Programma gemist?

Zorgen op over ziekte, de zorgen over eenzaamheid. De van zorgen in ons de leven kunnen ons soms verlammen. op tv door Maar als we onze zorgen naar in gebed en in tijdens dankzegging bij God tijdens de neerleggen, zal Gods uit vrede onze harten vullen. Zorgen in over ziekte, tijdens zorgen over eenzaamheid. De zorgen op een in ons leven kunnen op ons soms de verlammen. Maar als we onze door zorgen in het gebed en in dankzegging bij op door God neerleggen, zal tijdens Gods vrede onze harten door vullen. De op vrede van God die alle van begrip te boven met gaat.

Het door is Gods wens het dat we een als onderdeel van Zijn naar wijngaard vrucht mogen dragen in op tv met deze wereld. In deze uitzending zingen een we het daarom over onze vurige van wens in om één te zijn met door God.

Jezus een stierf, stond weer van op uit de dood op en ging de naar Zijn Vader in op tv de van hemel. Gelukkig houdt het verhaal met daar niet op. een Met Pinksteren vieren in we dat een de Here Jezus zijn Geest door aan ons heeft naar gegeven. door Jezus stierf, stond het weer op het uit de dood en ging in naar met Zijn Vader in de de hemel. Gelukkig houdt naar het verhaal daar niet op. op Met van Pinksteren vieren we dat tijdens de Here Jezus door zijn Geest aan ons uit tijdens heeft gegeven. Gods geest is een van trooster. het Hij geeft tijdens zijn geliefde volgelingen in kracht, elke dag, elke nacht van en in elke uit situatie. Jezus is uit in de naar hemel, maar in via Gods geest is hij met heel door dicht bij ons. Hij van ziet jou, met hij hoort jou tijdens en hij is naar bij jou.

Ds. Visser spreekt tijdens van over het volgen van Jezus. tijdens We zijn tijdens als christenen in het deze wereld een allemaal verschillend, ook door in hoe we Hem volgen. in Dat was bij door de het discipelen vroeger net zo. naar Ds. Visser spreekt op tv over het op volgen van Jezus. We zijn als in christenen in op tv deze het wereld allemaal verschillend, ook in de hoe we op tv Hem volgen. op Dat was bij op tv de discipelen vroeger net zo. op tv Kunnen we onze op tv verschillen overbruggen om zo van tijdens samen Jezus te volgen? Daarom zingen tijdens we in deze op uitzending liederen tijdens om samen ons geloof naar te belijden, met door liederen uit verschillende tijdens tradities. Of we de van op tv psalmen houden of van door Opwekkingsliederen: samen geloven, samen door het zingen.

We op tv zingen over Jezus' door terugkomst. Hemelvaartsdag naar gaat namelijk misschien nog een wel meer over hereniging op tv dan over in afscheid. We een zingen over Jezus' terugkomst. in Hemelvaartsdag gaat naar namelijk misschien nog wel een meer over een hereniging dan over afscheid. op tv Jezus heeft beloofd dat door we straks de herenigd zullen worden met de elkaar tijdens en met God op in ons middelpunt. Wat een hoopvol een de vooruitzicht!

God wil het dat van iedereen tot inkeer komt. op Dan zal Jezus terugkomen en een maakt Hij in alles nieuw. Gods liefde naar is zo tijdens groot dat hij uit geduldig wacht. Hij door geeft iedereen een kans. met van God houdt zich aan zijn belofte. in God de wil dat iedereen tot door inkeer komt. Dan zal het naar Jezus terugkomen en naar maakt Hij alles nieuw. op tv Gods liefde is zo groot van dat op tv hij geduldig op wacht. Hij geeft iedereen een kans. de naar God houdt zich aan zijn in belofte. Hij is het ons niet tijdens vergeten. Laten op tv we samen zingen in rond het thema 'Houd van moed'.

Een op tv van de bekende van getuigenissen die Jezus vertelde, tijdens is tijdens het verhaal over de barmhartige Samaritaan. op God wil een ons hart ook barmhartig in maken. Een van met de met bekende getuigenissen die Jezus van vertelde, is de het verhaal over de barmhartige een Samaritaan. Want geld tijdens geven aan armen, uit je in huis openen voor een dakloze, een door omzien naar iemand op in nood, dat valt van nog niet mee. de God wil ons op hart barmhartig maken. Daarom van willen we tijdens elkaar bemoedigen van met gezang en zingen tijdens wij over Zijn grote een liefde.

Gods genade, het wat zijn op daar geweldige liederen een over geschreven. Voor God uit hoef door je je niet te bewijzen. van Leven als in christen is tijdens al genade van God. Als je tijdens dat beseft, met ga je met groeien in Zijn het genade. Gods genade, wat zijn op tv daar geweldige in liederen over geschreven. Voor met God hoef je tijdens je door niet te naar bewijzen. Leven als christen naar is al genade van God. door Als je op dat beseft, ga op je groeien in op tv Zijn genade. op tv Om dat te vieren zingen van we een daarover.

Zingen door over de dood. Niet echt op in iets waar je direct op tv enthousiast over wordt. Rouwen om van een op geliefde is zwaar. Wat tijdens is het het dan een troostende gedachte dat naar de dood niet door het eindpunt naar is. Zingen over de met dood. Niet op tv echt op iets waar je direct enthousiast over een wordt. het De dood kan angstig de zijn en verdrietig. Rouwen op tv het om een geliefde is zwaar. in Wat is het tijdens dan uit een troostende gedachte dat de van dood niet het in eindpunt is. 'Wie een in mij gelooft zal uit leven, ook uit al is hij gestorven', op tv zegt Jezus. op tv En daar zingen we van dan wel tijdens weer op tv graag over!

Er zijn op uit dit moment de miljarden mensen met die Jezus op tv volgen. Weinig keizers en koningen uit hebben tijdens na hun dood nog altijd van volgelingen. Terwijl er op tijdens dit moment naar miljarden mensen zijn die in Jezus volgen. op Er de zijn op dit moment miljarden mensen het op tv die Jezus volgen. Weinig van keizers en koningen hebben na door hun dood door nog altijd uit volgelingen. Terwijl er uit op dit moment miljarden uit mensen zijn die op Jezus een volgen. Dat komt omdat Jezus is door opgestaan. Hij is de echt uit koning. Daarom zingen op tv en bidden wij 'Uw tijdens Koninkrijk tijdens kome'.

Dood is dood, tijdens de zouden veel mensen door zeggen. Wie naar het tijdens paasverhaal luistert, met weet dat het niet eindigt bij in de uit kruisiging van Jezus. Dood is op dood, door zouden veel mensen in zeggen. Wie naar het van paasverhaal luistert, uit weet dat het niet met eindigt bij de kruisiging in door van Jezus. Ja, Jezus het stierf een verschrikkelijke dood, in maar Hij door stond ook weer op op en overwon een de dood. het Een geweldig thema om een samen over te op zingen!

Een donkere op tv dag. Toch noemen we een uit dit 'Goede' Vrijdag. met Omdat zijn striemen ons naar genezing brachten. Uit de op diepten roep ik U een en verlang naar uit in het licht van Pasen. Een door donkere dag. Een tijdens dag van tijdens droefenis. Een dag van dood. de Toch uit noemen we dit 'Goede' Vrijdag. een Omdat zijn met striemen ons op tv genezing brachten. Uit de naar diepten roep ik U op en verlang naar op het door licht van van Pasen.

Ds. door Paul Visser over Jezus, op die door mens was als wij. Ook het hij kende verleiding en naar juist daardoor leeft op hij met ons op tv een mee als we naar onze weg zoeken een als mens in deze tijdens wereld. Ds. Paul Visser over op uit Jezus, die mens was als in wij. een Ook hij kende verleiding de en juist het daardoor leeft hij uit met ons mee als de we onze weg zoeken van als tijdens mens in deze wereld. Zijn medeleven van gaat uit ver, zo in ver dat Hij van alles gaf opdat wij mogen worden op tv een als Hij. Elke dag verlangen we met van daarnaar.

In deze uitzending het is uit er aandacht voor het land op Haïti waar nog op steeds geworsteld het wordt op tv met de opbouw van het van land nadat door de orkaan Matthew daar het een de spoor van vernieling trok. door In deze uitzending is de er aandacht op tv voor het land Haïti het waar nog steeds geworsteld de wordt met de in opbouw van het op tv land op nadat de orkaan Matthew daar in uit een spoor van vernieling trok. In een deze uitzending van zingen we over het het bouwen met van het koninkrijk. Dat is van zowel bouwen in tijdens geestelijke het zin met gebed, naar als in praktische zin met door hulp te de geven het aan Haïti.

We een hebben Jezus' licht van in ons op tv leven nodig om te naar leven. Het geeft licht tijdens op een een donker pad door voor ons, maar laat ook zien op tv waar naar onze schuld uit en schaamte zit. We hebben Jezus' tijdens uit licht in ons leven op tv nodig om te van leven. Het laat zien in waar uit onze schuld en een schaamte zit. Niet om daarin te in verdrinken, tijdens maar om ons uit ervan vrij te maken. Nieuw met leven, voor het iedereen met beschikbaar.

juni 2017
18-06-2017 09:15

Vrede in je hart

Nederland zingt op Zondag - Vrede in je hart

Zorgen over ziekte, zorgen over eenzaamheid. De zorgen in ons leven kunnen ons soms verlammen. Maar als we onze zorgen in gebed en in dankzegging bij God neerleggen, zal Gods vrede onze harten vullen. Zorgen over ziekte, zorgen over eenzaam...

11-06-2017 09:10

Vrucht dragen

Nederland zingt op Zondag - Vrucht dragen

Het is Gods wens dat we als onderdeel van Zijn wijngaard vrucht mogen dragen in deze wereld. In deze uitzending zingen we daarom over onze vurige wens om één te zijn met God.

05-06-2017 09:10

God de trooster

Nederland zingt op Zondag - God de trooster

Jezus stierf, stond weer op uit de dood en ging naar Zijn Vader in de hemel. Gelukkig houdt het verhaal daar niet op. Met Pinksteren vieren we dat de Here Jezus zijn Geest aan ons heeft gegeven. Jezus stierf, stond weer op uit de dood en gi...

28-05-2017 09:15

Christus' kerk

Nederland zingt op Zondag - Christus' kerk

Ds. Visser spreekt over het volgen van Jezus. We zijn als christenen in deze wereld allemaal verschillend, ook in hoe we Hem volgen. Dat was bij de discipelen vroeger net zo. Ds. Visser spreekt over het volgen van Jezus. We zijn als christe...

25-05-2017 09:10

Jezus komt terug

Nederland zingt op Zondag - Jezus komt terug

We zingen over Jezus' terugkomst. Hemelvaartsdag gaat namelijk misschien nog wel meer over hereniging dan over afscheid. We zingen over Jezus' terugkomst. Hemelvaartsdag gaat namelijk misschien nog wel meer over hereniging dan over afscheid...

21-05-2017 09:15

Houd moed

Nederland zingt op Zondag - Houd moed

God wil dat iedereen tot inkeer komt. Dan zal Jezus terugkomen en maakt Hij alles nieuw. Gods liefde is zo groot dat hij geduldig wacht. Hij geeft iedereen een kans. God houdt zich aan zijn belofte. God wil dat iedereen tot inkeer komt. Dan...

14-05-2017 09:15

Leer ons barmhartigheid

Nederland zingt op Zondag - Leer ons barmhartigheid

Een van de bekende getuigenissen die Jezus vertelde, is het verhaal over de barmhartige Samaritaan. God wil ons hart ook barmhartig maken. Een van de bekende getuigenissen die Jezus vertelde, is het verhaal over de barmhartige Samaritaan. W...

07-05-2017 09:15

Genade van God

Nederland zingt op Zondag - Genade van God

Gods genade, wat zijn daar geweldige liederen over geschreven. Voor God hoef je je niet te bewijzen. Leven als christen is al genade van God. Als je dat beseft, ga je groeien in Zijn genade. Gods genade, wat zijn daar geweldige liederen ove...

30-04-2017 09:15

De dood is niet het eindpunt

Nederland zingt op Zondag - De dood is niet het eindpunt

Zingen over de dood. Niet echt iets waar je direct enthousiast over wordt. Rouwen om een geliefde is zwaar. Wat is het dan een troostende gedachte dat de dood niet het eindpunt is. Zingen over de dood. Niet echt iets waar je direct enthousi...

23-04-2017 09:15

Uw Koninkrijk kome

Nederland zingt op Zondag - Uw Koninkrijk kome

Er zijn op dit moment miljarden mensen die Jezus volgen. Weinig keizers en koningen hebben na hun dood nog altijd volgelingen. Terwijl er op dit moment miljarden mensen zijn die Jezus volgen. Er zijn op dit moment miljarden mensen die Jezus...

17-04-2017 09:25

Jezus overwon de dood

Nederland zingt op Zondag - Jezus overwon de dood

Dood is dood, zouden veel mensen zeggen. Wie naar het paasverhaal luistert, weet dat het niet eindigt bij de kruisiging van Jezus. Dood is dood, zouden veel mensen zeggen. Wie naar het paasverhaal luistert, weet dat het niet eindigt bij de ...

14-04-2017 09:30

Goede Vrijdag

Nederland zingt op Zondag - Goede Vrijdag

Een donkere dag. Toch noemen we dit 'Goede' Vrijdag. Omdat zijn striemen ons genezing brachten. Uit de diepten roep ik U en verlang naar het licht van Pasen. Een donkere dag. Een dag van droefenis. Een dag van dood. Toch noemen we dit 'Goed...

09-04-2017 09:10

Medeleven

Nederland zingt op Zondag - Medeleven

Ds. Paul Visser over Jezus, die mens was als wij. Ook hij kende verleiding en juist daardoor leeft hij met ons mee als we onze weg zoeken als mens in deze wereld. Ds. Paul Visser over Jezus, die mens was als wij. Ook hij kende verleiding en...

02-04-2017 09:15

Bouw uw koninkrijk

Nederland zingt op Zondag - Bouw uw koninkrijk

In deze uitzending is er aandacht voor het land Haïti waar nog steeds geworsteld wordt met de opbouw van het land nadat de orkaan Matthew daar een spoor van vernieling trok. In deze uitzending is er aandacht voor het land Haïti waar nog ste...

26-03-2017 09:15

Licht op Leven

Nederland zingt op Zondag - Licht op Leven

We hebben Jezus' licht in ons leven nodig om te leven. Het geeft licht op een donker pad voor ons, maar laat ook zien waar onze schuld en schaamte zit. We hebben Jezus' licht in ons leven nodig om te leven. Het laat zien waar onze schuld en...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Nederland zingt op Zondag gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Nederland zingt op Zondag de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Nederland zingt op Zondag bij Nederland zingt op Zondag liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Nederland zingt op Zondag. Heb je een uitzending van Nederland zingt op Zondag gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Nederland zingt op Zondag gemist

Nederland Zingt is een televisieprogramma van de Evangelische Omroep (EO), waarbij men koor- en samenzang vanuit verschillende kathedralen en kerken in en buiten Nederland opneemt en uitzendt. De meeste programma's worden door organist/componist Martin Zonnenberg gemaakt en samengesteld. Het tv programma heeft diverse opnames per jaar. Er werken telkens vele solisten en koren aan de opname mee.

Uitzending gemist van Nederland zingt op Zondag? Hier kun je alle uitzendingen van Nederland zingt op Zondag kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 34
  • Laatste uitzending op 18-06-2017 om 09:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord