Programma gemist?

Aflevering 31 van - Religieus magazine: op tv Niet zonder ons: Voor door kunstenaars op leeftijd met is er nu van een het plek waar ze het samen oud kunnen met worden. In het een Ramses Shaffy-huis in Amsterdam van leven ze met tijdens jonge kunstenaars en door zo blijven ze tijdens midden op in het leven staan. Samenwonen, het zonder je artistieke een eigenheid van op te geven. Het tijdens huis is een inspirerende omgeving in op met ateliers, ontmoetingsplekken, expositieruimtes, een een sociëteit en van een klein theater. Op deze de manier de wordt de samenwerking tussen van jong en oud het gestimuleerd.

Jeroen en Dorothy met investeerden uit al hun geld in een een eigen woon- en naar het leefgemeenschap voor dak- en thuislozen, het maar voelen een zich rijker dan ooit. De op Genoenhof in de Swalmen van de een stichting Emmaus Perspectief de bestaat tijdens nu twee jaar. Bewoners krijgen op door deze manier het de kans om hun naar leven weer op in de van rit te krijgen. Ze met zijn naar financieel zelfvoorzienend, onder meer door de door in kringloopwinkel waar de bewoners naar werkzaam zijn. Emmaus' filosofie met staat tijdens voor samen wonen en werken, op tv waardoor er tijdens structuur ontstaat door die velen helpt de draad voor met het leven uit weer op te tijdens pakken.

De een verwarring over wat goed en een slecht eten een is, tijdens is enorm. Volgens de een met zijn gluten uit het nieuwe gif en volgens naar de ander is de juist lactose het de grote boosdoener. De op tv de stelligheid waarmee dat allemaal wordt het beweerd van is ongekend. Eten lijkt tijdens wel een op nieuwe religie te worden. de Met duidelijke geboden een en verboden. Regels die in bepalen of naar je een gelovige of een uit ketter bent. Hoe het eten, op tv net als het geloof, kan in verbinden, maar ook uit kan met verdelen.

Aan de vooravond de naar van Allerzielen een uit portret van Luna Zegers. Ze van is in op tv korte tijd uit haar vader, zus en in moeder kwijtgeraakt. In de met Spaanse flamencomuziek leert in ze haar met grote verdriet te verwerken. Ze tijdens in belandt in Barcelona door en volgt de naar opleiding flamencozingen. In de liederen van die ze schrijft tijdens en naar zingt kan ze al haar emoties op tv kwijt. op Kruispunt volgt uit Luna in Barcelona waar van ze werkt en het gaat langs bij uit de beste vrienden van van haar van ouders. Samen halen ze door herinneringen op aan haar tijdens vader, moeder en een zus.

De rauwe werkelijkheid het achter vermissingen. het Achterblijvers vertellen naar over hun dierbaren die op van door een dag spoorloos verdwenen en van van wie al jarenlang van niets meer is van vernomen. met Over vragen zonder met antwoord en een op tv boek dat niet met gesloten kan op worden.

Het een is mede aan bakker Paul op tv Bril te op danken dat zijn uit dorp op tv Voorst in Gelderland weer een kloppend een hart heeft. Hij naar de zag met lede ogen toe hoe uit een Voorst met 2700 uit inwoners weer een de voorziening armer dreigde te in worden. Er was al de een verzorgingshuis gesloten van en nu dreigde tijdens ook op tv het laatst overgebleven tijdens huis, de Benring, de deuren te op tv in moeten sluiten. Dankzij de inzet van naar Paul en uit vele andere met dorpsbewoners wordt de Benring ontwikkeld van tot uit een centraal ontmoetingspunt. in Daarbij krijgen ze hulp van het de stichting Habion, in naar eigenaar van het naar gebouw. Met veel vallen door en opstaan geven de dorpelingen op tv in de Benring een tweede met jeugd.

Hoe worden op we gelukkig? De naar zoektocht naar geluk tijdens houdt bijna iedereen met bezig. Maar naar worden we van dat zoeken een niet op juist óngelukkig? Is uit geluk wel vindbaar naar en maakbaar? Of moeten we op tv het over een op tijdens andere boeg gooien? Volgens de Amerikaanse uit in psychologe Emily Esfahani door Smith moeten we niet het naar geluk, maar de naar een betekenisvol leven op zoeken.

Als uit je kind terminaal een ziek is, hoever op ga je dan met behandelen? een Tot een het uiterste, in ook al wordt je kind alleen op maar naar zieker? Ouders in over de duivelse dilemma's waarvoor de ze kwamen te op tv staan op tv aan het ziekbed van hun kind. van Wanneer stop naar je en van ga je je richten op naar het in afscheid?

Steeds in meer scholieren en studenten naar kampen met tijdens angst, depressie en door burn-out. De tijdens prestatiedruk is de de boosdoener. Eenheidsworst is tijdens niet meer de norm. met Studenten moeten op tv excelleren. Wat doen we onze op jeugd de aan? In Kruispunt onder meer tijdens het verhaal van uit Carmen Coolen die het onder de druk op tv van studie en uit werk bezweek. in Op zoek het naar een betere balans wandelt ze uit nu met haar op tv door ezel Prairie naar Santiago naar de Compostela. Hersenwetenschapper Jeroen van op tv Baar vindt dat door zijn generatiegenoten een op zoek tijdens moeten naar zingeving, want naar van werk doen naar omdat het het mooi staat op je cv door wordt niemand door gelukkig.

De discussie door over voltooid leven speelde tijdens een het prominente rol in van de kabinetsformatie en dus in ook in naar de media. Maar waar de gaat deze discussie door precies van over? En waarom in worden mensen er zo diep een door geraakt? tijdens We vragen het een filosoof, uit een door theoloog, een ethicus, een psychiater door en een een nabestaande.

De scheuren in tijdens hun van huizen zijn zichtbaar, de naar scheuren in hun door ziel een stuk de minder. Groningers in over het psychische op tv leed, veroorzaakt naar door de aardbevingen. Hun onverkoopbare huizen op tv en tijdens de strijd op met de NAM uit lijden tot stress en overspannenheid. in Het bakkersechtpaar van Ide en tijdens Abeline de Boer en akkerbouwers uit Jan in en Ellen Schottenbelt vertellen over hun een slapeloze op tv nachten en zorgen om naar de toekomst. 'Er naar zit een sluipmoordenaar onder uit de met grond in Groningen', zegt op tv Ellen Schottenbelt. de 'Hij verwoest niet op alleen onze huizen, tijdens maar ook onze op levens'.

Geloof in en religie zijn een een rode naar draad in het grillige leven van door Koningin een Juliana, blijkt uit de net van verschenen naar biografie van Jolande Withuis. Maar naar wat uit geloofde Juliana? op En hoe gaf ze daar vorm in aan? Op zoek naar naar de van God uit van Juliana. Uit de op tv onlangs verschenen biografie door Vorstin in een mannenwereld, met van op tv Jolande Withuis, blijkt een dat geloof en religie uit een constante tijdens factor waren in het verder op tv zo tijdens grillig verlopen leven van Koningin Juliana. het Maar op waar geloofde ze in? En het hoe op tv gaf ze uit vorm aan haar door geloof? Drie dominees die op haar gekend hebben vertellen over naar het door ondogmatische geloof van van Juliana, haar 'hang naar het het hogere' en uit haar overtuiging dat de het dood in niet het einde in is.

Twee boerenfamilies door vertellen over een het zware leven op hun uit een boerderij. Door complexe Europese regelgeving de en extreme lage melkprijs tijdens kunnen ze met hun hoofd uit niet meer boven de water houden en moeten het stoppen. Twee boerenfamilies tijdens vertellen openhartig over het uit door zware leven achter de prachtige gevels een van hun met boerderij. Door complexe Europese de regelgeving met en de extreme lage op melkprijs kunnen ze hun de hoofd niet meer het boven met water houden en door stoppen met tijdens hun bedrijf, net als vele de andere boeren. op tv Je zou in het een stille revolutie kunnen een noemen, die zich op met het in Nederlandse platteland voltrekt: op het boerenbedrijf is het aan het uit verdwijnen.

President een Trump wil op bezoek bij de Paus Franciscus. het Het wordt een het spannende ontmoeting wordt, uit want van de twee leiders staan het diametraal tegenover elkaar. President in Trump uit wil op bezoek het bij Paus Franciscus. Het wordt hoe een dan door ook een naar spannende ontmoeting want de twee met leiders met staan lijnrecht tegenover elkaar. Als het een een gaat om mondiale problemen als klimaatsverandering, uit terreur uit en migratie een hebben ze totaal van andere oplossingen voor op de wereld. Toch zijn er het volgens Vaticaan-kenner John Allen door van wel degeiljk overeenkomsten tussen de op paus en uit de president die volgens hem op tv een beiden 'must see tv' van zijn.

Twee portretten van het mensen die al naar hun hele leven uit op naar een plek wonen. Annie Gieling het (88) verliet tijdens nooit haar geboortehuis. een Freerk Idzenga woont nog van in in de straat waar van hij 102 jaar geleden werd de geboren. Hoe is op tijdens het om je een hele leven op een het plek te wonen? op tv Steffie van tijdens den Oord portretteert in haar nieuwe met boek mensen door die nooit in zijn weggegaan. Twee door mensen vertellen hun verhaal. Annie op Gieling (88) uit uit het Olburgen en Freerk Idzenga (102) uit uit Oosterbierum. met Over hun huis, hun leven tijdens uit en hun dorp van met toen.

november 2017
19-11-2017 23:10

Kruispunt

Kruispunt - Kruispunt

Aflevering 31 - Religieus magazine: Niet zonder ons: Voor kunstenaars op leeftijd is er nu een plek waar ze samen oud kunnen worden. In het Ramses Shaffy-huis in Amsterdam leven ze met jonge kunstenaars en zo blijven ze midden in het leven ...

12-11-2017 23:10

Gulle Gevers

Kruispunt - Gulle Gevers

Jeroen en Dorothy investeerden al hun geld in een eigen woon- en leefgemeenschap voor dak- en thuislozen, maar voelen zich rijker dan ooit. De Genoenhof in Swalmen van de stichting Emmaus Perspectief bestaat nu twee jaar. Bewoners krijgen o...

05-11-2017 23:10

Ons dagelijks brood

Kruispunt - Ons dagelijks brood

De verwarring over wat goed en slecht eten is, is enorm. Volgens de een zijn gluten het nieuwe gif en volgens de ander is juist lactose de grote boosdoener. De stelligheid waarmee dat allemaal wordt beweerd is ongekend. Eten lijkt wel een n...

29-10-2017 23:10

Ritme van Troost

Kruispunt - Ritme van Troost

Aan de vooravond van Allerzielen een portret van Luna Zegers. Ze is in korte tijd haar vader, zus en moeder kwijtgeraakt. In de Spaanse flamencomuziek leert ze haar grote verdriet te verwerken. Ze belandt in Barcelona en volgt de opleiding ...

22-10-2017 23:10

Voor altijd vermist?

Kruispunt - Voor altijd vermist?

De rauwe werkelijkheid achter vermissingen. Achterblijvers vertellen over hun dierbaren die op een dag spoorloos verdwenen en van wie al jarenlang niets meer is vernomen. Over vragen zonder antwoord en een boek dat niet gesloten kan worden.

15-10-2017 23:10

Voorst vooruit

Kruispunt - Voorst vooruit

Het is mede aan bakker Paul Bril te danken dat zijn dorp Voorst in Gelderland weer een kloppend hart heeft. Hij zag met lede ogen toe hoe Voorst met 2700 inwoners weer een voorziening armer dreigde te worden. Er was al een verzorgingshuis g...

08-10-2017 23:10

Zoektocht geluk

Kruispunt - Zoektocht geluk

Hoe worden we gelukkig? De zoektocht naar geluk houdt bijna iedereen bezig. Maar worden we van dat zoeken niet juist óngelukkig? Is geluk wel vindbaar en maakbaar? Of moeten we het over een andere boeg gooien? Volgens de Amerikaanse psychol...

01-10-2017 23:10

Een onmogelijke keuze

Kruispunt - Een onmogelijke keuze

Als je kind terminaal ziek is, hoever ga je dan met behandelen? Tot het uiterste, ook al wordt je kind alleen maar zieker? Ouders over de duivelse dilemma's waarvoor ze kwamen te staan aan het ziekbed van hun kind. Wanneer stop je en ga je ...

17-09-2017 23:10

Prestatiegeneratie

Kruispunt - Prestatiegeneratie

Steeds meer scholieren en studenten kampen met angst, depressie en burn-out. De prestatiedruk is de boosdoener. Eenheidsworst is niet meer de norm. Studenten moeten excelleren. Wat doen we onze jeugd aan? In Kruispunt onder meer het verhaal...

10-09-2017 23:10

Voltooid Leven

Kruispunt - Voltooid Leven

De discussie over voltooid leven speelde een prominente rol in de kabinetsformatie en dus ook in de media. Maar waar gaat deze discussie precies over? En waarom worden mensen er zo diep door geraakt? We vragen het een filosoof, een theoloog...

03-09-2017 23:10

Scheuren in de Ziel

Kruispunt - Scheuren in de Ziel

De scheuren in hun huizen zijn zichtbaar, de scheuren in hun ziel een stuk minder. Groningers over het psychische leed, veroorzaakt door de aardbevingen. Hun onverkoopbare huizen en de strijd met de NAM lijden tot stress en overspannenheid....

28-05-2017 23:10

De God van Juliana

Kruispunt - De God van Juliana

Geloof en religie zijn een rode draad in het grillige leven van Koningin Juliana, blijkt uit de net verschenen biografie van Jolande Withuis. Maar wat geloofde Juliana? En hoe gaf ze daar vorm aan? Op zoek naar de God van Juliana. Uit de on...

21-05-2017 23:10

Boer zoekt baan

Kruispunt - Boer zoekt baan

Twee boerenfamilies vertellen over het zware leven op hun boerderij. Door complexe Europese regelgeving en extreme lage melkprijs kunnen ze hun hoofd niet meer boven water houden en moeten stoppen. Twee boerenfamilies vertellen openhartig o...

14-05-2017 23:05

De Paus en de President

Kruispunt - De Paus en de President

President Trump wil op bezoek bij Paus Franciscus. Het wordt een spannende ontmoeting wordt, want de twee leiders staan diametraal tegenover elkaar. President Trump wil op bezoek bij Paus Franciscus. Het wordt hoe dan ook een spannende ontm...

07-05-2017 23:10

Geboren, getogen en geboren

Kruispunt - Geboren, getogen en geboren

Twee portretten van mensen die al hun hele leven op een plek wonen. Annie Gieling (88) verliet nooit haar geboortehuis. Freerk Idzenga woont nog in de straat waar hij 102 jaar geleden werd geboren. Hoe is het om je hele leven op een plek te...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 23. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kruispunt gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kruispunt de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kruispunt bij Kruispunt liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kruispunt. Heb je een uitzending van Kruispunt gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kruispunt gemist

Uitzending gemist van Kruispunt? Hier kun je alle uitzendingen van Kruispunt kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 344
  • Laatste uitzending op 19-11-2017 om 23:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord