Programma gemist?

Zembla de onderzoekt de gevolgen van van het in uitblijven van goede voorlichting en waarom op tv de naar overheid nog steeds geen op tv maatregelen neemt door tegen hormoonverstoorders.Meer In het het blikje van van onze doperwtjes, op ons bespoten op tv groente en het fruit, in het plastic een speelgoed het van onze het kinderen, in de tijdens crème die we op ons het gezicht door smeren, in veel van door deze producten op tv zitten hormoonverstorende stoffen. Chemische stoffen met die volgens van wetenschappers schadelijk kunnen in zijn voor kwetsbare groepen, zoals naar jonge kinderen of het op de foetus in de op tv buik van zwangere door vrouwen. Deze een stoffen kunnen het hormoonsysteem in de op tv war in brengen waardoor van kinderen later vruchtbarheidsproblemen krijgen. Ook uit borstkanker, zaadbalkanker en bepaalde een stofwisselingsziektes worden in hiermee in verband tijdens gebracht. In december 2013 door toonde Zembla de aan de dat zwangere vrouwen tijdens in Nederland niet op voorgelicht worden over op de risico's van deze uit stoffen. De Deense de overheid doet dat wel. Experts tijdens riepen in naar de uitzending op dat een een de Nederlandse overheid maatregelen moet door nemen. De van minister kondigde na de uitzending door aan te kijken in of het de informatie van aan zwangeren voldoende is. Maar uit nu, anderhalf jaar later, van van komt het woord hormoonverstorende stof tijdens nog een steeds niet voor tijdens in de voorlichtingsfolder. Waarom door niet? Wetenschappers worden er tijdens moedeloos met van. Volgens hen draait alles om in de een economische belangen met van de Europese industrie. Want om het hormoonverstoorders op tv uit alle naar producten te halen op kost miljarden. Daarom beginnen toxicologen op tv en artsen een tegenoffensief het en maken naar de balans op tijdens voor op onze volksgezondheid. Ze berekenen wat uit het kost uit om ziektes te behandelen op waarvoor men nu duidelijke tijdens aanwijzingen heeft een dat naar een deel ervan veroorzaakt wordt door door hormoonverstoorders. Met uit schokkende tijdens conclusies. Zembla onderzoekt op tv de gevolgen van het uitblijven in van goede voorlichting naar en waarom de de overheid nog steeds geen in maatregelen neemt tegen met de hormoonverstoorders.Minder

Zembla onderzoekt het wie ervoor op zorgt dat door wij ons met naar een gerust hart de kunnen toevertrouwen aan de onze arts.Meer Het UMC in Utrecht ligt onder een vergrootglas in van de Inspectie uit tijdens die het ziekenhuis naar zelfs onder verscherpt een toezicht stelt. Twee een uitzendingen van Zembla brengen onder de meer het door verhaal over een angstcultuur in op in de KNO-afdeling, over calamiteiten die het in een ziekenhuis niet meldt bij de Inspectie. in Aanvankelijk ontkent de het Raad van Bestuur op dat er in problemen het zijn, maar zegt de nu dat Zembla 'ons met uit de door neus op de feiten heeft gedrukt'. de Toch gebeuren van er in op tv korte tijd merkwaardige dingen. van Klokkenluiders worden onder druk door gezet. En een een omstreden arts uit die eerst op uit non-actief was de gezet, mag ineens weer in gaan werken. Zonder dat tijdens op tv de Inspectie dat weet, en met de het verscherpte toezicht naar als gevolg. Naar op aanleiding van de een Zembla-uitzendingen start op de Inspectie het een groot onderzoek. de Komt de op tv waarheid nu wel boven het tafel? Opnieuw keert Zembla de terug in het van UMC Utrecht. Want ziekenhuisdirecties, een de Inspectie op en de minister zeggen van dat patiëntveiligheid de een hoogste prioriteit heeft. van Maar waaruit van blijkt tijdens dat? In het derde deel in van door 'Ziekenhuiscalamiteiten' onderzoekt Zembla wie ervoor op zorgt dat door wij ons met een op gerust hart kunnen toevertrouwen het aan de onze arts.Minder

Zembla onderzoekt: van Wie zet in naar het dossier op fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen van minister Schultz van van Infrastructuur onlangs de in een maximumsnelheid op nog meer de snelwegen verhoogde, laaide de door discussie de rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat uit dat door hogere snelheden van meer giftige op tv stoffen vrijkomen. uit Eén daarvan in is fijnstof. Uit onderzoek in blijkt dat fijnstof tijdens onder andere longkanker kan een veroorzaken. Volgens minister Schultz het blijft de op blootstelling aan fijnstof binnen naar de van gestelde norm. Maar op wetenschappers stellen op tv dat er ook onder de het norm gezondheidsschade voor mensen in optreedt. En hoe met naar zit het met het het nog kleinere en minstens zo tijdens gevaarlijke op ultrafijnstof? Vorig jaar werden rond uit Schiphol door verhoogde concentraties gemeten. een Grondig onderzoek naar de op gezondheidseffecten op tv in de regio door komt maar niet van de door grond. Zembla onderzoekt: tijdens Wie zet in door het dossier fijnstof onze naar gezondheid met centraal?Minder

Zembla onderzoekt de een werkdruk het onder leraren en de in gevolgen voor het het onderwijs.Meer op Een op de vijf van leraren krijgt een uit burn-out, nergens is dat zo in hoog als de in het onderwijs. met Scholen moeten het lesuren en soms complete met vakken op tv schrappen, vanwege het tekort aan uit leraren. Bovendien in zien leraren het de niveau van het de leerlingen dalen. Zo van gaan kinderen met op een kennisachterstand met van twee jaar naar het voortgezet naar onderwijs. En tijdens universiteiten moeten bijspijkerlessen op tv wiskunde geven, omdat tijdens het het niveau van de tijdens eerstejaars studenten beneden de de maat is. Zembla het onderzoekt de werkdruk onder van leraren uit en de gevolgen voor het een onderwijs.Minder

Danaë Moons (30 van jaar) uit Amsterdam een is met op 18 januari de samen met 21 andere passagiers op tv betrokken bij een een bootongeluk in het Kalimantan, het een Indonesische deel een van het eiland op Borneo.Meer Danaë Moons (30 uit jaar) uit naar Amsterdam is op 18 januari de samen met met 21 andere van passagiers betrokken bij een naar bootongeluk in Kalimantan, het tijdens Indonesische deel van het op tv eiland Borneo. Zeventien in van met de tweeëntwintig opvarenden uit worden gered tijdens door passerende boten, Danaë is naar sindsdien van vermist. Haar ouders op en zus vinden het onvoorstelbaar hoe in weinig hulp tijdens ze krijgen met van de met Nederlandse autoriteiten. 'De politie, de ambassade, het het ministerie op tv van buitenlandse het zaken, ze zijn de allemaal heel meelevend en op begripvol, maar er gebeurt een niets. het Je wordt van op tv het kastje op naar de muur gestuurd, tijdens infomatie komt laat naar en onvolledig, uit je staat er een feitelijk helemaal alleen voor', zegt Medea van Moons, de naar zus van Danaë. Zembla in volgde met afgelopen zomer Medea, met toen ze door samen met haar moeder op tv de plek op tv van het bootongeluk uit bezocht, op zoek naar het antwoorden op veel tijdens vragen. Ze hebben ooggetuigen, de tijdens bestuurder naar van de boot op en en de locale het autoriteiten gesproken. door Volgend jaar willen ze met de sonarapparatuur uit Nederland tijdens gaan zoeken naar tijdens door het wrak en het stoffelijk overschot naar het van Danaë. Vermiste personen hebben een geen officiële op status, waardoor achterblijvers in grote van financiële problemen de kunnen komen. 'Iemand is het niet overleden, maar van vermist en dat van is blijkbaar heel het lastig voor het instanties', zegt op tv Inger de op tv Vries. Ze ondervond op het zelf toen haar vader november tijdens 2013 van de op tv ene op uit de andere uit dag verdween. 'Het is een op tv totale nachtmerrie naar waarin je terecht komt, in we hadden een geen idee wat met er gebeurd was. En uit daarbij uit kwamen al met heel de financiële problemen. Na de een maand werd met het een loon van mijn vader op tv stop gezet, maar de van hypotheek, zorgverzekering van en andere in rekeningen moesten gewoon op worden door betaald.' van Jaarlijks raken zo'n 800 Nederlanders het langer dan drie weken naar vermist. In tijdens 10 een tot 15 gevallen duurt de van vermissing langer dan naar een jaar. in Zembla onderzoekt op tv wat de overheid doet in voor de achterblijvers door van vermiste met personen.Minder

Zembla onderzoekt tijdens hoe machtige softwarebedrijven als een naar Capgemini te werk gaan en op waarom de overheid miljoenen in euro's betaalt voor in niet werkende van computersystemen.Meer Zo'n op tv zeven miljoen Nederlanders zijn voor in uitkeringen zoals Kinderbijslag door en AOW naar afhankelijk van de van Sociale met Verzekeringsbank (SVB). Deze bank stelt daarover naar op met haar website: Wie naar een uitkering in van ons ontvangt, is uit bij ons op aan het goede adres. Altijd. Maar het is dat wel met zo? De puinhoop een bij SVB op tv bij het uitbetalen op van het persoonsgebonden budget het naar (PGB) aan chronisch zieken en van gehandicapten, staat nog van in ons het geheugen gegrift. Het debacle haalt de maandenlang het het nieuws. Ook politiek tijdens Den Haag wordt op het het matje geroepen. het Staatssecretaris de Van Rijn het overleeft ternauwernood een motie op tv van wantrouwen, de SVB werkt op tv in opdracht van van in zijn ministerie van VWS. Maar, op wat maar amper het door nieuws haalt, tijdens is een andere het ernstige op tv miskleun bij de SVB. Softwaregigant Capgemini door krijgt de opdracht door om het het ICT-systeem dat de op tv uitbetaling van onze kinderbijslag op en de AOW regelt, te moderniseren. tijdens Maar tijdens Capgemini levert de SVB software die met de helemaal niet blijkt te werken. Deskundigen tijdens noemen op tv dergelijke mislukkingen 'spaghetticode', oftewel onleesbare het uit software. De overheid trekt uiteindelijk uit de stekker uit het het van systeem, zonder dat met het maar één dag heeft gefunctioneerd. uit Vreemd genoeg zijn in de tijdens rekeningen van tijdens Capgemini gewoon betaald. De tijdens schade: tientallen het miljoenen euro's belastinggeld blijken te zijn in verdwenen. Hoe uit kan dat? Zembla op tv onderzoekt op tv hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini van te werk gaan in en waarom de van overheid met miljoenen euro's betaalt naar voor niet werkende met computersystemen.Minder

In door Zembla Internationaal een aangrijpende van reconstructie van de de ebola-uitbraak het in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma het tijdens 'Frontline'.Meer In Zembla een Internationaal een aangrijpende van reconstructie van de op ebola-uitbraak in West-Afrika tijdens van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'. Interviews van een met sleutelpersonen van de betrokken een internationale instanties, zoals het de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met leiders van de door betrokken Afrikaanse landen en uit Artsen tijdens zonder Grenzen, maken pijnlijk het duidelijk hoe het traag werd gereageerd op op de vele het noodsignalen van wat naar tot nu de de grootste ebola-uitbraak is. de De beelden naar van de stervende, uit bloedende mensen voor in de poorten van de door noodklinieken van Artsen zonder tijdens Grenzen, staan nog in door het geheugen gegrift. de van Waarom liet de op tv internationale hulp zo naar lang op zich wachten? Het ebolavirus uit kon daardoor uit maar om zich door heen in blijven grijpen en eiste tot nu in door in totaal al meer dan elfduizend in de levens vooral in Guinee, Sirerra van Leone en Liberia. in Zijn tijdens er voldoende lessen getrokken een om een nieuwe humanitaire op ramp in te voorkomen bij tijdens een nieuwe uitbraak?Minder

Zembla de onderzoekt de gevolgen van de in stijging van het de een Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in naar de het wei. Een typisch Hollands met tafereel. De uit melk die we op tv van onze koeien drinken gaat de door hele wereld over. het Onze kaas is van wereldberoemd. De door zuivelindustrie zet miljarden om. van van Achter dit succes het schuilt een geoliede melkindustrie. een Ons land in telt 1,6 miljoen melkkoeien die samen een ruim 12 miljard met liter naar melk per tijdens jaar produceren. En die productie zal het tussen de 10 op tv en op tv 20 procent stijgen nu uit dit jaar het het melkquotum is op tv afgeschaft. Dat betekent naar dat in het 2020 14 miljard liter in melk gemolken wordt. tijdens In Nederland staan het nu al in ruim 320 megastallen voor melkkoeien. Gemeentes naar in en provincies hebben vergunningen verleend tijdens voor nog op tv eens een van paar honderd nieuwe megastallen en een zeker 200.000 extra melkkoeien. tijdens Het van aantal koeien op dat nooit meer buiten komt naar neemt snel toe. Miljoenen van liters op tv melk moet op er dagelijks geproduceerd worden. De koe met is uit een 'topsporter' op tv geworden, die tot het naar uiterste wordt op tv gedreven. Maar wat zijn het de consequenties voor de mens uit van en milieu en hoe puur is met onze een zogeheten weidemelk? Zembla onderzoekt de tijdens gevolgen tijdens van de op stijging van de naar Nederlandse melkproductie.Minder

De documentaire-reeks op ZEMBLA brengt opiniërende het onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, naar de met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer het De ouders van met tegenwoordig zitten met uit de van handen in het haar omdat de ze niet een meer weten hoe door ze moeten van opvoeden. Of ze nu straffen tijdens of belonen, op het maakt geen uit indruk op Lisa, het Sophie, Luna, Bram en met Daan. Ze uit hebben of krijgen de toch alles tijdens wat hun hartje in begeert. De moderne ouder wil geen in machtsstrijd met uit zijn kind; liever naar beschouwen ze op tv zoon of dochter als een hun beste vriend in of vriendin. Ze zetten een hun kinderen zo tijdens op een voetstuk op met dat die gaan geloven dat op tv ze de het meest bijzondere op personen op aarde zijn. Als zoon uit of dochter op zich met op school misdraagt, hoeft het uit kind zich niet te op een verantwoorden, maar gaat mama of door papa bij op tv de leraar het verhaal halen. Deskundigen zijn bang dat met van de prinsen en op prinsessen die op de een achterbank van hockeytraining naar vioolles naar tijdens worden vervoerd, zullen uitgroeien tot een een generatie narcisten. En in ze waarschuwen een ervoor dat deze kinderen met uit niet zijn voorbereid op het echte met leven. Nederlandse kinderen met zijn door de gelukkigste ter wereld, maar de op tv vallen daarna in op een diep zwart naar gat. Uit onderzoek blijkt naar dat er nergens zoveel met twintigers in therapie zijn de voor depressive naar en burnout. Zembla het onderzoekt wat opvoeden in uit 2015 zo met moeilijk met maakt.Minder

Zembla het onderzoekt in hoeverre in de overheid zich houdt uit aan haar eigen regels de en naar gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' met op strategische door posities bij potentiële opdrachtgevers naar het om aanbestedingen naar haar op hand te zetten. Ordina-managers door krijgen de opdracht van om hoge op ambtenaren van een diverse ministeries en andere met overheidsinstanties te op tv verleiden, in te pakken in en te fêteren. tijdens Skyboxen, diners, golfdagen, tennistoernooien uit en uit helikoptervluchten, alles wordt door het Ordina uit het de kast getrokken met een maar één doel: in het winnen van in aanbestedingen. Dit op tv blijkt uit stukken van die staan op de inmiddels op tv beruchte usb-stick, op tv aan Zembla toegespeeld van door een klokkenluider. De door stick bevat honderdduizenden geheime tijdens en interne het documenten tijdens van het ICT-bedrijf Ordina. De de vraag in is of ambtenaren die verleidingen kunnen de weerstaan. Ambtenaren een mogen zich namelijk niet uit laten met beïnvloeden en met horen afstand te nemen van het verlokkingen. Ze met moeten zo objectief mogelijk de een beste deal een sluiten. Zembla met onderzoekt in hoeverre uit de overheid zich houdt aan een haar met eigen regels tijdens en gedragscodes.Minder

Meer Stelt u uit zich eens voor, het u de doet uw werk van al jaren met veel toewijding op in en plezier. U wordt uit gewaardeerd. Maar dan door komt er een in verandering in managementstijl. uit U ontdekt onzorgvuldigheden in en kaart met dat aan, intern. Maar kritiek wordt tijdens tijdens niet op prijs gesteld. U wordt een zelfs negatief naar beoordeeld. op U wordt genegeerd, ze moeten u de niet meer. een Het overkomt Arthur naar Gotlieb, door 50 jaar en senior van beleidsmedewerker bij de een Nederlandse Zorgautoriteit een (NZa). Hij komt in op verweer, schrijft een dik met rapport op voor zijn hoogste baas. Hij luidt het de noodklok over naar grote misstanden. door Twee weken op tv later maakt Gotlieb een met eind aan zijn door leven. Omdat de NZa de het van zins lijkt op tv om de affaire op tv stil te houden, stapt de door familie van Arthur in naar de op pers. En zo door wordt Arthur Gotlieb een postuum klokkenluider. ZEMBLA onderzoekt hoe van tijdens een toegewijde ambtenaar tot wanhoop uit wordt tijdens gedreven.Minder

Stelt in u zich eens voor, u van doet tijdens uw werk al het jaren met van veel toewijding en plezier. U wordt de met gewaardeerd. Maar dan komt in er een verandering in managementstijl. met op U ontdekt onzorgvuldigheden en het kaart dat tijdens aan.

oktober 2020
07-09-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

18-08-2016 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

27-07-2016 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

16-06-2016 10:05

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van het uitblijven van goede voorlichting en waarom de overheid nog steeds geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten groente en fruit, in het plast...

01-06-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendin...

05-05-2016 10:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt: Wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat...

27-01-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs.Meer Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, vanwege he...

17-12-2015 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met 21 andere passagiers betrokken bij een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met...

02-09-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en...

24-06-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afr...

27-05-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in de wei. Een typisch Hollands tafereel. De melk die we van onze koeien drinken gaat de hele wereld over. Onze kaas is wereldberoemd. De zuivelindu...

29-04-2015 20:29

Zembla

Zembla - Zembla

De documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moet...

28-01-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid zich houdt aan haar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' op strategische posities bij potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen naar haar hand te zetten. Ordina-ma...

18-11-2014 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Meer Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op ...

04-09-2014 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 133
  • Laatste uitzending op 26-09-2019 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!