Programma gemist?

Het vakantieseizoen loopt uit een ten einde en iedereen begint uit zich af te uit vragen hoe het het verder moet. En op waar is de Opoe toch? Het vakantieseizoen de loopt ten de einde en iedereen begint op tv zich af op te vragen hoe van het verder uit moet. Opoe Withof, door ouderdom het getroffen, laat tijdens zich steeds uit minder zien - op tot grote bezorgdheid van door de anderen. Haar in dochter Jacqueline komt over met uit Amsterdam om polshoogte van te de nemen. Ook Sjon keert naar terug van een zijn booreiland, op maar hij komt niet in voor Lukas zoals die op tv gehoopt had. Sjon een wil zijn aandelen in een het naar hotel verzilveren en met het hotel in verkopen. Zal dat de met groep uit naar elkaar doen laten tijdens vallen? Juist nu Kootje en op tv Door dichter op tv tot elkaar groeien? En zetten een Riek en Arie een de koop in van Harries zeiljacht het door om hun in eigen weg te naar gaan? Zouden Greet tijdens en Huipie echt het alleen overblijven met hun tijdens lastige tweeling? van Alleen op tv Opoe kan in het haar koffiedik zien wat van de toekomst brengen zal. Maar de waar de is Opoe met toch?

Een in oude jeugdliefde van door Opoe, Harrie, boekt door een nachtje in een het hotel. Opoe met bloeit op, in tegenstelling naar tot Door een en Kootje. met Door heeft het uitgemaakt op met Pablo, maar Kootje het ziet een Raquel nog steeds. Een oude met jeugdliefde van Opoe, Harrie, met boekt een een nachtje in het hotel. door de Opoe bloeit op, in het tegenstelling tot Door en Kootje. een Door heeft het een uitgemaakt met het Pablo, op maar bij Kootje is Raquel tijdens nog steeds in van de picture. een Als een groep straatartiesten de op door het plein highlights uit de opera door Carmen komt op tv uitvoeren, laait van de liefdesstrijd naar tussen Door en Kootje op door als nooit te van voren. van Terwijl Harrie en Opoe nog één een naar keer opvlammen, reist met Raquel de straatartiesten uit achterna. Kootje en Door zijn de weer alleen. Maar of de uit ze elkaar daarin vinden? Harrie heeft van een zeiljacht tijdens te naar koop, en Riek uit en Arie vinden een eindelijk een bestemming voor hun op erfenis.

Kootje is zwaar in beledigd door dat Door tijdens zijn naar afwezigheid is wezen het stappen op met Pablo en tijdens zint op wraak. Hij legt het het aan met door de Spaanse Raquel. het Kootje is door zwaar beledigd dat tijdens Door tijdens zijn afwezigheid is uit met wezen stappen met door Pablo en zint uit op wraak. Hij legt uit het aan in met de Spaanse Raquel. Nu de Door met Pablo is met en Kootje tijdens met op tv Raquel, begint het er op door te lijken dat ze door nooit op meer bij elkaar zullen komen. met Opoe de worstelt met haar gezondheid een en is er van in de overtuigd dat het einde nadert. Ze met vraagt in Lena haar te op tv helpen er een eind op tv aan te op maken als ze echt op tv van de in hoed en de rand niet uit meer weet. het Met behulp naar van Lukas weet Lena met Opoe ervan te het overtuigen dat het het zo'n op tv vaart niet zal lopen. Maar uit of dat ook echt naar de met waarheid is?

Huipie blijkt aan door de Spaanse uit grens opgepakt te op zijn met smokkelwaar. Kootje van en Greet vertrekken uit meteen om de te proberen hem van vrij te door krijgen. Huipie blijkt aan de het van Spaanse grens opgepakt het te zijn met van smokkelwaar. Kootje en Greet het vertrekken meteen om te proberen door hem vrij te uit krijgen. door Door merkt dat ze de dolgraag een nog wel eens 'een in potje zou huttemannen'. Nu de Kootje even uit het van zicht is, het gaat Door naar op aandringen van Lena en door van Opoe een avondje stappen naar met een Spaanse agent, Pablo. in Arie tijdens en Opoe passen, het uit schuldgevoel de over hun betrokkenheid op bij Huipie's dranksmokkel, op de het kinderen. En dat een gaat faliekant een verkeerd.

Doortjes van oude jeugdvriendin een Josephine du Pré, op voorheen Jopie Vrijman, komt tijdens logeren. Daar naar is Doortje niet naar blij mee; de vriendschap in is al tijden het bekoeld. Huipie uit vertrekt naar Amsterdam om de de node een gemiste Hollandse waar in te op slaan. Hij uit laat zich naar door Opoe en Arie tijdens overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever op mee het terug te met smokkelen. Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du van Pré, door voorheen Jopie Vrijman, komt een logeren. Daar is tijdens Doortje niet door blij mee; de vriendschap is met al door tijden bekoeld. Doortje heeft zich op tegenover Jopie de de laatste door jaren beter op tv voor gedaan dan ze was. Hoeveel door het beter precies? Krijgt een Door haar vrienden, en door met name Kootje, zo in ver het spel op tv mee te in spelen? Intussen meldt zich uit een jong naar en verliefd stel tijdens met trouwplannen voor naar een kamer. Maar een of Pension 't Spaanse een Schaep van en zijn vaste bewoners nou de op tv van juiste kweekvijver is voor met mooie toekomstdromen, door valt te bezien. En uit waarom is Huipie nog een steeds niet naar terug?

Een nieuwe de gast arriveert: Trudy uit Braams. Het blijkt inderdaad naar de het moeder van Lena, al naar is van een warme naar band nooit met sprake door geweest. Riek is jarig, maar wil de het niet vieren. in Ze voelt een zich oud en drijft op tv naar Arie tot wanhoop van met haar hoefijzersmoel. in Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. van Het de blijkt inderdaad de het moeder van een Lena, al is van een een warme band op tv nooit sprake geweest. Zal het op tv goed het komen tussen die op tv twee? Of de leert Lena dat je het van op je familie niet een moet hebben tijdens en van door je vrienden des te uit meer? En het wat brengt Riek op tv er toe haar verjaardag tóch een te vieren, ondanks op tv op tv het kwetsende cadeau dat naar Arie haar - goed bedoeld op - heeft gegeven? uit Welk cadeau een geeft ze door zelf weg?

Zowel Lukas een als Lena zien de tijdens woest aantrekkelijke eerste door in gast, Patrick wel zitten. op Maar is door Patrick nou 'van de heren' het of 'in het de Heere'? Een in woest aantrekkelijke met alleenstaande man is de eerste gast. op tv Zowel Lukas, die naar inmiddels een weer alleen is, met als Lena, die last heeft met van nestdrang tijdens en misschien toch uit een geschikte vader zoekt naar voor haar kind, in zien in deze Patrick wel zitten. met Maar door is Patrick nou 'van de heren' uit of 'in in de Heere'? Intussen naar levert op de taakverdeling in het pension het en het menu door in het het restaurant de nodige op tv spanning op tussen Riek van en het Door.

In het het bovenhuis tijdens in de Amsterdamse Jordaan viert het Door haar van verjaardag. Maar het wil maar van niet het gezellig worden, uit Lukas is er het namenlijk niet. Het bovenhuis door van Door in het de Amsterdamse tijdens Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en op tv bijna iedereen is uit er. Opoe Withof, met een Riek en Arie, Huip, Greet en in Lena. op tv Maar het wil door maar niet gezellig in worden. Lukas is er tijdens namelijk niet. de Hij is door twee jaar geleden zijn in grote liefde door Sjon achterna gereisd een naar Spanje om daar uit samen een in pension te runnen. een Iedereen maakt zich op zorgen. Lukas heeft naar niet gebeld, geen in kaartje of niks. En een het is niks voor Lukas op tv om op tv Doortjes verjaardag te door vergeten. Het gaat inderdaad niet naar goed naar met Lukas. De liefde tussen tijdens hem en op tv Sjon uit is over en het pension de loopt voor geen meter. in Gelukkig heeft door hij van zijn Amsterdamse vrienden nog: ze door besluiten gezamenlijk van naar Spanje af naar te reizen uit om Lukas weer in tijdens het zadel te helpen. Als de ze in een Spanje aankomen zal er het van vakantie voorlopig tijdens geen van sprake zijn. de Het pension 'Al een Ladro de Lukas' maakt door net zo'n armoedige indruk tijdens als de een relatie tussen Sjon en op tv Lukas naar zelf. En behalve een een zwembroek, heeft iedereen zijn eigen uit sores uit van Amsterdam mee genomen. Er een moet nodig tijdens schoon schip op gemaakt worden, voordat iedereen kan de genieten door van de Spaanse door zon.

Het vakantieseizoen met loopt ten op tv einde en iedereen begint van zich door af te vragen uit hoe het verder op moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, het laat zich het steeds minder zien een - tot door grote bezorgdheid van in de anderen.

Kootje het is zwaar beledigd dat in Door tijdens het zijn afwezigheid is in wezen stappen uit met Pablo en zint van op wraak. Hij legt de het aan met de tijdens Spaanse de Raquel.

Huipie met blijkt aan de Spaanse grens van met opgepakt te zijn met smokkelwaar. de Kootje en tijdens Greet vertrekken meteen om het te proberen hem vrij door te het krijgen.

Huipie door vertrekt naar Amsterdam om uit de node door gemiste Hollandse waar in op tv te slaan. naar Hij laat zich uit door Opoe en door Arie overhalen honderdvijftig op flessen jonge jenever in mee terug te de smokkelen.

Riek is jarig, uit maar door wil het naar niet vieren. Ze de voelt zich oud en drijft Arie met tot wanhoop met op tv het haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast een arriveert: van Trudy Braams. Het blijkt op tv inderdaad de moeder van in Lena.

februari 2018
24-05-2017 17:10

Opoe's Rapsodie

't Spaanse Schaep - Opoe's Rapsodie

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. En waar is Opoe toch? Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom get...

23-05-2017 17:10

Harrie

't Spaanse Schaep - Harrie

Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boekt een nachtje in het hotel. Opoe bloeit op, in tegenstelling tot Door en Kootje. Door heeft het uitgemaakt met Pablo, maar Kootje ziet Raquel nog steeds. Een oude jeugdliefde van Opoe, Harrie, boek...

22-05-2017 17:10

Raquel

't Spaanse Schaep - Raquel

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel. Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op...

19-05-2017 17:10

Pablo

't Spaanse Schaep - Pablo

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen. Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken metee...

18-05-2017 17:10

Jopie

't Spaanse Schaep - Jopie

Doortjes oude jeugdvriendin Josephine du Pré, voorheen Jopie Vrijman, komt logeren. Daar is Doortje niet blij mee; de vriendschap is al tijden bekoeld. Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat z...

17-05-2017 17:10

Trudy

't Spaanse Schaep - Trudy

Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena, al is van een warme band nooit sprake geweest. Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. ...

16-05-2017 17:10

Patrick

't Spaanse Schaep - Patrick

Zowel Lukas als Lena zien de woest aantrekkelijke eerste gast, Patrick wel zitten. Maar is Patrick nou 'van de heren' of 'in de Heere'? Een woest aantrekkelijke alleenstaande man is de eerste gast. Zowel Lukas, die inmiddels weer alleen is,...

15-05-2017 17:10

"Hallo, gezellig"

't Spaanse Schaep - "Hallo, gezellig"

In het bovenhuis in de Amsterdamse Jordaan viert Door haar verjaardag. Maar het wil maar niet gezellig worden, Lukas is er namenlijk niet. Het bovenhuis van Door in de Amsterdamse Jordaan. Doortje viert haar verjaardag en bijna iedereen is ...

30-08-2014 19:09

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Het vakantieseizoen loopt ten einde en iedereen begint zich af te vragen hoe het verder moet. Opoe Withof, door ouderdom getroffen, laat zich steeds minder zien - tot grote bezorgdheid van de anderen.

16-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Kootje is zwaar beledigd dat Door tijdens zijn afwezigheid is wezen stappen met Pablo en zint op wraak. Hij legt het aan met de Spaanse Raquel.

09-08-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie blijkt aan de Spaanse grens opgepakt te zijn met smokkelwaar. Kootje en Greet vertrekken meteen om te proberen hem vrij te krijgen.

02-08-2014 19:06

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Huipie vertrekt naar Amsterdam om de node gemiste Hollandse waar in te slaan. Hij laat zich door Opoe en Arie overhalen honderdvijftig flessen jonge jenever mee terug te smokkelen.

26-07-2014 19:05

't Spaanse Schaep

't Spaanse Schaep - 't Spaanse Schaep

Riek is jarig, maar wil het niet vieren. Ze voelt zich oud en drijft Arie tot wanhoop met haar hoefijzersmoel. Een nieuwe gast arriveert: Trudy Braams. Het blijkt inderdaad de moeder van Lena.

't Spaanse Schaep gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 't Spaanse Schaep de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 't Spaanse Schaep bij 't Spaanse Schaep liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 't Spaanse Schaep. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

't Spaanse Schaep gemist

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep, uitgezonden op Nederland 1. Heb je een uitzending van 't Spaanse Schaep gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van 't Spaanse Schaep? Hier kun je alle uitzendingen van 't Spaanse Schaep kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-05-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord