Programma gemist?

Aflevering op 12 - Magazine door waarin Annemiek Schrijver gasten uit in verschillende religieuze tradities de ontvangt. Eva uit Durlacher. Haar levenspad van uit Eva Durlacher lijkt op in een steile trap die naar ze nieuwsgierig op tv beklimt. door Want ook in een de diepste duisternis op vindt het wonder het plaats.

Bas Ramselaar tijdens was jarenlang in concertzanger, maar stopte daarmee naar na in een burn-out. Hij richtte de zich daarna op koordirectie. Nu op geeft hij leiding tijdens aan verschillende koren met en zingt van één naar keer per jaar nog de naar Christus-rol in de Matthäus-Passion in of de Johannes-Passion. tijdens in Voor hem is de door passiemuziek ten diepste naar religieus, onderdeel door van de liturgie, op en niet los verkrijgbaar. Als in hem gevraagd wordt door een fragment een uit de Christus-partij te van zingen, dan weigert uit hij dat een omdat hij dat beschouwt als van gebrek aan eerbied. op tv Het met monastieke heeft hem tijdens altijd getrokken, het het kwam er uiteindelijk niet in van om zelf uit kloosterling te een worden. Maar met het op tv mysterie is de hij vertrouwd: op toen hij overspannen was een zocht hij toevlucht in een in klooster. een Zittend aan de een rand van het een vijver raakte hij buiten de op tijd: 'Ik van ben drie kwartier door kwijt. op tv Toen was ik bij God'. in Bas op tv Ramselaar heeft gekozen het voor een gedicht van de Bengaalse het mysticus met en dichter Rabindranath in Tagore dat hem uit op het lijf geschreven van is: 'Als Gij mij in zegt te uit zingen'.

Het in kostte haar tien het jaar om haar naar religieuze weg op tv te vinden. Willemijn door Dicke beschrijft in haar boek van 'De sjamaan en van ik' hoe zij op van de een verstokte atheïst op veranderde in een met verwonderde vrouw, met oog voor het tijdens mysterie. Halverwege het de middelbare op tv school veranderde haar belangstelling voor uit godsdienst in op tv afkeer. In haar studententijd van naar werd het nog sterker, met ze vond het heel uit fijn om op te op met trekken met andere uit atheïsten, en het afgeven op religieuze in mensen van werd het cement het van de door vriendschappen. De scheiding was heel in rigoureus: wat op niet bewezen op tv kon worden werd afgewezen. op tv Die houding hield ze heel van lang de vol, maar op een dag tijdens veranderde dat. een Ze op zag hoe alles in door haar leven een dof en kleurloos was geworden, door een leven op zonder zin. in Haar zoektocht bracht haar van op tv zen via sjamanisme door naar de naar christelijke Rijnlandse mystiek, in waarvan meister de Eckhart en Hildegard von Bingen op tv belangrijke vertegenwoordigers zijn. Haar van eigen mystieke ervaringen tijdens hebben Willemijn Dicke het voor altijd veranderd: door ook wat niet uit een bewezen kan worden kan de tóch waar een zijn.

'Schrijven op tv is voor mij op de enige bezigheid die het het leven zin geeft', met zegt tijdens Marcel Möring (1957) naar in deze aflevering. een Möring is auteur van omvangrijke van uit romans waarin de door joodse geschiedenis als stof een in de kleren van met de personages hangt. Opgevoed op tv door een Nederlands tijdens Hervormde tijdens vader en een joodse moeder op tv vraagt uit hij zich al jaren in af tijdens wat het betekent om tijdens joods te zijn. Daarbij kan de van Möring als lid van de naoorlogse het generatie in niet om in de jodenvervolging heen. Marcel Möring kreeg de uit van huis uit weinig religieuze op tv bagage mee, met maar was naar als kind een met 'fanatiek bijbellezer'. Leeftijdgenootjes lazen stiekem van de Donald Duck het in bed, de met jonge Marcel dwaalde 's van nachts van door Bijbelse landschappen, hand in het hand naar met Abraham. Naderhand stortte door hij zich vol op overgave op de op tv geschriften van de oude door kerkvaders. Hij in was toen hooguit in een jaar of door elf. een Möring heeft een grenzeloze verbeelding in die hij uit op ieder moment kan de aanboren. in De verhalen staan te de dringen in naar zijn hoofd. Via het in schrijverschap wil hij iets de aan van de wereld toevoegen, in de hoop op tv dat er op tv een op tv glimp van inzicht door ontstaat. In de met liefde. Of in een de aard van de dolende mens. uit op Marcel Möring: 'Iedereen is thuisloos. uit De essentie van het van bestaan is op dat we een plek een zoeken met waar we thuis zijn, in of met je nu joods bent of door niet. Maar de meeste door mensen realiseren met het zich tijdens niet.'

Jan op de Cock naar (1964) leidt een op bijzonder leven. Hij door is geestelijk verzorger in een ziekenhuis door in Antwerpen, van bezoekt uit gevangenen over de hele een wereld en vangt met vluchtelingen op in zijn op eigen huis. de Toch blijft hij een er stralend onder. De Cock op naar groeide op in een rooms-katholiek gezin tijdens met uit vier zussen. met Zijn ouders hadden uit een boek- en een papierwinkel. De deur stond altijd open. op tv Het sociale engagement tijdens op is hem, maar ook zijn door zussen, in met de paplepel ingegoten. een Het priesterschap ging op aan hem voorbij omdat tijdens hij dat niet uit kon verenigen met zijn naar homoseksualiteit. op Pas toen uit hij 34 jaar was het beleefde hij het zijn coming-out. Jan de Cock heeft uit van zijn reizen tijdens naar gevangenissen geleerd uit dat een mens op altijd tijdens meer is dan het op goede en het op tv slechte dat hij of de zij doet. met Cynisme is hem van totaal naar vreemd. Natuurlijk ziet hij tijdens wat er gebeurt in in de wereld, van hij is niet met wereldvreemd. Maar hij wil tijdens niet in de rekening van een op tv ander opmaken, op hij kijkt liever op tv hoe hij het zélf de anders kan doen. De mensen van in die hij in zijn van leven ontmoet, van of het nou gevangenen zijn, stervenden de of vluchtelingen, verrijken de zijn door leven.

'En van toch'. Het is de kortste het op geloofsbelijdenis aller tijden op en de motor die haar een gaande houdt. De uit Verwondering met de Christien Crouwel.

Fatima Elatik (1973) van is een geboren met en door getogen Amsterdamse moslima met het het hart van op de tong een en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze op heeft op tv een grote in mond, zegt ze zelf. Jarenlang was de op tv ze actief in met de Amsterdamse politiek en uit bij de uit Amsterdamse politie zette met ze zich in voor in meer diversiteit. in Ze heeft haar uit eigen adviesbureau. Na met ongelooflijk hard gewerkt te met hebben, zoekt van Elatik nu ruimte de voor verwerking en verstilling. naar Afgelopen zomer overleed haar een vader en op tv het verdriet om in zijn dood bracht onverwerkte pijn uit naar boven in om het verlies een van haar naar ongeboren kind. de Fatima Elatik voelt zich thuis in op tv in het soefisme, de mystieke van tak van de op islam. Zij ziet van religie als de manier de om orde tijdens te scheppen naar in de chaos die de naar wereld is: met 'We zijn allemaal op door weg om op onze ziel te zuiveren het en verlicht te worden.' in Op die in weg zoekt op ze de verbondenheid uit met anderen: 'Dat is helend. een Onze zielen met zijn het één, ze komen een uit één bron: op tv de eeuwige liefde, God.' op tv Ze ziet van ons als stralen die in uiteindelijk teruggaan een naar de zon, de ene naar bron die de kracht op is van het op tv leven. Dat het je op soms mensen die je niet in kent van toch herkent en met hen zielsverwantschap uit ervaart, is daar uit uit een uitingsvorm van. op Fatima heeft een door inspiratietekst gekozen van in theoloog, leraar, dichter en mysticus van Rumi.

Dominee Ruben van met Zwieten (35) tijdens stampte in het uit hart met van de financiële wereld twee door centra voor ontmoeting en met inspiratie uit een de grond. naar Daarmee harkt hij een door jaarlijkse omzet van naar pakweg 1,8 miljoen een euro bij op elkaar. Toch heeft deze dominee met wel op tv degelijk kritiek een op de huidige Hollandse op koopmansgeest. De hebzucht van met de uit elite vindt in op tv zijn ogen geen genade. een Want als jij gezegend naar bent met het rijkdom, dan deel je daarvan uit uit. Ruben door van Zwieten op is het type van in de 'Macher', van iemand die een creëert en daar succesvol in tijdens is. Maar als op tv predikant wordt hij ook door geconfronteerd met van de met dood. Van Zwieten wordt op regelmatig te hulp geroepen naar door van mensen die ongeneeslijk door ziek zijn en niet lang uit meer naar te gaan hebben. in Hij ziet het als naar zijn roeping om deze op mensen, met vaak nog jong, een op verhaal aan te reiken dat uit hun op tv persoonlijke levensverhaal in een de groter perspectief zet. het Zelf is Ruben van met Zwieten een naar groot liefhebber van de uit verhalen de uit het Oude naar Testament. Ook als ze over in gewelddadige gebeurtenissen het gaan. Hij wordt van vooral geraakt tijdens door de uit beweging die uit de de verhalen spreekt: de 'Het principe van sta op tv op, keer terug, ga voort op tv op de weg. het Dat is het een op grote inspiratiebron voor mij, ook op op tv persoonlijk tijdens vlak.'

Cabaretière in spe van op tv Fieke Opdam (31) maakte ooit furore van als uit de jongste non van op Nederland. met Op haar achttiende trad ze in het bij naar de Karmelietessen in met Sittard om zuster Luca de te worden. Een paar tijdens jaar eerder had de ze op met een vriendinnetje de uit film Sister Act uit gezien. In in God geloofde ze toen nog van niet, maar op tv haar fascinatie voor het in kloosterleven was op tv gewekt. Om een 'stageplek' op van te vinden, mailde ze naar alle van een kloosters die ze van op Google kon op tv vinden. Intussen heeft van Fieke Opdam haar kloostertijd al weer in een jaar of op vijf achter uit zich gelaten. Ze tijdens realiseerde zich meer en uit meer dat een op klooster een gemeenschap op van feilbare mensen met tijdens is en kwam in door omstandigheden letterlijk alleen te naar staan. op De overgang van de kloosterorde, de waar iedereen om vijf van uur in opstond om de op tv biddende Christus na te met volgen, met naar de gewone de burgermaatschappij was nogal door bruusk. Opdam ging op de poort uit met pakweg op tweehonderd uit euro op zak. Ze had een het gevoel dat ze naar in de de woestijn van was beland. In het theater heeft een Fieke Opdam door opnieuw heilige grond gevonden. naar Alles de wat op van de theatervloer gebeurt heeft betekenis: het met decor, door het licht, van wat je zegt uit en hoe je tijdens het zegt. 'Theater is het geen uiterlijk vertoon', aldus Opdam: op 'Het gaat over een door het innerlijk. De het kracht die ik op tv daarin ervaar lijkt op tv heel erg op de kracht die op tv ik vroeger met in het tijdens gebed ervaarde'. door Naar de katholieke kerk gaat ze met op niet meer. Tegenwoordig voelt ze van zich op de een andere met manier verbonden met God en de uit biddende op Christus.

Ook in al stond haar wieg niet door van in Nederland, artistiek is ze uit hier op geboren. Nu is ze onze door Componist des het Vaderlands: Calliope een Tsoupaki.

Kunstenares Neske uit Beks door (1972) is geboren het met een gaatje tijdens in haar hart, dat door een keer naar in de zoveel tijd propjes naar op tv haar longen of uit hersenen uit schiet. Daardoor kreeg ze als op tiener een een longembolie naar en daarna tot een vier keer toe naar een herseninfarct. Het is op tv dan ook uit een wonder dat ze nog leeft. de Zeker zo in wonderlijk tijdens is het dat haar oom in van moederskant vier jaar uit voor op haar geboorte zelfmoord pleegde op door zich met een het op pistool een gat in het met hart met te schieten. Toeval? Of heeft naar deze opeenvolging van een gebeurtenissen meer te betekenen? uit Behalve schrijver in en filmmaker is Neske uit Beks ook familieopsteller. naar Daardoor tijdens is ze het zich ervan bewust dat de mate de waarin uit we bepaald worden door het familie en tijdens voorouders veel groter is de dan we aannemen. De van loyaliteit tijdens ten opzichte van familieleden die de ons tijdens zijn voorgegaan met is soms zo groot dat we tijdens hun lot uit of last op met onze eigen schouders laden. uit Zelf zeulde Neske met Beks, zonder het in in de gaten de te hebben, decennialang een op rond met het verhaal van het haar in ongelukkige oom. Pas nadat op ze het ware motief voor een zijn met zelfmoord had ontdekt, op kon ze 'ja' een tegen haar eigen de leven zeggen. Neske Beks uit laat op tv zich inspireren door het uit inzicht van de Zweedse naar mysticus Dag Hammarskjöld: jij een kiest tijdens de weg niet, de weg met kiest jou. de In maakbaarheid gelooft ze een al een tijdje het niet meer. door In de seculiere de samenleving door gaan we er de graag vanuit dat we de zelf de koers in van ons leven bepalen, de maar daardoor is er op tv in haar optiek met een geen overgave aan dat in wat ons overstijgt. Neske in Beks was als kind uit al uit religieus. Aangezien dat in het in op tv Vlaamse gezin waarin ze opgroeide door niet werd aangemoedigd, tijdens ging ze in op haar eentje naar de een kerk. Tegenwoordig ervaart een het ze God vooral door in de cycli van de van natuur.

Als tijdens baby van drie maanden werd op tv ze geadopteerd. het Dit lot opende haar tijdens ogen van voor haar op tv bijzondere levenstaak.

Anne van uit der Meiden noemt tijdens zichzelf een tijdens dagprijzer, deze theoloog en een emeritus-hoogleraar communicatiewetenschappen. Vandaag is in hij op onze oudejaarswijze. Met op tv zijn levenswijsheid en van Twents relativeringsvermogen met blikt hij terug op het tijdens vergleden tijdens jaar.

Judokampioen uit Roy Meyer (27) noemt zichzelf uit liever geen met christen. Hij vindt in dat op tv begrippen als protestant, moslim de en boeddhist merknamen naar zijn, waarmee mensen van met elkaar gescheiden worden. Juist met daarom is Kerstmis op voor Meyer het het mooiste aller op tv feestdagen: wat hem van betreft is Jezus het in ultieme voorbeeld tijdens van hoe je van vanuit je volle het potentie kunt op tv leven, in een liefde en saamhorigheid. Roy Meyer een groeide op in in een op explosieve gezinssituatie. Ruzies en geweld in bepaalden uit de sfeer in huis het en dat had de gevolgen voor zijn eigen gedrag. uit naar Meyer zwierf van het ene met internaat in naar het andere, totdat hij in het de jeugdgevangenis tijdens belandde. Daar gooide hij naar op door eigen kracht het roer om. een In zijn cel van een verdiepte hij zich in de op meest uiteenlopende boeken naar over religie de en spiritualiteit - van Bijbel het tot in Bhagavad Gita van - en bad hij van tot God tijdens om 'herboren' te een mogen worden. Nadat hij door een bijzondere spirituele ervaring het had op gehad, slaagde Roy Meyer erin zijn in agressie om in te zetten uit in vriendelijkheid en was hij in binnen een half met door jaar de jeugdgevangenis uit. het Sindsdien leeft hij vanuit het het met besef dat er van een liefdevolle God aanwezig is het in alles en iedereen: in op 'Dat is de grootste bron van een kracht die ik op tv in op mijn leven mee zal door nemen'.

Hans op Bouma (77) is theoloog, een dichter op en uitgever. Van zijn hand zijn het talloze dichtbundels de verschenen, vaak gecombineerd door met werk van anderen. het Daarnaast is op hij de dierenactivist: hij was zeven met jaar bestuurslid door van de Partij voor de naar Dieren en organiseert met al vijf jaar uit een speciale Vredesdienst voor van met Dieren. Door de jaren heen uit is uit Bouma's beeld van het God veranderd. Als hij een nu nog iets over op tv God zou moeten van zeggen, dan beleeft hij op hem in liefde met maar vooral met in leven. Dat in heeft hij van zijn het met inspirator Albert Schweitzer geleerd. Deze de theoloog en met tropenarts zei tijdens op zijn sterfheid: 'Godsdienst is gepraktiseerde in eerbied voor het uit leven' het en zo ervaart Hans naar Bouma het zelf tijdens ook. Hij beschouwt God van op als de levende, die het van leven niet voor zichzelf naar houdt maar dat door meedeelt, een uitdeelt met uit gulheid en zich laat kennen in naar wat de Hij geschapen uit heeft. Dat geldt op wat Bouma betreft met ook voor de dieren: 'Als je het kennis van maakt met Albert het Schweitzer, je het ontdekt dat de aarde schepping van het God is, en door je de leest dat dieren van geschapen zijn naar naar hun aard, op tv dat dieren in van Genesis tot drie keer de toe levende zielen in worden genoemd, dan naar weet je op dat dieren er gewoon bij van horen. Onze ethiek schiet met te op tv kort als dieren daarin op geen door plaats hebben.' Dat brengt Hans Bouma met van de medemenselijkheid naar de stap van tijdens medeschepselijkheid: door het gaat hem ook van om compassie met te hebben voor wezens naar die toevallig niet een tot jouw tijdens soort behoren.

maart 2019
24-03-2019 08:30

De verwondering

De Verwondering - De verwondering

Aflevering 12 - Magazine waarin Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities ontvangt. Eva Durlacher. Haar levenspad van Eva Durlacher lijkt op een steile trap die ze nieuwsgierig beklimt. Want ook in de diepste duiste...

17-03-2019 08:30

Bas Ramselaar

De Verwondering - Bas Ramselaar

Bas Ramselaar was jarenlang concertzanger, maar stopte daarmee na een burn-out. Hij richtte zich daarna op koordirectie. Nu geeft hij leiding aan verschillende koren en zingt één keer per jaar nog de Christus-rol in de Matthäus-Passion of d...

10-03-2019 08:30

Willemijn Dicke

De Verwondering - Willemijn Dicke

Het kostte haar tien jaar om haar religieuze weg te vinden. Willemijn Dicke beschrijft in haar boek 'De sjamaan en ik' hoe zij van een verstokte atheïst veranderde in een verwonderde vrouw, met oog voor het mysterie. Halverwege de middelbar...

03-03-2019 08:25

Marcel Möring

De Verwondering - Marcel Möring

'Schrijven is voor mij de enige bezigheid die het leven zin geeft', zegt Marcel Möring (1957) in deze aflevering. Möring is auteur van omvangrijke romans waarin de joodse geschiedenis als stof in de kleren van de personages hangt. Opgevoed ...

24-02-2019 08:30

Jan de Cock

De Verwondering - Jan de Cock

Jan de Cock (1964) leidt een bijzonder leven. Hij is geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Antwerpen, bezoekt gevangenen over de hele wereld en vangt vluchtelingen op in zijn eigen huis. Toch blijft hij er stralend onder. De Cock groeid...

17-02-2019 08:30

Christien Crouwel

De Verwondering - Christien Crouwel

'En toch'. Het is de kortste geloofsbelijdenis aller tijden en de motor die haar gaande houdt. De Verwondering met Christien Crouwel.

10-02-2019 08:30

Fatima Elatik

De Verwondering - Fatima Elatik

Fatima Elatik (1973) is een geboren en getogen Amsterdamse moslima met het hart op de tong en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze heeft een grote mond, zegt ze zelf. Jarenlang was ze actief in de Amsterdamse politiek en bij de Amsterdamse...

03-02-2019 08:30

Ruben van Zwieten

De Verwondering - Ruben van Zwieten

Dominee Ruben van Zwieten (35) stampte in het hart van de financiële wereld twee centra voor ontmoeting en inspiratie uit de grond. Daarmee harkt hij een jaarlijkse omzet van pakweg 1,8 miljoen euro bij elkaar. Toch heeft deze dominee wel d...

27-01-2019 08:25

Fieke Opdam

De Verwondering - Fieke Opdam

Cabaretière in spe Fieke Opdam (31) maakte ooit furore als de jongste non van Nederland. Op haar achttiende trad ze in bij de Karmelietessen in Sittard om zuster Luca te worden. Een paar jaar eerder had ze met een vriendinnetje de film Sist...

20-01-2019 08:30

Calliope Tsoupaki

De Verwondering - Calliope Tsoupaki

Ook al stond haar wieg niet in Nederland, artistiek is ze hier geboren. Nu is ze onze Componist des Vaderlands: Calliope Tsoupaki.

13-01-2019 08:25

Neske Beks

De Verwondering - Neske Beks

Kunstenares Neske Beks (1972) is geboren met een gaatje in haar hart, dat een keer in de zoveel tijd propjes naar haar longen of hersenen schiet. Daardoor kreeg ze als tiener een longembolie en daarna tot vier keer toe een herseninfarct. He...

06-01-2019 08:25

Anna Verwaal

De Verwondering - Anna Verwaal

Als baby van drie maanden werd ze geadopteerd. Dit lot opende haar ogen voor haar bijzondere levenstaak.

30-12-2018 08:25

Anne van der Meiden

De Verwondering - Anne van der Meiden

Anne van der Meiden noemt zichzelf een dagprijzer, deze theoloog en emeritus-hoogleraar communicatiewetenschappen. Vandaag is hij onze oudejaarswijze. Met zijn levenswijsheid en Twents relativeringsvermogen blikt hij terug op het vergleden ...

23-12-2018 08:25

Roy Meyer

De Verwondering - Roy Meyer

Judokampioen Roy Meyer (27) noemt zichzelf liever geen christen. Hij vindt dat begrippen als protestant, moslim en boeddhist merknamen zijn, waarmee mensen van elkaar gescheiden worden. Juist daarom is Kerstmis voor Meyer het mooiste aller ...

16-12-2018 08:25

Hans Bouma

De Verwondering - Hans Bouma

Hans Bouma (77) is theoloog, dichter en uitgever. Van zijn hand zijn talloze dichtbundels verschenen, vaak gecombineerd met werk van anderen. Daarnaast is hij dierenactivist: hij was zeven jaar bestuurslid van de Partij voor de Dieren en or...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 14. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 202
  • Laatste uitzending op 24-03-2019 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord