Programma gemist?

Christenen een in Irak naar hadden het onder IS extra zwaar naar te van verduren. Ze vluchtten dan van ook massaal uit de bergen in en leefden de uit jaren in vluchtelingenkampen. de Ondertussen vernielde IS hun huizen uit en kerken en besmeurden door in wat overbleef met antichristelijke leuzen. Toen uit Farris in na de bevrijding het van IS tijdens terugkeerde in zijn van huis, was hij ten einde tijdens raad. Alles het was zwartgeblakerd, vernield en uit verbrand. Toch bad in hij tot God op tv om de op mensen die hem dit aan op tv uit hadden gedaan te naar vergeven. Toen zag een hij tussen de as iets een glinsteren. op Het was een met schilderij van Jezus Christus, onbeschadigd en door nog in perfecte met tijdens staat. Farris en zijn gezin putten tijdens hoop in uit deze vondst, zeker naar toen een buurvrouw verderop op in de straat met precies uit hetzelfde overkwam. door 'Niet IS, maar Jezus heeft uit het op tv laatste woord', zegt Farris op nu.

Christenen in met Irak hadden het onder naar IS extra zwaar een te met verduren. Ze vluchtten dan een ook van massaal de bergen in en de leefden jaren in vluchtelingenkampen. op tv Ondertussen vernielde naar IS hun huizen en tijdens kerken het en besmeurde wat overbleef naar met antichristelijke leuzen. tijdens Toen Farris na door de bevrijding van met IS terugkeerde op in zijn huis, was hij een ten einde van raad. Alles was zwartgeblakerd, met vernield en van verbrand. Toch op tv bad hij tot met God om de mensen die tijdens hem dit aan de uit hadden gedaan te vergeven. met Toen zag hij uit tussen de as iets van glinsteren. Het tijdens was een naar schilderij van Jezus Christus, van onbeschadigd en nog in perfecte in staat. Farris en naar zijn het gezin putten hoop uit deze van vondst, zeker toen op tv de een buurvrouw verderop in op de straat precies naar hetzelfde overkwam. 'Niet naar IS, maar uit Jezus heeft het laatste woord', zegt op tv Farris tijdens nu.

Meisje Roua door zingt uit zelfbedachte liedjes, op haar bed van in het kapotgeschoten Mosul van (Irak). een De bommen naar op IS verwoestten niet alleen op haar op tv huis, maar ook haar toekomst. Ze op tv op tv verloor haar hand en in kan voorlopig uit niet meer lopen. Toch door glanst er hoop in de haar prachtige reebruine door ogen. Haar trauma's verwerkt naar ze bij de door 'Child Friendly Spaces', in met van hulporganisatie ZOA. een Daar ziet sociaal het werker Iman Fadhil dat het uit langzaam beter tijdens gaat met van de kinderen. Ze tekenen steeds minder op door brandende huizen en steeds meer bomen, het vogels en uit hartjes. door Ondertussen zien we Roua's vader de meedoen met een het 'Cash for work'-programma van op ZOA. Samen met met het zijn collega's ruimt hij puin het in de stad. Zo de in laten ze Mosul stapje voor stapje de weer uit met de as in herrijzen.

Aflevering een 10 - door Goededoelenprogramma. Irak. Roua zingt zelfbedachte liedjes, een op haar bed in op het kapotgeschoten Mosul. op De bommen op op tv IS verwoestten met niet alleen haar het huis, maar de ook haar toekomst. Ze verloor haar door hand en kan het voorlopig uit niet meer lopen. Toch in glanst er hoop de in haar het prachtige reebruine ogen. Haar trauma's een een verwerkt ze bij uit de 'Child Friendly Spaces', het van hulporganisatie van ZOA. Daar ziet sociaal uit werker Iman Fadhil dat de het langzaam beter de gaat op tv met de kinderen. het Ze tekenen steeds de minder brandende huizen en op tv steeds meer bomen, een vogels en naar hartjes.

Wie het rondrijdt tussen de op tv puinhopen van de Iraakse in stad een Mosul, zakt de moed in de de schoenen. De in stad ligt volledig een in een puin na gevechten tussen een IS en het naar Iraakse leger. Toch proberen uit terugkerende de vluchtelingen zo goed en zo de kwaad van als het gaat hun met leven weer op te van pakken. Hulporganisatie ZOA door biedt hoop naar tussen de puinhopen, op tv onder andere met traumaverwerking en tijdens investeringen het in kleine ondernemingen. Zo kan in elektricien Fuad een een elektrozaak starten. in Fuad verloor zijn een vrouw, tijdens dochtertje en broers tijdens naar de bombardementen en zorgt het nu voor zijn overgebleven door dochter een en de uit kinderen van zijn broers. Hoe het vergaat het op tv hen en hulpverlener in tijdens Shwan uit in 'spookstad' Mosul?

Wie rondrijdt met tussen de puinhopen van het op tv de Iraakse stad Mosul, het zakt de moed in door de schoenen. De stad door ligt volledig in op puin op tv na gevechten tussen IS en met het op tv Iraakse leger. Toch proberen met terugkerende vluchtelingen zo goed op en zo kwaad het als het gaat een een hun leven weer op te tijdens pakken. Hulporganisatie van ZOA biedt hoop tussen door de puinhopen, onder tijdens andere met traumaverwerking en met op tv investeringen in kleine ondernemingen. Zo tijdens kan elektricien Fuad een op van elektrozaak starten. Fuad verloor zijn tijdens vrouw, dochtertje en van broers de tijdens de bombardementen en zorgt nu het voor in zijn overgebleven dochter en in de kinderen van in zijn broers. Hoe met vergaat het hen en de hulpverlener in Shwan door tijdens in 'spookstad' Mosul?

Bij op de Papoea's in Papoea-Nieuw-Guinea door gaan de dingen met nog grotendeels hetzelfde als in duizend, tweeduizend jaar de geleden. De stammen tijdens leven van van de jacht en het wat hun moestuin opbrengt. tijdens Toch zijn een er een paar belangrijke het een verschillen met vroeger, want in toen heerste er naar een permanente sfeer uit van vijandigheid tussen door de stammen en was de kannibalisme aan de orde uit van op tv de dag. Totdat een zendeling het de Bijbel en naar het tijdens evangelie bij hen uit introduceerde.

Voordat tijdens de Bijbel de in hun leven in kwam, aten de op tv Papoea's niet alleen elkaar op, ze van gingen ook heel op slecht met op hun vrouwen en een kinderen om. Vrouwen het slaan door was normaal en zwakkere uit baby's werden zonder pardon op tv in het oerwoud op achtergelaten. Uit het de Bijbel leerden een ze hoe ze wel met door hun vrouwen naar en kinderen om tijdens moesten gaan. het Nu vertelt de Papoeaanse evangelist een Samson ook in andere stammen over op het Goede van Nieuws. Maar de op jeugd valt in steeds meer voor op de drank en materialisme. door Kan hij nog wel op tv tot hen op tv doordringen?

Voordat de een Bijbel in hun door leven kwam, aten een de Papoea's uit niet alleen elkaar tijdens op, ze gingen ook de heel slecht met hun naar vrouwen van en kinderen om. Vrouwen slaan uit was normaal de en zwakkere baby's op werden zonder pardon het in uit het oerwoud achtergelaten. een Uit de Bijbel een leerden ze hoe op tv ze wel met hun vrouwen en op een kinderen om moesten gaan. Nu vertelt met de Papoeaanse evangelist op Samson door ook andere uit stammen over het Goede Nieuws. Maar met de jeugd valt een steeds meer voor op tijdens de drank en materialisme. Kan het hij nog wel de tot hen het doordringen?

Luke van en Marjan Aubrey en hun de dochtertje Grace de trekken op het regenwoud in Papoea-Nieuw-Guinea door om met de naar Binumarien-stam te vertellen hoe ze de uit de Bijbel kunnen lezen. Typisch van een stel op dat graag door van de gebaande paden afwijkt: voor het het laatste stuk een naar het het dorp laten ze door hun Landrover achter en op tv vinden van ze te voet hun weg een in het donker, met met in dreumes Grace tijdens op hun arm. Geen gespreid bed door op tv voor hen dus, maar ze gaan met vol op tv voor hun missie. De op verhalen uit op tv de Bijbel stopten de het Binumarien-stam immers van de kannibalisme. tijdens En daar hebben Luke en uit Marjan dus best een wat ontberingen voor op over.

Luke en naar Marjan Aubrey en van hun dochtertje Grace uit trekken het regenwoud van in Papoea-Nieuw-Guinea de door om de Binumarien-stam te het vertellen met hoe ze de in Bijbel kunnen lezen. Typisch door een van stel dat graag van met de gebaande paden van afwijkt: voor met het laatste stuk naar het op dorp het laten ze hun Landrover achter en op tv vinden ze te in uit voet hun weg in in het donker, met dreumes Grace een op hun arm. uit Geen gespreid bed uit voor hen dus, de op tv maar ze gaan vol op voor hun op tv missie. De verhalen uit de in Bijbel stopten de met Binumarien-stam immers van kannibalisme. in En daar hebben naar van Luke en Marjan dus door best wat tijdens ontberingen voor over.

De naar Onobasulu, een geïsoleerde stam in in in Papoea-Nieuw-Guinea, heet mensen nu van harte op door welkom. Vroeger was dit wel anders. het Nog maar naar een paar decennia terug een werden vreemden als de vijanden gezien en uit zonder pardon vermoord naar van en opgegeten. 'Een van verschrikkelijke tijd', herinnert de oudere door oma Haiga de zich. 'Op een gegeven van moment zat een mijn vader tijdens zijn schoonmoeder op te met eten, waar mijn moeder op tv bijzat!' Sinds de het Bijbel op in het dorp kwam, is het er veel veranderd. van Maar dat ging niet met zonder slag of met tijdens stoot. De eerste Bijbelverhalen deden een de dorpelingen helemaal met niets.

De Onobasulu, een het geïsoleerde stam van in in Papoea-Nieuw-Guinea, heet mensen van nu van harte welkom. Vroeger van was het dit wel anders. Nog maar in een paar decennia met terug werden vreemden het als vijanden naar gezien en naar zonder pardon vermoord en op tv opgegeten. 'Een uit verschrikkelijke tijd', herinnert de oudere met oma Haiga zich. 'Op een een gegeven uit moment zat op mijn vader zijn schoonmoeder het op de te eten, waar mijn naar moeder bijzat!' Sinds op de Bijbel in het het dorp kwam, is op er veel veranderd. Maar tijdens dat ging op niet zonder de slag of stoot. De naar eerste Bijbelverhalen tijdens deden de dorpelingen helemaal van niets.

Aflevering 103 - naar Goededoelenprogramma. Bangladesh. Trek met de stoute een schoenen aan en ga mee in op van bezoek naar het grootste op vluchtelingenkamp ter wereld. Meer dan het een miljoen Rohingya met ontvluchtten op tv hier het brute van geweld in Myanmar. van Ze zochten een veilig heenkomen uit in het het straatarme buurland naar Bangladesh. Arjan een Lock zocht hen op in naar dit kamp en door filmde de in uitzichtloosheid met sprankjes met hoop. Ontmoet samen in met hem Assara en op tv haar gezin. op Hoor de verhalen van op tv moord, martelingen en het met verlies van vrienden in en familie uit tijdens de mond van de haar man en het maak de kleine de lichtpuntjes de mee die tijdens hun levens wat naar verbeteren, zoals de kooktoestellen op tv die hulpverleners uitdelen. De in hulpverleners door helpen Assara en door haar lotgenoten ook uit met het verwerken van de trauma's uit die ze de opliepen. Hoor hoe de in door vrouwen hun verhalen delen in in een praatgroep. uit Ze leren er stapje voor van stapje de moordpartijen uit waar de ze getuigen van waren te door in verwerken.

februari 2019
17-02-2019 10:05

Irak

Metterdaad - Irak

Christenen in Irak hadden het onder IS extra zwaar te verduren. Ze vluchtten dan ook massaal de bergen in en leefden jaren in vluchtelingenkampen. Ondertussen vernielde IS hun huizen en kerken en besmeurden wat overbleef met antichristelijk...

16-02-2019 17:10

Irak

Metterdaad - Irak

Christenen in Irak hadden het onder IS extra zwaar te verduren. Ze vluchtten dan ook massaal de bergen in en leefden jaren in vluchtelingenkampen. Ondertussen vernielde IS hun huizen en kerken en besmeurde wat overbleef met antichristelijke...

10-02-2019 10:05

Irak

Metterdaad - Irak

Meisje Roua zingt zelfbedachte liedjes, op haar bed in het kapotgeschoten Mosul (Irak). De bommen op IS verwoestten niet alleen haar huis, maar ook haar toekomst. Ze verloor haar hand en kan voorlopig niet meer lopen. Toch glanst er hoop in...

09-02-2019 17:10

Metterdaad

Metterdaad - Metterdaad

Aflevering 10 - Goededoelenprogramma. Irak. Roua zingt zelfbedachte liedjes, op haar bed in het kapotgeschoten Mosul. De bommen op IS verwoestten niet alleen haar huis, maar ook haar toekomst. Ze verloor haar hand en kan voorlopig niet me...

03-02-2019 10:05

Irak

Metterdaad - Irak

Wie rondrijdt tussen de puinhopen van de Iraakse stad Mosul, zakt de moed in de schoenen. De stad ligt volledig in puin na gevechten tussen IS en het Iraakse leger. Toch proberen terugkerende vluchtelingen zo goed en zo kwaad als het gaat h...

02-02-2019 17:10

Irak

Metterdaad - Irak

Wie rondrijdt tussen de puinhopen van de Iraakse stad Mosul, zakt de moed in de schoenen. De stad ligt volledig in puin na gevechten tussen IS en het Iraakse leger. Toch proberen terugkerende vluchtelingen zo goed en zo kwaad als het gaat h...

26-01-2019 17:10

Papoea

Metterdaad - Papoea

Bij de Papoea's in Papoea-Nieuw-Guinea gaan de dingen nog grotendeels hetzelfde als duizend, tweeduizend jaar geleden. De stammen leven van de jacht en wat hun moestuin opbrengt. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen met vroeger, wa...

20-01-2019 10:10

Papoea

Metterdaad - Papoea

Voordat de Bijbel in hun leven kwam, aten de Papoea's niet alleen elkaar op, ze gingen ook heel slecht met hun vrouwen en kinderen om. Vrouwen slaan was normaal en zwakkere baby's werden zonder pardon in het oerwoud achtergelaten. Uit de Bi...

19-01-2019 17:05

Papoea

Metterdaad - Papoea

Voordat de Bijbel in hun leven kwam, aten de Papoea's niet alleen elkaar op, ze gingen ook heel slecht met hun vrouwen en kinderen om. Vrouwen slaan was normaal en zwakkere baby's werden zonder pardon in het oerwoud achtergelaten. Uit de Bi...

13-01-2019 10:05

Papoea

Metterdaad - Papoea

Luke en Marjan Aubrey en hun dochtertje Grace trekken het regenwoud in Papoea-Nieuw-Guinea door om de Binumarien-stam te vertellen hoe ze de Bijbel kunnen lezen. Typisch een stel dat graag van de gebaande paden afwijkt: voor het laatste stu...

12-01-2019 17:10

Papoea

Metterdaad - Papoea

Luke en Marjan Aubrey en hun dochtertje Grace trekken het regenwoud in Papoea-Nieuw-Guinea door om de Binumarien-stam te vertellen hoe ze de Bijbel kunnen lezen. Typisch een stel dat graag van de gebaande paden afwijkt: voor het laatste stu...

08-01-2019 15:50

Papoea

Metterdaad - Papoea

Uitzending gemist van Metterdaad? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Metterdaad, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Metterdaad gemist? Kijk deze dan hier terug!

06-01-2019 10:05

Papoea

Metterdaad - Papoea

De Onobasulu, een geïsoleerde stam in Papoea-Nieuw-Guinea, heet mensen nu van harte welkom. Vroeger was dit wel anders. Nog maar een paar decennia terug werden vreemden als vijanden gezien en zonder pardon vermoord en opgegeten. 'Een versch...

05-01-2019 17:10

Papoea

Metterdaad - Papoea

De Onobasulu, een geïsoleerde stam in Papoea-Nieuw-Guinea, heet mensen nu van harte welkom. Vroeger was dit wel anders. Nog maar een paar decennia terug werden vreemden als vijanden gezien en zonder pardon vermoord en opgegeten. 'Een versch...

28-12-2018 17:25

Metterdaad

Metterdaad - Metterdaad

Aflevering 103 - Goededoelenprogramma. Bangladesh. Trek de stoute schoenen aan en ga mee op bezoek naar het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Meer dan een miljoen Rohingya ontvluchtten hier het brute geweld in Myanmar. Ze zochten een...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 22. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Metterdaad gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Metterdaad de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Metterdaad bij Metterdaad liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Metterdaad. Heb je een uitzending van Metterdaad gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Metterdaad gemist

Uitzending gemist van Metterdaad? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Metterdaad, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Metterdaad gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Metterdaad? Hier kun je alle uitzendingen van Metterdaad kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 321
  • Laatste uitzending op 17-02-2019 om 10:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord