Programma gemist?

Nico met spot een zeldzaam familielid de van de reiger: een het woudaapje. Echter naar valt met volgens Hans over de naam van naar van het beestje nog op te twisten. Hans heeft tijdens het baardmannetje tot zijn een wensvogel benoemd. Ondanks tijdens dat hij de dit vogeltje tijdens wat narcistisch vindt, uit wil hij het toch nog op tv graag eens in zien. Dit is een herhaling van van 1 uit september 2017.

De zwaluwen door zijn in aan het nestelen en met dat ontgaat naar de heren niet. Zowel nesten van op door huiszwaluwen als van boerenzwaluwen worden in door het in duo gespot. Even later naar stuit door Hans op een nest van het een de kievit dat in gevaar op is door een groep paarden. op Lukt het het Hans het in nest te de redden?

De op tv beide heren bezoeken indrukwekkende op natuurgebieden in op en rondom naar de stad, waar Hans hoopt op naar met de vondst van een matkopmees. op tv Als het duo denkt op alles gezien te van hebben, op treffen zij nóg een de vogel aan. Een uit vogel van die de Baardmannetjes hier door nooit hadden verwacht... Dit op tv is een in herhaling van 11 uit augustus 2017.

Hans op tv is druk op tijdens zoek naar een zijn wensvogel, de het geoorde fuut, waarbij Nico hem tijdens ondertussen verblijdt uit met allerlei interessante weetjes tijdens over deze bijzondere met watervogel. Tot een slot krijgt Nico een met verrassing door van zijn lievelingsvogel - de de gaai - met die hem nog lang zal op bijblijven. Dit is de een herhaling van 4 in augustus naar 2017.

In op tv de hoofdstad van Noord-Holland het lopen uit de heren kans om zo door veel bijzondere vogels tegen naar het lijf te op tv lopen, dat Hans het maar moeilijk tijdens een een wensvogel kan benoemen. Want, wie wil uit er nu kiezen uit van tussen een bosuil of een halsbandparkiet? Dit tijdens tijdens is een herhaling van de 28 juli van 2017.

In en door rond de Overijsselse Hanzestad met uit gaan de heren op tijdens zoek naar de uit slechtvalk. Hans heeft in zo zijn bedenkingen: is de naar stad wel van de natuurlijke habitat voor uit naar deze imposante roofvogel en voelt Hans het zichzelf eigenlijk door wel op zijn gemak uit met in de stad? Dit tijdens is een herhaling van 21 door juli met 2017.

Nico een spot een zeldzaam familielid van op tv het de reiger: het naar woudaapje. Echter valt een volgens Hans over de naam van de het een beestje nog te twisten. door Hans heeft het het baardmannetje tot op zijn wensvogel benoemd. Ondanks in dat de hij dit vogeltje wat met narcistisch vindt, wil tijdens hij het toch nog graag van eens op tv zien.

De zwaluwen op tv zijn aan het tijdens nestelen en dat uit ontgaat de heren niet. in naar Zowel nesten van huiszwaluwen als in van boerenzwaluwen worden door met in het duo gespot. Even later stuit naar Hans tijdens op een in nest van een kievit tijdens dat in gevaar is op door een een groep paarden. Lukt het Hans uit het het nest te het redden?

De in beide heren bezoeken indrukwekkende natuurgebieden door in en tijdens rondom door de stad, waar Hans hoopt op van de uit vondst van een een matkopmees. Als van het duo denkt alles gezien te van hebben, treffen zij het nóg de een vogel aan. met Een vogel die de tijdens Baardmannetjes hier uit nooit hadden op tv verwacht...

Hans op is druk op zoek naar door zijn wensvogel, tijdens de geoorde het fuut, waarbij op Nico hem ondertussen verblijdt naar met allerlei interessante met weetjes over deze een bijzondere watervogel. Tot de slot krijgt door Nico een verrassing van in zijn lievelingsvogel - de gaai van - uit die hem nog lang zal door op tv bijblijven.

De door tweede binnenlandse citytrip brengt Hans op en Nico een naar Haarlem. In de door hoofdstad van het Noord-Holland door lopen de heren kans om door zó veel op bijzondere vogels met tegen het lijf te lopen, met dat Hans op maar moeilijk een met wensvogel kan naar benoemen. Want, wie wil er nu het kiezen tussen op een bosuil op of een halsbandparkiet? Baardmannetjes Hans door en Nico zijn het een bijzonder duo. met Nico weet alles van van de natuur, met Hans weet meer tijdens van tekst en humor. een met Maar ze delen een passie door voor een de natuur en hebben elkaar daarin tijdens gevonden. Het programma door tijdens is een mix tijdens van informatie over de een natuur, gedichten, de verhalen een die daarmee in te maken hebben in én veel humor. In het van tweede op seizoen bezoeken de heren van onder meer de uit Leuvenumse Bossen, de op tv Maasduinen, de Ooijpolder en Wormer- op uit en Jisperveld. De lijst door met droomvogels die Hans per tijdens gebied nog van hoopt naar tegen te komen lijkt door onuitputtelijk. Kan hij er met dit op seizoen weer een het paar afstrepen?

Seizoen 4 - van op Aflevering 1 - Natuurmagazine Vanavond naar begint het vierde seizoen van door het humoristische natuurprogramma op tv Baardmannetjes, waarin de op tv heren voor op tv het met eerst ook in de stad door vogels spotten. ‘Baardmannetje’ op Hans van Dorrestijn (77) denkt op tv dat dit seizoen op wel eens de laatste zou het kunnen zijn. het In de met vorige reeksen doken Hans in en vogelkenner op tv Nico de Haan alleen Nederlandse natuurgebieden in in, maar de nu begeven ze zich het ook binnen de in bebouwde kom. door Hans vermoedt dat van deze op tv nieuwe toevoeging wel eens het een einde naar van Baardmannetjes kan betekenen: ‘‘Misschien stoppen het ze hierna wel tijdens ermee, dat is het wel door vaker zo als er door met de het formule wordt gesleuteld’’, op vertelt de schrijver in de met Telegraaf. Rail uit Away Hans had op tv gehoopt dat hij en Nico een alleen in in de natuur door konden blijven, al is tijdens de nieuwe formule waarschijnlijk van wel een succes: ‘‘Iedereen van verzekert van mij dat het eindproduct wederom met geslaagd op is. Maar met als je kijkt het naar een programma uit als Rail Away, daar de is nog nooit iets aan door naar veranderd en dat vind ik van prima. Ik tijdens hou niet zo naar van dat gemorrel; een never change a uit winning team." Kraaien De schrijver spot dus tijdens liever tijdens vogels in de op natuur dan door in de stad, want tussen de naar flora en naar fauna de zijn vaak de het meest bijzondere te vinden: "Ik zou het liever uit de met bebouwing weg zijn naar gebleven, dit is met geen verbetering. Als uit je in de op natuur op de zoek met gaat naar de slechtvalk en je het vindt van ’m niet, door kom je nog tal van op tv andere op interessante vogels tegen. In de op stad blijft op tv het dan meestal uit beperkt tot duiven en op tv kraaien en sta je tijdens aan het tijdens einde tijdens van de dag alsnog met lege uit handen.’’ Krakeenden Gelukkig mochten uit de tijdens heren voor dit seizoen in nog steeds in de natuur een vertoeven: ‘‘In Rotterdam op tv van zagen we een opeenstapeling in van bijzondere uit vogels bij een onooglijk plasje tijdens met wat omgevallen in bomen, net naar buiten de stad. Krakeenden, blauwborstjes tijdens en in baardmannetjes, waar van we naar vernoemd een zijn.’’ Vanavond Zwolle: In uit en rond de Overijsselse Hanzestad Zwolle op tv gaan Nico en op tv een Hans op zoek naar tijdens de slechtvalk. Hans van heeft zo zijn van bedenkingen: is de stad de wel de op natuurlijke habitat in voor deze imposante roofvogel en voelt van Hans zichzelf eigenlijk van naar wel op zijn gemak in met de tijdens stad?

De heren in gaan met hun camper in uit naar Zeeland. Hier verkennen zij op de zuidkust van een Schouwen. De wensvogel van met Hans naar is deze week de tijdens zwarte het eend, waar hij uiteraard samen op met Nico naar op in zoek gaat. Ook op tv in komen onze Baardmannetjes een uit van de zeshonderd lievelingsvogels met van Hans tegen: een de kneu. Dit is van een herhaling van 25 het het augustus 2016.

Baardmannetjes de Hans en Nico zijn op tv in met het Fochteloërveen, nabij Assen. Hans heeft tijdens uit hier een hele lijst wensvogels, zoals naar de klein waterhoen, naar kleinst waterhoen, in porseleinhoen, met kwartelkoning en de waterral. Gaat in hij tijdens ze allemaal spotten? Dit is tijdens een herhaling naar van 18 augustus naar 2016.

De naar Baardmannetjes trekken door de met Maasduinen in in Limburg. De naar wensvogel van Hans is deze in week de naar patrijs, hier naar gaat hij samen de met Nico naar op zoek. De het in overnachting van de twee op heren loopt van echter iets anders dan naar gepland. Tot slot het vertelt Hans deze het aflevering een een mooi verhaal over met de bruine reiger. Dit is een met herhaling van uit 11 augustus uit 2016.

maart 2019
09-08-2018 10:50

Rotterdam

Baardmannetjes - Rotterdam

Nico spot een zeldzaam familielid van de reiger: het woudaapje. Echter valt volgens Hans over de naam van het beestje nog te twisten. Hans heeft het baardmannetje tot zijn wensvogel benoemd. Ondanks dat hij dit vogeltje wat narcistisch vind...

02-08-2018 10:50

's Hertogenbosch

Baardmannetjes - 's Hertogenbosch

De zwaluwen zijn aan het nestelen en dat ontgaat de heren niet. Zowel nesten van huiszwaluwen als van boerenzwaluwen worden door het duo gespot. Even later stuit Hans op een nest van een kievit dat in gevaar is door een groep paarden. Lukt ...

26-07-2018 10:50

Utrecht

Baardmannetjes - Utrecht

De beide heren bezoeken indrukwekkende natuurgebieden in en rondom de stad, waar Hans hoopt op de vondst van een matkopmees. Als het duo denkt alles gezien te hebben, treffen zij nóg een vogel aan. Een vogel die de Baardmannetjes hier nooit...

19-07-2018 11:00

Groningen

Baardmannetjes - Groningen

Hans is druk op zoek naar zijn wensvogel, de geoorde fuut, waarbij Nico hem ondertussen verblijdt met allerlei interessante weetjes over deze bijzondere watervogel. Tot slot krijgt Nico een verrassing van zijn lievelingsvogel - de gaai - di...

12-07-2018 10:50

Haarlem

Baardmannetjes - Haarlem

In de hoofdstad van Noord-Holland lopen de heren kans om zo veel bijzondere vogels tegen het lijf te lopen, dat Hans maar moeilijk een wensvogel kan benoemen. Want, wie wil er nu kiezen tussen een bosuil of een halsbandparkiet? Dit is een ...

09-07-2018 10:50

Zwolle

Baardmannetjes - Zwolle

In en rond de Overijsselse Hanzestad gaan de heren op zoek naar de slechtvalk. Hans heeft zo zijn bedenkingen: is de stad wel de natuurlijke habitat voor deze imposante roofvogel en voelt Hans zichzelf eigenlijk wel op zijn gemak in de stad...

01-09-2017 21:15

Rotterdam

Baardmannetjes - Rotterdam

Nico spot een zeldzaam familielid van de reiger: het woudaapje. Echter valt volgens Hans over de naam van het beestje nog te twisten. Hans heeft het baardmannetje tot zijn wensvogel benoemd. Ondanks dat hij dit vogeltje wat narcistisch vind...

18-08-2017 21:15

's Hertogenbosch

Baardmannetjes - 's Hertogenbosch

De zwaluwen zijn aan het nestelen en dat ontgaat de heren niet. Zowel nesten van huiszwaluwen als van boerenzwaluwen worden door het duo gespot. Even later stuit Hans op een nest van een kievit dat in gevaar is door een groep paarden. Lukt ...

11-08-2017 21:15

Utrecht

Baardmannetjes - Utrecht

De beide heren bezoeken indrukwekkende natuurgebieden in en rondom de stad, waar Hans hoopt op de vondst van een matkopmees. Als het duo denkt alles gezien te hebben, treffen zij nóg een vogel aan. Een vogel die de Baardmannetjes hier nooit...

04-08-2017 21:15

Groningen

Baardmannetjes - Groningen

Hans is druk op zoek naar zijn wensvogel, de geoorde fuut, waarbij Nico hem ondertussen verblijdt met allerlei interessante weetjes over deze bijzondere watervogel. Tot slot krijgt Nico een verrassing van zijn lievelingsvogel - de gaai - di...

28-07-2017 21:20

Baardmannetjes: Haarlem

Baardmannetjes - Baardmannetjes: Haarlem

De tweede binnenlandse citytrip brengt Hans en Nico naar Haarlem. In de hoofdstad van Noord-Holland lopen de heren kans om zó veel bijzondere vogels tegen het lijf te lopen, dat Hans maar moeilijk een wensvogel kan benoemen. Want, wie wil e...

21-07-2017 21:15

Start seizoen 4: Baardmannetjes

Baardmannetjes - Start seizoen 4: Baardmannetjes

Seizoen 4 - Aflevering 1 - Natuurmagazine Vanavond begint het vierde seizoen van het humoristische natuurprogramma Baardmannetjes, waarin de heren voor het eerst ook in de stad vogels spotten. ‘Baardmannetje’ Hans Dorrestijn (77) denkt dat...

13-07-2017 19:40

Zuidkust van Schouwen

Baardmannetjes - Zuidkust van Schouwen

De heren gaan met hun camper naar Zeeland. Hier verkennen zij de zuidkust van Schouwen. De wensvogel van Hans is deze week de zwarte eend, waar hij uiteraard samen met Nico naar op zoek gaat. Ook komen onze Baardmannetjes een van de zeshond...

12-07-2017 19:50

Fochteloërveen

Baardmannetjes - Fochteloërveen

Baardmannetjes Hans en Nico zijn in het Fochteloërveen, nabij Assen. Hans heeft hier een hele lijst wensvogels, zoals de klein waterhoen, kleinst waterhoen, porseleinhoen, kwartelkoning en de waterral. Gaat hij ze allemaal spotten? Dit is ...

11-07-2017 19:45

Maasduinen

Baardmannetjes - Maasduinen

De Baardmannetjes trekken door de Maasduinen in Limburg. De wensvogel van Hans is deze week de patrijs, hier gaat hij samen met Nico naar op zoek. De overnachting van de twee heren loopt echter iets anders dan gepland. Tot slot vertelt Hans...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Baardmannetjes gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Baardmannetjes de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Baardmannetjes bij Baardmannetjes liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Baardmannetjes. Heb je een uitzending van Baardmannetjes gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Baardmannetjes gemist

Uitzending gemist van Baardmannetjes? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Baardmannetjes, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Baardmannetjes gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Baardmannetjes? Hier kun je alle uitzendingen van Baardmannetjes kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 64
  • Laatste uitzending op 09-08-2018 om 10:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord