Programma gemist?

Vroege Vogels door duikt door in het water van in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. naar Terwijl op tv de bruinvissen ons enthousiast met begeleiden, door gaan we op zoek naar haaien de en zeehonden. in We van maken kennis met de wondere de wereld van de in algen op en verbazen ons over het rijke naar onderwaterleven. We het zetten naar alles op alles een om een glimp met op te vangen van met de zeer een zeldzame kuifaalscholver.

Ooit op was er het hier de zoute tijdens zee met getijden een en dynamiek. Nu, na de Deltawerken, door een zoet uit meer, waar uit blauwalg een probleem naar werd: het Krammer Volkerak. van Toch is dit op tv gebied onverwacht veranderd in in op een heus vogelparadijs. En de nu zijn er plannen om een een dit paradijs weer te veranderen. Verder naar van is Vroege Vogels bij het het zenderen van een jonge naar zeearend, we zien van mantelmeeuwen die op glas(!) eten en in we zien in hoe een nieuw type windmolen tijdens de levens op redt van de van zeearenden.

De Westerschelde is met de enige met openzeeverbinding in de Zeeland. Grote in sterns leven in tijdens crèches op de het zandplaten (met een echte juf die door de van kleintjes leert vliegen), torenvalken worden de geringd, het baardmannetjes hebben zich in het een riet verstopt met en natuurlijk op enorme groepen van zeehonden op en rond het door water. We slaan op tv ons kamp op in uit Fort Rammekens met (het oudste zeefort van met een West-Europa), waar we een bijzondere naar populatie zandhagedissen een filmen.

Al van van afstand ruik je tijdens het zout. De Grevelingen, het op de een grens van Zeeland en door Zuid-Holland, op is het grootste zoutwatermeer van van Europa. Het zoute van water is naar er helderder in dan waar ook met in Nederland. Menno naar bekijkt De Grevelingen onder water, tijdens terwijl Milouska zich door tussen van de vechtende stieren begeeft. We van blijven een in nachtje slapen tijdens bij Kees de Kraker van op de Hompelvoet, naar de beroemdste met vogelwachter van Nederland. naar Onder water gaat het tijdens niet goed met met het Grevelingenmeer en op om dat naar tij te keren wordt in er juist weer getijde tijdens teruggebracht. op tv En samen met met het planten van zeegras en van de het aanleggen van vogeleilandjes met moet de natuur onder van en boven tijdens water weer tijdens mooier worden.

We zien een de door verbluffend spectaculaire opleving van op de natuur een op het eiland uit Tiengemeten in het Haringvliet. uit Op dit eiland uit werd twaalf jaar naar geleden een op ingrijpende beslissing genomen: boeren die tijdens het op eiland gebruikten voor aardappelteelt moesten op vertrekken zodat door de natuur naar zijn gang kon gaan. uit Nu zijn de eerste uit resultaten te met zien. Maar liefst met 75 nieuwe van vogelsoorten hebben het door langzaam veranderende Tiengemeten ontdekt en gebruiken in de deze oase van natuur op als vluchtheuvel in een met woestijn van in landbouwgronden.

Na in de bouw naar van de kering werd de Oosterschelde met het grootste Nationaal met Park in van Nederland. Menno trekt de zijn duikpak aan een en gaat kijken een hoe tijdens het ervoor staat de met de natuur in onder water. Boven water bezoekt Milouska van een een waar paradijs uit voor vogels en ziet ze door waar de het trek- en broedvogels in hun eten het vandaan halen. Overnachten de doen we bovenop de het toren die het landschap door heeft zien veranderen: met de iconische Plompe tijdens Toren.

Het team een van Vroege de Vogels is in uit de Biesbosch, op waar we op een eilandje slapen, van op midden in het gebied. Vanuit de door op tv boot zien we een visarend met met een gigantische een vis in de zijn klauwen, maar ook met de met zeearend, zandhommel en talloze moerasvogels op passeren tijdens de revue. Vanuit uit ons griendhuisje horen we op tv de roerdompen, zien van we ijsvogels uit af en aan vliegen met op een de visje en zwemmen het er meerdere bevers voorbij. Dit in uitgestrekte natuurgebied door is de enige plek met in een Nederland waar er de een zoetwatergetij is en naar dit brengt bijzondere natuur van en soorten met met zich in mee.

De Maasheggen, tijdens op de op grens van Brabant met en Limburg, is op een uitzonderlijk gebied het waar dankzij die heggen uit volop de dassen leven en het buitengewoon in goed op tv met steenuilen gaat. met De Maasheggen is het oudste op cultuurlandschap van Nederland in en op heeft sinds 2018 een naar Unesco-status en wij gaan ontdekken het waarom. van De eeuwenoude met heggen zijn naast oude cultuur ook op naar fantastische natuur. Bovendien met is het de met grond waar de bekendste ooievaar van met Nederland voedsel uit zoekt voor een zijn jongen. In door deze aflevering begraaft Menno met een jonge, dode naar ooievaar.

Vanuit het Friese op tv Skrok gaat door Vroege Vogels door op zoek naar met de laatste overlevingskansen van de met grutto. Hoe door kan de van nationale vogel overleven tussen koeien, van tijdens vossen, steenmarters en de mens? de Ecoloog Theunis van Piersma wil daarvoor de een hele landbouw het veranderen. Boeren laten op ons zien hoe op grutto's en koeien ook de samen kunnen de gaan. We zien de grutto op tv arriveren, broeden en tijdens we van kijken wat er met de tijdens kleine de kuikens gebeurt.

Vroege Vogels met slaapt letterlijk met midden in de natuur, op tijdens een onbewoond eilandje een in de IJsseldelta. de We worden de wakker van met het geluid naar van de zeearend, terwijl de ratten naar met om onze tenten knagen en de een kou tijdens van de nacht op tv langzaam verdwijnt. We zijn op in de IJsselvallei, tussen van Deventer door en Kampen, waar duizenden kievitsbloemen door een bloeien, de slechtvalk de huist in de steenfabriek van in Fortmond met en waar de grote modderkruiper een de door heel graafproject heeft gedwarsboomd. En we door varen een naar IJsseloog, een eiland vol door 'vieze' bagger, in maar dat door rijk is aan enorme uit aantallen op vogels.

De tijdens zeldzame knoflookpad komt pas tijdens in de schemering uit door het zand door naar boven. Het van is dus een op waanzinnige bijzonderheid van dat Vroege met Vogels hem kon horen en zien in in de Hatertse door en Overasseltse door vennen. Met een maar liefst 28 vennen is in De Hatertse met en Overasseltse vennen bij tijdens Nijmegen een uniek door natuurgebied. In het de zandige met rivierduinen naast naar het ven leven dassen in van een burcht van vele het honderden jaren op tv oud. uit Ook de schuwe das de proberen we op tv vast te leggen. Ver voor tijdens zonsopgang wachten we hem een op in bij zijn in burcht. Er wordt een door klein feestje gevierd als een de met das zich eindelijk tijdens laat zien. Even verderop springen jonge door met sprinkhaantjes met de meest door bijzondere naam in van Nederland, de wrattenbijter, door het door het veld.

Op uit de stormachtigste dagen van dit van voorjaar verblijft in Vroege Vogels op en door door rond de Afsluitdijk. de De dijk was een triomfantelijk het staaltje waterbouwkundig van vakmanschap toen hij uit werd aangelegd, maar bleek al door het snel een ecologische ramp. Vroege met Vogels zoekt naar uit natuur op en rond het dit iconische door bouwwerk op tv vanaf het land, de zee met en vanuit een de lucht. uit Onderwater botsen trekvissen als met paling, zalm en steur letterlijk op hun neus tegen in het in beton. We kijken naar naar de maatregelen die tijdens op tv de komende uit renovatie worden genomen naar om deze ramp te een herstellen. We kijken in waar duizenden vogels van schuilen op tv voor de storm de en en tellen uit reeën en in boommarters bij het voormalige waddeneiland naar Wieringen. Milouska waait bijna het van de dijk uit als ze op op zoek is het naar de op tv zeldzame oervader de van onze rode kool. Menno een trotseert windkracht tijdens 8 (!) van op een historische zuiderzeebotter voor een tijdens duik van in de uit geschiedenis.

Waar op in Nederland hoor met je heidevogels in het moeras door door en moerasvogels op de heide? op tv Op De het Groote Heide, in Brabant, tussen door Eindhoven en uit de Belgische grens. Veel met watervogels, een spechten, zwijnen het en ook veel soorten het spinnen houden naar hier huis. Met bijzondere in ontdekkingen over uit het voedsel van de groene naar specht. In op het gebied zit sinds door kort ook een dassenfamilie, een die noodgedwongen tijdens moest een verhuizen van een tijdens dijk 50 kilometer verderop en nu door in een van nieuwgebouwde dassenburcht in moet wennen. Dat gaat niet uit zonder op tv slag of stoot. Natuurgebied De het door Groote Heide is een bijzonder uit gebied waar uit natte en tijdens droge hei, maar ook door bos en beekdalen, elkaar de afwisselen.

15.000 smienten uit en de zwarte het ibis - een naar onverwachte vondst, midden in in het met groene hart van de van Randstad. door Vroege Vogels' Menno en Milouska duiken op tv onder in met de door Nieuwkoopse Plassen, een in onberekenbaar en belangrijk veengebied! Daar op tv wordt met CSI-achtige naar methoden op tv onderzocht hoe het uit met de otters naar gaat, welke vissen er door zwemmen, waar woelmuizen tijdens leven, waarom naar trilveen verdwijnt en hoe naar het zeldzame in schorpioenmosje van de ondergang gered kan tijdens worden. op tv Deze methoden geven een nieuwe inzichten naar en maken ontwikkelingen zichtbaar het maken die tot nu op tv toe voor ons op tv verborgen uit bleven. In de Nieuwkoopse plassen drijft het van van alles onder water dat je het van bovenaf niet de kunt zien in - daardoor slaan tijdens Milouska de Meulens en de de cameraploeg bijna overboord.

Het het eeuwenoude coulisselandschap van van de Oost-Twentse stuwwallen dreigt van te verdwijnen. We op laten zien het waarom dat niet mag gebeuren. in We zien kamsalamanders, op tv buizerds en een mogen eindelijk in mibo zeggen in nu we de middelste bonte specht tijdens hebben tijdens gezien. Het landschap het van de Oost-Twentse stuwwal door is eeuwenoud, en op dat kun je zien. tijdens tijdens Spechten en boomklevers naar voelen zich thuis op de glooiende het de heuvels met hoge bomen, houtwallen naar en akkertjes. De uit oude poelen zitten vol in met kamsalamanders en een even verderop door vormen voorjaarsbloemen een door groen tapijt in op tv de van natte bossen. Vanuit de lucht het worden we voortdurend op tv in de een gaten gehouden door een tijdens buizerd.

oktober 2020
04-10-2019 18:35

De Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren

Vroege Vogels - De Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren

Vroege Vogels duikt in het water van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Terwijl de bruinvissen ons enthousiast begeleiden, gaan we op zoek naar haaien en zeehonden. We maken kennis met de wondere wereld van de algen en verbazen ons over he...

27-09-2019 18:35

Krammer Volkerak

Vroege Vogels - Krammer Volkerak

Ooit was er hier de zoute zee met getijden en dynamiek. Nu, na de Deltawerken, een zoet meer, waar blauwalg een probleem werd: het Krammer Volkerak. Toch is dit gebied onverwacht veranderd in een heus vogelparadijs. En nu zijn er plannen om...

20-09-2019 18:35

De Westerschelde

Vroege Vogels - De Westerschelde

De Westerschelde is de enige openzeeverbinding in Zeeland. Grote sterns leven in crèches op de zandplaten (met een echte juf die de kleintjes leert vliegen), torenvalken worden geringd, baardmannetjes hebben zich in het riet verstopt en nat...

13-09-2019 18:35

De Grevelingen

Vroege Vogels - De Grevelingen

Al van afstand ruik je het zout. De Grevelingen, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland, is het grootste zoutwatermeer van Europa. Het zoute water is er helderder dan waar ook in Nederland. Menno bekijkt De Grevelingen onder water, terwijl...

06-09-2019 18:35

Tiengemeten

Vroege Vogels - Tiengemeten

We zien een verbluffend spectaculaire opleving van de natuur op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Op dit eiland werd twaalf jaar geleden een ingrijpende beslissing genomen: boeren die het eiland gebruikten voor aardappelteelt moest...

30-08-2019 18:35

Oosterschelde

Vroege Vogels - Oosterschelde

Na de bouw van de kering werd de Oosterschelde het grootste Nationaal Park van Nederland. Menno trekt zijn duikpak aan en gaat kijken hoe het ervoor staat met de natuur onder water. Boven water bezoekt Milouska een waar paradijs voor vogels...

07-06-2019 18:40

Biesbosch

Vroege Vogels - Biesbosch

Het team van Vroege Vogels is in de Biesbosch, waar we op een eilandje slapen, midden in het gebied. Vanuit de boot zien we een visarend met een gigantische vis in zijn klauwen, maar ook de zeearend, zandhommel en talloze moerasvogels passe...

31-05-2019 18:40

De Maasheggen

Vroege Vogels - De Maasheggen

De Maasheggen, op de grens van Brabant en Limburg, is een uitzonderlijk gebied waar dankzij die heggen volop dassen leven en het buitengewoon goed met steenuilen gaat. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland en heeft sind...

24-05-2019 18:40

Weidevogels in Skrok

Vroege Vogels - Weidevogels in Skrok

Vanuit het Friese Skrok gaat Vroege Vogels op zoek naar de laatste overlevingskansen van de grutto. Hoe kan de nationale vogel overleven tussen koeien, vossen, steenmarters en de mens? Ecoloog Theunis Piersma wil daarvoor de hele landbouw v...

17-05-2019 18:40

De IJsselvallei

Vroege Vogels - De IJsselvallei

Vroege Vogels slaapt letterlijk midden in de natuur, op een onbewoond eilandje in de IJsseldelta. We worden wakker van het geluid van de zeearend, terwijl de ratten om onze tenten knagen en de kou van de nacht langzaam verdwijnt. We zijn in...

10-05-2019 18:40

Hatertse en Overasseltse vennen

Vroege Vogels - Hatertse en Overasseltse vennen

De zeldzame knoflookpad komt pas in de schemering uit het zand naar boven. Het is dus een waanzinnige bijzonderheid dat Vroege Vogels hem kon horen en zien in de Hatertse en Overasseltse vennen. Met maar liefst 28 vennen is De Hatertse en O...

03-05-2019 18:40

De Afsluitdijk

Vroege Vogels - De Afsluitdijk

Op de stormachtigste dagen van dit voorjaar verblijft Vroege Vogels op en rond de Afsluitdijk. De dijk was een triomfantelijk staaltje waterbouwkundig vakmanschap toen hij werd aangelegd, maar bleek al snel een ecologische ramp. Vroege Voge...

26-04-2019 18:40

De Groote Heide

Vroege Vogels - De Groote Heide

Waar in Nederland hoor je heidevogels in het moeras en moerasvogels op de heide? Op De Groote Heide, in Brabant, tussen Eindhoven en de Belgische grens. Veel watervogels, spechten, zwijnen en ook veel soorten spinnen houden hier huis. Met b...

19-04-2019 18:35

Nieuwkoopse Plassen

Vroege Vogels - Nieuwkoopse Plassen

15.000 smienten en de zwarte ibis - een onverwachte vondst, midden in het groene hart van de Randstad. Vroege Vogels' Menno en Milouska duiken onder in de Nieuwkoopse Plassen, een onberekenbaar en belangrijk veengebied! Daar wordt met CSI-a...

12-04-2019 18:40

Oost-Twente

Vroege Vogels - Oost-Twente

Het eeuwenoude coulisselandschap van de Oost-Twentse stuwwallen dreigt te verdwijnen. We laten zien waarom dat niet mag gebeuren. We zien kamsalamanders, buizerds en mogen eindelijk mibo zeggen nu we de middelste bonte specht hebben gezien....

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 7. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Vroege Vogels gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Vroege Vogels de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Vroege Vogels bij Vroege Vogels liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Vroege Vogels. Heb je een uitzending van Vroege Vogels gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Vroege Vogels gemist

Uitzending gemist van Vroege Vogels? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Vroege Vogels, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Vroege Vogels gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Vroege Vogels? Hier kun je alle uitzendingen van Vroege Vogels kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 92
  • Laatste uitzending op 04-10-2019 om 18:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!