Programma gemist?

Aflevering een 39 - Voorlichting: uit Fonds Verstandelijk Gehandicapten: Fonds uit Verstandelijk Gehandicapten wil tijdens dat mensen met een door verstandelijke beperking een tijdens volwaardig een leven kunnen leiden waarin naar zij op hun talenten kunnen met inzetten en ontwikkelen.

Werken het je nieren niet, met dan ga door je dood. De Nierstichting zet een alles op alles van zodat nierpatiënten in van leven in blijven en écht blijven leven: met een een beter in levensperspectief en meer op tv vrijheid naar en energie om gewoon mens te op tv zijn. De Nierstichting uit wil daarom door het uit aantal donoren vergroten en doneren bij de leven stimuleren. op tv We zetten in in op preventie. Door vroege naar op opsporing van mensen met nierschade, met van voorlichting tijdens en door aandacht te vragenvoor door minder zout in op het een eten. We werken een keihard aan een draagbare kunstnier een tijdens en maken onderzoek mogelijk naar de tijdens genezing tijdens van nierziekten. Zo'n van 50 medewerkers en 75.000 vrijwilligers de zetten naar zich hiervoor in. Van elke op euro op die we in 2014 ontvingen op een via donaties (onze enige inkomstenbron), werd naar naar 76 cen besteed aan het een werk voor nierpatiënten met (totaal met 16 miljoen euro), en een 24 cent van aan fondsenwerving en het beheer en administratie.

Is er op voor mensen met een naar van spierziekte, nu en naar in de toekomst. op Het ultieme doel tijdens van het Prinses Beatrix Spierfonds is op tv het genezen van op alle met spierziekten. Daarnaast maken we ons een tijdens sterk om de huidige zorg de voor mensen met een uit spierziekte te optimaliseren. naar Wetenschappelijk onderzoek met is volgens ons door de sleutel tot alle de oplossingen. We een willen daarin een met voortrekkersrol spelen door actief van te in sturen. Samenwerking met andere op spelers in op het spierziektenveld tijdens is daarbij cruciaal.

KWF Kankerbestrijding: op tv Zet zich in voor in minder naar kanker, meer genezing en een op betere kwaliteit tijdens van leven een voor (ex)kankerpatiënten. En zet zich naar in op door het gebied uit van wetenschappelijk uit onderzoek, voorlichting, patiënten- ondersteuning een en fondsenwerving. op Wilde Ganzen: Steunt duurzame van ontwikkelingsprojecten, opgezet naar door Nederlanders samen met de de lokale bevolking. van PAX: In het dertien landen maken uit betrokken medewerkers en door lokale partnerorganisaties zich sterk voor vrede de en verzoening een in de conflictgebieden.

Wil de wereld in openen voor in kinderen en jongeren de met een met handicap in ontwikkelingslanden. een Zodat ze kunnen meedoen en van in meetellen in hun in gemeenschap. Samen met de lokale contactpersonen zorgt het Lilianefonds voor op tv directe, persoonsgerichte en naar kleinschalige hulp tijdens op maat. met Met persoonlijke aandacht en (para)medische op tv en met sociale revalidatie stimuleert het het fonds de groei door van het kind. 'Tegelijkertijd tijdens proberen we het de in omgeving te onsluiten en de toekomstkansen met van naar het kind te verbeteren op tv door onderwijs, uit werk en tijdens inkomen. Een behoorlijk bestaan een is geen gunst, het de is van een basisrecht voor elk tijdens kind.'

De Leprastichting de wil dat lepra op niet langer levens in verwoest. Zij zorgt in voor de vroege opsporing om van handicaps door lepra te voorkomen. Voor uit met genezing om de keten van op tv besmetting te doorbreken. van En voor medische, sociale de de en economische revalidatie, zodat ex-patiënten de weer een gewoon kunnen deelnemen van aan de maatschappij. Dit van doet zij in tijdens samenwerking met tijdens lokale organisaties als overheden. De op Leprastichting assisteert, adiviseert tijdens en traint bij op tv de uitvoering van leprabestrijdings- uit en revalidatieprogramma's om in op tv ervoor te zorgen tijdens dat elke nieuwe van leprapatiënt op tijd van wordt gevonden en behandeld, zodat de een ziekte de niet langer tijdens handicaps veroorzaakt. Mensen met een handicap een het door lepra kunnen volwaardig naar deelnemen aan de samenleving en in worden niet meer met in gestigmatiseerd.

De een Leprastichting wil uit dat lepra niet de langer levens verwoest. Zij met zorgt voor van vroege opsporing, om op tv handicaps door lepra te voorkomen. Voor in genezing om de door keten van besmetting naar te een doorbreken. En voor medische, in sociale en tijdens economische revalidatie, de zodat ex-patiënten weer in gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. van de Dit doet zij in in samenwerking met lokale organisaties de als overheden. De de Leprastichting assisteert, van adiviseert en traint bij de in uitvoering van uit leprabestrijdings- en revalidatieprogramma's om op ervoor te zorgen op dat elke nieuwe tijdens leprapatiënt op tijd met in wordt gevonden en behandeld, zodat door de ziekte met niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen op tv uit met een handicap door de lepra kunnen volwaardig deelnemen uit aan de samenleving en van worden niet meer tijdens de gestigmatiseerd.

Heeft op tv ten doel de dieren te beschermen de in de ruimste zin van het een uit woord en hun belangen tijdens te behartigen. De Dierenbescherming gaat een naar hierbij uit van door de eigen waarde een van het dier, los van door de in nutswaarde die het dier het voor de mensen mag het bezitten. Dieren naar behoren met respect behandeld te van met worden als zelfstandige wezens met in gevoelens, bewustzijn in en integriteit. Gezondheid naar en het welzijn van het in individuele dier uit staan hierbij door centraal.

Nationaal Ouderenfonds richt op tv zicht op het een welzijn in van kwetsbare ouderen. Dierenbescherming komt naar met op voor alle vergeten, mishandelde en uit afgedankte door dieren. Prinses Beatrix Spierfonds is op tv een er voor mensen met een spierziekte, een nu en het in de uit toekomst.

De Dierenbescherming heeft met ten doel dieren met de te beschermen in de van ruimste zin van uit het woord en hun belangen de te behartigen. het De naar Dierenbescherming gaat hierbij uit in van de eigenwaarde van van het dier, los van van de nutswaarde die in het dier met voor de mensen mag met bezitten. Dieren behoren tijdens met respect in behandeld te worden als met zelfstandige wezens op tv met van gevoelens, bewustzijn en integriteit. uit Gezondheid en met het welzijn van het individuele dier naar staan hierbij tijdens centraal.

Brooke Hospital het for Animals streeft het naar een structurele verbetering het van het welzijn uit van werkpaarden van en ezels in landen met als van Egypte, India en Pakistan. op tv Door de leefomstandigheden het van werkdieren te uit verbeteren, helpt Brook ook van de op straatarme mensen die voor in hun levensonderhoud van op de dieren afhankelijk uit zijn.

De Leprastichting op tv wil uit dat lepra niet het langer levens verwoest. naar Zij zorgt voor een vroege opsporing, om handicaps naar door lepra door te voorkomen. Voor genezing om het de keten op van besmetting op te doorbreken. En voor medische, sociale in en economische naar revalidatie, zodat op ex-patiëten weer gewoon het kunnen deelnemen aan in de maatschappij. Dit doet uit zij in samenwerking met uit lokale organisaties een als overheden. in De Leprastichting op tv assisteert, adiviseert en op traint bij de uitvoering van door leprabestrijdings- en revalidatieprogramma's een om ervoor te met zorgen dat elke nieuw uit tijdens leprapatiënt op tijd wordt van gevonden en behandeld, zodat uit de ziekte in niet langer handicaps veroorzaakt. uit Mensen uit met een handicap de door lepra kunnen het volwaardig deelnemen aan de samenleving en de worden het niet meer de gestigmatiseerd.

Verleent een directe hulp aan vluchtelingen een en ontheemden in in de regio, een komt in Nederland op de voor de hun belangen en geeft voorlichting over het hen. Wereldwijd zijn een ruim 65 naar miljoen tijdens mensen op de vlucht voor oorlog van en (dreigend) tijdens geweld. het De omstandigheden waarin zij moeten overleven de zijn vaak op schrijnend, er is op tv een gebrek aan de alles. met Wij helpen met wat op tv het hardste nodig van is, variërend op tv van voedsel, schoon drinkwater, onderdak in en sanitair tot het medische hulp en op onderwijs.

Behartigt door de belangen van tijdens vluchtelingen en asielzoekers in het Nederland, vanaf het het moment van binnenkomst tot de en met de een integratie in een de van Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk op tv Nederland behartigt de belangen naar van op vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, een vanaf het moment op tv van een binnenkomst tot en met in de integratie met in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk Nederland uit uit richt zich op de bescherming van het een vluchtelingen door het door bevorderen van juridische het veiligheid door non-refoulement, erkenning en verlening uit op tv van vluchtelingenstatus en een het bieden van de rechten, maatschappelijke veiligheid door een een welkome samenleving waar vluchtelingen op tv in alle veiligheid door een nieuw op bestaan kunnen opbouwen en met internationale solidariteit met in van landen die zwaardere lasten dragen door en met met de vluchtelingen die in een deze landen vaak zonder op tv perspectief door verblijven.

september 2017
23-09-2017 17:50

Socutera

Socutera - Socutera

Aflevering 39 - Voorlichting: Fonds Verstandelijk Gehandicapten: Fonds Verstandelijk Gehandicapten wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden waarin zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

17-09-2017 16:50

Nierstichting

Socutera - Nierstichting

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil ...

09-09-2017 17:57

Prinses Beatrix Spierfonds

Socutera - Prinses Beatrix Spierfonds

Is er voor mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is het genezen van alle spierziekten. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een spierziekte te optima...

02-09-2017 17:50

KWF Kankerbestrijding, Wilde Ganzen en PAX

Socutera - KWF Kankerbestrijding, Wilde Ganzen en PAX

KWF Kankerbestrijding: Zet zich in voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. En zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten- ondersteuning en fondsenw...

26-08-2017 17:50

Liliane Fonds

Socutera - Liliane Fonds

Wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Lilianefonds voor directe, persoonsgerichte en klein...

19-08-2017 17:50

Leprastichting

Socutera - Leprastichting

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgt voor vroege opsporing om handicaps door lepra te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en economische revalidatie,...

12-08-2017 17:50

Leprastichting

Socutera - Leprastichting

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgt voor vroege opsporing, om handicaps door lepra te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en economische revalidatie...

05-08-2017 17:51

Dierenbescherming

Socutera - Dierenbescherming

Heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Diere...

29-07-2017 16:57

Nationaal Ouderenfonds, Dierenbescherming en Prinses Beatrix Spierfonds

Socutera - Nationaal Ouderenfonds, Dierenbescherming en Prinses Beatrix Spierfonds

Nationaal Ouderenfonds richt zicht op het welzijn van kwetsbare ouderen. Dierenbescherming komt op voor alle vergeten, mishandelde en afgedankte dieren. Prinses Beatrix Spierfonds is er voor mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst.

22-07-2017 17:57

Dierenbescherming

Socutera - Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen...

15-07-2017 17:56

Brooke Hospital for Animals

Socutera - Brooke Hospital for Animals

Brooke Hospital for Animals streeft naar een structurele verbetering van het welzijn van werkpaarden en ezels in landen als Egypte, India en Pakistan. Door de leefomstandigheden van werkdieren te verbeteren, helpt Brook ook de straatarme me...

08-07-2017 17:57

Leprastichting

Socutera - Leprastichting

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgt voor vroege opsporing, om handicaps door lepra te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en economische revalidatie...

02-07-2017 17:57

Stichting Vluchteling

Socutera - Stichting Vluchteling

Verleent directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, komt in Nederland op voor hun belangen en geeft voorlichting over hen. Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en (dreigend) geweld. De omstandighede...

24-06-2017 17:49

VluchtelingenWerk Nederland

Socutera - VluchtelingenWerk Nederland

Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

17-06-2017 17:50

VluchtelingenWerk Nederland

Socutera - VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk Nederland richt zich op de bescherm...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Socutera gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Socutera de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Socutera bij Socutera liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Socutera. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Socutera gemist

Uitzending gemist van Socutera? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Socutera, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van Socutera gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Socutera? Hier kun je alle uitzendingen van Socutera kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 164
  • Laatste uitzending op 23-09-2017 om 17:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord