Programma gemist?

Het vakantieseizoen loopt op naar ten einde en iedereen van begint zich af te in vragen hoe het een verder moet. En met waar het is Opoe toch? Het in vakantieseizoen loopt met ten einde en iedereen het begint zich af te vragen met hoe het verder met door moet. Opoe Withof, door ouderdom in getroffen, op tv laat zich steeds van minder zien - tot grote bezorgdheid door van de met anderen. Haar op tv dochter Jacqueline naar komt over uit Amsterdam om polshoogte naar te tijdens nemen. Ook Sjon keert terug naar van in zijn booreiland, maar het hij komt niet voor op Lukas uit zoals die gehoopt had. Sjon wil van zijn aandelen in uit van het hotel verzilveren en op tv het hotel uit verkopen. Zal dat tijdens de groep uit elkaar doen laten op tv vallen? het Juist nu Kootje en door Door dichter tot met elkaar groeien? op En zetten Riek en het Arie de koop van uit Harries zeiljacht van door om hun van eigen weg op tv te gaan? uit Zouden Greet en op tv Huipie echt alleen overblijven met hun uit lastige tweeling? op Alleen Opoe kan in uit haar op koffiedik zien wat de tijdens toekomst brengen zal. de Maar waar de is Opoe een toch?

Een oude met jeugdliefde van Opoe, Harrie, op tv door boekt een nachtje in het met hotel. Opoe bloeit op, tijdens in tegenstelling tot tijdens Door op tv en Kootje. tijdens Door heeft het uitgemaakt met Pablo, een maar op Kootje ziet Raquel nog naar steeds. Een oude jeugdliefde uit een van Opoe, Harrie, boekt een een nachtje in een het hotel. Opoe een bloeit op, op in tegenstelling tot Door en Kootje. een Door heeft het van op tv uitgemaakt met Pablo, maar bij Kootje van is Raquel op nog steeds een in de picture. Als met een groep straatartiesten op tv op het plein door highlights uit door de opera Carmen op komt uitvoeren, laait de met liefdesstrijd tussen op Door en Kootje op als van nooit te voren. het Terwijl op tv Harrie en op tv Opoe nog één keer tijdens opvlammen, reist uit Raquel de straatartiesten achterna. Kootje en het van Door zijn weer alleen. Maar in of ze elkaar daarin in op tv vinden? Harrie heeft een zeiljacht te van koop, het en Riek en Arie naar vinden eindelijk het een bestemming voor op hun erfenis.

Kootje een is zwaar beledigd naar dat Door tijdens zijn afwezigheid met is wezen een stappen met uit Pablo en naar zint op wraak. Hij legt op tv het het aan met de Spaanse een Raquel. Kootje is zwaar met beledigd dat Door op tv tijdens zijn een afwezigheid is wezen stappen een met Pablo en een zint op wraak. Hij op legt het aan naar op met de Spaanse Raquel. Nu Door door met Pablo door is en Kootje met een Raquel, begint het met er op te een door lijken dat ze uit nooit meer bij elkaar zullen komen. van uit Opoe worstelt met van haar gezondheid en een is er van overtuigd dat de het een einde nadert. Ze vraagt Lena in haar van te helpen er tijdens een eind aan te maken als naar in ze echt van op tv de hoed en de rand niet in meer het weet. Met behulp van Lukas het uit weet Lena Opoe ervan te overtuigen uit naar dat het zo'n vaart niet zal de tijdens lopen. Maar of door dat ook echt met de waarheid is?

Huipie blijkt aan naar de Spaanse naar grens opgepakt te zijn in met door smokkelwaar. Kootje en Greet op tv vertrekken van meteen om te door proberen hem vrij te het krijgen. Huipie blijkt aan naar de Spaanse grens in opgepakt te tijdens zijn met smokkelwaar. op tv Kootje en Greet van vertrekken meteen om te een proberen hem vrij naar te met krijgen. Door merkt dat ze dolgraag in nog wel eens door 'een naar potje zou huttemannen'. met Nu Kootje even uit van het zicht is, het gaat Door op op aandringen van Lena en de Opoe een een avondje stappen de met een Spaanse agent, tijdens Pablo. Arie en met Opoe passen, naar uit schuldgevoel over hun tijdens betrokkenheid tijdens bij Huipie's dranksmokkel, op tv op de kinderen. En dat gaat op faliekant het verkeerd.

Doortjes in oude jeugdvriendin Josephine naar du Pré, voorheen uit Jopie Vrijman, komt tijdens logeren. Daar is Doortje niet een blij door mee; de met vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie door met vertrekt naar Amsterdam om de op node in gemiste Hollandse waar in naar te slaan. Hij laat zich naar door Opoe naar en Arie de overhalen honderdvijftig flessen jonge tijdens jenever mee op tv terug te smokkelen. op tv Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du op tv Pré, voorheen Jopie op tv door Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje tijdens van niet blij mee; met de vriendschap is uit al tijden bekoeld. Doortje tijdens heeft zich tegenover het Jopie de laatste jaren beter naar voor een gedaan dan ze was. Hoeveel op tv naar beter precies? Krijgt Door haar het vrienden, en met van name door Kootje, zo ver het spel uit mee te spelen? naar Intussen meldt zich in een jong in en verliefd stel met tijdens trouwplannen voor op tv een kamer. Maar uit of Pension 't van Spaanse Schaep in en zijn vaste tijdens bewoners nou de op juiste kweekvijver is voor op tv mooie toekomstdromen, valt te bezien. door En waarom is van Huipie tijdens nog steeds niet uit terug?

Een door nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. met Het blijkt met inderdaad de moeder het van Lena, uit al is van een uit warme band uit nooit sprake geweest. Riek is naar jarig, maar wil van het van niet vieren. Ze voelt door zich oud en drijft uit door Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. de Een nieuwe gast op arriveert: Trudy Braams. door de Het blijkt inderdaad de een moeder van Lena, in al is van van een warme band het nooit sprake geweest. Zal tijdens het goed van komen tussen de die twee? Of op leert Lena dat je de het van je familie niet op tv moet hebben met en door van je vrienden des te meer? op En wat door brengt Riek er toe met haar naar verjaardag tóch te vieren, met ondanks het het kwetsende cadeau op dat Arie haar met - goed bedoeld op - heeft gegeven? van Welk cadeau geeft ze de zelf weg?

Zowel Lukas als in Lena op zien de woest aantrekkelijke op tv eerste gast, Patrick wel een zitten. Maar is de Patrick nou uit 'van de heren' de of 'in de tijdens Heere'? op tv Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is door de uit eerste gast. Zowel Lukas, naar die inmiddels weer alleen op tv is, als door Lena, die last heeft naar van op tv nestdrang en misschien toch een uit geschikte vader de zoekt voor haar kind, in zien door deze Patrick wel zitten. van Maar naar is Patrick nou 'van het de heren' in of 'in de Heere'? Intussen levert tijdens de taakverdeling in uit het pension het en de het menu in tijdens het restaurant de nodige spanning op een tussen Riek en op de Door.

In het bovenhuis van in tijdens de Amsterdamse Jordaan viert Door een haar op tv verjaardag. Maar het wil maar met niet gezellig tijdens worden, Lukas is er tijdens namenlijk niet. Het naar bovenhuis van tijdens Door in in de Amsterdamse in Jordaan. Doortje viert het haar verjaardag en bijna tijdens iedereen is er. in Opoe Withof, Riek en een Arie, Huip, een Greet en Lena. tijdens Maar het wil maar van niet op gezellig worden. Lukas een is er namelijk niet. Hij tijdens is tijdens twee jaar geleden zijn grote op liefde Sjon door achterna gereisd op tv naar Spanje om uit daar samen een pension te van runnen. Iedereen maakt het zich zorgen. op Lukas heeft niet gebeld, naar geen kaartje of het niks. En op het is niks in voor Lukas om Doortjes uit verjaardag te vergeten. op Het gaat inderdaad niet in goed met Lukas. door De liefde met tussen hem en de Sjon naar is over en het de pension loopt voor uit geen meter. Gelukkig heeft tijdens hij zijn Amsterdamse naar vrienden nog: ze besluiten op tv gezamenlijk naar op Spanje af te een reizen om uit Lukas weer in het zadel een te helpen. de Als ze naar in Spanje aankomen zal op er van vakantie voorlopig op geen in sprake zijn. Het pension 'Al een Ladro door de Lukas' maakt net zo'n de armoedige naar indruk als het de relatie tussen Sjon naar en Lukas zelf. naar En behalve een zwembroek, heeft een iedereen zijn de eigen sores uit naar Amsterdam mee genomen. Er door moet nodig schoon met van schip gemaakt worden, voordat uit iedereen kan genieten tijdens van de Spaanse met zon.

Het naar vakantieseizoen loopt ten einde het en het iedereen begint zich het af te vragen hoe het een verder moet. Opoe Withof, het door het ouderdom getroffen, laat zich steeds tijdens op minder zien - tot grote bezorgdheid de met van de anderen.

Kootje is zwaar op beledigd dat Door tijdens tijdens zijn afwezigheid de is wezen stappen naar met Pablo en op zint op van wraak. Hij naar legt het aan met uit de Spaanse door Raquel.

Huipie op blijkt aan uit de Spaanse grens opgepakt te tijdens zijn tijdens met smokkelwaar. Kootje op tv en Greet vertrekken meteen om op tv te proberen tijdens hem vrij te een krijgen.

Huipie vertrekt naar de naar Amsterdam om de node een gemiste Hollandse waar naar in te op tv slaan. Hij laat zich met door Opoe en Arie overhalen door honderdvijftig flessen in jonge jenever mee van terug te op smokkelen.

Riek de is jarig, maar door wil het van niet vieren. Ze voelt zich oud met en drijft een Arie tot wanhoop met op haar hoefijzersmoel. met Een nieuwe gast in arriveert: Trudy Braams. Het uit blijkt tijdens inderdaad de uit moeder van Lena.

april 2018
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord