Programma gemist?

Vanuit door de Grote of Sint in Janskerk in Schiedam. op Aan deze uitzending uit werken bijzondere koren naar mee, op tv het Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert de op Noteboom en Interkerkelijk naar Mannenkoor Tholen o.l.v. op tv Mark Westdorp. Begeleidende musici zijn op o.a. naar Marco den Toom (orgel), Pascal uit van de met Velde (trompet), een strijkkwintet door en een Jaco van Houselt naar (solo).

Vanuit de tijdens Westerkerk in Amsterdam, kerk tijdens midden in in de stad aan de de rand van met de Jordaan. Vanuit de uit Westerkerk in Amsterdam, een kerk midden naar in de stad aan tijdens de rand tijdens van de Jordaan. naar De Westerkerk is tussen uit 1620 en 1631 een in renaissancestijl op tv gebouwd en beschikt over met twee orgels, op een hoofdorgel en het een kooroorgel. Aan deze door uitzending het werken o.a. mee op het Westerkerkkoor en naar ensemble o.l.v. Jan Joost een van Elburg en Cappella op Westerkerk o.l.v. de Jos van der tijdens Kooy.

Vanuit op de Oude tijdens Kerk in Veenendaal. Aan deze uitzending tijdens werken onder het andere The met Young Ladies Choir Hadassah tijdens o.l.v. Ria van een den Noort mee. Vanuit van de Oude met Kerk in van Veenendaal. Aan deze uit uitzending werken op onder andere The Young Ladies Choir uit Hadassah o.l.v. op Ria van van den Noort mee. een Ook worshipleader Kees de Kraaijenoord en band zingen een met aantal op tv prachtige songs het met samenzang. Meewerkende musici zijn van o.a. Erica met Vogel (fluit), een Alisa van Dijk naar (viool), Jeroen Botma (trompet) en de Bastiaan Stolk naar (orgel).

Vanuit de op tv Nieuwe Kerk tijdens in Middelburg. Aan deze op tv opname werken van bijzondere koren mee, met waaronder Jong Mannenkoor Salomo met o.l.v. de Peter Wildeman en Vocaal Ensemble naar Voice Four o.l.v. Jan uit Wisse. Vanuit de een Nieuwe Kerk in op Middelburg. Aan de deze opname de werken bijzondere koren mee, waaronder van een Jong Mannenkoor Salomo op o.l.v. Peter Wildeman en Vocaal Ensemble tijdens Voice Four het o.l.v. Jan een Wisse. Daarnaast verleent soliste Sharon met Kips haar medewerking. tijdens Organiste met is Margreeth op tv de Jong en de samenzangleiding is met in handen uit van tijdens Martin Zonnenberg.

Vanuit met de Oude Kerk uit in Delft. Aan deze met uitzending werken door onder andere De een Amsterdam Staff de Songsters o.l.v. Roel van Kesteren mee. tijdens Dit is uit het nationale koor het van uit het Leger des Heils. Vanuit de een door Oude Kerk in Delft. Aan van deze uitzending door werken onder andere De Amsterdam een Staff met Songsters o.l.v. Roel van op tv Kesteren mee. Dit op tv is een het nationale koor van het Leger de des uit Heils. Joke Buis naar en band met prachtige op tv liederen van met Joh. de op tv Heer. Meewerkende musici zijn o.a. in Arjan uit en Edith Post (trompet) en Bas van de een Vroome (orgel).

Vanuit de Lebuïnuskerk een in uit Deventer. Aan op deze uitzending werken onder andere christelijk op tv gemengd met koor Looft den Heer op uit Notter o.l.v. Jan op tv Quintus door Zwart mee. Vanuit de het Lebuïnuskerk in Deventer. Aan de naar deze uitzending werken een onder andere christelijk gemengd koor een Looft den Heer op tv uit Notter o.l.v. Jan tijdens door Quintus Zwart mee. Daarnaast verleent tijdens de band Sela door haar medewerking. op Begeleidende musici zijn op tv onder anderen Martin Zonnenberg (orgel), op Daniëlle Egberts naar (trompet), Patrick Curfs op (saxofoon) en Elisa tijdens Krijgsman het (gitaar).

Special tussen naar Pasen op en Pinksteren. Deze tijd is eigenlijk de een op tv groot feest. Een het tijd waarin een wij vieren dat Jezus een niet dood is, uit maar leeft en bij ons van is, tot aan het de voltooiing tijdens van tijdens de wereld! Special tussen in Pasen en het Pinksteren. Deze tijd is eigenlijk een naar groot feest. van Een tijd het waarin wij vieren op tv dat Jezus niet dood is, het met maar leeft en bij ons in is, tot in aan de voltooiing tijdens van de wereld! De liederen door bezingen deze feestelijke naar tijd, omdat uit Hij uit leeft!

Uitzending vanuit van de Grote of Sint op tv Laurenskerk in Alkmaar. op Uitzending vanuit van de Grote met of Sint Laurenskerk in Alkmaar. in van Aan deze uitzending werken met bijzondere koren op mee, waaronder het uit Centre Gospel Choir o.l.v. op Remco Hakkert uit en Jong Vrouwenkoor Ars Musica in o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse. naar Organist van is Martin Zonnenberg op tv en solist een is Remco Hakkert.

Gisteren met was de feestelijke door herdenking van met de bevrijding van de in Tweede Wereldoorlog. Bevrijding in in het geloof naar betekent dat Jezus voor door ons is gestorven en het dat op tv wij vanuit die gedachte mogen met leven. Special tijdens in het teken op van bevrijding. Gisteren was van de feestelijke herdenking met van de op bevrijding tijdens van de Tweede Wereldoorlog. Bevrijding in in het van geloof betekent op dat Jezus voor ons op tv is gestorven en tijdens dat wij vanuit die de gedachte mogen de leven.

Muzikale uitzending vanuit een de Grote het of Sint Janskerk in een Schiedam. Muzikale tijdens uitzending vanuit de van Grote de of Sint Janskerk naar in Schiedam. Aan deze van uitzending werken bijzondere koren mee, de het Chr. Jongerenkoor het Jigdaljahu de o.l.v. Bert Noteboom en in Interkerkelijk Mannenkoor Tholen met o.l.v. Mark met Westdorp. Begeleidende door musici zijn onder een andere Marco den van Toom (orgel), Pascal van in de Velde uit (trompet), een strijkkwintet en uit Jaco van Houselt door (solo).

Vandaag een vond de 16e Nederland Zingt een het Dag plaats in de Jaarbeurshallen te uit Utrecht. Een dag tijdens van muziek door en elkaar door ontmoeten, maar bovenal een door dag om stil een te staan bij het op thema: met Bouw Uw koninkrijk. in Vandaag vond de 16e Nederland in Zingt Dag plaats de in in de Jaarbeurshallen te Utrecht. met Van heinde tijdens en verre uit komen mensen voor deze dag bijeen de om naar met elkaar een mooie in dag te beleven. op Een het dag van muziek, een dag van van zingen, een de dag van op tv ontmoeten, maar bovenal een op dag om met op tv elkaar stil te een staan het bij het thema: Bouw door Uw koninkrijk. Meewerkende musici waren van met o.a. Sharon Kips, At Once, met Joke Buis en een veel met koor en samenzang.

Muzikale een uitzending vanuit de Martinikerk een in Groningen. Muzikale het uitzending tijdens vanuit de Martinikerk op tv in Groningen. Aan deze met uitzending werken onder andere het van Roder Jongenskoor op o.l.v. Rintje te Wies door en de Northern Voices o.l.v. van Edwin Velvis mee. Organisten het zijn Henk de van Vries en Harm Hoeve op en de van samenzangleiding is naar in handen een van Martin Zonnenberg.

Muzikale door uitzending vanuit op tv de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Uitzending vanuit een de Sint-Catharinakerk in tijdens Eindhoven. Aan op tv deze uitzending op tv werken bijzondere koren mee, waaronder van het tijdens Oosterhoutse Nachtegalen o.l.v. Wim tijdens Schoones naar en The Martin Mans Formation o.l.v. een Martin het Mans. Meewerkende musici zijn van o.a. door Mark Brandwijk op vleugel en David uit Wilschut van op saxofoon. Organisten zijn van Marco op tv den Toom en Martin van Mans.

Vanuit uit door de Grote of uit Sint Laurenskerk in de Alkmaar. Vanuit de door Grote of Sint Laurenskerk de door in Alkmaar. Aan deze uitzending naar werken bijzondere koren mee, op waaronder het tijdens Centre Gospel een Choir o.l.v. Remco het Hakkert en Jong Vrouwenkoor in Ars Musica o.l.v. een Arjen naar J.A. Uitbeijerse. Organist is door Martin Zonnenberg en solist op tv is Remco in Hakkert.

Uitzending rondom lofliederen. op tv Halverwerge de met veertigdagentijd vieren we dat op het door paasfeest in naar aantocht is. Uitzending tijdens rondom lofliederen. Halverwerge de veertigdagentijd vieren een een we dat het paasfeest in aantocht uit de is. De tekst van naar Jesaja 66 vers op tv 10 is de de basis van deze de tijd: 'Laat de allen die Jeruzalem liefhebben zich met uit haar verheugen en tijdens de juichen om haar, laat allen die in om haar treuren op tv nu samen naar met uit haar jubelen.'

juli 2017
15-07-2017 19:10

Schiedam

Nederland zingt - Schiedam

Vanuit de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. Aan deze uitzending werken bijzondere koren mee, het Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom en Interkerkelijk Mannenkoor Tholen o.l.v. Mark Westdorp. Begeleidende musici zijn o...

01-07-2017 19:05

Amsterdam

Nederland zingt - Amsterdam

Vanuit de Westerkerk in Amsterdam, kerk midden in de stad aan de rand van de Jordaan. Vanuit de Westerkerk in Amsterdam, kerk midden in de stad aan de rand van de Jordaan. De Westerkerk is tussen 1620 en 1631 in renaissancestijl gebouwd en ...

17-06-2017 19:05

Veenendaal

Nederland zingt - Veenendaal

Vanuit de Oude Kerk in Veenendaal. Aan deze uitzending werken onder andere The Young Ladies Choir Hadassah o.l.v. Ria van den Noort mee. Vanuit de Oude Kerk in Veenendaal. Aan deze uitzending werken onder andere The Young Ladies Choir Hadas...

10-06-2017 19:10

Middelburg

Nederland zingt - Middelburg

Vanuit de Nieuwe Kerk in Middelburg. Aan deze opname werken bijzondere koren mee, waaronder Jong Mannenkoor Salomo o.l.v. Peter Wildeman en Vocaal Ensemble Voice Four o.l.v. Jan Wisse. Vanuit de Nieuwe Kerk in Middelburg. Aan deze opname we...

03-06-2017 19:15

Delft

Nederland zingt - Delft

Vanuit de Oude Kerk in Delft. Aan deze uitzending werken onder andere De Amsterdam Staff Songsters o.l.v. Roel van Kesteren mee. Dit is het nationale koor van het Leger des Heils. Vanuit de Oude Kerk in Delft. Aan deze uitzending werken ond...

27-05-2017 19:05

Deventer

Nederland zingt - Deventer

Vanuit de Lebuïnuskerk in Deventer. Aan deze uitzending werken onder andere christelijk gemengd koor Looft den Heer uit Notter o.l.v. Jan Quintus Zwart mee. Vanuit de Lebuïnuskerk in Deventer. Aan deze uitzending werken onder andere christe...

20-05-2017 19:00

Special

Nederland zingt - Special

Special tussen Pasen en Pinksteren. Deze tijd is eigenlijk een groot feest. Een tijd waarin wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft en bij ons is, tot aan de voltooiing van de wereld! Special tussen Pasen en Pinksteren. Deze tijd is e...

13-05-2017 19:05

Alkmaar

Nederland zingt - Alkmaar

Uitzending vanuit de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Uitzending vanuit de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Aan deze uitzending werken bijzondere koren mee, waaronder het Centre Gospel Choir o.l.v. Remco Hakkert en Jong Vrouwenkoo...

06-05-2017 19:05

Special

Nederland zingt - Special

Gisteren was de feestelijke herdenking van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bevrijding in het geloof betekent dat Jezus voor ons is gestorven en dat wij vanuit die gedachte mogen leven. Special in het teken van bevrijding. Gisteren...

29-04-2017 19:00

Schiedam

Nederland zingt - Schiedam

Muzikale uitzending vanuit de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. Muzikale uitzending vanuit de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. Aan deze uitzending werken bijzondere koren mee, het Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom en In...

22-04-2017 18:40

Jaarbeurs Utrecht

Nederland zingt - Jaarbeurs Utrecht

Vandaag vond de 16e Nederland Zingt Dag plaats in de Jaarbeurshallen te Utrecht. Een dag van muziek en elkaar ontmoeten, maar bovenal een dag om stil te staan bij het thema: Bouw Uw koninkrijk. Vandaag vond de 16e Nederland Zingt Dag plaats...

15-04-2017 19:15

Groningen

Nederland zingt - Groningen

Muzikale uitzending vanuit de Martinikerk in Groningen. Muzikale uitzending vanuit de Martinikerk in Groningen. Aan deze uitzending werken onder andere het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies en Northern Voices o.l.v. Edwin Velvis mee. ...

08-04-2017 19:10

Eindhoven

Nederland zingt - Eindhoven

Muzikale uitzending vanuit de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Uitzending vanuit de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Aan deze uitzending werken bijzondere koren mee, waaronder het Oosterhoutse Nachtegalen o.l.v. Wim Schoones en The Martin M...

01-04-2017 19:10

Alkmaar

Nederland zingt - Alkmaar

Vanuit uit de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Vanuit de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Aan deze uitzending werken bijzondere koren mee, waaronder het Centre Gospel Choir o.l.v. Remco Hakkert en Jong Vrouwenkoor Ars Musica o.l.v...

25-03-2017 19:15

Special

Nederland zingt - Special

Uitzending rondom lofliederen. Halverwerge de veertigdagentijd vieren we dat het paasfeest in aantocht is. Uitzending rondom lofliederen. Halverwerge de veertigdagentijd vieren we dat het paasfeest in aantocht is. De tekst van Jesaja 66 ver...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 20. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Nederland zingt gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Nederland zingt de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Nederland zingt bij Nederland zingt liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Nederland zingt. Heb je een uitzending van Nederland zingt gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Nederland zingt gemist

Nederland Zingt is een televisieprogramma van de Evangelische Omroep (EO), waarbij men koor- en samenzang vanuit verschillende kathedralen en kerken in en buiten Nederland opneemt en uitzendt. De meeste programma's worden door organist/componist Martin Zonnenberg gemaakt en samengesteld. Het tv programma heeft diverse opnames per jaar. Er werken telkens vele solisten en koren aan de opname mee.

Uitzending gemist van Nederland zingt? Hier kun je alle uitzendingen van Nederland zingt kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 300
  • Laatste uitzending op 15-07-2017 om 19:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord