Programma gemist?

Aflevering 50 tijdens - Muzikaal door programma. Looft Hem!. De kerstdagen roepen veel tijdens verschillende emoties op. op Sommigen kijken op tv ernaar uit, het anderen zien er vooral op tegenop. De met hoofdpersonen in het kerstverhaal hebben het uit allemaal een andere emotie, maar op tv uiteindelijk in loven en prijzen ze het uit geboren Koningskind. op Immanuel, God is met uit ons.

In tijdens Jezus' tijd het zijn er ongetwijfeld mensen geweest uit die niet door langer meer de hoopvol op de Messias wachtten, maar op enigszins nors het gingen op afwachten, omdat het te lang de duurde. naar Het zijn twee levenshoudingen die tegenovergesteld uit uit zijn, maar wel heel herkenbaar. tijdens In deze uitzending met hoopvolle en bemoedigende de liederen.

Soms kiest de God ervoor in om het natuurlijke met het uit 'bovennatuurlijke' te de verbinden. met Het in verwachting raken een van Maria plaatst ons voor met een de raadsel, iets wat we van met ons eigen tijdens brein niet kunnen in verklaren. En door tegelijkertijd kiest God ervoor de om Jezus, gedurende de een negen naar maanden daarna, op natuurlijke wijze het geboren tijdens te laten worden. naar Liederen over deze bijzondere, in wonderlijke gebeurtenissen van die alleen Hij kan met verklaren.

Vanmorgen herdenken tijdens we in vele op kerken in ons land door de mensen die de overleden zijn. op tv Hoe groot het tijdens gemis en verdriet in ook uit kan zijn, we houden ons vast met aan de hoop tijdens die God ons in gegeven heeft: naar de dood heeft op niet uit het laatste woord. Laten we elkaar op troosten van en bemoedigen door van deze woorden op samen te zingen.

David op tv is dankbaar voor alles wat uit God hem geeft. een Zijn ziel juicht op tv tot een God. Juichen als het goed door gaat van in je in leven, is niet zo moeilijk. Maar van wat als de het niet goed gaat? op tv een Hoe kijk je dan naar uit God? met Ben je dan nog steeds dankbaar het op tv en toegewijd? En wat levert op tv het ons op om het te allen tijden uit je geluk in in Hem te zoeken? door Rondom een dit thema zingen we vanuit de de Westerkerk in naar uit Enkhuizen.

We hebben het er vast door allemaal wel van eens over nagedacht: zal op er herkenning naar zijn in de hemel? Zullen van we onze tijdens geliefden nog door weerzien en herkennen? En zo op tv nee, zullen we dan op tv voorgoed in vergeten worden door hen die een ons voorgingen in naar de door hemel? We zingen we naar hierover, vanuit de Oude tijdens Kerk in op tv Veenendaal.

Johannes vertelt in door de tijdens Bijbel dat hij de God ziet in de met hemel. In Johannes' op visioen klinken stemmen. Er door klinkt door gezang. God wordt aanbeden een en uit geprezen. Dankzij Jezus de Christus is er geen op afstand tot het de heilige God. op tv Er is geen op koord, hekwerk of het ketting die ons door van Hem scheidt. met De lofzang klinkt en nodigt ons uit uit op om een stapje dichterbij te de komen en met mee te in doen.

Al kun de je ervan op tv dromen om Jezus te tijdens volgen op en is het volgen van van Hem op tv het mooiste wat je kunt op verlangen, het kan ook in een strijd zijn. de Bloed, op zweet en tranen in kan het kosten. de Het is afzien en volhouden. uit Een uit kruisweg van winnen door het in uit verlies heen. Kun door je hier wel wat extra het kracht tijdens voor gebruiken? Zing dan mee met uit deze in prachtige liederen vol op hoop en een troost.

In de de week van 14 een t/m 21 oktober 2018 op is naar het in Nederland de Week het naar van de Armoede. op tv Deut.15: 7 en 8 (NBV): met 'Ziet u met toch iemand uit naar uw eigen volk op gebrek lijden, dan mag op tv dat u in niet koud laten. U op tv mag uw hand op tv niet op op de zak houden, maar een u moet diep van in de op tv buidel tasten en op tv hem lenen tijdens zoveel als hij nodig heeft.' Aandacht het in en liefde voor het Jezus baant de weg voor met nog meer op tv aandacht en liefde voor een een op wereld in armoede.

Mattheus 16: 25 op in HSV 25: 'Want wie de zijn leven zal naar willen behouden, die van zal het het verliezen; maar wie zijn uit leven zal verliezen om Mij, door de die zal het tijdens vinden.' Wie koste wat kost wil met gaan met voor het verwezenlijken van in zijn dromen en daarmee naar zijn welvaart van op de eerste een plaatst stelt, die persoon de komt vroeg op tv of door laat erachter dat hij of in zij het meest op tv kostbare in in het leven verliest. Ga uit daarom in de eerste op tv plaats voor welzijn. de Dat valt op niet altijd door mee, toch? op tv De liederen uit deze uitzending op tv zullen je hierin in bemoedigen.

'Nader door tot God, dan zal op Hij op tot u naderen.' op Wat een belofte. met Als wij tot de God gaan, komt Hij op bij ons. Zijn naam tijdens is: op Ik ben. Hij is erbij. de Als je blij het bent, als je met bang bent, als met je zorgen hebt of het verdriet. Hij door nadert op tot ons, als het we tot Hem naderen. In op tv deze uitzending zingen we op tv een daarvan.

Mattheus 11:29-30: 'Neem een mijn uit juk op je en leer een uit van mij, want door ik ben zachtmoedig en nederig op van hart. Dan zullen in in jullie werkelijk rust vinden, op tv want mijn juk is zacht op van en mijn last is het licht.' Het juk dat de God op jou legt het door van Jezus is de niet om je kapot de te maken, maar een om je dicht bij Hem op te houden. Om door met je zonder twijfels en het zorgen in zijn spoor te met naar laten lopen, zodat je al stralend in laat zien dat van God de tijdens Heer door is.

Soms het begrijpen we het leven niet. van door Of misschien begrijpen uit we God soms een wel niet. Waarom gebeuren er het zulke vreselijke op tv dingen op deze wereld en van in ons eigen van leven? Het lijkt met soms zo oneerlijk. door We zingen een vandaag met o.a. vanuit de Bovenkerk in Kampen de over wanhoop, de twijfel, maar ook over tijdens Zijn onmetelijke naar liefde van en troost.

God uit hield zo van ons op dat uit Hij zijn eniggeboren zoon voor ons in gegeven tijdens heeft. Wat een in ongelooflijk groot uit offer is dat geweest. Wat tijdens doet dat tijdens met je, als door je daarbij stilstaat? En houden naar wij deze van liefde van voor onszelf of zijn we door in staat om de het te delen? We op tv zingen over Zijn met liefde door voor ons, en dat op doen we o.a. vanuit op de Lebuïnuskerk in de in Deventer.

God door geeft ons vele 'voorproefjes' van van door hoe het straks in de door hemel met zal zijn. Maar op tv niet om ons in 'lekker te maken' over het iets van straks. Nee, op tv om ook hier en de de nu die smaak op het te zoeken. van Daarom zingen we er ook met over.

december 2018
16-12-2018 09:15

Nederland Zingt op Zondag

Nederland zingt op Zondag - Nederland Zingt op Zondag

Aflevering 50 - Muzikaal programma. Looft Hem!. De kerstdagen roepen veel verschillende emoties op. Sommigen kijken ernaar uit, anderen zien er vooral tegenop. De hoofdpersonen in het kerstverhaal hebben allemaal een andere emotie, maar u...

09-12-2018 09:15

Afwachten of verwachten?

Nederland zingt op Zondag - Afwachten of verwachten?

In Jezus' tijd zijn er ongetwijfeld mensen geweest die niet langer meer hoopvol op de Messias wachtten, maar enigszins nors gingen afwachten, omdat het te lang duurde. Het zijn twee levenshoudingen die tegenovergesteld zijn, maar wel heel h...

02-12-2018 09:15

Wonderlijk

Nederland zingt op Zondag - Wonderlijk

Soms kiest God ervoor om het natuurlijke met het 'bovennatuurlijke' te verbinden. Het in verwachting raken van Maria plaatst ons voor een raadsel, iets wat we met ons eigen brein niet kunnen verklaren. En tegelijkertijd kiest God ervoor om ...

25-11-2018 09:15

Eeuwigheidszondag

Nederland zingt op Zondag - Eeuwigheidszondag

Vanmorgen herdenken we in vele kerken in ons land de mensen die overleden zijn. Hoe groot het gemis en verdriet ook kan zijn, we houden ons vast aan de hoop die God ons gegeven heeft: de dood heeft niet het laatste woord. Laten we elkaar tr...

18-11-2018 09:15

Mijn ziel juicht!

Nederland zingt op Zondag - Mijn ziel juicht!

David is dankbaar voor alles wat God hem geeft. Zijn ziel juicht tot God. Juichen als het goed gaat in je leven, is niet zo moeilijk. Maar wat als het niet goed gaat? Hoe kijk je dan naar God? Ben je dan nog steeds dankbaar en toegewijd? En...

11-11-2018 09:15

De kracht van liefde

Nederland zingt op Zondag - De kracht van liefde

We hebben er vast allemaal wel eens over nagedacht: zal er herkenning zijn in de hemel? Zullen we onze geliefden nog weerzien en herkennen? En zo nee, zullen we dan voorgoed vergeten worden door hen die ons voorgingen naar de hemel? We zing...

04-11-2018 09:15

De hemel dichtbij

Nederland zingt op Zondag - De hemel dichtbij

Johannes vertelt in de Bijbel dat hij God ziet in de hemel. In Johannes' visioen klinken stemmen. Er klinkt gezang. God wordt aanbeden en geprezen. Dankzij Jezus Christus is er geen afstand tot de heilige God. Er is geen koord, hekwerk of k...

21-10-2018 09:15

Jezus volgen

Nederland zingt op Zondag - Jezus volgen

Al kun je ervan dromen om Jezus te volgen en is het volgen van Hem het mooiste wat je kunt verlangen, het kan ook een strijd zijn. Bloed, zweet en tranen kan het kosten. Het is afzien en volhouden. Een kruisweg van winnen door het verlies h...

14-10-2018 09:10

Aandacht en liefde

Nederland zingt op Zondag - Aandacht en liefde

In de week van 14 t/m 21 oktober 2018 is het in Nederland de Week van de Armoede. Deut.15: 7 en 8 (NBV): 'Ziet u toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet di...

07-10-2018 09:10

Welzijn

Nederland zingt op Zondag - Welzijn

Mattheus 16: 25 HSV 25: 'Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.' Wie koste wat kost wil gaan voor het verwezenlijken van zijn dromen en daarmee zijn welv...

30-09-2018 09:15

Nader tot God

Nederland zingt op Zondag - Nader tot God

'Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.' Wat een belofte. Als wij tot God gaan, komt Hij bij ons. Zijn naam is: Ik ben. Hij is erbij. Als je blij bent, als je bang bent, als je zorgen hebt of verdriet. Hij nadert tot ons, als we tot Hem ...

23-09-2018 09:15

God wil jou laten stralen

Nederland zingt op Zondag - God wil jou laten stralen

Mattheus 11:29-30: 'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.' Het juk dat God op jou legt door Jezus is niet om ...

16-09-2018 09:15

Het leven kan oneerlijk zijn

Nederland zingt op Zondag - Het leven kan oneerlijk zijn

Soms begrijpen we het leven niet. Of misschien begrijpen we God soms wel niet. Waarom gebeuren er zulke vreselijke dingen op deze wereld en in ons eigen leven? Het lijkt soms zo oneerlijk. We zingen vandaag o.a. vanuit de Bovenkerk in Kampe...

09-09-2018 09:15

Gods liefde voor jou

Nederland zingt op Zondag - Gods liefde voor jou

God hield zo van ons dat Hij zijn eniggeboren zoon voor ons gegeven heeft. Wat een ongelooflijk groot offer is dat geweest. Wat doet dat met je, als je daarbij stilstaat? En houden wij deze liefde voor onszelf of zijn we in staat om het te ...

02-09-2018 09:15

Wijn van het Koninkrijk

Nederland zingt op Zondag - Wijn van het Koninkrijk

God geeft ons vele 'voorproefjes' van hoe het straks in de hemel zal zijn. Maar niet om ons 'lekker te maken' over iets van straks. Nee, om ook hier en nu die smaak op te zoeken. Daarom zingen we er ook over.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Nederland zingt op Zondag gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Nederland zingt op Zondag de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Nederland zingt op Zondag bij Nederland zingt op Zondag liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Nederland zingt op Zondag. Heb je een uitzending van Nederland zingt op Zondag gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Nederland zingt op Zondag gemist

Nederland Zingt is een televisieprogramma van de Evangelische Omroep (EO), waarbij men koor- en samenzang vanuit verschillende kathedralen en kerken in en buiten Nederland opneemt en uitzendt. De meeste programma's worden door organist/componist Martin Zonnenberg gemaakt en samengesteld. Het tv programma heeft diverse opnames per jaar. Er werken telkens vele solisten en koren aan de opname mee.

Uitzending gemist van Nederland zingt op Zondag? Hier kun je alle uitzendingen van Nederland zingt op Zondag kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 111
  • Laatste uitzending op 16-12-2018 om 09:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord