Programma gemist?

Woede. Een woord door dat in door de 21e eeuw in vaak de ronde een doet. Woede van de een lone wolf en in woede van nationalisten. naar Woede, op tv die door Trump, brexit, IS, een door Catalaanse separatisten en zelfs door de hindoesuprematie in op tv India bij ons is aangewakkerd. door De Indiase het schrijver op tv Pankaj Mishra, geboren van en getogen in India, op maar sinds 2006 tijdens woonachtig in Londen, naar probeert dit fenomeen in te verklaren. Met de uit blik van een op tv relatieve buitenstaander observeert van Mishra de diepe identiteitscrisis op waar met het Verenigd Koninkrijk sinds brexit tijdens op tv in verzeild geraakt is. Waar door komt de woede vandaan het een en hoe kan met dit tot iets goeds tijdens leiden?

Het kabinet van van 2017, inclusief klimaatminister een van en flinke klimaatdoelen in in het regeerakkoord, moet de een transitie naar naar duurzame energie uit een flinke versnelling geven. Maar hoe tijdens op gaan we dat doen? Nederland het loopt vooralsnog sterk met achter de ten opzichte van de rest met van Europa. Ruud uit Koornstra, duurzaam ondernemer en van energiecommissaris, denkt dat op een snelle overgang door van naar een duurzaam door Nederland haalbaar is.

Hoe in kunnen overheden het vliegtuig in negeren als de grootste de met vervuiler van de toekomst het en toch ambitieuze milieudoelen stellen? een op En wat is de het alternatief? In het het Parijse Klimaatakkoord is de op huidige en toekomstige uitstoot naar op tv van het internationaal luchtverkeer niet op tv eens opgenomen. met Ondertussen gaan overheden door met op tv het subsidiëren van een luchtvaartmaatschappijen van door al een uit halve eeuw tickets het vrij te houden naar van btw en geen een accijns te door heffen op kerosine. Hoogste tijd op om op zoek het te gaan tijdens naar de groene uit vliegtuigpioniers. Zij werken tijdens nu nog in door de met luwte aan een technologische het revolutie van hybride op en elektrisch aangedreven een vliegtuigen. Hun door toekomstdroom is dat we ons een nog op meer en gemakkelijker door de door lucht met kunnen verplaatsen, maar dan schoon, de stil en op duurzaam.

Markten zijn inefficiënt door en het groei is niet alles zaligmakend: op tijd voor naar een nieuw een economisch model. Hoera, de economie op tv groeit weer! We het zijn flink aan uit het shoppen een geslagen na de stijging naar van onze koopkracht. Maar naar de CO2-uitstoot en door de ongelijkheid stijgen naar helaas in net zo hard. Wat van is hier aan te een doen? De Britse naar econoom Kate het Raworth gebruikt een krachtig in uit beeld voor een nieuwe circulaire economie: met de een donut. Onze economische activiteiten zouden de niet uit tijdens de uit bocht moeten vliegen, het maar groeien binnen grenzen, in een uit ideale in cirkel. Staat ons van economische gedrag in dienst van groei het en winst tijdens of het dient het de op tv mens en planeet? de Met die vraag ging econoom tijdens Kate Raworth, onderzoeker op aan het ‘Environmental in Change door Institute’ in Oxford, aan de een slag. In met plaats van opgaande lijnen in en stijgende met grafieken ontstond een andersoortig van ideaalbeeld: van onze economie zou moeten functioneren volgens de het op tv model van de met donut. Hoe dat precies in in zijn werk tijdens gaat, beschreef Raworth in met het boek de ‘Doughnut Economics’, de dat bij de kenners op een ware tijdens cultstatus heeft bereikt. Raworths pleidooi op tv voor de ‘donut naar economie’ trekt het credo van dat op tv economische groei voor duurzaamheid komt door in twijfel: er in zijn naar harde grenzen aan wat door je de planeet naar nog kunt tijdens aandoen. Vanaf de start van de je onderneming het moet je circulair denken het het en handelen. Wie zó onderneemt, met blijft van bijvoorbeeld ónder het ecologisch met plafond van maximaal 1,5 graden tijdens Celsius opwarming van in de een aarde en tegelijkertijd tijdens bóven een naar sociale ondergrens van het minimumloon voor tijdens werknemers. Met behulp van in videofragmenten, op tv diverse ronde attributen van en een door bijzondere tafel toont de Kate Raworth aan hoe onze in economie fundamenteel anders kan tijdens worden gestructureerd. in Wél met groei, door maar het dan binnen de op tv gestelde grenzen. Of naar is de werkelijkheid toch het vierkanter?

Onze een aarde heeft dringend een toekomstbestendig naar scenario voor natuurbehoud op tv het en -beheer nodig. Er gaan stemmen een op tijdens om het natuurbeheer bedrijfsmatig met aan te op pakken: om natuur te door behouden wil naar men er letterlijk met waarde aan toekennen. uit In de door Verenigde Staten heeft de nationale tegenvoeter met van de naar Vereniging met Natuurmonumenten de samenwerking met banken de en financiële instellingen opgezocht. door Die gaan het nu het jaarlijkse 'financieringstekort' een van de van natuur wegwerken. Gaat een dat ten koste naar van iets? Wat is het het rendement? En met wat is nog op 'natuur'? In op tv Nederland zijn tijdens mens en in natuur, misschien méér door dan elders, onlosmakelijk door met elkaar verbonden. Nergens naar is de invloed uit van de het mens niét zichtbaar. Door de tijdens Universiteit Wageningen en het een Centraal Bureau tijdens voor de Statistiek uit wordt de het waarde van de Nederlandse op tv natuur tot op door de in vierkante meter in op kaart gebracht. Maar hoe met bepaal je de prijs van naar 'natuurlijk op kapitaal'?

In op Birmingham, de tweede stad van van op tv Engeland, is een in op de vijf inwoners moslim. het Stigmatisering en op uitsluiting zorgen op ervoor dat jonge van moslims er gevoelig naar zijn voor de boodschap van jihadrekruteerders. uit Om van radicalisering te voorkomen start de het op tv Britse regering in 2003 met het de anti-radicaliseringprogramma 'Prevent'. de Onderwijzers, welzijnswerkers, geestelijk op tv leiders en ouders in uit de moslimgemeenschap worden de ingeschakeld om de de een eerste signalen van radicalisering te herkennen naar en te melden. tijdens Bewerkstelligt dit met beleid, gericht op door het voorkomen van uit radicalisering, niet het de tegenovergestelde? En ondermijnt het door daarmee niet het een vertrouwen op tv en de sociale cohesie in naar plaats van het met te versterken? We het spreken met uit ex-jihadi's, naar jongerenwerkers en moeders uit over de aantrekkingskracht van de door jihad tijdens en het belang van van vertrouwen en op tv verzet.

Van wie is op tijdens de stad van de toekomst eigenlijk? op tv Alle grote in steden in de van wereld zijn een magneet door geworden op voor nieuwkomers, toeristen, naar expats en laptop-nomaden. Ook in in Nederland tijdens barsten steden als van Groningen en Eindhoven een uit hun in voegen. In onze hoofdstad Amsterdam is in de in druk het grootst. De op komende vijftien van jaar moet de van stad doorgroeien uit naar het magische getal uit van 1 door miljoen inwoners. Gaan we de in Amsterdam daarmee Londen uit of Parijs achterna, uit waar uit de middenklasse verdwijnt? met Wat doet dat met de hoofdstad met en is de er wat een tegen te doen? Bewoners, winkeliers, naar uit vastgoedontwikkelaars en stedenbouwkundigen van analyseren wat de druk op het de stad in op de praktijk in betekent. Is de stad op over tien naar jaar nog het wel aantrekkelijk en leefbaar of is op de het een soort decor geworden en naar hooguit een verdienmachine tijdens voor vastgoedontwikkelaars? Is een het het tij nog te keren en van kan uit de ziel van het de stad op behouden worden?

Niemand weet hoe de onze op tv wereld er over vijfentwintig jaar in uitziet. Misschien uit wordt ons werk overgenomen het door autonome robots op een en worden wij daarmee uit de slaven van de op door onszelf gecreëerde door technologie. op Mogelijk loopt het niet zo'n naar vaart, worden op tv we onsterfelijk en kunnen we met onszelf daarmee met tot naar goden verklaren in ons uit zelfgecreëerde hoog intelligent systeem. de De grote vragen over door de toekomst van het de met mens en zijn tijdens verhouding tot technologie legt naar VPRO Tegenlicht voor uit aan drie belangrijke naar denkers anno een 2017: Kevin Kelly, Yuval Noah op tv Harari het en Koert van op tv Mensvoort. Gesprekken op de hoog niveau het over de betekenis van op het leven in op een door technologie vormgegeven door nabije op toekomst.

Tegenwoordig met droomt bijna ieder kind door ervan tijdens om rijk en beroemd door te worden op YouTube. op Het videoplatform op is in een sneltreinvaart uitgegroeid tot op een van de machtigste online een platforms door ter wereld. Welk uitgekiend verdienmodel van schuilt er naar achter dit uit succesverhaal en hoe zal een dit ons toekomstige naar medialandschap bepalen? Een blik een in de wondere van wereld van de YouTubers, naar de marketeers en een de een managers en op de psychologische naar consequenties van het een online een verdienmodel met in 'You' als unique sellingpoint. YouTube heeft van in een haar twaalfjarige bestaan het het traditionele medialandschap in op zijn kop gezet en naar roem en rijkdom door voor velen binnen uit uit handbereik gebracht. Dagelijks beginnen hordes jongeren door een eigen kanaal, op in in de hoop zoveel de mogelijk 'views' op tv en 'YouTube money' te door scoren. VPRO Tegenlicht in bezoekt met Kwebbelkop, met de meest succesvolle Nederlandse met YouTuber, VidCon tijdens in Los Angeles, de belangrijkste de bijeenkomst de voor fans, 'online influencers' en uit met de platformindustrie.

Het van Nederlandse zorgstelsel op tv staat onder druk. De met kosten voor de zorg blijven de maar stijgen. een Jos de op tv Blok, oprichter van Buurtzorg, van wil daar met voor eens de en voor altijd uit verandering in brengen. ‘Zorgeloos’ tijdens is de naam van uit zijn nieuwste project: een uit collectieve, betaalbare zorgverzekering van een zonder managers. Een persoonlijk portret van tijdens de in man met van een missie. Jos de op tv Blok heeft een tijdens speciale gave. Hij doorziet systemen, ziet een waar met het mis gaat door en hoe dat op de te lossen. op tv De Blok ontdekte zijn met talent toen hij tijdens zelf in de een zorg werkte het en ervoer dat de het sector in zowel organisatorisch als financieel vastgelopen was. op tv Uit frustratie en een met naar de overtuiging dat hij wist de hoe het beter met kon, richtte hij tijdens Buurtzorg op, in een het thuiszorgorganisatie zonder managers. Het op tv werd een eclatant succes met van navolging in meer dan het van veertig landen; van Canada uit tot Zuid Korea. En De op tv Blok werd de op onverwachte winnaar door van internationale uit ondernemersprijzen. Nu wordt hij in gevraagd de organisatie-systemen met van bijvoorbeeld in onderwijsinstellingen, de de politie en de rechterlijke het macht door te lichten. En op is tijdens hij begonnen om tijdens volgens de Buurtzorg-principes tijdens een ziektekostenverzekering, genaamd Zorgeloos, op tijdens te richten. Een intiem op portret van de in grote veranderaar van naar vastgelopen en alleen tijdens op rendement een ingerichte organisaties. Hoe uit zou het nieuwe, een zorgeloos met Nederland van Jos de Blok met eruit tijdens zien?

De economische door grootmacht Duitsland ontpopt zich uit met Merkel als door op tv morele leider van het met vrije westen. tijdens Wat betekent dat voor uit het Duitsland van van de toekomst? Tegenlicht gaat op tijdens reis met door de spraakmakende Duitse op komiek tijdens Jan Böhmermann. Böhmermann (36) neemt geen uit tijdens blad voor de mond. door Dat werd op eens te meer duidelijk toen de hij internationaal bekend werd van met door zijn spotgedicht de over de Turkse president Erdogan. het Hij heeft uit een eigenzinnige visie de op het huidige Duitsland. door Hoe door kan een land op dat twee wereldoorlogen begon en verloor, door uit nu uitgeroepen worden het tot leider van het vrije tijdens westen? Duitsland lijkt het in verlegenheid gebracht de met die op tv nieuwe rol en zoekt naar het haar identiteit. uit Weinig mensen tijdens zijn geschikter een om de grootmacht onder de de loep te in nemen dan Jan op tv Böhmermann.

Na de de golf van verkiezingen in op tv Europa lijkt in de een euro anno 2017 gered. de Maar is dat in wel zo? Waar de op Italianen al voorzichtig de nadenken over de een leven na de euro, het naar lijkt het onderwerp in Noord-Europa tijdens haast in onbespreekbaar. Desondanks schetst de financieel journalist Maarten Schinkel de een eerste contouren van een naar Nederland naar na de van euro. Schinkel reist van het economisch in gehavende zuiden, waar tijdens het verzet uit tegen de euro met met de dag door groeit, naar het noorden het van Europa. De in tocht begint in met Napels, uit waar de overblijfselen met van muntunies uit in het verleden meer door gekoesterd worden dan uit onze huidige tijdens euro en leidt naar naar de motor van op de Eurozone: Duitsland. In de gesprekken op met economen, ondernemers, politici op tv en bankiers vormt op tv zich een nieuw met beeld van de naar toekomst van de Europese door economie. Wordt die met met of zonder van euro?

Fake news, uit gehackte verkiezingen de en regelrechte leugens van uit wereldleiders maken dat het van de vertrouwen in politici, naar media en bedrijven een dieptepunt heeft het bereikt. uit Harde feiten hebben met concurrentie gekregen op van 'alternative facts' en in Twitterbots en buitenlandse hackers tijdens blijken het verkiezingen te hebben gemanipuleerd. De van vraag is met of vertrouwensverlies inherent op is aan ons huidige uit bestaan de in de 'infosphere'. Als wij een toestaan op tv dat we een verzameling data de worden, dan zijn naar we daarmee uiteraard op manipuleerbaar. En als tijdens direct tijdens gerichte reclame op sociale een media op het onderbewustzijn kan tijdens de inspelen, dan kan door dat met politieke beïnvloeding tijdens in verkiezingen op tv ook. Een analyse over uit het verlies van op vertrouwen en hoe dit weer naar terug te winnen. door Met: Ran uit Cohen, Richard de Edelman, Luciano Floridi, Arent Jan de Hesselink, Michal Kosinski door en James met Williams.

Steeds meer zelfstandigen door verenigen het zich in van broodfondsen. Het zijn groepen de van twintig op tot maximaal vijftig mensen met heel door uit diverse beroepen, die elkaar op financieel ondersteunen bij een langdurige ziekte of naar een ongeval. in Wederzijds vertrouwen staat de centraal. VPRO Tegenlicht kijkt bij drie tijdens verschillende in broodfondsen hoe zij in hier een eigen op tv invulling aan geven. Neemt op men potentieel misbruik op tv voor lief, of door zijn de leden in ervan overtuigd dat degene van die je kent naar je niet zal op tv op tv bedriegen?

Angela het Merkel is het naar langstzittende staatshoofd van met Europa. Op haar schouders rust op tv de loodzware in taak om autoritaire op staatshoofden als met Poetin, Erdogan en tijdens Trump het hoofd te bieden. de De chemicus uit met het voormalig op Oost-Duitsland werd de van onopvallend 'meisje van bondskanselier met een Kohl' de machtigste vrouw van de de wereld. Zij is van op tv de bewaker van de naoorlogse democratische het Europese orde in en weet door door haar het eigen DDR-achtergrond heel de goed dat systemen van de de ene de op de andere dag ten onder een kunnen gaan. een Merkel staat voor naar vertrouwen en zekerheid. Juist de nu alle politieke door verhoudingen in de Europa op op tv losse schroeven staan van en populistisch rechts in verkiezingsjaar naar 2017 grote naar winst lijkt te boeken, tijdens kiezen het de Duitsers hoogstwaarschijnlijk toch voor tijdens Merkel. Wat kan met een herkozen door bondskanselier voor de toekomst het van op Europa betekenen? Volgens het haar biograaf Bollmann 'is een haar tijdens grootste vijand Merkel zelf, als door ze er echt in in gaat het geloven dat ze het onmisbaar is.'

januari 2018
17-12-2017 21:10

Woede als wapen volgens Pankaj Mishra

VPRO Tegenlicht - Woede als wapen volgens Pankaj Mishra

Woede. Een woord dat in de 21e eeuw vaak de ronde doet. Woede van de lone wolf en woede van nationalisten. Woede, die door Trump, brexit, IS, Catalaanse separatisten en zelfs de hindoesuprematie in India bij ons is aangewakkerd. De Indiase ...

10-12-2017 21:10

Op energiemissie

VPRO Tegenlicht - Op energiemissie

Het kabinet van 2017, inclusief klimaatminister en flinke klimaatdoelen in het regeerakkoord, moet de transitie naar duurzame energie een flinke versnelling geven. Maar hoe gaan we dat doen? Nederland loopt vooralsnog sterk achter ten opzic...

03-12-2017 21:05

Groene vliegtuigpioniers

VPRO Tegenlicht - Groene vliegtuigpioniers

Hoe kunnen overheden het vliegtuig negeren als de grootste vervuiler van de toekomst en toch ambitieuze milieudoelen stellen? En wat is het alternatief? In het Parijse Klimaatakkoord is de huidige en toekomstige uitstoot van het internation...

26-11-2017 21:05

Tegenlicht: economie als een donut?

VPRO Tegenlicht - Tegenlicht: economie als een donut?

Markten zijn inefficiënt en groei is niet alles zaligmakend: tijd voor een nieuw economisch model. Hoera, de economie groeit weer! We zijn flink aan het shoppen geslagen na de stijging van onze koopkracht. Maar de CO2-uitstoot en de ongeli...

19-11-2017 21:05

Tegenlicht: hoe duur is natuur?

VPRO Tegenlicht - Tegenlicht: hoe duur is natuur?

Onze aarde heeft dringend een toekomstbestendig scenario voor natuurbehoud en -beheer nodig. Er gaan stemmen op om het natuurbeheer bedrijfsmatig aan te pakken: om natuur te behouden wil men er letterlijk waarde aan toekennen. In de Verenig...

12-11-2017 21:05

Radicaal in Birmingham

VPRO Tegenlicht - Radicaal in Birmingham

In Birmingham, de tweede stad van Engeland, is een op de vijf inwoners moslim. Stigmatisering en uitsluiting zorgen ervoor dat jonge moslims er gevoelig zijn voor de boodschap van jihadrekruteerders. Om radicalisering te voorkomen start de ...

05-11-2017 21:05

City for sale

VPRO Tegenlicht - City for sale

Van wie is de stad van de toekomst eigenlijk? Alle grote steden in de wereld zijn een magneet geworden voor nieuwkomers, toeristen, expats en laptop-nomaden. Ook in Nederland barsten steden als Groningen en Eindhoven uit hun voegen. In onze...

29-10-2017 21:10

Mensen, goden en technologie

VPRO Tegenlicht - Mensen, goden en technologie

Niemand weet hoe onze wereld er over vijfentwintig jaar uitziet. Misschien wordt ons werk overgenomen door autonome robots en worden wij daarmee de slaven van de door onszelf gecreëerde technologie. Mogelijk loopt het niet zo'n vaart, worde...

22-10-2017 21:05

Goudzoekers in YouTube-land

VPRO Tegenlicht - Goudzoekers in YouTube-land

Tegenwoordig droomt bijna ieder kind ervan om rijk en beroemd te worden op YouTube. Het videoplatform is in sneltreinvaart uitgegroeid tot een van de machtigste online platforms ter wereld. Welk uitgekiend verdienmodel schuilt er achter dit...

15-10-2017 21:05

Tegenlicht: Zorgeloos leven volgens Jos de Blok

VPRO Tegenlicht - Tegenlicht: Zorgeloos leven volgens Jos de Blok

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. De kosten voor de zorg blijven maar stijgen. Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, wil daar voor eens en voor altijd verandering in brengen. ‘Zorgeloos’ is de naam van zijn nieuwste project: een...

24-09-2017 21:05

Sonntag mit Böhmermann

VPRO Tegenlicht - Sonntag mit Böhmermann

De economische grootmacht Duitsland ontpopt zich met Merkel als morele leider van het vrije westen. Wat betekent dat voor het Duitsland van de toekomst? Tegenlicht gaat op reis met de spraakmakende Duitse komiek Jan Böhmermann. Böhmermann (...

17-09-2017 21:05

Laatste kans voor de euro

VPRO Tegenlicht - Laatste kans voor de euro

Na de golf van verkiezingen in Europa lijkt de euro anno 2017 gered. Maar is dat wel zo? Waar de Italianen al voorzichtig nadenken over een leven na de euro, lijkt het onderwerp in Noord-Europa haast onbespreekbaar. Desondanks schetst finan...

10-09-2017 21:05

Kwestie van vertrouwen

VPRO Tegenlicht - Kwestie van vertrouwen

Fake news, gehackte verkiezingen en regelrechte leugens van wereldleiders maken dat het vertrouwen in politici, media en bedrijven een dieptepunt heeft bereikt. Harde feiten hebben concurrentie gekregen van 'alternative facts' en Twitterbot...

03-09-2017 21:05

Ons dagelijks brood

VPRO Tegenlicht - Ons dagelijks brood

Steeds meer zelfstandigen verenigen zich in broodfondsen. Het zijn groepen van twintig tot maximaal vijftig mensen met heel diverse beroepen, die elkaar financieel ondersteunen bij langdurige ziekte of een ongeval. Wederzijds vertrouwen sta...

31-08-2017 09:15

Frau Merkel

VPRO Tegenlicht - Frau Merkel

Angela Merkel is het langstzittende staatshoofd van Europa. Op haar schouders rust de loodzware taak om autoritaire staatshoofden als Poetin, Erdogan en Trump het hoofd te bieden. De chemicus uit het voormalig Oost-Duitsland werd van onopva...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

VPRO Tegenlicht gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van VPRO Tegenlicht de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van VPRO Tegenlicht bij VPRO Tegenlicht liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van VPRO Tegenlicht. Heb je een uitzending van VPRO Tegenlicht gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

VPRO Tegenlicht gemist

Uitzending gemist van VPRO Tegenlicht? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van VPRO Tegenlicht, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van VPRO Tegenlicht gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van VPRO Tegenlicht? Hier kun je alle uitzendingen van VPRO Tegenlicht kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 131
  • Laatste uitzending op 17-12-2017 om 21:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord