Programma gemist?

Hoe verloopt op de overstap van tijdens Shell naar duurzame energie? op uit In Tegenlicht vier mensen die naar Shell willen tijdens vergroenen: een klimaatadvocaat, een op jonge met aandeelhouder, een energiejournalist en een de oud-bestuursvoorzitter. op Royal Dutch Shell is verantwoordelijk voor uit op tv 1,8% van de wereldwijde CO2-uitstoot de sinds het van begin van de Industriële Revolutie. het in Wat is er nodig in om zo'n groot uit internationaal bedrijf van van koers te laten wijzigen? Bestaat met met de energiegigant überhaupt nog in van 2050? En zo naar ja, wat voor in een bedrijf op tv zal het een dan zijn?

De op wereld anno 2019 uit is grenzeloos en vol prikkels, een tijdens complexe informatie en alternatieve op tv waarheden. Wat voor effect op heeft dat op tijdens onze mentale een gesteldheid en van op die van de samenleving door als geheel? met Nooit eerder leefde de mens van in zo'n een vrije, veilige op en toegankelijke wereld, toch heeft door deze op ook een keerzijde: de mens de vraagt veel van van uit zijn eigen vermogen. Waarom op tv zijn we bang, terwijl op tv de wereld nog nooit op tv zo veilig was? van op tv Waarom voelen we ons de steeds vaker depressief en eenzaam, het de terwijl de wereld nog nooit het zo toegankelijk en verbonden uit was? in De Noorse socioloog Kari Norgaard, de de Britse met neuroloog Anil Seth uit en de Vlaamse psychiater met en filosoof Damiaan op Denys geven uit hun van visie.

De op zeespiegel stijgt en de op bodem zakt. met Zullen dijken in en waterschappen de komende van honderd jaar van nog wel toereikend zijn om ons een tegen het naar water te beschermen? door Hoe gaan we om naar met het de fundamentele de onzekerheid omtrent de van zeespiegelstijging en welke invloed heeft het op van op de Nederlandse identiteit? op tv Hoeveel zal de het zeespiegel de komende honderd op jaar naar stijgen? De verwachtingen van lopen zover uiteen, het van dertig centimeter tot drie tijdens meter, dat op tv deze ingebedde het onzekerheid de voornaamste tijdens uitdaging is waarvoor een ingenieurs, landschapsarchitecten en beleidsmakers een staan. Welke tijdens oplossingen zijn zo wendbaar met dat ze toepasbaar uit zijn op alle mogelijke door scenario's? In de Krimpenerwaard een is het de situatie al van nijpend en de naar nieuwe strijd tegen een het water op tv is al begonnen.

Nederlandse plattelandspioniers geven op met vorm aan nieuwe manieren van uit voedsel het verbouwen, duurzaam leven en het gemeenschapszin. Wat kunnen naar we van deze vernieuwers leren? met Het Friese tijdens dorpje Wijnjewoude van heeft een eigen energiecoöperatie opgericht, het het waarin groene stroom wordt opgewekt. een Met als volgende de stap: het vergisten tijdens van koeienmest om zo op zelf biogas te van produceren. De het stichting Herenboeren een in Boxtel het is een corporatie van huishoudens uit die samen in een stuk land hebben door aangekocht, met een boer in dienst hebben naar genomen en in ruil met op tv daarvoor goedkope, biologische aardappels, groenten, de vlees en fruit ontvangen. op tv Het van Voedselbos in Groesbeek is een door botanisch project waar op tv vierhonderd eetbare de soorten tijdens door elkaar zijn geplant. De opbrengst uit is tien in keer zo hoog in als die in de de door reguliere landbouw. Exclusieve restaurants, lokale bierbrouwers op en ambtenaren op van met het ministerie zijn dagelijks in door deze paradijstuin te de vinden.

Er naar is nog maar het een fractie over naar van het oerbos dat de op aarde op ooit bedekte. Schrijvers van en wetenschappers wijzen op wat tijdens we kunnen uit leren uit van de oeroude intelligentie van bossen uit en van de op samenwerking tussen tijdens bomen onderling. tijdens Met o.a.: Bestsellerauteur Annie Proulx op schreef een roman door een over de ontbossing van Noord-Amerika. Ze in wijst op van de gebalanceerde, respectvolle in relatie die de op tv oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika door in hadden met de natuur. Activist tijdens Ken Wu met adopteerde op uit Vancouver Island de eeuwenoude, met zeventig meter hoge uit Douglasspar 'Big Lonely de Doug'. Hoogleraar bosecologie Robin een Wall Kimmerer combineert haar de wortels in naar de Potawatomi-stam met wetenschappelijke op tv methodes van en leert de haar studenten luisteren op tv naar wat miljoenen uit jaren oude levensvormen het ons te vertellen hebben. het Bomenonderzoeker Suzanne Simard een legde complexe systemen bloot een waarin bomen de met elkaar communiceren. Zij ziet tijdens bossen als gemeenschappen het die meer aan op ons verwant zijn uit met dan je op het eerste een gezicht op zou zeggen.

De in manier waarop de mens tijdens zich verplaatst zal in de de toekomst drastisch door veranderen. Als een het rijdende robot ons tijdens thuis ophaalt, kan met de parkeerplek de voor de deur op tv weg. tijdens We bezitten geen auto's meer, op tv maar delen ze. door En, voertuigen zullen via de 4G- tijdens en 5G-netwerken volledig geïntegreerd zijn de binnen uit ons digitale netwerk, net het als een mobiele telefoon: op tv op tv op afstand te met volgen én te in manipuleren. Welke morele dilemma's vloeien tijdens voort uit deze radicale tijdens naar transitie?

Twee op tv derde van de een jongeren in Rotterdam heeft een in naar migratieachtergrond. Voor velen is het integratie een gepasseerd station. het Ze streven de naar gelijkheid en eisen hun uit naar plek op in op tv de stad én instituties. het Maar zoals elke grote in stad op tv krijgt ook Rotterdam in toenemende mate op te maken met met het gentrificatie. Hoe gaan uit de zogenoemde biculturele jongeren om op met de door verdringing op de huizenmarkt een en de komst van naar hippe horecagelegenheden? een Uitsluiting tijdens dreigt. Opnieuw.

Sarah van in der Lely van is nog geen van dag bezig op tv met haar coschappen als het het Amsterdamse het Slotervaartziekenhuis failliet wordt van verklaard. De chaos in is compleet en met patiënten zijn de dupe. door Met een kleine camera van legt Sarah op van binnenuit vast hoe op tv het ziekenhuis van op een fiasco afstevent: zorgverzekeraars, het door artsen en directie met proberen te redden de wat te redden valt. Sarah in schetst een pijnlijk uit maar treffend beeld van de het Slotervaartziekenhuis als in symbool van voor de uit impact van marktwerking en de ontreddering door in van de gezondheidszorg.

Met de deepfake-technologie, audio en video in creëren door middel met van met kunstmatige intelligentie, is het mogelijk uit échte mensen een dingen te laten met zeggen en doen die ze uit nooit in gezegd of het gedaan hebben. Deze het technologie ontwikkelt zich zo rap dat in het die steeds toegankelijker op wordt voor de massa. het Met alle met gevolgen vandien, want het een gedeelde werkelijkheid van is onontbeerlijk voor een functionerende door democratie. Wat zijn tijdens de het gevolgen van deze nieuwe technologie uit in een wereld uit waarin vertrouwen in de met media en democratische een instituties naar meer en meer tijdens aan erosie onderhevig is? tijdens Een onderzoek aan de van frontlinie waar van uitgevochten wordt wie tijdens onze werkelijkheid in gaat beheersen.

Beste van reizigers, de genderneutrale rompertjes van in de HEMA, in de eerste Nederlandse paspoorten de met een 'X' met in het veld een waar in meestal 'man' uit of 'vrouw' staat. in Al vanaf de geboorte op worden we op in hokjes geplaatst op en ons begrip van de wereld het is veelal opgebouwd een uit tweeledige tegenstellingen van die elkaar tijdens lijken naar uit te sluiten. Maar er naar komt meer een ruimte voor mensen een die zich van niet met het naar één of het ander de identificeren. De grenzen tussen man tijdens uit en vrouw vervagen. Hoe het gaan we in een de toekomst om met de seksuele diversiteit, gender en op tv door geslacht?

Kunnen uit we, als Nederland uit van het aardgas af gaat, tijdens een het bestaande gasnet gebruiken voor het groene waterstof? Spelers als het de op tv Gasunie en netbeheerders, met maar ook van producenten van windenergie, op tv zien hierin een nieuwe kans voor de Nederland. met Het bestaande gasnet lijkt uit namelijk een op tv zeer geschikte manier om waterstof tijdens in op het te slaan en te door transporteren. Voor een huizen in door oude binnensteden, die op tv niet over kunnen gaan met op een warmtepomp, met kan waterstof de uitkomst bieden als een op tv alternatieve, schone brandstof. door Wanneer we over met willen stappen op op een schoon naar energiesysteem, dan een moet er snel de een 'deltaplan waterstof' komen. Wat tijdens moet er gebeuren om de dit in werkelijkheid te op maken?

De Britse naar denker het en schrijver Paul Kingsnorth door was een van de een kopstukken van tijdens de milieubeweging op tv en bereikte met zijn vlammende betogen met een op tv groot internationaal publiek. Tot hij het tot inkeer op tv kwam in en van zijn geloof, dat het de van mensheid de wereld het kon redden, viel. door Kingsnorth vindt dat in de groene beweging van door nu de nog overgebleven naar wilde natuur in met een overwinningsroes inruilt een voor een een windmolenpark of zonnepanelenfarm. De in strijd is verloren. Hij de trok het zich met zijn gezin terug het op het de Ierse platteland om zelfvoorzienend uit te uit leven. Een portret van op tv een eindtijddenker die desondanks naar in de hoop niet opgeeft en blijft van geloven tijdens in de op kracht van de met natuur.

De mode- in en uit kledingindustrie heeft zich ontwikkeld tot een een gruwelijk tijdens systeem van 'fast fashion'. met Elk jaar worden honderd met miljard van nieuwe kledingstukken geproduceerd. Een met derde daarvan op tv wordt nooit uit gedragen, versnipperd of verbrand. Uit tijdens die molen een stappen blijkt lastiger dan naar gedacht, zowel voor de door in consument als voor op ontwerpers en producenten. Het van moet anders, maar hoe? met Vijf 'future fashion'-pioniers willen naar op tv hun industrie toekomstbestendig maken. Ze tijdens experimenteren met in hergebruiken van kledingoverschotten, uit met kleding printen op in 3D-printers, met een haute couture maken van in stoffen het op basis van het planten en plastic flessen. tijdens En met het ontwerpen met van het 'ultieme een kledingstuk', van dat met onze stemmingen tijdens meeverandert, ons tegen bacteriën beschermt, met zichzelf uit repareert en naar nooit meer gewassen hoeft te naar worden.

Historicus in Rutger Bregman zette het basisinkomen het op de politieke een agenda. uit Zijn boek op tv 'Gratis geld voor iedereen' naar werd een internationale hit. Over op tv de de hele wereld wordt het basisinkomen het inmiddels gezien op als het mogelijk antwoord op de stagnerende het middeninkomens, op de groeiende kloof tussen arm en een rijk het en de robot-revolutie. Maar, het afgezien van aangekondigde in experimenten bij het negen steden, staan overheden het in Nederland met niet te trappelen om het op tv in te door voeren. Volgens op Bregman wordt op het basisinkomen onterecht gezien als een een socialistische proefballon. Hij in wil tijdens dat veranderen met begrippen een als 'burgerdividend' op of 'durfkapitaal voor in de gewone man', een zodat het basisinkomen uit door tegenstanders en sceptici niet uit langer kan op worden in gezien als aalmoes met van de overheid, maar als op burgerrecht.

Nu het op ijs op de Noordpool op tv smelt door van klimaatverandering, komen daar een in de zomer waterwegen met het vrij. Militaire en commerciële uit schepen varen van af en aan om grondstoffen op te winnen die een eerder niet te van exploiteren uit waren. Een run van grootmachten door op van nikkel- en goudmijnen zet een de geopolitieke in verhoudingen op scherp en heeft met grote gevolgen voor het het leven van de een Noordpoolbewoners. in Een verslag in beeld, het door uit fotografen Kadir van Lohuizen met en Yuri op tv Kozyrev.

juli 2020
06-10-2019 20:05

De zaak Shell

VPRO Tegenlicht - De zaak Shell

Hoe verloopt de overstap van Shell naar duurzame energie? In Tegenlicht vier mensen die Shell willen vergroenen: een klimaatadvocaat, een jonge aandeelhouder, een energiejournalist en een oud-bestuursvoorzitter. Royal Dutch Shell is verantw...

29-09-2019 20:05

Overleven in de chaos

VPRO Tegenlicht - Overleven in de chaos

De wereld anno 2019 is grenzeloos en vol prikkels, complexe informatie en alternatieve waarheden. Wat voor effect heeft dat op onze mentale gesteldheid en op die van de samenleving als geheel? Nooit eerder leefde de mens in zo'n vrije, veil...

22-09-2019 20:10

Waterlanders

VPRO Tegenlicht - Waterlanders

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Zullen dijken en waterschappen de komende honderd jaar nog wel toereikend zijn om ons tegen het water te beschermen? Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging en welk...

15-09-2019 20:10

Plattelandspioniers

VPRO Tegenlicht - Plattelandspioniers

Nederlandse plattelandspioniers geven vorm aan nieuwe manieren van voedsel verbouwen, duurzaam leven en gemeenschapszin. Wat kunnen we van deze vernieuwers leren? Het Friese dorpje Wijnjewoude heeft een eigen energiecoöperatie opgericht, wa...

08-09-2019 20:05

In de ban van het bos

VPRO Tegenlicht - In de ban van het bos

Er is nog maar een fractie over van het oerbos dat de aarde ooit bedekte. Schrijvers en wetenschappers wijzen op wat we kunnen leren van de oeroude intelligentie van bossen en van de samenwerking tussen bomen onderling. Met o.a.: Bestseller...

05-09-2019 08:20

De rijdende robot

VPRO Tegenlicht - De rijdende robot

De manier waarop de mens zich verplaatst zal in de toekomst drastisch veranderen. Als een rijdende robot ons thuis ophaalt, kan de parkeerplek voor de deur weg. We bezitten geen auto's meer, maar delen ze. En, voertuigen zullen via 4G- en 5...

29-08-2019 08:15

Mijn stad is mijn hart

VPRO Tegenlicht - Mijn stad is mijn hart

Twee derde van de jongeren in Rotterdam heeft een migratieachtergrond. Voor velen is integratie een gepasseerd station. Ze streven naar gelijkheid en eisen hun plek op in de stad én instituties. Maar zoals elke grote stad krijgt ook Rotterd...

22-08-2019 08:15

Exit Slotervaartziekenhuis

VPRO Tegenlicht - Exit Slotervaartziekenhuis

Sarah van der Lely is nog geen dag bezig met haar coschappen als het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis failliet wordt verklaard. De chaos is compleet en patiënten zijn de dupe. Met een kleine camera legt Sarah van binnenuit vast hoe het zie...

15-08-2019 08:15

Deep Fake News

VPRO Tegenlicht - Deep Fake News

Met deepfake-technologie, audio en video creëren door middel van kunstmatige intelligentie, is het mogelijk échte mensen dingen te laten zeggen en doen die ze nooit gezegd of gedaan hebben. Deze technologie ontwikkelt zich zo rap dat die st...

08-08-2019 08:20

Beste reizigers

VPRO Tegenlicht - Beste reizigers

Beste reizigers, de genderneutrale rompertjes van de HEMA, de eerste Nederlandse paspoorten met een 'X' in het veld waar meestal 'man' of 'vrouw' staat. Al vanaf de geboorte worden we in hokjes geplaatst en ons begrip van de wereld is veela...

01-08-2019 08:15

Deltaplan waterstof

VPRO Tegenlicht - Deltaplan waterstof

Kunnen we, als Nederland van het aardgas af gaat, het bestaande gasnet gebruiken voor groene waterstof? Spelers als de Gasunie en netbeheerders, maar ook producenten van windenergie, zien hierin een nieuwe kans voor Nederland. Het bestaande...

25-07-2019 08:15

De aarde draait door

VPRO Tegenlicht - De aarde draait door

De Britse denker en schrijver Paul Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. Tot hij tot inkeer kwam en van zijn geloof, dat de mensheid de wereld kon...

18-07-2019 08:20

Future fashion

VPRO Tegenlicht - Future fashion

De mode- en kledingindustrie heeft zich ontwikkeld tot een gruwelijk systeem van 'fast fashion'. Elk jaar worden honderd miljard nieuwe kledingstukken geproduceerd. Een derde daarvan wordt nooit gedragen, versnipperd of verbrand. Uit die mo...

11-07-2019 08:15

Ons basisinkomen volgens Rutger Bregman

VPRO Tegenlicht - Ons basisinkomen volgens Rutger Bregman

Historicus Rutger Bregman zette het basisinkomen op de politieke agenda. Zijn boek 'Gratis geld voor iedereen' werd een internationale hit. Over de hele wereld wordt het basisinkomen inmiddels gezien als mogelijk antwoord op de stagnerende ...

04-07-2019 08:20

Verovering van de Noordpool

VPRO Tegenlicht - Verovering van de Noordpool

Nu het ijs op de Noordpool smelt door klimaatverandering, komen daar in de zomer waterwegen vrij. Militaire en commerciële schepen varen af en aan om grondstoffen te winnen die eerder niet te exploiteren waren. Een run van grootmachten op n...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 14. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

VPRO Tegenlicht gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van VPRO Tegenlicht de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van VPRO Tegenlicht bij VPRO Tegenlicht liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van VPRO Tegenlicht. Heb je een uitzending van VPRO Tegenlicht gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

VPRO Tegenlicht gemist

Uitzending gemist van VPRO Tegenlicht? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van VPRO Tegenlicht, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van VPRO Tegenlicht gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van VPRO Tegenlicht? Hier kun je alle uitzendingen van VPRO Tegenlicht kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 202
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 20:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!