Programma gemist?

Tom en Mirjam op raken uit steeds verder het in de problemen. Tom is opgesloten op tv in op een stropershut. het Snuf is zelfs beschoten. Zal met het Mirjam lukken met om uit handen te uit blijven van door Tjeerd en op zijn criminele zoons? op tv Jimmy heeft ondertussen steeds uit meer moeite zijn uit vader te gehoorzamen, maar van zullen zijn naar broer en hij, met als het door erop aankomt, tijdens zich tegen hun vader op durven keren?

De zeilvakantie van met Tom, Mirjam en tijdens Snuf lijkt in met het het honderd te lopen. Er een zijn zakkenrollers het actief en er door is bij met een inbraak een de bijzonder gouden 'oorijzer' tijdens gestolen. Al het bewijs op lijkt er door op te wijzen dat Tom van en een Mirjam de daders in zijn. Tom ziet maar op tv één uitweg: hij met wil ontsnappen uit het politiebureau op in en zelf de werkelijke daders tijdens opsporen.

Tom en Mirjam naar een mogen Boukes nieuwe door bootje De IJsvogel inwijden met door een korte zeilvakantie. in Pas na de het nodige naar smeekbedes, want Jeltje naar vindt hen eigenlijk de nog te jong om alleen naar op reis te tijdens gaan. In het eerste uit dorp van waar ze aanleggen, blijken zakkenrollers een actief. tijdens Als ze daar op de op tv jaarmarkt uit twee jongens ontmoeten, met Niels en Jimmy, van krijgt de zorgeloze vakantie opeens naar het een totaal andere van wending.

Tom op en Snuf van zijn in handen gevallen van van de smokkelaars. De bendeleider naar wil afrekenen door met deze de onwelkome pottenkijkers. Ondertussen maken naar Mirjam op tv en Jaap zich ongerust naar en voelen ze van zich schuldig, maar kunnen ze van Tom uit op tijd met vinden? Of komt er hulp het uit een op tv onverwachte hoek?

Tom weet een zeker dat op hij iemand in het tijdens 'spookslot' op zag, maar niemand lijkt hem te op tv geloven. tijdens Neef Jaap heeft alleen naar maar oog voor naar Mirjam en jaloezie van drijft door een wig tussen de in twee jongens. een Na een aanvaring met Jaap gaat op Tom, het alleen, met in Snuf, op onderzoek uit. Snuf volgt van in een spoor dat leidt naar tijdens een geheime een gang.

Tom, door Mirjam en Snuf tijdens gaan logeren op de boerderij naar de van oom Hans en neef Jaap. het In het gebied van blijkt op tv een gevaarlijke smokkelaarsbende actief te met zijn. Toch trekken in ze met Jaap op tv op het bos in naar een oud uit van 'spookslot'; onderdeel van op tv de duistere middeleeuwse legende van 'Zwarte uit door Bertram'. Onderweg vindt Snuf iets met vreemds.

Tom, de Mirjam en Snuf gaan op op ontdekking op tv uit en komen erachter op tv hoe Vliegende Volckert op steeds van uit het moeras kan ontkomen. van En, met Brandenburg komt steeds dichter de bij de identiteit van door Vliegende Volckert. Hij de ontdekt de half van ondergrondse bunker waar op de met rover verblijft. Met hulp op van Tom, Mirjam uit en Snuf op proberen ze hem te pakken op te krijgen. Lukt het met ze om zijn in bedoelingen te op achterhalen?

Tom en Mirjam de willen kapitein Brandenburg in redden en gaan naar naar hem met op zoek. Als uit ze op de het eiland op tv in de rivier zijn aangekomen, uit wordt op hun boot lek gestoken en kunnen het van ze onmogelijk terug naar huis. tijdens Gelukkig vinden uit ze met dank van aan Snuf uiteindelijk kapitein het Brandenburg op tv en komen ze van toch nog de rivier over. het Tom naar en Mirjam denken dat de de jachtopziener en een de boer in een verleden delen de en dat Vliegende Volckert de op wraak uit is. door Misschien de kennen ze elkaar van vroeger? Brandenburg in door gaat in het uit gemeentearchief op zoek, maar een daar zijn een aantal belangrijke de zaken van spoorloos verdwenen.

De uit mensen in het het dorp denken dat van de brand door Vliegende het Volckert is aangestoken van en gaan op jacht van in het van moeras. Plotseling horen ze de een schot. De naar politieagent die meegaat naar een wordt neergeschoten. Even in later ontdekt Tom in dat de pet van een de politieagent aan de een torenspits hangt. een Niet alleen tijdens de mensen uit op tv het dorp zijn op zoek naar op tv de Vliegende het Volckert. Kapitein Brandenburg, in de vlieger tijdens die in naar de oorlog door met Tom is gered, heeft een geheime op uit opdracht en vraagt Snuf te uit leen. Tom in en Mirjam sluipen een hem stiekem uit achterna in het moeras. Daar zien het ze tot hun een verbijstering hoe het Snuf en naar Brandenbrug worden beschoten. door Wat moeten ze nu naar doen?

De op oorlog is inmiddels voorbij van en Mirjam en Tom van hebben vakantie. Ze met gaan met Snuf van op een pad en vinden op tv een gewonde jachtopziener. De man met zegt dat hij uit op tv is aangevallen door Vliegende op tv Volckert. Bouke kent die naar naam wel. uit Het heeft een te maken met een legende met over een in rover en moordenaar die naar door de op moerassen zweefde. Als Tom, Mirjam uit tijdens en Snuf de omgeving verkennen, worden naar uit ze overvallen door hevig met onweer. Ze het zien brand bij een boerderij en op een tijdens schim wegrennen. Tom hoort door hulpgeroep en in gaat de brandende boerderij in. uit Snuf gaat een er achteraan. Als uit Tom op te lang wegblijft, gaat Mirjam hem het achterna. met Samen proberen uit ze de boer te redden. Als op het ze tijdens niet lukt komt het Snuf te in hulp.

Tot Toms grote van vreugde geneest de Snuf met van de schietpartij een en komt hij terug naar huis. de Ondertussen krijgt het een tijdens Duitse meisje Mirjam onderdak op bij oom Tjerk. Maar dan op worden in ze verraden en overvallen door door Duitsers. Kapitein Brandenburg naar vlucht de door het moeras naar de de geallieerden, maar Tjerk tijdens en Bouke met worden opgepakt. Mirjam op tv ontsnapt ternauwernood dankzij Tom tijdens en Snuf. Ze een vluchten en ontdekken in de verrader in is die van de geallieerden op tv in de val wil laten lopen. naar Via een zware de tocht door met het moeras weten door ze de geallieerden te uit waarschuwen op tv en de verrader met te ontmaskeren. Zullen de de Duitsers vluchten na op een uit aanval van de de geallieerden?

Tjerk van maakt een schuilplaats voor in kapitein Brandenburg. De door piloot weet op veel van honden af in en helpt Tom door om Snuf in te trainen. De vorige eigenaar op van Snuf op vertelt op hen dat hij tijdens onderduikers in huis heeft; met het meisje van Mirjam met haar grootouders. Al snel in worden ze verraden. een het Gelukkig wordt Mirjam op het nippertje door van gered door een uit vriendelijke Duitse soldaat. Tom en Snuf op proberen haar te op tv tijdens helpen, maar ze worden ontdekt. uit Snuf komt snel op in actie met naar een naar spectaculaire afleidingsmanoeuvre, maar hij wordt neergeschoten. tijdens naar Hoe moet het nu in verder?

Tom het en Snuf op worden achtervolgd door de op Duitsers. Na op tv spannende momenten worden op tv ze gered door van Dries, een wat oudere een man die het vreemd genoeg heel goed Duits spreekt. tijdens Als Tom op uiteindelijk in bed door ligt, van wordt hij wakker door afweergeschut. Hij een tijdens ziet hoe een Engels tijdens vliegtuig wordt tijdens neergeschoten en de uit piloot neerdaalt met een op parachute. De volgende dag het gaat Tom uit met Snuf op zoek naar met op tv de parachutist. Na tijdens een lange zoektocht vindt uit hij hem in op een van naar de vele eilandjes in het de rivier. De man een blijkt een Nederlandse militair met te zijn die naar kapitein Brandenburg een heet. Snuf tijdens is blij op dat hij de naar man heeft gevonden, van maar hoe komen naar ze veilig naar van huis?

Tom komt terecht door bij een zijn oom een Tjerk in Friesland. Hij naar heeft zijn op ouders verloren bij het bombardement in in Rotterdam. Tegenover de de Duitsers is tijdens hij daarom tijdens zo opstandig en kwaad dat het van Tjerk niet weet wat op hij met hem aan naar moet. Oude Bouke, de met schoonvader van door Tjerk, vindt dat de Tom door afleiding moet hebben en geeft tijdens hem de een prachtige jonge herdershond. Tom noemt door hem Snuf. Tjerk met het wil eerst geen hond in het huis door maar als hij door ziet hoeveel troost op de hond aan Tom met geeft, mag Snuf toch blijven. het de De situatie dreigt met echter uit de met hand te lopen als Tom Snuf op tv leert een om de Duitsers de aan te naar vallen.

Tom door en Mirjam raken steeds verder door in de het problemen. Tom het is opgesloten in tijdens een stropershut. op Snuf is zelfs beschoten. Zal van het Mirjam lukken om in uit handen op tv te blijven van Tjeerd met en de zijn criminele zoons? Jimmy in heeft ondertussen steeds meer op tv moeite zijn vader uit te gehoorzamen, maar op zullen op tv zijn broer het en hij, als het erop op tv aankomt, zich tegen door hun vader durven in keren?

december 2019
04-08-2019 11:25

Snuf de hond en de IJsvogel: De afrekening

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: De afrekening

Tom en Mirjam raken steeds verder in de problemen. Tom is opgesloten in een stropershut. Snuf is zelfs beschoten. Zal het Mirjam lukken om uit handen te blijven van Tjeerd en zijn criminele zoons? Jimmy heeft ondertussen steeds meer moeite ...

04-08-2019 11:05

Snuf de hond en de IJsvogel: De ontsnapping

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: De ontsnapping

De zeilvakantie van Tom, Mirjam en Snuf lijkt in het honderd te lopen. Er zijn zakkenrollers actief en er is bij een inbraak een bijzonder gouden 'oorijzer' gestolen. Al het bewijs lijkt er op te wijzen dat Tom en Mirjam de daders zijn. Tom...

04-08-2019 10:35

Snuf de hond en de IJsvogel: Vals beschuldigd

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: Vals beschuldigd

Tom en Mirjam mogen Boukes nieuwe bootje De IJsvogel inwijden met een korte zeilvakantie. Pas na de nodige smeekbedes, want Jeltje vindt hen eigenlijk nog te jong om alleen op reis te gaan. In het eerste dorp waar ze aanleggen, blijken zakk...

03-08-2019 11:15

Snuf de hond en het Spookslot: Het gevecht met Zwarte Bertram

Snuf de hond - Snuf de hond en het Spookslot: Het gevecht met Zwarte Bertram

Tom en Snuf zijn in handen gevallen van de smokkelaars. De bendeleider wil afrekenen met deze onwelkome pottenkijkers. Ondertussen maken Mirjam en Jaap zich ongerust en voelen ze zich schuldig, maar kunnen ze Tom op tijd vinden? Of komt er ...

03-08-2019 10:50

Snuf de hond en het Spookslot: Een gevaarlijk spoor

Snuf de hond - Snuf de hond en het Spookslot: Een gevaarlijk spoor

Tom weet zeker dat hij iemand in het 'spookslot' zag, maar niemand lijkt hem te geloven. Neef Jaap heeft alleen maar oog voor Mirjam en jaloezie drijft een wig tussen de twee jongens. Na een aanvaring met Jaap gaat Tom, alleen, met Snuf, op...

03-08-2019 10:25

Snuf de hond en het Spookslot: Een vreemde ontdekking

Snuf de hond - Snuf de hond en het Spookslot: Een vreemde ontdekking

Tom, Mirjam en Snuf gaan logeren op de boerderij van oom Hans en neef Jaap. In het gebied blijkt een gevaarlijke smokkelaarsbende actief te zijn. Toch trekken ze met Jaap het bos in naar een oud 'spookslot'; onderdeel van de duistere middel...

28-07-2019 11:35

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Tom, Mirjam en Snuf gaan op ontdekking uit en komen erachter hoe Vliegende Volckert steeds uit het moeras kan ontkomen. En, Brandenburg komt steeds dichter bij de identiteit van Vliegende Volckert. Hij ontdekt de half ondergrondse bunker wa...

28-07-2019 11:10

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Tom en Mirjam willen kapitein Brandenburg redden en gaan naar hem op zoek. Als ze op het eiland in de rivier zijn aangekomen, wordt hun boot lek gestoken en kunnen ze onmogelijk terug naar huis. Gelukkig vinden ze met dank aan Snuf uiteinde...

28-07-2019 10:50

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

De mensen in het dorp denken dat de brand door Vliegende Volckert is aangestoken en gaan op jacht in het moeras. Plotseling horen ze een schot. De politieagent die meegaat wordt neergeschoten. Even later ontdekt Tom dat de pet van de politi...

28-07-2019 10:25

Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

Snuf de hond - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert

De oorlog is inmiddels voorbij en Mirjam en Tom hebben vakantie. Ze gaan met Snuf op pad en vinden een gewonde jachtopziener. De man zegt dat hij is aangevallen door Vliegende Volckert. Bouke kent die naam wel. Het heeft te maken met een le...

27-07-2019 12:05

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tot Toms grote vreugde geneest Snuf van de schietpartij en komt hij terug naar huis. Ondertussen krijgt het Duitse meisje Mirjam onderdak bij oom Tjerk. Maar dan worden ze verraden en overvallen door Duitsers. Kapitein Brandenburg vlucht do...

27-07-2019 11:40

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tjerk maakt een schuilplaats voor kapitein Brandenburg. De piloot weet veel van honden af en helpt Tom om Snuf te trainen. De vorige eigenaar van Snuf vertelt hen dat hij onderduikers in huis heeft; het meisje Mirjam met haar grootouders. A...

27-07-2019 11:20

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tom en Snuf worden achtervolgd door de Duitsers. Na spannende momenten worden ze gered door Dries, een wat oudere man die vreemd genoeg heel goed Duits spreekt. Als Tom uiteindelijk in bed ligt, wordt hij wakker door afweergeschut. Hij ziet...

27-07-2019 10:55

Snuf, hond in oorlog

Snuf de hond - Snuf, hond in oorlog

Tom komt terecht bij zijn oom Tjerk in Friesland. Hij heeft zijn ouders verloren bij het bombardement in Rotterdam. Tegenover de Duitsers is hij daarom zo opstandig en kwaad dat Tjerk niet weet wat hij met hem aan moet. Oude Bouke, de schoo...

20-07-2019 16:10

Snuf de hond en de IJsvogel: De afrekening

Snuf de hond - Snuf de hond en de IJsvogel: De afrekening

Tom en Mirjam raken steeds verder in de problemen. Tom is opgesloten in een stropershut. Snuf is zelfs beschoten. Zal het Mirjam lukken om uit handen te blijven van Tjeerd en zijn criminele zoons? Jimmy heeft ondertussen steeds meer moeite ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Snuf de hond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Snuf de hond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Snuf de hond bij Snuf de hond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Snuf de hond. Heb je een uitzending van Snuf de hond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Snuf de hond gemist

Snuf de hond is een Nederlandse jeugdboekenserie geschreven door Piet Prins (een pseudoniem van Piet Jongeling) met in de hoofdrollen de herdershond Snuf en zijn baasje Tom Sanders. Samen beleven Snuf, Tom en zijn vrienden velerlei avonturen. De reeks begint tijdens de Tweede Wereldoorlog als Nederland gebukt gaat onder de Duitse bezetting en Tom de zorg krijgt over Snuf, een Duitse herder. De hond wordt afgericht door de mysterieuze onderduiker Haaksma. En het is dankzij deze vakkundige africhting dat Snuf in staat is zijn baasje en zijn vrienden uit vele avonturen te redden.

Uitzending gemist van Snuf de hond? Hier kun je alle uitzendingen van Snuf de hond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 122
  • Laatste uitzending op 04-08-2019 om 11:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!