Programma gemist?

Met een o.a. Renée van het Riessen, filosoof en op tv theoloog; mevrouw Borgdorff-Wiskerke, het die de dood in de op tv ogen de keek; Etty in van der Graaf, paragnoste een en medium en Govert Schilling, door tijdens sterrenkundejournalist.Meer En als van je dood bent? Ga je dan naar naar de hemel? op tv uit En wat leeft van er door? De tijdens ziel? Waar blijft het op lichaam? En is God de daar dan naar ook nog ergens? in Maar als er met nu alleen het grote uit Niets is? naar Zou dat erg met zijn? Kunnen mensen met een tijdens bijna-doodervaring ons een de blik naar op het hiernamaals geven? naar En is het met contact met de in wereld de aan gene zijde door een medium tijdens een door bewijs van die van andere wereld? Beïnvloeden deze visies het ons naar leven op aarde? Een uitzicht met op uit het leven na de de dood. Met een o.a. Renée uit van Riessen, filosoof en theoloog; mevrouw door Borgdorff-Wiskerke, het die de dood in de de ogen keek; in Etty van der van Graaf, paragnoste en op medium; Govert Schilling, sterrenkundejournalist; het Nora Fischer, het zangeres.Minder

En een dan is de dood daar. met Belangrijke de momenten vragen om een betekenisvolle handelingen. Wat kennen we het in post-christelijke een tijden nog door aan rouwrituelen?Meer En naar dan is de de dood daar. Belangrijke momenten vragen op om betekenisvolle handelingen. door op tv Wat kennen we in post-christelijke van tijden op nog aan rouwrituelen? Vaak staan het we met lege handen. op Wat kan mij uit troosten? Hoe op tv kan ik met rouwen? Is er een taal de die woorden geeft een met aan mijn verdriet? van In de joodse traditie zijn dood op tv met en rouw nog steeds omgeven op met het rituelen. De Surinaamse gemeenschap uit begint al met met rouwen tijdens een zogenaamde door Singi de Neti. En een kunstenaar ontwierp hedendaagse door rouwkleding. 'De het cultuur van een volk de herkent men aan op tv door de manier waarop een zij omgaat met haar doden', sprak naar Pericles op tv al in de door Griekse oudheid. Met o.a. van Aviva Keesing-Moskovits, door lid van het Chevre Kaddiesja; uit Aart met Mak, dominee en ritueelbegeleider; door Tessel Brühl, in kunstenaar.Minder

Met uit o.a. Nienke Nieuwenhuizen, met specialist ouderengeneeskunde en Theo Boer, op tv hoogleraar ethiek.Meer Ik tijdens wil niet van dat mijn kleinkinderen op tv mij zien met van slangen de in mijn gele een huid door de kieren van mijn op tv een pyjama. Mijn pyjama! Ik heb tijdens vanaf mijn tiende geen het pyjama gedragen, maar van het kreng heeft op mij op tv ingehaald met zijn lelijke strepen een en knellend van elastiek. Ik wil niet naar dat ze uit me zien het als enkel huid en op botten, kreun tijdens en zucht. Als het met zo ver is, wil met ik linksaf, waar een naar de kudde rechts een gaat. Geen laatste groet, geen groot op tv gebaar. Naar het met olifantenkerkhof. de De heuvel op het en in het laatste licht door mijn laatste door adem. van Genoeg. Ik moet op tv me niet aanstellen, zeggen de het achterblijvers. Hou vol. Het uit is een niet erg. We houden van van je zoals je op bent. Maar als op tv ik lijden door moet, leer me dan het de met waarde van het lijden. Met uit o.a. Nienke Nieuwenhuizen, uit het specialist ouderengeneeskunde en Theo door Boer, hoogleraar het ethiek.Minder

Wat van kun je door zeggen als iemand het leven niet van meer de aan kan? in Met o.a. Marjeet Verbeek, theoloog in en nabestaande; Wim het Venhuis, die op een poging tot door zelfdoding overleefde.Meer Wat kun in je een zeggen als iemand van het leven niet meer uit aan kan? Als alles door pijn doet, alles zwart het uit is en een zelfverkozen op tv dood de enige het uitweg lijkt. Waarom? De de nooit te beantwoorden vraag op tv door voor de nabestaanden. Als je de niet meer wilt het leven, tijdens mag je dan van dood? Wat is de een waarde van op het leven? En met hoe heilig is het? Moet het met leven op tv tot het einde toe geleefd uit worden? Wat op tv is dat, zelfmoord? Hoe naar ga je om met met met destructieve gedachten en wat een kunnen naar de mensen om je met heen doen om je te in helpen? het Met o.a. op tv Marjeet Verbeek, theoloog en uit nabestaande; Wim Venhuis, die een een poging naar tot zelfdoding in overleefde.Minder

Met Bert een Keizer, verpleeghuisarts en filosoof; uit het Hans van den Bosch, die koos een voor niet-behandelen; op hospicevrijwilliger tijdens en programmamaker Anne Christine Girardot van e.a.Meer De dood komt op tv een dichterbij. Er is niets uit meer aan te doen. Maar op dan verschijnen de in anderen aan uit de rand op tv van mijn met bed. Medespelers en figuranten. Wie de bent u, het dokter, terwijl tijdens u me voortduwt door dit de theater van van hoop en angst? En de vrienden, familie, kinderen en het kennissen; ze spelen van uit hun rol door langs een te komen de of weg te blijven. met Maar wie schrijft de tekst de en waar tijdens praten we over het als het ons naar aan de woorden met ontbreekt? Weet de iemand wie het hier eigenlijk de het regie voert in op tv mijn laatste dagen? Met Bert Keizer, uit verpleeghuisarts en uit filosoof; Hans van het den Bosch, die het koos voor niet-behandelen; hospicevrijwilliger naar van en programmamaker Anne in Christine Girardot; Bing Tan, Hoofd-Halschirurg van uit het Antoni van uit Leeuwenhoek met e.a.Minder

We hebben tijdens allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. het Waarom maakt op de een zich naar er niet druk over door naar en is het een uit obsessie voor de ander: een doodsangst.Meer We hebben allemaal tijdens dezelfde ziekte: sterfelijkheid. tijdens Waarom in maakt de een van zich er niet druk het over en is door het in een obsessie voor de ander: doodsangst. van En wat is de op tv dat dan? Angst voor het grote tijdens niets, voor tijdens al die in niet-geleefde levens, of voor door hel en verdoemenis als met die al van bestaan? het Zwetend of naar adem happend wakker uit schrikken. Of eenzaam door en verlaten, omdat in bij het ultieme op tv einde de angst van niet wordt gedeeld het met geliefden. het Het een lijkt alsof de angst op voor onze sterfelijkheid door ons van tijdens het leven afhoudt. Of is uit er door juist een onophoudelijke drang om van tegen de klippen naar op te leven? Is met met doodsangst levensangst? En tijdens hoe die te van bezweren? Met Johan Simons, theaterregisseur en een nog immer bang op tv voor in de dood; Emmy van Deurzen, tijdens het existentieel psychotherapeut; Goedele van Edom, doctor een in in Godgeleerdheid en tijdens ziekenhuispastor.Minder

Met Désanne van door Brederode, schrijfster; op tv Josephine en Walter uit Boevé, echtpaar dat zich in voorbereidt op de door dood, e.a.Meer Anderen met een gaan dood, maar ik niet. op tv Ik rijd het zorgeloos langs het die gebouwen met de naar namen waarin de dood op wordt aangezegd: Cancer Centre, een van Antoni van Leeuwenhoek van of Verpleeghuis de tijdens Einder. Ik weet dat daar door de tijdens dood heerst. Maar niet voor mij. tijdens Ik niet. in Wat ik ook naar doe, ik ga met niet dood. Ben ik de op bang? Maar waarvoor dan? Natuurlijk de weet ik het. tijdens Dat op ik op een keer het de afslag uit zal moeten nemen. Dat de het pijl mij de treft, de op tv slagboom van het parkeerterrein voor mij op tv door omhoog gaat. Op een keer op hebben anderen het uit privilege hier langs te op met rijden en weten op ze zelfs niet dat ik de hier ben. Met de Désanne van tijdens Brederode, schrijfster; Josephine en Walter met door Boevé, echtpaar dat zich van voorbereidt op een de dood, e.a.Minder

Weet ik het door tijdens nu, hoe ik naar moet sterven? Ik heb van geleerd, geluisterd, naar nagedacht. Vragen gesteld op tv en antwoorden gekregen. Maar weet op tv ik het nu?Meer Weet een ik het uit nu, hoe in ik moet sterven? Ik de heb geleerd, de geluisterd, nagedacht. naar Vragen gesteld en antwoorden gekregen. met Maar weet de ik het nu? op Geef me een het boek, een handleiding, het een gebruiksaanwijzing. Leer me tijdens de woorden die me uit tijdens verzoenen met mezelf en mijn dood. op tv van Waar leer ik naar overgave en hoe tijdens vind ik ruimte? Als sterven naar een naar kunst is, leer me de tijdens taal van naar het leven. Met o.a. uit Carlo Leget, hoogleraar een zorgethiek en bijzonder hoogleraar op in palliatieve zorg; Jean-Jacques Suurmond, columnist en naar van verpleeghuispastor.Minder

En uit als je dood bent?Meer En van als je door dood bent? van Ga je dan naar tijdens de hemel? En wat tijdens leeft er in door? het De ziel? Waar op tv blijft het lichaam? En de is God daar dan ook van nog ergens? Maar een als er een nu de alleen het grote Niets is? Zou een naar dat erg zijn? Kunnen mensen met de een van bijna-doodervaring ons een blik op op de het hiernamaals geven? En is een het contact met de met van wereld aan gene op zijde door een medium met een bewijs van het die andere wereld? in Beïnvloeden deze visies ons naar leven uit op aarde? Een naar uitzicht op het leven na de de dood. Met naar o.a. uit Renée van Riessen, met filosoof en theoloog; mevrouw op Borgdorff-Wiskerke, die in de dood in de ogen tijdens keek; Etty van der de Graaf, de paragnoste en medium; door Govert Schilling, sterrenkundejournalist; Nora de Fischer, tijdens zangeres.Minder

En dan is tijdens de uit dood daar.Meer En dan op is het de dood daar. met Belangrijke momenten vragen in om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we het in tijdens post-christelijke tijden nog de aan rouwrituelen? Vaak staan we van met lege handen. naar Wat door kan mij in troosten? Hoe kan ik het rouwen? Is de er een taal die woorden naar geeft door aan mijn verdriet? met In de joodse traditie zijn uit dood en rouw nog naar steeds omgeven een met rituelen. De Surinaamse de gemeenschap begint al tijdens het met rouwen tijdens een zogenaamde een Singi Neti. in En een kunstenaar ontwierp hedendaagse op rouwkleding. in "De cultuur de van een volk de herkent men aan de een manier waarop zij van omgaat met haar doden", sprak naar Pericles al in naar een de Griekse oudheid. Met o.a. Aviva in Keesing-Moskovits, van lid van het Chevre tijdens Kaddiesja; op tv Aart Mak, dominee en ritueelbegeleider; Tessel in uit Brühl, kunstenaar.Minder

We naar hebben allemaal dezelfde ziekte: in sterfelijkheid. Waarom maakt tijdens de een door zich er op niet druk over en is op tv het een obsessie voor het de ander: uit doodsangst.

Wat van kun je zeggen als iemand een het leven het niet meer aan het kan?Meer Wat kun uit je zeggen op tv als iemand het leven tijdens niet op tv meer aan kan? Als alles door pijn de doet, alles zwart is naar en een zelfverkozen naar dood de enige in uitweg lijkt. Waarom? De met nooit tijdens te beantwoorden vraag met voor de nabestaanden. Als je niet op meer in wilt leven, mag met je dan met dood? Wat is de waarde van in het leven? En het hoe heilig is door het? Moet de het leven tot het het naar einde toe geleefd met worden? Wat is dat, zelfmoord? het Hoe een ga je om met met destructieve gedachten en wat kunnen door door de mensen om je een heen doen tijdens om je te helpen? Met de o.a. Marjeet Verbeek, de theoloog en nabestaande; Wim op tv Venhuis, op die een poging tot zelfdoding de tijdens overleefde.Minder

De door dood komt dichterbij. Er in is niets meer aan uit te doen. Maar met dan naar verschijnen de uit anderen aan de rand het van mijn bed. Medespelers en naar op tv figuranten.

We op hebben allemaal tijdens dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Het lijkt alsof tijdens tijdens de angst voor onze sterfelijkheid ons een naar van het leven afhoudt. naar Met Johan Simons, theaterregisseur en op nog immer in bang voor de van dood; Emmy naar van Deurzen, existentieel psychotherapeut; een Goedele van Edom, doctor op tv in Godgeleerdheid en naar naar ziekenhuispastor.

Anderen tijdens gaan dood, maar ik een niet.

oktober 2020
13-07-2015 00:09

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met o.a. Renée van Riessen, filosoof en theoloog; mevrouw Borgdorff-Wiskerke, die de dood in de ogen keek; Etty van der Graaf, paragnoste en medium en Govert Schilling, sterrenkundejournalist.Meer En als je dood bent? Ga je dan naar de heme...

06-07-2015 00:13

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we in post-christelijke tijden nog aan rouwrituelen?Meer En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat ke...

29-06-2015 00:07

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met o.a. Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en Theo Boer, hoogleraar ethiek.Meer Ik wil niet dat mijn kleinkinderen mij zien met slangen in mijn gele huid door de kieren van mijn pyjama. Mijn pyjama! Ik heb vanaf mijn tiend...

22-06-2015 00:05

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Met o.a. Marjeet Verbeek, theoloog en nabestaande; Wim Venhuis, die een poging tot zelfdoding overleefde.Meer Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Als alles pijn...

15-06-2015 00:05

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met Bert Keizer, verpleeghuisarts en filosoof; Hans van den Bosch, die koos voor niet-behandelen; hospicevrijwilliger en programmamaker Anne Christine Girardot e.a.Meer De dood komt dichterbij. Er is niets meer aan te doen. Maar dan verschi...

08-06-2015 00:07

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk over en is het een obsessie voor de ander: doodsangst.Meer We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk o...

01-06-2015 00:02

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met Désanne van Brederode, schrijfster; Josephine en Walter Boevé, echtpaar dat zich voorbereidt op de dood, e.a.Meer Anderen gaan dood, maar ik niet. Ik rijd zorgeloos langs die gebouwen met de namen waarin de dood wordt aangezegd: Cancer ...

02-11-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Weet ik het nu, hoe ik moet sterven? Ik heb geleerd, geluisterd, nagedacht. Vragen gesteld en antwoorden gekregen. Maar weet ik het nu?Meer Weet ik het nu, hoe ik moet sterven? Ik heb geleerd, geluisterd, nagedacht. Vragen gesteld en antwoo...

26-10-2014 23:02

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En als je dood bent?Meer En als je dood bent? Ga je dan naar de hemel? En wat leeft er door? De ziel? Waar blijft het lichaam? En is God daar dan ook nog ergens? Maar als er nu alleen het grote Niets is? Zou dat erg zijn? Kunnen mensen met ...

19-10-2014 23:54

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En dan is de dood daar.Meer En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we in post-christelijke tijden nog aan rouwrituelen? Vaak staan we met lege handen. Wat kan mij troosten? Hoe kan ik r...

11-10-2014 10:59

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk over en is het een obsessie voor de ander: doodsangst.

05-10-2014 23:51

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan?Meer Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Als alles pijn doet, alles zwart is en een zelfverkozen dood de enige uitweg lijkt. Waarom? De nooit te beantwoorden vra...

28-09-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

De dood komt dichterbij. Er is niets meer aan te doen. Maar dan verschijnen de anderen aan de rand van mijn bed. Medespelers en figuranten.

21-09-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Het lijkt alsof de angst voor onze sterfelijkheid ons van het leven afhoudt. Met Johan Simons, theaterregisseur en nog immer bang voor de dood; Emmy van Deurzen, existentieel psychotherape...

14-09-2014 23:51

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Anderen gaan dood, maar ik niet.

Dood voor beginners gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Dood voor beginners de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Dood voor beginners bij Dood voor beginners liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Dood voor beginners. Heb je een uitzending van Dood voor beginners gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Dood voor beginners gemist

Uitzending gemist van Dood voor beginners? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Dood voor beginners, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Dood voor beginners gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Dood voor beginners? Hier kun je alle uitzendingen van Dood voor beginners kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 15
  • Laatste uitzending op 13-07-2015 om 00:09 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!