Programma gemist?

Het door vakantieseizoen loopt ten einde en uit iedereen tijdens begint zich de af te vragen hoe in het verder het moet. En waar is met Opoe toch? een Het vakantieseizoen loopt ten einde uit en op tv iedereen begint zich af van te vragen naar hoe het verder moet. Opoe Withof, het door ouderdom getroffen, de op tv laat zich steeds de minder zien - tot naar grote bezorgdheid van een de anderen. Haar dochter Jacqueline op tv komt tijdens over uit een Amsterdam om polshoogte te nemen. Ook in Sjon keert door terug van zijn booreiland, het door maar hij komt niet de voor Lukas tijdens zoals die gehoopt had. op Sjon wil zijn tijdens aandelen in het hotel verzilveren het en door het hotel verkopen. Zal de dat de door groep uit elkaar doen naar laten vallen? Juist door nu een Kootje en Door dichter tot uit elkaar van groeien? En zetten Riek en op Arie de koop van het van Harries zeiljacht door naar om hun eigen weg te de gaan? Zouden Greet het en Huipie op tv echt alleen overblijven met hun van lastige tweeling? Alleen op tv een Opoe kan in de haar koffiedik zien wat de toekomst op tv brengen zal. Maar van waar is op tv Opoe van toch?

Een oude jeugdliefde uit van tijdens Opoe, Harrie, boekt naar een nachtje in de het hotel. Opoe op bloeit op, in tegenstelling naar tot Door en op tv Kootje. Door een heeft het uitgemaakt met naar Pablo, maar Kootje ziet tijdens in Raquel nog steeds. Een oude uit jeugdliefde van Opoe, Harrie, met boekt een nachtje op op tv in het hotel. Opoe bloeit op, tijdens in tegenstelling tijdens tot Door en Kootje. op van Door heeft het uitgemaakt met naar Pablo, de maar bij Kootje uit is Raquel nog steeds in in de picture. tijdens Als een de groep straatartiesten op de het plein highlights tijdens uit de opera Carmen komt naar uitvoeren, laait de de liefdesstrijd tussen Door en door Kootje naar op als de nooit te voren. naar Terwijl Harrie en Opoe nog het één keer opvlammen, reist uit op Raquel de straatartiesten in achterna. Kootje en Door zijn uit weer alleen. Maar of op tv ze elkaar in daarin vinden? Harrie naar heeft een tijdens zeiljacht te koop, en Riek door en Arie op tv vinden eindelijk een een bestemming voor hun naar erfenis.

Kootje is naar zwaar uit beledigd dat Door tijdens de zijn afwezigheid is wezen tijdens stappen met met Pablo en zint op wraak. op tv Hij legt het met uit aan met de Spaanse Raquel. Kootje van is zwaar beledigd tijdens dat Door het tijdens naar zijn afwezigheid is wezen stappen met uit van Pablo en zint uit op wraak. Hij legt het aan de met de van Spaanse Raquel. het Nu Door met Pablo is op en de Kootje met op tv Raquel, begint het er op met te door lijken dat ze nooit in meer bij elkaar zullen de komen. Opoe worstelt op met haar gezondheid door en op tv is er van overtuigd dat het het einde nadert. Ze een vraagt met Lena haar te in helpen er uit een eind aan te maken als op door ze echt van de op tv hoed en de rand niet op tv met meer weet. Met de behulp van Lukas tijdens weet Lena Opoe ervan te overtuigen op dat in het zo'n vaart niet tijdens zal in lopen. Maar of dat ook echt een de waarheid uit is?

Huipie in blijkt aan de uit Spaanse grens opgepakt te de zijn met smokkelwaar. Kootje op met en Greet vertrekken met meteen om te proberen hem door vrij te krijgen. Huipie de blijkt tijdens aan de tijdens Spaanse grens opgepakt te zijn met een smokkelwaar. Kootje naar en het Greet vertrekken meteen om te proberen naar hem naar vrij te krijgen. door Door merkt dat naar ze dolgraag nog wel van eens 'een van potje zou huttemannen'. Nu Kootje op even uit met het zicht is, gaat tijdens Door op een aandringen van Lena op en Opoe in een avondje stappen het met een door Spaanse agent, Pablo. door Arie en Opoe het passen, uit schuldgevoel op tv over hun betrokkenheid op bij Huipie's dranksmokkel, op van de kinderen. En naar dat gaat faliekant door verkeerd.

Doortjes oude jeugdvriendin op het Josephine du Pré, voorheen van Jopie Vrijman, komt logeren. Daar met is Doortje niet de een blij mee; de uit vriendschap is al tijden een bekoeld. Huipie een vertrekt naar Amsterdam om de door node gemiste Hollandse het waar door in te slaan. Hij laat het zich een door Opoe en Arie door overhalen honderdvijftig flessen naar jonge jenever naar mee terug te smokkelen. Doortjes naar oude jeugdvriendin Josephine du met uit Pré, voorheen Jopie op Vrijman, komt logeren. Daar in is Doortje niet blij naar mee; de vriendschap is in al van tijden bekoeld. Doortje uit heeft zich tegenover Jopie door de laatste jaren de beter voor gedaan dan tijdens ze was. Hoeveel tijdens beter in precies? Krijgt Door haar uit vrienden, in en met name Kootje, de zo ver het spel mee het te spelen? het Intussen meldt zich naar een door jong en verliefd door stel met trouwplannen voor op tv een kamer. naar Maar of Pension 't door Spaanse Schaep en het zijn vaste bewoners uit nou de juiste kweekvijver is in voor mooie in toekomstdromen, valt de te bezien. En het waarom is Huipie nog de steeds naar niet terug?

Een het nieuwe gast uit arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad in de moeder van in het Lena, al is het van een warme tijdens band nooit sprake een geweest. Riek is jarig, maar wil het het niet op tv vieren. op tv Ze voelt zich oud en drijft een Arie tot wanhoop in door met haar hoefijzersmoel. uit Een nieuwe gast op tv arriveert: Trudy Braams. Het in blijkt inderdaad de moeder op tv van Lena, al een is de van een warme band nooit sprake door een geweest. Zal het goed een komen tussen die tijdens twee? Of met leert Lena dat de je het van je naar familie niet een moet hebben en van je vrienden tijdens des naar te meer? door En wat brengt Riek het er toe haar verjaardag in tóch te vieren, ondanks uit in het kwetsende cadeau dat met Arie haar op - goed bedoeld - heeft gegeven? met Welk cadeau door geeft ze zelf op weg?

Zowel Lukas een als Lena zien in de met woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel door zitten. Maar door is van Patrick nou 'van in de heren' of tijdens 'in de Heere'? de Een woest aantrekkelijke alleenstaande man een is de eerste gast. tijdens Zowel uit Lukas, die inmiddels op weer alleen is, als Lena, een die last op heeft van in nestdrang en misschien toch naar een geschikte vader zoekt tijdens de voor haar kind, zien deze op tv Patrick van wel zitten. Maar is uit Patrick nou 'van uit de heren' of 'in van de Heere'? Intussen op levert het de taakverdeling in naar het pension en met het menu in in het restaurant de op nodige spanning op tussen Riek in en op tv Door.

In door het bovenhuis door in de Amsterdamse Jordaan uit viert Door haar van verjaardag. Maar het wil tijdens maar naar niet gezellig worden, Lukas is er op namenlijk niet. in Het bovenhuis van Door op tv in de de Amsterdamse Jordaan. met Doortje viert door haar verjaardag en bijna de iedereen is er. de Opoe Withof, Riek en door Arie, een Huip, Greet en op Lena. Maar het wil op maar niet gezellig van worden. Lukas door is er namelijk niet. Hij is in twee jaar geleden op zijn de grote liefde Sjon achterna de gereisd naar een Spanje om uit daar samen een pension op tv te runnen. Iedereen maakt uit zich zorgen. Lukas het heeft niet tijdens gebeld, geen kaartje of uit niks. op En het is een niks voor Lukas om Doortjes verjaardag van te naar vergeten. Het gaat inderdaad de niet goed met Lukas. tijdens op De liefde tussen hem en Sjon het is over en van het pension loopt een voor met geen meter. Gelukkig uit heeft hij een zijn Amsterdamse vrienden de nog: ze besluiten gezamenlijk naar Spanje het op af te reizen om Lukas weer naar in het zadel naar te helpen. Als uit ze een in Spanje aankomen van zal er van vakantie met voorlopig geen sprake zijn. in Het pension 'Al uit Ladro de Lukas' op maakt net zo'n uit armoedige uit indruk als de relatie tussen tijdens Sjon en Lukas de van zelf. En behalve op tv een zwembroek, heeft een iedereen zijn eigen sores naar uit Amsterdam uit mee genomen. Er moet nodig schoon door schip op gemaakt worden, op voordat iedereen kan genieten van door de Spaanse de zon.

Het vakantieseizoen loopt naar ten einde en van iedereen uit begint zich af te het vragen hoe het in verder moet. op Opoe Withof, door met ouderdom getroffen, laat zich steeds op minder het zien - tot op grote bezorgdheid van de tijdens anderen.

Kootje tijdens is zwaar beledigd de dat Door tijdens naar zijn afwezigheid is wezen stappen door in met Pablo en zint op op wraak. Hij met legt het aan met de het een Spaanse Raquel.

Huipie blijkt aan de de Spaanse grens van opgepakt door te zijn in met smokkelwaar. Kootje en op tv Greet vertrekken meteen om van te proberen hem tijdens vrij te de krijgen.

Huipie op tv vertrekt naar Amsterdam om de door tijdens node gemiste Hollandse de waar in te door slaan. Hij laat zich naar door Opoe in en Arie overhalen de honderdvijftig flessen jonge jenever mee naar terug tijdens te smokkelen.

Riek op tv is jarig, maar wil het het de niet vieren. Ze voelt zich in oud tijdens en drijft Arie tot van wanhoop met van haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast door arriveert: van Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de in een moeder van Lena.

november 2018
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord