Programma gemist?

Arie dreigt het Lena, naar Ellie en de rest van op de van krakers met behulp van een knokploeg uit uit zijn op tv huis te een laten zetten. De stress wordt uit naar Kootje te veel, hij van trekt zijn een huwelijksaanzoek aan Doortje op tv in. In een de poging Lena tot de een orde te roepen via haar op zoontje Lorenzo heeft door van Lukas Joke van jeugdzorg met ingeschakeld. Dat tijdens had hij beter niet op kunnen doen. Om te bewijzen het dat het door Schaep op echt een stabiele basis naar is voor een de kleine Lorenzo, moeten de het vrienden een alle zeilen bijzetten.

Riek uit en Arie's huis is een bijna af, Kootje op doet Door eindelijk het een huwelijksaanzoek, Beatrix op tv wordt gekroond naar tot koningin. Alles tijdens lijkt goed te het gaan, dus Opoe is door niet meer nodig. uit Ze wordt uit terug geroepen naar het hiernamaals. van Maar de kroning de in wordt overschaduwd door krakersrellen, met aangevoerd door Kootjes dochter het Ellie, in en Lena zich bij de een krakers op aan. Als juist Riek de en Arie's huis wordt gekraakt het meent opoe dat met met ze nog lang op niet gemist kan uit worden.

Door met valt van uit de trap en breekt haar been. het Bedwelmd van door pijnstillers laat ze tijdens zich een in bouwkavel in Almere tijdens aansmeren door een Joodse met makelaar. Kootje wil op niet weg uit op Amsterdam en is woedend. uit Riek blijkt de nogal wat tijdens vooroordelen te hebben. Maar de heeft ze naar die over makelaars door of tegenover van het hele Joodse de volk? Tot overmaat van ramp is met Lena door over tijd.

Arie stuit op van een uit zwerfster en door herkent in haar door zijn lang verloren in zuster Jannie. Maar op Riek weigert daarin mee te het gaan. Greet twijfelt aan tijdens Rieks van motieven, gaat op de onderzoek uit, en verliest zich uit in de liefdadigheid. Lena bakt tijdens dubieuze taarten voor de uit coffeeshop aan de overkant, de en wekt daarmee naar de argwaan van op tv Kootje. uit Lukas en Door zijn juist op tv nieuwsgierig naar geworden naar het fenomeen coffeeshop door en het storten zich, gesteund uit door Opoe, in in een bijzonder naar experiment.

De verjaardag op van Opoe komt van eraan en met niemand weet van hoe en of je zoiets moet naar de vieren. Ko is uit onder de indruk van met het overlijden van een leeftijdsgenoot. het Als twee uit ongelukken naar op één dag de hem confronteren met zijn door eigen sterfelijkheid, biedt zelfs naar een heuse psychiater geen met uitkomst. Opoe wil naar helpen, maar ze door maakt Ko de met haar het verschijning alleen maar de verder overstuur.

Door heeft het uit idee dat van de vrijgezelle Jacqueline uit achter Kootje aanzit, en op ziet op zich genoodzaakt in te een grijpen. Lukas, Lena naar en Lorenzo wonen tot het ieders een tevredenheid samen. in Tot de moeder van Lukas moeder op onaangekondigd de op de stoep een staat, en Lukas' van leven gebaseerd lijkt van op leugens. En al is met de leugen nog op zo snel, een de in Brabantse moeder achterhaalt tijdens haar wel.

Riek op moet aan door het werk; ze wil bij Greet met naar in de fourniturenzaak. tijdens Maar Greet heeft een zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. op tv Door van is in de overgang en naar het voelt zich oud. Lena uit moet op in zoek naar een nieuwe tijdens woning, maar stort naar zich liever in in het uitgaansleven. Met naar een beetje de hulp van Opoe lost in Lukas op een geheel eigen wijze Lena's woningnood het op.

Amsterdam, op de jaren 80. Na hun met Spaanse op avontuur zijn naar de vrienden terug in de Jordaan. van Het op is crisis, tijdens de buurt is veranderd. De het vriendschap komt onder druk in de te staan. Opoe's wijze raad naar wordt node gemist: met zij het is gaan hemelen. door Tot haar eigen verbazing van is geen enkel afscheid zo de definitief als het uit lijkt. uit Opoe keert uit terug, maar of ze tijdens daar nou wat met mee opschieten.

Arie dreigt Lena, met Ellie en een de rest tijdens van de krakers met behulp de op tv van een knokploeg uit zijn op huis op tv te laten zetten. De stress met wordt op tv Kootje teveel, hij tijdens trekt zijn huwelijksaanzoek aan op Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, door in Ellie en de rest van de op tv de krakers met behulp van uit een knokploeg uit zijn de huis naar te laten zetten. De stress wordt van Kootje met teveel, hij trekt zijn met huwelijksaanzoek aan op tv Doortje in. In een poging het Lena uit tot de door orde te roepen via uit haar zoontje Lorenzo in heeft Lukas Joke in van jeugdzorg ingeschakeld. door Dat had van hij beter niet kunnen doen. Om het te tijdens bewijzen dat met het Schaep echt een stabiele tijdens basis is voor de in kleine door Lorenzo, moeten de een vrienden alle zeilen met bijzetten.Minder

Riek van en Arie's huis is bijna een af, Kootje in doet Door op eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt naar in gekroond tot koningin. Alles van lijkt goed van te gaan, dus op tv Opoe is niet meer nodig.Meer op tv Riek en met Arie's huis is bijna af, uit Kootje doet het Door eindelijk een een huwelijksaanzoek, met Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles uit naar lijkt goed te gaan, dus naar Opoe is niet uit meer tijdens nodig. Ze wordt tijdens teruggeroepen naar het hiernamaals. Maar de naar kroning door wordt overschaduwd met door krakersrellen, aangevoerd door Kootjes op dochter Ellie, en Lena van sluit zich bij een de krakers aan. naar Als juist Riek het en naar Arie's huis wordt gekraakt meent uit tijdens Opoe dat ze nog op tv lang niet gemist kan op worden.Minder

Door een valt van de trap een en breekt met haar been. Bedwelmd door op pijnstillers laat ze door zich een bouwkavel uit in op Almere aansmeren door een op tv Joodse makelaar. Kootje in wil niet door weg uit Amsterdam en is door woedend.Meer Door valt in van uit de trap en een breekt haar been. Bedwelmd een door pijnstillers laat ze op zich een bouwkavel in van tijdens Almere aansmeren door een het Joodse makelaar. door Kootje wil niet de weg uit Amsterdam en het is woedend. Riek blijkt nogal op tv wat op vooroordelen te hebben. Maar heeft de van ze die over makelaars naar of tegenover het hele op Joodse met volk? Tot overmaat van een ramp is Lena over de tijd.Minder

Arie stuit op naar een zwerfster de en herkent met in haar de zijn lang verloren zuster tijdens Jannie. Maar Riek weigert een daarin mee een te gaan. Greet het twijfelt aan Rieks naar motieven.Meer Comedie. Arie tijdens stuit op een zwerfster en het herkent in door haar zijn lang verloren van zuster Jannie. Maar met Riek weigert daarin een mee de te gaan. Greet in twijfelt aan Rieks motieven, op tv gaat van op onderzoek uit, en verliest zich een in van liefdadigheid. Lena bakt op dubieuze taarten een voor de coffeeshop aan de overkant, uit en wekt daarmee uit de argwaan van de Kootje. Lukas en het Door door zijn juist nieuwsgierig naar geworden naar het fenomeen coffeeshop op tv in en storten zich, gesteund door het Opoe, in een door bijzonder de experiment.Minder

De in verjaardag van Opoe komt naar eraan en niemand weet met een hoe en of je zoiets door moet vieren. op Ko is onder de indruk op tv een van het overlijden van op tv een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. de De verjaardag van Opoe komt naar eraan in en niemand in weet hoe en of je zoiets van moet vieren. een Ko is onder de tijdens indruk van het in overlijden op van een leeftijdsgenoot. Als twee in op ongelukken op één naar dag hem confronteren met zijn eigen uit de sterfelijkheid, biedt zelfs de een heuse psychiater geen uitkomst. in Opoe wil van helpen, maar ze maakt Ko door met haar een verschijning alleen maar in verder in overstuur.Minder

Door heeft het op tv idee uit dat de door vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en op tv ziet zich tijdens genoodzaakt in te door grijpen. Lukas, door Lena en Lorenzo wonen tot tijdens ieders tevredenheid samen.Meer tijdens Comedie. Door heeft door het van idee dat de tijdens vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, met en ziet tijdens zich in genoodzaakt in te grijpen. Lukas, een Lena en Lorenzo naar wonen tot de ieders tevredenheid samen. naar Tot de moeder in van Lukas moeder naar onaangekondigd op de stoep op staat, en Lukas' leven tijdens gebaseerd door lijkt op leugens. En door al met is de leugen nog zo tijdens snel, door een Brabantse moeder achterhaalt haar tijdens wel.Minder

Riek op tv moet aan het werk; op ze wil bij Greet de in de fourniturenzaak. een Maar tijdens Greet heeft zonder overleg al van ene een 'Hassan' aangenomen. Door is in op de overgang uit en voelt zich door oud.Meer naar Riek moet aan het het werk; ze wil bij Greet door door in de fourniturenzaak. de Maar Greet heeft het zonder overleg al ene 'Hassan' de aangenomen. de Door is in de naar overgang en in voelt zich oud. Lena moet op tv op zoek naar tijdens een nieuwe met woning, maar stort het zich liever in het een uitgaansleven. Met een een beetje hulp van Opoe het naar lost Lukas op geheel een eigen wijze Lena's woningnood het op.Minder

september 2020
24-05-2018 17:10

De bruiloft

't Schaep in Mokum - De bruiloft

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje te veel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in. In een poging Lena tot de orde te roepen via haar ...

23-05-2018 17:05

Geen woning, geen kroning

't Schaep in Mokum - Geen woning, geen kroning

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig. Ze wordt terug geroepen naar het hiernamaals. Maar de kroning word...

22-05-2018 17:10

Almere

't Schaep in Mokum - Almere

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend. Riek blijkt nogal wat vooroordelen te hebben. Ma...

18-05-2018 17:05

Jannie

't Schaep in Mokum - Jannie

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven, gaat op onderzoek uit, en verliest zich in liefdadigheid. Lena bakt dubieuze taarten v...

17-05-2018 17:10

Triller

't Schaep in Mokum - Triller

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot. Als twee ongelukken op één dag hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, biedt zelfs ...

16-05-2018 17:05

Hennie

't Schaep in Mokum - Hennie

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen. Tot de moeder van Lukas moeder onaangekondigd op de stoep staat, en ...

15-05-2018 17:06

Hassan

't Schaep in Mokum - Hassan

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud. Lena moet op zoek naar een nieuwe woning, maar stort zich liever in het ui...

14-05-2018 17:10

Brand in Mokum

't Schaep in Mokum - Brand in Mokum

Amsterdam, de jaren 80. Na hun Spaanse avontuur zijn de vrienden terug in de Jordaan. Het is crisis, de buurt is veranderd. De vriendschap komt onder druk te staan. Opoe's wijze raad wordt node gemist: zij is gaan hemelen. Tot haar eigen ve...

23-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje teveel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krake...

09-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig.Meer Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk ee...

02-06-2016 20:35

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend.Meer Door valt van de trap en breekt haar been. B...

26-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven.Meer Comedie. Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster ...

19-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vier...

28-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen.Meer Comedie. Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achte...

21-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud.Meer Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar G...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

't Schaep in Mokum gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Schaep in Mokum de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Schaep in Mokum bij 't Schaep in Mokum liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Schaep in Mokum. Heb je een uitzending van 't Schaep in Mokum gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Schaep in Mokum gemist

't Schaep in Mokum

Uitzending gemist van 't Schaep in Mokum? Hier kun je alle uitzendingen van 't Schaep in Mokum kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 25
  • Laatste uitzending op 24-05-2018 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!