Programma gemist?

Nico een spot een zeldzaam familielid van van de op reiger: het woudaapje. van Echter valt met volgens Hans over de naam door van in het beestje nog te twisten. uit Hans heeft het baardmannetje op met tot zijn wensvogel benoemd. Ondanks dat met hij dit vogeltje in wat narcistisch op vindt, wil hij het de toch nog graag de eens zien. Dit op tv is een herhaling van door 1 september tijdens 2017.

De zwaluwen tijdens zijn aan het nestelen een en dat ontgaat op tv de heren naar niet. Zowel in nesten van huiszwaluwen als van uit boerenzwaluwen worden door naar het het duo gespot. Even op tv later stuit uit Hans op een nest het van een met kievit dat in gevaar in is door een groep op paarden. Lukt het met Hans het nest op te tijdens redden?

De uit beide heren bezoeken de indrukwekkende natuurgebieden in het en rondom de stad, van waar Hans hoopt op tijdens de vondst van uit tijdens een matkopmees. Als het duo denkt door alles gezien een te hebben, treffen zij de nóg een met vogel aan. met Een vogel een die de Baardmannetjes hier nooit hadden van verwacht... Dit is een een herhaling tijdens van 11 augustus door 2017.

Hans tijdens is druk op een zoek naar zijn wensvogel, de de geoorde fuut, waarbij naar Nico tijdens hem ondertussen verblijdt met allerlei op interessante weetjes over door deze bijzondere watervogel. in Tot de slot krijgt Nico in een verrassing van zijn lievelingsvogel in - de gaai op tv - op die hem nog lang door zal bijblijven. Dit is een in herhaling in van 4 augustus het 2017.

In naar de hoofdstad van Noord-Holland naar lopen de heren kans tijdens op om zo veel bijzondere op tv vogels tegen het uit lijf te de lopen, dat Hans maar moeilijk een van op tv wensvogel kan benoemen. Want, uit wie wil er nu kiezen een door tussen een bosuil of een halsbandparkiet? Dit op op is een herhaling naar van 28 juli van 2017.

In het en rond de Overijsselse Hanzestad tijdens gaan de een heren op tijdens zoek naar naar de slechtvalk. Hans heeft zo zijn het bedenkingen: van is de stad wel op de natuurlijke het habitat voor deze in imposante roofvogel en voelt in Hans zichzelf eigenlijk het wel op zijn op gemak naar in de stad? Dit de is een herhaling van 21 juli door met 2017.

Nico naar spot een zeldzaam familielid uit van de reiger: met het woudaapje. Echter door valt in volgens Hans over de naam van het het beestje in nog te twisten. op Hans heeft het de baardmannetje tot zijn wensvogel van benoemd. Ondanks door dat hij dit op tv vogeltje wat narcistisch vindt, met wil op tv hij het toch nog het graag eens de zien.

De zwaluwen zijn tijdens aan het nestelen van en het dat ontgaat de met heren niet. Zowel nesten van van huiszwaluwen als van van boerenzwaluwen worden door van het duo gespot. in naar Even later stuit Hans op tv op een het nest van een kievit met dat in gevaar is door naar een groep door paarden. Lukt het Hans in het tijdens nest te op redden?

De beide op heren van bezoeken indrukwekkende natuurgebieden met in en rondom op de stad, waar Hans op hoopt op de vondst uit van tijdens een matkopmees. Als het duo tijdens denkt in alles gezien te hebben, met treffen zij van nóg een vogel aan. Een door vogel die de de Baardmannetjes hier nooit naar hadden de verwacht...

Hans van is druk in op zoek naar zijn wensvogel, de de geoorde fuut, waarbij de Nico hem ondertussen op tv verblijdt met in allerlei op interessante weetjes over deze bijzondere door watervogel. Tot slot krijgt naar Nico een verrassing de van naar zijn lievelingsvogel - de gaai met - uit die hem nog lang naar zal het bijblijven.

De tweede binnenlandse uit in citytrip brengt Hans en Nico naar het Haarlem. een In de hoofdstad van met Noord-Holland op tv lopen de heren kans door om zó naar veel bijzondere vogels het tegen het lijf te lopen, dat uit Hans maar moeilijk de een van wensvogel kan benoemen. Want, wie door wil er nu een kiezen een tussen een bosuil of een tijdens het halsbandparkiet? Baardmannetjes Hans en Nico zijn een tijdens bijzonder duo. Nico van weet op tv alles van de natuur, uit Hans de weet meer van het tekst en humor. Maar ze delen het een de passie voor in de natuur en hebben elkaar het daarin gevonden. een Het programma is een met mix van informatie met over de van natuur, gedichten, de verhalen van die daarmee tijdens te maken van hebben én veel humor. In van het tweede een seizoen bezoeken de heren tijdens onder meer de Leuvenumse van Bossen, de de Maasduinen, de Ooijpolder en het Wormer- en Jisperveld. De op lijst met door droomvogels op die Hans per gebied nog hoopt van door tegen te komen lijkt met onuitputtelijk. Kan door hij er dit seizoen weer op tv een paar tijdens afstrepen?

Seizoen 4 - de Aflevering tijdens 1 - Natuurmagazine Vanavond begint een het in vierde seizoen van het humoristische natuurprogramma met Baardmannetjes, op tv waarin de heren voor op tv het een eerst ook in de stad vogels naar spotten. uit ‘Baardmannetje’ Hans Dorrestijn met (77) denkt dat dit door seizoen wel eens de op laatste zou kunnen tijdens op zijn. In de vorige reeksen doken op tv uit Hans en vogelkenner Nico de tijdens Haan alleen Nederlandse natuurgebieden uit in, maar nu een begeven ze zich uit ook binnen met de bebouwde kom. Hans op tv vermoedt dat de deze nieuwe toevoeging wel van eens naar het einde uit van Baardmannetjes kan door betekenen: ‘‘Misschien stoppen met ze hierna wel ermee, in dat is naar wel vaker zo tijdens als er met met de formule wordt gesleuteld’’, vertelt tijdens de schrijver in tijdens de Telegraaf. Rail van Away Hans had gehoopt in dat hij en het Nico alleen in de natuur van konden blijven, een al is de nieuwe door in formule waarschijnlijk wel van een succes: ‘‘Iedereen verzekert mij een dat het eindproduct naar wederom geslaagd is. op tv Maar als je kijkt de naar een een programma met als Rail Away, daar is door nog nooit op tv iets aan veranderd en naar dat vind ik naar prima. Ik hou niet op zo van dat met gemorrel; naar never change tijdens a winning team." Kraaien De schrijver spot in dus de liever vogels in het de natuur dan in de met stad, want tijdens tussen de flora en van fauna zijn vaak het de meest van bijzondere te vinden: "Ik zou op naar liever uit de tijdens bebouwing weg zijn in gebleven, dit is geen verbetering. in Als uit je in de natuur de op zoek gaat door naar de het slechtvalk en je op tv vindt ’m niet, tijdens kom je nog van tal van andere interessante vogels tegen. in In de stad het blijft het dan van meestal beperkt tot de duiven en in kraaien en sta je met aan in het einde uit van de dag alsnog de met lege naar handen.’’ Krakeenden Gelukkig mochten de heren voor dit in tijdens seizoen nog steeds in uit de natuur vertoeven: ‘‘In Rotterdam een zagen van we een het opeenstapeling van bijzondere vogels met bij een onooglijk plasje met de wat op omgevallen bomen, net buiten van de stad. de Krakeenden, blauwborstjes het en baardmannetjes, waar de we naar vernoemd zijn.’’ Vanavond Zwolle: in In en op tv rond de Overijsselse Hanzestad Zwolle van gaan de Nico en Hans op van zoek naar de door slechtvalk. op Hans heeft zo zijn bedenkingen: is uit de stad wel in de natuurlijke habitat in voor tijdens deze imposante roofvogel en tijdens voelt Hans zichzelf eigenlijk op tv wel op zijn tijdens gemak in de een de stad?

De heren het gaan met hun uit camper naar Zeeland. de Hier verkennen van zij de zuidkust van tijdens Schouwen. met De wensvogel van Hans tijdens is deze week de van zwarte eend, door waar hij uiteraard samen met naar Nico naar door op zoek gaat. het Ook komen onze uit Baardmannetjes een van de van zeshonderd lievelingsvogels op tv van Hans tegen: een de kneu. Dit is uit een op herhaling van 25 augustus de 2016.

Baardmannetjes in Hans en Nico zijn uit in het Fochteloërveen, met nabij Assen. Hans heeft een hier een hele het lijst tijdens wensvogels, zoals de klein tijdens waterhoen, kleinst waterhoen, met porseleinhoen, kwartelkoning van en de tijdens waterral. Gaat hij ze met allemaal spotten? Dit is een herhaling door van 18 augustus in uit 2016.

De Baardmannetjes trekken op door de Maasduinen door in met Limburg. De wensvogel naar van Hans een is deze week het de patrijs, hier gaat hij samen een met Nico naar in door op zoek. De tijdens overnachting van de twee heren loopt van echter de iets anders dan een gepland. Tot de slot vertelt Hans deze aflevering tijdens een op tv mooi verhaal over de bruine reiger. Dit naar op tv is een herhaling van op tv 11 augustus het 2016.

september 2020
09-08-2018 10:50

Rotterdam

Baardmannetjes - Rotterdam

Nico spot een zeldzaam familielid van de reiger: het woudaapje. Echter valt volgens Hans over de naam van het beestje nog te twisten. Hans heeft het baardmannetje tot zijn wensvogel benoemd. Ondanks dat hij dit vogeltje wat narcistisch vind...

02-08-2018 10:50

's Hertogenbosch

Baardmannetjes - 's Hertogenbosch

De zwaluwen zijn aan het nestelen en dat ontgaat de heren niet. Zowel nesten van huiszwaluwen als van boerenzwaluwen worden door het duo gespot. Even later stuit Hans op een nest van een kievit dat in gevaar is door een groep paarden. Lukt ...

26-07-2018 10:50

Utrecht

Baardmannetjes - Utrecht

De beide heren bezoeken indrukwekkende natuurgebieden in en rondom de stad, waar Hans hoopt op de vondst van een matkopmees. Als het duo denkt alles gezien te hebben, treffen zij nóg een vogel aan. Een vogel die de Baardmannetjes hier nooit...

19-07-2018 11:00

Groningen

Baardmannetjes - Groningen

Hans is druk op zoek naar zijn wensvogel, de geoorde fuut, waarbij Nico hem ondertussen verblijdt met allerlei interessante weetjes over deze bijzondere watervogel. Tot slot krijgt Nico een verrassing van zijn lievelingsvogel - de gaai - di...

12-07-2018 10:50

Haarlem

Baardmannetjes - Haarlem

In de hoofdstad van Noord-Holland lopen de heren kans om zo veel bijzondere vogels tegen het lijf te lopen, dat Hans maar moeilijk een wensvogel kan benoemen. Want, wie wil er nu kiezen tussen een bosuil of een halsbandparkiet? Dit is een ...

09-07-2018 10:50

Zwolle

Baardmannetjes - Zwolle

In en rond de Overijsselse Hanzestad gaan de heren op zoek naar de slechtvalk. Hans heeft zo zijn bedenkingen: is de stad wel de natuurlijke habitat voor deze imposante roofvogel en voelt Hans zichzelf eigenlijk wel op zijn gemak in de stad...

01-09-2017 21:15

Rotterdam

Baardmannetjes - Rotterdam

Nico spot een zeldzaam familielid van de reiger: het woudaapje. Echter valt volgens Hans over de naam van het beestje nog te twisten. Hans heeft het baardmannetje tot zijn wensvogel benoemd. Ondanks dat hij dit vogeltje wat narcistisch vind...

18-08-2017 21:15

's Hertogenbosch

Baardmannetjes - 's Hertogenbosch

De zwaluwen zijn aan het nestelen en dat ontgaat de heren niet. Zowel nesten van huiszwaluwen als van boerenzwaluwen worden door het duo gespot. Even later stuit Hans op een nest van een kievit dat in gevaar is door een groep paarden. Lukt ...

11-08-2017 21:15

Utrecht

Baardmannetjes - Utrecht

De beide heren bezoeken indrukwekkende natuurgebieden in en rondom de stad, waar Hans hoopt op de vondst van een matkopmees. Als het duo denkt alles gezien te hebben, treffen zij nóg een vogel aan. Een vogel die de Baardmannetjes hier nooit...

04-08-2017 21:15

Groningen

Baardmannetjes - Groningen

Hans is druk op zoek naar zijn wensvogel, de geoorde fuut, waarbij Nico hem ondertussen verblijdt met allerlei interessante weetjes over deze bijzondere watervogel. Tot slot krijgt Nico een verrassing van zijn lievelingsvogel - de gaai - di...

28-07-2017 21:20

Baardmannetjes: Haarlem

Baardmannetjes - Baardmannetjes: Haarlem

De tweede binnenlandse citytrip brengt Hans en Nico naar Haarlem. In de hoofdstad van Noord-Holland lopen de heren kans om zó veel bijzondere vogels tegen het lijf te lopen, dat Hans maar moeilijk een wensvogel kan benoemen. Want, wie wil e...

21-07-2017 21:15

Start seizoen 4: Baardmannetjes

Baardmannetjes - Start seizoen 4: Baardmannetjes

Seizoen 4 - Aflevering 1 - Natuurmagazine Vanavond begint het vierde seizoen van het humoristische natuurprogramma Baardmannetjes, waarin de heren voor het eerst ook in de stad vogels spotten. ‘Baardmannetje’ Hans Dorrestijn (77) denkt dat...

13-07-2017 19:40

Zuidkust van Schouwen

Baardmannetjes - Zuidkust van Schouwen

De heren gaan met hun camper naar Zeeland. Hier verkennen zij de zuidkust van Schouwen. De wensvogel van Hans is deze week de zwarte eend, waar hij uiteraard samen met Nico naar op zoek gaat. Ook komen onze Baardmannetjes een van de zeshond...

12-07-2017 19:50

Fochteloërveen

Baardmannetjes - Fochteloërveen

Baardmannetjes Hans en Nico zijn in het Fochteloërveen, nabij Assen. Hans heeft hier een hele lijst wensvogels, zoals de klein waterhoen, kleinst waterhoen, porseleinhoen, kwartelkoning en de waterral. Gaat hij ze allemaal spotten? Dit is ...

11-07-2017 19:45

Maasduinen

Baardmannetjes - Maasduinen

De Baardmannetjes trekken door de Maasduinen in Limburg. De wensvogel van Hans is deze week de patrijs, hier gaat hij samen met Nico naar op zoek. De overnachting van de twee heren loopt echter iets anders dan gepland. Tot slot vertelt Hans...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Baardmannetjes gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Baardmannetjes de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Baardmannetjes bij Baardmannetjes liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Baardmannetjes. Heb je een uitzending van Baardmannetjes gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Baardmannetjes gemist

Uitzending gemist van Baardmannetjes? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Baardmannetjes, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Baardmannetjes gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Baardmannetjes? Hier kun je alle uitzendingen van Baardmannetjes kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 64
  • Laatste uitzending op 09-08-2018 om 10:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!