Programma gemist?

Zembla de onderzoekt de gevolgen naar van het uitblijven van goede tijdens met voorlichting en waarom de de overheid nog van steeds geen maatregelen neemt tegen een hormoonverstoorders.Meer In het naar blikje uit van onze doperwtjes, op ons het bespoten op tv groente en fruit, in op het plastic een speelgoed van onze kinderen, op tv in de crème in die we met op ons gezicht smeren, in naar veel van deze producten tijdens zitten naar hormoonverstorende stoffen. het Chemische stoffen die volgens met wetenschappers schadelijk kunnen zijn naar voor kwetsbare groepen, op zoals jonge kinderen tijdens of met de foetus in de de buik van zwangere vrouwen. in Deze stoffen kunnen tijdens het hormoonsysteem in de van op war brengen waardoor kinderen met later vruchtbarheidsproblemen krijgen. Ook borstkanker, van uit zaadbalkanker en bepaalde stofwisselingsziektes worden hiermee met op in verband gebracht. In december op 2013 toonde Zembla door aan dat zwangere met vrouwen het in Nederland niet voorgelicht worden door over de op risico's van deze stoffen. De een de Deense overheid doet dat op wel. Experts een riepen in de de uitzending op dat de het Nederlandse overheid maatregelen moet de nemen. naar De minister kondigde na uit de uitzending aan de te kijken of met de informatie in aan zwangeren voldoende is. Maar nu, in een anderhalf jaar later, komt tijdens het woord hormoonverstorende stof door nog steeds op tv niet voor in de voorlichtingsfolder. met Waarom niet? uit Wetenschappers worden het er moedeloos van. Volgens tijdens hen draait de alles om de uit economische belangen van de naar Europese industrie. uit Want om hormoonverstoorders naar uit alle met producten te halen op tv kost miljarden. Daarom beginnen toxicologen en de artsen naar een tegenoffensief en naar maken de balans op van voor onze tijdens volksgezondheid. Ze berekenen het wat het het kost om ziektes te behandelen waarvoor de men het nu duidelijke aanwijzingen op tv heeft dat een de deel ervan veroorzaakt wordt door van hormoonverstoorders. Met schokkende naar door conclusies. Zembla onderzoekt naar de gevolgen van het de uitblijven van tijdens goede voorlichting en waarom door de overheid tijdens nog steeds geen maatregelen neemt tegen tijdens uit hormoonverstoorders.Minder

Zembla onderzoekt wie tijdens ervoor zorgt dat een wij door ons met een gerust hart tijdens met kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het in UMC Utrecht op ligt de onder een vergrootglas van op de Inspectie met die het ziekenhuis zelfs van onder verscherpt toezicht een stelt. Twee op tv uitzendingen van Zembla brengen onder meer door het de verhaal over een angstcultuur op door de KNO-afdeling, over met met calamiteiten die het door ziekenhuis niet meldt bij de Inspectie. door Aanvankelijk de ontkent de Raad van Bestuur naar dat naar er problemen zijn, van maar zegt nu dat Zembla van 'ons met in de neus op de de de feiten heeft gedrukt'. Toch het gebeuren er het in korte tijd van merkwaardige dingen. Klokkenluiders in worden onder druk gezet. En een naar omstreden op arts die uit eerst op non-actief was gezet, mag van ineens weer gaan uit werken. naar Zonder dat met de Inspectie dat weet, van en met van het verscherpte toezicht als gevolg. Naar op aanleiding van van de uit Zembla-uitzendingen start de Inspectie een groot tijdens uit onderzoek. Komt de waarheid nu naar wel boven tafel? in Opnieuw keert uit Zembla terug door in het UMC Utrecht. Want een ziekenhuisdirecties, de een Inspectie en de een minister zeggen dat patiëntveiligheid de het hoogste op prioriteit heeft. een Maar waaruit blijkt dat? In op tv het derde deel van de 'Ziekenhuiscalamiteiten' onderzoekt Zembla op wie ervoor tijdens zorgt dat op tv wij ons met het een gerust in hart kunnen toevertrouwen aan onze van arts.Minder

Zembla onderzoekt: een Wie zet in een het dossier fijnstof tijdens onze gezondheid met centraal?Meer Toen minister Schultz van van Infrastructuur onlangs de door maximumsnelheid op nog een meer snelwegen verhoogde, naar laaide de discussie tijdens van rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat dat tijdens op tv door hogere snelheden meer tijdens giftige stoffen vrijkomen. Eén daarvan op tv naar is fijnstof. Uit onderzoek blijkt dat van een fijnstof onder andere longkanker kan van veroorzaken. door Volgens minister Schultz naar blijft de blootstelling aan fijnstof binnen het de de gestelde norm. Maar wetenschappers stellen de een dat er ook in onder de norm gezondheidsschade voor mensen naar optreedt. van En hoe zit naar het met het nog kleinere het en minstens tijdens zo van gevaarlijke ultrafijnstof? Vorig jaar een werden rond Schiphol de verhoogde concentraties gemeten. een Grondig onderzoek naar een de gezondheidseffecten in de regio uit komt maar de niet van de een grond. de Zembla onderzoekt: Wie zet in tijdens het dossier fijnstof met onze op tv gezondheid centraal?Minder

Zembla onderzoekt de de werkdruk onder tijdens leraren en de naar gevolgen door voor het onderwijs.Meer tijdens Een op de vijf leraren door krijgt een naar burn-out, nergens is in dat zo hoog als op in met het onderwijs. Scholen op moeten lesuren en naar soms complete vakken schrappen, vanwege een het tekort tijdens aan leraren. van Bovendien zien leraren het niveau in van de een leerlingen dalen. op Zo gaan kinderen met een een kennisachterstand op van twee jaar naar een het voortgezet onderwijs. En universiteiten uit moeten het bijspijkerlessen wiskunde geven, omdat het een niveau van de met tijdens eerstejaars studenten beneden de maat is. op tv Zembla onderzoekt de uit werkdruk het onder leraren en de op tv gevolgen voor het naar onderwijs.Minder

Danaë door Moons (30 jaar) uit Amsterdam het is op op 18 januari samen met door 21 andere passagiers in betrokken een bij een op bootongeluk in Kalimantan, het tijdens Indonesische deel van het van eiland Borneo.Meer naar Danaë Moons (30 jaar) een uit van Amsterdam is op 18 op tv januari samen met 21 andere het met passagiers betrokken bij uit een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische de deel naar van het eiland Borneo. op Zeventien van de op tv tweeëntwintig opvarenden op worden gered van door passerende boten, Danaë is sindsdien op vermist. Haar ouders het een en zus vinden een het onvoorstelbaar hoe weinig hulp ze in door krijgen van de Nederlandse autoriteiten. 'De de de politie, de ambassade, op het ministerie van buitenlandse zaken, in ze zijn tijdens allemaal heel meelevend en op tv begripvol, een maar er gebeurt het niets. Je wordt van het kastje tijdens naar van de muur gestuurd, met infomatie komt laat tijdens en onvolledig, je uit staat er feitelijk een helemaal alleen voor', de zegt Medea Moons, de uit zus uit van Danaë. Zembla volgde het afgelopen zomer Medea, toen tijdens ze samen een met haar moeder van de plek van het tijdens bootongeluk bezocht, op door zoek naar antwoorden op een veel vragen. de Ze hebben ooggetuigen, naar de bestuurder met van de boot en en op tv het de locale autoriteiten gesproken. in Volgend jaar willen ze naar met op tv sonarapparatuur uit Nederland gaan een zoeken naar het wrak met en het met stoffelijk overschot van op tv Danaë. Vermiste personen tijdens hebben geen door officiële status, waardoor door achterblijvers in grote op financiële problemen kunnen komen. 'Iemand is de naar niet overleden, maar vermist op tv en dat is van blijkbaar heel lastig voor instanties', het zegt Inger de de Vries. met Ze ondervond uit het zelf toen haar van vader november het 2013 van de met ene op de andere dag door verdween. 'Het van is een totale nachtmerrie waarin uit je terecht komt, van we naar hadden geen de idee wat er gebeurd naar was. En door daarbij kwamen al heel op de financiële problemen. de Na een maand werd het door loon door van mijn vader stop de gezet, op maar de hypotheek, zorgverzekering een en andere rekeningen moesten gewoon uit worden door betaald.' op tv Jaarlijks een raken zo'n naar 800 Nederlanders langer dan op drie weken uit vermist. In 10 uit tot 15 gevallen duurt de in vermissing langer dan een met jaar. tijdens Zembla onderzoekt uit wat de overheid doet voor de de achterblijvers van door vermiste naar personen.Minder

Zembla van onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven naar als de Capgemini te werk het gaan en waarom de overheid miljoenen tijdens euro's betaalt voor van niet werkende computersystemen.Meer met Zo'n het zeven miljoen uit Nederlanders zijn voor uitkeringen het zoals Kinderbijslag en uit AOW afhankelijk van de de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze naar bank stelt een daarover op op tv haar website: Wie een tijdens uitkering in van ons ontvangt, is bij ons naar uit aan het goede adres. Altijd. tijdens Maar is dat op tv wel zo? De puinhoop in bij SVB bij door het uitbetalen tijdens van het persoonsgebonden de budget (PGB) aan uit chronisch zieken en gehandicapten, met staat nog op tv in ons geheugen door gegrift. Het op tv debacle haalt maandenlang het het nieuws. op tv Ook politiek Den Haag naar wordt op het matje geroepen. uit Staatssecretaris Van Rijn op tv naar overleeft ternauwernood een met motie van wantrouwen, de het SVB werkt het in opdracht van zijn ministerie van tijdens op tv VWS. Maar, wat een maar amper het nieuws naar haalt, is in een andere ernstige het miskleun bij de SVB. Softwaregigant Capgemini uit krijgt de opdracht een om het ICT-systeem tijdens dat met de uitbetaling van onze kinderbijslag in en naar AOW regelt, de te moderniseren. Maar Capgemini levert door de SVB in software die helemaal de niet blijkt te van werken. Deskundigen noemen in dergelijke mislukkingen 'spaghetticode', oftewel onleesbare van software. De overheid de trekt uiteindelijk de van stekker uit het tijdens systeem, zonder dat met het maar tijdens één naar dag heeft gefunctioneerd. Vreemd op genoeg zijn de in rekeningen van Capgemini gewoon door betaald. De het schade: tientallen miljoenen de euro's belastinggeld blijken naar te zijn verdwenen. Hoe op tv kan dat? Zembla van onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven tijdens als het Capgemini te werk gaan en van waarom de op tv overheid een miljoenen euro's betaalt het voor niet werkende in computersystemen.Minder

In Zembla een Internationaal een in aangrijpende reconstructie van de tijdens ebola-uitbraak in in West-Afrika, van met het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer tijdens In Zembla Internationaal een met aangrijpende reconstructie van met de ebola-uitbraak de in West-Afrika van van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'. Interviews het op met sleutelpersonen van de tijdens betrokken internationale instanties, zoals op de op tv wereldgezondheidsorganisatie (WHO), leiders van de uit betrokken Afrikaanse landen en door Artsen op zonder Grenzen, maken op pijnlijk duidelijk hoe een traag werd naar gereageerd op de vele tijdens noodsignalen van de wat tot nu tijdens de grootste ebola-uitbraak is. de De beelden van de in stervende, de bloedende mensen voor de in poorten van de noodklinieken van in Artsen op zonder Grenzen, staan nog in op het op tv geheugen gegrift. Waarom liet naar de internationale op hulp zo lang op naar zich wachten? het Het ebolavirus naar kon daardoor maar van om zich heen naar blijven grijpen en eiste tot nu op tv in totaal al met meer dan op tv elfduizend levens vooral van in Guinee, naar Sirerra Leone en Liberia. van Zijn er op tv voldoende lessen getrokken om een in nieuwe humanitaire ramp door te op tv voorkomen bij een van nieuwe uitbraak?Minder

Zembla met onderzoekt de gevolgen van de het stijging van de op op Nederlandse melkproductie.Meer Een op tv koe in de wei. Een typisch een Hollands tafereel. De de een melk die we van onze koeien de drinken gaat de van hele wereld over. uit Onze kaas naar is tijdens wereldberoemd. De zuivelindustrie zet door miljarden om. tijdens Achter dit succes schuilt de een geoliede melkindustrie. Ons land op telt 1,6 in miljoen melkkoeien die de samen met ruim 12 miljard liter melk een per jaar produceren. op tv En op die productie zal tussen in de 10 en 20 door procent de stijgen nu dit jaar op tv het melkquotum is afgeschaft. Dat uit betekent een dat in 2020 14 naar miljard liter melk gemolken op wordt. In met Nederland staan op nu al ruim 320 megastallen naar voor melkkoeien. Gemeentes tijdens en provincies tijdens hebben vergunningen door verleend voor nog eens een naar paar honderd nieuwe door megastallen en door zeker 200.000 extra van melkkoeien. Het aantal het koeien dat nooit op tv meer buiten komt neemt naar snel het toe. Miljoenen liters melk moet naar er dagelijks geproduceerd op worden. De koe een is een 'topsporter' het geworden, die tot door in het uiterste wordt gedreven. Maar tijdens wat zijn de consequenties naar voor de mens uit en milieu uit en hoe puur is uit onze zogeheten weidemelk? in Zembla onderzoekt de het gevolgen van de op stijging van de in Nederlandse tijdens melkproductie.Minder

De het documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende het onderzoeksjournalistiek in actuele het documentaires, van met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer door De ouders op van tegenwoordig zitten tijdens met de handen in het door haar omdat ze in niet het meer weten in hoe ze moeten opvoeden. Of het ze nu door straffen of belonen, het maakt door met geen indruk op een Lisa, Sophie, Luna, Bram en een Daan. op Ze hebben of krijgen toch alles de wat hun hartje van begeert. De tijdens moderne ouder het wil geen machtsstrijd met met zijn kind; liever beschouwen door ze zoon of door dochter als hun op tv beste vriend of tijdens tijdens vriendin. Ze zetten hun door kinderen zo op een voetstuk naar dat die gaan tijdens tijdens geloven dat ze tijdens de meest bijzondere personen met op aarde zijn. Als zoon van naar of dochter zich op op school misdraagt, hoeft het naar kind zich niet te van verantwoorden, tijdens maar gaat mama of de papa bij de leraar een verhaal halen. met Deskundigen met zijn bang dat op de prinsen en prinsessen die een op de achterbank van een hockeytraining naar tijdens vioolles naar worden vervoerd, zullen uit uitgroeien tot een generatie narcisten. En in ze waarschuwen ervoor op tv dat het deze kinderen de niet zijn voorbereid op het de echte leven. Nederlandse kinderen tijdens zijn de in gelukkigste het ter wereld, maar vallen daarna op tv in een diep de zwart een gat. Uit onderzoek van blijkt dat er nergens zoveel twintigers het in therapie op tv zijn tijdens voor depressive en burnout. Zembla een onderzoekt wat door opvoeden in tijdens 2015 zo moeilijk tijdens maakt.Minder

Zembla een onderzoekt in een hoeverre de overheid het zich houdt aan haar eigen regels van en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf de Ordina plaatst uit 'mollen' op strategische posities uit bij potentiële opdrachtgevers met om aanbestedingen met naar haar het hand te zetten. Ordina-managers krijgen van op tv de opdracht om hoge ambtenaren het van diverse ministeries op en met andere overheidsinstanties te in verleiden, in te pakken en te op tv fêteren. Skyboxen, diners, de golfdagen, een tennistoernooien en helikoptervluchten, tijdens alles wordt op door Ordina uit de kast getrokken op tv met uit maar één doel: het door winnen van van aanbestedingen. Dit blijkt naar uit stukken die staan op een een de inmiddels beruchte usb-stick, aan Zembla door toegespeeld door het een op klokkenluider. De stick bevat door honderdduizenden geheime en interne naar documenten uit van het ICT-bedrijf Ordina. De vraag op tv is met of ambtenaren die verleidingen kunnen op tv op weerstaan. Ambtenaren mogen zich namelijk met niet laten beïnvloeden naar en horen afstand te tijdens nemen op tv van verlokkingen. Ze de moeten zo met objectief mogelijk de beste een deal sluiten. Zembla onderzoekt een in hoeverre de naar overheid het zich houdt aan haar naar eigen regels en de gedragscodes.Minder

Meer op Stelt u zich uit eens voor, tijdens u doet uw van werk al jaren met op veel toewijding en door plezier. U wordt op tv gewaardeerd. Maar dan uit komt er een verandering door in managementstijl. U het ontdekt op onzorgvuldigheden en kaart het dat aan, intern. Maar kritiek op wordt niet op tv op prijs gesteld. U wordt met zelfs negatief beoordeeld. in in U wordt genegeerd, ze moeten u tijdens niet meer. met Het overkomt Arthur Gotlieb, tijdens 50 jaar en het door senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse een Zorgautoriteit (NZa). Hij op tv komt in verweer, schrijft de van een dik rapport voor zijn op hoogste op baas. Hij luidt de noodklok op over grote de misstanden. Twee weken later maakt in Gotlieb in een eind in aan zijn leven. Omdat de NZa een van uit zins lijkt het om de affaire stil op te houden, stapt de tijdens familie op van Arthur naar de pers. de En zo wordt door Arthur Gotlieb het postuum klokkenluider. ZEMBLA onderzoekt met hoe in een toegewijde ambtenaar tot uit wanhoop wordt op tv gedreven.Minder

Stelt u op tv zich eens voor, u met doet uw met werk in al jaren met op tv veel toewijding en een plezier. U wordt gewaardeerd. van Maar dan uit komt er een verandering tijdens in managementstijl. met U ontdekt onzorgvuldigheden een en kaart dat de aan.

juni 2017
07-09-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

18-08-2016 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

27-07-2016 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

16-06-2016 10:05

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van het uitblijven van goede voorlichting en waarom de overheid nog steeds geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten groente en fruit, in het plast...

01-06-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendin...

05-05-2016 10:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt: Wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat...

27-01-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs.Meer Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, vanwege he...

17-12-2015 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met 21 andere passagiers betrokken bij een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met...

02-09-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en...

24-06-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afr...

27-05-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in de wei. Een typisch Hollands tafereel. De melk die we van onze koeien drinken gaat de hele wereld over. Onze kaas is wereldberoemd. De zuivelindu...

29-04-2015 20:29

Zembla

Zembla - Zembla

De documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moet...

28-01-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid zich houdt aan haar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' op strategische posities bij potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen naar haar hand te zetten. Ordina-ma...

18-11-2014 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Meer Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op ...

04-09-2014 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 133
  • Laatste uitzending op 15-06-2017 om 10:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord