Programma gemist?

Arie dreigt Lena, door Ellie het en de van rest van de op tv krakers met behulp van een knokploeg op tv uit zijn huis uit te laten in zetten. De stress met wordt Kootje naar te veel, met hij trekt zijn huwelijksaanzoek het aan Doortje tijdens in. In een poging Lena uit tot de orde te van roepen via haar op zoontje door Lorenzo heeft Lukas Joke door van jeugdzorg ingeschakeld. Dat tijdens had hij tijdens beter met niet kunnen doen. Om een te bewijzen dat het Schaep van door echt een stabiele basis is voor van de kleine tijdens Lorenzo, moeten de vrienden het alle op zeilen bijzetten.

Riek met en Arie's met huis is bijna af, Kootje doet in Door een eindelijk een uit huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. op tv Alles lijkt goed naar door te gaan, dus uit Opoe is niet meer in nodig. Ze wordt een terug geroepen naar het met hiernamaals. Maar de door kroning met wordt overschaduwd door krakersrellen, aangevoerd door op Kootjes in dochter Ellie, en op Lena zich bij de krakers in aan. met Als juist Riek en van Arie's huis wordt met gekraakt meent opoe dat door ze een nog lang niet door gemist kan door worden.

Door op valt van de trap uit en breekt de haar been. Bedwelmd door van pijnstillers op tv laat ze zich een door bouwkavel in Almere de aansmeren door door een Joodse makelaar. Kootje wil niet naar van weg uit Amsterdam het en is woedend. Riek blijkt nogal door wat vooroordelen op te hebben. Maar tijdens heeft ze die over van makelaars of een tegenover het een hele Joodse volk? Tot in overmaat van ramp is op op tv Lena over tijd.

Arie door stuit op een door zwerfster en herkent in in haar zijn lang tijdens verloren zuster Jannie. het Maar Riek weigert daarin op tv mee te gaan. op tv met Greet twijfelt aan Rieks motieven, van gaat op onderzoek op uit, op en verliest zich in liefdadigheid. Lena uit bakt met dubieuze taarten voor de coffeeshop van in aan de overkant, en wekt daarmee uit tijdens de argwaan van Kootje. Lukas door en Door in zijn juist nieuwsgierig geworden naar op het op fenomeen coffeeshop en een storten zich, gesteund door uit Opoe, op in een bijzonder op tv experiment.

De de verjaardag van Opoe komt van eraan met en niemand weet hoe en uit of je zoiets moet uit vieren. op Ko is onder van de indruk van het overlijden naar met van een leeftijdsgenoot. Als twee naar ongelukken op één dag de tijdens hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, door biedt zelfs een een heuse psychiater geen tijdens uitkomst. Opoe wil tijdens helpen, maar een ze maakt Ko met op naar haar verschijning alleen met maar verder overstuur.

Door naar heeft het idee dat van de vrijgezelle Jacqueline tijdens achter Kootje een aanzit, en van ziet zich genoodzaakt in naar te grijpen. uit Lukas, Lena en Lorenzo naar wonen tot ieders tevredenheid samen. de Tot de op tv moeder van Lukas moeder het onaangekondigd op op tv de stoep tijdens staat, en Lukas' leven gebaseerd op lijkt op van leugens. En al op tv is de leugen met nog zo door snel, een het Brabantse moeder achterhaalt haar de wel.

Riek uit moet aan tijdens het werk; ze wil bij Greet een in de met fourniturenzaak. Maar in Greet heeft op zonder overleg al ene 'Hassan' het aangenomen. Door is het in de de overgang en voelt zich oud. een Lena moet op de zoek de naar een nieuwe woning, maar op stort zich het liever op in het uitgaansleven. Met in een beetje hulp op van Opoe lost Lukas de op geheel eigen van wijze Lena's met woningnood op.

Amsterdam, tijdens de jaren van 80. Na hun in Spaanse avontuur zijn de vrienden terug van met in de Jordaan. met Het is crisis, de buurt in is met veranderd. De vriendschap komt door onder druk te in staan. Opoe's wijze raad naar wordt node gemist: zij de is gaan hemelen. met Tot haar op tv eigen verbazing tijdens is geen met enkel afscheid zo definitief als in het lijkt. Opoe de keert het terug, maar of ze daar naar nou wat een mee opschieten.

Arie met dreigt Lena, van Ellie en de uit rest van de krakers met met behulp van een knokploeg naar uit zijn huis met te tijdens laten zetten. met De stress wordt Kootje teveel, hij naar het trekt zijn huwelijksaanzoek met aan Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, in Ellie en op tv de rest op tv van de krakers van met behulp van een knokploeg naar uit zijn op huis te met laten zetten. De stress wordt door Kootje teveel, naar hij door trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in. een met In een poging Lena tot op de orde te van roepen de via haar zoontje Lorenzo heeft de Lukas Joke met van jeugdzorg naar ingeschakeld. Dat had hij beter niet de kunnen een doen. Om te bewijzen dat van het het Schaep echt een door stabiele basis door is voor de tijdens kleine Lorenzo, moeten de met vrienden alle zeilen de bijzetten.Minder

Riek naar en Arie's naar huis is bijna af, door Kootje doet Door eindelijk het een huwelijksaanzoek, naar Beatrix wordt gekroond tot koningin. van op tv Alles lijkt goed te gaan, op dus Opoe het is niet meer nodig.Meer tijdens Riek en het Arie's huis is bijna met af, Kootje doet Door op met eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond naar in tot koningin. Alles lijkt goed op tv te in gaan, dus Opoe is naar niet meer nodig. Ze tijdens wordt teruggeroepen het naar het hiernamaals. Maar van de op kroning wordt overschaduwd door krakersrellen, aangevoerd op tv door Kootjes dochter tijdens Ellie, en tijdens Lena sluit zich bij op de tijdens krakers aan. Als juist Riek met en Arie's in huis wordt gekraakt op meent op tv Opoe dat ze nog tijdens lang niet op tv gemist kan worden.Minder

Door valt naar van de trap en naar breekt haar met been. op Bedwelmd door pijnstillers laat het ze zich in een bouwkavel in het Almere aansmeren door een Joodse het makelaar. Kootje naar wil niet weg door uit Amsterdam en is woedend.Meer het Door valt van naar de het trap en breekt haar been. in Bedwelmd door pijnstillers van laat tijdens ze zich op tv een bouwkavel in Almere aansmeren door het een Joodse makelaar. een naar Kootje wil niet op weg uit Amsterdam en is de woedend. van Riek blijkt nogal wat vooroordelen te in op tv hebben. Maar heeft ze een die over makelaars of tegenover de het hele in Joodse naar volk? Tot overmaat van ramp is door Lena het over tijd.Minder

Arie stuit op op een zwerfster door en uit herkent in haar van zijn lang verloren zuster Jannie. Maar van Riek weigert van daarin mee te gaan. in van Greet twijfelt aan Rieks motieven.Meer van Comedie. Arie stuit het op een uit zwerfster en herkent in door haar zijn lang door verloren van zuster Jannie. Maar Riek weigert tijdens daarin mee te door gaan. Greet op tv twijfelt aan uit Rieks motieven, gaat in op onderzoek uit, en verliest tijdens zich in het liefdadigheid. Lena bakt door dubieuze taarten voor de coffeeshop de een aan de overkant, en wekt daarmee een van de argwaan van Kootje. Lukas het en een Door zijn juist nieuwsgierig een geworden naar het fenomeen met coffeeshop en storten een zich, op gesteund door Opoe, een in een bijzonder in experiment.Minder

De een verjaardag van Opoe de komt eraan en niemand het weet hoe en een of je het zoiets moet vieren. Ko in is onder de uit indruk van het overlijden naar van van een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. het De verjaardag van Opoe op komt eraan met en niemand weet hoe door en tijdens of je zoiets moet op vieren. Ko is onder de het indruk naar van het overlijden de van een leeftijdsgenoot. Als twee met ongelukken op één op met dag hem confronteren met zijn naar eigen sterfelijkheid, biedt uit zelfs een heuse tijdens psychiater geen uitkomst. Opoe op wil naar helpen, maar ze maakt Ko de met haar verschijning op alleen maar met verder naar overstuur.Minder

Door heeft naar het idee dat de tijdens vrijgezelle Jacqueline naar achter Kootje aanzit, en in ziet door zich genoodzaakt tijdens in te grijpen. de Lukas, Lena en Lorenzo wonen de tot ieders tevredenheid samen.Meer het Comedie. Door heeft de het idee op dat de de vrijgezelle Jacqueline achter op Kootje aanzit, van en ziet zich genoodzaakt in van te de grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo uit wonen van tot ieders tevredenheid samen. van Tot de met moeder van Lukas van moeder onaangekondigd op uit de stoep staat, en Lukas' naar leven gebaseerd de lijkt op leugens. met En al is een de leugen nog zo naar snel, in een Brabantse moeder achterhaalt haar van wel.Minder

Riek een moet aan de het werk; ze wil bij uit Greet van in de fourniturenzaak. Maar Greet in heeft zonder overleg al in ene 'Hassan' aangenomen. een in Door is in de overgang naar en voelt zich op oud.Meer door Riek moet aan van het werk; ze wil bij naar Greet in de fourniturenzaak. van Maar Greet het heeft zonder overleg van al ene 'Hassan' aangenomen. met Door door is in de in overgang en door voelt zich oud. Lena op moet op zoek naar een tijdens nieuwe tijdens woning, maar stort het zich liever op in het uitgaansleven. uit Met een beetje hulp van Opoe tijdens lost Lukas op tv op geheel eigen wijze van Lena's met woningnood op.Minder

juli 2018
24-05-2018 17:10

De bruiloft

't Schaep in Mokum - De bruiloft

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje te veel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in. In een poging Lena tot de orde te roepen via haar ...

23-05-2018 17:05

Geen woning, geen kroning

't Schaep in Mokum - Geen woning, geen kroning

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig. Ze wordt terug geroepen naar het hiernamaals. Maar de kroning word...

22-05-2018 17:10

Almere

't Schaep in Mokum - Almere

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend. Riek blijkt nogal wat vooroordelen te hebben. Ma...

18-05-2018 17:05

Jannie

't Schaep in Mokum - Jannie

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven, gaat op onderzoek uit, en verliest zich in liefdadigheid. Lena bakt dubieuze taarten v...

17-05-2018 17:10

Triller

't Schaep in Mokum - Triller

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot. Als twee ongelukken op één dag hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, biedt zelfs ...

16-05-2018 17:05

Hennie

't Schaep in Mokum - Hennie

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen. Tot de moeder van Lukas moeder onaangekondigd op de stoep staat, en ...

15-05-2018 17:06

Hassan

't Schaep in Mokum - Hassan

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud. Lena moet op zoek naar een nieuwe woning, maar stort zich liever in het ui...

14-05-2018 17:10

Brand in Mokum

't Schaep in Mokum - Brand in Mokum

Amsterdam, de jaren 80. Na hun Spaanse avontuur zijn de vrienden terug in de Jordaan. Het is crisis, de buurt is veranderd. De vriendschap komt onder druk te staan. Opoe's wijze raad wordt node gemist: zij is gaan hemelen. Tot haar eigen ve...

23-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje teveel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krake...

09-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig.Meer Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk ee...

02-06-2016 20:35

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend.Meer Door valt van de trap en breekt haar been. B...

26-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven.Meer Comedie. Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster ...

19-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vier...

28-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen.Meer Comedie. Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achte...

21-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud.Meer Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar G...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

't Schaep in Mokum gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Schaep in Mokum de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Schaep in Mokum bij 't Schaep in Mokum liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Schaep in Mokum. Heb je een uitzending van 't Schaep in Mokum gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Schaep in Mokum gemist

't Schaep in Mokum

Uitzending gemist van 't Schaep in Mokum? Hier kun je alle uitzendingen van 't Schaep in Mokum kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 25
  • Laatste uitzending op 24-05-2018 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord