Programma gemist?

Aflevering 7 tijdens - Talkshow in (2019). Barbara Lamain. Toen Barbara Lamain van vijftien jaar oud in was, zei tijdens ze tegen God dat met ze in zijn naar Koninkrijk de wilde werken. Maar met het liep anders. Ze studeerde geschiedenis met en naar werd hr-manager in een van multinational.

Pijn de en lijden zijn een met terugkerend thema met in het leven van van Paul Lieverse. Hij was in uit jarenlang anesthesioloog, 'pijnarts', zegt hij met zelf. de Hij werkte vooral met kankerpatiënten om uit hun lijden door te verlichten. Hij op tv is geen voorstander tijdens van het euthanasie, maar herkent het de dilemma's rondom het levenseinde. Daarom in ziet naar hij veel met in palliatieve zorg. met Vanuit rust en geborgenheid mensen met troosten van en bijstaan, soms met met sedatie, is de de weg die hij wil van gaan.

Paul op Visser wilde ooit een zendeling worden en naar nu is hij dominee in in in de Jordaan. Hij zoekt contact met uit Amsterdammers die een niets meer hebben met door het geloof. Dat met begrijpt hij, want in zegt met hij: 'Voor hetzelfde geld was een ik ook tijdens ongelovig geweest.' Gewoon naar ronduit over God op tv praten in vindt hij het mooiste wat er tijdens tijdens is. 'En God kijkt wel wat van op tv Hij er mee doet', vertelt in ds. Paul met Visser.

Maarten Vogelaar in kwam als een student vol idealen naar Amsterdam, het want naar hij wilde graag met door medestudenten het het Evangelie delen. Maar hij in merkte dat de op mensen in in de stad niet op het zijn boodschap zaten te uit een wachten. Toch zag het hij dat vragen op rond zin, lijden en liefde onder op tv studenten uit leven. Daarom zocht op tv hij naar naar andere wegen om zijn boodschap over de te op brengen. Zo startte hij op tv De Kwekerij, door en Amsterdam Deugt. En de op tv kerk? Die moet een erg een veranderen om nog op tv aansluiting te in vinden bij de mens van het de 21e het eeuw.

Nahed Selim tijdens was moslima, moslimfeministe, feministe met en nu is in ze uit christen. Ze werd geboren in naar Egypte, een maar woont al sinds op 1979 in Nederland. het Haar zoektocht naar het een betere positie een voor de tijdens vrouw dan in op tv de islam bracht de haar tot van onderzoek van het christendom en op geloof. een Dat geloof heeft haar op tv karakter ook veranderd, vindt door ze. Ze is het zachter geworden. naar Ooit publiceerde ze artikelen op tv en boeken in met een feministische inhoud, op tv nu onderzoekt op tv ze met vreugde met de Bijbel. Ze door maakt zich geen illusie over het de de vraag of de islam op te hervormen naar is.

Bob Venus van voelt zich tijdens verwant met zoekers binnen door en door buiten de kerk. Vooral tijdens jongeren die afgehaakt een zijn hebben op zijn liefde. Samen met op tv hen wil hij ruimte uit maken uit om over God te blijven nadenken. op tv Om hen van te inspireren bedenkt hij de door allerlei creatieve kunstwerken, waaronder een tijdens rijdend biechthok. Maar daarin op tv mag vooral de tijdens kerk de zonden uit belijden. Zelf heeft tijdens hij geen het twijfel aan het bestaan op tv van God, op maar een zoeken vindt hij belangrijker dan tijdens vinden.

Sinds uit een paar maanden is op tv Harriette Verwey met de pensioen. Ooit vond met ze een uit dat een vrouwenhart anders op is dan een naar mannenhart de en dus ook deels de een andere behandeling op tv vraagt. Daarnaast stond ze aan van het het begin van de een ontwikkeling van het steunhart. Ze van vindt het de heerlijk om te geloven met en heeft in op tv dit geloof ook op weinig met twijfels. Maar met ze vindt tegelijkertijd dat christenen door wel met wat meer voor hun geloof met in een de publieke ruimte mogen de uitkomen.

Jip in Wijngaarden brak op haar achttiende door door in in de rol van uit Anne Frank. In van de uit jaren daarna groeide ze uit op tv tot een steractrice. Maar een achter uit de roem zat naar een meisje dat zichzelf de uit moeite door niet waard de vond.

Hijltje Vink op tv is pleegmoeder van op tv een groot een gezin met veel door pleegkinderen. Soms belt de op politie door haar met een kind naar dat op straat gevonden het is en voor uit wie van nergens plek is. Zo'n groot gezin op runnen is uit een hele klus. Een op klus die in nog ingewikkelder tijdens geworden is sinds Hijltje en van door haar man uit van elkaar gegaan zijn.

Zes keer heeft een Martin Brand een uit hartstilstand gehad. van De in eerste hartstilstand kreeg hij de een week voor zijn in optreden in op de EO-Jongerendag in een juni 2012. op tv Inmiddels draagt hij tijdens een inwendige defibrillator de die hem al een paar keer in het leven naar heeft op tv gered. In zijn jeugd de heeft hij het evangelie van nauwelijks meegekregen, maar op tv na tijdens een zoektocht en een diepe met spirituele door ervaring vond hij op God. Of vond God hem, door zoals hij zegt. tijdens Daarna werd hij tijdens een gedreven op tv gospelzanger, spreker, theatermaker, liedschrijver de en door dirigent, die heel op tv graag over Jezus van sprak en zong. naar Maar zijn prille geloof van de toen is op wel veranderd en door heeft een forse verdieping op ondergaan.

Als jongetje van door vier naar jaar oud speelde Henri uit Vesseur al monnikje. Maar van door toen hij zijn ouders ging een vertellen op tv dat hij voor de in rest van zijn in leven het klooster in wilde, uit waren ze uit niet blij. het In het vorige klooster waar tijdens hij verbleef van kreeg hij een burn-out, een zodat hij niet op op tv meer kon bidden. De op levensles die hij hieruit een getrokken heeft, heeft door hij meegenomen naar het op huidige klooster in waar hij inmiddels de een abt het is, de de St. Willibrordus Abdij te Doetinchem. het In tegenstelling tot de het situatie tijdens bij veel andere kloosters het groeit hier het het aantal monniken. Henri Vesseur het vertelt tijdens aan Andries Knevel de zijn levensverhaal.

Andries door Knevel in naar gesprek met Gerald Troost. Hij een staat door bekend als zanger van christelijke liederen. het Hij schrijft en de componeert in veel zelf en heeft van daar in succes mee. Zeer regelmatig treedt hij uit op in het tijdens het land, maar zijn ambities tijdens en dromen gaan uit verder. Hij wil in 'troosthuizen' organiseren waar op mensen bij elkaar komen naar om door de praten, te bidden en van te zingen over het van naar leven. Zeker als het van leven pijn doet, is het een goed om de dat met anderen te in delen en van samen de troost het van het evangelie op tv te mogen op tv ervaren.

Zo ongeveer door heel op tv haar leven werkt met Anita Delhaas in de de internationale hulpverlening. De laatste jaren uit onder gevaarlijke omstandigheden van in tijdens Libanon. Nu is ze sinds van kort door directeur van uit IJM, International Justice op Mission, een organisatie het die probeert om slaven in te bevrijden. Ondanks een alle ellende die ze met heeft in gezien is ze God op niet kwijtgeraakt. Integendeel, God door is voor uit haar alleen maar het groter geworden. 'Ik doe de mijn best', zegt een ze, 'en God doet door de rest.' op tv Andries Knevel praat met een op haar.

Eline tijdens de Boo groeide op tijdens in Zeeland, maar uit vindt de wijde op tv wereld leuk. door Zo woonde ze de met haar gezin tien jaar de als zendeling in in tijdens Japan, waar ze van de grote aardbeving meemaakte. het Op dat in moment dacht ze dat met hun laatste uit uur geslagen had. Inmiddels is naar ze terug in Nederland door en werkt ze tijdens op tv voor stichting Present en voor door de IZB, waar op tv ze missionair schijfster is. op tv Daarnaast houdt ze in regelmatig de tijdens 'preek van van de week' het in het programma EOlive. Want dat het is op tv de rode draad in in haar leven. Christus het kennen, Hem een bekend maken op tv en laten zien de wat het leven de met Christus betekent voor het van leven van iedere tijdens dag.

Als het student medicijnen was hij atheïst. de Het christelijke geloof door vond een hij maar niets. Toch tijdens begon er iets te op tv knagen. Hij begon naar een na te denken over met de zin van het leven. naar Dat bracht een hem naar bij het lezen van onder meer met Kierkegaard. Maar het uit naar was een bovennatuurlijke tijdens ervaring waardoor hij op met een avond een beleefde: God bestaat! Hij op maakte zijn studie af, specialiseerde op tv zich in de een met psychiatrie, maar besloot toch om theologie uit met te gaan studeren en nu naar is hij dominee. de En iedere dag de ervaart hij de naar vreugde van het geloof op tv in met Christus.

februari 2019
18-02-2019 00:15

Andries

Andries - Andries

Aflevering 7 - Talkshow (2019). Barbara Lamain. Toen Barbara Lamain vijftien jaar oud was, zei ze tegen God dat ze in zijn Koninkrijk wilde werken. Maar het liep anders. Ze studeerde geschiedenis en werd hr-manager in een multinational.

11-02-2019 00:20

Paul Lieverse

Andries - Paul Lieverse

Pijn en lijden zijn een terugkerend thema in het leven van Paul Lieverse. Hij was jarenlang anesthesioloog, 'pijnarts', zegt hij zelf. Hij werkte vooral met kankerpatiënten om hun lijden te verlichten. Hij is geen voorstander van euthanasie...

04-02-2019 00:25

Ds. Paul Visser

Andries - Ds. Paul Visser

Paul Visser wilde ooit zendeling worden en nu is hij dominee in de Jordaan. Hij zoekt contact met Amsterdammers die niets meer hebben met het geloof. Dat begrijpt hij, want zegt hij: 'Voor hetzelfde geld was ik ook ongelovig geweest.' Gewoo...

28-01-2019 00:15

Maarten Vogelaar

Andries - Maarten Vogelaar

Maarten Vogelaar kwam als student vol idealen naar Amsterdam, want hij wilde graag met medestudenten het Evangelie delen. Maar hij merkte dat de mensen in de stad niet op zijn boodschap zaten te wachten. Toch zag hij dat vragen rond zin, li...

21-01-2019 00:20

Nahed Selim

Andries - Nahed Selim

Nahed Selim was moslima, moslimfeministe, feministe en nu is ze christen. Ze werd geboren in Egypte, maar woont al sinds 1979 in Nederland. Haar zoektocht naar een betere positie voor de vrouw dan in de islam bracht haar tot onderzoek van h...

14-01-2019 00:15

Bob Venus

Andries - Bob Venus

Bob Venus voelt zich verwant met zoekers binnen en buiten de kerk. Vooral jongeren die afgehaakt zijn hebben zijn liefde. Samen met hen wil hij ruimte maken om over God te blijven nadenken. Om hen te inspireren bedenkt hij allerlei creatiev...

06-01-2019 23:45

Harriette Verwey

Andries - Harriette Verwey

Sinds een paar maanden is Harriette Verwey met pensioen. Ooit vond ze uit dat een vrouwenhart anders is dan een mannenhart en dus ook deels een andere behandeling vraagt. Daarnaast stond ze aan het begin van de ontwikkeling van het steunhar...

31-12-2018 00:25

Jip Wijngaarden

Andries - Jip Wijngaarden

Jip Wijngaarden brak op haar achttiende door in de rol van Anne Frank. In de jaren daarna groeide ze uit tot een steractrice. Maar achter de roem zat een meisje dat zichzelf de moeite niet waard vond.

24-12-2018 00:30

Hijltje Vink

Andries - Hijltje Vink

Hijltje Vink is pleegmoeder van een groot gezin met veel pleegkinderen. Soms belt de politie haar met een kind dat op straat gevonden is en voor wie nergens plek is. Zo'n groot gezin runnen is een hele klus. Een klus die nog ingewikkelder g...

12-11-2018 00:10

Martin Brand

Andries - Martin Brand

Zes keer heeft Martin Brand een hartstilstand gehad. De eerste hartstilstand kreeg hij een week voor zijn optreden op de EO-Jongerendag in juni 2012. Inmiddels draagt hij een inwendige defibrillator die hem al een paar keer het leven heeft ...

05-11-2018 00:15

Henri Vesseur

Andries - Henri Vesseur

Als jongetje van vier jaar oud speelde Henri Vesseur al monnikje. Maar toen hij zijn ouders ging vertellen dat hij voor de rest van zijn leven het klooster in wilde, waren ze niet blij. In het vorige klooster waar hij verbleef kreeg hij een...

29-10-2018 01:10

Gerald Troost

Andries - Gerald Troost

Andries Knevel in gesprek met Gerald Troost. Hij staat bekend als zanger van christelijke liederen. Hij schrijft en componeert veel zelf en heeft daar succes mee. Zeer regelmatig treedt hij op in het land, maar zijn ambities en dromen gaan ...

22-10-2018 00:10

Anita Delhaas

Andries - Anita Delhaas

Zo ongeveer heel haar leven werkt Anita Delhaas in de internationale hulpverlening. De laatste jaren onder gevaarlijke omstandigheden in Libanon. Nu is ze sinds kort directeur van IJM, International Justice Mission, een organisatie die prob...

15-10-2018 00:15

Eline de Boo

Andries - Eline de Boo

Eline de Boo groeide op in Zeeland, maar vindt de wijde wereld leuk. Zo woonde ze met haar gezin tien jaar als zendeling in Japan, waar ze de grote aardbeving meemaakte. Op dat moment dacht ze dat hun laatste uur geslagen had. Inmiddels is ...

08-10-2018 00:15

Guus Labooy

Andries - Guus Labooy

Als student medicijnen was hij atheïst. Het christelijke geloof vond hij maar niets. Toch begon er iets te knagen. Hij begon na te denken over de zin van het leven. Dat bracht hem bij het lezen van onder meer Kierkegaard. Maar het was een b...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 14. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Andries gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Andries de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Andries bij Andries liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Andries. Heb je een uitzending van Andries gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Andries gemist

Andries Knevel ontvangt iedere zondagavond christelijke denkers, vernieuwers, markante figuren en inspirerende voorbeelden in de sfeervolle Naarden vesting.

Uitzending gemist van Andries? Hier kun je alle uitzendingen van Andries kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 202
  • Laatste uitzending op 18-02-2019 om 00:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord