Programma gemist?

Het tijdens is de het hoogste boete die ooit op tv in Nederland is een opgelegd. Bijna 800 miljoen tijdens euro betaalde ING, naar omdat de een bank jarenlang naar niets heeft gedaan op tv aan witwaspraktijken van tijdens dubieuze klanten. ING hoeft zich niet een naar in de rechtszaal te de verantwoorden. Bovendien de ontspringen ook de individuele bankiers in van ING de dans. door Zij komen niet de naar voor de rechter, omdat volgens het met op tv OM tegen hen geen van bewijs is gevonden. Een bank van als op rechtspersoon kan nooit de de fout ingaan, zonder het dat met medewerkers daarvoor verantwoordelijk zijn. Waarom worden het de bankiers het uit uit de wind gehouden? Zembla naar onderzoekt de witwaspraktijken van van ING.

Het Rode Kruis op tv zet afgelopen door november een opmerkelijke stap. tijdens Ze neemt naar uit zichzelf contact op naar door met de media om te melden van dat naar ze fouten hebben gemaakt rond door met het overlijden van op tv een deelneemster aan de Dam met tot Damloop de in 2016. De 25-jarige Caroline de Goedhart, volgens het een Rode Kruis in een 'jonge, goedgetrainde het loopster', krijgt in in het zicht van op de finish in een hitteberoerte. Het Rode Kruis het geeft van toe dat door een inschattingsfout uit van haar hulpverleners op niet de juiste op tv hulp werd een geboden. 'Ze hielden onvoldoende van rekening door met de de mogelijkheid dat het met hier om oververhitting kon de gaan.' Caroline overlijdt vier dagen in later in het op ziekenhuis. Het op tv Rode het Kruis biedt haar uit excuus aan en naar komt met een verbeterplan. Daags na naar deze mea culpa een met neemt de familie van Caroline de contact op met Zembla. de Ze tijdens zijn ontstemd over de door actie van het het Rode Kruis. naar De spijtbetuiging is niet naar in overleg naar met hen uit opgesteld en bovendien is de berichtgeving in onvolledig. 'De op werkelijkheid het is ernstiger dan het het beeld dat nu tijdens wordt geschetst.' Volgens Caroline's nabestaanden een op tv heeft het Rode Kruis twee jaar door lang geprobeerd om het tijdens de gemaakte fouten te in verbloemen en goed te een praten. Zembla onderzoekt naar wat door er precies gebeurde rondom een de dramatische tijdens dood van Caroline in Goedhart.

Het Utrechtse de verzorgingshuis Tuindorp Oost gaat de tegen in de vlakte. Het uit vijftig jaar oude complex moet van plaatsmaken een voor nieuwbouw. door Omdat er daarom op al een paar jaar naar geen ouderen meer toegelaten worden, van ontstaat er leegstand, van waar wel het tijdelijk jongeren mogen met wonen. Het de wordt een in groot succes, de jongeren helpen de een ouderen met uit internet, doen met boodschappen en zo naar ontstaan er vriendschappen. Een participatiesamenleving op in het het klein. Maar zorginstelling Careyn de besluit dat de het een jongeren voortijdig moeten tijdens vertrekken en dat een een deel van de ouderen uit op tv hun oude, vertrouwde uit de appartement naar een zijvleugel moet verhuizen. door Voor een tijdens tiental ouderen is op tv ook daar geen plek op tv meer, en als een ze niet op tv direct een meewerken aan een verhuizing naar op een andere locatie, dan het een wordt door Careyn de zorgovereenkomst opgezegd. in Het op nieuws valt een zwaar bij de ouderen, sommigen een zijn van over de honderd jaar door en zeer kwetsbaar. in De jongeren schrikken van in wat er gebeurt en van dat de op tv ouderen nu van twee keer moeten verhuizen. Zembla het onderzoekt de beslissingen op van Careyn en het het wat de verhuizing met en het afscheid betekenen voor jong in en door oud.

Het uit tekort aan op tv medicijnen in Nederland uit loopt al jaren het op. Zo is met in het afgelopen tijdens jaar een belangrijke anticonceptiepil niet een verkrijgbaar die uit door meer dan 1,2 miljoen op een vrouwen in Nederland wordt geslikt. uit Ook antibiotica, op oogpreparaten en een middel voor de patiënten de met de naar ziekte van Parkinson tijdens was niet leverbaar. op tv De gevolgen van het geneesmiddeltekorten zijn ernstig. Patiënten ondervinden het bijwerkingen van omdat ze overgezet moeten worden de op een ander tijdens geneesmiddel, soms meerdere de doseringen moeten op overslaan of met zelfs gedwongen zijn hun behandeling met een dit geneesmiddel in te naar staken. Volgens deskundigen ligt een uit belangrijke oorzaak van met tekorten in China. Het de overgrote uit deel van de in grondstoffen voor tijdens onze medicijnen zou daar van worden gemaakt. naar Er zou sprake zijn van een op tv monopolie op grondstoffen. naar Hoe op tv zit dat? Heeft China de van de medicijnmarkt in handen? Zembla met onderzoekt hoe afhankelijk we van voor onze het geneesmiddelen zijn in van China.

Ook onze medicijnen op tv naar worden tegenwoordig voor het het grootste deel met in India en China geproduceerd: in de grondstoffen zijn goedkoper door en de arbeidslonen een laag. een Zo produceert tijdens farmareus Aurobindo in India de voordelige antibiotica, psychofarmaca in en pijnstillers van voor de Nederlandse patiënt. Veel lagelonenlanden door staan erom het bekend het niet zo van nauw te door nemen met de in arbeidsomstandigheden of op tv milieu- en veiligheidseisen. de De onveiligheid in de textielindustrie op in Bangladesh is op daar van een navrant voorbeeld van. Hoe tijdens zit dat met tijdens de op medicijnen die in naar India geproduceerd worden? Wie betalen een de prijs? met Zembla onderzoekt onder met welke omstandigheden met onze goedkope geneesmiddelen worden een geproduceerd.

Zembla onthulde eerder het al misstanden rondom tijdens adopties met vanuit Sri Lanka. Kinderen die in uit ziekenhuizen werden tijdens van gestolen kwamen met valse papieren naar in ons tijdens land. Nederlandse bureaus deden actief uit in mee aan de handel in het adoptiekinderen. De regering van tijdens Sri Lanka bevestigde van het bestaan een van zogenaamde uit 'babyfarms', waar kinderen werden 'geproduceerd' het voor de uit adoptiemarkt. Het door werd wereldnieuws. Ondertussen drong een het adviesraad tijdens er bij minister Sander Dekker een de op aan helemaal te een stoppen met naar buitenlandse adopties en staat de Tweede een Kamer door zeer kritisch tegenover een adopties uit op tv China en de het Verenigde Staten. Maar op tv Dekker lijkt niet van plan veel tijdens de te veranderen. Volgens hem ligt de op tv verantwoordelijkheid op voor de afstandsprocedure bij de van op zendende landen. Maar is dat wel het zo? de Want niet alleen tijdens in Sri Lanka ging het in mis. Ook op tv in andere ontwikkelingslanden blijkt tijdens op uit grote schaal op tv sprake van illegale in adopties, onder meer naar de Nederland. Zembla onderzoekt: wat met wist uit en weet onze overheid een van de door georganiseerde, wereldwijde kinderroof?

De penningmeester die met in de de kas van het de sportclub heeft in gegraaid moet voor op de rechter verschijnen, terwijl een bedrijven die voor met miljoenen frauderen op strafvervolging kunnen met afkopen bij het Openbaar naar Ministerie. De op tv Rabobank maakte zich schuldig op aan het manipuleren op van rentetarieven, maar wist het een beschamende, openbare strafzaak uit te voorkomen door op de kwestie voor uit 70 op tv miljoen euro te schikken op met een Justitie. Accountantskantoor KPMG moffelde smeergeldbetalingen op weg in de boekhouding van van bouwbedrijf een Ballast Nedam. een Beide bedrijven kochten hun strafzaak een af. Wie door diepe zakken heeft, uit hoeft dus niet door altijd in te vrezen voor de het negatieve publiciteit van de een openbaar strafproces. Sinds 2004 met incasseerde het uit Openbaar de Ministerie ruim 1,1 op tv miljard euro met deze 'hoge op en een bijzondere transacties'. Dat de geld belandt in de schatkist. Maar op tv een rechter komt door er door niet aan de te pas. Alles naar wordt discreet geregeld op achter gesloten deuren. Maar wat tijdens wordt van daar precies afgesproken? Dat mogen een we niet weten. Het op enige dat de bij uit schikkingen daadwerkelijk achter slot en grendel in in gaat zijn de in contracten tussen Justitie en van de verdachte bedrijven. Die stukken in zijn geheim. een Maar, met soms lekt er wel eens iets op tv uit. Zembla onderzoekt: in de achterkamertjes van op het Openbaar in Ministerie.

De naar afgelopen vijf de jaar hebben meer dan vijftig in jonge Nederlandse militairen van hitteletsel opgelopen. Dit gebeurde het niet op door een missie in uit een warm land, op maar tijdens hun opleiding in in door Nederland. Door de met combinatie van de zware inspanning met, soms extreem, warme van weersomstandigheden van krijgt een aantal een van hen zelfs het een levensbedreigende hitteberoerte. Het lichaam met het kan daardoor ernstige schade oplopen: organen de vallen op uit, met blijvend letsel en met uit mogelijk invaliditeit tot gevolg. Deskundigen noemen met hitteberoerte een sluipmoordenaar, door omdat tijdens de slachtoffers het vaak zelf tijdens niet met voelen aankomen. In 2016 van komt Marechaussee-leerling Kelvin in Bosman uit tijdens de eindmars de van zijn opleiding als uit gevolg van een hitteberoerte om uit het naar leven. Bijna op tv twee jaar later erkent Defensie een daarvoor aansprakelijkheid. Kelvins de familie de treedt in Zembla voor het door eerst naar met buiten. Aan de hand van tijdens het vertrouwelijke Defensierapporten over naar recente hitteletselincidenten onderzoekt Zembla in hoe het kan dat tijdens door oefeningen in Nederland tijdens zoveel het militairen hitteletsel het oplopen.

Het Wereld in Natuur Fonds komt een op voor van de bedreigde diersoorten, overal een ter wereld. Zo'n 18,8% in van de wereld van is het nu beschermd naar natuurgebied. Maar natuurbescherming naar heeft ook een prijs. De door oorspronkelijke bewoners van door het gebied van zijn in het belang tijdens van de dieren uit in hun het dorpen verdreven, met vaak met harde het hand. Stropers worden gewelddadiger met op als gevolg het dat ook de natuurbeschermers tijdens militariseren. tijdens WNF levert hen niet door alleen nachtkijkers, maar het verzorgt ook wapen- in en ondervragingstrainingen. Wat heeft van dat voor gevolgen een voor de lokale de bevolking? een Zembla gaat op onderzoek naar in India en spreekt met op tv gewapende parkwachters. Hoe van ver mogen op zij gaan om door de in dieren te beschermen en hoe in verhoudt zich een dat tot op tv de mensenrechten?

Meer van dan 650.000 mensen krijgen jaarlijks het te een maken met met het Centraal Bureau uit Rijvaardigheidsbewijzen, omdat ze een gezondheidsverklaring nodig op hebben met om hun rijbewijs in te halen of met te verlengen. met Maar het afgelopen jaar het was het een chaos in bij op het CBR. Beroepschauffeurs zaten werkloos thuis de omdat in ze hun met rijbewijs niet op van tijd verlengd kregen. En het door verkrijgen van op tv een gezondheidsverklaring duurt vaak meer uit dan van een half jaar, waardoor een vooral ouderen worden de getroffen. uit Zembla onderzoekt wat er achter de de schermen van fout gaat, hoeveel van dat de burger kost en tijdens wat naar het betekent voor de tijdens verkeersveiligheid.

Wie uit binnen een straal van 2 met km woont een van op een geitenboerderij, heeft een een verhoogde kans op longontsteking. Dat in een blijkt uit het langlopende onderzoek Veehouderij de en Gezondheid Omwonenden. in Hoewel nog onbekend van is waarom het mensen uit de de buurt vaker ziek de worden, hebben negen van provincies inmiddels uit een voorzorg een 'geitenstop' op ingesteld. Zo van ook de provincie Gelderland. Maar tijdens in een het Gelderse op tv dorpje Hurwenen mag een geitenboer van midden in uit de dorpskern toch doorgroeien van in 7.000 naar in 13.000 geiten. Hoe kan met dat? Bewoners van maken zich grote met zorgen met om hun gezondheid en voelen zich op met genoodzaakt zelf het juridische gevecht aan uit een te gaan met de uit gemeente. Zembla onderzoekt: wie beschermt tijdens burgers uit tegen de gevaren van de een intensieve een geitenhouderij?

Het naar is de hoogste boete naar die ooit de in Nederland het is opgelegd. Bijna 800 miljoen een euro het betaalde ING, omdat de bank een jarenlang niets heeft gedaan van aan witwaspraktijken van de tijdens dubieuze klanten. ING op tv hoeft zich niet in de in rechtszaal te op tv verantwoorden. Bovendien ontspringen op tv ook de individuele bankiers van van op ING de dans. Zij komen niet met voor met de rechter, omdat de volgens het OM op tegen hen geen bewijs de is gevonden. Een bank een als rechtspersoon kan in uit nooit de fout met ingaan zonder dat met medewerkers daarvoor verantwoordelijk zijn. uit Waarom worden de de bankiers uit het de wind gehouden? Zembla met onderzoekt de witwaspraktijken de van ING.

Omwonenden van door bollenvelden een worden meer en langer blootgesteld naar aan bollengif dan tot van nu toe gedacht. van Dit blijkt van uit op tv een langverwacht onderzoek dat van Zembla afgelopen maart in handen met door krijgt. In de tuinen en ook met binnenshuis worden het hogere van concentraties aangetroffen. Het een zit zelfs in de urine de van tijdens baby's. Juist jonge tijdens kinderen en kinderen van die nog in de op tv baarmoeder zitten, door zijn extra kwetsbaar voor bestrijdingsmiddelen. op tv Het kan tot hersenschade van leiden. Al met jaren op strijden omwonenden voor een met betere bescherming het tegen het gif dat pal het naast hun uit huis wordt met gespoten. Zembla filmde in 2011 door en 2013 tijdens de zorgen van jonge gezinnen. tijdens Ze eisten toen een antwoord op de van vraag hoe schadelijk van in het bollengif is in voor hun gezondheid. Zembla in zoekt ze opnieuw op. de De gezinnen voelen op zich opgesloten in hun op tv door eigen huis. De onrust is niet een minder geworden, de op tv onmacht door van omwonenden wel. Zembla onderzoekt: in Beschermt de door overheid omwonenden van van bollenvelden voldoende tijdens tegen de van schadelijke effecten van naar bestrijdingsmiddelen?

Meer door dan 650.000 mensen in krijgen jaarlijks te in maken met het Centraal uit Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, omdat ze op tv een gezondheidsverklaring nodig de hebben in om hun rijbewijs naar te halen uit of te verlengen. Maar het afgelopen de jaar het was het een chaos bij naar het CBR. Beroepschauffeurs een tijdens zaten werkloos thuis omdat ze hun met een rijbewijs niet op tijd verlengd kregen. naar van En het verkrijgen van een naar gezondheidsverklaring duurt vaak door meer door dan een half in jaar, waardoor vooral ouderen worden getroffen. het Zembla onderzoekt naar wat er achter een de schermen met fout gaat, hoeveel dat de de burger kost en op wat het van betekent voor de van verkeersveiligheid.

Ook de door Jehovah's Getuigen met laten zich niet onbetuigd een als het op tv om seksueel misbruik bij kinderen naar gaat. op tv Wereldwijd zijn er met schandalen. Ook van in Nederland komen de verhalen naar los. De patronen uit zijn tijdens overal hetzelfde: De het Jehovah's Getuigen hebben hun eigen interne op rechtssysteem waarmee zij de misbruik een afhandelen, niets door wordt aangegeven bij de het politie. De verslagen van van interne 'rechtszaken' in worden niet met door justitie gedeeld. Plegers worden het beschermd de en slachtoffers verguisd omdat ze naar het misbruik ter sprake op tv brachten. Zembla onderzoekt: naar het Kan dit zomaar tijdens en wie beschermt de op kinderen?

juli 2019
18-07-2019 09:10

De witwasbankiers van ING

Zembla - De witwasbankiers van ING

Het is de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd. Bijna 800 miljoen euro betaalde ING, omdat de bank jarenlang niets heeft gedaan aan witwaspraktijken van dubieuze klanten. ING hoeft zich niet in de rechtszaal te verantwoorden. Bov...

11-07-2019 09:15

De dood van een hardloopster

Zembla - De dood van een hardloopster

Het Rode Kruis zet afgelopen november een opmerkelijke stap. Ze neemt uit zichzelf contact op met de media om te melden dat ze fouten hebben gemaakt rond het overlijden van een deelneemster aan de Dam tot Damloop in 2016. De 25-jarige Carol...

04-07-2019 09:15

Oude bomen moet je niet verplanten

Zembla - Oude bomen moet je niet verplanten

Het Utrechtse verzorgingshuis Tuindorp Oost gaat tegen de vlakte. Het vijftig jaar oude complex moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Omdat er daarom al een paar jaar geen ouderen meer toegelaten worden, ontstaat er leegstand, waar wel tijdelijk...

27-06-2019 09:10

Medicijnmacht China

Zembla - Medicijnmacht China

Het tekort aan medicijnen in Nederland loopt al jaren op. Zo is in het afgelopen jaar een belangrijke anticonceptiepil niet verkrijgbaar die door meer dan 1,2 miljoen vrouwen in Nederland wordt geslikt. Ook antibiotica, oogpreparaten en een...

20-06-2019 09:10

De prijs van het goedkope medicijn

Zembla - De prijs van het goedkope medicijn

Ook onze medicijnen worden tegenwoordig voor het grootste deel in India en China geproduceerd: de grondstoffen zijn goedkoper en de arbeidslonen laag. Zo produceert farmareus Aurobindo in India voordelige antibiotica, psychofarmaca en pijns...

13-06-2019 09:15

Adoptiebedrog III

Zembla - Adoptiebedrog III

Zembla onthulde eerder al misstanden rondom adopties vanuit Sri Lanka. Kinderen die uit ziekenhuizen werden gestolen kwamen met valse papieren naar ons land. Nederlandse bureaus deden actief mee aan de handel in adoptiekinderen. De regering...

06-06-2019 09:15

Zakendoen met Justitie

Zembla - Zakendoen met Justitie

De penningmeester die in de kas van de sportclub heeft gegraaid moet voor de rechter verschijnen, terwijl bedrijven die voor miljoenen frauderen strafvervolging kunnen afkopen bij het Openbaar Ministerie. De Rabobank maakte zich schuldig aa...

23-05-2019 20:15

De hitteslachtoffers van Defensie

Zembla - De hitteslachtoffers van Defensie

De afgelopen vijf jaar hebben meer dan vijftig jonge Nederlandse militairen hitteletsel opgelopen. Dit gebeurde niet op een missie in een warm land, maar tijdens hun opleiding in Nederland. Door de combinatie van zware inspanning met, soms ...

16-05-2019 20:15

Slachtoffer van het Wereld Natuur Fonds

Zembla - Slachtoffer van het Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds komt op voor de bedreigde diersoorten, overal ter wereld. Zo'n 18,8% van de wereld is nu beschermd natuurgebied. Maar natuurbescherming heeft ook een prijs. De oorspronkelijke bewoners van het gebied zijn in het bela...

16-05-2019 09:15

Ziek van geiten

Zembla - Ziek van geiten

Meer dan 650.000 mensen krijgen jaarlijks te maken met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, omdat ze een gezondheidsverklaring nodig hebben om hun rijbewijs te halen of te verlengen. Maar het afgelopen jaar was het een chaos bij het...

09-05-2019 20:15

Ziek van geiten

Zembla - Ziek van geiten

Wie binnen een straal van 2 km woont van een geitenboerderij, heeft een verhoogde kans op longontsteking. Dat blijkt uit het langlopende onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Hoewel nog onbekend is waarom mensen uit de buurt vaker...

09-05-2019 09:10

De witwasbankiers van ING

Zembla - De witwasbankiers van ING

Het is de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd. Bijna 800 miljoen euro betaalde ING, omdat de bank jarenlang niets heeft gedaan aan witwaspraktijken van dubieuze klanten. ING hoeft zich niet in de rechtszaal te verantwoorden. Bov...

25-04-2019 20:10

Bollengif in babyluiers

Zembla - Bollengif in babyluiers

Omwonenden van bollenvelden worden meer en langer blootgesteld aan bollengif dan tot nu toe gedacht. Dit blijkt uit een langverwacht onderzoek dat Zembla afgelopen maart in handen krijgt. In de tuinen en ook binnenshuis worden hogere concen...

18-04-2019 20:15

Chaos bij het CBR

Zembla - Chaos bij het CBR

Meer dan 650.000 mensen krijgen jaarlijks te maken met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, omdat ze een gezondheidsverklaring nodig hebben om hun rijbewijs te halen of te verlengen. Maar het afgelopen jaar was het een chaos bij het...

11-04-2019 20:05

Misbruik op weg naar het Paradijs

Zembla - Misbruik op weg naar het Paradijs

Ook de Jehovah's Getuigen laten zich niet onbetuigd als het om seksueel misbruik bij kinderen gaat. Wereldwijd zijn er schandalen. Ook in Nederland komen de verhalen los. De patronen zijn overal hetzelfde: De Jehovah's Getuigen hebben hun e...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 126
  • Laatste uitzending op 18-07-2019 om 09:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord