Programma gemist?

Arie dreigt door Lena, uit Ellie en de rest een van de krakers met behulp de van een de knokploeg uit op tv zijn huis van te laten zetten. in De stress wordt een Kootje te veel, hij op tv trekt zijn huwelijksaanzoek aan uit Doortje van in. In een poging Lena in tot op tv de orde te roepen met via haar zoontje Lorenzo heeft naar Lukas Joke van door jeugdzorg ingeschakeld. door Dat had hij de beter niet kunnen doen. de Om te de bewijzen door dat het Schaep echt een stabiele op tv op basis is voor de een kleine Lorenzo, moeten de vrienden in alle zeilen tijdens bijzetten.

Riek en uit Arie's huis is bijna de naar af, Kootje doet Door het eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix het wordt gekroond tot koningin. tijdens Alles lijkt door goed te gaan, dus van door Opoe is niet meer nodig. de Ze wordt terug geroepen tijdens van naar het hiernamaals. Maar de kroning op wordt overschaduwd door in krakersrellen, aangevoerd met door Kootjes dochter met Ellie, en het Lena zich bij de krakers het aan. met Als juist Riek de en Arie's in huis wordt gekraakt op meent opoe dat de ze nog lang niet gemist naar kan uit worden.

Door tijdens valt van de trap de en breekt door haar been. Bedwelmd door door pijnstillers laat in ze zich een naar bouwkavel in Almere uit aansmeren door een Joodse makelaar. van naar Kootje wil niet weg uit Amsterdam tijdens en tijdens is woedend. Riek op blijkt nogal wat vooroordelen tijdens te hebben. Maar heeft tijdens ze die met over de makelaars of tegenover het hele Joodse een volk? Tot op tv overmaat van het ramp is in Lena over tijd.

Arie de stuit op een zwerfster en met herkent in in haar een zijn lang verloren zuster Jannie. op Maar Riek met weigert daarin mee met te gaan. naar Greet twijfelt aan Rieks motieven, op gaat het op onderzoek uit, en verliest zich een in liefdadigheid. Lena een bakt dubieuze taarten met uit voor de coffeeshop tijdens aan de overkant, en wekt tijdens daarmee het de argwaan van Kootje. Lukas door en Door zijn op juist nieuwsgierig een geworden naar het fenomeen uit coffeeshop door en storten zich, gesteund door een Opoe, door in een bijzonder door experiment.

De uit verjaardag van Opoe op komt eraan en niemand tijdens weet hoe en of door je met zoiets moet vieren. Ko een is onder de indruk door van het naar overlijden door van een leeftijdsgenoot. op Als twee ongelukken op één op dag met hem confronteren met zijn eigen naar sterfelijkheid, biedt de zelfs een op heuse psychiater geen uitkomst. Opoe tijdens wil helpen, maar van ze in maakt Ko met haar verschijning alleen naar met maar verder overstuur.

Door heeft het uit met idee dat de vrijgezelle van Jacqueline achter Kootje in aanzit, en ziet zich op genoodzaakt in naar te grijpen. Lukas, op Lena en Lorenzo het wonen tot ieders met tevredenheid samen. Tot de moeder een het van Lukas moeder op onaangekondigd op de van stoep staat, en Lukas' een leven gebaseerd lijkt op tv op leugens. En al is uit het de leugen nog zo met snel, een Brabantse moeder van achterhaalt met haar wel.

Riek naar moet aan naar het werk; ze wil bij naar Greet met in de fourniturenzaak. Maar op tv Greet heeft van zonder overleg al ene 'Hassan' uit aangenomen. Door de is in de overgang tijdens en voelt zich oud. de Lena op moet op zoek naar een door nieuwe de woning, maar stort zich liever naar in het uitgaansleven. naar Met in een beetje een hulp van Opoe lost op tv Lukas op geheel eigen op tv wijze Lena's het woningnood op.

Amsterdam, de de jaren 80. de Na hun Spaanse avontuur zijn tijdens de vrienden terug op tv in door de Jordaan. Het van is crisis, de buurt een is veranderd. De vriendschap een naar komt onder druk te uit staan. Opoe's een wijze raad wordt node de gemist: zij een is gaan hemelen. Tot uit haar eigen verbazing een is geen naar enkel afscheid zo definitief als het een lijkt. Opoe keert tijdens uit terug, maar of ze de daar nou wat tijdens mee opschieten.

Arie dreigt Lena, met Ellie door en de met rest van de naar krakers met behulp van een knokploeg in naar uit zijn huis tijdens te laten zetten. De stress op wordt Kootje teveel, door hij trekt zijn huwelijksaanzoek tijdens aan met Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, door Ellie en een de rest van een de krakers met een behulp van een op tv knokploeg uit in zijn huis te laten door zetten. De stress van wordt Kootje teveel, hij de trekt zijn op tv huwelijksaanzoek aan Doortje in. uit In een tijdens poging in Lena tot de met orde te roepen een via haar zoontje het Lorenzo heeft Lukas Joke van de jeugdzorg ingeschakeld. Dat had op tv de hij beter niet kunnen doen. Om de uit te bewijzen dat een het Schaep echt een stabiele basis van is voor de op kleine Lorenzo, met moeten de door vrienden alle zeilen op tv bijzetten.Minder

Riek op tv en Arie's op huis is bijna af, Kootje doet op Door eindelijk de een op huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond met tot koningin. Alles lijkt goed in te een gaan, dus Opoe is niet de meer nodig.Meer tijdens Riek naar en Arie's huis is bijna een af, Kootje van doet Door op tv eindelijk een huwelijksaanzoek, in Beatrix wordt gekroond het tot koningin. Alles lijkt goed te met naar gaan, dus Opoe door is niet meer nodig. Ze wordt tijdens teruggeroepen naar het tijdens hiernamaals. Maar naar de kroning met wordt overschaduwd door op tv krakersrellen, aangevoerd door op Kootjes dochter Ellie, het en Lena sluit zich bij het op tv de krakers aan. met Als juist Riek en Arie's van huis wordt gekraakt door meent Opoe dat ze op tv nog het lang niet gemist kan in worden.Minder

Door tijdens valt van de naar trap en breekt haar het been. tijdens Bedwelmd door pijnstillers laat ze door zich een bouwkavel in het Almere aansmeren naar door door een Joodse makelaar. Kootje door wil niet op weg uit Amsterdam en de is woedend.Meer Door valt van met de op tv trap en breekt uit haar been. Bedwelmd door tijdens pijnstillers laat ze in zich een met bouwkavel in Almere op aansmeren door een Joodse uit makelaar. Kootje wil in niet weg uit de Amsterdam op en is woedend. Riek blijkt nogal naar op tv wat vooroordelen te tijdens hebben. Maar heeft ze door die over makelaars of de tegenover het hele op Joodse volk? de Tot overmaat van in ramp is met Lena over tijd.Minder

Arie naar stuit op een zwerfster naar en herkent in haar de zijn tijdens lang verloren zuster Jannie. Maar met Riek weigert naar daarin op mee te gaan. Greet twijfelt het aan Rieks motieven.Meer op tv Comedie. het Arie stuit op de een zwerfster en herkent in van haar zijn lang verloren tijdens zuster Jannie. Maar naar tijdens Riek weigert daarin mee naar te gaan. Greet twijfelt van aan Rieks de motieven, gaat op onderzoek op uit, en tijdens verliest zich in liefdadigheid. Lena het bakt met dubieuze taarten voor de naar coffeeshop aan de overkant, de en wekt daarmee tijdens de argwaan van met uit Kootje. Lukas en een Door zijn juist nieuwsgierig op geworden naar het van fenomeen coffeeshop en storten zich, tijdens de gesteund door Opoe, in op tv een bijzonder in experiment.Minder

De verjaardag van naar in Opoe komt eraan een en niemand weet op tv hoe en of uit je zoiets moet vieren. Ko een is onder naar de indruk van het tijdens overlijden van een op leeftijdsgenoot.Meer Comedy. de De verjaardag van het Opoe komt op tv eraan en niemand uit weet hoe en of je zoiets het moet het vieren. Ko is onder de de van indruk van het op tv overlijden van een leeftijdsgenoot. Als in twee ongelukken op met één dag een hem confronteren met zijn het eigen sterfelijkheid, in biedt zelfs een heuse in psychiater geen op tv uitkomst. Opoe wil helpen, maar naar ze maakt Ko in met haar verschijning uit alleen maar in verder van overstuur.Minder

Door heeft op tv het idee op tv dat de vrijgezelle tijdens Jacqueline achter Kootje aanzit, en op ziet door zich genoodzaakt in te de grijpen. Lukas, op tv Lena en Lorenzo wonen in tot ieders tevredenheid samen.Meer uit Comedie. Door heeft met het tijdens idee dat de van vrijgezelle Jacqueline achter op Kootje aanzit, en met ziet zich genoodzaakt met in te in grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo in wonen tot ieders op tv tevredenheid samen. van Tot de moeder de van Lukas moeder op onaangekondigd op de stoep staat, tijdens en Lukas' de leven gebaseerd lijkt uit op leugens. naar En al is de op tv leugen nog de zo snel, een naar Brabantse moeder achterhaalt op tv haar wel.Minder

Riek in moet aan naar het werk; ze wil bij Greet uit door in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft het zonder overleg al in ene 'Hassan' uit aangenomen. het Door is in de overgang tijdens en voelt zich met oud.Meer Riek moet aan het het door werk; ze wil in bij Greet van in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft van uit zonder overleg al ene tijdens 'Hassan' aangenomen. met Door is in met de overgang en voelt zich uit oud. tijdens Lena moet op het zoek naar een nieuwe woning, door maar stort zich van liever in het uitgaansleven. door tijdens Met een beetje met hulp van Opoe lost in Lukas op geheel eigen de wijze Lena's een woningnood op.Minder

mei 2018
24-05-2018 17:10

De bruiloft

't Schaep in Mokum - De bruiloft

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje te veel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in. In een poging Lena tot de orde te roepen via haar ...

23-05-2018 17:05

Geen woning, geen kroning

't Schaep in Mokum - Geen woning, geen kroning

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig. Ze wordt terug geroepen naar het hiernamaals. Maar de kroning word...

22-05-2018 17:10

Almere

't Schaep in Mokum - Almere

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend. Riek blijkt nogal wat vooroordelen te hebben. Ma...

18-05-2018 17:05

Jannie

't Schaep in Mokum - Jannie

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven, gaat op onderzoek uit, en verliest zich in liefdadigheid. Lena bakt dubieuze taarten v...

17-05-2018 17:10

Triller

't Schaep in Mokum - Triller

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot. Als twee ongelukken op één dag hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, biedt zelfs ...

16-05-2018 17:05

Hennie

't Schaep in Mokum - Hennie

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen. Tot de moeder van Lukas moeder onaangekondigd op de stoep staat, en ...

15-05-2018 17:06

Hassan

't Schaep in Mokum - Hassan

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud. Lena moet op zoek naar een nieuwe woning, maar stort zich liever in het ui...

14-05-2018 17:10

Brand in Mokum

't Schaep in Mokum - Brand in Mokum

Amsterdam, de jaren 80. Na hun Spaanse avontuur zijn de vrienden terug in de Jordaan. Het is crisis, de buurt is veranderd. De vriendschap komt onder druk te staan. Opoe's wijze raad wordt node gemist: zij is gaan hemelen. Tot haar eigen ve...

23-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje teveel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krake...

09-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig.Meer Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk ee...

02-06-2016 20:35

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend.Meer Door valt van de trap en breekt haar been. B...

26-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven.Meer Comedie. Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster ...

19-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vier...

28-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen.Meer Comedie. Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achte...

21-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud.Meer Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar G...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

't Schaep in Mokum gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Schaep in Mokum de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Schaep in Mokum bij 't Schaep in Mokum liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Schaep in Mokum. Heb je een uitzending van 't Schaep in Mokum gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Schaep in Mokum gemist

't Schaep in Mokum

Uitzending gemist van 't Schaep in Mokum? Hier kun je alle uitzendingen van 't Schaep in Mokum kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 25
  • Laatste uitzending op 24-05-2018 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord