Programma gemist?

Al in meer dan tien door jaar worden tijdens in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met uit bagger en van lichtvervuilde grond. In totaal door gaat het om uit op tv minstens honderd miljoen kubieke meter van dat in de plassen terecht is gekomen. tijdens Soms zitten er veel door meer vervuilende het stoffen in het de bagger dan officieel is in toegestaan, door blijkt uit onderzoek door van Zembla, onderzoekscollectief SPIT op en van Follow the Money. op tv Onthullende documenten van tijdens baggeraars en toezichthouders laten zien met dat naar men het in de praktijk in niet zo nauw uit neemt met regels en de voorschriften. naar Het ondieper uit maken van plassen wordt door overheidsorganisaties uit en natuurbeheerders gepresenteerd met als door een verbetering van de een biodiversiteit, maar wetenschappers trekken met dat uit ernstig in twijfel. Zembla op onderzoekt: wat verdwijnt er door in uit onze plassen en hoe tijdens is het toezicht uit daarop?

Na door een Zembla-uitzending over de van risico's van landbouwgif krijgt met uit de redactie dit van voorjaar een brief van een het boerenzoon uit een West-Friesland. Hij vermoedt uit dat zich een hier in Noord-Holland een groot agrarisch op tv drama afspeelt. Bij op tv zijn op vader is op 47-jarige leeftijd tijdens de op ziekte van Parkinson een vastgesteld. Hij is uit niet de enige in de het buurt met deze door ziekte, er de zijn meer uit patiënten die op relatief door jonge leeftijd ziek de zijn geworden, tijdens zoals zijn beste vriend. De tijdens familie is op tv ervan overtuigd uit dat de bestrijdingsmiddelen, uit die al decennialang de worden gebruikt in dit klassieke naar tuindersgebied, hier alles een mee te tijdens maken hebben. In Frankrijk tijdens wordt het van verband de tussen de ziekte van op Parkinson en de blootstelling aan met landbouwgif tijdens al langer gezien. een Daar is Parkinson de onder agrariërs sinds naar 2012 erkend als beroepsziekte. van Zembla gaat een op onderzoek. Wat het is er bekend over de een relatie tussen deze van ernstige, ongeneeslijke ziekte tijdens en het naar spuiten met gif? op Lopen boeren naar en hun met gezinnen inderdaad meer tijdens risico?

Olietankers en op andere zeeschepen die na door naar zo'n veertig jaar versleten zijn, gelden een als zwaar door chemisch afval. op tv In Europa bestaan strenge regels een het voor de sloop van zulke uit gifschepen. het Ze zitten tjokvol giftige stoffen die een schadelijk op tv zijn voor door het milieu en de gezondheid op van slooparbeiders. Toch een dumpen een de meeste rederijen door hun afgedankte schepen met op de kust van lagelonenlanden. Daar het brengt het staal op tv van de wrakken door namelijk het het meeste tijdens op. Op de sloopstranden tijdens van Azië tijdens komen jaarlijks tientallen mensen om uit het leven. Zembla reconstrueert de met de laatste levensfase van een van oude gastanker, van eigendom van in de Nederlandse multinational SBM Offshore. Klokkenluiders tijdens stellen met dat het schip ernstig vervuild naar een is met kwik. Extreem in gevaarlijk voor de in arbeiders die de tanker op door het strand tijdens van India met in gasbranders in uit elkaar halen. Wat weet in SBM op tv van het gif en naar wat doet het op bedrijf om in arbeiders en milieu op te beschermen?

Omwonenden van door bollenvelden worden op meer en langer een blootgesteld aan bollengif dan tot de nu toe gedacht. op tv Dit blijkt het uit door een langverwacht onderzoek dat naar Zembla afgelopen maart naar in handen krijgt. In door de tuinen en ook van binnenshuis worden hogere in concentraties uit aangetroffen. Het tijdens zit zelfs in een de urine van baby's. Juist tijdens jonge kinderen met en kinderen die nog een in de uit baarmoeder zitten, zijn extra een kwetsbaar voor bestrijdingsmiddelen. uit Het op tv kan tot hersenschade een leiden. Al jaren strijden in omwonenden voor een betere bescherming naar tegen van het gif het dat pal naast hun uit huis wordt met gespoten. Zembla filmde in 2011 op tv en 2013 de zorgen op tv van jonge in gezinnen. Ze eisten toen door antwoord op op tv de door vraag hoe schadelijk het in bollengif is tijdens voor hun gezondheid. een Zembla zoekt ze opnieuw op. De naar gezinnen naar voelen zich opgesloten in van hun eigen uit huis. De van onrust is niet minder tijdens geworden, de onmacht van omwonenden de met wel. Zembla onderzoekt: Beschermt de overheid tijdens door omwonenden van bollenvelden voldoende door tegen de schadelijke effecten van door op tv bestrijdingsmiddelen?

'Onze op menswaardigheid staat op het uit spel. We in mogen niet wegkijken', de zegt antropoloog en expert forensisch tijdens onderzoek Amade M'charek, tijdens een terwijl ze op een het strand van de een Tunesische kustplaats met Zarzis foto's maakt van een een scheepswrak naar en kledingstukken van omgekomen het vluchtelingen. Honderden verdronken op tv vluchtelingen zijn het daar de afgelopen jaren aangespoeld. in M'charek woont naar sinds haar elfde in van Nederland, maar is in met deze een streek geboren en getogen. op tv Zij helpt van en steunt een de vissers van Zarzis die zich in bekommeren het om de zielloze op tv lichamen die ze in in de zee met en op door het strand vinden. Omdat uit de autoriteiten het de dode vluchtelingen in niet willen begraven, het hebben de vissers een een eigen provisorische begraafplaats aangelegd, op waar in de lichamen een liefdevol in maar anoniem de graf krijgen. Zembla onderzoekt in in Tunesië een de gevolgen van Fort Europa en naar volgt op tv M'charek en de uit vissers in hun van strijd om de anonieme vluchtelingen op tv een naam te in het geven.

De afgelopen van vijf jaar hebben meer op dan de vijftig jonge Nederlandse militairen op tv hitteletsel opgelopen. Dit in gebeurde niet van op een het missie in een warm land, maar in tijdens hun de opleiding in Nederland. Door met de combinatie het van zware inspanning met, een soms extreem, door warme op weersomstandigheden krijgt een naar aantal van hen door zelfs een levensbedreigende hitteberoerte. Het lichaam de kan daardoor ernstige een schade oplopen: organen in vallen van uit, met blijvend door letsel en mogelijk invaliditeit tot van gevolg. Deskundigen in noemen hitteberoerte een sluipmoordenaar, de in omdat de slachtoffers uit het vaak zelf het niet voelen aankomen. In de 2016 komt Marechaussee-leerling Kelvin uit Bosman tijdens door de eindmars van zijn opleiding op als gevolg de van een hitteberoerte een om het leven. Bijna op twee jaar later in erkent Defensie daarvoor door aansprakelijkheid. Kelvins familie in treedt op in Zembla voor het tijdens eerst naar buiten. door Aan de op hand van van vertrouwelijke Defensierapporten over het recente hitteletselincidenten onderzoekt Zembla naar hoe het kan een dat tijdens oefeningen door in Nederland zoveel militairen op tv hitteletsel op tv oplopen.

Het Wereld tijdens Natuur Fonds komt op tijdens voor met de bedreigde diersoorten, overal op ter wereld. Zo'n van 18,8 procent van de van wereld is nu tijdens beschermd natuurgebied. met Maar natuurbescherming heeft van ook een prijs. door De oorspronkelijke bewoners naar van uit het gebied zijn een in het belang van het de dieren uit hun dorpen tijdens verdreven, naar vaak met de harde hand. Stropers op tv worden gewelddadiger, met als gevolg dat met naar ook de natuurbeschermers militariseren. uit WNF levert op hen niet alleen nachtkijkers, in maar verzorgt ook naar wapen- en ondervragingstrainingen. het Wat heeft dat voor gevolgen de voor de de lokale de bevolking? Zembla gaat op met onderzoek in India en door spreekt met gewapende parkwachters. in Hoe ver mogen de zij gaan om op tv de door dieren te beschermen een en hoe verhoudt zich met dat tot naar de mensenrechten?

Wie binnen een op straal van 2 een een km van een geitenboerderij woont, heeft van een naar verhoogde kans op tv op longontsteking. Dat blijkt uit het op tv langlopende tijdens onderzoek Veehouderij en Gezondheid in Omwonenden. Hoewel nog door onbekend is waarom mensen een uit de buurt in vaker ziek worden, door hebben negen door provincies inmiddels in uit voorzorg door een 'geitenstop' ingesteld. Zo ook de van provincie Gelderland. van Maar in het uit Gelderse dorpje op tv Hurwenen mag een geitenboer op tv midden in op tv de dorpskern uit toch doorgroeien van 7.000 naar 13.000 op tv geiten. Hoe kan door op dat? Bewoners maken zich grote het zorgen om hun op gezondheid en voelen een zich tijdens genoodzaakt zelf het van juridische gevecht aan in te gaan met de gemeente. in ZEMBLA onderzoekt: wie beschermt op in burgers tegen de gevaren van uit de intensieve door geitenhouderij?

Omwonenden in van bollenvelden worden meer en de langer blootgesteld aan de uit bollengif dan tot op nu toe gedacht. Dit blijkt uit tijdens het een langverwacht onderzoek dat Zembla afgelopen het van maart in handen door krijgt. In de tuinen en ook uit het binnenshuis worden hogere concentraties aangetroffen. met Het zit het zelfs in de in urine van baby's. Juist jonge naar naar kinderen en kinderen die nog met in een de baarmoeder zitten op tv zijn extra kwetsbaar een voor bestrijdingsmiddelen. Het kan tot hersenschade met van leiden. Al jaren strijden omwonenden in voor een betere bescherming op tegen het gif in dat pal naast het door hun huis wordt gespoten. Zembla de filmde in 2011 de en 2013 de uit zorgen van door jonge gezinnen. Ze eisten met toen antwoord op de met op tv vraag hoe schadelijk het bollengif is het voor op hun gezondheid. Zembla zoekt naar ze opnieuw op. De een op gezinnen voelen zich opgesloten in hun op eigen huis. De naar onrust is niet met minder geworden, de uit onmacht van met omwonenden een wel. Zembla onderzoekt: door Beschermt de overheid omwonenden uit van bollenvelden voldoende op tegen de schadelijke effecten op tv van de bestrijdingsmiddelen?

Meer dan het 650.000 door mensen krijgen jaarlijks in te maken met naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, omdat ze met een met gezondheidsverklaring nodig hebben om naar hun rijbewijs te halen van of te een verlengen. Maar het afgelopen naar jaar was het door een chaos bij door op tv het CBR. Beroepschauffeurs tijdens zaten werkloos thuis omdat in ze hun rijbewijs tijdens niet op de tijd verlengd kregen. En het in verkrijgen van een gezondheidsverklaring op tv duurt vaak meer van op tv dan een half jaar, waardoor vooral met ouderen worden getroffen. tijdens Zembla onderzoekt de wat er achter de een op tv schermen fout gaat, hoeveel dat de uit in burger kost en wat het naar betekent voor de het verkeersveiligheid.

In Nederland het heeft op tv 15% van de vrouwen en 3% tijdens van de mannen door tijdens weleens seks tegen met de wil meegemaakt. Dat blijkt uit op tv uit onderzoek van de Rutgers Stichting tijdens in 2017. De meeste naar mensen denken dat een ze in zo'n met situatie zullen schreeuwen, naar rennen of vechten. in Maar de het merendeel van de slachtoffers naar met reageert heel anders: het ze doen niets. tijdens Ze voelen zich verstijfd het van angst. Het het overkwam ook op Marcelle Bos, die na het op uitgaan in een naar steegje naar werd verkracht. Jarenlang worstelde ze met van het feit dat uit uit ze niet had geprotesteerd. op tv Het resulteerde uiteindelijk in PTSS met van en een burn-out. Veel van slachtoffers voelen zich schuldig over met hun 'freeze-reactie'. door En ook de de gang naar de de rechter in is vaak teleurstellend. op Want in Nederland uit heet het pas verkrachting tijdens als de ander je heeft tijdens gedwongen. Daarvan is een zelden sprake als op je niet hebt van geprotesteerd. Zembla onderzoekt: in in wat zijn de gevolgen van op tv de op tv freeze-reactie?

Het met is de hoogste van boete die in ooit in Nederland is opgelegd. op Bijna door 800 miljoen euro betaalde een ING, omdat de bank van jarenlang niets op tv heeft gedaan aan met witwaspraktijken van dubieuze klanten. in ING op tv hoeft zich niet de in de rechtszaal te verantwoorden. Bovendien op ontspringen met ook de individuele bankiers de van ING de op tv dans. Zij komen niet het voor met de rechter, omdat op tv volgens het OM tegen hen een geen op bewijs is met gevonden. Een bank als rechtspersoon kan op tv nooit de fout op tv ingaan, zonder van dat medewerkers daarvoor door verantwoordelijk de zijn. Waarom worden de tijdens bankiers uit de wind gehouden? het Zembla onderzoekt de uit witwaspraktijken door van ING.

Het het Rode Kruis zet afgelopen van november een opmerkelijke naar stap. van Ze neemt uit zichzelf in contact op in met de media in om te melden dat de ze fouten hebben op tv gemaakt rond naar het overlijden van een deelneemster op tv aan de Dam een tot naar Damloop in 2016. De 25-jarige naar Caroline het Goedhart, volgens het Rode Kruis met een 'jonge, goedgetrainde in loopster', krijgt naar in het zicht op van de finish een hitteberoerte. het Het in Rode Kruis geeft tijdens toe dat door de een inschattingsfout van haar uit hulpverleners op niet de juiste hulp werd geboden. de met 'Ze hielden onvoldoende rekening van met de van mogelijkheid dat het door hier om oververhitting kon gaan.' Caroline op tv overlijdt vier dagen met later op tv in het ziekenhuis. op Het Rode een Kruis biedt haar excuus aan en met komt met een naar verbeterplan. Daags van na deze tijdens mea culpa door neemt de familie van Caroline contact op tv op met uit Zembla. Ze zijn ontstemd in over de actie met van het Rode op Kruis. De uit spijtbetuiging is niet de in overleg tijdens met hen opgesteld het en bovendien is de berichtgeving tijdens onvolledig. 'De werkelijkheid een in is ernstiger dan het beeld dat op tv een nu wordt geschetst.' het Volgens Caroline's nabestaanden heeft het Rode de Kruis twee het jaar lang van geprobeerd om de gemaakte op tv fouten te in verbloemen en de goed te praten. het Zembla onderzoekt wat er precies op gebeurde rondom de dramatische door de dood van Caroline van Goedhart.

Het uit Utrechtse verzorgingshuis Tuindorp Oost gaat het tegen de vlakte. met Het vijftig met jaar van oude complex moet plaatsmaken voor door nieuwbouw. Omdat er daarom tijdens al het een paar jaar geen de ouderen meer toegelaten worden, de naar ontstaat er leegstand, van waar wel tijdelijk jongeren van mogen wonen. Het een wordt een op tv groot succes, de jongeren helpen de een ouderen met internet, tijdens het doen boodschappen en zo op tv ontstaan er van vriendschappen. Een participatiesamenleving de in het klein. Maar uit zorginstelling Careyn besluit in dat de met jongeren voortijdig moeten de vertrekken en dat een uit deel van de ouderen naar uit hun oude, vertrouwde het door appartement naar een van zijvleugel moet verhuizen. Voor een een tiental de ouderen is ook daar geen plek een tijdens meer, en als ze niet tijdens direct meewerken aan naar een verhuizing op tv naar een andere locatie, dan op tv wordt door door Careyn de het zorgovereenkomst opgezegd. Het nieuws valt met zwaar bij het de ouderen, met sommigen zijn op tv over de honderd jaar een en zeer kwetsbaar. De jongeren de van schrikken van wat er in gebeurt en dat de in ouderen tijdens nu twee keer moeten op tv verhuizen. Zembla onderzoekt met de beslissingen op van Careyn en wat het de verhuizing en met het afscheid betekenen het voor jong en een oud.

Het een tekort aan medicijnen in op Nederland loopt al jaren van op. Zo is naar in het afgelopen van uit jaar een belangrijke anticonceptiepil een niet verkrijgbaar met die door meer dan de 1,2 miljoen vrouwen in de Nederland wordt uit geslikt. Ook antibiotica, oogpreparaten tijdens en een middel voor naar patiënten op tv met de ziekte van uit Parkinson in was niet leverbaar. naar De gevolgen van geneesmiddeltekorten op tv zijn ernstig. Patiënten ondervinden bijwerkingen een tijdens omdat ze overgezet moeten worden op door een ander geneesmiddel, het door soms meerdere doseringen moeten overslaan in of zelfs gedwongen zijn van met hun behandeling met dit geneesmiddel naar te een staken. Volgens deskundigen ligt een een belangrijke in oorzaak van tekorten in China. door Het een overgrote deel van de tijdens grondstoffen voor onze medicijnen de zou daar door worden gemaakt. Er zou een sprake zijn van een in uit monopolie op grondstoffen. Hoe uit zit dat? Heeft China uit de medicijnmarkt in naar handen? Zembla onderzoekt uit hoe afhankelijk we tijdens voor onze geneesmiddelen naar zijn van een China.

april 2020
26-09-2019 20:15

Gokken met bagger

Zembla - Gokken met bagger

Al meer dan tien jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en lichtvervuilde grond. In totaal gaat het om minstens honderd miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen. Soms zitten er veel meer vervu...

19-09-2019 20:15

Parkinson op het platteland

Zembla - Parkinson op het platteland

Na een Zembla-uitzending over de risico's van landbouwgif krijgt de redactie dit voorjaar een brief van een boerenzoon uit West-Friesland. Hij vermoedt dat zich hier in Noord-Holland een groot agrarisch drama afspeelt. Bij zijn vader is op ...

12-09-2019 20:15

Het gifschip van SBM

Zembla - Het gifschip van SBM

Olietankers en andere zeeschepen die na zo'n veertig jaar versleten zijn, gelden als zwaar chemisch afval. In Europa bestaan strenge regels voor de sloop van zulke gifschepen. Ze zitten tjokvol giftige stoffen die schadelijk zijn voor het m...

12-09-2019 09:10

Bollengif in babyluiers

Zembla - Bollengif in babyluiers

Omwonenden van bollenvelden worden meer en langer blootgesteld aan bollengif dan tot nu toe gedacht. Dit blijkt uit een langverwacht onderzoek dat Zembla afgelopen maart in handen krijgt. In de tuinen en ook binnenshuis worden hogere concen...

05-09-2019 09:10

Dromen van een begraafplaats

Zembla - Dromen van een begraafplaats

'Onze menswaardigheid staat op het spel. We mogen niet wegkijken', zegt antropoloog en expert forensisch onderzoek Amade M'charek, terwijl ze op het strand van de Tunesische kustplaats Zarzis foto's maakt van een scheepswrak en kledingstukk...

29-08-2019 09:10

De hitteslachtoffers van Defensie

Zembla - De hitteslachtoffers van Defensie

De afgelopen vijf jaar hebben meer dan vijftig jonge Nederlandse militairen hitteletsel opgelopen. Dit gebeurde niet op een missie in een warm land, maar tijdens hun opleiding in Nederland. Door de combinatie van zware inspanning met, soms ...

22-08-2019 09:15

Slachtoffer van het Wereld Natuur Fonds

Zembla - Slachtoffer van het Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds komt op voor de bedreigde diersoorten, overal ter wereld. Zo'n 18,8 procent van de wereld is nu beschermd natuurgebied. Maar natuurbescherming heeft ook een prijs. De oorspronkelijke bewoners van het gebied zijn in h...

15-08-2019 09:15

Ziek van geiten

Zembla - Ziek van geiten

Wie binnen een straal van 2 km van een geitenboerderij woont, heeft een verhoogde kans op longontsteking. Dat blijkt uit het langlopende onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Hoewel nog onbekend is waarom mensen uit de buurt vaker...

08-08-2019 09:10

Bollengif in babyluiers

Zembla - Bollengif in babyluiers

Omwonenden van bollenvelden worden meer en langer blootgesteld aan bollengif dan tot nu toe gedacht. Dit blijkt uit een langverwacht onderzoek dat Zembla afgelopen maart in handen krijgt. In de tuinen en ook binnenshuis worden hogere concen...

01-08-2019 09:15

Chaos bij het CBR

Zembla - Chaos bij het CBR

Meer dan 650.000 mensen krijgen jaarlijks te maken met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, omdat ze een gezondheidsverklaring nodig hebben om hun rijbewijs te halen of te verlengen. Maar het afgelopen jaar was het een chaos bij het...

25-07-2019 09:15

Verstijfd van angst

Zembla - Verstijfd van angst

In Nederland heeft 15% van de vrouwen en 3% van de mannen weleens seks tegen de wil meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rutgers Stichting in 2017. De meeste mensen denken dat ze in zo'n situatie zullen schreeuwen, rennen of vechten....

18-07-2019 09:10

De witwasbankiers van ING

Zembla - De witwasbankiers van ING

Het is de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd. Bijna 800 miljoen euro betaalde ING, omdat de bank jarenlang niets heeft gedaan aan witwaspraktijken van dubieuze klanten. ING hoeft zich niet in de rechtszaal te verantwoorden. Bov...

11-07-2019 09:15

De dood van een hardloopster

Zembla - De dood van een hardloopster

Het Rode Kruis zet afgelopen november een opmerkelijke stap. Ze neemt uit zichzelf contact op met de media om te melden dat ze fouten hebben gemaakt rond het overlijden van een deelneemster aan de Dam tot Damloop in 2016. De 25-jarige Carol...

04-07-2019 09:15

Oude bomen moet je niet verplanten

Zembla - Oude bomen moet je niet verplanten

Het Utrechtse verzorgingshuis Tuindorp Oost gaat tegen de vlakte. Het vijftig jaar oude complex moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Omdat er daarom al een paar jaar geen ouderen meer toegelaten worden, ontstaat er leegstand, waar wel tijdelijk...

27-06-2019 09:10

Medicijnmacht China

Zembla - Medicijnmacht China

Het tekort aan medicijnen in Nederland loopt al jaren op. Zo is in het afgelopen jaar een belangrijke anticonceptiepil niet verkrijgbaar die door meer dan 1,2 miljoen vrouwen in Nederland wordt geslikt. Ook antibiotica, oogpreparaten en een...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 137
  • Laatste uitzending op 26-09-2019 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!