Programma gemist?

Het met Nationaal MS Fonds werft op fondsen om onderzoek van naar betere op tv behandelmethoden en door naar de uiteindelijke genezing van uit MS te financieren. naar We coachen mensen van met naar MS en hun de verzorgers en geven voorlichting op tv over MS.

De de Nederlandse Stichting door voor het Gehandicapte Kind streeft op tv naar een het samenleving waarin mensen met en met zonder handicap een vanzelfsprekend door samen leven. Waar het kinderen met een op tv handicap kunnen meespelen en een nooit meer aan tijdens de zijlijn staan. Waar ze tijdens hun van eigen talenten kunnen ontwikkelen het in sport, theater, muziek het of op tv kunst, net als andere kinderen. de Waar ze het op met zichzelf kunnen wonen als de ze daar aan toe naar zijn, niet in op tv grote het instituten in de bossen maar midden de in met de maatschappij. Waar in ze gewoon naar op school kunnen om naar het beste met uit zichzelf te leren halen, zodat een uit ze later ook een baan kunnen op in vinden en in hun eigen onderhoud een kunnen naar voorzien. Waar ze naar gewoon kunnen leven en zich uit ontwikkelen, net een als hun leeftijdgenoten. Om met door dat te bereiken geven we naar financiële steun tijdens aan projecten die dat op mogelijk maken, zoals toegankelijke een speeltuinen, het aangepaste sportaccommodaties, kleinschalige met woongroepen, projecten van voor inclusief onderwijs, een werkervaringsprojecten en nog veel in meer.

Stichting Alzheimer in Nederland geeft al ruim door 25 jaar op hulp op en informatie aan mensen naar met dementie naar en hun directe omgeving. met Door belangenbehartiging en financiering van uit wetenschappelijk onderzoek in werkt uit Alzheimer Nederland aan uit een betere toekomst, de uiteindelijk zonder dementie.

Een op ziekte als diabetes steelt de op tv gezondheid van één met miljoen Nederlanders, van want uit het leidt tot het allerlei ernstige lichamelijke problemen. Dat van is onacceptabel, vindt het naar Diabetes Fonds. met Daarom in inspireren en ondersteunen we iedereen door die zich samen met naar ons wil op tv inzetten voor onderzoek. de Want tijdens zo komen er door betere behandelingen voor uit diabetes en kunnen we in van de toekomst een diabetes genezen en voorkomen. door Samenwerken heeft het zin!

De door doelen van KNCV de Tuberculosefonds zijn dat iedereen uit met tbc gevonden, gediagnostiseerd op tv en op behandeld wordt, de het vergaren en delen van uit kennis een voor een zo effectief mogelijke op bestrijding van tbc met een bestaande op en nieuwe methodes uit en het naar versterken van de naar lokale infrastructuur en samenwerking tussen overheid, uit samenleving en private de uit partijen.

De op Trombosestichting Nederland zet zich in op voor van het verlenen naar van subsidies aan onderzoekers op het op tv gebied van naar trombose, het een verwerven van fondsen daartoe, het in een kritisch begeleiden van gesubsidieerd uit onderzoek, het vervaardigen uit van voorlichtingsmateriaal op tv en alle overige middelen die een bevorderlijk kunnen zijn voor op het de beoogde doel.

Wereldwijd groeien door miljoenen kinderen op tijdens in armoede. Ontwikkelingsorganisatie Plan tijdens zet zich al met 75 jaar tijdens in voor deze kinderen. van In 50 landen uit in van Azië, Afrika en Latijns-Amerika worden met projecten met uitgevoerd om de kansen uit van een kinderen te verbeteren. tijdens Plan zorgt ervoor in dat kinderen in een het veilige omgeving van kunnen opgroeien, dat er gezondheidszorg van is, dat ze tijdens naar school kunnen en een dat ze de een kans krijgen het op een naar hoopvolle toekomst. Uitganspunt voor door het werk van van Plan is op tv het VN-verdrag voor de Rechten een van de het Kind.

De uit Dierenbescherming heeft ten naar doel dieren te van beschermen in de het ruimste zin van het woord een met en hun belangen op te behartigen. De op Dierenbescherming gaat hierbij uit van in de eigenwaarde van op tv het dier, los op tv van de in nutswaarde die het dier het voor de mensen het mag bezitten. Dieren in behoren met respect in behandeld te worden het als zelfstandige wezens het met gevoelens, bewustzijn en in integriteit. Gezondheid en op tv het op tv welzijn van het met individuele dier staan hierbij tijdens centraal.

Iedereen moet volwaardig tijdens mee het kunnen doen. met Nederland kent ruim twee miljoen naar mensen met een de fysieke, verstandelijke een of meervoudige van beperking. Hoe divers de door handicaps ook zijn, de het alledaagse problemen vertonen op veel tijdens overeenkomsten. Eenzaamheid, weinig eigen regie, van overbelasting met van familie, afhankelijkheid en ingewikkelde regelgeving: tijdens het op tv zijn voorbeelden van door zaken waar mensen op tv met een handicap in dagelijks tegenaan lopen. HandicapNL op tv droomt van een door Nederland waarin mensen met op een in handicap volwaardig meedoen de in de samenleving. Wij op tv willen een maatschappij op tv waarin zij zo een goed mogelijk in een staat worden gesteld uit om door eigen keuzes te maken. We willen op hen weerbaarder met en zichtbaarder maken. Door op mensen met door een handicap zelf naar meer leiding te naar laten nemen, maar het ook door in de maatschappij het ertoe aan te zetten eerlijke het kansen te bieden. (HandicapNL een is ontstaan het uit de krachtenbundeling de van Fonds verstandelijk in gehandicapten en Revalidatiefonds door in april van 2018.) -Heft een in eigen handen: De van overheid en naar maatschappij vragen onder de noemers 'participatie' met en 'zelfredzaamheid' in steeds meer van individuen. op tv Iedereen moet zichzelf op waar mogelijk zo tijdens goed tijdens als mogelijk kunnen een redden. Wanneer je een fysieke de naar of verstandelijke beperking hebt, een kan dat tijdens erg lastig zijn. Om van meer eigen keuzes door te maken in en regie te krijgen naar over je eigen leven naar heb je met kennis, vaardigheden, lef, doorzettingsvermogen en in extra van steun van op tv de mensen om je een heen nodig. HandicapNL steunt van organisaties door en projecten die mensen met tijdens een handicap helpen het op heft van in eigen handen naar te nemen. tijdens -Eerlijke kansen. Meedoen in het de maatschappij wordt mede het bepaald naar door de kansen die je krijgt. met Maar uit mensen met een in handicap krijgen niet altijd met passende een mogelijkheden. Kansen hoeven van niet per se uit gelijk te zijn: iemand met een naar beperking kan best op tv een alternatief uit ontvangen of juist de meer een handvatten krijgen. Daarom pleiten wij voor op eerlijke kansen. een Deze moeten passen bij op tv het individu. -Iedereen naar een eerlijke kansen. HandicapNL heeft vier programma's het ingericht waar naar onze speerpunten 'heft van in uit eigen handen' en 'eerlijke kansen' een samenkomen. Wij bieden mogelijkheden naar aan door mensen met een handicap om uit zelf de tijdens regie op zich te door nemen en met eenzaamheid te op tv verminderen. Daarnaast geven we op tv familie en mantelzorgers de tijdens op tv mogelijkheid om een betere op balans te het vinden tussen draagkracht en het draaglast. De maatschappij dagen we met uit open door te staan de voor mensen met een een handicap en een hen eerlijke kansen te met bieden. De aanpak tijdens van de Handicap NL: HandicapNL ondersteunt de initiatieven die binnen de vier tijdens het programma's passen en deze zijn in toegespitst van op vier verschillendeniveau's. 1. Individueel het niveau: Sterker staan. We tijdens van helpen mensen met een tijdens handicap zelfverzekerder van in het leven te staan door een op hun talenten en uit mogelijkheden in te zetten. Zo het ondersteunen met we projecten die ontwikkeling van en zelfvertrouwen stimuleren en in kijken naar tijdens wat in van de betreffende situatie wél uit kan. 2. Familie niveau: Families met ondersteunen. We bieden naar mogelijkheden aan naar ouders, partners op tv en gezinnen tijdens de zware taken te combineren met tijdens hun eigen van leven. Zo willen we naar dreigende overbelasting bij een mantelzorgers van tegengaan en mensen tijdens met een handicap meer eigen door regie teruggeven. de 3. naar Sociaal niveau: Sociaal netwerk bouwen. met We geven gelegenheid met aan mensen met tijdens een handicap om door contacten te maken een en behouden. We uit ondersteunen op deze de zoektocht.Zo een willen we dreigende vereenzaming tegengaan en tijdens door verbondenheid met en in de uit samenleving stimuleren. in 4. Op op maatschappelijk niveau: Samenleving betrekken. We het willen zorg die aansluit de op bij de individuele behoefte. Dit op moet ontstaan naar door een veranderingen in het op beleid. Daarnaast door willen het we het sociaal-maatschappelijke beeld aanpassen door de misvattingen over mensen in met een een handicap op te uit lossen.

Werken je nieren een niet, dan in ga met je dood. De Nierstichting op tv zet alles op alles door zodat nierpatiënten in naar leven de blijven en écht naar blijven leven: met een uit beter levensperspectief en meer op tv vrijheid een en energie om gewoon de mens te een zijn. De Nierstichting wil van daarom het aantal een donoren vergroten de en doneren bij leven op stimuleren. We tijdens zetten in op preventie. Door met vroege opsporing op van mensen met naar nierschade, met voorlichting en op door aandacht in te vragen voor minder zout in in het tijdens eten. naar We werken keihard aan de een draagbare kunstnier en maken door onderzoek mogelijk naar tijdens de genezing van naar nierziekten. op tv Zo'n 50 in medewerkers en 75.000 het vrijwilligers zetten zich hiervoor in. door Van elke euro op die tijdens we in 2014 ontvingen naar via donaties (onze enige van inkomstenbron), een werd 76 cent besteed met aan het werk voor nierpatiënten uit (totaal 16 miljoen tijdens euro), met en 24 cent aan fondsenwerving een en van beheer & tijdens administratie.

Het Prinses Beatrix in met Spierfonds is er voor mensen door met een spierziekte, nu door het en in de toekomst. in Het ultieme doel het van het Prinses Beatrix tijdens Spierfonds is het genezen het van alle door spierziekten. tijdens Daarnaast maken we ons sterk op om de het huidige zorg voor een mensen met een spierziekte te met optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek het is het volgens ons de sleutel van tot alle oplossingen. We in willen naar daarin een voortrekkersrol spelen in door actief te op tv sturen. het Samenwerking met andere op spelers in het spierziektenveld naar is daarbij uit cruciaal.

PAX staat van voor vrede. Samen uit met mensen uit in conflictgebieden en mensen op tv in Nederland een werken wij aan een menswaardige met en vreedzame uit samenleving, naar overal in de tijdens wereld.

VluchtelingenWerk Nederland behartigt tijdens de tijdens belangen van vluchtelingen en asielzoekers een in Nederland, vanaf van het het moment van binnenkomst tot door en op tv met de integratie door in de Nederlandse naar samenleving.

DierenLot komt van op op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte naar en gewonde dieren in in Nederland: gezelschapsdieren, zwerf- en uit tijdens natuurdieren. Dit doet DierenLot samen met op tv zelfstandige lokale en uit regionale dierenhulporganisaties. het Speerpunten naar zijn: -Bewustwording bij het op Nederlandse publiek uit vergroten. -Verhogen zelfredzaamheid van uit deze organisaties. -Ondersteuning lokale en tijdens op regionale dierenhulporganisaties met middelen (financieel en van in door natura).

Oxfam met Novib: Wij zijn een wereldwijde in beweging van een mensen die samen armoede uit en van onrecht verslaan. In 93 landen tijdens pakken met wij de met problemen aan die armoede veroorzaken en uit in stand tijdens houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid met en gebrek met aan perspectief. Samen verslaan uit we armoede. Solidaridad op tv het gelooft in een wereld tijdens waar productie en door consumptie iedereen kan voeden, van met respect voor in elkaar, de aarde op tv en komende generaties. Solidaridad met brengt alle factoren van tijdens in productieketens bij door elkaar en betrekt ze bij in innovatieve oplossingen met om de productie uit te verbeteren. met Doel is de transitie het naar een duurzame en naar inclusieve op economie, met maximale opbrengst op tv voor alle de betrokkenen.

november 2018
17-11-2018 17:56

Nationaal MS Fonds

Socutera - Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds werft fondsen om onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de uiteindelijke genezing van MS te financieren. We coachen mensen met MS en hun verzorgers en geven voorlichting over MS.

10-11-2018 17:51

NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Socutera - NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind streeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze h...

03-11-2018 17:56

Stichting Alzheimer Nederland

Socutera - Stichting Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere toekoms...

27-10-2018 17:50

Diabetes Fonds Nederland

Socutera - Diabetes Fonds Nederland

Een ziekte als diabetes steelt de gezondheid van één miljoen Nederlanders, want het leidt tot allerlei ernstige lichamelijke problemen. Dat is onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom inspireren en ondersteunen we iedereen die zich sa...

20-10-2018 17:50

KNCV Tuberculosefonds

Socutera - KNCV Tuberculosefonds

De doelen van KNCV Tuberculosefonds zijn dat iedereen met tbc gevonden, gediagnostiseerd en behandeld wordt, het vergaren en delen van kennis voor een zo effectief mogelijke bestrijding van tbc met bestaande en nieuwe methodes en het verste...

13-10-2018 17:50

Trombosestichting Nederland

Socutera - Trombosestichting Nederland

De Trombosestichting Nederland zet zich in voor het verlenen van subsidies aan onderzoekers op het gebied van trombose, het verwerven van fondsen daartoe, het kritisch begeleiden van gesubsidieerd onderzoek, het vervaardigen van voorlichtin...

06-10-2018 17:50

Plan International Nederland

Socutera - Plan International Nederland

Wereldwijd groeien miljoenen kinderen op in armoede. Ontwikkelingsorganisatie Plan zet zich al 75 jaar in voor deze kinderen. In 50 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika worden projecten uitgevoerd om de kansen van kinderen te verbetere...

29-09-2018 17:50

Dierenbescherming

Socutera - Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen...

22-09-2018 17:50

HandicapNL

Socutera - HandicapNL

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen. Nederland kent ruim twee miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. Hoe divers de handicaps ook zijn, de alledaagse problemen vertonen veel overeenkomsten. Eenzaamheid,...

15-09-2018 20:29

Nierstichting

Socutera - Nierstichting

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil ...

08-09-2018 17:49

Prinses Beatrix Spierfonds

Socutera - Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds is er voor mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is het genezen van alle spierziekten. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mense...

01-09-2018 17:50

PAX

Socutera - PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en mensen in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

25-08-2018 17:51

Vluchtelingenwerk Nederland

Socutera - Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

18-08-2018 17:50

Stichting Dierenlot

Socutera - Stichting Dierenlot

DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde dieren in Nederland: gezelschapsdieren, zwerf- en natuurdieren. Dit doet DierenLot samen met zelfstandige lokale en regionale dierenhulporganisaties. Speerpunten zijn:...

11-08-2018 17:50

Solidaridad

Socutera - Solidaridad

Oxfam Novib: Wij zijn een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede en onrecht verslaan. In 93 landen pakken wij de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan per...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Socutera gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Socutera de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Socutera bij Socutera liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Socutera. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Socutera gemist

Uitzending gemist van Socutera? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Socutera, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Socutera? Hier kun je alle uitzendingen van Socutera kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 223
  • Laatste uitzending op 17-11-2018 om 17:56 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord