Programma gemist?

Elisabeth van Nimwegen in en naar ecoloog Hans naar de Kroon van de Radboud Universiteit een bezoeken Duitse in entomologen die sinds 1989 in bijhouden hoeveel insecten de er rondvliegen in in uit Duitse natuurgebieden. Ook naar in natuurgebied De Kaaistoep bij Tilburg het hebben insectentellers de de afgelopen 25 jaar uit in het aantal insecten zien in afnemen. 'Beduidend minder kevers en op nachtvlinders dan op twintig jaar geleden', op tv aldus teller de Paul van Wielink. van Vogelecoloog Theunis Piersma maakt zich tijdens eveneens uit grote zorgen. Door de insectensterfte van zijn uit er steeds minder insectenetende vogels, uit zoals een spreeuwen en zwaluwen. Bij een 25 boerenbedrijven in Gelderland van naar werd een groot aantal naar gifstoffen aangetroffen. van Welke gevolgen heeft dat het voor het door insectenbestand?

Evolutiebioloog naar Rutger Vos toont door Diederik hoe weinig de een huiskat door van de wilde kat verschilt. met Dit in tegenstelling met tot naar de hond, de tijdens koe en het schaap, die op tv totaal in niet lijken op naar hun wilde voorouders. Elisabeth van is met de bioloog Maarten Schrama tijdens op Schiermonnikoog, waar ongeveer vijftig verwilderde met huiskatten op tv leven. In in de provincies Utrecht en door Friesland mag erop gejaagd worden, een de maar schieten op die uit katten is met riskant.

De Leidse door hersenonderzoeker Elseline Hoekzema bewees op dat de het hersenen van moeders ingrijpend tijdens veranderen tijdens in de zwangerschap en op volgens neuro-endocrinoloog Peter tijdens Bos komen ook vaders door er in niet onderuit: het zorgbrein wordt op tv geactiveerd. Pedagoog van Marian Bakermans onderzoekt op tv of er door huid-op-huidcontact met van meer 'knuffelhormonen' vrijkomen. Aaf van Brandt Corstius, Leonie ter Braak, met op tv Sofie van den Enk en Lucas op van van de Meerendonk vertellen over op de tijdens grote veranderingen die het zij gewaar werden toen met zij een kind uit kregen.

Florence tijdens Gundo, die een op tv weeshuis runt op tv in Kisum, kweekt krekels van als aanvulling uit op de dagelijkse maaltijd van het de het kinderen. Margot Calis, een van de uit tijdens eerste insectenkwekers, bezoekt regelmatig met tijdens Flying in Food-projectleider Erwin Beckers uit haar Afrikaanse collega's.

De naar Leidse hersenonderzoeker Elseline Hoekzema de bewees dat de hersenen van van moeders ingrijpend op tv veranderen het tijdens de zwangerschap en de volgens neuro-endocrinoloog Peter van Bos komen ook vaders op tv er de niet onderuit: het zorgbrein door wordt geactiveerd. Pedagoog Marian op Bakermans onderzoekt of met er door huid-op-huidcontact op meer 'knuffelhormonen' vrijkomen. het met Aaf Brandt Corstius, Leonie ter naar Braak, Sofie van tijdens den Enk en uit Lucas van de de Meerendonk de vertellen over de grote door veranderingen die tijdens zij gewaar werden toen in zij een in kind kregen.

Florence van Gundo, die een weeshuis runt naar in Kisum, kweekt de met krekels als aanvulling op de in dagelijkse op maaltijd van de het kinderen. Margot Calis, een van de tijdens eerste het insectenkwekers, bezoekt regelmatig met Flying van Food-projectleider Erwin van Beckers haar naar Afrikaanse collega's.

Ajax-hoofdtrainer met Erik ten Hag ziet data-analyse tijdens als naar een behulpzame ondersteuning. Zo ontdekte het bewegingswetenschapper door Vosse de Boode een dat Nederlandse keepers het keepen van verkeerd aanleren. Data-analyse op tv kan op tv inderdaad het verschil maken, benadrukt het op ook de Leidse sportdatawetenschapper naar Rens Meerhoff. Ook James in Stout, op eerste solist bij het Nationale naar Ballet, tijdens ziet het belang van door data-analyse. Onderzoekster Janine Stubbe ontwikkelt van bij Codarts met in tijdens Rotterdam een app voor dansers. Aan de de op tv TU Eindhoven met wordt een plaktattoo ontwikkeld die in tijdens het hardlopen de zegt of je op van tijdens het goede deel van naar je voeten naar landt.

De van Leidse hersenonderzoeker Elseline Hoekzema bewees uit dat de van hersenen van een moeders ingrijpend veranderen een tijdens de door zwangerschap en volgens neuro-endocrinoloog Peter Bos het komen ook uit vaders er niet naar onderuit: het zorgbrein wordt op geactiveerd. Pedagoog Marian een Bakermans door onderzoekt of er door huid-op-huidcontact de meer 'knuffelhormonen' vrijkomen. met Aaf Brandt de Corstius, Leonie ter Braak, op tv Sofie van den tijdens Enk op tv en Lucas van de in Meerendonk vertellen het over de een grote veranderingen die met zij gewaar werden toen op zij een kind tijdens kregen.

Operazanger in Ambroz Bajec-Lapajne bleef zingen het toen zijn van hersentumor operatief door verwijderd werd. Zo kon het hersenschade worden voorkomen. op Muziek heeft invloed op een onze in emoties en kan helend werken. In tijdens het uit Universitair Medisch in Centrum Groningen (UMCG) blijkt dat het vooral oudere chirurgische op patiënten ervan naar opknappen. Professioneel een zangeres Maartje de Lint in wil zingen dan ook een met op tv fundamentele rol laten spelen in de op tv uit zorg. Neuromusicoloog Artur met Jaschke onderzoekt het in positieve effect bij heel het jonge patiëntjes. Elisabeth gaat met van hem en een uit met gitarist op kraamvisite.

Waterstof is op tv de nieuwe belofte. Laat uit uit auto's en bussen op naar dit gas rijden en er naar komt alleen uit maar fris water uit de de de uitlaat. De een overheid zet er naar daarom groot op in. in In het van klimaatakkoord klinkt waterstof vaak op tv als oplossing voor het een beter milieu. En door in het land de komen nieuwe een tankstations met met waterstofgas, zodat de consument op erop kan het rijden. Maar is dit slim? Elisbeth met en Diederik duiken in naar in dit lichtste element op uit aarde. Ze rijden alvast op tv de met waterstofvoertuigen, proeven water uit tijdens de uitlaat en proberen uit te tanken. En tijdens ontdekken naar zo ook enkele naar problemen. Want waterstofgas zelf naar mag dan schoon door zijn, hoe tijdens kom je tijdens eraan?

Florence op tv Otieno, die de een weeshuis runt in door Kisum, kweekt het krekels als aanvulling op de dagelijkse uit maaltijd van de naar op tv kinderen. Margot Calis, een van in de de eerste insectenkwekers, bezoekt regelmatig door met Flying Food van projectleider Erwin Beckers haar naar Afrikaanse met collega's.

In het naar wetenschappelijk programma De Kennis met van nu gaat in het vanavond over op 'scoren met data'. Data op spelen door een belangrijke rol door in de sport- en door bewegingswereld. Ajax-hoofdtrainer door Erik ten Hag ziet van data-analyse als een op behulpzame ondersteuning. Zo ontdekte tijdens bewegingswetenschapper Vosse de uit Boode dat met Nederlandse keepers het keepen het verkeerd aanleren. Data-analyse in kan met inderdaad het verschil maken, naar benadrukt ook de tijdens Leidse sportdatawetenschapper Rens Meerhoff. het naar Ook James Stout, de eerste solist bij Het een Nationale Ballet, in ziet het belang van data-analyse. uit Onderzoekster in Janine Stubbe ontwikkelt bij uit Codarts in Rotterdam het een app op voor dansers. Aan de op tv TU Eindhoven wordt een plaktattoo van ontwikkeld die het tijdens het hardlopen zegt de tijdens of je op het naar goede deel een van je voeten een landt.

De op Leidse hersenonderzoeker Elseline een Hoekzema bewees de dat de hersenen van moeders ingrijpend op veranderen tijdens de uit zwangerschap en door volgens neuro-endocrinoloog Peter tijdens Bos naar komen ook vaders er niet de onderuit: het zorgbrein wordt op tv geactiveerd. op Pedagoog Marian Bakermans met onderzoekt of er met door huid-op-huidcontact meer 'knuffelhormonen' in vrijkomen. tijdens Aaf Brandt Corstius, naar Leonie ter Braak, Sofie van den naar Enk en Lucas in van de op tv Meerendonk vertellen over een de op tv grote veranderingen die zij gewaar werden van toen zij een tijdens kind op kregen.

Operazanger Ambroz de Bajec-Lapajne bleef op tv zingen toen zijn de hersentumor operatief naar verwijderd werd. Zo kon op hersenschade worden op tv voorkomen. Muziek heeft invloed door op onze emoties in en kan helend werken. In in het Universitair op Medisch Centrum Groningen (UMCG) van blijkt dat vooral op tv oudere chirurgische tijdens patiënten ervan opknappen. Professioneel in zangeres tijdens Maartje de Lint van wil zingen het dan ook een tijdens fundamentele rol laten spelen in de uit zorg. Neuromusicoloog uit Artur Jaschke onderzoekt tijdens het positieve het effect bij heel jonge patiëntjes. met Elisabeth gaat het met hem tijdens en een in gitarist op kraamvisite.

Waterstof van is de nieuwe de belofte. Laat een auto's en bussen op tv op dit gas rijden en naar er komt alleen maar het door fris water uit de uitlaat. De door overheid tijdens zet er daarom groot op tv op de in. In het klimaatakkoord het klinkt waterstof vaak als op oplossing voor een beter tijdens milieu. En naar in het het land komen op tv nieuwe tankstations met op tv waterstofgas, zodat de consument tijdens erop kan rijden. Maar is naar dit slim? op Elisbeth en Diederik het duiken in dit op tv lichtste een element op aarde. Ze van rijden alvast in met waterstofvoertuigen, proeven water uit van de uitlaat en proberen tijdens te tanken. En het ontdekken uit zo ook van enkele problemen. Want waterstofgas zelf in mag dan schoon zijn, op maar van hoe kom je een eraan?

mei 2019
22-05-2019 20:15

Wat nekt 't insect?

De Kennis van Nu - Wat nekt 't insect?

Elisabeth van Nimwegen en ecoloog Hans de Kroon van de Radboud Universiteit bezoeken Duitse entomologen die sinds 1989 bijhouden hoeveel insecten er rondvliegen in Duitse natuurgebieden. Ook in natuurgebied De Kaaistoep bij Tilburg hebben i...

15-05-2019 20:15

De ongetemde jager

De Kennis van Nu - De ongetemde jager

Evolutiebioloog Rutger Vos toont Diederik hoe weinig de huiskat van de wilde kat verschilt. Dit in tegenstelling tot de hond, de koe en het schaap, die totaal niet lijken op hun wilde voorouders. Elisabeth is met bioloog Maarten Schrama op ...

12-05-2019 13:50

Het moederbrein

De Kennis van Nu - Het moederbrein

De Leidse hersenonderzoeker Elseline Hoekzema bewees dat de hersenen van moeders ingrijpend veranderen tijdens de zwangerschap en volgens neuro-endocrinoloog Peter Bos komen ook vaders er niet onderuit: het zorgbrein wordt geactiveerd. Peda...

03-05-2019 10:50

Krekels om te overleven

De Kennis van Nu - Krekels om te overleven

Florence Gundo, die een weeshuis runt in Kisum, kweekt krekels als aanvulling op de dagelijkse maaltijd van de kinderen. Margot Calis, een van de eerste insectenkwekers, bezoekt regelmatig met Flying Food-projectleider Erwin Beckers haar Af...

26-04-2019 10:45

Het moederbrein

De Kennis van Nu - Het moederbrein

De Leidse hersenonderzoeker Elseline Hoekzema bewees dat de hersenen van moeders ingrijpend veranderen tijdens de zwangerschap en volgens neuro-endocrinoloog Peter Bos komen ook vaders er niet onderuit: het zorgbrein wordt geactiveerd. Peda...

12-04-2019 10:45

Krekels om te overleven

De Kennis van Nu - Krekels om te overleven

Florence Gundo, die een weeshuis runt in Kisum, kweekt krekels als aanvulling op de dagelijkse maaltijd van de kinderen. Margot Calis, een van de eerste insectenkwekers, bezoekt regelmatig met Flying Food-projectleider Erwin Beckers haar Af...

05-04-2019 10:50

Scoren met data

De Kennis van Nu - Scoren met data

Ajax-hoofdtrainer Erik ten Hag ziet data-analyse als een behulpzame ondersteuning. Zo ontdekte bewegingswetenschapper Vosse de Boode dat Nederlandse keepers het keepen verkeerd aanleren. Data-analyse kan inderdaad het verschil maken, benadr...

22-03-2019 11:45

Het moederbrein

De Kennis van Nu - Het moederbrein

De Leidse hersenonderzoeker Elseline Hoekzema bewees dat de hersenen van moeders ingrijpend veranderen tijdens de zwangerschap en volgens neuro-endocrinoloog Peter Bos komen ook vaders er niet onderuit: het zorgbrein wordt geactiveerd. Peda...

15-03-2019 11:50

De kracht van muziek

De Kennis van Nu - De kracht van muziek

Operazanger Ambroz Bajec-Lapajne bleef zingen toen zijn hersentumor operatief verwijderd werd. Zo kon hersenschade worden voorkomen. Muziek heeft invloed op onze emoties en kan helend werken. In het Universitair Medisch Centrum Groningen (U...

08-03-2019 11:50

De waterstofbelofte

De Kennis van Nu - De waterstofbelofte

Waterstof is de nieuwe belofte. Laat auto's en bussen op dit gas rijden en er komt alleen maar fris water uit de uitlaat. De overheid zet er daarom groot op in. In het klimaatakkoord klinkt waterstof vaak als oplossing voor een beter milieu...

20-02-2019 21:25

Krekels om te overleven

De Kennis van Nu - Krekels om te overleven

Florence Otieno, die een weeshuis runt in Kisum, kweekt krekels als aanvulling op de dagelijkse maaltijd van de kinderen. Margot Calis, een van de eerste insectenkwekers, bezoekt regelmatig met Flying Food projectleider Erwin Beckers haar A...

13-02-2019 21:25

De Kennis van nu: data in de sportwereld

De Kennis van Nu - De Kennis van nu: data in de sportwereld

In het wetenschappelijk programma De Kennis van nu gaat het vanavond over 'scoren met data'. Data spelen een belangrijke rol in de sport- en bewegingswereld. Ajax-hoofdtrainer Erik ten Hag ziet data-analyse als een behulpzame ondersteuning...

06-02-2019 21:20

Het moederbrein

De Kennis van Nu - Het moederbrein

De Leidse hersenonderzoeker Elseline Hoekzema bewees dat de hersenen van moeders ingrijpend veranderen tijdens de zwangerschap en volgens neuro-endocrinoloog Peter Bos komen ook vaders er niet onderuit: het zorgbrein wordt geactiveerd. Peda...

30-01-2019 21:25

De kracht van muziek

De Kennis van Nu - De kracht van muziek

Operazanger Ambroz Bajec-Lapajne bleef zingen toen zijn hersentumor operatief verwijderd werd. Zo kon hersenschade worden voorkomen. Muziek heeft invloed op onze emoties en kan helend werken. In het Universitair Medisch Centrum Groningen (U...

23-01-2019 21:25

De waterstofbelofte

De Kennis van Nu - De waterstofbelofte

Waterstof is de nieuwe belofte. Laat auto's en bussen op dit gas rijden en er komt alleen maar fris water uit de uitlaat. De overheid zet er daarom groot op in. In het klimaatakkoord klinkt waterstof vaak als oplossing voor een beter milieu...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Kennis van Nu gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Kennis van Nu de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Kennis van Nu bij De Kennis van Nu liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Kennis van Nu. Heb je een uitzending van De Kennis van Nu gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Kennis van Nu gemist

Wekelijks tv-programma op Nederland 2 met o.a. André Kuipers en Diederik Jekel.

Uitzending gemist van De Kennis van Nu? Hier kun je alle uitzendingen van De Kennis van Nu kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 159
  • Laatste uitzending op 22-05-2019 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord