Programma gemist?

Kunstenaar op tv Neske Beks (1972) is geboren op de met een gaatje in haar hart, naar dat een uit keer in de de zoveel tijd tijdens propjes naar haar door longen of tijdens hersenen schiet. Daardoor kreeg op ze als tiener een een longembolie en daarna tot van vier naar keer toe een herseninfarct. Het in is dan ook tijdens een een wonder dat ze de nog leeft. Zeker zo wonderlijk door de is het dat haar oom met van moederskant vier naar jaar voor haar geboorte op zelfmoord van pleegde door zich van met een pistool een met gat in op tv het hart op te schieten. Toeval tijdens of heeft deze opeenvolging van op gebeurtenissen meer te betekenen? op Behalve het schrijver en filmmaker is Neske naar Beks ook familieopsteller. uit Daardoor is tijdens ze zich ervan bewust een dat de met mate waarin naar we bepaald worden door familie met en naar voorouders veel groter is dan een we aannemen. De naar loyaliteit ten opzichte in het van familieleden die ons zijn een voorgegaan is soms op zo door groot dat we hun lot of op tv last op tv op onze eigen schouders laden. uit tijdens Zelf zeulde Neske Beks, zonder uit het in de de gaten te van hebben, decennialang het rond met het verhaal tijdens van haar ongelukkige tijdens oom. Pas nadat met ze het ware door motief voor in zijn zelfmoord had ontdekt, een kon ze van 'ja' tegen haar eigen in leven zeggen. Neske Beks naar laat zich inspireren uit door het inzicht van van naar de Zweedse mysticus Dag Hammarskjöld: met jij kiest de weg op van niet, de weg kiest jou. op In maakbaarheid in gelooft ze al een op tijdje tijdens niet meer. In de seculiere naar samenleving gaan in we er graag op tv vanuit dat we zelf naar de koers van ons door leven bepalen, maar van daardoor is er de in in haar optiek geen door overgave aan dat in wat ons overstijgt. Neske met Beks was als kind op tv al in religieus. Aangezien dat in het het Vlaamse gezin door waarin ze opgroeide niet uit werd de aangemoedigd, ging ze op in haar tijdens eentje naar de van kerk. Tegenwoordig ervaart ze God vooral door in van de cycli van naar de natuur.

Toen in Anna Verwaal (55) als tijdens jonge verpleegkundige in een van ziekenhuis in Saoedi-Arabië de werkte, werd op tv er op een dag op tv een bedoeïenenbaby het te vondeling gelegd. Het het bleek tijdens een veel te tijdens vroeg geboren jongetje te zijn, op tv dat Sultan door werd genoemd. Toen het op van kindje Anna's vinger vastgreep, besefte een ze dat tijdens hij verbinding zocht en over van uit veel meer bewustzijn op beschikte dan ze had van aangenomen. Achteraf noemt door ze deze piepkleine baby een haar grootste de leermeester. Zelf is tijdens Anna Verwaal naar direct na de geboorte weggehaald het bij haar ongehuwde moeder, de die op tijdens de zwangerschap geen enkele op tv steun met kreeg. Het gevoel uit van verlatenheid een dat ze daardoor meekreeg, in kwam op alle mogelijke manieren door in haar met leven terug, bijvoorbeeld in van de relatie de met door een zeekapitein die haar letterlijk in tijdens door een onbekende haven liet staan. Anna het met kwam er pas op latere leeftijd tijdens achter hoe de het ongewenste zwangerschap uit van het haar moeder haar gevormd heeft. op tv Een slachtoffer heeft ze door zich het nooit gevoeld. Ze met gaat ervan uit dat haar tijdens ziel de deze weg een zelf gekozen heeft; zonder haar adoptieverleden een zou ze tijdens nooit kunnen doen naar wat ze tijdens nu doet. Als geboorteconsulent tijdens reist Anna Verwaal met de hele wereld op tv rond op om workshops en tijdens trainingen te geven. Haar doel: het een op bewustzijn van de invloed van op conceptie, zwangerschap en geboorte tijdens op onze een levensweg verhogen. Haar inzicht: op wat in niet tot ons komt via tijdens het bewustzijn, op tv komt op ons uit pad als tijdens lot. Door gebeurtenissen van naar vóór de de geboorte te negeren, volgen we met een bepaalde tijdens blauwdruk zonder die de te herkennen. naar Anna Verwaal: de 'Een generatie van gewenste kinderen die een liefdevol het in de baarmoeder door ontvangen zijn, zou de het leven op het aarde compleet door veranderen.'

Vijf met jaar geleden vertrok door CDA-politica Kathleen Ferrier (1957) uit uit de Tweede met Kamer. Na tien tijdens jaar vond uit ze het tijd om te tijdens gaan; het een politicus moet een zich niet te lang hechten van met aan het pluche. naar Met haar man vertrok ze naar uit uit Hongkong waar ze de zich vooral bezig heeft op tv gehouden met de emancipatie op van vrouwen. In een Bangladesh op tv is ze docent het mensenrechten aan de van Asian University for de Women. Aan deze universiteit in studeren onbemiddelde uit vrouwen uit de tijdens hele regio die in opgeleid worden om in hun op eigen van land leidinggevende functies te gaan bekleden. uit met Onlangs was ze nog in Myanmar door om vrouwelijke parlementariërs uit daar te naar helpen gebruik te het maken van hun door democratische rechten. Met op tv de moed der naar wanhoop proberen door zij in dat land verandering met tot het stand te brengen. Ferriers inspiratietekst in de is de zegen de die uitgesproken is van ter gelegenheid van op tv 70 jaar Wereldraad door van Kerken, met daarin op tv de passage: 'Moge God op je zegenen met de genoeg dwaasheid uit om te geloven dat jij tijdens een met verschil kan maken in deze op met wereld'. Daarover zegt ze: 'Ik uit bén die de dwaas!'

Matthijs Schouten (1952) een door is te gast. Hij is ecoloog, de godsdienstwetenschapper, hoogleraar Natuurbeheer met in Ierland een en uit Wageningen, strateeg bij Staatsbosbeheer, boeddhist en van meditatieleraar. de Hij ziet hoe de de aarde op tv kapot dreigt te gaan, naar maar toch blijft hij hoopvol: het 'Ik ben een zo het blij dat ik in mijn werk de contact heb met een jonge mensen, door mijn studenten. Ik zie in wat met zij aan een oplossingen bedenken. Ik zou uit simpelweg niet anders op tv kunnen dan hoop hebben. Dat een is ook wat tijdens ik in de mijn het boeddhistische training geleerd heb: door je kunt alleen op tv maar zo op tv goed mogelijk doen wat je van doet. Wat het resultaat tijdens zal zijn met weet je tijdens toch niet. een Als je erg bezig bent met met het het resultaat houdt een het op, dan gaat het mis. de We zijn door naar van een web van verbindingen en betrekkingen tijdens verbonden van met de wereld om ons naar heen. uit Alles wat we doen het en in zeggen heeft daarom invloed, alleen van kunnen we de reikwijdte op tv nooit in overzien.' Matthijs Schouten heeft de een tekst meegenomen het van de naar Vietnamese monnik naar Thich Nhat Hanh, die het het web door van verbindingen treffend een illustreert.

Rik Felderhof het is de laatste maanden het veelvuldig te zien op tv met herhalingen van van zijn door succesvolle tv-programma op tv Villa Felderhof. Na zijn tv-carrière stortte op hij in zich op het schrijverschap. naar Onder pseudoniem schreef met hij de trilogie De met Vliegenvanger, een maar ook reisboeken over een Frankrijk en het Italië en een de kinderbijbel vlogen van uit zijn pen. Annemiek Schrijver naar praat met met de NCRV-programmamaker, die in onlangs 70 werd, over op het ouder worden, met zijn joodse roots, zijn in godsvertrouwen en wat het het hij ziet als een zijn taak in met de wereld.

Judokampioen op tv Roy Meyer naar (27) noemt zichzelf het liever geen christen. Hij vindt het dat begrippen als op tv protestant, moslim en boeddhist een merknamen zijn, met waarmee mensen in van elkaar gescheiden worden. Juist naar daarom is tijdens Kerstmis voor Meyer van de mooiste aller feestdagen: tijdens wat hem betreft uit in is Jezus het ultieme voorbeeld tijdens van hoe je met vanuit je naar volle potentie kunt leven, in van liefde en op saamhorigheid. Roy Meyer groeide met in op in een explosieve gezinssituatie. Ruzies in en het geweld bepaalden de sfeer op in met huis en dat had gevolgen met voor zijn naar eigen gedrag. naar Meyer zwierf van het ene in internaat naar in het andere, totdat op tv hij in de jeugdgevangenis naar belandde. in Daar gooide hij op op tv eigen kracht het naar roer om. In de zijn cel verdiepte uit hij zich in in de meest uiteenlopende boeken op over in religie en spiritualiteit - van Bijbel door tot Bhagavad op Gita - met en bad van hij tot God om naar 'herboren' te door mogen worden. Nadat hij een een bijzondere spirituele ervaring een had gehad, uit slaagde Roy Meyer erin zijn de door agressie om te zetten in vriendelijkheid met en was op tv hij binnen een half op tv jaar de naar jeugdgevangenis uit. Sindsdien een leeft hij uit vanuit het besef op dat er een liefdevolle God in aanwezig de is in alles naar en iedereen: 'Dat is de uit uit grootste bron van kracht de die ik in mijn een leven mee zal in nemen'.

Fatima Elatik de (1973) is een van geboren en getogen uit Amsterdamse moslima, met op het hart op op de tong en een tijdens groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze naar heeft op een grote mond, uit zegt ze zelf. op tv Jarenlang was ze actief in de de met Amsterdamse politiek door en bij de Amsterdamse politie met zette naar ze zich in voor meer diversiteit. in Ze heeft het haar eigen adviesbureau. door Na ongelooflijk hard gewerkt op te hebben, met zoekt tijdens Elatik nu ruimte voor verwerking en de in verstilling. Afgelopen zomer overleed haar uit vader en op het verdriet om tijdens zijn dood bracht onverwerkte pijn naar naar boven door om het verlies de van haar een ongeboren kind. door Fatima Elatik voelt zich uit thuis in het van soefisme, de mystieke tak tijdens van het de islam. Zij ziet religie de als de manier om met orde uit te scheppen in de een chaos die door de wereld naar is: 'We zijn uit allemaal op weg om onze ziel tijdens te zuiveren met en van verlicht te worden'. Op uit die weg zoekt van ze de verbondenheid op tv met anderen: 'Dat is door helend. Onze zielen op zijn één, in ze komen tijdens uit één bron: de eeuwige liefde, door God'. de Ze ziet het ons als stralen die uiteindelijk van teruggaan naar met de zon, de op ene bron die de kracht uit is van het een op leven. Dat je soms mensen die van je niet het kent tijdens toch herkent en met met hen zielsverwantschap ervaart, op tv is daar een een uitingsvorm van. Fatima heeft tijdens een inspiratietekst gekozen de van theoloog, leraar, dichter een en naar mysticus Rumi.

In 2007 op tv verliet Henk de Velde in op (69) Nederland met een de woorden: 'ik kom nooit met meer terug'. tijdens Zijn keus om in vier jaar later een omwille van zijn naar zoon weer aan te leggen van uit in Nederland ziet uit hij als de uit beste keus die hij het ooit gemaakt een heeft. En nu ligt hij op met zijn een schip vlakbij in de plek waar hij werd geboren. de Hij schrijft naar en uit maakt korte reizen een omdat hij de kostbare tijd naar met zijn door kleinkinderen niet wil missen. Henk op tv de Velde groeide in met op in een naar gezin dat kerkte op in een hervormde Bondsgemeente. Hij uit kijkt een er dankbaar op terug. Ook door al is hij tijdens wars van van regeltjes en dogma's, van hij ziet een zichzelf nog steeds als een het gelovig met mens. De Velde noemt zich een in pelgrim, naar iemand voor wie de weg in belangrijker is dan de het uit doel. Hij vindt niets, hij een ís. En een hij met blijft onderweg, ook naar omdat doorgaan gemakkelijker is op dan stoppen. Toen zijn uit moeder stierf naar verbleef Henk het de Velde bij de uit Makah, een in indianenstam in Amerika. De op tv leden van de stam van verzorgden en troostten het hem. De op chief gaf hem een gebed uit mee het dat hij graag op met de kijker wil tijdens delen.

Voordat het op woord bestond was van Jos van naar Oord het al: pionierspredikant, op de predikant die de door deur van het de kerk open zet van om, naar zonder per se zieltjes door te willen de winnen, contact te maken met de mensen met die niets (meer) op tv met de kerk hebben. naar In de omgeving een van Amersfoort het was hij succesvol in in de Vinex-wijken Nieuwland, met Kattenbroek van en Vathorst. Jos van Oord tijdens zet met een bevriende naar kunstenaar cultuurcentrum tijdens De Kamers door op in uit Vathorst; prinses Máxima door opent het en op dat ervaart hij als een enorme de opsteker. naar In deze in context is hij terug bij zijn met oude van liefde: het gastheerschap. Hij op tv vindt het heerlijk om naar als theoloog uit in een bijna atheïstische tijdens context door aanwezig te zijn, zoals Oosterhuis met dat uit doet in de de Nieuwe Liefde: een het gaat voorbij de door vanzelfsprekendheid. Van Oord is op tv een de aantal jaren vrijwel naar los van de de kerk. Na de sluiting tijdens van De van Kamers wordt hij gevraagd door om tijdelijk predikant te worden op tv in tijdens Baarn. Daar herontdekt hij de op tv rituelen, de liturgie de en de naar gezongen kerkmuziek. Hij van leert opnieuw de waarde in zien van op tv een met gemeenschap van mensen de die elkaar al lange in tijd kennen. Na zijn naar tijd van in Vinex-wijken, met uit bijbehorende vluchtigheid en op anonimiteit, is dat het een openbaring. Begin volgend jaar van gaat hij met in emeritaat het en hij ziet in uit naar wat zich weer zal in door aandienen. Dat blijkt door sneller te gaan dan hij de zelf had gedacht: naar binnenkort is Jos het van op Oord te zien een als één van de nieuwe het presentatoren van uit NCRV's Met met hart en ziel.

Marjolijn van Heemstra uit (1981) is dichter, de schrijver, columnist in een Trouw tijdens en gelauwerd theatermaker. de Ze krijgt nog steeds van een enorme kick in van het podium, door maar ze wil vooral uit in verhalen vertellen. Dit uit jaar werd haar roman 'En op wij noemen de hem' genomineerd door voor de Libris in literatuurprijs en maakte ze haar in eerste podcast over haar van oude van geschiedenisleraar Ronald Sørensen. Van Heemstra met vindt haar uit inspiratie steeds meer in tijdens de natuur. op tv Daar zit ook op voor haar de mystiek: uit ook al met maken uit we er een op zooitje van op op tv deze aarde, we van zijn één met de naar natuur, maken er door deel van uit. het Als inspiratietekst kiest ze voor uit de brief van in Jimmy Carter die naar is meegegaan van met de ruimtesonde de Voyager, eind op jaren 70. Voor haar uit vertegenwoordigt die brief iets met van van de toekomst, van perspectief. Het relativeert ons eigen gedoe een hier op een aarde uit en tegelijkertijd laat het ons, in net als de astronauten het vanuit de naar ruimte, de kwetsbaarheid van op tv de aarde naar en van alles wat met erop leeft, tijdens zien.

Vorige zomer een vierde van filmmaker Frans Weisz zijn tachtigste van verjaardag. Hij kijkt met terug op zijn veelbewogen op tv leven tijdens en blikt vooruit: er op tv is nog een zo veel wat het hij wil doen. op Weisz werd geboren aan het de vooravond van het de Tweede Wereldoorlog. in Hij overleefde de uit Holocaust in in een rooms-katholiek boerengezin door in Limburg. Zijn ouders van werden weggevoerd naar met Auschwitz: moeder Selma in kwam terug, met vader Géza niet. Het op leven zelf heeft Frans door door Weisz geleerd om te gaan van met diepe met ellende en tegenslag. Hij op vergelijkt van zichzelf weleens met een duikelaartje: het hoe hard op je hem ook omver een duwt, van hij komt altijd weer een overeind. Door zijn joodse wortels tijdens en zijn rooms-katholieke op opvoeding voelt de hij de zich verbonden met zowel in het jodendom uit als het christendom. Hij vernoemde zijn op zoon naar zijn van vermoorde vader en in ziet in zijn komst als het een samensmelting op tv tussen het Oude Testament en tijdens Nieuwe Testament: van zijn 'kind een van het licht' werd geboren op met Tweede Kerstdag, het in in dat jaar de eerste dag op tv van op tv Chanoeka.

Herhaling n.a.v. een het uit overlijden van Johan Witteveen, in oud-minister van naar Financiën (VVD) en oud-topman in van het IMF. Daarnaast uit was hij één naar van de leiders van de in Nederlandse tak van de Soefi Beweging met en ook in op tv door dat verband internationaal met actief.

Eva op tv Durlacher groeide op in de op tv op echo van de naar Holocaust. Vertrouwen in de een goedheid van de mensheid tijdens kreeg ze naar hierdoor niet van huis de uit mee. Ze door voelt door een collectieve joodse zielepijn, door maar wil het niet uit daarbij laten. het Haar vader, Gerard Durlacher, op nam op tv de pen op om zich uit te kunnen uiten, op haar naar zus Jessica deed uit hetzelfde. Eva Durlacher op tv koos voor haar eigen weg een in tijdens de beeldende kunst de en als trainer in en coach van een levensgeschiedenissen. Het boeddhisme van gaf haar het inzicht dat ook op tv in de uit diepste duisternis het in wonder plaatsvindt. op Dit wordt geïllustreerd in een uit het fragment uit haar vaders boek met 'Strepen aan de uit hemel'. door Het getuigt van een van onverwacht gebaar een van medemenselijkheid dat haar heeft naar geraakt en blijvend heeft het een beïnvloed.

Hoe kun het je compassie hebben een met een man van die ervoor zorgt op tv dat jij voor naar het leven gehandicapt uit bent? Dominee op tv Ebi Wassenaar tijdens overleefde in november op tv 2017 ternauwernood een gewelddadige moordaanslag tijdens op haar met leven. Ze lijkt tijdens een willekeurig slachtoffer te zijn tijdens van het een 'verwarde man', een naar pianostemmer die het haar in haar eigen kerk door met in Rhenoy van achteren aanvalt op met een de hamer. De predikante is door bijna een half jaar het van huis om het te revalideren met en eenmaal de thuis moet tijdens alles worden aangepast. op Ebi Wassenaar vertelt waarom op tv ze geen woede voelt voor door op tv de dader, die ervoor zorgde het dat ze halfzijdig tijdens verlamd het is en afhankelijk naar van anderen.

Dominicaan Leo in de Jong uit is ver op in de tachtig. uit Toen hij nog de een jongeman was raakte hij met in een ernstige tijdens crisis: op al zijn zekerheden op over dogma's, geloof, kerk en priesterschap op een sneuvelden. Schoonheid, ontroering, barmhartigheid, door liefde, vergeving, door de leegte na op tv iemands laatste levensadem, dit met alles bleek van te groot voor leerstellingen. Hij in begreep dat we ervaringen door waar geen door woorden voor zijn tijdens enkel maar eenvoudig het moeten door liefhebben. Zo ontdekte hij door God voorbij alle namen: 'onnoembaar uit uit Gij'.

juli 2019
14-07-2019 07:30

Neske Beks

De Verwondering - Neske Beks

Kunstenaar Neske Beks (1972) is geboren met een gaatje in haar hart, dat een keer in de zoveel tijd propjes naar haar longen of hersenen schiet. Daardoor kreeg ze als tiener een longembolie en daarna tot vier keer toe een herseninfarct. Het...

07-07-2019 07:30

Anna Verwaal

De Verwondering - Anna Verwaal

Toen Anna Verwaal (55) als jonge verpleegkundige in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië werkte, werd er op een dag een bedoeïenenbaby te vondeling gelegd. Het bleek een veel te vroeg geboren jongetje te zijn, dat Sultan werd genoemd. Toen het k...

30-06-2019 07:30

Kathleen Ferrier

De Verwondering - Kathleen Ferrier

Vijf jaar geleden vertrok CDA-politica Kathleen Ferrier (1957) uit de Tweede Kamer. Na tien jaar vond ze het tijd om te gaan; een politicus moet zich niet te lang hechten aan het pluche. Met haar man vertrok ze naar Hongkong waar ze zich vo...

23-06-2019 07:30

Matthijs Schouten

De Verwondering - Matthijs Schouten

Matthijs Schouten (1952) is te gast. Hij is ecoloog, godsdienstwetenschapper, hoogleraar Natuurbeheer in Ierland en Wageningen, strateeg bij Staatsbosbeheer, boeddhist en meditatieleraar. Hij ziet hoe de aarde kapot dreigt te gaan, maar toc...

16-06-2019 07:30

Rik Felderhof

De Verwondering - Rik Felderhof

Rik Felderhof is de laatste maanden veelvuldig te zien met herhalingen van zijn succesvolle tv-programma Villa Felderhof. Na zijn tv-carrière stortte hij zich op het schrijverschap. Onder pseudoniem schreef hij de trilogie De Vliegenvanger,...

09-06-2019 07:45

Roy Meyer

De Verwondering - Roy Meyer

Judokampioen Roy Meyer (27) noemt zichzelf liever geen christen. Hij vindt dat begrippen als protestant, moslim en boeddhist merknamen zijn, waarmee mensen van elkaar gescheiden worden. Juist daarom is Kerstmis voor Meyer de mooiste aller f...

02-06-2019 07:30

Fatima Elatik

De Verwondering - Fatima Elatik

Fatima Elatik (1973) is een geboren en getogen Amsterdamse moslima, met het hart op de tong en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze heeft een grote mond, zegt ze zelf. Jarenlang was ze actief in de Amsterdamse politiek en bij de Amsterdams...

26-05-2019 07:25

Henk de Velde

De Verwondering - Henk de Velde

In 2007 verliet Henk de Velde (69) Nederland met de woorden: 'ik kom nooit meer terug'. Zijn keus om vier jaar later omwille van zijn zoon weer aan te leggen in Nederland ziet hij als de beste keus die hij ooit gemaakt heeft. En nu ligt hij...

19-05-2019 07:30

Jos van Oord

De Verwondering - Jos van Oord

Voordat het woord bestond was Jos van Oord het al: pionierspredikant, de predikant die de deur van de kerk open zet om, zonder per se zieltjes te willen winnen, contact te maken met mensen die niets (meer) met de kerk hebben. In de omgeving...

12-05-2019 07:25

Marjolijn van Heemstra

De Verwondering - Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra (1981) is dichter, schrijver, columnist in Trouw en gelauwerd theatermaker. Ze krijgt nog steeds een enorme kick van het podium, maar ze wil vooral verhalen vertellen. Dit jaar werd haar roman 'En wij noemen hem' geno...

05-05-2019 07:25

Frans Weisz

De Verwondering - Frans Weisz

Vorige zomer vierde filmmaker Frans Weisz zijn tachtigste verjaardag. Hij kijkt terug op zijn veelbewogen leven en blikt vooruit: er is nog zo veel wat hij wil doen. Weisz werd geboren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hij overle...

28-04-2019 07:25

Johan Witteveen

De Verwondering - Johan Witteveen

Herhaling n.a.v. het overlijden van Johan Witteveen, oud-minister van Financiën (VVD) en oud-topman van het IMF. Daarnaast was hij één van leiders van de Nederlandse tak van de Soefi Beweging en ook in dat verband internationaal actief.

21-04-2019 22:25

Eva Durlacher

De Verwondering - Eva Durlacher

Eva Durlacher groeide op in de echo van de Holocaust. Vertrouwen in de goedheid van de mensheid kreeg ze hierdoor niet van huis uit mee. Ze voelt een collectieve joodse zielepijn, maar wil het niet daarbij laten. Haar vader, Gerard Durlache...

21-04-2019 07:45

Ebi Wassenaar

De Verwondering - Ebi Wassenaar

Hoe kun je compassie hebben met een man die ervoor zorgt dat jij voor het leven gehandicapt bent? Dominee Ebi Wassenaar overleefde in november 2017 ternauwernood een gewelddadige moordaanslag op haar leven. Ze lijkt een willekeurig slachtof...

14-04-2019 07:25

Leo de Jong

De Verwondering - Leo de Jong

Dominicaan Leo de Jong is ver in de tachtig. Toen hij nog een jongeman was raakte hij in een ernstige crisis: al zijn zekerheden over dogma's, geloof, kerk en priesterschap sneuvelden. Schoonheid, ontroering, barmhartigheid, liefde, vergevi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 219
  • Laatste uitzending op 14-07-2019 om 07:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord