Programma gemist?

Vanavond in de Zembla: Dromen van een op begraafplaats. Honderden naar verdronken vluchtelingen uit zijn de afgelopen jaren aangespoeld in op het strand op van de Tunesische kustplaats op tv Zarzis. Antropologe naar en forensisch met experte Amade M'charek naar woont sinds haar met elfde in Amsterdam, maar de is op in deze streek geboren van en getogen. op tv Zij helpt en steunt de de vissers van Zarzis de die zich bekommeren uit om van de zielloze lichamen die ze vinden het in naar de zee en op tijdens het het strand. Omdat de autoriteiten naar de dode vluchtelingen niet uit willen begraven, op hebben de vissers door een eigen provisorische begraafplaats de aangelegd, waar de een lichamen een liefdevol maar naar anoniem graf tijdens krijgen. 'Zembla' onderzoekt in het Tunesië de van gevolgen van Fort op Europa en volgt M'charek de en de de vissers in hun van strijd uit om de anonieme vluchtelingen tijdens een naam te het geven.

Zembla de gaat vanavond met over de hoogste boete die het ooit in met Nederland is opgelegd. van Bijna 800 naar miljoen euro betaalde op ING, omdat de bank tijdens jarenlang heel weinig van heeft gedaan aan in witwaspraktijken van dubieuze klanten. in ING hoeft zich niet op in de tijdens rechtszaal te verantwoorden. naar Bovendien van ontspringen ook de op tv individuele bankiers van ING een de dans. in Zij komen niet voor de rechter, van omdat een volgens het OM door tegen hen een geen bewijs is gevonden. Een tijdens bank als rechtspersoon de kan nooit op tv de fout ingaan zonder dat een medewerkers daarvoor een verantwoordelijk zijn. in Waarom worden de bankiers uit met de wind gehouden? Zembla van onderzoekt de witwaspraktijken uit van in ING.

Zembla onderzoekt in uit deze aflevering op tv wat er precies gebeurde in van rondom de dramatische dood uit van hardloopster Caroline de Goedhart. Het Rode in Kruis zet afgelopen november een een opmerkelijke stap. Ze uit neemt uit met zichzelf contact op met met de een media om te melden tijdens dat ze fouten uit hebben gemaakt rond het overlijden naar van van een deelneemster aan de de Dam tot Damloop in op tv in 2016. De 25-jarige Caroline Goedhart, van volgens het naar Rode Kruis een "jonge, van goed in getrainde loopster", krijgt in het het zicht de van de finish tijdens een hitteberoerte. Het Rode op tv Kruis geeft toe dat het door uit een inschattingsfout van haar hulpverleners een niet de uit juiste hulp werd uit geboden. "Ze hielden onvoldoende op rekening door met de mogelijkheid de dat het hier om oververhitting naar kon door gaan." Caroline overlijdt vier dagen tijdens later van in het ziekenhuis. uit Het Rode Kruis biedt haar van excuus aan een en komt op met een verbeterplan. Daags na deze mea op culpa een neemt de familie van Caroline op contact naar op met Zembla. Ze de zijn ontstemd over in de actie van van het Rode de Kruis. De spijtbetuiging is niet de in met overleg met een hen opgesteld en bovendien is op tv de berichtgeving onvolledig. naar "De werkelijkheid het is ernstiger het dan het beeld dat nu een wordt geschetst." Volgens Caroline's van nabestaanden een heeft het Rode naar Kruis twee jaar een lang geprobeerd om het de gemaakte fouten te uit verbloemen en goed te het naar praten.

Het een Utrechtse verzorgingshuis Tuindorp Oost door gaat met tegen de vlakte. Het op tv vijftig jaar oude naar complex moet plaats maken voor de nieuwbouw. Omdat op tv er daarom al op tv een paar jaar geen uit ouderen meer tijdens toegelaten worden, ontstaat er op tv leegstand, van waar wel tijdelijk jongeren op tv mogen wonen. Het wordt met een groot van succes, de jongeren helpen uit de ouderen met een internet, doen tijdens boodschappen en zo door ontstaan er vriendschappen. op tv Een door participatiesamenleving in het klein. op Maar zorginstelling Careyn op tv besluit dat de jongeren voortijdig naar moeten vertrekken naar en dat een naar deel uit van de ouderen op uit hun oude, vertrouwde op tv appartement naar een het zijvleugel moet verhuizen. naar Voor een met tiental ouderen is ook daar geen tijdens plek meer, en door als ze van niet direct meewerken de aan een verhuizing naar het een andere met locatie, door dan wordt door Careyn de het zorgovereenkomst van opgezegd. Het nieuws op valt zwaar bij een de ouderen, sommigen zijn over de op honderd jaar en op zeer tijdens kwetsbaar. De jongeren op tv schrikken van wat er gebeurt in en dat van de ouderen tijdens nu twee keer de moeten verhuizen. Zembla onderzoekt tijdens de beslissingen van Careyn de in en wat de verhuizing en het op tv het afscheid betekenen voor op tv jong en oud.

Het uit onderzoeksjournalistieke programma Zembla met is vanaf vanavond in op een nieuwe uitzendavond te een in zien. De afleveringen zijn dit van seizoen van niet op woensdag, maar elke uit donderdag om 21:15 uur van te zien op tijdens een NPO 2. Deze aflevering het gaat over de pillenmonopolie. Het tekort op tv aan medicijnen in in Nederland door loopt al jaren op. een Zo was tijdens in het afgelopen jaar op een belangrijke anticonceptiepil niet het verkrijgbaar die tijdens door meer dan de 1,2 miljoen vrouwen in met Nederland wordt geslikt. van Ook antibiotica, in oogpreparaten en een middel met een voor patiënten met de ziekte in van Parkinson waren niet uit een leverbaar. De gevolgen van geneesmiddeltekorten zijn ernstig. het Patiënten door ondervinden bijwerkingen omdat van ze overgezet moeten van worden op door een ander medicijn, soms van meerdere doseringen moeten overslaan het of zelfs gedwongen op zijn door hun behandeling met dit geneesmiddel te door staken. Volgens uit deskundigen ligt een belangrijke in oorzaak van tekorten een in in China. Het overgrote deel door van de grondstoffen naar voor onze medicijnen van zou daar worden met gemaakt. Er zou sprake tijdens zijn van een van monopolie een op grondstoffen. Hoe zit dat? het Heeft de China de medicijnmarkt in handen? het Zembla onderzoekt hoe het afhankelijk we voor onze van geneesmiddelen tijdens zijn van op China.

De bankensector in wordt geteisterd door uit schandalen. ING betaalde onlangs naar honderden miljoenen van boete wegens tijdens witwassen. En door de gerenommeerde Danske Bank blijkt betrokken de bij het de wegsluizen van de ruim 200 miljard euro door aan verdacht geld. Wie uit op zijn de witwassers, waar komen met die miljarden naar vandaan en waar de is dat geld op naartoe gesluisd? een Zembla onderzoekt samen met de NRC een deel naar van deze op tv schimmige geldstromen. Dat onderzoek leidt een naar tijdens Moskou, naar het jaar 2009. Een tijdens Russische uit advocaat komt om door het leven het in een gevangeniscel in als hij een complot onthult het van maffiosi en de politiefunctionarissen, tijdens die samen de grootste belastingfraude in een van de Russische geschiedenis plegen. De miljoenenopbrengst met wordt weggesluisd naar het van ogenschijnlijk onschuldige bankrekeningen in in het westen, onder meer van in Nederland. Welke Nederlandse tijdens bedrijven waren onderdeel naar van tijdens deze 'witwasmachine' het en welke Nederlandse met banken en accountants waren de daarbij betrokken?

Begin november onthult door Zembla dat tijdens het in Barneveldse afvalbedrijf Vink vervuilde grond heeft van gebruikt voor woningbouw met in het Barneveld. De vervuiling is de ontstaan doordat naar Vink gebruikte grond uit onvoldoende heeft schoongemaakt. Daardoor op tv zijn de giftige in stof styreen (gebruikt een bij productie in van plastic) en resten door van landbouwgif in de van de grond achtergebleven. Het naar nieuws leidt tot onrust het en woede onder de inwoners, van een die zich afvragen op tv hoe dit kon gebeuren. naar Zembla heeft een documenten in handen waaruit blijkt een dat Vink gerommeld heeft van met in de administratie zodat de een giftige tijdens grond op papier schoon is. Wie het controleert uit Vink en waarom tijdens grijpt de op overheid niet in?

Een de gezin produceert jaarlijks de zo'n tweeduizend kilo afval. naar De door overheid wil daarvan het zoveel mogelijk recyclen. naar Door afval te op verbranden krijgen huishoudens stadswarmte de en energie. Toch in blijft er na verbranding een op een giftige berg achter: met bodemas. Miljoenen tonnen op per jaar. Verontreinigd met zware van metalen. Een naar hoofdpijndossier voor door de afvalverbranders. Ze proberen kostbare tijdens stoffen op uit de bodemas naar terug te winnen. Het restant op wordt als bouwstof gebruikt, naar bijvoorbeeld op tv onder onze snelwegen. Maar met het risico van op milieufraude is groot van in deze uit ondoorzichtige wereld van afvalstromen door en tussenhandelaren. Inmiddels ligt het er meer uit dan twintig in miljard kilo bodemas in van de Nederlandse in bodem. Maar niemand weet een precies tijdens waar. Zembla onderzoekt wie er met verdient aan bodemas en op tv waar het door blijft.

Inmiddels in zijn 2,3 miljoen Venezolanen uit gevlucht het voor honger en geweld. Tienduizenden zochten van een in veilig heenkomen op in Aruba en met Curaçao, maar ze worden met daar door de uit politie opgejaagd een en in barakken gevangengezet. op tv Volgens minister het Stef Blok zijn het economische migranten, met die op zo snel mogelijk in naar Venezuela op moeten worden teruggestuurd. De migranten zijn op volgens Blok tijdens een probleem dat de van met eilanden zelf moet uit oplossen. Amnesty International concludeert op in een kritisch rapport uit dat Curaçao mensenrechten in schendt van tijdens de asielzoekers uit Venezuela. De uit regering van Curaçao tijdens bestrijdt dat, naar maar zegt met de asielopvang uit te gaan verbeteren. Zembla bespreekt het de vluchtelingenprobleem met de op tv minister-presidenten van van Aruba naar en Curaçao en interviewt ondergedoken, op tv illegale Venezolanen. Zembla naar onderzoekt: uit Schendt het Koninkrijk der door Nederlanden de internationale de mensenrechten?

Nederland uit is een kunstgrasland. Nergens anders in naar ter wereld is er per door hoofd van het de bevolking zoveel kunstgras van als in ons land. in naar Afgelopen zomer werden uit in Nederland ruim tijdens 150 van die velden vervangen. Maar de liefst één miljoen uit vierkante op tv meter kunstgras moest met worden verwijderd. op Dat is allemaal van afval dat niet gestort mag het worden. Waar blijven het de oude een velden? Waar blijft al dat de uit plastic en al het milieuverontreinigende van rubber dat erin zit? de Verwerkingsbedrijven beloven het door keurig te scheiden op tv en het te recyclen. Gemeenten betalen daar van ook fors naar voor. het Maar hoe gaat dat naar in de het praktijk? Betrokkenen noemen dat tijdens 'het bestbewaarde geheim met van de markt'. Zembla tijdens volgt het spoor het van enkele transporten en tijdens het komt terecht in een wereld van van handelaren, frauderende met kunstgrasverwerkers, afwezige toezichthouders uit en een groeiende tijdens kunstgrasberg.

'Mag tijdens ik met uit u mee naar Nederland?', vraagt naar de 11-jarige Azzedine tijdens aan op Zembla-verslaggever Ton van der een Ham in Beiroet. Azzedine naar is ernstig ziek. uit Hij heeft een keelkanker. Vijf jaar de geleden vlucht hij een samen met tijdens zijn familie voor de de oorlog in de Syrië. Ze wonen nu in een op schuur in Libanon. op tv Een tijdens behandeling is de er wel, maar dat kunnen zijn de het vader en moeder niet betalen. Inmiddels naar is de kanker uit naar uitgezaaid naar zijn uit longen. In Libanon het zitten zo'n 750.000 kinderen naar tot 15 jaar door die met of het zonder hun familie tijdens gevlucht zijn een uit Syrië. Ook doodzieke kinderen zoals in Azzedine. de Het internationale hervestigingsprogramma van de op tv met VN probeert via tijdens zogenoemde 'selectiemissies' vluchtelingen in Europa op tv te plaatsen. Ook Nederland tijdens doet eraan op tv mee, van met 750 plekken per een jaar. Maximaal 30 daarvan zijn op tv ingeruimd voor ernstig op tv zieke vluchtelingen, van jong en oud. uit Maar dat is inclusief naar hun uit familie. Je een moet dus erg veel geluk een hebben wil je in geselecteerd worden. Azzedine heeft in geen geluk. uit En Zembla ontmoet het meer ernstig in zieke kinderen die uit niet geselecteerd zij, door zoals Bouchra (14). Ze in heeft vanwege een bloedziekte uit regelmatig bloedtransfusies nodig. in En naar Abdelhamid (6) wacht op een op tv levensreddende van beenmergtransplantatie. De donor de is al tijdens gevonden: zijn zusje. Maar voor de op door operatie is geen geld. door Zembla onderzoekt: Waarom heeft door Nederland zo van weinig plek voor met ernstig zieke het kinderen?

Het tijdens aantal geslachtsveranderende operaties stijgt. De van een wachtlijsten voor hormoonbehandelingen en in operaties worden langer, en het de patiënten jonger. In de 2015 werd Holland's het Next naar Top Model gewonnen door een op transgender. En van dit jaar doet tijdens voor het van eerst een transgender mee aan op de Miss Universe-verkiezing. het Minder bekend van zijn de de spijtoptanten. Patrick uit Emmen ondergaat het tien jaar op geleden een met geslachtsverandering. Maar al naar na drie de maanden beseft hij dat de het een verkeerde beslissing was. op tv Toch wilde hij door naar jarenlang vrouw worden. tijdens Verschillende psychiaters hebben tijdens hem gezien en geconstateerd dat tijdens zijn wens consistent naar is. Dus kreeg Patrick op toestemming voor naar de in operatie. Hoe is het mogelijk een dat hij op spijt heeft? tijdens Patrick blijkt niet de met enige te zijn die spijt met op tv heeft van zijn geslachtsverandering. Zembla onderzoekt: het wie in komt er in tijdens aanmerking voor een geslachtsveranderende de operatie?

Op op 25 februari met 2019 is het het precies 20 jaar geleden dat bezoekers met van de naar Westfriese Flora in Bovenkarspel in met besmet werden met op tv legionella. De bacterie bevond door zich in een bubbelbaden die tijdens de het bloemententoonstelling waren opgesteld. De door uitbraak veroorzaakte 32 door doden, in en ruim 200 mensen tijdens werden ernstig ziek. Sindsdien zijn tijdens de regels met voor legionellapreventie op aangescherpt, en uit moeten locaties met een hoog risico in naar op legionella (ziekenhuizen, zwembaden, het sauna's) aan strenge eisen voldoen. Toch op op blijft het aantal naar ziektegevallen door legionella stijgen, zegt het een RIVM. En terwijl in met de legionellabacterie steeds meer slachtoffers van maakt, op tv vooral onder mensen met een verminderde op tv weerstand, blijkt de met opsporing van op de bron naar buitengewoon lastig. Slechts van in een enkel geval het wordt op tv de besmettingshaard gevonden, zodat naar veel patiënten op er nooit achterkomen waar en waardoor uit met ze zijn besmet. Waarom is de jacht een op de met legionellabacterie uit zo ingewikkeld? Zembla duikt in tijdens de wereld van de de legionellapreventie een en onderzoekt of we de de meest kwetsbare tijdens mensen wel de voldoende beschermen.

De van bankensector wordt geteisterd door het schandalen. ING betaalde onlangs op honderden op tv miljoenen boete wegens witwassen. En in de gerenommeerde Danske met uit Bank blijkt betrokken bij het wegsluizen op van ruim uit 200 miljard euro op aan verdacht geld. in Wie zijn de witwassers, door waar komen die uit miljarden tijdens vandaan en waar is op tv dat geld naar toe van gesluisd? ZEMBLA onderzoekt van samen met met NRC een deel van door uit deze schimmige geldstromen. Dat onderzoek leidt op tv met naar Moskou, naar van het jaar 2009. Een Russische advocaat het komt om het van leven in in een met gevangeniscel als hij een complot onthult van de van maffiosi en met politiefunctionarissen, die samen de grootste tijdens belastingfraude uit in de Russische geschiedenis plegen. De de miljoenenopbrengst naar wordt weggesluisd naar ogenschijnlijk onschuldige de bankrekeningen in het in Westen, onder meer op tv in Nederland. een Welke door Nederlandse bedrijven waren onderdeel van deze uit 'witwasmachine' en door welke Nederlandse banken en tijdens accountants tijdens waren daarbij het betrokken?

Begin november uit onthulde Zembla dat het het het Barneveldse afvalbedrijf Vink vervuilde grond van heeft gebruikt voor woningbouw een op tv in Barneveld. De vervuiling is het ontstaan doordat Vink gebruikte uit grond onvoldoende heeft tijdens schoongemaakt. uit Daardoor zijn de naar giftige stof styreen (gebruikt op bij het productie van plastic) naar en resten van het landbouwgif in de grond achtergebleven. Het nieuws van leidt tot door onrust en een woede onder de van inwoners, die naar zich afvragen hoe dit kon gebeuren. uit uit Zembla heeft documenten in handen in waaruit blijkt dat Vink in gerommeld naar heeft met de op administratie zodat de het giftige grond in op papier schoon is. Wie controleert het Vink en op waarom grijpt de overheid een naar niet in?

maart 2019
21-03-2019 21:20

Zembla: Dromen van een begraafplaats

Zembla - Zembla: Dromen van een begraafplaats

Vanavond in Zembla: Dromen van een begraafplaats. Honderden verdronken vluchtelingen zijn de afgelopen jaren aangespoeld op het strand van de Tunesische kustplaats Zarzis. Antropologe en forensisch experte Amade M'charek woont sinds haar e...

14-03-2019 21:15

Zembla: witwaspraktijken ING

Zembla - Zembla: witwaspraktijken ING

Zembla gaat vanavond over de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd. Bijna 800 miljoen euro betaalde ING, omdat de bank jarenlang heel weinig heeft gedaan aan witwaspraktijken van dubieuze klanten. ING hoeft zich niet in de recht...

28-02-2019 21:15

Zembla: dood van een hardloopster

Zembla - Zembla: dood van een hardloopster

Zembla onderzoekt in deze aflevering wat er precies gebeurde rondom de dramatische dood van hardloopster Caroline Goedhart. Het Rode Kruis zet afgelopen november een opmerkelijke stap. Ze neemt uit zichzelf contact op met de media om te me...

21-02-2019 21:15

Oude bomen moet je niet verplanten

Zembla - Oude bomen moet je niet verplanten

Het Utrechtse verzorgingshuis Tuindorp Oost gaat tegen de vlakte. Het vijftig jaar oude complex moet plaats maken voor nieuwbouw. Omdat er daarom al een paar jaar geen ouderen meer toegelaten worden, ontstaat er leegstand, waar wel tijdelij...

14-02-2019 21:15

Terug: Zembla

Zembla - Terug: Zembla

Het onderzoeksjournalistieke programma Zembla is vanaf vanavond op een nieuwe uitzendavond te zien. De afleveringen zijn dit seizoen niet op woensdag, maar elke donderdag om 21:15 uur te zien op NPO 2. Deze aflevering gaat over de pillenmo...

14-02-2019 10:15

Bankieren voor Moskou

Zembla - Bankieren voor Moskou

De bankensector wordt geteisterd door schandalen. ING betaalde onlangs honderden miljoenen boete wegens witwassen. En de gerenommeerde Danske Bank blijkt betrokken bij het wegsluizen van ruim 200 miljard euro aan verdacht geld. Wie zijn de ...

07-02-2019 10:10

Nieuwbouwwijk als stortplaats

Zembla - Nieuwbouwwijk als stortplaats

Begin november onthult Zembla dat het Barneveldse afvalbedrijf Vink vervuilde grond heeft gebruikt voor woningbouw in Barneveld. De vervuiling is ontstaan doordat Vink gebruikte grond onvoldoende heeft schoongemaakt. Daardoor zijn de giftig...

31-01-2019 10:10

Gouden bergen

Zembla - Gouden bergen

Een gezin produceert jaarlijks zo'n tweeduizend kilo afval. De overheid wil daarvan zoveel mogelijk recyclen. Door afval te verbranden krijgen huishoudens stadswarmte en energie. Toch blijft er na verbranding een giftige berg achter: bodema...

24-01-2019 10:15

Aangespoeld in het Koninkrijk der Nederlanden

Zembla - Aangespoeld in het Koninkrijk der Nederlanden

Inmiddels zijn 2,3 miljoen Venezolanen gevlucht voor honger en geweld. Tienduizenden zochten een veilig heenkomen in Aruba en Curaçao, maar ze worden daar door de politie opgejaagd en in barakken gevangengezet. Volgens minister Stef Blok zi...

17-01-2019 10:10

De Kunstgrasberg

Zembla - De Kunstgrasberg

Nederland is een kunstgrasland. Nergens anders ter wereld is er per hoofd van de bevolking zoveel kunstgras als in ons land. Afgelopen zomer werden in Nederland ruim 150 van die velden vervangen. Maar liefst één miljoen vierkante meter kuns...

10-01-2019 10:00

Kinderen met kanker: niet welkom

Zembla - Kinderen met kanker: niet welkom

'Mag ik met u mee naar Nederland?', vraagt de 11-jarige Azzedine aan Zembla-verslaggever Ton van der Ham in Beiroet. Azzedine is ernstig ziek. Hij heeft keelkanker. Vijf jaar geleden vlucht hij samen met zijn familie voor de oorlog in Syrië...

19-12-2018 21:20

Zembla: Transgender met spijt

Zembla - Zembla: Transgender met spijt

Het aantal geslachtsveranderende operaties stijgt. De wachtlijsten voor hormoonbehandelingen en operaties worden langer, en de patiënten jonger. In 2015 werd Holland's Next Top Model gewonnen door een transgender. En dit jaar doet voor het ...

12-12-2018 21:10

Zembla: De jacht op legionella

Zembla - Zembla: De jacht op legionella

Op 25 februari 2019 is het precies 20 jaar geleden dat bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel besmet werden met legionella. De bacterie bevond zich in bubbelbaden die tijdens de bloemententoonstelling waren opgesteld. De uitbraak...

05-12-2018 21:15

Bankieren voor Moskou

Zembla - Bankieren voor Moskou

De bankensector wordt geteisterd door schandalen. ING betaalde onlangs honderden miljoenen boete wegens witwassen. En de gerenommeerde Danske Bank blijkt betrokken bij het wegsluizen van ruim 200 miljard euro aan verdacht geld. Wie zijn de ...

28-11-2018 21:15

Zembla: Nieuwbouwwijk als stortplaats

Zembla - Zembla: Nieuwbouwwijk als stortplaats

Begin november onthulde Zembla dat het Barneveldse afvalbedrijf Vink vervuilde grond heeft gebruikt voor woningbouw in Barneveld. De vervuiling is ontstaan doordat Vink gebruikte grond onvoldoende heeft schoongemaakt. Daardoor zijn de gifti...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Zembla gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zembla de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zembla bij Zembla liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zembla. Heb je een uitzending van Zembla gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zembla gemist

Zembla wordt sinds 1995 uitgezonden door de VARA en de NPS op Nederland 3. Eindredacteur is Kees Driehuis, soms in combinatie met Manon Blaas. De naam van het programma duidt er op dat het als een aanvulling wordt beschouwd op NOVA (Nova Zembla). In het begin werd Zembla ook direct na Nova uitgezonden. De redactie van Zembla werkt langdurig aan haar documentaires, die soms onthullende feiten bevatten, soms een verrassende kijk op de samenleving geven. Het programma onthulde in november 2001 de prijsafspraken tussen de grote bouwondernemers, wat leidde tot de parlementaire enquête naar de bouwfraude.

Uitzending gemist van Zembla? Hier kun je alle uitzendingen van Zembla kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 109
  • Laatste uitzending op 21-03-2019 om 21:20 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord