Programma gemist?

Het vakantieseizoen in loopt ten het einde en iedereen tijdens begint zich af tijdens te vragen hoe van het verder moet. En uit waar is Opoe het toch? Het tijdens vakantieseizoen loopt uit ten einde en iedereen begint op tv zich af het te vragen hoe naar het verder moet. Opoe op Withof, van door ouderdom getroffen, het laat zich steeds minder zien op tv - tot grote bezorgdheid naar van de anderen. tijdens Haar naar dochter Jacqueline komt over uit in Amsterdam om polshoogte van in te nemen. Ook Sjon keert terug met uit van zijn booreiland, maar hij het komt niet voor tijdens Lukas tijdens zoals die gehoopt had. door Sjon wil zijn met aandelen in het hotel verzilveren een uit en het hotel verkopen. Zal dat de het de groep uit de elkaar doen laten met vallen? Juist nu het Kootje en Door dichter naar tot elkaar groeien? door En zetten Riek en uit Arie tijdens de koop van Harries het zeiljacht door om hun op tv eigen weg te van gaan? Zouden Greet en een op tv Huipie echt alleen van overblijven met hun lastige uit tweeling? Alleen Opoe kan in een haar koffiedik met zien wat in de toekomst een brengen zal. Maar waar is tijdens Opoe op toch?

Een oude jeugdliefde van op tv van Opoe, Harrie, boekt een in nachtje in de het hotel. van Opoe bloeit op, in tegenstelling tot tijdens uit Door en Kootje. Door van heeft het uitgemaakt het met Pablo, maar door Kootje ziet Raquel op tv nog steeds. Een een oude jeugdliefde van Opoe, met Harrie, met boekt een nachtje een in het hotel. Opoe in bloeit op, in tijdens tegenstelling tot Door en op Kootje. Door heeft met het uitgemaakt met van Pablo, maar het bij Kootje is Raquel een nog steeds in de een het picture. Als een uit groep straatartiesten op het plein highlights op uit door de opera Carmen op komt uitvoeren, naar laait de liefdesstrijd tussen Door een en Kootje op als naar nooit te voren. tijdens Terwijl Harrie en op Opoe nog uit één keer opvlammen, reist op Raquel op de straatartiesten achterna. Kootje met en Door zijn een weer van alleen. Maar of ze een elkaar daarin door vinden? Harrie heeft een een zeiljacht te koop, en Riek van en Arie vinden naar eindelijk een door bestemming voor hun naar erfenis.

Kootje van is zwaar beledigd dat op Door op tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen de in met Pablo en zint op in wraak. naar Hij legt het aan met in de Spaanse Raquel. Kootje tijdens is zwaar uit beledigd dat Door van tijdens zijn afwezigheid op is een wezen stappen met naar Pablo en zint op wraak. op Hij legt het aan naar door met de Spaanse het Raquel. Nu Door met Pablo is de en Kootje met op Raquel, begint het naar er met op te lijken dat ze tijdens nooit op tv meer bij elkaar zullen op tv komen. Opoe worstelt met met haar gezondheid en de is er van door overtuigd het dat het op tv einde nadert. Ze vraagt Lena op haar te helpen naar er een eind aan van te maken in als ze echt met van de hoed het en de rand de niet meer weet. met Met behulp met van Lukas weet naar Lena Opoe ervan te overtuigen een met dat het zo'n vaart niet zal van tijdens lopen. Maar of dat uit ook echt de waarheid in is?

Huipie op tv blijkt aan de Spaanse van grens opgepakt van te zijn met smokkelwaar. tijdens Kootje en een Greet vertrekken meteen uit om te proberen hem vrij uit op te krijgen. Huipie blijkt aan een de uit Spaanse grens opgepakt te zijn met op tv smokkelwaar. tijdens Kootje en Greet op vertrekken meteen om een te proberen hem vrij te in op tv krijgen. Door merkt dat ze met dolgraag naar nog wel eens het 'een potje zou huttemannen'. op Nu Kootje op even uit het zicht is, van gaat Door op aandringen het de van Lena en Opoe naar een avondje stappen met een een tijdens Spaanse agent, Pablo. met Arie en Opoe passen, uit een schuldgevoel de over hun betrokkenheid op tv bij Huipie's dranksmokkel, op de kinderen. naar En dat gaat op uit faliekant verkeerd.

Doortjes tijdens oude jeugdvriendin Josephine in du Pré, voorheen Jopie in Vrijman, komt door logeren. Daar is Doortje niet uit blij mee; de in uit vriendschap is al tijdens tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam de op om de node door gemiste Hollandse waar in te door slaan. Hij laat met zich door naar Opoe en Arie overhalen naar honderdvijftig in flessen jonge jenever mee terug in te een smokkelen. Doortjes oude op jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen uit Jopie op tv Vrijman, komt logeren. een Daar is Doortje niet blij op mee; de de vriendschap is al op tijden bekoeld. Doortje heeft zich op tv tegenover een Jopie de laatste door jaren beter voor naar gedaan dan ze was. Hoeveel van beter precies? uit Krijgt het Door haar vrienden, en met van name Kootje, zo ver van een het spel mee te spelen? Intussen van meldt zich een een uit jong en verliefd stel met trouwplannen naar voor een het kamer. Maar of van Pension 't Spaanse Schaep van met en zijn vaste bewoners nou op tv de juiste uit kweekvijver is voor mooie naar toekomstdromen, valt naar te bezien. tijdens En waarom is Huipie uit nog steeds niet de terug?

Een nieuwe gast van arriveert: Trudy Braams. door Het blijkt het inderdaad de moeder van een tijdens Lena, al is van een met warme band met nooit sprake geweest. Riek met is op jarig, maar wil het tijdens niet vieren. Ze op voelt zich oud en door drijft Arie tot het wanhoop met in haar hoefijzersmoel. met Een nieuwe gast het arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad door de met moeder van naar Lena, al is van een op tv warme tijdens band nooit sprake geweest. Zal het het goed komen tussen de die de twee? Of leert in Lena dat je het het van op je familie niet op moet hebben en van van je vrienden des te uit meer? En wat naar brengt Riek met er toe haar verjaardag op tóch met te vieren, ondanks tijdens het kwetsende cadeau van dat Arie haar - naar goed bedoeld - het heeft gegeven? Welk cadeau geeft een ze zelf naar weg?

Zowel een Lukas als Lena zien van de woest aantrekkelijke eerste naar gast, Patrick van wel zitten. Maar van is Patrick nou 'van op tv de met heren' of van 'in de Heere'? Een woest uit aantrekkelijke alleenstaande door man is de eerste de gast. Zowel in Lukas, die inmiddels weer alleen het is, op als Lena, tijdens die last heeft van op tv nestdrang en misschien toch van een geschikte naar vader zoekt voor haar kind, het zien deze Patrick een wel zitten. Maar van op tv is Patrick nou het 'van de heren' of 'in de door een Heere'? Intussen levert de taakverdeling naar in het door pension en het menu met in het restaurant de een nodige spanning op met met tussen Riek en een Door.

In een het bovenhuis in de Amsterdamse door Jordaan viert met Door haar verjaardag. Maar uit het de wil maar niet gezellig in worden, op Lukas is er namenlijk niet. een Het bovenhuis van met Door in de de Amsterdamse Jordaan. Doortje de viert haar verjaardag en uit bijna naar iedereen is naar er. Opoe Withof, Riek uit en Arie, Huip, Greet van en Lena. Maar uit het wil maar niet de gezellig worden. uit Lukas is er door namelijk niet. Hij naar is van twee jaar geleden zijn grote naar liefde op Sjon achterna gereisd naar Spanje om een daar samen een op tv pension te op tv runnen. Iedereen maakt zich door zorgen. Lukas uit heeft niet gebeld, met geen kaartje of door niks. uit En het is niks voor een Lukas om Doortjes verjaardag door naar te vergeten. Het naar gaat inderdaad niet goed met Lukas. de De liefde een tussen een hem en Sjon is over en op in het pension loopt voor geen naar meter. Gelukkig door heeft hij zijn op Amsterdamse vrienden nog: ze besluiten de gezamenlijk naar Spanje uit af te een reizen om het Lukas weer in het zadel tijdens te de helpen. Als ze door in Spanje aankomen zal er tijdens van in vakantie voorlopig geen sprake zijn. het Het pension 'Al op tv Ladro de van Lukas' maakt net zo'n op tv armoedige indruk de als de relatie tussen tijdens Sjon met en Lukas zelf. En behalve het een zwembroek, heeft een iedereen zijn eigen op sores uit Amsterdam met mee genomen. naar Er moet nodig naar schoon schip gemaakt uit worden, voordat iedereen kan tijdens genieten van door de Spaanse uit zon.

Het op tv vakantieseizoen loopt ten einde en uit van iedereen begint zich af te vragen in hoe het verder in met moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, met laat zich een steeds minder zien - op op tot grote bezorgdheid uit van de anderen.

Kootje het is zwaar beledigd dat Door een het tijdens zijn afwezigheid op is wezen stappen met Pablo en tijdens zint op een wraak. Hij legt naar het op tv aan met de het Spaanse Raquel.

Huipie blijkt met aan van de Spaanse grens opgepakt te zijn een met smokkelwaar. tijdens Kootje en Greet naar vertrekken meteen om op tv te proberen hem het vrij de te krijgen.

Huipie op vertrekt naar Amsterdam om de naar node gemiste Hollandse op waar in naar te uit slaan. Hij laat zich door het Opoe en Arie de overhalen in honderdvijftig flessen jonge op tv jenever mee terug te het smokkelen.

Riek is jarig, naar maar wil door het tijdens niet vieren. Ze op voelt zich oud en een drijft Arie door tot wanhoop met haar op tv hoefijzersmoel. Een nieuwe naar gast arriveert: de Trudy Braams. Het door blijkt inderdaad de moeder op van Lena.

januari 2020
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!