Programma gemist?

Het door vakantieseizoen loopt ten einde en het iedereen begint uit zich af van te vragen uit hoe het verder moet. uit En waar een is Opoe toch? in Het vakantieseizoen loopt ten de einde en op iedereen begint zich met af te vragen op hoe het verder moet. Opoe op tv Withof, door door ouderdom getroffen, laat zich tijdens steeds minder zien de - tot uit grote bezorgdheid van de anderen. tijdens Haar dochter uit Jacqueline komt over uit op tv Amsterdam om polshoogte door te nemen. uit Ook van Sjon keert terug op tv van zijn booreiland, op maar hij komt niet voor door Lukas zoals die uit gehoopt had. Sjon wil tijdens zijn aandelen in in het uit hotel verzilveren en in het hotel verkopen. Zal dat op de groep uit op tv elkaar doen door laten vallen? Juist nu een Kootje en Door door dichter tot uit elkaar groeien? in En zetten Riek met en Arie de op tv koop van Harries zeiljacht door door om een hun eigen weg te naar gaan? Zouden Greet en op tv Huipie een echt alleen overblijven op tv met hun in lastige tweeling? Alleen Opoe kan een in haar van koffiedik zien wat de de toekomst brengen zal. naar Maar waar het is Opoe door toch?

Een op tv oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, de boekt op een nachtje in uit het hotel. door Opoe bloeit op, in tegenstelling tot naar op Door en Kootje. op Door heeft het uitgemaakt met Pablo, door maar Kootje in ziet met Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde de van Opoe, Harrie, uit boekt een door nachtje uit in het hotel. het Opoe bloeit op, in het tegenstelling tot de Door en Kootje. Door heeft het tijdens uitgemaakt op met Pablo, de maar bij Kootje is Raquel nog door steeds in naar de picture. Als op tv een groep straatartiesten op tv op het op plein highlights uit de het opera Carmen komt uitvoeren, op laait door de liefdesstrijd tussen Door en van de Kootje op als nooit tijdens te voren. Terwijl op tv Harrie en Opoe nog tijdens één keer een opvlammen, reist Raquel een de straatartiesten achterna. Kootje en tijdens op tv Door zijn weer alleen. Maar of naar ze een elkaar daarin naar vinden? Harrie heeft een de zeiljacht te een koop, en Riek en Arie vinden een eindelijk een met bestemming voor hun op tv erfenis.

Kootje is zwaar door beledigd met dat Door tijdens zijn tijdens afwezigheid is wezen van stappen met Pablo tijdens en zint op wraak. van Hij van legt het aan met de de Spaanse naar Raquel. Kootje naar is zwaar beledigd uit dat Door tijdens met zijn afwezigheid is wezen door stappen met het Pablo en zint door op wraak. Hij legt het aan met met de Spaanse op het Raquel. Nu Door met Pablo op tv is en Kootje met naar het Raquel, begint het er op te van lijken dat ze de nooit tijdens meer bij op elkaar zullen komen. Opoe op tv worstelt met in haar gezondheid en is er van door overtuigd dat naar het einde nadert. een Ze vraagt Lena de haar te helpen een er een naar eind aan naar te maken als ze echt van uit de hoed door en op de rand niet meer van weet. Met behulp met van Lukas op tv weet Lena Opoe ervan in te overtuigen dat het een zo'n vaart door niet zal in lopen. Maar of dat op ook echt de uit waarheid is?

Huipie blijkt tijdens aan naar de Spaanse grens opgepakt te zijn een met het smokkelwaar. Kootje naar en Greet vertrekken meteen om in te proberen in hem vrij naar te krijgen. Huipie in blijkt aan de het Spaanse grens opgepakt het te zijn met met smokkelwaar. Kootje en Greet de vertrekken meteen om te proberen in hem op tv vrij te het krijgen. Door merkt dat van ze dolgraag uit nog wel eens 'een potje van zou huttemannen'. Nu met Kootje even uit het tijdens zicht is, gaat op tv Door tijdens op aandringen de van Lena en Opoe het een avondje stappen met op een Spaanse agent, naar Pablo. Arie en Opoe tijdens uit passen, uit schuldgevoel met over hun betrokkenheid bij Huipie's de dranksmokkel, op de in kinderen. En door dat gaat in faliekant verkeerd.

Doortjes uit oude jeugdvriendin Josephine du Pré, door voorheen op tv Jopie Vrijman, komt logeren. naar Daar op tv is Doortje niet uit blij mee; de naar vriendschap is al tijden de bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam een om de node naar de gemiste Hollandse waar in een te slaan. Hij laat zich tijdens door Opoe een en Arie overhalen de honderdvijftig flessen jonge naar jenever tijdens mee terug te door smokkelen. Doortjes oude jeugdvriendin uit Josephine du Pré, tijdens voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. met met Daar is Doortje niet blij een mee; de het vriendschap is al tijden bekoeld. met Doortje heeft op tv zich met tegenover Jopie de laatste jaren een beter voor gedaan dan door ze was. door Hoeveel beter precies? van Krijgt in Door haar vrienden, en met name op tv Kootje, zo naar ver het de spel mee te spelen? op Intussen meldt zich een in jong en verliefd de stel met trouwplannen op tv voor een kamer. door op tv Maar of Pension van 't Spaanse Schaep en zijn vaste de op bewoners nou de een juiste kweekvijver is voor mooie op toekomstdromen, het valt te bezien. En uit waarom is Huipie nog steeds op tv niet het terug?

Een nieuwe gast met tijdens arriveert: Trudy Braams. op tv Het blijkt inderdaad de moeder naar van de Lena, al is van een op warme band nooit sprake het geweest. Riek een is jarig, maar uit wil het niet vieren. op tv Ze voelt met zich oud en drijft op de Arie tot wanhoop met naar haar hoefijzersmoel. een Een nieuwe gast arriveert: Trudy tijdens Braams. Het blijkt inderdaad door door de moeder van Lena, al is het van de een warme band in nooit sprake geweest. uit Zal het naar goed komen tussen een die twee? Of leert Lena in dat je het een van je een familie niet moet hebben en uit van je door vrienden des te met meer? En wat brengt in Riek er met toe door haar verjaardag tóch te vieren, ondanks naar het in kwetsende cadeau dat Arie haar met - van goed bedoeld - de heeft gegeven? Welk met cadeau geeft uit ze zelf weg?

Zowel Lukas als het Lena zien de tijdens woest door aantrekkelijke eerste gast, Patrick op tv wel zitten. Maar is door Patrick nou 'van door de in heren' of 'in op de Heere'? met Een woest aantrekkelijke alleenstaande man van is de een eerste gast. Zowel op Lukas, die inmiddels weer op alleen is, door als Lena, die tijdens last heeft van nestdrang het en misschien toch uit een geschikte vader zoekt door voor haar kind, tijdens zien tijdens deze Patrick van wel zitten. Maar is Patrick nou op 'van het de heren' of 'in de met in Heere'? Intussen levert de de taakverdeling in het pension van en het menu door in het restaurant de met nodige spanning van op tussen Riek in en van Door.

In het bovenhuis tijdens in tijdens de Amsterdamse Jordaan tijdens viert Door haar verjaardag. met Maar het wil maar naar op tv niet gezellig worden, Lukas naar is er namenlijk niet. Het in bovenhuis van Door van in de tijdens Amsterdamse Jordaan. Doortje viert een haar op verjaardag en een bijna iedereen is er. Opoe het Withof, op Riek en Arie, Huip, Greet en de Lena. Maar het naar wil uit maar niet gezellig van worden. Lukas is tijdens er namelijk op tv niet. Hij is twee jaar geleden de zijn op tv grote liefde Sjon achterna tijdens gereisd op tv naar Spanje om daar tijdens samen een door pension te runnen. op Iedereen maakt zich door zorgen. Lukas heeft op niet gebeld, geen kaartje of niks. op En het in is in niks voor Lukas om tijdens Doortjes verjaardag te vergeten. naar Het met gaat inderdaad niet goed met door Lukas. op De liefde tussen hem van en Sjon is over en in naar het pension loopt voor geen meter. de Gelukkig heeft hij naar zijn Amsterdamse vrienden in een nog: ze besluiten op gezamenlijk naar Spanje af in te reizen om Lukas weer op tv het in het zadel te helpen. Als tijdens in ze in Spanje aankomen zal met er tijdens van vakantie voorlopig geen sprake zijn. naar Het tijdens pension 'Al Ladro door de Lukas' maakt met net zo'n armoedige indruk door als de relatie tussen met Sjon en in Lukas zelf. van En behalve een zwembroek, heeft op iedereen zijn het eigen sores uit Amsterdam op tv mee genomen. met Er moet nodig schoon in het schip gemaakt worden, voordat iedereen kan naar genieten van op tv de Spaanse een zon.

Het in vakantieseizoen loopt ten einde op en iedereen begint zich de af door te vragen in hoe het verder moet. Opoe een Withof, door ouderdom uit getroffen, laat zich tijdens steeds minder het zien - tot grote bezorgdheid tijdens van het de anderen.

Kootje is zwaar op door beledigd dat Door tijdens zijn een afwezigheid is wezen op tv stappen met Pablo het en zint van op wraak. met Hij legt het aan een met de Spaanse op tv Raquel.

Huipie door blijkt aan de Spaanse met grens opgepakt te tijdens zijn met smokkelwaar. Kootje het en Greet tijdens vertrekken tijdens meteen om te een proberen hem vrij te in krijgen.

Huipie door vertrekt naar tijdens Amsterdam om de op node gemiste Hollandse waar in door te slaan. op tv Hij laat zich door tijdens Opoe en Arie door overhalen honderdvijftig flessen met jonge jenever uit mee terug te door smokkelen.

Riek is jarig, een maar in wil het niet vieren. Ze op voelt zich oud op tv en in drijft Arie tot wanhoop met de haar op hoefijzersmoel. Een tijdens nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het van het blijkt inderdaad de moeder van op Lena.

september 2021
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!