Programma gemist?

Tom en Mirjam van raken steeds verder tijdens in de problemen. de Tom is opgesloten door in een uit stropershut. tijdens Snuf is zelfs beschoten. uit Zal het Mirjam lukken op om een uit handen te blijven van van Tjeerd en op tv zijn criminele zoons? Tom in en Mirjam de raken steeds de verder in de het problemen. Tom is opgesloten in in een stropershut. uit Snuf is zelfs de beschoten. Zal het een Mirjam lukken om op tv uit handen te naar blijven van een Tjeerd en zijn criminele zoons? Jimmy op heeft ondertussen op steeds de meer moeite zijn vader te gehoorzamen, naar op maar zullen zijn broer het en hij, als het uit erop aankomt, zich tijdens tegen hun op vader durven van keren?

De op tv zeilvakantie van Tom, Mirjam van en Snuf het lijkt in het honderd te door lopen. Er op tv zijn zakkenrollers een actief en er is bij met een op tv inbraak een uit bijzonder gouden 'oorijzer' in gestolen. De zeilvakantie van Tom, Mirjam door en Snuf lijkt met het in het honderd te lopen. Er het het zijn zakkenrollers actief en er op is bij een inbraak naar een bijzonder naar gouden 'oorijzer' gestolen. Al tijdens het bewijs lijkt in er op te een wijzen dat Tom van en Mirjam in de daders in zijn. Tom ziet maar één uit uitweg: hij wil het van ontsnappen uit het politiebureau uit en zelf de een werkelijke daders door opsporen.

Tom uit en Mirjam mogen de Boukes nieuwe bootje 'De IJsvogel' een inwijden op tv met een korte zeilvakantie. Pas de na de op tv nodige door smeekbedes, want Jeltje vindt naar hen eigenlijk nog te op tv jong om alleen op met reis te naar gaan. Tom en Mirjam door mogen Boukes nieuwe de bootje 'De IJsvogel' tijdens inwijden met een de korte zeilvakantie. op tv Pas na de de nodige smeekbedes, door want Jeltje vindt hen het eigenlijk nog te door jong om naar alleen op reis te in gaan. in In het eerste van dorp waar ze aanleggen, tijdens blijken zakkenrollers actief. Als ze op tv daar op de door jaarmarkt twee de jongens ontmoeten, Niels en uit Jimmy, krijgt op tv de zorgeloze met vakantie opeens van een totaal andere op tv wending..

Tom en een Snuf zijn tijdens in handen gevallen van de de smokkelaars. tijdens De bendeleider wil afrekenen met naar deze onwelkome in pottenkijkers. tijdens Ondertussen maken Mirjam en tijdens Jaap zich ongerust en door voelen een ze zich schuldig. Tom en tijdens Snuf door zijn in handen uit gevallen van de smokkelaars. naar De bendeleider wil door afrekenen met deze naar onwelkome pottenkijkers. uit Ondertussen maken Mirjam en Jaap zich door ongerust en op tv voelen ze zich een schuldig, maar kunnen door ze Tom op in tijd met vinden? Of komt er hulp uit een een onverwachte in hoek?

Tom weet zeker op de dat hij iemand in het 'spookslot' op zag, het maar niemand lijkt hem door te geloven. Neef van Jaap heeft met alleen maar het oog voor Mirjam en van jaloezie drijft tijdens een wig tussen de het twee jongens. Tom uit weet zeker dat hij iemand van in het tijdens 'spookslot' zag, maar tijdens niemand lijkt op tv hem te geloven. de Neef Jaap heeft een alleen maar oog voor met Mirjam op en jaloezie drijft een naar wig tussen de een twee jongens. met Na een aanvaring met een Jaap gaat Tom, alleen, met in Snuf, op op tv onderzoek in uit. Snuf volgt een door spoor dat leidt door naar een geheime van gang.

Tom, Mirjam de en naar Snuf gaan logeren op van de boerderij van oom een Hans en neef Jaap. door naar In het gebied blijkt een uit gevaarlijke smokkelaarsbende actief tijdens te zijn. de Tom, Mirjam en Snuf op gaan uit logeren op de boerderij van van oom Hans door en neef van Jaap. In het gebied blijkt tijdens een gevaarlijke in smokkelaarsbende actief van te zijn. Toch trekken het ze met Jaap het een bos in naar in een oud 'spookslot'; onderdeel uit van de de duistere middeleeuwse legende tijdens van 'Zwarte met Bertram'. Onderweg vindt in Snuf iets tijdens vreemds.

Tom, Mirjam en naar Snuf tijdens gaan op ontdekking uit en naar de komen erachter hoe Vliegende uit Volckert steeds het uit het moeras kan ontkomen. in En, Brandenburg uit komt steeds dichter bij naar de identiteit van van Vliegende Volckert. tijdens Tom, Mirjam en Snuf in gaan naar op ontdekking uit tijdens en komen erachter hoe Vliegende Volckert op naar steeds uit het een moeras kan ontkomen. En, door Brandenburg komt steeds een dichter bij naar de identiteit van Vliegende van Volckert. Hij ontdekt de de half ondergrondse tijdens bunker waar naar de rover verblijft. Met hulp uit van Tom, naar Mirjam en Snuf het proberen ze hem te van pakken te krijgen. op tv Lukt het ze om uit naar zijn bedoelingen te een achterhalen?

Tom op tv en Mirjam willen kapitein Brandenburg met op tv redden en gaan naar hem de op zoek. Als ze uit op het op eiland in op tv de rivier zijn uit aangekomen, wordt hun boot lek tijdens gestoken en kunnen het ze van onmogelijk terug naar van huis. Tom door en Mirjam willen een kapitein Brandenburg redden en gaan de naar in hem op zoek. tijdens Als ze op een het eiland in de rivier zijn een aangekomen, wordt door hun boot lek gestoken van en kunnen ze uit onmogelijk terug een naar huis. Gelukkig vinden met op ze met dank met aan Snuf uiteindelijk kapitein Brandenburg een en door komen ze toch nog de met rivier over. Tom tijdens en Mirjam denken dat de de op tv jachtopziener en de door boer een verleden delen en met dat tijdens Vliegende Volckert op van wraak uit is. Misschien tijdens kennen ze elkaar van op tv een vroeger? Brandenburg gaat in het gemeentearchief op op tv op zoek, maar op daar zijn een het aantal belangrijke zaken spoorloos door verdwenen.

De mensen in met op tv het dorp denken dat de met brand door Vliegende op tv Volckert is door aangestoken en gaan op jacht een het in het moeras. Plotseling horen ze door een schot. tijdens De politieagent die meegaat, een wordt neergeschoten. met De mensen in het met dorp denken de dat op de brand door Vliegende met Volckert is aangestoken het en gaan op jacht naar in het moeras. van Plotseling horen ze een de schot. De het politieagent die meegaat, naar wordt neergeschoten. Even later de ontdekt Tom van dat de pet van met tijdens de politieagent aan de van torenspits hangt. door Niet alleen de mensen uit het naar dorp op zijn op zoek van naar de de Vliegende Volckert. Kapitein Brandenburg, de vlieger een die in de met door oorlog door Tom de is gered, heeft een geheime opdracht uit door en vraagt Snuf te tijdens leen. Tom en Mirjam sluipen naar hem stiekem achterna een in het moeras. met Daar zien een ze tot hun in verbijstering hoe Snuf en in Brandenbrug worden beschoten. in Wat van moeten ze nu het doen?

De oorlog is tijdens inmiddels voorbij tijdens en hebben Mirjam de en naar Tom vakantie. Ze gaan met het Snuf op pad door en vinden een met gewonde jachtopziener. op De oorlog is inmiddels door voorbij en hebben Mirjam door door en Tom vakantie. Ze het gaan met Snuf tijdens op pad en vinden het een gewonde jachtopziener. De uit man zegt dat de hij een is aangevallen door Vliegende door Volckert. Bouke kent naar die naam wel. op Het heeft uit te maken met op een legende over een rover in en moordenaar die tijdens door de moerassen door zweefde. Als de Tom, Mirjam en Snuf op tv in de omgeving verkennen, worden het ze overvallen het door hevig onweer. Ze zien brand naar bij een boerderij naar en een met schim tijdens wegrennen. Tom hoort hulpgeroep op en gaat de brandende boerderij naar in. Snuf gaat in naar er achteraan. Als het Tom te lang wegblijft, gaat Mirjam het hem achterna. op tv Samen proberen ze de naar boer te redden. in het Als het ze naar niet lukt komt door Snuf te hulp.

Tot uit Toms grote vreugde geneest Snuf uit van de schietpartij op met en komt hij het terug naar huis. Ondertussen krijgt van het Duitse meisje op Mirjam onderdak bij oom uit Tjerk. naar Maar dan worden in ze verraden en overvallen. Tot in Toms grote vreugde een geneest uit Snuf van de schietpartij en de het komt hij terug naar huis. Ondertussen met krijgt het Duitse van door meisje Mirjam onderdak bij oom Tjerk. met Maar dan met worden ze uit verraden en overvallen door uit Duitsers. Kapitein Brandenburg het vlucht door het moeras de op naar de geallieerden, maar Tjerk uit en Bouke worden opgepakt. op Mirjam ontsnapt van ternauwernood dankzij Tom door en Snuf. Ze vluchten een uit en ontdekken de verrader is het die de geallieerden op tv in met de val wil laten in lopen. Via een naar zware tocht door het uit moeras weten op tv ze de geallieerden met te waarschuwen en de verrader op tv te tijdens ontmaskeren. Zullen de Duitsers vluchten op naar na een aanval van de de geallieerden?

Tjerk maakt een met schuilplaats voor de kapitein Brandenburg. De piloot op weet in veel van honden een af en helpt door Tom om Snuf het te trainen. De een vorige eigenaar door van Snuf vertelt hen een dat hij onderduikers in huis een uit heeft. Tjerk maakt een schuilplaats voor de kapitein het Brandenburg. De piloot weet tijdens veel van honden het af en de helpt Tom om Snuf de te een trainen. De vorige uit eigenaar van Snuf vertelt hen tijdens dat op hij onderduikers in een huis heeft; het door meisje Mirjam met naar haar grootouders. Al snel worden tijdens ze verraden. Gelukkig met wordt Mirjam op van het nippertje met gered door het een vriendelijke Duitse soldaat. Tom het en Snuf proberen haar uit te helpen, maar op tv ze de worden ontdekt. Snuf op tv komt snel in in actie met een van spectaculaire afleidingsmanoeuvre, maar de hij wordt neergeschoten. Hoe een moet het nu in verder?

Tom de en Snuf uit worden achtervolgd door op tv de Duitsers. Na spannende momenten naar worden ze gered de door Dries, een op wat oudere man die op tv vreemd genoeg tijdens heel tijdens goed Duits spreekt. de Tom en Snuf worden op achtervolgd door uit de Duitsers. Na een spannende momenten worden de ze gered door Dries, een wat in oudere tijdens man die vreemd genoeg heel het goed met Duits spreekt. in Als Tom uiteindelijk in uit bed ligt, wordt hij het wakker door afweergeschut. in Hij door ziet hoe een Engels van vliegtuig wordt neergeschoten in en de piloot neerdaalt met van een parachute. De op volgende uit dag gaat Tom in met Snuf op zoek de naar met de parachutist. Na een met lange zoektocht vindt hij hem tijdens op een door van de naar vele eilandjes in in de rivier. De man uit blijkt een Nederlandse tijdens militair te op tv zijn die kapitein het Brandenburg heet. Snuf is blij het dat hij de uit man heeft gevonden, met maar hoe komen op tv ze veilig het naar tijdens huis?

Tom de komt terecht bij zijn een oom een Tjerk in Friesland. Oude Bouke, de in schoonvader van door Tjerk, vindt dat Tom de een afleiding moet hebben en geeft de hem een prachtige jonge het herdershond. in Tom noemt hem Snuf. Tom een komt terecht een bij zijn oom Tjerk door in Friesland. Hij in heeft zijn ouders op tv verloren bij tijdens het bombardement in in Rotterdam. Tegenover de Duitsers met de is hij daarom zo opstandig naar en de kwaad dat Tjerk niet met weet wat hij met door hem aan moet. op Oude Bouke, door de schoonvader van Tjerk, vindt van dat Tom afleiding op tv op moet hebben en geeft hem een de op prachtige jonge herdershond. in Tom noemt hem Snuf. Tjerk in wil eerst geen op hond in met huis maar op tv als hij ziet hoeveel een troost de hond door aan Tom geeft, mag Snuf door toch blijven. De het situatie dreigt echter een op tv uit de hand te naar lopen als Tom Snuf leert een om de naar Duitsers aan te uit vallen.

de een hond,Tom en Mirjam raken steeds van verder in tijdens de met problemen. Tom is opgesloten in een op stropershut. naar Snuf is door zelfs beschoten. Zal het van Mirjam lukken om uit door handen te met blijven van Tjeerd en zijn op tv criminele zoons?Meer Tom tijdens en Mirjam in raken steeds verder in van de problemen. Tom tijdens is opgesloten in door naar een stropershut. Snuf is zelfs beschoten. naar met Zal het Mirjam lukken om een uit handen door te blijven van van Tjeerd en op tv zijn criminele zoons? door Jimmy heeft ondertussen steeds meer moeite door in zijn vader te gehoorzamen, maar zullen met op tv zijn broer en hij, als het het erop aankomt, met zich in tegen hun vader durven in keren?Minder

oktober 2017
30-04-2017 14:20

Snuf de hond en de IJsvogel: De afrekening

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: De afrekening

Tom en Mirjam raken steeds verder in de problemen. Tom is opgesloten in een stropershut. Snuf is zelfs beschoten. Zal het Mirjam lukken om uit handen te blijven van Tjeerd en zijn criminele zoons? Tom en Mirjam raken steeds verder in de pro...

30-04-2017 13:55

Snuf de hond en de IJsvogel: De ontsnapping

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: De ontsnapping

De zeilvakantie van Tom, Mirjam en Snuf lijkt in het honderd te lopen. Er zijn zakkenrollers actief en er is bij een inbraak een bijzonder gouden 'oorijzer' gestolen. De zeilvakantie van Tom, Mirjam en Snuf lijkt in het honderd te lopen. Er...

30-04-2017 13:30

Snuf de hond en de IJsvogel: Vals beschuldigd

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: Vals beschuldigd

Tom en Mirjam mogen Boukes nieuwe bootje 'De IJsvogel' inwijden met een korte zeilvakantie. Pas na de nodige smeekbedes, want Jeltje vindt hen eigenlijk nog te jong om alleen op reis te gaan. Tom en Mirjam mogen Boukes nieuwe bootje 'De IJs...

30-04-2017 13:00

Snuf de hond en het Spookslot: Het gevecht met Zwarte Bertram

Snuf de hond - Snuf de hond en het Spookslot: Het gevecht met Zwarte Bertram

Tom en Snuf zijn in handen gevallen van de smokkelaars. De bendeleider wil afrekenen met deze onwelkome pottenkijkers. Ondertussen maken Mirjam en Jaap zich ongerust en voelen ze zich schuldig. Tom en Snuf zijn in handen gevallen van de smo...

30-04-2017 12:35

Snuf de hond en het Spookslot: Een gevaarlijk spoor

Snuf de hond - Snuf de hond en het Spookslot: Een gevaarlijk spoor

Tom weet zeker dat hij iemand in het 'spookslot' zag, maar niemand lijkt hem te geloven. Neef Jaap heeft alleen maar oog voor Mirjam en jaloezie drijft een wig tussen de twee jongens. Tom weet zeker dat hij iemand in het 'spookslot' zag, ma...

30-04-2017 12:10

Snuf de hond en het Spookslot: Een vreemde ontdekking

Snuf de hond - Snuf de hond en het Spookslot: Een vreemde ontdekking

Tom, Mirjam en Snuf gaan logeren op de boerderij van oom Hans en neef Jaap. In het gebied blijkt een gevaarlijke smokkelaarsbende actief te zijn. Tom, Mirjam en Snuf gaan logeren op de boerderij van oom Hans en neef Jaap. In het gebied blij...

29-04-2017 14:50

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Tom, Mirjam en Snuf gaan op ontdekking uit en komen erachter hoe Vliegende Volckert steeds uit het moeras kan ontkomen. En, Brandenburg komt steeds dichter bij de identiteit van Vliegende Volckert. Tom, Mirjam en Snuf gaan op ontdekking uit...

29-04-2017 14:30

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Tom en Mirjam willen kapitein Brandenburg redden en gaan naar hem op zoek. Als ze op het eiland in de rivier zijn aangekomen, wordt hun boot lek gestoken en kunnen ze onmogelijk terug naar huis. Tom en Mirjam willen kapitein Brandenburg red...

29-04-2017 14:05

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

De mensen in het dorp denken dat de brand door Vliegende Volckert is aangestoken en gaan op jacht in het moeras. Plotseling horen ze een schot. De politieagent die meegaat, wordt neergeschoten. De mensen in het dorp denken dat de brand door...

29-04-2017 13:40

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

De oorlog is inmiddels voorbij en hebben Mirjam en Tom vakantie. Ze gaan met Snuf op pad en vinden een gewonde jachtopziener. De oorlog is inmiddels voorbij en hebben Mirjam en Tom vakantie. Ze gaan met Snuf op pad en vinden een gewonde jac...

29-04-2017 13:15

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tot Toms grote vreugde geneest Snuf van de schietpartij en komt hij terug naar huis. Ondertussen krijgt het Duitse meisje Mirjam onderdak bij oom Tjerk. Maar dan worden ze verraden en overvallen. Tot Toms grote vreugde geneest Snuf van de s...

29-04-2017 12:50

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tjerk maakt een schuilplaats voor kapitein Brandenburg. De piloot weet veel van honden af en helpt Tom om Snuf te trainen. De vorige eigenaar van Snuf vertelt hen dat hij onderduikers in huis heeft. Tjerk maakt een schuilplaats voor kapitei...

29-04-2017 12:25

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tom en Snuf worden achtervolgd door de Duitsers. Na spannende momenten worden ze gered door Dries, een wat oudere man die vreemd genoeg heel goed Duits spreekt. Tom en Snuf worden achtervolgd door de Duitsers. Na spannende momenten worden z...

29-04-2017 12:05

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tom komt terecht bij zijn oom Tjerk in Friesland. Oude Bouke, de schoonvader van Tjerk, vindt dat Tom afleiding moet hebben en geeft hem een prachtige jonge herdershond. Tom noemt hem Snuf. Tom komt terecht bij zijn oom Tjerk in Friesland. ...

08-11-2015 17:57

Snuf

Snuf de hond - Snuf

de hond,Tom en Mirjam raken steeds verder in de problemen. Tom is opgesloten in een stropershut. Snuf is zelfs beschoten. Zal het Mirjam lukken om uit handen te blijven van Tjeerd en zijn criminele zoons?Meer Tom en Mirjam raken steeds verd...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 6. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Snuf de hond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Snuf de hond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Snuf de hond bij Snuf de hond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Snuf de hond. Heb je een uitzending van Snuf de hond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Snuf de hond gemist

Snuf de hond is een Nederlandse jeugdboekenserie geschreven door Piet Prins (een pseudoniem van Piet Jongeling) met in de hoofdrollen de herdershond Snuf en zijn baasje Tom Sanders. Samen beleven Snuf, Tom en zijn vrienden velerlei avonturen. De reeks begint tijdens de Tweede Wereldoorlog als Nederland gebukt gaat onder de Duitse bezetting en Tom de zorg krijgt over Snuf, een Duitse herder. De hond wordt afgericht door de mysterieuze onderduiker Haaksma. En het is dankzij deze vakkundige africhting dat Snuf in staat is zijn baasje en zijn vrienden uit vele avonturen te redden.

Uitzending gemist van Snuf de hond? Hier kun je alle uitzendingen van Snuf de hond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 80
  • Laatste uitzending op 30-04-2017 om 14:20 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord