van Nieuw-Gu...

23-04-2018 00:10

Marnix Niemeijer

Andries - Marnix Niemeijer

Het klinkt zwaar, vader zijn van drie gehandicapte kinderen, maar zo willen hij en zijn vrouw het niet noemen. Ze hebben drie prachtige kinderen, die ook een handicap hebben. Voor de oudste, Rieke, die aan psychoses lijdt, schreef hij onlan...

16-04-2018 00:10

Jurrien ten Brinke

Andries - Jurrien ten Brinke

Hij is een druk baasje. Hij organiseerde onlangs de actie 'Gastgezin voor een vluchteling', maar helpt ook tieners, zet zich in voor de wijk en trekt voor Compassion naar landen in de Derde Wereld. Vorig jaar kocht hij een schoolgebouw om d...

09-04-2018 00:10

Joke Buis

Andries - Joke Buis

Vroeger werd ze stevig gepest, maar de stem van God heeft haar daar doorheen geholpen. Nog steeds hoort ze Zijn stem af en toe. Zo tastbaar dat ze de stap zette om eigen cd's uit te brengen, gesteund door de stem van God en de liefde voor h...

01-04-2018 23:55

Laurina de Visser

Andries - Laurina de Visser

Ze verloor op jonge leeftijd haar beide ouders. Daar schreef ze een paar jaar geleden een boek over met als titel 'Niets aan de hand, toch?' Ze heeft naar God geschreeuwd, maar is Hem niet kwijtgeraakt. Pasen is voor haar een heel belangrij...

26-03-2018 00:10

Anita Delhaas

Andries - Anita Delhaas

Zo ongeveer heel haar leven werkt ze in de internationale hulpverlening. De laatste jaren onder gevaarlijke omstandigheden in Libanon. Nu is ze sinds kort directeur van IJM, International Justice Mission, een organisatie die probeert om sla...

19-03-2018 00:10

Sharon Kips

Andries - Sharon Kips

Ze won als 20-jarige de allereerste X Factor en dat maakte haar tot een nationale beroemdheid. Ze maakte haar ambitie als zangeres waar, maar een internationale doorbraak bleef uit. Vijf jaar geleden startte ze samen met haar man een kerk i...

05-03-2018 00:20

Ruth Peetoom

Andries - Ruth Peetoom

Ze is bekend als voorzitter van het CDA, minder bekend is dat ze daarvoor dominee was en het eigenlijk nog steeds is. Voor haar is het bestaan van God een vanzelfsprekendheid. Ze vindt zichzelf een tussendoorbidder, op de vreemdste momenten...

26-02-2018 00:20

Ferry Kotadiny

Andries - Ferry Kotadiny

Als drugsdealer verkocht hij drugs aan de Rollings Stones. Dat zal hij nu niet meer zo snel doen, want hij is evangelist geworden. Zelf was hij niet alleen dealer, maar ook een grote gebruiker. Heeft zijn woede over het verraad van Nieuw-Gu...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 12. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Andries gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Andries de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Andries bij Andries liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Andries. Heb je een uitzending van Andries gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Andries gemist

Andries Knevel ontvangt iedere zondagavond christelijke denkers, vernieuwers, markante figuren en inspirerende voorbeelden in de sfeervolle Naarden vesting.

Uitzending gemist van Andries? Hier kun je alle uitzendingen van Andries kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 177
  • Laatste uitzending op 15-07-2018 om 12:00 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord