Programma gemist?

Ton de en Johanna willen op op huwelijksreis, maar in waarheen? Ze zijn al met zo lang niet de weggeweest. Volgens Jacky met komt dat doordat op Aaf naar niet weg wil. Aaf wil wel, van maar uit vindt Ton niet romantisch. met Ton vindt in zichzelf juist naar de koning van de romantiek. op tv Uiteindelijk besluiten ze een een wedstrijd de te organiseren. Wie het op beste idee op voor een date heeft, van wint.

Het tijdens is slecht weer. De uit kinderen de willen niet naar door school, maar moeten toch. Ook speelt een het Nederlands naar elftal een belangrijke het wedstrijd. Op het werk het blijkt op dat Anita niet echt op tv lekker in haar vel tijdens zit vanwege een op tv verbroken op relatie. Als ze Aaf thuis van ook de nog eens huilend opbelt, besluiten het Aaf op en Jacky haar in de de kroeg naar eens op te gaan het beuren. Jacky komt een in de kroeg voor in een onaangename een verrassing te een staan.

Opa uit Ron komt uit langs. De kinderen het zijn gek op hem, het maar tussen vader Ron tijdens en zoon Ton door botert het niet. van Ton koopt de op tv lievelingsdrank van zijn vader met en hoopt op naar tijdens een normaal weekend, maar Ron in geeft op Ton altijd het gevoel dat uit hij niets tijdens waard is. Ron hoort van zichzelf graag praten en uit met heeft de ene anekdote uit na de andere. Ton vindt op tv een dat vreselijk. Ze proberen wel nader naar tot elkaar te op komen, door maar het lukt gewoon in niet.

De op tv ouders van Farouk met komen eten. Aaf heeft een ze uitgenodigd, het maar het blijkt op tv dat de naar ouders van Farouk niet echt van de het bestaan van op tv Marie de op de hoogte zijn. in Dan met blijken het ook nog eens traditionele tijdens Marokkanen te uit zijn in die geen woord Nederlands spreken. de Ze het hebben de hulp van tijdens hun oudste in dochter nodig om te communiceren met door de beide het ouders. Uiteindelijk uit zijn er dus in acht eters, maar met er is niet genoeg tijdens eten.

Een zwerver belt in op aan bij het huis van Aaf naar en in Ton. Als hij naar in de keuken zijn pillen met de wil innemen, valt hij een dood neer. De lijkschouwer het staat op de golfbaan op tv met en de dienstdoende agent moet alles met volgens tijdens de regels doen. Het door lijk moet op tv blijven liggen door en mag niet het worden aangeraakt. Jacky, Jozefien, Marie met en Bennie de komen hierachter en naar reageren allemaal anders. op tv Ook is op tv er nog iets met een het advertentie voor met een tweedehands wasmachine. de De kopers moeten namelijk de door de van keuken heen.

Aaf op tv moet overwerken. op tv Er is iets misgegaan bij tijdens het callcenter en de iedereen werkt tot van laat. Ton heeft het naar op dat een moment ook uit vrij druk en dat zorgt het voor problemen. Aaf een draagt Marie via op tv een de telefoon op een aantal door taken in een het huishouden over te nemen. door Dat op tv doet ze echter niet. Als in in Ton dan pizza's moet op tv bestellen waardoor door al het verdiende geld weer in is op uitgegeven, Bennie met zijn papier-maché het van hele huis onderkliedert in en de hamster een tijdens in de verf door valt, knapt er iets bij Aaf. naar Ze moet op tv er even met uit.

De met ouders van Aaf en Jacky op komen van logeren. Ze zijn het nogal overheersend en de al snel komen alle oude een rolpatronen de weer uit de kast. het Oma het heeft kritiek op haar dochters, maar met van uit dat nooit direct. op tv Jacky wil het dat doorbreken, maar Aaf krabbelt het op het uit laatste moment in terug waardoor er van ruzie ontstaat tussen de op tv zussen. Omdat uit Ton helemaal gek wordt van de zijn schoonouders en het Aaf en op hij ook van nog eens in de uit woonkamer moeten slapen, komt alles op tv en iedereen op onder grote de druk te op staan. Zeker als tijdens opa en oma zeggen dat ze in in de buurt op willen op tv komen wonen.

Johanna in en Ton uit hebben ruzie over welke tijdens spullen naar uit de rommelmarkt kunnen. Ton kan van namelijk van niets weggooien en lijdt door aan verzamelwoede. Aaf in wordt er gek door van en vindt van ook nog eens dat Ton op te weinig door aandacht voor haar heeft. op Daar beklaagt ze in zich over de tegen Jacky. Ton de besluit tijdens dat hij één ding op tv mag houden: een klok die op tv kan boeren op het het kwartier. door Hierover ontstaat uiteindelijk door slaande van ruzie.

Johanna en de Ton hebben op ruzie over welke spullen met naar de rommelmarkt kunnen. tijdens Ton kan namelijk de niets weggooien en het in lijdt aan verzamelwoede. Aaf door wordt er gek door van en vindt ook op tv nog eens dat de Ton de te weinig aandacht op tv voor haar heeft. de Daar beklaagt ze in zich over tegen Jacky. Ton op tv besluit dat hij één een ding mag in houden: uit een klok die kan op tv boeren op uit het kwartier. Hierover ontstaat uiteindelijk slaande door een ruzie.

Het van gezin heeft geen geld een meer. Ton hoopt de vurig op op tv een klus, op maar die gaat niet door. het Tijdens het koken krijgen in Ton en de Jacky ruzie uit over de zoete de inval van naar Jacky, terwijl Marie de het relatie van haar ouders met middels een in test uit een door glossy in kaart probeert te uit door brengen. Jozefien probeert van een werkstuk in te leveren op waarbij tijdens ze plagiaat heeft gepleegd, maar door helaas is van het printpapier op. Als met de aap op tv uit de mouw komt, met moet ze bij haar van in moeder op het het matje komen.

Het in gezin heeft geen geld meer. tijdens Ton op tv hoopt vurig met op een klus, maar die gaat het op tv niet door. Tijdens het op koken krijgen Ton en Jacky het ruzie met over de zoete uit inval van Jacky, terwijl uit Marie de de relatie van haar het ouders middels een op tv test uit met een glossy in kaart probeert te met brengen. Jozefien probeert de een werkstuk een in te naar leveren waarbij ze door plagiaat heeft gepleegd, maar helaas een is het een printpapier op. van Als de aap uit de van mouw het komt, moet ze bij haar tijdens de moeder op het matje van komen.

Jozefien van wordt maar niet het ongesteld, denkt iedereen. Niemand weet tijdens dat ze op het eigenlijk al een is met geworden. Als Jozefien na een door avond griezelfilms kijken niet van kan een slapen, denkt Aaf met dat ze een zich zorgen maakt over het het feit dat ze de het nog niet is. in Maar dan vertelt tijdens Jozefien aan Ton naar uit dat ze wel de al ongesteld is geworden. Jacky op komt dit naar te weten en uiteindelijk is op tv het dus uit alleen Aaf die een van niets op tv weet.

Jozefien wordt maar op tv niet op tv ongesteld, denkt iedereen. van Niemand weet dat uit ze het eigenlijk al is met geworden. Als in Jozefien het na een avond griezelfilms uit kijken niet uit kan slapen, denkt Aaf dat ze door zich door zorgen maakt op tv over het feit tijdens dat ze het nog door niet is. Maar dan het vertelt op tv Jozefien aan Ton een dat ze wel het al ongesteld is geworden. naar Jacky komt met dit te weten en uiteindelijk op is de het dus alleen Aaf die naar van niets tijdens weet.

Ton krijgt een het voorschot met op een klus, dus de de rekeningen kunnen eindelijk met een betaald worden. Aaf zou graag op tv een parfum willen kopen op tv en tijdens Ton een TomTom voor zijn op tv naar motor. Maar als blijkt door dat de schulden zo het hoog op zijn dat er geen geld voor van de deze dingen overblijft, door spreken ze af geen parfum of van TomTom een te kopen. In het callcenter de vinden de dames naar daar tijdens van alles van. Wie van houdt door zich aan de afspraak en met wie met niet? Ondertussen blijkt door Jozefien te blaffen op van school.

Ton krijgt een tijdens voorschot op een een klus, het dus de op rekeningen kunnen eindelijk tijdens betaald worden. Aaf zou uit graag een parfum willen kopen van en Ton een uit TomTom de voor zijn het motor. Maar als blijkt dat met de schulden zo naar hoog zijn dat er uit geen op geld voor het deze dingen overblijft, spreken ze met af geen parfum of op TomTom uit te kopen. tijdens In het callcenter uit vinden de dames op tv daar van alles van. uit Wie houdt zich van aan de afspraak en wie op tv niet? Ondertussen met blijkt Jozefien te blaffen op op van school.

december 2018
31-03-2018 16:05

Afl. 12

Aaf - Afl. 12

Ton en Johanna willen op huwelijksreis, maar waarheen? Ze zijn al zo lang niet weggeweest. Volgens Jacky komt dat doordat Aaf niet weg wil. Aaf wil wel, maar vindt Ton niet romantisch. Ton vindt zichzelf juist de koning van de romantiek. Ui...

24-03-2018 15:55

Afl. 11

Aaf - Afl. 11

Het is slecht weer. De kinderen willen niet naar school, maar moeten toch. Ook speelt het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd. Op het werk blijkt dat Anita niet echt lekker in haar vel zit vanwege een verbroken relatie. Als ze Aaf t...

17-03-2018 15:55

Afl. 8

Aaf - Afl. 8

Opa Ron komt langs. De kinderen zijn gek op hem, maar tussen vader Ron en zoon Ton botert het niet. Ton koopt de lievelingsdrank van zijn vader en hoopt op een normaal weekend, maar Ron geeft Ton altijd het gevoel dat hij niets waard is. Ro...

10-03-2018 15:57

Afl. 9

Aaf - Afl. 9

De ouders van Farouk komen eten. Aaf heeft ze uitgenodigd, maar het blijkt dat de ouders van Farouk niet echt van het bestaan van Marie op de hoogte zijn. Dan blijken het ook nog eens traditionele Marokkanen te zijn die geen woord Nederland...

03-03-2018 15:57

Afl. 10

Aaf - Afl. 10

Een zwerver belt aan bij het huis van Aaf en Ton. Als hij in de keuken zijn pillen wil innemen, valt hij dood neer. De lijkschouwer staat op de golfbaan en de dienstdoende agent moet alles volgens de regels doen. Het lijk moet blijven ligge...

24-02-2018 16:26

Afl. 7

Aaf - Afl. 7

Aaf moet overwerken. Er is iets misgegaan bij het callcenter en iedereen werkt tot laat. Ton heeft het op dat moment ook vrij druk en dat zorgt voor problemen. Aaf draagt Marie via de telefoon op een aantal taken in het huishouden over te n...

17-02-2018 16:24

Afl. 6

Aaf - Afl. 6

De ouders van Aaf en Jacky komen logeren. Ze zijn nogal overheersend en al snel komen alle oude rolpatronen weer uit de kast. Oma heeft kritiek op haar dochters, maar uit dat nooit direct. Jacky wil dat doorbreken, maar Aaf krabbelt op het ...

10-02-2018 16:23

Afl. 5

Aaf - Afl. 5

Johanna en Ton hebben ruzie over welke spullen naar de rommelmarkt kunnen. Ton kan namelijk niets weggooien en lijdt aan verzamelwoede. Aaf wordt er gek van en vindt ook nog eens dat Ton te weinig aandacht voor haar heeft. Daar beklaagt ze ...

04-02-2018 18:07

Afl. 5

Aaf - Afl. 5

Johanna en Ton hebben ruzie over welke spullen naar de rommelmarkt kunnen. Ton kan namelijk niets weggooien en lijdt aan verzamelwoede. Aaf wordt er gek van en vindt ook nog eens dat Ton te weinig aandacht voor haar heeft. Daar beklaagt ze ...

03-02-2018 16:25

Afl. 4

Aaf - Afl. 4

Het gezin heeft geen geld meer. Ton hoopt vurig op een klus, maar die gaat niet door. Tijdens het koken krijgen Ton en Jacky ruzie over de zoete inval van Jacky, terwijl Marie de relatie van haar ouders middels een test uit een glossy in ka...

28-01-2018 18:07

Afl. 4

Aaf - Afl. 4

Het gezin heeft geen geld meer. Ton hoopt vurig op een klus, maar die gaat niet door. Tijdens het koken krijgen Ton en Jacky ruzie over de zoete inval van Jacky, terwijl Marie de relatie van haar ouders middels een test uit een glossy in ka...

27-01-2018 16:22

Afl. 3

Aaf - Afl. 3

Jozefien wordt maar niet ongesteld, denkt iedereen. Niemand weet dat ze het eigenlijk al is geworden. Als Jozefien na een avond griezelfilms kijken niet kan slapen, denkt Aaf dat ze zich zorgen maakt over het feit dat ze het nog niet is. Ma...

21-01-2018 18:07

Afl. 3

Aaf - Afl. 3

Jozefien wordt maar niet ongesteld, denkt iedereen. Niemand weet dat ze het eigenlijk al is geworden. Als Jozefien na een avond griezelfilms kijken niet kan slapen, denkt Aaf dat ze zich zorgen maakt over het feit dat ze het nog niet is. Ma...

20-01-2018 16:21

Afl. 2

Aaf - Afl. 2

Ton krijgt een voorschot op een klus, dus de rekeningen kunnen eindelijk betaald worden. Aaf zou graag een parfum willen kopen en Ton een TomTom voor zijn motor. Maar als blijkt dat de schulden zo hoog zijn dat er geen geld voor deze dingen...

14-01-2018 18:07

Afl. 2

Aaf - Afl. 2

Ton krijgt een voorschot op een klus, dus de rekeningen kunnen eindelijk betaald worden. Aaf zou graag een parfum willen kopen en Ton een TomTom voor zijn motor. Maar als blijkt dat de schulden zo hoog zijn dat er geen geld voor deze dingen...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Aaf gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Aaf de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Aaf bij Aaf liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Aaf. Heb je een uitzending van Aaf gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Aaf gemist

De spanning stijgt direct tot ongekende hoogte, als een `onschuldige´ middelbareschoolreünie wordt aangekondigd. Vader Ton wil speciaal hiervoor een foto laten maken van het hele gezin, met zijn vrouw Aaf als stralend middelpunt. In de tussentijd loopt haar zus Jacky binnen en doet zij en passant een opvallende uitspraak, die tot dan toe dertig jaar lang in de doofpot zat. Ton zou namelijk ooit een wilde nacht hebben beleefd met de organisatrice van de reünie. Aaf daarentegen wist van niks en ondanks dat het een hele tijd geleden is, is ze boos en gekwetst. Ze weet het zeker; de door Ton zo gewenste gezinsfoto kan hij op zijn buik schrijven, net als de reünie.

Uitzending gemist van Aaf? Hier kun je alle uitzendingen van Aaf kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 39
  • Laatste uitzending op 31-03-2018 om 16:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord