Programma gemist?

Werft in fondsen om onderzoek naar betere met het behandelmethoden en naar de door uiteindelijke genezing van MS op te financieren. door We coachen mensen met met MS en hun uit verzorgers en geven voorlichting in over naar MS.

NSGK door streeft naar een samenleving uit waarin het mensen met en zonder in handicap vanzelfsprekend samenleven. Waar kinderen tijdens met een handicap de kunnen de meespelen en het nooit meer aan op tv de zijlijn staan. Waar ze hun op tv met eigen talenten kunnen naar ontwikkelen in sport, theater, muziek of op kunst, een net als andere kinderen. Waar uit uit ze op zichzelf kunnen op wonen als ze daar naar aan toe zijn, uit niet in grote door instituten in uit de bossen maar midden op tv in op tv de maatschappij. Waar ze gewoon naar door school van kunnen om met het beste uit zichzelf te leren tijdens halen, op tv zodat ze later ook een in een baan kunnen vinden en in tijdens hun eigen onderhoud kunnen door voorzien. Waar een ze op tv gewoon kunnen leven en uit zich ontwikkelen, net als in hun leeftijdgenoten. op Om dat te bereiken tijdens geven het we financiële steun aan met projecten die dat met mogelijk maken, tijdens zoals toegankelijke speeltuinen, op tv aangepaste sportaccommodaties, kleinschalige woongroepen, projecten voor een naar inclusief onderwijs, werkervaringsprojecten en van nog veel tijdens meer.

Alzheimer Nederland de geeft al op ruim 25 jaar hulp van en op informatie aan mensen met van dementie en hun naar directe omgeving. naar Door belangenbehartiging en financiering van van wetenschappelijk onderzoek van werkt Alzheimer van Nederland aan een betere toekomst, uiteindelijk een zonder een dementie.

Een ziekte als van een diabetes steelt de naar gezondheid van een miljoen Nederlanders, want in dit leidt tot in de allerlei ernstige lichamelijke problemen. naar Dat is onacceptabel, vindt uit het Diabetes Fonds. Daarom de inspireren en van ondersteunen in we iedereen die zich op tv samen met ons wil het inzetten voor onderzoek. met Want een zo komen er betere behandelingen voor op diabetes en op tv kunnen we de in de naar toekomst diabetes genezen en voorkomen. met Samenwerken heeft op tv zin!

Gelooft in een door wereld waar een productie en consumptie iedereen op tv kan de voeden, met respect voor op elkaar, de in aarde en komende door generaties. Solidaridad naar brengt alle actoren in productieketens tijdens bij elkaar en naar betrekt op ze bij innovatieve oplossingen op tv om de productie te door verbeteren. Doel het is de naar transitie naar een duurzame met en inclusieve economie, met maximale uit in opbrengst voor alle naar betrokkenen.

Stichting op tv Hart voor Kinderen zet zich tijdens wereldwijd in om de verlaten en kwetsbare tijdens naar kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen een te bieden op van een van beter leven. Kleinschalige projecten tijdens en incidentele noodhulp met met door op korte termijn zichtbare resultaten. in Speerpunten daarbij op zijn: kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en het een zelfredzaamheid.

Het bevorderen van in medisch op tv wetenschappelijk onderzoek op van het gebied uit van trombose; het geven de van voorlichting een op het gebied van trombose; op het doen de geven van postacademisch een onderwijs.

Heeft ten op doel dieren te in beschermen in de door ruimste zin van uit het woord en door hun op tv belangen te behartigen. De Dierenbescherming het gaat hierbij uit door van het de eigen waarde van het uit dier, de los van de nutswaarde die door het dier het voor de mensen tijdens mag bezitten. in Dieren behoren met het respect behandeld te worden als zelfstandige op wezens met gevoelens, op bewustzijn een en integriteit. Gezondheid en uit het welzijn met van het met individuele dier staan hierbij het centraal.

Wil een dat mensen met een uit verstandelijke beperking de een volwaardig naar leven kunnen leiden op waarin zij hun talenten kunnen op inzetten en ontwikkelen op en op een hun door passende manier met kunnen participeren in de door samenleving. De projecten naar die wij steunen, uit variëren van activiteiten met het die het leven verrijken tot op initatieven die de op maatschappelijke participatie op tv van mensen met een met verstandelijke een beperking bevorderen, bijvoorbeeld op op het terrein van van arbeid.

Werken de je nieren niet, dan ga op de je dood. De Nierstichting zet alles van op alles uit zodat in nierpatiënten in leven tijdens blijven en écht blijven leven: uit met een beter door levensperspectief en het meer vrijheid en energie tijdens om gewoon op mens te zijn. De in Nierstichting wil een daarom het aantal donoren vergroten tijdens en doneren bij de door leven stimuleren. We uit zetten in op preventie. Door van vroege opsporing van tijdens mensen met nierschade, met in voorlichting van en door aandacht met te vragenvoor minder zout in tijdens van het eten. We werken keihard tijdens aan een door draagbare kunstnier en in maken onderzoek mogelijk naar de door genezing het van nierziekten. Zo'n 50 op medewerkers de en 75.000 vrijwilligers zetten op zich hiervoor in. Van elke de euro die we van in 2014 ontvingen met via donaties van (onze enige inkomstenbron), werd tijdens op 76 cen besteed aan met het werk voor nierpatiënten het (totaal 16 miljoen euro), op en 24 cent op aan fondsenwerving en de beheer en op administratie.

Is er op voor mensen het met een in spierziekte, nu en in de toekomst. op Het ultieme tijdens doel van het Prinses het Beatrix Spierfonds het is in het genezen van in alle spierziekten. Daarnaast maken we met ons sterk om met de huidige zorg voor van mensen met een een spierziekte te tijdens optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek tijdens is volgens ons de op sleutel van tot alle oplossingen. op tv We willen daarin een op tv voortrekkersrol spelen door actief naar te sturen. naar Samenwerking met andere op tv spelers in het spierziektenveld met is daarbij van cruciaal.

KWF Kankerbestrijding: uit Zet op zich in voor minder kanker, op meer genezing door en een betere kwaliteit door van leven voor uit (ex)kankerpatiënten. het En zet zich in op uit het gebied tijdens van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten- tijdens ondersteuning en met fondsenwerving. Wilde Ganzen: naar Steunt van duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door Nederlanders samen met met de een lokale bevolking. een PAX: In naar dertien landen maken op tv betrokken medewerkers en lokale op tv partnerorganisaties zich sterk voor de vrede en uit verzoening in van conflictgebieden.

Wil tijdens de wereld openen de voor kinderen en jongeren met een door een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat op tv ze kunnen het meedoen en meetellen tijdens in hun gemeenschap. op tv Samen met lokale op tv contactpersonen zorgt het van Lilianefonds voor directe, persoonsgerichte en op tv op kleinschalige hulp op maat. het Met persoonlijke aandacht en door (para)medische en sociale naar revalidatie stimuleert naar het fonds de naar groei van het uit kind. 'Tegelijkertijd proberen we een de op tv omgeving te onsluiten en een de toekomstkansen van het een kind te verbeteren door een van onderwijs, werk en inkomen. Een op behoorlijk bestaan naar is geen gunst, uit het is tijdens een basisrecht voor het elk kind.'

De Leprastichting uit wil in dat lepra niet langer levens verwoest. een Zij zorgt voor in vroege opsporing om van handicaps door uit lepra te voorkomen. van Voor door genezing om de keten van besmetting de een te doorbreken. En de voor medische, sociale en tijdens economische revalidatie, op tv zodat ex-patiënten weer gewoon op kunnen deelnemen de aan de maatschappij. Dit doet de zij in door samenwerking met lokale de organisaties als overheden. De door Leprastichting assisteert, tijdens adiviseert en een traint bij de uitvoering naar van leprabestrijdings- en revalidatieprogramma's tijdens om naar ervoor te zorgen dat op elke nieuwe de leprapatiënt op tijd in wordt gevonden en tijdens behandeld, zodat de ziekte met niet langer handicaps op tv veroorzaakt. Mensen met een met handicap door lepra kunnen uit volwaardig deelnemen aan met de in samenleving en worden niet meer naar door gestigmatiseerd.

De naar Leprastichting wil dat lepra niet op langer levens verwoest. in Zij zorgt voor met naar vroege opsporing, om naar handicaps door lepra te voorkomen. Voor de genezing om de een keten van van besmetting de te doorbreken. En voor in medische, sociale een en economische revalidatie, zodat de ex-patiënten weer gewoon op tv kunnen deelnemen uit aan de maatschappij. Dit doet zij het in samenwerking van met lokale organisaties als op tv overheden. De in Leprastichting assisteert, naar adiviseert en traint bij de door het uitvoering van leprabestrijdings- en in revalidatieprogramma's om ervoor te zorgen naar dat elke de nieuwe tijdens leprapatiënt op tijd wordt uit gevonden en behandeld, zodat de naar ziekte niet langer het handicaps op tv veroorzaakt. Mensen met een handicap tijdens door door lepra kunnen volwaardig met deelnemen aan de samenleving en een worden niet tijdens meer een gestigmatiseerd.

november 2017
18-11-2017 17:57

Nationaal MS Fonds

Socutera - Nationaal MS Fonds

Werft fondsen om onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de uiteindelijke genezing van MS te financieren. We coachen mensen met MS en hun verzorgers en geven voorlichting over MS.

11-11-2017 17:57

NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Socutera - NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

NSGK streeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samenleven. Waar kinderen met een handicap kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in sport, t...

04-11-2017 17:51

Alzheimer Nederland

Socutera - Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere toekomst, uiteind...

28-10-2017 17:56

Diabetes Fonds

Socutera - Diabetes Fonds

Een ziekte als diabetes steelt de gezondheid van een miljoen Nederlanders, want dit leidt tot allerlei ernstige lichamelijke problemen. Dat is onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom inspireren en ondersteunen we iedereen die zich sa...

21-10-2017 17:50

Solidaridad

Socutera - Solidaridad

Gelooft in een wereld waar productie en consumptie iedereen kan voeden, met respect voor elkaar, de aarde en komende generaties. Solidaridad brengt alle actoren in productieketens bij elkaar en betrekt ze bij innovatieve oplossingen om de p...

14-10-2017 17:49

Stichting Hart voor Kinderen

Socutera - Stichting Hart voor Kinderen

Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Kleinschalige projecten en incidentele noodhulp met op korte termijn zichtbare...

08-10-2017 16:51

Trombosestichting Nederland

Socutera - Trombosestichting Nederland

Het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose; het geven van voorlichting op het gebied van trombose; het doen geven van postacademisch onderwijs.

01-10-2017 16:43

Dierenbescherming

Socutera - Dierenbescherming

Heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Diere...

24-09-2017 16:53

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Socutera - Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden waarin zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen en op een hun passende manier kunnen participeren in de samenleving. De projecten die wij steunen, var...

17-09-2017 16:50

Nierstichting

Socutera - Nierstichting

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil ...

09-09-2017 17:57

Prinses Beatrix Spierfonds

Socutera - Prinses Beatrix Spierfonds

Is er voor mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is het genezen van alle spierziekten. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een spierziekte te optima...

02-09-2017 17:50

KWF Kankerbestrijding, Wilde Ganzen en PAX

Socutera - KWF Kankerbestrijding, Wilde Ganzen en PAX

KWF Kankerbestrijding: Zet zich in voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. En zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten- ondersteuning en fondsenw...

26-08-2017 17:50

Liliane Fonds

Socutera - Liliane Fonds

Wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Lilianefonds voor directe, persoonsgerichte en klein...

19-08-2017 17:50

Leprastichting

Socutera - Leprastichting

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgt voor vroege opsporing om handicaps door lepra te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en economische revalidatie,...

12-08-2017 17:50

Leprastichting

Socutera - Leprastichting

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgt voor vroege opsporing, om handicaps door lepra te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en economische revalidatie...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 12. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Socutera gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Socutera de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Socutera bij Socutera liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Socutera. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Socutera gemist

Uitzending gemist van Socutera? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Socutera, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Socutera? Hier kun je alle uitzendingen van Socutera kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 172
  • Laatste uitzending op 18-11-2017 om 17:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord