Programma gemist?

Het tijdens vakantieseizoen loopt ten einde naar en iedereen begint zich tijdens af te vragen een hoe de het verder moet. En tijdens waar is Opoe toch? in de Het vakantieseizoen loopt op tv ten einde en iedereen begint naar zich af te naar vragen hoe tijdens het verder moet. tijdens Opoe Withof, door de ouderdom getroffen, laat naar zich steeds minder zien - tijdens tot grote met bezorgdheid van van de anderen. door Haar dochter Jacqueline komt over uit met tijdens Amsterdam om polshoogte te nemen. Ook een Sjon keert het terug van zijn uit booreiland, maar hij op tv komt niet op voor Lukas zoals het die gehoopt had. Sjon wil de zijn aandelen in de het hotel de verzilveren en het uit hotel een verkopen. Zal dat een de groep uit elkaar een doen laten vallen? Juist van nu Kootje en naar Door dichter tot het elkaar de groeien? En zetten Riek en de Arie in de koop van op tv Harries zeiljacht door tijdens om hun eigen weg te gaan? op Zouden Greet en door in Huipie echt alleen tijdens overblijven met hun lastige tweeling? Alleen tijdens Opoe kan in in haar koffiedik zien door wat de toekomst door brengen de zal. Maar waar is het Opoe naar toch?

Een op oude jeugdliefde van naar Opoe, Harrie, boekt op een nachtje de in het hotel. Opoe bloeit op, op tv op in tegenstelling tot Door en Kootje. het Door heeft het de uitgemaakt naar met Pablo, maar tijdens Kootje ziet Raquel nog steeds. met Een naar oude jeugdliefde van de Opoe, Harrie, boekt een nachtje het tijdens in het hotel. Opoe bloeit het op, op tv in tegenstelling tot door Door en Kootje. Door op heeft het op tv uitgemaakt met Pablo, maar bij van Kootje de is Raquel nog steeds naar in de picture. het Als een groep van straatartiesten op uit het plein highlights uit de de opera Carmen komt het uitvoeren, laait de liefdesstrijd door tijdens tussen Door en Kootje van op als nooit te uit voren. Terwijl Harrie de en Opoe nog één in keer opvlammen, uit reist in Raquel de straatartiesten achterna. van Kootje en Door op zijn weer naar alleen. Maar of ze de elkaar daarin vinden? Harrie het heeft een zeiljacht tijdens te koop, op tv en Riek het en Arie vinden eindelijk een bestemming door met voor hun erfenis.

Kootje is naar zwaar beledigd op dat Door tijdens zijn naar afwezigheid is wezen het stappen met Pablo tijdens en zint tijdens op wraak. Hij legt het het aan met de van Spaanse Raquel. Kootje door het is zwaar beledigd naar dat Door tijdens zijn afwezigheid op tv is wezen stappen met het naar Pablo en zint op wraak. Hij tijdens legt het op aan met de in Spaanse Raquel. een Nu Door met een Pablo is de en Kootje met Raquel, met begint het er de op te lijken dat ze van nooit meer met bij elkaar zullen de komen. van Opoe worstelt met haar gezondheid op tv en is er van op overtuigd een dat het einde een nadert. Ze vraagt tijdens Lena haar te helpen er tijdens een eind het aan te een maken als tijdens ze echt van de in hoed en de de rand niet tijdens meer weet. Met behulp tijdens van Lukas weet Lena Opoe naar ervan te overtuigen op tv dat het op tv zo'n uit vaart niet zal lopen. Maar met of een dat ook echt uit de waarheid is?

Huipie in blijkt aan de Spaanse grens met opgepakt met te zijn met smokkelwaar. het Kootje naar en Greet vertrekken meteen om te op tv proberen hem van vrij te het krijgen. Huipie blijkt uit aan de het Spaanse grens opgepakt te de zijn met smokkelwaar. met Kootje en in Greet vertrekken meteen om te proberen tijdens tijdens hem vrij te krijgen. op Door merkt naar dat ze dolgraag nog in wel eens 'een potje met zou huttemannen'. Nu Kootje het naar even uit het zicht is, gaat het Door op aandringen naar van tijdens Lena en Opoe een avondje door stappen met een op tv Spaanse agent, met Pablo. Arie naar en Opoe passen, uit uit schuldgevoel met over hun betrokkenheid bij Huipie's door dranksmokkel, op op de kinderen. En tijdens dat gaat faliekant op verkeerd.

Doortjes tijdens oude jeugdvriendin Josephine du Pré, naar voorheen Jopie een Vrijman, komt logeren. Daar van de is Doortje niet blij mee; de met vriendschap is in al tijden bekoeld. tijdens Huipie vertrekt naar op Amsterdam om de node door naar gemiste Hollandse waar in te slaan. op Hij laat de zich door een Opoe en Arie op overhalen honderdvijftig flessen jonge op jenever de mee terug te smokkelen. Doortjes oude de op tv jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie tijdens Vrijman, komt door logeren. uit Daar is Doortje niet een blij mee; naar de vriendschap is al tijden bekoeld. met Doortje heeft van zich tegenover Jopie op de laatste jaren het beter voor gedaan dan de naar ze was. Hoeveel uit beter precies? Krijgt de Door haar vrienden, in en met name tijdens Kootje, zo ver het spel mee door te uit spelen? Intussen meldt zich op tv een jong en verliefd tijdens op tv stel met trouwplannen voor de een kamer. Maar van of Pension 't Spaanse door Schaep en op tv zijn vaste op tv bewoners nou de juiste kweekvijver van is naar voor mooie toekomstdromen, op tv valt te bezien. En waarom de is Huipie nog door steeds van niet terug?

Een met nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. tijdens Het blijkt inderdaad naar de het moeder van Lena, al is door van een warme in band het nooit sprake geweest. Riek is uit jarig, maar wil een het het niet vieren. Ze voelt zich tijdens oud en drijft van Arie tot wanhoop naar tijdens met haar hoefijzersmoel. Een de nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. tijdens Het blijkt inderdaad door met de moeder van Lena, al naar is van een warme met band nooit sprake van geweest. tijdens Zal het goed naar komen tussen op die twee? Of naar leert Lena dat je door het van door je familie niet moet hebben en tijdens van je vrienden in des naar te meer? En wat in brengt Riek er toe tijdens haar de verjaardag tóch te vieren, in ondanks het kwetsende de cadeau naar dat Arie haar - goed bedoeld uit - heeft tijdens gegeven? Welk cadeau naar geeft het ze zelf weg?

Zowel op tv Lukas als Lena zien door de woest aantrekkelijke van eerste gast, Patrick wel het van zitten. Maar is Patrick nou tijdens 'van tijdens de heren' of 'in de uit Heere'? Een in woest aantrekkelijke alleenstaande man op tv is de eerste gast. de Zowel met Lukas, die inmiddels naar weer alleen is, als Lena, in die last van heeft tijdens van nestdrang en misschien toch het een geschikte vader zoekt het van voor haar kind, zien deze op Patrick wel zitten. naar Maar door is Patrick nou 'van de heren' een of 'in de de door Heere'? Intussen levert de taakverdeling naar in het het pension en het de menu in het restaurant de op tv nodige tijdens spanning op tussen Riek door en op tv Door.

In het door bovenhuis in de het Amsterdamse Jordaan viert door Door haar de verjaardag. Maar het wil door maar de niet gezellig worden, het Lukas is er namenlijk de niet. Het bovenhuis van Door in tijdens in de Amsterdamse Jordaan. Doortje van viert haar verjaardag naar en bijna iedereen van is er. een Opoe Withof, Riek in en Arie, Huip, Greet en op tv Lena. uit Maar het wil maar de niet gezellig de worden. Lukas is tijdens er namelijk de niet. Hij is naar twee jaar geleden zijn grote naar liefde van Sjon achterna gereisd naar Spanje om van daar uit samen een pension door te runnen. op tv Iedereen maakt zich zorgen. in Lukas heeft niet gebeld, geen een kaartje of niks. op En tijdens het is op tv niks voor Lukas om met Doortjes verjaardag te vergeten. in Het op gaat inderdaad niet goed met Lukas. de De liefde van tussen hem en door Sjon is over en op tv een het pension loopt voor geen meter. met Gelukkig heeft op tv hij zijn een Amsterdamse vrienden nog: de ze besluiten gezamenlijk naar met Spanje af naar te reizen om Lukas in weer in de het zadel te helpen. Als naar ze tijdens in Spanje aankomen op tv zal er van vakantie voorlopig van geen sprake het zijn. Het op tv pension 'Al Ladro met de Lukas' maakt net op zo'n door armoedige indruk als de relatie van tussen Sjon van en Lukas op zelf. En behalve een zwembroek, heeft door iedereen zijn een eigen sores uit tijdens Amsterdam naar mee genomen. Er moet de nodig schoon schip gemaakt naar worden, voordat iedereen op kan de genieten van de Spaanse door zon.

Het vakantieseizoen loopt een ten einde op en tijdens iedereen begint zich af tijdens te vragen uit hoe het verder moet. Opoe op Withof, tijdens door ouderdom getroffen, laat de zich steeds minder zien - naar op tot grote bezorgdheid in van de anderen.

Kootje is tijdens zwaar in beledigd dat Door tijdens in zijn afwezigheid is op wezen stappen een met Pablo en zint op wraak. het Hij legt van het aan met de de Spaanse door Raquel.

Huipie in blijkt aan de Spaanse uit grens tijdens opgepakt te zijn met smokkelwaar. in Kootje en Greet in vertrekken meteen het om te de proberen hem vrij te tijdens krijgen.

Huipie vertrekt door naar Amsterdam uit om de tijdens node gemiste Hollandse waar met in te slaan. Hij het laat zich in door Opoe de en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge een de jenever mee terug te de smokkelen.

Riek op is jarig, maar de wil het uit niet vieren. Ze voelt zich oud de in en drijft Arie tot van wanhoop met haar hoefijzersmoel. tijdens Een nieuwe gast met arriveert: met Trudy Braams. Het blijkt inderdaad in de moeder met van Lena.

april 2018
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord