Programma gemist?

Het een is de techniek die onder in het de motorkap van met de bitcoin zit: de de blockchain. Enthousiastelingen vergelijken het door met door internet voor het naar in de jaren negentig groot werd. tijdens De naar blockchain wordt inmiddels ook een toegepast in de echte de wereld. van Heeft het echt zoveel in potentie? De Kennis op van Nu keek op tv bij de Kipster, waar eieren op de op tv blockchain van gaan, en bij innovatiespeeltuin De Ceuvel, van waar bewoners het zonne-energie uitwisselen via een de een blockchain.

Wiettelers van weten het allang, maar steeds op meer een mensen gebruiken met het tegenwoordig voor van hun planten: wormenpoep. Volgens sommigen veroorzaakt uit door dit zwarte goud 'een atoombom van de leven'. De door Kennis naar van Nu onderzoekt het wetenschappelijke geheim de achter in dit goedje. een We duiken ondergronds en tijdens onderzoeken het verborgen leven in van de regenworm, die van Aristoteles ooit al van de darmen op tv van van de aarde noemde.

Bijna twintig procent in van op tv de Nederlandse bevolking heeft een last van chronische pijn. het Vreemd genoeg is van de er nog niet veel bekend door over op tv hoe pijn precies op tv werkt. Daarom startte in met het voorjaar van 2017 het op Groot Nationaal het Onderzoek naar pijn. Op van www.pijnonderzoek.nl konden en een kunnen van Nederlanders vragen uit beantwoorden over hun pijnervaringen. Onderzoekers de van het van Radboudumc geven in deze met uitzending de met uitslag van het op tv onderzoek: hoe uit pijngevoelig zijn Nederlanders?

Dat de zeespiegel uit stijgt is een algemeen bekend. Maar door in het op tv westelijk deel de van Nederland vindt met er een tegenovergestelde op beweging plaats. Stad en dorp in zakken langzaam in het veen een en klei weg. Voor wie in naar uit een huis op betonnen palen naar woont is er niet in veel in aan de op hand, maar in op zo'n 800.000 huizen wordt de houten uit fundering naar bedreigd door een met cocktail van bacteriën, naar schimmels of omlaagtrekkende klei. Door tijdens verlaging van het de grondwaterspiegel, lekkende op riolen en met andere factoren dreigen oudere huizen op tv weg uit te zakken. Waar en waarom het naar zakken de steden tijdens en hoe ernstig is dat? Kan op tv de op wetenschap helpen tijdens dit probleem aan te uit pakken?

Elisabeth van gaat met uit psychologe Evy Woumans naar in gesprek over de voordelen van op tv de tweetaligheid voor het een leervermogen en geheugen. in De Nijmeegse neurowetenschappers in Ton Dijkstra en naar David Peeters vertellen op tv over de werking van op tv het brein bij uit een- en tweetaligen. Alexis in Hervais-Adelman van het tijdens Max het Planck Instituut onderzoekt het een brein van van simultaantolken.

We de hopen het allemaal naar nooit mee te naar maken. Je staat bij uit een concert uit of station en plotseling door moet het je vluchten omdat uit er een aanslag wordt gepleegd. Veel naar aanslagen worden met met uit opzet in een drukke publieke ruimte op tv gepleegd in om zoveel mogelijk slachtoffers de te maken en in paniek te zaaien. Hoe tijdens reageer jij? En uit wat op doen de mensen om je met naar heen? Hoe kom je veilig door weg? de De Kennis van op Nu onderzoekt hoe we ons op tv het best kunnen een voorbereiden op in een plotselinge panieksituatie. Onderzoekers gebruiken naar virtual reality om op tv calamiteiten uit in menigtes in na te bootsen. Zo kunnen ze tijdens zien hoe een ze steden, het stations en luchthavens evacuatieproof op kunnen maken. het Met serious games wordt door onderzocht hoe individuen uit in door de menigte reageren tijdens een ramp. uit een Met een virtuele versie op van zichzelf doet Elisabeth van de Nimwegen mee aan van een virtuele evacuatie. op tv En Diederik Jekel naar met wordt in een staat uit van paniek op tv gebracht door hem met onder stroom te zetten zodat een hij kan voelen wat op paniek de is.

De op neanderthaler wordt in vaak gezien als tijdens ons domme neefje, terwijl de Homo op neanderthalensis tijdens eerder een door soort oer-Europeaan is. Neanderthalers uit leefden al zo'n op tv 250.000 jaar geleden met op ons met continent en waren de al aangepast aan de koude een omstandigheden, een lang voordat moderne mensen vanuit Afrika het Europa koloniseerden. naar Je zou verwachten met dat naar de neanderthalers een het evolutionaire voorsprong hadden op moderne mensen. tijdens Toch zijn zij op er niet de meer een en wij wel.

Eeneiige tweelingen in hebben hetzelfde DNA. op tv Toch in bepaalt DNA niet helemaal tijdens hoe je een als persoon bent. Er zitten een 'schakelaars'op die bepalen of van genen aan of met uit staan. Samen de met uit een identieke tweeling gaan in Diederik door Jekel en Elisabeth van door Nimwegen hier nader op tv op in.

Elk in jaar krijgen met ruim vierduizend Nederlanders in een nieuwe hartklep, afkomstig van een een rund of varken. met Die op tv kleppen groeien niet mee en op slijten, dus de uit patiënt naar moet regelmatig een onder het mes om de oude een klep te door vervangen op tv door een nieuwe. naar Carlijn Bouten, hoogleraar aan de TU een op tv Eindhoven, ontwikkelde een klep het van kunststof, waaraan van cellen uit het bloed in van de patiënt blijven door plakken. Terwijl de op tv kunststof oplost, vormen in die cellen een een nieuwe klep. van Uiteindelijk heeft de door patiënt een hartklep van naar zijn eigen lichaamsweefsel, in die meegroeit en door op hopelijk zijn hele leven meegaat. De de Kennis de Van Nu kijkt hoe in het staat met van de ontwikkeling met van deze nieuwe het hartklep.

Elisabeth en Diederik op Jekel volgen het op tv de pad van een zeer zeldzame pijlgifkikker tijdens die in uit 2013 ontdekt werd in door tijdens Brazilië. Bioloog Marinus Hoogmoed schreef er op tv een artikel over, van waarna tijdens een handelaar de het kikkertjes naar op tv Europa smokkelde en tegen door hoge prijzen verkocht. Deze praktijken door naar worden door criminele organisaties wereldwijd door toegepast.

Als je in gehoor minder wordt, naar blijkt de het steeds lastiger om anderen een nog goed te in verstaan in een rumoerige met omgeving. Slechthorenden een vinden drukke door feestjes daarom vaak zo vervelend de dat de ze liever wegblijven. Presentatoren de Elisabeth van Nimwegen en de Diederik Jekel van onderzoeken wat tijdens er gebeurt als geluiden van niet meer een goed binnenkomen.

Hoe in vangt de natuur de het klappen op van extreem van weer? Wetenschappelijk met onderzoek dat de zich richt naar op de impact door van dit soort in gebeurtenissen staat weliswaar nog uit in de in kinderschoenen, maar de eerste bevindingen het zijn opvallend. door Diersoorten blijken slecht opgewassen tegen met alsmaar hogere een springvloeden, intensere uit stormen, hittegolven of zwaardere op buien. Dit roept op bij wetenschappers naar de vraag op: hoezeer met is de mens het zelf eigenlijk opgewassen tegen op tv uit het extremere weer van de met toekomst?

Epidemioloog op Saskia van een der Zee onderzoekt de effecten van in fijnstof op door mensen. Elisabeth van tijdens Nimwegen door spreekt haar in een een van de meest vervuilde straten op tv van van Nederland. Regisseur/acteur Edwin de op Vries worstelt van al jaren uit met longklachten en naar strijdt voor minder luchtvervuiling. Korstmosdeskundige Laurens op Sparrius laat op tv het verschil een zien tussen door een gebied met schone en vervuilde uit lucht. Op animaties de gemaakt door tijdens Joost Wesseling van het op RIVM zien we van het verloop van het de het luchtkwaliteit in de tijd. een Diederik Jekel uit test met luchtkwaliteitsexpert een Dave de Jonge met het nut van een mondkapje. een Uit alle naar metingen blijkt dat op tijdens Schiermonnikoog de schoonste de lucht van tijdens Nederland te vinden door is.

Elisabeth tijdens van Nimwegen een en Diederik Jekel verzamelen watermonsters uit en spreken met aquatisch tijdens het ecologe Lisette de Senerpont met Domiover over de grootste bedreiging met voor het oppervlaktewater: uit van fosfaten. Diederik bezoekt Laura met Seelen, die de tijdens kwaliteit van van het water van vijftig afgegraven naar zandputten het onderzocht. Waterdeskundige Roelof van Stuurman meent dat je voor het in minst een vervuilde water bij het een oudste uit water moet zijn. Elisabeth naar zwemt met olympisch zwemkampioen Ferry het Weertman naar in zijn favoriete met water en bespreekt met het hem de kwaliteit op van 'zijn' de zwemwater. Naturalis helpt het met het analyseren van tijdens het uit DNA in alle watermonsters op die Diederik en Elisabeth namen. de Het op schoonste oppervlaktewater met van Nederland blijkt in Bussloo te een op zijn.

Elisabeth met van Nimwegen en Diederik in Jekel onderzoeken op tv in Nederland waar uit de biodiversiteit het grootst is. naar Elisabeth spreekt op tv met van bioloog Midas Dekkers, door plantenecoloog Gerard Oostermeijer, het hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse en met het ecoloog op Edgar van door der Grift over op natuur, natuurbeheer. Diederik kijkt van met insectendeskundige Vincent naar Kalkman naar op leven in de Weerribben naar en hij leert naar van Henk-Jan van der in Kolk van hoe je soorten een waarneemt.

mei 2018
14-12-2017 19:20

In de blockchain bubble

De Kennis van Nu - In de blockchain bubble

Het is de techniek die onder de motorkap van de bitcoin zit: de blockchain. Enthousiastelingen vergelijken het met internet voor het in de jaren negentig groot werd. De blockchain wordt inmiddels ook toegepast in de echte wereld. Heeft het ...

07-12-2017 19:20

Wormenpoep het zwarte goud

De Kennis van Nu - Wormenpoep het zwarte goud

Wiettelers weten het allang, maar steeds meer mensen gebruiken het tegenwoordig voor hun planten: wormenpoep. Volgens sommigen veroorzaakt dit zwarte goud 'een atoombom van leven'. De Kennis van Nu onderzoekt het wetenschappelijke geheim ac...

30-11-2017 19:20

Onze pijngrens

De Kennis van Nu - Onze pijngrens

Bijna twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. Vreemd genoeg is er nog niet veel bekend over hoe pijn precies werkt. Daarom startte in het voorjaar van 2017 het Groot Nationaal Onderzoek naar pijn. Op www...

23-11-2017 19:20

De zinkende stad

De Kennis van Nu - De zinkende stad

Dat de zeespiegel stijgt is algemeen bekend. Maar in het westelijk deel van Nederland vindt er een tegenovergestelde beweging plaats. Stad en dorp zakken langzaam in veen en klei weg. Voor wie in een huis op betonnen palen woont is er niet ...

16-11-2017 19:20

Het tweetalige brein

De Kennis van Nu - Het tweetalige brein

Elisabeth gaat met psychologe Evy Woumans in gesprek over de voordelen van tweetaligheid voor het leervermogen en geheugen. De Nijmeegse neurowetenschappers Ton Dijkstra en David Peeters vertellen over de werking van het brein bij een- en t...

09-11-2017 19:20

Paniek in de menigte

De Kennis van Nu - Paniek in de menigte

We hopen het allemaal nooit mee te maken. Je staat bij een concert of station en plotseling moet je vluchten omdat er een aanslag wordt gepleegd. Veel aanslagen worden met opzet in een drukke publieke ruimte gepleegd om zoveel mogelijk slac...

03-11-2017 16:05

De mysterieuze verdwijning van de neanderthaler

De Kennis van Nu - De mysterieuze verdwijning van de neanderthaler

De neanderthaler wordt vaak gezien als ons domme neefje, terwijl de Homo neanderthalensis eerder een soort oer-Europeaan is. Neanderthalers leefden al zo'n 250.000 jaar geleden op ons continent en waren al aangepast aan de koude omstandighe...

26-10-2017 19:20

Identieke tweeling is niet identiek

De Kennis van Nu - Identieke tweeling is niet identiek

Eeneiige tweelingen hebben hetzelfde DNA. Toch bepaalt DNA niet helemaal hoe je als persoon bent. Er zitten 'schakelaars'op die bepalen of genen aan of uit staan. Samen met een identieke tweeling gaan Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

19-10-2017 19:20

Zelfreparerend hart

De Kennis van Nu - Zelfreparerend hart

Elk jaar krijgen ruim vierduizend Nederlanders een nieuwe hartklep, afkomstig van een rund of varken. Die kleppen groeien niet mee en slijten, dus de patiënt moet regelmatig onder het mes om de oude klep te vervangen door een nieuwe. Carlij...

13-10-2017 16:05

Illegale handel in dieren

De Kennis van Nu - Illegale handel in dieren

Elisabeth en Diederik Jekel volgen het pad van een zeer zeldzame pijlgifkikker die in 2013 ontdekt werd in Brazilië. Bioloog Marinus Hoogmoed schreef er een artikel over, waarna een handelaar de kikkertjes naar Europa smokkelde en tegen hog...

05-10-2017 19:20

Verstoord gehoor

De Kennis van Nu - Verstoord gehoor

Als je gehoor minder wordt, blijkt het steeds lastiger om anderen nog goed te verstaan in een rumoerige omgeving. Slechthorenden vinden drukke feestjes daarom vaak zo vervelend dat ze liever wegblijven. Presentatoren Elisabeth van Nimwegen ...

28-09-2017 19:20

Extreem weer

De Kennis van Nu - Extreem weer

Hoe vangt de natuur de klappen op van extreem weer? Wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de impact van dit soort gebeurtenissen staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar de eerste bevindingen zijn opvallend. Diersoorten blijken...

21-09-2017 19:20

Schoonste lucht

De Kennis van Nu - Schoonste lucht

Epidemioloog Saskia van der Zee onderzoekt de effecten van fijnstof op mensen. Elisabeth van Nimwegen spreekt haar in een van de meest vervuilde straten van Nederland. Regisseur/acteur Edwin de Vries worstelt al jaren met longklachten en st...

14-09-2017 19:20

Beste oppervlaktewater

De Kennis van Nu - Beste oppervlaktewater

Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel verzamelen watermonsters en spreken met aquatisch ecologe Lisette de Senerpont Domiover over de grootste bedreiging voor het oppervlaktewater: fosfaten. Diederik bezoekt Laura Seelen, die de kwalitei...

07-09-2017 19:25

Grootste biodiversiteit

De Kennis van Nu - Grootste biodiversiteit

Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel onderzoeken in Nederland waar de biodiversiteit het grootst is. Elisabeth spreekt met bioloog Midas Dekkers, plantenecoloog Gerard Oostermeijer, hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse en met ecoloog ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Kennis van Nu gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Kennis van Nu de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Kennis van Nu bij De Kennis van Nu liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Kennis van Nu. Heb je een uitzending van De Kennis van Nu gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Kennis van Nu gemist

Wekelijks tv-programma op Nederland 2 met o.a. André Kuipers en Diederik Jekel.

Uitzending gemist van De Kennis van Nu? Hier kun je alle uitzendingen van De Kennis van Nu kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 144
  • Laatste uitzending op 14-12-2017 om 19:20 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord