Programma gemist?

Natasja het Froger blikt samen het met de adoptieouders terug naar op de bijzondere reizen door die ze door hebben gemaakt. Wat door heeft de komst op tv van een kindje hun een gebracht? uit Natasja bezoekt verschillende gezinnen die met ze de de afgelopen jaren heeft het gevolgd tijdens tijdens hun adoptieprocedure. Ze naar gaat onder andere langs op tv bij uit Maarten en Linda. In 2014 uit adopteerden in ze zoon Milas. En nu een staan ze op met punt nogmaals af het te reizen naar met Taiwan, voor de adoptie tijdens van hun tweede tijdens op kindje

Cees naar en Esther staan op de op wachtlijst om in een tweede kindje uit in uit Haïti te adopteren. op Hun zoon, David, sloten ze een voor het de eerst in Nederland in met hun armen. Dit in keer reizen naar ze af naar Haïti in om hun met dochter, Naila, te in gaan ontmoeten. Natasja een Froger reist uit met hen mee en tijdens is erbij als ze elkaar van voor in het eerst zien. Maar zoals uit de adoptieprocedure op voor Haïti voorschrijft, tijdens moeten ze ook het weer afscheid op tv nemen om in een Nederland het vervolg van met de adoptieprocedure af te op wachten. de Afscheid nemen naar is nooit leuk, maar zeker niet van als je uit als op gezin eindelijk bij elkaar tijdens bent.

Cees op en Esther staan tijdens op de wachtlijst tijdens om een tweede in kindje uit Haïti te adopteren. een Hun zoon, David, in van sloten ze voor het eerst in uit Nederland met in hun tijdens armen. Dit keer op tv reizen ze af naar door Haïti om hun dochter, met Naila, te gaan ontmoeten. het met Natasja Froger reist met hen het mee en is erbij op als in ze elkaar voor het eerst met tijdens zien. Maar zoals de adoptieprocedure op voor het Haïti voorschrijft, moeten ze van ook weer afscheid een nemen om in in Nederland het vervolg van naar de adoptieprocedure af te door wachten. Afscheid met nemen op is nooit leuk, maar zeker naar niet uit als je als de gezin eindelijk bij in elkaar bent.

Ruth op en Arie zijn in de ouders van dochter door Emmanuelle. Wanneer een een tweede kindje ter op sprake komt, kiezen ze het voor adoptie. Door op het tijdens werk voor hun naar eigen stichting tijdens in Zuid-Afrika weten ze van naar het leed en de van armoede in de de sloppenwijken van door Kaapstad. Ze willen met dan ook niets liever naar dan een in kindje uit uit Zuid-Afrika een in liefdevolle toekomst geven in hun gezin. op Natasja naar Froger volgt door het gezin tijdens de de adoptieprocedure.

Ruth tijdens en Arie zijn de ouders door van een dochter Emmanuelle. Wanneer door een tweede kindje ter sprake op tv komt, van kiezen ze op tv voor adoptie. Door het werk het voor hun eigen stichting op in met Zuid-Afrika weten het ze van het leed en in de armoede in de uit sloppenwijken op van Kaapstad. van Ze willen dan ook niets liever uit dan een kindje een uit Zuid-Afrika een op tv liefdevolle toekomst geven op tv naar in hun gezin. Natasja Froger naar volgt het gezin tijdens tijdens de op adoptieprocedure.

Erik-Jan op tv en Sebastiaan adopteren in 2013 tijdens een naar dochter uit van Amerika. Om het gezin compleet te van maken, starten uit ze op een jaar later een opnieuw het adoptieproces. Er zijn nog een geen vijf op tv weken in verstreken als de telefoon gaat uit met een voorstel. Alles de gaat in in sneltreinvaart als ook het met uit kindje eerder wordt geboren dan gepland. een Ze van kunnen niet wachten de om hun zoontje op door te met halen.

Cees uit en Esther staan op de op uit wachtlijst om een tweede kindje uit het Haïti te met adopteren. op Hun zoon, David, sloten op ze voor het eerst in door Nederland in in hun armen. van Dit keer in reizen ze af naar Haïti een om door hun dochter, Naila, naar te gaan ontmoeten. Natasja Froger reist op tv met hen mee de en uit is erbij in als ze elkaar voor het in eerst het zien. Maar zoals de adoptieprocedure voor een van Haïti voorschrijft, moeten ze ook weer op tv afscheid nemen om van in naar Nederland het vervolg van de in adoptieprocedure af te door een wachten. Afscheid nemen is een nooit leuk, maar door zeker niet uit als je als gezin eindelijk in bij elkaar op tv bent.

Een eigen elftal, op dat was naar Melissa's grootste door droom. Maar het lukt haar door niet om zwanger in te uit worden. In hun naaste omgeving uit hebben op tv Melissa en van John allemaal mensen met kinderen, een wat het gemis van van het hebben van met een op eigen kindje nog naar groter maakt. En de ook al passen John en tijdens Melissa van veel op in hun neefjes en nichtjes, zij vullen naar tijdens de leegte die zij voelen op tv niet. Natasja Froger uit ontmoet het stel als de ze op op het punt staan op een kindje de te gaan adopteren uit in Hongarije.

Een op tv eigen elftal, dat was Melissa's met grootste droom. uit Maar het het lukt haar niet om zwanger het te worden. het In met hun naaste omgeving hebben Melissa op tv en John allemaal met mensen met kinderen, wat door het door gemis van het hebben van van een eigen kindje tijdens uit nog groter maakt. En ook naar al passen John en op tv Melissa veel het op hun neefjes op en uit nichtjes, zij vullen de leegte uit die zij voelen het niet. door Natasja Froger ontmoet op het stel als ze op van het van punt staan een op kindje te gaan adopteren door uit Hongarije.

Diyou door groeit op in een in gezin op met een adoptiebroertje en -zusje in uit Haïti. Van jongs door af aan in weet ze al zeker in dat de ze zelf ook een kind het wil adopteren. door Frans een en Diyou staan op door de wachtlijst voor een kindje door uit Haïti. Maar tijdens als uit ze te horen krijgen dat door er geen geschikte tijdens het ouders zijn voor twee in zusjes uit door Portugal, krijgen ze deze meisjes een niet meer uit hun uit naar hoofd.

Diyou door groeit op in een gezin op tv met een adoptiebroertje een en van -zusje uit Haïti. Van jongs op tv uit af aan weet het ze al zeker dat het ze zelf door ook een kind wil adopteren. Frans tijdens de en Diyou staan op met de wachtlijst voor een een kindje uit Haïti. Maar tijdens als ze een te horen met krijgen dat er met geen geschikte in ouders zijn voor in twee zusjes uit op tv Portugal, krijgen ze deze meisjes tijdens niet het meer uit hun op tv hoofd.

Bas tijdens en Cinthia zijn zes jaar door samen en in dromen van een gezin. op Ze kunnen zich de een in leven zonder kinderen niet voorstellen. van Maar dat lijkt uit niet de werkelijkheid van te worden. Na op op twee miskramen en een lang naar medisch traject stoppen de Bas en van Cinthia met in de behandelingen; ze besluiten voor adoptie van naar te gaan. Nu, enkele uit jaren verder, wachten ze in het spanning op op tv een telefoontje op uit de in Verenigde Staten.

In Met van Open een Armen volgt Natasja Froger stellen op tijdens uit een bijzondere periode in hun het leven, de adoptie van uit een kind. naar De reden voor uit adoptie tijdens is voor iedereen weer anders, in maar één naar ding hebben ze gemeen: een de in diepgewortelde kinderwens. Ook tijdens in dit derde seizoen maakt de uit kijker elke aflevering het kennis met een door uit stel dat niet kan in wachten om uit samen met hun door kindje aan een nieuwe toekomst te in met beginnen. Natasja bezoekt de Nederlandse in ouders thuis, maar met reist met ook mee naar tijdens het land van hun van kindje en volgt hen tot op tv het grote in moment een daar is. Bas van en Cinthia zijn een zes jaar samen op en dromen van uit een gezin. Ze naar kunnen zich een leven zonder kinderen de niet voorstellen. Maar het dat met lijkt niet de de werkelijkheid te een worden. Na twee miskramen en een uit lang medisch traject uit stoppen Bas en in Cinthia naar met de behandelingen; ze in besluiten voor adoptie op te gaan. tijdens Nu, enkele jaren uit verder, wachten door ze in spanning op een op tv telefoontje uit naar de Verenigde met Staten.

Peter van en Hélène willen heel graag in een gezin, op tv het liefst met meerdere op kindjes. van Hun droom komt uit op tv wanneer de Tijn negen jaar geleden geboren wordt. door Een tweede naar zwangerschap blijft echter van uit. Het stel de besluit zich van op adoptie op tv te richten. Ze de kiezen daarbij heel bewust voor een adoptie met uit Hongarije, omdat naar daar veel bekend op tv is over de achtergrond van het tijdens kindje. Dat vinden een met Peter en Hélène erg naar belangrijk.

Marjolein en op Arjan hebben drie een biologische kinderen die bijna uit volwassen zijn. Daarnaast uit zijn ze ook het ouders van twee met uit China naar geadopteerde de jongens: Joost en Daan. Als ze door twee een jaar geleden het met de twaalfjarige Daan op een 'roots-reis' naar China maken, van een zijn ze opnieuw onder op tv de indruk door van het leed van op tv sommige Chinese kindjes. Dat doet in Marjolein en door Arjan het besluiten om voor een derde in adoptie te uit gaan.

oktober 2017
18-10-2017 21:31

Met Open Armen: Terugblik

Met Open Armen - Met Open Armen: Terugblik

Natasja Froger blikt samen met de adoptieouders terug op de bijzondere reizen die ze hebben gemaakt. Wat heeft de komst van een kindje hun gebracht? Natasja bezoekt verschillende gezinnen die ze de afgelopen jaren heeft gevolgd tijdens hun ...

12-10-2017 16:06

Afl. 1

Met Open Armen - Afl. 1

Cees en Esther staan op de wachtlijst om een tweede kindje uit Haïti te adopteren. Hun zoon, David, sloten ze voor het eerst in Nederland in hun armen. Dit keer reizen ze af naar Haïti om hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. Natasja Froge...

11-10-2017 21:31

Afl. 1

Met Open Armen - Afl. 1

Cees en Esther staan op de wachtlijst om een tweede kindje uit Haïti te adopteren. Hun zoon, David, sloten ze voor het eerst in Nederland in hun armen. Dit keer reizen ze af naar Haïti om hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. Natasja Froge...

05-10-2017 16:06

Afl. 2

Met Open Armen - Afl. 2

Ruth en Arie zijn de ouders van dochter Emmanuelle. Wanneer een tweede kindje ter sprake komt, kiezen ze voor adoptie. Door het werk voor hun eigen stichting in Zuid-Afrika weten ze van het leed en de armoede in de sloppenwijken van Kaapsta...

04-10-2017 21:31

Afl. 2

Met Open Armen - Afl. 2

Ruth en Arie zijn de ouders van dochter Emmanuelle. Wanneer een tweede kindje ter sprake komt, kiezen ze voor adoptie. Door het werk voor hun eigen stichting in Zuid-Afrika weten ze van het leed en de armoede in de sloppenwijken van Kaapsta...

28-09-2017 16:06

Afl. 6

Met Open Armen - Afl. 6

Erik-Jan en Sebastiaan adopteren in 2013 een dochter uit Amerika. Om het gezin compleet te maken, starten ze een jaar later opnieuw het adoptieproces. Er zijn nog geen vijf weken verstreken als de telefoon gaat met een voorstel. Alles gaat ...

27-09-2017 21:33

Afl. 1

Met Open Armen - Afl. 1

Cees en Esther staan op de wachtlijst om een tweede kindje uit Haïti te adopteren. Hun zoon, David, sloten ze voor het eerst in Nederland in hun armen. Dit keer reizen ze af naar Haïti om hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. Natasja Froge...

21-09-2017 16:06

Afl. 8

Met Open Armen - Afl. 8

Een eigen elftal, dat was Melissa's grootste droom. Maar het lukt haar niet om zwanger te worden. In hun naaste omgeving hebben Melissa en John allemaal mensen met kinderen, wat het gemis van het hebben van een eigen kindje nog groter maakt...

20-09-2017 21:33

Afl. 8

Met Open Armen - Afl. 8

Een eigen elftal, dat was Melissa's grootste droom. Maar het lukt haar niet om zwanger te worden. In hun naaste omgeving hebben Melissa en John allemaal mensen met kinderen, wat het gemis van het hebben van een eigen kindje nog groter maakt...

14-09-2017 16:06

Afl. 7

Met Open Armen - Afl. 7

Diyou groeit op in een gezin met een adoptiebroertje en -zusje uit Haïti. Van jongs af aan weet ze al zeker dat ze zelf ook een kind wil adopteren. Frans en Diyou staan op de wachtlijst voor een kindje uit Haïti. Maar als ze te horen krijge...

13-09-2017 21:33

Afl. 7

Met Open Armen - Afl. 7

Diyou groeit op in een gezin met een adoptiebroertje en -zusje uit Haïti. Van jongs af aan weet ze al zeker dat ze zelf ook een kind wil adopteren. Frans en Diyou staan op de wachtlijst voor een kindje uit Haïti. Maar als ze te horen krijge...

07-09-2017 16:06

Afl. 6

Met Open Armen - Afl. 6

Bas en Cinthia zijn zes jaar samen en dromen van een gezin. Ze kunnen zich een leven zonder kinderen niet voorstellen. Maar dat lijkt niet de werkelijkheid te worden. Na twee miskramen en een lang medisch traject stoppen Bas en Cinthia met ...

06-09-2017 21:30

Terug: Met Open Armen

Met Open Armen - Terug: Met Open Armen

In Met Open Armen volgt Natasja Froger stellen tijdens een bijzondere periode in hun leven, de adoptie van een kind. De reden voor adoptie is voor iedereen weer anders, maar één ding hebben ze gemeen: een diepgewortelde kinderwens. Ook in d...

31-05-2016 20:32

Afl. 5

Met Open Armen - Afl. 5

Peter en Hélène willen heel graag een gezin, het liefst met meerdere kindjes. Hun droom komt uit wanneer Tijn negen jaar geleden geboren wordt. Een tweede zwangerschap blijft echter uit. Het stel besluit zich op adoptie te richten. Ze kieze...

24-05-2016 20:32

Afl. 4

Met Open Armen - Afl. 4

Marjolein en Arjan hebben drie biologische kinderen die bijna volwassen zijn. Daarnaast zijn ze ook ouders van twee uit China geadopteerde jongens: Joost en Daan. Als ze twee jaar geleden met de twaalfjarige Daan een 'roots-reis' naar China...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Met Open Armen gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Met Open Armen de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Met Open Armen bij Met Open Armen liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Met Open Armen. Heb je een uitzending van Met Open Armen gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Met Open Armen gemist

Natasja Froger volgt stellen die na jarenlang wachten binnenkort voor het eerst hun kindje ontmoeten. In elke aflevering wordt een gezin gevolgd dat op het punt staat een kindje te adopteren uit een van de volgende landen: Nicaragua, China, Taiwan, Amerika en Haïti.

Uitzending gemist van Met Open Armen? Hier kun je alle uitzendingen van Met Open Armen kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 24
  • Laatste uitzending op 18-10-2017 om 21:31 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord