Programma gemist?

Ton door en Johanna willen een op huwelijksreis, maar waarheen? op tv Ze zijn door al zo lang niet op tv weggeweest. Volgens Jacky komt in dat doordat Aaf op tv niet met weg wil. Aaf op tv wil wel, maar van vindt Ton niet romantisch. met Ton tijdens vindt zichzelf juist de koning van een de romantiek. Uiteindelijk het besluiten het ze een een wedstrijd te organiseren. Wie het op beste op tv idee voor een date heeft, uit wint.

Het in is slecht weer. De kinderen tijdens willen de niet naar uit school, maar moeten toch. Ook speelt een het Nederlands tijdens elftal een door belangrijke wedstrijd. Op het door werk blijkt dat naar Anita naar niet echt lekker in haar de vel uit zit vanwege een uit verbroken relatie. Als ze op Aaf thuis de ook nog eens huilend in opbelt, besluiten Aaf en Jacky op haar in de in kroeg eens op uit in te gaan beuren. Jacky komt van in een de kroeg voor een onaangename verrassing met te het staan.

Opa met Ron komt van langs. De kinderen zijn gek de op hem, maar tussen de vader Ron en naar zoon Ton met botert het niet. Ton op tv koopt uit de lievelingsdrank van van zijn vader en hoopt uit op een naar normaal weekend, maar Ron naar geeft Ton altijd het de gevoel dat op hij naar niets waard is. de Ron hoort zichzelf graag tijdens praten en heeft de ene het in anekdote na de door andere. Ton vindt dat in vreselijk. Ze door proberen wel nader tot het elkaar te komen, maar het met lukt gewoon van niet.

De ouders de van Farouk komen eten. uit Aaf heeft door ze uitgenodigd, maar het van op blijkt dat de op tv ouders van Farouk niet uit echt van het bestaan tijdens van Marie het op de hoogte tijdens zijn. Dan blijken het het ook nog eens traditionele uit Marokkanen te zijn op die geen woord het uit Nederlands spreken. Ze met hebben de hulp van hun op oudste dochter het nodig om te communiceren met in van de beide ouders. op tv Uiteindelijk zijn er dus de acht eters, maar naar er is niet genoeg op eten.

Een tijdens zwerver belt aan bij het met uit huis van Aaf uit en Ton. Als hij door in de keuken met zijn pillen wil op innemen, valt hij dood neer. uit De lijkschouwer van staat op de golfbaan tijdens en de dienstdoende in agent moet van alles volgens de regels van doen. in Het lijk op tv moet blijven liggen en het mag niet worden aangeraakt. Jacky, een Jozefien, Marie en met Bennie van komen hierachter met en reageren allemaal een anders. Ook is het er nog iets met uit een advertentie voor een tweedehands tijdens wasmachine. De de kopers de moeten namelijk door de keuken in heen.

Aaf moet door overwerken. Er is iets van in misgegaan bij het callcenter en iedereen tijdens werkt tot een laat. Ton heeft op tv het op dat moment op ook vrij het druk en dat zorgt naar voor problemen. de Aaf draagt Marie op via de met telefoon op een aantal taken een in het op tv huishouden uit over te nemen. Dat naar doet ze echter een niet. Als Ton dan in pizza's moet bestellen waardoor met in al het verdiende geld weer tijdens is uitgegeven, door Bennie met zijn papier-maché op het hele huis onderkliedert naar in en de hamster een in de verf in valt, knapt er iets tijdens bij Aaf. het Ze moet er even naar uit.

De door ouders van Aaf en Jacky tijdens komen logeren. Ze op zijn in nogal overheersend en al snel naar komen door alle oude rolpatronen weer naar uit van de kast. Oma heeft uit kritiek op naar haar dochters, maar naar uit dat nooit direct. Jacky op wil dat doorbreken, door maar Aaf krabbelt door op op tv het laatste moment terug waardoor er de ruzie het ontstaat tussen de op zussen. Omdat Ton het helemaal gek wordt van de zijn schoonouders met en Aaf en op hij ook nog eens in door in de woonkamer moeten slapen, komt het alles van en iedereen onder tijdens grote druk te staan. Zeker als op tv opa en oma de zeggen door dat ze in naar de buurt willen komen op wonen.

Johanna en Ton een hebben ruzie op over welke spullen tijdens naar de rommelmarkt naar kunnen. door Ton kan namelijk de niets weggooien en lijdt de aan verzamelwoede. Aaf wordt op er gek in van en vindt ook op nog de eens dat Ton te in weinig aandacht voor de haar heeft. Daar beklaagt ze tijdens zich uit over tegen Jacky. tijdens Ton besluit met dat hij één ding het mag houden: naar een klok die naar kan boeren op het kwartier. het Hierover de ontstaat uiteindelijk slaande de ruzie.

Johanna en Ton het hebben tijdens ruzie over welke het spullen naar van de rommelmarkt kunnen. tijdens Ton kan namelijk niets weggooien op tv en lijdt aan verzamelwoede. een op Aaf wordt er gek van en van vindt ook nog op eens van dat Ton te weinig door aandacht voor haar heeft. van Daar beklaagt een ze zich het over tegen Jacky. het Ton besluit dat hij uit één ding uit mag houden: uit een klok die kan boeren op op het kwartier. Hierover op tv ontstaat uiteindelijk slaande uit op ruzie.

Het tijdens gezin heeft uit geen geld meer. Ton het hoopt vurig van op een klus, maar die gaat het niet door. Tijdens uit het koken door krijgen op Ton en Jacky ruzie over de in zoete inval de van Jacky, door terwijl Marie de relatie van tijdens haar ouders naar middels een test uit het een glossy naar in kaart in probeert te brengen. op Jozefien probeert uit een werkstuk in te leveren met waarbij van ze plagiaat heeft gepleegd, van maar helaas is het door printpapier op. Als in de aap uit op de mouw komt, moet tijdens uit ze bij haar van moeder op het matje tijdens komen.

Het gezin heeft op geen geld meer. met Ton hoopt het vurig op door een klus, maar het die gaat tijdens niet door. Tijdens het koken op krijgen Ton in en Jacky naar ruzie over de zoete het inval van een Jacky, terwijl Marie de relatie van van haar ouders tijdens middels een test van uit een op glossy in kaart probeert te uit brengen. Jozefien probeert op tv een werkstuk in het te leveren de waarbij ze plagiaat heeft het gepleegd, maar helaas door is het in printpapier op. Als door de aap op uit de mouw komt, van moet ze bij het haar een moeder op het matje het komen.

Jozefien de wordt maar niet tijdens ongesteld, denkt iedereen. Niemand weet een dat ze uit het eigenlijk al tijdens is geworden. Als Jozefien op tv tijdens na een avond een griezelfilms kijken niet kan op slapen, denkt Aaf in dat ze zich uit zorgen maakt het over het feit dat op ze het van nog niet is. Maar in dan vertelt Jozefien aan het Ton dat van ze wel op al ongesteld is geworden. Jacky een komt dit het te weten en op tv uiteindelijk is het dus in alleen Aaf die van op tv niets met weet.

Jozefien wordt maar op tv het niet ongesteld, denkt iedereen. door Niemand weet dat ze het het eigenlijk uit al is geworden. Als uit Jozefien na een avond naar uit griezelfilms kijken niet het kan slapen, denkt Aaf dat met ze een zich zorgen maakt over het tijdens feit dat ze door het nog met niet is. Maar een dan vertelt Jozefien aan het Ton dat ze door wel naar al ongesteld is het geworden. Jacky komt een dit te weten en door uiteindelijk is het dus uit alleen Aaf in die van niets tijdens weet.

Ton door krijgt een voorschot op op een op klus, dus de rekeningen kunnen uit eindelijk van betaald worden. Aaf naar zou graag een parfum willen de kopen en Ton een op TomTom voor naar zijn motor. naar Maar als blijkt dat het de van schulden zo hoog zijn met dat er geen van geld voor deze dingen overblijft, op spreken ze af het door geen parfum of op tv TomTom te kopen. op In het callcenter in vinden de dames op tv daar van alles van. Wie van houdt zich op aan de afspraak en op tv wie niet? Ondertussen blijkt door Jozefien te blaffen in op tv op school.

Ton een krijgt een met voorschot op een een klus, dus de het rekeningen kunnen eindelijk betaald worden. Aaf tijdens zou graag door een parfum willen een kopen door en Ton een TomTom voor op tv zijn motor. Maar naar als blijkt dat de de schulden door zo hoog zijn dat het er door geen geld voor op tv deze dingen overblijft, spreken met ze af geen parfum op of TomTom te het kopen. op tv In het callcenter vinden de uit dames daar van van alles van. Wie op houdt zich van aan de op afspraak en wie niet? Ondertussen blijkt met Jozefien te van blaffen op door school.

juli 2018
31-03-2018 16:05

Afl. 12

Aaf - Afl. 12

Ton en Johanna willen op huwelijksreis, maar waarheen? Ze zijn al zo lang niet weggeweest. Volgens Jacky komt dat doordat Aaf niet weg wil. Aaf wil wel, maar vindt Ton niet romantisch. Ton vindt zichzelf juist de koning van de romantiek. Ui...

24-03-2018 15:55

Afl. 11

Aaf - Afl. 11

Het is slecht weer. De kinderen willen niet naar school, maar moeten toch. Ook speelt het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd. Op het werk blijkt dat Anita niet echt lekker in haar vel zit vanwege een verbroken relatie. Als ze Aaf t...

17-03-2018 15:55

Afl. 8

Aaf - Afl. 8

Opa Ron komt langs. De kinderen zijn gek op hem, maar tussen vader Ron en zoon Ton botert het niet. Ton koopt de lievelingsdrank van zijn vader en hoopt op een normaal weekend, maar Ron geeft Ton altijd het gevoel dat hij niets waard is. Ro...

10-03-2018 15:57

Afl. 9

Aaf - Afl. 9

De ouders van Farouk komen eten. Aaf heeft ze uitgenodigd, maar het blijkt dat de ouders van Farouk niet echt van het bestaan van Marie op de hoogte zijn. Dan blijken het ook nog eens traditionele Marokkanen te zijn die geen woord Nederland...

03-03-2018 15:57

Afl. 10

Aaf - Afl. 10

Een zwerver belt aan bij het huis van Aaf en Ton. Als hij in de keuken zijn pillen wil innemen, valt hij dood neer. De lijkschouwer staat op de golfbaan en de dienstdoende agent moet alles volgens de regels doen. Het lijk moet blijven ligge...

24-02-2018 16:26

Afl. 7

Aaf - Afl. 7

Aaf moet overwerken. Er is iets misgegaan bij het callcenter en iedereen werkt tot laat. Ton heeft het op dat moment ook vrij druk en dat zorgt voor problemen. Aaf draagt Marie via de telefoon op een aantal taken in het huishouden over te n...

17-02-2018 16:24

Afl. 6

Aaf - Afl. 6

De ouders van Aaf en Jacky komen logeren. Ze zijn nogal overheersend en al snel komen alle oude rolpatronen weer uit de kast. Oma heeft kritiek op haar dochters, maar uit dat nooit direct. Jacky wil dat doorbreken, maar Aaf krabbelt op het ...

10-02-2018 16:23

Afl. 5

Aaf - Afl. 5

Johanna en Ton hebben ruzie over welke spullen naar de rommelmarkt kunnen. Ton kan namelijk niets weggooien en lijdt aan verzamelwoede. Aaf wordt er gek van en vindt ook nog eens dat Ton te weinig aandacht voor haar heeft. Daar beklaagt ze ...

04-02-2018 18:07

Afl. 5

Aaf - Afl. 5

Johanna en Ton hebben ruzie over welke spullen naar de rommelmarkt kunnen. Ton kan namelijk niets weggooien en lijdt aan verzamelwoede. Aaf wordt er gek van en vindt ook nog eens dat Ton te weinig aandacht voor haar heeft. Daar beklaagt ze ...

03-02-2018 16:25

Afl. 4

Aaf - Afl. 4

Het gezin heeft geen geld meer. Ton hoopt vurig op een klus, maar die gaat niet door. Tijdens het koken krijgen Ton en Jacky ruzie over de zoete inval van Jacky, terwijl Marie de relatie van haar ouders middels een test uit een glossy in ka...

28-01-2018 18:07

Afl. 4

Aaf - Afl. 4

Het gezin heeft geen geld meer. Ton hoopt vurig op een klus, maar die gaat niet door. Tijdens het koken krijgen Ton en Jacky ruzie over de zoete inval van Jacky, terwijl Marie de relatie van haar ouders middels een test uit een glossy in ka...

27-01-2018 16:22

Afl. 3

Aaf - Afl. 3

Jozefien wordt maar niet ongesteld, denkt iedereen. Niemand weet dat ze het eigenlijk al is geworden. Als Jozefien na een avond griezelfilms kijken niet kan slapen, denkt Aaf dat ze zich zorgen maakt over het feit dat ze het nog niet is. Ma...

21-01-2018 18:07

Afl. 3

Aaf - Afl. 3

Jozefien wordt maar niet ongesteld, denkt iedereen. Niemand weet dat ze het eigenlijk al is geworden. Als Jozefien na een avond griezelfilms kijken niet kan slapen, denkt Aaf dat ze zich zorgen maakt over het feit dat ze het nog niet is. Ma...

20-01-2018 16:21

Afl. 2

Aaf - Afl. 2

Ton krijgt een voorschot op een klus, dus de rekeningen kunnen eindelijk betaald worden. Aaf zou graag een parfum willen kopen en Ton een TomTom voor zijn motor. Maar als blijkt dat de schulden zo hoog zijn dat er geen geld voor deze dingen...

14-01-2018 18:07

Afl. 2

Aaf - Afl. 2

Ton krijgt een voorschot op een klus, dus de rekeningen kunnen eindelijk betaald worden. Aaf zou graag een parfum willen kopen en Ton een TomTom voor zijn motor. Maar als blijkt dat de schulden zo hoog zijn dat er geen geld voor deze dingen...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Aaf gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Aaf de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Aaf bij Aaf liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Aaf. Heb je een uitzending van Aaf gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Aaf gemist

De spanning stijgt direct tot ongekende hoogte, als een `onschuldige´ middelbareschoolreünie wordt aangekondigd. Vader Ton wil speciaal hiervoor een foto laten maken van het hele gezin, met zijn vrouw Aaf als stralend middelpunt. In de tussentijd loopt haar zus Jacky binnen en doet zij en passant een opvallende uitspraak, die tot dan toe dertig jaar lang in de doofpot zat. Ton zou namelijk ooit een wilde nacht hebben beleefd met de organisatrice van de reünie. Aaf daarentegen wist van niks en ondanks dat het een hele tijd geleden is, is ze boos en gekwetst. Ze weet het zeker; de door Ton zo gewenste gezinsfoto kan hij op zijn buik schrijven, net als de reünie.

Uitzending gemist van Aaf? Hier kun je alle uitzendingen van Aaf kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 39
  • Laatste uitzending op 31-03-2018 om 16:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord