Programma gemist?

Met o.a. op Renée van Riessen, op filosoof en het theoloog; mevrouw Borgdorff-Wiskerke, die de op dood tijdens in de ogen keek; Etty met van uit der Graaf, paragnoste en medium van naar en Govert Schilling, door sterrenkundejournalist.Meer En als je dood bent? uit Ga naar je dan naar de de hemel? En wat de leeft er door? naar De uit ziel? Waar blijft het lichaam? En door is God op tv daar naar dan ook nog ergens? Maar naar als er nu alleen op het grote van Niets is? Zou op dat uit erg zijn? Kunnen mensen met het een het bijna-doodervaring ons een op tv blik op het hiernamaals uit geven? En is van het contact met naar de wereld aan gene door zijde door een medium tijdens de een bewijs van die uit andere wereld? Beïnvloeden met deze visies ons leven op naar op tv aarde? Een uitzicht met op het leven na de de dood. Met in o.a. Renée van Riessen, op filosoof en theoloog; mevrouw de Borgdorff-Wiskerke, die de een dood in op de ogen van keek; Etty van der Graaf, in paragnoste en in medium; een Govert Schilling, sterrenkundejournalist; Nora op Fischer, zangeres.Minder

En dan de is de in dood daar. met Belangrijke momenten vragen om van betekenisvolle handelingen. Wat kennen door we in post-christelijke tijden naar nog aan van rouwrituelen?Meer En dan de is de dood daar. een Belangrijke momenten door vragen om betekenisvolle handelingen. op Wat kennen we met in post-christelijke tijden met op nog aan rouwrituelen? Vaak staan we tijdens met lege handen. van Wat kan een mij troosten? een Hoe kan ik rouwen? van Is er een het taal die woorden tijdens geeft aan mijn verdriet? op tv In de de joodse uit traditie zijn dood en rouw met nog steeds op omgeven met rituelen. De op Surinaamse gemeenschap begint door al met rouwen tijdens op een zogenaamde Singi van Neti. En een op tv kunstenaar ontwierp hedendaagse naar op tv rouwkleding. 'De cultuur van een volk een herkent men aan het de manier waarop op door zij omgaat met haar tijdens doden', sprak Pericles al in naar de Griekse oudheid. op tv met Met o.a. Aviva tijdens Keesing-Moskovits, lid van het Chevre Kaddiesja; met op Aart Mak, dominee en ritueelbegeleider; Tessel een Brühl, tijdens kunstenaar.Minder

Met door o.a. Nienke Nieuwenhuizen, in specialist ouderengeneeskunde van en Theo Boer, hoogleraar de ethiek.Meer Ik wil van niet dat mijn kleinkinderen mij in zien met door slangen in mijn door gele huid door in de kieren van de mijn pyjama. een Mijn pyjama! Ik naar heb vanaf mijn tiende geen het met pyjama gedragen, maar het op kreng heeft mij met ingehaald met het zijn lelijke strepen en knellend van elastiek. Ik op wil niet dat van ze me zien als tijdens enkel huid op tv en botten, kreun en zucht. met Als het zo de ver uit is, wil ik linksaf, waar tijdens het de kudde rechts gaat. op tv Geen laatste groet, geen op tv groot door gebaar. Naar het door olifantenkerkhof. De heuvel van op en in de het laatste licht uit mijn laatste adem. Genoeg. Ik met moet me niet een aanstellen, zeggen de achterblijvers. de Hou vol. van Het uit is niet erg. We houden uit van je in zoals je een bent. Maar als met ik lijden moet, leer me dan van de op waarde van het lijden. uit Met met o.a. Nienke Nieuwenhuizen, specialist naar ouderengeneeskunde en Theo de Boer, hoogleraar op ethiek.Minder

Wat uit kun je zeggen als iemand in het leven met niet meer aan kan? op tijdens Met o.a. Marjeet Verbeek, theoloog en op in nabestaande; Wim Venhuis, die een op poging tot de zelfdoding overleefde.Meer Wat een kun je zeggen als iemand naar op tv het leven niet meer aan met kan? Als alles pijn in doet, alles in zwart is van en een zelfverkozen dood een de enige uitweg lijkt. op tv Waarom? De nooit door te met beantwoorden vraag van voor de nabestaanden. Als het je niet door meer wilt leven, mag je op tv dan op tv dood? Wat is de van waarde van de het leven? En hoe op heilig is het? Moet het de leven tot een het einde het toe geleefd worden? Wat tijdens is dat, van zelfmoord? Hoe een ga je om met destructieve gedachten een en wat kunnen met de naar mensen om naar je heen doen om je te in helpen? de Met o.a. Marjeet Verbeek, theoloog op tv uit en nabestaande; Wim Venhuis, die uit een poging tot zelfdoding het het overleefde.Minder

Met Bert uit Keizer, op verpleeghuisarts en filosoof; Hans van tijdens den Bosch, op die koos voor niet-behandelen; een hospicevrijwilliger en door programmamaker Anne Christine Girardot e.a.Meer in De het dood komt dichterbij. Er de is niets een meer aan te doen. op tv Maar dan het verschijnen de anderen van aan de tijdens rand van mijn het bed. Medespelers en figuranten. Wie bent uit u, tijdens dokter, terwijl u me voortduwt in door dit theater tijdens van hoop en naar angst? En op vrienden, familie, op kinderen en in kennissen; ze spelen hun van rol door langs te komen een op tv of weg te blijven. Maar wie tijdens de schrijft de tekst en de waar praten we over de als het ons aan op tv de in woorden ontbreekt? Weet iemand de wie hier op tv eigenlijk de regie voert in op tv mijn laatste door dagen? Met Bert tijdens Keizer, verpleeghuisarts en filosoof; door Hans uit van den Bosch, die koos met van voor niet-behandelen; hospicevrijwilliger en op tv programmamaker Anne de Christine Girardot; Bing Tan, Hoofd-Halschirurg van de in het Antoni van Leeuwenhoek naar e.a.Minder

We op hebben allemaal dezelfde in ziekte: sterfelijkheid. uit Waarom maakt de op tv een zich er niet druk naar over en is de het een obsessie het voor de ander: doodsangst.Meer tijdens van We hebben allemaal dezelfde ziekte: het sterfelijkheid. met Waarom maakt de een zich er van niet druk naar over uit en is het een obsessie door voor de ander: de doodsangst. uit En wat is dat op tv dan? Angst voor het door grote in niets, voor al die van niet-geleefde levens, op of voor hel en een verdoemenis als door die al bestaan? Zwetend of naar naar adem happend in wakker schrikken. de Of eenzaam en verlaten, de omdat met bij het ultieme einde in de angst uit niet wordt gedeeld met met geliefden. Het lijkt alsof de naar angst voor van onze sterfelijkheid ons tijdens van het leven afhoudt. naar Of is op tv er juist op tv een onophoudelijke drang om een tegen door de klippen op te leven? van Is doodsangst levensangst? En op hoe die op tv te bezweren? Met tijdens Johan Simons, een theaterregisseur en nog immer in bang het voor de dood; Emmy van uit Deurzen, existentieel psychotherapeut; Goedele door van Edom, de doctor in Godgeleerdheid een en de ziekenhuispastor.Minder

Met Désanne van van Brederode, schrijfster; Josephine naar en het Walter Boevé, echtpaar in dat zich voorbereidt op het de dood, e.a.Meer Anderen de door gaan dood, maar ik niet. een Ik rijd met zorgeloos langs de die gebouwen met in de namen waarin de dood door wordt aangezegd: Cancer Centre, de Antoni van Leeuwenhoek uit of Verpleeghuis tijdens de Einder. Ik weet de dat daar de op dood met heerst. Maar niet voor met mij. Ik niet. Wat van ik op tv ook doe, het ik ga niet dood. tijdens Ben ik uit bang? Maar waarvoor dan? Natuurlijk weet met in ik het. Dat ik naar op een keer de afslag op zal moeten nemen. op tv Dat tijdens de pijl met mij treft, de slagboom van het met tijdens parkeerterrein voor mij omhoog gaat. Op op tv een keer op hebben anderen het privilege van hier langs van te rijden en het weten ze zelfs niet de dat in ik hier ben. Met de Désanne van in Brederode, schrijfster; Josephine het en Walter Boevé, op tv echtpaar dat zich op voorbereidt op de dood, op tv e.a.Minder

Weet tijdens ik het nu, hoe met ik uit moet sterven? Ik heb geleerd, de geluisterd, nagedacht. Vragen op tv gesteld en antwoorden gekregen. van Maar naar weet ik het nu?Meer de Weet naar ik het nu, uit hoe ik moet sterven? van Ik heb geleerd, het geluisterd, nagedacht. Vragen de gesteld en antwoorden tijdens gekregen. Maar weet op ik het nu? Geef naar me een boek, een door handleiding, tijdens een gebruiksaanwijzing. Leer me de uit woorden de die me verzoenen met mezelf in en mijn dood. van Waar het leer ik overgave en hoe van de vind ik ruimte? in Als sterven een kunst is, leer op me de het taal van met het leven. op tv Met o.a. Carlo op Leget, hoogleraar zorgethiek en bijzonder hoogleraar door palliatieve zorg; Jean-Jacques van Suurmond, columnist met en het verpleeghuispastor.Minder

En van als je dood bent?Meer van En op tv als je dood bent? van Ga je dan naar de door het hemel? En wat leeft er door? naar tijdens De ziel? Waar blijft het lichaam? met En is God naar daar dan ook een van nog ergens? Maar op tv als er nu alleen op het grote Niets is? in Zou dat erg naar zijn? uit Kunnen mensen met een bijna-doodervaring ons het een door blik op het op tv hiernamaals geven? En is naar het contact met de in met wereld aan gene zijde uit door een medium met een bewijs van die op andere wereld? op tv Beïnvloeden deze uit visies ons leven op aarde? Een naar het uitzicht op het naar leven na de dood. Met op tv o.a. Renée op tv van Riessen, filosoof het en theoloog; een mevrouw Borgdorff-Wiskerke, die de dood in het de ogen keek; op Etty van der uit Graaf, paragnoste op tv en medium; op tv Govert Schilling, sterrenkundejournalist; Nora Fischer, naar door zangeres.Minder

En het dan is op de dood daar.Meer En met dan is de dood het daar. Belangrijke naar momenten vragen om betekenisvolle handelingen. uit Wat kennen we door in post-christelijke tijden tijdens nog de aan rouwrituelen? Vaak uit staan we met met lege handen. Wat kan mij naar troosten? Hoe kan een van ik rouwen? Is het er een taal die woorden een geeft aan mijn met verdriet? In naar de joodse op traditie zijn dood en rouw de nog steeds op omgeven met rituelen. De in Surinaamse gemeenschap begint op al met de rouwen tijdens een zogenaamde van Singi Neti. En een in door kunstenaar ontwierp hedendaagse rouwkleding. op tv "De cultuur van in een volk herkent op men aan de manier naar waarop zij omgaat met op tv haar doden", sprak naar Pericles met al in de in Griekse oudheid. op tv Met o.a. Aviva Keesing-Moskovits, naar lid van het Chevre Kaddiesja; uit het Aart Mak, dominee en tijdens ritueelbegeleider; Tessel van Brühl, kunstenaar.Minder

We hebben allemaal tijdens dezelfde ziekte: het sterfelijkheid. tijdens Waarom maakt de een zich er naar niet druk naar over en tijdens is het een obsessie het voor de het ander: doodsangst.

Wat uit kun je zeggen van als iemand het met leven niet meer uit aan kan?Meer een Wat kun je zeggen het als iemand het leven tijdens niet door meer aan kan? Als alles het pijn in doet, alles zwart is en een op tv met zelfverkozen dood de naar enige uitweg lijkt. Waarom? de De nooit te beantwoorden vraag van voor in de nabestaanden. Als je niet door meer van wilt leven, mag je dan naar de dood? Wat is de waarde van een tijdens het leven? En hoe heilig door is met het? Moet het leven tot het met einde uit toe geleefd worden? Wat is op tv dat, zelfmoord? de Hoe naar ga je om met destructieve in gedachten en wat kunnen de op tv de mensen om op je heen doen om je te in helpen? Met o.a. van tijdens Marjeet Verbeek, theoloog en nabestaande; Wim op Venhuis, die de een tijdens poging tot zelfdoding tijdens overleefde.Minder

De dood op komt dichterbij. Er is het niets meer op aan te doen. het Maar dan verschijnen de op anderen aan een de rand van het mijn bed. Medespelers door en uit figuranten.

We hebben allemaal een dezelfde ziekte: van sterfelijkheid. van Het lijkt alsof de angst van voor onze sterfelijkheid in ons van het leven het de afhoudt. Met Johan Simons, theaterregisseur en naar nog naar immer bang in voor de dood; Emmy van tijdens Deurzen, met existentieel psychotherapeut; Goedele van Edom, doctor door tijdens in Godgeleerdheid en op tv ziekenhuispastor.

Anderen gaan dood, naar maar ik de niet.

januari 2021
13-07-2015 00:09

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met o.a. Renée van Riessen, filosoof en theoloog; mevrouw Borgdorff-Wiskerke, die de dood in de ogen keek; Etty van der Graaf, paragnoste en medium en Govert Schilling, sterrenkundejournalist.Meer En als je dood bent? Ga je dan naar de heme...

06-07-2015 00:13

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we in post-christelijke tijden nog aan rouwrituelen?Meer En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat ke...

29-06-2015 00:07

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met o.a. Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en Theo Boer, hoogleraar ethiek.Meer Ik wil niet dat mijn kleinkinderen mij zien met slangen in mijn gele huid door de kieren van mijn pyjama. Mijn pyjama! Ik heb vanaf mijn tiend...

22-06-2015 00:05

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Met o.a. Marjeet Verbeek, theoloog en nabestaande; Wim Venhuis, die een poging tot zelfdoding overleefde.Meer Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Als alles pijn...

15-06-2015 00:05

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met Bert Keizer, verpleeghuisarts en filosoof; Hans van den Bosch, die koos voor niet-behandelen; hospicevrijwilliger en programmamaker Anne Christine Girardot e.a.Meer De dood komt dichterbij. Er is niets meer aan te doen. Maar dan verschi...

08-06-2015 00:07

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk over en is het een obsessie voor de ander: doodsangst.Meer We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk o...

01-06-2015 00:02

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met Désanne van Brederode, schrijfster; Josephine en Walter Boevé, echtpaar dat zich voorbereidt op de dood, e.a.Meer Anderen gaan dood, maar ik niet. Ik rijd zorgeloos langs die gebouwen met de namen waarin de dood wordt aangezegd: Cancer ...

02-11-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Weet ik het nu, hoe ik moet sterven? Ik heb geleerd, geluisterd, nagedacht. Vragen gesteld en antwoorden gekregen. Maar weet ik het nu?Meer Weet ik het nu, hoe ik moet sterven? Ik heb geleerd, geluisterd, nagedacht. Vragen gesteld en antwoo...

26-10-2014 23:02

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En als je dood bent?Meer En als je dood bent? Ga je dan naar de hemel? En wat leeft er door? De ziel? Waar blijft het lichaam? En is God daar dan ook nog ergens? Maar als er nu alleen het grote Niets is? Zou dat erg zijn? Kunnen mensen met ...

19-10-2014 23:54

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En dan is de dood daar.Meer En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we in post-christelijke tijden nog aan rouwrituelen? Vaak staan we met lege handen. Wat kan mij troosten? Hoe kan ik r...

11-10-2014 10:59

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk over en is het een obsessie voor de ander: doodsangst.

05-10-2014 23:51

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan?Meer Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Als alles pijn doet, alles zwart is en een zelfverkozen dood de enige uitweg lijkt. Waarom? De nooit te beantwoorden vra...

28-09-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

De dood komt dichterbij. Er is niets meer aan te doen. Maar dan verschijnen de anderen aan de rand van mijn bed. Medespelers en figuranten.

21-09-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Het lijkt alsof de angst voor onze sterfelijkheid ons van het leven afhoudt. Met Johan Simons, theaterregisseur en nog immer bang voor de dood; Emmy van Deurzen, existentieel psychotherape...

14-09-2014 23:51

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Anderen gaan dood, maar ik niet.

Dood voor beginners gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Dood voor beginners de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Dood voor beginners bij Dood voor beginners liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Dood voor beginners. Heb je een uitzending van Dood voor beginners gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Dood voor beginners gemist

Uitzending gemist van Dood voor beginners? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Dood voor beginners, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Dood voor beginners gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Dood voor beginners? Hier kun je alle uitzendingen van Dood voor beginners kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 15
  • Laatste uitzending op 13-07-2015 om 00:09 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!