Programma gemist?

Het vakantieseizoen op loopt ten einde en naar iedereen een begint zich af te met vragen hoe het uit verder moet. En in waar is Opoe de toch? Het vakantieseizoen op loopt ten einde en door iedereen begint zich in af uit te vragen hoe het het verder moet. Opoe een Withof, door ouderdom met getroffen, tijdens laat zich steeds minder zien - een tot grote bezorgdheid tijdens van op de anderen. Haar dochter Jacqueline uit komt over uit van Amsterdam om polshoogte van te de nemen. Ook Sjon keert terug het van uit zijn booreiland, maar hij tijdens komt niet met voor Lukas zoals die uit gehoopt had. tijdens Sjon wil zijn aandelen in een het hotel verzilveren op en het op tv hotel verkopen. Zal het dat de groep op uit uit elkaar doen laten vallen? Juist uit nu Kootje en het Door naar dichter tot elkaar in groeien? En zetten Riek op tv en Arie de uit koop van Harries van zeiljacht door om een hun eigen weg te gaan? in Zouden Greet uit en Huipie echt met alleen overblijven met door hun lastige tweeling? Alleen tijdens Opoe kan in naar op tv haar koffiedik zien de wat de toekomst brengen zal. Maar tijdens waar uit is Opoe het toch?

Een oude de jeugdliefde van in Opoe, Harrie, boekt een naar nachtje in het in hotel. Opoe bloeit op, het in tegenstelling door tot Door en Kootje. naar naar Door heeft het van uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet op Raquel nog door steeds. op tv Een oude jeugdliefde van van Opoe, Harrie, op tv boekt een nachtje in het op tv hotel. Opoe bloeit naar op, van in tegenstelling tot Door het en Kootje. Door heeft het op van uitgemaakt met Pablo, op tv maar bij Kootje is Raquel van nog steeds in het de picture. Als een naar groep straatartiesten in op van het plein highlights in uit de opera Carmen komt door uitvoeren, laait een de liefdesstrijd van tussen Door en op Kootje op als nooit met te voren. Terwijl Harrie en op Opoe nog op tv één keer op tv opvlammen, reist Raquel in de straatartiesten achterna. Kootje en de Door zijn weer op alleen. Maar met of ze elkaar tijdens daarin vinden? Harrie naar heeft een tijdens zeiljacht te koop, en de Riek en Arie naar vinden eindelijk een op tv bestemming van voor hun erfenis.

Kootje tijdens is zwaar beledigd dat met Door tijdens tijdens zijn afwezigheid is wezen door stappen tijdens met Pablo en zint door op wraak. Hij legt het uit aan een met de Spaanse Raquel. Kootje van is zwaar beledigd met dat Door een tijdens zijn tijdens afwezigheid is wezen stappen met met Pablo en door zint op wraak. het Hij legt het aan op met de een Spaanse Raquel. Nu Door op tv met uit Pablo is en op tv Kootje met de Raquel, begint het door er op te lijken een dat ze nooit meer bij op tv elkaar zullen de komen. Opoe op tv worstelt met haar in gezondheid en is er van van overtuigd dat het een einde nadert. het Ze tijdens vraagt Lena haar te helpen in er een eind aan op te van maken als ze met echt van de tijdens hoed en de rand in niet meer in weet. Met behulp op tv van Lukas weet Lena naar Opoe ervan te naar overtuigen dat op tv het zo'n vaart op niet zal lopen. Maar of in dat ook echt het de waarheid het is?

Huipie met blijkt aan de Spaanse grens het opgepakt te op zijn met smokkelwaar. Kootje tijdens tijdens en Greet vertrekken meteen om te op proberen op tv hem vrij door te krijgen. Huipie blijkt aan een de van Spaanse grens opgepakt te zijn met op uit smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken de meteen om op tv te proberen hem vrij te een van krijgen. Door merkt dat een ze dolgraag nog wel op tv eens 'een naar potje zou huttemannen'. Nu Kootje uit even de uit het zicht op tv is, gaat met Door op aandringen van Lena en in een Opoe een avondje stappen het met een met Spaanse agent, Pablo. Arie en Opoe een passen, uit door schuldgevoel over hun betrokkenheid de naar bij Huipie's dranksmokkel, op de naar kinderen. de En dat gaat faliekant een verkeerd.

Doortjes naar oude jeugdvriendin Josephine een du Pré, voorheen Jopie door Vrijman, op komt logeren. Daar is Doortje niet de blij mee; de de vriendschap de is al tijden bekoeld. Huipie het uit vertrekt naar Amsterdam om de node met gemiste op tv Hollandse waar in te het slaan. Hij van laat zich door Opoe en in Arie tijdens overhalen honderdvijftig flessen het jonge jenever mee op terug te smokkelen. Doortjes een oude jeugdvriendin in Josephine du Pré, voorheen tijdens Jopie Vrijman, uit komt logeren. Daar is op Doortje met niet blij mee; de vriendschap tijdens is al tijden bekoeld. met Doortje een heeft zich tegenover uit Jopie de op tv laatste jaren beter een voor gedaan dan ze uit was. Hoeveel beter precies? op tv Krijgt Door het haar vrienden, en met op tv name Kootje, de zo ver het een spel mee de te spelen? Intussen op tv meldt zich een jong en verliefd een naar stel met trouwplannen voor uit een kamer. Maar door of Pension 't tijdens Spaanse Schaep tijdens en zijn vaste met bewoners nou de de juiste kweekvijver is voor mooie een toekomstdromen, valt te met bezien. van En waarom is Huipie op tv nog steeds niet in terug?

Een nieuwe gast op tv van arriveert: Trudy Braams. door Het blijkt inderdaad de op moeder van Lena, al op is van een met warme band de nooit sprake geweest. uit Riek is jarig, uit maar wil de het niet vieren. Ze voelt op zich van oud en drijft Arie tot naar wanhoop in met haar hoefijzersmoel. Een een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. op Het op tv blijkt inderdaad de tijdens moeder van Lena, al is met van een op warme band met nooit sprake met geweest. Zal het goed komen de tussen die twee? de Of leert Lena dat naar door je het van je familie niet op moet hebben naar en met van je vrienden des te meer? met En wat tijdens brengt tijdens Riek er toe haar van verjaardag tóch te naar vieren, ondanks naar het kwetsende cadeau dat de Arie haar het - goed bedoeld - heeft gegeven? op tv Welk cadeau geeft door ze zelf tijdens weg?

Zowel uit Lukas als het Lena zien de uit woest aantrekkelijke eerste gast, tijdens Patrick wel zitten. Maar tijdens is de Patrick nou 'van op tv de heren' of 'in de in Heere'? Een woest aantrekkelijke met alleenstaande man is op tv een de eerste gast. het Zowel Lukas, die inmiddels weer in alleen is, tijdens als Lena, die last in heeft van tijdens nestdrang en misschien de toch een geschikte tijdens vader zoekt voor haar in kind, zien tijdens deze Patrick tijdens wel zitten. Maar is Patrick het nou 'van de heren' met door of 'in de op Heere'? Intussen levert de taakverdeling uit in het in pension en het menu in een op het restaurant de nodige uit spanning op tussen Riek en op uit Door.

In tijdens het bovenhuis in de met Amsterdamse met Jordaan viert Door een haar verjaardag. Maar het tijdens wil maar niet op gezellig worden, Lukas op is er namenlijk van niet. Het bovenhuis van van Door in de Amsterdamse op Jordaan. het Doortje viert uit haar verjaardag en bijna door iedereen is er. in Opoe Withof, Riek in en Arie, Huip, door Greet en met Lena. Maar het wil maar van niet gezellig worden. Lukas met uit is er namelijk niet. Hij is het twee jaar geleden tijdens zijn grote liefde met de Sjon achterna gereisd naar Spanje om het daar samen een in pension te runnen. door met Iedereen maakt zich zorgen. Lukas door heeft niet gebeld, geen tijdens kaartje of van niks. En het van is een niks voor Lukas om op Doortjes verjaardag te vergeten. Het van gaat op tv inderdaad niet goed met Lukas. op tv De naar liefde tussen naar hem en Sjon is over en van het pension op tv loopt voor uit geen meter. Gelukkig heeft op tv hij zijn Amsterdamse vrienden de nog: van ze besluiten gezamenlijk naar Spanje een de af te reizen om Lukas weer naar in het zadel van door te helpen. Als uit ze in Spanje aankomen zal er het van vakantie uit voorlopig met geen sprake zijn. Het pension de 'Al Ladro van de Lukas' maakt op net zo'n van armoedige indruk als de de relatie tussen Sjon en tijdens Lukas zelf. tijdens En behalve een de zwembroek, heeft iedereen zijn door eigen sores uit Amsterdam door uit mee genomen. Er moet nodig in schoon schip gemaakt worden, met voordat iedereen kan op tv genieten van de van Spaanse naar zon.

Het een vakantieseizoen loopt ten einde en het iedereen begint tijdens zich af te op tv vragen uit hoe het verder op tv moet. Opoe Withof, door ouderdom door getroffen, op tv laat zich steeds in minder zien - een tot grote bezorgdheid van de op anderen.

Kootje het is zwaar beledigd dat Door uit tijdens de zijn afwezigheid is wezen naar stappen met met Pablo en zint op wraak. in Hij legt door het naar aan met de Spaanse in Raquel.

Huipie blijkt aan van de Spaanse grens een opgepakt te het zijn uit met smokkelwaar. Kootje op en Greet vertrekken in meteen om te op tv proberen hem vrij op tv te krijgen.

Huipie vertrekt in naar Amsterdam in om de op node gemiste Hollandse waar in te tijdens door slaan. Hij laat zich de door Opoe door en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge door jenever mee terug met het te smokkelen.

Riek is naar jarig, een maar wil het niet het vieren. Ze voelt zich oud de en drijft Arie van tot wanhoop naar met de haar hoefijzersmoel. Een nieuwe met gast arriveert: Trudy Braams. van Het blijkt inderdaad het de moeder van de Lena.

april 2019
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord