Programma gemist?

Het van vakantieseizoen loopt een ten einde en iedereen van begint zich van af te vragen hoe op tv het verder moet. En de waar is Opoe naar toch? Het vakantieseizoen loopt naar ten einde uit en iedereen begint uit zich af op te vragen hoe het verder in moet. Opoe tijdens Withof, een door ouderdom getroffen, laat met zich steeds minder zien van - tot grote de bezorgdheid uit van de anderen. Haar dochter de Jacqueline komt over uit met Amsterdam door om polshoogte te nemen. het Ook Sjon keert van terug van zijn op booreiland, maar hij komt op niet in voor Lukas zoals die de gehoopt met had. Sjon wil zijn aandelen een in het door hotel verzilveren en het tijdens hotel verkopen. Zal van dat de groep uit op tv elkaar een doen laten van vallen? Juist nu Kootje tijdens en Door dichter tot elkaar de in groeien? En zetten het Riek en Arie de de koop van met Harries zeiljacht door het om hun eigen weg te in gaan? door Zouden Greet en Huipie echt alleen op uit overblijven met hun lastige tweeling? op tv Alleen naar Opoe kan in haar koffiedik zien een wat op de toekomst het brengen zal. Maar waar is tijdens Opoe het toch?

Een oude jeugdliefde op tv van van Opoe, Harrie, boekt een tijdens nachtje in het naar hotel. Opoe bloeit in op, in tegenstelling met tot Door en op tv Kootje. van Door heeft het een uitgemaakt met Pablo, maar een Kootje ziet Raquel tijdens nog steeds. in Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, het boekt tijdens een nachtje in het het hotel. op tv Opoe bloeit op, in tegenstelling van tot Door en Kootje. een Door heeft het in uitgemaakt een met Pablo, de maar bij Kootje is Raquel in nog steeds in de uit picture. Als een op tv groep straatartiesten op op het plein highlights in uit de op opera tijdens Carmen komt uitvoeren, laait het de liefdesstrijd tussen Door tijdens en Kootje een op als nooit op te voren. Terwijl Harrie en op de Opoe nog één keer opvlammen, reist tijdens Raquel de straatartiesten in door achterna. Kootje en Door zijn uit weer alleen. Maar of van uit ze elkaar daarin uit vinden? Harrie heeft een zeiljacht te uit op koop, en Riek de en Arie vinden eindelijk een bestemming uit voor hun op tv erfenis.

Kootje is zwaar de beledigd dat Door door tijdens zijn door afwezigheid is wezen stappen uit in met Pablo en zint op op wraak. Hij naar legt het aan een met de Spaanse naar Raquel. Kootje de is zwaar beledigd dat tijdens Door tijdens een zijn afwezigheid is wezen een stappen met Pablo naar en zint op wraak. Hij naar legt op het aan op tv met de Spaanse Raquel. uit Nu Door met Pablo uit is en Kootje tijdens met Raquel, begint het op er van op te lijken dat van ze nooit meer bij van elkaar door zullen komen. een Opoe worstelt met haar gezondheid en uit is er van naar overtuigd dat op het door einde nadert. Ze vraagt Lena haar met tijdens te helpen er een tijdens eind aan te maken in als ze echt van van de door hoed en het de rand niet meer in weet. Met behulp naar van Lukas weet Lena tijdens Opoe naar ervan te overtuigen dat op het zo'n in vaart niet zal op tv lopen. Maar of dat ook echt een de op tv waarheid is?

Huipie op tv blijkt aan door de Spaanse grens een opgepakt te zijn van met smokkelwaar. Kootje en een Greet vertrekken meteen om te met proberen hem vrij een met te krijgen. Huipie blijkt aan tijdens de Spaanse grens het opgepakt te zijn met met smokkelwaar. Kootje en naar uit Greet vertrekken meteen om te proberen het hem vrij te op krijgen. Door uit merkt een dat ze dolgraag nog tijdens wel eens 'een potje zou door huttemannen'. Nu Kootje tijdens even uit het het op zicht is, gaat Door op tv op aandringen naar van Lena en Opoe een uit avondje stappen met door een Spaanse agent, op Pablo. op Arie en Opoe passen, uit schuldgevoel van over op hun betrokkenheid door bij Huipie's dranksmokkel, op de een kinderen. En dat het gaat faliekant van verkeerd.

Doortjes door oude jeugdvriendin op tv Josephine du Pré, voorheen van Jopie Vrijman, komt tijdens logeren. Daar is Doortje niet in blij mee; tijdens de het vriendschap is al tijden de bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam door om de node met gemiste Hollandse waar van in de te slaan. Hij uit laat zich door naar Opoe en Arie overhalen met honderdvijftig flessen jonge de jenever mee de terug te naar smokkelen. Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du de Pré, voorheen een Jopie Vrijman, komt tijdens logeren. Daar is de Doortje niet blij mee; een de naar vriendschap is al tijden in bekoeld. Doortje heeft zich tijdens tegenover Jopie de van laatste door jaren beter voor gedaan dan een een ze was. Hoeveel beter precies? Krijgt door Door haar tijdens vrienden, het en met name naar Kootje, zo ver het spel mee in te spelen? Intussen op meldt zich in een jong het en verliefd stel met trouwplannen in voor tijdens een kamer. naar Maar of Pension tijdens 't Spaanse Schaep met en zijn vaste tijdens bewoners nou de juiste kweekvijver van is voor met mooie toekomstdromen, tijdens valt te bezien. naar En waarom is Huipie nog steeds tijdens niet met terug?

Een een nieuwe gast arriveert: Trudy van Braams. Het op tv blijkt inderdaad de moeder in van Lena, tijdens al is van een warme naar band nooit sprake door geweest. op tv Riek is jarig, maar wil een het naar niet vieren. door Ze voelt zich oud en tijdens drijft op Arie tot wanhoop met het haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast uit arriveert: van Trudy Braams. Het van blijkt inderdaad de op moeder van Lena, met al is van een op tv warme op tv band nooit sprake naar geweest. Zal het goed komen tussen op tv die op tv twee? Of tijdens leert Lena dat je naar het van je familie niet de uit moet hebben en van je vrienden in des door te meer? het En wat brengt Riek er toe een haar een verjaardag tóch te vieren, ondanks uit het kwetsende cadeau door door dat Arie haar - op goed bedoeld - heeft gegeven? op tv Welk cadeau met geeft ze in zelf weg?

Zowel Lukas als tijdens Lena naar zien de het woest aantrekkelijke eerste op tv gast, Patrick wel zitten. uit Maar is Patrick uit nou 'van de met heren' of het 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke op alleenstaande man een is de eerste gast. met Zowel Lukas, door die inmiddels met weer alleen is, als Lena, de die uit last heeft van nestdrang het en op tv misschien toch een geschikte vader op tv zoekt voor van haar kind, zien deze Patrick naar wel zitten. een Maar is Patrick de nou door 'van de heren' of 'in de op Heere'? Intussen levert in de taakverdeling in naar het pension en in het op tv menu in het door restaurant de nodige spanning op de van tussen Riek en op tv Door.

In het naar bovenhuis in de een Amsterdamse Jordaan naar viert Door haar verjaardag. Maar door het op wil maar niet de gezellig worden, Lukas uit is er namenlijk door niet. Het het bovenhuis van Door in de Amsterdamse van Jordaan. Doortje viert in in haar verjaardag en bijna met iedereen is er. Opoe Withof, de tijdens Riek en Arie, Huip, van Greet en Lena. Maar op het wil maar de niet naar gezellig worden. Lukas naar is er namelijk niet. Hij met is twee jaar uit geleden op zijn grote liefde Sjon achterna op tv gereisd naar Spanje om een daar de samen een pension te in runnen. Iedereen maakt zich tijdens zorgen. Lukas heeft op niet gebeld, een geen een kaartje of niks. En het is met niks voor Lukas een om Doortjes op verjaardag te door vergeten. Het op gaat inderdaad niet goed met Lukas. met een De liefde tussen hem en Sjon door is over de en in het pension loopt voor op tv geen meter. Gelukkig tijdens heeft hij zijn Amsterdamse vrienden tijdens nog: ze door besluiten op gezamenlijk naar Spanje af te reizen een om met Lukas weer in naar het zadel te helpen. Als van ze de in Spanje aankomen tijdens zal er van vakantie voorlopig met in geen sprake zijn. Het pension 'Al een Ladro de tijdens Lukas' met maakt net zo'n door armoedige indruk als de relatie door tussen van Sjon en Lukas zelf. uit En behalve een naar zwembroek, heeft door iedereen zijn eigen van sores uit Amsterdam mee genomen. Er op het moet nodig schoon de schip gemaakt worden, voordat iedereen kan uit genieten met van de een Spaanse zon.

Het vakantieseizoen in loopt ten tijdens einde en iedereen begint zich door af de te vragen hoe uit het verder moet. de Opoe Withof, de door ouderdom getroffen, laat in zich steeds minder met zien - tot het grote bezorgdheid van naar de anderen.

Kootje is een zwaar beledigd dat naar Door uit tijdens zijn afwezigheid is wezen het stappen met het Pablo en zint op tv op wraak. op tv Hij legt het aan op tv met de Spaanse van Raquel.

Huipie op blijkt aan de Spaanse naar grens op tv opgepakt te zijn met smokkelwaar. in Kootje door en Greet vertrekken tijdens meteen om te proberen hem uit vrij te in krijgen.

Huipie vertrekt naar uit Amsterdam tijdens om de node gemiste uit Hollandse waar in een te uit slaan. Hij laat zich door tijdens Opoe en de Arie overhalen honderdvijftig de flessen jonge jenever mee met terug door te smokkelen.

Riek is jarig, in in maar wil het niet uit vieren. Ze voelt zich op oud en drijft met Arie tot wanhoop de met haar hoefijzersmoel. Een uit nieuwe gast op tv arriveert: uit Trudy Braams. Het blijkt van inderdaad de moeder van tijdens Lena.

april 2021
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!