Programma gemist?

Zembla onderzoekt de het gevolgen van het met uitblijven van goede tijdens naar voorlichting en waarom de overheid nog een steeds geen op maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer uit In het naar blikje van onze doperwtjes, op op ons door bespoten groente en fruit, op in het uit plastic speelgoed van onze in kinderen, in de van crème die we in op ons de gezicht smeren, met in veel van deze de producten zitten hormoonverstorende het stoffen. een Chemische stoffen die volgens wetenschappers uit schadelijk tijdens kunnen zijn voor kwetsbare groepen, zoals de tijdens jonge kinderen of de foetus in een de buik het van zwangere vrouwen. Deze het stoffen kunnen het het hormoonsysteem in de de war brengen op waardoor kinderen later vruchtbarheidsproblemen tijdens krijgen. Ook borstkanker, van zaadbalkanker en bepaalde met stofwisselingsziektes worden een hiermee in verband gebracht. uit In december 2013 tijdens toonde Zembla naar aan dat zwangere vrouwen het in het Nederland niet voorgelicht worden over het de op risico's van deze uit stoffen. De Deense overheid doet tijdens dat wel. door Experts riepen met in de uitzending op dat de de Nederlandse de overheid maatregelen met moet nemen. De minister kondigde het een na de uitzending aan op tv te kijken op tv of de informatie aan in zwangeren voldoende naar is. Maar nu, anderhalf naar jaar later, tijdens komt het woord hormoonverstorende stof op nog steeds niet uit voor in de voorlichtingsfolder. van Waarom niet? Wetenschappers tijdens worden er op moedeloos van. Volgens hen met draait van alles om de op tv economische belangen van de op tv Europese industrie. door Want om hormoonverstoorders uit uit alle producten te halen uit kost miljarden. Daarom op tv beginnen een toxicologen en de artsen een tegenoffensief en maken de uit balans op door voor onze met volksgezondheid. Ze berekenen wat het het kost om een ziektes van te behandelen waarvoor men nu duidelijke op aanwijzingen heeft dat op in een deel ervan veroorzaakt op wordt door met hormoonverstoorders. Met schokkende conclusies. het Zembla onderzoekt met de gevolgen van met het uitblijven van goede voorlichting en op tv met waarom de overheid nog door steeds geen de maatregelen neemt tegen uit hormoonverstoorders.Minder

Zembla onderzoekt wie in ervoor zorgt dat een wij ons een met een gerust hart op in kunnen toevertrouwen aan onze op arts.Meer Het UMC op Utrecht ligt onder van een vergrootglas van de de Inspectie die het ziekenhuis op tv zelfs onder verscherpt met toezicht de stelt. Twee uitzendingen van de Zembla naar brengen onder meer het verhaal over van van een angstcultuur op van de KNO-afdeling, over calamiteiten op tv die het ziekenhuis niet meldt in een bij de Inspectie. Aanvankelijk op tv ontkent de Raad van op Bestuur dat er in problemen zijn, maar zegt van nu dat Zembla naar 'ons met de een neus de op de in feiten heeft gedrukt'. uit Toch gebeuren er op in korte tijd het merkwaardige dingen. Klokkenluiders worden onder de druk gezet. in En een in omstreden arts die het eerst op non-actief was van gezet, mag ineens weer naar gaan werken. Zonder dat naar de Inspectie uit dat met weet, en met het verscherpte met toezicht als gevolg. Naar uit aanleiding uit van de met Zembla-uitzendingen start de Inspectie een door groot onderzoek. Komt met de waarheid nu in wel uit boven tafel? Opnieuw keert Zembla een terug in in het UMC door Utrecht. Want ziekenhuisdirecties, de op Inspectie en de minister zeggen door van dat patiëntveiligheid de van hoogste prioriteit heeft. Maar uit waaruit blijkt de dat? In het het derde deel van op 'Ziekenhuiscalamiteiten' onderzoekt Zembla door wie ervoor zorgt uit dat wij ons met tijdens een gerust hart kunnen toevertrouwen tijdens aan onze de arts.Minder

Zembla onderzoekt: Wie uit van zet in het dossier fijnstof onze op tv gezondheid het centraal?Meer Toen een minister Schultz van Infrastructuur onlangs de de maximumsnelheid uit op nog meer snelwegen verhoogde, de laaide de discussie het rond op luchtkwaliteit weer op. Vaststaat op tv dat door door hogere snelheden meer naar giftige stoffen vrijkomen. Eén de daarvan is fijnstof. in Uit onderzoek blijkt dat een fijnstof onder in andere longkanker van kan veroorzaken. Volgens minister Schultz tijdens blijft de blootstelling de aan tijdens fijnstof binnen de in gestelde norm. Maar wetenschappers stellen het dat er ook in onder de op tv norm gezondheidsschade met voor mensen optreedt. En hoe tijdens zit het met met het met nog kleinere en minstens de zo gevaarlijke van ultrafijnstof? Vorig jaar werden in rond Schiphol tijdens verhoogde concentraties gemeten. Grondig onderzoek op tv naar de gezondheidseffecten op in de regio op tv door komt maar niet van de grond. naar Zembla naar onderzoekt: Wie zet in het met dossier het fijnstof onze gezondheid op centraal?Minder

Zembla onderzoekt de de werkdruk onder een leraren en uit de gevolgen voor het onderwijs.Meer door Een op de een vijf het leraren krijgt tijdens een burn-out, nergens het is dat zo hoog het als in naar het onderwijs. Scholen moeten lesuren door en soms een complete vakken met schrappen, vanwege het tijdens tekort aan leraren. Bovendien zien het leraren het niveau van op tv de leerlingen uit dalen. Zo gaan het kinderen met naar een kennisachterstand een van twee jaar naar het voortgezet door onderwijs. En universiteiten in moeten bijspijkerlessen uit wiskunde geven, op omdat het niveau op van de de eerstejaars studenten beneden de maat op is. Zembla het onderzoekt de werkdruk in onder leraren en de in gevolgen voor het een onderwijs.Minder

Danaë van Moons (30 jaar) uit Amsterdam uit is op op tv 18 januari samen met met in 21 andere passagiers betrokken bij een op tv bootongeluk op tv in Kalimantan, door het Indonesische deel van het eiland op tv Borneo.Meer Danaë naar Moons (30 een jaar) uit Amsterdam tijdens is op 18 januari op tv samen met een 21 andere passagiers betrokken bij op een bootongeluk een in Kalimantan, het uit Indonesische uit deel van het eiland Borneo. tijdens Zeventien van de tweeëntwintig het opvarenden worden de gered door door passerende boten, Danaë is naar sindsdien door vermist. Haar ouders en naar zus vinden het het onvoorstelbaar hoe weinig hulp op tv ze krijgen van de de Nederlandse autoriteiten. 'De de politie, in de ambassade, het ministerie tijdens van buitenlandse zaken, op ze zijn het allemaal heel meelevend en op begripvol, maar in er gebeurt niets. Je met wordt van het kastje tijdens naar de het muur gestuurd, tijdens infomatie komt laat en in onvolledig, je staat door er feitelijk helemaal een alleen in voor', zegt Medea Moons, de van zus op van Danaë. Zembla volgde afgelopen op zomer naar Medea, toen ze samen op met haar moeder de van plek van het van bootongeluk bezocht, de op zoek een naar antwoorden op veel vragen. op Ze hebben het ooggetuigen, de bestuurder de van de boot en tijdens en de locale in autoriteiten gesproken. Volgend het jaar willen ze met naar sonarapparatuur uit door Nederland een gaan zoeken naar het tijdens wrak en het stoffelijk het overschot van uit Danaë. Vermiste personen hebben geen met officiële status, met waardoor achterblijvers in op tv grote financiële problemen kunnen het komen. met 'Iemand is niet overleden, een maar vermist en dat uit is een blijkbaar heel lastig voor op tv instanties', zegt Inger tijdens de Vries. uit Ze ondervond het zelf tijdens toen door haar vader november 2013 van uit de ene op een de in andere dag verdween. uit 'Het is een uit totale nachtmerrie waarin uit je terecht komt, het we hadden geen idee wat het er gebeurd was. En het daarbij kwamen al door heel de financiële op tv problemen. Na een de op tv maand werd het loon op van mijn de vader stop gezet, tijdens maar de hypotheek, naar zorgverzekering en andere met rekeningen moesten gewoon worden door betaald.' tijdens Jaarlijks het raken zo'n 800 op tv Nederlanders langer dan drie in weken vermist. tijdens In 10 tot op 15 gevallen duurt de vermissing tijdens langer dan de een op jaar. Zembla onderzoekt wat de overheid het doet voor de een het achterblijvers van vermiste in personen.Minder

Zembla onderzoekt hoe door machtige door softwarebedrijven als Capgemini op tv te werk gaan het en waarom de overheid miljoenen door euro's het betaalt voor niet op tv werkende computersystemen.Meer de Zo'n zeven miljoen in Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals door Kinderbijslag en AOW afhankelijk het van de Sociale uit Verzekeringsbank (SVB). Deze het bank stelt tijdens daarover op haar de website: Wie een het uitkering van ons ontvangt, het is uit bij ons aan het goede in adres. Altijd. het Maar is dat uit wel uit zo? De puinhoop bij in SVB bij het uit uitbetalen van het persoonsgebonden op tv budget (PGB) aan op tv chronisch op zieken en gehandicapten, in staat nog in ons een geheugen gegrift. Het debacle met haalt maandenlang het nieuws. met Ook politiek Den op Haag op wordt op het matje geroepen. van Staatssecretaris door Van Rijn overleeft uit ternauwernood een motie van een wantrouwen, de SVB werkt van uit in opdracht van op tv zijn ministerie van VWS. naar Maar, wat maar amper op het nieuws haalt, op is een op andere ernstige miskleun naar bij de SVB. naar Softwaregigant Capgemini krijgt tijdens de opdracht om de het ICT-systeem naar dat de uitbetaling van door onze kinderbijslag en AOW uit regelt, te moderniseren. Maar van Capgemini tijdens levert de SVB software uit die het helemaal niet blijkt te op tv werken. Deskundigen noemen door dergelijke mislukkingen 'spaghetticode', door oftewel onleesbare software. naar De overheid van trekt uiteindelijk de stekker in uit het systeem, zonder tijdens dat het maar tijdens één dag een heeft gefunctioneerd. Vreemd genoeg zijn op tv de door rekeningen van door Capgemini gewoon betaald. De het schade: tientallen miljoenen een euro's belastinggeld blijken in te zijn van verdwenen. Hoe kan op tv dat? Zembla onderzoekt hoe machtige een softwarebedrijven als Capgemini een te werk de gaan en een waarom de overheid miljoenen in euro's betaalt een voor niet werkende uit computersystemen.Minder

In Zembla in Internationaal een aangrijpende op tv reconstructie van de de ebola-uitbraak in West-Afrika, van een het Amerikaanse onderzoeksprogramma een op 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal naar een aangrijpende met reconstructie van de een ebola-uitbraak in West-Afrika van het Amerikaanse een van onderzoeksprogramma 'Frontline'. Interviews met naar sleutelpersonen van de betrokken op internationale instanties, in zoals de naar wereldgezondheidsorganisatie (WHO), leiders van de betrokken naar op Afrikaanse landen en Artsen op zonder Grenzen, maken pijnlijk duidelijk in de hoe traag werd gereageerd op de door in vele noodsignalen van wat uit tot nu de grootste ebola-uitbraak op is. De beelden tijdens van de stervende, een bloedende mensen op voor de in poorten van de in noodklinieken van Artsen zonder op tv Grenzen, staan nog tijdens in het geheugen de gegrift. het Waarom liet de tijdens internationale hulp zo lang op uit zich wachten? Het op ebolavirus kon daardoor op tv maar om op zich heen blijven het grijpen en eiste de tot nu in met totaal al van meer dan elfduizend naar levens vooral in een Guinee, Sirerra Leone en Liberia. Zijn op er voldoende tijdens lessen getrokken om een het nieuwe een humanitaire ramp te voorkomen bij in een tijdens nieuwe uitbraak?Minder

Zembla onderzoekt naar de van gevolgen van de stijging van uit de met Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in op de wei. een Een typisch Hollands tafereel. uit De melk die naar we van van onze koeien drinken gaat van de hele een wereld over. op tv Onze kaas is wereldberoemd. De de zuivelindustrie zet tijdens miljarden om. Achter dit succes het op schuilt een geoliede het melkindustrie. Ons land telt 1,6 miljoen de melkkoeien die samen uit ruim van 12 miljard liter melk van per jaar uit produceren. En die productie uit zal tussen de 10 de en van 20 procent stijgen nu dit van de jaar het melkquotum is afgeschaft. Dat de betekent dat in in 2020 14 een miljard liter melk gemolken de een wordt. In Nederland staan nu de al ruim 320 megastallen op tv naar voor melkkoeien. Gemeentes en provincies hebben met vergunningen verleend voor tijdens nog eens in een paar honderd nieuwe een megastallen uit en zeker naar 200.000 extra melkkoeien. Het tijdens aantal koeien dat het nooit meer buiten komt neemt de snel op toe. Miljoenen liters van melk moet er de dagelijks geproduceerd worden. uit De koe door is een 'topsporter' geworden, die in tot het uiterste van wordt gedreven. Maar wat met uit zijn de consequenties voor op de mens en de milieu en hoe met puur is onze met zogeheten weidemelk? op tv Zembla onderzoekt de gevolgen van de tijdens stijging van van de Nederlandse met melkproductie.Minder

De documentaire-reeks ZEMBLA een op tv brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in tijdens actuele documentaires, met spraak- op tv en nieuwsmakende uit onderwerpen.Meer De ouders uit van tegenwoordig zitten het met de handen in het van de haar omdat ze niet meer in weten hoe in ze moeten opvoeden. Of naar ze uit nu straffen of belonen, het het maakt geen indruk op tijdens Lisa, Sophie, Luna, het Bram en Daan. op tv Ze hebben of door krijgen toch alles met wat hun hartje naar begeert. De moderne door ouder een wil geen machtsstrijd met zijn op tv kind; een liever beschouwen ze in zoon of dochter als van hun uit beste vriend of vriendin. met Ze zetten het hun kinderen zo naar op een voetstuk een dat die gaan geloven dat ze met tijdens de meest bijzondere personen op op tv aarde zijn. Als zoon op of dochter zich door op school misdraagt, van hoeft het kind met zich niet een te verantwoorden, maar met gaat tijdens mama of papa bij de op tv leraar verhaal op halen. Deskundigen naar zijn bang dat tijdens de prinsen en prinsessen die door op de achterbank van in hockeytraining naar de vioolles worden vervoerd, zullen naar uitgroeien tot een op generatie narcisten. En naar ze op tv waarschuwen ervoor dat deze met kinderen niet zijn voorbereid van op naar het echte leven. door Nederlandse kinderen zijn het de gelukkigste ter wereld, maar de vallen daarna in de in een diep zwart gat. een Uit onderzoek het blijkt dat er het nergens zoveel twintigers in therapie zijn door voor depressive en door burnout. Zembla onderzoekt het wat opvoeden in met 2015 zo een moeilijk op maakt.Minder

Zembla uit onderzoekt in hoeverre de overheid naar zich houdt aan uit haar eigen een regels en van gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' het op door strategische posities bij uit potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen met naar haar hand een te zetten. Ordina-managers in krijgen de in opdracht om hoge van ambtenaren van diverse ministeries tijdens en andere overheidsinstanties tijdens te op verleiden, in te een pakken en te fêteren. Skyboxen, diners, de golfdagen, tennistoernooien en door helikoptervluchten, alles wordt naar uit door Ordina uit de een kast getrokken met maar van één doel: het winnen op van aanbestedingen. met Dit blijkt door uit stukken die staan op op een de inmiddels beruchte van usb-stick, aan Zembla van toegespeeld door een klokkenluider. De het stick bevat met honderdduizenden geheime en door interne documenten van het van ICT-bedrijf Ordina. De tijdens vraag is of met ambtenaren in die verleidingen kunnen weerstaan. met Ambtenaren mogen zich namelijk een niet laten beïnvloeden en op in horen afstand te nemen van uit verlokkingen. Ze moeten zo van objectief mogelijk op de een beste deal sluiten. een Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid het zich houdt aan tijdens uit haar eigen regels en op gedragscodes.Minder

Meer Stelt u het zich uit eens voor, u doet uw uit de werk al jaren met veel toewijding van en een plezier. U wordt in gewaardeerd. Maar van dan komt er een de verandering in managementstijl. door U ontdekt onzorgvuldigheden van en kaart dat aan, door intern. Maar kritiek met wordt niet uit op prijs gesteld. U naar wordt zelfs met negatief beoordeeld. U wordt het genegeerd, ze moeten een u niet meer. op Het overkomt Arthur Gotlieb, door 50 jaar en van op tv senior beleidsmedewerker bij de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij komt van in op tv verweer, schrijft een dik een rapport voor het zijn hoogste baas. Hij luidt een de noodklok over het grote misstanden. Twee van weken later naar maakt Gotlieb met een eind de aan zijn leven. Omdat met de NZa van van zins lijkt om de affaire de stil te van houden, stapt de familie een van Arthur naar op tv de pers. van En zo wordt met Arthur een Gotlieb postuum klokkenluider. op ZEMBLA onderzoekt hoe een een toegewijde ambtenaar tijdens tot wanhoop wordt uit gedreven.Minder

Stelt u zich in tijdens eens voor, u doet een uw werk al jaren door met veel toewijding en op tv plezier. U wordt met naar gewaardeerd. Maar dan komt het er een verandering op tv in managementstijl. U tijdens ontdekt onzorgvuldigheden en kaart uit dat naar aan.

oktober 2017
07-09-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

18-08-2016 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

27-07-2016 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Ze...

16-06-2016 10:05

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van het uitblijven van goede voorlichting en waarom de overheid nog steeds geen maatregelen neemt tegen hormoonverstoorders.Meer In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten groente en fruit, in het plast...

01-06-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.Meer Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendin...

05-05-2016 10:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt: Wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?Meer Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op. Vaststaat...

27-01-2016 21:15

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs.Meer Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, vanwege he...

17-12-2015 10:10

Zembla

Zembla - Zembla

Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met 21 andere passagiers betrokken bij een bootongeluk in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.Meer Danaë Moons (30 jaar) uit Amsterdam is op 18 januari samen met...

02-09-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.Meer Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en...

24-06-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afrika, van het Amerikaanse onderzoeksprogramma 'Frontline'.Meer In Zembla Internationaal een aangrijpende reconstructie van de ebola-uitbraak in West-Afr...

27-05-2015 20:30

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.Meer Een koe in de wei. Een typisch Hollands tafereel. De melk die we van onze koeien drinken gaat de hele wereld over. Onze kaas is wereldberoemd. De zuivelindu...

29-04-2015 20:29

Zembla

Zembla - Zembla

De documentaire-reeks ZEMBLA brengt opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen.Meer De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moet...

28-01-2015 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Zembla onderzoekt in hoeverre de overheid zich houdt aan haar eigen regels en gedragscodes.Meer ICT-bedrijf Ordina plaatst 'mollen' op strategische posities bij potentiële opdrachtgevers om aanbestedingen naar haar hand te zetten. Ordina-ma...

18-11-2014 09:15

Zembla

Zembla - Zembla

Meer Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op ...

04-09-2014 20:25

Zembla

Zembla - Zembla

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 133
  • Laatste uitzending op 18-10-2017 om 21:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord