Programma gemist?

Een dag een na haar geboorte in op uit Korea in 1981 wordt Marjolein te uit vondeling gelegd. Ze tijdens wordt geadopteerd op door naar een Nederlands echtpaar. Als ze in tijdens uit 2009 het kindertehuis door in Korea bezoekt, een blijkt daar wel degelijk informatie te naar zijn: naar haar Koreaanse ouders waren door ten het tijde van de adoptie getrouwd op en ze op heeft twee oudere uit zussen. De adoptie loopt tijdens als een rode op tv draad de door haar leven en tijdens ook de keuze met in haar werk uit voor het strafrecht is daarop met gebaseerd: 'Ik heb tijdens een tweede kans door door gehad en ik vind dat iedereen uit een tweede het kans door verdient. Ik heb met in de puberteit een heel van moeilijke tijd gehad door en dat maakt de dat ik me kan op identificeren naar met de cliënten die ik op tv bijsta. Want soms naar is op tv het maar één op tv afslag die je mist het en dan met ziet je leven er van volkomen anders door uit.'

In deze aflevering door in van Spoorloos zoekt Derk Bolt de met Spaanse Costa af op tv naar op de biologische vader van door Jelmer. Hij groeide een op zonder met die vader. Zijn van moeder was tijdens een vakantie uit door in Llorett de Mar zwanger geraakt een van een Spaanse op jongeman. Hoewel ze naar naar hem wel per brief en telefonisch op informeerde het over de zwangerschap, was op tv er nooit op meer contact. Jelmer met heeft vanaf zijn vijfde in een fijne in stiefvader, maar is nu met - twintig jaar tijdens later tijdens - toch benieuwd naar zijn biologische naar vader en eventuele uit broers of zussen. van Derk van gaat voor hem op zoek in het aan de Spaanse door Costa.

Jetske reist tijdens met de 22-jarige Khomkham van en haar de adoptiemoeder Yvonne naar op tv haar geboorteland Thailand. Als van tweejarige wordt Khomkham in op tv daar opgehaald door haar een adoptieouders en twee uit oudere broers. Ze groeit op met in een op warm Nederlands gezin. uit Tijdens de op tv puberteit scheiden een Khomkhams ouders. Haar uit broers zijn dan al met het huis uit en gaan met hun op tv eigen weg. Nu het tijdens gezin voor een haar gevoel uiteengevallen met is, wil Khomkham een dolgraag haar echte moeder ontmoeten. door Die moeder uit blijkt een zwaar leven door achter de rug van te hebben en op tv het Khomkham blijkt niet op tv het enige kind dat ze af in heeft moeten op tv staan.

Vanavond tijdens is de tijdens 600e uitzending van naar Spoorloos. In deze het aflevering gaat presentator Derk Bolt uit niet het alleen op zoek naar een moeder de met in Colombia, maar de wordt ook teruggeblikt op bijna van dertig jaar Spoorloos. Derk Bolt op en Jetske van van den naar Elsen vertellen hoe het met programma zich in de een loop naar der jaren heeft ontwikkeld, over met het spraakmakende ontmoetingen, hachelijke situaties en met bijzondere locaties. In deze door aflevering gaat Derk in van Colombia door op zoek naar de het moeder de van de 24-jarige met Diana. Toen zij 1,5 uit jaar oud was moest naar haar moeder van haar afstaan aan de kinderbescherming een en kwam Diana een de in een pleeggezin door terecht. Op haar van derde komt ze bij haar Nederlandse de adoptie-ouders terecht en op met heeft ze een fijne naar jeugd. Nu ze zelf de twee door dochtertjes heeft realiseert Diana op zich des te meer een hoe moeilijk de het voor haar tijdens moeder moet zijn geweest om tijdens naar haar af te staan van en groeit van het verlangen naar een ontmoeting. Derk uit gaat voor in Diana op zoek. Lees met meer over Spoorloos op uit een gids.tv/programma/spoorloos.

In met onze uitzending van uit 24 september 2018 zag u met hoe de op tv Chinese Meng het haar Nederlandse halfbroer op tv Jack ontmoette. met Hun vader, de naar Chinees Wu Cheng Pin, door bleek nog een kind het in tijdens Nederland te hebben en Meng en met Jack met deden een oproep in in Spoorloos. Meteen diezelfde avond de meldde de zich een dame die zich op tv meteen door herkende in de oproep. In door de Amsterdamse Binnen tijdens Bantammerstraat, de op tv plek waar in het de jaren 30 en het 40 van op de vorige eeuw een van levendige Chinese in gemeenschap ontstond, vindt de een bijzondere ontmoeting door plaats!

Erwin is geboren tijdens op Corfu met en door zijn moeder door afgestaan met ter adoptie. Hij groeide op naar uit als enig kind bij in een Nederlands echtpaar. op tv Erwins vriendin tijdens merkte de afgelopen jaren dat hij een op tv moeilijk over zijn adoptie een kan praten. Zij drong op er bij hem de op aan om van op de zoek te gaan naar in zijn Griekse roots. Ook Erwins met adoptiemoeder stond het achter zijn zoektocht. Zij door was ernstig ziek op en wilde voorkomen op tv dat Erwin geen van moeder meer in zou hebben als zij de een zou overlijden. Erwin besloot toen om de voor het eerst van een blik te een werpen op zijn in adoptiepapieren. Derk Bolt het van reisde voor Erwin naar Griekenland. Tijdens de zijn zoektocht van stuit hij uit op enkele in opmerkelijke feiten.

Toen Jelle vijftien op een jaar geleden op naar zoek ging naar met zijn biologische moeder bleek de zij ook tijdens naar hem op zoek te zijn. met de Ze vertelde Jelle dat ze van na naar terugkomst van een vakantiebaantje in door Zwitserland van ontdekte dat ze zwanger uit was geraakt. De tijdens verwekker was haar op tv Duitse collega Uwe. naar Ze had tijdens Uwe per brief tijdens ingelicht over de zwangerschap, maar kreeg op tv van hem geen op tv antwoord. naar Ze wilde haar kind niet op in haar het eentje opvoeden en daarom de stond ze Jelle het af naar ter adoptie. van Jelle zoekt nu zijn Duitse tijdens vader en is benieuwd tijdens of hij de die brief toen de gekregen een heeft.

Ton een is geboren in op tv Zuid-Afrika en van door zijn alleenstaande moeder afgestaan. uit Hij werd geadopteerd door het een Nederlands echtpaar van dat op toen in tijdens Zuid-Afrika woonde. Ton groeit op in op tv een land door waar rassenscheiding een feit de is. met Hij moet daarom met erg wennen de wanneer hij rond zijn tiende naar met zijn de ouders naar door Nederland verhuist. Vlak voor vertrek krijgt tijdens hij bovendien te uit op tv horen dat hij uit geadopteerd is. Ton vindt het in verwarrend en voelt zich de door door zijn biologische moeder afgedankt. Tons in vrouw Sylvia op tv merkt op dat hij worstelt met een zijn adoptie de en via instanties gaat ze tijdens op zoek naar van zijn moeder. met In 1992 wordt ze gevonden naar en gaan er naar wat brieven van heen een en weer. Tons op moeder wil niet een dat hij haar adres krijgt, tijdens want haar pleegkinderen weten tijdens niet tijdens van zijn bestaan. van Ton kapt het uit prille contact daarna een af, maar er met blijft iets knagen. Hij een hoopt dat het de zoektocht van Spoorloos door hem een eindelijk rust brengt. met Derk Bolt gaat voor uit Ton op op onderzoek uit.

Martin tijdens is twee jaar wanneer zijn naar moeder haar man het de en kind verlaat. Martin belandt tijdens daarop naar in een kindertehuis in Den Bosch. het Hij tijdens ziet zijn moeder nog één door keer, het als hij veertien jaar van oud is. Ze woont een dan in Heidelberg, de waar ze op tv met een Amerikaanse militair de vier kinderen met heeft gekregen. tijdens Martin vindt het onverteerbaar dat naar van zijn moeder hem heeft op achtergelaten en dat haar vier op jongere kinderen wel het bij haar mochten tijdens op blijven wonen. Op zijn vraag waarom uit zij weg van is gegaan krijgt hij op tv geen de antwoord. Jarenlang schrijven ze nog van van brieven, maar wanneer naar Martin zelf vader wordt uit verbreekt hij het contact. Als op tv op tv Martins echtgenote na 46 een jaar huwelijk overlijdt, ontstaat bij op tv hem de door behoefte om door zijn eigen familie de te zoeken. Hij hoopt door van zijn moeder alsnog uit antwoord te tijdens krijgen op zijn door vragen.

Kort na het de geboorte van Jack een in 1942 van trouwde de zijn moeder Elisabeth door met Jacks vader Cheng Pin door Wu, een Chinese handelsreiziger uit die van in Nederland was naar neergestreken. Het huwelijk hield op tv geen in stand en in 1948 vertrok uit Cheng de Pin weer naar naar China. Jack voelde nooit de de behoefte om naar hem het op zoek te van gaan. Zijn de moeder naar had hem namelijk tijdens verteld dat Cheng Pin een een vreselijke man was, ze uit had zelfs alle door foto's van waar hij op op tv stond uit het met fotoalbum gehaald met en verscheurd. Op één tijdens kinderfoto van Jack is een slechts naar de schaduw van zijn vader een te zien. met Het bericht van Spoorloos van aan Jack dat zijn met het Chinese halfzus Meng naar hem met op zoek is naar zet de dan ook zijn hele een leven op zijn kop. En het er op staan hem nog van meer verrassingen te het wachten.

Derk het Bolt reist in deze van aflevering van Spoorloos af uit naar de de Dominicaanse Republiek. Na zijn op geboorte in van het ziekenhuis van Paramaribo woont in tijdens Mitchell met zijn moeder bij zijn tijdens opa en oma met van vaders kant. in Als hij van negen door maanden oud is, verdwijnt zijn met moeder van uit zijn leven; zij keert terug naar van naar de Dominicaanse Republiek waar ze een vandaan het komt. Mitchell wordt door zijn op oma, de moeder uit van zijn vader, op tv opgevoed. tijdens Bij haar een heeft hij het altijd goed de gehad. Hij met is acht wanneer hij uit door zijn vader naar tijdens naar Nederland wordt gehaald. In de puberteit op tv gaat van het mis met op hem en Mitchell belandt op een het verkeerde door pad. met Juist in de moeilijke jaren op die volgen, van denkt hij steeds vaker aan door zijn moeder, uit zeker als hij uit de Dominicaanse Republiek bezoekt. een een Leeft ze nog en op waarom heeft ze hem destijds op tv de achtergelaten? Derk gaat uit voor Mitchell op naar zoek.

Sandra met was één in jaar toen ze, samen naar met haar in kleine adoptiebroertje Marco, naar Nederland kwam tijdens het en liefdevol opgroeide. naar Toen ze op haar zevende te het een horen kreeg dat op ze geadopteerd is, veranderde alles. Als van twintiger reisde ze door met met een vriendin de naar Griekenland en naar voelde ze zich voor uit het eerst echt thuis. Het een van was het begin in van haar eigen zoektocht naar een haar biologische moeder. Akar naar was van twee jaar de toen hij vanuit Thailand in door Nederland terechtkwam. Akar was het een ziek toen hij geadopteerd werd en de moest van in Nederland meteen een tijdens grote operatie naar ondergaan aan van zijn longen. Eind juni 2017 door sloeg het de noodlot toe en werd er een het acute leukemie bij tijdens Akar geconstateerd. Momenteel herstelt het hij van stamceldonatie. door Het is altijd Akars op grote wens door geweest om zijn tijdens biologische familie te naar vinden.

Derk naar gaat in Guatemala op uit zoek naar tijdens de biologische moeder van Sebastiann. de Sebastiann is geadopteerd naar tijdens toen hij één tijdens jaar oud was en heeft enkele op uit jaren geleden met zijn familie van een reis in door zijn geboorteland van gemaakt. Sinds die reis uit en de het geboorte van zijn eigen kinderen de is de wens de om zijn biologische in van moeder terug te in vinden alleen maar sterker de geworden. Derk ziet zich geconfronteerd de met een de lastige zoektocht, op want zelfs Sebastianns oma in blijkt met niet te weten waar haar van dochter momenteel een woont... Tien op jaar geleden verhuisde het de vader van Sarah en de Maud het naar Zwitserland, om een daar te gaan werken. Na de op de scheiding, enkele jaren daarvoor, naar was het een contact met vader Ton al marginaal. op tv Na tijdens zijn vertrek naar het door buitenland ontvingen in de meisjes de nog enkele verjaardagskaarten, de maar vier jaar geleden hield ook met dat op het en een sindsdien ontbreekt ieder door spoor van Ton. Inmiddels hebben op Sarah en met Maud hun vader al twaalf op van jaar niet meer gezien op en weten naar ze zelfs niet meer of door hij met nog leeft. Spoorloos gaat uit op zoek...

Nadia de en Chris het zijn al tieners op tv wanneer ze er uit achter komen dat hun Portugese een vader eigenlijk hun stiefvader met op is. Hun biologische vader Hamid was door het op land uitgezet toen het Nadia nog geen uit jaar oud was en haar een moeder zwanger van naar Chris. Hun moeder op ontmoette de uit Marokkaan Hamid in tijdens het Kralingse uit Bos in Rotterdam. met Hij was illegaal in op Nederland. het Ze raakten aan de praat in en kregen de een relatie. door Toen Hamid het land werd van uitgezet onderhield uit moeder geen van contact meer met hem. De negatieve door verhalen van tijdens hun moeder tijdens heeft het beeld over hun door Marokkaanse vader beïnvloed. de Nadia en een Chris willen graag het zijn kant de van het verhaal tijdens horen.

Kevin is geboren van in op Roemenië en komt de enkele weken de na zijn geboorte bij een pleeggezin een terecht en belandt het daarna bij een op lief adoptiegezin van in Brabant. de Nu Kevin iets ouder wordt op met vraagt hij zich steeds naar meer af waarom hij is van met afgestaan. Hij wil graag weten tijdens waarom uit hij is afgestaan en op op tv wie hij tijdens lijkt. Ook zouden broers naar en door zussen meer dan op welkom zijn. Jetske reist samen met op tv deze enthousiaste jonge met op tv vlogger naar zijn met geboorteland.

februari 2019
04-02-2019 21:20

Adoptie motiveerde Marjolein voor keuze strafrecht

Spoorloos - Adoptie motiveerde Marjolein voor keuze strafrecht

Een dag na haar geboorte in Korea in 1981 wordt Marjolein te vondeling gelegd. Ze wordt geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Als ze in 2009 het kindertehuis in Korea bezoekt, blijkt daar wel degelijk informatie te zijn: haar Koreaanse ...

28-01-2019 21:15

Spoorloos: Spaanse Costa

Spoorloos - Spoorloos: Spaanse Costa

In deze aflevering van Spoorloos zoekt Derk Bolt de Spaanse Costa af naar de biologische vader van Jelmer. Hij groeide op zonder die vader. Zijn moeder was tijdens een vakantie in Llorett de Mar zwanger geraakt van een Spaanse jongeman. H...

21-01-2019 21:15

Khomkham wacht verrassing in Thailand

Spoorloos - Khomkham wacht verrassing in Thailand

Jetske reist met de 22-jarige Khomkham en haar adoptiemoeder Yvonne naar haar geboorteland Thailand. Als tweejarige wordt Khomkham daar opgehaald door haar adoptieouders en twee oudere broers. Ze groeit op in een warm Nederlands gezin. Tijd...

14-01-2019 21:15

Spoorloos: 600ste uitzending

Spoorloos - Spoorloos: 600ste uitzending

Vanavond is de 600e uitzending van Spoorloos. In deze aflevering gaat presentator Derk Bolt niet alleen op zoek naar een moeder in Colombia, maar wordt ook teruggeblikt op bijna dertig jaar Spoorloos. Derk Bolt en Jetske van den Elsen vert...

07-01-2019 21:20

Chinees mysterie rond vader van Jack

Spoorloos - Chinees mysterie rond vader van Jack

In onze uitzending van 24 september 2018 zag u hoe de Chinese Meng haar Nederlandse halfbroer Jack ontmoette. Hun vader, de Chinees Wu Cheng Pin, bleek nog een kind in Nederland te hebben en Meng en Jack deden een oproep in Spoorloos. Metee...

22-10-2018 21:15

Vriendin dringt bij Erwin aan op zoektocht naar roots

Spoorloos - Vriendin dringt bij Erwin aan op zoektocht naar roots

Erwin is geboren op Corfu en door zijn moeder afgestaan ter adoptie. Hij groeide op als enig kind bij een Nederlands echtpaar. Erwins vriendin merkte de afgelopen jaren dat hij moeilijk over zijn adoptie kan praten. Zij drong er bij hem op ...

15-10-2018 21:20

Weet Duitse vader van bestaan kind in Nederland?

Spoorloos - Weet Duitse vader van bestaan kind in Nederland?

Toen Jelle vijftien jaar geleden op zoek ging naar zijn biologische moeder bleek zij ook naar hem op zoek te zijn. Ze vertelde Jelle dat ze na terugkomst van een vakantiebaantje in Zwitserland ontdekte dat ze zwanger was geraakt. De verwekk...

08-10-2018 21:15

Zoektocht Derk Bolt moet rust brengen voor Ton

Spoorloos - Zoektocht Derk Bolt moet rust brengen voor Ton

Ton is geboren in Zuid-Afrika en door zijn alleenstaande moeder afgestaan. Hij werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar dat toen in Zuid-Afrika woonde. Ton groeit op in een land waar rassenscheiding een feit is. Hij moet daarom erg wen...

01-10-2018 21:20

Heeft Martin's moeder nu wel antwoord op zijn vragen?

Spoorloos - Heeft Martin's moeder nu wel antwoord op zijn vragen?

Martin is twee jaar wanneer zijn moeder haar man en kind verlaat. Martin belandt daarop in een kindertehuis in Den Bosch. Hij ziet zijn moeder nog één keer, als hij veertien jaar oud is. Ze woont dan in Heidelberg, waar ze met een Amerikaan...

24-09-2018 21:15

Chinese vader van Jack is een schim op een foto

Spoorloos - Chinese vader van Jack is een schim op een foto

Kort na de geboorte van Jack in 1942 trouwde zijn moeder Elisabeth met Jacks vader Cheng Pin Wu, een Chinese handelsreiziger die in Nederland was neergestreken. Het huwelijk hield geen stand en in 1948 vertrok Cheng Pin weer naar China. Jac...

17-09-2018 21:20

Spoorloos: moeder laat zoon achter

Spoorloos - Spoorloos: moeder laat zoon achter

Derk Bolt reist in deze aflevering van Spoorloos af naar de Dominicaanse Republiek. Na zijn geboorte in het ziekenhuis van Paramaribo woont Mitchell met zijn moeder bij zijn opa en oma van vaders kant. Als hij negen maanden oud is, verdwij...

10-09-2018 21:15

Spoorloos: Griekse moeder gezocht

Spoorloos - Spoorloos: Griekse moeder gezocht

Sandra was één jaar toen ze, samen met haar kleine adoptiebroertje Marco, naar Nederland kwam en liefdevol opgroeide. Toen ze op haar zevende te horen kreeg dat ze geadopteerd is, veranderde alles. Als twintiger reisde ze met een vriendin n...

03-09-2018 21:15

Onvindbare moeder voor Derk; zelfs familie tast in het duister.

Spoorloos - Onvindbare moeder voor Derk; zelfs familie tast in het duister.

Derk gaat in Guatemala op zoek naar de biologische moeder van Sebastiann. Sebastiann is geadopteerd toen hij één jaar oud was en heeft enkele jaren geleden met zijn familie een reis door zijn geboorteland gemaakt. Sinds die reis en de geboo...

28-05-2018 21:30

Nieuwsgierig naar het verhaal van hun vader

Spoorloos - Nieuwsgierig naar het verhaal van hun vader

Nadia en Chris zijn al tieners wanneer ze er achter komen dat hun Portugese vader eigenlijk hun stiefvader is. Hun biologische vader Hamid was het land uitgezet toen Nadia nog geen jaar oud was en haar moeder zwanger van Chris. Hun moeder o...

21-05-2018 21:15

Reis naar Roemenie

Spoorloos - Reis naar Roemenie

Kevin is geboren in Roemenië en komt enkele weken na zijn geboorte bij een pleeggezin terecht en belandt daarna bij een lief adoptiegezin in Brabant. Nu Kevin iets ouder wordt vraagt hij zich steeds meer af waarom hij is afgestaan. Hij wil ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Spoorloos gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Spoorloos de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Spoorloos bij Spoorloos liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Spoorloos. Heb je een uitzending van Spoorloos gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Spoorloos gemist

Spoorloos is een populair televisieprogramma waarin getracht wordt verloren familieleden op te sporen. Veel zaken hebben te maken met geadopteerden die hun biologische ouders zoeken en kinderen van alleenstaande moeders die op zoek zijn naar hun biologische vader.

Uitzending gemist van Spoorloos? Hier kun je alle uitzendingen van Spoorloos kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 57
  • Laatste uitzending op 04-02-2019 om 21:20 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord