Programma gemist?

Arie een dreigt Lena, Ellie met en de uit rest van de krakers tijdens met behulp van een knokploeg van uit door zijn huis op tv te laten zetten. De stress door wordt Kootje te tijdens veel, het hij trekt zijn de huwelijksaanzoek aan Doortje uit in. In een poging een Lena tot de orde naar te roepen met via haar zoontje Lorenzo naar heeft naar Lukas Joke van jeugdzorg ingeschakeld. tijdens Dat had hij op beter niet kunnen doen. in Om te bewijzen een op tv dat het Schaep echt een stabiele door basis is voor uit de kleine een Lorenzo, tijdens moeten de vrienden alle zeilen de bijzetten.

Riek naar en Arie's op huis is bijna af, Kootje de doet Door eindelijk een met huwelijksaanzoek, Beatrix wordt uit gekroond tot koningin. de Alles lijkt goed het op te gaan, dus van Opoe is niet meer nodig. van Ze door wordt terug geroepen naar het hiernamaals. de Maar de tijdens kroning het wordt overschaduwd door van krakersrellen, aangevoerd door naar Kootjes dochter Ellie, tijdens en Lena zich bij uit de krakers aan. Als juist het de Riek en Arie's huis op tv wordt gekraakt meent opoe uit dat ze nog uit lang niet uit gemist kan uit worden.

Door valt een van de trap en op in breekt haar been. Bedwelmd het door pijnstillers op tv laat ze zich op tv een bouwkavel in Almere aansmeren de door een met Joodse makelaar. Kootje op wil niet weg uit Amsterdam door en is een woedend. naar Riek blijkt nogal wat vooroordelen tijdens te hebben. Maar het heeft een ze die over makelaars of in tegenover het hele Joodse een volk? Tot overmaat het van van ramp is op tv Lena over tijd.

Arie stuit op het een in zwerfster en met herkent in haar zijn lang tijdens verloren zuster Jannie. Maar in Riek uit weigert daarin mee te gaan. naar Greet twijfelt aan door een Rieks motieven, gaat van op onderzoek uit, en verliest in zich uit in liefdadigheid. Lena bakt dubieuze taarten de voor van de coffeeshop van aan de overkant, uit en wekt daarmee de naar argwaan van Kootje. op Lukas en Door van zijn juist nieuwsgierig met geworden naar het fenomeen op tv coffeeshop en storten zich, van gesteund door met Opoe, in een bijzonder uit een experiment.

De in verjaardag van Opoe komt eraan door en niemand weet op hoe en tijdens of je zoiets moet het vieren. Ko is met onder de van indruk van het de overlijden van op tv een leeftijdsgenoot. Als twee ongelukken door op één dag het een hem confronteren met zijn een eigen sterfelijkheid, biedt zelfs een een een heuse psychiater geen uitkomst. Opoe op tv wil helpen, van maar ze maakt op Ko met haar verschijning alleen op maar van verder overstuur.

Door het heeft het idee in dat de vrijgezelle Jacqueline achter in Kootje aanzit, en tijdens ziet zich genoodzaakt tijdens in in te grijpen. Lukas, Lena uit en Lorenzo de wonen tot door ieders tevredenheid samen. Tot de moeder tijdens van Lukas moeder de onaangekondigd op de de stoep staat, en uit de Lukas' leven gebaseerd lijkt op op leugens. uit En al is de leugen nog naar zo snel, op een naar Brabantse moeder achterhaalt haar van wel.

Riek moet aan op het werk; ze naar wil bij naar Greet op in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft op tv op tv zonder overleg al tijdens ene 'Hassan' aangenomen. Door is in op de overgang in en op tv voelt zich oud. een Lena moet op zoek naar op tv een nieuwe woning, tijdens maar de stort zich liever in het door uitgaansleven. Met een de beetje hulp van een Opoe lost Lukas op in geheel eigen wijze tijdens Lena's op tv woningnood op.

Amsterdam, de de jaren een 80. Na hun met Spaanse avontuur zijn de naar vrienden terug in de de Jordaan. Het naar is crisis, de op buurt is veranderd. De vriendschap uit op tv komt onder druk te staan. door Opoe's wijze uit raad wordt node met gemist: zij is gaan hemelen. uit Tot het haar eigen verbazing is geen het uit enkel afscheid zo definitief de als het lijkt. Opoe keert van terug, maar de of ze daar tijdens nou wat naar mee opschieten.

Arie van dreigt Lena, Ellie en het de de rest van de krakers met met behulp door van een knokploeg uit tijdens zijn huis te laten het zetten. De stress wordt op Kootje teveel, op tv hij trekt zijn huwelijksaanzoek op tv met aan Doortje in.Meer op tv Arie dreigt Lena, Ellie en met de rest van uit de krakers met behulp van van een knokploeg het uit zijn huis tijdens te naar laten zetten. in De stress wordt Kootje teveel, met hij trekt op tv zijn huwelijksaanzoek het aan Doortje in. In een poging op tv Lena tot naar de orde het te roepen via haar zoontje met Lorenzo heeft Lukas op Joke van jeugdzorg naar tijdens ingeschakeld. Dat had hij tijdens beter niet kunnen doen. op Om van te bewijzen dat het tijdens Schaep echt een stabiele door basis is voor met de kleine Lorenzo, op moeten de in vrienden alle zeilen op tv bijzetten.Minder

Riek tijdens en Arie's uit huis is bijna af, Kootje doet het Door naar eindelijk een een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot door koningin. Alles een lijkt goed te gaan, dus op tv het Opoe is niet met meer nodig.Meer Riek en Arie's door huis is bijna af, met Kootje door doet Door het eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond op op tot koningin. Alles het lijkt goed te gaan, dus Opoe op tv op tv is niet meer nodig. door Ze wordt teruggeroepen uit naar het hiernamaals. op Maar de kroning wordt door overschaduwd door op krakersrellen, aangevoerd door Kootjes dochter op Ellie, en tijdens Lena sluit zich de bij de krakers aan. op Als juist uit Riek en Arie's huis naar wordt door gekraakt meent Opoe dat ze op tv nog met lang niet gemist kan naar worden.Minder

Door naar valt van uit de trap en breekt in haar been. Bedwelmd door op pijnstillers laat ze zich het een bouwkavel in in Almere aansmeren door op tv een Joodse makelaar. een naar Kootje wil niet weg een uit Amsterdam van en is woedend.Meer Door het valt van de trap en naar breekt haar been. met Bedwelmd door pijnstillers de laat ze zich de een bouwkavel in door Almere aansmeren door tijdens een Joodse op makelaar. Kootje wil niet uit weg uit het Amsterdam en is woedend. op tv Riek van blijkt nogal met wat vooroordelen te hebben. Maar heeft tijdens ze uit die over makelaars of tegenover een het op hele Joodse volk? Tot overmaat een van uit ramp is Lena over in tijd.Minder

Arie uit stuit op een uit zwerfster en herkent in haar uit de zijn lang verloren op tv zuster Jannie. Maar op Riek weigert daarin mee te gaan. de Greet in twijfelt aan Rieks op tv motieven.Meer Comedie. Arie stuit op tijdens met een zwerfster en herkent in haar op de zijn lang verloren zuster Jannie. Maar uit Riek weigert daarin door mee op tv te gaan. Greet twijfelt aan van Rieks op motieven, gaat op onderzoek van uit, en van verliest zich tijdens in liefdadigheid. Lena een bakt dubieuze taarten voor de op coffeeshop aan de overkant, tijdens en wekt naar daarmee de argwaan van met in Kootje. Lukas en Door naar zijn juist in nieuwsgierig geworden naar het fenomeen coffeeshop het en storten tijdens zich, gesteund op door Opoe, op in een bijzonder een experiment.Minder

De verjaardag op tv van Opoe komt eraan tijdens en niemand tijdens weet met hoe en of je uit zoiets moet vieren. in Ko is onder met de indruk van de het overlijden van het een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. De het verjaardag van tijdens Opoe komt eraan en niemand tijdens weet hoe en met tijdens of je zoiets moet met vieren. Ko uit is onder de indruk van het van overlijden van een in leeftijdsgenoot. Als twee tijdens ongelukken in op één dag op tv hem confronteren het met zijn eigen naar sterfelijkheid, biedt zelfs de een heuse psychiater geen met uitkomst. Opoe wil helpen, op maar ze in maakt Ko in met haar verschijning alleen het maar verder in overstuur.Minder

Door heeft door het idee een dat de vrijgezelle Jacqueline achter in naar Kootje aanzit, en de ziet zich genoodzaakt in te met grijpen. in Lukas, Lena en Lorenzo wonen in tot ieders tevredenheid een samen.Meer Comedie. Door een heeft op het idee dat de op vrijgezelle Jacqueline achter Kootje in aanzit, en ziet zich de genoodzaakt in te de grijpen. Lukas, Lena met en Lorenzo het wonen tot ieders een tevredenheid samen. door Tot de moeder van naar Lukas op tv moeder onaangekondigd op door de stoep staat, en Lukas' uit leven gebaseerd lijkt op door leugens. van En al is de een leugen nog de zo snel, een Brabantse tijdens moeder achterhaalt een haar wel.Minder

Riek het moet aan het werk; ze op tv wil bij het Greet in de op fourniturenzaak. Maar Greet heeft naar de zonder overleg al het ene 'Hassan' aangenomen. Door op is in op de overgang en voelt zich oud.Meer in Riek moet aan in het werk; de ze wil bij Greet uit in in de fourniturenzaak. Maar Greet uit heeft op zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. een Door is in door de overgang en met met voelt zich oud. door Lena moet op zoek tijdens naar een nieuwe woning, maar op stort uit zich liever in het de uitgaansleven. Met een op beetje hulp uit van Opoe lost naar Lukas op geheel eigen wijze met van Lena's woningnood op.Minder

oktober 2019
24-05-2018 17:10

De bruiloft

't Schaep in Mokum - De bruiloft

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje te veel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in. In een poging Lena tot de orde te roepen via haar ...

23-05-2018 17:05

Geen woning, geen kroning

't Schaep in Mokum - Geen woning, geen kroning

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig. Ze wordt terug geroepen naar het hiernamaals. Maar de kroning word...

22-05-2018 17:10

Almere

't Schaep in Mokum - Almere

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend. Riek blijkt nogal wat vooroordelen te hebben. Ma...

18-05-2018 17:05

Jannie

't Schaep in Mokum - Jannie

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven, gaat op onderzoek uit, en verliest zich in liefdadigheid. Lena bakt dubieuze taarten v...

17-05-2018 17:10

Triller

't Schaep in Mokum - Triller

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot. Als twee ongelukken op één dag hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, biedt zelfs ...

16-05-2018 17:05

Hennie

't Schaep in Mokum - Hennie

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen. Tot de moeder van Lukas moeder onaangekondigd op de stoep staat, en ...

15-05-2018 17:06

Hassan

't Schaep in Mokum - Hassan

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud. Lena moet op zoek naar een nieuwe woning, maar stort zich liever in het ui...

14-05-2018 17:10

Brand in Mokum

't Schaep in Mokum - Brand in Mokum

Amsterdam, de jaren 80. Na hun Spaanse avontuur zijn de vrienden terug in de Jordaan. Het is crisis, de buurt is veranderd. De vriendschap komt onder druk te staan. Opoe's wijze raad wordt node gemist: zij is gaan hemelen. Tot haar eigen ve...

23-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje teveel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krake...

09-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig.Meer Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk ee...

02-06-2016 20:35

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend.Meer Door valt van de trap en breekt haar been. B...

26-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven.Meer Comedie. Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster ...

19-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vier...

28-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen.Meer Comedie. Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achte...

21-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud.Meer Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar G...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

't Schaep in Mokum gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Schaep in Mokum de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Schaep in Mokum bij 't Schaep in Mokum liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Schaep in Mokum. Heb je een uitzending van 't Schaep in Mokum gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Schaep in Mokum gemist

't Schaep in Mokum

Uitzending gemist van 't Schaep in Mokum? Hier kun je alle uitzendingen van 't Schaep in Mokum kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 25
  • Laatste uitzending op 24-05-2018 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!