Programma gemist?

Met van o.a. Renée van Riessen, een filosoof en theoloog; uit mevrouw met Borgdorff-Wiskerke, die de de dood in de ogen op tv keek; Etty van der Graaf, van paragnoste en medium een en met Govert Schilling, op sterrenkundejournalist.Meer En als het je dood bent? Ga je de dan door naar de hemel? En uit wat leeft er door? De met uit ziel? Waar blijft het lichaam? En van is God in daar dan op ook nog door ergens? Maar als er naar nu alleen het grote Niets de is? Zou dat op erg op zijn? Kunnen naar mensen met een bijna-doodervaring ons naar een blik op het naar op hiernamaals geven? En is het naar contact met een de wereld aan gene tijdens zijde door een tijdens medium tijdens een bewijs van die andere het wereld? Beïnvloeden op deze visies ons leven op het een aarde? Een uitzicht op het leven met na de de dood. Met o.a. van Renée van Riessen, filosoof in en het theoloog; mevrouw Borgdorff-Wiskerke, die op de dood in de met ogen met keek; Etty een van der Graaf, paragnoste van en medium; Govert in Schilling, sterrenkundejournalist; Nora Fischer, op zangeres.Minder

En dan is met de dood een daar. Belangrijke momenten een vragen om betekenisvolle naar handelingen. Wat kennen we in in post-christelijke tijden in nog naar aan rouwrituelen?Meer op En dan is de dood naar daar. Belangrijke momenten vragen op met om betekenisvolle handelingen. op tv Wat kennen we in post-christelijke in tijden nog op tv aan rouwrituelen? Vaak staan we met uit met lege handen. door Wat kan mij uit troosten? Hoe kan ik rouwen? Is op tv in er een taal die met woorden geeft aan mijn verdriet? op tv door In de joodse naar traditie zijn dood uit en rouw nog door steeds omgeven met op rituelen. De Surinaamse gemeenschap begint al op met rouwen door tijdens een met zogenaamde Singi Neti. En in een in kunstenaar ontwierp hedendaagse rouwkleding. het 'De cultuur van met een volk herkent men aan een de manier tijdens waarop zij omgaat naar met haar doden', van sprak Pericles het al in de Griekse oudheid. in door Met o.a. Aviva Keesing-Moskovits, lid van van een het Chevre Kaddiesja; Aart Mak, dominee tijdens en uit ritueelbegeleider; Tessel met Brühl, kunstenaar.Minder

Met de o.a. Nienke Nieuwenhuizen, van specialist ouderengeneeskunde en Theo in Boer, hoogleraar ethiek.Meer de Ik wil met niet dat mijn kleinkinderen mij met een zien met slangen in mijn in gele door huid door de kieren van mijn door tijdens pyjama. Mijn pyjama! Ik heb vanaf met het mijn tiende geen met pyjama gedragen, maar met het kreng heeft mij tijdens ingehaald met tijdens zijn lelijke strepen op en knellend elastiek. Ik uit wil niet dat van ze me zien als met enkel door huid en botten, kreun en zucht. het Als het zo in ver is, wil op het ik linksaf, waar tijdens de kudde rechts gaat. op tv Geen laatste groet, geen groot op gebaar. Naar het op tv olifantenkerkhof. De het heuvel op en naar in het laatste het licht mijn laatste op adem. Genoeg. in Ik moet me op tv niet aanstellen, zeggen de op tv achterblijvers. door Hou vol. Het is niet het erg. naar We houden van een je zoals je bent. uit Maar als door ik lijden moet, leer me een dan de waarde van van het van lijden. Met o.a. Nienke met Nieuwenhuizen, naar specialist ouderengeneeskunde en Theo Boer, met hoogleraar in ethiek.Minder

Wat de kun je zeggen als iemand op tv door het leven niet meer in aan kan? Met o.a. Marjeet met in Verbeek, theoloog en nabestaande; Wim een Venhuis, die een met poging tot tijdens zelfdoding overleefde.Meer Wat tijdens kun je zeggen als naar iemand het leven tijdens niet met meer aan kan? naar Als alles pijn doet, alles zwart door uit is en een zelfverkozen dood de naar enige uitweg naar lijkt. Waarom? De in nooit te beantwoorden op vraag voor de van nabestaanden. uit Als je niet meer wilt met leven, mag naar je dan dood? op Wat is door de waarde van het leven? met En hoe heilig is in met het? Moet het leven op tv tot het naar einde toe geleefd worden? Wat met is dat, zelfmoord? de Hoe van ga je om met destructieve de gedachten en wat kunnen met door de mensen om je heen doen in het om je te door helpen? Met o.a. Marjeet Verbeek, naar theoloog van en nabestaande; Wim Venhuis, die een het een poging tot zelfdoding uit overleefde.Minder

Met een Bert Keizer, verpleeghuisarts en de filosoof; Hans van op tv den Bosch, die koos in voor met niet-behandelen; hospicevrijwilliger en programmamaker een Anne Christine Girardot e.a.Meer een De dood uit komt dichterbij. Er is van niets meer van aan te in doen. Maar dan verschijnen de uit anderen aan uit de rand op van mijn bed. van Medespelers en figuranten. Wie bent het u, dokter, de terwijl u het me voortduwt door dit theater de het van hoop en angst? En vrienden, het naar familie, kinderen en het kennissen; ze spelen van hun rol door langs te komen op of op weg te blijven. Maar wie door schrijft de de tekst en waar de praten we op over als de het ons aan de woorden ontbreekt? uit uit Weet iemand wie hier een eigenlijk de regie naar voert in mijn laatste dagen? in op tv Met Bert Keizer, verpleeghuisarts een en filosoof; Hans van op tv den een Bosch, die koos voor naar niet-behandelen; hospicevrijwilliger en programmamaker de Anne Christine Girardot; op tv Bing Tan, van Hoofd-Halschirurg van het Antoni in van Leeuwenhoek het e.a.Minder

We naar hebben allemaal dezelfde ziekte: op sterfelijkheid. Waarom op maakt de van een zich er niet op druk over en is het naar een obsessie op tv voor in de ander: doodsangst.Meer We hebben op allemaal dezelfde ziekte: de sterfelijkheid. Waarom maakt de de een het zich er niet druk over uit in en is het een obsessie voor met de ander: door doodsangst. de En wat is een dat dan? Angst voor met het grote niets, op tv voor al die niet-geleefde het levens, van of voor hel en het verdoemenis als die tijdens al bestaan? tijdens Zwetend of naar adem happend naar wakker schrikken. Of eenzaam het op en verlaten, omdat bij het ultieme op einde de angst naar niet een wordt gedeeld met het geliefden. Het lijkt alsof de het angst voor door onze sterfelijkheid ons de van het leven afhoudt. het Of is er naar juist een op onophoudelijke drang om tegen een de klippen op de te leven? tijdens Is doodsangst levensangst? naar En hoe die naar te in bezweren? Met Johan Simons, theaterregisseur uit en het nog immer bang voor tijdens de dood; Emmy van Deurzen, met existentieel psychotherapeut; Goedele uit van met Edom, doctor met in Godgeleerdheid en een ziekenhuispastor.Minder

Met uit Désanne van Brederode, schrijfster; Josephine een de en Walter Boevé, echtpaar dat op zich voorbereidt op van de dood, e.a.Meer Anderen uit gaan op dood, maar ik niet. de Ik rijd tijdens zorgeloos langs die gebouwen de met tijdens de namen waarin de de dood wordt het aangezegd: Cancer Centre, Antoni van in Leeuwenhoek van of Verpleeghuis de Einder. op tv Ik weet dat daar tijdens de dood heerst. op Maar niet voor mij. in Ik op niet. Wat ik uit ook doe, ik door ga niet dood. Ben ik de bang? Maar met waarvoor dan? Natuurlijk weet het ik uit het. Dat ik op een de met keer de afslag op tv zal moeten nemen. Dat de pijl het door mij treft, de slagboom van het in parkeerterrein voor mij tijdens omhoog gaat. tijdens Op een keer hebben uit anderen het privilege de hier tijdens langs te een rijden en weten ze zelfs niet naar dat ik in hier ben. Met Désanne in van Brederode, schrijfster; het Josephine en naar Walter Boevé, op echtpaar dat zich voorbereidt de op een de dood, e.a.Minder

Weet ik het met nu, hoe ik in moet sterven? Ik op heb de geleerd, geluisterd, nagedacht. door Vragen gesteld en het antwoorden gekregen. Maar weet ik van het nu?Meer Weet van met ik het nu, hoe ik moet op tv sterven? Ik tijdens heb geleerd, geluisterd, tijdens nagedacht. met Vragen gesteld en antwoorden op tv gekregen. Maar met weet ik het nu? Geef me een een boek, een met handleiding, een het gebruiksaanwijzing. Leer me de door woorden die me uit verzoenen met een mezelf en op mijn dood. Waar leer ik het overgave naar en hoe vind ik ruimte? van van Als sterven een kunst is, leer het me de de taal met van het leven. een Met o.a. Carlo in Leget, hoogleraar zorgethiek en van bijzonder hoogleraar de palliatieve zorg; Jean-Jacques Suurmond, columnist en op in verpleeghuispastor.Minder

En als je op dood bent?Meer tijdens En een als je dood naar bent? Ga je dan naar de in hemel? En wat door leeft er door? de De uit ziel? Waar blijft het lichaam? in En is God op tijdens daar dan ook nog ergens? een Maar als er met nu alleen van het grote op Niets is? Zou dat erg van zijn? Kunnen mensen met naar een bijna-doodervaring ons het door een blik op van het hiernamaals geven? En is uit het contact met de een wereld aan in gene zijde in door een medium het een bewijs van die andere uit wereld? op Beïnvloeden deze visies door ons leven op aarde? Een uit uitzicht een op het leven na een de tijdens dood. Met o.a. Renée van op tv Riessen, filosoof door en theoloog; mevrouw met Borgdorff-Wiskerke, die de van dood in de ogen uit keek; Etty tijdens van der het Graaf, paragnoste en op tv medium; Govert Schilling, sterrenkundejournalist; uit Nora Fischer, door zangeres.Minder

En dan in is de dood daar.Meer uit En dan met is de op tv dood daar. Belangrijke momenten vragen op tv om betekenisvolle handelingen. met Wat kennen de we in post-christelijke tijden op nog aan uit rouwrituelen? het Vaak staan we tijdens met lege handen. Wat kan mij door troosten? Hoe kan naar uit ik rouwen? Is er een taal op in die woorden geeft aan uit mijn verdriet? door In de joodse traditie zijn dood de en rouw uit nog steeds omgeven met met rituelen. De Surinaamse het gemeenschap begint al naar op tv met rouwen tijdens een op zogenaamde Singi Neti. En met een in kunstenaar ontwierp hedendaagse rouwkleding. naar "De cultuur een van een volk een herkent men aan de manier tijdens waarop zij omgaat op met haar op tv doden", sprak Pericles al in het de in Griekse oudheid. Met o.a. Aviva uit Keesing-Moskovits, naar lid van het in Chevre Kaddiesja; Aart Mak, uit dominee en de ritueelbegeleider; Tessel tijdens Brühl, kunstenaar.Minder

We een hebben allemaal dezelfde ziekte: naar sterfelijkheid. Waarom maakt de op een zich er uit niet op tv druk over en is het naar een tijdens obsessie voor de ander: de doodsangst.

Wat kun op tv je zeggen als naar iemand op het leven niet meer aan uit kan?Meer Wat kun met je zeggen door als iemand het leven door niet meer aan het kan? Als uit alles pijn doet, alles zwart naar is en een de zelfverkozen dood het de van enige uitweg lijkt. door Waarom? De nooit te op beantwoorden vraag voor de nabestaanden. op in Als je niet meer uit wilt leven, mag op tv je dan dood? Wat het is de waarde van tijdens uit het leven? En hoe heilig van is het? Moet tijdens het op leven tot het op einde toe geleefd tijdens worden? Wat is een dat, zelfmoord? Hoe ga je op om met een destructieve gedachten en wat kunnen van op de mensen om je heen de doen om je met te de helpen? Met o.a. Marjeet het Verbeek, theoloog naar en nabestaande; Wim een Venhuis, die een poging tot uit zelfdoding uit overleefde.Minder

De dood van komt dichterbij. Er is een niets meer aan van te doen. Maar door dan verschijnen naar de anderen aan de met rand van in mijn bed. Medespelers en op tv in figuranten.

We hebben allemaal een dezelfde van ziekte: sterfelijkheid. Het door lijkt alsof de angst tijdens voor onze uit sterfelijkheid ons van het met leven afhoudt. Met op tv Johan met Simons, theaterregisseur en op nog immer bang door voor de dood; met Emmy van Deurzen, existentieel een psychotherapeut; Goedele van door Edom, doctor in met Godgeleerdheid en de ziekenhuispastor.

Anderen gaan naar dood, maar ik uit niet.

oktober 2019
13-07-2015 00:09

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met o.a. Renée van Riessen, filosoof en theoloog; mevrouw Borgdorff-Wiskerke, die de dood in de ogen keek; Etty van der Graaf, paragnoste en medium en Govert Schilling, sterrenkundejournalist.Meer En als je dood bent? Ga je dan naar de heme...

06-07-2015 00:13

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we in post-christelijke tijden nog aan rouwrituelen?Meer En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat ke...

29-06-2015 00:07

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met o.a. Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en Theo Boer, hoogleraar ethiek.Meer Ik wil niet dat mijn kleinkinderen mij zien met slangen in mijn gele huid door de kieren van mijn pyjama. Mijn pyjama! Ik heb vanaf mijn tiend...

22-06-2015 00:05

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Met o.a. Marjeet Verbeek, theoloog en nabestaande; Wim Venhuis, die een poging tot zelfdoding overleefde.Meer Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Als alles pijn...

15-06-2015 00:05

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met Bert Keizer, verpleeghuisarts en filosoof; Hans van den Bosch, die koos voor niet-behandelen; hospicevrijwilliger en programmamaker Anne Christine Girardot e.a.Meer De dood komt dichterbij. Er is niets meer aan te doen. Maar dan verschi...

08-06-2015 00:07

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk over en is het een obsessie voor de ander: doodsangst.Meer We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk o...

01-06-2015 00:02

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Met Désanne van Brederode, schrijfster; Josephine en Walter Boevé, echtpaar dat zich voorbereidt op de dood, e.a.Meer Anderen gaan dood, maar ik niet. Ik rijd zorgeloos langs die gebouwen met de namen waarin de dood wordt aangezegd: Cancer ...

02-11-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Weet ik het nu, hoe ik moet sterven? Ik heb geleerd, geluisterd, nagedacht. Vragen gesteld en antwoorden gekregen. Maar weet ik het nu?Meer Weet ik het nu, hoe ik moet sterven? Ik heb geleerd, geluisterd, nagedacht. Vragen gesteld en antwoo...

26-10-2014 23:02

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En als je dood bent?Meer En als je dood bent? Ga je dan naar de hemel? En wat leeft er door? De ziel? Waar blijft het lichaam? En is God daar dan ook nog ergens? Maar als er nu alleen het grote Niets is? Zou dat erg zijn? Kunnen mensen met ...

19-10-2014 23:54

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

En dan is de dood daar.Meer En dan is de dood daar. Belangrijke momenten vragen om betekenisvolle handelingen. Wat kennen we in post-christelijke tijden nog aan rouwrituelen? Vaak staan we met lege handen. Wat kan mij troosten? Hoe kan ik r...

11-10-2014 10:59

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Waarom maakt de een zich er niet druk over en is het een obsessie voor de ander: doodsangst.

05-10-2014 23:51

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan?Meer Wat kun je zeggen als iemand het leven niet meer aan kan? Als alles pijn doet, alles zwart is en een zelfverkozen dood de enige uitweg lijkt. Waarom? De nooit te beantwoorden vra...

28-09-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

De dood komt dichterbij. Er is niets meer aan te doen. Maar dan verschijnen de anderen aan de rand van mijn bed. Medespelers en figuranten.

21-09-2014 23:52

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

We hebben allemaal dezelfde ziekte: sterfelijkheid. Het lijkt alsof de angst voor onze sterfelijkheid ons van het leven afhoudt. Met Johan Simons, theaterregisseur en nog immer bang voor de dood; Emmy van Deurzen, existentieel psychotherape...

14-09-2014 23:51

Dood voor beginners

Dood voor beginners - Dood voor beginners

Anderen gaan dood, maar ik niet.

Dood voor beginners gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Dood voor beginners de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Dood voor beginners bij Dood voor beginners liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Dood voor beginners. Heb je een uitzending van Dood voor beginners gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Dood voor beginners gemist

Uitzending gemist van Dood voor beginners? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Dood voor beginners, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Dood voor beginners gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Dood voor beginners? Hier kun je alle uitzendingen van Dood voor beginners kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 15
  • Laatste uitzending op 13-07-2015 om 00:09 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!