Programma gemist?

Arie het dreigt Lena, in Ellie en de de rest van de krakers op met behulp van een een knokploeg uit zijn op tv huis een te laten zetten. naar De stress wordt Kootje te een veel, het hij trekt zijn op huwelijksaanzoek aan Doortje in. In een met de poging Lena tot de op tv orde te roepen in via haar uit zoontje Lorenzo heeft tijdens Lukas Joke van jeugdzorg ingeschakeld. Dat uit had door hij beter niet kunnen doen. tijdens naar Om te bewijzen dat tijdens het Schaep echt een stabiele van basis uit is voor de de kleine Lorenzo, moeten de een vrienden alle zeilen uit bijzetten.

Riek op tv en Arie's de huis is bijna af, Kootje doet met Door eindelijk een door huwelijksaanzoek, Beatrix wordt van de gekroond tot koningin. op tv Alles lijkt goed te gaan, dus met Opoe is niet de meer nodig. tijdens Ze wordt terug geroepen naar naar het hiernamaals. uit Maar op tv de kroning wordt overschaduwd door door krakersrellen, aangevoerd door door Kootjes dochter Ellie, het en Lena de zich bij het de krakers aan. Als juist de Riek en in Arie's op huis wordt gekraakt meent opoe dat een door ze nog lang niet gemist tijdens kan op worden.

Door van valt van de trap en het breekt haar een been. op Bedwelmd door pijnstillers laat met ze zich een naar bouwkavel in Almere de aansmeren door een Joodse door makelaar. Kootje wil naar niet weg uit van Amsterdam en uit is woedend. Riek blijkt nogal de naar wat vooroordelen te hebben. Maar heeft het ze die door over de makelaars of tegenover met het hele Joodse volk? Tot uit overmaat van door ramp is Lena over op tijd.

Arie naar stuit op een zwerfster en op met herkent in haar uit zijn lang verloren met zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin tijdens mee een te gaan. tijdens Greet twijfelt aan Rieks motieven, gaat in naar op onderzoek uit, en verliest de zich in liefdadigheid. van Lena bakt dubieuze uit taarten voor door de coffeeshop aan de het overkant, en wekt daarmee het de argwaan van van Kootje. tijdens Lukas en Door zijn door juist nieuwsgierig geworden op naar in het fenomeen coffeeshop en storten zich, de gesteund door een Opoe, in een een bijzonder van experiment.

De tijdens verjaardag van Opoe komt eraan in het en niemand weet hoe en of met je zoiets moet door vieren. Ko op tv is onder op tv de indruk het van het overlijden van naar een leeftijdsgenoot. Als twee naar ongelukken op één dag een door hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, een biedt zelfs een naar heuse psychiater in geen uitkomst. een Opoe wil naar helpen, maar ze maakt Ko met het haar verschijning alleen van maar uit verder overstuur.

Door in heeft het idee dat het de tijdens vrijgezelle Jacqueline achter Kootje door aanzit, en ziet zich genoodzaakt naar in te op grijpen. Lukas, van Lena en Lorenzo wonen van tot ieders tevredenheid samen. naar op Tot de moeder van Lukas moeder een de onaangekondigd op de stoep staat, en uit Lukas' op tv leven gebaseerd lijkt op leugens. een En al door is de tijdens leugen nog zo snel, met een Brabantse het moeder achterhaalt haar naar wel.

Riek moet de aan het werk; in ze wil op bij Greet in de in fourniturenzaak. Maar Greet heeft in in zonder overleg al van ene 'Hassan' aangenomen. op Door is in de op overgang en voelt zich oud. een Lena moet naar op op tv zoek naar een nieuwe woning, maar op stort zich liever een in het in uitgaansleven. een Met een beetje hulp van Opoe naar lost Lukas op de op tv geheel eigen wijze met Lena's woningnood op.

Amsterdam, een de jaren door 80. Na hun Spaanse naar avontuur zijn de vrienden terug tijdens in in de Jordaan. Het is crisis, een de buurt is op veranderd. De vriendschap op tv uit komt onder druk te staan. met Opoe's wijze raad uit wordt naar node gemist: zij is van gaan hemelen. Tot haar op eigen verbazing is geen het enkel de afscheid zo op tv definitief als het op lijkt. Opoe keert terug, maar met of ze daar naar nou wat mee door opschieten.

Arie dreigt een Lena, Ellie en de met rest van in de krakers door met behulp van een uit knokploeg uit de zijn huis te laten een zetten. de De stress wordt de Kootje teveel, hij trekt de zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in.Meer naar in Arie dreigt Lena, Ellie en de de tijdens rest van de het krakers met behulp van naar een knokploeg uit zijn het huis te laten de zetten. De door stress wordt uit Kootje teveel, hij tijdens trekt zijn huwelijksaanzoek een aan Doortje in. In een met poging Lena tot de in het orde te roepen uit via haar zoontje Lorenzo op tv heeft Lukas Joke naar van jeugdzorg ingeschakeld. tijdens Dat had hij beter naar niet kunnen doen. Om uit een te bewijzen dat de het Schaep echt een stabiele basis in is voor van de met kleine Lorenzo, moeten de de vrienden alle tijdens zeilen bijzetten.Minder

Riek en in Arie's huis is bijna met de af, Kootje doet Door eindelijk een tijdens huwelijksaanzoek, Beatrix wordt de gekroond tot koningin. de van Alles lijkt goed te gaan, tijdens dus Opoe is op niet meer op nodig.Meer Riek en Arie's huis een is bijna een af, het Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, een Beatrix wordt gekroond uit uit tot koningin. Alles lijkt door goed te op gaan, dus Opoe is door niet meer nodig. Ze wordt uit teruggeroepen door naar het hiernamaals. Maar op tv de tijdens kroning wordt overschaduwd het door krakersrellen, aangevoerd door door Kootjes dochter Ellie, naar en Lena sluit uit zich bij de krakers aan. uit in Als juist Riek en Arie's huis door wordt gekraakt met meent Opoe tijdens dat ze nog lang niet de gemist kan de worden.Minder

Door valt op van de naar trap en breekt haar been. in Bedwelmd door een pijnstillers laat ze zich door in een bouwkavel in Almere van aansmeren door een Joodse naar makelaar. Kootje wil niet tijdens weg uit Amsterdam uit op tv en is woedend.Meer Door een valt van de trap met en breekt haar het been. Bedwelmd door pijnstillers op tv laat een ze zich tijdens een bouwkavel in het Almere aansmeren door een Joodse het makelaar. Kootje wil op niet weg uit naar Amsterdam en is woedend. met Riek blijkt nogal in wat het vooroordelen te hebben. Maar op tv heeft op tv ze die over makelaars van of tegenover het hele op Joodse volk? Tot een overmaat van ramp uit is Lena over door tijd.Minder

Arie stuit op de een een zwerfster en herkent in in haar zijn lang verloren uit zuster in Jannie. Maar Riek weigert van daarin mee te gaan. uit Greet naar twijfelt aan Rieks door motieven.Meer Comedie. Arie naar stuit op van een zwerfster en herkent op in haar zijn lang door verloren een zuster Jannie. Maar Riek weigert naar daarin mee van te gaan. een Greet twijfelt aan Rieks tijdens motieven, gaat naar op onderzoek uit, en op tv verliest zich in liefdadigheid. op tv Lena bakt dubieuze taarten in uit voor de coffeeshop aan de overkant, naar naar en wekt daarmee de door argwaan van Kootje. de Lukas en met Door zijn juist nieuwsgierig geworden naar uit door het fenomeen coffeeshop op en storten zich, de gesteund door Opoe, in een een bijzonder met experiment.Minder

De verjaardag van uit Opoe komt eraan door en niemand het weet hoe de en of je zoiets moet de vieren. Ko is uit onder met de indruk van een het overlijden van naar een leeftijdsgenoot.Meer uit Comedy. De verjaardag van Opoe met komt eraan en niemand tijdens op weet hoe en een of je zoiets moet vieren. Ko in is onder in de indruk van de het overlijden op van een leeftijdsgenoot. Als twee de ongelukken op één uit dag hem met confronteren met een zijn eigen sterfelijkheid, biedt zelfs een een heuse van psychiater geen op uitkomst. Opoe wil helpen, maar van naar ze maakt Ko met haar op tv verschijning alleen maar van verder met overstuur.Minder

Door naar heeft het uit idee dat de door vrijgezelle Jacqueline achter in Kootje aanzit, en ziet tijdens zich genoodzaakt in uit te grijpen. naar Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot door ieders tevredenheid samen.Meer op Comedie. een Door heeft het van idee dat de door vrijgezelle Jacqueline achter Kootje van aanzit, en ziet op zich genoodzaakt in te naar de grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo met wonen tot ieders naar tevredenheid samen. op tv Tot de moeder van het Lukas een moeder onaangekondigd op de naar stoep staat, en van Lukas' leven gebaseerd lijkt op uit leugens. En van al is de tijdens leugen met nog zo snel, een Brabantse moeder met het achterhaalt haar wel.Minder

Riek een moet aan het werk; ze met wil naar bij Greet in de tijdens fourniturenzaak. Maar Greet een heeft zonder overleg de al ene 'Hassan' door aangenomen. Door is in op tv de met overgang en voelt zich oud.Meer in Riek op moet aan het werk; op ze een wil bij Greet in de fourniturenzaak. door Maar Greet heeft op tv op tv zonder overleg al ene 'Hassan' in aangenomen. Door is in de de overgang een en voelt de zich oud. Lena op tv moet op het zoek naar een nieuwe woning, een maar stort zich liever tijdens het in het uitgaansleven. Met een op beetje met hulp van Opoe naar lost Lukas op met geheel eigen wijze Lena's woningnood in op.Minder

augustus 2018
24-05-2018 17:10

De bruiloft

't Schaep in Mokum - De bruiloft

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje te veel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in. In een poging Lena tot de orde te roepen via haar ...

23-05-2018 17:05

Geen woning, geen kroning

't Schaep in Mokum - Geen woning, geen kroning

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig. Ze wordt terug geroepen naar het hiernamaals. Maar de kroning word...

22-05-2018 17:10

Almere

't Schaep in Mokum - Almere

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend. Riek blijkt nogal wat vooroordelen te hebben. Ma...

18-05-2018 17:05

Jannie

't Schaep in Mokum - Jannie

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven, gaat op onderzoek uit, en verliest zich in liefdadigheid. Lena bakt dubieuze taarten v...

17-05-2018 17:10

Triller

't Schaep in Mokum - Triller

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot. Als twee ongelukken op één dag hem confronteren met zijn eigen sterfelijkheid, biedt zelfs ...

16-05-2018 17:05

Hennie

't Schaep in Mokum - Hennie

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen. Tot de moeder van Lukas moeder onaangekondigd op de stoep staat, en ...

15-05-2018 17:06

Hassan

't Schaep in Mokum - Hassan

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud. Lena moet op zoek naar een nieuwe woning, maar stort zich liever in het ui...

14-05-2018 17:10

Brand in Mokum

't Schaep in Mokum - Brand in Mokum

Amsterdam, de jaren 80. Na hun Spaanse avontuur zijn de vrienden terug in de Jordaan. Het is crisis, de buurt is veranderd. De vriendschap komt onder druk te staan. Opoe's wijze raad wordt node gemist: zij is gaan hemelen. Tot haar eigen ve...

23-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krakers met behulp van een knokploeg uit zijn huis te laten zetten. De stress wordt Kootje teveel, hij trekt zijn huwelijksaanzoek aan Doortje in.Meer Arie dreigt Lena, Ellie en de rest van de krake...

09-06-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk een huwelijksaanzoek, Beatrix wordt gekroond tot koningin. Alles lijkt goed te gaan, dus Opoe is niet meer nodig.Meer Riek en Arie's huis is bijna af, Kootje doet Door eindelijk ee...

02-06-2016 20:35

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door valt van de trap en breekt haar been. Bedwelmd door pijnstillers laat ze zich een bouwkavel in Almere aansmeren door een Joodse makelaar. Kootje wil niet weg uit Amsterdam en is woedend.Meer Door valt van de trap en breekt haar been. B...

26-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster Jannie. Maar Riek weigert daarin mee te gaan. Greet twijfelt aan Rieks motieven.Meer Comedie. Arie stuit op een zwerfster en herkent in haar zijn lang verloren zuster ...

19-05-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vieren. Ko is onder de indruk van het overlijden van een leeftijdsgenoot.Meer Comedy. De verjaardag van Opoe komt eraan en niemand weet hoe en of je zoiets moet vier...

28-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achter Kootje aanzit, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Lukas, Lena en Lorenzo wonen tot ieders tevredenheid samen.Meer Comedie. Door heeft het idee dat de vrijgezelle Jacqueline achte...

21-04-2016 20:30

't Schaep in Mokum

't Schaep in Mokum - 't Schaep in Mokum

Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar Greet heeft zonder overleg al ene 'Hassan' aangenomen. Door is in de overgang en voelt zich oud.Meer Riek moet aan het werk; ze wil bij Greet in de fourniturenzaak. Maar G...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

't Schaep in Mokum gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Schaep in Mokum de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Schaep in Mokum bij 't Schaep in Mokum liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Schaep in Mokum. Heb je een uitzending van 't Schaep in Mokum gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Schaep in Mokum gemist

't Schaep in Mokum

Uitzending gemist van 't Schaep in Mokum? Hier kun je alle uitzendingen van 't Schaep in Mokum kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 25
  • Laatste uitzending op 24-05-2018 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord