Programma gemist?

Het een vakantieseizoen loopt van ten einde en iedereen met begint zich af tijdens te vragen hoe het verder met het moet. En waar is Opoe met toch? Het de vakantieseizoen loopt ten door einde en iedereen begint op tv zich af een te vragen hoe het op tv verder moet. Opoe Withof, naar door ouderdom getroffen, door laat zich steeds naar minder zien van - tot grote op bezorgdheid het van de anderen. Haar de dochter Jacqueline komt over uit het Amsterdam om uit polshoogte te op nemen. Ook Sjon keert het terug van zijn van booreiland, op tv maar hij komt niet voor Lukas het zoals het die gehoopt had. tijdens Sjon wil zijn aandelen op tv in het hotel verzilveren door en het hotel het verkopen. Zal van dat de groep door uit elkaar een doen laten vallen? Juist nu het Kootje en uit Door het dichter tot elkaar groeien? in En zetten Riek en Arie uit de naar koop van uit Harries zeiljacht door om hun eigen met weg te van gaan? door Zouden Greet en Huipie echt alleen door in overblijven met hun lastige tweeling? Alleen op tv Opoe van kan in haar koffiedik zien door wat de toekomst naar brengen een zal. Maar waar een is Opoe het toch?

Een het oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, met naar boekt een nachtje van in het hotel. Opoe bloeit op, uit in tegenstelling tot het Door in en Kootje. Door heeft het op uitgemaakt met op Pablo, maar de Kootje ziet Raquel met nog steeds. Een oude een jeugdliefde van Opoe, op Harrie, op boekt een nachtje een in het hotel. Opoe op tv bloeit op, in tegenstelling naar tot het Door en Kootje. Door in heeft het uitgemaakt met Pablo, de maar bij tijdens Kootje is Raquel nog het het steeds in de picture. uit Als een groep naar straatartiesten op het plein highlights met uit op tv de opera Carmen uit komt uitvoeren, laait een de liefdesstrijd tussen een Door en Kootje een op als nooit te voren. in Terwijl Harrie in en Opoe met nog één keer van opvlammen, reist Raquel de het straatartiesten achterna. Kootje en naar Door zijn de weer alleen. Maar op tv of ze elkaar daarin het vinden? Harrie naar heeft een zeiljacht een te koop, en het Riek en Arie vinden het tijdens eindelijk een bestemming op tv voor hun erfenis.

Kootje is met zwaar door beledigd dat Door tijdens van zijn afwezigheid met is wezen stappen met het Pablo en zint op wraak. uit Hij legt het uit een aan met de Spaanse Raquel. Kootje tijdens een is zwaar beledigd dat Door tijdens op zijn afwezigheid het is wezen uit stappen met Pablo tijdens en zint het op wraak. Hij legt het aan de met de tijdens Spaanse met Raquel. Nu Door met Pablo is het en Kootje met naar Raquel, naar begint het er op te in lijken dat tijdens ze nooit meer een bij een elkaar zullen komen. Opoe worstelt met naar in haar gezondheid en is tijdens er van overtuigd dat het het einde nadert. Ze op vraagt een Lena haar te helpen op er een van eind aan te maken een als ze echt van tijdens de hoed het en de rand niet in meer weet. op Met behulp van in Lukas weet Lena het Opoe ervan de te overtuigen dat het zo'n de vaart niet een zal lopen. Maar of van dat ook echt op tv de waarheid van is?

Huipie blijkt tijdens aan de Spaanse grens in opgepakt te tijdens zijn met door smokkelwaar. Kootje en Greet tijdens vertrekken meteen om te op proberen op hem vrij te van krijgen. Huipie blijkt aan de uit Spaanse uit grens opgepakt te zijn uit met smokkelwaar. een Kootje en Greet vertrekken met meteen om te uit proberen naar hem vrij te krijgen. Door op tv merkt op tv dat ze dolgraag de nog wel eens 'een het potje zou huttemannen'. met Nu Kootje door even uit het zicht is, door gaat Door op het aandringen naar van Lena en Opoe een met avondje stappen met het een Spaanse uit agent, Pablo. Arie naar en Opoe passen, uit schuldgevoel het over door hun betrokkenheid bij de Huipie's dranksmokkel, op de uit kinderen. En een dat gaat het faliekant verkeerd.

Doortjes oude jeugdvriendin uit Josephine op tv du Pré, voorheen naar Jopie Vrijman, komt logeren. Daar van op is Doortje niet blij mee; de het vriendschap is een al op tv tijden bekoeld. Huipie op tv vertrekt naar Amsterdam om met de node gemiste Hollandse een waar in te op slaan. Hij laat zich het door naar Opoe en door Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever met mee terug de te door smokkelen. Doortjes oude jeugdvriendin het Josephine du Pré, voorheen tijdens Jopie het Vrijman, komt logeren. op tv Daar is Doortje niet blij uit mee; de vriendschap een is al tijden de bekoeld. tijdens Doortje heeft zich tegenover Jopie de in laatste jaren met beter voor gedaan dan op ze tijdens was. Hoeveel beter precies? Krijgt in Door haar uit vrienden, en uit met name Kootje, zo ver door het een spel mee door te spelen? Intussen meldt zich van een jong en op verliefd stel met trouwplannen in voor een kamer. op tv Maar de of Pension 't Spaanse Schaep naar door en zijn vaste bewoners nou de een juiste kweekvijver is een voor mooie toekomstdromen, naar valt te bezien. met En waarom is van het Huipie nog steeds met niet terug?

Een tijdens nieuwe gast arriveert: Trudy een Braams. Het op blijkt inderdaad de moeder tijdens van Lena, al van is van een warme een op tv band nooit sprake geweest. Riek is tijdens jarig, maar de wil het van niet vieren. Ze in voelt zich oud de en drijft Arie op tv tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. de Een nieuwe gast met arriveert: Trudy op Braams. Het een blijkt inderdaad de moeder uit van tijdens Lena, al is van een het warme band nooit sprake uit geweest. Zal het uit goed komen tussen de die twee? tijdens Of leert Lena in dat je het door van naar je familie niet moet hebben en met van je van vrienden des met te meer? tijdens En wat brengt de Riek er toe haar verjaardag tóch uit te vieren, ondanks een het kwetsende cadeau tijdens dat naar Arie haar - de goed bedoeld op tv - heeft gegeven? Welk cadeau met geeft ze zelf de weg?

Zowel Lukas als met uit Lena zien de woest tijdens aantrekkelijke eerste gast, Patrick in wel zitten. Maar van is Patrick nou tijdens 'van in de heren' of met 'in de Heere'? Een woest op tv aantrekkelijke het alleenstaande man is de de eerste gast. op Zowel Lukas, die inmiddels weer door alleen door is, als Lena, die last in heeft van nestdrang en het misschien toch een met geschikte vader zoekt naar voor het haar kind, zien deze uit Patrick wel zitten. met Maar is Patrick van nou 'van de heren' in op of 'in de Heere'? Intussen levert met het de taakverdeling in het pension het en het menu naar in het uit restaurant de nodige spanning met op in tussen Riek en tijdens Door.

In naar het bovenhuis in tijdens de Amsterdamse op Jordaan viert Door haar op verjaardag. Maar het wil maar naar naar niet gezellig worden, Lukas is van er namenlijk niet. uit Het bovenhuis van van Door in in de Amsterdamse Jordaan. het Doortje viert haar in verjaardag en bijna iedereen is naar er. van Opoe Withof, Riek en op Arie, Huip, een Greet en Lena. tijdens Maar het wil maar niet van gezellig worden. door Lukas is er namelijk met niet. het Hij is door twee jaar geleden van zijn grote liefde Sjon achterna met gereisd in naar Spanje om daar samen een de pension het te runnen. een Iedereen maakt zich zorgen. de Lukas heeft niet gebeld, naar geen van kaartje of niks. En naar het is niks naar voor Lukas om Doortjes verjaardag van te vergeten. naar Het gaat met inderdaad niet goed met tijdens Lukas. De liefde tussen van hem en Sjon door door is over en het pension tijdens loopt voor geen meter. op Gelukkig heeft met hij zijn de Amsterdamse vrienden nog: ze besluiten naar op tv gezamenlijk naar Spanje af te reizen van om Lukas weer het tijdens in het zadel te uit helpen. Als op tv ze in Spanje aankomen naar zal er van vakantie voorlopig naar het geen sprake zijn. Het pension in 'Al Ladro de Lukas' op tv uit maakt net zo'n armoedige met indruk als op tv de relatie tussen Sjon een en Lukas zelf. En behalve uit een van zwembroek, heeft iedereen zijn eigen uit sores uit Amsterdam de mee genomen. Er door met moet nodig schoon in schip gemaakt worden, voordat iedereen kan naar genieten naar van de Spaanse een zon.

Het vakantieseizoen van loopt van ten einde en iedereen begint zich naar af te vragen op tv hoe met het verder moet. Opoe van Withof, door ouderdom getroffen, het een laat zich steeds minder in zien - van tot grote bezorgdheid van op tv de anderen.

Kootje is uit zwaar beledigd dat Door naar tijdens zijn de afwezigheid is wezen door stappen met Pablo en het zint op in wraak. Hij legt op het aan op met de van Spaanse Raquel.

Huipie door blijkt aan de naar Spaanse grens opgepakt het te zijn met smokkelwaar. Kootje met en tijdens Greet vertrekken meteen om met te proberen hem vrij uit te een krijgen.

Huipie vertrekt het naar op Amsterdam om de node gemiste op Hollandse waar op tv in te slaan. Hij laat de zich door Opoe met een en Arie overhalen honderdvijftig flessen met jonge jenever met mee terug te de smokkelen.

Riek naar is jarig, maar een wil het van niet vieren. Ze voelt tijdens zich oud en drijft het Arie tot wanhoop met door haar op hoefijzersmoel. Een nieuwe naar gast arriveert: Trudy Braams. Het tijdens blijkt inderdaad de een moeder van op Lena.

september 2017
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord