Programma gemist?

Steeds meer tijdens scholieren en studenten in kampen met angst, op tv depressie en burn-out. met De naar prestatiedruk is de boosdoener. Eenheidsworst is met niet meer de tijdens norm. het Studenten moeten excelleren. Wat doen de we met onze jeugd op aan? In Kruispunt op tv onder meer het verhaal naar van Carmen Coolen die onder tijdens de druk van tijdens een studie en werk bezweek. Op een zoek naar een betere tijdens balans wandelt een ze nu het met haar ezel Prairie naar tijdens Santiago op tv de Compostela. Hersenwetenschapper Jeroen van een naar Baar vindt dat zijn generatiegenoten tijdens op naar zoek moeten naar zingeving, want de van door werk doen omdat het mooi op staat op van je cv wordt niemand op tv gelukkig.

De op discussie over voltooid leven speelde naar tijdens een prominente rol in in de kabinetsformatie en dus op tv ook in de met media. Maar uit waar gaat deze discussie precies door over? En de waarom op tv worden mensen er zo diep door naar geraakt? We op tv vragen het een filosoof, door een theoloog, een met ethicus, een psychiater de de en een nabestaande.

De scheuren van in hun huizen zijn door zichtbaar, de in scheuren op tv in hun ziel een stuk minder. door Groningers uit over het een psychische leed, veroorzaakt door de aardbevingen. door Hun onverkoopbare huizen uit en in de strijd met de in NAM lijden tot de stress een en overspannenheid. Het bakkersechtpaar Ide op en van Abeline de Boer en van akkerbouwers Jan de en Ellen Schottenbelt vertellen over op tv hun het slapeloze nachten en zorgen een om de toekomst. 'Er zit naar een sluipmoordenaar het onder naar de grond in Groningen', zegt Ellen tijdens Schottenbelt. de 'Hij verwoest niet alleen in onze huizen, maar van ook op tv onze levens'.

Geloof op en religie zijn een rode tijdens draad in het tijdens de grillige leven van Koningin Juliana, blijkt in uit de tijdens net op verschenen biografie van Jolande op tv Withuis. Maar wat op geloofde Juliana? van En hoe gaf ze met daar vorm van aan? Op zoek met naar de God de van Juliana. Uit de onlangs verschenen uit biografie Vorstin in van een de mannenwereld, van Jolande Withuis, van blijkt dat geloof in en religie door een constante factor door waren in op het verder zo grillig in verlopen leven van Koningin met Juliana. Maar waar op tv geloofde ze in? En de hoe gaf door ze vorm aan in haar geloof? Drie dominees met die door haar gekend hebben uit vertellen over het met ondogmatische geloof uit van Juliana, haar 'hang op tv naar het hogere' en tijdens haar in overtuiging dat de dood met niet het einde van is.

Twee een boerenfamilies vertellen over het met zware leven op hun met boerderij. in Door complexe Europese regelgeving en het extreme uit lage melkprijs het kunnen ze hun van hoofd niet meer boven water houden in en het moeten stoppen. Twee boerenfamilies het vertellen openhartig over op tv het zware leven achter een de prachtige de gevels van hun in boerderij. Door in complexe Europese regelgeving op tv en de het extreme lage melkprijs kunnen ze tijdens hun hoofd niet meer op van boven water houden en stoppen het met het hun bedrijf, net het als vele andere boeren. Je zou uit het een een stille revolutie tijdens kunnen noemen, die op zich op het Nederlandse platteland het voltrekt: het op tv boerenbedrijf is aan het tijdens naar verdwijnen.

President Trump door wil de op bezoek bij Paus Franciscus. Het de wordt een spannende door ontmoeting wordt, want met de twee leiders van staan diametraal tijdens tegenover het elkaar. President Trump wil met op bezoek bij door Paus Franciscus. in Het wordt hoe dan op ook een spannende ontmoeting in want de een twee leiders staan door lijnrecht tegenover elkaar. Als het op tv gaat om uit mondiale problemen als in klimaatsverandering, terreur tijdens en migratie hebben ze totaal de op tv andere oplossingen voor de wereld. Toch uit zijn het er volgens Vaticaan-kenner een John Allen van wel degeiljk overeenkomsten tussen de paus op tv en de in president die volgens uit hem beiden 'must see tijdens tv' met zijn.

Twee portretten van naar in mensen die al hun tijdens hele leven op het een plek met wonen. Annie Gieling uit (88) verliet nooit haar op geboortehuis. Freerk Idzenga woont door nog in naar de straat het waar hij 102 tijdens jaar geleden werd geboren. de Hoe is het om met je hele leven op in een een plek te tijdens wonen? Steffie van den naar Oord portretteert in haar nieuwe tijdens boek mensen die de naar nooit zijn weggegaan. Twee mensen op tv vertellen hun op tv verhaal. Annie Gieling (88) het uit Olburgen en Freerk een Idzenga tijdens (102) uit Oosterbierum. een Over hun huis, hun naar leven en hun dorp op tv met van toen.

Wat op doet iemand in van zijn laatste nacht? Bijzonder naar oorlogsverhaal over een kunstschilder van en de een kampbewaker in Kamp Amersfoort. de Een Duitse tijdens kampbewaker zegt een gevangene, met naar een 27-jarige kunstschilder, van de dood aan. tijdens De schilder heeft naar een laatste wens: schilderspullen om te op schilderen. De door kampbewaker zorgt ervoor in dat in hij zijn laatste naar schilderij kan maken. Een bijzonder op tv oorlogsverhaal.

Drie mensen die met vijftig de worden op dezelfde dag als een de koning de blikken van terug op hun leven en in dat van op de vorst. Wat in zijn de een verschillen en paralellen? in Het verhaal van drie door mensen die op dezelfde dag het geboren zijn de als de van koning. Ook zij worden het dit jaar tijdens 50 op 27 het april, maar op hun wieg stond niet in door een paleis. Hoe verhoudt op hun leven zich door op tv tot dat van ons staatshoofd? op Na de middelbare van school tijdens besluit Henk om, op net als Willem-Alexander, geschiedenis te gaan met op studeren. Terwijl de kroonprins zich onderdompelt het in met het Leidse op tv studentenleven voert hij actie tegen naar het op afschaffen van de studiebeurs. Reggy en het het Sanja zijn druk in de weer van een met het vinden van de door juiste tijdens outfit voor het koninklijke diner tijdens eind van met de maand. Zij zijn met twee een van de 150 gelukkigen die met op tv de op vorst aan tafel tijdens mogen.

Het de wandelseizoen is weer begonnen in en veel op mensen trainen voor in de pelgrimsroute naar Santiago de uit Compostela. Een uit van hen in is Jacqueline op tv Molenaar. Een paar jaar geleden kwam van Wilfred uit haar tegen in door Spanje Het wandelseizoen is weer het begonnen en in veel mensen trainen naar voor de pelgrimsroute tijdens naar Santiago de naar Compostela. Een van op hen is Jacqueline met Molenaar. Een paar jaar naar tijdens geleden kwam Kruispunt haar tegen in met Spanje en dit een jaar gaat ze met de de Camino weer op tv lopen.

Elke de dag stapt de gepensioneerde ouderenarts tijdens in Robbert Kamerling (71) op in de auto om de kwetsbare ouderen te in helpen die van in het 'zorggat' een vallen. Hij is al een de aantal jaren met pensioen, met in maar toch zet Robbert Kamerling (71) tijdens uit van Oegstgeest elke dag de uit wekker om van in alle het vroegte gewapend met zijn dokterstas van in de auto te van tijdens stappen, op weg naar ouderen op tv die in hulp nodig hebben. in Meer dan veertig jaar werkte hij op tv als verpleeghuisarts, tot naar hij een met pensioen moest. Terwijl op tv generatiegenoten op de golfbaan met staan, kiest hij uit ervoor op tv om zich vrijwillig de in te zetten uit voor kwetsbare met ouderen die in in het zorggat vallen. In op tv zijn eentje op tv probeert hij zo de lacune in in de tijdens ouderenzorg te vullen. naar Kruispunt in uit het kielzog van de rijdende met dokter.

De op zoektocht van drie nabestaanden naar de een met antwoord op de vraag op tv waarom hun dierbare zichzelf het van het tijdens leven heeft op tv beroofd. Drie jonge mensen op tv die zichzelf van het het leven beroofden. Hun op tv nabestaanden gaan tijdens op zoek tijdens naar de grote vraag: Waarom? tijdens Ingrid het Kamerling maakte een film uit over de zelfdoding met van haar uit zusje, Sanne Kooiman over de die door van haar vriend. naar Stanneke Lunter schreef een boek naar over haar op tv dochter, die zeventien van was toen ze uit het het van leven stapte.

Een aangrijpend een videodagboek van een een gezin tussen hoop en door vrees. van Het zoontje met van Magda en Tomasz heeft een tijdens zeldzame levensbedreigende uit aandoening. Hij in stopt met ademhalen als hij een slaapt. Magda en een Tomasz uit Polen een zijn op tv net ouders geworden in van een zoon. Leo is uit met geboren met een tijdens zeldzame levensbedreigende aandoening. met Een ziekte met een wonderlijke het naam: 'Ondines de vloek'. De wetenschap tijdens spreekt van in CCHS, ofwel aangeboren centraal hypoventilatiesyndroom. in Daardoor kan in Leo in zijn een slaap zomaar stoppen het met ademhalen. De baby naar kan dan ook het alleen op tv leven op een medische ventilator. Als op een op tv vorm van therapie leggen met de ouders met het eerste op tv levensjaar met hun zoontje uit vast op naar camera en dat levert een met indringend portret van op dat twee jaar geleden het werd genomineerd op tv voor een Oscar op tv en nu voor het in eerst is te met zien door op de Nederlandse de televisie.

Bericht uit uit de Utrechtse tijdens wijk Zuilen. Gesprekken met op bewoners en betrokken naar vrijwilligers in het licht op een van de naderende het verkiezingen. Bericht uit tijdens de Utrechtse wijk Zuilen. Gesprekken met uit bezoekers de en vrijwilligers tijdens van de huiskamerkapel 'Roobol', die door al op tv zeventig jaar een onmisbaar bindmiddel is naar voor door mensen met een kleine op tv beurs op en weinig sociale contacten. naar Hoe kijken zij naar het de naderende het verkiezingen?

Na jaren in van krimp in en crisis lijkt de lente het weer te de beginnen in Limburg. van Limburgers aan het woord het over vertrouwen door in de politiek met en de door toekomst. Na jaren van krimp van en crisis lijkt door de lente met weer van te beginnen in Limburg. het De provincie klimt voorzichtig weer uit uit de het dal. Voelen de Limburgers op zich in de op tv steek naar gelaten door tijdens politiek Den Haag? in Terwijl heel Nederland profiteerde een van de kolen uit de door mijnen, op stonden na naar de sluiting honderdduizenden Limburgers er van alleen voor. naar De provincie kampt met de leegloop met en werkloosheid, maar door lijkt dat tij nu naar te keren? uit Kruispunt keert onder meer op tv terug naar op de wijk Heilust in Kerkrade. Drie door jaar geleden lag in met de buurt er verlopen tijdens bij. Tientallen het dichtgetimmerde huizen stonden op de in nominatie om op tv gesloopt te worden en ook naar van de kerk moest de deuren uit sluiten. Hoe is het van uit nu met de het bewoners van Heilust en wat van is op er geworden van naar de mooie plannen?

september 2017
17-09-2017 23:10

Prestatiegeneratie

Kruispunt - Prestatiegeneratie

Steeds meer scholieren en studenten kampen met angst, depressie en burn-out. De prestatiedruk is de boosdoener. Eenheidsworst is niet meer de norm. Studenten moeten excelleren. Wat doen we onze jeugd aan? In Kruispunt onder meer het verhaal...

10-09-2017 23:10

Voltooid Leven

Kruispunt - Voltooid Leven

De discussie over voltooid leven speelde een prominente rol in de kabinetsformatie en dus ook in de media. Maar waar gaat deze discussie precies over? En waarom worden mensen er zo diep door geraakt? We vragen het een filosoof, een theoloog...

03-09-2017 23:10

Scheuren in de Ziel

Kruispunt - Scheuren in de Ziel

De scheuren in hun huizen zijn zichtbaar, de scheuren in hun ziel een stuk minder. Groningers over het psychische leed, veroorzaakt door de aardbevingen. Hun onverkoopbare huizen en de strijd met de NAM lijden tot stress en overspannenheid....

28-05-2017 23:10

De God van Juliana

Kruispunt - De God van Juliana

Geloof en religie zijn een rode draad in het grillige leven van Koningin Juliana, blijkt uit de net verschenen biografie van Jolande Withuis. Maar wat geloofde Juliana? En hoe gaf ze daar vorm aan? Op zoek naar de God van Juliana. Uit de on...

21-05-2017 23:10

Boer zoekt baan

Kruispunt - Boer zoekt baan

Twee boerenfamilies vertellen over het zware leven op hun boerderij. Door complexe Europese regelgeving en extreme lage melkprijs kunnen ze hun hoofd niet meer boven water houden en moeten stoppen. Twee boerenfamilies vertellen openhartig o...

14-05-2017 23:05

De Paus en de President

Kruispunt - De Paus en de President

President Trump wil op bezoek bij Paus Franciscus. Het wordt een spannende ontmoeting wordt, want de twee leiders staan diametraal tegenover elkaar. President Trump wil op bezoek bij Paus Franciscus. Het wordt hoe dan ook een spannende ontm...

07-05-2017 23:10

Geboren, getogen en geboren

Kruispunt - Geboren, getogen en geboren

Twee portretten van mensen die al hun hele leven op een plek wonen. Annie Gieling (88) verliet nooit haar geboortehuis. Freerk Idzenga woont nog in de straat waar hij 102 jaar geleden werd geboren. Hoe is het om je hele leven op een plek te...

30-04-2017 23:05

Het laatste schilderij van Johan Dons

Kruispunt - Het laatste schilderij van Johan Dons

Wat doet iemand in zijn laatste nacht? Bijzonder oorlogsverhaal over een kunstschilder en een kampbewaker in Kamp Amersfoort. Een Duitse kampbewaker zegt een gevangene, een 27-jarige kunstschilder, de dood aan. De schilder heeft een laatste...

23-04-2017 23:05

Wij worden vijftig

Kruispunt - Wij worden vijftig

Drie mensen die vijftig worden op dezelfde dag als de koning blikken terug op hun leven en dat van de vorst. Wat zijn de verschillen en paralellen? Het verhaal van drie mensen die op dezelfde dag geboren zijn als de koning. Ook zij worden d...

09-04-2017 23:05

Terug naar Santiago

Kruispunt - Terug naar Santiago

Het wandelseizoen is weer begonnen en veel mensen trainen voor de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Een van hen is Jacqueline Molenaar. Een paar jaar geleden kwam Wilfred haar tegen in Spanje Het wandelseizoen is weer begonnen en v...

02-04-2017 23:05

De rijdende dokter

Kruispunt - De rijdende dokter

Elke dag stapt de gepensioneerde ouderenarts Robbert Kamerling (71) in de auto om kwetsbare ouderen te helpen die in het 'zorggat' vallen. Hij is al een aantal jaren met pensioen, maar toch zet Robbert Kamerling (71) uit Oegstgeest elke dag...

26-03-2017 23:15

Het raadsel zelfdoding

Kruispunt - Het raadsel zelfdoding

De zoektocht van drie nabestaanden naar een antwoord op de vraag waarom hun dierbare zichzelf van het leven heeft beroofd. Drie jonge mensen die zichzelf van het leven beroofden. Hun nabestaanden gaan op zoek naar de grote vraag: Waarom? In...

19-03-2017 23:10

Ondines vloek

Kruispunt - Ondines vloek

Een aangrijpend videodagboek van een gezin tussen hoop en vrees. Het zoontje van Magda en Tomasz heeft een zeldzame levensbedreigende aandoening. Hij stopt met ademhalen als hij slaapt. Magda en Tomasz uit Polen zijn net ouders geworden van...

12-03-2017 23:10

Bericht uit Zuilen

Kruispunt - Bericht uit Zuilen

Bericht uit de Utrechtse wijk Zuilen. Gesprekken met bewoners en betrokken vrijwilligers in het licht van de naderende verkiezingen. Bericht uit de Utrechtse wijk Zuilen. Gesprekken met bezoekers en vrijwilligers van de huiskamerkapel 'Roob...

05-03-2017 22:40

De lente begint in Limburg

Kruispunt - De lente begint in Limburg

Na jaren van krimp en crisis lijkt de lente weer te beginnen in Limburg. Limburgers aan het woord over vertrouwen in de politiek en de toekomst. Na jaren van krimp en crisis lijkt de lente weer te beginnen in Limburg. De provincie klimt voo...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 23. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kruispunt gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kruispunt de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kruispunt bij Kruispunt liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kruispunt. Heb je een uitzending van Kruispunt gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kruispunt gemist

Uitzending gemist van Kruispunt? Hier kun je alle uitzendingen van Kruispunt kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 336
  • Laatste uitzending op 17-09-2017 om 23:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord