Programma gemist?

De tijdens jonge Richard en Jennifer zitten met uit diep in de schulden. Jennifer met kreeg in de haar jeugd alles op wat ze met maar wilde, en leerde daardoor niet een wat uit de waarde van geld op tv is. En naar Richard groeide tijdens op in een van gezin met schulden. Ze tijdens 'vergeten' iedere het maand hun vaste lasten te betalen. een Als ze tijdens de huur nog van een maand niet betalen, met kunnen een ze op straat komen te een tijdens staan.

Kees in en Silvia zijn opgegeven door naar hun dochter, Esther. naar van Zij maakt zich ernstige op tv zorgen over de financiële van situatie van haar ouders. op door De schoonheidssalon van naar Silvia trekt te op weinig klanten en de de schulden blijven met maar oplopen. Kees en Silvia kunnen van op hun rekeningen niet meer betalen en een naar Kees is bang voor loonbeslag, door waardoor hij zijn baan in kwijt zal op raken. Kunnen Kees en naar Silvia het tij met keren of van is het op tv te laat?

Mark naar en Marieke zijn van beiden 27 naar en hebben grote schulden. De geboorte het van hun tweeling het heeft tot uit hoge van kosten geleid. Doordat met Marks salaris is gehalveerd, met kunnen ze niet meer rondkomen. op Met de financiële het hulp naar van Mariekes door ouders proberen ze de touwtjes aan de door elkaar te knopen. Als het financiële het op tv plaatje compleet wordt gemaakt, blijkt dat naar hun uitgaven buitensporig het hoog op tv zijn. John vindt daarom van dat ze tijdens diep door het stof moeten het om het tij uit te met keren.

Gertjan en Margriet met zoeken dringend op tv hulp. Ze zijn van een middelbare in leeftijd en door hebben in de loop van hun een jarenlange huwelijk naar een torenhoge schuld tijdens opgebouwd. Door het mislukken in van een op tv aantal ondernemingen zijn ze van in grote financiële de problemen geraakt. uit Ze van komen niet meer rond en van Margriet zit futloos en naar werkeloos thuis. De de grootste naar pijn zit 'm tijdens in een grote tijdens lening aan hun eigen een zoon, die de door verhoudingen in de familie in op scherp hebben uit door gezet.

Marjolein uit en Nick op tv hebben extreem hoge studieschulden naar en werken de zich door hoge uitgaven steeds verder naar in met de nesten. in Tot overmaat van ramp dreigt door het jonge gezinnetje binnen in een een paar dagen op tv het huis uitgezet te worden. En de dat uit terwijl Marjolein hoogzwanger is! met Het drama is compleet naar een als ook de met bezorgde moeder van Marjolein het van gedrag van op het tweetal niet op tv langer accepteert.

Marcel en Anke naar zijn twaalf in jaar gelukkig samen, uit maar hun naar geluk wordt overschaduwd door grote door geldproblemen. De hypotheek in is al met maanden naar niet betaald en een een gedwongen verkoop een dreigt. Als troost naar wordt er te veel op geld uitgegeven aan eten en de de barbiepoppenverzameling van op Anke, en dat door maakt de situatie het alleen een maar erger. in Om uit de schulden te naar komen, tijdens moet alles op op alles worden gezet. Maar zijn ze door hiertoe van bereid?

Ruud een en Jolande zijn dertig door jaar getrouwd, maar door door de ernstige financiële op van problemen staat hun naar huwelijk op springen. Ruud is door vijf jaar naar geleden een winkel begonnen door als de lijstenmaker. Hij heeft geen kaas uit gegeten van ondernemen naar en de winkel lijdt een alleen maar verlies. tijdens Jolande is in de wanhoop nabij. de Door tijdens de koppigheid en trots het van Ruud staan ze uit aan de in rand van in de afgrond. Om uit van de schulden naar te komen, moet er door meer geld binnenkomen. op tv Wat betekent dit voor Ruud uit met en zijn winkel?

Kees en Silvia met zijn door opgegeven door hun dochter, het Esther. Zij op maakt zich ernstige in zorgen over de financiële door situatie van op haar ouders. De met schoonheidssalon van Silvia trekt te in weinig klanten en naar de het schulden blijven maar oplopen. Kees naar en Silvia uit kunnen hun met rekeningen niet meer de betalen en van Kees is bang voor loonbeslag, een waardoor hij op zijn baan de kwijt zal raken. Kunnen met Kees en Silvia uit het tij keren of op tv is het te op tv laat?

De jonge het Richard tijdens en Jennifer zitten diep van in de schulden. van Jennifer kreeg in door haar jeugd alles door wat ze uit maar wilde, en op tv leerde daardoor niet wat de waarde op van geld in is. En Richard groeide op op in van een gezin met door schulden. Ze op tv 'vergeten' iedere maand tijdens hun vaste lasten te uit betalen. van Als ze de door huur nog een naar maand niet betalen, kunnen ze door op straat komen te van in staan.

Richard en Jennifer naar zijn piepjong van en zitten al in diep in door de schulden. Jennifer kreeg door in door haar jeugd alles wat tijdens ze maar wilde, het en leerde daardoor niet van wat de de waarde van geld met is. En Richard groeide op het in een gezin naar met schulden, dus door ook hij kreeg in van niet het goede voorbeeld. Ze een 'vergeten' iedere maand op hun vaste lasten te op tv betalen, maar uit geven in plaats op tv daarvan hun geld in met bakken uit aan van van dingen die ze niet nodig uit hebben. op Inmiddels hebben ze al twee maanden door op hun huur niet betaald. Als ze met de uit huur nog een maand het niet in betalen, kunnen ze op straat komen naar door te staan. Dit jonge, op onwetende stel een moet wakker worden met geschud voordat het in te laat is!

Richard in en Jennifer zijn piepjong naar en zitten al diep door in de in schulden. Jennifer kreeg in in haar jeugd alles op tv wat ze maar de met wilde, en leerde daardoor niet wat met de waarde naar van geld is. tijdens En Richard groeide een op in een op gezin met schulden, dus door ook hij kreeg het niet met het goede voorbeeld. Ze door 'vergeten' iedere maand in hun vaste lasten te op tv betalen, naar maar geven in naar plaats daarvan hun geld een met bakken door uit aan op tv dingen die ze niet nodig op tv hebben. Inmiddels in hebben ze al twee maanden een hun huur in niet naar betaald. Als ze met de huur nog een door maand niet betalen, kunnen ze een op straat van komen te staan. met Dit een jonge, onwetende stel moet door wakker worden op geschud voordat het te laat van is!

Kees de en Silvia het zijn opgegeven door hun dochter, Esther. van Zij maakt zich op tv op tv ernstige zorgen over het de financiële situatie van haar op tv ouders. De schoonheidssalon met van Silvia het trekt te weinig klanten op tv en de schulden blijven door maar oplopen. door Kees en met Silvia kunnen hun met rekeningen niet meer betalen door en Kees is bang door voor loonbeslag, waardoor op tv hij een zijn baan kwijt uit zal raken. Kunnen van Kees en de Silvia het tij keren of het is het het te laat?

Kees met en Silvia zijn uit opgegeven door het hun dochter, Esther. de Zij maakt zich ernstige van zorgen over uit de financiële situatie tijdens van haar ouders. in De schoonheidssalon van Silvia op tv trekt te weinig in klanten en de schulden met blijven maar oplopen. Kees op en Silvia een kunnen hun rekeningen niet naar meer betalen in en Kees is op tv bang voor naar loonbeslag, waardoor uit hij zijn baan kwijt tijdens zal raken. Kunnen de Kees en Silvia het het tij keren op tv of is het naar te laat?

Ruud en het Jolande zijn dertig in jaar getrouwd, maar uit door de ernstige financiële een door problemen staat hun huwelijk op van springen. Ruud is vijf het tijdens jaar geleden een winkel van begonnen als lijstenmaker. van Hij heeft met geen kaas gegeten van van ondernemen en in de winkel lijdt naar alleen maar verlies. Jolande is het de wanhoop uit nabij. Door tijdens de koppigheid en de trots van Ruud staan op ze aan de de rand van de tijdens afgrond. Om uit de schulden met te komen, moet van er meer de geld binnenkomen. Wat betekent door dit de voor Ruud en zijn in winkel?

Ruud van en Jolande op zijn dertig jaar getrouwd, op maar door de het ernstige financiële problemen in staat hun huwelijk op springen. op tv Ruud van is vijf jaar tijdens geleden een winkel in begonnen als lijstenmaker. Hij heeft de geen de kaas gegeten van van ondernemen en de winkel lijdt naar naar alleen maar verlies. Jolande is de in naar wanhoop nabij. Door de koppigheid en op tv tijdens trots van Ruud van staan ze aan uit de rand van de de afgrond. Om uit op tv de schulden te het komen, moet er van meer geld binnenkomen. Wat de betekent dit voor op Ruud en zijn van winkel?

februari 2020
15-01-2019 21:31

Afl. 7

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 7

De jonge Richard en Jennifer zitten diep in de schulden. Jennifer kreeg in haar jeugd alles wat ze maar wilde, en leerde daardoor niet wat de waarde van geld is. En Richard groeide op in een gezin met schulden. Ze 'vergeten' iedere maand hu...

08-01-2019 21:33

Afl. 6

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 6

Kees en Silvia zijn opgegeven door hun dochter, Esther. Zij maakt zich ernstige zorgen over de financiële situatie van haar ouders. De schoonheidssalon van Silvia trekt te weinig klanten en de schulden blijven maar oplopen. Kees en Silvia k...

13-02-2018 21:31

Afl. 7

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 7

Mark en Marieke zijn beiden 27 en hebben grote schulden. De geboorte van hun tweeling heeft tot hoge kosten geleid. Doordat Marks salaris is gehalveerd, kunnen ze niet meer rondkomen. Met de financiële hulp van Mariekes ouders proberen ze d...

06-02-2018 21:30

Afl. 6

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 6

Gertjan en Margriet zoeken dringend hulp. Ze zijn van middelbare leeftijd en hebben in de loop van hun jarenlange huwelijk een torenhoge schuld opgebouwd. Door het mislukken van een aantal ondernemingen zijn ze in grote financiële problemen...

30-01-2018 21:33

Afl. 1

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 1

Marjolein en Nick hebben extreem hoge studieschulden en werken zich door hoge uitgaven steeds verder in de nesten. Tot overmaat van ramp dreigt het jonge gezinnetje binnen een paar dagen het huis uitgezet te worden. En dat terwijl Marjolein...

23-01-2018 21:32

Afl. 1

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 1

Marcel en Anke zijn twaalf jaar gelukkig samen, maar hun geluk wordt overschaduwd door grote geldproblemen. De hypotheek is al maanden niet betaald en een gedwongen verkoop dreigt. Als troost wordt er te veel geld uitgegeven aan eten en de ...

16-01-2018 21:31

Afl. 2

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 2

Ruud en Jolande zijn dertig jaar getrouwd, maar door de ernstige financiële problemen staat hun huwelijk op springen. Ruud is vijf jaar geleden een winkel begonnen als lijstenmaker. Hij heeft geen kaas gegeten van ondernemen en de winkel li...

09-01-2018 21:31

Afl. 6

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 6

Kees en Silvia zijn opgegeven door hun dochter, Esther. Zij maakt zich ernstige zorgen over de financiële situatie van haar ouders. De schoonheidssalon van Silvia trekt te weinig klanten en de schulden blijven maar oplopen. Kees en Silvia k...

02-01-2018 21:29

Afl. 7

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 7

De jonge Richard en Jennifer zitten diep in de schulden. Jennifer kreeg in haar jeugd alles wat ze maar wilde, en leerde daardoor niet wat de waarde van geld is. En Richard groeide op in een gezin met schulden. Ze 'vergeten' iedere maand hu...

30-08-2017 16:06

Afl. 7

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 7

Richard en Jennifer zijn piepjong en zitten al diep in de schulden. Jennifer kreeg in haar jeugd alles wat ze maar wilde, en leerde daardoor niet wat de waarde van geld is. En Richard groeide op in een gezin met schulden, dus ook hij kreeg ...

29-08-2017 20:31

Afl. 7

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 7

Richard en Jennifer zijn piepjong en zitten al diep in de schulden. Jennifer kreeg in haar jeugd alles wat ze maar wilde, en leerde daardoor niet wat de waarde van geld is. En Richard groeide op in een gezin met schulden, dus ook hij kreeg ...

23-08-2017 15:00

Afl. 6

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 6

Kees en Silvia zijn opgegeven door hun dochter, Esther. Zij maakt zich ernstige zorgen over de financiële situatie van haar ouders. De schoonheidssalon van Silvia trekt te weinig klanten en de schulden blijven maar oplopen. Kees en Silvia k...

22-08-2017 20:31

Afl. 6

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 6

Kees en Silvia zijn opgegeven door hun dochter, Esther. Zij maakt zich ernstige zorgen over de financiële situatie van haar ouders. De schoonheidssalon van Silvia trekt te weinig klanten en de schulden blijven maar oplopen. Kees en Silvia k...

16-08-2017 15:01

Afl. 2

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 2

Ruud en Jolande zijn dertig jaar getrouwd, maar door de ernstige financiële problemen staat hun huwelijk op springen. Ruud is vijf jaar geleden een winkel begonnen als lijstenmaker. Hij heeft geen kaas gegeten van ondernemen en de winkel li...

15-08-2017 20:31

Afl. 2

Een Dubbeltje Op Zijn Kant - Afl. 2

Ruud en Jolande zijn dertig jaar getrouwd, maar door de ernstige financiële problemen staat hun huwelijk op springen. Ruud is vijf jaar geleden een winkel begonnen als lijstenmaker. Hij heeft geen kaas gegeten van ondernemen en de winkel li...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Een Dubbeltje Op Zijn Kant gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Een Dubbeltje Op Zijn Kant de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Een Dubbeltje Op Zijn Kant bij Een Dubbeltje Op Zijn Kant liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Een Dubbeltje Op Zijn Kant. Heb je een uitzending van Een Dubbeltje Op Zijn Kant gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Een Dubbeltje Op Zijn Kant gemist

Uitzending gemist van Een Dubbeltje Op Zijn Kant? Hier kun je alle uitzendingen van Een Dubbeltje Op Zijn Kant kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 50
  • Laatste uitzending op 15-01-2019 om 21:31 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!