Programma gemist?

Zembla onderzoekt de met gevolgen van het van uit uitblijven van goede voorlichting van en waarom de overheid nog tijdens steeds geen maatregelen van neemt door tegen hormoonverstoorders.Meer in In het blikje van een onze doperwtjes, op ons bespoten het groente en fruit, met uit in het plastic speelgoed tijdens van onze op kinderen, in de crème die we een op ons gezicht door smeren, uit in veel van deze op producten zitten hormoonverstorende naar stoffen. Chemische stoffen die op volgens wetenschappers de schadelijk kunnen zijn voor van kwetsbare groepen, zoals door jonge in kinderen of de foetus in uit de buik tijdens van zwangere op tv vrouwen. Deze stoffen kunnen het het hormoonsysteem in de door op tv war brengen waardoor kinderen een later vruchtbarheidsproblemen krijgen. naar Ook borstkanker, zaadbalkanker en bepaalde het van stofwisselingsziektes worden hiermee in in verband gebracht. In december 2013 naar op tv toonde Zembla aan dat zwangere in vrouwen in Nederland van niet de voorgelicht worden over de risico's uit van de deze stoffen. De Deense overheid een doet dat tijdens wel. Experts riepen in in de uitzending op in dat de uit Nederlandse overheid een maatregelen moet nemen. De minister kondigde de na het de uitzending aan te kijken op tv of de van informatie aan zwangeren voldoende tijdens het is. Maar nu, anderhalf jaar later, tijdens komt het uit woord hormoonverstorende van stof nog steeds tijdens niet voor in de tijdens voorlichtingsfolder. uit Waarom niet? Wetenschappers worden er met moedeloos van. Volgens op tv hen het draait alles om de door economische belangen van de tijdens Europese door industrie. Want om hormoonverstoorders uit uit alle producten te op tv halen kost op miljarden. Daarom beginnen toxicologen en de artsen een naar tegenoffensief en op tv maken de balans op voor in onze op tv volksgezondheid. Ze berekenen wat op het kost om het ziektes te op behandelen waarvoor men nu duidelijke met aanwijzingen heeft uit dat een in deel ervan veroorzaakt wordt in door hormoonverstoorders. Met schokkende door conclusies. uit Zembla onderzoekt de gevolgen van de het de uitblijven van met goede voorlichting en waarom de met overheid nog steeds van geen een maatregelen neemt tegen de hormoonverstoorders.Minder

Zembla op tv onderzoekt wie ervoor in zorgt dat wij met ons met een gerust van hart de kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer tijdens Het met UMC Utrecht ligt onder het een vergrootglas uit van de Inspectie die het ziekenhuis naar zelfs onder verscherpt uit toezicht stelt. de Twee op tv uitzendingen van Zembla brengen met onder meer het verhaal over een een angstcultuur op een het de KNO-afdeling, over calamiteiten die met het ziekenhuis niet meldt uit bij de Inspectie. het een Aanvankelijk ontkent de Raad van Bestuur van dat er door problemen door zijn, maar zegt nu op dat Zembla 'ons met de door neus uit op de feiten van heeft gedrukt'. Toch gebeuren op tv er in korte tijd uit merkwaardige dingen. naar Klokkenluiders worden naar onder druk naar gezet. En een de omstreden arts die eerst de op non-actief was op gezet, mag ineens weer gaan tijdens werken. Zonder dat op de met Inspectie dat weet, en het met het in verscherpte toezicht uit als gevolg. Naar aanleiding van tijdens de het Zembla-uitzendingen start de Inspectie de een groot onderzoek. het Komt de waarheid op nu wel boven een tafel? Opnieuw keert Zembla terug met in in het UMC Utrecht. met Want ziekenhuisdirecties, de Inspectie het en de minister uit zeggen dat patiëntveiligheid de uit hoogste op tv prioriteit heeft. Maar op waaruit blijkt de dat? In het derde deel tijdens van 'Ziekenhuiscalamiteiten' onderzoekt Zembla de wie ervoor op tv zorgt naar dat wij ons de met een gerust hart tijdens kunnen toevertrouwen aan onze een arts.Minder

Zembla op tv onderzoekt: Wie door zet in het dossier fijnstof onze uit gezondheid centraal?Meer Toen de minister Schultz het van Infrastructuur onlangs tijdens de maximumsnelheid op in nog meer snelwegen de verhoogde, laaide de uit discussie de rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat dat een door op tv hogere snelheden meer van giftige stoffen vrijkomen. Eén naar daarvan is fijnstof. de Uit op onderzoek blijkt dat fijnstof onder andere naar longkanker kan veroorzaken. een met Volgens minister Schultz blijft de blootstelling op aan fijnstof het binnen de naar gestelde norm. Maar door wetenschappers stellen op tv dat er ook onder de norm op gezondheidsschade voor mensen in optreedt. En naar hoe met zit het met het het nog kleinere en minstens zo in een gevaarlijke ultrafijnstof? Vorig jaar tijdens werden rond uit Schiphol verhoogde concentraties gemeten. met Grondig onderzoek naar de gezondheidseffecten uit het in de regio komt op tv maar niet een van de grond. Zembla onderzoekt: Wie op tv zet in de het van dossier fijnstof onze gezondheid naar centraal?Minder

Zembla onderzoekt door de werkdruk onder leraren op tv en de tijdens gevolgen voor tijdens het onderwijs.Meer Een op tv op de vijf leraren krijgt uit een met burn-out, nergens is dat zo naar hoog een als in op tv het onderwijs. Scholen moeten lesuren en in soms op complete vakken van schrappen, vanwege het tekort aan een leraren. Bovendien uit zien leraren het van niveau van de leerlingen het dalen. Zo gaan naar kinderen met uit een kennisachterstand van twee jaar door het naar het voortgezet onderwijs. En universiteiten met moeten bijspijkerlessen wiskunde in geven, omdat de het niveau naar van de eerstejaars uit studenten beneden in de maat is. Zembla tijdens onderzoekt de werkdruk onder met leraren en de gevolgen op voor het van onderwijs.Minder

Danaë op tv Moons (30 jaar) uit Amsterdam in is op de 18 januari samen met op tv 21 andere uit passagiers betrokken bij naar een bootongeluk in het Kalimantan, het Indonesische deel een van het eiland in Borneo.Meer Danaë op Moons (30 jaar) uit op tv Amsterdam is het op 18 op januari samen met 21 op andere passagiers tijdens betrokken bij naar een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische met het deel van het eiland Borneo. door Zeventien van de door tweeëntwintig opvarenden met worden gered van door passerende boten, in Danaë is sindsdien vermist. Haar ouders tijdens en zus vinden uit het onvoorstelbaar naar hoe weinig hulp naar ze een krijgen van de Nederlandse autoriteiten. het 'De politie, tijdens de ambassade, het ministerie uit van buitenlandse tijdens zaken, ze zijn allemaal heel tijdens meelevend en naar begripvol, maar er tijdens gebeurt niets. Je wordt tijdens van het kastje naar naar de tijdens muur in gestuurd, infomatie komt laat en onvolledig, het je op tv staat er feitelijk helemaal naar alleen voor', zegt de Medea Moons, de zus van van Danaë. Zembla een volgde afgelopen zomer met in Medea, toen ze samen op met haar moeder op de plek van met het bootongeluk bezocht, op naar zoek naar antwoorden op op tv op tv veel vragen. Ze een hebben ooggetuigen, de bestuurder van de het boot tijdens en en de locale autoriteiten in gesproken. het Volgend jaar met willen ze met sonarapparatuur uit Nederland de gaan zoeken naar met het de wrak en het op tv stoffelijk overschot van uit Danaë. Vermiste personen het hebben geen door officiële status, waardoor door achterblijvers in grote een financiële problemen kunnen naar komen. 'Iemand is uit niet overleden, maar vermist en dat naar is blijkbaar heel op tv door lastig voor instanties', zegt Inger de op tv op Vries. Ze ondervond het zelf toen naar haar vader november door 2013 van de het ene op de tijdens andere dag verdween. tijdens 'Het is een naar het totale nachtmerrie waarin je het terecht komt, we hadden geen door idee wat van er gebeurd was. En het daarbij van kwamen al heel de financiële op tv problemen. Na met een op tv maand werd het naar loon van mijn vader een stop gezet, maar de hypotheek, door zorgverzekering en tijdens andere rekeningen moesten gewoon uit worden door betaald.' uit Jaarlijks het raken zo'n tijdens 800 Nederlanders langer dan door drie weken vermist. van In 10 tot 15 gevallen tijdens duurt de vermissing met langer het dan een op tv jaar. Zembla onderzoekt wat de overheid de doet op voor de achterblijvers van de vermiste op personen.Minder

Zembla de onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven op tv als een Capgemini te werk gaan en door waarom de een overheid miljoenen euro's een betaalt voor de niet werkende computersystemen.Meer van Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn met voor uitkeringen zoals de Kinderbijslag en een AOW afhankelijk door van de Sociale Verzekeringsbank in (SVB). Deze bank stelt op tv daarover op haar website: een uit Wie een uitkering van ons ontvangt, het is bij ons uit aan op het goede adres. Altijd. het Maar is dat wel naar zo? De puinhoop met het bij SVB bij het uitbetalen van uit het persoonsgebonden budget het tijdens (PGB) aan chronisch zieken en gehandicapten, van staat nog in een ons geheugen gegrift. een Het door debacle haalt uit maandenlang het nieuws. Ook politiek de Den op Haag wordt op het het matje geroepen. Staatssecretaris een Van Rijn overleeft ternauwernood in een motie in van wantrouwen, de het SVB werkt in naar opdracht van zijn ministerie van op tv VWS. Maar, wat in maar amper het met nieuws op tv haalt, is een andere ernstige op tv miskleun bij de een SVB. op tv Softwaregigant Capgemini krijgt de opdracht door om een het ICT-systeem een dat de uitbetaling van met onze kinderbijslag en AOW regelt, van te moderniseren. door Maar Capgemini levert door de in SVB software die helemaal niet blijkt door te op werken. Deskundigen in noemen dergelijke mislukkingen 'spaghetticode', oftewel het onleesbare software. De op overheid trekt uiteindelijk de met stekker uit het door systeem, uit zonder dat met het maar één van dag heeft gefunctioneerd. van Vreemd genoeg zijn door de rekeningen van Capgemini een gewoon betaald. De schade: in tientallen miljoenen euro's belastinggeld op tv blijken te op tv zijn verdwenen. in Hoe kan naar dat? Zembla onderzoekt hoe machtige door softwarebedrijven als Capgemini van te werk gaan naar en het waarom de overheid miljoenen euro's met betaalt voor niet werkende uit uit computersystemen.Minder

In Zembla Internationaal met een met aangrijpende reconstructie van de het ebola-uitbraak in West-Afrika, van in met het Amerikaanse onderzoeksprogramma een 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een tijdens aangrijpende reconstructie met van de de ebola-uitbraak in West-Afrika van het in Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'. Interviews de in met sleutelpersonen van de betrokken tijdens internationale instanties, de zoals de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), leiders een uit van de betrokken de Afrikaanse landen en in Artsen zonder Grenzen, maken pijnlijk op duidelijk de hoe traag werd gereageerd van op de vele een noodsignalen van wat naar tot nu de grootste ebola-uitbraak in is. een De beelden van de de stervende, bloedende mensen voor op tv de poorten met van de noodklinieken van uit Artsen zonder met Grenzen, staan de nog in het geheugen gegrift. met Waarom van liet de internationale hulp naar zo lang een op zich wachten? Het het ebolavirus kon een daardoor maar een om zich heen blijven grijpen naar en eiste tot nu in in totaal al naar meer de dan elfduizend levens vooral in in door Guinee, Sirerra Leone en Liberia. Zijn in er de voldoende lessen de getrokken om een door nieuwe humanitaire ramp met te voorkomen bij een tijdens nieuwe uitbraak?Minder

Zembla onderzoekt de met gevolgen van de het stijging van in de Nederlandse uit melkproductie.Meer Een koe op tv in de wei. Een naar typisch van Hollands tafereel. De melk van die we de van onze koeien het drinken gaat de hele tijdens wereld over. Onze kaas is het een wereldberoemd. De zuivelindustrie zet miljarden van om. Achter op tv dit succes schuilt een het geoliede melkindustrie. Ons land de telt 1,6 miljoen met melkkoeien die samen door ruim 12 miljard op liter melk op tv per van jaar produceren. En die productie zal op door tussen de 10 en het 20 procent stijgen van nu dit van jaar het melkquotum is afgeschaft. in Dat betekent van dat in in 2020 14 miljard de liter melk gemolken wordt. tijdens In Nederland staan het nu al ruim 320 megastallen met door voor melkkoeien. Gemeentes en provincies de hebben vergunningen verleend naar voor nog op tv eens een paar honderd tijdens nieuwe op megastallen en zeker 200.000 extra melkkoeien. uit Het aantal in koeien dat nooit meer op het buiten komt neemt snel uit toe. Miljoenen liters het melk moet uit er dagelijks geproduceerd de worden. De koe is een het 'topsporter' geworden, die in tot het naar uiterste wordt een gedreven. Maar wat zijn de consequenties uit voor van de mens op tv en milieu en hoe het puur is een onze zogeheten weidemelk? tijdens Zembla onderzoekt de gevolgen van de op stijging tijdens van de Nederlandse tijdens melkproductie.Minder

De door documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende van onderzoeksjournalistiek met in actuele documentaires, in met spraak- en nieuwsmakende van onderwerpen.Meer De ouders van door tegenwoordig zitten van met de handen in uit het haar omdat ze de niet uit meer weten hoe ze op tv moeten opvoeden. een Of ze nu op straffen of belonen, naar het maakt geen indruk op de Lisa, Sophie, Luna, de Bram en tijdens Daan. Ze hebben of naar krijgen toch naar alles wat tijdens hun hartje begeert. De in moderne de ouder wil geen machtsstrijd met tijdens zijn op kind; liever beschouwen ze zoon de of dochter als hun op beste vriend uit of vriendin. Ze zetten de hun kinderen een zo op een met voetstuk dat die gaan van het geloven dat ze de meest bijzondere uit personen op met aarde van zijn. Als zoon op tv of dochter zich op uit school misdraagt, hoeft het kind door op zich niet te verantwoorden, het maar gaat mama op tv of papa bij op de leraar naar verhaal halen. Deskundigen zijn bang dat met de prinsen en met prinsessen die in op de achterbank van een van hockeytraining naar vioolles een worden vervoerd, zullen uitgroeien tot een tijdens generatie narcisten. En met ze waarschuwen ervoor tijdens dat deze kinderen het niet zijn uit voorbereid op het echte de het leven. Nederlandse kinderen zijn tijdens de gelukkigste ter wereld, maar het vallen op daarna in een op diep zwart gat. op tv Uit onderzoek blijkt dat er op tv nergens in zoveel twintigers in therapie uit zijn voor depressive en op burnout. van Zembla onderzoekt wat met opvoeden in met 2015 zo moeilijk een maakt.Minder

Zembla onderzoekt in een hoeverre de overheid op tv een zich houdt aan haar naar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf met een Ordina plaatst 'mollen' op door strategische posities bij het potentiële opdrachtgevers om naar aanbestedingen naar haar hand te naar door zetten. Ordina-managers krijgen de opdracht om de hoge ambtenaren door van diverse ministeries en naar het andere overheidsinstanties te verleiden, naar in te pakken en te van fêteren. uit Skyboxen, diners, in golfdagen, tennistoernooien en naar helikoptervluchten, alles wordt door Ordina met uit de kast een getrokken met van maar één doel: een het winnen van aanbestedingen. met Dit tijdens blijkt uit stukken die staan door op de inmiddels tijdens beruchte usb-stick, op aan Zembla toegespeeld door een van klokkenluider. het De stick bevat honderdduizenden van geheime en interne documenten het van het een ICT-bedrijf Ordina. De in vraag is door of ambtenaren die met verleidingen kunnen weerstaan. Ambtenaren mogen het door zich namelijk niet laten op beïnvloeden en horen afstand het te nemen van verlokkingen. het op Ze moeten zo objectief mogelijk de de beste deal sluiten. met Zembla een onderzoekt in hoeverre met de overheid zich houdt aan door haar eigen regels tijdens en door gedragscodes.Minder

Meer Stelt uit u zich eens de voor, met u doet uw werk al op jaren naar met veel toewijding uit en plezier. U tijdens wordt gewaardeerd. Maar dan in komt er een verandering in door uit managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart van dat aan, intern. met op Maar kritiek wordt met niet op prijs gesteld. op tv U wordt zelfs negatief het beoordeeld. U wordt met genegeerd, ze moeten een u niet meer. naar Het overkomt Arthur op tv Gotlieb, 50 uit jaar en senior beleidsmedewerker het bij de Nederlandse uit Zorgautoriteit (NZa). Hij door komt in verweer, schrijft op een met dik rapport voor de zijn hoogste baas. Hij van luidt de noodklok met over met grote misstanden. Twee weken later maakt met Gotlieb een eind van aan op tv zijn leven. Omdat de NZa van met van zins lijkt om de naar affaire stil op tv te houden, stapt de op tv familie van naar Arthur naar op tv de pers. En zo wordt Arthur uit een Gotlieb postuum klokkenluider. ZEMBLA onderzoekt hoe een de een toegewijde ambtenaar tot wanhoop wordt naar tijdens gedreven.Minder

Stelt van u zich eens voor, de u door doet uw werk al jaren van met veel tijdens toewijding en een plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan door komt naar er een in verandering in managementstijl. U op tv ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat het tijdens aan.

april 2021
07-09-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

18-08-2016 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

27-07-2016 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

16-06-2016 10:05

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van het uitblijven van goede voorlichting en waarom de overheid nog steeds geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten groente en fruit, in het plast...

01-06-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendin...

05-05-2016 10:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt: Wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat...

27-01-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs.Meer Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, vanwege he...

17-12-2015 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met 21 andere passagiers betrokken bij een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met...

02-09-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en...

24-06-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afr...

27-05-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in de wei. Een typisch Hollands tafereel. De melk die we van onze koeien drinken gaat de hele wereld over. Onze kaas is wereldberoemd. De zuivelindu...

29-04-2015 20:29

Zembla

Zembla - Zembla

De documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moet...

28-01-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid zich houdt aan haar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' op strategische posities bij potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen naar haar hand te zetten. Ordina-ma...

18-11-2014 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Meer Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op ...

04-09-2014 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 133
  • Laatste uitzending op 26-09-2019 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!