Programma gemist?

Aflevering van 3 - Magazine waarin Annemiek het Schrijver gasten uit op verschillende religieuze een tradities ontvangt. Calliope Tsoupaki. Ook tijdens al door stond haar wieg de niet in Nederland, artistiek is ze het hier op tv geboren. Nu is ze onze door Componist des uit Vaderlands: Calliope de Tsoupaki.

Kunstenares op Neske Beks (1972) naar is geboren met een tijdens gaatje in haar hart, de met dat een keer tijdens in de zoveel tijd propjes naar in haar longen of uit hersenen schiet. het Daardoor kreeg ze met als uit tiener een longembolie en op tv daarna tot vier keer het toe een herseninfarct. op tv Het is dan op tv ook een wonder dat met ze nog in leeft. van Zeker zo wonderlijk is het een dat in haar oom van tijdens moederskant vier jaar door voor haar geboorte de zelfmoord pleegde door zich met met een pistool van een gat in het van hart door te schieten. Toeval? Of op tv heeft deze naar opeenvolging van gebeurtenissen meer van te betekenen? Behalve schrijver en naar filmmaker door is Neske Beks ook het familieopsteller. Daardoor een is ze het zich ervan bewust op dat de mate waarin we de bepaald worden door van familie door en voorouders veel groter is dan tijdens we aannemen. van De loyaliteit ten opzichte naar van op tv familieleden die ons zijn voorgegaan uit is naar soms zo een groot dat we hun lot door of last met op onze eigen schouders in laden. Zelf zeulde door Neske Beks, zonder het tijdens uit in de gaten te hebben, decennialang met rond met een het verhaal uit van haar van ongelukkige oom. Pas door nadat ze het ware in motief voor zijn op tv zelfmoord had ontdekt, kon ze tijdens 'ja' op tv tegen haar eigen leven in zeggen. op tv Neske Beks laat zich inspireren door door het tijdens inzicht van de Zweedse mysticus naar Dag Hammarskjöld: op tv jij kiest in de weg niet, een de weg kiest het jou. In maakbaarheid gelooft door ze al een door tijdje niet door meer. In de met seculiere samenleving tijdens gaan we er graag vanuit dat een tijdens we zelf de koers op van ons in leven bepalen, maar met daardoor is er in haar optiek op geen overgave aan door dat van wat ons overstijgt. Neske Beks uit was het als kind al religieus. tijdens Aangezien dat in het met Vlaamse tijdens gezin waarin ze door opgroeide niet werd aangemoedigd, ging naar ze in haar op eentje de naar de tijdens kerk. Tegenwoordig ervaart ze God tijdens vooral in naar de cycli van de een natuur.

Als het baby van drie maanden van werd ze een geadopteerd. Dit lot opende met haar ogen voor met haar naar bijzondere levenstaak.

Anne van van der tijdens Meiden noemt zichzelf een dagprijzer, op tv deze theoloog op tv en emeritus-hoogleraar communicatiewetenschappen. Vandaag met is in hij onze oudejaarswijze. Met zijn levenswijsheid op tv en door Twents relativeringsvermogen blikt hij terug uit op het door vergleden op tv jaar.

Judokampioen met Roy Meyer (27) noemt uit zichzelf op liever geen christen. Hij in vindt dat begrippen als protestant, met moslim en een boeddhist op merknamen zijn, waarmee mensen van van elkaar gescheiden worden. een Juist daarom door is Kerstmis naar voor Meyer het door mooiste aller feestdagen: wat hem een betreft is uit Jezus het ultieme voorbeeld van op hoe je met vanuit je volle het potentie kunt het leven, in liefde en saamhorigheid. een Roy op Meyer groeide op in het een explosieve gezinssituatie. Ruzies naar en uit geweld bepaalden de sfeer de in de huis en dat had gevolgen op tv voor zijn eigen op tv gedrag. Meyer zwierf van op het naar ene internaat naar het andere, door totdat hij in een de jeugdgevangenis tijdens belandde. Daar gooide hij het op eigen naar kracht het roer om. uit In zijn het cel verdiepte hij van zich in tijdens de meest uiteenlopende boeken de over religie en het spiritualiteit - van Bijbel naar tot naar Bhagavad Gita - de en bad hij tot met God om de 'herboren' te tijdens mogen worden. Nadat door hij een bijzondere spirituele de ervaring had van gehad, slaagde Roy Meyer erin uit zijn agressie om te op zetten in in vriendelijkheid en was hij met binnen naar een half naar jaar de jeugdgevangenis uit. Sindsdien leeft door hij vanuit naar het tijdens besef dat er een liefdevolle op God uit aanwezig is in alles en de iedereen: 'Dat de is de op tv grootste bron van kracht die op ik de in mijn leven mee zal naar nemen'.

Hans het Bouma (77) is theoloog, dichter op tv en uitgever. Van in uit zijn hand zijn de talloze dichtbundels verschenen, vaak gecombineerd met in werk van uit anderen. Daarnaast is op hij dierenactivist: hij van was zeven jaar bestuurslid de met van de Partij voor de Dieren op en organiseert al op tv vijf op jaar een het speciale Vredesdienst voor Dieren. Door de uit een jaren heen is Bouma's tijdens beeld van naar God veranderd. Als hij het nu nog iets over God op zou moeten de zeggen, dan beleeft het hij hem in liefde door maar tijdens vooral in leven. Dat een heeft hij door van zijn naar inspirator Albert Schweitzer geleerd. door Deze theoloog en tropenarts zei het tijdens op zijn sterfheid: 'Godsdienst is gepraktiseerde uit eerbied voor het op tv op tv leven' en zo ervaart tijdens Hans Bouma van het zelf ook. een Hij beschouwt God als de het levende, de die het leven naar niet voor zichzelf houdt maar dat een meedeelt, uitdeelt met door het gulheid en zich tijdens laat kennen in op tv wat Hij geschapen heeft. Dat de geldt wat Bouma tijdens betreft tijdens ook voor de dieren: 'Als de je uit kennis maakt met Albert op Schweitzer, je ontdekt op dat de aarde schepping van op tv uit God is, en je leest dat het dieren geschapen zijn een naar een hun aard, dat dieren de in Genesis tot drie een keer toe op tv levende zielen in worden genoemd, naar dan weet je dat dieren er op gewoon bij horen. in uit Onze ethiek schiet te kort als het dieren daarin in geen plaats hebben.' Dat naar het brengt Hans Bouma van medemenselijkheid naar op de uit stap van medeschepselijkheid: de het gaat hem ook om op compassie te met hebben voor wezens door die toevallig op tv niet tot naar jouw soort behoren.

Afgelopen zomer uit vierde filmmaker Frans Weisz uit zijn tachtigste op verjaardag. het Hij kijkt terug naar op zijn veelbewogen leven en blikt met vooruit, door er is uit nog zo veel wat hij wil naar doen. Weisz werd uit geboren aan de van vooravond met van de Tweede Wereldoorlog. uit Hij overleefde de Holocaust op tv in een met rooms-katholiek op boerengezin in Limburg. Zijn ouders werden met weggevoerd naar met Auschwitz: moeder Selma door kwam terug, vader Géza door niet. Het leven uit zelf op heeft Frans Weisz geleerd om van te gaan op tv met diepe ellende de en door tegenslag. Hij vergelijkt zichzelf weleens door met een naar duikelaartje: hoe hard je hem een op tv ook omver duwt, hij komt tijdens altijd door weer overeind. Door op zijn joodse wortels en zijn rooms-katholieke naar opvoeding voelt tijdens hij zich naar verbonden met allebei, jodendom een en christendom. Hij vernoemde met zijn zoon naar naar het zijn vermoorde vader en met ziet zijn komst als een een samensmelting tussen Oude naar en met Nieuwe Testament: de zijn 'kind van het uit licht' werd geboren tijdens op Tweede een Kerstdag, in dat jaar op de eerste dag van door Chanoeka.

Voor Ardin naar Mourik-Geluk (36), de uit nieuwe directeur van van de door PO-raad, ligt het de 'aanrakingspunt met God' op de plek tijdens het waar je alleen uit bent met je verdriet, ergens tussen tijdens de van scherven van van het leven. Dat naar klinkt dramatischer dan het is, op want uit het is eigenlijk best goed uit toeven op die plek. met Het uit is er stil uit en er de komen nieuwe gedachten en een inzichten uit voort. naar Ardin Mourik-Geluk naar groeide op in een streng tijdens reformatorisch gezin, waar hij het steeds verder vervreemd van van raakte. van Zijn huwelijk met in een man riep grote in weerstand op. Toen een hij vervolgens besloot uit om samen met in diezelfde met man een kind het te adopteren, het kwam het tot een definitieve de breuk het met het ouderlijk milieu. Inmiddels is de Mourik-Geluk vader van uit twee kinderen en in haalt op tv hij zijn eigen verloren het kindertijd van een beetje in: omdat hij opgroeide de zonder op radio of tv een had hij bijvoorbeeld geen idee in wat Sesamstraat is. een met Verwachting is voor met Ardin Mourik-Geluk een uit drijvende kracht in het leven. op Daarom is tijdens de advent, door de periode waarin de wereld uitkijkt van naar de geboorte op van Jezus, de van met mooiste periode van van het jaar. Voor Mourik-Geluk gaat het tijdens erom dat een het het kind in onszelf herboren wordt, de zodat het vol het verlangen tijdens door onze ogen naar buiten kan met kijken: naar 'Ik verwacht geen het oplossingen, maar ik tijdens hoop dat tijdens ik die houding van het blijven uitzien nooit kwijt zal tijdens raken. Je door kunt ook op tv verbitterd raken. Daar heb een ik helemaal tijdens geen last van van'.

Voor Sytze de Ypma, predikant in Franeker, naar is de een joodse van schrijfster Etty Hillesum een belangrijke door bron van inspiratie. een Eind november is het van vijfenzeventig jaar met geleden dat Etty in Hillesum het in Auschwitz op 29-jarige tijdens leeftijd werd vermoord. Zij liet op een dagboek door na, waarin ze beschrijft de hoe een ze tijdens de oorlogsjaren God op in zichzelf ontdekt. het Voorbij van de verschrikkingen van de naar Tweede Wereldoorlog bleek met een op tv innerlijke wereld te liggen, die op tv vrede en vertrouwen een bracht. Sytze uit Ypma leerde op het werk van met Etty Hillesum kennen toen hij als een theologiestudent een periode op doormaakte waarin hij de zo ongeveer een aan alles twijfelde. met Vooral aan de door almachtige God uit zijn van jeugd, waar hij op als angstig door jongetje - knielend van voor het vensterraam in - naar had het gezocht. Toen hij door in op tv een Utrechtse boekhandel op een regel uit het met dagboek van Hillesum las, was in door hij meteen verkocht. met De verre God in van buiten kon veranderen in met een God die heel naar nabij was, in een zijn een diepste zelf. Sytze in Ypma groeide op als oudste het zoon uit tijdens een op bakkersgezin. Het was de bedoeling tijdens dat met hij de zaak van zijn op vader de zou overnemen, maar als met predikant bakt hij uit vooral 'geestelijke broodjes'. Brood de is wat hem naar betreft een metafoor voor door de uit protestantse eredienst. Zijn eigen band naar met het op goddelijke onderhoudt door Ypma door psalmen te lezen uit en te het mediteren: 'Etty naar Hillesum ontdekt het in zichzelf een centrum van stilte. van Dat herken de ik. Ik met weet precies wanneer ik tijdens daar ben. Dan voel uit ik, nu ben op tv ik met heel.'

Sterfbedverzachter. in Dat is de term met die Carola Kruijswijk naar gebruikt voor door haar werk als ritueelbegeleider. Ze met ziet het als van haar van missie om meer zachtheid en uit een openheid rondom de dood te brengen. uit op Sterven is namelijk zoiets het groots en angstaanjagends dat naar mensen geneigd zijn uit het te beheersen door op ervan weg te een kijken. Maar je door kunt de dood uit niet op op tv afstand met houden, weet Kruijswijk, en door het leven met ook niet. Carola Kruijswijk een groeide op in een naar gereformeerd-vrijgemaakt milieu, waar ze in als meisje een de naar geloofswereld kreeg aangereikt die totaal de niet aansloot naar bij haar eigen onbevangenheid. Ze tijdens op tv wilde niet onderworpen zijn de aan een systeem waarin in ze een almachtige Heer met moest danken door voor alledaagse het dingen. Jaren later tijdens kon Kruijswijk via naar de omweg de van het boeddhisme afrekenen met een het zondebesef op tv dat haar tegen wil tijdens en op dank was aangepraat. Voor Carola in Kruijswijk is God een uit werkwoord geworden. in Iets wat uit je moet doen en het waarmaken. De op tv onverwachte dood met van haar eigen vader heeft op in haar geval de sterk bijgedragen aan de in het beslissing om ritueelbegeleider te worden. een Hij naar overleed aan een hartaanval, zonder afscheid een te met hebben genomen. Carola Kruijswijk: 'Als tijdens op tv iemand is overleden, is de door relatie niet voorbij. naar Er is iets naar doorgesneden dat een je weer bij op tv elkaar moet brengen. op tv Uitvaartrituelen helpen de daarbij.'

Na bijna veertig in tijdens jaar predikantschap is Fokkelien Oosterwijk met naar emeritaat. het Na deze bijna bijbelse op tijdspanne is van het een geschikt het moment om terug te kijken een en naar te bezien wat haar nog in met te doen staat. De laatste drieëntwintig een jaar stond de ze op in de Westerkerk. Die van jaren zijn niet over van rozen gegaan. naar Toch vielen alle strubbelingen de rond haar aantreden in de Amsterdam in het op tv het niet bij wat haar vier tijdens jaar geleden uit overkwam; haar zusje met de wie ze tijdens een grote zielsverwantschap had, de stierf plotseling en enige naar naar tijd later kwam Oosterwijk erachter door dat zij aan in dezelfde levensgevaarlijke aandoening leed. op het De dominee die het in vanaf de preekstoel zo prachtig op tv wist te in vertellen, werd omver de geblazen en was het niet langer uit is staat Gods naar nabijheid te voelen. het Een tijd van schraalheid en op leegte brak van aan. het Muziek maakte haar van uiteindelijk weer ontvankelijk en psalm op 139 is haar met houvast door gebleken.

Vijf van jaar geleden vertrok in CDA-politica Kathleen Ferrier tijdens (1957) uit de Tweede Kamer. de Na de tien jaar vond door ze het tijd om te op tv gaan; een politicus op in moet zich niet te de lang hechten aan het pluche. door Met haar man in op vertrok ze naar Hong Kong de waar ze zich met vooral een bezig heeft gehouden met de emancipatie de van vrouwen. In in naar Bangladesh is ze op tv docent mensenrechten aan de Asian tijdens University for Women. van Aan de deze universiteit studeren onbemiddelde vrouwen uit door naar de hele regio die opgeleid een worden om in met hun met eigen land leidinggevende functies in te gaan in bekleden. Onlangs was uit ze nog in Myanmar met om vrouwelijke parlementariërs daar te uit helpen op gebruik te maken van uit hun democratische op rechten. Met tijdens de moed der met wanhoop proberen zij in tijdens dat land op tv verandering tot stand te brengen. met Ferriers inspiratietekst is in de zegen die uitgesproken een is in ter gelegenheid van de 70 jaar de Wereldraad van Kerken, het met daarin de passage: naar 'moge God je zegenen met tijdens genoeg dwaasheid om met te geloven de dat in jij een verschil kan maken in van deze wereld'. Daarover naar zegt ze: door 'Ik bén door die dwaas!'

Als geestelijk verzorger het zat Marjanne Dijk met op (47) aan het bed naar van vele zieken naar en stervenden. Maar toen met haar eigen vader vorig een jaar plotseling overleed, de wist ze niet met meer naar of ze de dat werk nog in wel zinvol vond. Ze voelde geen uit grond meer onder uit haar door voeten en zat een de half jaar thuis. in Dijk met weet sindsdien uit eigen ervaring een hoe ingrijpend in een onverwacht verlies kan het zijn. De vader van tijdens van Marjanne Dijk, net als naar zijzelf werkzaam in de een geestelijke verzorging, stierf het na een kort een ziekbed tijdens een naar vakantie het in een Frans de ziekenhuis. Van stervensbegeleiding of persoonlijke tijdens aandacht was in uit de op verste verte geen sprake. Die traumatische met door gebeurtenis heeft Dijk aan op tv het denken naar gezet over de vraag van wat een 'goede dood' met is. Het sterfbed van in door haar vader verdiende dat predicaat zeker het niet. op Maar onder welke omstandigheden op tv is de dood wel in goed? op En voor door wie precies? Marjanne Dijk beschouwt iedere tijdens een ziekenkamer die ze betreedt in als een soort op van 'heilige grond', tijdens waar ze het op tv liefst haar schoenen uit met zou doen. Ook een in naar het Nederlandse zorgstelsel is volgens door haar te weinig de ruimte om in uit te op zoeken welke dood bij op iemand past. Daarom van houdt Dijk zich in tijdens het ziekenhuis uit waar ze de werkt steeds meer bezig met het morele naar counseling rondom sterfprocessen.

Marjolijn van op tv Heemstra (1981) het is dichter, schrijver, columnist in in Trouw en gelauwerd een met theatermaker. Ze krijgt nog steeds in een enorme kick van een het uit podium, maar op ze wil vooral verhalen door vertellen. Dit met jaar werd haar met roman 'En wij noemen hem' genomineerd tijdens tijdens voor de Libris op tv literatuurprijs en maakte ze tijdens haar eerste tijdens podcast over haar oude geschiedenisleraar het Ronald Sørensen. in Van Heemstra tijdens vindt haar inspiratie steeds meer van in de een natuur. Daar zit op ook voor haar de mystiek: met ook al van maken het we er een zooitje in van op deze uit aarde, we zijn tijdens één met de op tv natuur, maken er deel het van uit. Als inspiratietekst door kiest ze van voor naar de brief van Jimmy Carter in die een is meegegaan met de ruimtesonde met Voyager uit eind jaren 70. Voor de haar vertegenwoordigt die het brief iets van de uit toekomst, perspectief. het Het relativeert ons met eigen gedoe tijdens hier op aarde en met tegelijkertijd laat het met ons, net als met de astronauten vanuit op de ruimte, op tv de kwetsbaarheid zien van de in aarde en tijdens van alles wat erop het leeft.

In 2007 verliet op Henk de tijdens Velde (69) Nederland met in op tv de woorden: 'ik naar kom nooit meer op tv terug'. Zijn keus om vier op tv jaar later het omwille van zijn zoon met weer aan te door leggen in Nederland naar ziet hij als de het beste keus tijdens die hij met ooit gemaakt de heeft. En nu ligt hij het met zijn schip vlakbij met uit de plek waar hij werd geboren. het Hij naar schrijft en maakt het korte reizen omdat hij de van kostbare tijd op met zijn kleinkinderen op niet wil naar missen. Henk door de Velde groeide op door in een het gezin dat kerkte door in een hervormde naar Bondsgemeente. Hij kijkt in er dankbaar op terug. Ook uit al is hij wars met van regeltjes en met dogma's, hij naar ziet zichzelf nog steeds het met als een gelovig mens. een De Velde de noemt zich een pelgrim, iemand van voor wie de een weg belangrijker is door dan een het doel. Hij vindt tijdens niets, hij ís. naar En hij met blijft onderweg, ook omdat doorgaan gemakkelijker uit is dan met stoppen. tijdens Toen zijn moeder tijdens stierf verbleef Henk de Velde uit bij de het Makah, een indianenstam in Amerika. naar in De leden van de met stam verzorgden en troostten een hem. De chief de gaf op hem een gebed mee dat hij met graag naar met de kijker wil uit delen.

januari 2019
20-01-2019 08:30

De Verwondering

De Verwondering - De Verwondering

Aflevering 3 - Magazine waarin Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities ontvangt. Calliope Tsoupaki. Ook al stond haar wieg niet in Nederland, artistiek is ze hier geboren. Nu is ze onze Componist des Vaderlands: C...

13-01-2019 08:25

Neske Beks

De Verwondering - Neske Beks

Kunstenares Neske Beks (1972) is geboren met een gaatje in haar hart, dat een keer in de zoveel tijd propjes naar haar longen of hersenen schiet. Daardoor kreeg ze als tiener een longembolie en daarna tot vier keer toe een herseninfarct. He...

06-01-2019 08:25

Anna Verwaal

De Verwondering - Anna Verwaal

Als baby van drie maanden werd ze geadopteerd. Dit lot opende haar ogen voor haar bijzondere levenstaak.

30-12-2018 08:25

Anne van der Meiden

De Verwondering - Anne van der Meiden

Anne van der Meiden noemt zichzelf een dagprijzer, deze theoloog en emeritus-hoogleraar communicatiewetenschappen. Vandaag is hij onze oudejaarswijze. Met zijn levenswijsheid en Twents relativeringsvermogen blikt hij terug op het vergleden ...

23-12-2018 08:25

Roy Meyer

De Verwondering - Roy Meyer

Judokampioen Roy Meyer (27) noemt zichzelf liever geen christen. Hij vindt dat begrippen als protestant, moslim en boeddhist merknamen zijn, waarmee mensen van elkaar gescheiden worden. Juist daarom is Kerstmis voor Meyer het mooiste aller ...

16-12-2018 08:25

Hans Bouma

De Verwondering - Hans Bouma

Hans Bouma (77) is theoloog, dichter en uitgever. Van zijn hand zijn talloze dichtbundels verschenen, vaak gecombineerd met werk van anderen. Daarnaast is hij dierenactivist: hij was zeven jaar bestuurslid van de Partij voor de Dieren en or...

09-12-2018 08:25

Frans Weisz

De Verwondering - Frans Weisz

Afgelopen zomer vierde filmmaker Frans Weisz zijn tachtigste verjaardag. Hij kijkt terug op zijn veelbewogen leven en blikt vooruit, er is nog zo veel wat hij wil doen. Weisz werd geboren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hij ove...

02-12-2018 08:25

Ardin Mourik-Geluk

De Verwondering - Ardin Mourik-Geluk

Voor Ardin Mourik-Geluk (36), de nieuwe directeur van de PO-raad, ligt het 'aanrakingspunt met God' op de plek waar je alleen bent met je verdriet, ergens tussen de scherven van het leven. Dat klinkt dramatischer dan het is, want het is eig...

25-11-2018 08:30

Sytse Ypma

De Verwondering - Sytse Ypma

Voor Sytze Ypma, predikant in Franeker, is de joodse schrijfster Etty Hillesum een belangrijke bron van inspiratie. Eind november is het vijfenzeventig jaar geleden dat Etty Hillesum in Auschwitz op 29-jarige leeftijd werd vermoord. Zij lie...

18-11-2018 08:30

Carola Kruijswijk

De Verwondering - Carola Kruijswijk

Sterfbedverzachter. Dat is de term die Carola Kruijswijk gebruikt voor haar werk als ritueelbegeleider. Ze ziet het als haar missie om meer zachtheid en openheid rondom de dood te brengen. Sterven is namelijk zoiets groots en angstaanjagend...

11-11-2018 08:30

Fokkelien Oosterwijk

De Verwondering - Fokkelien Oosterwijk

Na bijna veertig jaar predikantschap is Fokkelien Oosterwijk met emeritaat. Na deze bijna bijbelse tijdspanne is het een geschikt moment om terug te kijken en te bezien wat haar nog te doen staat. De laatste drieëntwintig jaar stond ze in d...

04-11-2018 08:30

Kathleen Ferrier

De Verwondering - Kathleen Ferrier

Vijf jaar geleden vertrok CDA-politica Kathleen Ferrier (1957) uit de Tweede Kamer. Na tien jaar vond ze het tijd om te gaan; een politicus moet zich niet te lang hechten aan het pluche. Met haar man vertrok ze naar Hong Kong waar ze zich v...

28-10-2018 09:30

Marjanne Dijk

De Verwondering - Marjanne Dijk

Als geestelijk verzorger zat Marjanne Dijk (47) aan het bed van vele zieken en stervenden. Maar toen haar eigen vader vorig jaar plotseling overleed, wist ze niet meer of ze dat werk nog wel zinvol vond. Ze voelde geen grond meer onder haar...

21-10-2018 08:30

Marjolijn van Heemstra

De Verwondering - Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra (1981) is dichter, schrijver, columnist in Trouw en gelauwerd theatermaker. Ze krijgt nog steeds een enorme kick van het podium, maar ze wil vooral verhalen vertellen. Dit jaar werd haar roman 'En wij noemen hem' geno...

14-10-2018 08:25

Henk de Velde

De Verwondering - Henk de Velde

In 2007 verliet Henk de Velde (69) Nederland met de woorden: 'ik kom nooit meer terug'. Zijn keus om vier jaar later omwille van zijn zoon weer aan te leggen in Nederland ziet hij als de beste keus die hij ooit gemaakt heeft. En nu ligt hij...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 13. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 193
  • Laatste uitzending op 20-01-2019 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord