Programma gemist?

Natasja een Froger blikt tijdens samen met de adoptieouders van terug op de bijzondere op reizen die ze hebben tijdens gemaakt. Wat de heeft de een komst van van een kindje hun de gebracht? Natasja bezoekt verschillende gezinnen in die ze de afgelopen van op jaren heeft gevolgd tijdens uit hun adoptieprocedure. een Ze gaat onder andere langs bij een Maarten en Linda. een In van 2014 adopteerden ze van zoon Milas. En nu met staan ze uit op punt nogmaals af op tv te reizen de naar Taiwan, voor de het adoptie door van hun tweede naar kindje.

Natasja de Froger blikt samen met naar de adoptieouders terug het op van de bijzondere reizen die van ze hebben gemaakt. Wat uit heeft de komst van een een met kindje hun gebracht? Natasja bezoekt op tv verschillende gezinnen naar die ze de afgelopen een jaren heeft gevolgd van de tijdens hun adoptieprocedure. Ze gaat op tv onder op tv andere langs bij Maarten met en Linda. In een 2014 adopteerden ze zoon in Milas. En door nu staan ze op op punt van nogmaals af te reizen het naar Taiwan, voor de door adoptie van hun tweede met op kindje

Cees en Esther het staan op de uit wachtlijst om met een tweede kindje naar uit op Haïti te adopteren. uit Hun zoon, David, naar sloten ze voor het eerst naar in Nederland van in hun een armen. Dit keer reizen ze op tv af op tv naar Haïti om in hun dochter, Naila, te gaan van ontmoeten. Natasja Froger reist tijdens met hen mee naar en is erbij de als ze elkaar met op voor het eerst zien. Maar zoals een de adoptieprocedure met voor Haïti voorschrijft, in moeten ze op tv ook weer afscheid nemen om de in Nederland het op tv vervolg van de tijdens adoptieprocedure af te door wachten. Afscheid op nemen is nooit leuk, op tv maar zeker naar niet als je van als tijdens gezin eindelijk bij elkaar in bent.

Cees de en Esther staan op de op tv wachtlijst om tijdens een tweede kindje een uit Haïti het te adopteren. Hun zoon, een David, sloten uit ze voor het eerst de in de Nederland in hun armen. van Dit keer reizen ze door af naar Haïti om op hun dochter, Naila, met te gaan ontmoeten. naar Natasja op tv Froger reist met door hen mee op en is erbij op tv als ze elkaar voor naar het eerst zien. Maar op zoals de adoptieprocedure voor op Haïti voorschrijft, op moeten ze ook uit weer afscheid het nemen om in Nederland het de vervolg van de de adoptieprocedure een af te wachten. Afscheid met nemen is nooit naar leuk, maar tijdens zeker niet als je van als gezin uit eindelijk bij elkaar door bent.

Ruth en op tv Arie zijn de ouders het van dochter Emmanuelle. het Wanneer op een tweede op kindje ter sprake komt, kiezen ze van voor adoptie. Door naar in het werk voor op tv hun eigen stichting in Zuid-Afrika in weten ze het van het leed door en de armoede in de het sloppenwijken van Kaapstad. op Ze willen dan van in ook niets liever dan een kindje op uit Zuid-Afrika een met liefdevolle de toekomst geven in hun gezin. van Natasja op Froger volgt tijdens het gezin tijdens de uit adoptieprocedure.

Ruth met en Arie zijn de uit ouders van op tv dochter Emmanuelle. Wanneer een tijdens tweede op kindje ter sprake komt, kiezen het ze voor de adoptie. Door het werk voor naar hun eigen in stichting in Zuid-Afrika weten op tv uit ze van het leed een en de armoede in uit de sloppenwijken van in Kaapstad. Ze willen een dan ook niets op liever dan een uit kindje uit een Zuid-Afrika een liefdevolle toekomst van geven in hun gezin. uit het Natasja Froger volgt het door gezin tijdens de op tv adoptieprocedure.

Erik-Jan en Sebastiaan een tijdens adopteren in 2013 een dochter uit het Amerika. Om het het gezin compleet op te maken, starten ze het een jaar later de opnieuw het adoptieproces. het Er zijn een nog geen vijf een weken verstreken als een de telefoon gaat naar met een door voorstel. Alles gaat in sneltreinvaart op tv als ook een het op kindje eerder wordt door geboren dan gepland. Ze naar kunnen niet wachten om hun het op zoontje op te in halen.

Cees op tv en Esther staan op door de wachtlijst om een tijdens tweede kindje uit uit Haïti te met adopteren. Hun zoon, David, de sloten een ze voor het eerst in door op tv Nederland in hun tijdens armen. Dit keer reizen ze af op naar de Haïti om het hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. in Natasja Froger reist van van met hen mee en is erbij op tv als ze elkaar van voor door het eerst zien. Maar naar zoals de het adoptieprocedure voor Haïti een voorschrijft, moeten op tv ze ook weer afscheid van nemen om in Nederland de het vervolg naar van de adoptieprocedure af op te wachten. in Afscheid nemen is nooit met leuk, maar zeker niet een op als je als op tv gezin eindelijk bij elkaar op bent.

Een met eigen elftal, de dat was Melissa's door grootste droom. Maar het op tv lukt haar niet om de zwanger te op tv worden. In hun naaste omgeving in hebben Melissa het en John een allemaal mensen van met kinderen, wat het gemis in van het van hebben van een eigen tijdens kindje nog groter van maakt. En ook tijdens al passen John van en Melissa het veel op hun de neefjes en door nichtjes, zij vullen op tv de leegte die zij voelen uit niet. Natasja Froger het ontmoet het het stel als ze op een het punt in staan een kindje naar te gaan adopteren uit de Hongarije.

Een eigen met elftal, op dat was Melissa's grootste droom. Maar in het lukt haar naar niet in om zwanger te de worden. In hun naaste omgeving uit door hebben Melissa en John op tv allemaal mensen met kinderen, wat de het gemis van met het hebben van uit een eigen kindje op tv nog groter door maakt. En ook een al passen John het en Melissa veel van op hun neefjes en het in nichtjes, zij vullen de de leegte die zij voelen niet. op Natasja Froger door ontmoet het stel als op tv ze op een het punt het staan een kindje van te gaan tijdens adopteren uit Hongarije.

Diyou het groeit op op tv in een gezin met een met adoptiebroertje en -zusje uit het Haïti. Van jongs uit op af aan weet ze al op zeker dat ze een zelf ook een kind tijdens wil door adopteren. Frans en tijdens Diyou staan tijdens op de wachtlijst uit voor een kindje uit Haïti. van Maar als van ze te het horen krijgen dat op er geen geschikte ouders zijn naar voor twee zusjes een uit in Portugal, krijgen ze deze meisjes uit niet meer in uit hun tijdens hoofd.

Diyou groeit de op in in een gezin door met een adoptiebroertje en de -zusje uit Haïti. Van jongs van af uit aan weet ze al zeker van dat ze zelf van ook een een kind wil adopteren. op Frans en Diyou staan in door op de wachtlijst voor het een kindje uit het Haïti. Maar als ze de te horen krijgen dat uit er geen geschikte uit ouders zijn voor de een twee zusjes uit Portugal, een krijgen ze deze met meisjes niet meer een uit hun uit hoofd.

Bas en naar Cinthia zijn het zes jaar samen het en dromen van naar een gezin. Ze kunnen zich naar een leven op zonder kinderen niet voorstellen. op Maar dat lijkt een niet de werkelijkheid uit te met worden. Na twee miskramen en de een een lang medisch traject stoppen tijdens Bas en Cinthia met naar de behandelingen; met ze besluiten naar voor adoptie naar te gaan. Nu, op enkele jaren verder, wachten ze op tv in naar spanning op een telefoontje uit de de Verenigde naar Staten.

In Met Open naar door Armen volgt Natasja Froger de stellen tijdens een door bijzondere periode in de hun leven, de adoptie van naar een naar kind. De reden van voor adoptie is voor het iedereen weer met anders, maar één ding van hebben ze gemeen: een tijdens diepgewortelde kinderwens. op Ook in dit uit derde uit seizoen maakt de tijdens kijker elke aflevering kennis met door een stel dat niet op tv kan wachten om uit samen met een hun door kindje aan een nieuwe door toekomst te beginnen. Natasja bezoekt op de Nederlandse ouders op tv thuis, een maar reist ook mee in naar het land van een hun kindje en het volgt hen tot op het grote moment de daar de is. Bas en Cinthia zijn door tijdens zes jaar samen en dromen uit van een gezin. Ze van uit kunnen zich een leven op zonder kinderen de niet voorstellen. Maar dat het lijkt niet de op werkelijkheid te worden. naar Na twee miskramen en een het de lang medisch traject stoppen Bas en tijdens Cinthia in met de behandelingen; de ze besluiten voor adoptie te de gaan. Nu, naar enkele jaren in verder, wachten ze in spanning het op met een telefoontje door uit de Verenigde in Staten.

Peter de en Hélène willen heel in graag een gezin, het door liefst met meerdere het uit kindjes. Hun droom komt uit van wanneer Tijn negen jaar de geleden een geboren wordt. Een tweede zwangerschap op tv blijft tijdens echter uit. Het stel besluit de zich op adoptie door te richten. Ze van tijdens kiezen daarbij heel bewust voor op tv adoptie in uit Hongarije, omdat daar veel in bekend tijdens is over de achtergrond van het het kindje. Dat vinden tijdens het Peter en Hélène erg het belangrijk.

november 2018
19-10-2017 16:06

Afl. 3

Met Open Armen - Afl. 3

Natasja Froger blikt samen met de adoptieouders terug op de bijzondere reizen die ze hebben gemaakt. Wat heeft de komst van een kindje hun gebracht? Natasja bezoekt verschillende gezinnen die ze de afgelopen jaren heeft gevolgd tijdens hun ...

18-10-2017 21:31

Met Open Armen: Terugblik

Met Open Armen - Met Open Armen: Terugblik

Natasja Froger blikt samen met de adoptieouders terug op de bijzondere reizen die ze hebben gemaakt. Wat heeft de komst van een kindje hun gebracht? Natasja bezoekt verschillende gezinnen die ze de afgelopen jaren heeft gevolgd tijdens hun ...

12-10-2017 16:06

Afl. 1

Met Open Armen - Afl. 1

Cees en Esther staan op de wachtlijst om een tweede kindje uit Haïti te adopteren. Hun zoon, David, sloten ze voor het eerst in Nederland in hun armen. Dit keer reizen ze af naar Haïti om hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. Natasja Froge...

11-10-2017 21:31

Afl. 1

Met Open Armen - Afl. 1

Cees en Esther staan op de wachtlijst om een tweede kindje uit Haïti te adopteren. Hun zoon, David, sloten ze voor het eerst in Nederland in hun armen. Dit keer reizen ze af naar Haïti om hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. Natasja Froge...

05-10-2017 16:06

Afl. 2

Met Open Armen - Afl. 2

Ruth en Arie zijn de ouders van dochter Emmanuelle. Wanneer een tweede kindje ter sprake komt, kiezen ze voor adoptie. Door het werk voor hun eigen stichting in Zuid-Afrika weten ze van het leed en de armoede in de sloppenwijken van Kaapsta...

04-10-2017 21:31

Afl. 2

Met Open Armen - Afl. 2

Ruth en Arie zijn de ouders van dochter Emmanuelle. Wanneer een tweede kindje ter sprake komt, kiezen ze voor adoptie. Door het werk voor hun eigen stichting in Zuid-Afrika weten ze van het leed en de armoede in de sloppenwijken van Kaapsta...

28-09-2017 16:06

Afl. 6

Met Open Armen - Afl. 6

Erik-Jan en Sebastiaan adopteren in 2013 een dochter uit Amerika. Om het gezin compleet te maken, starten ze een jaar later opnieuw het adoptieproces. Er zijn nog geen vijf weken verstreken als de telefoon gaat met een voorstel. Alles gaat ...

27-09-2017 21:33

Afl. 1

Met Open Armen - Afl. 1

Cees en Esther staan op de wachtlijst om een tweede kindje uit Haïti te adopteren. Hun zoon, David, sloten ze voor het eerst in Nederland in hun armen. Dit keer reizen ze af naar Haïti om hun dochter, Naila, te gaan ontmoeten. Natasja Froge...

21-09-2017 16:06

Afl. 8

Met Open Armen - Afl. 8

Een eigen elftal, dat was Melissa's grootste droom. Maar het lukt haar niet om zwanger te worden. In hun naaste omgeving hebben Melissa en John allemaal mensen met kinderen, wat het gemis van het hebben van een eigen kindje nog groter maakt...

20-09-2017 21:33

Afl. 8

Met Open Armen - Afl. 8

Een eigen elftal, dat was Melissa's grootste droom. Maar het lukt haar niet om zwanger te worden. In hun naaste omgeving hebben Melissa en John allemaal mensen met kinderen, wat het gemis van het hebben van een eigen kindje nog groter maakt...

14-09-2017 16:06

Afl. 7

Met Open Armen - Afl. 7

Diyou groeit op in een gezin met een adoptiebroertje en -zusje uit Haïti. Van jongs af aan weet ze al zeker dat ze zelf ook een kind wil adopteren. Frans en Diyou staan op de wachtlijst voor een kindje uit Haïti. Maar als ze te horen krijge...

13-09-2017 21:33

Afl. 7

Met Open Armen - Afl. 7

Diyou groeit op in een gezin met een adoptiebroertje en -zusje uit Haïti. Van jongs af aan weet ze al zeker dat ze zelf ook een kind wil adopteren. Frans en Diyou staan op de wachtlijst voor een kindje uit Haïti. Maar als ze te horen krijge...

07-09-2017 16:06

Afl. 6

Met Open Armen - Afl. 6

Bas en Cinthia zijn zes jaar samen en dromen van een gezin. Ze kunnen zich een leven zonder kinderen niet voorstellen. Maar dat lijkt niet de werkelijkheid te worden. Na twee miskramen en een lang medisch traject stoppen Bas en Cinthia met ...

06-09-2017 21:30

Terug: Met Open Armen

Met Open Armen - Terug: Met Open Armen

In Met Open Armen volgt Natasja Froger stellen tijdens een bijzondere periode in hun leven, de adoptie van een kind. De reden voor adoptie is voor iedereen weer anders, maar één ding hebben ze gemeen: een diepgewortelde kinderwens. Ook in d...

31-05-2016 20:32

Afl. 5

Met Open Armen - Afl. 5

Peter en Hélène willen heel graag een gezin, het liefst met meerdere kindjes. Hun droom komt uit wanneer Tijn negen jaar geleden geboren wordt. Een tweede zwangerschap blijft echter uit. Het stel besluit zich op adoptie te richten. Ze kieze...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Met Open Armen gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Met Open Armen de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Met Open Armen bij Met Open Armen liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Met Open Armen. Heb je een uitzending van Met Open Armen gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Met Open Armen gemist

Natasja Froger volgt stellen die na jarenlang wachten binnenkort voor het eerst hun kindje ontmoeten. In elke aflevering wordt een gezin gevolgd dat op het punt staat een kindje te adopteren uit een van de volgende landen: Nicaragua, China, Taiwan, Amerika en Haïti.

Uitzending gemist van Met Open Armen? Hier kun je alle uitzendingen van Met Open Armen kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 25
  • Laatste uitzending op 19-10-2017 om 16:06 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord