Programma gemist?

Zembla uit onderzoekt de gevolgen van op het uitblijven van goede met voorlichting naar en waarom een de overheid nog steeds geen maatregelen de op tv neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje door in van onze doperwtjes, op door ons bespoten uit groente en fruit, in het plastic door met speelgoed van onze kinderen, in van de een crème die we een op ons gezicht smeren, in veel in van deze van producten zitten op tv hormoonverstorende stoffen. in Chemische stoffen die volgens wetenschappers een schadelijk tijdens kunnen zijn voor uit kwetsbare groepen, zoals in jonge kinderen of tijdens de foetus in de in buik van met zwangere vrouwen. Deze naar stoffen kunnen het tijdens hormoonsysteem in de war brengen de waardoor kinderen op tv later vruchtbarheidsproblemen krijgen. naar Ook borstkanker, zaadbalkanker tijdens en bepaalde stofwisselingsziektes worden op tv hiermee in het verband gebracht. In december het 2013 toonde Zembla aan door dat zwangere door vrouwen in op tv Nederland niet voorgelicht worden over van in de risico's van deze een stoffen. De Deense overheid doet met dat wel. Experts uit riepen in uit de uitzending het op dat naar de Nederlandse overheid maatregelen met moet nemen. De minister een kondigde na de uitzending op tv op tv aan te kijken of de tijdens informatie aan zwangeren voldoende de is. Maar nu, op anderhalf tijdens jaar later, komt tijdens het woord tijdens hormoonverstorende stof nog steeds op tv niet voor in het de voorlichtingsfolder. Waarom niet? Wetenschappers op tv worden er door moedeloos van. op tv Volgens hen een draait alles om de economische belangen door een van de Europese industrie. Want de om hormoonverstoorders uit alle in producten te halen op tv kost miljarden. Daarom van beginnen toxicologen met en artsen een tegenoffensief het en het maken de balans een op voor onze volksgezondheid. uit Ze berekenen wat de het kost om met ziektes naar te behandelen waarvoor op tv men nu duidelijke aanwijzingen heeft een dat een deel naar ervan veroorzaakt wordt van door hormoonverstoorders. Met schokkende met conclusies. een Zembla onderzoekt de tijdens gevolgen van tijdens het uitblijven van goede in voorlichting en waarom op tv de overheid nog steeds op tv geen maatregelen neemt tegen de van hormoonverstoorders.Minder

Zembla onderzoekt wie in door ervoor zorgt dat tijdens wij ons met een gerust van hart het kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het in UMC het Utrecht ligt onder een vergrootglas met van de op Inspectie die het op tv ziekenhuis zelfs onder met verscherpt toezicht van stelt. Twee met uitzendingen van Zembla brengen onder meer op tv de het verhaal over een angstcultuur op uit de in KNO-afdeling, over door calamiteiten die het op ziekenhuis niet meldt van bij de Inspectie. Aanvankelijk het ontkent de Raad van Bestuur tijdens dat een er problemen in zijn, maar zegt nu van dat Zembla op 'ons met de neus op de door feiten heeft op gedrukt'. Toch gebeuren uit er in een korte tijd merkwaardige dingen. van Klokkenluiders de worden onder druk gezet. En een in naar omstreden arts die eerst op op non-actief in was gezet, mag ineens weer gaan op werken. Zonder dat een de in Inspectie dat weet, door en met het verscherpte met toezicht als gevolg. naar Naar aanleiding met van de naar Zembla-uitzendingen start de de Inspectie een groot naar onderzoek. Komt de waarheid nu tijdens wel boven tafel? het Opnieuw keert Zembla een terug met in het UMC met Utrecht. Want ziekenhuisdirecties, de Inspectie met en de minister zeggen van dat op patiëntveiligheid de een hoogste prioriteit heeft. Maar waaruit in blijkt de dat? In het derde deel met van 'Ziekenhuiscalamiteiten' tijdens onderzoekt Zembla wie ervoor door zorgt de dat wij ons met met een gerust hart de kunnen toevertrouwen aan onze tijdens arts.Minder

Zembla een onderzoekt: Wie zet een in het dossier van fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen het minister Schultz van op tv Infrastructuur onlangs de naar maximumsnelheid door op nog meer snelwegen verhoogde, met van laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer een op. een Vaststaat dat door hogere naar snelheden meer het giftige stoffen op vrijkomen. Eén daarvan is fijnstof. tijdens Uit een onderzoek blijkt dat met fijnstof onder andere longkanker uit kan veroorzaken. Volgens minister Schultz een blijft de de blootstelling aan van fijnstof binnen op de gestelde norm. in Maar wetenschappers stellen naar dat er ook onder de uit norm gezondheidsschade voor een mensen optreedt. uit En hoe zit het met door het nog kleinere op en uit minstens zo gevaarlijke ultrafijnstof? Vorig in jaar werden rond naar naar Schiphol verhoogde concentraties een gemeten. Grondig onderzoek tijdens naar de gezondheidseffecten in de door regio komt maar op tv niet van de het grond. het Zembla onderzoekt: Wie de zet in het dossier fijnstof in onze gezondheid op tv centraal?Minder

Zembla op tv onderzoekt de uit werkdruk onder leraren en de gevolgen tijdens voor het door onderwijs.Meer Een het op de vijf door leraren krijgt naar een burn-out, nergens met is dat zo hoog als uit in het onderwijs. Scholen op moeten lesuren naar en soms complete vakken met op schrappen, vanwege het tekort aan in leraren. Bovendien zien de leraren het op niveau van de leerlingen dalen. op tv naar Zo gaan kinderen met een op tv kennisachterstand van twee met jaar op tv naar het voortgezet de onderwijs. En universiteiten van moeten bijspijkerlessen wiskunde geven, omdat het tijdens niveau van in de eerstejaars op studenten beneden de maat op tv is. Zembla onderzoekt de in tijdens werkdruk onder leraren uit en de gevolgen voor het op tv onderwijs.Minder

Danaë een Moons (30 jaar) naar uit Amsterdam naar is op 18 januari tijdens samen met 21 in andere passagiers betrokken bij een tijdens bootongeluk in het Kalimantan, het naar Indonesische deel van het eiland naar door Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) naar uit Amsterdam is met op 18 januari de samen met 21 in andere passagiers de betrokken bij een op tv bootongeluk in op Kalimantan, het Indonesische deel van het het eiland de Borneo. Zeventien van de tweeëntwintig de naar opvarenden worden gered door passerende boten, de uit Danaë is sindsdien vermist. Haar naar ouders en zus vinden op op tv het onvoorstelbaar hoe het weinig hulp ze de krijgen van de Nederlandse autoriteiten. door 'De op tv politie, de ambassade, het ministerie van van buitenlandse op tv zaken, ze van zijn allemaal heel meelevend door en begripvol, met maar er gebeurt tijdens niets. Je wordt op tv van het kastje met naar de muur gestuurd, infomatie komt tijdens laat en onvolledig, het je met staat er een feitelijk helemaal alleen op voor', zegt Medea Moons, de tijdens zus van Danaë. Zembla uit volgde op tv afgelopen zomer Medea, toen op tv ze samen met naar haar moeder de van plek van het bootongeluk uit bezocht, op zoek de naar antwoorden op een veel het vragen. Ze met hebben ooggetuigen, de bestuurder van de tijdens boot en naar en de locale autoriteiten een gesproken. Volgend jaar op willen ze van met sonarapparatuur in uit Nederland gaan zoeken naar het het wrak en de het stoffelijk overschot tijdens van de Danaë. Vermiste personen de hebben geen officiële op status, waardoor naar achterblijvers in grote financiële problemen op tv kunnen komen. 'Iemand in is niet overleden, maar in vermist en tijdens dat de is blijkbaar heel lastig voor instanties', op tv van zegt Inger de Vries. Ze ondervond de het zelf toen een haar vader november op tv 2013 van van de ene de op de andere dag van verdween. een 'Het is een totale nachtmerrie waarin met de je terecht komt, we door hadden geen idee wat door er uit gebeurd was. En door daarbij kwamen al door heel de financiële problemen. Na op tv een maand werd het van de loon van mijn vader stop uit gezet, het maar de hypotheek, het zorgverzekering en andere rekeningen een moesten gewoon worden uit door betaald.' Jaarlijks raken naar zo'n van 800 Nederlanders langer dan door drie weken vermist. In 10 van tot 15 gevallen uit duurt op de vermissing langer het dan een jaar. op tv Zembla onderzoekt wat op de overheid doet voor de met achterblijvers het van vermiste op tv personen.Minder

Zembla in onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven een als Capgemini te werk op gaan en waarom het de overheid in miljoenen de euro's betaalt voor niet werkende in computersystemen.Meer door Zo'n zeven miljoen naar Nederlanders zijn voor met uitkeringen zoals Kinderbijslag op tv en AOW afhankelijk door van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). op tv Deze bank stelt daarover het op door haar website: Wie op een uitkering naar van ons ontvangt, is bij naar ons aan het het goede adres. Altijd. Maar naar is dat wel op tv zo? naar De puinhoop uit bij SVB bij het uitbetalen van door het persoonsgebonden budget op tv een (PGB) aan chronisch naar zieken en gehandicapten, de staat nog in op tv ons geheugen gegrift. Het debacle haalt naar maandenlang het in nieuws. Ook politiek op tv Den Haag wordt op naar het op tv matje geroepen. Staatssecretaris Van Rijn een overleeft ternauwernood een naar motie op tv van wantrouwen, de SVB werkt op tv door in opdracht van zijn ministerie in van VWS. in Maar, wat maar amper van het nieuws op tv haalt, is een op andere ernstige miskleun bij de een SVB. Softwaregigant Capgemini naar krijgt de opdracht naar om het het ICT-systeem dat de uitbetaling in van onze kinderbijslag een en AOW regelt, door te moderniseren. Maar in Capgemini een levert de op tv SVB software die helemaal de niet blijkt te een werken. Deskundigen noemen een dergelijke mislukkingen 'spaghetticode', oftewel de onleesbare software. het De overheid trekt uiteindelijk op de stekker uit het tijdens systeem, met zonder dat het de maar één dag van heeft gefunctioneerd. Vreemd genoeg zijn naar de tijdens rekeningen van het Capgemini gewoon betaald. naar De schade: tientallen miljoenen euro's door belastinggeld blijken te tijdens zijn verdwenen. Hoe kan door dat? Zembla door onderzoekt hoe uit machtige softwarebedrijven als op tv Capgemini te werk gaan op en op waarom de overheid op miljoenen euro's betaalt voor niet het werkende op tv computersystemen.Minder

In Zembla van Internationaal een de aangrijpende reconstructie van naar de ebola-uitbraak in op West-Afrika, van op tv het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla uit Internationaal een aangrijpende het reconstructie uit van de ebola-uitbraak in West-Afrika met van het Amerikaanse naar onderzoeksprogramma 'Frontline'. door Interviews met door sleutelpersonen van de betrokken internationale in door instanties, zoals de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), leiders de van op de betrokken Afrikaanse landen en tijdens Artsen in zonder Grenzen, maken van pijnlijk duidelijk hoe het traag werd gereageerd op op tv de vele in noodsignalen van wat uit tot nu de grootste in ebola-uitbraak is. van De beelden van de door stervende, met bloedende mensen voor met de poorten van tijdens de noodklinieken van Artsen zonder op tv Grenzen, staan in nog in door het geheugen gegrift. Waarom met liet de internationale hulp zo de lang met op zich van wachten? Het ebolavirus kon daardoor maar tijdens om met zich heen blijven grijpen en tijdens eiste tot nu door door in totaal al op tv meer dan elfduizend door levens vooral in Guinee, Sirerra in Leone naar en Liberia. Zijn er voldoende op tv lessen getrokken om in een nieuwe humanitaire op tv ramp te voorkomen bij op tv een van nieuwe uitbraak?Minder

Zembla onderzoekt de op de gevolgen van de de stijging van de van Nederlandse melkproductie.Meer Een koe het in de door wei. Een typisch met Hollands tafereel. De melk die een we met van onze koeien drinken gaat met de hele wereld over. uit Onze kaas tijdens is wereldberoemd. De zuivelindustrie tijdens zet miljarden om. tijdens Achter op dit succes schuilt een geoliede de melkindustrie. een Ons land telt met 1,6 miljoen melkkoeien die samen tijdens het ruim 12 miljard liter melk met per van jaar produceren. En die tijdens productie zal tussen de van 10 en 20 procent uit stijgen tijdens nu dit jaar naar het melkquotum is het afgeschaft. Dat de betekent dat in 2020 op tv 14 miljard liter melk gemolken de wordt. In Nederland van staan nu op tv al ruim met 320 megastallen voor melkkoeien. het Gemeentes en provincies van hebben vergunningen uit verleend voor nog eens een op tv paar honderd een nieuwe megastallen en op tv zeker 200.000 extra naar melkkoeien. Het aantal de koeien dat nooit tijdens meer met buiten komt neemt snel tijdens toe. Miljoenen liters een melk moet er dagelijks in geproduceerd in worden. De koe is een op tv 'topsporter' geworden, die tot uit door het uiterste wordt uit gedreven. Maar wat zijn op tv de consequenties voor de mens op en een milieu en hoe naar puur is onze uit zogeheten weidemelk? een Zembla onderzoekt de gevolgen van de op stijging in van de Nederlandse met melkproductie.Minder

De met documentaire-reeks ZEMBLA brengt met opiniërende onderzoeksjournalistiek in door actuele documentaires, met spraak- van en in nieuwsmakende onderwerpen.Meer De van ouders van tegenwoordig het zitten met de handen in het op haar van omdat ze het niet meer weten hoe van ze moeten opvoeden. op tv Of ze nu straffen een of belonen, een het maakt geen indruk op door Lisa, Sophie, tijdens Luna, Bram naar en Daan. Ze van hebben of uit krijgen toch alles uit wat hun hartje begeert. De van moderne ouder tijdens wil geen machtsstrijd op tv met zijn uit kind; liever beschouwen ze zoon of door uit dochter als hun door beste vriend of vriendin. Ze zetten uit hun kinderen zo naar op naar een voetstuk dat tijdens die gaan geloven dat naar ze de meest van bijzondere naar personen op aarde zijn. tijdens Als zoon van of dochter zich uit op school misdraagt, hoeft het kind op tv op zich niet te verantwoorden, maar naar gaat met mama of papa bij de uit leraar uit verhaal halen. Deskundigen zijn bang dat door de in prinsen en prinsessen die op de de achterbank uit van hockeytraining naar naar vioolles worden vervoerd, een zullen uitgroeien tot een van generatie narcisten. tijdens En ze door waarschuwen ervoor dat op deze kinderen niet tijdens zijn voorbereid op het het echte door leven. Nederlandse kinderen de zijn de gelukkigste ter wereld, uit maar het vallen daarna in de een diep zwart gat. Uit onderzoek in van blijkt dat er nergens zoveel twintigers door in therapie zijn op tv in voor depressive en burnout. naar Zembla onderzoekt wat een opvoeden in 2015 een zo moeilijk uit maakt.Minder

Zembla in onderzoekt in hoeverre de een overheid de zich houdt aan haar naar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf door tijdens Ordina plaatst 'mollen' op strategische tijdens posities bij potentiële uit opdrachtgevers om aanbestedingen naar uit haar in hand te zetten. Ordina-managers tijdens krijgen de opdracht tijdens om hoge de ambtenaren van tijdens diverse ministeries en uit andere overheidsinstanties te verleiden, in op tv te pakken op tv en te fêteren. Skyboxen, diners, de golfdagen, tennistoernooien en op tv helikoptervluchten, met alles wordt op tv door Ordina uit in de kast getrokken het met maar één doel: het uit winnen van aanbestedingen. Dit het blijkt op tv uit stukken die staan op uit de door inmiddels beruchte usb-stick, aan Zembla met van toegespeeld door een van klokkenluider. De stick bevat honderdduizenden uit geheime en interne documenten in van van het ICT-bedrijf Ordina. de De vraag is of ambtenaren het op die verleidingen kunnen weerstaan. Ambtenaren op tv mogen zich door namelijk niet laten beïnvloeden en naar horen afstand op tv te uit nemen van verlokkingen. Ze moeten zo het objectief mogelijk met de uit beste deal sluiten. uit Zembla onderzoekt in hoeverre de een overheid op tv zich houdt aan door haar eigen regels met en gedragscodes.Minder

Meer door Stelt u zich op eens voor, u het doet uw tijdens werk al jaren van met veel toewijding en plezier. de U wordt van gewaardeerd. Maar dan komt naar er een verandering in het managementstijl. U het ontdekt onzorgvuldigheden en van kaart dat tijdens aan, intern. Maar uit kritiek wordt niet op prijs door gesteld. U een wordt zelfs van negatief beoordeeld. U wordt genegeerd, door van ze moeten u niet meer. Het naar overkomt op tv Arthur Gotlieb, een 50 jaar en senior beleidsmedewerker bij met de het Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij komt van in verweer, schrijft de een dik rapport door op tv voor zijn hoogste uit baas. Hij luidt de noodklok met over in grote misstanden. Twee weken later maakt met Gotlieb het een eind de aan zijn leven. Omdat de NZa op tv van zins op lijkt om de de affaire stil te houden, met het stapt de familie tijdens van Arthur naar de pers. En tijdens zo met wordt Arthur uit Gotlieb postuum klokkenluider. ZEMBLA tijdens onderzoekt hoe een een toegewijde ambtenaar tot wanhoop naar wordt het gedreven.Minder

Stelt op tv u zich eens voor, u met doet uw een werk al jaren met een veel toewijding en naar plezier. de U wordt op gewaardeerd. Maar dan komt tijdens er een verandering in managementstijl. tijdens U ontdekt onzorgvuldigheden op tv en door kaart dat door aan.

juli 2019
07-09-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

18-08-2016 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

27-07-2016 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

16-06-2016 10:05

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van het uitblijven van goede voorlichting en waarom de overheid nog steeds geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten groente en fruit, in het plast...

01-06-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendin...

05-05-2016 10:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt: Wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat...

27-01-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs.Meer Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, vanwege he...

17-12-2015 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met 21 andere passagiers betrokken bij een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met...

02-09-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en...

24-06-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afr...

27-05-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in de wei. Een typisch Hollands tafereel. De melk die we van onze koeien drinken gaat de hele wereld over. Onze kaas is wereldberoemd. De zuivelindu...

29-04-2015 20:29

Zembla

Zembla - Zembla

De documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moet...

28-01-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid zich houdt aan haar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' op strategische posities bij potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen naar haar hand te zetten. Ordina-ma...

18-11-2014 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Meer Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op ...

04-09-2014 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 133
  • Laatste uitzending op 18-07-2019 om 09:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord