Programma gemist?

Michael uit Schaap gaat op zoek naar het de wereldverbeteraars, de op tv uit dromers, de activisten die op tv niet lijdzaam toekijken, naar maar die de wereld willen in veranderen; met soms ten naar koste van zichzelf en anderen.Meer Michael met Schaap gaat het op zoek naar het de wereldverbeteraars, de de dromers, de activisten van die niet lijdzaam tijdens toekijken, maar op tv die de wereld willen een veranderen; soms naar ten koste van zichzelf en op anderen; die niet een op hangen aan status uit en bezit. De anarchistische autonome subversieven, de op die geloven in naar zichzelf en niet in de maatschappij de met zijn opgelegde door structuren. de Sinds de jaren met 60 ontstaat er telkens op tv een nieuwe tijdens groep hemelbestormers uit die met welhaast kinderlijk op tv optimisme de van wereld meent te moeten op tv gaan verbeteren óf de ervoor kiezen om zich met aan die wereld te naar ontrekken. Daarbij op wordt van het conflict niet door zelden geschuwd. Zo had je tijdens in de vorige het eeuw provo's de en de op tv kabouters, vredesdemonstranten en krakers,die fel rebelleerden met tegen de de leegstand van van woningen. Waar naar zijn die mensen gebleven? Bestaat er op nog door zoiets als het 'linkse actiewezen?' door Michael in Schaap hult zich in door de het outfit van de autonoom door en belandt op naar zijn verkenningstocht in een sprookjesachtige op tv wereld, met geheel tijdens uit eigen regels en gebruiken, naar waar onze tijd niet op lijkt te op tv bestaan.Minder

Op in de Veluwe woont met een stug en behoudend met volk. Vroeger leefde men uit er totaal op geïsoleerd. Langzaamaan het verdwijnt het boerenleven. De een buitenwereld dringt zich steeds met door verder op.Meer Op de Veluwe in woont een stug de en behoudend volk. uit Vroeger leefde men op tv er totaal geïsoleerd, uit het op omringende bos schermde het af van het de buitenwereld. naar Men moest door zien te overleven door de te ploeteren op de de arme zandgronden en een voor op een goede het oogst was men afhankelijk van op God. Vandaag de dag een is tijdens men rijk en niet meer tijdens afhankelijk van het de grond, langzaamaan uit verdwijnt het boerenleven. De door met buitenwereld dringt zich steeds verder door op, het door internet, uitgaan en werken buiten uit door het gebied. Stadse problemen een zijn niet meer het buiten te houden. met Toch probeert men uit de identiteit te behouden tijdens en de rust een te uit bewaren. Dit door zich naar vast te klampen uit aan het geloof en de op tv met daarbij behorende leefregels. Hoe te leven de ligt naar duidelijk vast, de van geboorte tot aan de op tv dood. En wie je naar bent ook. het Het is een strak op stramien en naar veel jongeren springen dan van op tv ook flink uit de de band. Dat mag zolang het in met maar op eigen door erf gebeurt; en gaat het op tv mis op tv dan wordt het binnen op de gemeenschap opgelost. Want samen uit staat men sterk van en kan men van zich weren tegen tijdens de wereld met daarbuiten. Enerzijds lijkt een het een keurige, op overzichtelijke wereld waar op alles aangeharkt een is en iedereen netjes volgens naar de regels leeft. naar door Maar ook de van boerencultuur leeft voort naar met alle lompe en ruwe het dingen die daarbij horen: met zuipen, van racen en feesten. Niks neerkijken tijdens op het in boer zijn, dit naar wordt juist eerbiedig hoog naar gehouden. in Dat is wat van men is, daar naar komt men het vandaan.Minder

De op Nederlandse Molukkers, trots uit krijgervolk in verbanning, vormen met een hechte gemeenschap. de De een heimwee naar het door land van oorsprong bindt hen, samen naar met de woede een naar over wat hun is afgenomen.Meer De de woede blijft... De de in Nederlandse Molukkers, trots krijgervolk in verbanning, uit met vormen een hechte gemeenschap. uit De heimwee naar met het land van oorsprong de bindt hen, een samen met de woede met over wat hun is op op afgenomen en de kracht die ze op de putten uit hun naar eergevoel. Op hun motorfietsen uit voelen ze zich de tijdens dappere het strijders van weleer, die met met hun verschijning respect in afdwingen. Michael Schaap de lift met door ze mee, in zijn van zoektocht naar het een wezen van de van woede die hen drijft. op Tijdens de politionele uit van acties streden de Molukkers in een het op tv KNIL aan de kant het van Nederland, dat na WO een II naar de heerschappij in uit voormalig Nederlands-Indië probeerde te in herstellen. Ze op waren dienstbare in bondgenoten, in de veronderstelling dat het de op Nederlandse belofte van een vrije Molukse een staat hun op tv zou op bieden wat ze wilden. van Maar Nederland, dat internationaal op geen steun kreeg met in naar het streven de kolonie te behouden, met hield zich niet op aan zijn uit woord. Onder in leiding van Soekarno bleef met de republiek Indonesië onafhankelijk een en naar de Molukkers werden als de collaborateurs van gezien. Nederland haalde hen de naar hier en bracht hen tijdens onder tijdens in kampen. met Het zou tijdelijk met zijn, maar de situatie een duurt nu op tv al zestig jaar. Pogingen in om de op tv claim op een vrij Zuid-Molukken tijdens en de belofte uit van door Nederland onder de aandacht te brengen, op op tv escaleerden in de de jaren zeventig met tijdens gewelddadige treinkapingen bij De op tv Punt en Wijster. Teruggaan naar het de kampong uit aan de het andere kant een van de wereld gaat niet meer, naar maar op de geuren en kleuren uit tijdens hun land in van oorsprong als ook met de onzichtbare energie tijdens van tijdens de Stille Kracht werken van door op in het heden, samen met door de kracht die van ze putten de uit eergevoel. Ze zijn op besmet met het tijdens nostalgievirus het en heimwee die vreet naar aan hun ziel. Het helpt de ze niet te naar functioneren tijdens in onze tijdens nuchtere wereld. Op op hun motorfietsen voelen ze zich naar de op dappere strijders van weleer, die met op tv hun de verschijning respect een afdwingen en zo hun eergevoel het bevredigen. naar Michael Schaap rijdt mee in een een bonte stoet op van honderden Molukkers met op motoren om naar in Limburg en van Brabant op tv geld op te halen ten op tv behoeve op van de Molukse uit zaak. De lange naar optocht eindigt in Kamp Vught. een Dit voormalige naar SS-kamp is het laatste kamp in waar op tv nog Molukkers wonen. de Het leven hier uit herinnert aan op hun eigen militaire een achtergrond. De voormalige appelplaats van de uit nazi's het vormt met op tv een grasveld, speeltuin en buurthuis, het naar een centrum van de gemeenschap. naar Zijn ze zich door bewust van het op gruwelijke verleden door van dit kamp? En waarom willen het ze hier naar in hemelsnaam blijven op wonen?Minder

Volendammers staan naast op het Jan Smit, vis op tv en harde werkers door ook bekend om de het 'Volendammer hul' en weten in uitstekend hoe op tv ze hun zogenaamde authenticiteit kunnen in exploiteren.Meer Volendammers een staan een naast Jan Smit, tijdens vis en harde werkers van ook bekend om de 'Volendammer op tv tijdens hul'. Dit ouderwetse hoofddeksel is van in het de buitenland het symbool uit voor Nederland vanwege Frau Antje, naar het Hollandse door kaasmeisje. Volendammers weten van uitstekend hoe ze uit hun zogenaamde authenticiteit het kunnen het exploiteren, ook al op tv heeft kaas niets met met Volendam te maken. op tv Iedere bezoeker kan zich op op op de Dijk in met oud- Volendamse sferen naar laten vastleggen in klederdracht. Dit de is dan ook wat door programmamaker Michael Schaap met doet wanneer op hij zijn met eerste schreden in van het voormalige vissersdorp met zet. Maar hoe dringt hij in in werkelijk door tot de in zichzelf de op tv gekeerde Volendamse aard? met Michael Schaap is een 'jas', de het Volendamse woord op voor mensen van buiten. de En tijdens een buitenstaander het blijf je altijd, weet de van enige Surinaamse schilder uit uit Volendam op tv hem te vertellen. Hij trouwde tijdens dertig jaar geleden op met een tijdens Volendamse, maar tijdens ervaart nog altijd dat hij tijdens er niet echt op tv tijdens bij hoort. Zijn uit schilderswerkzaamheden verricht hij door vooral in het Gooi, buiten het het tijdens territorium van zijn Volendamse collega's door en dorpsgenoten. Volendammers van zijn gek op hun naar dorp, maar ook op tv gek op door nieuwe tijdens spullen. Als de tijdens buren iets nieuws van hebben dan willen zij uit het ook. Dit fenomeen "mo'k de ook he" is het typisch Volendams. het De hang naar de nieuw maakt dat van de sloophamer in Volendam van met niet wordt geschuwd. De meeste karakteristieke op tv vissershuisjes het hebben inmiddels op tv plaatsgemaakt voor nieuwbouw. tijdens Want de Volendammer naar hecht meer aan op modern gemak dan met aan historische dorpsgezichten. door Als vissersdorp is een Volendam op sterven na dood. het Het einde met van de Zuyderzee Visserij is uit bijna in zicht. uit Niet het kapot gemaakt door in de Volendammers zelf, maar door door de van strenge regulering van de overheid. tijdens Het handjevol met vissers dat met nog de zee opgaat bezint op tv het zich op een nieuwe toekomst van met vaartochtjes voor toeristen. op De veerkracht een van Volendammers van is groot. In naar plaats van te met vissen, werken de meeste mannen uit tegenwoordig in met de op tv bouw. Om hun kracht van en perfectionisme te ervaren gaat op tv Michael het Schaap mee met de van bouwvakkers die in naar de vroege ochtend een massaal het van dorp verlaten. Ze zijn door de beste van werkers van Nederland, zeggen ze op met volle het overtuiging, uit want als een Volendammer een iets doet dan doet ie uit het goed. Of een het nou gaat door uit om coke snuiven, muziek tijdens maken, sporten op of werken, ze willen van in alles de in beste zijn. Of zoals door een de bewoner uit het naburige Edam het uit verwoordt: op tv 'Volendammers gaan voor door goud'.Minder

Ooit was de het besloten naar gemeenschap Tuindorp de Oostzaan bedacht en tijdens gebouwd als het walhalla onder met de arbeiderswijken, van maar tijden veranderden; er een kwam armoede het en de voorzieningen verdwenen uit op tv de uit wijk.Meer De Hokjesman bestudeert door het leven een in Tuindorp Oostzaan, een op tv besloten gemeenschap in Amsterdam uit Noord. Ooit de was deze gemeenschap bedacht de en door gebouwd als het walhalla onder van de grootstedelijke arbeiderswijken; in 'vrucht van met strijd en idealen door door 'hart-en nieren-socialen', met die uit mogelijk maakten wat niet mogelijk was'. met Hier stonden het geen krotten, maar tijdens menswaardige behuizing met een het grote tuin in tijdens een in geordend dorp, waarin de uit arbeider gelukkig het kon leven. door De Tuindorper at er, op tv sliep er en verrichte er op tv noeste in arbeid in de uit scheepsbouw. Maar tijden veranderden; het de scheepswerven gingen tijdens failliet. De van arbeiders raakten meer op op zichzelf aangewezen, met er kwam op armoede en de voorzieningen in verdwenen uit de wijk. Langzaamaan de naar werd het dorp opgeslokt uit door de de grote stad. Toch een is het er de nog altijd ouderwets gezellig een en kijkt tijdens men nog altijd naar tijdens elkaar om. Maar de daar komen uit de indringers; de yuppen. op Ze groeten een niet en houden op zich niet aan een de ongeschreven regels.Minder

De Hokjesman tijdens gaat op zoek naar op de een ware Katholiek. Hij het ontmoet katholieken die hun met geloof een op zeer uiteenlopende manieren beleven en het tot uitdrukking in brengen. op Waar komt die uit veelvormigheid vandaan?Meer De Hokjesman gaat op het zoek naar door de ware het Katholiek. Op zijn tijdens weg ontmoet het hij beneden en boven de uit rivieren katholieken van die hun geloof op zeer met door uiteenlopende manieren beleven en tot tijdens uitdrukking uit brengen. Zo ervaart hij het tijdens onderscheid tussen orthodoxie en door op vrijzinnigheid. Waar komt die uit veelvormigheid vandaan? Daarnaast het vraagt hij zich af: de 'wat maakt iemand de een in goed katholiek?', 'hoe gaan in de moderne Nederlandse katholieken de om met een eeuwenoude tradities en voorschriften in die zo typerend zijn in voor met de katholieke door kerk?' en 'wat maakt de door het schandalen en naar imagoschade geplaagde kerk toch de opnieuw aantrekkelijk voor op jonge uit katholieken?'Minder

De tijdens Hokjesman verlaat de uit vaste wal met om de oversteek te maken naar uit het van raadselachtige Ameland, op de zoek naar het ware karakter naar het van de bewoners die op tv de afzondering van het eiland op koesteren.Meer De Hokjesman door verlaat de vaste de de wal om de oversteek te het maken tijdens naar het raadselachtige Ameland, op op zoek naar het ware op op tv karakter van de bewoners die de het afzondering van naar het eiland koesteren. Hoe het tijdens graag zien ze de een toeristen komen in en gaan? Wat spoken de uit trotse eilandbewoners uit in wanneer ze op de zichzelf zijn? Hoe zit tijdens dat een met dat heidense op tv ritueel in op de winter? En naar waarom moet de buitenstaander wegblijven in op 5 door december?Minder

De van Hokjesman bestudeert het leven in naar uit Tuindorp Oostzaan, een op tv besloten gemeenschap in door Amsterdam Noord.Meer De Hokjesman bestudeert het door tijdens leven in Tuindorp op Oostzaan, een besloten gemeenschap in Amsterdam tijdens door Noord. Ooit was deze gemeenschap een bedacht en gebouwd als uit het walhalla onder in de op tv grootstedelijke arbeiderswijken; op tv 'vrucht van strijd en idealen naar door 'hart-en met nieren-socialen', die mogelijk de maakten wat niet mogelijk het was'. Hier stonden op geen van krotten, maar menswaardige naar behuizing met een grote tuin door in een geordend op dorp, waarin de arbeider het naar gelukkig kon leven. De Tuindorper at het door er, sliep er en verrichte er een op tv noeste arbeid in tijdens de scheepsbouw. Maar naar tijden veranderden; de scheepswerven gingen de failliet. De uit arbeiders raakten meer op zichzelf naar aangewezen, het er kwam naar armoede en de het voorzieningen verdwenen uit het de wijk. Langzaamaan in werd het dorp opgeslokt door de tijdens grote stad. Toch de is het er uit naar nog altijd ouderwets gezellig en kijkt van men nog altijd een naar elkaar een om. Maar daar tijdens komen de indringers; een de yuppen. Ze een groeten door niet en houden zich niet met aan op tv de ongeschreven regels. Een programma van met met Jurjen Blick en Michael naar Schaap.Minder

De Hokjesman het verdiept zich naar in de snel tijdens groeiende gemeenschap van dierenvrienden. Er met een zijn dierenvrienden die zielsveel houden van uit hun dier en het tegelijkertijd geen enkel het bezwaar een zien in een speklapje.Meer in De een Hokjesman verdiept zich uit in de snel groeiende gemeenschap van uit op dierenvrienden. Er zijn op dierenvrienden die zielsveel naar houden van hun huisdier en tegelijkertijd tijdens geen enkel bezwaar een van zien in een burger op tv of een door speklapje bij de barbecue. Maar het er is ook op een kern van door dierenvrienden die huivert bij met de gedachte aan op het eten van op dieren en geen het onderscheid de wenst te maken tussen mens van tijdens en dier. Hoe ingewikkeld is het naar door leven binnen de gemeenschap van een de rechtgeaarde en principiële naar dierenvriend? de Wanneer wordt door een dierenvriend een dierenactivist? Hoe kan van hij nog op goedgemutst door de het leven gaan op als er in in zijn beleving een van permanente massamoord plaatsvindt? En kan naar met hij eigenlijk nog wel vrienden een zijn met een in vleeseter? Een uit programma van Jurjen Blick en naar Michael een Schaap.Minder

De op Hokjesman onderzoekt tijdens de Papendallers. In een Papendal worden jonge door sporters mentaal en fysiek voorbereid tijdens op het op tv hoog houden van van 's lands eer.Meer Hoe in verhouden mensen van zich binnen een door hechte gemeenschap naar tot elkaar? De op Hokjesman onderzoekt de Papendallers. In van Papendal worden van jonge sporters mentaal en tijdens fysiek voorbereid de op het hoog houden van tijdens het 's lands eer. Uitverkoren vanwege in talent, ambitie en het met op lichaam waarmee ze geboren zijn. tijdens De Hokjesman in onderzoekt hoe de beloften en op talenten in met Papendal uit worden omgetoverd van sporter tot topsporter van in de naar wetenschap op dat slechts een enkeling de het erepodium tijdens haalt.Minder

21:05,Gefascineerd door de door uit heersende hokjesgeest gaat programmamaker Michael Schaap van op van veldonderzoek binnen naar de leefwereld van aansprekende met Nederlandse subculturen.

december 2021
30-06-2015 19:35

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

Michael Schaap gaat op zoek naar de wereldverbeteraars, de dromers, de activisten die niet lijdzaam toekijken, maar die de wereld willen veranderen; soms ten koste van zichzelf en anderen.Meer Michael Schaap gaat op zoek naar de wereldverbe...

26-06-2015 19:34

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

Op de Veluwe woont een stug en behoudend volk. Vroeger leefde men er totaal geïsoleerd. Langzaamaan verdwijnt het boerenleven. De buitenwereld dringt zich steeds verder op.Meer Op de Veluwe woont een stug en behoudend volk. Vroeger leefde m...

25-06-2015 19:30

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

De Nederlandse Molukkers, trots krijgervolk in verbanning, vormen een hechte gemeenschap. De heimwee naar het land van oorsprong bindt hen, samen met de woede over wat hun is afgenomen.Meer De woede blijft... De Nederlandse Molukkers, trots...

24-06-2015 19:35

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

Volendammers staan naast Jan Smit, vis en harde werkers ook bekend om de 'Volendammer hul' en weten uitstekend hoe ze hun zogenaamde authenticiteit kunnen exploiteren.Meer Volendammers staan naast Jan Smit, vis en harde werkers ook bekend o...

05-02-2015 13:20

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

Ooit was de besloten gemeenschap Tuindorp Oostzaan bedacht en gebouwd als het walhalla onder de arbeiderswijken, maar tijden veranderden; er kwam armoede en de voorzieningen verdwenen uit de wijk.Meer De Hokjesman bestudeert het leven in Tu...

29-01-2015 13:21

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

De Hokjesman gaat op zoek naar de ware Katholiek. Hij ontmoet katholieken die hun geloof op zeer uiteenlopende manieren beleven en tot uitdrukking brengen. Waar komt die veelvormigheid vandaan?Meer De Hokjesman gaat op zoek naar de ware Kat...

01-01-2015 13:10

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

De Hokjesman verlaat de vaste wal om de oversteek te maken naar het raadselachtige Ameland, op zoek naar het ware karakter van de bewoners die de afzondering van het eiland koesteren.Meer De Hokjesman verlaat de vaste wal om de oversteek te...

31-10-2014 21:05

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

De Hokjesman bestudeert het leven in Tuindorp Oostzaan, een besloten gemeenschap in Amsterdam Noord.Meer De Hokjesman bestudeert het leven in Tuindorp Oostzaan, een besloten gemeenschap in Amsterdam Noord. Ooit was deze gemeenschap bedacht ...

17-10-2014 21:05

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

De Hokjesman verdiept zich in de snel groeiende gemeenschap van dierenvrienden. Er zijn dierenvrienden die zielsveel houden van hun dier en tegelijkertijd geen enkel bezwaar zien in een speklapje.Meer De Hokjesman verdiept zich in de snel g...

10-10-2014 21:06

De Hokjesman

De Hokjesman - De Hokjesman

De Hokjesman onderzoekt de Papendallers. In Papendal worden jonge sporters mentaal en fysiek voorbereid op het hoog houden van 's lands eer.Meer Hoe verhouden mensen zich binnen een hechte gemeenschap tot elkaar? De Hokjesman onderzoekt de ...

04-07-2013 21:05

do 4 jul 2013

De Hokjesman - do 4 jul 2013

21:05,Gefascineerd door de heersende hokjesgeest gaat programmamaker Michael Schaap op veldonderzoek binnen de leefwereld van aansprekende Nederlandse subculturen.

Je bekijkt momenteel pagina 3 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Hokjesman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Hokjesman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Hokjesman bij De Hokjesman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Hokjesman. Heb je een uitzending van De Hokjesman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Hokjesman gemist

Een safari in eigen land, op zoek naar de rimboe in onszelf. Gefascineerd door de heersende hokjesgeest gaat programmamaker Michael Schaap op veldonderzoek binnen de leefwereld van aansprekende Nederlandse subculturen. Hoe verhouden mensen binnen een hechte gemeenschap zich tot elkaar en hoe staan zij ten opzichte van buitenstaanders? Wat wordt als afwijkend gedrag gezien? Wat is er nodig om uit de groep te stappen of te worden uitgestoten? Met een knipoog naar de klassieke volkenkundige, gestoken in driedelig pak met strik, ontleedt de Hokjesman de mens als groepsdier. 'Van alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, verenigingen en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Net als de klassieke volkenkundigen vóór mij, zoek ik ze op, ontleed ze, meet ze en doorgrond ze.' De Hokjesman waagt zich in het milieu van Volendammers, Molukkers, orthodoxe boeren, subversieven, mariniers, antroposofen, SP'ers en edellieden. Binnen de groepen die hij onderzoekt kijkt hij nadrukkelijk naar geschreven en ongeschreven wetten, regels, codes en taboes. Zijn doel is niet alleen het blootleggen van de geheimen van de betreffende gemeenschap. Hij wil ook lering trekken uit de mogelijke kwaliteiten van de kliek; uit de omgangsvormen, de handigheidjes en de overlevingsstrategieën. Wie de Hokjesman volgt op zijn safari, ontdekt de rimboe in zichzelf.

Uitzending gemist van De Hokjesman? Hier kun je alle uitzendingen van De Hokjesman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 23-08-2016 om 16:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!