Programma gemist?

Zembla tijdens onderzoekt de gevolgen van op het uitblijven van goede een voorlichting en in waarom een de overheid nog steeds op tv geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer in In het op blikje van met onze doperwtjes, op ons van bespoten groente en fruit, naar in door het plastic speelgoed het van onze met kinderen, in de crème die we uit op ons gezicht op tv smeren, uit in veel van deze door producten zitten op tv hormoonverstorende stoffen. op Chemische stoffen die op volgens wetenschappers schadelijk kunnen door zijn voor kwetsbare groepen, naar zoals jonge door kinderen of uit de foetus in uit de buik van zwangere vrouwen. tijdens Deze stoffen kunnen door het hormoonsysteem in de de war brengen in waardoor kinderen later vruchtbarheidsproblemen het krijgen. op tv Ook borstkanker, zaadbalkanker de en bepaalde het stofwisselingsziektes worden hiermee tijdens in verband gebracht. In december 2013 in toonde Zembla aan met dat zwangere vrouwen van op in Nederland niet voorgelicht worden tijdens over de risico's van de deze stoffen. De uit Deense overheid door doet dat wel. Experts een riepen van in de uitzending op dat op de Nederlandse overheid naar maatregelen moet uit nemen. De met minister kondigde na de de uitzending met aan te kijken het of de informatie door aan zwangeren voldoende is. Maar uit nu, het anderhalf jaar later, komt op het woord hormoonverstorende door stof nog steeds niet voor op tv in in de voorlichtingsfolder. op tv Waarom niet? Wetenschappers worden er moedeloos uit van. Volgens uit hen draait van alles om op de economische belangen van de met Europese industrie. Want op tv om hormoonverstoorders het uit alle met producten te halen kost door miljarden. Daarom beginnen toxicologen van en artsen een op tv tegenoffensief de en maken de balans de op voor op tv onze volksgezondheid. Ze berekenen wat het door kost op tv om ziektes te behandelen waarvoor van een men nu duidelijke een aanwijzingen heeft dat een deel met ervan naar veroorzaakt wordt door op tv hormoonverstoorders. Met schokkende conclusies. Zembla onderzoekt in de gevolgen van tijdens het een uitblijven van goede voorlichting en door waarom de overheid met nog steeds geen het maatregelen neemt op tegen een hormoonverstoorders.Minder

Zembla onderzoekt wie de ervoor zorgt dat uit tijdens wij ons met een de gerust hart kunnen in toevertrouwen aan op tv onze arts.Meer Het een UMC Utrecht ligt in onder een vergrootglas van de Inspectie de die het uit ziekenhuis zelfs onder van verscherpt toezicht op stelt. Twee uitzendingen op tv van Zembla brengen onder de meer het verhaal over het van een angstcultuur op de de KNO-afdeling, over in calamiteiten die het van ziekenhuis niet meldt bij door de Inspectie. Aanvankelijk ontkent het de Raad op tv van Bestuur dat er problemen met uit zijn, maar zegt nu naar dat Zembla uit 'ons met de neus op de door feiten op heeft gedrukt'. Toch gebeuren uit er met in korte tijd merkwaardige dingen. tijdens Klokkenluiders op worden onder druk gezet. En een in in omstreden arts die eerst op een non-actief was de gezet, mag tijdens ineens weer gaan de werken. Zonder dat de tijdens Inspectie dat weet, de en met het verscherpte de toezicht een als gevolg. Naar aanleiding van de de Zembla-uitzendingen op start de van Inspectie een groot op tv onderzoek. Komt de waarheid nu wel het boven het tafel? Opnieuw keert een Zembla terug in het UMC van Utrecht. Want met ziekenhuisdirecties, de door Inspectie en naar de minister zeggen het dat patiëntveiligheid de hoogste prioriteit heeft. van Maar waaruit het blijkt dat? In het een derde deel van op 'Ziekenhuiscalamiteiten' onderzoekt Zembla een wie op ervoor zorgt tijdens dat wij ons met een op gerust hart kunnen van toevertrouwen aan onze de arts.Minder

Zembla onderzoekt: op tv Wie zet in op tv het dossier fijnstof onze op gezondheid in centraal?Meer Toen minister het Schultz van Infrastructuur onlangs tijdens de maximumsnelheid het op nog meer met snelwegen verhoogde, laaide de naar discussie op tv rond luchtkwaliteit weer op. de Vaststaat dat van door hogere snelheden meer giftige stoffen op tv op vrijkomen. Eén daarvan is uit fijnstof. Uit onderzoek blijkt op dat fijnstof onder andere op longkanker met kan veroorzaken. Volgens met minister Schultz blijft de uit blootstelling aan fijnstof binnen van door de gestelde norm. Maar wetenschappers stellen op tv dat er naar ook onder uit de norm gezondheidsschade voor in mensen optreedt. de En hoe zit het een met het nog naar kleinere tijdens en minstens zo van gevaarlijke ultrafijnstof? Vorig jaar werden van rond van Schiphol verhoogde concentraties met gemeten. Grondig onderzoek naar de een gezondheidseffecten in in de regio een komt maar niet van de grond. naar Zembla van onderzoekt: Wie zet in het op dossier uit fijnstof onze gezondheid door centraal?Minder

Zembla naar onderzoekt de werkdruk door onder leraren en de gevolgen de voor op het onderwijs.Meer Een op de op tv vijf door leraren krijgt een op burn-out, nergens is dat een zo hoog als in op het uit onderwijs. Scholen moeten lesuren en uit soms met complete vakken schrappen, vanwege het tijdens tekort aan tijdens leraren. Bovendien zien leraren op tv het niveau van het de leerlingen van dalen. Zo gaan op kinderen met een een kennisachterstand van twee jaar door naar het op tv voortgezet onderwijs. En met universiteiten moeten bijspijkerlessen wiskunde uit geven, omdat het van niveau van de de eerstejaars studenten van beneden het de maat is. Zembla onderzoekt de het door werkdruk onder leraren en de gevolgen op voor het van onderwijs.Minder

Danaë op tv Moons (30 jaar) uit naar Amsterdam tijdens is op 18 januari met samen met 21 andere uit passagiers een betrokken bij een de bootongeluk in Kalimantan, uit het Indonesische deel van het tijdens eiland Borneo.Meer Danaë uit Moons (30 met jaar) uit Amsterdam een is op 18 januari samen in met 21 door andere passagiers met betrokken bij een naar bootongeluk in op tv Kalimantan, het Indonesische deel van op het eiland Borneo. een Zeventien van de tijdens tweeëntwintig in opvarenden worden gered door van passerende boten, Danaë is sindsdien naar vermist. uit Haar ouders en zus vinden op op het onvoorstelbaar hoe weinig hulp ze de krijgen van de op tv Nederlandse een autoriteiten. 'De politie, de ambassade, uit uit het ministerie van door buitenlandse zaken, ze zijn allemaal heel de meelevend het en begripvol, maar er gebeurt op uit niets. Je wordt van het het kastje uit naar de muur naar gestuurd, infomatie komt laat en een onvolledig, je staat de er feitelijk helemaal alleen van voor', zegt Medea uit Moons, de zus een van van Danaë. Zembla volgde afgelopen het zomer Medea, toen de ze samen met door haar moeder de plek de van het bootongeluk met bezocht, op zoek met naar antwoorden op tijdens veel vragen. Ze uit hebben de ooggetuigen, de bestuurder van de op tv boot en van en de locale autoriteiten in gesproken. Volgend jaar de willen op tv ze met tijdens sonarapparatuur uit Nederland gaan zoeken naar met het wrak tijdens en tijdens het stoffelijk overschot van Danaë. door Vermiste op tv personen hebben geen officiële het status, waardoor achterblijvers in tijdens grote de financiële problemen kunnen komen. 'Iemand door is niet een overleden, maar vermist en dat op is blijkbaar op tv heel lastig voor op instanties', uit zegt Inger de Vries. van Ze ondervond het zelf naar toen haar vader de november 2013 tijdens van de naar ene op de andere dag verdween. een 'Het op tv is een totale nachtmerrie waarin met je terecht op komt, we op hadden geen uit idee wat er gebeurd in was. En daarbij kwamen al in de heel de financiële problemen. tijdens Na een maand werd uit het loon van met mijn vader stop een gezet, maar tijdens de hypotheek, door zorgverzekering en andere rekeningen de moesten gewoon de worden door betaald.' Jaarlijks tijdens raken zo'n 800 Nederlanders in langer dan drie in weken vermist. tijdens In 10 tot 15 van gevallen duurt het de vermissing langer in dan een jaar. het Zembla onderzoekt wat de het overheid de doet voor de op tv achterblijvers van vermiste op personen.Minder

Zembla onderzoekt op tv hoe machtige softwarebedrijven door als de Capgemini te werk gaan en waarom op tv de overheid miljoenen op tv het euro's betaalt voor niet naar werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen met Nederlanders van zijn voor uitkeringen zoals van Kinderbijslag en AOW de afhankelijk van tijdens de Sociale Verzekeringsbank (SVB). het Deze bank in stelt daarover van op haar website: door Wie een uitkering van in ons ontvangt, is het bij ons aan het goede op tv door adres. Altijd. Maar het is dat wel op tv zo? De puinhoop bij SVB bij een in het uitbetalen van het persoonsgebonden budget uit (PGB) aan met chronisch in zieken en gehandicapten, staat nog in op het ons geheugen gegrift. Het debacle op haalt tijdens maandenlang het nieuws. Ook het politiek Den op Haag wordt op uit het matje geroepen. Staatssecretaris Van een Rijn overleeft ternauwernood uit een uit motie van wantrouwen, de SVB werkt op door in opdracht van zijn ministerie door van VWS. in Maar, wat maar amper het het nieuws haalt, is van een op tv andere ernstige miskleun in bij de met SVB. Softwaregigant Capgemini op tv krijgt de opdracht om op het ICT-systeem dat de van uitbetaling in van onze kinderbijslag en door AOW regelt, te door moderniseren. Maar Capgemini levert naar de SVB naar software die helemaal niet blijkt met de te werken. Deskundigen noemen dergelijke door mislukkingen 'spaghetticode', oftewel van onleesbare software. De overheid uit het trekt uiteindelijk de stekker door uit het systeem, een zonder dat in het maar één met dag heeft gefunctioneerd. Vreemd genoeg op zijn de door rekeningen van Capgemini gewoon betaald. van De schade: tientallen naar tijdens miljoenen euro's belastinggeld blijken te zijn op tv verdwenen. tijdens Hoe kan dat? Zembla het onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven een als een Capgemini te werk gaan het en het waarom de overheid miljoenen euro's betaalt het met voor niet werkende door computersystemen.Minder

In Zembla Internationaal uit de een aangrijpende reconstructie tijdens van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van van met het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla uit op Internationaal een aangrijpende met reconstructie van de ebola-uitbraak tijdens in West-Afrika van het met Amerikaanse van onderzoeksprogramma 'Frontline'. Interviews met sleutelpersonen in van een de betrokken internationale instanties, door zoals de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), leiders op een van de betrokken tijdens Afrikaanse landen en een Artsen zonder Grenzen, maken een pijnlijk duidelijk hoe traag werd het van gereageerd op de vele in noodsignalen van wat tot het nu de grootste het ebola-uitbraak is. uit De beelden een van de stervende, bloedende mensen door voor de poorten van van van de noodklinieken van een Artsen zonder Grenzen, staan nog in uit het geheugen in gegrift. Waarom in liet de internationale door hulp zo een lang op zich naar wachten? Het ebolavirus kon de daardoor maar om zich heen uit blijven grijpen op en eiste tot op tv nu in totaal al op meer dan elfduizend naar levens vooral in een een Guinee, Sirerra Leone en de Liberia. Zijn er voldoende tijdens lessen getrokken om een met nieuwe humanitaire ramp van op tv te voorkomen bij tijdens een nieuwe uitbraak?Minder

Zembla met onderzoekt de gevolgen van op tv de stijging van de het op tv Nederlandse melkproductie.Meer Een naar koe in de wei. tijdens Een typisch Hollands op tafereel. De een melk die we van onze door koeien naar drinken gaat de hele wereld door over. Onze op kaas is een wereldberoemd. De zuivelindustrie zet miljarden tijdens om. Achter dit succes op schuilt op tv een geoliede met melkindustrie. Ons land telt 1,6 met miljoen melkkoeien die samen het ruim 12 miljard uit liter melk in per jaar produceren. tijdens En die op productie zal de tussen de 10 en de 20 procent stijgen nu dit van jaar het melkquotum van is afgeschaft. de Dat betekent dat in op tv 2020 14 een miljard liter melk tijdens gemolken uit wordt. In Nederland op staan nu al ruim 320 megastallen uit tijdens voor melkkoeien. Gemeentes en provincies hebben uit vergunningen verleend voor op tv nog eens uit een een paar honderd nieuwe megastallen en zeker tijdens een 200.000 extra melkkoeien. Het aantal naar koeien naar dat nooit meer buiten komt naar neemt van snel toe. Miljoenen liters op tv melk moet een er dagelijks geproduceerd tijdens worden. De koe is een in 'topsporter' geworden, die tijdens tot het een uiterste wordt gedreven. naar Maar wat zijn de consequenties op tv voor naar de mens op tv en milieu en het hoe puur is onze zogeheten weidemelk? uit tijdens Zembla onderzoekt de gevolgen naar van de stijging van de een Nederlandse met melkproductie.Minder

De documentaire-reeks ZEMBLA naar brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek met in actuele de documentaires, uit met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer de De ouders van door tegenwoordig zitten met uit de op handen in het tijdens haar omdat ze niet meer weten van hoe ze tijdens moeten door opvoeden. Of ze nu straffen of in belonen, het maakt naar geen indruk het op Lisa, Sophie, Luna, tijdens Bram en Daan. tijdens Ze hebben in of krijgen toch uit alles wat hun hartje het een begeert. De moderne ouder wil door geen machtsstrijd met naar zijn kind; liever beschouwen tijdens ze zoon of met dochter als hun in uit beste vriend of vriendin. Ze zetten een hun kinderen zo het het op een voetstuk dat die gaan op tv geloven dat ze naar de meest bijzondere in personen op van aarde zijn. Als op tv zoon of dochter zich naar op school op misdraagt, hoeft uit het kind zich naar niet te met verantwoorden, maar gaat door mama of papa bij met de leraar verhaal halen. van Deskundigen zijn op tv bang dat de prinsen uit en prinsessen die uit op de achterbank van op tv hockeytraining naar vioolles van worden op tv vervoerd, zullen uitgroeien tot een tijdens generatie narcisten. En van ze waarschuwen ervoor uit dat tijdens deze kinderen een niet zijn voorbereid op het het echte van leven. Nederlandse kinderen zijn door de gelukkigste ter wereld, maar een vallen daarna in in een diep zwart tijdens gat. Uit met onderzoek blijkt dat door er een nergens zoveel twintigers in een therapie zijn voor depressive en naar burnout. Zembla op tv onderzoekt wat op tv opvoeden in 2015 zo in moeilijk op tv maakt.Minder

Zembla naar onderzoekt in in hoeverre de overheid naar zich houdt aan haar eigen regels van en op tv gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst een 'mollen' op een strategische posities bij potentiële door opdrachtgevers om aanbestedingen van naar haar hand te door zetten. Ordina-managers krijgen van de opdracht op om hoge ambtenaren van in diverse ministeries op en met andere overheidsinstanties te de verleiden, in te pakken en door te fêteren. uit Skyboxen, diners, golfdagen, tennistoernooien en met helikoptervluchten, alles met wordt door Ordina uit met de kast van getrokken op tv met maar één doel: het in winnen uit van aanbestedingen. Dit blijkt uit naar stukken die door staan op de inmiddels beruchte naar op usb-stick, aan Zembla op tv toegespeeld door een klokkenluider. De stick door bevat honderdduizenden geheime door en interne met documenten van het een ICT-bedrijf Ordina. een De vraag het is of ambtenaren die op verleidingen kunnen weerstaan. tijdens Ambtenaren mogen op zich namelijk niet laten op beïnvloeden en de horen afstand te nemen van de verlokkingen. Ze de moeten zo objectief mogelijk in de een beste deal sluiten. op tv Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid met zich door houdt aan haar naar eigen regels en uit gedragscodes.Minder

Meer een Stelt u zich eens uit voor, tijdens u doet uw werk al jaren een de met veel toewijding en plezier. U een wordt het gewaardeerd. Maar naar dan komt er met een verandering in managementstijl. U naar ontdekt onzorgvuldigheden en kaart tijdens dat aan, intern. op tv Maar kritiek wordt op tv niet de op prijs gesteld. U in wordt uit zelfs negatief beoordeeld. U wordt genegeerd, naar ze moeten naar u niet meer. de Het een overkomt Arthur Gotlieb, 50 jaar en met senior op tv beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit uit op (NZa). Hij komt in op verweer, schrijft een een dik rapport voor zijn uit hoogste baas. op tv Hij luidt de tijdens noodklok over grote misstanden. Twee op tv weken later maakt op tv het Gotlieb een eind aan zijn de leven. Omdat tijdens de NZa een van zins lijkt om de affaire op stil te door houden, stapt de met familie van Arthur naar de de pers. met En zo wordt Arthur uit Gotlieb postuum in klokkenluider. ZEMBLA onderzoekt door hoe een toegewijde de ambtenaar uit tot wanhoop wordt de gedreven.Minder

Stelt naar u zich eens voor, u tijdens doet uw op tv werk al van jaren met met veel toewijding en plezier. met U wordt in gewaardeerd. Maar dan komt er door een verandering in een managementstijl. van U ontdekt onzorgvuldigheden en door kaart dat van aan.

december 2018
07-09-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

18-08-2016 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

27-07-2016 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

16-06-2016 10:05

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van het uitblijven van goede voorlichting en waarom de overheid nog steeds geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten groente en fruit, in het plast...

01-06-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendin...

05-05-2016 10:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt: Wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat...

27-01-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs.Meer Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, vanwege he...

17-12-2015 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met 21 andere passagiers betrokken bij een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met...

02-09-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en...

24-06-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afr...

27-05-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in de wei. Een typisch Hollands tafereel. De melk die we van onze koeien drinken gaat de hele wereld over. Onze kaas is wereldberoemd. De zuivelindu...

29-04-2015 20:29

Zembla

Zembla - Zembla

De documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moet...

28-01-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid zich houdt aan haar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' op strategische posities bij potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen naar haar hand te zetten. Ordina-ma...

18-11-2014 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Meer Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op ...

04-09-2014 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 133
  • Laatste uitzending op 12-12-2018 om 21:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord