Programma gemist?

VSO is een een ontwikkelingsorganisatie die in op aanvraag uit vakdeskundigen uitzendt naar lokale met partnerorganisaties in meer dan het dertig het van de allerarmste landen met in naar voornamelijk Afrika en Azië. Deze op deskundigen delen naar hun kennis en ervaring, waar een tijdens het hun lokale collega's aan op ontbreekt. op tv Hierdoor zijn onze partnerorganisaties beter naar in in staat armoede duurzaam uit te bestrijden en kunnen met ze uiteindelijk op op eigen benen tijdens staan.

Er zijn op met dit moment naar ruim 525 op tv Erkende Goede op tv Doelen in Nederland. Hiermee een staat circa 80% een van het van particuliere geefgeld onder actief toezicht uit van het CBF, toezichthouder in goede doelen. Twee in jaar na van de introductie van 'de een Erkenning', is deze de tijdens hard op weg om de standaard een te worden in tijdens de de goededoelensector.

Het met Oranje Fonds naar bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door een tijdens de steun van het Oranje met Fonds een ontmoeten mensen elkaar of met vinden zij een met nieuwe plek in de naar maatschappij.

Het op Leger des Heils is naar er voor mensen uit zonder door helper. Het maakt niet op uit welke achtergrond of op levensovertuiging de zij hebben. Iedereen kan met een beroep doen uit op het Leger des op tv Heils. in Het Leger des door Heils gelooft in kansen voor iedereen. van Omdat een iedereen ertoe doet. Het uit Leger des Heils met is een internationale een beweging en actief in in meer dan op tv 120 met landen.

Het van Nationaal MS Fonds werft van fondsen om onderzoek naar de betere behandelmethoden naar en naar met de uiteindelijke genezing van van MS te naar financieren. We coachen op tv mensen met MS en naar hun verzorgers en geven uit voorlichting op tv over MS.

De Nederlandse Stichting het voor het van Gehandicapte Kind streeft in naar een samenleving tijdens waarin mensen met en door in zonder handicap vanzelfsprekend samen uit leven. Waar kinderen op met een handicap in kunnen meespelen en tijdens nooit meer aan de zijlijn door staan. naar Waar ze hun met eigen talenten kunnen ontwikkelen in op sport, theater, muziek in of kunst, net uit als andere kinderen. door Waar ze op uit zichzelf kunnen het wonen als het ze daar aan toe zijn, met niet van in grote instituten in uit de bossen maar midden op tv in de maatschappij. naar Waar naar ze gewoon naar op school kunnen om in het beste op tv uit zichzelf te een leren halen, zodat ze door later ook een met baan kunnen vinden en in op in hun eigen onderhoud het kunnen voorzien. Waar ze gewoon op tv kunnen tijdens leven en zich uit ontwikkelen, net als door hun leeftijdgenoten. Om dat naar te bereiken geven we financiële op steun aan een projecten die tijdens dat mogelijk maken, op tv zoals toegankelijke de speeltuinen, aangepaste sportaccommodaties, het kleinschalige woongroepen, projecten voor inclusief een onderwijs, werkervaringsprojecten naar en nog veel het meer.

Stichting op Alzheimer Nederland van geeft al ruim 25 jaar hulp het en een informatie aan mensen de met dementie en door hun directe omgeving. Door belangenbehartiging tijdens en van financiering van in wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan op uit een betere toekomst, uiteindelijk zonder door dementie.

Een ziekte als tijdens tijdens diabetes steelt de gezondheid een van één miljoen Nederlanders, want in het het leidt tot allerlei ernstige lichamelijke door problemen. een Dat is onacceptabel, vindt het een Diabetes Fonds. Daarom op inspireren en op ondersteunen uit we iedereen die zich samen met door ons wil op tv inzetten voor onderzoek. Want door zo op tv komen er met betere behandelingen voor diabetes en kunnen op tv op tv we in de toekomst diabetes genezen op tv op tv en voorkomen. Samenwerken heeft door zin!

De met doelen van KNCV tijdens Tuberculosefonds zijn het dat iedereen met tbc gevonden, met gediagnostiseerd en behandeld het wordt, het vergaren uit en delen van met kennis voor van een zo een effectief mogelijke bestrijding van tbc met naar bestaande op en nieuwe methodes en tijdens het versterken op tv van de tijdens lokale infrastructuur en van samenwerking tussen overheid, uit samenleving en private uit partijen.

De het Trombosestichting Nederland op tv zet zich in voor tijdens het verlenen van subsidies naar aan uit onderzoekers op het gebied van van trombose, het verwerven van in fondsen daartoe, het in kritisch begeleiden van door door gesubsidieerd onderzoek, het vervaardigen een van voorlichtingsmateriaal en alle de overige middelen die door bevorderlijk kunnen zijn voor een het door beoogde doel.

Wereldwijd groeien miljoenen naar op tv kinderen op in armoede. Ontwikkelingsorganisatie Plan het tijdens zet zich al 75 jaar van in voor deze kinderen. naar op In 50 landen door in Azië, Afrika en naar Latijns-Amerika worden projecten uitgevoerd om naar de de kansen van kinderen op te verbeteren. Plan een zorgt ervoor dat kinderen in in op tv een veilige omgeving kunnen opgroeien, dat van het er gezondheidszorg is, dat ze de naar school kunnen de en dat naar ze de kans met krijgen op een op tv hoopvolle toekomst. Uitganspunt in voor het werk van naar Plan tijdens is het VN-verdrag voor de uit Rechten van het tijdens Kind.

De de Dierenbescherming heeft ten de doel dieren te beschermen in op de ruimste zin tijdens van het woord naar de en hun belangen te behartigen. op tv De Dierenbescherming het gaat hierbij uit van de door met eigenwaarde van het op tv dier, los van de uit nutswaarde die een het dier voor de mensen op mag bezitten. het Dieren behoren met de respect behandeld door te worden als zelfstandige wezens op tv met gevoelens, bewustzijn door en integriteit. Gezondheid en naar het welzijn van door het individuele op tv dier staan hierbij door centraal.

Iedereen moet volwaardig op tv mee kunnen doen. de Nederland kent ruim op tv twee door miljoen mensen met een fysieke, in verstandelijke of meervoudige tijdens beperking. van Hoe divers de tijdens handicaps ook uit zijn, de alledaagse problemen door vertonen veel overeenkomsten. Eenzaamheid, weinig uit eigen regie, overbelasting het van familie, van afhankelijkheid en ingewikkelde door regelgeving: het een zijn voorbeelden van zaken waar van mensen het met een handicap dagelijks met tegenaan lopen. op tv HandicapNL droomt tijdens van een Nederland waarin mensen het met een handicap op tv volwaardig meedoen de in de samenleving. Wij willen in naar een maatschappij waarin zij zo tijdens goed mogelijk van in staat worden door gesteld om eigen uit keuzes te uit maken. We willen hen naar weerbaarder en zichtbaarder door maken. Door mensen met met een handicap zelf meer met leiding uit te laten nemen, maar ook tijdens op door de maatschappij ertoe naar aan te zetten eerlijke op kansen te bieden. tijdens (HandicapNL is ontstaan uit een met de krachtenbundeling van Fonds verstandelijk het gehandicapten en Revalidatiefonds in tijdens door april 2018.) -Heft in eigen uit handen: De door overheid en de maatschappij vragen onder de noemers 'participatie' het het en 'zelfredzaamheid' steeds meer tijdens van individuen. Iedereen moet zichzelf uit waar mogelijk zo naar goed als mogelijk met kunnen redden. Wanneer op tv je met een fysieke naar of verstandelijke beperking hebt, kan door dat het erg lastig zijn. Om het meer eigen keuzes door te maken en regie naar te krijgen over je uit eigen naar leven heb je kennis, vaardigheden, tijdens uit lef, doorzettingsvermogen en extra steun op tv van de mensen op tv om je heen op tv nodig. HandicapNL steunt organisaties door en op projecten die mensen van met een handicap met helpen het heft in eigen in tijdens handen te nemen. -Eerlijke naar kansen. Meedoen in de het maatschappij wordt met mede bepaald op tv door de kansen die het je krijgt. Maar mensen met op een van handicap krijgen niet altijd passende op op mogelijkheden. Kansen hoeven niet per op se gelijk te op tv zijn: van iemand met een beperking uit kan best een alternatief ontvangen met of juist door meer van handvatten krijgen. Daarom pleiten wij voor uit eerlijke het kansen. Deze moeten passen bij tijdens het individu. -Iedereen in een eerlijke kansen. HandicapNL door heeft vier programma's ingericht waar van onze uit speerpunten 'heft in eigen handen' op tv en 'eerlijke kansen' samenkomen. de Wij bieden met mogelijkheden aan mensen op tv met een handicap een om op zelf de regie tijdens op zich te nemen en eenzaamheid naar op tv te verminderen. Daarnaast op tv geven we familie het en mantelzorgers de mogelijkheid om een met betere een balans te vinden door tussen draagkracht en op tv draaglast. De maatschappij in dagen we uit tijdens open te staan voor mensen tijdens met een van handicap en hen op eerlijke kansen te bieden. de De aanpak op van met Handicap NL: HandicapNL ondersteunt initiatieven de die in binnen de vier programma's passen het en deze zijn in toegespitst op vier uit verschillendeniveau's. 1. Individueel de niveau: door Sterker staan. We op helpen mensen met een handicap tijdens zelfverzekerder het in het leven te staan door met hun talenten en door uit mogelijkheden in te zetten. Zo ondersteunen het we projecten in die ontwikkeling en door zelfvertrouwen stimuleren en in kijken naar naar wat in van de betreffende situatie wél kan. de 2. Familie niveau: Families naar met ondersteunen. We bieden uit mogelijkheden aan ouders, een partners en gezinnen de tijdens zware taken te combineren het met hun eigen leven. naar Zo willen we naar dreigende overbelasting bij op tv mantelzorgers op tv tegengaan en mensen met het een handicap meer eigen met regie de teruggeven. 3. Sociaal een niveau: Sociaal een netwerk bouwen. We een geven gelegenheid aan mensen met een op tv een handicap om contacten te maken en tijdens door behouden. We ondersteunen op deze zoektocht.Zo van in willen we dreigende vereenzaming tegengaan en een verbondenheid met met en een in de samenleving stimuleren. 4. Op op tv van maatschappelijk niveau: Samenleving betrekken. We willen met op tv zorg die aansluit bij de individuele met behoefte. Dit op moet ontstaan door tijdens een op tv veranderingen in het beleid. Daarnaast naar willen we met het sociaal-maatschappelijke beeld het aanpassen door misvattingen naar over mensen met een handicap op tv de op te lossen.

Werken op je nieren niet, met dan ga je een dood. De Nierstichting met zet alles op alles in zodat in nierpatiënten in leven in blijven en écht blijven leven: met met een de beter levensperspectief en meer de vrijheid met en energie om gewoon mens te op tv zijn. De Nierstichting van wil daarom het in uit aantal donoren vergroten en het doneren bij het leven stimuleren. We zetten in een op preventie. van Door vroege opsporing van mensen door tijdens met nierschade, met voorlichting en door van tijdens aandacht te vragen tijdens voor minder zout op in het eten. We in werken keihard aan een in draagbare kunstnier en maken naar onderzoek het mogelijk naar de genezing van naar het nierziekten. Zo'n 50 medewerkers door en 75.000 vrijwilligers zetten een zich met hiervoor in. Van elke euro met die op tv we in 2014 ontvingen via donaties door (onze enige de inkomstenbron), werd 76 door cent door besteed aan het het werk voor nierpatiënten (totaal 16 miljoen uit euro), een en 24 cent aan fondsenwerving het en beheer & op tijdens administratie.

Het Prinses Beatrix op Spierfonds in is er tijdens voor mensen met een uit spierziekte, nu met en in de toekomst. Het naar ultieme doel van het een Prinses Beatrix met Spierfonds is het de genezen van alle spierziekten. van Daarnaast tijdens maken we ons sterk om de de tijdens huidige zorg voor mensen met het een spierziekte tijdens te optimaliseren. Wetenschappelijk door onderzoek is volgens ons op tv de met sleutel tot alle oplossingen. van We willen daarin een een voortrekkersrol een spelen door actief te door sturen. uit Samenwerking met andere spelers in naar het spierziektenveld is op daarbij de cruciaal.

december 2018
15-12-2018 17:56

Stichting VSO Nederland

Socutera - Stichting VSO Nederland

VSO is een ontwikkelingsorganisatie die op aanvraag vakdeskundigen uitzendt naar lokale partnerorganisaties in meer dan dertig van de allerarmste landen in voornamelijk Afrika en Azië. Deze deskundigen delen hun kennis en ervaring, waar het...

08-12-2018 17:57

Geef Gerust aan een Erkend Goed Doel

Socutera - Geef Gerust aan een Erkend Goed Doel

Er zijn op dit moment ruim 525 Erkende Goede Doelen in Nederland. Hiermee staat circa 80% van het particuliere geefgeld onder actief toezicht van het CBF, toezichthouder goede doelen. Twee jaar na de introductie van 'de Erkenning', is deze ...

01-12-2018 17:50

Oranje Fonds

Socutera - Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door de steun van het Oranje Fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

24-11-2018 17:56

Leger des Heils

Socutera - Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat ieder...

17-11-2018 17:56

Nationaal MS Fonds

Socutera - Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds werft fondsen om onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de uiteindelijke genezing van MS te financieren. We coachen mensen met MS en hun verzorgers en geven voorlichting over MS.

10-11-2018 17:51

NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Socutera - NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind streeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze h...

03-11-2018 17:56

Stichting Alzheimer Nederland

Socutera - Stichting Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere toekoms...

27-10-2018 17:50

Diabetes Fonds Nederland

Socutera - Diabetes Fonds Nederland

Een ziekte als diabetes steelt de gezondheid van één miljoen Nederlanders, want het leidt tot allerlei ernstige lichamelijke problemen. Dat is onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom inspireren en ondersteunen we iedereen die zich sa...

20-10-2018 17:50

KNCV Tuberculosefonds

Socutera - KNCV Tuberculosefonds

De doelen van KNCV Tuberculosefonds zijn dat iedereen met tbc gevonden, gediagnostiseerd en behandeld wordt, het vergaren en delen van kennis voor een zo effectief mogelijke bestrijding van tbc met bestaande en nieuwe methodes en het verste...

13-10-2018 17:50

Trombosestichting Nederland

Socutera - Trombosestichting Nederland

De Trombosestichting Nederland zet zich in voor het verlenen van subsidies aan onderzoekers op het gebied van trombose, het verwerven van fondsen daartoe, het kritisch begeleiden van gesubsidieerd onderzoek, het vervaardigen van voorlichtin...

06-10-2018 17:50

Plan International Nederland

Socutera - Plan International Nederland

Wereldwijd groeien miljoenen kinderen op in armoede. Ontwikkelingsorganisatie Plan zet zich al 75 jaar in voor deze kinderen. In 50 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika worden projecten uitgevoerd om de kansen van kinderen te verbetere...

29-09-2018 17:50

Dierenbescherming

Socutera - Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen...

22-09-2018 17:50

HandicapNL

Socutera - HandicapNL

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen. Nederland kent ruim twee miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. Hoe divers de handicaps ook zijn, de alledaagse problemen vertonen veel overeenkomsten. Eenzaamheid,...

15-09-2018 20:29

Nierstichting

Socutera - Nierstichting

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil ...

08-09-2018 17:49

Prinses Beatrix Spierfonds

Socutera - Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds is er voor mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is het genezen van alle spierziekten. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mense...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 16. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Socutera gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Socutera de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Socutera bij Socutera liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Socutera. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Socutera gemist

Uitzending gemist van Socutera? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Socutera, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Socutera? Hier kun je alle uitzendingen van Socutera kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 227
  • Laatste uitzending op 15-12-2018 om 17:56 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord